«Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας»"

Transcript

1 «Διασφαλίσεις Δημοκρατικότητας στο Σύγχρονο Πολιτικό Σύστημα: το παράδειγμα της Ελλάδας» Με το άρθρο αυτό θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση για τη δημοκρατία με μια πιο πρακτική, εμπειρική της διάσταση, με σκοπό να αποτιμηθούν οι πραγματικές διασφαλίσεις δημοκρατικότητας των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, και ιδιαίτερα της Ελλάδας (απ όπου θα αντληθούν και τα σχετικά παραδείγματα). Αυτό γιατί, πέρα από τη θεωρητική ανάλυση, που είναι πάντα απαραίτητη, θα πρέπει να γίνει ένας συσχετισμός θεωρίας και πράξης. Αναφέρομαι σε διασφαλίσεις, ή στοιχεία, δημοκρατικότητας θεωρώντας ότι η πραγμάτωση της δημοκρατίας καθαυτής είναι ένα πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο διακύβευμα και, συνεπώς, πρέπει να εξετάσουμε αν οι δημοκρατικές εγγυήσεις που προσφέρουν τα πολιτεύματα στις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες είναι επαρκείς ώστε αυτά να μπορούν να θεωρούνται δημοκρατικά. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο άρχει ο δήμος, δηλαδή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες. Βασικό στοιχείο εδώ είναι η πολιτική συμμετοχή, στοιχείο που καθορίζει άλλωστε και την ιδιότητα του πολίτη. Αυτή η μορφή δημοκρατίας, η καθαρή ή άμεση, όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο σε ολιγάριθμες κοινωνίες και πάλι υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα, και στις περιπτώσεις αυτές (κλασσικό παράδειγμα η αρχαία Αθήνα) δεν ήταν λίγοι οι πολιτικοί στοχαστές της εποχής που αμφισβήτησαν την αρετή του δημοκρατικού πολιτεύματος: για παράδειγμα, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μίλησαν για την τυραννία της πλειοψηφίας και τη συναισθηματικότητα του λαού στη λήψη αποφάσεων ή στην υποστήριξη μιας ηγεσίας. Έτσι, ένα ακόμα βασικό στοιχείο που συνθέτει τη σύγχρονη αντίληψη της δημοκρατίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας, με την παράλληλη όμως υπεράσπιση της μειοψηφίας (δηλαδή τον σεβασμό των διαφωνούντων και της ελευθερίας της έκφρασής τους). Καθώς η έννοια του πολίτη αντικαταστάθηκε από αυτήν του πιστού για αρκετούς αιώνες από την αρχαιότητα και μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα, οι φιλοσοφικές αναζητήσεις περί πολιτικής και πολιτεύματος (άλλου απ την ελέω θεού μοναρχία) ξαναήρθαν δυναμικά στο προσκήνιο με την Αναγέννηση και, ιδιαίτερα, το Διαφωτισμό. Σημείο τομής στη νεότερη πολιτική σκέψη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την πολιτική φιλοσοφία του Locke, η οποία εστίαζε αφενός στην αντίθεσή του στην αδιαίρετη κυριαρχία και αφετέρου στο ρόλο του κράτους στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ζωής, της περιουσίας (estate) και της ελευθερίας. Πάνω σε αυτές τις έννοιες έχουν θεμελιωθεί βασικές ιδέες και προυποθέσεις των σύγχρονων δημοκρατιών. Την πρώτη έννοια επεξεργάστηκαν μετέπειτα και άλλοι σημαντικοί στοχαστές, με πρωτεργάτη τον Montesquieu, που ανέπτυξαν τη διάκριση των εξουσιών (νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική) ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι τόσο στην διαφθορά όσο και στην κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και την, συχνά συνεπακόλουθη, καταπίεση των δικαιωμάτων των πολιτών. Έτσι, ένα τρίτο βασικό στοιχείο διασφάλισης δημοκρατικότητας θεωρείται σήμερα η διάκριση των εξουσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο αλληλοέλεγχός τους. Όσον αφορά στη δεύτερη σημαντική συνεισφορά της σκέψης του Locke, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μπορούμε να πούμε ότι η έννοια που συγκεντρώνει πάνω της την μεγαλύτερη προσοχή των διανοητών είναι αυτή της ελευθερίας (καθώς η προστασία της ζωής είναι αυτονόητη, ενώ η περιουσία τίθετο ως κριτήριο πολιτικής συμμετοχής). Μάλιστα, και με τη συμβολή του John Stuart Mill, η ελευθερία δε νοείται πια με τα στενά όρια της προστασίας από εξωτερικούς

