ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΊΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤ ΧΡΗΜΑ ΠΣΤΗΡΙ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚ. ΛΥΡΥΔΗ ΙΡΔΑΝΠΥΛΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ 4/02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΣ 2 ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ

2 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5. Πρόλγς Στόχς της Παρύσας Μελέτης...7. Δμή της Παρύσας Μελέτης...8 ΕΠΙΣΚΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑΣ Διάφρες Πρσεγγίσεις της Ρευστότητας Μεγέθη ικνμικής Ευρωστίας Μεγέθη Χρηματικνμικής Ευελιξίας Εμπειρικές Μελέτες στα Νέα Μεγέθη Μέτρησης της Ρευστότητας.. 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥ ΥΠΔΕΙΓΜΑΤΣ...: Εισαγωγή Περιγραφή των Δεδμένων...2. Διατύπωση των Υπθέσεων Ανάλυση των Μεταβλητών Μέθδι Στατιστικής Ανάλυσης...5 ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των Δεδμένων Σχέση Δεικτών Χρηματικνμικής Ευελιξίας και Ευρωστίας Σχέση Δεικτών Χρηματικνμικής Ευελιξίας και Ευρωστίας με τυς Δείκτες Απδτικότητας Σχέση Δεικτών Χρηματικνμικής Ευελιξίας με τυς Δείκτες Χρηματικνμικής Μόχλευσης Σχέση Μεγάλων και Μικρών Επιχειρήσεων Γραμμική Παλινδρόμηση των Δεικτών Ρευστότητας, Απδτικότητας και Χρηματικνμικής Μόχλευσης Ανάλυση Τάσης των Βασικών Μεγεθών Ρευστότητας...46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑ...4

3 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα : Κύκλς Κεφαλαίυ Κίνησης...2 Διάγραμμα 2: Μήκς ταμειακύ κύκλυ σύμφωνα με τν Hager (976)... Διάγραμμα : Ταμειακός Κύκλς...4 Διάγραμμα 4: Ιστόγραμμα κυκλφριακής ρευστότητας... 5 Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα άμεσης ρευστότητας Διάγραμμα 6: Ιστόγραμμα ταμειακύ κύκλυ...52 Διάγραμμα 7: Ιστόγραμμα Καθαρύ Εμπρικύ Κύκλυ...5 Διάγραμμα 8: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης ταμειακύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών ρευστότητας...54 Διάγραμμα 9: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών ρευστότητας...55 Διάγραμμα 0: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ ταμειακύ κύκλυ Διάγραμμα : Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας Διάγραμμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας...58 Διάγραμμα : Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη χρέυς...60 Διάγραμμα 4: Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης Διάγραμμα 5: Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης...6 Διάγραμμα 6: Μέσς ταμειακός κύκλς ανά κλάδ Διάγραμμα 7: Μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς ανά κλάδ Διάγραμμα 8: Μέσς ταμειακός κύκλς ανά χρόν Διάγραμμα 9: Μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς ανά χρόν... 65

4 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 4 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας : Πίνακας μεταβλητών... 4 Πίνακας 2: Περιγραφική στατιστική των δεδμένων... 5 Πίνακας : Σχέση ταμειακύ κύκλυ και παραδσιακών δεικτών ρευστότητας Πίνακας 4: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, ταμειακύ κύκλυ και παραδσιακών δεικτών ρευστότητας Πίνακας 5: Σχέση ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας Πίνακας 6: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας Πίνακας 7: Σχέση δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας με τυς δείκτες απδτικότητας Πίνακας 8 Σχέση ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης...59 Πίνακας 9: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης...6 Πίνακας 0: Σχέση δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας με τυς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης...62 Πίνακας : Έλεγχς υπθέσεων μέσης τιμής για τυς δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας...62 Πίνακας 2: Έλεγχς υπθέσεων μέσης τιμής για τυς δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας...62 Πίνακας : Απτελέσματα γραμμικής παλινδρόμηση τυ ταμειακύ κύκλυ με τα υπόλιπα μεγέθη... 6 Πίνακας 4: Απτελέσματα γραμμικής παλινδρόμηση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τα υπόλιπα μεγέθη...6 Πίνακας 5: Κλάδι και επιχειρήσεις πυ απαρτίζυν τ δείγμα Πίνακας 6: Επιχειρήσεις πυ εξαιρύνται από τ δείγμα... Πίνακας 7: Κλάδι πυ εξαιρύνται από τ δείγμα...2

5 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙ. Πρόλγς ι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ικνμία των περισστέρων χωρών έχυν καταστήσει ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη τη διίκηση τυ κεφαλαίυ κίνησης. Τόσ σε παγκόσμια κλίμακα, όσ και στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία τ ενδιαφέρν σχετικά με τη χρηματδότηση τυ κεφαλαίυ κίνησης και την πρσέγγιση νέων τρόπων πρσδιρισμύ της ρευστότητας υπήρξε μεγάλ. Η διίκηση τυ κεφαλαίυ κίνησης αναφέρεται στη διαδικασία σχεδιασμύ και ελέγχυ τυ ύψυς και τυ συνόλυ των κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων, καθώς και των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων μιας επιχειρηματικής ντότητας. Πι συγκεκριμένα απαιτεί όπως υπεύθυνς τπζ χρηματικνμικής λειτυργίας της επιχείρησης απφασίζει σχετικά με τ ύψς των μετρητών, εισπρακτέων λγαριασμών, απθεμάτων και άλλων στιχείων τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ, τα πία θα πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση σε πιαδήπτε χρνική στιγμή. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρς της διίκησης τυ κεφαλαίυ κίνησης απτελεί τρόπς χρηματδότησης αυτών των κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων. Η περαιτέρω ανάλυση τυ κεφαλαίυ κίνησης και της ρευστότητας απτελεί ένα σπυδαί αντικείμεν μελέτης στ πλαίσι της χρηματικνμικής διίκησης, αλλά και ένα ενδιαφέρν και σύγχρν θέμα για την ακαδημαϊκή κινότητα και τις επιχειρήσεις. Όπως πρκύπτει από επιστημνικές έρευνες, αλλά και από την καθημερινή ρή των εργασιών μιας επιχείρησης, υπεύθυνς της χρηματικνμικής λειτυργίας της αφιερώνει ένα πλύ σημαντικό μέρς τυ χρόνυ τυ σε θέματα πυ συνδένται με τη διίκηση τυ κεφαλαίυ κίνησης. Ακόμη, στις περισσότερες ικνμίες τ μεγαλύτερ πλήθς των επιχειρήσεων είναι εντάσεως κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων, δηλαδή τα κυκλφρύντ περιυσιακά στιχεία αντιπρσωπεύυν τ μεγαλύτερ πσστό τυ συνόλυ των περιυσιακών στιχείων της ντότητας, γεγνός πυ καθιστά την μελέτη τυ κεφαλαίυ κίνησης αναγκαία. Τέλς θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μεταβλητότητα των κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων, των πωλήσεων και των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων μπρεί να πρκαλέσει στην επιχείρηση

6 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας. ΓΓ αυτό τ λόγ η διίκηση δίνει μεγάλη σημασία στην ανάλυση τυ κεφαλαίυ κίνησης και της ρευστότητας, έτσι ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ικανή να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις της με όσ τ δυνατόν χαμηλότερ κόστς, ώστε να επιτυγχάνει τα μεγαλύτερα δυνατά φέλη. Κρίσιμς παράγντας στην μελέτη τυ κεφαλαίυ κίνησης είναι η ανάλυση της ρευστότητας. όρς ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταπκρίνεται στις υπχρεώσεις πυ λήγυν κατά την τρέχυσα διαχειριστική χρήση. Διαφρετικά η ρευστότητα μπρεί να ρισθεί ως η ικανότητα μιας επιχείρησης να αυξήσει τις μελλντικές της χρηματικές εισρές, έτσι ώστε να καλυφθύν πιεσδήπτε απρόβλεπτες ανάγκες ή να εκμεταλλευθύν ευκαιρίες πυ θα πρκόψυν. Η μέτρηση της ρευστότητας πραγματπιείται με τη βήθεια διαφόρων αριθμδεικτών, όπως δείκτης κυκλφριακής ρευστότητας, δείκτης άμεσης ρευστότητας, δείκτης καθαρύ κεφαλαίυ κίνησης κ.ά.. Παρόλα αυτά η καταλληλότητα των δεικτών αυτών στην ανάλυση της ρευστότητας έχει αμφισβητηθεί και σύμφωνα με τυς Largay και Stickney (980), Aziz και Lawsn (990) ι δείκτες αυτί θεωρήθηκαν παραδσιακί και στατικί τρόπι πρσέγγισης της ρευστότητας. Έχυν πραγματπιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες όσν αφρά την εξεύρεση νέων τρόπων υπλγισμύ της ρευστότητας με τη βήθεια νέων, δυναμικών μεγεθών. ρισμένα από αυτά τα δυναμικά μεγέθη είναι ταμειακός κύκλς [Hager (976)], καθαρός εμπρικός κύκλς [Bernste (98)], δείκτης λάμδα [Eery (984)] και σταθμισμένς ταμειακός κύκλς [Gentry, Vaidyanathan και Lee (990)]. ι νέι αυτί δείκτες εξετάσθηκαν και εμπειρικά από πλλύς μελετητές, ι πίι υπστήριξαν την καταλληλότητά τυς στην ανάλυση της ρευστότητας, όπως θα δύμε σε ακόλυθ κεφάλαι. Όπως πρκύπτει από τη βιβλιγραφία, η πία παρυσιάζεται στ ακόλυθ κεφάλαι, τα διάφρα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας διακρίννται σε δύ κατηγρίες: τα στατικά και τα δυναμικά. ι δύ αυτές κατηγρίες διάκρισης των δεικτών απδόθηκαν αργότερα από τυς Maness και Zietlw (22), ως δείκτες ικνμικής ευρωστίας (slvency easures) και δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας (flexibility easures). ι δείκτες ικνμικής ευρωστίας περιλαμβάνυν τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, καθώς και τ καθαρό κεφάλαι κίνησης. Στυς δείκτες

7 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 7 χρηματικνμικής ευελιξίας εντάσσνται ταμειακός κύκλς, κύκλς των μετρητών, καθαρός εμπρικός κύκλς, δείκτης τρέχυσας ρευστότητας, δείκτης labda, δείκτης καθαρής εξισρρόπησης της ρευστότητας και σταθμισμένς ταμειακός κύκλς. Έχυν πραγματπιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες, για να εξετάσυν την καταλληλότητα των διαφόρων μεγεθών ρευστότητας. Τ μεγαλύτερ πσστό αυτών των μελετών αναφέρεται σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ και σε ικνμίες άλλων χωρών, όπως πρκύπτει από την εκτενέστερη ανάλυση στ δεύτερ κεφάλαι. ι μελέτες πυ αναφέρνται στην ελληνική ικνμία είναι λίγες, επμένως συστηματικός και συνλικός έλεγχς των δεικτών αυτών στην ελληνική αγρά είναι απαραίτητς και αναγκαίς για να πρσδιριστύν πιι δείκτες είναι ι πι κατάλληλι για την ρθή μέτρηση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα απτελέσματα αυτά θα συμβάλλυν στη μείωση τυ πσστύ των επιχειρήσεων πυ απτυχαίνυν και δεν επιβιώνυν, εξαιτίας της μη ρθής διαχείρισης της ρευστότητας και τυ κεφαλαίυ κίνησής τυς..2 Στόγ e Παρύσας Μελέτης Στόχς της μελέτης αυτής είναι πρώτν να εξετάσει τ κατά πόσ μπρύν ταμειακός κύκλς και καθαρός εμπρικός κύκλς να πρσδιρίσυν με επιτυχία τα πραγματικά επίπεδα ρευστότητας των επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων της ελληνικής αγράς. Δεύτερν, να συγκρίνει την απτελεσματικότητα των δεικτών αυτών, ως πρς την πρσέγγιση της ρευστότητας, σε σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Τρίτν, να γίνει μια πρσπάθεια συσχέτισης αυτών των δεικτών ρευστότητας με τυς δείκτες απδτικότητας και κερδφρίας. Τέλς, να εξετάσει τ κατά πόσ τ μέγεθς μιας επιχείρησης με βάση τ σύνλ τυ ενεργητικύ της, επηρεάζει τη ρευστότητά της, όπως αυτή μετριέται με τα διάφρα εξεταζόμενα μεγέθη.

8 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 8. Δμή τγκ Παρύσας Μελέτης Για την επίτευξη τυ αντικειμενικύ σκπύ της παρύσας εργασίας, η διάρθρωσή της έχει ως εξής: τ επόμεν κεφάλαι παρυσιάζει μια γενικότερη επισκόπηση της βιβλιγραφίας σχετικής με την ανάλυση της ρευστότητας και τν πρσδιρισμό μεγεθών μέτρησής της, πυ περιλαμβάνει θεωρητικές, αλλά και εμπειρικές μελέτες πυ έχυν πραγματπιηθεί. Ακόμη περιλαμβάνει μια λεπτμερή ανάλυση των κυριτέρων δεικτών ρευστότητας και των υπδειγμάτων τυς. Τ τρίτ κεφάλαι περιγράφει τις υπθέσεις πρς έλεγχ, τα στιχεία της έρευνας και τη μεθδλγία. Τ τέταρτ κεφάλαι παρυσιάζει και αναλύει τα απτελέσματα της εμπειρικής διερεύνησης και τ τελευταί κεφάλαι παρυσιάζει μια συνπτική περίληψη, διάφρα συμπεράσματα και πρτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

9 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 9 ΕΠΙΣΚΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ 2 2. Διάφρες Πρσεγγίσεις e Ρευστότητας Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά καιρύς διαμρφώθηκαν πικίλι τρόπι πρσέγγισης της ρευστότητας και διάφρα μεγέθη υπλγισμύ της. Τα μεγέθη αυτά στ σύνλό τυς αμφισβητήθηκαν ως πρς την ρθότητά τυς και τη λειτυργικότητά τυς και τελικά κατέληξαν στ να διακριθύν σε μεγέθη ικνμικής ευρωστίας και σε μεγέθη χρηματικνμικής ευελιξίας. Στην πρώτη ενότητα τυ κεφαλαίυ αυτύ παρυσιάζνται αναλυτικά ι θεωρητικές μελέτες πυ έχυν πραγματπιηθεί και τα διάφρα υπδείγματα πυ έχυν αναπτυχθεί για την ανάλυση και τν υπλγισμό της ρευστότητας. Στη δεύτερη ενότητα τυ κεφαλαίυ αυτύ παραθέτνται όλες ι εμπειρικές μελέτες πάνω στ σχετικό θέμα. 2.2 Μεγέθη ικνιιικής Ευρωστίας Η έννια της ικνμικής ευρωστίας αναφέρεται στην μακρχρόνια βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και στην ικανότητά της να αντεπεξέρχεται στις μακρπρόθεσμες υπχρεώσεις της. Όλες ι επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης - χρηματδότηση, επενδύσεις και λειτυργία - επηρεάζυν την ικνμική ευρωστία. Ένας από τυς σημαντικότερυς παράγντες της ανάλυσης αυτής είναι η σύνθεση της κεφαλαιακής δμής της εταιρίας, η πία αναφέρεται στις πηγές χρηματδότησης και στα ικνμικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Η σχέση πυ συνδέει την ικνμική ευρωστία με την κεφαλαιακή δμή είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθριστική. Αυτό μπρεί να γίνει κατανητό αν λάβυμε υπόψη τ γεγνός ότι στην πραγματικότητα η κεφαλαιακή δμή είναι τ σύνλ των ξένων και των ιδίων κεφαλαίων. Από την άλλη η σταθερότητα και κίνδυνς ανικανότητας αππληρωμής των χρεών εξαρτώνται άμεσα από τις πηγές χρηματδότησης πυ χρησιμπιεί μια επιχείρηση και τη σύνθεση τυ συνλικύ κεφαλαίυ. Ένας σημαντικός δείκτης, πίς χαρακτηρίστηκε ως μέγεθς ικνμικής ευρωστίας, είναι δείκτης κυκλφριακής ρευστότητας. Δίνεται από τ λόγ των στιχείων τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ πρς τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις και υσιαστικά εκφράζει τ βαθμό κάλυψης

10 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0 των βανυπόθεσυων πιστωτών, αν τα κυκλωύντα πειυσιακά στινεία ρευστπιηθύν για να αππληρωθύν ι τρέχυσες υπχρεώσεις. Πι αναλυτικά τ κυκλφρύν ενερνητικό περιλαμβάνει τα απθέματα, τυς εισπρακτέυς λγαριασμύς, τα χρεόγραφα και τα χρηματικά διαθέσιμα, ενώ ι βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις απτελύνται από τυς πληρωτέυς λγαριασμύς, τα γραμμάτια πληρωτέα, τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις από μακρπρόθεσμα δάνεια, τυς φειλόμενυς τόκυς και διάφρα έξδα. δείκτης αυτός για πλλά χρόνια θεωρύνταν ως ένα από τα βασικότερα μεγέθη υπλγισμύ της ρευστότητας, αλλά παρόλα αυτά κατά τα τελευταία χρόνια αμφισβητήθηκε. Νεότερες μελέτες απέδειξαν ότι δείκτης κυκλφριακης ρευστότητας παρυσιάζει πλλές αδυναμίες ως πρς τν πρσδιρισμό της πραγματικής ρευστότητας [Largay και Stickney (980), Aziz και Lawsn (990)]. Μια παραλλαγή αυτύ τυ δείκτη είναι δείκτης άμεσης ρευστότητας, πίς εκφράζεται από τη διαφρά των στιχείων τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ μείν απθέματα, πρς τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις. υσιαστικά δείκτης άμεσης ρευστότητας διαφέρει από τν δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας μόν στ ότι θεωρεί πως ι βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις μπρύν να καλυφθύν από τα πι ρευστά στιχεία τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ. δείκτης αυτός επίσης αμφισβητήθηκε κατά καιρύς ως πρς την καταλληλότητά τυ να ερμηνεύσει τη ρευστότητα, καθώς θεωρήθηκε παραδσιακός και στατικός τρόπς πρσέγγισής της. Σημαντικές εμπειρικές και θεωρητικές μελέτες, όπως αυτές των Largay και Stickney (980) και Aziz και Lawsn (990), δήγησαν στ να θεωρηθύν τελικά και τα δύ αυτά μεγέθη ακατάλληλα για την ανάλυση της ρευστότητας και να πρσεγγιστύν νέα, δυναμικά μεγέθη υπλγισμύ της. Ένα ακόμη μέγεθς ικνμικής ευρωστίας είναι τ καθαρό κεφάλαι κίνησης, τ πί ερμηνεύεται ως η διαφρά μεταξύ τυ συνόλυ των κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων μείν τ σύνλ των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων. Στην ελληνική πραγματικότητα, τ καθαρό κεφαλαί κίνησης είναι η διαφρά μεταξύ τυ αθρίσματς των στιχείων τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ και των μεταβατικών λγαριασμών ενεργητικύ και τυ αθρίσματς των βραχυπρόθεσμων υπχρεώσεων και των μεταβατικών λγαριασμών τυ παθητικύ.

11 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Η έννια τυ καθαρύ κεφαλαίυ κίνησης πλλές φρές άλλαξε και βελτιώθηκε και άλλες φρές πρστέθηκαν νέες παράμετρι και σχέσεις. Μία εναλλακτική ερμηνεία δόθηκε από τυς Shuan και Cx, ι πίι πρσδιόρισαν τ καθαρό κεφαλαί κίνησης με τη βήθεια δύ νέων εννιών, τυ δείκτη καθαρής εξισρρόπησης της ρευστότητας (net liquid balance) και των απαιτήσεων σε κεφάλαι κίνησης (wrkg capital ΓβςυϊΓβπιβηίε), έτσι ώστε να ισχύει: ΚΚΚ = KIP + ΑΚΚ () όπυ ΚΚΚ = Καθαρό Κεφαλαί Κίνησης ΚΙΡ = Καθαρό Ισζύγι Ρευστότητας και ΑΚΚ = Απαιτήσεις Κεφαλαίυ Κίνησης 2. Μενέθη Χηιιατικνυική ΕυελιΕία Η χρηματικνμική ευελιξία είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίσει μη αναμενόμενες διακπές στις χρηματικές της εισρές. Μπρεί να ερμηνευτεί ακόμη ως η ικανότητα δανεισμύ από πικίλες πηγές, αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, πώλησης και ανασύνταξης των περιυσιακών στιχείων ή ακόμη και πρσαρμγής τυ επιπέδυ και της κατεύθυνσης των λειτυργιών της, έτσι ώστε να αναπρσαρμστεί η επιχείρηση στις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγράς [Maness και Zietlw (22)]. Στχεύντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των παραδσιακών δεικτών, γίνανε πλλές πρσπάθειες υπλγισμύ της ρευστότητας με πι δυναμικά μεγέθη. Τα μεγέθη αυτά αναφέρνται περισσότερ στην έννια της χρηματικνμικής ευελιξίας και πρσεγγίζυν την ρευστότητα με πι σφαιρικό ή λιστικό τρόπ. Μια από τις πρώτες μελέτες ήταν αυτή τυ Gitan (974) και στη συνέχεια των Gitan και Sachdeva (982). Gitan (974) κατάφερε να πρσεγγίσει τη ρευστότητα μέσω τυ υπλγισμύ τυ ελάχιστυ επιπέδυ μετρητών πυ χρειάζεται μια επιχείρηση για να αντεπεξέλθει στις υπχρεώσεις της. Επιπλέν αναφέρθηκε στν κύκλ μετρητών, τν πί τν όρισε ως τν αριθμό των ημερών πυ μεσλαβύν από την αππληρωμή τυ πσύ για την αγρά των πρώτων υλών μέχρι την είσπραξη των μετρητών από την πώληση των ετίμων πρϊόντων.

12 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 Αργότερα ι Gitan και Sachdeva (982) συνέχισαν την έρευνα και ανέπτυξαν ένα νέ τρόπ πρσδιρισμύ τυ κεφαλαίυ κίνησης, βασικό στιχεί τυ πίυ ήταν τ ότι ενσωμάτωναν την έννια της πρστιθέμενης αξίας καταφέρνντας έτσι να δώσυν νέες δυνατότητες στην διίκηση τυ κεφαλαίυ κίνησης. Επεσήμαναν ότι τ κεφάλαι κίνησης μιας επιχείρησης κυκλφρεί συνεχώς για να χρηματδτεί τις τρέχυσες εργασίες της. δείκτης επμένως υπλγίζει τν αριθμό ημερών πυ ι πόρι της επιχείρησης βρίσκνται κατά μέσ όρ επενδυμένι στ κεφάλαι κίνησης. Είναι σαφώς κυκλικός και δεν έχει ύτε αρχή, ύτε τέλς εφόσν η επιχείρηση θεωρείται ότι είναι μνάδα συνεχύς δραστηριότητας. Για την ανάλυση τυ κύκλυ κεφαλαίυ κίνησης μπρύμε να ξεκινήσυμε με τα μετρητά τα πία επενδύνται σε απθέματα εμπρευμάτων και διάφρα είδη λειτυργικών υλικών και υπηρεσιών. Απθέματα, υλικά και υπηρεσίες απκτώνται επίσης από τυς παρέχντες πίστωση (πρμηθευτές, πιστωτές), ι πίι αργότερα ζητύν πληρωμή αυτών σε μετρητά. Τα εμπρεύματα πωλύνται στυς πελάτες με μετρητά ή με πίστωση ανικτύ λγαριασμύ ή με γραμμάτια εισπρακτέα ή με επιταγές. Μετρητά λαμβάννται από τυς πελάτες κατά την πληρωμή των λγαριασμών τυς ή των γραμματίων τυς. κύκλς επαναλαμβάνεται με αυτόν τν τρόπ σε συνεχή βάση και διαγραμματικά απδίδεται ως εξής: Διάγραμμα : Κύκλς Κεφαλαίυ Κίνησης

13 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Σημαντικό βήμα για την ανάλυση της ρευστότητας απτέλεσε η μελέτη τυ Hager (976), στην πία για πρώτη φρά αναφέρθηκε η έννια τυ ταμειακύ κύκλυ (Cash Cycle). Hager υπστήριξε ότι τ επίπεδ ρευστότητας θα πρέπει να θεωρείται ως μέρς τυ ταμειακύ κύκλυ και των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων και ότι η αβεβαιότητα τυ λειτυργικύ ταμειακύ κύκλυ απαιτεί ένα βασικό επίπεδ ρευστότητας. Μειώνντας τ επίπεδ αυτό υπάρχει τ ενδεχόμεν να μην έχει η επιχείρηση διαθέσιμα ρευστά για επενδύσεις πυ μπρεί να πρκύψυν. Επμένως η κατάλληλη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων απαιτεί πρσεκτική ανάλυση τυ ταμειακύ κύκλυ, διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις τεχνικές διίκησης και δμημένη πρσέγγιση των επενδυτικών απφάσεων. Όλα τα παραπάνω εκφράζνται στ Διάγραμμα 2 και ενσωματώννται στην παρακάτω σχέση: Διάγραμμα 2: Μήκς ταμειακύ κύκλυ σύμφωνα με τν Hager (976) ^ Παανωνικόε Κύκλε., ψ k ι αμειακς ι\υκλς * Παραγγελίες πρώτων υλών κ.λ.π. Απθήκευση πρώτων υλών Απθήκευση εργασιών Απθήκευση τελικών πρϊόντων Πωλήσεις ^ (Α) W (Β) ^ V (C) (Ε) (Α) (Β) (C) (D) (Ε) Μέσς χρόνς πίστωσης = (Λγαριασμί πληρωτέι / Αγρές α'υλών ) 65 από πρμηθευτές Μέσς χρόνς παραμνής = (Απθέματα α' υλών / Αγρές α' υλών) 65 α' υλών σε απθέματα Μέσς χρόνς = (Απθήκευση ημικατεργασμένων / Κόστς βιμηχανπίησης πωληθέντων) 65 Μέσς χρόνς παραμνής = ( Απθήκευση ετίμων πρϊόντων / Κόστς ετίμων πρϊόντων στην πωληθέντων) 65 απθήκη Μέσς χρόνς πίστωσης = (Εισπρακτέι λγαριασμί / Πωλήσεις) 65 στυς πελάτες Ταμειακός Κύκλς = (B)-(A) + (C) + (D) + (E) (2)

14 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 4 ι Richards και Laughl (980) υπστήριξαν ότι ταμειακός κύκλς απτελεί ένα συμπληρωματικό μέγεθς υπλγισμύ της ρευστότητας, τ πί δίνει μια πι λκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό με τις πληρφρίες πυ δίνυν ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Η μαθηματική έκφραση τυ ταμειακύ κύκλυ, όπως διαμρφώθηκε από τυς Richards και Laughl, δίνεται από τις ακόλυθες εξισώσεις: ΤΚ = ΠΕΛ + ΠΕΑ - ΠΑΛ = () = [μέση περίδς επανείσπραξης εισπρακτέων λγαριασμών ] + [μέση περίδς επανάκτησης απθεμάτων ] - [μέση περίδς αππληρωμής πληρωτέων λγαριασμών ] όπυ: ΤΚ = Ταμειακός κύκλς ΠΕΛ = 60 / επανείσπραξη εισπρακτέων λγαριασμών ΠΕΑ = 60 / επανάκτηση απθεμάτων ΠΑΑ = 60 / αππληρωμή πληρωτέων λγαριασμών Στ Διάγραμμα, φαίνεται καθαρά ότι η περίδς χρηματδότησης επηρεάζεται σημαντικά από τρία στιχεία: μέση περίδς επανείσπραξης εισπρακτέων λγαριασμών, επανάκτησης απθεμάτων και αππληρωμής πληρωτέων λγαριασμών. Μια ενδεχόμενη αύξηση στη διάρκεια τυ λειτυργικύ κύκλυ, χωρίς παράλληλη αύξηση της περιόδυ αππληρωμής των πληρωτέων λγαριασμών, θα δημιυργήσει πρόβλημα διαχείρισης της ρευστότητας πυ θα συνδέεται με την ανάγκη να αντληθεί χρηματδότηση κατά τη διάρκεια ενός μεγαλύτερυ και πιθανότατα περισσότερ αβέβαιυ ταμειακύ κύκλυ. Διάγραμμα : Ταμειακός Κύκλς ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΪΝΤΩΝ ΑΓΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΔΣ ΜΕΤΑΤΡΠΗΣ ΠΕΡΙΔΣ ΜΕΤΑΤΡΠΗΣ ΑΠΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΛΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΕΙΤΥΡΓΙΚΣ ΚΥΚΛΣ. ΠΕΡΙΔΣ ΑΠΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΛΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΥΚΛΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΡΕΣ

15 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 5 ταμειακός κύκλς δίνει στην πραγματικότητα τ χρνικό διάστημα πυ μεσλαβεί μεταξύ των πληρωμών των στιχείων κόστυς παραγωγής και των εισπράξεων από τις πωλήσεις τυ πρϊόντς, έτσι ώστε να μπρεί ανά πάσα στιγμή η επιχείρηση να ελέγχει αν βρίσκεται στα κατάλληλα επίπεδα ρευστότητας και να ενεργεί εγκαίρως ανάλγα με τ αν έχει έλλειψη ή πλεόνασμα ρευστών. Bernste (98) αναφέρθηκε σε ένα νέ δείκτη τν πί τν νόμασε καθαρό εμπρικό κύκλ (net trade cycle). Απτελεί ένα σημαντικό μέτρ πρσδιρισμύ της ρευστότητας τ πί εμφανίζει αρκετές μιότητες με τν ταμειακό κύκλ. Αναλυτικότερα δείκτης αυτός υπλγίζεται με τη βήθεια της παρακάτω σχέσης: ΚΕΚ = ΕΛ + A + ΠΛ (4) όπυ ΚΕΚ = καθαρός εμπρικός κύκλς ΕΛ = εισπρακτέι λγαριασμί A = απθέματα ΠΛ = πληρωτέι λγαριασμί Επμένως δείκτης αυτός υπλγίζει τη μέση ηλικία των απθεμάτων και των πληρωτέων λγαριασμών κάνντας χρήση των καθαρών πωλήσεων αντί τυ κόστυς αγράς και τυ κόστυς πωληθέντων. Επιπλέν καθρίζεται με βάση τ ότι ι ανάγκες της επιχείρησης σε κεφάλαι κίνησης επηρεάζνται από τ επιθυμητό ύψς επένδυσης σε απθέματα και τη σχέση ανάμεσα στην πίστωση των πρμηθευτών και στην πίστωση πρς τυς πελάτες της επιχείρησης. Επμένως δείκτης αυτός δίνει μια πι λκληρωμένη εικόνα της ρευστότητας σε σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες, απλπιώντας παράλληλα τυς υπλγισμύς. Στην πραγματικότητα η ρευστότητα είναι μια συνάρτηση των χρηματρρών, ι πίες μπρύν να χρησιμπιηθύν έτσι ώστε να καλύψυν όχι μόν τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις, αλλά και τυ συνόλυ των πηγών πυ μπρύν να ρευστπιηθύν στην περίπτωση πυ ι εισρές δεν είναι αρκετές. Ένα από τα μεγέθη πυ υπλγίζει τ συνδυασμό των δύ αυτών παραγόντων παρυσιάστηκε για πρώτη φρά από τν Fraser (98) και νμάστηκε δείκτης τρέχυσας ρευστότητας (current liquidity dex). Η μαθηματική έκφραση τυ δείκτη είναι η εξής: rc.ucrrd διαθέσιμα + Εισρές από Λειτυργίες (5) ΔΤΡ = Λγαριασμί πληρωτέι + Βραχυπρόθεσμη λήξη μακρπρόθεσμυ δανείυ

16 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 Η αύξηση τυ δείκτη αυτύ με τ πέρασμα τυ χρόνυ σηματδτεί χειρτέρευση στα επίπεδα ρευστότητας και ενδεχόμενα μελλντικά πρβλήματα ρευστότητας. Επμένως μια τέτια αύξηση θέτει την εταιρία σε κατάσταση ετιμότητας να αντιμετωπίσει τα πρβλήματα αυτά και να τα απτρέψει. Στην ανάλυση της ρευστότητας τ επόμεν βήμα έγινε από τν Eery (984), πίς πρσδιόρισε ένα νέ μέγεθς, τ δείκτη λάμδα. Είναι ένας δείκτης πίς έχει λιγότερυς περιρισμύς από τυς παραδσιακύς δείκτες, γιατί λαμβάνει υπόψη όλυς τυς παράγντες πυ επηρεάζυν τη ρευστότητα μιας επιχείρησης. τύπς πυ δίνει τ δείκτη παρυσιάζεται παρακάτω: λάμδα = (ΡΔ0 + ΚΧ) I σκχ Vr (6) όπυ: ΡΔ: αρχικό ύψς ρευστών διαθεσίμων ΚΧ : μέσς καθαρών χρηματρών Τ: χρνικός ρίζντας ανάλυσης σκχ: τυπική απόκλιση καθαρών χρηματρών δείκτης λάμδα μπρεί να εκφραστεί λίγ διαφρετικά με τ λόγ των πηγών των χρηματρών πρς τις ενδεχόμενες ανάγκες σε χρηματρές. Πι αναλυτικά μπρεί να δθεί από την παρακάτω εξίσωση: λάυδα=αγικό Ύω Ρευστών Διαθεσίυων + Συνλική Αναυενόυενη Καθαρή Χηυατρή (7) Αβεβαιότητα Καθαρών Χρηματρών στ Χρνικό ρίζντα Ανάλυσης δείκτης λάμδα δείχνει υσιαστικά τ βαθμό στν πί ι χρηματικές εισρές μιας επιχείρησης καλύπτυν τις ενδεχόμενες χρηματικές εκρές και απτελεί την πρώτη πρσπάθεια ενσωμάτωσης πληρφριών σχετικά με την κατανμή των χρηματρρών σε ένα μέτρ ρευστότητας. Τα πλενεκτήματα τυ δείκτη λάμδα είναι πάρα πλλά. Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενσωματώνει την αβεβαιότητα των χρηματρρών, κάτι πυ δεν συνέβαινε ως τώρα με τυς πρηγύμενυς δείκτες. Όσ υψηλότερη είναι η τιμή τυ δείκτη, τόσ πι ρευστή είναι η θέση της επιχείρησης. Για παράδειγμα μια τιμή τυ labda ίση με 2 σημαίνει ότι η επιχείρηση μπρεί δύ φρές να καλύψει τις υπχρεώσεις της με βάση τα ρευστά της διαθέσιμα. Τέλς, δείκτης αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπλγίζει την πιθανότητα μια επιχείρηση να μην καταφέρει να αντεπεξέλθει

17 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 7 στις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις της. Επμένως αν χρησιμπιηθύν τα στιχεία από τις χρηματικνμικές καταστάσεις για τν υπλγισμό τυ labda, μπρεί να εντπισθεί σε πια δεδμένη χρνική στιγμή υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει η επιχείρηση πρβλήματα ρευστότητας. Στη συνέχεια ι Schulan και Cx (985) παρυσίασαν ένα νέ δείκτη για τη μέτρηση της ρευστότητας, τν δείκτη καθαρής εξισρρόπησης της ρευστότητας (net liquid balance). δείκτης αυτός μετρά τ καθαρό πσό των ρευστών διαθεσίμων, όπως μετρητά και διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα, από τα πία αφαιρύνται ι ρευστές υπχρεώσεις της επιχείρησης, όπως γραμμάτια πληρωτέα και τρέχυσες μακρπρόθεσμες υπχρεώσεις. Με άλλα λόγια εκφράζεται από τη μαθηματική σχέση: Δείκτης Καθαρής Εξισρρόπησης της Ρευστότητας = Μετρητά (8) + Διαπραγματεύσιμα Χρεόγραφα - Γραμμάτια Πληρωτέα Όταν παίρνει αρνητικές τιμές, τότε αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση εξαρτάται από τ ξέν κεφάλαι και ταυτόχρνα η τιμή αυτή δείχνει τ ελάχιστ επίπεδ εξωτερικής χρηματδότησης πυ απαιτείται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Παρόλ πυ η αρνητική τιμή τυ δείκτη δεν απτελεί σίγυρη ένδειξη για ανικανότητα της επιχείρησης να ικανπιήσει τις υπχρεώσεις της, στην υσία μας δηγεί στ συμπέρασμα ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει μειωμένη χρηματικνμική ευελιξία ή ακόμη ενδέχεται να περιέλθει σε μια τέτια κατάσταση μελλντικά, αν βέβαια δεν μπρέσει εγκαίρως να επαναχρηματδτήσει τ χρές της. Μία βασική αρχή της χρηματικνμικής είναι η πραγματπίηση όσ τ δυνατόν πι σύντμης συλλγής μετρητών και η όσ τ δυνατόν πι αργή εκρή χρημάτων. Όμως ταμειακός κύκλς των Richards και Laughl (980) εστιάζεται μόν στη διάρκεια στην πία τα κεφάλαια δεσμεύνται στν κύκλ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πσότητα των κεφαλαίων πυ δεσμεύνται σε ένα πρϊόν, καθώς αυτό κινείται μέσα στν λειτυργικό κύκλ. Αυτό τ σκπό εξυπηρετεί σταθμισμένς ταμειακός κύκλς, πίς λαμβάνει υπόψη τ συγχρνισμό των χρηματρών και την πσότητα των κεφαλαίων πυ χρησιμπιύνται σε κάθε τμήμα τυ κύκλυ. Τ νέ αυτό μέγεθς παρυσιάστηκε από τυς Gentry, Vaidyanathan και Lee (990) και ρίστηκε υσιαστικά ως σταθμισμένς αριθμός ημερών πυ τα κεφάλαια

18 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 8 δεσμεύνται σε εισπρακτέυς λγαριασμύς, απθέματα και πληρωτέυς λγαριασμύς, μειωμένς κατά τ σταθμισμέν αριθμό ημερών αναβλής των πληρωμών στυς πρμηθευτές. Η μαθηματική τυ έκφραση επμένως είναι Π εξής: ΣΤΚ = ΣΛΚ- ΣΧΓΠ (9) όπυ ΣΤ = σταθμισμένς ταμειακός κύκλς ΣΛΚ = σταθμισμένς λειτυργικός κύκλς ΣΧΓΠ = σταθμισμένς χρόνς σε γραμμάτια πληρωτέα Πι αναλυτικά σταθμισμένς λειτυργικός κύκλς είναι σταθμισμένς αριθμός των ημερών πυ τα κεφάλαια δεσμεύνται σε πρώτες ύλες, παραγωγή, τελικά πρϊόντα και λγαριασμύς εισπρακτέυς και τ σταθμισμέν απτέλεσμα των πληρωτέων λγαριασμών είναι αριθμός των ημερών αναβλής των πληρωμών στυς πρμηθευτές. ι Gentry, Vaidyanathan και Lee υπστήριξαν ότι σταθμισμένς ταμειακός κύκλς δίνει πι ακριβή απτελέσματα από ότι ταμειακός κύκλς και ότι παρέχει στη διίκηση της επιχείρησης και στυς χρηματικνμικύς αναλυτές εσωτερική πληρφόρηση για την εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης απόδσης της χρηματικνμικής διίκησης. 2.4 Ειιττειρικές Μελέτες στα Νέα Μενέθη Μέτπση e Ρευστότητα Η εμπειρική μελέτη τυ Belt (985) ανέλυσε ένα μεγάλ δείγμα επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πλιτείες πυ ανήκαν στν κατασκευαστικό, εμπρικό και μεταλλευτικό κλάδ και τα στιχεία στα πία βασίστηκε η έρευνα πρέρχνταν από τις τριμηνιαίες χρηματικνμικές αναφρές κατά τα έτη Belt εξέτασε υσιαστικά την τάση πυ παρυσιάζει ταμειακός κύκλς και τα επιμέρυς στιχεία τυ. Η έρευνα κατέληξε στ ότι τόσ ι επιχειρήσεις χνδρεμπρίυ όσ και ι επιχειρήσεις μεταπώλησης παρυσιάζυν μικρότερ ταμειακό κύκλ από ότι ι μεταλλευτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Τ γεγνός αυτό τ απέδωσε στην διαφρετική πλιτική πυ ακλυθύν ι κλάδι αυτί ως πρς την αππληρωμή των υπχρεώσεών τυς. Τέλς Belt κατέληξε στ συμπέρασμα ταμειακός

19 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 9 κύκλς των μη-διαρκείας πρϊόντων μειώνεται σταθερά, ενώ των πρϊόντων διάρκειας παρυσιάζει αστάθεια, με μειωτική βέβαια τάση. ι Besley και Meyer (987) μελέτησαν την αλληλσυσχέτιση των λγαριασμών τυ κεφαλαίυ κίνησης με τν ταμειακό κύκλ μέσα από μια εμπειρική έρευνα σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά τη χρνική περίδ Βασικός στόχς της έρευνας ήταν πρσδιρισμός της σχέσης των στιχείων τυ κεφαλαίυ κίνησης, της κατάταξης της επιχείρησης στν κλάδ και τυ επιπέδυ τυ πληθωρισμύ. Η εμπειρική έρευνα κατέληξε στ ότι ταμειακός κύκλς συσχετιζόταν κυρίως με τ μέσ χρόν διατήρησης των απθεμάτων και όχι τόσ με τ χρόν επανείσπραξης των απαιτήσεων. Ακόμη ταμειακός κύκλς και τα επιμέρυς στιχεία τυ φάνηκε να διαφέρυν από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά όχι διαχρνικά. Τέλς ι Besley και Meyer βρήκαν πως δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ επιπέδυ τυ πληθωρισμύ. Στη συνέχεια Kaath (989) εξέτασε εμπειρικά τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τυς παραδσιακύς δείκτες, δηλαδή τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Ακόμη εξέτασε τ κατά πόσ καθαρός εμπρικός κύκλς είναι μια καλή πρσέγγιση τυ ταμειακύ κύκλυ. Τα απτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αν τα διάφρα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας, ταμειακός κύκλς, δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, χρησιμπιηθύν σε συνδυασμό τότε τα συμπεράσματα όσν αφρά την κατάσταση της ρευστότητας μιας επιχείρησης είναι πλύ πι ακριβή. ι Lyrudi - McCarty τ 99 πραγματπίησαν εμπειρική μελέτη για τν ταμειακό κύκλ ως μέσ αξιλόγησης της ρευστότητας σε ένα σύνλ μικρών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στις πίες τ σύνλ τυ ενεργητικύ ή τυ κύκλυ εργασιών ανέρχνταν σε $,0,0. Στ δείγμα αυτό εξετάσθηκε η σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, καθώς επίσης και ι συνέπειες τυ ταμειακύ κύκλυ στην απδτικότητα των επιχειρήσεων και στ μέγεθς τυς. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι ταμειακός κύκλς συνδέεται αρνητικά με τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, καθώς επίσης αρνητικά συσχετίζεται και με την περίδ επανάκτησης των απθεμάτων και την περίδ αππληρωμής των πληρωτέων λγαριασμών. Αντίθετα η σχέση

20 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 20 υεταίύ τυ ταυειακύ κύκλυ και τυ δείκτη άυεσης ρευστότητας και τυ ταμειακύ κύκλυ με την περίδ επανείσπραξης των εισπρακτέων λγαριασμών διαπιστώθηκε ότι είναι θετική. Senen (99) ασχλήθηκε εμπειρικά με τν ταμειακό κύκλ και την απδτικότητα, χρησιμπιώντας αντίστιχα ως μέτρα υπλγισμύ τν καθαρό εμπρικό κύκλ και τν δείκτη απδτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. Τ δείγμα τυ απτέλεσε ένα σύνλ 20 επιχειρήσεων και τα χρηματικνμικά στιχεία πυ χρησιμπίησε ήταν από τη χρνική περίδ , στιχεία πυ πρέρχνταν από την Industrial Cpustat. Τα απτελέσματα έδειξαν ότι η επιρρή μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας των κεφαλαίων δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ειδικότερα η έρευνα κατέληξε ότι μικρί εμπρικί κύκλι συνδένται με μεγαλύτερη απδτικότητα, χωρίς όμως να συμβαίνει και τ αντίστρφ. Στη συνέχεια ι Jse, Lancaster, Stevens (996) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στην απδτικότητα και στη διίκηση των αυξανόμενων αναγκών ρευστότητας. Δείγμα για τη συγκεκριμένη έρευνα απτέλεσε ένα σύνλ επιχειρήσεων κατασκευαστικών, λιανεμπρίυ, χνδρεμπρίυ κ.ά. με χρηματικνμικά στιχεία από τα έτη Πι συγκεκριμένα εξετάσθηκε ένα πλήθς δεικτών απδτικότητας και η σχέση αυτών με τν ταμειακό κύκλ. Η εμπειρική έρευνα κατέληξε στ συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ απδτικότητας και ταμειακύ κύκλυ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε παράγντες τυ κλάδυ, όπως είναι η διάρκεια τυ πρϊόντς, η παραγωγή, ανταγωνισμός κ.ά. Τέλς η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι όσ πι μικρός είναι ταμειακός κύκλς μιας επιχείρησης, τόσ πι υψηλή τιμή σημειώνυν ι δείκτες απδτικότητας, δηλαδή όσ βελτιώνεται η ρευστότητα της επιχείρησης, τόσ βελτιώνεται και η απδτικότητά της, καθώς σίγυρα μειώνεται τ κόστς της διαχείρισης τυ κεφαλαίυ κίνησης. Μια ακόμη έρευνα ήταν αυτή των Lyrudi, McCarty, Lazaridis και Hatzigagis (999), η πία εξέτασε τν ταμειακό κύκλ και τη σχέση πυ τν συνδέει με τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, αλλά και με τυς δείκτες απδτικότητας και μόχλευσης. Στην μελέτη αυτή τ δείγμα πρέρχνταν από ένα σύνλ 50 επιχειρήσεων της Μεγάλης Βρετανίας, εισηγμένων στ χρηματιστήρι. Τα απτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι

21 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 ταμειακός κύκλς σχετίζεται θετικά με τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, ενώ αντίθετα ταμειακός κύκλς είναι αρνητικά συσχετισμένς με τυς δείκτες απδτικότητας. Επιπρόσθετα η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών μόχλευσης, η σχέση ήταν αρνητική, ενώ αντίθετα ι παραδσιακί δείκτες και ι δείκτες μόχλευσης σχετίζνται θετικά μεταξύ τυς. Η έρευνα των Lyrudi και Lazaridis (20) εξέτασε και πάλι τν ταμειακό κύκλ ως ένδειξη ρευστότητας και τν σύγκρινε με τυς παραδσιακύς δείκτες και τυς δείκτες απδτικότητας και μόχλευσης σε ένα σύνλ 82 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων τυ κλάδυ της διατρφής, σύμφωνα με τα στιχεία της ICAP, για τ έτς 997. Η στατιστική ανάλυση δήγησε στ συμπέρασμα ότι μεταξύ των δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας και τυ ταμειακύ κύκλυ η σχέση είναι θετική. Ακόμη ι παραδσιακί δείκτες διαπιστώθηκε να έχυν αρνητική σχέση με τ δείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και αντιθέτως θετική σχέση με τ δείκτης κάλυψης των τόκων. Επίσης δεν βρέθηκε από την ανάλυση, γραμμική σχέση πυ να συνδέει τν ταμειακό κύκλ και τυς δείκτες μόχλευσης, ενώ αντίθετα μεταξύ των παραδσιακών δεικτών και των δεικτών μόχλευσης η σχέση είναι αρνητική. Όσ για τ αν η ρευστότητα επηρεάζεται από τ μέγεθς των επιχειρήσεων, όπως αυτές κατατάσσνται με βάσει τις πωλήσεις, η έρευνα έδειξε ότι δεν σημειώνεται μεγάλη διαφρά μεταξύ των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Τέλς η εμπειρική μελέτη των Lyrudi και Grigriadu (2) εξέτασε τ κατά πόσ ταμειακός κύκλς απτελεί κατάλληλ εργαλεί μέτρησης της ρευστότητας και πιά η σχέση αυτύ με τυς παραδσιακύς δείκτες, τυς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και μόχλευσης για την ελληνική αγρά. Η έρευνα αναφέρεται σε ένα δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων, από επιλεγμένυς κλάδυς της Κύριας και Παράλληλης αγράς τυ Χ.Α.Α. για τα έτη Τα απτελέσματα έδειξαν ότι ταμειακός κύκλς σχετίζεται θετικά με τυς παραδσιακύς δείκτες, ενώ ι εισπρακτέι λγαριασμί πρκύπτυν να είναι σημαντικότερς παράγντας πρσδιρισμύ τυ ταμειακύ κύκλυ. Όπως στην έρευνα των Lyrudi και Lazaridis (20), διαπιστώθηκε και εδώ αρνητική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη δανειακής επιβάρυνσης επενδυμένων και ιδίων κεφαλαίων. Ακόμη η

22 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 22 έρευνα κατέληξε πως ι μεγάλες επιχειρήσεις έχυν μεγαλύτερ μέσ ταμειακό κύκλ από τις μικρότερες, πυ σημαίνει ότι ι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να έχυν καλύτερη ρευστότητα. Τέλς διαπιστώθηκε ότι ταμειακός κύκλς απτελεί ένα αρκετά ευαίσθητ μέγεθς υπλγισμύ της ρευστότητας, πυ παρέχει σαφέστερη και πι ακριβής πληρφόρηση σε σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες. Επμένως, εξετάζντας τις διαφρετικές εμπειρικές μελέτες, διαπιστώνεται η ανάγκη εξέτασης των νέων μεγεθών, όπως καθαρός εμπειρικός κύκλς και σταθμισμένς ταμειακός κύκλς, σε συνάρτηση με τν ταμειακό κύκλ και τυς παραδσιακύς δείκτες, καθώς τα δύ πρώτα μεγέθη δεν έχυν ελεγχθεί πτέ μέχρι σήμερα για την ελληνική αγρά. Για τν υπλγισμό όμως τυ σταθμισμένυ ταμειακύ κύκλυ τα ικνμικά στιχεία από τις ετήσιες καταστάσεις τυ Χ.Α.Α. και τις καταστάσεις της ICAP δεν επαρκύν, γι αυτό η ανάλυση τυ συγκεκριμένυ δείκτη σε σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες και τυς δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας απτελεί αντικείμεν μελλντικής έρευνας.

23 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥ ΥΠΔΕΙΓΜΑΤΣ ΚΕΦΑΛΑΙ. Εισανωνή Τ κεφάλαι αυτό παρυσιάζει την εμπειρική διερεύνηση των εισηγμένων εταιριών στ χρηματιστήρι αξιών Αθηνών όσων αφρά τα νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας. Περιλαμβάνει αρχικά την περιγραφή των δεδμένων τα πία πρόκειται να αναλυθύν, στη συνέχεια ακλυθεί η διατύπωση των υπθέσεων, ι πίες θα ελεγχθύν με τη βήθεια της στατιστικής. Τέλς η εμπειρική μελέτη λκληρώνεται με την περιγραφή της μεθδλγίας και αναλυτικότερα με τν πρσδιρισμό των μεταβλητών και την ανάλυση των στατιστικών μεθόδων πυ θα χρησιμπιηθύν πρκειμένυ να εξετασθύν τα ερευνητικά ερωτήματα..2 Περιγραφή των Δεδυένων ι εισηγμένες εταιρίες στ χρηματιστήρι αξιών Αθηνών αριθμύνται συνλικά σε 9 και ταξινμύνται σε 5 κλάδυς ικνμικής δραστηριότητας ι πίι με τη σειρά τυς εντάσσνται στις εξής 2 κατηγρίες:. Πρωτγενής παραγωγή 2. Μεταπιητικές βιμηχανίες. Υπηρεσίες δημσίυ συμφέρντς 4. Υπηρεσίες χνδρικύ και λιανικύ εμπρίυ 5. Υπηρεσίες ξενδχείων - εστιατρίων 6. Υπηρεσίες μεταφρών - επικινωνιών 7. Χρηματπιστωτικές υπηρεσίες 8. Υπηρεσίες εκμισθώσεων πληρφρικής, ακινήτων και εμπρικές δραστηριότητες 9. Υπηρεσίας υγείας και κινωνικής μέριμνας 0. Γενικές υπηρεσίες. Κατασκευές 2. Μεταβατική κατηγρία

24 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 24 Για την πραγματπίηση της εμπειρικής μελέτης θα πρέπει να εξαιρέσυμε ρισμένες από τις παραπάνω κατηγρίες εισηγμένων επιχειρήσεων, καθώς αυτές διέπνται από διαφρετικές διατάξεις και παρυσιάζυν σημαντικές διαφρές στην δμή τυς και ως επέκταση στην αντιμετώπιση και διαχείριση της ρευστότητας. ι κατηγρίες αυτές είναι ι παρακάτω:. Χρηματπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εκμισθώσεων πληρφρικής, ακινήτων και εμπρικές δραστηριότητες, γιατί ι επιχειρήσεις πυ υπάγνται στις κατηγρίες αυτές λειτυργύν βάσει διαφρετικών κανόνων από τις συνήθεις επιχειρήσεις. 2. Από τις μεταπιητικές βιμηχανίες εξαιρύνται ι κλάδι ι πίι περιλαμβάνυν πλύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων, όπως επιχειρήσεις πρϊόντων χάρτυ, ξύλυ, καπνύ, ετίμων ενδυμάτων, διυλιστήρια, βιμηχανίες επίπλυ κ.ά.. Η κατηγρία των υπηρεσιών κινής ωφελείας δεν λαμβάνεται υπόψη στ δείγμα μας, καθώς ως δημόσιες υπηρεσίες ι διαδικασίες πυ ακλυθύνται είναι τελείως διαφρετικές από τις λιπές επιχειρήσεις. 4. ι κλάδι των ειδών πληρφρικής, των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, παρυσιάζυν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως πρς τν τρόπ λειτυργίας τυς και ως πρς τα πρϊόντα πυ μπρεί να εμπρεύνται με απτέλεσμα να μην λαμβάννται τελικά στ δείγμα μας. 5. ι κλάδι των ξενδχείων - εστιατρίων, των μεταφρών και επικινωνιών, των υπηρεσιών υγείας και κινωνικής μέριμνας και των γενικών υπηρεσιών απτελύν εταιρείες παρχής υπηρεσιών και γι αυτό δεν συμπεριλαμβάννται στ δείγμα μας. Καταλήγντας επμένως τ δείγμα μας απτελείται από 86 ελληνικές επιχειρήσεις εισηγμένες στ χρηματιστήρι αξιών Αθηνών, ι πίες ανήκυν στυς εξής κλάδυς: ιχθυτρφεία, γεωργία - κτηντρφία, τρόφιμα - πτά, βασικά μέταλλα, μεταλλικά και μη μεταλλικά πρϊόντα, χημικά, εκδόσεις, κλωστϋφαντυργία, λιανικό και χνδρικό εμπόρι, κατασκευές. Τα στιχεία τα πία αναφέρνται στις επιχειρήσεις αυτές, πρέρχνται από τις ετήσιες ικνμικές τυς καταστάσεις, σύμφωνα με τα δεδμένα της ICAP Α.Ε. και των ετήσιων βιβλίων τυ Χ.Α.Α., για την χρνική περίδ Για ρισμένες από τις 86 επιχειρήσεις τα στιχεία ήταν ελλιπή και γι αυτό

25 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 25 εξαιρέθηκαν από τ δείγμα μας, με απτέλεσμα αριθμός των επιχειρήσεων πυ τελικά απτέλεσαν τ δείγμα να είναι 60. Αναλυτικά ι επιχειρήσεις αυτές αναφέρνται στν Πίνακα στ Παράρτημα, όπως επίσης και ι κλάδι πυ εξαιρύνται από τ δείγμα παραθέτνται αναλυτικά στν Πίνακα 2 στ Παράρτημα.. Διατύπωση των Υπθέσεων Τα ερευνητικά ερωτήματα τα πία πρόκειται να εξετασθύν είναι στ σύνλό τυς πέντε και αναφέρνται στη σχέση πυ μπρεί να συνδέει τα ακόλυθα μεγέθη υπλγισμύ της ρευστότητας: ταμειακός κύκλς, καθαρός εμπρικός κύκλς, δείκτης κυκλφριακής ρευστότητας και δείκτης άμεσης ρευστότητας. Ακόμη, αναλύεται η σχέση των μεγεθών αυτών με ρισμένυς δείκτες απδτικότητας και χρηματικνμικής μόχλευσης, καθώς επίσης τ κατά πόσ τ μέγεθς μιας επιχείρησης επηρεάζει τη ρευστότητά της, όπως αυτή μετριέται με τα διάφρα πρτεινόμενα μεγέθη. Α υπόθεση: Η εμπειρική διερεύνηση ξεκινά με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ των παραδσιακών δεικτών και τυ ταμειακύ κύκλυ. Συγκεκριμένα η πρώτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τυς παραδσιακύς δείκτες, δηλαδή τ κατά πόσ υφίσταται αρνητική ή θετική σχέση μεταξύ των μεγεθών αυτών. Ηι: Αναμένεται να μην υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας (ΚΡ), καθώς και μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ δείκτη άμεσης ρευστότητας (AM). Γτκ,κρ - 0; Γτκ,αρ - 0 ΗιΑ: Αναμένεται να υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στν ταμειακό κύκλ (ΤΚ) και στν δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας (ΚΡ) καθώς και ανάμεσα στν ταμειακό κύκλ (ΤΚ) και στν δείκτη άμεσης ρευστότητας (AM). Γτκ,κρ 0; Γτκ,αρ 0

26 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 26 Η σχέση ανάμεσα στν ταμειακό κύκλ και στυς παραδσιακύς δείκτες αναμένεται να είναι αρνητική, καθώς όσ υψηλότερι είναι ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, τόσ καλύτερη θεωρύμε τη ρευστότητα της επιχείρησης και όσ μικρότερς είναι ταμειακός κύκλς, τόσ γρηγρότερα γίνεται η μετατρπή των απαιτήσεων και των απθεμάτων σε μετρητά. Β υπόθεση: Η εμπειρική διερεύνηση συνεχίζει με τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των παραδσιακών δεικτών και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ. Η20: Αναμένεται να μην υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) και των δεικτών κυκλφριακής (ΚΡ) και άμεσης ρευστότητας (AM). Γκεκ,κρ = 0; Γκεκ,αρ ~ 0 Η2α: Αναμένεται να υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στν καθαρό εμπρικό κύκλ (ΚΕΚ) και στν δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας (ΚΡ) καθώς και ανάμεσα στν καθαρό εμπρικό κύκλ (ΚΕΚ) και στν δείκτη άμεσης ρευστότητας (AM). Γκεκ,κρ 0; Γκεκ,αρ 0 καθαρός εμπρικός κύκλς αναμένεται να συνδέεται με αρνητική σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες ρευστότητας, καθώς η μείωση για παράδειγμα τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ συνδεύεται με μείωση των αναγκών σε κεφάλαι κίνησης, τ πί σημαίνει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης βελτιώνεται και άρα ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας αυξάννται. Γ' υπόθεση: Η τρίτη υπόθεση επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση πυ συνδέει τα δύ πρτεινόμενα μεγέθη υπλγισμύ της ρευστότητας, τν ταμειακό κύκλ και τν καθαρό εμπρικό κύκλ. Η σχέση πυ συνδέει τα μεγέθη αυτά αναμένεται να είναι θετική, καθώς η αύξηση των μεγεθών δηγεί στη βελτίωση της ρευστότητας μιας επιχείρησης και επμένως συμπεραίνυμε ότι εφόσν ι

27 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 27 αυξμειώσεις τυς δηγύν στα ίδι απτέλεσμα, άρα θα πρέπει να συσχετίζνται θετικά. Η0: Υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ). Γτκ,κεκ ~ 0 Ηα: Αναμένεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ). Γτκ,κεκ 0 Δ υπόθεση: Η τέταρτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) με τυς δείκτες απδτικότητας. Πι συγκεκριμένα ι δείκτες απδτικότητας πυ επιλέγυμε να εξετάσυμε είναι δείκτης απδτικότητας καθαρής θέσης (ΑΚΘ), δείκτης απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (ΑΕΚ) και δείκτης περιθωρίυ κέρδυς (ΠΚ). Παλαιότερες εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας [Lyrudi & McCarty (99) και Lyrudi & Lazaridis (20)], ενώ αντιθέτως η επιρρή μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας των κεφαλαίων φάνηκε να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική [Senen (99)]. Η40: Αναμένεται να μην υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) από τη μια με τυς δείκτες απδτικότητας. rτκ,ακθ ~ 0; rτκ,αεκ - 0; rτκ,ηκ = 0 Γκεκ,ακθ ~ 0; rκεκ,αεκ - 0; ΓΚΕΚ,ΠΚ = 0. Η4α: Αναμένεται να υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) από τη μια με τυς δείκτες απδτικότητας. γτκ,ακθ 0; γτκ,αεκ 0; Γτκ,πκ 0 γκεκ,ακθ 0; γκεκ,αεκ 0; ΓκΕΚ,ΠΚ 0

28 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 28 Η σχέση μεταξύ των μεγεθών χρηματικνμικής ευελιξίας και των δεικτών απδτικότητας αναμένεται να είναι αρνητική, καθώς όταν μειώνεται αρχικά ταμειακός κύκλς σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κεφάλαια για λιγότερ χρόν, άρα βελτιώνεται η ρευστότητα και επμένως τ κόστς ξένων κεφαλαίων μειώνεται, πότε αναμένυμε αύξηση της απδτικότητας. Στην περίπτωση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, η μείωση τυ μεγέθυς αυτύ συνδεύεται με μείωση των αναγκών σε κεφάλαι κίνησης, τ πί σημαίνει ότι η ρευστότητα της επιχείρησης βελτιώνεται και άρα η απδτικότητά της αυξάνεται, εφόσν και πάλι ι ανάγκες για δανεισμό αλλά και τ κόστς δανεισμύ μειώννται. Ε υπόθεση: Η πέμπτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ από τη μια πλευρά με τυς δείκτες χρηματικνμικής μόχλευσης. ι δείκτες αυτί δίνυν την απαιτύμενη πληρφόρηση στη διίκηση μιας επιχείρησης και στυς δανειστές της, σχετικά με τη διαπίστωση τυ περιθωρίυ ασφαλείας πυ παρέχεται από τ ύψς των ιδίων κεφαλαίων. Πι συγκεκριμένα ι δείκτες χρηματικνμικής μόχλευσης πυ επιλέγυμε να εξετάσυμε είναι δείκτης χρέυς (ΔΧ), δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων (ΔΕΙΚ), δείκτης παγιπίησης περιυσίας (ΔΠΠ) και δείκτης κάλυψης τόκων (ΔΚΤ). Ηδ: Αναμένεται να μην υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ), τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) και των δεικτών χρηματικνμικής μόχλευσης. Γτκ,δχ = 0; Γτκ,δεικ = 0; Γτκάππ - 0; Γτκλκτ = 0 rκεκ,δχ - 0; γκεκαεικ ~ 0; γκεκ,δπγι - 0; Γτκλκτ - 0 Η5α: Αναμένεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ), τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) και των δεικτών χρέυς (ΔΧ), δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων (ΔΕΙΚ) και παγιπίησης περιυσίας (ΔΠΠ), αλλά αναμένεται διαφρετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ) και τυ δείκτη κάλυψης τόκων (ΔΚΤ). Γτκ,δχ 0; Γγκ,δεικ 0; Γτκ,δππ 0; rτκ,δκτ 0 fκεκ,δχ 0; γκεκ,δεικ 0; Γκεκ,δππ 0; Γκεκ,δκτ 0

29 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 29 Όσ πι ρευστή είναι η κατάσταση μιας επιχείρησης, τόσ καλύτερη είναι η δανειληπτική της ικανότητα, κυρίως για βραχυπρόθεσμ δανεισμό. Βάσει αυτής της διαπίστωσης αναμένυμε η σχέση των δεικτών ρευστότητας με τν δείκτη χρέυς, δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και παγιπίησης περιυσίας να είναι θετική, ενώ αρνητική θα είναι λγικά η σχέση τυ ταμειακύ και καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τν δείκτη κάλυψης τόκων, εφόσν η ρευστότητα της επιχείρησης έχει βελτιωθεί και άρα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αππληρωμής των φειλόμενων τόκων. ΣΤ υπόθεση: Η τελευταία υπόθεση εξετάζει τ κατά πόσ τ μέγεθς μιας επιχείρησης επηρεάζει τη ρευστότητά της, όπως αυτή μετριέται με τα διάφρα πρτεινόμενα μεγέθη, δηλαδή με τν ταμειακό κύκλ (ΤΚ) και τν καθαρό εμπρικό κύκλ (ΚΕΚ). Έχντας ως βάση τ σύνλ τυ ενεργητικύ, διαχωρίζυμε τ δείγμα μας σε δύ υπσύνλα και σε καθένα από αυτά υπλγίζυμε τις τιμές των δεικτών ρευστότητας πυ εξετάζυμε. Είναι λγικό η σχέση πυ συνδέει τ μέγεθς μιας επιχείρησης και τα επίπεδα ρευστότητας στα πία κυμαίνεται να είναι θετική, καθώς μια μεγάλη επιχείρηση έχει δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες πηγές κεφαλαίων σε σχέση με μια μικρότερη, πότε η ικνμική της κατάσταση είναι καλύτερη, και άρα τα επίπεδα ρευστότητας είναι υψηλότερα σε σύγκριση με μια μικρή επιχείρηση. Δεν αναμένεται σημαντική διαφρά των μέσων των πρτεινόμενων δεικτών ρευστότητας, δηλαδή τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ). μ μεγάλες (ΤΚ) = μ μικρές (ΤΚ) μ μεγάλες (ΚΕΚ) = μ μικρές (ΚΕΚ) Αναμένεται αρνητικά σημαντική διαφρά των μέσων των πρτεινόμενων δεικτών ρευστότητας, δηλαδή τυ ταμειακύ κύκλυ (ΤΚ) και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ (ΚΕΚ). μ μεγάλες (ΤΚ) μ μικρές (ΤΚ) μ μεγάλες (ΚΕΚ) μ μικρές (ΚΕΚ)

30 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0.4 Ανάλυση των Μεταβλητών Από τ τελικό δείγμα των 86 ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στ χρηματιστήρι αξιών Αθηνών και από τα ικνμικά τυς στιχεία ι μεταβλητές πυ θα εξετασθύν αναλυτικά είναι ι εξής: κυκλφριακή ρευστότητα, άμεση ρευστότητα, ταμειακός κύκλς, καθαρός εμπρικός κύκλς, δείκτης απδτικότητας καθαρής θέσης, δείκτης απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων, δείκτης περιθωρίυ κέρδυς, δείκτης συνλικύ μακρπρόθεσμυ χρέυς, δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων, δείκτης παγιπίησης περιυσίας και δείκτης κάλυψης τόκων (Πίνακας ). Δείκτης Κυκλφριακής Ρευστότητας τ _ Κυκλφρή άνεργη ηκή Δίν^τ ( I U) Β ραχυπρό θεσμεςυ πχρεώ σεις δείκτης κυκλφριακής ρευστότητας εκφράζει υσιαστικά τ βαθμό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων πιστωτών, αν τα κυκλφρύντ περιυσιακά στιχεία ρευστπιηθύν για να αππληρωθύν ι τρέχυσες υπχρεώσεις. Πι αναλυτικά τ κυκλφρύν ενεργητικό περιλαμβάνει τα απθέματα, τυς εισπρακτέυς λγαριασμύς, τα χρεόγραφα και τα χρηματικά διαθέσιμα, ενώ ι βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις απτελύνται από τυς πληρωτέυς λγαριασμύς, τα γραμμάτια πληρωτέα, τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις από μακρπρόθεσμα δάνεια, τυς φειλόμενυς τόκυς και διάφρα έξδα. Δείκτης άμεσης ρευστότητας Κ νκλφρύ νε νεργητικό - Κπθέματα Β ραχυπρό ΘεσμεςΥ πχρεώ σεις ^ δείκτης άμεσης ρευστότητας εκφράζεται από τη διαφρά τυ κυκλφρύντς ενεργητικύ και των απθεμάτων πρς τις βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις και διαφέρει από τν δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας μόν στ ότι θεωρεί ότι ι βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις μπρύν να καλυφθύν από τ κυκλφρύν ενεργητικό πλην των απθεμάτων.

31 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Ταμειακός κύκλς 0 ταμειακός κύκλς, κατά Richards και Laughl (980), απτελεί ένα συμπληρωματικό μέγεθς υπλγισμύ της ρευστότητας, τ πί δίνει μια πι λκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό με τις πληρφρίες πυ δίνυν ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Η μαθηματική έκφραση τυ ταμειακύ κύκλυ, δίνεται από τις ακόλυθες εξισώσεις: ΤΚ = ΠΕΛ + ΠΕΑ - ΠΑΑ = (2) = [μέση περίδς επανείσπραξης εισπρακτέων λγαριασμών ] + [μέση περίδς επανάκτησης απθεμάτων ] - [μέση περίδς αππληρωμής πληρωτέων λγαριασμών ] όπυ: ΠΕΛ = 60 / επανείσπραξη εισπρακτέων λγαριασμών ΠΕΑ = 60 / επανάκτηση απθεμάτων ΠΑΛ = 60 / αππληρωμή πληρωτέων λγαριασμών Καθαρός εμπρικός κύκλς καθαρός εμπρικός κύκλς (net trade cycle) πρσδιρίστηκε για πρώτη φρά τ 98 από τν Bernste. Αναλυτικότερα δείκτης αυτός υπλγίζεται με τη βήθεια της παρακάτω σχέσης: ΚΕΚ = ΕΛ + A + ΠΛ () όπυ ΚΕΚ = καθαρός εμπρικός κύκλς ΕΛ = εισπρακτέι λγαριασμί A = απθέματα ΠΛ = πληρωτέι λγαριασμί Απτελεί ένα σημαντικό μέτρ πρσδιρισμύ της ρευστότητας τ πί εμφανίζει αρκετές μιότητες με τν ταμειακό κύκλ. υσιαστικά υπλγίζει τη μέση ηλικία των απθεμάτων και των πληρωτέων λγαριασμών κάνντας χρήση των καθαρών πωλήσεων αντί τυ κόστυς αγράς και τυ κόστυς πωληθέντων. Απδπκότητα καθαρής θέσης δείκτης απόδσης καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) υπλγίζεται από τν λόγ:. ΚαθαρόΚέρδη... ΑΚ.Θ (4) ΚαθαρήΘέση

32 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 Επμένως η ετήσια απόδση της καθαρής θέσης μιας επιχείρησης υπλγίζεται με αναφρά στα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των φόρων. Η απόδση της καθαρής θέσης θα μπρύσε βεβαίως να υπλγιστεί και με αναφρά στα καθαρά κέρδη πρ φόρων. τελευταίς όμως αυτός δείκτης είναι πι χρήσιμς στις περιπτώσεις πυ γίννται συχνές αλλαγές τυ συντελεστή φρλγίας κερδών ή και της πλιτικής των μερισμάτων. Απδτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων δείκτης απόδσης επενδυμένων κεφαλαίων υπλγίζεται από την σχέση των κερδών πρ τόκων και φόρων πρς τ σύνλ των περιυσιακών στιχείων (σύνλ παθητικύ). κπτφ ΑΕΚ = (5) Σύ νλόπεριυσιακώ νσ τιχείων Τα κέρδη πρ τόκων και φόρων αναφέρνται σε όλη τη διαχειριστική χρήση μιας επιχείρησης, ενώ τ σύνλ των περιυσιακών στιχείων αναφέρεται στ τέλς της διαχειριστικής χρήσης, επμένως αντί τυ συνόλυ των περιυσιακών στιχείων θα ήταν ρθό να χρησιμπιήσυμε τη μέση αξία περιυσιακών στιχείων αρχής και τέλυς χρήσης. Τέλς δείκτης αυτός χρησιμπιείται στην αξιλόγηση τυ διικητικύ έργυ μιας επιχείρησης, στην πρόβλεψη της μελλντικής απόδσης και στην διευθέτηση των μελλντικών λειτυργιών και αναγκών. Δείκτης περιθωρίυ κέρδυς δείκτης περιθωρίυ κέρδυς υπλγίζεται άλλτε ως πσστό τυ μεικτύ περιθωρίυ κέρδυς (πωλήσεις - κόστς πωληθέντων) επί των πωλήσεων (grss arg rati) και άλλτε ως πσστό καθαρύ περιθωρίυ κέρδυς επί των πωλήσεων (net arg rati). Η χρήση τυ συγκεκριμένυ δείκτη παρέχει ενδείξεις όσν αφρά την απτελεσματικότητα των εργασιών μιας επιχείρησης και για την ακλυθύμενη πλιτική τιμών. Αναλυτικότερα δείκτης περιθωρίυ κέρδυς δίνεται από την παρακάτω θέση: ^ Πωλήσεις - ΚόστςΠ αλ ηθέντων Πωλήσεις (6)

33 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Δείκτης συνλικύ μακρπρόθεσμυ χρέυς ή δείκτης χρέυς Η χρηματικνμική μόχλευση συνήθως μετριέται με τν λόγ τυ μακρπρόθεσμυ χρέυς πρς τ σύνλ των μακρπρόθεσμων κεφαλαίων μιας επιχείρησης. δείκτης αυτός νμάζεται δείκτης συνλικύ μακρπρόθεσμυ χρέυς και εκφράζεται από την παρακάτω σχέση:. Μ ακρπόθεσαχέε ΔΑ = Κ* ) Μ ακρπρόθεσμχρές + ΜετχικόΚεφάλαικαιΑπθεματικά Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων Ένα ακόμα μέτρ υπλγισμύ της χρηματικνμικής μόχλευσης είναι δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων. 0 δείκτης αυτός εκφράζει τη σχέση των υπχρεώσεων και των πηγών κεφαλαίυ μιας επιχείρησης και υπλγίζεται με τη βήθεια της παρακάτω σχέσης: Δ ΪΚ = Μ ακρπρόθεσμεςυ πχρεώσεις + \*ραχνπρό ΘεσμεςΥ πχρεώσεις ΙδιαΚεφάλαια (8) Δείκτης παγιπίησης περιυσίας δείκτης παγιπίησης περιυσίας εκφράζεται από τν λόγ της αξίας των παγίων στιχείων πρς τη συνλική αξία τυ ενεργητικύ. ι επιχειρήσεις ανάλγα με την τιμή τυ δείκτη αυτύ διακρίννται σε επιχειρήσεις έντασης παγίων περιυσιακών στιχείων και σε επιχειρήσεις έντασης κυκλφρύντων περιυσιακών στιχείων. Η μαθηματική έκφραση τυ δείκτη είναι η παρακάτω: j ΠάγιαΠεριυσιακάΣτιχεία Σύ νλε νεργητικό Δείκτης κάλυψης τόκων Ένας πρόσθετς δείκτης χρηματικνμικής μόχλευσης είναι δείκτης κάλυψης τόκων, πίς εμφανίζει τν βαθμό με τν πί

34 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 4 καλύπτνται ι τόκι από τ άθρισμα των κερδών πρ τόκων και φόρων και των απσβέσεων. Η σχέση από την πία εκφράζεται είναι η εξής: ΑΚΤ - + Απσβσειζ (20) Τόκι δείκτης αυτός δείχνει την ευχέρεια πυ έχει μια επιχείρηση να πληρώνει τυς φειλόμενυς τόκυς από χρηματικνμικύς πόρυς πυ δημιυργύνται από τη δραστηριότητά της. Παρακάτω παραθέτυμε όλες τις μεταβλητές πυ θα εξετασθύν μαζί με τις συντμγραφίες τυς: Πίνακας : Πίνακας μεταβλητών ΔΚΡ CR Κυκλφριακή Ρευστότητα ΔΑΡ QR Άμεση Ρευστότητα ΤΚ CCC Ταμειακός Κύκλς ΚΕΚ NTC Καθαρός Εμπρικός Κύκλς ΑΚΘ RE Απδτικότητα Καθαρής Θέσης ΑΕΚ RI Απδτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων ΔΠΚ ΡΜ Δείκτης Περιθωρίυ Κέρδυς ΔΧ DR Δείκτης Χρέυς ΔΕΙΚ DER Δανειακή Επιβάρυνση Ιδίων Κεφαλαίων, ΔΠΠ DPP Δείκτης Παγιπίησης Περιυσίας ΔΚΤ TIE Δείκτης Κάλυψης Τόκων

35 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 5.5 Μέθδι Στατιστικής Ανάλυσης Για την στατιστική ανάλυση των υπθέσεων τη ευπειική υελέτη στ δείγμα πυ επιλέξαμε, θα κάνυμε χρήση ενός συνόλυ εφαρμγών τυ στατιστικύ πακέτυ SPSS 0.0 Ενδεικτικά αναφέρυμε ότι θα νίνει ανάλυση της σχέσης πυ συνδέει δύ μεταβλητές με τη βήθεια της περιγραφικής στατιστικής, δηλαδή με διαγράμματα διασπράς και συντελεστές συσχέτισης και τα απτελέσματα θα μας δώσυν απαντήσεις ως πρς την ισχύ των πέντε αρχικών υπθέσεων. Όσν αφρά την τελευταία υπόθεση, αυτή θα εξετασθεί με τη βήθεια των παραμετρικών ελέγχων πυ σχετίζνται με τη μέση τιμή των δύ πληθυσμών στ ανεξάρτητ δείγμα μας. Διαγράμματα Διασπράς Τα διαγράμματα διασπράς μπρεί να είναι απλά, επικαλυπτόμενα, πλλαπλά ή τρισδιάστατα ανάλγα με τ πλήθς και τη φύση των μεταβλητών πυ θέλυμε να εξετάσυμε. Για τις ανάγκες της μελέτης πυ θα ακλυθήσει επιλέγυμε τα απλά διαγράμματα διασπράς, στα πία κάθε παρατήρηση παριστάνεται σ ένα σύστημα ρθγωνίων αξόνων πυ αντιστιχύν στις δύ μεταβλητές πυ επιλέξαμε να εξετάσυμε. ι πληρφρίες πυ μας δίνει ένα απλό διάγραμμα διασπράς αναφέρνται στ πρότυπ της πιθανής σχέσης πυ συνδέει τις δύ μεταβλητές, αν είναι δηλαδή γραμμικό ή μη-γραμμικό. Ενδιαφέρν παρυσιάζει και η εύρεση κάπιων συνδυασμών τιμών των δύ μεταβλητών, ι πίι να παρεκκλίνυν σημαντικά από τυς υπόλιπυς και να απτελύν τα λεγάμενα παράτυπα και ακραία σημεία. Τα σημεία αυτά μπρύν επίσης να επιβεβαιωθύν και με τη βήθεια των αντίστιχων θηκγραμμάτων και φυλλγραφημμάτων. Τ θηκόγραμμα δίνει μια ιδιαίτερα ικανπιητική εικόνα της διασπράς των δεδμένων. Πι συγκεκριμένα η διασπρά πρκύπτει από τ πλάτς τυ ρθγωνίυ και η διάμεσς διακρίνεται από τη γραμμή μέσα στ ρθγώνι. Από τη άλλη τ φυλλγράφημα πρσφέρει πληρφόρηση όσν αφρά την καταμέτρηση των παράτυπων και ακραίων σημείων και επίσης διατηρεί τις τιμές των παρατηρήσεων. Στην υσία τα παράτυπα σημεία είναι τιμές μεγαλύτερες από την τιμή τυ 75υ πσστιαίυ σημείυ πρσαυξημένη κατά.5 φρά τ

36 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 ενδτεταρτημριακό πλάτς ή μικρότερες τυ 25υ πσστιαίυ σημείυ ελαττωμένη κατά.5 φρά τ ενδτεταρτημριακό πλάτς. Συντελεστές συσχέτισης ι συντελεστές συσχέτισης πρσδιρίζυν την ένταση της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύ μεταβλητών τυ δείγματς και περιλαμβάνυν τν συντελεστή συσχέτισης Pearsn και τν συντελεστή Spearan. συντελεστής Pearsn r μετρά την ένταση της γραμμικής συμμεταβλής δύ πστικών μεταβλητών και παίρνει τιμές στ διάστημα [-,]. Όσ πι κντά στις τιμές αυτές βρίσκεται συντελεστής συσχέτισης, τόσ πι έντνη είναι η γραμμική σχέση πυ συνδέει τις μεταβλητές. Επίσης στην κύρια διαγώνι ι τιμές τυ Pearsn είναι ίσες με τη μνάδα, καθώς κάθε μεταβλητή έχει μια τέλεια θετική γραμμική σχέση με τν εαυτό της. Από την άλλη, όταν έχυμε ενδείξεις μη-γραμμικής σχέσης ή ι μεταβλητές πυ έχυμε είναι διάταξης θα επιλέγυμε τν συντελεστή συσχέτισης τυ Spearan (rh). συντελεστής αυτός απτελεί μια μη παραμετρική εκδχή τυ συντελεστή συσχέτισης Pearsn πυ βασίζεται στη διάταξη των δεδμένων και όχι στις ακριβείς τιμές τυς. Παραμετρικί έλεγχι Η εφαρμγή των παραμετρικών τεχνικών σε ανεξάρτητα δείγματα απαιτεί την ύπαρξη της καννικής κατανμής στν πληθυσμό από τν πί πρέρχνται. Εναλλακτικά επιτρέπεται η χρήση τυς, όταν τ μέγεθς τυ δείγματς είναι αρκετά μεγάλ, δηλαδή μεγαλύτερ από 0, πότε στην περίπτωση τυ δικύ μας δείγματς, έλεγχς της καννικότητας της κατανμής δεν είναι αναγκαίς. παραμετρικός έλεγχς πυ εξετάζει την ύπαρξη διαφράς μεταξύ των δύ πληθυσμών γίνεται με τη βήθεια τυ t-test και ισδυναμεί με τν έλεγχ της ύπαρξης διαφράς μεταξύ των αντίστιχων μέσων τιμών των δύ υπσυνόλων στα πία έχυμε διαχωρίσει τ δείγμα μας. Η μαθηματική έκφραση τυ t-test για έλεγχ υπόθεσης για τη διαφρά των μέσων τιμών δυ πληθυσμών ανεξάρτητων δειγμάτων είναι η εξής: Η0: μι=μ2 (2)

37 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 7 ΑΠΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙ 4 4. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των Δεδιιένων Η στατιστική ανάλυση θα πρέπει να ξεκινήσει με την περιγραφική στατιστική ανάλυση όλων των μεταβλητών ξεχωριστά. Αυτή περιλαμβάνει τν υπλγισμό της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κάθε μεταβλητής, της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης και της διακύμανσης. Ακόμη μπρύν να χρησιμπιηθύν ιστγράμματα τα πία απδίδυν γραφικά ένα μέρς των παραπάνω πληρφριών και βηθύν στ να πρσδιριστεί κατά πόσ η κατανμή των μεταβλητών συγκλίνει στην καννική κατανμή. Συνεπώς για τ σύνλ των δεικτών βρίσκυμε τα παραπάνω στιχεία και επίσης παραθέτυμε στ Παράρτημα ενδεικτικά τ ιστόγραμμα της κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ. Παρατηρύμε ότι τ συνλικό μας δείγμα και για τις πέντε χρνιές κυμαίνεται από 794 μέχρι 8, λόγω πρφανώς κάπιων ελλειπυσών τιμών. Επίσης η μέση τιμή τυ ταμειακύ κύκλυ είναι ίση με 9,5 πυ σημαίνει ότι τ μέσ χρνικό διάστημα πυ απαιτείται για να εισπράξυν ι επιχειρήσεις μετρητά από τυς πελάτες τυς και τις γενικότερες δραστηριότητές τυς είναι περίπυ ίσ με 9 ημέρες. Ακόμη ι τιμές για κάθε μεταβλητή βλέπυμε ότι κυμαίννται σε μεγάλ εύρς, όπως αυτό πυ αφρά τν καθαρό εμπρικό κύκλ, πυ είναι ίσ με και η διακύμανση είναι της τάξεως τυ.4*0 Την μικρότερη διακύμανση σημειώνει η μεταβλητή τυ περιθωρίυ κέρδυς, η πία είναι ίση με,455*0'2. Τέλς από τα ιστγράμματα τυ ταμειακύ κύκλυ, τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, της κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας (Διαγράμματα 4-7), μπρύμε να συμπεράνυμε αν ι μεταβλητές αυτές ακλυθύν κατανμή πυ συγκλίνει στην καννική, ανάλγα με τ κατά πόσ πρσαρμόζεται σ αυτές η καμπύλη της καννικής κατανμής, κάτι πυ στην περίπτωση των μεταβλητών αυτών δεν συμβαίνει.

38 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Σγέση Δεικτών Χπιιατικνυικι'κ EucAitiac και Ευρωστίας Α υπόθεση: Σχέση Ταμειακύ Κύκλυ και Παραδσιακών Δεικτών Ρευστότητας Η σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας περιγράφεται με τη βήθεια τυ συντελεστή συσχέτισης Pearsn, πίς πρσδιρίζει την ένταση της γραμμικής σχέσης μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Για τ συνλικό μας δείγμα, πυ αναφέρεται στα πέντε έτη, συντελεστής Pearsn πυ περιγράφει τη γραμμικότητα της σχέσης τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, όπως φαίνεται από τν πίνακα, είναι ίσς με 0,205 (sig.=0,0) και 0,204 (sig.=0,0) αντίστιχα. Ακόμη παρατηρύμε ότι και για την κάθε χρνιά ξεχωριστά, συντελεστής Pearsn κυμαίνεται στα ίδια περίπυ χαμηλά επίπεδα, πλύ κντά δηλαδή στ μηδέν. Τ 999 βέβαια, παρατηρύμε ότι η τιμή τυ συντελεστή πλησιάζει τ 0,5 (sig. =0,0), όπυ μπρύμε να διακρίνυμε μια ισχυρή θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών. Η αλλαγή αυτή μπρεί να γίνει κατανητή αν λάβυμε υπόψη τις αλλαγές πυ είχε φέρει στην ελληνική ικνμία η σημαντική ανάκαμψη τυ χρηματιστηρίυ. Συνλικά όμως, μπρύμε να πύμε ότι η σχέση πυ συνδέει τυς παραδσιακύς δείκτες ρευστότητας και τν ταμειακό κύκλ είναι μη γραμμική. Καταλήγντας διαπιστώνυμε πως τα απτελέσματα συμφωνύν με την μηδενική αρχική υπόθεση, η πία αναφέρεται στην μη ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Ακόμη τα παραπάνω συμπεράσματα συμφωνύν και με την εμπειρική μελέτη τυ Kaath (989), πίς σε ένα δείγμα αμερικάνικων επιχειρήσεων, εξέτασε τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τυς παραδσιακύς δείκτες. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στ ότι ι παραδσιακί δείκτες δεν συσχετίζνται με τν ταμειακό κύκλ, πότε θα πρέπει τα διάφρα εργαλεία υπλγισμύ της ρευστότητας, ταμειακός κύκλς, καθαρός εμπρικός κύκλς, κυκλφριακή και άμεση ρευστότητα, να χρησιμπιύνται σε συνδυασμό, ώστε τα απτελέσματα όσν αφρά τη ρευστότητα μιας επιχείρησης να είναι πι σφαιρικά.

39 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 9 Β υπόθεση: Σχέση Καθαρύ Εμπρικύ Κύκλυ και Παραδσιακών Δεικτών Ρευστότητας Η δεύτερη υπόθεση διερευνά τη σχέση πυ συνδέει τν καθαρό εμπρικό κύκλ και τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Τα απτελέσματα παραθέτνται στν Πίνακα 4 και όπως πρκύπτει συντελεστής συσχέτισης Pearsn μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη κυκλφριακής ρευστότητας είναι 0,428 (sig.=0,0) και μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη άμεσης ρευστότητας είναι 0,455 (sig.=0,0). Αυτό σημαίνει πως και στις δύ περιπτώσεις υπάρχει θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική, κάτι πυ είναι αντίθετ με την αρχική υπόθεση Ητα πυ θέσαμε, ότι δηλαδή αναμένεται να υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στν καθαρό εμπρικό κύκλ και στυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Αν εξετάσυμε ξεχωριστά την κάθε χρνιά τότε μπρύμε να παρατηρήσυμε ότι τ 999, όπυ πριν διακρίναμε μια θετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών, η τιμή τυ συντελεστή συσχέτισης πυ συνδέει τν καθαρό εμπρικό κύκλ και τυς παραδσιακύς δείκτες ανέρχεται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, 0,842 (sig.=0,0) και 0,848 (sig.=0,0) αντίστιχα. δηγύμαστε επμένως στ ότι τα συμπεράσματα όσν αφρά τη ρευστότητα μιας επιχείρησης πυ μας δίνυν ι παραδσιακί δείκτες συμφωνύν κατά πλύ περισσότερ με αυτά από την ανάλυση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, από ότι τυ ταμειακύ κύκλυ. Παρόλα αυτά όμως καταλήγυμε και πάλι στ πόρισμα τυ Kaath (989), ότι δηλαδή για να έχυμε μια πι λκληρωμένη εικόνα για τα επίπεδα ρευστότητας μιας επιχείρησης θα πρέπει να χρησιμπιύνται ταυτόχρνα όλα τα εργαλεία υπλγισμύ της ρευστότητας. Γ υπόθεση: Σγέση Καθαρύ Ειιπικύ Κύκλυ και Ταυειακΰ Κύκλυ Η τρίτη υπόθεση διερευνά τη σχέση πυ συνδέει τν καθαρό εμπρικό κύκλ και τν ταμειακό κύκλ. Τα απτελέσματα δείχνυν πως η τιμή τυ συντελεστή συσχέτισης Pearsn μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ ταμειακύ κύκλυ για τ συνλικό δείγμα των πέντε ετών είναι 0,6 (sig.=0,58) (Πίνακας 4). Αυτό σημαίνει πως μεταξύ των δύ αυτών μεγεθών υπλγισμύ της ρευστότητας υπάρχει θετική σχέση, η πία όμως δεν είναι

40 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 40 στατιστικά σημαντική. Τα συμπεράσματα από την στατιστική ανάλυση αναιρύν την αρχική μηδενική υπόθεση πυ θέσαμε, ότι δηλαδή υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ ταμειακύ κύκλυ. Ακόμη τα απτελέσματα αυτά έρχνται σε αντίθεση με τα πρίσματα της εμπειρικής έρευνας τυ ΚθπίθΝΊ (989), πίς υπστήριξε ότι εμπρικός κύκλς πρσφέρει αντίθετα απτελέσματα με τν ταμειακό κύκλ, όσν αφρά βέβαια θέματα ρευστότητας. Παρατηρώντας όμως τις τιμές τυ συντελεστή συσχέτισης Pearsn για κάθε χρνιά μεμνωμένα, βλέπυμε ότι η τιμή τυ συντελεστή αυτύ είναι στατιστικώς σημαντική μόν για τα έτη 999, όπυ r=0,544 (sig.=0,0) και 997 όπυ r=0,75 (sig.=0,027). Συνψίζντας επμένως, μπρύμε να πύμε ότι τελικά ι δύ δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας έχυν θετική συσχέτιση μεταξύ τυς. Από τις υπθέσεις α, β και γ συμπεραίνυμε ότι καθαρός εμπρικός κύκλς είναι καλύτερς τυ ταμειακύ κύκλυ σαν μέγεθς χρηματικνμικής ευελεξίας ως πρς τη σχέση τυ με τυς δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας. Στις ακόλυθες παραγράφυς αναλύυμε περισσότερ τις σχέσεις των δύ αυτών μεγεθών χρηματικνμικής ευελιξίας με τυς δείκτες απδτικότητας και δανειακής επιβάρυνσης, σε συνάρτηση πάντα και με τυς δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας για να διαπιστώσυμε πια από όλα αυτά τα μεγέθη εκφράζυν καλύτερα τη ρευστότητα της επιχείρησης. 4. Σγέση Δεικτών Χρηυατικνυικής Ευελιξίας και Ευρωστια; υε rue Δείκτες Απδτικότητας Η τέταρτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τυς δείκτες απδτικότητας και πι συγκεκριμένα τν δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης (ΑΚΘ), τν δείκτη απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (ΑΕΚ) και τν δείκτη περιθωρίυ κέρδυς (ΔΠΚ). Τα απτελέσματα παραθέτνται στν Πίνακα 5 και όπως φαίνεται αρχικά συντελεστής συσχέτισης Pearsn πυ περιγράφει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τν δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης είναι ίσς με -0, (sig.=0,99). Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των δύ μεγεθών είναι αρνητική μεν, αλλά στατιστικά μη σημαντική και επμένως επαληθεύεται

41 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 4 η μηδενική υπόθεση ότι δηλαδή δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ από τη μια, με τυς δείκτες απδτικότητας. Από την άλλη η σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων είναι επίσης αρνητική, αλλά αυτή τη φρά στατιστικά σημαντική, εφόσν συντελεστής Pearsn παίρνει την τιμή -0,09 (sig.=0,9). Τέλς, όσν αφρά τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ με τν δείκτη περιθωρίυ κέρδυς συντελεστής είναι ίσς με -0.0 (sig.=0,5), πότε συμπεραίνυμε ότι η σχέση είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική. Από την ανάλυση των δεδμένων παρατηρύμε ότι ταμειακός κύκλς και ι δείκτες απδτικότητας στ σύνλό τυς συνδένται αρνητικά. Τ απτέλεσμα αυτό ενισχύει τ λγικό συμπέρασμα πυ εξάγεται, καθώς όταν μειώνεται ταμειακός κύκλς σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κεφάλαια για λιγότερ χρόν, άρα βελτιώνεται η ρευστότητα και επμένως τ κόστς ξένων κεφαλαίων μειώνεται, πότε αναμένυμε αύξηση της απδτικότητας. Θα πρέπει να παρατηρήσυμε ακόμη ότι συντελεστής Pearsn λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή στην περίπτωση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη περιθωρίυ κέρδυς, ενώ τη μικρότερη τιμή, σχεδόν μηδενική, την λαμβάνει στη συσχέτιση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης. Επμένως μπρύμε να συμπεράνυμε ότι όταν μειώνεται ταμειακός κύκλς, τότε αυξάνεται η ρευστότητα της επιχείρησης και άρα αυτό σημαίνει ότι τ περιθώρι κέρδυς αυξάνεται. Η αύξηση αυτή δεν είναι τόσ σημαντική, αλλά από την άλλη είναι πλύ μεγαλύτερη από την αύξηση τυ δείκτη απδτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Άρα η κερδφρία, όπως αυτή εκφράζεται από τν δείκτη περιθωρίυ κέρδυς, συνδέεται άμεσα με τν ταμειακό κύκλ και τις μεταβλές τυ. Τα συμπεράσματα της στατιστικής ανάλυσης τυ δείγματός μας έρχνται σε αντίθεση με παλαιότερες εμπειρικές μελέτες [Lyrudi και McCarty (99), Lyrudi και Lazaridis (20)] ι πίες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας. Αυτό μπρεί να ερμηνευθεί από τ γεγνός ότι στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει ένα συνλικό δείγμα από επιχειρήσεις από διάφρυς κλάδυς και όχι κάθε κλάδ μεμνωμένα. Επμένως απτελεί αντικείμεν μελλντικής έρευνας η διερεύνηση των υπθέσεων ανά κλάδ και λγικό είναι τα συμπεράσματα να

42 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 42 πικίλλυν από κλάδ σε κλάδ, καθώς η έννια πυ παίρνει η ρευστότητα και η απδτικότητα εξαρτάται από τη φύση των δραστηριτήτων των επιχειρήσεων. Η τέταρτη υπόθεση εξετάζει επίσης τη σχέση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τν δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης (ΑΚΘ), τν δείκτη απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων (ΑΕΚ) και τν δείκτη περιθωρίυ κέρδυς (ΔΠΚ). Από την ανάλυση των δεδμένων τυ συνλικύ δείγματς, πρκύπτει ότι συντελεστής συσχέτισης Pearsn πυ περιγράφει τη σχέση μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης είναι ίσς με -0,09 (sig.=0,586), η πία είναι βέβαια αρνητική, αλλά στατιστικά μη σημαντική. Τ ίδι ισχύει και για τν συντελεστή συσχέτισης μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη περιθωρίυ κέρδυς πυ είναι ίσς με (sig.=0,22) (Πίνακας 6). Αντίθετα η σχέση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ δείκτη απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική [r=-0,5 (sig.=0,0)]. Όσν αφρά τις σχέσεις των παραδσιακών δεικτών ρευστότητας με τυς δείκτες απδτικότητας παρατηρύμε μια μιμρφία στις μεταξύ τυς σχέσεις (Πίνακας 7). Διακρίνυμε ότι δείκτης κυκλφριακής ρευστότητας και δείκτης άμεσης ρευστότητας συσχετίζνται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με τν δείκτη απδτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς r=- 0,2 (sig.=0,) και r=-0,228 (sig.=0,) αντίστιχα. Αντίθετα ι σχέσεις των παραδσιακών δεικτών με τν δείκτη απδτικότητας καθαρής θέσης και τν δείκτη περιθωρίυ κέρδυς είναι αρνητικές, αλλά στατιστικά μη-σημαντικές. Συνλικά, καταλήγυμε στ ότι ι δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας και ι δείκτες απδτικότητας συνδένται αρνητικά με τ σύνλ των δεικτών απδτικότητας. Τέλς, καταλήγυμε στ ότι τα απτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης δείχνυν εμφανώς ότι η φύση της σχέσης μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, καθώς βέβαια και τν παραδσιακών δεικτών με την απδτικότητα, είναι αρνητική και επμένως η αρχική υπόθεση Η4α επαληθεύεται. Τα παραπάνω συμπεράσματα συμφωνύν και με παλαιότερες εμπειρικές μελέτες ι πίες κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η σχέση πυ συνδέει τν ταμειακό κύκλ και την

43 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 4 απδτικότητα είναι αρνητική [Senen (99), Jse, Lancaster και Stevens (996), Lyrudi, McCarty, Lazaridis και Hatzigagis (999)] 4.4 Σχέση Δεικτών Χρηματικνμικά Ευελιξίας lie tuc Δείκτες Χρηματικνμικής Μόχλευσης Η πέμπτη υπόθεση εξετάζει τη σχέση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τυς δείκτες χρηματικνμικής μόχλευσης. Από τ σύνλ των δεικτών χρηματικνμικής μόχλευσης επιλέξαμε τυς πι αντιπρσωπευτικύς και σημαντικύς και αυτί είναι δείκτης χρέυς (ΔΧ), δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων (ΔΕΙΚ), δείκτης παγιπίησης περιυσίας (ΔΠΠ) και δείκτης κάλυψης τόκων (ΔΚΤ). Τα απτελέσματα της ανάλυσης φαίννται στυς πίνακες 8 και 9 τυ Παραρτήματς. Η σχέση πυ συνδέει τν ταμειακό κύκλ και τν δείκτη χρέυς εκφράζεται από τν συντελεστή συσχέτισης Pearsn, πίς παίρνει την τιμή 0,059 (sig.=0,094). Τα δύ αυτά μεγέθη επμένως συνδένται με μια σχέση γραμμική, θετική και στατιστικά σημαντική. Αυτό μπρεί να επαληθευτεί και από τ διάγραμμα διασπράς, όπυ παρατηρώντας τν τρόπ με τν πί κατανέμνται τα σημεία και τ κατά πόσ μπρύν αυτά να πρσαρμστύν στην ευθεία γραμμή, πρκύπτει ότι υπάρχει γραμμική σχέση, η πία όμως δεν είναι ιδιαίτερα έντνη (Διάγραμμα 0). Από την άλλη ταμειακός κύκλς και δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων συνδένται με αρνητική σχέση, η πία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς συντελεστής είναι ίσς με -0,5 (sig.=0,885). Η ίδια σχέση παρατηρείται και στην περίπτωση τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη παγιπίησης περιυσίας, όπυ συντελεστής συσχέτισης είναι -0, (sig. =0,974). Τέλς ταμειακός κύκλς παρυσιάζει μια θετική γραμμική σχέση με τν δείκτη κάλυψης τόκων, πυ όμως είναι στατιστικά μη-σημαντική (r=0,022 sig.=0,58). Συνεπώς μπρύμε να πύμε ότι η πέμπτη υπόθεση δεν υπστηρίζεται από τα απτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης τα πία αναφέρνται στ συνλικό δείγμα των πέντε ετών. Θα πρέπει όμως να δώσυμε μεγάλη σημασία στ γεγνός ότι συντελεστής Pearsn παρυσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από έτς σε έτς, παίρνντας άλλτε θετικές και άλλτε αρνητικές τιμές. Επμένως ίσως να χρειαστεί να

44 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 44 απμνώσυμε κάπιες χρνιές ή ακόμα καλύτερα κάπιυς κλάδυς και να δύμε αν και τότε τα συμπεράσματα είναι τα ίδια. Για να λκληρωθεί η ανάλυση και να μπρέσει να δθεί μια απάντηση όσν αφρά την ισχύ της υπόθεση πυ αρχικά τέθηκε, θα πρέπει να εξετάσυμε τη σχέση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τυς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης. Στν Πίνακα 9 παρατίθενται τα σχετικά απτελέσματα, όπυ γίνεται φανερό ότι αρχικά η σχέση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τν δείκτη μακρπρόθεσμυ χρέυς είναι μεν θετική αλλά στατιστικά μη σημαντική (r=0,5 sig. =0,878). Όσν αφρά τη σχέση τυ εμπρικύ κύκλυ με τν δείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και τν δείκτη παγιπίησης περιυσίας, αυτή και στις δύ περιπτώσεις είναι αρνητική, καθώς r=-0,02 (sig.=0,558) και r=-0,072 (sig.=0,04) αντίστιχα. Τ γεγνός αυτό σημαίνει ότι όσ βελτιώνεται η ρευστότητα μιας επιχείρησης, τόσ η δανειληπτική της ικανότητα βελτιώνεται και άρα καταφεύγει σε δανεισμό με απτέλεσμα ι μακρπρόθεσμες και κυρίως βραχυπρόθεσμες υπχρεώσεις να είναι μεγαλύτερες και άρα δείκτης επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων να είναι μεγαλύτερς. Τέλς καθαρός εμπρικός κύκλς παρυσιάζει με τν δείκτη κάλυψης τόκων θετική σχέση, η πία είναι στατιστικά σημαντική. Από την άλλη όσν αφρά τυς παραδσιακύς δείκτες και τη σχέση αυτών με τυς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης παρατηρύμε ότι η σχέση αυτή είναι αρνητική, αλλά στατιστικά μη-σημαντική. Εξαίρεση απτελεί η σχέση των δεικτών με τν δείκτη κάλυψης τόκων, με τν πί συνδέεται με μια σχέση θετική, αλλά στατιστικά μη-σημαντική (Πίνακας 0). Συνλικά καταλήγυμε στ ότι ταμειακός κύκλς και καθαρός εμπρικός κύκλς συνδένται με τν δείκτη χρέυς και τν δείκτη κάλυψης τόκων θετικά, ενώ με τν δείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και τν δείκτη παγιπίησης περιυσίας αρνητικά. Όμως ι συντελεστές συσχέτισης πυ περιγράφυν τις σχέσεις αυτές είναι πλύ κντά στ μηδέν, πότε ι σχέσεις είναι στην πλεινότητά τυς ασθενείς και στατιστικά μη σημαντικές, πότε θα ήταν ρθό να θεωρήσυμε ότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι γραμμικά. Πρτείνεται βέβαια η περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση στ θέμα, καθώς θα πρέπει να ληφθύν και άλλι παράμετρι πυ μπρεί να επηρεάζυν τη χρηματικνμική μόχλευση μιας επιχείρησης.

45 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Σχέση Μεγάλων και Μικρών Επιχειρήσεων Η τελευταία υπόθεση εξετάζει τ κατά πόσ τ μέγεθς μιας επιχείρησης επηρεάζει τη ρευστότητά της, όπως αυτή μετριέται με τα διάφρα πρτεινόμενα μεγέθη, δηλαδή με τν ταμειακό κύκλ και τν καθαρό εμπρικό κύκλ. Με βάση τ μέγεθς τυ συνόλυ τυ ενεργητικύ, διαχωρίζυμε τ δείγμα μας σε δύ υπσύνλα. Από αυτά τ ένα απτελείται από 89 επιχειρήσεις των πίων τ ενεργητικό είναι μεγαλύτερ από χιλιάδες ευρώ και τ δεύτερ υπσύνλ απτελείται από 607 επιχειρήσεις με ενεργητικό μικρότερ των χιλιάδων ευρώ. Στ πρώτ υπσύνλ (μεγάλες επιχειρήσεις), η μέση τιμή τυ ταμειακύ κύκλυ είναι ίση 28,87 ημέρες και μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς είναι ίσς με 268,6 χιλιάδες ευρώ. Στ δεύτερ υπσύνλ (μικρές επιχειρήσεις), μέσς ταμειακός κύκλς είναι 79,9 ημέρες και μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς είναι 55, χιλιάδες ευρώ (Πίνακας ). Για να έχυμε μια πι λκληρωμένη εικόνα υπλγίζυμε τν μέσ δείκτη κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας για τις δύ υπμάδες τυ δείγματς και βρίσκυμε ότι για τις μικρές επιχειρήσεις ι παραδσιακί δείκτες παίρνυν μικρότερες τιμές σε σχέση με τις τιμές πυ παίρνυν για τις μεγάλες επιχειρήσεις (Πίνακας 2). Επμένως, τα απτελέσματα πυ μας δίνυν καθαρός εμπρικός κύκλς και ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, συμφωνύν με την υπόθεση, καθώς ι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να βρίσκνται σε καλύτερα επίπεδα ρευστότητας από ότι ι μικρές. Τ συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμεν αν λάβυμε υπόψη ότι ι μικρές επιχειρήσεις είναι λγικό να αντιμετωπίζυν πρβλήματα ρευστότητας, λόγω κυρίως των δραστηριτήτων τυς, τυ εύρυς των λειτυργιών τυς και της περιρισμένης πρόσβασης σε διάφρες πηγές κεφαλαίων. Αντιθέτως, στην περίπτωση τυ ταμειακύ κύκλυ, παρατηρύμε ότι ι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να έχυν μικρότερ ταμειακό κύκλ σε σχέση με τις μικρές, κάτι τ πί δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα και πιθανόν να φείλεται στ ότι δεν έχυμε διαχωρίσει τ δείγμα μας κατά κλάδυς. παραμετρικός έλεγχς πυ εξετάζει την ύπαρξη διαφράς μεταξύ των δύ πληθυσμών γίνεται με τη βήθεια τυ t-test και ισδυναμεί με τν έλεγχ της ύπαρξης διαφράς μεταξύ των αντίστιχων μέσων τιμών των δύ υπσυνόλων στα πία έχυμε διαχωρίσει τ αρχικό μας δείγμα. Στην

46 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 46 πρκειμένη περίπτωση τ τεστ δίνει συντελεστή για τν καθαρό εμπρικό κύκλ ίσ με 7,54 (sig.=0,) και για τν ταμειακό κύκλ ίσ με 0,87 (sig.=0,85) σε μηδενικό επίπεδ σημαντικότητας και για τυς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας είναι ίσ με 2,24 (sig. =0,04) και 2,25 (sig.=0,026) αντίστιχα. 4,6 ΓρσΜΜίκή Παλινδρόμηση των Δεικτών Ρευστότητας, Απδτικότητας και Χρηματικνμικής Μόχλευσης Μεταξύ όλων των δεικτών ρευστότητας, απδτικότητας και δανειακής επιβάρυνσης πραγματπιήθηκε απλή γραμμική παλινδρόμηση για τ συνλικό μας δείγμα των πέντε ετών. Στυς σχετικύς πίνακες παρυσιάζνται για κάθε ζεύγς μεταβλητών σταθερός όρς και Beta έτσι ώστε να γνωρίζυμε τ μντέλ πρόβλεψης (Υ = b0 + bi), τ στατιστικό F, πυ χρησιμπιείται για να ελέγξυμε αν τ beta είναι μηδέν, τ επίπεδ σημαντικότητας και συντελεστής πρσδιρισμύ R^, πίς εξετάζει πι είναι τ πσστό της συνλικής μεταβλητότητας των παρατηρύμενων τιμών πυ εξηγείται από τ μντέλ πυ δημιυργήσαμε. Τα μντέλα τα πία μπρεί να θεωρηθύν ικανπιητικά είναι αυτά στα πία η τιμή τυ στατιστικύ F είναι αρκετά μεγάλη, πότε η ανεξάρτητη μεταβλητή βηθά ικανπιητικά στην εξήγηση της μεταβλητότητας των τιμών της εξαρτημένης. Ακόμη θα πρέπει συντελεστής πρσδιρισμύ Rz να είναι όσ πι κντά στη μνάδα, κάτι πυ ικανπιείται σε λίγα από τα μντέλα πρόβλεψης πυ πρέκυψαν από τη γραμμική παλινδρόμηση. 4.7 Ανάλυση Τάσης των Βασικών Μεγεθών Ρευστότητας Στα διαγράμματα τάσης πρσπαθύμε να απεικνίσυμε τις μεταβλές τυ μέσυ ταμειακύ κύκλυ και τυ μέσυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ ανάλγα με τν κλάδ ή στ έτς, στ πί αναφερόμαστε. Στ Διάγραμμα παρατηρύμε ότι μέσς ταμειακός κύκλς για όλυς τυς κλάδυς κυμαίνεται στα ίδια περίπυ ικανπιητικά επίπεδα, ενώ για τν κλάδ των «Βασικών μετάλλων - μεταλλικών και μη μεταλλικών πρϊόντων» παίρνει πλύ μικρή, αρνητική τιμή. Από την άλλη όσν αφρά τν μέσ καθαρό

47 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 47 εμπρικό κύκλ μναδικός κλάδς πίς παρυσιάζει αρνητική τιμή, πυ επίσης απκλίνει σημαντικά από την τιμή των υπλίπων κλάδων είναι κλάδς τυ «Λιανικύ εμπρίυ». Τέλς παρατηρύμε ότι κατασκευαστικό κλάδς λαμβάνει την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τυ λιπύς κλάδυς και για τν ταμειακό κύκλ και για τν καθαρό εμπρικό κύκλ. Στα γραφήματα όπυ απεικνίζνται ι αλλαγές των δύ μεγεθών διαχρνικά βλέπυμε ότι αρχικά κλάδς της κλωστϋφαντυργίας ακλυθεί τελείως διαφρετική πρεία, όσν αφρά τη ρευστότητα, όπως αυτή απδίδεται με τν ταμειακό κύκλ. μέσς ταμειακός κύκλς για τυς περισσότερυς κλάδυς αυξμειώνεται με τν ίδι τρόπ και ιδιαίτερα τ 999 όπυ όλι ι κλάδι έχυν πλύ αυξημέν ταμειακό κύκλ, δηλαδή χαμηλή ρευστότητα, κλάδς της κλωστϋφαντυργίας βρίσκεται σε πάρα πλύ ικανπιητικά επίπεδα ρευστότητας. Τέλς κάτι τέτι δεν πρκύπτει και από την ανάλυση τυ Διαγράμματς 6, αφύ εκεί για όλυς τυς κλάδυς μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς συμμεταβάλεται μιόμρφα.

48 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 48 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙ 5 Στόχς της παρύσας διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά η μελέτη τυ κατά πόσ μπρύν, ταμειακός κύκλς και καθαρός εμπρικός κύκλς, να πρσδιρίσυν με επιτυχία τα πραγματικά επίπεδα ρευστότητας των επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων της ελληνικής αγράς. Πραγματπιήθηκε επίσης σύγκριση σχετικά με την απτελεσματικότητα των δεικτών αυτών, ως πρς την πρσέγγιση της ρευστότητας, σε σχέση με τυς παραδσιακύς δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας. Ακόμη αντικείμεν της εργασίας απτέλεσε η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης των δεικτών χρηματικνμικής ευρωστίας και ευελιξίας με τυς δείκτες απδτικότητας και δανειακής επιβάρυνσης. Τέλς πραγματπιήθηκε σύγκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, βάσει τυ συνόλυ τυ ενεργητικύ, σχετικά με τ αν επηρεάζεται από την κατάταξη η ρευστότητα, όπως αυτή μετριέται με τα διάφρα εξεταζόμενα μεγέθη. Η εμπειρική μελέτη πραγματπιήθηκε για την χρνική περίδ και αναφέρεται σε ένα δείγμα 60 ελληνικών επιχειρήσεων εισηγμένων στ χρηματιστήρι αξιών Αθηνών. Τα ικνμικά στιχεία για τις επιχειρήσεις αυτές, πρέρχνται από τις ετήσιες ικνμικές τυς καταστάσεις, σύμφωνα με τα δεδμένα της ICAP Α.Ε. και των ετήσιων βιβλίων τυ Χ.Α.Α.. Η στατιστική ανάλυση των δεδμένων ξεκίνησε με την περιγραφική ανάλυση όλων των μεταβλητών ξεχωριστά, η πία περιελάμβανε τν υπλγισμό της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κάθε μεταβλητής, της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης, της διακύμανσης, αλλά και τ σχεδίασμά ιστγραμμάτων, τα πία απέδωσαν γραφικά τις παραπάνω πληρφρίες. Έπειτα χρησιμπιήθηκαν διαγράμματα διασπράς τα πία βήθησαν στην εξακρίβωση κάπιυ πρτύπυ στις πιθανές σχέσεις μεταξύ ρισμένων μεταβλητών. Πι συγκεκριμένα ι σχέσεις αυτές μεταξύ των μεταβλητών διαπιστώθηκαν με τη βήθεια τυ συντελεστή συσχέτισης Pearsn, πίς απέδωσε αριθμητικά τη μρφή και την ένταση των σχέσεων αυτών. Ακόμη, έγινε χρήση της γραμμικής παλινδρόμησης, ύτως ώστε να δημιυργηθεί ένα μντέλ πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής από τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Τέλς, εφαρμόστηκε παραμετρικός έλεγχς t-test σε ανεξάρτητα δείγματα, πίς αφύ χωρίσαμε τ δείγμα μας σε δύ

49 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 49 υπμάδες, εξέτασε την ύπαρξη διαφράς μεταξύ των αντίστιχων μέσων τιμών των δύ πληθυσμών. Τα απτελέσματα της συσχέτισης των μεταβλητών έδειξαν πως σε κάθε έτς ι αλλαγές στις τιμές των δεικτών και συνεπώς των συντελεστών συσχέτισης, ήταν σημαντικές. Ειδικότερα τ φαινόμεν αυτό έγινε ακόμη πι έντν τ έτς 999, όπυ όλες ι τιμές των συντελεστών Pearsn σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξμειώσεις σε σχέση με τις υπόλιπες χρνιές. Τ γεγνός αυτό μπρεί να ερμηνευθεί λαμβάνντας υπόψη τις αλλαγές πυ είχε φέρει στην ελληνική ικνμία η σημαντική ανάκαμψη τυ χρηματιστηρίυ τη χρνιά αυτή. Στ συνλικό δείγμα των πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως η σχέση πυ συνδέει τυς παραδσιακύς δείκτες ρευστότητας με τν ταμειακό κύκλ είναι μη γραμμική. Ακόμη, η σχέση μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας ήταν θετική και στατιστικά σημαντική. Συμπεραίνυμε επμένως ότι όσν αφρά τη ρευστότητα μιας επιχείρησης τα απτελέσματα πυ μας δίνυν ι παραδσιακί δείκτες συμφωνύν κατά πλύ περισσότερ με αυτά από την ανάλυση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, από ότι τυ ταμειακύ κύκλυ. Ακόμη ι δύ δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας διαπιστώθηκε να έχυν θετική συσχέτιση μεταξύ τυς. Συνψίζντας μπρύμε να πύμε ότι καθαρός εμπρικός κύκλς είναι καλύτερς τυ ταμειακύ κύκλυ, σαν μέγεθς χρηματικνμικής ευελεξίας ως πρς τη σχέση τυ με τυς δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας. Και πάλι όμως θα πρτείναμε να χρησιμπιύνται σε συνδυασμό όλα τα εργαλεία υπλγισμύ της ρευστότητας, ταμειακός κύκλς, καθαρός εμπρικός κύκλς, δείκτης κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, ύτως ώστε να έχυμε μια πι λκληρωμένη εικόνα για τα επίπεδα ρευστότητας μιας επιχείρησης. Τα απτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ακόμη ότι η φύση της σχέσης μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας στ σύνλό τυς είναι αρνητική. Τ απτέλεσμα αυτό ενισχύει τ λγικό συμπέρασμα πυ εξάγεται, αν σκεφτύμε ότι όταν μειώνεται ταμειακός κύκλς, χρειαζόμαστε κεφάλαια για λιγότερ χρόν, άρα βελτιώνεται η ρευστότητα και επμένως τ κόστς ξένων κεφαλαίων μειώνεται, πότε αναμένυμε αύξηση της απδτικότητας. Η ίδια βέβαια σχέση διαπιστώθηκε

50 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 50 και στην πείτττωση τυ καθαύ ευπικύ κύκλυ και των πααδσιακών δεικτών, όπυ και πάλι η σχέση των μεγεθών αυτών με τυς δείκτες απδτικότητας ήταν ανητική. Στην διερεύνηση της σχέσης των δεικτών χρηματικνμικής ευελιξίας και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης, καταλήξαμε στ ότι αρχικά συνδένται με τν δείκτη χρέυς και τν δείκτη κάλυψης τόκων θετικά, ενώ με τν δείκτη δανειακής επιβάρυνσης ιδίων κεφαλαίων και τν δείκτη παγιπίησης περιυσίας αρνητικά. Όμως ι συντελεστές συσχέτισης πυ περιγράφυν τις σχέσεις αυτές ήταν πλύ κντά στ μηδέν, πότε ι σχέσεις ήταν στην πλεινότητά τυς ασθενείς και στατιστικά μη σημαντικές, άρα τελικά θεωρύμε ότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι γραμμικά. Πρτείνεται βέβαια η περαιτέρω ανάλυση και εμβάθυνση στ θέμα, καθώς θα πρέπει να ληφθύν και άλλι παράμετρι πυ μπρεί να επηρεάζυν τη χρηματικνμική μόχλευση μιας επιχείρησης. Συγκρίνντας τις δύ υπμάδες στις πίες χωρίστηκε τ δείγμα, διαπιστώθηκε ότι τα απτελέσματα πυ μας δίνυν καθαρός εμπρικός κύκλς και ι δείκτες κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας, συμφωνύν με την υπόθεση, καθώς ι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να βρίσκνται σε καλύτερα επίπεδα ρευστότητας από ότι ι μικρές, Αντιθέτως, στην περίπτωση τυ ταμειακύ παρατηρήθηκε ότι ι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να έχυν μικρότερ ταμειακό κύκλ σε σχέση με τις μικρές, κάτι τ πί δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα και πιθανόν να φείλεται στ ότι δεν διαχωρίστηκε τ συνλικό δείγμα κατά κλάδυς. Τα απτελέσματα της παρύσας μελέτης δείχνυν πως για να έχυμε μια λκληρωμένη και πι σφαιρική εικόνα για τη ρευστότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να απφευχθύν, όσ είναι δυνατόν, ενδεχόμενες καταστάσεις χρηματικνμικής δυσπραγίας, θα πρέπει να εφαρμόζνται σε συνδυασμό όλα τα εργαλεία υπλγισμύ της ρευστότητας, τόσ δηλαδή ι δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας, όσ και ι δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας. Τ συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμ τόσ για τυς ακαδημαϊκύς, όσ και για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τυς, καθώς τυλάχιστν σε επιχειρησιακό επίπεδ η ανάλυση της ρευστότητας περιρίζεται στυς παραδσιακύς δείκτες.

51 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 2: Περιγραφική στατιστική των δεδμένων Ν Range Miu Maxiu Mean Std. Deviat Variance CR ,575, ,665 2,229,90247,69 QR ,2894 -,655 24,64,648785, ,90 CCC , , ,54 9, , ,2 NTC , , , 8889, ,92 l,4e+09 RE ,6444-5,940 45,704, , ,0 RI 796,5095 -,0544,455,28427,7246 2,97E-02 ΡΜ 796,569-2,404,955,24098,85869,455E-02 DR 796,20,,20 8,70E-02, ,74E-02 DER ,607-5, ,954 7, , ,692 DPP 796 2,6280,02 2,6282,447454,0689,09 TIE ,77-660, 9829,77 75, ,47 680,9 Διάγραμμα 4: Ιστόγραμμα κυκλφριακής ρευστότητας CR CR

52 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 52 Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα άμεσης ρευστότητας QR QR Διάγραμμα 6: Ιστόγραμμα ταμειακύ κύκλυ CCC ccc

53 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 52 Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα άμεσης ρευστότητας QR QR Διάγραμμα 6: Ιστόγραμμα ταμειακύ κύκλυ CCC CCC

54 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 5 Διάγραμμα 7: Ιστόγραμμα Καθαρύ Εμπρικύ Κύκλυ NTC Std. Dev = 70,9 Mean = 8890 Ν = 8, NTC

55 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 54 Πίνακας : Σχέση ταμειακύ κύκλυ και παραδσιακών δεικτών ρευστότητας CR QR CCC 2 CCC 20 CCC 999 CCC 998 CCC 997 CCC Pearsn Sig. (2-tailed) 0,744 0,928 Ν Pearsn 0.77* 0.69* Sig. (2-tailed) 0,025 0,02 N Pearsn 0.484** 0.496** Sig.(2-tailed) 0 0 N Pearsn Sig. (2-tailed) 0,6 0,87 N Pearsn 0.66** 0.7** Sig. (2-tailed) 0 0 N Pearsn 0.205* 0.204* Sig. (2-tailed) 0 0 N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed). Διάγραμμα 8: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης ταμειακύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών ρευστότητας CR cp / L cp / QR qpatra a ifn M& cp L CCC

56 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 55 Πίνακας 4: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ, ταμειακύ κύκλυ και παραδσιακών δεικτών ρευστότητας NTC 2 NTC 20 NTC 999 NTC 998 NTC 997 NTC CR QR ccc Pearsn 0.9 ** 0.77** -0.6 Sig. (2-tailed) 0 0 0,940 Ν Pearsn 0. ** 0.28** 0.0 Sig.(2-tailed) 0 0 0,0 Ν Pearsn 0.842** 0.848** 0.544** Sig.(2-tailed) N Pearsn 0.280** 0.254** Sig.(2-tailed) 0 0, 0,595 N Pearsn 0.4** 0.405** 0.75* Sig (2-tailed) 0 0 0,027 N Pearsn 0.428* 0.455* 0.6* Sig. (2-tailed) N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed). Διάγραμμα 9: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των παραδσιακών δεικτών ρευστότητας CR CP / ί /' zp QR ter a NTC Up jpnfiid cp {jttjn α (jpnbcp

57 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 56 Διάγραμμα 0: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και τυ ταμειακύ κύκλυ ccc NTC

58 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 57 Πίνακας 5: Σχέση ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών αττδτικότητας CCC 2 CCC 20 CCC 999 CCC 998 CCC 997 CCC RE RI PM Pearsn 0.95* Sig.(2-tailed) 0,05 0,662 0,498 Ν Pearsn ** Sig. (2-tailed) 0,827 0, 0 Ν Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0,654 0,05 0,2 N Pearsn Sig. (2-tailed) 0,979 0,45 0,822 N Pearsn Sig.(2-tailed) 0,528 0,9 0,62 N Pearsn ** -0.0* Sig.(2-tailed) 0,99 0,9 0,5 N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed). Διάγραμμα : Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας CCC fttlp α B Π fp * te a 8 RI " j W f ' «i r u u PM Π

59 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 58 Πίνακας 6: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας NTC 2 NTC 20 NTC 999 NTC 998 NTC 997 NTC RE RI PM Pearsn * Sig. (2-tailed) 0,95 0,07 0,052 Ν Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0,705 0,7 0,24 Ν Pearsn ** 0.4 Sig. (2-tailed) 0,954 0,2 0,075 N Pearsn * -0.67* Sig. (2-tailed) 0,068 0,040 0,06 N Pearsn Sig.(2-tailed) 0,59 0,4 0,624 N Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0, ,22 N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed). Διάγραμμα 2: Διαγραμματική απεικόνιση της σχέσης τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών απδτικότητας NTC u , c Π. RE t 4.. i pphn hit iiy r D J RI r U u PM n Q_

60 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 59 Πίνακας 7: Σχέση δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας με τυς δείκτες αττδτικότητας CR RE RI PM Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0,440 0,0 0,47 N Pearsn ** QR Sig.(2-tailed) 0,72 0,0 0,60 N Πίνακας 8 Σχέση ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης DR DER DPP TIE ccc 2 ccc 20 Pearsn 0.60* ** Sig.(2-tailed) 0,045 0,0 0,82 0,972 N Pearsn 0, Sig.(2-tailed) 0,6 0,94 0,679 0,40 N ccc 999 CCC 998 CCC 997 CCC Pearsn * Sig.(2-tailed) 0,5 0,57 0,248 0,0 N Pearsn Sig.(2-tailed) 0,899 0,980 0,495 0,904 N Pearsn Sig.(2-tailed) 0,56 0,45 0,6 0,287 N Pearsn Sig.(2-tailed) 0,094 0,885 0,974 0,58 N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed).

61 i Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 60 Διάγραμμα : Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και τυ δείκτη χρέυς ccc -40 -,2 0,0,2,4,6,8,0,2,4 DR Διάγραμμα 4: Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ ταμειακύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης CCC =Μ. aa.fe- jj DR MnaC etc S α few.. 6- DER s. u cfi k. K hi HDD Hdddd DPP u ip 8P a Q TIE

62 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 Πίνακας 9: Σχέση καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης NTC 2 NTC 20 NTC 999 NTC 998 NTC 997 NTC DR DER DPP TIE Pearsn Sig.(2-tailed) 0,660 0,24 0,52 0,90 Ν Pearsn S ig. (2-tailed) 0,68 0,68 0,98 0,27 N Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0,84 0,2 0,96 0,0 N Pearsn Sig. (2-tailed) 0,06 0,064 0,99 0,526 N Pearsn Sig. (2-tailed) 0,927 0,406 0,05 0,95 N Pearsn * 0.070* Sig. (2-tailed) 0,878 0,558 0,04 0,048 N * Crrelat is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** Crrelat is significant at the 0.0 level (2-tailed). Διάγραμμα 5: Διάγραμμα διασπράς μεταξύ τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης NTC I Ί. i c Π u DR BD qu a l q Mbe*, u u g [ DER u ds fe. '^ wrh λϋ CE. DPP u ribmciq U u a L L -a * c ft- fl, TIE

63 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 62 Πίνακας 0: Σχέση δεικτών κυκλφριακής και άμεσης ρευστότητας με τυς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης DR DER DPP TIE CR QR Pearsn * Sig.(2-tailed) 0,225 0,98 0,00 0,79 Ν Pearsn ** Sig.(2-tailed) 0,5 0,6 0,0 0,94 Ν Πίνακας : Έλεγχς υπθέσεων μέσης τιμής για τυς δείκτες χρηματικνμικής ευελιξίας Μικρές Μεγάλες Sig. 2- Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις t- TEST tailed Ταμειακός Κύκλς 79,9 28,87 0,87 0,85 Καθαρός Εμπρικός Κύκλς 55, 268,6 7,54 0,0 Πίνακας 2: Έλεγχς υπθέσεων μέσης τιμής για τυς δείκτες χρηματικνμικής ευρωστίας Μικρές Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις t- TEST Sig. 2- tailed Κυκλφριακή Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα 2,04 2,7 2,24 0,04,57,89 2,25 0,026

64 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 Πίνακας : Απτελέσματα γραμμικής παλινδρόμηση τυ ταμειακύ κύκλυ με τα υπόλιπα μεγέθη Εξαρτημένη Ανεξάρτητη Σταθερός Beta F- Sign. R2 μεταβλητή μεταβλητή όρς statistics CCC CR -6, 72,94 4,95 0, 0,042 CCC QR -4,6 80,75 4,4 0, 0,042 CCC NTC 65, 2,95*0' 2,59 0, 0,026 CCC RE 9,9-0,5 0,6 0,99 0, CCC RI 70,86-6,7 6,87 0,9 0,7 CCC ΡΜ 79,6-65,58 8, 0,5 0,0 CCC DR 68,89 260,2 2,805 0,094 0,4 CCC DER 9,98 -,88*ΐσ2 0,02 0,885 0, CCC DPP 92,602-2,7 0, 0,974 0, CCC TIE 89,,6*0'2 0,79 0,58 0, Πίνακας 4: Απτελέσματα γραμμικής παλινδρόμηση τυ καθαρύ εμπρικύ κύκλυ με τα υπόλιπα μεγέθη Εξαρτημένη Ανεξάρτητη Σταθερός Beta F- Sign. R2 μεταβλητή μεταβλητή όρς statistics NTC CR -8844,26 87,45 78,8 0, 0,8 NTC QR -740, ,4 206,7 0, 0,207 NTC RE 898, -44,9 0,297 0,586 0,0 NTC RI 64,97-6,8 9,04 0, 0,02 NTC PM 576,4-0966,4 2,92 0,22 0, NTC DR 889,66 8,79 0,024 0,878 0,0 NTC DER 898,7-4,8 0,4 0,558 0,0 NTC DPP 2547, ,7 4,4 0,04 0,5 NTC TIE 8478,8 6,85,94 0,48 0,5

65 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 64 Διάγραμμα 6: Μέσς ταμειακός κύκλς ανά κλάδ Mean f Net Trade Cycle Mean f Cash Cnvers Cycle Cde άγραμμα 7: Μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς ανά κλάδ DE

66 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 65 Διάγραμμα 8: Μέσς ταμειακός κύκλς ανά χρόν!! 2 Mean f Net Trade Cycle Mean f Cash Cnvers Cycle YEARS 9: Μέσς καθαρός εμπρικός κύκλς ανά χρόν! 4! 5 6! 7 : Year

67 Η _ Ν' N- ^ N" N-_ t Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων I"- σ σ σ «. θ α Ι c Η ι cy' α U» _ vy» 9- α Η 2 cy Γ Η Κ Ό Η ω b *cr α W F 'W. Ι ω σ * σ ν b h- C cn cn τ Ν' C* h- T~ ^t N" r^- N" χ Ν' r- ω N" r- x c! Ν' " T Ν Tf τ tj- Ν * Ν' Ν' T cn N" χ T r^- LL N* N- h- N" G * T h- Γ'- cn T T τ " " χ Ν h- c" h*t '" it: τ τ κ 06, -20,29-72,92-95,02-7, -98,4 D α. r*- c c Ν' * _ Ν' Ν' T ' Ν' c Cl N" Ί c N-_ c_ T T T_ T-* T α T T T- f * W α aj Lii L_ Ι Lii - ί z c ζ Usl w h- w IU LLl - Z Ι l-j B Έ 0. I CL q: W i z h- LL -. t, L Cl z

68 r '- Γ" σ σ Η ' α Ό * - σw ΕΓ U. 5 * Ό * - σ 7,90! ΔΓΊΠ ΔΕΙΚ V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ 0,08,2492 0,957 " 0,26 0,692,08 0,694 2,4967 sf " 0,695 0,24 0,4027 Μ- τ 0,4549 0,2457 " 0,257 0,207 0,505 5,84 0,8080 0, Ό 0,856 0,676 0,275 2,62 0,894 2,67 0,444 22,74 Ζ0880 0,4895 " 0,2974 0,9 h- c " 0, ! 0,067 0,2929 0,280 7,50,26 0,67 0,245 0,2709 0,65 69,27 0,840 0,207 0,078 0,744 0,95 0,279 4,4 0,5622 τ 0,295 0,2245 0,226 0,89-6,0 2,989 0,26 " 0,82 0,688 0,050 0,50 0,894 0,947 0,2802,27 0,4549 8,2 0,957 0,565 0,092 0,72,862 0,6757 2,24 42,95 0,529 0,9275 σ L " 0,229 0,2889 0,227 8,59 0,246 2,0904 " 0,24 C0 C0 0,2060 8,6 0,620,8826 0,5896 0,00 0,29 0,648 42,4 02, 274,5 0,4595 0,862 0,92 0,220 0,4020 0,295 0,4074 0,7286 0,050 0,20 0,89 0,0826 0,9740 0,4507 Μ" " 0,472 0,2454 0,52 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Ό ΗU) ZL δ CQ Η Ι σ Η UI 'C αui Ε '. Ι t L0 C ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ 'εζ -2,6 0,7940 Μ" C0-77,75-2,48 0,582, ,80,70,4727 4, ,40 ",56,674 26,65-8,67 0,948, ,70-427,05,050, ,0 525,5 2, , -76,5 2,206,299-76,09-48,09 0,788 0,942 F.H.L Η.Κ Υ Ρ ΙΑ Κ ΙΔΗ Σ Μ ΑΡΜ ΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F IT C 0 Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. HELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ. ΚΥΤΙΩΝ M E V A C 0 Μ ΕΤΑΛΛ ΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER Μ Ε ΤΑ Λ /Χ Α Ν ΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙ Σ & ΥΙΙ Α.Ε. Α Γ.Ε.Τ. Η ΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.Ε. Α Ρ ΓΥ Ρ Μ Ε Τ/ΤΩ Ν & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕΤ TITAN ΑΛΚ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4, 242,5,486 2,04 ΑΛ ΥΜ ΙΝΙ Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔ Σ Β.Ε.Α.Ε. 249,20 4,0,2908,60 ΑΛ ΥΜ ΥΛ Μ ΥΛΩ Ν ΑΣ ΒΙΜ.ΑΛΥΜ. Α.Ε. 487,20 22,86 0,765,7555 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 959,80-7,67,0,57 ΕΤΕΜ Α.Ε. 58,9 59,40 0,6,590 ΙΚΤΙΝ Σ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 59, 9,8,8679 2,5542 ]Μ.Ι.Μ ΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 696,98 48,44 0,944,464 Μ ΑΘ Ι Σ Π ΥΡΙΜ ΑΧΑ Α.Ε. -25,90-97,9,4079,625 ΜΕΤΑΛ. Α Ρ Κ Α ΔΙΑ Σ Χ.Ρ ΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 78,70-79,,260 2,2962 Μ ΕΤΚΑ Α.Ε.

69 M c 2 xr c_ s τ- c" 04 λ τ Ύ 0 c" 04 c T 04 Is- M- 04 Is- h- - c c " ι c T - - TT T 04 - T- T T 04 t M- * 04 T T- Μ- τ T 04 l 04 T c h- τ 04 c 04 T T T 04 T M- h- 04 T τ h- c τ τ τ l h- 04 c Ι σ T 04 T~ 04 T r* c_ - h- " c h- c" 04 c h- Is- I_ 04 _ C0 T cf " Μ- 04 T r Τ I ' -2 2,5 04 Ι 04 T τ h- - J T* Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων c 04 ^- T - * T_ * 04 * l l l - CL. ; LnJ UnJ L-sl ί CL LLJ f e llj CL 2 2 z 2 CL ιχί 2 2 * - W a : Σ CL LL 2 ; Cl UvJ N L_ UJ - 5 ΰ Q h- CL & * CL! L- l a a 2 6 w LnI 9-! - - ;

70 Δ Κ Τ 26,95-59,66 0,5 29,67 0,9 95,2-9,6 8,7 5,60 f'- σ cn ' *ι- Δ Ε ΙΚ ΔΠΠ 0,666 0,462 6Ζ99Ό 0,470 0,54 τ 0 h- " 0, Ό,69,2262 0,80 0,865 0,670 0,5686,5952 0, ' σ - ci V 0,0570 0,022 6S0 cf " 0,42 0,044 0,0247 ' *Ηb Δ Π Κ 0,286 0,2 0, S9'0 0,2284 0,2056 0,587 0,220 0,2244 α I *. it Ξ. α χ - =) Ι α D Α Ε Κ * ΤΚ ΚΕΚ 5, ,60 0,597 0,29-0,09 62,80 0,75 0,265 0,248 0,04-09,22-202,75 0,7497 0, ,0 7,48 0,924 0, ,0-8,06 0,2474 0,092-58, -7,20-40, 840,80 0,786 0,209 0,56 ' -250,20-6,74 0,7 0, ,80-26,97 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων I- b C α t υυ. Ι θ' D σ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. Δ Κ Ρ Δ Α Ρ,77 2,0807 c V,7757 0,662 0,9049,4794,7949 0,566 0,7706 0,548 0,892,29,6 0,580 0,8405,5074 EUR0DRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. FLEPACK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CL RILKEN A.E. ΔΑΪΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A. B E E. E. ΠΑΙΡΗΣ A.B.E.E. ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ A.E. ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΣ A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ A.B.E.E

71 t''- Δ Κ Τ h- ^r cd" _ " t 5,8 7 τ M" " c t h- h- D- C h- Μ" Μ" v M C. κ- ω cr -ω ω n. σ Ζ Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Εκδόσεων - Εκτυπώσεων (997) * M" h- M- M- M- h-! * T M- t T τ t \ T- M- T M- t c M- r- M- M- c U" M- tt " c M- M- it: d h- h~- Is- JJJ T h- cd Μ- s * L Ui χ h-~ t Μ- r- c M- M" r τ τ M* h- t x c_ h- L T Μ- Μ- T Μ" ~ " r^ - l^_ T r*» r T _ I- i c c" Μ- h- h- M- α. c Λ M- i M- t τ h- T T T_ t Μ" Μ- c CL τ T M- Μ- Μ"!, c I τ Λ α χ M- Μ- Μ" M- M* Μ" M" M- Μ- ui ui ui luxj UJ x ui 2 UsJ a UvJ W 2 -! - 0. ; a. ui x x - δ ui UI h! CL UJ UJ Ι ui 2 a W uj W I UI! - w UJ UJ uj s uj UJ I UI Σ UJ UI H- L_ UJ uj * UJ 5 - x H UI H d H xi x ;

72 Δ Κ Τ,4 42,4 2,5 24,42 47,22 2,94,46 70,5 5,9 9,47 8,8 4,8 26,76 Is- 2,09 6,50 h- σ σ D α Η σ 9- ι- ΔΠΠ Δ Ε ΙΚ V Δ Π Κ Α Ε Κ Α Κ Θ 0,840 0,785 '...- 0,8 0,486 0,46 0,069 0,9469 0,458 " Τ " 0,54 0,02 0,888 C0 " ' 0,0845 0,204-0,496 Is θ' 0,5620 0,0267 0,2786 0,65 0,2692 0,7 0,06 0,52 0,9607 Ζ660Ό S8Z0 0,04 0,849 0,962 0,9 0,4670 0,7885 0,0479 0,77 0,2065 0,4 0,52,468,07 0,947 " 0,2065 0,2 6860Ό 0,5,8 CQ,'Τ " 0,2090 0,797 " I 0,5896 0, Ζ0Ό 0,05 0,75 0, 0,08 0,778 0,997 0,486,050 0,8287 0,20 0,88 0,778 0,266 0,7744,425,598 0,462 " 0,869 C0 " 0,202,054 0,80 0,7 0,20 0,585 Τ " 0,564,842 0,027] 0,7 0,699 0,95 0,7585 2,6606 " 0,65 0,469 0,072 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων b 2 ν/ Γ Η Ι Η ω b Μ ρ Lii 'W ZL Ι W σ χ σ b Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ ΚΩΔ. Δ Κ Ρ Δ Α Ρ ΤΚ Κ Ε Κ 252, -77,44 0,6805,52-580,0-220,9 0,580 0, ,0-46,44,0452,749 08,50-66,6,402,85 66,80-55,55,9 2, ,60-2,5,040 2, ,06 050,9 ", ,60-409,2 2,294,095 [β ΑΡΒΑΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΥΡΓΕΙΑ ΕΛ.Δ.ΜΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.B E.Μ. & Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΥΡΓΙΑ ΕΛΦΙΚ Α.Ε.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε Κ.ΔΥΔΣ Α.Ε. jkapatzh Α.Ε. ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΥ Γ. ΠΛΥΧΡΝΣ Α.Β.Ε.Ε. -5,20-87,27 0,652 ) _ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΡΙΝΘΥ - ΚΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε. 65,0 20,07,094,6898 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΣΗΣ Α.Ε. τ " -52,2 0,5454 0,750 ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 278,20 76,52,45 2,52 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 686,78-487,7 0,970 Is- Tf ixi I UJ Q_ C III UJ 545,0 057,7 0,884,787 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 24,70-79,0 0,9574,084 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΙ ΑΝΕΖΥΛΑΚΗ Α.Ε. -2,80-266,60 0,527 0,8946 ΦΙΝΤΕΞΠΡΤ

73 h- ΔΚΤ,25 5,47 4,75 7,07 5,46 2,57 24,24 9,50 0,42 9,8 4,95 7,4 47, 22,58 ΔΠΠ 9,8 6,08 6Ζ09Ό ΔΕΙΚ 0,805 0,822 2,68 0,497 0,7407 0,42 0,544 0,6827 0,779,90 0,749 2,0499 0,68,205,485 0,649 0,68 0,6268 0,9445 0,5942 0,5585 0,520,0844 0,74 0,8467 0,6289 0,2695 0,625 0,907 0,2 0,722 Ly cr I vy cr cr CL -ω cr QD 0 U) - n a ω Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Τρφίμων - Πτών (997) V ΔΠΚ AEK ΑΚΘ. * TK ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,2778 0,707 0, Ό 2474,70 2,20,076,89 0,0665 0,02 0,66 0, , 6,4 7,9824 8,58 0,278 0,485 0,565 0,2694,50-85,9 _,02 0,96 0,622 0,0824 0, ,65 8,8,220 σ T " 0,882 0,82 0, ,40 6,2,244,657 0,02 0,2548 0,202 0, ,20 8,8,28,07 εεό τ- " S99C0 0,49 84, 54,7,6,6599 0,599 ί ~ 0,22 0,062 9,09-274,28,09,467 0,2278 0,479 0,809 ι 0,42 454, -259,52 0,5450 0, 0,0448 0,0677-0,068-7,90-77,25 0,4449 0,2 0,592 0,428 0, ,60,95,4 0,025 0,264 0,72 0, ,20-4,5 0,868 0,27 0,06 0,2 0,25 90, -,27,579 " 0,872 0,472 0, ,66 68,4,24 " 'Τ " ( c c CHIPITA INTERNATINAL S.A. CA LA E.E.E. A.E. ΑΡΤΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΛΕΓΚΣ A.E. ΕΒΡΦΑΡΜΑ ABEE ΕΛΑΪΣ (ΕΛΑΙΥΡΓ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E. ΚΡΕΚΑΑ.Ε. LLI Έ CL β 0. *,92 ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. 0,7 ΚΥΛΙΝΔΡΜΥΛΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ 2,596 [ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΦΙΜΩΝ Α.Ε.,89 ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Γ'- c τ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒ.Ε.Ε.,69 [ΠΕΡΣΕΥΣ Α Β.Ε.Ε. 0,6506 0,49,50 4,04 0,900,50 ΣΚΛΑΤΠΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΥ ΑΕ 0,026 0,964 0,4674 0,62 4,70-0,08,0422,096 ΥΙΙ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

74 r- Δ Κ Τ,9 ζ ζ 'ε 4,60 29,6 45,0 5,85 _ " 2,80,47 9,47 2, 84,7 8,7 6,57 7, 5,82 ΔΠΠ 0,409 0,22 0,944 0,874 0,562 0,69 0,292 0,79 0,2895 0,252,776 0,899 0,475 0,5582 0,27 0,248 r- " Δ Ε ΙΚ,0687 4,2742 0,8964 2,469,64 2,7225,24 7,4854-4,096 5,6997 6,277 6,026 2,857 0,74 2,448 9,789 0,65 t- σ σ 'α ΡΏ. V 0,2569 Δ Π Κ 0,90 Α Ε Κ 0,4522 " 0,57 0,294 " 0,845 0,59 0,5 0,206 0,584 0,064 0,989 0,269 ' 0,440 0,87 0,0285 0,79 0,65 0,447 0,944 0,254 σ " 0,805 0,299 0, 0,895 0,4029 " Ζ605Ό 0,82 0,042 0,64 0,287 " 0,2878 0,682 0,056 0,547 0,04 " 0,279 0,4749 0,509 0,2798 0,4257 " 0,26 0,2892 * D Α Κ Θ 0,250 ΚΕΚ -42, 0,245-68,25 0, ,58 0, , 0, ,09 0,77 -,95 0,452-84,4 0, ,9 Τ -24,5 0, ,42 4, ,0-0,22-20,0 0,28 C0 " I 0, ,56 0,4265-0,90 0, ,50 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Η Ι Ό ι- U) -C α UI t ' H. Ι ω σ * σ C C ΤΚ 54,0 ΔΑΡ 0,266 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ Δ Κ Ρ JUM B Α.Ε.Ε. 0,9404-7,6 0,749,56 6,42 0,82,27-66,47 0,847 0,50-67,4 0,2 0,474 88,28 0,2474 0, ,9 0,7589-5,20 0,682,087 22,2 0, Ό Γ'~- h" Γ'~- Γ'- Is- h- h- r^ h- h- M IC R LAND MPUTERS Α.Ε.Β.Ε. M IC R M E D IA Μ Π Ρ ΙΤΤΑ Ν ΙΑ ΑΕ A LFA -B H TA ΒΑΣΙΛΙΠ ΥΛ Σ ΑΕ Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ SUPER M ARKET ΑΕΕ Β Α Ρ Β Ε Ρ Η Σ-M D A BAGN Α.Ε. BARDAS AEBEE ΕΙΚ ΝΑ ΗΧ Σ ΑΕΕ ΕΝ ΔΥΣΗ ΑΕ -0,07 0,7074,0905 Η ΛΕΚΤΡ Ν ΙΚΗ ΑΘ ΗΝΩΝ ΑΕΕ -20,84 0,227 0,65 [ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΑΦ Ρ ΓΗ ΤΩ Ν ΕΙΔΩΝ ΑΕ -74,57 0,406 0,762 ΚΛΑ ΥΔΑΤ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Σ ΑΕ -22,87 0,4960 0,9905 ΛΑΜ Π Ρ Π ΥΛ Ι ΑΦ Ι ΑΕ -65,72 0,87 0,79 Μ ΥΡΙΑΔΗΣ ΑΕ C0 0,96 0,774 [Ρ. Κ Ω Τ Σ 0 Β 0 Λ 0 Σ ΑΕΒΕ Λ " 0, '0 ΡΑΔΙ Κ ΡΑΣΙΔΗ ΕΕΑΕ 0,70,42 2, [ρ ά δ ι α θ η ν α ι α ε β ε τ ε

75 π Δ Κ Τ 8,67,65 76,26 9,9 8, , 4,0 5,24-9,2-2,24-65,25 5,5 8,55 54,6,8 6,48 58,29! ,47 ULIV 0,042 0,0650 0, '0 0,278 0,65 0,2579 0,79 0,47 0,022 0,6027 0,20 0,5975 0, Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0,684 0,46 0,259 h» σ σ.. υυ. Ι Ι Ό Η W -CT α U) -UI. Ι UI -0 σ ν C ΔΕΙΚ V Δ Π Κ ΑΕΚ Α Κ Θ I ΚΕΚ 7,222 " 0,4 0,4067 0,27 270,. ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ α ΕΤΑΙΡΙΕΣ 6,79 0,898,25 7,922 0,407 0,2769 0, ,80 9 S V θ',065 0,265 " 0,4455 0,50 0, ,80 267,62 5,402 δ,955 0,65 0,76 0,2926 0,22-446,69-6, 0,62 0,0902,95 0, Ό 0,0852 0, ,70-6,5,864,207 2,7 0,264 0,4760 τ c h- ' 0, ,50 58, 0,8877,52 2,657 εζό 0,290 0,2799 σ h- " 8,0 0,8594,640,8496 " 0,22 0,60 0,827 4,90 58,4 0,8490,2992 0,4545 ' 0,706 0,98 0, ,50 57,,470 2,6090 C0 C0 A S. Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ C N N E C TI N Α.Ε.Β.Ε.Ε. ELM EC SP R T Α.Β.Ε.Τ.Ε. KEG Α.Ε. LAVIPH AR M Α.Ε. R ID E N C A.E.B.E. V E TE R IN ΑΒΕΕ Y A L C 0 ΑΕ. Α. Κ Α Λ Π ΙΝ Η Σ - Ν.ΣΙΜ Σ Α.Ε.Β.Ε.. 0,502 " C0 C0 " 0,0667 0, ,0 8,06 2,28 2,297 ΑΛΛΑΤΙΝ Η ΑΒΕΕ 0,066 θ' 0,2297 0,984 0, , 296,5 " 4,07 Α Λ Υ ΣΙΔ Α ΑΒΕΕ 2,08 " 0,952 0,929 0, ,09 90,47 6Z9S,594 ΑΦ Ι Κ Ρ Δ Ε Λ ϋ ΑΕΒΕ 0,72 0,045 0,289 0,8-0,99 97, -02,67 0,6502,064 υυ g ω 0,9075 ~ 0,09 0,97 0, ,6 5,4,0459,782 Β ΓΙΑ ΤΖ ΓΛ Υ SYSTEM S ΑΕ,204 0,289 0,252 C0 " 628,50 59,86 0,6570,5968 ΓΕΝ. Ε Μ Π 0 Ρ Ι0 Ι & ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ,2297 " 0,4496 τ- C0 " 0,09-99, -5,5 0,6257 0,9277 Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ Σ ΑΒΕΕ,429 ) θ' 0,229 0,476 0,228 54,60,47 0,52 L θ' Ε ίγ Ε Κ Α Α Ε 0,7979 " 0,90 0,294 0, ,4 86,27,2878,8866 ELT N ΑΕ

76 46,89 4,62 5,52-220,05 Ι Γ"- ί*- ^-. σγ -,2 8, 4,5,9 ' 6,75 6,29 ' 275,57 Μ- " 0,74,56 0,20 " 0,7489 0, Ζ0Ό 0,052 0,4529 0,7 0ΖΖ0Ό j " 0,424,00 2,6742 0,6708 0,886 2,9020 0,084 2,77,906 2,580 2,90 _,9506 2,9 0,27 0,4229 0,044 0,0 60Ό 0,07 θ' 0,0402 θ' " 0,206 " 0,075 ' " C0 0,457 0,077 0,2956 0,452 0,00 0,440 0,062 0,556 0,26 0,509 0,2658 0,820 0,297 S6 0,792 0,6 0,02 0,29 0,045 0,568 0,6 0,2798 0,244 0,2652 0,264 0,99 0,5 0, ,0-0,090 θ' C0 0, ,40 0,65 759,90 0, ,50 0, ,40 0,69 495,9 0, ,80 C0 h- " 98,69, 0,228 4,40 0, ,20-7,46 0, ,57 252, 62,04 2,20 0,946 56,70 59,5 22,92 42,08-9,60-54,4 44,76 0, ,20 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 44,57-6,74,44 2,67 7,77 0,5525 0,952 ',245 4,867 5,269 0,952,969 6,798 8,29 0,4057,0975,75 C0,2524,805 0,8642,250,47 r^ 0,8858,0207,576 C0 4 Π 0 Ρ ΙΚ 0 Σ Δ Ε ΣΜ Σ ΑΕΒΕ ΓΜ Α (ΑΕ ΤΕΧΝ.Μ ΕΤΑΞΗΣ) Ei γ5 Μ Κ Α Ρ Δ ΣΙΛ Α Ρ Η Σ & ΥΙΙ ΑΕΒΕ Λ ΙΠ Π Σ Ν ΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ Usl 2 2 rr U K FA R M P E N HELLAS AEBE ίά Ε Μ Π Ρ ΙΑ AE». Τ Α Σ Γ Λ υ AE - DELNGHI 2 2,997,722 Μ Π ΕΝΡ ΥΜ ΠΗ & ΥΙ Σ AE ί α: 2 g θ Έ 2 2 III

77 ι^- h- N" 7 Is- cn ^r_ Ν h- 7 τ ( c c_ N" cn Ν' c T c c r h- cn N" " Ν' h- c Λ h- cn cn C h- cn 7 h- c c 7 7 c cn c c G cn cn Ν τ r^- Ν 7 f *- Ν c Ν' c Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Ν- σ cn * Ι ό σ D UI * Η. t- = t " t- UI b ω F 'UI. t UI Ui D * b CZ c r-- 7 y N- 7 Ν' cn Ill N- 7 c ' Ν' -- c c N- T cn ^- Ν' * * 4» 7 r- N- TT c τ t c τ Ν' h- 7 T cn N- cn N" cn 7 h- cn c 7 cn c T ' c ci 7 c cn cn cn T 7 τ- * Ν' n c cn ' h- cn cn 7 c τ V- c τ- 7 " y cn Ν T c cn N" UJ 7 c c cn cn h- τ cn n Ν' τ N Ν Ν - cn 7 T 7 7 τ τ T T 7 ~ ~ ' " " " " " ' y T K IT) C0_ N- N" τ cn c Ν " " " c" " c" ' cn Ν' h- c N- cn c cn c 7 τ r c 7 c c cn cn Ν 7 N- cn h- h-" C0_ c" ' cn c" T c " π cn c Ν' h- cn c cn n T 7~ 7 T cn r N- Q. cn 7 7 N- cn cn h- c cn c N- cn c Is* Ν «c c r^ h- c c cn ' T c N- c T t- Ν G cn N- Q. h- cn N" c cn T- cn cn c N" 7 f^- cn Is- c cn c N- cn r*. c, G c h- T T c Ν' c a y cn n cn cn cn cn cn cn cn n cn cn cn cn cn cn cn cn tx CL - Q. l - - UnJ J - I I r d I ad Q. H 5 UJ H a L H H 9- a w a. x: - L H L_ T CL y Q_ y S CL - 0. I UvP UJ III h- z a : 5 - L_ - I- y 0. u y y CQ * H H e «_ Z «Li L L _ _ CQ ^-^L cn 92,6

78 Γ'- Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Is-" Μ M-. ι Is" c" T M-. Is- Is " M Μ- σ M- τ c M- Μ" Μ" T" M- h- Is- t r M c cd c - M- T c M- Μ" h- M- r t v M- M- r- T Μ" r^ r- T Ist c T- T h- r*» Is t r-. T~ Is- Is- t T r T T t c M- M- (D h- T t t τ t " Μ- N- c D- M- T t M- M- T r- * τ r- M- M- M* c_ r^- " t M" ' c" Μ" Is- Is- c" cd Is- M- Is- S r^ M- T M- T Μ" r- M- M- c" c" M" * - c Μ" Is- T T τ T Μ" h- xr c" c" M* c" c" c" cd -- -! - Lvl CL Ι UJ 0 Z UJ I- xh [ * l - H UJ Z z UJ CL z a - z z a. W 2 UJ CL - f CL UJ 2 2 UJ _h t=_

79 r-- Η- * h. τ N- 04 Γ-" i" τ Τ ι T_ - h- C πτ ν- η Ν' i τ 04 τ 04 M N- σ Ν στ h- CJ) Hi IT) h- τ h- τ (- V σ - N α. " θ' " " " Η 04 C τ Η c τ T χ: C0 Ν T~ u» D 04 χ. Ν- C0 h- πγ - 04 _ 04 α ' ' ' ' ' " W _ πτ 04 - Ν- * Ν" T n- L/ τ τ θ' θ η q_ Μ- n- N- c_ Η- υϋ h- h- 04 n- h- r^ L/' Γ ι- Τ Κ 68,5 4,4-40,52-27,57-6,70 2,7 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων ) Ν' Ν' h- Ι Q- 04 Is- 04 ΚΌ ' Τ ' ' T_"! σ x - CL χ M- G τ-" 04 τ ' τ-" CU b Γ α α W χ Τ Τ T- F 'W H. CQ» _ U) ui W L_ l/' ω CL CL l - α. - z D c UvJ Η L-J w ζ UJ LnI i_ ζ * - δ U 0 CL Έ ZC x: i a. t Us] - z f - υ_ CL ί CL L_ I C0 cz z

80 σ '. α t= Ό ΔΚΤ ΔΠΠ ΔΕΙΚ 0,48 0,864 0,244 8,62 7,06 Ζ869Ό 0,246, ,55 0,4225 0,2898 Μ- " 0,085 0,664 0,875 48,50 0,742 2,8205 0,78,9 0, 0,992 0,908 29,40 0,2464 0,7785,027 29,09 0,4095 0,76,795 4,40 0,2679,840 0,454 2,7-660, 2,2864 0,72 " 0,25,75 0,52 :,56 J) τ " 0,69 0,2822,25 0,728 0,205 6,4,5029 0,269S0 0,64 0,7802 0,4564 6,77 40,95 "T h- 0,8086 0,4 50, ,420 0,725 0,04 585,46 0,7885 0,626 " UI. CT δ * * ΔΠΚ ΑΕΚ 0,446 0,2485 0,89 0,529 τ " 0,25 0,87 0,49 0,578 0,655 0,9 C0 " 0,785 0,76-2,404,646 0,2272 0,050 0,75 0,727 0,24 0,200 0,59 0,944 0,2726 0,264 0,25 0,762 0,2767 0,789 0,907 0,554 0,259 0,767 0,0974 0,240 w ΑΚΘ 0,40 0,9 0,467 0,9 0,5525 Μ" " 0,08 h- C0 0,706 0,0657 0,425 0,40 0,659 0,257 0,028 0,549 0,78 0,0755 ΚΕΚ 245,20 646,2 78,0-77,60 547, ,90 56,80 75, ,68 49,0 0,60 264,40 L 906,90-405, ,80 86,08 8,20 846,80 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων ΗU) ' b σ CQ t Ό Η U) b Ό- α ω χ: F -U) Ι ui σ if ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ 289,09 2,27,4472-9, 0,7247,826 2,72,2987 4,002-56,6 0,892 τ -209,46 ", ,95 0,9052,286 69,72 0,977,647-90, -0,655 0, ,62 0,750 0,9767 F.H L. Η.Κ Υ Ρ ΙΑ Κ ΙΔ Η Σ Μ ΑΡΜ ΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. FIT Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. HELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ. ΚΥΤΙΩΝ M E V A C 0 Μ ΕΤΑΛΛ ΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER Μ Ε ΤΑ Λ /Χ Α Ν ΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙ Σ & ΥΙΙ Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. Η ΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.Ε. Α Ρ ΓΥ Ρ Μ Ε Τ/ΤΩ Ν & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕΤ TITAN ΑΛΚ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 256,22,449,849 ΑΛ ΥΜ ΙΝΙΩ Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΣ Β.Ε.Α.Ε. -8,9 0,6945,92 ΑΛ ΥΜ ΥΛ Μ ΥΛΩΝΑΣ ΒΙΜ.ΑΛΥΜ. Α.Ε.,7 2,8966 ΕΛΒΑΛ A.E. 7,7,574 2,565 ETEM A.E. -7,42 0,554 90Ζ6Ό ΙΚΤΙΝ Σ ΕΛΛΑΣ A.E. 5,0 2,9729,578 Μ.Ι.Μ ΑΪΛΛΗΣ A.E.B E. 50,2 0,9,4455 Μ ΑΘ Ι Σ Π ΥΡΙΜ ΑΧΑ A.E. 5,05 2,22 2,499 ΜΕΤΑΛ. Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ Σ ΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. -97,50 0,897,9692 LJ h- Έ

81 τ r^_ r*-_ Γ"- " N- 04 -r- c Ν' r^- ΤΤ C N- h- h- N- c c r c Ι T h- c r r- j! T_ r τ Is- T T **! Τ h- N- r T T- J h- τ h- V h- T c t τ τ T «Ω Ν' N- r- c N" N- T τ τ ι h-_ Ι Ω cd" H T N" N" " N τ cd" Τ T- -5,50 " c 0 c_ 04 - ~ h- 04 d V Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων N- c h- Τ Ν' r- r- Γ-- 'Γ~ Ν' c G c c h- c T N- c T Ύ t uj 0. l/vl l/vl i 0- UJ h- H * CL ; uj z z 5 z z CL ic z UJ -! a w ' : Έ a P 0. w N l_ - s! a CQ - CL e t z 2^ 0. CL! L. z z - CQ UJ z a a z J Lsl U

82 κ Ν _ c_ n- T ID τ I V- T Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Χημικών - Ελαστικών - Πλαστικών (998) C r- Ε; h- τ Ν' Ν' Ν' Is- ~ " T r- Ν' τ Hi Is- N- N c ί Ν' Is- r T cd D- N n- * " " " h- T N- Tf Is- N- CZ rr Ν' Is- Is- r-. r- N- Is- N- N t t ' Is- N- T~ c h- t T t Is- * h- Is- N- h- K c" Isc Η 42,5-77,68 f-: Ν 27,90 _ r-~ h- Ν Ν' ~ τ ι-- i-- -04,54-66,25-9,5-29,49-5,75 l T N 0_ T T Ν' Is- N- T T N" r-_ * * T T τ CL h- N- r- tt T t Is- Ν t_ t_ T * Z a x ui w w UJ z * x UJ uj UJ UsJ LL i Q. uj UJ x j ι a. UnJ h- ί 2 uj ui x η j cd E h- cd z CL x CL uj - w w c Q_ Q z x UJ 0l cc Usi l - UJ N _J x _i ' UJ J U- CL QC -L UJ!

83 CT CT Q. ι ω η. cr -ω ω ZL -ω σ Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Εκδόσεων - Εκτυπώσεων (998) Η- i-: x eg c eg" c T t x eg h- _ x r^- - C M- h- c r d eg xr xt x c c xf - t xr " h- D_ r^- xr c - xf h- eg c j LLI c T c c xr h- T c c c c" " eg " T χτ " } * xr r- h- xr eg c c c c! T V- eg eg eg eg c d eg c eg c xr T c xr c " V- c c h- c x M- eg t c xr M- T h- T- x x χί- T Γ"- h- " c c x^ h- r^- xr c r^- y " χτ h- c eg χί- τ κ c c" - 0,7 5 0_ eg c 0 9,0 0 r^- c" c" c «ί h- eg T 4,4 6-6, -5,7 2,0 2 r- r»- N- c -5,5 8 c xr _ 8 " M- M" c c,66 4,2 0 8,9 4 eg h- r- CL r^- T eg eg xt eg xf T T * * x c" eg e- eg CL c c xr h- c M- c c T_ c xr eg x * T x x χ M- χί- χί- xfr χτ T χτ M- M- xf * 2 a c c: c -!d - I- ω w Q_ ui 0. uj x d L. l/j UJ! Η w CL UJ w ω j c x Z h- Lsl ai w z a. - H w 2 2 D. a Z UJ UJ h! Έ W W Z j l/sl l_ UJ UJ Έ w Us) Έ! t z - l - 2 z UJ 2 d UJ (= (-

84 ΔΚΤ, 42,4 2,5 24,42 47,22 2,92 ( Is- 70,5 5,0 9,47 5,98 50, 68 M 9,78 5,8 Is- N- ΔΠΠ 0,8652 0,9469 " 0,8708 0,9607 0,806,07,07 0,74 0,6860 0,8809,067,69 0,9457 0,80 0,8040 σ σι W' σ α ι- 9- ί-ρ ΔΕΙΚ V ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ 0,745 0,96 0,0920 0,748 9 '0 0,458 " 0,64 0,54 C0 " 0,868 ~ -0,496 0,204 0,0845 0,2692 0,65 0,2786 0,0267 0,5620 0,52 0,06 0,7 0,0997 Is " 0,56 0,025 0,885 0,949 0,0495 0,58 0,226 0,98 0,922,69 0,947 " 0,2065 0,2 6860Ό 2,060 ' -0,64 0,558 0, S'0 0,05 0,75 0, 0,0768 0,0475 0,578 0,767 0,29,52 0,09 0,202 0,2042 0,28 0,4602 0,2966 0,24 0,2757 Ζ580Ό,0685 ' 0,022 0,85 0,970,278 0,0724 0,22 ' 0,282 2,569 ' 0,87 0,4052 0,907 * vy cr - ΚΕΚ τκ ΔΑΡ 2880,65-87,48 0, ,0-29,02 0, ,0-46,44, ,50-66,6,402 66,80-55,55,9 878,40-52,75, , ,08 0, ,60-409,2 2,294 5,40-22,72 0,728 65,0 20,07,094-2,50-7,26 0,590 54,50 675,70,78 G 26,5, ,90 69,8 0, ,80-25,70-244,98 i -27,0 0,645 0,494 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Ι Ό I- U) σ ετ α UI F 'UI. J ui C/ α *σ Ε ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ,46 0,9525,749,85 2,5940 2,0449,286,095 ΒΑΡΒΑΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΥΡΓΕΙΑ ΕΛ.Δ.ΜΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΥΡΓΙΑ ΕΛΦΙΚ Α.Ε.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε Κ.ΔΥΔΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΥ Γ. ΠΛΥΧΡΝΣ Α.Β Ε.Ε.,0209 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΡΙΝΘΥ - ΚΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.,6898 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΣΗΣ Α.Ε. 0,6992 ]μ α ξ ιμ - π ε ρ τ ς ιν ιδ η ς α.ε. 4,2985 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 2,59 ui Ι Ι CL d III LLI,552 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 0,847 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΙ ΑΝΕΖΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,9086 ΨΙΝΤΕΞΠΡΤ

85 π ΔΚΤ 2,96 55,5,48 ΔΠΠ 0,5926 0,866 0,569 0,894 0,57 0,4756 0,567 0,949 0,7540 0,7270 0,5902 0,249 0,568 0,909 0, , ,45 9,24 7,7 90,26 2,46 0,44 40,9 5,25 4,88 0,40 20,0 76, ν CT ι C C Q. ι ω ZL C ω 'W ωzl σ -ω Ζ Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Τρφίμων - Πτών (998) ΔΕΙΚ V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ,292 0,452 0,72 0,85 0, , 65,,578 2,026 0,640 0,0478 0,69 0,72 c " -507, -62,40 0,67 0,8856,5022 0,249 0,4690 0,6 0,0-46,22,46 0,468 0,606 0,85 0,0854 ct 662,64-6,99,0952,7299 0,7964 0,742 0,7095 0, ,5 8,8 T 0,8284 " 0,0947 0,56 eg " 989, 72,07 0,627,6984 0,560 0,00 0,0 0,297 0,27 ^ 4,20,095, Ό 0,77 0,2496 0,607 0, ,58-227,02,27,6 0,6956 0,478 0,2 IZZ 7,55-5,2 0,845 0,25 0,72 0,58 96Ζ0Ό 8,20-65,26 0,97 0,459 0,458 0, ,90-5,49,420 ΐ " 0,299 0,725 0, ,60 27, ,7258 0,204 0,270 0,2 0,65 ^ τ -48,52 ^ί* c 0,205 0,952 0, ,60 77,46,5066 C H IP ITA IN TE R N A TI N A L S.A. C C A LA E.E.E. A.E. Α Ρ Τ Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Κ Α Ρ Α Μ 0 Λ Ε Γ Κ 0 Σ A.E. ΕΒΡ Φ ΑΡΜ Α ABEE ΕΛΑΪΣ (ΕΛΑΙ ΥΡΓ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E. KPEKA A.E. ΚΡΕΤΑ Φ ΑΡΜ ABEE 69Ό,225 ΚΤΗ Μ Α ΚΩ ΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E. 0,786,058 ΚΥΛΙΝ ΔΡ Μ ΥΛ Ι Κ.ΣΑΡΑΝΤ Π ΥΛ Σ 0,67,75 Μ Π ΑΡΜ Π Α ΣΤΑΘ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΦΙΜΩΝ Α.Ε.,2,556 ΞΙΦ ΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘ ΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ,64,404 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ A B E.Ε.,47,985 Π ΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,4290 0,6450 0,997 97,60-5,70 0,852,04 Σ 0 Κ 0 Λ Α Τ 0 Π 0 ΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔ Υ ΑΕ 0,722 " 0,425 0,486 0,745 48,70-4,50 0,9926,0458 ΥΙΙ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

86 Ι ΔΚΤ 4,26 7,48 4,97 5,0 65,82 20,0 I 8, 45,95 95,85 -,4 7,9 08,62 4,2 6,20 5,82 ΔΠΠ 0,759 0,296 0,405 0,8064 0,585 0,994 0,44 θ' 0, , 0,8805 0,4069 0,4064 0,2958 0,2540 0,872 0,076 ΔΕΙΚ 2,488,920 0,960 2,822 2,608,29 9, ,7066 6,464 0,688 9,229,7870,025 8,275 0,4977 0,65 σ σ α = n. V 0,290 ΔΠΚ 0,780 ΑΕΚ 0,4270 " 0,6 0,689 " 0,42 0,202 0,6228 0,29 0,8 0,509 0,25 0,05 " 0,4569 0,479 0,275 0,9 0,097 ' 0,927 " " 0,97 0,928 " 0,504 0,5766 9ΖΖ0'0 0,2706 0,2079 0,256 0,286 0,678 0,687 0,405 0,4 0,5085 0,069 0,780 Τ* C0 0,228 0,76 C0 " 0,2892 0,26 α ΑΚΘ 0,977 0,209 0,0665 0,097 0,660 0,66 0,957-0,488 " 0,4094 Γ^ θ' 0,920-0,60 0,97 0,785 0,044 : ί Ό ΚΕΚ 4768,64,4 940, , ,89-89,5-2657,45-6,7-84,89-74,20-249,0-74,90-452,20-779, ,80 250,50 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Η ω -CT α U) F 'U. Ι W ν/ σ * σ b ΤΚ 0,97 ΔΑΡ 0,26 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ JU M B Α.Ε.Ε.,22 M IC R LAND MPUTERS Α.Ε.Β.Ε.,076 0,8490-9,68 M IC R M E D IA Μ Π ΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.,2089 0,7629,5-64,65 0,222 0, ,06 ( " 0, ,46 0,22 0,8929-0,98 0,564,070 -,50 0,4752 0,8878-8,52 0,6772 τ " I,854,657-85,67 0,749 0,7047 -,44 0,625,074-50,89 0, 0,5546-5,9 0,428 0,877 ^ Is- h- h- r- ^ h- h- Α Λ Φ Α -Β Η ΤΑ ΒΑΣΙΛ ΠΥΛ Σ Α.Ε. Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ Σ ΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Β Α Ρ Β Ε Ρ Η Σ -M D A BAGN Α.Ε. ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. ΕΙΚ ΝΑ Η Χ Σ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡ Ν ΙΚΗ ΑΘ ΗΝΩΝ ΑΕΕ Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΑΦΡΛ. ΕΙΔΩΝ Α.Ε. Κ Λ Α Υ ΔΑΤ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Σ Α.Ε. Λ Α Μ Π Ρ Π Υ Λ Ι ΑΦ Ι Α.Ε. Μ ΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. Π. Κ Ω Τ Σ 0 Β 0 Λ 0 Σ Α.Ε.Β.Ε. -,0 0,52 0,926 ΡΑΔΙ Α.Κ Ρ Α ΣΙΔ Η Σ Ε.Ε.Α.Ε. ΡΑΔΙ ΑΘ Η Ν Α Ι Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. 2,,42 4,25

87 ΔΚΤ 8,27,0 76,7 8,5 4,74 5,74 7,7 0,68 75,57-62,47 Ν' 5,0 8,55 2,0,57,2 52,48 8,9 ΔΠΠ 0,0445 0,055 0,4046 0,57 T " 0,59 0,229 0,98 0,044 δ 0,587 0,5975 0,25 0,822 0,905 0,2870 Μ" " ΔΕΙΚ 4,976 6,050,62 2,665,027 2,8480 ^- SS89'0 0,59 0,057 2,9774 0,72,888,4778 0,8864,584 Μ- = V Ml α tn V ΔΠΚ 0,495 0,489 ' 0,92 0,578 " (N ' 9890Ό 0,665 Z999'0 " 0,29 0,2054 0,95 ' 0,755 0,070 ' 0,98 ' 0,972 0,045 0,289 " 0,508 ' 0,295 0,2740 0,5 " 0,2485 " 0,949 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων a J l -a»- U) b -cr a ΰ F 'U u v/ a be a c ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ TK KEK ΑΚΘ AEK 0,547 0, ,69 94,92,4584 0,226 0, ,70-58,24 0,9476,054 0, ,90-4,09 cn ' 0,96 0,2880 6S ,0,0,0295,89 0,0740 0, ,90-75,69,092 0,89 0, ,50 252,5 0,9766,469 0,2845 0,727 70,50-7,92 0,890 0,6 0, ,0 97,50,027,50 0,9 ' 774,20 58,2,266 2,2789 A S. Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ H/Y ΠΑΙΧΝΙΔΙΩ Ν A.E. C N N E C TI N A E.B.E.E. ELM EC SP RT A.B.E.T.E. KEG A.E. LAVIPHARM A.E. RID EN A.E.B.E. VETER IN ABEE ai Α.Κ Α Λ Π ΙΝ Η Σ - N.ΣΙΜ Σ A.E.B.E. 0,0557 0,050 c" 78,29 2,06 2,665 Ξ B V H N I W V V 0,787 0,62 269,60 296,7,5647 7,699 Α Λ Υ ΣΙΔΑ A.B.E.E. 0,255 0,5 247,85 55,8 0,6099,2502 ΑΦ Ι Κ 0 Ρ Δ Ε Λ Λ 0 Υ A.E.B.E. 0,8 66Ό- 97, -245,49 0,6502 Β Ι0 Σ Ω Λ A B E. 0,994 0, ,60 7,8 0,954,296 Β 0 Γ ΙΑ Τ Ζ 0 Γ Λ 0 Υ SYSTEM S A.E. 0,057 0,524 ' T 2,59 M-,4954 ΓΕΝ. ΕΜ Π ΡΙ Υ & ΒΙ Μ ΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 0,265 Μ- Μ- " 597,50 90,5 2,04 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Σ ΑΒΕΕ 0,565 0,94 520,07 26,87 0,9845,2884 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2928 C0 " 256, 6,99,582 EAT N ΑΕ

88 0,2255 0,28 5,8 5,4 5,52-205,42 6,72 -,2 5,0,5 8,07,26 8,80 5,4,79-45,77,56 0,8 0,944 0,7489 0,5522 0,094 0,058 0,4542 " 0,0790 0,405 0,466,682 2,986 Is- " 0,2426,892 τγ " 2,4579 0,759,668,90,47 2,4,9847 0,680 " 0,0249 " C0 " 0,4629 εε' Is- " " 0,0607 _ " SSZ' " " 0,2995 0,562 0,077 0,22 0,68 Τ " 0,4446 r- ~ 0,567 0,52 0,79 0,280 0,4069 0,70 0,425 0,890 0,6 0,7 0,249 0,045 0,6407 0,229 0,228 0,266 0,2545 0,2560 'ί" 0,2779 0,955-0,64 Is- "- " 0,905 τ " 0,089 0,70 Is- " 0,496 0,852 0, Ό- 0,452 6,94 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0,6956 0,598 0,7206,8255,2508 6,798 0,4245 9,0408,58,004,044 0,857 0,908,0562,0707 0,9095,245 4,405,48 8,29,0772 9,7,2740,2659,906,75,0645 4,0288-8,50-440,57 64,05 47,26 56,70 5,2 8,85 27,2-9,2 42,87 96,80-5,78 09,0 50,70-6,60 657,40 869,80 72,80 627,40 4,09 920,70 29,44 547,0 750,0 2,0-29,90 2,80 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΜ Π ΡΙΚ Σ Δ Ε ΣΜ Σ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΜ Α (Α.Ε. ΤΕΧΝ. Μ ΕΤΑΞΗ Σ) Ζ Α Μ Π Α Α.Ε. ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΝ ΑΚΑΜ Α.Ε. 'Φ ΙΛ ΙΠ Π Σ ΝΑΚΑΣ' ΑΒΕΕΤΕ Μ Υ ΤΙΛ Η Ν Α Ι Σ Α.Ε. Ν ΤΙ Ν ΙΚ Α.Ε. Ν ΤΡ ΥΚΦ ΑΡΜ Π ΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΕΜ Π Ρ ΙΑ Α.Ε. ΣΠ. ΤΑ Σ ΓΛ Υ Α.Ε. - D E L0N G H I ΣΠ Ρ ΤΣΜ Α Ν Α.Ε. Χ.Μ Π ΕΝΡ ΥΜ Π Η & Υ Ι Σ Α.Ε.

89 C0 CQ h- if) C0 τ xt xt cd" Ν' r^xr T r^ τ cd' c" r^ xr Ν T xr r-" cd h- h- C Ν xt T xr c σ xt η- Ν' τ T Ν' c τ C0 Ν y T r- τ h- T Ν' xr c xt xr xt c xt xr c Ν xr xr xt τ h- V r'- τ x xf " σ σ Τ xt c T f c y τ h- T c Is- h- xr T τ τ τ T- xr D " Ι b h- h- h- xr r- h- xt T xr xr σ Ui L h- xt h- c xr T Η- T τ T \ T τ ~ Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων h- T c\i xt r^- xr r- ν' xt xt T xr h- T», T τ T τ T " " " " " " " " ' " " " " Ι _ Ό Η Κ Ε Κ y ι- U) 690,9C r*- " xt _ r^-~ τ 260,5( T xt τ- Ν xt xr " c" τ c_ xt T 657,( T r^ c _ r^ ' h- r^ c " xr xr xr T c' xr b C τ h- _ c xr Τ'. CL T T c r^- τ T ί τ c xr c T U) ^ xt T r- xt h- xr c! T" xt τ T T T T xt T τ Ν' Ν T xr 0. xt T τ T xr Ν^Ι τ N- T Ν' T xt ' Ί Is- T- xr τ r" x T_ xt T τ- c T "r VU). ί α cd χ Ι θ' CL α a C τ h- xt xr " Τ 2 - ui l -' Μ CL CL ui I- H UI α - ui UI y ui -Z. Ι z w 2 H ί w H cri CL H ui ui G I- I- ί H ui - Z - ui z ui ui ui Z G ui ui h- a. UI z UI UI y l_ Q_ x CL y 2 Έ UI CL I- CL l - y UJ UI iii l - z Ι V) G 5 - z CL i ui ' c" τ- Ν cd' S ui x x - f e CL z _ L_

90 σ 5,7 5,84 6,44,68-5,27 420,5,5 7,55-55,66 0,27 n h- - n n τ- T r- c M- i Γ"- Ί Μ- M- r- - n T n xr r- M- x " " n M- r- ιη n Is M- T 04 x " ' ' ' ' ' - n T 04 n c M 04 T~ r- M- r r x " ' " ' " η G M n M- r- n h- x T " " ' " - " c" T n T T C0 r~ 04 " n n cd" n Μ- h- h- 4sx Μ ι n~ M" Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων n r^- 04 T n "- h- r- h- _j Is- 04 cd M" r- T T~ r^- h- h- n (D t T- T- h- 04 c" - σ x ; a. 2! - ui h- UJ H Έ x Έ uj - H z H id Ul z - ix Έ UJ x 0. z a - z z CL Usl z a. UM id Έ Έ Lvi l - -

91 σ l T "* x Ν x c" σγ U) ϋ -cr 9. ω ω t= I L/ ί- ' Ι = χ- ω α. u cr cr CL cr φ 'J - J D ω Z σ σ σ L/' D 9- a ί- * I a a w U' a 9- a ι- as C/' c t l a H Ul b T g. B ' =L t c C/' a sc D C c EZ n- x x x Is- * T Is- ) Lii Ν " " " Is- x τ Is- T- σ τ T Ν c Ν Ν T~ Ν' " " " T Ν' * σ a Is- N" T x r^- c Ν N" T! I t- h- x j x " y * SC - h* c 647,0 i^ Ν' -92,78 h- N" N" c 5,8-256,7 x c Ν' Is- 82,9 Is- c -7,27 a. Is- Is- Is- x _j Q- Ν x Ν x Ν a sc Ν cd N*_ T t r - x 2 a: U- Ul Ul GQ UJ ui L_ Ul ui ui - u Ul CL UJ a. - ui x z! Ul 5s UJ h U4 Ul UJ z UJ s; UJ z l_ ui UI δ! Ul 9 CL! z - Q. Us] - z H - ~ : 0- t_ = UJ UJ - CL i Z I

92 σ σ σ σ σ Η α = ΔΚΤ ΔΠΠ,6884 0,68 8,7,7907,865 26,94 0,4459 0, ,70 50,78 688Ζ' 0,4 0,79 0,9 5,98 6,69 0,9269 0,522 " 0,8527 0, ,75 90Ζ9Ό 0,982,622 0,62 9,2 967, 2,6282 0,2067 7,46 C0 τί" 0,997 7, Ό 0,690 4,77 0,5,5,48 0,988 6,99,029 0,42 22,02,444 0,604 29,68 0,65 0,448 6,2 2,8 0, 0,09 Ό * 5 U) Ώ. C ZL 5 * V ΔΠΚ ΑΕΚ 0,6 0,82 0,584 0,422 0,945 0,0727 0,2485 0,2276 0,0566 εεζ' 0,246 0,78 0,2068 0,70! 0,0706 " 0,2960 0,08 0,779 0,48 0,2647 0,2925 0,404 0,067 0,556 0,978 0,428 " 0,772 " 0,076 0,22 0,742 " 0,047 0,440 0, ,24 0,2052 0,8 0,545 0,68 0,256 0,2569 0,4442 0,4044 0,562 0,54 0,4078 0,058 0,725 0,082 ΗU) ΑΚΘ 0,227 0,478 0,06 0,86 0,0994-0,45 0,0855 0,24 0,0728 0,052 0,0828 0,92 0,586 0,220 0,074 0,97 Is-- ~ 0,0422 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων α huj ^ *5σ t- t σ t- W b Γ. UI t -t. Ι t * ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ G sc ΕΤΑΙΡΙΕΣ 70,9 70,42,75,950-69,8-52,80 0,6949, ,55-99,6,9602 2,4447 2,2-25,65,792, ,48-222,59,824 2, ,8-7,04 0,7756, ,69-089,40 4,2402 6, ,6-568,72 0,9757, ,6-86,45 ",04 F.H.L. Η.Κ Υ Ρ ΙΑ Κ ΙΔΗ Σ Μ ΑΡΜ ΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F IT C 0 Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. HELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ. ΚΥΤΙΩΝ M E V A C 0 Μ ΕΤΑΛΛ ΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER Μ Ε ΤΑ Λ /Χ Α Ν ΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙ Σ & ΥΙΙ Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ Α Κ Λ Η Σ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΎ Ρ Μ ΕΤ/ΤΩ Ν & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ N V I V ΑΛΚ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ,8 205,8,9644 2,7520 ΑΛ ΥΜ ΙΝΙ Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔ Σ Β.Ε.Α.Ε. 02,86 56,20,8664 2,457 ΑΛ ΥΜ ΥΛ Μ ΥΛΩ ΝΑΣ ΒΙΜ.ΑΛΥΜ. Α.Ε. 9898,49 02,77,6296,207 ui $ 720,07 42,74,2545,7065 ETEM A.E. 2794,20 97,57 0,522 ΙΚΤΙΝ Σ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. -50,62-82,87,28,4995 Μ.Ι.Μ ΑΪΛΛΗΣ A.E.B.E. -488,5 87, 0,626 0,8896 Μ Α Θ Ι0Σ Π ΥΡΙΜ ΑΧΑ Α.Ε. 4899,4 90,48,0822,246 ΜΕΤΑΛ. Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ Σ Χ.Ρ ΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 768,24-2,29 2,9880,664 Μ ΕΤΚΑ Α.Ε.

93 47,69 66,54 65,74 4,69 0,69 0,959 8,40 9,0 0,4896 6,4 0,228 29, " 0,408 0,458 0,754 0,989 4,76 0,480 6ΖΖ9Ό,2790 0,770 0,786! 0,258 θ' " 0,0964 0,2675 σ Τ " 0,0 0,09 " 0,44 0,078 0,888 0,094 0,264 0,85 0,2425 0,706 0,660 0,699 0,069 0,64 IT) " 0,220-48,6-926,05 -,85 42,56 0,096-50,97 55, -9,46 0, ,70 970,6-570, , ,7-5870,9 7907,62,6424 0, , ,4 0,025 0,590 0,247-0,046,0659 0,0266 0,2752 0,89,457,05,2080 0,0940 C0 2,280 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2,07 0,7772,8774 4,2,56 2,242,60 2,7990 Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε..ΔΑΡΙΓΚ & Σ.Ι.Α. Α.Β.Ν.Ε. ΣΙΔΕΝΡ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΥ Α.Ε. ΣΩΛΗΝ. Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΦΙΛ Α.Ε. ΣΩΛΗΝΥΡΓΕΙΑ ΚΡΙΝΘΥ Α.Ε. αί. ΧΑΛΥΒΔΦΥΛΛΩΝ ΧΑΛΥΨ ΔΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

94 σ h- t h- eg g ' c" c" a" h-" c" g- c eg eg r^. c eg _ " c" eg" eg c σι σ 0 ' Η t σ c I ' Ηb I T eg eg r^- eg C eg c c eg c c τ c eg c c eg c eg c eg h- eg r^- c c T h- c c eg h- τ g- eg eg h- g- eg c c ^* g c 4 T~ cd g T- h- h- eg h- eg c r h- T g- C eg T- T Is- eg eg c T T eg ' 5έ g- eg c g- eg eg c eg g T g- c c c τ c g eg T- eg - eg Η eg c eg eg V* g- c c r I r Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων t Ό UI b 'C αu) ω. Ι ' σ 5ί V UU τ- ) eg g- c g- eg g c c r^ eg eg T c c T* T eg eg Is- Is-" h- g eg eg eg c τ T χ eg " I- eg eg T h- c τ eg eg g ι eg h- ^- g- g- g- CL e- r- T~ I^- g- Is- T cn a c g- c c T g- c c c c h- T eg eg eg c Ql g- T c r-- c c h- g t r- c g T c" eg i a c c c x w CL l L_ z h Lsl w z c LLi Q. ί 2 ni Uvl z - Lsl ni u l/vl H a. * fci CL uj r Q. a a. z c H- 2 C/ w h N W DC x ί ll a. n x

95 π σ ΔΚΤ 26,6 5,50 60,86-4,24 208,74 24,7 24,8 99,4-85,8 22,72 ΔΠΠ 0,0628 0,0774 " 0,406 0,2629 0,0765 0,2 0,07 0,2964 0,4658 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων σ cn ω b * t=h* I U b J k t- b ( " h Ul b 'Cr a ω t= 'UJ. J ω vy D k C ΔΕΙΚ V ΔΠΚ AEK ΑΚΘ KEK TK ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,5696 0,087 0,4905 0,509 0, ,6 6,84 c" 2,094 Α ΤΤΙΚ Ε Σ ΕΚΔ ΣΕΙΣ A.E. 0,208 0,028 0,0567 0,045 0,086 66,56,70,2789,4297 ai 6 i 2,8459 0,00 0,46 0,4969 0,54 55,2 0,7 0,9582,6 Ε Κ Δ ΣΕΙΣ ΛΥΜ ΠΕΡΗ S0S8'0 0,52 0,55 0,2640 0, ,5-89,67,26,2502 Η ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η A.E. " 0,557 0,99 0, ,25-2,79,9775,9844 Η Ν ΑΥΤΕΜ Π ΡΙΚΗ - Π.ΑΘ ΑΝΑΣΙΑΔΗΣ A.E.,544 0,506 0,584 0,40 54,7-2,9,54,0605 IM AK M H N TIA NET ΓΚΡΥΠ MME A.E. 0,40 0,069 ' 0,40 0,49 888,52 2,75 M- N- r^-_ T,8882 Π Η ΓΑ Σ Σ ΕΚΔ ΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 0,65 0,0275 0,5205 0,940 0, ,7 27,82 2,476 2,7405 ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ε Σ ΕΚΔ ΣΕΙΣ A.E. 0,998 θ' 0,060 0,48 0, ,52 C0 8 Μ* 4,5 4,940 0,4 θ' 0,28 σ' 0, ,44 87,76 4,2947 4,5884 Μ" Μ- Χ.Κ. Τ Ε Γ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ ΕΚΔ ΣΕΙΣ Α.Ε. Χ Α ΪΔΕΜ Ε Ν Σ A Ε.Β.Ε.

96 ΙΌ ΔΚΤ 20,76 0,6 9,75 47, 57,0 2,4-6,5 68,4 5,06 2,44 6,2 44,5 79,42 6,94 0,77 6,5 C" b c. ι- ^ω Ώ. -ω - U) σ -ω Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ της Κλωστϋφαντυργίας (999) ΔΠΠ ΔΕΙΚ V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ν- Γ- σ " ) h- " Ν" " " 0,654 ν Ν' " 8265,04 8 Ν' Γ- h- ιω c" Γ r- n- " σ _ r " τ " -9,94-80,47 Γ- Ν' Γ " " n " " Ν' r- N- c Γ- " " 8455,2 c Ν' r-_ Γ Ν' 4255,4 Γ- Ν' r- Γ- c 0,905 Ν' " Ν' 779,7-886,79 4,0950 Ν' Ν' N " r- c 0, , ,72 Ν' N Ν' Ν' " T τ 0,85 Ν' Ν' τ τ τ h- Ν _ C0 Ν' Ν' " 999 '0 τ- Ν' 0,957 0, ,72-750,0 Ν c Ν' Γ Ν s 58,0 T Ν' δ Ν' " Ν 449,76 t r- τ l " τ " Γ- Ν' c -7246,82-60,7 N- Τ Ν' Τ " Ν' T T Τ 9270,0 048,2 2,598 N T " 0,205 Ν' " 86,98 c t Ν' _ T 9698Ό 0,2707 _ " 62,5 2,7 S c T~ Ν' Γ -089,87 N-_ c" ΒΑΡΒΑΡΕΣ Σ A.E. ΝΗΜ ΑΤ ΥΡΓΕΙΑ ΕΛ Δ Μ 0 Υ Ζ Α Κ Η Σ A.E.B E.Μ. & E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υ Φ Α Ν Τ Υ Ρ ΓΙΑ Ε Λ Φ ΙΚ 0 A.E.E. ΕΠΙΛΕΚΤ Σ ΚΛΩ ΣΤ ΫΦ ΑΝΤ ΥΡΓΙΑ A.E.B E Κ.Δ 0 Υ Δ 0 Σ A.E. V H Z lv d V M ΚΛ/ΓΙΑ Ν Α Υ Π Α Κ Τ Υ Γ. ΠΛΥΧΡΝΣ A.B.E.E. Γ- Ν' T Κ Λ Ω ΣΤΗ Ρ ΙΑ Κ ΡΙΝ Θ Υ - ΚΡ-Φ ΙΛ A.E.B.E. 2,48 Κ Λ Ω ΣΤΗ Ρ ΙΑ Ν Α 0 Υ Σ Η Σ A.E. N- Μ Α Ξ ΙΜ - Π Ε Ρ ΤΣΙΝ ΙΔ Η Σ A.E. r-. c Π Λ Α ΣΤΙΚ Α Θ ΡΑΚΗΣ ABEE h- ΤΕ ΞΑΠΡΕΤ A.E. _ ΤΡΙΑ ΑΛΦ Α 0,80 Φ ΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦ Ι ΑΝΕΖ ΥΛΑΚΗ A.E. τ- ί Γ- 8 0,040 Γ 270,4 c Ν' 6866Ό Ν' Φ ΙΝ ΤΕ ΞΠ Ρ Τ

97 ΔΚΤ 22,9 86,88 " 7,70 75,5 20,78 6,77 8,52 25,5 9,69 4, 7,6 82,52 64,9 2,9 57,4 ΔΠΠ 0,5754 0,2042 0,5772 0,7856 0,8495 0,744 0,908 0,594 0,7470 0,608 0,529 0,2298 0,484 0,878 *r cf ΔΕΙΚ 0,677 0,54 0,660,92 0,699,074 0,2672 0,659 0,499 0,8299,08 0,829,027 0,885 0,884 2,695 0,856 σ σ σ * ΗC V ΔΠΚ 0,2954 0,495 0,0276 0,728 0,496 0,4689 0,2 0,2278 _ " 0,764 " " 0,0425 0,25 0,0677 0,2908 0,28 0,506 0,095 0,94 0,050 0,660 0,704 0,96 0,057 0,296 θ' 0,87 " 0,4264 " 0,846 I H. 9- α ΑΕΚ ΑΚΘ 0,2577 0,0544 0,60 Ύ c 0,068 0,250 0,857 ' 0,7267 0,978 0,2284-0,52 0,0989 0,0669 0,826 0,0469 0,275 0,62 0,046 0,2 0,8 0,064 0,55 0,05 0,2759 0,562 0,54 0,62 0,555 0,2098 0,782 0,59 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων νθ Ό Η UI t -C αw ιυ -ω η. t ω cy σ * σ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ 540,78 46,4,777 'Τ τ -2657,75-88,2 0,675 09S8-2720,97-209,85 0,94 0, , -7,04 ', ,07-25,7 0,758, ,07 78,6,6492,904 88,09-0,0 0,992, ,8-25,77,998 2,2425 C H IP ITA IN TE R N A TI N A L S A. CA C LA Ε.Ε.Ε. A.E. Α Ρ Τ Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΚΑΡΑΜ ΛΕΓΚ Σ A.E. Ε Β Ρ Φ Α Ρ Μ Α ABEE ΕΛΑΪΣ (ΕΛΑΙ ΥΡΓ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E. Lii LLI a V ΚΡΕΤΑ Φ ΑΡΜ ABEE 6,5-489,28 0,666,044 ΚΤΗΜ Α Κ Ω ΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E. -26,0-72,5 0,864,060 ΚΥΛΙΝΔΡ Μ ΥΛ Ι Κ.ΣΑΡΑΝΤ Π ΥΛ Σ 5059,26-28,45 0,7060,2506 μ ΠΑΡΜ ΠΑ ΣΤΑ Θ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΦΙΜ ΩΝ Α.Ε. 7047,24,46,5,7970 ΞΙΦ ΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘ ΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ -05, -9,05 0,8865,0204 Π.Γ. Ν ΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 5657,6 79,78,78,942 Π ΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 9,5-2,9 0,867,050 Σ 0 Κ 0 Λ Α Τ 0 Π 0 ΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔ Υ ΑΕ 99,85-76,74,076 ΥΙΙ ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

98 ί α) Δ Κ Τ 7,99 6,02 6,29 54,0 87,7 8,78,49 6, 2,59-9,44 2,5 5,80 44,7 5,56 6,62 5,8 50,8 σ σ σ = α. ΡZL UUV Δ Ε ΙΚ ΔΠΚ 0,4450 V Is- Iscn " " Τ " M Τ " q c" " c" 0,6 T " M" " h- " 0,08 c " T Is" Is- Is- " δ c Is Is- M" Is- M" " " 4,745 0,290 Is- " Τ c 0,4022 «n δ Is- h- Is- _ t Is- Is- M- Γ-- c" " _ M- " Is" τ'- Is- 0,0659 M " 5 _ " ",085 c " r- c " T " Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων ω * Η Ι Ό ι- W 'C α U) t -U). Κ UI σ * σ if ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ τ κ ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ c M- Τ σ T 5862,67 Γ^ h- " T ) Isr " 0, ,6 M- " 0, ,5 M- c" τ Is" Is- 0,7898 τ r- _ T 0,62 0, ,5 " δ Τ " ,4960 Ζ9Ό -5725,5 Tf cd " 0,654 0,5646 0,658-24,79 Is- Isc Μ- M- Is- r- 0,897 M- M" δ 0,257 c" Is- r- 0,7769 _ 0,757 0, , c" Isδ Mδ Is" 0658'0 t Is 0, ,42 c" 0,769 Is- h- h- Is- Is- Is- Is- Is- Is- Is- r- Is- Is- ^ JUM B A.E.E. M IC R LA N D MPUTERS A.E.B.E. M IC R M E D IA Μ Π ΡΙΤΑΝΝΙΑ A.E. Α Λ Φ Α -Β Η ΤΑ ΒΑΣΙΛ Π ΥΛ Σ A E. Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ Σ ΥΠΕΡ M APKET ρ Α Ρ Β Ε Ρ Η Σ -M D A BAGN A.E. ΒΑΡΔΑΣ A.E.B.E.E. Ε ΙΚ Ν Α Η Χ Σ A.E.E. 0,86 ΕΝΔΥΣΗ A.E. c Η ΛΕΚΤΡ Ν ΙΚΗ ΑΘ ΗΝΩΝ AEE 0,5058 0, , Is- Is- c Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΑΦ Ρ Λ. ΕΙΔΩΝ A.E. -4, ,6 M- Is- M- 0,6089 Κ Α Α Υ ΔΑΤ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Σ A.E. 0,58 0, ,89 M cd 0,528 0,9646 ΛΑΜ Π Ρ Π ΥΛ Ι ΑΦ Ι A.E. 0,05 242,72 Is c",4708 Μ ΥΡΙΑΔΗΣ A.E. M" 0,047 64,5 c T Is- Is- Is- Π. Κ Ω Τ Σ 0 Β 0 Λ 0 Σ A.E.B.E. c 498,07 c c T ΡΑΔΙ Α.Κ Ρ Α ΣΙΔ Η Σ E.E.A.E. 0,079 52,28 c M Is- ΡΑΔΙ ΑΘ Η Ν Α Ι A.E.B.E.T.E.

99 σ ΔΚΤ 0, 0 0,7-82,54 7,49 4,44 9,78 7,99 7,6 5,22 2,4 97, 6,5 6,9 4,57 9,95 2,97 5,7 4, ΔΠΠ " 0,0527 τ" 0, " 0,025 c Τ " " 0,254 0,049 χτ " t xr f " τ 0,494 T 0,574 0,209 ΔΕΙΚ σ 05 χτ " Λ t h- r^ " 4,9575 0,7449 " xr Τ Ν c c r- " χτ r " 0,069 2,89 τ χτ " c h- T- h- t c xr " xr cq r CT b cr Cl -t ZL cr ' - ZL σ ω 2 Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ τυ Χνδρικύ Εμπρίυ (999) V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ χτ ( " 0,482 xt χτ " 29,45 " r^ 05 " ' 0,720 0,976 c " 2076,75 xt 05 xt _ " xf " xf 05 " h- c " 5875,7 05 h- 05 T " 0,205 " f xt " -507,20 c" c 8 " 0,9667 " 6690 Ό xt ^ " c " 6462,87 f" t " 0,602 G " T 05 " 9877,82 c" c c 05 xr cq c_ c" 4, c 0,26 Ν " " 049,4 05 t xr c xr G h- c " cq " 05 " 05 " 9856,96 " c 2,769 2,6869 0,548 5 " 0, ,77 r^t r- 05 c 05 _ " 05 " xr χτ " _ " r- χτ 0,244 0,924 r- χτ 05 τ " χτ " τ " c A S. Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ H/Y ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ A.E. C N N E C TI N A.E.B.E.E. ELM EC SP R T A.B.E.T.E. KEG A.E. Jl AVIPHARM A.E. RIDEN A.E B E. VETER IN ABEE YAL A.E. Α.Κ Α Λ Π ΙΝ Η Σ - N.ΣΙΜ Σ A.E.B E. 569,97 " xr c c xr c ΑΛΛΑΤΙΝ Η A.B.E.E. 5479,95 22,75 xr h-" h- 05 % ΑΛΥΣΙΔΑ A.B.E.E. 996,24 c T 05 h- " ) 05 ΑΦΙ Κ 0 Ρ Δ Ε Λ Λ 0 Υ A.E.B.E. 0,0749 xr 822,0 05 h- ^. xr 05 Β Ι0 Σ Ω Λ A B E. " χτ 0,4295 xr S c 64,5 xr c" r- T Β 0 Γ ΙΑ Τ Ζ 0 Γ Λ 0 Υ SYSTEM S A.E. χτ χτ " T 992,88 c 05 2,66 ΓΕΝ. ΕΜ Π ΡΙ Υ & ΒΙ Μ ΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 0,87 xr cq " σ χτ τ c " -6629,94 xr 05 c c w - 2 CL 5 t 05 xr " 0, " 797,58 xr c " 2,046 2,6556 ΕΛΓΕΚΑ A.E. r- " 2486,8 05 cq χτ xr cq JEATN AE

100 49,89 0,22 8,60 5,70 8,2 2,82 5,52 2,57 2,49 2,2 h- " 2, 82,0 59,75 0,267 0,428,576 0,5 0,254 0,625 0,4922 0,0522 Ζ960Ό 0,297 0,2060 Γ^ C0 " Ι " 0,476,2260 4,700 0,2906 0,280 0,2929 2,60 0,40,72 0,66 0,5972 0,548 0,5505 0,97 0,0720 θ' _ θ' " 0,2424 Ό 0,0208 0,556 ' " " " 9Ζ80Ό " 0,268 0,78 C0 ιτ) " 0,2994 0,2049 0,2 0,445 h- C0 " 0,498 0,28 0,6 0,2906 0,986 0,298 0,2999 0,095 0,5-2,579 0,0749 0,59 0,50 0,2527 0,62 0,2799 0,09 0,0905 0,692 0,247 0,0559 0,26 0,990 0,9 0,2267 0,08 C0 " 0,02 C0 ",26 0,27-4,46 0,2756 0,259 0, ,62 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0,857 0,4504 0,7205,98 0,90 2,769 0,4479 4,09,042,07,7967 2,5269 0,4529 2,666,2489 0,884,4220 4,060,899,077,76 4,04,425,46 2,2240 2,758 0,572!,652 67,52-2,92,48 5,56 26,06 54,9-44,89,96 496,08-244,96,2 4758,64-865,8 5404,22 784, ,08 274,8 986, , 2489,59 828, , ,46-988, ,48 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΜ Π ΡΙΚ Σ Δ Ε ΣΜ Σ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΜ Α (Α.Ε. ΤΕΧΝ. Μ ΕΤΑΞΗΣ) (ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΚΩΝ. Κ Α Ρ ΔΑΣΙΛ Α Ρ Η Σ & ΥΙΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΝ ΑΚΑΜ Α.Ε. 'Φ ΙΛ ΙΠ Π Σ ΝΑΚΑΣ' ΑΒΕΕΤΕ Μ Υ ΤΙΛ Η Ν Α Ι Σ Α.Ε. V ΙΙΝ 0ΙΝ Ν ΤΡ ΥΚΦ ΑΡΜ Π ΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΕΜ Π ΡΙΑ Α.Ε. ΣΠ. Τ Α Σ ΓΛ Υ Α.Ε. - D E L0N G H I ΣΠ Ρ ΤΣΜ Α Ν Α.Ε. Χ.Μ Π ΕΝΡ ΥΜ Π Η & Υ Ι Σ Α.Ε.

101 ΔΚΤ 9,47 46,6 'Τ 22,85 7,7 25,92 28,87 2,40 Τ 6,26 6,50 2,80 ΔΠΠ 0,2062 0,625 0,6620 0,976 0,788 0,2680 2,76 7,5,4 22,4 4,4 4, 6860Ό ΔΕΙΚ 0,625 0,2469 0,570 0,290 0,706 0,4647 0,89,542 0,4254 0,272 0,402 0,279,546 0,2056 0,5057 0,248 0,269 0,2625 0,85 0,552 0,0964 0,090 0,528 0,2 0,4246 0,964 0,095 S086 0 ΔΧ 0,4997 " ' 0,047 0,0254 0,08 0,05 0,029 0,0 " ' " " 0,50 " ' 0,02 0,84 0,0 ω. W' Γ Γ ι ω cr -ω ω α 'ω Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Κατασκευών (999) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ 0,2825 0,82 0, ,7 50,59 5,5024 5,5024 0,2865 0,9 0,00 20,74-54,25,944,957 0,579 0,78 0,2 046,22-96,09,770,7626 0,085 0,09 0, ,58 242,97 2,677 2,9887 0,5 0,2720 0,25-22,28-7,82,565,662 96Ζ0Ό " 0, ,02 74,7 2,078 2,078 0,79 0,65 0, ,4 85,74 2,5877 2,5975-0,4795-0,07-0,7 9720,4 870,,4247,4255 0,026 0,074 0, ,06 77,57,7705, σ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΑΒΑΞ Α.Ε NESTS ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΤΥΡ. ΕΜΠΡ. ΑΕΓΕΚΑ.Ε. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.& Τ.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 0,0452 0,065 0,05 872,74 70,52 2,55,8924 ΑΦΙ ΜΕΣΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. 0,208 0,094 ζιζ' 909,65 0,45,7829,9292 ΒΙΤΕΡ Α.Ε. 0,56 0,0428 εζε ' 87,87 972,0,962 4,6959 ΓΕΚΑΤ ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. 0,224 0,095-0, ,72 54,80,724 2,8 ΓΕΝΕΡ Α.Ε. 0,2206 0,87 0, ,7 60,52,900 4,75 ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 0,260 0,657 0, ,96 5,4,56,9459 ΔΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,778 0,076 0,64 468,97 409,7 2,6450,57 ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 0,5754 0,285 0,2 5627, -50,7,9979 2,2458 ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε 0,55 C0 ( " 0, ,77 59,4 2,5076 2,7577 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

102 ,5 ~,9 5 T _ 5 8, 8,4 9,0 2 5, ,9 0-0,2 0 h- h- Is- x x c c τ x 04 ~ 04 j r τ h- T 04 h- - ^r h- Is- τ h- 04 r^- 04 TT 04 T h- J c T 04 c n LT) 04 (D - τ- x τ- h- r r T~ x * xt - c T " ' " ' ' " " " - 04 r^ r^ 04 Tf TT - ^r 04 fr 04 6,5 9-8, , , , ,2 4 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2, , , , x c 04 _ c c c x~ c $ c 04 n c r- 04 ^r 04 c - UJ I- ui - - ui CL - l/sl x LLi Έ z - - ui e h- 2 c H * h z w z LvJ ULi Έ CL z UJ a i z z Q. Έ LnJ z W CL - UJ Cl 2 C W h

103 ΔΚΤ 8,46 6,55 2,5 42,29 8,57 22,69 CT '(* - ω σ -ω Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ της Ιχθυτρφίας - Γεωργίας - Κτηντρφίας (20) ΔΠΠ * ω ΔΧ ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,045 0,655 0,8 0,247 0,0506 0, ,5 248,65, I,99 0,204 0,268 0,069 0,87 0,990 0, ,2 9,6 4,94 4,9875 0,69 9S 0,2589 0,862 0,460 " 749,7 78,5 4,6629 5,584 0,4776 0, Ό 0,2785 0,0489 ' 55,28 565,94 6,0729 7,28 0,49 0,278 0,088 0,289 0,0544 0, ,54 267,52 2,6544,9897 0,90 0,9082 ζεό 0,2649 0,64 0, ,5-7,27 0,99, SEAFARM INIAN Α.Ε. ΑΓΡΤΙΚΣ ΙΚΣ ΣΠΥΡΥ ΑΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ! ΑΒΕΕ V daluui ΙΧΘΥΤΡΦΕΙΑ ΣΕΛΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΝΗΡΕΥΣ - ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΥ Α.Ε.

104 ; : Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0 CS σ I- 2 α Ρ * σ Ηw Ώ. C ZL δ Ό * σ Η U) 5 *α h- ω ZL * *C5 σ Η V " κ UI t «α ΰ μ 'UI α. Ι UI ν/ SC σ t» C Δ Ε ΙΚ ΔΠΠ Δ Κ Τ V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. Δ Κ Ρ Δ Α Ρ ΤΚ Κ Ε Κ Α Κ Θ Α Ε Κ Δ Π Κ, 0,060,4822 0,506 0,86 0,092 0, ,46 2,84,840 2,2 24,02 0,624 2,0944 0,096 0,74 0,4 0,77 289,59-45,88 0,788, ,7 0,879 0,55 0,92 0,67 0,247 0,059 44,7-44,66,52 2, ,9 0,655 0,627 0,026 0,50 τ " 0890'0 55,84-29,48 4,29 4, ,66 0,5049 0,4455 0,05 0,80 0,25 0,4 8508,8 42,0,762 2,206 8,79,97 0,6259 0,984 0,269 0,086 0, ,08-90,,67 2, ,05 0,959 0,4782 0,565 0,727 0,46 Μ" " 677, -75,76,0469,598 Is- C0 τ 0,6524 0,460 0,070 0,76 0,2806 0, ,22-52, 0,980,4755,29 0,098 0,8807 " 0,87 0, ,44,099,245 28,7 2,059 0,4796 " 0,085 0,29 0,959 F.H.L. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε F IT C 0 Β Ι Μ /Ν ΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. H ELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ ΚΥΤΙΩΝ M E V A C 0 Μ ΕΤΑΛΛ ΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER Μ ΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙ Σ & ΥΙΙ Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. Η ΡΑΚΛΗ Σ Α.Ε.Ε. Α Ρ ΓΥ Ρ Μ Ε Τ/ΤΩ Ν & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ N V I l i V ΑΛΚ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ,9 28,68,5892,9450 ΑΛ ΥΜ ΙΝ Ι Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΣ Β Ε.Α Ε, 9,54 0, Ρ- r^ 0,60 845,29 08,48,282,854 ΑΛ ΥΜ ΥΛ Μ ΥΛΩΝΑΣ ΒΙΜ.ΑΛΥΜ. Α.Ε. 77, 0,5975 0,85 0,602 0,82 0,07 0, ,688 4,6659 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 5,76 0,4646 0,405 S080 0,270 0,904 C0 54,2 206,67 2,9,2 uj 8,27 0,599,0287 0,260 0,64 0,699 0,070 _ 7,94 0,92,59 Lli Usl $ Lsl 2,77 0,2295 0,44 0,758 0,0956 0, ,9 85,6,6022,946 L-J I i 245,8 0,5040 M- 0,572 0,07 c σ 97,49 84,58,89 2,528 Μ Α Θ Ι Σ Π ΥΡΙΜ ΑΧΑ Α.Ε. 8,54 r- M" 0,264 0,06 0,894 0,446 0, ,74 28,79 2,8478 2,962 Μ ΕΤΑΛ. Α Ρ Κ Α ΔΙΑ Σ.ΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.,28 0,47 0,97 0,65 0,0894 0,065 6,8-9,95,8024 2,0 lii Η 5

105 ' Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 04 t r^- T M T- M- T- f^- τ h- T- h- " c h- Is- M- Μ" V M- r^- c cd c τ c c t c M- f"- c h- r M- h- M" Is- c τ- " T- " T Is- T " " " σ M- M- C0 M- M- r- Γ"- (Μ Γ"- T τ T T τ- T M τ τ Τ r τ- M- r^- Ι T c Τ c 4 M- c" c c" h- c eg M- T M- M" Μ" M- C? M" M- h- h- V c M- T T x h- τ Μ- eg c c" c T t Μ" r^- M- M- c τ M- t h- M- T T eg it fill... a. \:\ίλ J i/v y.' - l-j w ' Y! {. i_ e - a. ui }ϋ CL z z ς. cd z 0. z L~J z a - i CL CL U\l N E Lii Έ ΰ CL 0 H Z a. - Cl UJ z z CL n - z * c r d a z Lvl Uvl s_

106 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 05 Δ Κ Τ -65,98-64,4 'T 86,59 40,49 20,29 8,28 74,0 452,74 ' C C0 T c c σ τ M- c M- c ' τ * h- Is- c M- h- h- Μ" Λ ill χ c M- h- M- I " " ' " ' ' τ-γ ' ' τ T c c * τ * Η- ' τ- U. c T c ρ- t T- c M- T T T -r- h- it: r b τ h- Μ" c Τ T v τ " ' ' ' ' ' ' ' τ- r^- μ- τ Τ ' * " ' ' ' ' ' ' " '. C - ΚΕΚ 94,4 72,87-78,57-547,20 944,2 28,57 20,29-64,05-545, ,28 757,57 Ι _ - *»n cd" c" Η μ- ' Μ ι Ω- h- τ Γ M" T- c M- σ c h- Μ" Γ'» T- T- ω C Q. CL c f'- τ r- M- U) _ c r*-_ c' " c' c' ' T c' Ε LLI α c χ KU) ZL Ι U) CL z 2 a LnJ a x σ Μ * z h- w Lli V an Lsl i w C. LLI ω c ί l_ C i~l Lli H Έ H- * z UsJ z w U-J 0- a UI z III 0. Q a. Z c Ι cn n H Ι x N Usl I 5 x ll CL ω c

107 Δ Κ Τ 9,8 0,28 25,2-4,2-4 8,50 6,5-6,88 7,2-0,5-4,24 SC x N" G c T rr τ r T x ^v T- N x c T 8 ' ' W Ν' h- I"- c Is- n cd T h- Is- x N" c N- t " ' ' " ' " h c c Ν' "Ν HI N- s --- uj N" c *r ' ' ' " ' ' ' ω D h- h- c sc (D Ν κ x t _ l " ' ' ' " * N- C Γ"- f cd c Is- s Ν T t t N" h- c_ c V T_* T c Ui r-. c»- sc σ r^- xr c r*- N" c c Isō r- N- V Ό c x c T c Ν' - c r-" T c" c ' N ' h- CL c N- N- - x r- Is- r- N" - Ν N" ' T- V- Ui ω b t) cr c CL h- σ 'CT Q. y: CL w h- _ T _ U) * t b F U) HI d -sf xr Ν N Ν' N- N- Ν N- sc» sui σ.. t D cr t I ui U) b U) σ CL * a c D D 2 Έ σ W w cz UJ D εϊ W CL a. D C * U/' cr I L/ b H" c UJ CL d a. t J L%l C CL 2 cr -J uj u - c W CL W SC σ U) = d 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ A.E. ΝΑΥΤΕΜΠΡΙΚΗ D Z H Z W ui sc D H UJ d ui w zd w - 2 δ D D c W W D 0 u w SC UJ 2 sc z H- D D SC jl ID C Jr JL

108 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 07 «Ν^ ν/ σ α Η 9- Ηb *V/» Γ κ Ι UI b C" α ω -UI. t W α * σ c ΔΕΙΚ ΔΠΠ ΔΚΤ V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ 44, 0,886 0,246 0,058 0,582 0,44 0,05 92,87 ZZ'LL,927 2,98 5,65 0,7884,0840 0,02 0,8 σ " 0, ,64-986,25 0,489 0, ,66 0,7280 0,555 χ* τί- " 0,242 0, ,97,5,755 2,2247 7,5 0,9 0,275 ' 0,2507 0,2724 0, ,40-49,85,877 2,709 8,5 6S66 0,6249 0,029 0,59 h- " 0, , ,59,267!,92 20,95 0,44 0,006 " 0,0472 0,054-0, ,58 56,40 4,8989 9,0858-9, 0,6528 0,549 0,02 0,857 0,4 0, ,05-420,05,9265 2,49 278,5 α ' 0,64 Ζ992Ό 0,2056 0, ,2 4249,64 2,7465 4,5066 6,0 0,296 " 0,508 0,094-0,8 2825,5 -,84 0,68 0,2980 0,250 0,026 0,59 0,0744 0,076 69,64-08,4 50, Ό 0,89 " 0,4 0,00 0, ,7-7,62 75,79 90,4 0,7792,458 0,928 0,4086 0,428 0,279 0,202 0, , 2542,75 0,2274 " 0,2045 0,29 0,07 47,59 476,6 59,44 0,9 " 0,2822 0,284 0,48 804,64-59,78 8, ,664,28 0,05 if) " 0,042-0,78 ι Ι Ι Ι ι Ι If) If) If) ιί) If) If) If) Ι Ι ΒΑΡΒΑΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΥΡΓΕΙΑ ΕΛ.Δ.ΜΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΥΡΓΙΑ ΕΛΦΙΚ Α.Ε.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε Κ.ΔΥΔΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΜ/ΚΕΣ & ΞΕΝΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΥ Γ. ΠΛΥΧΡΝΣ Α.Β.Ε.Ε.,66,2742 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΡΙΝΘΥ - ΚΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.,7,458 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΣΗΣ Α.Ε. 2,90,6790 [μ ΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.,2748,7927 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 2,746 2,870 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 2,88 4,9079 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ -4488,82-9,7 0,7572 0,974 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΙ ΑΝΕΖΥΛΑΚΗ Α.Ε. 9,2 0,7529 0,884 0,598 0,6 Μ- " 62,62-6,72 0,87,54 ΦΙΝΤΕΞΠΡΤ

109 ΔΚΤ 20,7 24,79 8,5,22-98,97 56,8,47 2,70 6,94 4,52,98 62,52 20,79 29,06 5,54 ΔΠΠ σ " N cr Ν r- N Γ- c Is ) Is- C0 Is h- Ν' Is Is- Is r- Ν ' N Is- N- ' ΔΕΚ N- Ν- Ν' τ- ) 0,2045 Ν' " 2,2488 0,429 *n N 0,2678 V CT t V CT b c cl I ω n cr - W H σ 'D Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Τρφίμων - Πτών (20) V ΔΠΚ AEK ΑΚΘ KEK TK ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ν' n- c t " T Ν' -468,2 Is- Ν' Is 05 ^ N c " 2248, , N Ν' c Ν' " 0, ,27-279,25 c Ν' r- " h- Is" r- $ Ν' τ Ν' 206, ,79 Ish- τ Ν' _ 0,95 0,7075 0, ,9-48,55 Ν αό " C0 " 0,2250 C0 δ 60527,68 262,89 ω Is 0,0902 Is- C0 049,94 χ χ Ι h- r- σ Ν' Is- 657, 056,27 r- N C0 C H IPITA IN TE R N A TI N A L S.A. uj UJ ui iu 5 APT BI M H. Κ Α Ρ Α Μ 0 Λ Ε Γ Κ 0 Σ A.E. ΕΒΡ Φ ΑΡΜ Α ΑΒΕΕ ΕΛΑΪΣ (Ε Λ Α Ι0 Υ Ρ Γ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Μ /Ν ΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Κ Ρ Ε Κ Α Α Ε. ΚΡΕΤΑ Φ ΑΡΜ ABEE Is- N c N τ ' 75,0 τ- N δ c_ ΚΤΗΜ Α Κ Ω ΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E. Τ ' " 0,0728 ' -979,76 42,49 N ΚΥΛΙΝ ΔΡ Μ ΥΛ Ι Σ Α Ρ Α Ν Τ 0 Π 0 Υ Α 0 Σ c " r- c c ' 0,2820 0, ,9 07,5 h- σι ^- Γ- ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ Φ ΙΜ Ω Ν A.E. c c " Is- N Γ ' r*- N ' 07,20 N 0,845 x Usl CQ CL I - 0 UJ B III c ' N Is' 0, , ,69 N- c Ν' τ Π.Γ. Ν ΙΚΑΣ A.B.E.E. Is- ' Ν τ 47, -299,6 0,578 0,69 Π ΕΡΣΕΥΣ A.B.E.E. " Ν' Ν' ' 0Ζ09Ό 0, ,87-240,82 h- h- _ Σ Κ Λ Α Τ Π ΙΙΑ Π Α Υ Λ ΙΔ 0Υ AE ' Isc 0,46 N Ν' 7444,40 569,5 2,480 Y I I ΚΑΤΣΕΛΗ A B E E

110 ) ΔΚΤ 20,88 26,4 4,7 620,9 0,42 755,,9 4,07 559,2 _ cd" 9,22 4,84 5, c" 4,79 6,9 842,46 ΔΠΠ -V 0,766 0,945 0,75 0,8690 0,560 0,426 0,2549 0,064 0,6 5 0,587 0,548 0,444 0,07 0,5 0,54 0,2455 ΔΕΙΚ,694,44 4,724 2,64 4,4 0,9705,98 2,60,8295,28 0,909-5,6476 4,2640 Μ",495,9929 2,798 Cr KJ' CT b CT Cl i 'L I cr -U) - ω ' Z Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ τυ Λιανικύ Εμπρίυ (20) V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ TK KEK ΑΚΘ AEK ΔΠΚ 0,625 0,4057 0,870 Τ " 8,68 8,44 0,588,62 JUM B A E E. 0,289 0,2545 0, , 2,8,095,2825 jm ICR LAND M PUTERS A.E.B.E. " 0,2889 0,90 0, ,45 9,96 0,7767,72 JMICRMEDIA Μ Π Ρ ΙΤΑ Ν Ν ΙΑ A.E. 0,74 0,259 0,707 0, ,57-5,7 0,2082 h- c " - r- " 0,246 0,4084 0, ,8-47,45 0,767 0,8652 0,0578 0,475 0,4568 h- " 88,44 h- 04 h- 0 τ 0,80,209 0,2892 0,499 0,4822 0,2789 2,8 4,90 0,752,0824 0,2 0,205 0, Ό 7954,50 84,22 0,8482 ~ 0,2968 0,5064 0,620-97,6-22,44 0,265 0,727 0,56 0,2472 0,2590 0, 980,5 20,99,2479,596 " 0,4695 0,4767 0, ,4-24,89,457,8650 I σ 0,54 0,76, ,06-09,80 0,78 0,5055 0,2275 0,2775 0,586 0,280-86,52-2,7 0,5055 0,9487 ' 0,649 0,77-0,27 5,99 28,7 0,9 0,2520 0,278 0,25 " 70856,9 84,82 ^ h- h- h- h- h- f^- Α Λ Φ Α -Β Η ΤΑ Β Α Σ ΙΛ Π Υ Λ! A.E. Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ Σ ΥΠΕΡ M APKET A.E. ui z 0 CQ Q 0 Έ w 0 CL CQ id ui ui CL ra ΕΙΚ ΝΑ Η Χ Σ A.E.E. ΕΝΔΥΣΗ A E. Η ΛΕΚΤΡ Ν ΙΚΗ ΑΘ Η Ν Ω Ν AEE Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΑΦ Ρ Λ ΓΗ ΤΩ Ν ΕΙΔΩΝ A.E. ΚΛΑ ΥΔΑΤ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Σ Α.Ε. ΛΑΜ Π Ρ Π ΥΛ Ι ΑΦ Ι Α.Ε.,0726 [μ ΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.,904 _ Π. Κ Ω Τ Σ 0 Β 0 Λ 0 Σ A Ε.Β Ε. 0,0562 0,2490 0,2899 0,64-265,27-24, Ό 0,98 ΡΑΔΙ Α.Κ Ρ Α ΣΙΔ Η Σ Ε.Ε.Α.Ε. 0,29 0,854 0,2978 0, , -0,2,029,452 9 V IV N H 0 V lw d

111 ΔΚΤ G n- σ 6,68 22,64 0,2 8,47 95,96,4 9, 06,09 55,94 96,59 6,24 8,24 4,6 20, 5,88 Ν C0_ " Ν' 25,85 ΔΠΠ t Isc ' τ- ' TT τ ' 0,877 τ " τ " Is- " 0,478 0,022 0,048 0,565 0,274 0,5450 0,2582 0,409 Is Τ " Τ ' τ ' K IJU 0,928 _ Ν' 0,777 0,445 T ' δ ' 0,6657 " N- Is " T Is 0,624 N- N- ' _ 0,5069 τ ' L/ CT b CT Cl ι 'U) Z CT - ω CL b LJ Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ τυ Χνδρικύ Εμπρίυ (20) V ΔΠΚ AEK ΑΚΘ KEK TK ΔΑΡ ΔΚΡ τ τ _ " t ττ ' 04 J ' 0,6 5757,0-450,5 n- Is- 2,022 0,7 r- n- n- " 0,945 ' -798, ,62 τ " t f^- τ ' 0,446 P- " Is- ' -420,4-57,4 c t T h- Ν 0,0449 0,2044 0, ,0-57,4 ' -0,777 " " 5650, ,52 T T ' Is- ' 0,256 " 228,9-664,8 τ- ΓΝ 2,60 Is ' 0,240 0,79 r- ' 42767,85-495,8 Isδ 2,572 0,090 0,5 0,2580 " 76,60-782,86 8 c 2,282 " δ ' 0,70 r- ' 09,2 756,4 Is- 2,5 ' 0,0769 0,0486 0,42 26,09-79,74 ' 0,2785 δ ' τ' Is- T " 576, ,7 ' 0,208 0,925 Isō c ' " ' " c 0,258 0,0829 δ " 708, ,57-250,7 2848,9 0,55 0,64 0,05 480,8-72,85 0,250 0,2299 0, ,2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ A S. Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ H/Y ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ A.E. C N N E C TI N A.E B E E ELM EC S P R T A.B.E.T.E. * LAVIPHARM A.E. RIDEN A.E.B E. VETER IN ABEE YAL A.E. Α.ΚΑΛΠΙΝ Η Σ - N.ΣΙΜ Σ A.E.B E. Is- ΑΛΛΑΤΙΝ Η A.B.E.E. N- ',5865 ΑΛΥΣΙΔΑ A.B.E.E. N- " N- ΑΦΙ Κ 0 Ρ Δ Ε Λ Λ 0 Υ A.E.B.E. Ν' r- 2,9406 Β Ι0 Σ Ω Λ A B E. N- D Β 0 Γ ΙΑ Τ Ζ 0 Γ Λ 0 Υ SYSTEM S A.E. -205,99 ' Is- T ΓΕΝ. Ε Μ Π Ρ Ι Υ & ΒΙ Μ ΗΧΑΝΙΑΣ A.E. τ ' N- " 0,058 0, ,57 ^ ' 0,989 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Σ ABEE N- ' GZZZ' 0,275 T " 647,9-4076,95 Is c ΕΛΓΕΚΑ A.E. " 0,72 0,49 Is- N- Is ' -50,8-047,9 ' 0, H-

112 260,6 8,0 8,68 7,65 5,65,64 2,76 Τ c",67 2,6, ZL'L 25,27 482,66 σ " 0,6456,2280 0,606 0,089 0,644 0,407 0,056 0,0857 0,5 0,244 ZS' 0,065 0,4546 0, ,540 C0 " 0,660,667 0,49 C0 C0 c" 0,4554,698 0,487 0,8244 0,725 0,4577 0,054 " " " Ζ' 0,590 " 0,005 0,625 " " " " 0,089 _ " 0,258 0,77 * 0,2447 0,802 0,65 " 0,070 0,74 0,2758 0,8 0,275 0,9 0,280 0,757 0,68 66S0 0,25 0,0 0,22 0,607 0,0765 0,72 σ " 0,0872 0,274 0,707 0,46 0,202-5,940-0,0520 0,757 0,86 0,087 0,269 0,92 ζε' -4782,50-996,26 294,67-244,5-948,28, -97,5-9092,79-697,29 26,4 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων,28,658-42,24-577,97-746,8 2667, , ,04-56,40 500,52 65,02 89,97 69,09 994,7 2244,0 4,22 420, ,84 440,76 896,76 0,096 0,069-0,0497 0,0805 0,082 " 0,4982 0,5849 0,9948 5,990 6,20 _,256 5,8 5,404 0,598,654 C0 ΕΛΤΡΑΚ Α Ε. ΕΜ Π ΡΙΚ Σ Δ Ε ΣΜ Σ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΜ Α (Α.Ε. ΤΕΧΝ. Μ ΕΤΑΞΗΣ) 2 L2L ΚΩΝ. Κ Α Ρ ΔΑΣΙΛ Α Ρ Η Σ & ΥΙΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΝ ΑΚΑΜ Α.Ε. Φ ΙΛ ΙΠ Π Σ N A K A F ΑΒΕΕΤΕ 2,49 2,5548 lii ΙλΙ ζ Ό,2042 * ζ I- ζ,95,4898 Ν ΤΡ ΥΚΦ ΑΡΜ Π ΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,644,6927 ΞΥΛΕΜ Π Ρ ΙΑ Α.Ε. C0 Γ*- C0 ΣΠ. ΤΑ Σ ΓΛ Υ Α.Ε. - D E L0N G H I 0,9685,46 ΣΠ ΡΤΣΜ ΑΝ Α.Ε.,840 2,6057 Χ.Μ Π ΕΝΡ ΥΜ Π Η & Υ Ι Σ Α.Ε.

113 ΔΚΤ 9,47 4,95 2,75 8,77 50,9 0, 26,66 2,96 2,6 8,0 ΔΠΠ 4,4,70 4,72 98,2 95,2 87,07 2,60 9,54 eg eg " σ " Is- Ι ( " " C0 Ι " C0 " " " " xt τ " " τ " T eg " l l eg T ΔΕΙΚ t eg ' 04 ι Τ " Ι " χτ " χτ " χτ χτ " Ι Is» σ τ cd ι " eg " l " " h- xt 0,227 0,99 T T T _ " U) Q. cr cγ b c Cl b- ω ZL C* ω - b -ω Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Κατασκευών (20) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ ΔΧ ι Τ ' " " 0,2825 " σ if) " 780,7-259,6 T ΙΩ Ι Μ" eg Ι " 0,976 σ τ Ι " Γ^- " 49,5 χτ τ eg" ι ι e- σ τ- 2,0774 0,276 χτ Τ " eg eg Ι χτ ' ι^ 50,8 0,8557 χτ χτ ) _ τ χτ ) " 0,89 " 0, ,5 χτ Μ- 4,6952 " 0,488 0,75 540, ,7 τ- ^- ΙΩ_ eg" ) Ι c" τ- " χτ Μ " 0,084 e- " -58, ,9 xt eg" 2,4646 σ χτ " 0,220 0,84 τ " 795,2-268,80 2,428 χ Is- ΧΤ c" " τ- Isι " ΧΤ " eg xr τ " 745,92 425,64 eg δ τ s τ- " " " 0,05 " 0, , -2472,27 l T f σ ) 0) ) cd σ ) σ LL) 0. ϋϋ III N E S T 0S Α Ε Γ Ε Κ Α Ε. Α Θ Η Ν Α Α.Ε.Τ.Β.& Τ.Ε. 0. α ΑΛΤΕ ΑΝΩ Ν. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ATEM KE Α.Τ.Ε. A TTI-K A T A.T.E. " 0,090 t δ " 2480,60 229,7 δ 7,2606 ΑΦ Ι Μ ΕΣ ΧΩ ΡΙΤΗ A.T.E. 0,226 " xr h- " l e- 040,28 T BI TEP A.E. 0,2279 0,0209 0, ,99-98,5 T h- τ ΓΕΚΑΤ ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.T.E. 0,05 xr c τ- ) Is" χ- c ,0 -,94 _ 2,4657 ΓΕΝΕΡ A.E. " c xr N- 0, ,4 τ- r-. c T ΔΙΕ Κ Α Τ A.T.E. e- eg xt 58,40 60,8 2,958 l c Δ Μ ΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Σ A.E. eg Τ ,098 57,22 709,58 Is _ xt _ ΕΔΡΑΣΗ - Χ.Ψ Α Λ Λ ΙΔ Α Σ A.T.E. h- 0,2256 e- 0274,9 65,7 2,05 2,2498 ΕΡΓΑΣ A.T.E δ " T Τ 0,028 ^ ,0 665,4 xr c" 4,2788 ΕΥΚΛΕΙΔΗ Σ A.T.E.

114 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Γ- Ν- 482,78 0,2 0,24 0,56 7,0 2,4, 88,56 2,8 Is- c N c ' x! ν h- n τ τ T- c x ' ' ' c () x r- σ N- r- r- (Μ r- x r- Γ-- n τ- Γ- 8 N c c x n- N r- x N Ν- N" σ n Ν' ν T - T- x~ ' " Γ- N" ΙΩ M c Γ- h- x c N r-- c T c N N Γ- Is- Ν' I " " " ' ' ' " ' ν Τ ht ) n- Τ c_ c T n- c N N N N c c c Γ- Γ- Γ V-- T * r- N N c c c r- * N T N y r- N σ c Is- 'r_ n- N" N N N h- r- N N τ n- r- n Is- N h- T c n- ) c" x c' Ν' N- N Is- N Is- 5 cd x h- N_ τ N τ d cd I- - * HI h- 2 xi w h- I- x H W - hz! c 5 a L_ U - UnJ Έ Έ c Lsi - h-

115 Δ Κ Τ 5,45 2,5 7,46 2,9 Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ της Ιχθυτρφίας - Γεωργίας - Κτηντρφίας (2) 28,86 9, r- h- ΕΖ h- c η 05 t h τ J- T r Μ- i " ' " ' " ' T τ 05 I τ " ' " h- M- Μ- M- ιζ 05 M- _ μ! ic r- T - μ- T ' _ σ 05 M- 05 "*7" M- 05 ν' T- " ~ ' " ~ M M- ν' _ f _ Ιϋ Ι C0 05 r- M- Μ- C h- c ΤΚ 9, -28,7 264, 44,7 206, ,45 T_ T ^- s T- * CL σ 05 Is- c T T 05 c 05 τ_ M" M" t C 2 DC - τ T~ '-Γ - ui L_ UJ I_ Μ CL UJ - Ι - z 0- uj c w Lsl w Η z L4 LLI * - z ί- Θ Q. - D. H h- LL UJ CL z c c - ΝΗΡΕΥΣ-

116 U) Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Βασικών μετάλλων - Μεταλλικά και μη μεταλλικά πρϊόντα (2) ΔΕΙΚ ΔΠΠ ΔΚΤ V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ,5 0,2547 Ι 0,400 0,40 0,20 0, , ,75,8948 8,77 S989,02 " 0,50 0,2284 0, , ,4 0,97,24 685,60 0,8288 0,8 0,97 0,27 0,597 0, , ,5 2,4505 2,9407 0,54 0,0769 0,84 0,025 0,24 0,246 0, ,2 54,2 2,4665 2, ,86 0,542 0,454 0,02 0,2580 0,89 0, , ,9,69 2,02 77,5,59 0,8899 0,865 0,26 0,2952 0, , ,9,46,5477 6,65 0,4952 0,9254 0,40 0, Γ0 0, , 89272,62 0,7479,5 60,70 0,47 0,7966 0,026 0,469 0,88 0,7 845, ,5 0,996,409 5,69 0,952 0,727 0,078 0,69 0,0696 0, , ,0,27, I F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. FITC0 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. HELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ. ΚΥΤΙΩΝ MEVAC0 ΜΕΤΑΛΛΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER Ν.ΠΕΤΣΙΣ & ΥΙΙ Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΎΡΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΑΕΤ TITAN UvJ * 9829,77 2,94 0,602 0,5 0,2785 0,26 j 0, , ,07 2,08 ΑΛ0ΥΜΙΝΙ0Ν ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΣ B E.Α.Ε.,9 0,474 0,96 0,2262 0,568 0, Ό 284, ,50,287,760 Έ W 2 α - - L 4,79 0,68 0,4408 0,550 0,0970 0,0755 0,094 67,78 Γ- 2,6020 UJ,88 0,5052 0,4565 0,786 0,95 0,404 0,7 2905, ,85 2,6604,755 V IN 2,7 0,0 0,888 0,988 0,757 0,95 0, , 06,8 04 ",705 ΙΚΤΙΝΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 27,57 0,2778 0,460 0,746 0,770 0, " 74,9 0409,74 2,4786 2,7480 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ A.E.B.E. 6,5 0,599 0,502 0,0464 0,606 0,09 0,02 7,67-7,92,5922 2,42 ΜΑΘΙ0Σ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 86,7 0,566 0,2058 " 0,64 0,5 0,242 64,8 947,9 2,788 2,98 k/letaa. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.ΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

117 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 6 t r^- ι τ c" " T τ c c "M- " h* x r* T h- Is- " h- T r t ^ h- η- ' h- c h- r- c h- 8 T τ M- c T- T f- t T ' " r- h- T T " " cd T σ c τ! ' " cf " ' " h- cd G c c h- c h- c 5 c' c c c ^ r- ^r^c M- c h- cd' tt c" c c c 0 c h- M- r- M" t T c c c T G r- -c- j) ' c h- r- c c v- T- T- ^ lli 2 Ι Ι tii Lli lli : lli l-j CL z C z cd iii 2! z Q_ 2 '. z a Usl ; 5 CL LLI : 2 CL W N L_ - LLI S i CL - u Z CL z z UJ * - ~ a a t~l _hlj

118 ΔΚΤ 8,8 55,59,97 49,77 " σ 7,0 6,22 8,6 62,0 UUV 0,4402 0,679 0,522 0,795 0,4248,09 0,9548 0,479 0,6426 CL h- ω ZL - σ -ω 2 Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Χημικών - Ελαστικών - Πλαστικών (2) ΔΕΙΚ V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ α. * 0,46 " 0, S0 C0 708,0 70,0 2,46 2,7684 0,780 0,024 0,656 0,045 0, ,89 569,26,0440,786 0,9426 0,056 0,420 0,08 0, ,82-724,80 0,258 0,4468 0,97 " 0,5757 0,6024 0,2 56,88-624,65 2,606 2,88 0,29 ' 0,2596 0,285 0,09 ( ,67,402 4,076,82 " 896.Ό 0,294 0, ,7 9208,58 0,6240 0,7984,5904 " 0,522 0,0598 0, , 42,5 0,448 0,695 σ) C0 0,470 0,65 0,0506 ) C0 * -240,56' 6506,8 0,5020 0,857 0,5552 " 0,2262 0,290 0,7 258,8 224,5,604 α C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 ΕΤΑΙΡΙΕΣ E U R 0 D R IP Α.Β.Ε.Γ.Ε. FLE P A C K ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ C0 I 0- RILKEN ΔΑΪ Σ Π Λ Α ΣΤΙΚ Α Α.Β.Ε.Ε. Ε. Π ΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘ ΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε. Π Ε ΤΖΕ ΤΑ Κ ΙΣ A Ε. Π Λ Α ΣΤΙΚ Α ΚΡΗΤΗ Σ Α.Β.Ε.Ε

119 ΔΠΠ 0,0454 0,202 0,067 0,406 0,2554 0,2 0,529 0,2962 0,6279 0,7829 ΔΚΤ 4,95 6,4 64,82-4,24 50,52 4,44,72 59,99 7,59 4,4 cr b cr. I»u cr U) ω - n. -U) b Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ των Εκδόσεων - Εκτυπώσεων (2) ΔΕΙΚ cz AEK *. - * Ui * TK ΔΑΡ CL * ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,2465 0,5045 0,2897 c h- " -27, ,54 0,766 0,7847 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔ ΣΕΙΣ A.E. 0,2064 " -0,047 δ cf -0, ,6 4568,58 2,4055 2,628 Δ..Λ. A.E. 0,7704 0,27 0,70 ^ J 0,64 28,02-54,4,54,667 0,8505 0,52 0,55 0,2640 0, ,5-88,07,26,2502 0,274 0,5087 tj J 0, ,46-95,07,9224,945,2084 0,970 0,282 0,927 0, , ,7,056,565 0 Τί- τ- T 0,925 0,0854-0, ,54 727,89 0,580 0,62 ττ Tf ττ tt Tf ΕΚΔ ΣΕΙΣ ΛΥΜ ΠΕΡΗ Η ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ A.E. Η Ν ΑΥΤΕΜ Π ΡΙΚΗ - ΑΘ ΑΝΑΣΙΑΔΗΣ A.E. IMAK M H N TIA N E T ΓΚΡΥΠ MME A.E. Π Η ΓΑ Σ Σ ΕΚΔ ΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠ. A.E. ΤΕ Χ Ν ΙΚ Ε Σ ΕΚΔ ΣΕΙΣ A.E.,496 0, , ,27 0,066 0,44 0,4785 0,0722 0,699 0,27 0,259 0,72 246,2-609,05 2,92,0770 Χ.Κ. Τ Ε Γ 0 Π 0 Υ Λ 0 Σ ΕΚΔ ΣΕΙΣ Α.Ε. 0,469 0,259 0,068 -"Τ! ί 6727,62 624,72 2,2506 2,749 ΧΑΪΔΕΜ ΕΝ Σ Α.Ε.Β.Ε.

120 σ ΔΚΤ 46, 22,55,65 65,4 2,5 I 49,24 5,46 26,74 44,2 82,55 92,0 72,24 8,65 7, ΔΠΠ 8088'0 0,860 0,77 0,9989, I 0,784 0,57 0,090 0,7678 0,882,508 Ζ688Ό ,765 cr cr cr CL I- c n cr ω ' - ω ZL σ -ω Ζ Πίνακας Δεδμένων Επιχειρήσεων τυ κλάδυ της Κλωστϋφαντυργίας (2) ΔΕΙΚ V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ ΚΩΔ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ 0,665 0,52 0,645 0,0756 0, ,8 998,6,708 Γ"» 0,07 0,275 0,077 0, , ,70 0,2685 0,5572 0,69 0,2488 0,978 0, , ,57,27 2,075 0,09 " 0,27 0,265 0,0547 ττ Μ" 6498,5,4407 2,244 0,5252 0,77 0,050 0,025 0, , ,78 σ ",645 I 0,766 ΖΖ' 0,6 6080Ό 0, , ,54,0654,79 ' " 0,272 0,209 " -49,86 0,279 0,074 0,0464 σ -0, ,62 C0 ό* Ω Ω ΙΩ Ω ΙΩ Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω β ΑΡΒΑΡΕΣΣΑ.Ε. ΝΗΜΑΤΥΡΓΕΙΑ ΕΛ.Δ ΜΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΥΡΓΙΑ ΕΛΦΙΚ Α.Ε.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΣ Α.Ε.Β.Ε Κ.ΔΥΔΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΥ 870,57,75,044 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΡΙΝΘΥ Α.Ε.Β.Ε. 620,6 ~,202 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΣΗΣ Α.Ε 0,69 0,050 Ι 220'0 5695, ,46 2,9246,5264 [μ ΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. 0,227 0,074 0,5 0,069 0,0 509, 5546,22,4622 2,0476 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 0,2890 " 0,557 0,07 ί^ 476,54 49,48 C0 2,229 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 0,8604 ό~ 0,2564 0,252 0, ,7 994,06,094,7654 ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 0,8974 0,29 0,00 0,085-0, , ,76,5,74 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΙ ΑΝΕΖΥΛΑΚΗ Α.Ε.,822 ' 0,2526 Ω " -54,60 052, ,0774 ΦΙΝΤΕΞΠΡΤ

121 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 20 Ν_ Η C. ν 9- α κ t σ I- UI 'C αω -UJ.» ui * σ if ΔΕΙΚ ΔΠΠ ΔΚΤ V ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΩΔ. ΔΚΡ ΔΑΡ ΤΚ ΚΕΚ ΑΚΘ ΑΕΚ ΔΠΚ 8,06 0,606 0,284 0,2922 0,648 0, , ,60 0,0759 0,250,79 ' 0,2685 0,845 0,4088 " 0, , 4445,06,54,449 6,2 0,779, ' 0,484 0,74 0, ,6-2249,09 0,7266 0,7455 8,9 0,5707,0254 0,756 0,82 0,098 09Ζ0Ό 5865,78 242,02,508, ,6 0,5948 0,86 " 0,4057 0,65 0, ,2 95,67,66,482 26,8 0,695 0,450 0,4 0,282 0, ,04 799,2 0,852 2,54,20 0,90 " 0,29 0,0968 " 0, , 256,09 0,7709 0,944 45,45 0,6567 0,825 0,0222 0,2885 0,79 0,24-294,54 40,52 0,6904 0,998 I " 0,7868 0,6525 0,27 0,5058 0,465 0, ,77 8,54 0,845,77 0,209 0,066 0,0596-0, ,5 44,5 0,977 0,799 " 0,0 0,297 θ' 74,22,77 0,202 ^- 0,2486 0,524 0,099 c " 28,92 45,7 0,4645 0,4679 " C H IP ITA IN TERNATI N AL S.A. C C A C LA E.E.E. A.E. Α Ρ Τ Β Ι Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Κ Α Ρ Α Μ 0Λ Ε ΓΚ 0Σ Ε Β Ρ Φ Α Ρ Μ Α ABEE - ΕΛΑΪΣ (ΕΛΑΙ ΥΡΓ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ Μ ΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ KPEKA A.E. Κ Ρ Ε ΤΑ ΦΑΡΜ ABEE 207,06,459,950 Κ ΤΗ Μ Α ΚΩ ΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E. 879,0 0,22 0,509 ΚΥΛΙΝ ΔΡ Μ ΥΛ Ι ΣΑΡΑΝΤ ΠΥΛ Σ 585,49 0,72,445 Μ ΠΑΡΜ ΠΑ ΣΤΑ Θ Η Σ Α.Ε. 674,4 0,5979,0847 ΞΙΦ ΙΑ Σ Α.Ε. - ΙΧΘ ΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 0,2926 0,687 0, , ,5,022,272 Π.Γ. Ν ΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.,29 0,260,662 0,028 0,202 0,0924 0, ,4 4470,6,85,2242 Π ΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 5,77 0,4758 2,92 " 0,404 0,567 0,227 54,46-826,99 0,9872,440 Σ Κ Λ Α Τ Π ΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔ Υ ΑΕ 25,90 0,7025 0,99 0,20 0,47 0,22 0, ,57 666,60,6246,72 ΥΙΙ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.

122 ΔΚΤ ' Γ"-~ 9,08 7,85 52,42 66,9 8,95 4,84 4,40 22,0 'M- 4,75 ΔΠΠ 0,466 0,229 0,0284 0,502 0,4078 0,457 0,2486 0,27 7,08 8,79,6 0,92 0,44 0,688 0,555 0,04 0,5664 0,066 6SSI- 0 : ΔΕΙΚ,9668,4056 2,0225 4,9827 4,240,06 0,587 0,44,7588 2,4596-2,8526,989 0,06-7,7945 5,052,0242 M 5,557,404 Ci α =. Ill V ΔΠΚ 0,45 0,749 " " 0, 0,56 0,864 0,2 0,279 0,75 0,47 0,0626 0,478 0,409 ) " 0,97 0,955,09 0,265 0,4877 0,65,20 _ ' 0,74 0,56 0,276 0,486 0,74 0,4 ΑΕΚ 0,485 0,77 0,2028 0,674 0,428 0,496 0,490 0,546 0,4094 0,2970 0,528 0,262 0,898 0,069 0,7 0,2480 0,2979 Η Ι I- ΚΕΚ ΑΚΘ 6089,2 0,454-0,097-59, ,24 0, ,0 0, ,96 0,00 946,98-0,047 40,40 0,475 0, ,27-7,04-0,420 0, ,02 450,02 0, ,26 0,760 M- -66,7 92,76 0,0970 0, ,7 9890Ό 5690, , 0,027 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων UI b -α UI ί= ω UI. Ι u vy» * α L ΤΚ ΔΑΡ ΔΚΡ -579,84 0,2926,245 5,7 0,7870, ,94 L _.,97, ,05 0,586 0, ,6 0,209 0,79 " 0,2562,25-697,70,29-708,97 0,6426,2256 $ h- f"- ^- ^- r- ΕΤΑΙΡΙΕΣ JU M B Α.Ε.Ε. M IC R LA N D MP. A.E.B.E. M IC R M E D IA Μ Π ΡΙΤΑΝΝΙΑ A.E. Α Λ Φ Α -Β Η ΤΑ Β Α Σ ΙΛ Π Υ Λ! A.E. A TA A N TIK Σ ΥΠΕΡ MAPKET Β Α Ρ Β Ε Ρ Η Σ -M D A BAGN A.E. ΒΑΡΔΑΣ A.E.B E E. ΕΙΚ ΝΑ ΗΧ Σ A.E.E ,99 0,5869,502 ΕΝΔΥΣΗ A.E. -990,62,0222,42 Η Λ Ε Κ ΤΡ Ν ΙΚ Η ΑΘ ΗΝΩΝ AEE -789,89,4749 2,0792 ΚΑΤΑΣΤ. Α Φ Ρ Λ ΓΗ ΤΩ Ν ΕΙΔΩΝ -09,7,968,7664 ΚΛΑ ΥΔΑΤ Σ ΓΕΡΑΣΙΜ Σ A.E. -90,04 86S 0,4940 Λ Α Μ Π Ρ Π Υ Λ Ι ΑΦ Ι A.E. -26,82,529,282 Μ ΥΡΙΑΔΗΣ A.E. -658,47 0,7275,2206 Π. Κ Ω Τ Σ 0 Β 0 Λ 0 Σ A.E.B.E ,70 0,605,0692 ΡΑΔΙ Α.Κ Ρ Α ΣΙΔ Η Σ E.E.A.E ,29 0,8704,2652 ΡΑΔΙ ΑΘ Η ΝΑΙ A.E.B.E T.E.

123 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 22 = α =. * α. Ι t- Ι Ό (- ω b 'CT. ω t UJ 'W. ι W u σ * α b Δ Ε ΙΚ ΔΠΠ Δ Κ Τ V ΔΚΡ Δ Α Ρ ΤΚ ΚΕΚ Α Κ Θ Α Ε Κ Δ Π Κ ΚΩΔ. Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ 2,40 0,0846 ct " 0,460 0,72 0,98 706,50-48,57,6468 2,0642 5,49 0,0868,5702 0,0297 0,94 0,620 ' -9069, ,49 6Ζ69Ό 0, ,08 0,64,0276 " 0,460 0,282 0, ,98 γ^γ τ,072,4265 0,47 0,874,275 0,077 0,906 0,775 0, ,5 -,5,24,608 9,60 0,64 0,884 " 0,0745 ^ί " 0, ,2 0728,,254 29,09 0,506 0,5 0,0476 0,6062 0,2268 0, ,0-566,,695 2,702 2,5 0,277 " 0,058 0,298 0, Ό 40494, ,64,489,85 I ',60 0,249 " " 0,74 " 0, ,52 069,4,044 h- Ι 5,42 0,028 0,6 " 0,028 0,0602 0, ,55,96 0,604 0,24 " 0,2502 0,50-0, , 8, ,65 0,9065 " 0,7 0,07 0,0297,78 0,7928 0,264 " 0,074 0,0292-0, ,6 _ 26,8 70,88 0,076 " " 0,8 0,2844 0,2 4647,07 5,4 4,80 0, ,042 τ ' ' 0,2505 0,58 ; 0 A S. Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. C N N ECTI N Α.Ε.Β.Ε.Ε. ELM EC SP R T Α.Β.Ε.Τ.Ε. LLJ. LAVIPHARM Α.Ε. R ID E N C 0 Α.Ε.Β.Ε. V E TE R IN ΑΒΕΕ Y A L C 0 Α.Ε. Α.Κ Α Λ Π ΙΝ Η Σ - Ν.ΣΙΜ Σ A Ε.Β.Ε. -6,4,226,655 uj CQ ζ κ 265,67 4,5469 LZLZ'L Α Λ Υ ΣΙΔ Α Α Β Ε Ε. -408,7,74,7066 ΑΦ Ι Κ ΡΔΕΛΛ Υ Α.Ε B E. 4529,5 0,8,6409 ΒΙ ΣΩ Λ A B E. -27,69,474,796 Β ΓΙΑ ΤΖ ΓΛ Υ SYSTEM S A Ε. " 0, ,65-895,6 0,96 h- ΓΈΝ. ΕΜ Π ΡΙ Υ & ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ 0,972 0,68 0,0 0,045 6, , Ό,2247 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Σ ΑΒΕΕ 29,5 0,8 0,7295 " 0,27 0,24 0,05 468,98-479,29,89,422 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 9,2 0,22,0556 0,059 0,707 0,48 0,279-29,27-076,59 0,774 0,9865 EAT N ΑΕ

124 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 2 ντ) C0 h- T _ 746,66 r " h- Ν' " T " v- t T τ i Ν' τ h- r τ N- t Ν Ν' T c Ν' Ν' T c h- τ ' T N- T Ν 8 Is- τ~ h- T N- Ν' T τ C0 Ν' T τ- τ T- Ν ' h- r*- if) Ν' c c ID N- N- c τ τ N- T~ τ- N- " ' h- c h- N- T Ν Ν' T Ν Ν' f^- c t -02,45 c" -75,2 Ν' 20696,49 c 208,60 _ 24,77 ~ T 470,8 c" h- 7, ,65 -r- r^c Τ c ^- N- 467,06 74,80 τ ι 72,76 Ν " r- h- τ h- c T " ^τ- N- c_ r*- r- ' T τ T " Ν' G h- h- T h- τ r- cd t N- h- Γ"- h-" * Ν 2722,85 c ULI * CL l - iii CQ w 2! Lli UJ III _j ω t uj a w 2 CL Lsl l~j z z lli UJ 2 C - Lli uu 2 Usl - z a. Lli a. ui w 0. 0 z CL c c= L-J g C i z UJ ( ^ c 6284,2 Ν' Lli uj CL c Έ z z h CL Έ a - - H - c c UJ UJ N 0 Έ z Z III Usl L-J z 2 Ul

125 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 24 U) * b σ η σ * Ι Ι " Η UI b ω ω 'UI. Ι W θ' σ χ L ΔΚΤ ΔΠΠ ΔΕΙΚ V ΔΠΚ ΑΕΚ ΑΚΘ ΚΕΚ 5C -Η ΔΑΡ ΔΚΡ 9,47 0,2062 0,625 " 0,2825 0,82 0, ,7-259,6 5,5024 5, ,54 0,2409 2,80 0,025 0,59 0,5922 0, , -2256,55 0,289,2249 0,86 0,5446 0,7224 0,0654 Ζ820Ό 0,90 48,45 496,,477,55 9,60 0,2488 0,20 r^ ' t- ' 0,9 0, , ,97 2,9847, ,9 0,67 0,46 ' 0,0987 0,46 0,807 72,9 7272,9,6652,925 87, 0,297 0,42 ' 0,709 66Z0 0 0, , ,67 2,00 2,00 0,075 0,6657 0,468 0,224 ' 0, ,20 56,68,9808, ,8 0,476 0,55 ' 0,02 0,24 0, ,22 848,04,60,88 2,78 0,480 0,664 0,746 0,0857 0,026 0, ,6 29,04 2,24 2,4828 cd ΕΤΑΙΡΙΕΣ ui CL UJ UJ III ω I UJ 2 ui. UJ _ ΑΘΗΝΑ A.E.T.B.& T.E. ΑΚΤΩΡ A.E. ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ. TEN. ΕΤΑΙΡΙΑ ATEMKE A T E. ui h- H $ H : 2, 0,292 0,2066 " 0,28 χιό ' ' 7448,9 2097,72 2,6664,76 ΑΦΙ ΜΕΣΧΩΡΙΤΗ A T E 9,05 0,4506 0,5904 0,667 ' 0,0565 0, ,8 98,8 0,5799 0,9069 BITEP A.E. xf 0,070 0,4876 ' 0,89 6ΖΌ 0,09 08,9-87,6 0,6720 ΓΕΚΑΤ ΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ A.T.E. 2,64 0,665 0,4728 0,05 ' 0,0694 0, ,47 564,5,8825 2,6952 UJ CL UJ z _,72 0,2298 0,7944 ' 0,67 0,288 0,45 558,49 62,2 0,9062,970 ΔΙΕΚΑΤ A.T.E. 8,6 0,205 0,54 0,247 0,744 S , ,22 226,2,855 4,5666 ΔΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ A.E. 28,52 0,545 0,544 0,40 0,654 0,097 0, ,8 90,67 0,8286,2406 ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ A.T.E. 8,78 0,25 0,892 0,90 0,0206 0,6 0, , ,97 2,054 2,5845 ΕΡΓΑΣ A.T.E " T 0,2 0,477 ' 0,99 0,062 0, ,0 86,5,8772 2,276 ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ A.T.E.

126 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 25 Is r^- μ- M"" ,84 229,7 Γ'" 05 M" 'M' T Γ"- T C0 τ τ τ h- T T x ι - - T * μ- t 05 r^- " " c M" 05 xr T 05 - s Tf T 05 τ T τ " " Cp M" h- 05 c M- τ Μ" c 05 μ- r- h- M- μ- - T~ τ τ- - T h- M" 05 _^ T T- τ- C0 σγ M" 05 Μ" c_ Ύ 05 τ r T τ T M- M- τ M- M- cd" t N 05* r*- 05 M 05 ^ 05 86,22 05 M- c" M h- T 05 8 r*- τ 05 T τ r- T -r" h- 05 M c c c 05 T r~ T UnI x - ι 2 ai ί I- c. Lii i H H 2 w 2 Lvl 2 x UJ i tr CL 2 a LLj $ - _ «ϋ Usl * CL UnJ J x: Έ Έ C c Lvi - i

127 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 5: Κλάδι και επιχειρήσεις πυ απαρπ'ζυν τ δείγμα ΙΧΘΥΤΡΦΕΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΤΡΦΙΑ ΚΩΔΙΚΣ: ΝΗΡΕΥΣ - ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΤΡΦΕΙΑ ΣΕΛΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. SEAFARM INIAN Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ ΙΠΠΤΥΡ Α.Ε. ΑΓΡΤΙΚΣ ΙΚΣ ΣΠΥΡΥ ΑΕΒΕ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΪΝΤΑ ΚΩΔΙΚΣ: 2 ΑΛΥΜΙΝΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΣ Β.Ε.Α.Ε. ΣΙΔΕΝΡ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΥ Α.Ε. ΑΛΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΜ.ΑΛΥΜ. Α.Ε. ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΕΤΕΜ Α.Ε. ΣΩΛΗΝ. Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΦΙΛ Α.Ε. ΧΑΛΚΡ Α.Ε. Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΚ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΥΡΓΕΙΑ ΚΡΙΝΘΥ Α.Ε. FIT ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε..ΔΑΡΙΓΚ & Σ.Ι.Α. Α.Β.Ν.Ε. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΜΕΤΑΛ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Χ.ΡΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΥΒΔΦΥΛΛΩΝ HELLAS CAN Α.Ε ΒΙΜ. ΚΥΤΙΩΝ MEVA ΜΕΤΑΛΛΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΣ & ΥΙΙ Α.Ε. ΑΕΤ TITAN ΧΑΛΥΨ ΔΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΎΡΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ ΙΚΤΙΝΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΘΙΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

128 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 27 ΧΗΜΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΣ: PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ RILKEN ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε FLEPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. EURDRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΕΚΔΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΣΙΓΡΑΦΙΚΣ ΡΓΑΝΙΣΜΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Χ.Κ. ΤΕΓΠΥΛΣ ΕΚΔΣΕΙΣ Α.Ε. ΧΑΪΔΕΜΕΝΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΜΑΚ ΜΗΝΤΙΑ NET ΓΚΡΥΠ ΜΜΕ Α.Ε. ΕΚΔΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Η ΝΑΥΤΕΜΠΡΙΚΗ - Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΗΓΑΣΣ ΕΚΔΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΣ: 4 ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΥΡΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΣ ΚΛΩΣΤΫΦΑΝΤΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΥΡΑΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΥΡΓΕΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΣΗΣ Α.Ε. Κ.ΔΥΔΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΥΡΠΑ ΕΛΦΙΚ Α.Ε.Ε. ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΛ.Δ.ΜΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΥ Γ. ΠΛΥΧΡΝΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΙ ΑΝΕΖΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΦΙΝΤΕΞΠΡΤ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΡΙΝΘΥ - ΚΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΔΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΣ: 5

129 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 28 ΤΡΦΙΜΑ - ΠΤΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΪΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΣ: 6 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΛΕΓΚΣ Α.Ε. ΕΛΑΪΣ (ΕΛΑΙΥΡΓ. ΕΠΙΧ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΥΙΙ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΣΚΛΑΤΠΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΥ ΑΕ CHIPTA INTERNATINAL S.A. ΚΥΛΙΝΔΡΜΥΛΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΕΒΡΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΣ CA LA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΛΙΑΝΙΚ ΕΜΠΡΙ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΚΩΔΙΚΣ: 7 MICRMEDIA ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΠΥΛΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΛΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΚΛΑΥΔΑΤΣ ΓΕΡΑΣΙΜΣ Α.Ε. ΛΑΜΠΡΠΥΛΙ ΑΦΙ Α.Ε. ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. Π. ΚΩΤΣΒΛΣ Α.Ε.Β.Ε. MICRLAND MPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΜΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. JUMB Α.Ε.Ε. ΡΑΔΙ Α.ΚΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. ΕΙΚΝΑ ΗΧΣ Α.Ε.Ε. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MDA BAGN Α.Ε. ΡΑΔΙ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.

130 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 29 ΧΝΔΡΙΚ ΕΜΠΡΙ ΒΙΣΩΛ Α.Β.Ε. ΚΩΔΙΚΣ: 8 Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν.ΣΙΜΣ Α.Ε.Β.Ε. LAVIPHARM Α.Ε. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΣΠ. ΤΑΣΓΛΥ Α.Ε. - DELNGHI ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΣ Α.Ε. - ΜΙΛΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ VETERIN ΑΒΕΕ YAL Α.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΤΜΑ (Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ) ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΜΠΡΙΑ Α.Ε. ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΝ. ΕΜΠΡΙΥ & ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. ELMEC SPRT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΜΠΡΙΚΣ ΔΕΣΜΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΑΜΠΑ Α.Ε. Χ.ΜΠΕΝΡΥΜΠΗ & ΥΙΣ Α.Ε. RIDEN Α.Ε.Β.Ε. ΣΠΡΤΣΜΑΝ Α.Ε. ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΙ Α.Ε.Β.Ε. NNECTIN Α.Ε.Β.Ε.Ε. ΝΤΙΝΙΚ Α.Ε. ΝΤΡΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. KEG Α.Ε. ΑΦΙ ΚΡΔΕΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΥΣΙΚΣ ΙΚΣ 'ΦΙΛΙΠΠΣ ΝΑΚΑΣ' ΑΒΕΕΤΕ EATN ΑΕ ΒΓΙΑΤΖΓΛΥ SYSTEMS Α.Ε. A.S. ΕΜΠΡΙΚΗ-ΒΙΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

131 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΣ: 9 Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΠΥΛΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΑΒΑΞΑ.Ε ΑΕΓΕΚΑ.Ε. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β.& Τ.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΑΑΤΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. ΒΙΤΕΡ Α.Ε. ΓΕΚΑΤ ΓΈΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε. ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε ΘΕΜΕΛΙΔΜΗ Α.Ε. ΑΦΙ ΜΕΣΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΧΛΣ Α.Ε. ΠΡΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΔΜΗ ΑΦΙ Μ.ΤΡΑΥΛΥ Α.Ε.Τ.Ε. ΓΕΝΕΡ Α.Ε. ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΔΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Σ.ΣΙΓΑΛΑΣ Α.Τ.Ε. NESTS ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΤΥΡ. ΕΜΠΡ. & ΕΡΓΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ

132 Νέα μεγέθη μέτρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων Πίνακας 6: Επιχειρήσεις πυ εξαιρύνται από τ δείγμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΥ ΕΞΑΙΡΥΝΤΑΙ ΑΠ Τ ΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΛΑΞΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. INTERFISH ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε. 2 ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. 2 ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΔΤΙΚΣ ΡΓΑΝΙΣΜΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 4 MM GRUP Α.Ε. 4 ΜΥΛΙ ΛΥΛΗ Α.Ε 6 ΔΕΛΤΑ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΥ Α.Ε. 6 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ & ΥΙΙ 6 ΜΥΛΙ ΚΕΠΕΝΥ Α.Β. Ε.Ε. 6 ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΥΤΑΛΙΥ 6 NTS M ΣΥΜΜΕΤΧΕΣ ΑΕΒΕ 7 VIVERE Α.Ε. 7 C.A.P. SMETICS Α.Β.Ε.Ε. 8 CYCLN ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΕΙΔΩΝ 8 F.G.EURPE Α.Ε. 8 MEDIN HELLAS Α.Ε 8 ΠΡΜΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8 ALSIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΔΗΣΗΣ 8 ΣΤΕΛΙΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8 FASHIN B ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 8 ΝΕΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8 ΕΜΠΕΔΣ Α.Ε. 9 ΙΝΤΡΑΚΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 9

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Διαφορές στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που ,. - -,,... '. ' '" ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ί. e. Ψ. 6 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Η πρβλεπτική ικανότητα των Λγιστικών καταστάσεων. Διαφρές στην απδτικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 4ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 4 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Αρ.Μ.Α.Ε. : 21569/31/Β/90/2 Ν0Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 026542240000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανυαρίυ έως 31 Δεκεμβρίυ 2015 (

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ. 2.4: Ρυθμός Μεταβολής του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ [Κεφ..4: Ρυθμός Μεταβλής τυ σχλικύ βιβλίυ]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Δίνεται η συνάρτηση f() = 3 3. α) Να βρεθεί ρυθμός μεταβλής της

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία ΒΕΛΤΙΣΤΠΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΡΕΥΜΑΤΚΙΒΩΤΙΑ υπό ΜΠΑΚΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ Διπλωματύχυ Μηχανλόγυ Μηχανικύ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Παράρτημα A Πρωτόκολλο δειγματοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων Παράρτημα A Πρωτόκλλ δειγματληψίας φυτπρστατευτικών πρϊόντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός δείγματς... Σήμερα... /... /... καί ώρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κριτηρια οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Θέμα: Κριτηρια οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας Θέμα: Κριτηρια ικνμικής αξιλόγησης επενδύσεων εξικνόμησης ενέργειας Εισηγητές: Η.Π. Καρυδγιάννης, Α. Ευθυμιάδης Δ. Παπακωνσταντίνυ, Λ. Παπαδόπυλς Ινστιτύτ Τεχνλγικών Εφαρμγών, ΕΛΚΕΠΑ Μνάδα Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο

ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 1. Η ψυχοκινητική αωή στο Δημοτικό Σχολείο ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΌΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Phd ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1. Η ψυχκινητική αωή στ Δημτικό Σχλεί 1.1. Πως ρίζεται η Ψυχκινητική Αγωγή. Στη σημερινή παιδική ηλικία, όπυ τα παιδιά συλλέγυν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.)

ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.) ΗΜΙΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Μ.Κ.) Ένα κύκλωµα βρίσκεται στην Ηµιτνική Μόνιµη Κατάσταση (Η.Μ.Κ.) όταν : α) Όλες ι πηγές τυ κυκλώµατς είναι ηµιτνειδείς συναρτήσεις τυ χρόνυ Α sin (ωt+φ) ή Α cs (ωt+φ) β)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t).

Θεωρούμε ένα σύστημα με N βαθμούς ελευθερίας, το οποίο θα περιγράφεται από N συντεταγμένες ψ 1 (t), ψ 2 (t),..., ψ N (t). Kεφ. ΣYΣTHMATA ME ΠOΛΛOYΣ BAΘMOYΣ EΛEYΘEPIAΣ (part, pages - Θεωρύμε ένα σύστημα με N βαθμύς ελευθερίας, τ πί θα περιγράφεται από N συντεταγμένες (t, (t,..., N (t. Oι εξισώσεις κίνησης τυ συστήματς θα έχυν

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατμική και ηλεκτρνιακή δμή τν στερεών Μντέλ συζευγμένν εκκρεμών Διδάσκν : Επίκυρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Τ παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής

Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίου Θαλής Θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Ε.Μ.Ε. Β γυμνασίυ Θαλής 1995-1996 Κ, 3cm. Με κέντρ τ σημεί Λ τυ κύκλυ να χαράξετε δεύτερ κύκλ Λ, 3cm. Η διάκεντρς ΚΛ τέμνει τν Κ στ Α και τν Λ στ Β, αν πρεκταθεί. Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ Δ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛ ΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.l\1αντόβαλς,σπυδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΝΕΣ ΜΕΘΔΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΣΤΗ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Περιφερειακή Ανάπτυξη. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001

Β Λυκείου 29 Απριλίου 2001 Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Πανεπιστήμι Αθηνών Εργαστήρι Φυσικών Επιστημών, Τεχνλγίας, Περιβάλλντς Θεωρητικό Μέρς ΘΕΜΑ Β Λυκείυ 9 Απριλίυ Μια αγώγιμη μεταλλική σφαίρα ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 1. Directories: έννιες και ρισµί 4 1.1 Directories & Directory Services 4 1.2 Η ανάγκη δηµιυργίας ενός καθλικύ Directory 5 1.3 Λειτυργίες και λύσεις µιας καθλικής Directory Service

Διαβάστε περισσότερα

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2

13. Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 18 παρ Άρθρ ο 19 παρ Άρθρ ο 17 παρ. 2 13. Άρθρ 18 παρ. 5 14. Άρθρ 18 παρ. 7 15. Άρθρ 18 παρ. 8 16. Άρθρ 19 παρ. 4 9. Άρθρ 17 παρ. 2 Πυραγί (παραγωγικής σχλής) 189 Πυραγί (σχλής µετεκπαίδευσης) 7 Υππυραγί - Ανθυππυραγί (παραγωγικής σχλής) 864

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 - " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

-ΡΑΜΗΑΤΕΑ ~~Νοι\ο(Ί Η\+ι( 1 - _:,.. 1 - 1 -  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΑΞ ΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ. ιι ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΡΑΜΗΑΤΕΑ Νι\(Ί Η\+ι( ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6+3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣ Ι ΑΣ ΠΕΡ Ι ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ '., '... _:,.. t r: ι,. Π ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ: ' '

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Σύνψη Στ δωδέκατ τύτ κεφάλαι περιγράφεται τ εναλλασσόμεν ρεύμα και ρίζνται ι έννιες της ενεργύ τιμής τάσεως και ρεύματς. Μελετώνται τa κυκλώματα εναλλασσμένυ ρεύματς με πυκνωτή

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. ελτίο EL - PE

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. ελτίο EL - PE 11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 24 και 25 Οκτωβρίυ 2002 ελτί 28.10.2002 - EL - PE 323.933 13 Τ Ευρωπαϊκό Συµβύλι συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Οκτωβρίυ 2002. Της συνόδυ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Κανονισμός 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. III(I) 5857 Κ.Δ.Π. 912/2003 Αρ. 3786, 19.12.2003 Αριθμός 912 ι περί Σπόρων (Δειγματληψία) Καννισμί τυ 2003 ι πίι εκδόθηκαν από τ Υπυργικό Συμβύλι δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 14

Διαβάστε περισσότερα