Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ"

Transcript

1 Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ

2 αλκ Ε Ο Χ Ο Είτε είστε ιδιοκτήτης ή ασχολείστε με τον εκσυγχρονισμό την ανακαίνιση ή με την ανακατασκευή κτιρίου φεθείτε στην έμπνευση. νακαλύψτε τις αμέτρητες επιλογές εφαρμογ ν και θα πεισθείτε για τα μοναδικά προτερήματα των προ όντων από αυτό το ευγενές μέταλλο. νε αρτήτως εάν η μελ τη αφορά μία απλή οικογενειακή κατοικία ή για ένα μεγαλύτερο σπίτι ένα κτίριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στον εσωτερικό χ ρο ή στην ε ωτερική επικάλυψη ή για ασφαλή υδραυλικά δίκτυα ο χαλκός είναι επίκαιρος. 2 3

3 Διαχρονικά κομψός 4 5

4 Λεπτομέρια ορι ντια ρορο μφ η Ο Ο ίγουρα δεν πρόκειται για υλικό που χρειά εται επικάλυψη. όγω της υψηλής ποιοτικά λάμψης του μπορεί και συνδυά εται ιδανικά σχεδόν με όλα τα άλλα δομικά υλικά όπως ύλο γυαλί πέτρα ή τού λο. υτή η πολύπλευρη και ελκυστική παρουσία κάνει τον χαλκό ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αναρίθμητες εφαρμογές τόσο στα εντός όσο και στα πέρι του σπιτιού. 6 χαλκός αποδεικνύει την προσωπική του ελκυστικότητα ιδιαίτερα στις ε ωτερικές εφαρμογές Εκτός από το ασήμι και τον χρυσό ο χαλκός είναι το μοναδικό έγχρωμο μέταλλο. Ε αιτίας της φυσικής του πατίνας το υλικό μεταμορφ νεται από το αρχικό λαμπερό κόκκινο χρ μα σε σκούρο καφέ και στο τέλος ε ελίσσεται σε τυπικό ανοικτό πράσινο χρ μα. υτό δίνει στο σπίτι σας μία μακροχρόνια ωντάνια ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε τον χαλκό στις στέγες και στις επιφάνειες. αι στην περίπτωση που δεν έχετε την υπομονή να περιμένετε στην φυσική χρωματική του ε έλι η μπορείτε να επιλέ ετε προπατινερισμένο χαλκό σε όποια απόχρωση προτιμάτε. Έτσι δικαιολογείται η προτίμηση να επιλέγουν συνδιασμούς από αυτήν την μοναδική χρωματική παλέτα. πορείτε και εσείς να άλετε τις δικές σας ιδέες χρησιμοποι ντας τον χαλκό ως υλικό δημιουργίας μετατρέποντας το σπίτι σας σε κάτι το μοναδικό. 7

5 Foto: A. Kraneburg α φ κ 8 9

6 Foto: Dornbracht α α ή Τ Σ Τ όγω της απόλυτης αδιαπερατότητας του υλικού δεν μπορεί να εισέλθει τίποτε στο πόσιμο νερό από το ε ωτερικό περι άλλον. Επί πλέον λόγω της αντιμικρο ιακής ιδιότητας του χαλκού διασφαλί εται η μη ε άπλωση επικίνδυνων μικροοργανισμ ν στο πόσιμο νερό που μεταφέρουν οι χαλκοσωλήνες. Α κατασκευαστικός κλάδος είναι άλλος ένας τομέας όπου αναπτύσσεται η συνείδηση της αειφόρου ανάπτυ ης και της οικολογίας αποτέλεσμα της ήτησης σε οικολογικά και φυσικά δομικά υλικά. Τελικά λόγω της καθαρότητας και της μακρο ωίας του ο χαλκός είναι το απόλυτο υλικό για τον συνειδητοποιημένο οικολογικά ιδιοκτήτη. ιότι με τον χαλκό φέρνετε την καθαρή φύση στο σπίτι σας. πολαύστε αυτό το ωραίο συναίσθημα χαλκός είναι επίσης ιδανικός για τον συνδυασμό με τα εναλλακτικά ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού. Είναι πλήρως ανακυκλ σιμος ανά και ανά

7 Επενδύστε στην ποιότητα 12 13

8 χαλκός προτάσσει διαρκή προστασία απέναντι περι αλλοντικ ν επιδράσεων απαιτεί ελάχιστη συντήρηση τόσο στην προφύλα η επιφανει ν όσο και στα επιχρίσματα και διατηρεί όλα τα θετικά χαρακτηριστικά του σε κάθε χρονική περίοδο. Α μ Μ Ε χαλκός είναι το καθολικό υλικό στην οικιακή εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα πρό λημα κάτω από δύσκολες συνθήκες επειδή έχει ε αιρετικά φυσικές ιδιοτήτες. όγω της αντοχής του σε πίεση και σε ακραίες θερμοκρασίες είναι επίσης το πλέον κατάλληλο υλικό για ε ειδικευμένες απαιτήσεις όπως είναι τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης ή συστήματα πυρόσ εσης σε εφαρμογές κλιματιστικ ν ή συστήματα διανομής φυσικού αερίου. χαλκός δεν είναι εύφλεκτος και δεν δημιουργεί το ικά αέρια ακόμη και όταν ρίσκεται σε φωτιά. όνο ο χαλκός μπορεί να σας δ σει αυτή την καλή αίσθηση

9 Ζεστασιά, Θαλπωρή, 16 17

10 Foto: BEMM GmbH η λ ή α Ε ι σωλήνες χαλκού είναι ιδιαίτερα λείες και έχουν την ίδια μέση διατομή σε όλη την εγκατάσταση. Το νερό μπορεί να τρέ ει ομοιόμορφα παρά την μικρή ε ωτερική διάμετρο μία παράμετρος που ισχύει και για τις ανακαινήσεις. κόμη και στην ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων πολύ εύκολα και χωρίς μεγάλο κόπο. Έτσι το εστό νερό έρχεται εύκολα από το σύστημα θέρμανσης στον χ ρο σας ε οικονομ ντας ενέργεια. υτό γίνεται επειδή σε αντίθεση με άλλα υλικά σωλην σεων ο κυκλοφορητής του συστήματός σας έχει να κάνει ουσιαστικά λιγότερη δουλειά. Έτσι ο χαλκός φροντί ει τόσο το περι άλλον όσο και το πορτοφόλι σας. ε τον χαλκό είστε επίσης προετοιμασμένοι για τις ανανε σιμες πηγές ενέργειας. Τελικά είναι ελκυστικό να έχεις σπίτι που θερμαίνεται με εναλλακτικές πηγές. ια να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς αυτά τα συστήματα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά ο χαλκός είναι το καλύτερο υλικό σωλην σεων λόγω της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας που διαθέτει. Χ ε ένα ηλιακό θερμικό σύστημα θερμαίνετε το νερό με την δύναμη του ήλιου και έτσι με την ιδανική υποστήρι η στην θέρμανση ε οικονομείτε εύκολα ενέργειας. Εδ ο χαλκός παί ει ένα καθοριστικό ρόλο τους λεγόμενους αποροφητήρες θερμότητας οι οποίοι εγκλω ί ουν την θερμότητα του ήλιου χρησιμοποιούνται πολλαπλές σωλην σεις από χαλκό όπως επίσης και στους εναλλάκτες θερμότητας. ία άλλη εφαρμογή είναι η χρήση του στην γεωθερμική ενέργεια. ε αυτήν το νερό ή σαλαμούρα ένα υδάτινο αλατούχο διάλυμα θερμαίνεται από την θερμότητα της γης. εγκατεστημένη αντλία θερμότητας φθάνει στο μέγιστο αθμό της απόδοσής της όταν συνδυά εται με ενδοδαπέδια ή ενδοτοίχια θέρμανση. υτό το σύστημα χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργεί καλύτερα όταν οι επιφάνειες θέρμανσης είναι από χαλκό. υσικά οι σωλήνες χαλκού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την διανομή αποθηκευμένου ρόχινου νερού π.χ για το νερό της τουαλέτας ή για το πότισμα του κήπου. ιότι αυτό που είναι καλό για τις υδρορροές και τις επικαλύψεις στεγ ν δηλαδή ο χαλκός λειτουργεί φυσικά και στην διανομή του ρόχινου νερού που αποθηκεύεται εκεί. Έτσι ταυτόχρονα προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους του πόσιμου νέρου εφ όσων δεν χρειά εται να οδευτεί πολύτιμο πόσιμο νερό για την αποχέτευση

11 Για μία 20 21

12 η Σ Ο υτό εκινάει με πολυάριθμες πρί ες ακολουθεί με αυτόματους φωτισμούς και τεχνολογικά ανα αθμισμένα συστήματα κλιματισμού και φθάνει μέχρι την πρό λεψη για γρήγορο διαδίκτυο σε όλα τα δωμάτια. Έτσι οι καινούργιες τεχνολογίες θα ρουν τον δρόμο τους στο σπίτι μας. αι όμως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρ ει ε ολοκλήρου οικιακός ηλεκτρολογικός ε οπλισμός χωρίς καλ δια. Το γεγονός ότι η σημερινή τεχνολογία είναι τόσο αποδοτική χωρίς καμία δική σας επι άρυνση σε ένα μεγάλο αθμό οφείλεται στον χαλκό. ιότι για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός πάροχου ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες εφαρμογές χρειά ονται τα παραδοσιακά καλ δια. Το πολύτιμο μέταλλο είναι γρήγορο και συνεπές στην μεταφορά πληροφορι ν και ρεύματος και χρειά εται πολύ λίγο χ ρο για να λειτουργήσει. Εάν ε οπλίσετε το σπίτι σας με σωλήνες χαλκού είστε ιδανικά δικτυωμένοι και επίσης τεχνολογικά προετοιμασμένοι για το έ υπνο μελλοντικό σας σπίτι

13 Διατηρείστε δροσερό κεφάλι 24 25

14 Σ Ε αι οι ιδιοκτήτες παλαι ν κατοικι ν όλο και συχνότερα ε οπλί ουν τα σπίτια τους με λύσεις κλιματιστικ ν συστημάτων. ι σωλήνες χαλκού παί ουν έναν σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα της ψυκτικής τεχνολογίας. όγω της πολύ καλής τους θερμικής αγωγιμότητας ανθεκτικότητας στην διά ρωση και της εύκολης εγκατάστασης ο χαλκός είναι πλέον το προτεινόμενο υλικό για υψηλά επίπεδα ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης στις συσκευές ψύ ης και επε εργασίας αέρα. Π πό καιρού εις καιρόν δυσάρεστες οσμές μπορεί να προέλθουν από τα συστήματα επε εργασίας αέρα το εσωτερικό τους και μάλιστα στα κρύα σημεία δημιουργούνται συμπυκν ματα. υγρασία αυτή οηθάει στην ανάπτυ η ακτηριδίων και άλλων μικρο ίων. υτό δεν δημιουργεί μόνο μυρωδιά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και την υγεία μας. Εκτός από την συνεχή συντήρηση τα υλικά που χρησιμοποιούμε παί ουν έναν σημαντικό ρόλο. Εάν το εσωτερικό δεν αποτελείται από άλλα μέταλλα που είναι φθηνότερα αλλά από χαλκό θα είχαμε περιορισμό του μικρο ιακού φορτίου. αι αυτό διότι ο χαλκός έχει αντιμικρο ιακές ιδιότητες. Λεπτομέρια αεραγωγού κεντρικού κλιματισμού 26 27

15 μ α μ 28 29

16 Λ Ι Τοποθετείστε εκθέματα ά α από χαλκό έπιπλα πόμολα μοντέρνα ε αρτήματα μπάνιου ή λάμπες και υλικά διακόσμησης. φυσικότητα συνδυά εται μετην λυτή κομψότητα. χαλκός και τα κράματα του μπορεί να μετατρέψει το σπίτι σας σε κάτι ε αιρετικά ιδιαίτερο μέσα και έ ω

17 καλή φήμη 32 33

18 Foto: Dornbracht Ο Κ Ο Επί πλέον τα υλικά μπορούν να συνδυαστούν εύκολα και να τα προμηθευτούν από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Πλεονεκτήματα που εκτιμούν οι επαγγελματίες. Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα γύρω από τον χαλκό; Έχετε απορίες ή ψάχνετε για έμπνευση; Τότε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

19 Πειραιώς Ταύρος, Αττική ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ

Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ

Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ Με Χαλκό. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΑΛΚΟ Χ πιλέγοντας χαλκό δίνετε έμφαση στη ξεγνοιασιά, ατμόσφαιρα και στην άνεση. Ο χαλκός έχει πολλές θετικές ιδιότητες, είναι ανθεκτικός, ενεργειακά αποδοτικός, αξιόπιστος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΑΛΚΟ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΑΛΚΟ Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ! 10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΑΛΚΟ 1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΥΛΙΚΟ Οι σωληνώσεις χαλκού είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και διαρκείας, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες σπιτιών σιγουριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζεστό νερό & θέρμανση

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζεστό νερό & θέρμανση ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 100% ενέργεια, εντελώς δωρεάν για πάντα για ζεστό νερό & θέρμανση Τιρόλο H χώρα των βουνών. Τόσο όμορφο που κόβει την ανάσα, μέσα στη φύση, με εξαιρετική ποιότητα ζωής. Ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

Κλιμαμηχανική φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι. Κλιμαμηχανική λύσεις που αποδίδουν για κάθε επιχείρηση Η πορεία της Κλιμαμηχανικής Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στις ελληνικές οικίες & επιχειρήσεις ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης έργων ενοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένη Τεχνολογία Συστημάτων. Απλά... Καλύτερη. Γερμανική Τεχνολογία Αιχμής. Λύσεις του σήμερα και του αύριο!

Προηγμένη Τεχνολογία Συστημάτων. Απλά... Καλύτερη. Γερμανική Τεχνολογία Αιχμής. Λύσεις του σήμερα και του αύριο! Προηγμένη Τεχνολογία Συστημάτων Απλά... Καλύτερη. Γερμανική Τεχνολογία Αιχμής Λύσεις του σήμερα και του αύριο! Θέρμανση και ψύξη με την ενέργεια της φύσης! Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch

Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Ζεστασιά για το σπίτι σας Επίτοιχοι λέβητες αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης από τη Bosch Καλωσορίσατε στη Bosch. Για πάνω από εκατό χρόνια το όνοµα της Bosch αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστό. σπίτι. χωρίς να... καεί η τσέπη σας ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Πώς να µειώσετε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης

Ζεστό. σπίτι. χωρίς να... καεί η τσέπη σας ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Πώς να µειώσετε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ζεστό σπίτι χωρίς να... καεί η τσέπη σας Αξιοποιήστε τα «πράσινα» συστήµατα γεωθερµίας, ηλιακού κλιµατισµού και ενεργειακών τζακιών Πώς να µειώσετε την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12

GREE, making BETTER air conditioners. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2011-12 GREE, making BETTER air conditioners ηλεκτρική ισχύς θερμοκρασία περιβάλλοντος διαθέσιμη ενέργεια Η GREE Electric Appliances

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου... Ο ρόλος του EPS στην Ενεργειακή Αναβάθμιση ενός κτιρίου. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εισαγωγή. Στην Ευρώπη αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη

Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη για νεόδμητες Το Daikin Altherma προσφέρει δύο συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών τα οποία παρέχουν και τα δύο θέρμανση και ψύξη και τα οποία περιλαμβάνουν σύστημα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14

Change for LiFE. αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 Change for LiFE αντλίες θερμότητας αέρος νερού 2013-14 GREE, making BETTER air conditioners Η GREE Electric Appliances Inc είναι ο 1ος μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως Η GREE

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating H Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση της Heat Plus είναι η πιο αποτελεσματική και υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Παγκοσμίως. Εξασφαλίζει μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για ζεστό σπίτι και οικονοµία στην τσέπη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΟΙΚΟτύπος ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για ζεστό σπίτι και οικονοµία στην τσέπη ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟτύπος ΕΝΘΕΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Αλλάξτε κουφώµατα και συστήµατα κλιµατισµού µε έκπτωση έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Σχεδιασμός με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και τη χρήση φιλικών υλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Εκπόνηση: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε μικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε μικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε μικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Καλωσορίσατε στη Bosch. Για πάνω από εκατό χρόνια το όνοµα της Bosch αντιπροσωπεύει την κορυφαία τεχνολογία και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση Προστασία από παγετό και χιόνι Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ REHAU; ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΙ REHAU; ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ REHAU; ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα δυνατά σημεία της REHAU Συνεχής επαναπροσδιορισμός των ορίων του δυνατού, με τη χρήση όλο και πιο αποδοτικών υλικών. Υλοποίηση οραμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές.

Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού ROTEX HPSU Ιδανικό κλίμα και τις τέσσερις εποχές. Θαλπωρή το χειμώνα, ευχάριστη δροσιά το καλοκαίρι. Οι αντλίες θερμότητας HPSU της Rotex μειώνουν τα εξοδά σας στο ελάχιστο.

Διαβάστε περισσότερα