2 καταναγκασμούς αλλά με τη θετική της σημασία, δηλαδή της πραγματικής ικανότητας και προσβασιμότητας των πολιτών στην αναζήτηση των προσωπικών τους στόχων και επιθυμιών. Συνέπεια τούτου προβλήθηκαν, και προβάλλονται σήμερα τόσο η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου, του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, όσο και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως η εκπαίδευση, η πληροφόρηση, κλπ. Η ελευθερία είναι λοιπόν το τέταρτο βασικό στοιχείο που συνθέτει την έννοια της δημοκρατίας. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές της πολιτικής εάν και σε ποιο βαθμό βρίσκουν ανταπόκριση ή, αντιθέτως, παραβιάζονται βασικά στοιχεία δημοκρατικότητας στη σύγχρονη εποχή. Καθώς τα παραπάνω βασικά στοιχεία αποτελούν τυπικώς αρχές των σύγχρονων πολιτευμάτων και προστατεύονται από το πολιτικό και νομικό μας σύστημα, θα πρέπει να ελεγχθεί η εφαρμογή τους στην πράξη, και μάλιστα μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες. Από τη θεωρία στην πράξη Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημοκρατία, με την έννοια της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις, είναι ένα πολιτικό σύστημα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα μαζικά εθνικά κράτη της νεωτερικότητας. Συνεπώς, οι σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες στηρίζονται στην εκλογή των αντιπροσώπων του λαού με περιοδικές εκλογές στη βάση της αρχής της πλειοψηφίας. Βέβαια, αυτή η αρχή εφαρμόζεται με έναν σχετικό συμβιβασμό, και ως πλειοψηφία νοείται η σχετική πλειοψηφία χάριν της βιωσιμότητας και σταθερότητας του συστήματος. Μάλιστα, αρκετά εκλογικά συστήματα (όπως της Ελλάδας π.χ.) δημιουργούν τέτοια ανακατανομή των εδρών του κοινοβουλίου που επιτρέπουν όχι μόνο σε μια πολύ σχετική πλειοψηφία να σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά και την ουσιαστικά μη προσμέτρηση της δύναμης μικρότερων κομμάτων. Έτσι, καθώς η αρχή της πλειοψηφίας σχετικοποιείται ως έννοια και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της διατήρησης του συστήματος, ταυτόχρονα δεν γίνεται σεβαστή η επιλογή της μειοψηφίας, αφού της αποδίδεται (βάση νόμου) αναλογικά μικρότερη ή και μηδαμινή (αν είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό) πολιτική δύναμη εκπροσώπησης από αυτή που η ίδια έχει βάσει των ψήφων των πολιτών. Αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη πολιτική και συμβολική σημασία στο βαθμό που, ήδη η πολιτική συμμετοχή ανά τετραετία μέσω της επιλογής αντιπροσώπων είναι μια σημαντική έκπτωση στην έννοια της δημοκρατίας. Συνεπώς, η αρχή της πλειοψηφίας με τον παράλληλο σεβασμό της μειοψηφίας γίνεται εξ αρχής ένα ζητούμενο. Και λέω εξ αρχής, εννοώντας στη βάση του νόμου και του επίσημου πολιτικού συστήματος, για να μην περάσουμε στα πιο λεπτά ζητήματα, όπως αυτό της πραγματικής πολυφωνίας και εκπροσώπησης. Υποθέτει κανείς ότι αυτό το πρόβλημα θα ήταν μικρότερης σημασίας αν υπήρχε πολιτική συμμετοχή, που είναι η πρώτη από τις διασφαλίσεις δημοκρατικότητας που αναφέραμε παραπάνω. Η πολιτική συμμετοχή γίνεται αντιληπτή τόσο μέσα από τη διάθεση συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, όσο και μέσα από την εισροή των αιτημάτων τους στην εκάστοτε κυβέρνηση με αποτέλεσμα το συνυπολογισμό τους στις (σημαντικές τουλάχιστον) αποφάσεις. Η πολιτική συμμετοχή είναι ένα ζητούμενο των σύγχρονων κοινοβουλευτικών συστημάτων που ανοίγει τη συζήτηση γύρω από την κοινωνία πολιτών, τη συμμετοχή σε μη κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις, κλπ., αλλά και γύρω από την απάθεια των πολιτών απέναντι στην πολιτική. Εδώ να υπογραμμιστεί ότι η ίδια η συζήτηση γύρω από την κοινωνία πολιτών υποδεικνύει ότι αυτή παραμένει ένα διακύβευμα ή δεν είναι ακόμη 2

3 ισχυρή, με την έννοια ότι προβάλλεται η κοινωνία πολιτών ως ζητούμενο και όχι ως πραγματικότητα. Συνεπώς, η σύγχρονη προβληματική και συζήτηση γύρω από την κοινωνία πολιτών καταδεικνύει την αγωνία και ανάγκη των πολιτών να ακουστεί ο λόγος τους σε ζητήματα της Πολιτείας. Επίσης να τονιστεί ότι κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες η κοινωνία πολιτών θεωρείται ότι εκφράζεται κυρίως μέσα από τις ΜΚΟ, τοποθετώντας έτσι κατ ουσία τις αυθόρμητες μαζικές διεκδικήσεις ή/και διαμαρτυρίες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο και, ταυτόχρονα, οριοθετώντας την πολιτική συμμετοχή μέσα από συγκεκριμένες, προσδιορισμένες και γι αυτό συχνά ελέγξιμες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες. Παραβλέπεται έτσι το γεγονός ότι στην ουσία, η κοινωνία πολιτών είναι η κοινωνία που αποτελείται από πολίτες (τους συμμετέχοντες στα κοινά ζητήματα της πόλης, άρα και της ζωής τους) που διεκδικούν το αυτονόητο: πολιτική συμμετοχή πέραν της απλής ψηφοφορίας και με οποιοδήποτε (δημοκρατικό) τρόπο. Ταυτόχρονα, πολλές και σημαντικές πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν ουσιαστικά επηρεαστεί από τη γενική βούληση. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απογοήτευση και την, επακόλουθη, απάθεια πολλών πολιτών για τα κοινά. Εάν βλέπουν ή θεωρούν ότι η συμμετοχή τους δεν έχει αποτέλεσμα, πως θα ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους ως πολίτες στη συμμετοχή; Βέβαια, η απάθεια δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι η κοινωνία πολιτών δεν εισακούγεται, αλλά και στην αδιαφορία σε συνδυασμό με την απαξίωση της πολιτικής που προκαλεί η απογοήτευση και ούτω καθεξής. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η πολιτική είναι κάτι ξένο προς αυτούς, κάτι που δεν τους αφορά αλλά σχετίζεται με τη διεφθαρμένη εξουσία του κράτους. Αναπτύσσουν, δε, μια νοοτροπία θετικής αξιολόγησης του εαυτού τους λέγοντας συχνά «εγώ δεν ασχολούμαι με αυτούς». Αυτή η νοοτροπία, ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά επιζήμια στο βαθμό που οι άνθρωποι δεν είναι πολίτες και, επιπλέον, είναι περήφανοι γι αυτό! Φυσικά, το πρόβλημα είναι η έλλειψη γνώσης και συνειδητοποίησης του τι σημαίνει πολίτης, φαινόμενο με πολλές αιτίες και επιπτώσεις που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Ας περάσουμε στο τρίτο στοιχείο δημοκρατικότητας και διασφάλισής της, που είναι η διάκριση των εξουσιών. Εδώ τα δεδομένα είναι σαφή: η διάκριση των εξουσιών δεν υφίσταται. Συγκεκριμένα, η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία είναι στην πράξη αδιαχώριστες, ειδικά στις χώρες με μία βουλή (όπως η Ελλάδα), εφόσον το κόμμα που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας (εκτελεστική εξουσία) πρέπει να έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών του κοινοβουλίου (νομοθετική εξουσία). Συνεπώς, ο έλεγχος είναι ανεπαρκής καταρχήν σε θεσμικό επίπεδο και οι δυο εξουσίες όχι απλά δεν είναι ανεξάρτητες αλλά, αντιθέτως, είναι προσδεμένες η μία στην άλλη. Η δικαστική είναι η μόνη από τις τρεις εξουσίες που διατηρεί τη θεσμική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία της. Παρόλα αυτά πρέπει να επισημανθεί ότι η δικαστική προστασία ενέχει και ένα μη αμελητέο οικονομικό κόστος, που έχει επίπτωση στις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών (ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων) να προστατευτούν μέσω της προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Και περνάμε στο τέταρτο και σημαντικότερο στοιχείο δημοκρατικότητας που είναι η ελευθερία. Σημαντικότερο γιατί η ελευθερία αναγνωρίζεται ως βασική αρχή της δημοκρατίας ήδη από τον Αριστοτέλη, ενώ φτάνει να θεωρείται ως ύψιστο πολιτικό αγαθό και στόχος, για την επίτευξη του οποίου η δημοκρατία είναι απλά το μέσον για τον Rousseau και τον Hayek για παράδειγμα. Μάλιστα, ο τελευταίος υπερασπίζεται την Κυριαρχία του Νόμου και υποστηρίζει ότι «οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν την ελευθερία μόνο αν η εξουσία του κράτους οριοθετείται από το 3

4 νόμο» 1. Σύμφωνα με αυτό, γίνεται αντιληπτό πως όταν, για παράδειγμα, η κατάρτιση των νομοσχεδίων γίνεται από την κυβέρνηση, ελλοχεύει σαφώς ένας κίνδυνος για την ίδια την ελευθερία αφού η εξουσία του κράτους δεν οριοθετείται από το νόμο αλλά τον οριοθετεί η ίδια. Η ανάπτυξη του ζητήματος της ελευθερίας έχει προφανώς πολλές διαστάσεις και παραμέτρους που δεν θα συμπεριληφθούν σε αυτή την ανάλυση. Εδώ, θα περιοριστούμε σε δύο πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν προκύψει προσφάτως, που συνδέονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και σχετίζονται με αυτά που θίγει η Frissen στο άρθρο της που φιλοξενείται σε αυτό το αφιέρωμα. Το ένα αφορά το διαδίκτυο, και το άλλο τη λεγόμενη Τέταρτη Εξουσία, και συγκεκριμένα την τηλεόραση τα παραδείγματα θα αντληθούν από την ελληνική πραγματικότητα. Δύο πρακτικές αναφορές Η επιλογή των παρακάτω παραδειγμάτων ως σημαντικά για το ζήτημα της ελευθερίας σε μια κοινωνία που θέλει ή προσπαθεί να είναι δημοκρατική βασίζεται στην κοινή διαπίστωση όλων των επιστημόνων, ακαδημαϊκών, πολιτικών αλλά και πολιτών ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, που ο Castells έχει χαρακτηρίσει κοινωνίες της πληροφορίας 2, ένα από τα ουσιωδέστερα κοινωνικά και πολιτικά αγαθά είναι η πληροφόρηση. Πράγματι, είναι κοινός τόπος ότι η πληροφόρηση, και ιδιαίτερα η ελεύθερη και ανεξάρτητη πληροφόρηση, είναι το κλειδί για την ελεύθερη ανάπτυξη των ιδεών, την ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών και την κυκλοφορία των πολιτικών επιχειρημάτων και του συνακόλουθου διαλόγου άρα και της πολιτικής ελευθερίας. Πρώτα και κύρια, όμως, απαιτείται ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ελεύθερη πρόσβαση εδώ σημαίνει αφενός να είναι ανεμπόδιστη και αφετέρου να είναι ίση όπου το αίτημα της ελευθερίας συνδέεται άμεσα με αυτό της ισότητας. Ας δούμε λοιπόν πρώτα το θέμα της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, εστιάζοντας στο διαδίκτυο. Ο λόγος που επιλέγω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του διαδικτύου είναι ότι αποτελεί μέχρι στιγμής το πιο ελεύθερο και ανεξάρτητο μέσο οργάνωσης και πληροφόρησης, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέσα. Επιπλέον, όπως αναφέρει η Frissen στο άρθρο της, το διαδίκτυο προσφέρει σημαντικά μέσα οργάνωσης, επικοινωνίας και μετάδοσης ανεξάρτητης πληροφόρησης στις διάφορες οργανώσεις πολιτών «αποκόπτοντας έτσι την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά ΜΜΕ». Δε θα αναφερθώ στους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις απόπειρες ελέγχου του διαδικτύου, αλλά θα επικεντρώσω στις πρακτικές συνθήκες που καθιστούν το μέσο αυτό προσβάσιμο ή μη: στις οικονομικές. Εδώ, η Ελλάδα επιδεικνύει μια πανευρωπαϊκά κατακριτέα στάση που συναρτά την πρόσβαση στην πληροφορία με τις οικονομικές δυνατότητες των ατόμων καταργώντας τόσο την ανεμπόδιστη όσο και την ίση πρόσβαση που θέσαμε ως προϋποθέσεις. Παράδειγμα η πρόσφατη απόπειρα του ΟΤΕ να αυξήσει ραγδαία τις τιμές των υπηρεσιών του διαδικτύου. Το ζητούμενο είναι ότι, πέρα από τις επίσημες διακηρύξεις περί προώθησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σημαντικό παραμένει για τους 1 Hayek, F.A. (1976), The Road to Serfdom, London: Routledge & Kegan Paul, pp. 11, 63. Bλ επίσης Held, D. (1995), Μοντέλα Δημοκρατίας, Αθήνα: Στάχυ, σσ O Castells μιλάει για εποχή της πληροφόρησης χρησιμοποιεί παράλληλα τους όρους information και informational age. Βλέπε τους τρεις τόμους της σειράς του Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford: Blackwell, που δημοσιεύτηκαν το 1996, 1997 και 1998 αντίστοιχα. 4

5 (επίδοξους) χρήστες το κόστος που ήδη καλούνται να καταβάλουν ως αντίτιμο της χρήσης. Και το κόστος αυτό είναι συχνά απαγορευτικό τουλάχιστον για τους μη εύπορους (παράμετρος που εγείρει το θέμα της ισότητας). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες από αυτές που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ποιότητα (ταχύτητα) κατά πολύ μικρότερη. Εάν συνυπολογίσουμε και τους χαμηλότερους (κατά μέσο όρο) μισθούς των Ελλήνων, αντιλαμβανόμαστε ότι στην πραγματικότητα η πρόσβαση στο μόνο μέσο που παραμένει ελεύθερο και ανεξάρτητο όχι απλά δεν διευκολύνεται αλλά παρεμποδίζεται. Λαμβανομένων υπ όψη αυτών των δεδομένων, ακούγεται παράλογη, αν όχι ψευδής, η αιτιολόγηση εκ μέρους του ΟΤΕ των προαναγγελθέντων αυξήσεων στη βάση της προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα (sic) αλλά και στη βάση της μη πραγματοποίησης καμίας αύξησης κατά τα τελευταία χρόνια (sic) 3! Παράλογη είναι και η επιχειρηματολογία ότι ο ΟΤΕ δικαιούται να προβεί σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή το κράτος δεν έχει δικαιοδοσία να παρέμβει, καθώς λειτουργεί ως ιδιωτική επιχείρηση σε μια ελεύθερη αγορά. Και αυτό υποστηρίζεται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κράτος είναι ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης και, κυρίως, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ελεύθερη αγορά δεν λειτουργεί, ούτε έχει υποστηριχτεί ποτέ σε θεωρητικό επίπεδο για μονοπωλιακές αγορές! Το πρόβλημα εντείνεται όταν η (εκάστοτε) κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι προστατεύει και ελέγχει τις τηλεπικοινωνίες μέσω των θεσμοθετημένων ανεξάρτητων αρχών εν προκειμένω την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η αντίφαση θεσμοθέτησης μιας τέτοιας Αρχής ενώ οι ίδιοι οι θεσμοθετούντες επικαλούνται τον ελεύθερο ανταγωνισμό διαφαίνεται και στη θέση της ΕΕΤΤ επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ επικαλέστηκε μια σειρά από γραφειοκρατικά και θεσμικά κωλύματα που δεν της επιτρέπουν να παρέμβει, αναφέροντας μάλιστα ότι «οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης». Όμως, απ την άλλη «επαναβεβαιώνει ότι πρώτιστος στόχος της Διοίκησης της ΕΕΤΤ είναι η υποστήριξη της ταχείας ανάπτυξης του Διαδικτύου χαιρετίζει κάθε μέτρο ή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων χρηστών δηλώνει ότι θα διασφαλίσει υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού». Το πώς θα γίνει αυτό, προφανώς επαφίεται στην καλή θέληση του ΟΤΕ, και κάθε επιχείρησης, που ορθολογικά επιλέγει να λειτουργεί με γνώμονα το κόστος και όχι τους εθνικούς στόχους. Το ζήτημα παραμένει όμως ότι το οικονομικό κόστος που καλούνται να καταβάλουν οι χρήστες του διαδικτύου παραμένει εξωπραγματικά μεγάλο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γεγονός που από μόνο του εμποδίζει τους στόχους που διακηρύττει και χαιρετίζει η ΕΕΤΤ. Έτσι, επανέρχεται στην πράξη το πρόβλημα της οικονομικής ανισότητας, η οποία προφανώς εντείνεται όταν για οικονομικούς λόγους εμποδίζεται η πρόσβαση στην ελεύθερη και ανεξάρτητη πληροφόρηση και επικοινωνία. Και η ανισότητα είναι από τα μεγαλύτερα πλήγματα κατά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αφού εξετάσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση μέσω του παραδείγματος της υπερτιμολόγησής της ως αγαθού, ας περάσουμε στο ζήτημα της 3 Να αναφέρω ενδεικτικά ότι κατά τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ (περίοδος που η τότε κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για μη αυξήσεις, και καλούσε και τον ιδιωτικό τομέα να κάνει το ίδιο), ο ΟΤΕ αύξησε το πάγιο κατά 21,4%. Έκτοτε, διάφορες υπηρεσίες που διαφημίζονταν ως πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. φραγή εξερχομένων κλήσεων, που είναι σημαντική για την ασφάλεια έναντι παράνομης χρήσης από τρίτους, ειδικά όταν ο χρήστης συνδέεται στο διαδίκτυο) προσφέρονται με ένα μη αμελητέο οικονομικό αντίκρισμα, ενώ θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν. 5

6 ελεύθερης και ανεξάρτητης μετάδοσης της πληροφορίας. Εδώ θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της τηλεόρασης για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή παραμένει ακόμα και σήμερα το βασικό και πιο διαδεδομένο μέσο πληροφόρησης, αλλά και ψυχαγωγίας. Στην περίπτωση της τηλεόρασης, άλλωστε, τα χαρακτηριστικά που θα αναφέρουμε δεν αποτελούν ελληνική καινοτομία, παρά μόνο ίσως στην έκτασή τους. Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική τηλεόραση, από την αρχή της λειτουργίας των ιδιωτικών σταθμών μέχρι σήμερα, έχει υποστεί σημαντική πτώση σε ποιότητα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τη χαρακτηρίζουν πλέον ως απλό μέσο διαφήμισης στην καλύτερη περίπτωση (π.χ. διαφημιστικά ρεπορτάζ παρουσιάζονται ακόμα και στις Ειδήσεις ), και ως μέσο προπαγάνδας στη χειρότερη. Στον τομέα της ψυχαγωγίας κυριαρχούν, αφενός οι χαμηλού επιπέδου, και κόστους, εκπομπές (σίριαλ, ριάλιτι, κλπ.) και, αφετέρου, ζωντανές εκπομπές που ουσιαστικά αναπαράγουν τα ίδια τα πρόσωπα της τηλεόρασης (π.χ. τα κουτσομπολίστικα μαγκαζίνο που παρουσιάζουν τα κορίτσια των καλλιστείων ή των ριάλιτι, τους αστέρες δημοσιογράφους, κλπ). Στον τομέα της ενημέρωσης, που μας ενδιαφέρει εδώ, ισχύει η ίδια τακτική, όπου οι ενημερωτικές-πολιτικές εκπομπές φιλοξενούν από πολιτικούς μέχρι νικητές τηλεπαιχνιδιών, ανάγοντας την πολιτική ενημέρωση σε θέαμα όπου όλα εξισώνονται. Όσον αφορά στην καθημερινή πολιτική ενημέρωση των πολιτών (μέσω των Ειδήσεων ), που θα μας απασχολήσει εδώ, αυτή χαρακτηρίζεται από μελοδραματισμό, υπερβολή των γεγονότων μέχρι του βαθμού της παραμόρφωσης της είδησης, καλλιέργεια κλίματος πανικού, και παντελής απουσία ανάλυσης ή ακόμα και απλής παρουσίασης των γεγονότων. Να προστεθούν σε αυτά οι σημαντικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών (όπως είναι το τεκμήριο της αθωότητας και η προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 4 ), και η μετάδοση απόψεων και ιδεολογημάτων μέσω ενός κυρίαρχου α-πολιτικού λόγου που υιοθετεί άκριτα τις επίσημες πολιτικές θέσεις ενώ, ταυτόχρονα, καταγγέλλει συνεχώς την (όποια) κυβέρνηση. Το κυριότερο όμως στοιχείο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η έντονη παραπληροφόρηση σε σημαντικά πολιτικά ζητήματα, ή αλλιώς η προπαγάνδα. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, από τα πλείστα που υπάρχουν. Στις 15 Φεβρουαρίου 2003 πραγματοποιήθηκαν πορείες διαμαρτυρίας ενάντια στην επερχόμενη εισβολή στο Ιράκ σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ήταν εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την, για πρώτη φορά, συντονισμένη κινητοποίηση των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο (έμπρακτη δραστηριοποίηση της κοινωνίας πολιτών), όσο και για τα υψηλά επίπεδα συμμετοχής σε αυτές τις κινητοποιήσεις χωρίς να λάβουμε υπ όψη το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Στην Ελλάδα, η παρουσίαση των σημαντικών θεμάτων της ημέρας στις Ειδήσεις όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών ακολούθησε ταυτόσημη θεματολογία αλλά και χρόνο παρουσίασης. Έτσι, πρώτο θέμα της ημέρας (επί 15 ) ήταν η επίσκεψη του πρώην βασιλιά στην Ελλάδα, το δεύτερο τα εκτεταμένα επεισόδια που γίνονταν (;) στην Αθήνα λόγω της πορείας (10 ), ξανά ρεπορτάζ για τον πρώην βασιλιά για να μην ξεχάσουμε που έφαγε- (10 ), και στο τέλος αναφορά στις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο (5 ). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν τα εξής: α) όλα τα ιδιωτικά κανάλια ακολούθησαν το παραπάνω σχήμα, β) τα εκτεταμένα επεισόδια δεν τα βίωσαν ποτέ οι συμμετέχοντες στην πορεία, γ) ο αριθμός των διαδηλωτών παρουσιάστηκε όχι απλά μικρότερος του πραγματικού αλλά, για πρώτη φορά, μικρότερος από τον επίσημο αριθμό που έδωσε η αστυνομία (!) ενώ, δ) η λήψη των υποστηρικτών που πλαισίωναν τον πρώην βασιλιά ήταν μονταρισμένη έτσι ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται για πλήθος. 4 Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αφορούν πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικά πιστεύω, κλπ. 6

7 Φυσικά, η αποδοκιμασία των πολιτών και του τύπου ήταν έντονη. Όμως, η αντίδραση της αρμόδιας θεσμοθετημένης Ανεξάρτητης Αρχής, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) χαρακτηρίστηκε από αδυναμία παρέμβασης καθώς έβλεπε, και ενδεχομένως συμμεριζόταν, την κατακραυγή των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα δήλωνε αδυναμία (και όχι αναρμοδιότητα) να παρέμβει θέτοντας κυρώσεις. Έτσι, το ΕΣΡ δήλωσε ότι «απέχει από κάθε μορφή επέμβασης στην ελευθερία των διευθυντών ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά εκφράζει την απαρέσκειά του απέναντι στο φαινόμενο της εμπορευματοποίησης της είδησης και θεωρεί ότι η πιθανή επανάληψη της ίδιας στάσης απονομιμοποιεί κάθε έννοια λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης ως πηγής πληροφόρησης και συστατικού φορέα της δημοσιότητας» (δική μου η έμφαση). Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι και στον νέο κώδικα δεοντολογίας δεν γίνεται λόγος για την ιεράρχηση ειδήσεων, παρά μόνο για την αντικειμενικότητα, την πολυμέρεια και την ακρίβειά τους. Όπως και στην περίπτωση της ΕΕΤΤ, το ΕΣΡ δήλωσε αδυναμία παρέμβασης παρόλο που οι ιδιωτικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις έδειξαν μη σεβασμό στις δημόσιες τηλεοπτικές συχνότητες που αποτελούν δημόσιο αγαθό και τους έχουν παραχωρηθεί με συγκεκριμένους όρους, και στο όνομα της μη λογοκρισίας δικαιολόγησαν την ανοχή στην παραπληροφόρηση και την ανακρίβεια των ειδήσεων, ενώ ο ρόλος του είναι ακριβώς αυτός, όπως το ίδιο το συμβούλιο ξεκαθάρισε. Έτσι, όχι μόνο νομιμοποίησε αυτές τις παραβιάσεις, αφού απέφυγε να παρέμβει σε ζήτημα μη σεβασμού της αντικειμενικής και ανεπηρέαστης πληροφόρησης θέτοντάς το ως θέμα ιεράρχησης των ειδήσεων και ελεύθερης έκφρασης, αλλά απαξίωσε το ρόλο του διπλά: δηλώνοντας αδυναμία να παρέμβει κατά της καταφανέστατης παραπληροφόρησης και πολιτικής προπαγάνδας και, στη συνέχεια, παρεμβαίνοντας σε μικρότερης σημασίας ζητήματα ηθικοπλαστικού χαρακτήρα 5. Σημαντικό και ακραίο το παράδειγμα, δείχνει ακόμα πιο έκδηλα την απουσία ελέγχου, με τελικό αποτέλεσμα την ακύρωση της αντικειμενικής και ανεξάρτητης πληροφόρησης, που είναι δικαίωμα των πολιτών. Φυσικά, το ζήτημα είναι ότι διαφαίνεται μια αλληλο-διαπλοκή συμφερόντων που εν τέλει απαξιώνει την πολιτική, τη δημοσιογραφία, την είδηση κλπ., και ευνοεί τη διάδοση φημών, την παραπληροφόρηση και τη νομιμοποίηση του ψεύδους. Γιατί, η Δημοσιογραφία έχει ως υπέρτατο σκοπό τον έλεγχο των εξουσιών με σκοπό τη δημόσια λογοδοσία τους όμως, έχοντας μετατραπεί η ίδια σε Τέταρτη Εξουσία, και μάλιστα ιδιαζόντως ισχυρή, αναδεικνύεται η ανάγκη ελέγχου και της ίδιας. Γι αυτό άλλωστε θεσμοθετήθηκαν από την εκτελεστική εξουσία (με έλεγχο της νομοθετικής) οι Ανεξάρτητες Αρχές. Αλλά, όταν οι ελεγκτές χρειάζονται έλεγχο από τους ελεγχόμενους, οι διασφαλίσεις δημοκρατικότητας που αναφέραμε στην αρχή αυτού του κειμένου, μάλλον τίθενται σε αμφιβολία 6. Το αποτέλεσμα είναί ότι 5 Όπως, για παράδειγμα, με το πρόστιμο σε σειρά του Mega για το φιλί δυο ομοφυλοφίλων (με το σκεπτικό ότι δεν συνάδει με τις αρχές της κοινωνίας μας!), ή το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού Best (που τελικά δεν υλοποιήθηκε) επειδή ο εκφωνητής της εκπομπής αποκάλεσε ορισμένους ιεράρχες τραγόπαπες και χρησιμοποίησε και άλλες βρισιές που αποτελούν βασικά στοιχεία των σεναρίων αρκετών σίριαλ της τηλεόρασης, και προβάλλονται σε ώρες αυξημένης τηλεθέασης. Σε αυτή την περίπτωση, η κρατική τηλεόραση κράτησε τα προσχήματα, και μάλιστα εκ του ασφαλούς, εφόσον η τηλεθέασή προς αυτήν είναι κατά πολύ μικρότερη. 6 Σχετικά με αυτό, όπως αναφέρω και αλλού, «ο άμεσος και επίσημος έλεγχος των κυβερνήσεων στις πηγές της πληροφόρησης και επικοινωνίας πράγματι δε μπορεί να εφαρμοστεί. Όμως, συχνά παρατηρείται μια αμοιβαία επιρροή που είναι τόσο καίρια όσο και επωφελής και για τις δυο μεριές. Οι ανεπίσημες συνεργασίες των ΜΜΕ με κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα ή μεμονωμένους πολιτικούς έχουν επισημανθεί από πολλούς μελετητές. Οι κυβερνήσεις ωφελούνται ειδικότερα από τέτοιες συμφωνίες και συνεργασίες γιατί η άσκηση πολιτικής προπαγάνδας μέσω μιας, θεωρητικά, 7

8 αρκετοί συνειδητοποιημένοι πολίτες σήμερα (ειδικότερα νέοι) έχουν κλείσει τις τηλεοράσεις : αυτή είναι μια σωστή επιλογή-αντίδραση για την προσωπική τους πνευματική ανάπτυξη, όμως γίνεται εν μέσω της αποποίησης τους δικαιώματός τους στην ενημέρωση και ψυχαγωγία από τις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του δημόσιου χαρακτήρα τους. Το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις δεν τηρούνται (αν και δεν πρόκειται για μονοπώλιο) αφορά το κράτος και τους ελεγκτικούς του μηχανισμούς, αφού πρόκειται για ένα ζήτημα που θίγει την ελευθερία των πολιτών εν τέλει. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν δεν είναι εξαντλητικά και, σαφώς, υπάρχει και ο αντίλογος. Τα παραθέτω όμως ως υψίστης σημασίας δεδομένης της βαρύτητας της πληροφορίας στις μέρες μας και, επίσης, της ρητής διάταξης του ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει ότι «καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους» (άρθρο 5α). Το κράτος θέσπισε τις αρμόδιες αρχές με σκοπό να διασφαλίσουν τα παραπάνω (μεταξύ άλλων) 7, όμως αυτά εξακολουθούν να μην διασφαλίζονται λόγω της υποτιθέμενης ελευθερίας της αγοράς, του λόγου, κλπ. Υποψιάζομαι, δεδομένης της αδυναμίας ουσιαστικής παρέμβασης της ΕΕΤΤ, του ΕΣΡ και άλλων Αρχών ότι η ύπαρξη τους εξυπηρετεί την προβολή της εικόνας ενός κράτους που φροντίζει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του (όπως αυτές απορρέουν και από το Σύνταγμα), χωρίς στη ουσία να πράττει κάτι τέτοιο ως όφειλε γεγονός που θίγει και τον ίδιο το θεσμό των Ανεξάρτητων Αρχών και το κύρος τους. Το αποτέλεσμα όμως είναι χειρότερο από το πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει: απαξιώνονται οι θεσμοί και προκαλείται εντονότερη και νομιμοποιημένη αυτή τη φορά απάθεια στους πολίτες. Και η απάθεια είναι ήδη ένα σημαντικό πρόβλημα δημοκρατικότητας των σύγχρονων κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, όπως αναφέραμε. Εν κατακλείδι Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία ήταν πάντα ένα διακύβευμα. Δεν αποτελεί ποτέ μια κατάκτηση, αλλά συνιστά μια πρόκληση, ένα στοίχημα ανάμεσα στους κυβερνήτες και τους κυβερνώμενους ώστε οι μεν να είναι εντολοδόχοι και οι δε πολίτες. Το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι ότι για πολλούς σήμερα (και στο χώρο της πολιτικής και της διανόησης) η δημοκρατία συχνά εκλαμβάνεται ως μια κατάκτηση, ως κάτι το δεδομένο ως υπαρκτό. Συνεπώς, η συζήτηση θα έπρεπε να ανοίξει εκ νέου, ανεξάρτητης πηγής καθιστά το μήνυμα πιο αξιόπιστο και απομακρύνει την κριτική της κρατικής προπαγάνδας. [ ] Τα παραδείγματα γεγονότων που υπερτονίζονται και άλλων που αποσιωπούνται είναι πολλά και συντείνουν στην άποψη ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τα, μεγαλύτερης εμβέλειας τουλάχιστον, ΜΜΕ (και ειδικότερα την τηλεόραση) είναι πολιτικά και ιδεολογικά καθορισμένες. Και βέβαια, καθώς κινούνται στο χώρο του ανεπίσημου αυτές οι συμμαχίες, μόνο με την εμπειρική παρατήρηση και με την κριτική σκέψη μπορεί κανείς να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ και αυτών των συμμαχιών» (Ψαρρού, Νέλλη, Εθνική Ταυτότητα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης Αθήνα: Gutenberg, 2005 σελ. 233). 7 Για παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ο έλεγχος της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας «υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ». Καθιερώνεται έτσι ένα τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ του ΕΣΡ για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών (βλ. την ιστοσελίδα του ΕΣΡ, 8

9 και μάλιστα επί της ουσίας των ζητημάτων, θέτοντας το ίδιο το ερώτημα της δημοκρατίας απ την αρχή. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξεταστούν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά στη δημοκρατικότητα των σημερινών δυτικών κοινοβουλευτικών συστημάτων και την αξίωσή τους να αποτελούν δημοκρατίες ειδικότερα πρέπει να τεθούν οι ελευθερίες στο κέντρο μιας τέτοιας συζήτησης. Το δεύτερο αφορά στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη διεθνή σφαίρα, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ένας διεθνής και διαρκής πόλεμος, αρχικά στο όνομα της (καταπολέμησης της) τρομοκρατίας και προσφάτως της (διάδοσης της) δημοκρατίας. Το σημείο προβληματισμού έγκειται στο γεγονός ότι ο πόλεμος είναι ούτως η άλλως εχθρός της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλήθειας η τελευταία είναι άλλωστε η πρώτη απώλεια σε έναν πόλεμο. Η δικαιολόγηση του (οποιουδήποτε) πολέμου στο όνομα της δημοκρατίας (μεταξύ άλλων) είναι ιδιαιτέρως προβληματική στο βαθμό που η ευρεία μάζα των πολιτών γαλουχείται σε ένα πρότυπο όπου η δημοκρατία είτε απαξιώνεται («αφού δεν εφαρμόζεται») είτε ταυτίζεται με τη χειραγώγηση και την επιβολή. Πρόκειται για ένα δυσοίωνο σημάδι που, χωρίς να κινδυνολογούμε, οφείλουμε να λάβουμε υπ όψη και να εξετάσουμε, διότι η προβληματική εφαρμογή της δημοκρατίας έχει συχνά αποτελέσει το εφαλτήριο για την (και) τυπική κατάλυσή της μέσα στην ιστορία: δυστυχώς, ο αιώνας που μόλις πέρασε μας έδωσε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Μάλιστα, θεωρώ ότι η σχετική συζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα: το εγχώριο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο. Με το παρόν άρθρο θέλησα να εστιάσω σε παραδείγματα κυρίως ελληνικά, αν και συχνά αφορούσαν και άλλες χώρες. Πιστεύω ότι η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί και στα άλλα δύο επίπεδα, που είναι τόσο αλληλένδετα άλλωστε, ώστε να συνθέσουμε μια ολική εικόνα για τη δημοκρατία στις μέρες μας. 9

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης.

Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης. Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης. Πολιτική και Δίκαιο, Β Γενικού Λυκείου, Σελ.12 «Τα μέσα Μαζικής Επικοινωνίας είναι σε θέση να παρουσιάζουν την πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρατία και τηλεόραση: τον Σεπτέμβρη

Δημοκρατία και τηλεόραση: τον Σεπτέμβρη Δημοκρατία και τηλεόραση: ραντεβού τον Σεπτέμβρη Η ΕΡΤ α.ε. είναι μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου μεταξύ πολλών άλλων φορέων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπλήρωση δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος

Περιεχόμενα. Καρράς Γιώργος Κοινωνιολόγος - Οικονομολόγος Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Δίκαιο... 2 1.1 Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του Δικαίου... 2 1.2 Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: η διαφορά... 3 1.3 Υποκείμενα δικαίου... 3 1.4 Διακρίσεις Δικαίου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1

Πολύ περισσότερα από ένα απλό φροντιστήριο! σ. 1 ΚΕΙΜΕΝΟ Η Δημοκρατία στην εποχή της παγκόσμιας ανομίας Θα αρχίσω από μιαν αναδρομή. Οι έννοιες του «Λαού» και της «Κοινωνίας» δεν είναι ούτε διϊστορικές ούτε αυτονόητες. Αποκρυσταλλώθηκαν από τη νεωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πώς μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλει στη διεύρυνση και την παγίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας σφαίρας e-public Κατά ποιό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά

Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά Δημόσια, Ιδιωτικά & κοινά Π. Κουτρολίκου Ξανακερδίζοντας της πόλη μας / Reclaiming the city Δημόσια Σφαίρα Δήμος Δημόσιος Χώρος Ο ορισμός του δήμου αποτελεί μια συνεχιζόμενη πάλη ανάμεσα σε πολιτικές «από

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές

Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Η βαθύτατη κρίση των θεσμών παραμένει Λόγω της κατάστασης της οικονομίας και της ανασφάλειας που δημιουργεί, ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ανεξάρτητες αρχές Του Γιαννη Mαυρη/www.mavris.gr/www.publicissue.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Σελίδα 1 Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Περιεχόμενα Προοίμιο Άρθρο 1: Το δικαίωμα του ανθρώπου στην πληροφόρηση Άρθρο 2: Η δημοσιογραφία ως κοινωνικό λειτούργημα Άρθρο 3: Ισηγορία και πολυφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Ενότητα Α 1. α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΛΑΘΟΣ ε. ΛΑΘΟΣ 2. Το διαφημιστικό σλόγκαν συμπυκνώνει,σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία

Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία Εκπαιδευτική Μονάδα 12.1: Σχεδιασμός της διάδοσης: στόχοι και διαδικασία Όπως όλα τα χρηματοδοτούμενα projects στα πλαίσια της LLP, έτσι και στα διαβήματα διακρατικής κινητικότητας θα πρέπει να σχεδιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα