Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής. Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης"

Transcript

1 Eνηµερωτικό κείµενο πολιτικής Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης, Ελλάδα. Προτάσεις για στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ρ. Άννα Τριανταφυλλίδου και ρ. Ντία Αναγνώστου Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερική Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ή Αυτό το σύντοµο κείµενο πολιτικής προετοιµάστηκε για το ερευνητικό πρόγραµµα EUROREG που χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε., αριθ. σύµβασης CIT2-CT ,

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην παραµεθόρια περιοχή της υτικής Θράκης στην Βορειοανατολική Ελλάδα υπάρχει ένας ολιγάριθµος αλλά σηµαντικός πληθυσµός περίπου µουσουλµάνων, οι οποίοι συµβιώνουν στην περιοχή µαζί µε την χριστιανική πλειοψηφία. Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος EUROREG ήταν να εξετάσει εάν οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στις περιφέρειες, η έµφαση δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στην προστασία των µειονοτήτων µέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: α) προωθούν την πολιτική και οικονοµική ενσωµάτωση των µειονοτήτων µέσα σε ένα πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς επίσης και τη δια-κοινοτική συνεργασία, και β) συµβάλλουν σε σχετική εξασθένηση της εθνικιστικής πολιτικής. Σχετικά µε το τελευταίο σηµείο, η υπόθεση εργασίας ήταν ότι στο πλαίσιο των αλλαγών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συµφέροντα, αλλά και η ταυτότητα των µειονοτήτων και των πλειονοτήτων, προσανατολίζονται όλο και περισσότερο προς την κοινωνικό-οικονοµική ολοκλήρωση, την πολιτική ισότητα και συµµετοχή, σε αντίθεση µε την επιδίωξη της εθνική αλληλεγύης και αποµόνωσης. Κύρια συµπεράσµατα: Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) έχουν διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της περιφερειακής οικονοµικής υποδοµής µέσω δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχουν επηρεάσει έµµεσα τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τις ευκαιρίες της µειονότητας. Όµως, η έλλειψη τεχνογνωσίας µεταξύ των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης περιορίζει την πρόσβαση των µειονοτικών πληθυσµών στα προγράµµατα αυτά. Παρά την έλλειψη συστηµατικών αποδείξεων τεκµηρίωσης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι περισσότεροι πόροι των τριών ΚΠΣ έχουν επενδυθεί στις νότιες περιοχές της. Θράκης που κατοικούνται από χριστιανούς, σε αντίθεση µε τις βόρειες περιοχές των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Συνεπώς, τα ΚΠΣ έχουν µια παράδοξη επίδραση: δηµιουργούν ένα περαιτέρω χάσµα µεταξύ αφενός των µεγάλων δήµων και αστικών περιοχών που κατοικούνται τόσο από πλειονοτικούς όσο και από µειονοτικούς πληθυσµούς και αναπτύσσονται, και αφετέρου, των ορεινών κοινοτήτων που κατοικούνται από µειονοτικούς πληθυσµούς και παραµένουν αποµονωµένες και περιθωριοποιηµένες, αδυνατώντας να συµµετάσχουν στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης της περιοχής. Τα αίτια της διαφοροποίησης στην κατανοµή των πόρων µεταξύ των χριστιανών του Νότου και των µουσουλµάνων του Βορρά, καθώς επίσης και η περιορισµένη συµµετοχή της µεινότητας στα προγράµµατα, αποδίδονται στην κληρονοµιά του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού και στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες της µουσουλµανικής κοινότητας. Μερικοί µειονοτικοί που έδωσαν συνέντευξη αποδίδουν την προαναφερθείσα διαφοροποίηση στη σκόπιµη ή σιωπηλή διάκριση που κάνουν οι ελληνικές αρχές. Μερικά µέλη της µειονότητας αισθάνονται παρατεταµένη δυσπιστία προς τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα, τα οποία αρνούνται ή αποφεύγουν να αναγνωρίσουν το δικαίωµα αυτόπροσδιορισµού της εθνικής τουρκικής µειονότητας. Παρ ολα αυτά, η συµµετοχή και η συνεργασία των Τούρκων-µουσουλµάνων µε τα ελληνικά κόµµατα είναι πιο εκτενής σε σχέση µε το παρελθόν. Το στοιχείο που θεωρείται «καινούργιο» στην πολιτική τακτική της µειονότητας στην Θράκη είναι η εκδήλωση µιας εθνικής τουρκικής ταυτότητας παράλληλα µε την επιδίωξη ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Οι τοπικοί εκπρόσωποι της µειονότητας 2

3 αναγνωρίζουν την σηµασία του ευρωπαϊκού πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η µειονότητα δείχνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ότι στο ελληνικό κράτος αλλά ακόµη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Τουρκία. Οι πολιτικές µας προτάσεις όσον αφορά τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης περιλαµβάνουν τα εξής: ιαφάνεια στις ανακοινώσεις και τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τις αιτήσεις για χρηµατοδότηση. Μεγιστοποίηση της διαφάνειας σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την έγκριση, επιλογή και κατανοµή των πόρων. Ενίσχυση της διγλωσσίας στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ανάθεση πόρων περιφερειακής ανάπτυξης για διά-κοινοτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στις στρατηγικές που στοχεύουν στην επίλυση έντονων προβληµάτων των ορεινών περιοχών και περιοχών που κατοικούνται κατά µεγάλο µέρος από µειονοτικούς πληθυσµούς στις βόρειες περιοχές των νοµαρχιών Ξάνθης και Ροδόπης. 3

4 Οι Μουσουλµάνοι της υτικής Θράκης στην Ελλάδα Στην παραµεθόρια περιοχή της υτικής Θράκης στην Βορειοανατολική Ελλάδα ζει ένα µικρός, αλλά σηµαντικός πληθυσµός, περίπου µουσουλµάνων, οι οποίοι συµβιώνουν µε την πλειοψηφία Ελλήνων χριστιανών. Η περιοχή της Θράκης συνορεύει ανατολικά µε την Τουρκία και βόρεια µε τη Βουλγαρία. Στα βόρεια σύνορα, στις νότιες και νότιο-ανατολικές περιοχές της Βουλγαρίας, ζούν εδαφικά συγκεντρωµένες Τούρκικες κοινότητες που αποτελούν µια αρκετά µεγάλη µερίδα της Τούρκικης µειονότητας της χώρας. Η Θράκη είναι µέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αποτελείται από τρεις νοµαρχίες, την Ξάνθη, την Ροδόπη και τον Έβρο. Μια από τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές της ελληνικής οικονοµίας, η Θράκη ανήκει στην περίπτωση των «διπλών περιφερειών» και ταξινοµείται στο κατώτο όριο της κλίµακας της Ε.Ε. για το κατά κεφαλήν εισοδήµα και την συνολική ανάπτυξη. Περιλαµβάνοντας άτοµα τουρκικής προέλευσης, Αθιγγάνους (Ρόµα) και Ποµάκους, οι Μουσουλµάνοι της Θράκης συνυπύρξαν πριν από το Β Παγκόσµιο Πόλεµο ως µια θρησκευτική κοινότητα, χαρακτηριστικό στοιχείο του Οθωµανικού συστήµατος µιλέτ (millet). Από τη δεκαετία του 50, ωστόσο, έχουν µετασχηµατιστεί σε µια µειονότητα µε εθνική συνείδηση. Μάλιστα τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν κινητοποιηθεί για να δηλώσουν µια κοινή τουρκική ταυτότητα. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει σηµαντική ρήξη µε τις ελληνικές αρχές που σύµφωνα µε την Συνθήκη της Λοζάνης του 1923, αναγνωρίζουν επίσηµα µια «µουσουλµανική µειονότητα». Παρά τη µετάβαση της Ελλάδας σε δηµοκρατία το 1974, οι σχέσεις του κράτους µε τη µειονότητα της Θράκης επιδεινώθηκαν λόγω της κρίσης µε την Τουρκία και µιας σειράς περιοριστικών µέτρων που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, στερώντας βασικά κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα από τον µουσουλµανικό πληθυσµό. Ως αντίδραση, κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 80 η µειονότητα κινητοποιήθηκε πολιτικά βάσει του τουρκικού εθνικισµού. Προβληµατισµένη λόγω των ταραχωδών συνθηκών στη Θράκη, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το 1991 να καταργήσει τα περιοριστικά µέτρα και ανήγγειλε µια νέα προσέγγιση της µειονότητας που χαρακτηρίζεται από «ισονοµία και ισοπολιτεία». Αυτή η καινούργια προσέγγιση πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά µέσω µιας νέας στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης για τις παραµεθόριες περιοχές, η οποία προωθήθηκε µε τα Συµπεράσµατα της ιά-κοµµατικής Επιτροπής για τις παραµεθόριες περιοχές που υποβλήθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Παρά το γεγονός ότι ο επαναπροσανατολισµός της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά µε τα δικαιώµατα της µειονότητας και την ενσωµάτωση της σε στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης δεν παρακινήθηκε άµεσα από την ΕΕ, είναι σίγουρο ότι δεν θα είχε λάβει χώρα εκτός του πλαισίου της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ελλάδας. Οι αλλαγές στην µειονοτική πολιτική συνέπεσαν µε την ενδυνάµωση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και µε την µεταφορά αυξανόµενων πόρων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία προς στην Ελλάδα. Οι εν λόγω πόροι κατανεµήθηκαν στη Θράκη, µια παραµεθόρια περιοχή στρατηγικής σηµασίας στην µετά-ψυχροπολεµική εποχή στα Βαλκάνια, στηρίζοντας εντατικές προσπάθειες ανάπτυξης και επενδύσεις που αφορούσαν τις υποδοµές. Από τα 13 προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για τις περιόδους , , και , η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έλαβε την τρίτη πιο σηµαντική χρηµατοδότηση στην Ελλάδα (µετά από τα µεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα/Αττική και την Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία). 4

5 Εξίσου σηµαντικές για τις υποεθνικές δοµές της Ελλάδας, εάν όχι σηµαντικότερες, υπήρξαν οι θεσµικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 80 και ύστερα, µια σειρά από µέτρα που ληφθήκαν από την ελληνική κυβέρνηση σε τοπικό, νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τα διαρθρωτικά ταµεία. Οι σχετικές µεταρρυθµίσεις οδήγησαν στη δηµιουργία αιρετής περιφερειακής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά αµφισβητήθηκαν έντονα στη Θράκη λόγω των επιπτώσεών τους στις εθνικές σχέσεις στην περιοχή. Μέρος της επίδρασης τους στην ενίσχυση της µειονότητας εξουδετερωθήκε από τη δηµιουργία δύο υπερνοµαρχιών που ενσωµάτωσαν τις κατά πλειοψηφία µουσουλµανικές νοµαρχίες της Ξάνθης και της Ροδόπης στις «χριστιανικές» νοµαρχίες της Καβάλας και του Έβρου αντίστοιχα, ενισχύοντας έτσι τις δύο χριστιανικές περιοχές και εµποδίζοντας την εκλογή ενός µουσουλµάνου νοµάρχου. Η έρευνα EUROREG στην υτική Θράκη Σκοπός της έρευνας EUROREG ήταν να εξετάσει εάν τα µειονοτικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα στην περιφέρεια διαφοροποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: α) προωθούν την πολιτική και οικονοµική ενσωµάτωση των µειονοτήτων στα πλαίσια ανάπτυξης, καθώς επίσης και διά-κοινοτική συνεργασία, και β) ενισχύουν την σχετική αποδυνάµωση της εθνικιστικής πολιτικής, µε το ενδιαφέρον και την ταυτότητα των µειονοτήτων και της πλειονότητας να εστιάζεται όλο και περισσότερο στην κοινωνικό-οικονοµική ολοκλήρωση, στην πολιτική ισότητα και συµµετοχή, σε αντιπαράθεση µε την εθνική αλληλεγγύη. Σε αυτό το ενηµερωτικό κείµενο πολιτικής, παρουσιάζουµε τα κύρια συµπεράσµατα της εµπειρικής έρευνας τα οποία, εν µέρει, υποστηρίζουν την πρώτη υπόθεση εργασίας. Από τη δεκαετία του 90 η εθνική πολιτική στη Θράκη έχει γίνει πιο µετριοπαθής. Συγχρόνως, διαπιστώνονται σηµαντικές διαφορές στην αντίληψη των δικαιωµάτων και της ιθαγένειας από τους µουσουλµάνος και τους χριστιανούς της Θράκης. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι εθνικές και πολιτιστικές διαφορές στη Θράκη παραµένουν εµφανείς, όµως, φαίνεται να διευρύνονται και να αποκτούν διαφορετικό περιεχόµενο και σηµασία σε σύγκριση µε τη δεκαετία του 80. Η εµπειρική µας έρευνα βασίστηκε σε εκτεταµένη αναζήτηση δευτερευόντων πηγών (βιβλιογραφία, πολιτικά έγγραφα, τοπικά και εθνικά ΜΜΕ) και σε 35 ποιοτικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2005 µε πολιτικούς αντιπροσώπους της µειονότητας και της πλειονότητας, αλλά και µε επιχειρηµατίες. Στην επιλογή µας προσπαθήσαµε να εξασφαλίσουµε µια ισορροπία φύλου και ηλικίας. Τα λεπτοµερή συµπεράσµατα της µελέτης είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του EUROREG: &m=-1&rm=0&l=1. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις των οργάνων της υποεθνικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και την συµµετοχή της µειονότητας Ο µετασχηµατισµός του Νοµαρχιακού Συµβουλίου σε άµεσα αιρετό όργανο οδήγησε σε εκδηµοκρατισµό της περιφερειακής πολιτικής και διευκόλυνε τη συµµετοχή και την αντιπροσώπευση της µειονότητας. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εισήγαγε ισχυρές πιέσεις 5

6 για να αποδείξει ότι υπάρχει ανταπόκριση στα τοπικά προβλήµατα που διχάζουν τις δύο κοινότητες. Με σκοπό να προσελκύσουν τους ψήφους των µουσουλµάνων, οι νοµάρχες και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο άρχισαν να καταβάλουν προσπάθειες για να αντιµετωπίσουν τις διακρίσεις µεταξύ των µουσουλµάνων του Βορρά και των χριστιανών των νοτίων περιοχών. Η εισαγωγή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης το 1994 προετοίµασε το έδαφος για στενότερη πολιτική συνεργασία των χριστιανών µε τους µουσουλµάνους στις τοπικές κοµµατικές δοµές. Τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα επιδίωξαν να προσελκύσουν µειονοτικούς υποψηφίους για τις νοµαρχιακές και τις τοπικές εκλογές και µε αυτό τον τρόπο να τους ενσωµατώσουν στις αποκεντρωµένες δοµές. Στην νοµαρχία Ροδόπης δέκα από τα είκοσι πέντε µέλη του νοµαρχιακού συµβουλίου είναι Τούρκοι µουσουλµάνοι. Στην Ξάνθη ο αριθµός τους ανέρχεται σε τρεις από είκοσι πέντε µέλη. Σε τοπικό επίπεδο, η µειονότητα εκλέγει τους αντιπροσώπους της ως µέλη των δηµοτικών συµβουλίων, δηµάρχους και προέδρους κοινοτήτων. Από το 1999, η πολιτική θέση των τοπικών αντιπροσώπων έχει ενισχυθεί µε τη δηµιουργία µεγαλύτερων δήµων λόγω συγχώνευσης των µικρότερων κοινοτήτων (µεταρρύθµιση Καποδίστριας της τοπικής αυτοδιοίκησης). Στην νοµαρχία Ξάνθης, ο Αντινοµάρχης, ένας δήµαρχος (της Μύκης, η νοµαρχία περιλαµβάνει έξι δήµους συνολικά), και τέσσερις Πρόεδροι κοινοτήτων (Θερµών, Σατρών, Κοτύλης, Σελέρου) προέρχονται από τη µειονότητα. Στην νοµαρχία Ροδόπης, ο Αντινοµάρχης, τέσσερις δήµαρχοι (Αρριανών, Σαππών, Σώστου και Φιλλύρας, η νοµαρχία περιλαµβάνει εννέα δήµους συνολικά), και τρεις Πρόεδροι κοινοτήτων (Κέχρου, Αµαξάδων και Οργάνης) είναι επίσης µουσουλµάνοι. Η ύπαρξη των κοινοτήτων στη Θράκη, ο αδύναµος κρίκος της τοπικής αυτοδιοίκησης και φαινόµενο σπάνιο σε άλλα µέρη της Ελλάδας, κληρονοµείται από το προηγούµενο σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά αποκλειστικά περιοχές που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού και τεχνογνωσίας για την παρακολούθηση και εφαρµογή προγραµµάτων, οι κοινότητες είναι ανίκανες να εκµεταλλευτούν τους πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων (ΚΠΣ). Παρά τις συνεχείς (πραγµατικές ή αντιληπτές) διακρίσεις, οι θεσµικές νοµαρχιακές µεταρρυθµίσεις έχουν διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική ένταξης των Τούρκων µουσουλµάνων στην κοινωνία. Έχουν ασκήσει σηµαντική επίδραση στην ενίσχυση της θέσης των µελών της µειονότητας ως ισότιµων πολιτών, και στην διάδοση µιας αίσθησης εµπιστοσύνης προς τα ελληνικά κρατικά όργανα. Από τις συνεντεύξεις που πήραµε προκύπτει µια ευρεία υποστήριξη για αποκέντρωση τόσο από άτοµα της µειονότητας όσο και από άτοµα της πλειονότητας. Η σχετική σύγκλιση των απόψεων δεν παίρνει όµως καµιά πολιτική διάσταση, ούτε µεταφράζεται σε κοινές πρωτοβουλία των δύο οµάδων. Η υποστήριξη για αποκέντρωση είναι µάλλον θεωρητική και δεν απεικονίζει κανένα κοινό διά-κοινοτικό ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο. Ο περιορισµός των αρµοδιοτήτων σε νοµαρχιακό επίπεδο τα τελευταία χρόνια και η µεταφορά τους στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπως και η ύπαρξη διευρυµένων νοµαρχιών, πιθανόν να αποτελέσουν ένα βήµα «προς τα πίσω», που θα διατηρήσει τον σκεπτικισµό της µειονότητας και την δυσπιστία προς το ελληνικό κράτος και τους χριστιανικούς πολιτικούς αντιπροσώπους της πλειονότητας. Συνοπτικά, τα συµπεράσµατά µας δείχνουν ότι οι µεταρρυθµίσεις στην τοπική και νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση έχουν ενισχύσει την συµµετοχή της µειονότητας στη Θράκη. Έχουν συµβάλει στον εκδηµοκρατισµό της τοπικής πολιτικής και έχουν µειώσει το χάσµα στις διά-κοινοτικές σχέσεις. Αντίθετα, οι προσπάθειες περιορισµού αρµοδιοτήτων της υποεθνικής διακυβέρνησης έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία και το σκεπτικισµό της µειονότητας. 6

7 Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονοµική θέση της µειονότητας Τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις δηµόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, βελτιώνοντας την περιφερειακή οικονοµική υποδοµή. Κατά αυτόν τον τρόπο, έχουν επηρεάσει έµµεσα τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και ευκαιρίες της µειονότητας. Παραδείγµατος χάρη, η κατασκευή µεγάλων δηµόσιων έργων, όπως η Εγνατία οδός, καθώς επίσης και έργα µικρότερης εµβέλειας όπως η οικοδόµηση συστηµάτων αποχέτευσης και παροχής νερού έχουν αναβαθµίσει την υποδοµή της περιοχής και επιδράσει θετικά σε ολόκληρο τον πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένης της µειονότητας. Συγχρόνως όµως, η έλλειψη τεχνογνωσίας των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις κατοικηµένες από µειονότητες περιοχές, σχετικά µε τη διαδικασία αναζήτησης αναπτυξιακών κονδυλίων από περιφερειακούς θεσµούς έχει περιορίσει την πρόσβαση σε αυτά. Στην πραγµατικότητα, παρά την αυξανόµενη εισροή αναπτυξιακών κονδυλίων στη Θράκη και την είσοδο αντιπροσώπων της µειονότητας στους θεσµούς της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, η ένταξη των Τούρκων µουσουλµάνων στην οικονοµία της περιοχής είναι περιορισµένη µέχρι στιγµής. Μέχρι πρόσφατα, παρά την ύπαρξη σηµαντικών ευκαιριών, η συµµετοχή των µειονοτικών στα προγράµµατα ανάπτυξης απευθυνόµενα στους ιδιωτικούς µικροεπιχειρηµατίες, µε σκοπό την έναρξη, επέκταση ή αναβάθµιση µίας επιχείρησης, ήταν περιορισµένη. Χρηµατοδοτούµενα κατά µεγάλο βαθµό από τα ΚΠΣ, τα προγράµµατα έχουν ανταγωνιστική βάση και διατίθενται µέσω διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης, και έγκρισης. Παρά την έλλειψη συστηµατικών στοιχείων τεκµηρίωσης, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι περισσότεροι πόροι των τριών ΚΠΣ έχουν επενδυθεί στις νότιες περιοχές της. Θράκης που κατοικούνται από χριστιανούς, σε αντίθεση µε τις βόρειες περιοχές των νοµών Ροδόπης και Ξάνθης που κατοικούνται από µουσουλµάνους. Σε αντίθεση µε τις κατοικηµένες από τη µειονότητα βόρειες ορεινές περιοχές, όπου τα κονδύλια χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή βασικών υποδοµών όπως ασφάλτωση δρόµων και εγκατάσταση συστήµατων παροχής νερού, η προϋπάρχουσα υποδοµή στις περιοχές όπου κατοικούν χριστιανοί συνέβαλε σε µια καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Από αυτή την άποψη, τα ΚΠΣ φαίνεται να έχουν µια παράδοξη επίδραση: δηµιουργούν ένα περαιτέρω χάσµα µεταξύ αφενός, των µεγάλων δήµων και αστικών περιοχών που κατοικούνται τόσο από πλειονοτικούς όσο και από µειονοτικούς πληθυσµούς και αναπτύσσονται, και αφετέρου, των ορεινών κοινοτήτων που κατοικούνται από µειονοτικούς και παραµένουν αποµονωµένες και περιθωριοποιηµένες, ανίκανες να συµµετάσχουν στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης της περιοχής. Η διαφοροποίηση στην κατανοµή των πόρων µεταξύ των χριστιανών του Νότου και των µουσουλµάνων του Βορρά και η περιορισµένη συµµετοχή των µειονοτικών στα προγράµµατα οφείλονται επίσης στην κληρονοµιά του κοινωνικοοικονοµικού αποκλεισµού, καθώς και στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες της µουσουλµανικής κοινότητας. Λόγω της οικονοµικής περιθωριοποίησής τους στο παρελθόν και της απασχόλησης τους κυρίως στον τοµέα παραγωγής καπνού, οι περισσότεροι µειονοτικοί δεν έχουν το πρόσθετο ιδιωτικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα προγράµµατα. Επιπλέον, οι µειονοτικοί που κατοικούν στον ορεινό Βορρά δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας γης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή στα αναπτυξιακά προγράµµατα. Κάποιοι από τους µειονοτικούς που έδωσαν συνέντευξη αποδίδουν την προαναφερθείσα διαφοροποίηση στη σκόπιµη ή σιωπηλή διάκριση που κάνουν οι ελληνικές αρχές. Υπογραµµίζουν ότι οι πληροφορίες και η καθοδήγηση από τις κεντρικές και τοπικές αρχές κατευθύνονται προς τον πλειονοτικό πληθυσµό και τους πλειονοτικούς 7

8 κοινωνικούς παράγοντες. Οι µειονοτικοί επιχειρηµατίες και οι µειονοτικές οργανώσεις είτε δεν ενηµερώνονται, είιτε ενηµερώνονται λίγες µέρες πριν την λήξη της προθεσµίας για ευκαιρίες χρηµατοδότησης. Ωστόσο, είναι ασαφές εάν αυτό συµβαίνει λόγω µιας σκόπιµης κυβερνητικής πολιτικής ή ως συνέπεια κάποιας συνοµωσίας τοπικών ενδιαφερόντων. Η κοινωνικοοικονοµική θέση της µειονότητας παραµένει ευπαθής λόγω της µείωσης των γεωργικών επιχορηγήσεων και της βαθµιαίας αφαίρεσής τους από την καπνόπαραγωγή. Παρά τα αυξανόµενα κονδύλια, οι υποεθνικές αρχές δεν κατάφεραν να δηµιουργήσουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας και εναλλακτικές του καπνού µορφές καλλιέργειας. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά την µειονοτική πολιτική Παρά τις ενισχυµένες ευκαιρίες για οικονοµική και πολιτική συµµετοχή, οι πολιτική δράση της µειονότητας βάσει της Τουρκικής εθνικής ταυτότητας δεν έχει µειωθεί κατά πολύ. Πάντως, η αδιάλλακτη φύση του τουρκικού εθνικισµού που χαρακτήρισε την πολιτική της µειονότητας της Θράκης στη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 φαίνεται να έχει χάσει την έντασή της. Παρότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, τα µέλη της µειονότητας έχουν προσχωρήσει όλο και περισσότερο στα ελληνικά πολιτικά κόµµατα ως υποψήφιοι σε τοπικές, νοµαρχιακές και εθνικές εκλογές, δεν υπάρχει συνεπής και σταθερή ταύτιση µε αυτά. Οι πολιτικό-ιδεολογικές διαφορές των ηγετών της µειονότητας (δήµαρχοι των κοινοτήτων, µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, µέλη των οργανώσεων, κλπ.) εξαφανίζονται όταν συνέρχονται στην ανεπίσηµη Συµβουλευτική Επιτροπή της µειονότητας βάσει της εθνικής Τουρκικής ταυτότητάς (η Επιτροπή ιδρύθηκε από το Τουρκικό Προξενείο της Κοµοτηνής στην δεκαετία του 80 και είναι εν λειτουργία). Μερικά µέλη της µειονότητας αισθάνονται µια παρατεταµένη δυσπιστία προς τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα που αρνούνται ή αποφεύγουν να αναγνωρίσουν το δικαίωµα αυτό-προσδιορισµού της εθνικής τουρκικής µειονότητας. Παρ όλα αυτά, η συµµετοχή και η συνεργασία των Τούρκων-µουσουλµάνων µε τα ελληνικά κόµµατα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε το παρελθόν. Οι δια-κοινοτικές κριτικές που απευθύνονται στην Συµβουλευτική Επιτροπή, εάν και σποραδικές, έχουν αυξηθεί. Τέτοιες κριτικές σχετίζονται, τουλάχιστον εν µέρει, µε τους στενότερους δεσµούς που έχουν αναπτυχθεί µε τα πολιτικά κόµµατα από µερικά µέλη της µειονότητας µέσω της συµµετοχής τους στους τοπικούς και νοµαρχιακούς θεσµούς. Υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα «ανυπακοής» της µειονότητας στην ηγεσία της ( το άτυπο σώµα της Συµβουλευτικής Επιτροπή) που διατηρεί στενές σχέσεις µε το Τουρκικό Προξενείο (π.χ. οι συστάσεις της ηγεσίας για την προτίµηση υποψηφίων στις εθνικές εκλογές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής). Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δέκα ετών, τουλάχιστον δύο από τα µέλη της µειονότητας που εκλέχτηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο από λίστες εθνικών πολιτικών κοµµάτων, δεν είχαν την υποστήριξη της Επιτροπής, η οποία είχε προτείνει άλλους υποψήφιους. Η συµµετοχή των µουσουλµάνων στους τοπικούς και νοµαρχιακούς θεσµούς, καθώς και οι ευκαιρίες συµµετοχής σε αναπτυξιακά περιφερειακά προγράµµατα ενισχύουν την ενσωµάτωση της µειονότητας στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει µια αυξανόµενη αναγνώριση της ανάγκης να ξεπεράστουν ανεπάρκειες και να αλλάξει η νοοτροπία της µειονότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και την ανάπτυξη των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς την πορεία της νέας γενιάς της µειονότητας που από το 1998 σπουδάζει σε ελληνικά πανεπιστήµια. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής ενσωµάτωσης της µειονότητας, η ελληνική νοµοθεσία καθιέρωσε 8

9 ένα επιτρεπόµενο όριο εισακτέων µειονοτικών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Εκατοντάδες από αυτούς σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα. Το στοιχείο που θεωρείται «καινούργιο» στις πολιτικές της µειονότητας στην Θράκη είναι η σύνδεση της εκδήλωσης του εθνικού τουρκικού χαρακτήρα µε την επιδίωξη ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Ενώ πριν από δέκα χρόνια µια τέτοια στάση θα θεωρούταν ως απαράδεκτη υποχώρηση στην επιθυµία του ελληνικού κράτους για αφοµοίωση της µουσουλµανικής κοινότητας, σήµερα εµφανίζεται όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική επιδίωξη των συµφερόντων της µειονότητας και την επιβίωση της: «εάν ο στόχος µας είναι να επιτύχουµε το σεβασµό των δικαιωµάτων της µειονότητας, δεν θα αφήσουµε την επιτευξή του σε εκείνους που είναι ανίκανοι να εκφραστούν στα ελληνικά» δήλωσε ένα από τα άτοµα που µας παραχωρήσε συνέντευξη. Κύρια συµπεράσµατα όσον αφορά τις πολιτιστικές και πολιτικές απαιτήσεις Οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας αναφέρονται συχνά στη σηµασία του ευρωπαϊκού πλαισίου των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι κανόνες των ανθρώπινων δικαιωµάτων φαίνεται να έχουν επηρεάσει την ελληνική κυβερνητική πολιτική έναντι της µειονότητας και να έχουν ενεργήσει ως εξωτερικός περιορισµός ενάντια στον εθνικισµό και τα µεροληπτικά µέτρα που λαµβάνονται στο εσωτερικό. Υπάρχει µια συντριπτική αντίληψη στην µειονότητα σύµφωνα µε την οποία η ΕΕ αποτελεί εξωτερική εγγύηση για τα δικαιώµατά τους, παρά τις ανεπάρκειές της. Παρέχει προστασία ενάντια στον εθνικισµό και µια εναλλακτική λύση στο έθνος- κράτος. Σε αντίθεση µε το έθνος-κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας πολυπολιτισµικός χώρος, επικυρώνει τις πολιτιστικές απαιτήσεις της µειονότητας για αυτό-προσδιορισµό. Η ΕΕ παρέχει µια διέξοδο από τους περιορισµούς του έθνους-κράτους. Η µειονότητα δείχνει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην Ε.Ε. από ότι στο ελληνικό κράτος αλλά όχι τόση όσο στην Τουρκία. Η Τουρκία θεωρείται από την πλειοψηφία όσων παραχώρησαν συνεντεύξεις ως ο πιο αξιόπιστος εξωτερικός εγγυητής της µειονότητας, µιας και η ΕΕ δεν έχει υπερασπίσει ενεργά τα δικαιώµατά της µειονότητας µε τόση συνέπεια όση η Τουρκία. Τόσο οι µειονοτικοί όσο και οι πλειονοτικοί που παραχώρησαν συνεντέυξεις αναγνωρίζουν τις θετικές ελευθερίες που πρέπει να απολαµβάνει η µειονότητα, ειδικότερα το δικαίωµά στην µειονοτική εκπαίδευση (που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λοζάνης του 1923). Ωστόσο, οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς τον σκοπό και τους τρόπους της σχετικής εκπαίδευσης. Ενώ οι πλειονοτικοί θεωρούν ότι το ζήτηµα της εκπαίδευσης (που όλοι οι τοπικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ως θέµα κυρίαρχης σηµασίας για την ανάπτυξη της περιοχής), λύθηκε, οι αντιπρόσωποι της µειονότητας πιστεύουν το αντίθετο. έχονται ότι η υποδοµή και τα εγχειρίδια έχουν βελτιωθεί αλλά κατακρίνουν τη γενική δοµή του προγράµµατος σπουδών και το σύστηµα κατάρτισης των δασκάλων της µειονότητας. Ζητούν πλήρη διγλωσσία στην εκπαίδευση, ώστε τα µέλη της µειονότητας να διατηρήσουν τον εθνικό πολιτισµό τους και συγχρόνως (µε άριστη εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας) να ενσωµατωθούν επιτυχώς στην τοπική και εθνική κοινωνία, καθώς και στην αγορά εργασίας. Κάποιοι από τους µειονοτικούς υπογραµµίζουν τη σηµασία της άριστης γραφής και οµιλίας στα ελληνικά. Θεωρούν ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας, αποτελεί υποχρέωση της µειονότητας προς το ελληνικό κράτος και µπορεί να συµβάλει στην εύρεση δουλειάς και στην οικονοµική πρόοδο. Ζητούν επίσης σεµινάρια σε πανεπιστηµιακό επίπεδο για την κατάρτιση των δασκάλων της µειονότητας. Τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία είχαν έµµεση επίδραση στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών της µειονότητας: τα µέλη της µειονότητας έχουν συνειδητοποιήσει ότι το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της µειονότητας δυσχεραίνει την εκµετάλλευση των νέων οικονοµικών ευκαιριών. Μερικοί εκφράζονται χωρίς περιστροφές: πώς θα µπορούσε να 9

10 επωφεληθεί η µειονότητα από τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα όταν τα µέλη της είναι ανίκανα να διαβάσουν, να µιλήσουν ελληνικά, ή να συµπληρώσουν µια αίτηση; Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Γενικά, η ταύτιση µε την εθνοτική οµάδα φαίνεται να έχει µικρότερη σηµασία ως καθοριστικός παράγοντας στις οικονοµικές δραστηριότητες, ωστόσο, οι διχόνιες και οι διακρίσεις του παρελθόντος, ενώ έχουν σηµαντικά εξασθενίσει, εξακολουθούν να υπάρχουν. Συνεχίζονται όχι τόσο µε τη µορφή θεσµικών διακρίσεων αλλά µέσα από συµπεριφορές και έµµεσες προτιµήσεις που εξακολουθούν να ευνοούν µέλη της πλειονότητας εις βάρος της µειονότητας. Ωστόσο, η νέα γενιά της µειονότητας διακατέχεται από ένα νέο όραµα και µία νέα αντίληψη ως προς την ταυτότητα: το ζήτηµα δεν είναι τι δύναται ή δεν επιθυµεί το ελληνικό κράτος να πράξει για την µειονότητα αλλα τι µπορούν τα µέλη της µειονότητας να πράξουν για τον εαυτό τους. Πρόκειται για µια στάση αποστασιοποίησης από τον εθνικισµό που διάκειται θετικά στο θέµα της ενσωµάτωσης σε περιφερειακό πλαίσιο. Αντανακλά επίσης αποδοχή της πολυπολιτισµικής συνύπαρξης στη Θράκη και στην Ευρώπη και αµφισβητεί τη µονολιθική αντίληψη του ελληνικού και του τουρκικού εθνικισµού, δίχως όµως να την ανατρέπει ριζικά. Ο τουρκικός και ο ελληνικός εθνικισµός εξακολουθούν να έχουν εξέχουσα σηµασία για την µειονότητα και την πλειονότητα, τόσο µεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων όσο και µεταξύ των υπόλοιπων κοινωνικών παραγόντων και πολιτικών φορέων. Ωστόσο, ο εθνικιστικός προσανατολισµός έχει σηµαντικά µετριαστεί κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Αυτή η διαφαινόµενη µετριοπάθεια συνδέεται στενά µε την ενσωµάτωση, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, της µειονότητας στις τοπικές δοµές της πολιτικής συµµετοχής και της οικονοµικής ανάπτυξης. Σηµαντικός αριθµός µελών της µειονότητας, κυρίως της νέας γενιάς, υιοθετεί µια πιο κριτική στάση απέναντι στον παραδοσιακό τουρκικό εθνικισµό και στο βαθµό που αυτός σχετίζεται και εξαρτάται από σχέσεις πατρωνίας µε την Τουρκία. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν το δικαίωµα στον αυτοπροσδιορισµό τους ως µέλη µιας εθνοτικής τουρκικής µειονότητας. Ο εθνικισµός φαίνεται να έχει χάσει κατά ένα βαθµό τον αποκλειστικό χαρακτήρα και την πολιτική ισχύ που είχε την προηγούµενη δεκαετία και µεταξύ των χριστιανών της περιοχής, παρά την συνεχιζόµενη αντίδρασή τους στο αίτηµα της µειονότητας να αναγνωριστεί ως τουρκική. Εξαιτίας του πολυπολιτισµικού και πολυεθνικού της χαρακτήρα, η ΕΕ ενθαρρύνει έµµεσα την ύπαρξη µιας ξεχωριστής τουρκικής εθνοτικής ταυτότητας. Την ίδια επίδραση ασκεί και η προώθηση κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιτήµατα για πολιτισµική αυτονοµία που προβάλλονται µέσα από τις διεκδικήσεις της µειονότητας σε συνάρτηση µε το ζήτηµα της θρησκείας και το ζήτηµα αυτοπροσδιορισµού χαίρουν ευρείας αποδοχής από τα µέλη της. Τα αιτήµατα αυτά δεν υποστηρίζονται µόνο από οµάδες που συνδέονται στενά µε το τουρκικό προξενείο αλλά και από ευρύτερα στρώµατα της µειονότητας, ακόµη και αν αντιτίθενται στην πολιτική που ακολουθεί το προξενείο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει µια εξίσου ισχυρή τάση για ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία, η οποία απουσίαζε πριν από δεκαπέντε χρόνια όταν η εθνική πολιτικοποίηση ήταν στο απόγειό της. Οι διαδικασίες της περιφερειακής ανάπτυξης πολύ πιθανόν να έχουν συµβάλει στο να εµποτίσουν την πεποίθηση στους κόλπους της µειονότητας ότι θα πρέπει να επιδιώξουν τα συµφέροντά τους µέσα από τους ελληνικούς θεσµούς της εκπαίδευσης και της πολιτικής συµµετοχής. 10

11 Ωστόσο η άκαµπτη αντίδραση της ελληνικής θρησκευτικής πλειονότητας και των αρχών του κράτους να αναγνωρίσουν τους συλλόγους που φέρουν το όνοµα τουρκικός στον τίτλο τους, και να ανταποκριθούν στο αίτηµα για επιλογή του µουφτή από την ίδια την κοινότητα, αποτελούν παράγοντες που συντηρούν την καχυποψία της µειονότητας. Οι ελληνικές αρχές και τα πολιτικά κόµµατα συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τα αιτήµατα αυτά ως αιτήµατα που προωθούνται κυρίως από την Τουρκία και όχι από µια εθνοτική µειονότητα, η θρησκευτική ταυτότητα της οποίας είναι σαφώς εδραιωµένη σε θεσµούς και πρακτικές. Η αδυναµία των αρχών να κατανοήσουν την διαφορετική και πολυσχιδή σηµασία που αποδίδουν τα άτοµα της µειονότητας σε σχετικά ζητήµατα θα µπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω πόλωση. Προτάσεις πολιτικής Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάσαµε στο κείµενο αυτό, θα θέλαµε να διατυπώσουµε τις εξής πολιτικές προτάσεις: Σχετικά µε τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ιαφάνεια στην ενηµέρωση και στην δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε προκηρύξεις για αιτήσεις χρηµατοδότησης και συµµετοχή σε αναπτυξιακά προγράµµατα ή άλλες πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα: Μετάφραση των κειµένων των προκηρύξεων και των εντύπων αίτησης στα τουρκικά ηµιουργία δίγλωσσων γραφείων στους δήµους και στις νοµαρχίες της περιοχής, τα οποία θα είναι αρµόδια για να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόµενους και να βοηθήσουν στην προετοιµάσία των αιτήσεων. Τα εν λόγω γραφεία δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν µέρος της δηµόσιας διοίκησης. Η λειτουργία τους θα µπορούσε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες µέσα από ανοιχτούς δηµόσιους διαγωνισµούς. Μεγιστοποίηση της διαφάνειας όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, της έγκρισης, της επιλογής τους, καθώς και στην κατανοµή των κονδυλίων ώστε να µην εµπλέκονται προσωπικές προτιµήσεις και οποιασδήποτε άλλης µορφής διάκριση, άµεση ή έµµεση, µεταξύ των ενδιαφεροµένων υποψηφίων τόσο της µειονότητας όσο και της πλειονότητας. Θα πρέπει ενδεχοµένως να ιδρυθεί µια επιτροπή διαφάνειας η οποία θα διεξάγει τυχαίους ελέγχους εφαρµογής της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής και θα κάνει τεστ αξιολόγησης µέσω ερωτηµατολογίων προς τους ενδιαφερόµενους που υπέβαλαν αίτηση ή έλαβαν χρηµατοδότηση. Βελτίωση του δίγλωσσου χαρακτήρα των δηµοσίων υπηρεσιών που θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει τους πολίτες από τις ορεινές περιοχές να ενηµερωθούν για τα σχετικά προγράµµατα και να υποβάλουν αιτήσεις προκειµένου να ενταχθούν σε προγράµµατα χρηµατοδότησης και επωφεληθούν από άλλα µέτρα υποστήριξης και ανάπτυξης. ιάθεση περιφερειακών αναπτυξιακών κονδυλίων συγκεκριµένα για επιχειρήσεις διακοινοτικού χαρακτήρα. Σε επιλεγµένους τοµείς και σε επιλεγµένα προγράµµατα χρηµατοδότησης, πρέπει να πριµοδοτούνται αιτήσεις που υποβάλλονται από κοινού από άτοµα της πλειονότητας και από άτοµα της µειονότητας, ή από εταιρείες που έχουν σκοπό να βελτιώσουν την οικονοµική συνεργασία µεταξύ των δύο κοινοτήτων στη Θράκη. 11

12 Τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη έµφαση σε στρατηγικές και προτάσεις που στοχεύουν στη διεξοδική αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και αυτές που κατοικούνται από τη µειονότητα στα νότια του νοµού Ξάνθης και του νοµού Ροδόπης. Σχετικά µε τις πολιτικές και τις πολιτισµικές διεκδικήσεις Αναγνώριση των συλλόγων της µειονότητας που φέρουν τη λέξη τουρκικός στο τίτλο τους, υπό τον όρο βέβαια ότι η φύση τους και ο χαρακτήρας τους είναι συµβατοί µε το ελληνικό σύνταγµα και δεν υποδαυλίζουν µίσος µεταξύ των δύο κοινοτήτων, ούτε υποστηρίζουν εθνικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. Περαιτέρω αναµόρφωση του συστήµατος µειονοτικής εκπαίδευσης και βελτίωση του δίγλωσσου προγράµµατος σπουδών σε όλα τα µειονοτικά σχολεία σύµφωνα µε τις σύγχρονες µεθόδους και πολύ-πολιτισµικές παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης. ηµιουργία πανεπιστηµιακού τµήµατος ή πανεπιστηµιακών µαθηµάτων για την προετοιµασία δασκάλων που θα εργαστούν σε δίγλωσσα µειονοτικά σχολεία στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ενσωµάτωση των νέων αρχών και κατευθύνσεων στη µειονοτική εκπαίδευση στο σύνολο µίας ευρύτερης αναµόρφωσης του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο θα αναγνωρίζει τον πολυπολιτισµικό, πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας καθώς και το ευρύτερο µαθητικό της σώµα σήµερα (πάνω από 15% των µαθητών στα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας είναι ξένοι). Αναµόρφωση του νοµικού καθεστώτος του µουφτή σε εναρµόνιση µε παρόµοιες πρακτικές σε άλλα κράτη της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. 12

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα