ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Ένα συγκριτικά μικρό μέρος των χρημάτων που καταθέτετε στην τράπεζα διατηρείται σε νόμισμα. Ένα ποσό το οποίο υπό κανονικές συνθήκες είναι απολύτως επαρκές για να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες του μέσου πολίτη. Franklin D. Roosevelt

2 Νομισματική πολιτική Βασική λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας και βασικός στόχος της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής: έλεγχος και ρύθμιση της ποσότητας (προσφοράς) χρήματος, καθώς και η χρηματοδότηση της οικονομίας. Η ΚΤ, μέσω της οποίας το κράτος ασκεί τη νομισματική πολιτική, μπορεί με την επιβολή ορισμένων μέτρων, να περιορίζει τη δυνατότητα που έχουν οι εμπορικές τράπεζες, να αυξάνουν ή να μειώνουν την ποσότητα χρήματος στην οικονομία. Τα μέτρα της ΚΤ κατηγοριοποιούνται σε: 1. Γενικά μέτρα (εφαρμόζονται σε ολόκληρο το εμπορικό σύστημα). 2. Ειδικά μέτρα (περιορισμός πιστώσεων σε ορισμένους δανειστές) 2

3 Εργαλεία νομισματικού ελέγχου της ΚΤ Σε χώρες όπου η κεφαλαιαγορά είναι ανεπτυγμένη και η αγορά του χρήματος καλά οργανωμένη, η ΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εξής εργαλεία: 1. Πολιτική των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων (Reserve Requirements) 2. Πολιτική του προεξοφλητικού επιτοκίου (Discount Rate) 3. Πολιτική της ανοιχτής αγοράς (Open-Market Operations) 4. Πολιτική των Δημοσίων Καταθέσεων 3

4 Πολιτική υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων Ρυθμίσεις για τα ελάχιστα ποσοστά διαθεσίμων που πρέπει να έχουν οι τράπεζες έναντι των καταθέσεων. Αύξηση του ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων από την ΚΤ σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν περισσότερα διαθέσιμα και, συνακόλουθα ότι μπορούν να δανείσουν μικρότερο μέρος από το κάθε ευρώ που κατατίθεται. Έτσι, μειώνεται ο πολλαπλασιαστής χρήματος και άρα και η προσφορά χρήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εμπορικές τράπεζες: i. Θα περιορίσουν τις χορηγήσεις νέων δανείων ii. Θα ανακαλέσουν ορισμένα δάνεια iii. Δεν θα προβούν στην ανανέωση ορισμένων ληξιπρόθεσμων δανείων 4

5 Πολιτική υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων Μείωση του ποσοστού υποχρεωτικών διαθεσίμων από την ΚΤ σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να έχουν λιγότερα διαθέσιμα και, συνακόλουθα ότι μπορούν να δανείσουν περισσότερα. Έτσι, αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής χρήματος και άρα και η προσφορά χρήματος. Βασικότερος σκοπός των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων: παρέχουν τη δυνατότητα στην ΚΤ να ελέγχει το σύνολο των καταθέσεων όψεως που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν οι τράπεζες (δεν είναι η κάλυψη-ασφάλεια των καταθέσεων του κοινού). 5

6 Πολιτική υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων Έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα αλλά δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά από την ΚΤ γιατί έχει τα εξής μειονεκτήματα: i. Απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να φέρει επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. ii. Εφαρμόζεται ενιαία για όλες τις εμπορικές τράπεζες και δε λαμβάνει υπόψιν ιδιαιτερότητες και συνθήκες ρευστότητας. iii. Δεν παρουσιάζει ευκαμψία (δεν μπορεί να το μεταβάλει συχνά η ΚΤ γιατί κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα). iv. Γίνεται γρήγορα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω του τύπου. Έτσι, μειώνεται η εμπιστοσύνη του κοινού. 6

7 Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου Η πιο συνηθισμένη μέθοδος χρηματοδότησης των εμπορικών τραπεζών. Προεξοφλητικό επιτόκιο: το επιτόκιο με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες δανείζονται χρήματα από την ΚΤ. Ονομάζεται προεξοφλητικό γιατί: οι εμπορικές τράπεζες δανείζονται χρήματα από την ΚΤ προεξοφλώντας τις απαιτήσεις τους. Η ΚΤ καθορίζει: 1. Το ύψος του προεξοφλητικού επιτοκίου 2. Τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνουν χρεόγραφα για να γίνουν δεκτά από την ΚΤ. 3. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να γίνει δεκτό από την ΚΤ σε χρεόγραφα για προεξόφληση, για κάθε μία τράπεζα ξεχωριστά. 7

8 Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου Αν η ΚΤ αυξήσει το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι εμπορικές τράπεζες θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την παροχή δανείων αντί να δανειστούν διαθέσιμα από την κεντρική τράπεζα, με αποτέλεσμα η προσφορά χρήματος να μειωθεί. Αν η ΚΤ μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι τράπεζες θα νιώσουν πιο ελεύθερες να δώσουν δάνεια, γνωρίζοντας ότι θα είναι σε θέση να δανειστούν πιο φθηνά από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να καλύψουν τα υποχρεωτικά ποσοστά τραπεζικών διαθεσίμων τους, και έτσι η προσφορά χρήματος θα έχει την τάση να αυξάνεται. 8

9 Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου: Εφαρμογή Η ΕΚΤ το ονομάζει επιτόκιο αναχρηματοδότησης (main refinancing operations fixed rate), η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ το ονομάζει επιτόκιο προεξόφλησης (discount rate) και η Τράπεζα της Αγγλίας το ονομάζει επιτόκιο repo (bank rate). Η ΕΚΤ το διαμόρφωσε στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών 0,00% από 11/03/2016. Ο τρόπος με τον οποίο η κεντρική τράπεζα δανείζει στον τραπεζικό τομέα είναι διαμέσου μιας ειδικής μορφής συναλλαγών ανοικτής αγοράς. είδος συναλλαγής ανοικτής αγοράς: συμφωνία επαναγοράς ή repo (repurchase agreement). 9

10 Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου: Εφαρμογή Οι ΚΤ χρησιμοποιούν πρακτικές όπως η αγορά ομολόγων ή άλλων τίτλων από τράπεζες με ταυτόχρονη συμφωνία να τους τα πωλήσουν αργότερα. Το επιτόκιο που χρεώνει στο δάνειο η κεντρική τράπεζα είναι το επιτόκιο αναχρηματοδότησης (ή προεξόφλησης ή επιτόκιο repo). Δηλαδή, η ΚΤ θα έχει μια λίστα από αξιόπιστα περιουσιακά στοιχεία που θα αποδεχθεί ως εγγύηση για το δάνειο. Ο προσδιορισμός του επιτοκίου αναχρηματοδότησης επηρεάζει τα επιτόκια της χρηματαγοράς. χρηματαγορά (money market): η αγορά βραχυχρόνιων διαθεσίμων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών. Επιτόκια που προσφέρονται για καταθέσεις μιας τράπεζας σε άλλη τράπεζα, π.χ. επιτόκιο EONIA, επιτόκιο EURIBOR. 10

11 Πολιτική προεξοφλητικού επιτοκίου: Εφαρμογή Η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της άλλα δύο βασικά επιτόκια. Το ένα είναι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit facility rate) το οποίο διαμορφώθηκε σε -0,40% από 11/03/2016. Επηρεάζει το κόστος ευκαιρίας των ρευστών διαθεσίμων και, μέσω αυτού, το κίνητρο των τραπεζών να κρατούν υπερβάλλοντα διαθέσιμα. Το άλλο επιτόκιο είναι το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (marginal lending facility rate) το οποίο διαμορφώθηκε σε 0,25% από 11/03/2016. Είναι το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται από την ΕΚΤ κεφάλαια για διάρκεια μιας ημέρας. 11

12 Πολιτική της ανοικτής αγοράς Αγορά ή πώληση από την ΚΤ, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, κρατικών ομολογιών στην ανοικτή (ελεύθερη) αγορά (που συνήθως είναι το χρηματιστήριο αξιών) για τη μεταβολή της ποσότητας (προσφοράς) χρήματος στην οικονομία. Αν η ΚΤ θέλει να μειώσει την ποσότητα χρήματος στην οικονομία τότε θα πωλήσει κρατικές ομολογίες. Οι αγοραστές των ομολογιών πληρώνουν την ΚΤ με αποτέλεσμα τη μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από τις εμπορικές τράπεζες στην ΚΤ. Διαταραχή της αναλογίας μεταξύ υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων και καταθέσεων όψεως στις εμπορικές τράπεζες. Περιορισμός της χορήγησης δανείων από πλευρά εμπορικών τραπεζών. 12

13 Πολιτική της ανοικτής αγοράς Αν η ΚΤ θέλει να αυξήσει την ποσότητα χρήματος στην οικονομία τότε θα αγοράσει κρατικές ομολογίες. Οι πωλητές των ομολογιών εισπράττουν από την ΚΤ με αποτέλεσμα τη μεταφορά ρευστών διαθεσίμων από την ΚΤ στις εμπορικές τράπεζες. Διαταραχή της αναλογίας μεταξύ υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων και καταθέσεων όψεως στις εμπορικές τράπεζες. Αύξηση των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών με αποτέλεσμα την αύξηση της χορήγησης δανείων. 13

14 Πολιτική της ανοικτής αγοράς Επιπτώσεις της πολιτικής ανοικτής αγοράς: Μεταβάλλονται τα ρευστά διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών. Η τιμή και η απόδοση των ομολογιών μεταβάλλεται. Οι προοπτικές για την οικονομία μεταβάλλονται. Πώς μεταβάλλονται; Δενυπάρχει γενική συμφωνία. Π.χ., μπορεί η ΚΤ νααγοράζει ομολογίες και έτσι να αυξήσει την προσφορά χρήματος, να μειώσει τα επιτόκια, να τονωθούν οι επενδύσεις, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η παραγωγή των επιχειρήσεων, να αυξηθεί η κατανάλωση. Αλλά..πιθανόν αυτή η επεκτατική νομισματική πολιτική να επιφέρει αύξηση στο ρυθμό πληθωρισμού. 14

15 Πολιτική της ανοικτής αγοράς Πλεονεκτήματα της πολιτικής ανοικτής αγοράς: Μεγάλη ευελιξία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ΚΤ για να μεταβάλλει την ποσότητα χρήματος σε οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιοδήποτε ποσό. Οι μεταβολές στην ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα και γρηγορότερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα νομισματικά εργαλεία. Οι ενέργειες της ΚΤ δεν γίνονται εμφανείς στο ευρύ κοινό με αποτέλεσμα να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα. Βασική προϋπόθεση: ανεπτυγμένη κεφαλαιαγορά! 15

16 Πολιτική των δημοσίων καταθέσεων Οι καταθέσεις όψεως του κράτους που διατηρούνται στην ΚΤ, δεν περιλαμβάνονται στον στενό ορισμό της έννοιας της ποσότητας χρήματος (Μ 1 ) (μόνο οι καταθέσεις όψεως του κοινού). Οι καταθέσεις όψεως του κράτους στην ΚΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη νομισματική αρχή ως μέσο άσκησης της νομισματικής πολιτικής της. Μετακίνηση των καταθέσεων αυτών από την ΚΤ στις εμπορικές σημαίνει αύξηση των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών (νομισματική επέκταση). Μετακίνηση των καταθέσεων αυτών από τις εμπορικές τράπεζες στην ΚΤ σημαίνει μείωση των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών (νομισματική συρρίκνωση). 16

17 Πολιτική των δημοσίων καταθέσεων Η συγκεκριμένη πολιτική (όπως και η πολιτική των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων) είναι πολύ δραστικότερη σε σύγκριση με τις άλλες πολιτικές (προεξοφλητικού επιτοκίου και ανοικτής αγοράς). Αυτό συμβαίνει γιατί: ασκεί άμεσα ακαριαία επίδραση στο ύψος των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών. ενώ οι άλλες δύο πολιτικές ασκούν επίδραση μέσω της συμπεριφοράς των εμπορικών τραπεζών η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. 17

18 Πιστωτική Πολιτική Περιλαμβάνει τους ειδικούς ή ποιοτικούς ελέγχους, με τους οποίους ελέγχεται η συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος και ακόμη του εξωτραπεζικού κοινού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: Έλεγχος των επιτοκίων των εμπορικών τραπεζών (χορηγήσεων, καταθέσεων). Διαφοροποίηση των όρων δανεισμού (διαφορετικά επιτόκια στις χορηγήσεις δανείων ώστε να ενθαρρύνονται παραγωγικές επενδύσεις). Διαφοροποίηση του ύψους υποχρεωτικών καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών στην ΚΤ (π.χ., ανάλογα με τον προορισμό του δανείου). 18

19 Πιστωτική Πολιτική Έλεγχος χορήγησης δανείων από ορισμένο ύψος και έλεγχος στις εκδόσεις τίτλων στην κεφαλαιαγορά (προτίμηση στις εκδόσεις τίτλων στην κεφαλαιαγορά από επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη και πρόοδο της οικονομίας). Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων που ενισχύουν τις παραγωγικές επενδύσεις. Έλεγχος της επενδυτικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων (π.χ., να επενδύουν τα ρευστά διαθέσιμα σε τίτλους του Δημοσίου). Μέτρα ελέγχου των εισαγωγών (υποχρέωση κατάθεσης προκαταβολής στην ΚΤ ενός ποσοστού της αξίας του εμπορεύματος που θα εισαχθεί. Στόχος ο περιορισμός των εισαγωγών. Δεν ισχύει στις χώρες της ΕΕ). 19

20 Πιστωτική Πολιτική Άσκηση εκλεκτικής πιστωτικής πολιτικής από την ΚΤ κατά την άμεση χρηματοδότηση του εξωτραπεζικού τομέα (η ΚΤ μπορεί να δανείσει στο Κράτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ΔΕΚΟ κλπ. επίσης, μπορεί να διευκολύνει τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε επιχειρήσεις ή σε νοικοκυριά). Συστάσεις, οδηγίες και παροτρύνσεις από την ΚΤ προς τις εμπορικές τράπεζες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (τα μέτρα αυτά έχουν τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσο πιο αξιόπιστη είναι η ΚΤ και όσο μεγαλύτερη δύναμη έχει ναικανοποιήσει τους στόχους της μεάλλα μέσα). Έλεγχος των πωλήσεων με δόσεις από την ΚΤ (ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση της διενέργειας μεγάλων δαπανών). 20

21 Νομισματική και πιστωτική πολιτική Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το αν υπάρχει ισχυρή θετική ανταπόκριση εκ μέρους του εμπορικού τραπεζικού συστήματος και του κοινού. Όσο πιο ισχυρά θετική είναι τόσο πιο γρήγορα θα φέρουν οι πολιτικές τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο παίζει και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Συγκεκριμένα: Το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζεται η διάρθρωση του τραπεζικού τομέα (είδη πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν, νομικές προϋποθέσεις κλπ.) Τα θεσμικά μέτρα με τα οποία ρυθμίζονται οι πιστωτικές συναλλαγές στις κεφαλαιαγορές, στην επικοινωνία εμπορικών τραπεζών και κοινού κλπ. 21

22 Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής με νομισματικές ενέργειες Κάλυψη ελλείμματος κρατικού προϋπολογισμού: 1. Χρησιμοποίηση του χρήματος του Δημοσίου που βρίσκεται στην ΚΤ σε καταθέσεις όψεως. Προέρχονται από πλεονάζοντα χρήματα προηγούμενων ετών. Η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί και τονώνει τη συνολική ζήτηση. 2. Δανεισμός από την ΚΤ. Δημιουργία νέου χρήματος για κάλυψη αναγκών της κυβέρνησης. 3. Δανεισμός από εμπορικές τράπεζες (αγορά κρατικών ομολόγων). Μείωση ρευστών διαθεσίμων εμπορικών τραπεζών και αύξηση επιτοκίων. 22

23 Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής με νομισματικές ενέργειες 4. Με απευθείας δανεισμό από το εξωτερικό. Εισροή συναλλάγματος στη χώρα και, κάτω από προϋποθέσεις, αύξηση της ποσότητας χρήματος εγχωρίως. 5. Με απευθείας δανεισμό από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις (αγορά κρατικών ομολόγων από το κοινό). Μείωση ρευστών διαθεσίμων του κοινού, μείωση των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες και αύξηση επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά. 23

24 Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής με νομισματικές ενέργειες Διάθεση πλεονάσματος κρατικού προϋπολογισμού: 1. Αποταμίευση του χρήματος του Δημοσίου στην ΚΤ. Στην ουσία έχουμε μείωση χρήματος στην οικονομία και επομένως μείωση της συνολικής ζήτησης. 2. Εξόφληση δανείων του δημοσίου από την ΚΤ. Στην ουσία έχουμε μείωση χρήματος στην οικονομία και επομένως μείωση της συνολικής ζήτησης. 3. Εξόφληση δανείων του δημοσίου από εμπορικές τράπεζες (επαναγορά κρατικών ομολόγων). Μεταφορά της ποσότητας χρήματος από το λογαριασμό της κυβέρνησης στην ΚΤ στους λογαριασμούς των εμπορικών τραπεζών. Αμετάβλητη ποσότητα χρήματος στην οικονομία. 24

25 Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής με νομισματικές ενέργειες 4. Εξόφληση δανείων του δημοσίου από το εξωτερικό. Εκροή συναλλάγματος από τη χώρα και, κάτω από προϋποθέσεις, μείωση της ποσότητας χρήματος εγχωρίως. 5. Εξόφληση δανείων του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις (επαναγορά κρατικών ομολόγων από το δημόσιο). Μεταφορά της ποσότητας χρήματος από το λογαριασμό της κυβέρνησης στην ΚΤ στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Αμετάβλητη ποσότητα χρήματος στην οικονομία. 6. Το δημόσιο μπορεί να χορηγήσει δάνεια στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Μεταφορά της ποσότητας χρήματος από το λογαριασμό της κυβέρνησης στην ΚΤ. Αμετάβλητη ποσότητα χρήματος. 25

26 Εργαλεία, στόχοι και επιδιωκόμενοι σκοποί της νομισματικής πολιτικής Νομισματικά εργαλεία: κάθε μεταβλητή για την οποία η κεντρική τράπεζα λαμβάνει καθημερινές αποφάσεις. Π.χ. το προεξοφλητικό επιτόκιο, έλεγχος νομισματικής βάσης μέσω πολιτικών ανοιχτής αγοράς, ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Ενδιάμεσοι στόχοι: ο βασικός οικονομικός δείκτης που χρησιμοποιείται για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια. Π.χ. μακροπρόθεσμα επιτόκια αγοράς, νομισματικά σύνολα (Μ1, Μ2, Μ3), συναλλαγματικές ισοτιμίες, ποσοστά πληθωρισμού. Οι ΚΤ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις πληθωριστικές προβλέψεις ως ενδιάμεσο στόχο. Επιδιωκόμενοι σκοποί: σταθερότητα τιμών, βραχυπρόθεσμη μεγέθυνση, σταθερότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας. 26

27 Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής Είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου η νομισματική πολιτική επηρεάζει το προϊόν, τις τιμές και την απασχόληση. Σε μια ανοικτή οικονομία, η νομισματική πολιτική λειτουργεί μέσω της επίδρασης των επιτοκίων στην καταναλωτική και στην επενδυτική ζήτηση, στις καθαρές εξαγωγές, στις διεθνείς ροές κεφαλαίων και στη συναλλαγματική ισοτιμία. Καταναλωτική ζήτηση: C = C 0 + cy d Η νομισματική πολιτική επηρεάζει την καταναλωτική ζήτηση μέσω της α) επίδρασης πλούτου (άμεσα και έμμεσα) και β) μέσω της καταναλωτικής πίστης (από την ποσότητα των πιστώσεων και το κόστος (επιτόκιο) των πιστώσεων). Κατανάλωση και κύκλος ζωής: Τα άτομα εξομαλύνουν την κατανάλωσή τους διαχρονικά. Θεωρία μόνιμου εισοδήματος (Friedman). 27

28 Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής Επενδυτική ζήτηση: Ι = Ι 0 + γy Η επένδυση συνίσταται στην αποδοχή μιας παρούσας θυσίας για την αποκόμιση μελλοντικών κερδών. Για να αναληφθεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα, πρέπει η προσδοκώμενη απόδοση να υπερβαίνει το κόστος ευκαιρίας. Άρα, σε σχετικά υψηλά επίπεδα επιτοκίου, λιγότερα επενδυτικά προγράμματα είναι βιώσιμα. Η νομισματική πολιτική επηρεάζει το επιτόκιο και αντίστροφα επηρεάζει την επενδυτική ζήτηση με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Ο πιστωτικός δίαυλος της νομισματικής πολιτικής: οι τιμές των αγαθών μεταβάλλουν την πραγματική αξία ονομαστικών τίτλων και οι αλλαγές του επιτοκίου, μεταβάλλουν την αγοραία αξία τίτλων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρα. 28

29 Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής Εξωτερικός τομέας: Η μεταβολή του ονομαστικού επιτοκίου ισορροπίας προκαλεί, πρώτον, μεταβολή της συνολικής ενεργού ζήτησης, που προκαλείται μέσω της μεταβολής της κατανάλωσης και της επένδυσης, και οδηγεί σε μεταβολή του εισοδήματος και των εισαγωγών. Δεύτερον, η μεταβολή του επιτοκίου θα μεταβάλλει όλα τα ονομαστικά επιτόκια της αγοράς με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι πραγματικές αποδόσεις των εγχώριων τίτλων σε σχέση με τους ξένους και να υπάρξουν μεταβολές στην καθαρή εκροή κεφαλαίου από την εγχώρια οικονομία. Η μεταβολή της καθαρής εκροής κεφαλαίου θα προκαλέσει μεταβολή της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας επηρεάζοντας στη συνέχεια τις καθαρές εξαγωγές και επιπλέον τη συνολική ζήτηση, το προϊόν και την απασχόληση. 29

30 Επεκτατική ή χαλαρή νομισματική πολιτική Εργαλεία: μείωση στο προεξοφλητικό επιτόκιο, αγορές ομολόγων, μείωση στο ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Μηχανισμός μετάδοσης νομισματικής πολιτικής Βραχυχρόνια: αύξηση της πραγματικής ποσότητας χρήματος στην οικονομία και μείωση του επιτοκίου στη χρηματαγορά μείωση όλων των ονομαστικών επιτοκίων (χορηγήσεων, καταθέσεων) μείωση των προσδοκώμενων πραγματικών επιτοκίων αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης και μείωση των αποταμιεύσεων λόγω της επίδρασης πλούτου (άμεσα και έμμεσα) και της καταναλωτικής πίστης (ποσότητα πιστώσεων και κόστος πίστωσης) 30

31 Επεκτατική ή χαλαρή νομισματική πολιτική αύξηση επενδύσεων αύξηση συνολικής ενεργού ζήτησης πολλαπλασιαστική επίδραση στην αύξηση του προϊόντος και στη μείωση της ανεργίας. Το ισοζύγιο πληρωμών θα δέχεται δύο δυνάμεις. Συγκεκριμένα, η μείωση του επιτοκίου οδηγεί σε εκροή κεφαλαίων από τη χώρα (χειροτέρευση) ενώ το αυξημένο εισόδημα σε αύξηση εισαγωγών και επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών και υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος, βελτίωση εγχώριας ανταγωνιστικότητας και αύξηση των ΝΧ. Τελικά: το ΑΕΠ (Υ) αυξάνεται και η ανεργία μειώνεται. 31

32 Επεκτατική ή χαλαρή νομισματική πολιτική Μακροχρόνια: ο ρυθμός πληθωρισμού θα αρχίσει νααυξάνεται ακόμα πιο αργά θα προσαρμοστεί και η αγορά εργασίας με αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης των ονομαστικών μισθών. Κατάλληλη πολιτική για: ύφεση, ανεργία, αποπληθωρισμό 32

33 Συσταλτική ή σφιχτή νομισματική πολιτική Εργαλεία: αύξηση στο προεξοφλητικό επιτόκιο, πωλήσεις ομολόγων, αύξηση στο ποσοστό υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων. Μηχανισμός μετάδοσης νομισματικής πολιτικής Βραχυχρόνια: μείωση της πραγματικής ποσότητας χρήματος στην οικονομία και αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου άνοδος όλων των ονομαστικών επιτοκίων (χορηγήσεων, καταθέσεων) αύξηση των προσδοκώμενων πραγματικών επιτοκίων μείωση της τρέχουσας κατανάλωσης και αύξηση των αποταμιεύσεων λόγω της επίδρασης πλούτου (άμεσα και έμμεσα) και της καταναλωτικής πίστης (ποσότητα πιστώσεων και κόστος πίστωσης) 33

34 Συσταλτική ή σφιχτή νομισματική πολιτική μείωση επενδύσεων μείωση συνολικής ενεργού ζήτησης πολλαπλασιαστική επίδραση στη μείωση του προϊόντος και στην αύξηση της ανεργίας. Το ισοζύγιο πληρωμών θα δέχεται δύο δυνάμεις. Συγκεκριμένα, η αύξηση του επιτοκίου οδηγεί σε εισροή κεφαλαίων στη χώρα (βελτίωση) ενώ το μειωμένο εισόδημα σε μείωση εισαγωγών και βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών και ανατίμηση του εγχωρίου νομίσματος, επιδείνωση εγχώριας ανταγωνιστικότητας και μείωση των ΝΧ. Τελικά: το ΑΕΠ (Υ) μειώνεται και η ανεργία αυξάνει. 34

35 Επεκτατική ή χαλαρή νομισματική πολιτική Μακροχρόνια: ο ρυθμός πληθωρισμού θα αρχίσει ναμειώνεται ακόμα πιο αργά θα προσαρμοστεί και η αγορά εργασίας με μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης των ονομαστικών μισθών. Κατάλληλη πολιτική για: υπερθέρμανση, πληθωρισμός ζήτησης Μακροχρονίως, καθώς οι τιμές και οι μισθοί παρουσιάζουν ευελιξία και προσαρμόζονται βαθμιαία, οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος τείνουν να έχουν μια μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές και μια μικρότερη επίδραση στο προϊόν. 35

36 Μονεταριστική και Κεϋνσιανή οικονομική πολιτική Μονεταρισμός: η συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να επηρεασθεί πιο αποτελεσματικά με τη ρύθμιση και έλεγχο της προσφοράς του χρήματος. Κύριος στόχος: σταθερότητα τιμών παραβλέποντας προσωρινά τις συνέπειες της πολιτικής τους στο επίπεδο της απασχόλησης. Η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εξασφαλίζει σταθερότητα στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να εμφανισθούν βραχυπρόθεσμα μικρές διακυμάνσεις στην παραγωγή αλλά όχι κρίσεις. Οι κρίσεις προέρχονται από την κρατική παρέμβαση. Εφαρμογή μονεταριστικής οικονομικής: Χιλή 1973, Τουρκία 1980 (αύξηση της ανεργίας σε πρώτη φάση). ΗΒ και ΗΠΑ

37 Μονεταριστική και Κεϋνσιανή οικονομική πολιτική Κεϋνσιανισμός: η συνολική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να επηρεασθεί πιο αποτελεσματικά με την κρατική παρέμβαση. Βοηθάει τον ιδιωτικό τομέα και οδηγεί σε σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Κύριος στόχος: μείωση ανεργίας, αύξηση απασχόλησης και παραγωγής παραβλέποντας τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι προσωρινές. Η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς δεν εξασφαλίζει σταθερότητα στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αστάθεια δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία (κρίσεις). 37

38 Μονεταριστική και Κεϋνσιανή οικονομική πολιτική Ποιο είναι το πλέον κατάλληλο; Κανένα! Πρώτα απαιτείται σωστή διάγνωση και εκτίμηση των αιτιών που είναι υπεύθυνες για την οικονομική κατάσταση. Έπειτα, λήψη κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής. Τι μέτρα; Και νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ποια μέτρα θα έχουν βαρύτητα; Εξαρτάται από την οικονομική πραγματικότητα καθώς και από παράγοντες όπως: Ανάπτυξη χρηματαγοράς-κεφαλαιαγοράς Ανάπτυξη νομισματικού-δημοσιονομικού τομέα. 38

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νομισματική Πολιτική. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική Πολιτική Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομισματική πολιτική Κυριότερη αποστολή κάθε ΚΤ είναι ο έλεγχος της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Έννοια, λειτουργίες και εξέλιξη του χρήματος.................. 19 1.1 Ορισμός του χρήματος..........................................

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Πληθωρισμός Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος. 2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος

6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 6. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος 1. Οι παρεμβάσεις της ΚΤ στην αγορά συναλλάγματος και η προσφορά χρήματος 2. Πως η ΚΤ καθορίζει την συναλλαγματική ισοτιμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα 1 Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα

Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες. Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Η Επιλογή Νομισματικού Καθεστώτος σε Ανοικτές Οικονομίες Σταθερές Ισοτιμίες, Κυμαινόμενες Ισοτιμίες ή Ενιαίο Νόμισμα Νοµισµατική Πολιτική σε Ανοικτές Οικονοµίες Σε ένα καθεστώς κυμαινομένων συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Σύντομα Περιεχόμενα Μέρος Ι. Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη Κεφάλαιο 1 Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης Κεφάλαιο 2 Οικονομικοί μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα Κεφάλαιο 3 Αριστοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κίνδυνος Χώρας. Ευγενία Αναγνωστοπούλου. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κίνδυνος Χώρας Ευγενία Αναγνωστοπούλου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο είτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. Μέρος Ι Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη 37

Σύντομα περιεχόμενα. Μέρος Ι Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη 37 Σύντομα περιεχόμενα Μέρος Ι Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη 37 Κεφάλαιο 1 Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης 37 Κεφάλαιο 2 Οικονομικές μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα 57 Κεφάλαιο 3 Αριστοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες'

Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Χρήμα,'Επιτόκια,'Τιμές'και'Συναλλαγματικές' Ισοτιμίες' Βραχυχρόνια'και'Μακροχρόνια'Ανάλυση' Ο Ρόλος του Χρήµατος Μέσο Πληρωµών Μονάδα Μέτρησης Αξιών Μέσο Διακράτησης Πλούτου µε τη µεγαλύτερη ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα