28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΕΧ ΤΗΛ , , FAX: , 1

2 28ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - 22 Μαρτίου 2014 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - Διάρκεια διαγωνισμού 3 ώρες. - Μην ξεχάσετε να γράψετε ευανάγνωστα, στο χώρο που θα καλυφθεί αδιαφανώς, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, το όνομα του σχολείου σας, την τάξη σας και τέλος την υπογραφή σας. - Να καλύψετε τα στοιχεία σας, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας κατά την παράδοση του γραπτού σας. - Για κάθε ερώτημα του 1ου Μέρους μια και μόνον απάντηση από τις τέσσερις αναγραφόμενες είναι σωστή. Να την επισημάνετε και να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης (α, β, γ ή δ) στον πίνακα της σελίδας 9, ΔΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ. Προσοχή: H σελίδα με τις Απαντήσεις των Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής πρέπει να επισυναφθεί στο Τετράδιο των Απαντήσεων. - Κάθε σωστή απάντηση στα 40 ερωτήματα του 1ου Μέρους λαμβάνει 1,5 μονάδα, συνολικά 60 μονάδες. Ο προβλεπόμενος μέσος χρόνος απάντησης για κάθε ερώτημα είναι περίπου 3 min. Επομένως δεν πρέπει να καταναλώσετε περισσότερο από 2 περίπου ώρες για το μέρος αυτό. Αν κάποια ερώτηση σας προβληματίζει ιδιαίτερα, προχωρήστε στην επόμενη και επανέλθετε, αν έχετε χρόνο. Στo 2ο Mέρος των ασκήσεων αφιερώνεται ο υπόλοιπος χρόνος. - Οι απαντήσεις για τις ασκήσεις του 2ου Μέρους θα γραφούν στο τετράδιο των απαντήσεων. Οι βαθμοί για τις 2 ασκήσεις του 2ου Μέρους είναι συνολικά ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ = Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. - Θα βραβευθούν οι μαθητές με τις συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις. - Ο χρόνος είναι περιορισμένος και επομένως διατρέξτε γρήγορα όλα τα ερωτήματα και αρχίστε να απαντάτε από τα πιο εύκολα για σας. ΦYΣIKEΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6, mol -1 η σταθερά Faraday, F = C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός όγκος αερίου σε STP V m = 22,4 L/mol πυκνότητα νερού: ρ=1 g/ml 1 atm = 760 mm Hg K w = mol 2 L -2 στους 25 C pk a,hcooh =4,0, pk a,ch3cooh =5,0, pk a, CH3CH2COOH =5,1, pk a, CH3CH2CH2COOH =5,2 Σχετικές ατομικές μάζες (ατομικά βάρη) και Ατομικοί αριθμοί: 1H = 1 6C = 12 8O = 16 7N = 14 12Mg = 24 16S = 32 17Cl = 35,5 11Na = 23 30Zn = 65,4 35Br = 80 53I = Cu = 63,5 26Fe = 56 47Ag = Ti = 48 9F = 19 25Mn = 55 24Cr = 52 19K = 39 20Ca = 40 2

3 ΜΕΡΟΣ 1 ο 1 ο Φωτόνιο με μήκος κύματος 550nm, συγκρινόμενο με φωτόνιο με μήκος κύματος 400nm, έχει: α. μεγαλύτερη συχνότητα β. μεγαλύτερη ταχύτητα γ. μικρότερη ενέργεια δ. μικρότερη ταχύτητα 2 ο Τα τροχιακά του ατόμου του υδρογόνου έχουν: α. όλα την ίδια ενέργεια β. ενέργεια που καθορίζεται από n+l γ. ενέργεια που καθορίζεται από n δ. όλα το ίδιο σχήμα 3 o Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία είναι διαμαγνητικό; α. 11 Νa β. 21 Sc γ. 26 Fe δ. 30 Zn 4 ο Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που περιέχονται σε μια υποστιβάδα είναι: α. n 2 β. 2n 2 γ. 2l+1 δ. 2(2l+1) 5 ο O μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να τοποθετηθούν στη στιβάδα Μ είναι: α. 2 β. 8 γ. 10 δ ο Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχουν κβαντικούς αριθμούς n=4 και l=2 είναι: α. 2 β. 8 γ. 10 δ ο Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχουν κβαντικούς αριθμούς n=4 και l=3 και m s = +1/2 είναι: α. 1 β. 3 γ. 5 δ. 7 8 ο Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να έχουν κβαντικούς αριθμούς n=4 και l=2 και m l = -1 είναι: α. 1 β. 2 γ. 4 δ. 8 9 ο Ποιο είναι το πιθανό άθροισμα των m s των ηλεκτρονίων του ιόντος 26 Fe 3+ ; α. +3/2 β. -3/2 γ. 2 δ. +5/2 3

4 10 ο To πλήθος των τροχιακών που περιέχονται στις υποστιβάδες 2s, 2p, 3p και 4d είναι: α. 2, 6, 6, 10 β. 1, 3, 3, 5 γ. 1, 3, 3, 7 δ. 2, 6, 6, ο Δίνονται οι οργανικές ενώσεις: Ι) CH 3 COOH, II) CH 2 =CH 2, III) C 6 H 5 OH, IV) CH 3 CH=CH 2, V) CH 3 CH 2 OH, VI) HC CH, VII) CH 3 C CCH 3. Από αυτές εμφανίζουν όξινο χαρακτήρα οι: α. I, IV, V, VI β. I, III, VII γ. Ι, ΙΙΙ, V, VΙ, VΙΙ δ. Ι, ΙΙΙ, V, VΙ 12 ο Η οργανική ένωση Α σχηματίζει μόνο ένα μονοχλωροπαράγωγο. Τότε η ένωση Α μπορεί να είναι: α. πεντάνιο β. 2-μέθυλο-βουτάνιο γ. διμέθυλο-προπάνιο δ. πεντένιο 13 ο Οι βασικές ιδιότητες των οργανικών ενώσεων οφείλονται: α. στο ΟΗ - που φέρουν β. στην ικανότητά τους να δίνουν πρωτόνιο γ. στην ικανότητά τους να παίρνουν πρωτόνιο δ. στην ικανότητά τους να αντιδρούν με ανόργανες βάσεις 14 ο Ποιο αλκένιο με προσθήκη νερού σε όξινο περιβάλλον δίνει μόνο ένα οργανικό προϊόν; α. προπένιο β. 1-βουτένιο γ. 2-βουτένιο δ. μεθυλοπροπένιο 15 ο Ποιο αλκίνιο με επίδραση υδατικού διαλύματος Η 2 SO 4 και HgSO 4 δίνει ένωση που αντιδρά με το αντιδραστήριο Tollens; α. αιθίνιο β. προπίνιο γ. 2-βουτίνιο δ. 1-βουτίνιο 16 ο Η ένωση C 4 H 10 O που αντιδρά με Na και δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMnO 4 είναι: α. αιθέρας β. πρωτοταγής αλκοόλη γ. δευτεροταγής αλκοόλη δ. τριτοταγής αλκοόλη 17 ο Ποια από τις παρακάτω ενώσεις δίνει αέριο με την επίδραση Νa και σχηματίζει κίτρινο ίζημα κατά την επίδραση αλκαλικού διαλύματος ιωδίου; α. μεθανόλη β. αιθανόλη γ. προπανόνη δ. 1-προπανόλη 18 ο Ποια από τις παρακάτω ενώσεις αντιδρά με Na 2 CO 3 α. CH 3 OH β. C 6 H 5 OH γ. HCOOH δ. HC CH 4

5 19 ο Αν η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα ηλεκτρόνιο στη θέση Α έχει τιμή ψ= - 0,1 και στη θέση Β, ψ= 0,3, τότε η πιθανότητα να βρίσκεται το ηλεκτρόνιο στη θέση Α είναι: α. Τριπλάσια από ότι στη θέση Β β. Υποτριπλάσια από ότι στη θέση Β γ. Εξαπλάσια από ότι στη θέση Β δ. Υποεννεαπλάσια από ότι στη θέση Β 20 ο Έστω ότι έχουμε δύο διαλύματα οξέων. Το πρώτο Δ1 έχει όγκο 20 ml και συγκέντρωση 3Μ και το δεύτερο Δ2 έχει όγκο 40 ml και συγκέντρωση 1,5Μ. Για την πλήρη εξουδετέρωση των παραπάνω διαλυμάτων απαιτήθηκαν: 15 ml από ένα διάλυμα βάσης ΚΟΗ συγκέντρωσης 4Μ για το Δ1 και για 30 ml από ένα διάλυμα βάσης Ca(OH) 2 συγκέντρωσης 1Μ για το Δ2. Από τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να ξέρουμε τον τύπο (μονοπρωτικό ή διπρωτικό) των οξέων, ο οποίος είναι: α. ΗΑ και ΗΒ αντίστοιχα β. ΗΑ και Η 2 Β αντίστοιχα γ. Η 2 Α και ΗΒ αντίστοιχα δ. Η 2 Α και Η 2 Β αντίστοιχα 21 ο Για την αντίδραση: CH 3 COOH + H 2 O (l) CH 3 COO - + H 3 O +, οι μονάδες της σταθεράς ιοντισμού Κ a είναι: α. Μ 2 β. Μ γ. Μ -2 δ. Μ ο Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος; Ρυθμιστικό είναι ένα διάλυμα όταν: α. Διατηρεί το ph του πρακτικά σταθερό με προσθήκη μικρής ποσότητας οξέος β. Όταν το ph του παραμένει πρακτικά σταθερό σε μικρή σχετικά αραίωση γ. Όταν περιέχει οξύ και τη συζυγή βάση του οξέος δ. Όταν περιέχει ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση σε ορισμένες συγκεντρώσεις 23 ο Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι λάθος; Όταν ένα άτομο στοιχείου έχει υβριδισμό sp 2 σε μία ένωση, αυτό σημαίνει ότι: α. Σχηματίζει διπλό δεσμό β. Έχει τριγωνική συμμετρία γ. Προκύπτει από το γραμμικό συνδυασμό ενός s τροχιακού και δύο p τροχιακών δ. Σχηματίζει λιγότερο σταθερούς δεσμούς σε σχέση με ένα άλλο τροχιακό 24 ο Δίνονται τα στοιχεία: 7 Ν, 4 Βe, 5 B, 6 C και οι ενώσεις: HCN, BeCl 2, C 3 H 6 (ο ένας από τους τρεις άνθρακες) και BF 3. Σε ποια από τις προηγούμενες ενώσεις το στοιχείο με τον έντονο χαρακτήρα έχει sp 2 υβριδισμό, τριγωνική συμμετρία και απλούς δεσμούς; α. HCN β. BeCl 2 γ. C 3 H 6 δ. BF 3 25 ο Δύο διαλύματα οξέων ΗΑ (Δ1) και ΗΒ (Δ2) αντίστοιχα έχουν το ίδιο ph. Αραιώνουμε και τα δύο διαλύματα, μέχρι δεκαπλασιασμού του όγκου τους. Τα νέα αραιωμένα διαλύματα (Δ1 και Δ2 ) που θα προκύψουν έχουν μεταβολή ph κατά μία μονάδα το πρώτο και κατά μισή μονάδα το δεύτερο. Ποιο από τα δύο οξέα είναι ισχυρό και ποιο ασθενές; α. ΗΑ ασθενές και ΗΒ ισχυρό β. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ασθενές γ. ΗΑ ισχυρό και ΗΒ ισχυρό δ. δεν επαρκούν τα δεδομένα για να αποφασίσουμε 5

6 26 o Υδατικό διάλυμα ενός μονοπρωτικού οξέος ΗΑ 0,01Μ έχει ph=4, στους 25 ο C. To υδατικό διάλυμα άλατος ΝaΑ ίδιας συγκέντρωσης έχει ph: α. 8 β. 9 γ. 10 δ ο Στην αντίδραση: CH 3 COOH + H 2 SO 4 (πυκνό) CH 3 COOH HSO 4 - α. το CH 3 COOH δρα ως οξύ β. το Η 2 SΟ 4 δρα ως βάση γ. το CH 3 COOH 2 + είναι το συζυγές οξύ του CH 3 COOH δ. το HSO 4 - είναι το συζυγές οξύ του H 2 SO 4 28 ο Ο βαθμός ιοντισμού του ΗCOOH σε υδατικό του διάλυμα 0,1Μ: α. αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH β. ελαττώνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του ΗCOOH γ. αυξάνεται με τη διοχέτευση αερίου HCl δ. αυξάνεται με την προσθήκη ΗCOONa 29 ο O δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ με Κ a =10-7. Η μορφή του ΗΔ παρουσιάζει κίτρινο χρώμα ενώ η συζυγής μορφή Δ - μπλε χρώμα. Αν το κίτρινο+μπλε δίνει πράσινο χρώμα, τότε ο δείκτης: α. σε όξινο διάλυμα εμφανίζει μπλε χρώμα β. σε βασικό διάλυμα εμφανίζει κίτρινο χρώμα γ. σε 6< ph<8 εμφανίζει πράσινο χρώμα δ. σε ph<6 και ph>8 εμφανίζει πράσινο χρώμα 30 ο Αν η 2 η ενέργεια ιοντισμού του στοιχείου 12 Μg είναι 1450 kj/mol, τότε η 2 η ενέργεια ιοντισμού του στοιχείου 11 Νa μπορεί να είναι: α β. 725 γ δ ο Το Η 2 S είναι ασθενές διπρωτικό οξύ με Κ a1 =10-7 και Κ a2 = Το διάλυμα NaHS 0,1M είναι; α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο 32 ο Το Η 2 Ο δρα και ως οξύ κατά τον αυτοϊοντισμό του σε απιονισμένο νερό. Η Κ a του Η 2 Ο στους 25 ο C είναι: α β γ. 1, δ ο Αν ένα ουδέτερο υδατικό διάλυμα παρουσιάζει τιμή ph=6,5 σε θερμοκρασία θ ο C, τότε το θ μπορεί να είναι: α. θ=25 β. θ<25 γ. θ>25 δ. απρόβλεπτο 34 ο Υδατικό διάλυμα CH 3 NH 3 + Cl Μ μπορεί να έχει ph: α. 6 β. 2 γ. 7 δ ο Διάλυμα HCl 0,1M (Δ1) όγκου 1L αραιώνεται με νερό προς διάλυμα Δ2 όγκου 10L. Η ποσότητα σε mol των ΟΗ - στο Δ2 θα είναι σε σχέση με την αντίστοιχη στο Δ1: α. ίση β. δεκαπλάσια γ. υποδεκαπλάσια δ. εκατονταπλάσια 36 ο Διάλυμα Δ1 HCΝ 0,2M και ΝaCΝ 0,1Μ (Κ a HCΝ =5x10-10 ) είναι: α. όξινο β. βασικό γ. ουδέτερο δ. απρόβλεπτο 6

7 37 ο Σε ποιά από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις όλα τα άτομα του άνθρακα χρησιμοποιούν sp 2 υβριδικά τροχιακά στους δεσμούς με τα άτομα του υδρογόνου; α. προπένιο β. 1-βουτένιο γ. 1-βουτίνιο δ. 1,3- βουταδιένιο 38 ο Ποια από τις παρακάτω οργανικές ενώσεις δεν αντιδρά με το αντιδραστήριο Fehling ούτε με αλκαλικό διάλυμα ιωδίου; α. πεντανάλη β. 2-μέθυλοβουτανάλη γ. 2-πεντανόνη δ. 3-πεντανόνη 39 ο Ποια από τις παρακάτω ισομερείς αλκοόλες με τύπο C 6 H 14 O δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο με θέρμανση παρουσία H 2 SO 4 ; α. εξανόλη β. 2,3-διμέθυλο-1-βουτανόλη γ. 2- εξανόλη δ. 2,2-διμέθυλο-1-βουτανόλη 40 ο Το αλκίνιο που έχει ν άτομα άνθρακα, έχει πλήθος σ δεσμών: α. 2ν-2 β. ν-1 γ. 3ν-3 δ. 3ν 7

8 ΜΕΡΟΣ 2 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 η Το ερυθρό του μεθυλίου είναι ένα ασθενές μονοπρωτικό οξύ με σταθερά ιοντισμού Κ a =10-5 και χρησιμοποιείται ως δείκτης. Το χρώμα της μορφής ΗΔ είναι κόκκινο και της μορφής Δ - είναι κίτρινο. Α) Να υπολογίσετε τις τιμές του ph στις οποίες ο δείκτης αλλάζει χρώμα. Β) Να προβλέψετε το χρώμα που θα πάρουν 100mL διαλύματος HCl 0,1Μ αν προστεθούν σε αυτά λίγες σταγόνες του δείκτη. Γ) Σε ποια από τις παρακάτω εξουδετερώσεις: i) HCl + NaOH, ii) CH 3 COOH + NaOH, iii) HCl+ NH 3 θα επιλέγατε ως δείκτη ερυθρό του μεθυλίου και για ποιο λόγο; Δίνονται οι Κ a CH3COOH =10-5, Κ b NH3 =10-5 και ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται σε σταθερή θ=25 ο C. Δ) Διάλυμα (Δ) 2 ασθενών βάσεων Β 0,1Μ και Β 0,1Μ έχει ph=13. Η Κ b της Β είναι 0,2. Ζητούνται: α. Η Κ b της Β. β. Ο βαθμός ιοντισμού κάθε βάσης στο Δ. γ. Ποιά από τις δύο βάσεις είναι ισχυρότερη και γιατί; ΑΣΚΗΣΗ 2 η Ποσότητα καρβονυλικής ένωσης Α χωρίζεται σε 3 ίσα μέρη. Το 1 ο μέρος αντιδρά πλήρως με αμμωνιακό διάλυμα AgNO 3 και σχηματίζονται 2,16 g Ag και οργανική ένωση Β. Το 2 ο μέρος αντιδρά πλήρως με διάλυμα Ι 2 + ΚΟΗ και δίνει κίτρινο ίζημα Γ και οργανική ένωση Δ. Το 3 ο μέρος αντιδρά πλήρως με CH 3 MgBr και σχηματίζεται ενδιάμεσο προϊόν Ε το οποίο αντιδρά με Η 2 Ο και δίνει οργανική ένωση Ζ. Ζητούνται: Α. Πόσα είναι συνολικά τα mol της Α και ποιες είναι οι ενώσεις Α και Β. Β. Ποια είναι η ένωση Γ και ποια είναι η μάζα της. Γ. Ποιες είναι οι ενώσεις Ε και Ζ. Δ. Πόσα ml K 2 Cr 2 O 7 συγκέντρωσης 0,1/3 M παρουσία H 2 SO 4 απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση της Ζ και ποιο είναι το προϊόν της οξείδωσης. 8

9 ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Γ Λυκείου 1ου ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής ENΩΣH EΛΛHNΩN XHMIKΩN τηλ.: , Χώρος μόνο για τους Βαθμολογητές Γ Λυκείου 28ου ΠΔMX ( ) Eπώνυμο - Όνομα βαθμολογητή: Σχολείο - τηλέφωνο: 1ο ΜΕΡΟΣ: 1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Eρωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ορθές απαντήσεις x 1,5 = = /60 βαθμοί : 2ο MEPOΣ: Προβλήματα / /20 ΣYNOΛO: /40 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ : /100 9

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα