ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ [Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός είναι ενδεικτικός, δεν είναι εξαντλητικός. Έχει φτιαχτεί για να κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες (ιδίως του α έτους) στη γενική µελέτη της ελληνικής οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας του 19 ου και 20 ου αιώνα. εν καλύπτει τα πεδία της ιστορίας των ιδεών, της λογοτεχνίας και της τέχνης παρά µόνο περιφερειακά. Περιλαµβάνει µόνο ελληνόγλωσσα αυτοτελή δηµοσιεύµατα (βιβλία) και όχι µεµονωµένα άρθρα ή ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχεται από τη διδάσκουσα σε όσους και όσες το επιθυµούν. Το επιθυµητό βέβαια είναι να φτιάξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τη δική τους βιβλιογραφία ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Φεβρουάριος 2013 ] Το διεθνές λαίσιο: κοινωνία οικονοµία ALDCROFT Derek H., Η ευρω αϊκή οικονοµία, , µτφρ. Ν. Σταµατάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα ALDCROFT Derek H.-Simon Ville (επιµ.), Η ευρω αϊκή οικονοµία, , µτφρ. Ν. Σταµατάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα BEREND Ivan, Οικονοµική Ιστορία του Ευρω αϊκού 20 ου αιώνα. Τα οικονοµικά καθεστώτα α ό το Laisez faire στην Παγκοσµιο οίηση, µτφρ. Θ. Βασιλείου, Gutenberg, Αθήνα CIPOLLA Carlo, Η Ευρώ η ριν α ό τη βιοµηχανική ε ανάσταση. Κοινωνία και οικονοµία µ.χ., µτφρ. Π. Σταµούλης, Θεµέλιο, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή των Ε αναστάσεων , µτφρ. Κ. Σκλαβενίτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή του Κεφαλαίου , µτφρ.. Κούρτοβικ, ΜΙΕΤ, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή των Αυτοκρατοριών, , µτφρ. Μ. Οικονοµοπούλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα LANDES David S., O λούτος και η φτώχεια των Εθνών. Γιατί µερικά έθνη είναι τόσο λούσια και µερικά τόσο φτωχά, µτφρ. Α. Αλαβάνου, Λιβάνη, Αθήνα LANDES David, Ο Προµηθέας χωρίς δεσµά. Τεχνολογική αλλαγή και βιοµηχανική ανά τυξη στη δυτική Ευρώ η α ό το 1750 µέχρι σήµερα, µτφρ. Χ. Μετζαλίρα, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2009 RANKI György, Περιφερειακές ευρω αϊκές οικονοµίες, 19ος-20ος αιώνας, µτφρ. Α. Γαβαθάς, Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Ερµούπολη Προσβάσιµο εδώ: =%CE%93%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82%2C+%CE% 91%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%82+%28%CE%BC%CF%84%CF %86%CF%81%29 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 1

2 Το ελληνικό αράδειγµα: κοινωνία οικονοµία ολιτική ΑΣ ΡΑΧΑΣ Σπ. (επιµ.), Ελληνική οικονοµική ιστορία. ΙΕ -ΙΘ αιώνας, 2 τ., ΠΙΟΠ, Αθήνα ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. - ΓΟΥΛΙΜΗ Γ. (επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία οικονοµία - ολιτική στην ε οχή του, Αθήνα DAKIN Douglas, Η ενο οίηση της Ελλάδας ( ), Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1982 ΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους , 2 τ., Εστία, Αθήνα 2005 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο. - ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. (επιµ.), Μελετήµατα γύρω α ό το Βενιζέλο και την ε οχή του, Φιλιππότης, Αθήνα Ιστορία του Νέου Ελληνισµού (επιµέλεια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος), 10 τ., Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θ., ΠΡΟΝΤΖΑΣ Ε. (επιµ.), Οικονοµική ιστορία του ελληνικού κράτους, τ. 1: Συγκρότηση εθνικής οικονοµίας, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2011 ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ Β. (επιµ.), Εισαγωγή στην ελληνική οικονοµική ιστορία, 18 ος -20 ος αιώνας, Τυπωθήτω, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ. (επιµ.), Η ανά τυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19 ο αιώνα ( ), Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ Χρήστος, Το τέλος των «τζακιών». Κοινωνία και ολιτική στην Αχαΐα του 19 ου αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα 1991 ΜΑΥΡΟΓΟΡ ΑΤΟΣ Γ. - ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ. (επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο HERING G., Τα ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, , 2 τ., ΜΙΕΤ, Αθήνα PETROPOULOS John A., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο ( ), τ. Α -Β, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1986 ΣΚΟΠΕΤΕΑ Έλλη, Το «Πρότυ ο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού ροβλήµατος στην Ελλάδα ( ), Πολύτοπο, Αθήνα 1988 ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Α1, Α2, B1, B2, Γ1, Γ2, 1, 2, εκδόσεις Βιβλιόραµα, Αθήνα ηµογραφία ΑΝ ΡΙΩΤΗΣ Ν., Πληθυσµός και οικισµοί της Ανατολικής Κρήτης, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ., ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ., ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β., Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου: ιστορικά µελετήµατα ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE %BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%2C+%CE%94%CE%B7%CE%BC%C E%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 2

3 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ., Μαρτυρίες για τον ληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου αιώνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2004 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι: χώρος, διοίκηση και ληθυσµός στην τουρκοκρατούµενη Η ειρο ( ), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7 %CF%82%2C+%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82 ΚΟΜΗΣ Κ., Ιστορικοδηµογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δηµογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα ΚΟΜΗΣ Κ., Ιστορική δηµογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές (19 ος αιώνας), Ιωάννινα ΚΟΜΗΣ Κ., Νησιωτικά. Πληθυσµιακές µετακινήσεις, δηµογραφικές ανακατατάξεις και οικονοµικές διαµορφώσεις. Α ό την οθωµανική ερίοδο στον 20ό αιώνα, Ιωάννινα ΚΩΣΤΗΣ Κ., Στο καιρό της ανώλης. Εικόνες α ό τις κοινωνίες της Ελληνικής Χερσονήσου, 14ος- 19ος αιώνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Ε., Ιστορική ηµογραφία και Ιστορία της Καθηµερινότητας, Πλέθρον, Αθήνα ΣΙΑΜΠΟΣ Γ.Σ., ηµογραφική εξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδος ( ), Αθήνα ΦΡΑΓΚΟΣ., Ο οικονοµικά ενεργός ληθυσµός της Ελλάδος, Αθήνα ΧOΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Μ., Γεωγραφική, ιoικητική και Πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδoς, , 4 τ., Αθήνα Βιοµηχανία ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ., Οι α αρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ. (επιµ.), Το Μεταξουργείο της Αθήνας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. - ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ.(επιµ.), Τεκµήρια Βιοµηχανικής Ιστορίας, Πρακτικά 3 ης Πανελλήνιας Επιστηµονικής Συνάντησης T.I.C.C.I.H. (Ερµούπολη, Οκτωβρίου 2000), Αθήνα 2002 ΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ελληνική οικονοµία και βιοµηχανική ε ανάσταση, Αθήνα ΡΙΤΣΑ Μ., Βιοµηχανία και τρά εζες στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΖΟΛΩΤΑΣ Ξ., Η Ελλας εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1964 [α έκδοση 1926] ΛΟΥΚΟΣ Χρ. (επιµ.), Βιοµηχανίες χάρτου στην Ελλάδα (19 ος -20 ος αιώνας), ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008 ΜΑΪΣΤΡΟΥ Ε., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ. κ.ά, Η Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και Λι ασµάτων ( ), Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 200 ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ Ν.-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ. (επιµ.), Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιοµηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα, Μέλισσα, Αθήνα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. (επιµ.) Εκσυγχρονισµός και Βιοµηχανική Ε ανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ε. (επιµ.), Ενθύµιον σα ωνο οιϊας Λέσβου, Εκδόσεις Λιβάνη-Εταιρεία Αρχιπέλαγος, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%A3%CE%B9%CF%86%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%2 C+%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 3

4 ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ Σ., Η συγκρότηση του βιοµηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα ( ), τ. 2, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΨΑΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ Μ. (επιµέλεια-εισαγωγή), Κείµενα για την ελληνική βιοµηχανία τον 19 ο αιώνα. Φυσική εξέλιξη ή ροστασία;, ΠΤΙ/ΕΤΒΑ, Αθήνα ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ., Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία , Θεµέλιο, Αθήνα Τρά εζες, δηµόσιος δανεισµός, νόµισµα ΕΡΤΙΛΗΣ Γ. Β., Το ζήτηµα των τρα εζών ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΕΡΤΙΛΗΣ Γ. Β., Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θ., Αγροτική ίστη και οικονοµικός µετασχηµατισµός στη Βόρεια Πελο όννησο, 3 τόµοι, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ., Νόµισµα και ολιτική στην Ελλάδα , Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ. - ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Οι τρά εζες στην Ελλάδα , Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Νοµισµατική θεωρία και ολιτική στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, Τυπωθήτω, Αθήνα ΧΙΩΤΑΚΗ Αµ., Η συµ εριφορά του τρα εζικού κεφαλαίου σε µια αγροτική οικονοµία (τέλη ιθ αιώνα). Η ερί τωση της Τρά εζας Η ειροθεσσαλίας στην Άρτα, Αθήνα Αγροτική οικονοµία ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ Κ., Αγροτικές Εξεγέρσεις στην Παλαιά Ελλάδα, , Αθήνα ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ Κ., Το σταφιδικό ζήτηµα και οι κοινωνικοί αγώνες. Πελο όννησος , Αθήνα ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ., Η δυναµική του αγροτικού εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ληστές. Η Κεντρική Ελλάδα στα µέσα του 19 ου αιώνα, Ερµής, Αθήνα 1988 ΚΩΣΤΗΣ Κ., Αγροτική οικονοµία και Γεωργική Τρά εζα. Όψεις της ελληνικής οικονοµίας στο Μεσο όλεµο ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ., Αφορία, ακρίβεια και είνα. Οι κρίσεις διατροφής στην Ελληνική χερσόνησο ( ), Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρία, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και αιδική ηλικία στο Κροκύλειο ωρίδας τις ρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ., Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά το 19 ο αιώνα, ΠΕΚ, Ηράκλειο ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ., Προλεγόµενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας του µεσο ολέµου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012 ΠΙΖΑΝΙΑΣ Π., Οικονοµική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, , Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΠΡΟΝΤΖΑΣ Ε., Οικονοµία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία ( ), Αθήνα ΨΥΧΟΓΙΟΣ., Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωµί : Οικονοµία και οικογένεια στην αγροτική Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα Εµ όριο - Ναυτιλία Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 4

5 ΒΛΑΜΗ., Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κή ου. Έλληνες έµ οροι στο Λιβόρνο , Θεµέλιο, Αθήνα ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Α ό του ιστίου εις τον ατµόν. Η ελληνική εµ ορική ναυτιλία, , ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ Β., Εµ ορική ναυτιλία , 2 τ., Ιστορικό Αρχείο εµπορικής Τράπεζας, Αθήνα ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Γ., Ελληνική εµ ορική ναυτιλία ( ), ΕΜΝΕ, Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Ελληνική εµ ορική ναυτιλία ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Εταιρεία Ελληνικής Ατµο λοΐας ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ευρ., Έλληνες έµ οροι στην Αζοφική. Η δύναµη και τα όρια της οικογενειακής ε ιχείρησης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα ΧΑΡΛΑΥΤΗ Τ., Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19 ος -20 ος αιώνας, Νεφέλη, Αθήνα ΧΑΡΛΑΥΤΗ Τ. κ.ά, Πλωτώ: Έλληνες καραβοκύρηδες και εφο λιστές α ό τα τέλη του 18 ου αιώνα έως τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, ΕΛΙΑ, Αθήνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ., Οικογενειακή στρατηγική και εµ ορικός ανταγωνισµός. Ο οίκος Γερούση τον 19 ο αιώνα, ΜΙΕΤ, Αθήνα ηµόσια Έργα ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛ., Η κοινωνική υ οδοχή της καινοτοµίας. Το αράδειγµα του εξηλεκτρισµού στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., Ο εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Α ό την ιδιωτική ρωτοβουλία στο κρατικό µονο ώλιο ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ., Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι ( ). Γεω ολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Η διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονοµικό τόλµηµα, ΠΤΙ.ΕΤΒΑ, Αθήνα ΣΥΝΑΡΕΛΛΗ Μ., ρόµοι και λιµάνια στην Ελλάδα , ΠΤΙ. ΕΤΒΑ, Αθήνα ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα, τέλη 19 ου -αρχές 20ού αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1999 Η κρίση του 1929 ΚΩΣΤΗΣ Κ., Οι τρά εζες και η κρίση, , Εµπορική Τράπεζα, Αθήνα MAZOWER Mark, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσο ολέµου, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΨΑΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ Μ., Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονοµολόγοι, Αθήνα Κατοχή και µετα ολεµική ανασυγκρότηση ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Κ., Έκθεσις ε ί του οικονοµικού ροβλήµατος της Ελλάδος, (εισαγωγή Κ. Κωστής), Σαββάλας, Αθήνα ΙΑΤΡΙ ΗΣ Γ. (επιµ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία Ένα έθνος σε κρίση, Θεµέλιο, Αθήνα 1984 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ., Α ό την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα , Εκδόσεις Ο Πολίτης, Αθήνα 1993 MAZOWER M., Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµ ειρία της Κατοχής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994 Πρακτικά Συνεδρίου, Η ελληνική κοινωνία κατά την ρώτη µετα ολεµική ερίοδο ( ), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994 ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ., Το όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Η ιστορία της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραµα, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 5

6 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Η ρητορική της ανά τυξης. Οικονοµικές ιδέες και οικονοµική ολιτική την ερίοδο της ανασυγκρότησης , Gutenberg - Γιώργος & Κώστας αρδανός, Αθήνα ΧΙΟΝΙ ΟΥ Β., Λιµός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, , Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2011 Πόλεις ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ηµ. (επιµ.), Σύρος και Ερµού ολη. Συµβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ος 20 ος αι., ΙΝΕ ΕΙΕ, Αθήνα BURGEL Guy, Αθήνα, η ανά τυξη µιας µεσογειακής ρωτεύουσας, Εξάντας, Αθήνα BURGEL Guy, (επιµ.), Η νεοελληνική όλη, Εξάντας, Αθήνα ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Γ., Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης , Αθήνα ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ- ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α., Μεταξύ Ανατολής και ύσης. Οι βορειοελλαδικες ολεις στην ερίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµισεων, Τροχαλία, Αθήνα χ.χ. ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Σύρος, σταυροδρόµι της ανατολικής Μεσογείου ( ), Αθήνα ΚΟΛΩΝΑΣ Β. - ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Όλγα, Θεσσαλονίκη Βιοµηχανία και όλη, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη ΚΟΛΩΝΑΣ Β. - ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Όλγα, Αρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη 1987 ΛΟΥΚΟΣ ΧΡ., Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19 ο αιώνα. Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΜΑΡΜΑΡΑΣ Μ., Η αστική ολυκατοικία της µεσο ολεµικής Αθήνας. Η αρχή της εντατικής εκµετάλλευσης του αστικού εδάφους, ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα MAZOWER M., Θεσσαλονίκη, όλη των φαντασµάτων. Χριστιανοί, µουσουλµάνοι και εβραίοι , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ Ν., Πάτρα Μια ελληνική ρωτεύουσα το 19 ο αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Ε., Α ό τις Νέες Κυδωνίες στο ήµο Αιγάλεω. Η συγκρότηση µιας όλης στον 20 ο αιώνα, Πλέθρον, Αθήνα ΜΠΙΡΗΣ Κ. Η., Αι Αθήναι α ό του 19 ου εις τον 20 ον αιώνα, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ιεθνούς Συµποσίου Ιστορίας Νεοελληνική όλη. Οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, τ. 2, EMNE, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ιεθνούς Συνεδρίου Η όλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ος αι.), ΕΜΝΕ, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίου Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική όλη. Πολεοδοµικές ολιτικές και κοινωνικο ολιτικές ανακατατάξεις, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΤΕΕ - ΕΜΠ/Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ε., Λέσβος. Οικονοµική και κοινωνική ιστορία ( ), εκδόσεις Τροχαλία- ήµος Μυτιλήνης, Μυτιλήνη Προσβάσιµο εδώ: =%CE%A3%CE%B9%CF%86%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%2 C+%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Πειραιάς, Εισαγωγή στην Ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ, Καστανιώτης, Αθήνα ΤΡΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΚΚΟΥ Α., Ερµού ολη. Η δηµιουργία µιας νέας όλης στη Σύρο στις αρχές του 19 ου αιώνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 6

7 Συνθήκες διαβίωσης καθηµερινή ζωή φιλανθρω ία- ρόσφυγες ΓΚΙΖΕΛΗ Β., Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και ροέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα ( ), Αθήνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ Χρ., Αθλητισµός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυµναστικά και αθλητικά σωµατεία ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΚΟΡΑΣΙ ΟΥ Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θερα ευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρω ία στην ελληνική ρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΛΕΟΝΤΙ ΟΥ Λ., Πόλεις της σιω ής. Εργατικός ε οικισµός της Αθήνας και του Πειραιά , Αθήνα ΠΙΖΑΝΙΑΣ Π., Οι φτωχοί των όλεων. Η τεχνογνωσία της ε ιβίωσης στην Ελλάδα το µεσο όλεµο, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συµποσίου Ο ξεριζωµός και η άλλη ατρίδα. Οι ροσφυγου όλεις στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συµποσίου Η ρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα: αλλαγές και ανατρο ές, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2012 ΤΖΕ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (επιµ.), Πέρα α ό την Καταστροφή. Μικρασιάτες ρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Αθήνα ηµόσια Υγεία ΘΕΟ ΩΡΟΥ Β. - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ., «Υγιεινής Παραγγέλµατα» Ιατρική ε ίβλεψη και κοινωνική ρόνοια για το αιδί τις ρώτες δεκαετίες του 20 ού αιώνα, ιόνικος, Αθήνα 2010 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ηµήτριος, Ιστορία της ιατρικής. Ελληνική βιβλιογραφία, , Αθ. Σταµούλης, Αθήνα 2009 ΚΑΡ ΑΜΑΤΗΣ Ἰωάννης Π. Πραγµατεία ερί ἑλειογενῶν νόσων, Αθήνα, ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ Φωκίων, Η δηµόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα Κορασίδου Μ., Όταν η αρρώστια α ειλεί. Ε ιτήρηση και έλεγχος της υγείας του ληθυσµού στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα, Τυπωθήτω-Γιώργος αρδανός, Αθήνα ΚΟΜΗΣ Κ., Χολέρα και Λοιµοκαθαρτήρια (19 ος -20 ός αιώνας). Το αράδειγµα της Σαµιο ούλας, Ιωάννινα 2005 ΚΟΥΖΗΣ Αρ., Αι µετά την ίδρυσιν του βασιλείου της Ελλάδος ρώται αρ' ηµιν αρχαί υγιειονοµικής ολιτικής και οργανώσεως της δηµοσίας υγείας, Λόγος εκφωνηθείς κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν 28ης εκεµβρίου 1946, Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα 1947 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ι., Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική ροστασία στα Ε τάνησα ε ί Αγγλοκρατίας ( ), Αθήνα ΛΙΒΑ ᾶΣ, Γρηγόριος Α. - ΣΦΑΓΓΟΣ Ἰωάννης Κ., Ἡ ἑλονοσία ἐν Ἑλλάδι: : ἔρευναι κατα ολέµησις, Πυρσός, Αθήνα 1940 ΠΛΟΥΜΠΙ ΗΣ., Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσµοί, ιδρύµατα και κοινωνικό λαίσιο , Εξάντας, Αθήνα ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ Ιωάννης Ε., ηµόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια, Υγειονοµική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία ( ). ηµόσια Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ευρώ η, την Ελλάδα και την Οθωµανική Αυτοκρατορία τον 19 ο και τις αρχές του 20 ού αιώνα, Αθήνα 2010 ΡΗΓΑΤΟΣ Γ., Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ( ), Αθήνα 1985 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου ηµόσια υγεία και κοινωνική ολιτική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η ε οχή του (Αθήνα ), Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας- Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», Παπαζήσης, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 7

8 ΣΑΒΒΑΚΗΣ Μ., Οι λε ροί της Σ ιναλόγκας. Ιατρική, Εγκλεισµός, Βιωµένες Εµ ειρίες ( ), Πλέθρον, Αθήνα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική ολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινού ολη ( ), Αθήνα Εκ αίδευση ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., Οι έλληνες µηχανικοί. Θεσµοί και ιδέες, , Βιβλιόραµα, Αθήνα ΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ., Η εκ αίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας 1922). Κοινωνικο οίηση στα ρότυ α της ατριαρχίας και του εθνικισµού, Gutenberg, Αθήνα ΖΙΩΓΟΥ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ., Η Μέση Εκ αίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 1830_1893_-b- 1.html ΛΑΠΠΑΣ Κ., Πανε ιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19 ο αιώνα, ΙΑΕΝ-ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα2004. Προσβάσιµο εδώ: 59.html ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΛ. ΕΛΕΓΜΙΤΟΥ Ελ., Η εκ αίδευση εις τα του οίκου και τα γυναικεία καθήκοντα. Α ό την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκ αιδευτική µεταρρύθµιση, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: eis_ta_tou_oikou kai_ta_ginaikeia_kathikonta-b- 19.html ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Στ., Εκ αίδευση και ανά τυξη στην Ελλάδα Το ασύµ τωτο µιας σχέσης, Θεµέλιο, Αθήνα ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Στ., Εκ αιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στη µετα ολεµική Ελλάδα. Η δι λωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών, Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου Πανε ιστήµιο, Ιδεολογίες και Παιδεία. Ιστορική ιάσταση και Προο τικές, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: panepistimio ideologia_kai_ paideia -b-32.html ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου Η Εκ αιδευτική ολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007 ΣΤΑΥΡΙ Η ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., ηµοτικισµός και κοινωνικό ρόβληµα, Αθήνα ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛ., Εκ αίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί ροβληµατισµοί ( ). Ένα ανθολόγιο, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ Α., Εκ αιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, Αθήνα Εργασία ΑΒ ΕΛΑ Έ., ηµόσιοι υ άλληλοι γένους θηλυκού: καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα στο δηµόσιο τοµέα, , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρ., Η µαθητεία στις κοµ ανίες των χτιστών της Πελο οννήσου, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 24.html Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 8

9 ΛΙΑΚΟΣ A., Εργασία και ολιτική στην Ελλάδα του µεσο ολέµου. Το ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, Ιστορικό Αρχείο Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19 ο και τις αρχές του 20 ου αιώνα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., Η µαθητεία στα ε αγγέλµατα (16 ος -20 ος αι.), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 16os_20os_ai -b-3.html ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ., Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιοµηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο PERROT Michelle, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώ η, 19ος-20ος αιώνας, (µεταφρ.. Σαµίου), Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Ερµούπολη ΡΗΓΙΝΟΣ Μ., Παραγωγικές δοµές και εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα, , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα ΡΗΓΙΝΟΣ Μ., Μορφές αιδικής εργασίας στη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, , ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 1870_1 940_-b-44.html ΣΑΛΙΜΠΑ Ζ., Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και στη βιοτεχνία ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: _1922_-b-56.html ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟς Κ., Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη ( ). Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο µεσο όλεµο, Αθήνα ΧΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ Π., Σµιλεύοντας την υ οταγή. Οι έµµισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το ρώτο µισό του 20ού αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012 Εργατικό - συνδικαλιστικό κίνηµα ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ Α., Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα κατά τη δεκαετία του 1940 και τα εριθώρια της ολιτικής, Καστανιώτης, Αθήνα ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ A., Η ε αγγελία της αδύνατης ε ανάστασης. ΚΚΕ και αστισµός στον Μεσο όλεµο, Θεµέλιο, Αθήνα ΚΟΡ ΑΤΟΣ Γ., Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Μπουκουµάνης, Αθήνα [α έκδοση: 1931] ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Γ., Για µια Ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος. Εισαγωγή στην αιδαγωγική της ιστορικής έρευνας, Οδυσσέας, Αθήνα ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Γ., Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα και οι ξένες ε εµβάσεις ( ), Οδυσσέας, Αθήνα ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Γ., Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, Εξάντας, Αθήνα ΜΟΣΚΩΦ Κ., Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήµατος της εργατικής τάξης. Η διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα λ ΝΟΥΤΣΟΣ Π., Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, Γνώση, Αθήνα Φεµινισµός ΑΒ ΕΛΑ Ε. ΨΑΡΡΑ Αγ. (επιµ.), Ο φεµινισµός στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου. Μια ανθολογία, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 9

10 ΑΒ ΕΛΑ Ε. (επιµ.), Το Λύκειον των Ελληνίδων 100 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010 ΒΑΡΙΚΑ ΕΛ., Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, , Κατάρτι, Αθήνα ιασ ορά ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Έλληνες οµογενείς στη Νότια Ρωσία , Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι., Ε ισκό ηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασ οράς, Βάνιας, Θεσσαλονίκη ΨΥΡΟΥΚΗΣ Ν., Το νεοελληνικό αροικιακό φαινόµενο, Αθήνα ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. -ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ. (επιµ.), ιασ ορά- ίκτυα- ιαφωτισµός, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας 28 (2005) Προσβάσιµο εδώ: Μετανάστευση ΑΥ ΗΣ Β. - ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ Α., Η ελληνική µετανάστευσις: Μελέτη δευτεροετών φοιτητών, τυπογραφείο Πετράκου, Αθήνα ΒΕΝΤΟΥΡΑ Λ., Έλληνες µετανάστες στο Βέλγιο, Νεφέλη, Αθήνα ΑΜΗΛΑΚΟΥ Μ., Έλληνες µετανάστες στην Αργεντινή , Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας, Αθήνα ΖΟΛΩΤΑΣ Ξ., Μετανάστευσις και οικονοµική ανά τυξις, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΛΑΛΙΩΤΟΥ Ι., ιασχίζοντας τον Ατλαντικό: η ελληνική µετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το ρώτο µισό του 20 ου αιώνα, Πόλις, Αθήνα Η µαρτυρία της λογοτεχνίας ΒΑΓΕΝΑΣ Νάσος (επιµ.), Α ό τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την εζογραφία της εριόδου , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., Ελληνικός Ρωµαντισµός, Ερµής, Αθήνα 1994 (α έκδοση: 1982) ΜΟΥΛΛΑΣ Παναγιώτης, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19 ο αιώνα, Σοκόλης, Αθήνα ΠΟΛΙΤΗΣ Αλέξης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτρο ίες στην Ελλάδα του , Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων, Αθήνα (α έκδ. 1993). Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ιδακτική και Αξιολόγηση στο µάθηµα της Ιστορίας ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Λ., Το ιστορικό δοκίµιο, Λευκωσία, 1988. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Λ., Η διδακτική της Ιστορίας, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1995. ΑΣ ΡΑΧΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ

Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ Α. ΘΕΑΤΡΑ Α/Α ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΝ. ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠ/ΣΗ ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ 1. ΑΚΑΔΗΜΟΣ 2 3625119 20 14 2. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 430330 7 3. ΑΚΡΟΠΟΛ 2 3643700 % μόνο για τον κάτοχο της κάρτας 4. ΑΜΙΡΑΛ 2 363935 Για όλες εκτός 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ιδακτική και Αξιολόγηση στο µάθηµα της Ιστορίας ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Λ., Το ιστορικό δοκίµιο, Λευκωσία, 1988. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ, Λ., Η διδακτική της Ιστορίας, εκδ. Πατάκης, Αθήνα, 1995. ΑΣ ΡΑΧΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τον ά κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 1. Αίτηση Ο υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 33 18 635 32 30 073 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 18/11/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Η Εργασία στον αγροτικό και αστικό χώρο

Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Η Εργασία στον αγροτικό και αστικό χώρο Γ ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Η Εργασία στον αγροτικό και αστικό χώρο 1. Αντώνης Μωϋσίδης, Η κοινωνία στον αγροτικό χώρο: από το παρελθόν στο σήμερα. Ο αγροτικός χώρος είναι ο χώρος με το βαθύ ιστορικό παρελθόν στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση :Πολιτικές Πτυχές "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ"Σύγγραμμα, Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ, 1998, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΟΛΩΝΟΣ 84 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Εργαστήρι 1: «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Εργαστήρι 1: «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα» ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Εργαστήρι 1: «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα» Αβδελά Έφη Ψαρρά Αγγέλικα, «Εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 213 041 74 68 ή 6951097670 FAX: 210 33 11 338 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 16/11/2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 Α. Κείμενα Ιωάννης Δελιγιάννης, «Επεισόδια της ιστορίας της

Διαβάστε περισσότερα

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο)

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Μάθημα 5: Αντισημιτισμός και εθνικισμός μέσα στο ελληνικό έθνοςκράτος. Η Θεσσαλονίκη ως περίπτωση μελέτης ΙΙ: Συζήτηση για την 1η γραπτή εργασία Βασιλική Γιακουμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3%

http://sep4u.gr 1,251 7.8% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) 17,654 16,449 1,205 7.3% ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΟΡΙΑ (2014) ΜΟΡΙΑ (2013) ΔΙΑΦΟΡ Α (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡ Α (%) 748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 12,599 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6,916 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 5,683 82.2% ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ)

ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ (ΕΣΥΕ) ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ Γλώσσα ελληνική και αγγλική γαλλική * Εξαντληµένο Γλώσσα που αποδίδεται το δηµοσίευµα - Γλώσσα που δε χρησιµοποιήθηκε το δηµοσίευµα ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ - ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Ο.Λ.Μ.Ε. Πολιτιστική Επιτροπή Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 2 33 1 635 32 30 073 FAX: 2 33 11 33 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 4/3/20 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ * ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γνωστικό αντικείµενο: «Νοµικά Μαθήµατα & Εργασιακές Σχέσεις» Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 36 544 32 21 255 210 33 18 629 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 36 544 32 21 255 210 33 18 629 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet. Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 36 544 32 21 255 210 33 18 629 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 17/11/08 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις

Τίτλος Μαθήματος: Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις Τίτλος Μαθήματος: Νεότερη Ελληνική Ιστορία: Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις Κωδικός μαθήματος: ΙΕ ΙΠ1000 Διδάσκων: Σακκής Δημήτριος, dsakkis@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Μάθημα : [7.3.] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ζ Εξάμηνο Σπουδών, υποχρεωτικό Υπεύθυνος Μαθήματος : Γ. ΑΣΠΡΙΔΗΣ, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α. "Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου"σύγγραμμα, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2007, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 69, Ώρες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή.

1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η οικονοµία της Ελλάδας, πολλές δεκαετίες µετά την ανεξαρτησία της, εξακολουθεί να είναι αρχαϊκή. 2. Σε ποιο µοντέλο (πρότυπο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015 Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση

Βιομηχανική Κληρονομιά στην Ελλάδα, 1980-2015 Διάσωση - Έρευνα - Εκπαίδευση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ TICCIH - Ελληνικό Τμήμα ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ICOMOS - Ελληνικό Τμήμα ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική πόλη και η πολεοδομία του μοντέρνου

Η ελληνική πόλη και η πολεοδομία του μοντέρνου Η ελληνική πόλη και η πολεοδομία του μοντέρνου 5η Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Docomomo Θεσσαλονίκη 3-4 Ιουνίου 2010 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου Τομέας Υγείας Πρόνοιας Δασκαλάκη Χριστίνα ΒΥ1

ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου Τομέας Υγείας Πρόνοιας Δασκαλάκη Χριστίνα ΒΥ1 ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου Τομέας Υγείας Πρόνοιας Δασκαλάκη Χριστίνα ΒΥ1 Οι συνθήκες στις παλαιότερες φυλακές ήταν τραγικές, επειδή στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Α.Π. : 2508 Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα