Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης"

Transcript

1 Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ρ. Άννα Τριανταφυλλίδου και ρ. Ντία Αναγνώστου Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερική Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ή Αυτό το σύντοµο κείµενο πολιτικής προετοιµάστηκε για το ερευνητικό πρόγραµµα EUROREG που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., αριθ. σύµβασης CIT2-CT ,

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην παραµεθόρια περιοχή της υτικής Θράκης στην Βορειοανατολική Ελλάδα υπάρχει ένας ολιγάριθµος αλλά σηµαντικός πληθυσµός περίπου µουσουλµάνων, οι οποίοι συµβιώνουν στην περιοχή µαζί µε την χριστιανική πλειοψηφία. Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος EUROREG ήταν να εξετάσει εάν οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στις περιφέρειες, η έµφαση δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στην προστασία των µειονοτήτων µέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: α) προωθούν την πολιτική και οικονοµική ενσωµάτωση των µειονοτήτων µέσα σε ένα πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς επίσης και τη δια-κοινοτική συνεργασία, και β) συµβάλλουν σε σχετική εξασθένηση της εθνικιστικής πολιτικής. Σχετικά µε το τελευταίο σηµείο, η υπόθεση εργασίας ήταν ότι στο πλαίσιο των αλλαγών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συµφέροντα, αλλά και η ταυτότητα των µειονοτήτων και των πλειονοτήτων, προσανατολίζονται όλο και περισσότερο προς την κοινωνικό-οικονοµική ολοκλήρωση, την πολιτική ισότητα και συµµετοχή, σε αντίθεση µε την επιδίωξη της εθνική αλληλεγύης και αποµόνωσης. Κύρια συµπεράσµατα: Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) έχουν διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της περιφερειακής οικονοµικής υποδοµής µέσω δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχουν επηρεάσει έµµεσα τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τις ευκαιρίες της µειονότητας. Όµως, η έλλειψη τεχνογνωσίας µεταξύ των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης περιορίζει την πρόσβαση των µειονοτικών πληθυσµών στα προγράµµατα αυτά. Παρά την έλλειψη συστηµατικών αποδείξεων τεκµηρίωσης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι περισσότεροι πόροι των τριών ΚΠΣ έχουν επενδυθεί στις νότιες περιοχές της. Θράκης που κατοικούνται από χριστιανούς, σε αντίθεση µε τις βόρειες περιοχές των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Συνεπώς, τα ΚΠΣ έχουν µια παράδοξη επίδραση: δηµιουργούν ένα περαιτέρω χάσµα µεταξύ αφενός των µεγάλων δήµων και αστικών περιοχών που κατοικούνται τόσο από πλειονοτικούς όσο και από µειονοτικούς πληθυσµούς και αναπτύσσονται, και αφετέρου, των ορεινών κοινοτήτων που κατοικούνται από µειονοτικούς πληθυσµούς και παραµένουν αποµονωµένες και περιθωριοποιηµένες, αδυνατώντας να συµµετάσχουν στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης της περιοχής. Τα αίτια της διαφοροποίησης στην κατανοµή των πόρων µεταξύ των χριστιανών του Νότου και των µουσουλµάνων του Βορρά, καθώς επίσης και η περιορισµένη συµµετοχή της µεινότητας στα προγράµµατα, αποδίδονται στην κληρονοµιά του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού και στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες της µουσουλµανικής κοινότητας. Μερικοί µειονοτικοί που έδωσαν συνέντευξη αποδίδουν την προαναφερθείσα διαφοροποίηση στη σκόπιµη ή σιωπηλή διάκριση που κάνουν οι ελληνικές αρχές. Μερικά µέλη της µειονότητας αισθάνονται παρατεταµένη δυσπιστία προς τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, τα οποία αρνούνται ή αποφεύγουν να αναγνωρίσουν το δικαίωµα αυτόπροσδιορισµού της εθνικής τουρκικής µειονότητας. Παρ ολα αυτά, η συµµετοχή και η συνεργασία των Τούρκων-µουσουλµάνων µε τα ελληνικά κόµµατα είναι πιο εκτενής σε σχέση µε το παρελθόν. Το στοιχείο που θεωρείται «καινούργιο» στην πολιτική τακτική της µειονότητας στην Θράκη είναι η εκδήλωση µιας εθνικής τουρκικής ταυτότητας παράλληλα µε την επιδίωξη ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Οι τοπικοί εκπρόσωποι της µειονότητας 2

3 αναγνωρίζουν την σηµασία του ευρωπαϊκού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η µειονότητα δείχνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ότι στο ελληνικό κράτος αλλά ακόµη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Τουρκία. Οι πολιτικές µας προτάσεις όσον αφορά τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης περιλαµβάνουν τα εξής: ιαφάνεια στις ανακοινώσεις και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τις αιτήσεις για χρηµατοδότηση. Μεγιστοποίηση της διαφάνειας σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την έγκριση, επιλογή και κατανοµή των πόρων. Ενίσχυση της διγλωσσίας στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ανάθεση πόρων περιφερειακής ανάπτυξης για διά-κοινοτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στις στρατηγικές που στοχεύουν στην επίλυση έντονων προβληµάτων των ορεινών περιοχών και περιοχών που κατοικούνται κατά µεγάλο µέρος από µειονοτικούς πληθυσµούς στις βόρειες περιοχές των νοµαρχιών Ξάνθης και Ροδόπης. 3

4 Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης στην Ελλάδα Στην παραµεθόρια περιοχή της υτικής Θράκης στην Βορειοανατολική Ελλάδα ζει ένα µικρός, αλλά σηµαντικός πληθυσµός, περίπου µουσουλµάνων, οι οποίοι συµβιώνουν µε την πλειοψηφία Ελλήνων χριστιανών. Η περιοχή της Θράκης συνορεύει ανατολικά µε την Τουρκία και βόρεια µε τη Βουλγαρία. Στα βόρεια σύνορα, στις νότιες και νότιο-ανατολικές περιοχές της Βουλγαρίας, ζούν εδαφικά συγκεντρωµένες Τούρκικες κοινότητες που αποτελούν µια αρκετά µεγάλη µερίδα της Τούρκικης µειονότητας της χώρας. Η Θράκη είναι µέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αποτελείται από τρεις νοµαρχίες, την Ξάνθη, την Ροδόπη και τον Έβρο. Μια από τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της ελληνικής οικονοµίας, η Θράκη ανήκει στην περίπτωση των «διπλών περιφερειών» και ταξινοµείται στο κατώτο όριο της κλίµακας της Ε.Ε. για το κατά κεφαλήν εισοδήµα και την συνολική ανάπτυξη. Περιλαµβάνοντας άτοµα τουρκικής προέλευσης, Αθιγγάνους (Ρόµα) και Ποµάκους, οι Μουσουλµάνοι της Θράκης συνυπύρξαν πριν από το Β Παγκόσµιο Πόλεµο ως µια θρησκευτική κοινότητα, χαρακτηριστικό στοιχείο του Οθωµανικού συστήµατος µιλέτ (millet). Από τη δεκαετία του 50, ωστόσο, έχουν µετασχηµατιστεί σε µια µειονότητα µε εθνική συνείδηση. Μάλιστα τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν κινητοποιηθεί για να δηλώσουν µια κοινή τουρκική ταυτότητα. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει σηµαντική ρήξη µε τις ελληνικές αρχές που σύµφωνα µε την Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, αναγνωρίζουν επίσηµα µια «µουσουλµανική µειονότητα». Παρά τη µετάβαση της Ελλάδας σε δηµοκρατία το 1974, οι σχέσεις του κράτους µε τη µειονότητα της Θράκης επιδεινώθηκαν λόγω της κρίσης µε την Τουρκία και µιας σειράς περιοριστικών µέτρων που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, στερώντας βασικά κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα από τον µουσουλµανικό πληθυσµό. Ως αντίδραση, κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 80 η µειονότητα κινητοποιήθηκε πολιτικά βάσει του τουρκικού εθνικισµού. Προβληµατισµένη λόγω των ταραχωδών συνθηκών στη Θράκη, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το 1991 να καταργήσει τα περιοριστικά µέτρα και ανήγγειλε µια νέα προσέγγιση της µειονότητας που χαρακτηρίζεται από «ισονοµία και ισοπολιτεία». Αυτή η καινούργια προσέγγιση πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά µέσω µιας νέας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης για τις παραµεθόριες περιοχές, η οποία προωθήθηκε µε τα Συµπεράσµατα της ιά-κοµµατικής Επιτροπής για τις παραµεθόριες περιοχές που υποβλήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Παρά το γεγονός ότι ο επαναπροσανατολισµός της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά µε τα δικαιώµατα της µειονότητας και την ενσωµάτωση της σε στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης δεν παρακινήθηκε άµεσα από την ΕΕ, είναι σίγουρο ότι δεν θα είχε λάβει χώρα εκτός του πλαισίου της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ελλάδας. Οι αλλαγές στην µειονοτική πολιτική συνέπεσαν µε την ενδυνάµωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και µε την µεταφορά αυξανόµενων πόρων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία προς στην Ελλάδα. Οι εν λόγω πόροι κατανεµήθηκαν στη Θράκη, µια παραµεθόρια περιοχή στρατηγικής σηµασίας στην µετά-ψυχροπολεµική εποχή στα Βαλκάνια, στηρίζοντας εντατικές προσπάθειες ανάπτυξης και επενδύσεις που αφορούσαν τις υποδοµές. Από τα 13 προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για τις περιόδους , , και , η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έλαβε την τρίτη πιο σηµαντική χρηµατοδότηση στην Ελλάδα (µετά από τα µεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα/Αττική και την Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία). 4

5 Εξίσου σηµαντικές για τις υποεθνικές δοµές της Ελλάδας, εάν όχι σηµαντικότερες, υπήρξαν οι θεσµικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 80 και ύστερα, µια σειρά από µέτρα που ληφθήκαν από την ελληνική κυβέρνηση σε τοπικό, νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τα διαρθρωτικά ταµεία. Οι σχετικές µεταρρυθµίσεις οδήγησαν στη δηµιουργία αιρετής περιφερειακής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά αµφισβητήθηκαν έντονα στη Θράκη λόγω των επιπτώσεών τους στις εθνικές σχέσεις στην περιοχή. Μέρος της επίδρασης τους στην ενίσχυση της µειονότητας εξουδετερωθήκε από τη δηµιουργία δύο υπερνοµαρχιών που ενσωµάτωσαν τις κατά πλειοψηφία µουσουλµανικές νοµαρχίες της Ξάνθης και της Ροδόπης στις «χριστιανικές» νοµαρχίες της Καβάλας και του Έβρου αντίστοιχα, ενισχύοντας έτσι τις δύο χριστιανικές περιοχές και εµποδίζοντας την εκλογή ενός µουσουλµάνου νοµάρχου. Η έρευνα EUROREG στην υτική Θράκη Σκοπός της έρευνας EUROREG ήταν να εξετάσει εάν τα µειονοτικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα στην περιφέρεια διαφοροποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: α) προωθούν την πολιτική και οικονοµική ενσωµάτωση των µειονοτήτων στα πλαίσια ανάπτυξης, καθώς επίσης και διά-κοινοτική συνεργασία, και β) ενισχύουν την σχετική αποδυνάµωση της εθνικιστικής πολιτικής, µε το ενδιαφέρον και την ταυτότητα των µειονοτήτων και της πλειονότητας να εστιάζεται όλο και περισσότερο στην κοινωνικό-οικονοµική ολοκλήρωση, στην πολιτική ισότητα και συµµετοχή, σε αντιπαράθεση µε την εθνική αλληλεγγύη. Σε αυτό το ενηµερωτικό κείµενο πολιτικής, παρουσιάζουµε τα κύρια συµπεράσµατα της εµπειρικής έρευνας τα οποία, εν µέρει, υποστηρίζουν την πρώτη υπόθεση εργασίας. Από τη δεκαετία του 90 η εθνική πολιτική στη Θράκη έχει γίνει πιο µετριοπαθής. Συγχρόνως, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές στην αντίληψη των δικαιωµάτων και της ιθαγένειας από τους µουσουλµάνος και τους χριστιανούς της Θράκης. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι εθνικές και πολιτιστικές διαφορές στη Θράκη παραµένουν εµφανείς, όµως, φαίνεται να διευρύνονται και να αποκτούν διαφορετικό περιεχόµενο και σηµασία σε σύγκριση µε τη δεκαετία του 80. Η εµπειρική µας έρευνα βασίστηκε σε εκτεταµένη αναζήτηση δευτερευόντων πηγών (βιβλιογραφία, πολιτικά έγγραφα, τοπικά και εθνικά ΜΜΕ) και σε 35 ποιοτικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2005 µε πολιτικούς αντιπροσώπους της µειονότητας και της πλειονότητας, αλλά και µε επιχειρηµατίες. Στην επιλογή µας προσπαθήσαµε να εξασφαλίσουµε µια ισορροπία φύλου και ηλικίας. Τα λεπτοµερή συµπεράσµατα της µελέτης είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του EUROREG: &m=-1&rm=0&l=1. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις των οργάνων της υποεθνικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και την συµµετοχή της µειονότητας Ο µετασχηµατισµός του Νοµαρχιακού Συµβουλίου σε άµεσα αιρετό όργανο οδήγησε σε εκδηµοκρατισµό της περιφερειακής πολιτικής και διευκόλυνε τη συµµετοχή και την αντιπροσώπευση της µειονότητας. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εισήγαγε ισχυρές πιέσεις 5

6 για να αποδείξει ότι υπάρχει ανταπόκριση στα τοπικά προβλήµατα που διχάζουν τις δύο κοινότητες. Με σκοπό να προσελκύσουν τους ψήφους των µουσουλµάνων, οι νοµάρχες και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο άρχισαν να καταβάλουν προσπάθειες για να αντιµετωπίσουν τις διακρίσεις µεταξύ των µουσουλµάνων του Βορρά και των χριστιανών των νοτίων περιοχών. Η εισαγωγή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης το 1994 προετοίµασε το έδαφος για στενότερη πολιτική συνεργασία των χριστιανών µε τους µουσουλµάνους στις τοπικές κοµµατικές δοµές. Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα επιδίωξαν να προσελκύσουν µειονοτικούς υποψηφίους για τις νοµαρχιακές και τις τοπικές εκλογές και µε αυτό τον τρόπο να τους ενσωµατώσουν στις αποκεντρωµένες δοµές. Στην νοµαρχία Ροδόπης δέκα από τα είκοσι πέντε µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου είναι Τούρκοι µουσουλµάνοι. Στην Ξάνθη ο αριθµός τους ανέρχεται σε τρεις από είκοσι πέντε µέλη. Σε τοπικό επίπεδο, η µειονότητα εκλέγει τους αντιπροσώπους της ως µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, δηµάρχους και προέδρους κοινοτήτων. Από το 1999, η πολιτική θέση των τοπικών αντιπροσώπων έχει ενισχυθεί µε τη δηµιουργία µεγαλύτερων δήµων λόγω συγχώνευσης των µικρότερων κοινοτήτων (µεταρρύθµιση Καποδίστριας της τοπικής αυτοδιοίκησης). Στην νοµαρχία Ξάνθης, ο Αντινοµάρχης, ένας δήµαρχος (της Μύκης, η νοµαρχία περιλαµβάνει έξι δήµους συνολικά), και τέσσερις Πρόεδροι κοινοτήτων (Θερµών, Σατρών, Κοτύλης, Σελέρου) προέρχονται από τη µειονότητα. Στην νοµαρχία Ροδόπης, ο Αντινοµάρχης, τέσσερις δήµαρχοι (Αρριανών, Σαππών, Σώστου και Φιλλύρας, η νοµαρχία περιλαµβάνει εννέα δήµους συνολικά), και τρεις Πρόεδροι κοινοτήτων (Κέχρου, Αµαξάδων και Οργάνης) είναι επίσης µουσουλµάνοι. Η ύπαρξη των κοινοτήτων στη Θράκη, ο αδύναµος κρίκος της τοπικής αυτοδιοίκησης και φαινόµενο σπάνιο σε άλλα µέρη της Ελλάδας, κληρονοµείται από το προηγούµενο σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά αποκλειστικά περιοχές που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού και τεχνογνωσίας για την παρακολούθηση και εφαρµογή προγραµµάτων, οι κοινότητες είναι ανίκανες να εκµεταλλευτούν τους πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων (ΚΠΣ). Παρά τις συνεχείς (πραγµατικές ή αντιληπτές) διακρίσεις, οι θεσµικές νοµαρχιακές µεταρρυθµίσεις έχουν διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική ένταξης των Τούρκων µουσουλµάνων στην κοινωνία. Έχουν ασκήσει σηµαντική επίδραση στην ενίσχυση της θέσης των µελών της µειονότητας ως ισότιµων πολιτών, και στην διάδοση µιας αίσθησης εµπιστοσύνης προς τα ελληνικά κρατικά όργανα. Από τις συνεντεύξεις που πήραµε προκύπτει µια ευρεία υποστήριξη για αποκέντρωση τόσο από άτοµα της µειονότητας όσο και από άτοµα της πλειονότητας. Η σχετική σύγκλιση των απόψεων δεν παίρνει όµως καµιά πολιτική διάσταση, ούτε µεταφράζεται σε κοινές πρωτοβουλία των δύο οµάδων. Η υποστήριξη για αποκέντρωση είναι µάλλον θεωρητική και δεν απεικονίζει κανένα κοινό διά-κοινοτικό ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο. Ο περιορισµός των αρµοδιοτήτων σε νοµαρχιακό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και η µεταφορά τους στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως και η ύπαρξη διευρυµένων νοµαρχιών, πιθανόν να αποτελέσουν ένα βήµα «προς τα πίσω», που θα διατηρήσει τον σκεπτικισµό της µειονότητας και την δυσπιστία προς το ελληνικό κράτος και τους χριστιανικούς πολιτικούς αντιπροσώπους της πλειονότητας. Συνοπτικά, τα συµπεράσµατά µας δείχνουν ότι οι µεταρρυθµίσεις στην τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση έχουν ενισχύσει την συµµετοχή της µειονότητας στη Θράκη. Έχουν συµβάλει στον εκδηµοκρατισµό της τοπικής πολιτικής και έχουν µειώσει το χάσµα στις διά-κοινοτικές σχέσεις. Αντίθετα, οι προσπάθειες περιορισµού αρµοδιοτήτων της υποεθνικής διακυβέρνησης έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία και το σκεπτικισµό της µειονότητας. 6

7 Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονοµική θέση της µειονότητας Τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις δηµόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, βελτιώνοντας την περιφερειακή οικονοµική υποδοµή. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχουν επηρεάσει έµµεσα τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και ευκαιρίες της µειονότητας. Παραδείγµατος χάρη, η κατασκευή µεγάλων δηµόσιων έργων, όπως η Εγνατία οδός, καθώς επίσης και έργα µικρότερης εµβέλειας όπως η οικοδόµηση συστηµάτων αποχέτευσης και παροχής νερού έχουν αναβαθµίσει την υποδοµή της περιοχής και επιδράσει θετικά σε ολόκληρο τον πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένης της µειονότητας. Συγχρόνως όµως, η έλλειψη τεχνογνωσίας των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις κατοικηµένες από µειονότητες περιοχές, σχετικά µε τη διαδικασία αναζήτησης αναπτυξιακών κονδυλίων από περιφερειακούς θεσµούς έχει περιορίσει την πρόσβαση σε αυτά. Στην πραγµατικότητα, παρά την αυξανόµενη εισροή αναπτυξιακών κονδυλίων στη Θράκη και την είσοδο αντιπροσώπων της µειονότητας στους θεσµούς της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, η ένταξη των Τούρκων µουσουλµάνων στην οικονοµία της περιοχής είναι περιορισµένη µέχρι στιγµής. Μέχρι πρόσφατα, παρά την ύπαρξη σηµαντικών ευκαιριών, η συµµετοχή των µειονοτικών στα προγράµµατα ανάπτυξης απευθυνόµενα στους ιδιωτικούς µικροεπιχειρηµατίες, µε σκοπό την έναρξη, επέκταση ή αναβάθµιση µίας επιχείρησης, ήταν περιορισµένη. Χρηµατοδοτούµενα κατά µεγάλο βαθµό από τα ΚΠΣ, τα προγράµµατα έχουν ανταγωνιστική βάση και διατίθενται µέσω διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης, και έγκρισης. Παρά την έλλειψη συστηµατικών στοιχείων τεκµηρίωσης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι περισσότεροι πόροι των τριών ΚΠΣ έχουν επενδυθεί στις νότιες περιοχές της. Θράκης που κατοικούνται από χριστιανούς, σε αντίθεση µε τις βόρειες περιοχές των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Σε αντίθεση µε τις κατοικηµένες από τη µειονότητα βόρειες ορεινές περιοχές, όπου τα κονδύλια χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή βασικών υποδοµών όπως ασφάλτωση δρόµων και εγκατάσταση συστήµατων παροχής νερού, η προϋπάρχουσα υποδοµή στις περιοχές όπου κατοικούν χριστιανοί συνέβαλε σε µια καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Από αυτή την άποψη, τα ΚΠΣ φαίνεται να έχουν µια παράδοξη επίδραση: δηµιουργούν ένα περαιτέρω χάσµα µεταξύ αφενός, των µεγάλων δήµων και αστικών περιοχών που κατοικούνται τόσο από πλειονοτικούς όσο και από µειονοτικούς πληθυσµούς και αναπτύσσονται, και αφετέρου, των ορεινών κοινοτήτων που κατοικούνται από µειονοτικούς και παραµένουν αποµονωµένες και περιθωριοποιηµένες, ανίκανες να συµµετάσχουν στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης της περιοχής. Η διαφοροποίηση στην κατανοµή των πόρων µεταξύ των χριστιανών του Νότου και των µουσουλµάνων του Βορρά και η περιορισµένη συµµετοχή των µειονοτικών στα προγράµµατα οφείλονται επίσης στην κληρονοµιά του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού, καθώς και στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες της µουσουλµανικής κοινότητας. Λόγω της οικονοµικής περιθωριοποίησής τους στο παρελθόν και της απασχόλησης τους κυρίως στον τοµέα παραγωγής καπνού, οι περισσότεροι µειονοτικοί δεν έχουν το πρόσθετο ιδιωτικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα προγράµµατα. Επιπλέον, οι µειονοτικοί που κατοικούν στον ορεινό Βορρά δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας γης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στα αναπτυξιακά προγράµµατα. Κάποιοι από τους µειονοτικούς που έδωσαν συνέντευξη αποδίδουν την προαναφερθείσα διαφοροποίηση στη σκόπιµη ή σιωπηλή διάκριση που κάνουν οι ελληνικές αρχές. Υπογραµµίζουν ότι οι πληροφορίες και η καθοδήγηση από τις κεντρικές και τοπικές αρχές κατευθύνονται προς τον πλειονοτικό πληθυσµό και τους πλειονοτικούς 7

8 κοινωνικούς παράγοντες. Οι µειονοτικοί επιχειρηµατίες και οι µειονοτικές οργανώσεις είτε δεν ενηµερώνονται, είιτε ενηµερώνονται λίγες µέρες πριν την λήξη της προθεσµίας για ευκαιρίες χρηµατοδότησης. Ωστόσο, είναι ασαφές εάν αυτό συµβαίνει λόγω µιας σκόπιµης κυβερνητικής πολιτικής ή ως συνέπεια κάποιας συνοµωσίας τοπικών ενδιαφερόντων. Η κοινωνικοοικονοµική θέση της µειονότητας παραµένει ευπαθής λόγω της µείωσης των γεωργικών επιχορηγήσεων και της βαθµιαίας αφαίρεσής τους από την καπνόπαραγωγή. Παρά τα αυξανόµενα κονδύλια, οι υποεθνικές αρχές δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας και εναλλακτικές του καπνού µορφές καλλιέργειας. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά την µειονοτική πολιτική Παρά τις ενισχυµένες ευκαιρίες για οικονοµική και πολιτική συµµετοχή, οι πολιτική δράση της µειονότητας βάσει της Τουρκικής εθνικής ταυτότητας δεν έχει µειωθεί κατά πολύ. Πάντως, η αδιάλλακτη φύση του τουρκικού εθνικισµού που χαρακτήρισε την πολιτική της µειονότητας της Θράκης στη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 φαίνεται να έχει χάσει την έντασή της. Παρότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, τα µέλη της µειονότητας έχουν προσχωρήσει όλο και περισσότερο στα ελληνικά πολιτικά κόµµατα ως υποψήφιοι σε τοπικές, νοµαρχιακές και εθνικές εκλογές, δεν υπάρχει συνεπής και σταθερή ταύτιση µε αυτά. Οι πολιτικό-ιδεολογικές διαφορές των ηγετών της µειονότητας (δήµαρχοι των κοινοτήτων, µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, µέλη των οργανώσεων, κλπ.) εξαφανίζονται όταν συνέρχονται στην ανεπίσηµη Συµβουλευτική Επιτροπή της µειονότητας βάσει της εθνικής Τουρκικής ταυτότητάς (η Επιτροπή ιδρύθηκε από το Τουρκικό Προξενείο της Κοµοτηνής στην δεκαετία του 80 και είναι εν λειτουργία). Μερικά µέλη της µειονότητας αισθάνονται µια παρατεταµένη δυσπιστία προς τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα που αρνούνται ή αποφεύγουν να αναγνωρίσουν το δικαίωµα αυτό-προσδιορισµού της εθνικής τουρκικής µειονότητας. Παρ όλα αυτά, η συµµετοχή και η συνεργασία των Τούρκων-µουσουλµάνων µε τα ελληνικά κόµµατα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε το παρελθόν. Οι δια-κοινοτικές κριτικές που απευθύνονται στην Συµβουλευτική Επιτροπή, εάν και σποραδικές, έχουν αυξηθεί. Τέτοιες κριτικές σχετίζονται, τουλάχιστον εν µέρει, µε τους στενότερους δεσµούς που έχουν αναπτυχθεί µε τα πολιτικά κόµµατα από µερικά µέλη της µειονότητας µέσω της συµµετοχής τους στους τοπικούς και νοµαρχιακούς θεσµούς. Υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα «ανυπακοής» της µειονότητας στην ηγεσία της ( το άτυπο σώµα της Συµβουλευτικής Επιτροπή) που διατηρεί στενές σχέσεις µε το Τουρκικό Προξενείο (π.χ. οι συστάσεις της ηγεσίας για την προτίµηση υποψηφίων στις εθνικές εκλογές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής). Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δέκα ετών, τουλάχιστον δύο από τα µέλη της µειονότητας που εκλέχτηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο από λίστες εθνικών πολιτικών κοµµάτων, δεν είχαν την υποστήριξη της Επιτροπής, η οποία είχε προτείνει άλλους υποψήφιους. Η συµµετοχή των µουσουλµάνων στους τοπικούς και νοµαρχιακούς θεσµούς, καθώς και οι ευκαιρίες συµµετοχής σε αναπτυξιακά περιφερειακά προγράµµατα ενισχύουν την ενσωµάτωση της µειονότητας στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει µια αυξανόµενη αναγνώριση της ανάγκης να ξεπεράστουν ανεπάρκειες και να αλλάξει η νοοτροπία της µειονότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς την πορεία της νέας γενιάς της µειονότητας που από το 1998 σπουδάζει σε ελληνικά πανεπιστήµια. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής ενσωµάτωσης της µειονότητας, η ελληνική νοµοθεσία καθιέρωσε 8

9 ένα επιτρεπόµενο όριο εισακτέων µειονοτικών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Εκατοντάδες από αυτούς σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα. Το στοιχείο που θεωρείται «καινούργιο» στις πολιτικές της µειονότητας στην Θράκη είναι η σύνδεση της εκδήλωσης του εθνικού τουρκικού χαρακτήρα µε την επιδίωξη ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Ενώ πριν από δέκα χρόνια µια τέτοια στάση θα θεωρούταν ως απαράδεκτη υποχώρηση στην επιθυµία του ελληνικού κράτους για αφοµοίωση της µουσουλµανικής κοινότητας, σήµερα εµφανίζεται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική επιδίωξη των συµφερόντων της µειονότητας και την επιβίωση της: «εάν ο στόχος µας είναι να επιτύχουµε το σεβασµό των δικαιωµάτων της µειονότητας, δεν θα αφήσουµε την επιτευξή του σε εκείνους που είναι ανίκανοι να εκφραστούν στα ελληνικά» δήλωσε ένα από τα άτοµα που µας παραχωρήσε συνέντευξη. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά τις πολιτιστικές και πολιτικές απαιτήσεις Οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας αναφέρονται συχνά στη σηµασία του ευρωπαϊκού πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι κανόνες των ανθρώπινων δικαιωµάτων φαίνεται να έχουν επηρεάσει την ελληνική κυβερνητική πολιτική έναντι της µειονότητας και να έχουν ενεργήσει ως εξωτερικός περιορισµός ενάντια στον εθνικισµό και τα µεροληπτικά µέτρα που λαµβάνονται στο εσωτερικό. Υπάρχει µια συντριπτική αντίληψη στην µειονότητα σύµφωνα µε την οποία η ΕΕ αποτελεί εξωτερική εγγύηση για τα δικαιώµατά τους, παρά τις ανεπάρκειές της. Παρέχει προστασία ενάντια στον εθνικισµό και µια εναλλακτική λύση στο έθνος- κράτος. Σε αντίθεση µε το έθνος-κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πολυπολιτισµικός χώρος, επικυρώνει τις πολιτιστικές απαιτήσεις της µειονότητας για αυτό-προσδιορισµό. Η ΕΕ παρέχει µια διέξοδο από τους περιορισµούς του έθνους-κράτους. Η µειονότητα δείχνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Ε.Ε. από ότι στο ελληνικό κράτος αλλά όχι τόση όσο στην Τουρκία. Η Τουρκία θεωρείται από την πλειοψηφία όσων παραχώρησαν συνεντεύξεις ως ο πιο αξιόπιστος εξωτερικός εγγυητής της µειονότητας, µιας και η ΕΕ δεν έχει υπερασπίσει ενεργά τα δικαιώµατά της µειονότητας µε τόση συνέπεια όση η Τουρκία. Τόσο οι µειονοτικοί όσο και οι πλειονοτικοί που παραχώρησαν συνεντέυξεις αναγνωρίζουν τις θετικές ελευθερίες που πρέπει να απολαµβάνει η µειονότητα, ειδικότερα το δικαίωµά στην µειονοτική εκπαίδευση (που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923). Ωστόσο, οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς τον σκοπό και τους τρόπους της σχετικής εκπαίδευσης. Ενώ οι πλειονοτικοί θεωρούν ότι το ζήτηµα της εκπαίδευσης (που όλοι οι τοπικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ως θέµα κυρίαρχης σηµασίας για την ανάπτυξη της περιοχής), λύθηκε, οι αντιπρόσωποι της µειονότητας πιστεύουν το αντίθετο. έχονται ότι η υποδοµή και τα εγχειρίδια έχουν βελτιωθεί αλλά κατακρίνουν τη γενική δοµή του προγράµµατος σπουδών και το σύστηµα κατάρτισης των δασκάλων της µειονότητας. Ζητούν πλήρη διγλωσσία στην εκπαίδευση, ώστε τα µέλη της µειονότητας να διατηρήσουν τον εθνικό πολιτισµό τους και συγχρόνως (µε άριστη εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας) να ενσωµατωθούν επιτυχώς στην τοπική και εθνική κοινωνία, καθώς και στην αγορά εργασίας. Κάποιοι από τους µειονοτικούς υπογραµµίζουν τη σηµασία της άριστης γραφής και οµιλίας στα ελληνικά. Θεωρούν ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας, αποτελεί υποχρέωση της µειονότητας προς το ελληνικό κράτος και µπορεί να συµβάλει στην εύρεση δουλειάς και στην οικονοµική πρόοδο. Ζητούν επίσης σεµινάρια σε πανεπιστηµιακό επίπεδο για την κατάρτιση των δασκάλων της µειονότητας. Τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία είχαν έµµεση επίδραση στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών της µειονότητας: τα µέλη της µειονότητας έχουν συνειδητοποιήσει ότι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µειονότητας δυσχεραίνει την εκµετάλλευση των νέων οικονοµικών ευκαιριών. Μερικοί εκφράζονται χωρίς περιστροφές: πώς θα µπορούσε να 9

10 επωφεληθεί η µειονότητα από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα όταν τα µέλη της είναι ανίκανα να διαβάσουν, να µιλήσουν ελληνικά, ή να συµπληρώσουν µια αίτηση; Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Γενικά, η ταύτιση µε την εθνοτική οµάδα φαίνεται να έχει µικρότερη σηµασία ως καθοριστικός παράγοντας στις οικονοµικές δραστηριότητες, ωστόσο, οι διχόνιες και οι διακρίσεις του παρελθόντος, ενώ έχουν σηµαντικά εξασθενίσει, εξακολουθούν να υπάρχουν. Συνεχίζονται όχι τόσο µε τη µορφή θεσµικών διακρίσεων αλλά µέσα από συµπεριφορές και έµµεσες προτιµήσεις που εξακολουθούν να ευνοούν µέλη της πλειονότητας εις βάρος της µειονότητας. Ωστόσο, η νέα γενιά της µειονότητας διακατέχεται από ένα νέο όραµα και µία νέα αντίληψη ως προς την ταυτότητα: το ζήτηµα δεν είναι τι δύναται ή δεν επιθυµεί το ελληνικό κράτος να πράξει για την µειονότητα αλλα τι µπορούν τα µέλη της µειονότητας να πράξουν για τον εαυτό τους. Πρόκειται για µια στάση αποστασιοποίησης από τον εθνικισµό που διάκειται θετικά στο θέµα της ενσωµάτωσης σε περιφερειακό πλαίσιο. Αντανακλά επίσης αποδοχή της πολυπολιτισµικής συνύπαρξης στη Θράκη και στην Ευρώπη και αµφισβητεί τη µονολιθική αντίληψη του ελληνικού και του τουρκικού εθνικισµού, δίχως όµως να την ανατρέπει ριζικά. Ο τουρκικός και ο ελληνικός εθνικισµός εξακολουθούν να έχουν εξέχουσα σηµασία για την µειονότητα και την πλειονότητα, τόσο µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων όσο και µεταξύ των υπόλοιπων κοινωνικών παραγόντων και πολιτικών φορέων. Ωστόσο, ο εθνικιστικός προσανατολισµός έχει σηµαντικά µετριαστεί κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Αυτή η διαφαινόµενη µετριοπάθεια συνδέεται στενά µε την ενσωµάτωση, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, της µειονότητας στις τοπικές δοµές της πολιτικής συµµετοχής και της οικονοµικής ανάπτυξης. Σηµαντικός αριθµός µελών της µειονότητας, κυρίως της νέας γενιάς, υιοθετεί µια πιο κριτική στάση απέναντι στον παραδοσιακό τουρκικό εθνικισµό και στο βαθµό που αυτός σχετίζεται και εξαρτάται από σχέσεις πατρωνίας µε την Τουρκία. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό τους ως µέλη µιας εθνοτικής τουρκικής µειονότητας. Ο εθνικισµός φαίνεται να έχει χάσει κατά ένα βαθµό τον αποκλειστικό χαρακτήρα και την πολιτική ισχύ που είχε την προηγούµενη δεκαετία και µεταξύ των χριστιανών της περιοχής, παρά την συνεχιζόµενη αντίδρασή τους στο αίτηµα της µειονότητας να αναγνωριστεί ως τουρκική. Εξαιτίας του πολυπολιτισµικού και πολυεθνικού της χαρακτήρα, η ΕΕ ενθαρρύνει έµµεσα την ύπαρξη µιας ξεχωριστής τουρκικής εθνοτικής ταυτότητας. Την ίδια επίδραση ασκεί και η προώθηση κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιτήµατα για πολιτισµική αυτονοµία που προβάλλονται µέσα από τις διεκδικήσεις της µειονότητας σε συνάρτηση µε το ζήτηµα της θρησκείας και το ζήτηµα αυτοπροσδιορισµού χαίρουν ευρείας αποδοχής από τα µέλη της. Τα αιτήµατα αυτά δεν υποστηρίζονται µόνο από οµάδες που συνδέονται στενά µε το τουρκικό προξενείο αλλά και από ευρύτερα στρώµατα της µειονότητας, ακόµη και αν αντιτίθενται στην πολιτική που ακολουθεί το προξενείο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει µια εξίσου ισχυρή τάση για ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία, η οποία απουσίαζε πριν από δεκαπέντε χρόνια όταν η εθνική πολιτικοποίηση ήταν στο απόγειό της. Οι διαδικασίες της περιφερειακής ανάπτυξης πολύ πιθανόν να έχουν συµβάλει στο να εµποτίσουν την πεποίθηση στους κόλπους της µειονότητας ότι θα πρέπει να επιδιώξουν τα συµφέροντά τους µέσα από τους ελληνικούς θεσµούς της εκπαίδευσης και της πολιτικής συµµετοχής. 10

11 Ωστόσο η άκαµπτη αντίδραση της ελληνικής θρησκευτικής πλειονότητας και των αρχών του κράτους να αναγνωρίσουν τους συλλόγους που φέρουν το όνοµα τουρκικός στον τίτλο τους, και να ανταποκριθούν στο αίτηµα για επιλογή του µουφτή από την ίδια την κοινότητα, αποτελούν παράγοντες που συντηρούν την καχυποψία της µειονότητας. Οι ελληνικές αρχές και τα πολιτικά κόµµατα συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τα αιτήµατα αυτά ως αιτήµατα που προωθούνται κυρίως από την Τουρκία και όχι από µια εθνοτική µειονότητα, η θρησκευτική ταυτότητα της οποίας είναι σαφώς εδραιωµένη σε θεσµούς και πρακτικές. Η αδυναµία των αρχών να κατανοήσουν την διαφορετική και πολυσχιδή σηµασία που αποδίδουν τα άτοµα της µειονότητας σε σχετικά ζητήµατα θα µπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πόλωση. Προτάσεις πολιτικής Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάσαµε στο κείµενο αυτό, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις εξής πολιτικές προτάσεις: Σχετικά µε τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ιαφάνεια στην ενηµέρωση και στην δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε προκηρύξεις για αιτήσεις χρηµατοδότησης και συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα ή άλλες πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα: Μετάφραση των κειµένων των προκηρύξεων και των εντύπων αίτησης στα τουρκικά ηµιουργία δίγλωσσων γραφείων στους δήµους και στις νοµαρχίες της περιοχής, τα οποία θα είναι αρµόδια για να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόµενους και να βοηθήσουν στην προετοιµάσία των αιτήσεων. Τα εν λόγω γραφεία δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν µέρος της δηµόσιας διοίκησης. Η λειτουργία τους θα µπορούσε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες µέσα από ανοιχτούς δηµόσιους διαγωνισµούς. Μεγιστοποίηση της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, της έγκρισης, της επιλογής τους, καθώς και στην κατανοµή των κονδυλίων ώστε να µην εµπλέκονται προσωπικές προτιµήσεις και οποιασδήποτε άλλης µορφής διάκριση, άµεση ή έµµεση, µεταξύ των ενδιαφεροµένων υποψηφίων τόσο της µειονότητας όσο και της πλειονότητας. Θα πρέπει ενδεχοµένως να ιδρυθεί µια επιτροπή διαφάνειας η οποία θα διεξάγει τυχαίους ελέγχους εφαρµογής της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής και θα κάνει τεστ αξιολόγησης µέσω ερωτηµατολογίων προς τους ενδιαφερόµενους που υπέβαλαν αίτηση ή έλαβαν χρηµατοδότηση. Βελτίωση του δίγλωσσου χαρακτήρα των δηµοσίων υπηρεσιών που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τους πολίτες από τις ορεινές περιοχές να ενηµερωθούν για τα σχετικά προγράµµατα και να υποβάλουν αιτήσεις προκειµένου να ενταχθούν σε προγράµµατα χρηµατοδότησης και επωφεληθούν από άλλα µέτρα υποστήριξης και ανάπτυξης. ιάθεση περιφερειακών αναπτυξιακών κονδυλίων συγκεκριµένα για επιχειρήσεις διακοινοτικού χαρακτήρα. Σε επιλεγµένους τοµείς και σε επιλεγµένα προγράµµατα χρηµατοδότησης, πρέπει να πριµοδοτούνται αιτήσεις που υποβάλλονται από κοινού από άτοµα της πλειονότητας και από άτοµα της µειονότητας, ή από εταιρείες που έχουν σκοπό να βελτιώσουν την οικονοµική συνεργασία µεταξύ των δύο κοινοτήτων στη Θράκη. 11

12 Τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση σε στρατηγικές και προτάσεις που στοχεύουν στη διεξοδική αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και αυτές που κατοικούνται από τη µειονότητα στα νότια του νοµού Ξάνθης και του νοµού Ροδόπης. Σχετικά µε τις πολιτικές και τις πολιτισµικές διεκδικήσεις Αναγνώριση των συλλόγων της µειονότητας που φέρουν τη λέξη τουρκικός στο τίτλο τους, υπό τον όρο βέβαια ότι η φύση τους και ο χαρακτήρας τους είναι συµβατοί µε το ελληνικό σύνταγµα και δεν υποδαυλίζουν µίσος µεταξύ των δύο κοινοτήτων, ούτε υποστηρίζουν εθνικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Περαιτέρω αναµόρφωση του συστήµατος µειονοτικής εκπαίδευσης και βελτίωση του δίγλωσσου προγράµµατος σπουδών σε όλα τα µειονοτικά σχολεία σύµφωνα µε τις σύγχρονες µεθόδους και πολύ-πολιτισµικές παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης. ηµιουργία πανεπιστηµιακού τµήµατος ή πανεπιστηµιακών µαθηµάτων για την προετοιµασία δασκάλων που θα εργαστούν σε δίγλωσσα µειονοτικά σχολεία στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ενσωµάτωση των νέων αρχών και κατευθύνσεων στη µειονοτική εκπαίδευση στο σύνολο µίας ευρύτερης αναµόρφωσης του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο θα αναγνωρίζει τον πολυπολιτισµικό, πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας καθώς και το ευρύτερο µαθητικό της σώµα σήµερα (πάνω από 15% των µαθητών στα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας είναι ξένοι). Αναµόρφωση του νοµικού καθεστώτος του µουφτή σε εναρµόνιση µε παρόµοιες πρακτικές σε άλλα κράτη της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. 12

Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης

Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ρ. Άννα Τριανταφυλλίδου και ρ. Ντία Αναγνώστου Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµικός διάλογος Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης

ιαπολιτισµικός διάλογος Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης cocgrtls202 Θέµα 2: ιαπολιτισµικός διάλογος Βοηθήµατα διδασκαλίας και µάθησης Βουλγαρία Τρία πρόσωπα της ενσωµάτωσης: Τούρκοι, Roma και µουσουλµάνοι βουλγαρικής προέλευσης Από: Dimitar Denkov 1 Αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφυπουργός ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣTΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017

Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις Ιανουαρίου 2017 Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των πολιτών για προτεινόμενες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 7-1 Ιανουαρίου 217 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης»

Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ομιλία: «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης» Ταχμετζίδης Γεώργιος Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Πυλαίας Χορτιάτη 30/9/2015 Κυρίες και κύριοι, Οι Οργανισμοί Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: Προσωπικότητα Αξίες Ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα