ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (19 ος - 20 ος αιώνας) ιδάσκουσα: Λήδα Παπαστεφανάκη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ [Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός είναι ενδεικτικός, δεν είναι εξαντλητικός. Έχει φτιαχτεί για να κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες (ιδίως του α έτους) στη γενική µελέτη της ελληνικής οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας του 19 ου και 20 ου αιώνα. εν καλύπτει τα πεδία της ιστορίας των ιδεών, της λογοτεχνίας και της τέχνης παρά µόνο περιφερειακά. Περιλαµβάνει µόνο ελληνόγλωσσα αυτοτελή δηµοσιεύµατα (βιβλία) και όχι µεµονωµένα άρθρα ή ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Περαιτέρω βιβλιογραφία παρέχεται από τη διδάσκουσα σε όσους και όσες το επιθυµούν. Το επιθυµητό βέβαια είναι να φτιάξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τη δική τους βιβλιογραφία ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Φεβρουάριος 2013 ] Το διεθνές λαίσιο: κοινωνία οικονοµία ALDCROFT Derek H., Η ευρω αϊκή οικονοµία, , µτφρ. Ν. Σταµατάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα ALDCROFT Derek H.-Simon Ville (επιµ.), Η ευρω αϊκή οικονοµία, , µτφρ. Ν. Σταµατάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα BEREND Ivan, Οικονοµική Ιστορία του Ευρω αϊκού 20 ου αιώνα. Τα οικονοµικά καθεστώτα α ό το Laisez faire στην Παγκοσµιο οίηση, µτφρ. Θ. Βασιλείου, Gutenberg, Αθήνα CIPOLLA Carlo, Η Ευρώ η ριν α ό τη βιοµηχανική ε ανάσταση. Κοινωνία και οικονοµία µ.χ., µτφρ. Π. Σταµούλης, Θεµέλιο, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή των Ε αναστάσεων , µτφρ. Κ. Σκλαβενίτη, ΜΙΕΤ, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή του Κεφαλαίου , µτφρ.. Κούρτοβικ, ΜΙΕΤ, Αθήνα HOBSBAWM Eric, Η Ε οχή των Αυτοκρατοριών, , µτφρ. Μ. Οικονοµοπούλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα LANDES David S., O λούτος και η φτώχεια των Εθνών. Γιατί µερικά έθνη είναι τόσο λούσια και µερικά τόσο φτωχά, µτφρ. Α. Αλαβάνου, Λιβάνη, Αθήνα LANDES David, Ο Προµηθέας χωρίς δεσµά. Τεχνολογική αλλαγή και βιοµηχανική ανά τυξη στη δυτική Ευρώ η α ό το 1750 µέχρι σήµερα, µτφρ. Χ. Μετζαλίρα, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2009 RANKI György, Περιφερειακές ευρω αϊκές οικονοµίες, 19ος-20ος αιώνας, µτφρ. Α. Γαβαθάς, Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Ερµούπολη Προσβάσιµο εδώ: =%CE%93%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%82%2C+%CE% 91%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CF%82+%28%CE%BC%CF%84%CF %86%CF%81%29 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 1

2 Το ελληνικό αράδειγµα: κοινωνία οικονοµία ολιτική ΑΣ ΡΑΧΑΣ Σπ. (επιµ.), Ελληνική οικονοµική ιστορία. ΙΕ -ΙΘ αιώνας, 2 τ., ΠΙΟΠ, Αθήνα ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. - ΓΟΥΛΙΜΗ Γ. (επιµ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία οικονοµία - ολιτική στην ε οχή του, Αθήνα DAKIN Douglas, Η ενο οίηση της Ελλάδας ( ), Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1982 ΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους , 2 τ., Εστία, Αθήνα 2005 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο. - ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. (επιµ.), Μελετήµατα γύρω α ό το Βενιζέλο και την ε οχή του, Φιλιππότης, Αθήνα Ιστορία του Νέου Ελληνισµού (επιµέλεια: Βασίλης Παναγιωτόπουλος), 10 τ., Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θ., ΠΡΟΝΤΖΑΣ Ε. (επιµ.), Οικονοµική ιστορία του ελληνικού κράτους, τ. 1: Συγκρότηση εθνικής οικονοµίας, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2011 ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ Β. (επιµ.), Εισαγωγή στην ελληνική οικονοµική ιστορία, 18 ος -20 ος αιώνας, Τυπωθήτω, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ. (επιµ.), Η ανά τυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά τον 19 ο αιώνα ( ), Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ Χρήστος, Το τέλος των «τζακιών». Κοινωνία και ολιτική στην Αχαΐα του 19 ου αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα 1991 ΜΑΥΡΟΓΟΡ ΑΤΟΣ Γ. - ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ. (επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο HERING G., Τα ολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, , 2 τ., ΜΙΕΤ, Αθήνα PETROPOULOS John A., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο ( ), τ. Α -Β, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1986 ΣΚΟΠΕΤΕΑ Έλλη, Το «Πρότυ ο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού ροβλήµατος στην Ελλάδα ( ), Πολύτοπο, Αθήνα 1988 ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ. (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Α1, Α2, B1, B2, Γ1, Γ2, 1, 2, εκδόσεις Βιβλιόραµα, Αθήνα ηµογραφία ΑΝ ΡΙΩΤΗΣ Ν., Πληθυσµός και οικισµοί της Ανατολικής Κρήτης, Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ., ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ., ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β., Πληθυσµοί και οικισµοί του ελληνικού χώρου: ιστορικά µελετήµατα ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE %BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82%2C+%CE%94%CE%B7%CE%BC%C E%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 2

3 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ., Μαρτυρίες για τον ληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, 15ος-αρχές 19ου αιώνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2004 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ., Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι: χώρος, διοίκηση και ληθυσµός στην τουρκοκρατούµενη Η ειρο ( ), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7 %CF%82%2C+%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82 ΚΟΜΗΣ Κ., Ιστορικοδηµογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δηµογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα ΚΟΜΗΣ Κ., Ιστορική δηµογραφία του νεοελληνικού χώρου. Πηγές (19 ος αιώνας), Ιωάννινα ΚΟΜΗΣ Κ., Νησιωτικά. Πληθυσµιακές µετακινήσεις, δηµογραφικές ανακατατάξεις και οικονοµικές διαµορφώσεις. Α ό την οθωµανική ερίοδο στον 20ό αιώνα, Ιωάννινα ΚΩΣΤΗΣ Κ., Στο καιρό της ανώλης. Εικόνες α ό τις κοινωνίες της Ελληνικής Χερσονήσου, 14ος- 19ος αιώνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Ε., Ιστορική ηµογραφία και Ιστορία της Καθηµερινότητας, Πλέθρον, Αθήνα ΣΙΑΜΠΟΣ Γ.Σ., ηµογραφική εξέλιξις της Νεωτέρας Ελλάδος ( ), Αθήνα ΦΡΑΓΚΟΣ., Ο οικονοµικά ενεργός ληθυσµός της Ελλάδος, Αθήνα ΧOΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Μ., Γεωγραφική, ιoικητική και Πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδoς, , 4 τ., Αθήνα Βιοµηχανία ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ., Οι α αρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ. (επιµ.), Το Μεταξουργείο της Αθήνας, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. - ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ.(επιµ.), Τεκµήρια Βιοµηχανικής Ιστορίας, Πρακτικά 3 ης Πανελλήνιας Επιστηµονικής Συνάντησης T.I.C.C.I.H. (Ερµούπολη, Οκτωβρίου 2000), Αθήνα 2002 ΕΡΤΙΛΗΣ Γ., Ελληνική οικονοµία και βιοµηχανική ε ανάσταση, Αθήνα ΡΙΤΣΑ Μ., Βιοµηχανία και τρά εζες στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΖΟΛΩΤΑΣ Ξ., Η Ελλας εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1964 [α έκδοση 1926] ΛΟΥΚΟΣ Χρ. (επιµ.), Βιοµηχανίες χάρτου στην Ελλάδα (19 ος -20 ος αιώνας), ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008 ΜΑΪΣΤΡΟΥ Ε., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ. κ.ά, Η Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και Λι ασµάτων ( ), Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 200 ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ Ν.-ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ. (επιµ.), Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιοµηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα, Μέλισσα, Αθήνα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. (επιµ.) Εκσυγχρονισµός και Βιοµηχανική Ε ανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ε. (επιµ.), Ενθύµιον σα ωνο οιϊας Λέσβου, Εκδόσεις Λιβάνη-Εταιρεία Αρχιπέλαγος, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: =%CE%A3%CE%B9%CF%86%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%2 C+%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7 Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 3

4 ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ Σ., Η συγκρότηση του βιοµηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα ( ), τ. 2, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΨΑΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ Μ. (επιµέλεια-εισαγωγή), Κείµενα για την ελληνική βιοµηχανία τον 19 ο αιώνα. Φυσική εξέλιξη ή ροστασία;, ΠΤΙ/ΕΤΒΑ, Αθήνα ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χρ., Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία , Θεµέλιο, Αθήνα Τρά εζες, δηµόσιος δανεισµός, νόµισµα ΕΡΤΙΛΗΣ Γ. Β., Το ζήτηµα των τρα εζών ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΕΡΤΙΛΗΣ Γ. Β., Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Θ., Αγροτική ίστη και οικονοµικός µετασχηµατισµός στη Βόρεια Πελο όννησο, 3 τόµοι, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ., Νόµισµα και ολιτική στην Ελλάδα , Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ. - ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Οι τρά εζες στην Ελλάδα , Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Νοµισµατική θεωρία και ολιτική στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, Τυπωθήτω, Αθήνα ΧΙΩΤΑΚΗ Αµ., Η συµ εριφορά του τρα εζικού κεφαλαίου σε µια αγροτική οικονοµία (τέλη ιθ αιώνα). Η ερί τωση της Τρά εζας Η ειροθεσσαλίας στην Άρτα, Αθήνα Αγροτική οικονοµία ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ Κ., Αγροτικές Εξεγέρσεις στην Παλαιά Ελλάδα, , Αθήνα ΑΡΩΝΗ-ΤΣΙΧΛΗ Κ., Το σταφιδικό ζήτηµα και οι κοινωνικοί αγώνες. Πελο όννησος , Αθήνα ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ., Η δυναµική του αγροτικού εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ληστές. Η Κεντρική Ελλάδα στα µέσα του 19 ου αιώνα, Ερµής, Αθήνα 1988 ΚΩΣΤΗΣ Κ., Αγροτική οικονοµία και Γεωργική Τρά εζα. Όψεις της ελληνικής οικονοµίας στο Μεσο όλεµο ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΚΩΣΤΗΣ Κ., Αφορία, ακρίβεια και είνα. Οι κρίσεις διατροφής στην Ελληνική χερσόνησο ( ), Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαρία, Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώρο. Παιδιά και αιδική ηλικία στο Κροκύλειο ωρίδας τις ρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ., Η ελληνική αγροτική οικονοµία κατά το 19 ο αιώνα, ΠΕΚ, Ηράκλειο ΠΕΤΜΕΖΑΣ Σ., Προλεγόµενα στην ιστορία της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας του µεσο ολέµου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012 ΠΙΖΑΝΙΑΣ Π., Οικονοµική ιστορία της ελληνικής σταφίδας, , Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΠΡΟΝΤΖΑΣ Ε., Οικονοµία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία ( ), Αθήνα ΨΥΧΟΓΙΟΣ., Προίκες, φόροι, σταφίδα και ψωµί : Οικονοµία και οικογένεια στην αγροτική Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα Εµ όριο - Ναυτιλία Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 4

5 ΒΛΑΜΗ., Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κή ου. Έλληνες έµ οροι στο Λιβόρνο , Θεµέλιο, Αθήνα ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Α ό του ιστίου εις τον ατµόν. Η ελληνική εµ ορική ναυτιλία, , ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ Β., Εµ ορική ναυτιλία , 2 τ., Ιστορικό Αρχείο εµπορικής Τράπεζας, Αθήνα ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Γ., Ελληνική εµ ορική ναυτιλία ( ), ΕΜΝΕ, Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Ελληνική εµ ορική ναυτιλία ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Εταιρεία Ελληνικής Ατµο λοΐας ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ευρ., Έλληνες έµ οροι στην Αζοφική. Η δύναµη και τα όρια της οικογενειακής ε ιχείρησης, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα ΧΑΡΛΑΥΤΗ Τ., Ιστορία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, 19 ος -20 ος αιώνας, Νεφέλη, Αθήνα ΧΑΡΛΑΥΤΗ Τ. κ.ά, Πλωτώ: Έλληνες καραβοκύρηδες και εφο λιστές α ό τα τέλη του 18 ου αιώνα έως τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, ΕΛΙΑ, Αθήνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ., Οικογενειακή στρατηγική και εµ ορικός ανταγωνισµός. Ο οίκος Γερούση τον 19 ο αιώνα, ΜΙΕΤ, Αθήνα ηµόσια Έργα ΒΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛ., Η κοινωνική υ οδοχή της καινοτοµίας. Το αράδειγµα του εξηλεκτρισµού στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν., Ο εξηλεκτρισµός της Ελλάδας. Α ό την ιδιωτική ρωτοβουλία στο κρατικό µονο ώλιο ( ), ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ., Οι ελληνικοί σιδηρόδροµοι ( ). Γεω ολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Η διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονοµικό τόλµηµα, ΠΤΙ.ΕΤΒΑ, Αθήνα ΣΥΝΑΡΕΛΛΗ Μ., ρόµοι και λιµάνια στην Ελλάδα , ΠΤΙ. ΕΤΒΑ, Αθήνα ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα, τέλη 19 ου -αρχές 20ού αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1999 Η κρίση του 1929 ΚΩΣΤΗΣ Κ., Οι τρά εζες και η κρίση, , Εµπορική Τράπεζα, Αθήνα MAZOWER Mark, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσο ολέµου, ΜΙΕΤ, Αθήνα ΨΑΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ Μ., Η κρίση του 1929 και οι έλληνες οικονοµολόγοι, Αθήνα Κατοχή και µετα ολεµική ανασυγκρότηση ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Κ., Έκθεσις ε ί του οικονοµικού ροβλήµατος της Ελλάδος, (εισαγωγή Κ. Κωστής), Σαββάλας, Αθήνα ΙΑΤΡΙ ΗΣ Γ. (επιµ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία Ένα έθνος σε κρίση, Θεµέλιο, Αθήνα 1984 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ., Α ό την ήττα στην εξέγερση, Ελλάδα , Εκδόσεις Ο Πολίτης, Αθήνα 1993 MAZOWER M., Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµ ειρία της Κατοχής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994 Πρακτικά Συνεδρίου, Η ελληνική κοινωνία κατά την ρώτη µετα ολεµική ερίοδο ( ), Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994 ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ., Το όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Η ιστορία της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραµα, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 5

6 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Η ρητορική της ανά τυξης. Οικονοµικές ιδέες και οικονοµική ολιτική την ερίοδο της ανασυγκρότησης , Gutenberg - Γιώργος & Κώστας αρδανός, Αθήνα ΧΙΟΝΙ ΟΥ Β., Λιµός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, , Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2011 Πόλεις ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ Χρ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ηµ. (επιµ.), Σύρος και Ερµού ολη. Συµβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ος 20 ος αι., ΙΝΕ ΕΙΕ, Αθήνα BURGEL Guy, Αθήνα, η ανά τυξη µιας µεσογειακής ρωτεύουσας, Εξάντας, Αθήνα BURGEL Guy, (επιµ.), Η νεοελληνική όλη, Εξάντας, Αθήνα ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Γ., Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης , Αθήνα ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ- ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α., Μεταξύ Ανατολής και ύσης. Οι βορειοελλαδικες ολεις στην ερίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµισεων, Τροχαλία, Αθήνα χ.χ. ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Σύρος, σταυροδρόµι της ανατολικής Μεσογείου ( ), Αθήνα ΚΟΛΩΝΑΣ Β. - ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Όλγα, Θεσσαλονίκη Βιοµηχανία και όλη, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη ΚΟΛΩΝΑΣ Β. - ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Όλγα, Αρχές της βιοµηχανίας στη Θεσσαλονίκη, ΕΤΒΑ, Θεσσαλονίκη 1987 ΛΟΥΚΟΣ ΧΡ., Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19 ο αιώνα. Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΜΑΡΜΑΡΑΣ Μ., Η αστική ολυκατοικία της µεσο ολεµικής Αθήνας. Η αρχή της εντατικής εκµετάλλευσης του αστικού εδάφους, ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα MAZOWER M., Θεσσαλονίκη, όλη των φαντασµάτων. Χριστιανοί, µουσουλµάνοι και εβραίοι , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ Ν., Πάτρα Μια ελληνική ρωτεύουσα το 19 ο αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ Ε., Α ό τις Νέες Κυδωνίες στο ήµο Αιγάλεω. Η συγκρότηση µιας όλης στον 20 ο αιώνα, Πλέθρον, Αθήνα ΜΠΙΡΗΣ Κ. Η., Αι Αθήναι α ό του 19 ου εις τον 20 ον αιώνα, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ιεθνούς Συµποσίου Ιστορίας Νεοελληνική όλη. Οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό κράτος, τ. 2, EMNE, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ιεθνούς Συνεδρίου Η όλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ος αι.), ΕΜΝΕ, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίου Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική όλη. Πολεοδοµικές ολιτικές και κοινωνικο ολιτικές ανακατατάξεις, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - ΤΕΕ - ΕΜΠ/Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αθήνα ΣΙΦΝΑΙΟΥ Ε., Λέσβος. Οικονοµική και κοινωνική ιστορία ( ), εκδόσεις Τροχαλία- ήµος Μυτιλήνης, Μυτιλήνη Προσβάσιµο εδώ: =%CE%A3%CE%B9%CF%86%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%2 C+%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7 ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Πειραιάς, Εισαγωγή στην Ιστορία του ελληνικού Μάντσεστερ, Καστανιώτης, Αθήνα ΤΡΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΚΚΟΥ Α., Ερµού ολη. Η δηµιουργία µιας νέας όλης στη Σύρο στις αρχές του 19 ου αιώνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 6

7 Συνθήκες διαβίωσης καθηµερινή ζωή φιλανθρω ία- ρόσφυγες ΓΚΙΖΕΛΗ Β., Κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και ροέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα ( ), Αθήνα ΚΟΥΛΟΥΡΗ Χρ., Αθλητισµός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυµναστικά και αθλητικά σωµατεία ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΚΟΡΑΣΙ ΟΥ Μ., Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θερα ευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρω ία στην ελληνική ρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΛΕΟΝΤΙ ΟΥ Λ., Πόλεις της σιω ής. Εργατικός ε οικισµός της Αθήνας και του Πειραιά , Αθήνα ΠΙΖΑΝΙΑΣ Π., Οι φτωχοί των όλεων. Η τεχνογνωσία της ε ιβίωσης στην Ελλάδα το µεσο όλεµο, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συµποσίου Ο ξεριζωµός και η άλλη ατρίδα. Οι ροσφυγου όλεις στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συµποσίου Η ρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα: αλλαγές και ανατρο ές, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2012 ΤΖΕ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (επιµ.), Πέρα α ό την Καταστροφή. Μικρασιάτες ρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου, Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Αθήνα ηµόσια Υγεία ΘΕΟ ΩΡΟΥ Β. - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ., «Υγιεινής Παραγγέλµατα» Ιατρική ε ίβλεψη και κοινωνική ρόνοια για το αιδί τις ρώτες δεκαετίες του 20 ού αιώνα, ιόνικος, Αθήνα 2010 ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ηµήτριος, Ιστορία της ιατρικής. Ελληνική βιβλιογραφία, , Αθ. Σταµούλης, Αθήνα 2009 ΚΑΡ ΑΜΑΤΗΣ Ἰωάννης Π. Πραγµατεία ερί ἑλειογενῶν νόσων, Αθήνα, ΚΟΠΑΝΑΡΗΣ Φωκίων, Η δηµόσια υγεία εν Ελλάδι, Αθήνα Κορασίδου Μ., Όταν η αρρώστια α ειλεί. Ε ιτήρηση και έλεγχος της υγείας του ληθυσµού στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα, Τυπωθήτω-Γιώργος αρδανός, Αθήνα ΚΟΜΗΣ Κ., Χολέρα και Λοιµοκαθαρτήρια (19 ος -20 ός αιώνας). Το αράδειγµα της Σαµιο ούλας, Ιωάννινα 2005 ΚΟΥΖΗΣ Αρ., Αι µετά την ίδρυσιν του βασιλείου της Ελλάδος ρώται αρ' ηµιν αρχαί υγιειονοµικής ολιτικής και οργανώσεως της δηµοσίας υγείας, Λόγος εκφωνηθείς κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν 28ης εκεµβρίου 1946, Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα 1947 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Ι., Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική ροστασία στα Ε τάνησα ε ί Αγγλοκρατίας ( ), Αθήνα ΛΙΒΑ ᾶΣ, Γρηγόριος Α. - ΣΦΑΓΓΟΣ Ἰωάννης Κ., Ἡ ἑλονοσία ἐν Ἑλλάδι: : ἔρευναι κατα ολέµησις, Πυρσός, Αθήνα 1940 ΠΛΟΥΜΠΙ ΗΣ., Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσµοί, ιδρύµατα και κοινωνικό λαίσιο , Εξάντας, Αθήνα ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ ΗΣ Ιωάννης Ε., ηµόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια, Υγειονοµική Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία ( ). ηµόσια Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια στην Ευρώ η, την Ελλάδα και την Οθωµανική Αυτοκρατορία τον 19 ο και τις αρχές του 20 ού αιώνα, Αθήνα 2010 ΡΗΓΑΤΟΣ Γ., Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ( ), Αθήνα 1985 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου ηµόσια υγεία και κοινωνική ολιτική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η ε οχή του (Αθήνα ), Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας- Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», Παπαζήσης, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 7

8 ΣΑΒΒΑΚΗΣ Μ., Οι λε ροί της Σ ιναλόγκας. Ιατρική, Εγκλεισµός, Βιωµένες Εµ ειρίες ( ), Πλέθρον, Αθήνα ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική ολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινού ολη ( ), Αθήνα Εκ αίδευση ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ., Οι έλληνες µηχανικοί. Θεσµοί και ιδέες, , Βιβλιόραµα, Αθήνα ΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ., Η εκ αίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας 1922). Κοινωνικο οίηση στα ρότυ α της ατριαρχίας και του εθνικισµού, Gutenberg, Αθήνα ΖΙΩΓΟΥ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ., Η Μέση Εκ αίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 1830_1893_-b- 1.html ΛΑΠΠΑΣ Κ., Πανε ιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19 ο αιώνα, ΙΑΕΝ-ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα2004. Προσβάσιµο εδώ: 59.html ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΛ. ΕΛΕΓΜΙΤΟΥ Ελ., Η εκ αίδευση εις τα του οίκου και τα γυναικεία καθήκοντα. Α ό την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκ αιδευτική µεταρρύθµιση, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: eis_ta_tou_oikou kai_ta_ginaikeia_kathikonta-b- 19.html ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Στ., Εκ αίδευση και ανά τυξη στην Ελλάδα Το ασύµ τωτο µιας σχέσης, Θεµέλιο, Αθήνα ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ Στ., Εκ αιδευτικές ανταλλαγές και τεχνική βοήθεια στη µετα ολεµική Ελλάδα. Η δι λωµατία των εκσυγχρονιστικών ιδεών, Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου Πανε ιστήµιο, Ιδεολογίες και Παιδεία. Ιστορική ιάσταση και Προο τικές, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: panepistimio ideologia_kai_ paideia -b-32.html ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιστηµονικού Συνεδρίου Η Εκ αιδευτική ολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" - Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007 ΣΤΑΥΡΙ Η ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ Ρ., ηµοτικισµός και κοινωνικό ρόβληµα, Αθήνα ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛ., Εκ αίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί ροβληµατισµοί ( ). Ένα ανθολόγιο, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ Α., Εκ αιδευτική µεταρρύθµιση και φιλελεύθεροι διανοούµενοι, Αθήνα Εργασία ΑΒ ΕΛΑ Έ., ηµόσιοι υ άλληλοι γένους θηλυκού: καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα στο δηµόσιο τοµέα, , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρ., Η µαθητεία στις κοµ ανίες των χτιστών της Πελο οννήσου, ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 24.html Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 8

9 ΛΙΑΚΟΣ A., Εργασία και ολιτική στην Ελλάδα του µεσο ολέµου. Το ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, Ιστορικό Αρχείο Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19 ο και τις αρχές του 20 ου αιώνα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., Η µαθητεία στα ε αγγέλµατα (16 ος -20 ος αι.), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 16os_20os_ai -b-3.html ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Λ., Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιοµηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο PERROT Michelle, Η εργασία των γυναικών στην Ευρώ η, 19ος-20ος αιώνας, (µεταφρ.. Σαµίου), Επιστηµονικό και Μορφωτικό Ίδρυµα Κυκλάδων, Ερµούπολη ΡΗΓΙΝΟΣ Μ., Παραγωγικές δοµές και εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα, , Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα ΡΗΓΙΝΟΣ Μ., Μορφές αιδικής εργασίας στη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, , ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: 1870_1 940_-b-44.html ΣΑΛΙΜΠΑ Ζ., Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και στη βιοτεχνία ( ), ΙΑΕΝ, Αθήνα Προσβάσιµο εδώ: _1922_-b-56.html ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟς Κ., Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη ( ). Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο µεσο όλεµο, Αθήνα ΧΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ Π., Σµιλεύοντας την υ οταγή. Οι έµµισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το ρώτο µισό του 20ού αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012 Εργατικό - συνδικαλιστικό κίνηµα ΑΥΓΟΥΣΤΙ ΗΣ Α., Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα κατά τη δεκαετία του 1940 και τα εριθώρια της ολιτικής, Καστανιώτης, Αθήνα ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ A., Η ε αγγελία της αδύνατης ε ανάστασης. ΚΚΕ και αστισµός στον Μεσο όλεµο, Θεµέλιο, Αθήνα ΚΟΡ ΑΤΟΣ Γ., Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Μπουκουµάνης, Αθήνα [α έκδοση: 1931] ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Γ., Για µια Ιστορία του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος. Εισαγωγή στην αιδαγωγική της ιστορικής έρευνας, Οδυσσέας, Αθήνα ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Γ., Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα και οι ξένες ε εµβάσεις ( ), Οδυσσέας, Αθήνα ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Γ., Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο, Εξάντας, Αθήνα ΜΟΣΚΩΦ Κ., Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήµατος της εργατικής τάξης. Η διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα λ ΝΟΥΤΣΟΣ Π., Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, Γνώση, Αθήνα Φεµινισµός ΑΒ ΕΛΑ Ε. ΨΑΡΡΑ Αγ. (επιµ.), Ο φεµινισµός στην Ελλάδα του Μεσο ολέµου. Μια ανθολογία, Αθήνα Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/2013 9

10 ΑΒ ΕΛΑ Ε. (επιµ.), Το Λύκειον των Ελληνίδων 100 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010 ΒΑΡΙΚΑ ΕΛ., Η εξέγερση των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, , Κατάρτι, Αθήνα ιασ ορά ΚΑΡ ΑΣΗΣ Β., Έλληνες οµογενείς στη Νότια Ρωσία , Αλεξάνδρεια, Αθήνα ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι., Ε ισκό ηση της ιστορίας της νεοελληνικής διασ οράς, Βάνιας, Θεσσαλονίκη ΨΥΡΟΥΚΗΣ Ν., Το νεοελληνικό αροικιακό φαινόµενο, Αθήνα ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. -ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Χρ. (επιµ.), ιασ ορά- ίκτυα- ιαφωτισµός, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Τετράδια Εργασίας 28 (2005) Προσβάσιµο εδώ: Μετανάστευση ΑΥ ΗΣ Β. - ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ Α., Η ελληνική µετανάστευσις: Μελέτη δευτεροετών φοιτητών, τυπογραφείο Πετράκου, Αθήνα ΒΕΝΤΟΥΡΑ Λ., Έλληνες µετανάστες στο Βέλγιο, Νεφέλη, Αθήνα ΑΜΗΛΑΚΟΥ Μ., Έλληνες µετανάστες στην Αργεντινή , Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής Τράπεζας, Αθήνα ΖΟΛΩΤΑΣ Ξ., Μετανάστευσις και οικονοµική ανά τυξις, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα ΛΑΛΙΩΤΟΥ Ι., ιασχίζοντας τον Ατλαντικό: η ελληνική µετανάστευση στις ΗΠΑ κατά το ρώτο µισό του 20 ου αιώνα, Πόλις, Αθήνα Η µαρτυρία της λογοτεχνίας ΒΑΓΕΝΑΣ Νάσος (επιµ.), Α ό τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. Μελέτες για την εζογραφία της εριόδου , Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ΗΜΑΡΑΣ Κ. Θ., Ελληνικός Ρωµαντισµός, Ερµής, Αθήνα 1994 (α έκδοση: 1982) ΜΟΥΛΛΑΣ Παναγιώτης, Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19 ο αιώνα, Σοκόλης, Αθήνα ΠΟΛΙΤΗΣ Αλέξης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτρο ίες στην Ελλάδα του , Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων, Αθήνα (α έκδ. 1993). Papastefanaki_ Oikonomiki kai koinoniki istoria_vivliografikos odigos 28/2/

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 11ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1881 ΩΣ 1910. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 11ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1881 ΩΣ 1910. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1881 ΩΣ 1910 Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 1) Οικονοµικοί µηχανισµοί και νοοτροπίες στον Ελληνικό χώρο 15 ος 19 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Από την Οθωµανική περίοδο στο Ελληνικό κράτος: πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων. Νικόλαος Α.

Από την Οθωµανική περίοδο στο Ελληνικό κράτος: πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων. Νικόλαος Α. Από την Οθωµανική περίοδο στο Ελληνικό κράτος: πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος Η ένταξη των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής στο Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωµάτωση;

Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωµάτωση; Συνέδριο «Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστηµών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισµός» Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΠΜΣ «Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία

Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940 E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική δωρεά Παγκρητικής Eνώσεως Aμερικής Hρακλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης

510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης 510044 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διδάσκων: Α. Μωυσίδης ΕΠ ΕΣ 3 ΔΜ 3 ΕΕ Κύκλος: 2 Χώρος και Κοινωνία 1. Η Κοινωνική και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας ΠΡΟ00 1 Κατερίνα Προσεµινάριο Ι. Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 12ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1910-1940. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 12ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1910-1940. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 12 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 12ος ΤΟΜΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1910-1940 Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία.

Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων µε την Αλβανία. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Τα Γιάννενα µετά το άνοιγµα των συνόρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς

Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς e-φυλλάδιο 1 Yπεύθυνη έκδοσης: Κωνσταντίνα Μπάδα Συντακτική επιτροπή: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ιορδάνης Ψημένος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης, Μάχη Οικονόμου, Νίκος Ξυπολυτάς Eπικοινωνία: Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 13ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1940-1949. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 13ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1940-1949. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 13 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 13ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1940-1949 Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ν01.137.0 Σπογγαλιευτική δραστηριότητα και κοινωνική συγκρότηση στο νησί της Καλύμνου (19ος- 20ός αι.). Ευδοκία Ολυμπίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων.

Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Μια περιοδολόγηση της εμφάνισής τους στο δημόσιο χώρο των κοινοτήτων. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Καμπόλης Δημήτρης Επόπτης καθηγητής: Σκουλίδας Ηλίας Πτυχιακή εργασία: Τα αρβανίτικα τραγούδια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 300 B / 03742 IDEAS, PEOPLE AND PEACE. -- 1. -- NEW YORK : HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS, 1958. -- ΣΕΛ. 151, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 2. ΕΙΡΗΝΗ. 3. ΙΔΕΕΣ. 4. ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 101. Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ς-20 ζ αι.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 101. Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ς-20 ζ αι. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 101 Σύρος και Ερμούπολη Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15 ς-20 ζ αι. Επιμέλεια Χριστίνα Αγριαντώνη, Δημήτρης Δημητρόπουλος ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 14ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 14ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 14 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 14ος ΤΟΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στο Δ.Π.Θ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1955. Πραγματοποίησα τις βασικές και προπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεώργιος Χαλκιάς εργάζεται ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στα Λιμενάρια της Θάσου

Ο Γεώργιος Χαλκιάς εργάζεται ως δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε στα Λιμενάρια της Θάσου ISBN: 978-960-467-183-0 Σχεδίαση εξωφύλλου: Βασίλης Τζομπανόπουλος Η ιστορία του Κάστρου, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Θάσου, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού η πορεία του στο χρόνο και

Διαβάστε περισσότερα

KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. w w w.m ie t.gr TO ΤΑΞΙΔΙ. ... g g g FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ ' ' Μ

KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. w w w.m ie t.gr TO ΤΑΞΙΔΙ. ... g g g FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ ' ' Μ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ w w w.m ie t.gr FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ '....... g g g ' Μ KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Τ ΡΑΠΕΖΗΣ L I O N E L C A S S O N TO ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ Α ΡΧΑ ΙΟ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν

Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Ε ι σ α γ ω γ ή Σελίδα 2 Ε ν ό τ η τ α Α _ Θεωρητικό πλαίσιο Σελίδα 5 1. Έννοιες σχετικές με τη Βιομηχανική Κληρονομιά 1.1. Βιομηχανική Κληρονομία, Αρχαιολογία_ Θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (1870-1922)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (1870-1922) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (1870-1922) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις.

μπορούν να καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις. Τ Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Τ Ο 19 Ο αιώ ν α ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αιώνα, σελ. 1 1. Το αγροτικό ζήτημα Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος στον

Διαβάστε περισσότερα

9-24, και, της ίδιας, Reflections on Writing a History of Women Teachers, Harvard Educational Review, vol. 67(1997), No. 4, pp. 635-657.

9-24, και, της ίδιας, Reflections on Writing a History of Women Teachers, Harvard Educational Review, vol. 67(1997), No. 4, pp. 635-657. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. «Γυναίκες εκπαιδευτικοί: Ο ρόλος τους στην αφύπνιση και διαµόρφωση φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα κατά το 19 ο αιώνα και

Διαβάστε περισσότερα