Δ/νση Προμηθειών Στέγασης & Αξιοπ. Περιουσίας Τμήμα Προμηθειών Στέγασης & Συντήρησης Σατωβριάνδου 18, Αθήνα 5 ος όροφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση Προμηθειών Στέγασης & Αξιοπ. Περιουσίας Τμήμα Προμηθειών Στέγασης & Συντήρησης Σατωβριάνδου 18, 10432 Αθήνα 5 ος όροφος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός ΟΑΕΕ Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18, Αθήνα Πληροφορίες : Τρ. Γαβρινιώτου, Σπ. Χρυσανθάκης Τηλέφωνο : , Fax : ΑΘΗΝΑ, 01 / 09 /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Οργανισμός μας προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών στο ιδιόκτητο ακίνητο του, επί της οδού Ακαδημίας 22, στην Αθήνα για α) τη στεγανοποίηση του δώματος, στον 7 ο όροφο β) την ανακαίνιση χρωματισμών Ισογείου στο χώρο αναμονής του κοινού γ) την τοποθέτηση ενός τεμαχίου κόντρα πλακέ στη θέση που έχει αποκολληθεί ξύλινο πανό στην πλαγιοκάλυψη της όψεως επί της οδού Ακαδημίας 22. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία υποβολής προσφορών αναφορικά με την εκτέλεση των ανωτέρω, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Προμηθειών, Στέγασης και Συντήρησης (Γραφείο Μηχανικών) για περαιτέρω διευκρινίσεις ή και αυτοψία του χώρου και να υποβάλλει σε κλειστό φάκελο την προσφορά του στη : Δ/νση Προμηθειών Στέγασης & Αξιοπ. Περιουσίας Τμήμα Προμηθειών Στέγασης & Συντήρησης Σατωβριάνδου 18, Αθήνα 5 ος όροφος έως τις , ημέρα Τετάρτη και ώρα όπου και θα αποσφραγιστούν. Προσφορές γίνονται δεκτές από εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ (Πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών έργων και τάξεως Α1) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. Σχετικά με τις επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες να έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Οι προσφέροντες εφόσον είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δεν θα πρέπει να έχουν ασφαλιστικές οφειλές. Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Προϋπολογισμός έργου #2.500# πλέον ΦΠΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 Στο ιδιόκτητο ακίνητο του ΟΑΕΕ επί της οδού Ακαδημίας 22, στην Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής που αφορούν α) τη στεγανοποίηση του δώματος, στον 7 ο όροφο β) ανακαίνιση χρωματισμών Ισογείου, στο χώρο αναμονής του κοινού γ) τοποθέτηση ενός τεμαχίου κόντρα πλακέ στη θέση που έχει αποκολληθεί ξύλινο πανό στην πλαγιοκάλυψη της όψεως επί της οδού Ακαδημίας 22. Τα υφιστάμενα προβλήματα και οι αντίστοιχες επισκευαστικές εργασίες αναλυτικά έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 7 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - Φθορά υφιστάμενης μαστίχης στη συμβολή του σοβατεπί με τα πλακάκια του δαπέδου και το σοβά, περιμετρικά των στηθαίων και της τοιχοποιίας και αποκόλληση τεμάχιων σοβατεπί. Θα γίνουν οι εξής εργασίες: Θα αποξηλωθούν το σύνολο των σοβατεπιών. Σε απαλλαγμένη επιφάνεια από σαθρά τμήματα, σκόνες κ.λ.π. θα εφαρμοσθεί μία στρώση ασταριού τύπου ISO- PRIMER και στη συνέχεια δύο στρώσεις επαλειφόμενο ελαστομερές τύπου ISOFLEX. Θα επανατοποθετηθούν τα σοβατεπιά με κόλλα προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους, χωρίς να εφαρμόζουν πάνω στο δάπεδο, αλλά θα υφίσταται κενό προκειμένου στη συνέχεια να σφραγισθεί με μαστίχη πολυουρεθάνης τύπου ISOMAT FLEX PU. Εργασίες αποξήλωσης των σοβατεπιών θα γίνουν για το σύνολο τους ενώ η επανατοποθέτηση τους για όλη την τοιχοποιία και τα στηθαία εκτός των χώρων του δώματος όπου βρίσκονται οι ψύκτες και οι κλιματιστικές μονάδες. Η αποξήλωση και επανατοποθέτηση σοβατεπί και λοιπών εργασιών θα γίνει για περίπου 90 μμ. Στους ανωτέρω χώρους αντί των σοβατεπί θα κατασκευασθεί λούκι με ακτίνα 50 έως 70 mm από τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με συγκολλητικό αντισυρικνωτικό πρόσμικτο. Η κατασκευή λουκιών θα γίνει για περίπου 50 μμ. - Άλλο στοιχείο όπου θα σφραγισθεί με μαστίχη είναι η συμβολή στρατζαριστής γαλβανισμένης λαμαρίνας και στηθαίου, η οποία καλύπτει τον αρμό στηθαίου και πλαγιοκάλυψης όψεως με ξύλινα πανό. Εφαρμογή σε περίπου 10 μμ. - Σημεία αστοχίας στη στεγανότητα των στομίων των υδρορροών. Στις περιοχές όλων των υδρορροών θα γίνει ενδελεχής έλεγχος για ρηγματώσεις και σαθρά τμήματα που μπορούν να μεταβιβάζουν υγρασίες, τα οποία και απομακρύνονται. Αποκαθίστανται με μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά, στεγανωτικά, μη συρρικνούμενα κονιάματα τύπου DUROCRET ή RAPICRET ή τσιμεντοκονία ενισχυμένη με ADIPLAST. Όπου υπάρχουν κενά μεταξύ τσιμεντοκονίας και σωληνώσεων υδρορροής σφραγίζονται με μαστίχη. 7 τεμάχια. - Ρηγμάτωση τσιμεντοειδούς δαπέδου στα τμήματα του δώματος όπου βρίσκονται οι ψύκτες και οι κλιματιστικές μονάδες. Επιμελής στεγάνωση με την χρήση ελαστομερούς πολυουρεθάνης τύπου ISOFLEX δύο στρώσεων αφού προηγηθεί αστάρι τύπου ISO- PRIMER σε μία στρώση σε όλη την επιφάνεια. Επιφάνειες 30 τμ και 70 τμ αντίστοιχα. Το ελαστομερές θα επαλείφεται μέχρι και 10 εκ. πάνω από το δάπεδο επί του σοβά όπου δεν θα υφίσταται πλέον το σοβατεπί, αλλά θα έχει

3 διαμορφωθεί λούκι. Σε σημεία ρηγμάτωσης, όπου κρίνεται απαραίτητο λόγω εύρους, θα τοποθετείται και θα ενσωματώνεται πολυεστερικό ύφασμα ή υαλόπλεγμα. - Εργασίες στεγάνωσης με τη χρήση ειδικού στεγανωτικού αφρώδους υλικού σε 3 οπές Φ100 όδευσης καλωδίων κάτωθεν του ηλεκτρικού πίνακα στο χώρο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού (ψύκτες). - Αποκόλληση τεμαχίου ξύλινου πανό από την πλαγιοκάλυψη της όψεως επί της οδού Ακαδημίας. Τοποθέτηση με μηχανική στήριξη τεμαχίου κόντρα πλακέ αφού έχει χρωματισθεί σε απόχρωση που να συμφωνεί με τα υπόλοιπα ξύλινα πανό. ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ανακαίνιση χρωματισμών στο χώρο αναμονής κοινού του Ισογείου, στις στάθμες +0,45 και +1,54. Ανακαίνιση χρωματισμών τοιχοποιίας, στηθαίου αίθριου, δοκαριών, κλιμακοστασίου, τμημάτων ψευδοροφής από γυψοσανίδα. Ανακαίνιση χρωματισμών της τοιχοποιίας όπου υπάρχουν δύο θυρίδες επίσκεψιμότητας στον Ημιώροφο. Σε τμήμα της ψευδοροφής από γυψοσανίδα, επιφανείας περίπου 7 τ.μ., λόγω εισροής υδάτων, χρειάζεται να ελεγχτεί η αναγκαιότητα αντικατάστασης της. Διαφορετικά θα γίνει ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών αφού προηγηθεί επιμελή προετοιμασία, όπως εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές της γυψοσανίδας όπου έχει «σκάσει», αστάρωμα, δύο στρώσεις χρώματος. Εργασίες επισκευής ψευδοροφής επιφανείας περίπου 0,50 τ.μ στον Ημιώροφο και χρωματισμού της παρακείμενης επιφάνειας σε επιφάνεια περίπου 5 τ.μ Η ανακαίνιση χρωματισμών θα γίνει σε επιφάνεια περίπου 140 τ.μ. Γενικά θα γίνει προετοιμασία επιφανειών, αστάρωμα, δύο στρώσεις χρώματος. Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά χρώματα τύπου Vivechrom ή ισοδύναμου από παραγωγό πιστοποιημένο κατά ISO Πριν από την έναρξη των εργασιών θα λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: - Προστασία με κατάλληλη ανθεκτική κάλυψη, όλων των επιφανειών (ηχοαπορροφητικών, διακοσμητικών επενδύσεων, τελειωμένων δαπέδων, μόνιμων επίπλων, εξοπλισμού κλπ.) που είναι τελειωμένα ή θα υποστούν διαφορετική επεξεργασία αργότερα. Αφαίρεση των διαφόρων εξαρτημάτων (διακόπτες, χειρολαβές, θερμαντικά σώματα κλπ.) που θα φυλαχθούν για επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των χρωματισμών. Γενικά συνιστάται η οριστική ενσωμάτωση των πιο πάνω να εκτελείται μετά το πέρας των χρωματισμών. - Εγκατάσταση ικριωμάτων που θα καλύπτουν όλους του κανονισμούς ασφαλείας και θα είναι ανεξάρτητες και αυτοφερόμενες για να μην υφίστανται ζημίες οι διάφοροι χρωματισμοί και οι λοιπές γειτονικές κατασκευές.

4 Η προεργασία, προετοιμασία των επιφανειών θα εκτελείται ως εξής: - Καθαρισμός των επιφανειών από σκόνη, σαθρά και λοιπά επιβλαβή σώματα. - Ξύσιμο, τρίψιμο και λείανση των επιφανειών με κατάλληλα μέσα, χωρίς να αλλοιωθεί η εμφάνισή τους (γωνίες, εξοχές, εσοχές, σκοτίες κλπ.) - Καθαρισμός των επιφανειών από τα κατάλοιπα της προηγούμενης επεξεργασίας με σκούπισμα, πλύσιμο κλπ. - Έλεγχος και αποκατάσταση της επιπεδότητας των επιφανειών, των σκασιμάτων, των ρωγμών και λοιπών ανωμαλιών, ώστε να μην γίνονται αισθητά τέτοια ελαττώματα μετά τον χρωματισμό. Η προεργασία, προετοιμασία των υλικών χρωματισμού θα εκτελείται ώστε όλα τα υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν να αναμιγνύονται, αραιώνονται κλπ. με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο, προκειμένου να λάβει γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους. 3. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών ως προς τον τρόπο, τις αναλογίες και τον αριθμό των στρώσεων που θα εφαρμοσθούν. 4. Η προσκόμιση υλικών και η αποκομιδή μπαζών, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση των εργαζομένων στο κτίριο. Επίσης όλες οι αποξηλώσεις θα γίνουν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 5. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνον σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 6. Οι ώρες και οι ημέρες της εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται πάντα μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. 7. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα. Στο κατ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

5 8. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έμπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρμόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 9. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει εφάπαξ, μετά το πέρας των εργασιών και αφού πρώτα παραληφθεί από την επιτροπή που θα ορισθεί για την παραλαβή του. Επίσης θα προσκομισθεί βεβαίωση απογραφής του έργου στο ΙΚΑ. 10. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει: Τιμολόγιο με το συνολικό ποσό πληρωμής. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 11. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τον Ν. 2198/ Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερος. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο). ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης της στεγάνωσης του ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κατασκευή δίρριχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μέγαρου της Βουλής των Ελλήνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κατασκευή δίρριχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μέγαρου της Βουλής των Ελλήνων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή δίρριχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μέγαρου της Βουλής των Ελλήνων. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή διαχωριστικού στο γραφειακό χώρο 505 στον 5 ο όροφο του κτιρίου επί της οδού B.Σοφίας 11. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι οικοδομικές εργασίες σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι οικοδομικές εργασίες σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαμόρφωση συνεδριακού χώρου σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691Ω2-Χ1Χ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/10/13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 8400 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ Ταχ.Δ/νση: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ

YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/12/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.OIK 15741 YΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα υποβάλλονται μόνον εφόσον πληρούν τις πλήρες προδιαγραφές που

Διαβάστε περισσότερα

210 891 5008). 210 8915750.

210 891 5008). 210 8915750. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 128 ΣΕΤΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 4 Μαϊ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9/2015 1. Η 128 ΣΕΤΗ προκηρύσσει πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα, Νοέμβριος 2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Περιγραφή Εργασιών για την συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση και κάλυψη με έλασμα και ελαστικό δάπεδο ασφαλείας των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-ΣΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 2105294852 Αριθμ.Πρωτ. 9288 Fax: 2103471105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΟΣΕΑΑΥ ΤΟΥ Α/ΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 42Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810 392 999 Telefax : 2810 542 093 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35Π/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 298/20-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4646907Γ-ΔΣΖ. Αρ.Πρωτ. οικ. 5559. και τμήματα του Νοσοκομείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Ιάκωβος Τσελέντης Τηλέφωνο : 2132042200 Fax: 2102020002

ΑΔΑ: ΒΛ4646907Γ-ΔΣΖ. Αρ.Πρωτ. οικ. 5559. και τμήματα του Νοσοκομείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Ιάκωβος Τσελέντης Τηλέφωνο : 2132042200 Fax: 2102020002 Αρ.Πρωτ. οικ. 5559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 2-7-2013 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Έργο: «Εργασίες συντήρησης σε ειδικές μονάδες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα