.Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu"

Transcript

1 .Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/14

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ορισμοί... 3 Αντικείμενο και Σκοπός... 3 Ενότητα 1. Ο Κάτοχος οφείλει να προσδιορίσει εάν πληροί τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμοτητας... 3 Ενότητα 2. Επιλογή Ονόματος Διαθεσιμότητα και Τεχνικές Απαιτήσεις... 4 Ενότητα 3 Επιλογή Καταχωρητή... 4 Ενότητα 4. Ανάγνωση των Κανόνων... 5 Ενότητα 5. Παροχή Ακριβών και Ολοκληρωμένων Στοιχείων Επικοινωνίας5 Ενότητα 6. Καταχώρηση Ονόματος Τομέα... 6 Ενότητα 7. Βάση Δεδομένων WHOIS... 7 Ενότητα 8. Διαδικασία Τροποποίησης Στοιχείων Επικοινωνίας... 8 Ενότητα 9. Διαδικασια Ανανεωσης, Διαγραφης Ή Επεκτασης Περιοδου Του Ονοματος Τομεα... 9 Ενότητα 10. Διαδικασία Μεταφορας... 9 Ενότητα 11. Αναστολή Ονομάτων Τομέα και Διαδικασία Επανενεργοποίησης Ενότητα 12. Διαδικασία Ανάκλησης Ονομάτων Τομέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /14

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα ορίζονται στο Όροι και Προϋποθέσεις και/ή στο Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu, διαθέσιμα στο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Πολιτική Καταχώρησης ορίζει τις τεχνικές και διαχειριστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το Μητρώο όσον αφορά την καταχώρηση Ονομάτων Τομέα, ή τις αιτήσεις για καταχώρηση, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής, της μεταφοράς, της αναστολής, της ανάκλησης κτλ. των εν λόγω Ονομάτων Τομέα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Καταχώρησης εφαρμόζονται μόνο για καταχωρήσεις Ονομάτων Τομέα ή για αιτήσεις για καταχώρηση, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2, στην τέταρτη παράγραφο του Κανόνες Δημόσιας Πολιτικής, δηλ. για Ονόματα Τομέα που καταχωρούνται άμεσα υπό τον Τομέα Ανώτατου Επιπέδου (TLD).eu. Η παρούσα Πολιτική Καταχώρησης δεν εφαρμόζεται για ονόματα που καταχωρούνται σε οποιοδήποτε χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία το Μητρώο δεν έχει καμία εξουσία, διότι η διαχείριση αυτών των επιπέδων γίνεται αποκλειστικά από τον Κάτοχο. ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΕΑΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Σε αυτό το πρώτο βήμα, ο Κάτοχος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι πληροί τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οποία οφείλει να είναι: (i) (ii) (iii) επιχείρηση η οποία έχει την εταιρική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν ή οργανισμός, ο οποίος έχει ιδρυθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο με μόνιμη κατοικία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν. Οι επιλέξιμες χώρες και επικράτειες αναφέρονται στη λίστα του Παραρτήματος 1 του παρόντος. 3/14

4 Αν ο Κάτοχος δεν πληροί ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, δεν υφίσταται δικαίωμα καταχώρησης Ονόματος Τομέα υπό το Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου.eu (.eu TLD). Εάν ο Κάτοχος υποβάλει αίτηση για καταχώρηση Ονόματος Τομέα χωρίς να πληροί ή χωρίς πλέον να πληροί τις άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις, το Μητρώο δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να απορρίψει την αίτηση ή να αποσύρει ανά πάσα στιγμή το εν λόγω Όνομα Τομέα σύμφωνα με τα Εδάφια 6.4 και 8.4 του Όροι και Προϋποθέσεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο Κάτοχος πρέπει, προτού συμπληρώσει αίτημα καταχώρησης Ονόματος Τομέα να επιβεβαιώσει εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλει αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις διαθεσιμότητας και τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2.2 του Όροι και Προϋποθέσεις. Για αυτό τον λόγο, ο Κάτοχος πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα: (i) (ii) (iii) να ελέγξει εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλει την αίτηση πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στην Ενότητα 2.2(ιι) του Όροι και Προϋποθέσεις, να ελέγξει στη Βάση Δεδομένων WHOIS (που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Μητρώου) εάν το Όνομα Τομέα είναι διαθέσιμο. Τα Ονόματα Τομέα που περιλαμβάνονται στις λίστες μπλοκαρισμένων ή ανασταλμένων ονομάτων (κοινοποιημένες στον Ιστότοπο του Μητρώου) δεν είναι (ακόμα) διαθέσιμα για Καταχώρηση και να ελέγξει αν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για το Όνομα Τομέα στη Βάση Δεδομένων Sunrise WHOIS.eu, διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Μητρώου Ένα Όνομα Τομέα για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί αίτηση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης (Sunrise) δεν θα είναι διαθέσιμο για γενική καταχώρηση, έως ότου το Μητρώο αποφασίσει να καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω Όνομα Τομέα, σύμφωνα με τους Κανόνες Sunrise. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Τα Ονόματα Τομέα μπορούν να καταχωρούνται (και οι καταχωρήσεις θα ανανεώνονται μόνο) στο Μητρώο μέσω ενός Καταχωρητή, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους του Κάτοχου. Επομένως, ο Κάτοχος για να υποβάλει αίτημα καταχώρησης για Όνομα Τομέα θα πρέπει να επιλέξει έναν διαπιστευμένο από το Μητρώο Καταχωρητή μέσα από τη λίστα που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Μητρώου. 4/14

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Όταν υποβάλει αίτημα καταχώρησης Ονόματος Τομέα, ο Κάτοχος συνάπτει συμφωνία με το Μητρώο, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας περιλαμβάνονται στους Κανόνες. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Κάτοχος θα δεσμεύεται αποκλειστικά από αυτούς τους Κανόνες, οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν. Είναι ευθύνη του Καταχωρητή να παρέχει στον Κάτοχο τους εφαρμοστέους Κανόνες πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης καταχώρησης Ονόματος Τομέα. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και όλοι οι υπόλοιποι Κανόνες που ισχύουν επί του παρόντος είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο του Μητρώου. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δικαιούται να αποσύρει ένα Όνομα Τομέα με δική του πρωτοβουλία σε περίπτωση που ο Κάτοχος παραβιάσει τους Κανόνες. ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μια Αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομέα θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν διαμέσου ενός Καταχωρητή ο Κάτοχος παρέχει στο Μητρώο τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) (ii) το πλήρες όνομα του Κατόχου. Όταν δεν προσδιορίζεται κανένα όνομα εταιρείας ή οργανισμού, ως Κάτοχος θα θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομέα. Εάν προσδιορίζεται το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, τότε ως Κάτοχος θα θεωρείται η εταιρεία ή ο οργανισμός. διεύθυνση και χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν. a. όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια εγκατάσταση της επιχείρησης του Κατόχου ή b. όπου έχει ιδρυθεί ο οργανισμός του Κατόχου ή c. όπου διαμένει ο Κάτοχος, (iii) (iv) (v) (vi) την ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) του Κατόχου (ή του αντιπροσώπου του), τον αριθμό τηλεφώνου στο οποίο είναι δυνατή η επικοινωνία με τον Κάτοχο (ή με αντιπρόσωπό του), το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, τη γλώσσα για τις διαδικασίες ΕΕΔ, όπως αναφέρεται στην Παράγραφο 3(α) του Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu, η οποία θα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην συμφωνία καταχώρησης μεταξύ του 5/14

6 Κατόχου και του Καταχωρητή, σύμφωνα με το Άρθρο 22(4) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής. Ο Κάτοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τις άνω αναφερόμενες πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς συνεχώς κατά τη διάρκεια της Περιόδου καταχωρήσεων (βλέπε Ενότητα 8 του παρόντος αναφορικά με την τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας). Το Μητρώο δικαιούται να απορρίψει ένα αίτημα καταχώρησης Ονόματος Τομέα ή να αποσύρει κάποιο Όνομα Τομέα για το οποίο ο Κάτοχος έχει δώσει ελλιπείς ή ατελείς πληροφορίες. Το Μητρώο δικαιούται να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον Κάτοχο (είτε απευθείας είτε διαμέσου του Καταχωρητή του Κατόχου), όπως για παράδειγμα στην περίπτωση αίτησης για Όνομα Τομέα που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης. Ο Κάτοχος δεσμεύεται να παραχωρεί μια λειτουργική ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) για να μπορεί να λαμβάνει (βλέπε (iii) ανωτέρω), επικοινωνίες από το Μητρώο ή / και από τον Πάροχο ΕΕΔ. Εάν η ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) που θα παραχωρήθηκε στο Μητρώο δεν λειτουργεί, το Μητρώο δικαιούται να ακυρώσει την αίτηση για καταχώρηση Ονόματος Τομέα ή ακόμα και να αποσύρει το Όνομα Τομέα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Ενότητα 12 του παρόντος. Τα παρεχόμενα στοιχεία πρέπει να είναι τα στοιχεία του Κατόχου και όχι τα στοιχεία του Καταχωρητή, του πληρεξούσιου ή του αντιπροσώπου του προσώπου ή της οντότητας που δεν πληρούν τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας. ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ Εφόσον δεν είναι δυνατό να υποβάλει, κανείς αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομέα άμεσα στο Μητρώο, Τα Ονόματα Τομέα μπορούν να υποβληθούν αίτησης καταχώρησης και να πραγματοποιηθεί η καταχώρησή τους στο Μητρώο μόνο μέσω διαπιστευμένου από το Μητρώο Καταχωρητή. Είναι πιθανό ο Καταχωρητής να απαιτήσει κάποια αμοιβή για να παρέχει τις υπηρεσίες του. Δε είναι δυνατή η αίτηση καταχώρησης Ονόματος Τομές απευθείας στο Μητρώο. Εφόσον ο Κάτοχος έχει παραχωρήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον Καταχωρητή και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, είναι ευθύνη του Καταχωρητή να εισάγει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στα συστήματα του Μητρώου, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από το Μητρώο και παρέχονται στον Καταχωρητή. Εάν το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση είναι ακόμα διαθέσιμο, οι πληροφορίες είναι πλήρης και ο λογαριασμός του Καταχωρητή 6/14

7 έχει ενεργητικό, το Όνομα Τομέα θα καταχωρηθεί αυτόματα για μια (ανανεώσιμη) Περίοδο όπως περιγράφεται και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν οριστεί στο Όροι και Προϋποθέσεις. Σημείωση: δεν είναι δυνατό να διορθωθεί τυχόν ορθογραφικό λάθος στο ίδιο το Όνομα Τομέα: η καταχώρηση του σωστού Ονόματος Τομέα είναι η μόνη λύση για το προαναφερθέντα λάθος. ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WHOIS 1. Εισαγωγή Οι Κανόνες Δημόσιας Πολιτικής απαιτούν από το Μητρώο να παρέχει εργαλείο αναζήτησης WHOIS στο οποίο, με την πληκτρολόγηση ενός Ονόματος Τομέα.eu, θα μπορεί κανείς να βρει τα στοιχεία επικοινωνίας με το διαχειριστή και τον τεχνικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται το Όνομα Τομέα. Όταν καταχωρηθεί ένα Όνομα Τομέα, τα στοιχεία που αφορούν την καταχώρηση βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων WHOIS σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην Πολιτική WHOIS. Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Κάτοχο, το όνομα του Καταχωρητή και στοιχεία για τους διακομιστές ονομάτων (name servers), τους οποίους το Μητρώο εξουσιοδοτεί να έχουν εξουσία όσον αφορά το Όνομα Τομέα. Μπαίνοντας στον Ιστότοπο του Μητρώου και πληκτρολογώντας το Όνομα Τομέα στο εργαλείο αναζήτησης WHOIS, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το Όνομα Τομέα και τον Κάτοχο, σύμφωνα με τους κανόνες που τίθενται στη συνέχεια. Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Τομέα, ο Κάτοχος οφείλει να αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Μητρώου που δίνουν το δικαίωμα στο Μητρώο να καταστήσει προσβάσιμα ορισμένα προσωπικά δεδομένα στον Ιστότοπό του, μαζί με κάποια ακόμη τεχνικά δεδομένα, έτσι ώστε να διασφαλίσει την διαφάνεια του συστήματος Ονομάτων Τομέα όσον αφορά το κοινό. 2. Σκοπός Όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 16 των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής, σκοπός της βάσης δεδομένων WHOIS είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας με τον τεχνικό και τον διαχειριστικό υπεύθυνο που διαχειρίζονται τα Ονόματα Τομέα υπό τον Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου (TLD).eu. 3. Πρόληψη της λαθεμένης χρήσης της βάσης δεδομένων WHOIS 7/14

8 Η πρόσβαση στα δεδομένα WHOIS επιτυγχάνεται μέσω μιας καθαρά γραπτής εντολής ή με τη χρήση διαδικτυακού εργαλείου. Το εργαλείο γραπτής αναζήτησης WHOIS περιέχει μόνο τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν σχετίζονται συγκεκριμένα με τον Κάτοχο. Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων που διατίθενται στο δικτυακό εργαλείο αναζήτησης WHOIS το Μητρώο μπορεί να λάβει απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβάνοντας αλλά μη περιορίζοντας τα σε: (i) χρήση του κωδικού captcha (ii) απόδοση των κειμένων ως εικόνων (iii) περιορισμό εμφάνισης πεδίων (iv) περιορισμό μηχανισμών αναζήτησης, ή (v) επιβολή περιορισμών εισόδου. Όλοι όσοι πραγματοποιούν αναζήτηση στην βάση δεδομένων WHOIS θα κληθούν να διαβάσουν και να συμφωνήσου πρώτα με την «νομική δήλωση και τους όρους και τις προϋποθέσεις WHOIS» που θα ενημερώνουν τον χρήστη ότι: a. οι υπηρεσίες WHOIS παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς b. πραγματοποιώντας μια αναζήτηση ο χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για: 1. να επιτρέψει, να καταστήσει δυνατή ή να υποστηρίξει με άλλον τρόπο τη μετάδοση αυτοπροαίρετης, εμπορικής διαφήμισης ή άλλων υποκινήσεων μέσω ή με άλλον τρόπο, 2. στοχεύσει τη διαφήμιση με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, 3. να προκαλέσει ενόχληση στον Κάτοχο με κάποιον τρόπο στέλνοντάς του μηνύματα. Για να αποφευχθεί η «υπονόμευση δεδομένων» με τη χρήση της μεθόδου γραπτών εντολών, το Μητρώο μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς αναζήτησης. 4. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Όσον αφορά το δικτυακό εργαλείο θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις πρόσβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με βλάβη στην όραση θα έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες WHOIS. ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του Κατόχου αλλάξουν, ο Κάτοχος θα πρέπει να ζητήσει από τον Καταχωρητή του να τροποποιήσει τα στοιχεία του στο Μητρώο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη στιγμή τη χρονική στιγμή της αλλαγής. Δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί τέτοιο αίτημα απευθείας στο Μητρώο. 8/14

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ Κατ αρχήν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίστηκαν στο Όροι και Προϋποθέσεις, η Περίοδος ενός καταχωρημένου Ονόματος Τομέα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές μονοετείς περιόδους. Ο Κάτοχος δικαιούται να διαγράψει την καταχώρηση Ονόματος Τομέα κάνοντας αίτηση στον Καταχωρητή του. Ο Καταχωρητής είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να υποβάλει αίτηση διαγραφής στο Μητρώο. Ο Κάτοχος δεν δύναται να υποβάλει αίτηση διαγραφής απευθείας στο Μητρώο. Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι Καταχωρητές για την ανανέωση, την διαγραφή ή την επέκταση της Περιόδου των Ονομάτων Τομέα ποικίλουν. Επομένως, Το EURid συνιστά στον Κάτοχο να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το επιλεγμένο Καταχωρητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Καταχωρητής θα διαγράψει, θα ανανεώσει ή θα επεκτείνει την Περίοδο ισχύος Ονόματος Τομέα μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο Κάτοχος δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το Όνομα Τομέα με τη λήξη της Περιόδου ισχύος, είναι σημαντικό να ενημερώσει τον Καταχωρητή για αυτό το γεγονός εγκαίρως και σύμφωνα πάντα με την συμφωνία του Καταχωρητή με τον Κάτοχο. Εάν η προθεσμία καταχώρησης του Ονόματος Τομέα εκπνεύσει, το Μητρώο θα τιμολογήσει αυτομάτως τον Καταχωρητή για την νέα Περίοδο ενός έτους. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πιθανό ο Καταχωρητής να χρεώσει το εν λόγω τέλος ανανέωσης στον Κάτοχο. Κάθε Καταχωρητής έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις τιμολόγησης. Ορισμένοι Καταχωρητές απαιτούν να πληρώσει ο Κάτοχος το τιμολόγιο πριν εκπνεύσει το Όνομα Τομέα τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν εάν θα πρέπει να ανανεωθεί η καταχώρηση ή όχι. Παρακαλώ σημειώστε ότι το Μητρώο δεν θα παρέμβει σε καμία διαφορά μεταξύ ενός Καταχωρητή και των πελατών του. ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 10.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΝΕΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Κατά την Ενότητα 8 του Όροι και Προϋποθέσεις, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το όνομα τομέα του σε άλλο Καταχωρητή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω. Μετά από αίτηση του Κατόχου να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε έναν άλλο διαπιστευμένο Καταχωρητή, ο τωρινός Καταχωρητής θα πρέπει να ζητήσει από το Μητρώο ένα αποκλειστικό κωδικό εξουσιοδότησης για αυτή τη 9/14

10 μεταφορά. Μετά τη παραχώρηση του κωδικού εξουσιοδότησης από το Μητρώο στον Καταχωρητή, ο κωδικός εξουσιοδότησης θα παραχωρηθεί με τη σειρά, (i) από τον Καταχωρητή στον Κάτοχο, (ii) από τον Κάτοχο στον νέο Καταχωρητή και (iii) από τον νέο Καταχωρητή στο Μητρώο μέσω της κατάλληλης μεταφοράς. Το Μητρώο θα εκτελέσει τη μεταφορά μετά τη λήψη του κωδικού εξουσιοδότησης από το Μητρώο σύμφωνα με το (iii) παραπάνω. Ακολουθώντας τη παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του Ονόματος Τομέα στον νέο διαπιστευμένο Καταχωρητή. Εάν η συμφωνία μεταξύ του Μητρώου και του Καταχωρητή που έχει διοριστεί από τον Κάτοχο διακοπεί και ο Καταχωρητής δεν έχει μεταφέρει το χαρτοφυλάκιο των Ονομάτων Τομέα του σε άλλον Καταχωρητή, το Μητρώο θα ειδοποιήσει τον Κάτοχο για το γεγονός αυτό. Ο Κάτοχος θα πρέπει να επιλέξει έναν νέο Καταχωρητή πριν τη λήξη της Περιόδου. Με τη λήξη της Περιόδου το Όνομα Τομέα θα διακοπεί ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΝΕΟ ΚΑΤΟΧΟ Κατά την Ενότητα 8 του Όροι και Προϋποθέσεις, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το όνομα τομέα του σε άλλο Κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω. Μετά από αίτηση του Κατόχου να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε έναν νέο Κάτοχο, ο τωρινός Καταχωρητής θα πρέπει να ζητήσει από το Μητρώο ένα αποκλειστικό κωδικό εξουσιοδότησης για αυτή τη μεταφορά. Μετά τη παραχώρηση του κωδικού εξουσιοδότησης από το Μητρώο στον Καταχωρητή, ο κωδικός εξουσιοδότησης θα παραχωρηθεί με τη σειρά, (i) από τον Καταχωρητή στον τωρινό Κάτοχο, (ii) από τον τωρινό Κάτοχο στον νέο Κάτοχο, (iii) από τον νέο Κάτοχο στον (τωρινό ή νέο) Καταχωρητή και (iv) από τον (τωρινό ή νέο) Καταχωρητή στο Μητρώο μέσω της κατάλληλης μεταφοράς. Το Μητρώο θα εκτελέσει τη μεταφορά μετά τη λήψη του κωδικού εξουσιοδότησης από το Μητρώο σύμφωνα με το (iv) παραπάνω. Ακολουθώντας τη παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του Ονόματος Τομέα στον νέο Κάτοχο. Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου ο Κάτοχος πάψει να υφίσταται, υπόκειται σε διαδικασίες χρεοκοπίας, εκκαθάρισης, παύσης αγοραπωλησιών, πτώχευσης ή παρόμοιο, οι νόμιμοι κληρονόμοι ή ο νομίμως διορισμένος διαχειριστής μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά του Ονόματος Τομέα σύμφωνα με την Ενότητα 7 του Όροι και Προϋποθέσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10/14

11 Εάν ο Κάτοχος επιθυμεί να μεταφέρει το Όνομα Τομέα σε ένα νέο Κάτοχο, και υπό τη συνθήκη ότι ο Καταχωρητής δεν αλλάζει ως προς αυτή τη μεταφορά, ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να (επιπλέον της διαδικασίας που ορίστηκε στην Ενότητα 10.2 παραπάνω) να ανανεώσει τα στοιχεία του Κατόχου για το εν λόγω Όνομα Τομέα σε αυτά του νέου Κατόχου. Ακολουθώντας τη παραπάνω διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι Καταχωρητές και Κάτοχοι αναγνωρίζουν και εγγυώνται την εγκυρότητα της μεταφοράς του Ονόματος Τομέα στον νέο Κάτοχο. ΕΝΟΤΗΤΑ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εάν το Μητρώο λάβει αίτηση διαγραφής από τον Καταχωρητή σύμφωνα με την Ενότητα 6.2 του Όροι και Προϋποθέσεις και με την Ενότητα 9 του παρόντος, θα αναστείλει αμέσως το εν λόγω Όνομα Τομέα για περίοδο σαράντα (40) ημερών κατά (i) την ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση διαγραφής ή (ii) από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η αίτηση διαγραφής, στην περίπτωση που η ημερομηνία που αναφέρεται στην αίτηση διαγραφής είναι προγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής, ή καμία ημερομηνία δεν δηλώθηκε κατά την αίτηση διαγραφής. Εντός της σαρανταήμερης αυτής περιόδου, (i) (ii) ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει από τον Καταχωρητή του να επανενεργοποιήσει το Όνομα Τομέα που έχει ανασταλεί και ο Καταχωρητής θα πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο για αυτήν την αίτηση. Κατ αρχήν, η επανενεργοποίηση ενός Ονόματος Τομέα δεν αλλάζει την ημερομηνία καταχώρησης ή την ημερομηνία ετήσιας ανανέωσης της καταχώρησης, αλλά προσθέτει ένα επιπλέον χρόνο στην Περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίστηκαν στο Όροι και Προϋποθέσεις. Ο Κάτοχος μπορεί να ζητήσει την μεταφορά του Ονόματος Τομέα (επανενεργοποιώντας αυτονόητα το Όνομα Τομέα). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της άνω αναφερθείσας περιόδου αναστολής, ο εκτελεστής της διαθήκης του Κατόχου ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του (σε περίπτωση θανάτου του Κατόχου) ή ο νόμιμα διορισμένος διαχειριστής του (σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας του Κάτοχου) μπορεί, παρά την αναστολή του Ονόματος Τομέα να κάνει αίτηση μεταφοράς του Ονόματος Τομέα μέσω ενός Καταχωρητή με την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων όπως αναφέρεται στην Ενότητα /14

12 Εάν δεν πραγματοποιηθεί επανενεργοποίηση ή μεταφορά όπως αναφέρεται πιο πάνω εντός της καθορισμένης περιόδου των σαράντα ημερών ή εάν το Μητρώο δεν λάβει τα σχετικά τέλη, θα καταστήσει το εν λόγω Όνομα Τομέα διαθέσιμο για γενική καταχώρηση. Δεν θα δοθεί αποζημίωση για τα τέλη που έχουν πληρωθεί για την αρχική καταχώρηση του Ονόματος Τομέα (ή για την ανανέωσή του). 2. Εάν το Μητρώο αναστείλει ένα Όνομα Τομέα με την διακοπή της συμφωνίας ανάμεσα στο Μητρώο και τον Καταχωρητή, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα 11.1 του παρόντος. ΕΝΟΤΗΤΑ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ 1. Το Μητρώο μπορεί να ανακαλέσει ένα Όνομα Τομέα κατά την κρίση του αποκλειστικά για τα ακόλουθα πεδία: (i) (ii) (iii) σημαντικά απλήρωτα χρέη που οφείλονται από τον Καταχωρητή στο Μητρώο, ο Κάτοχος δεν πληροί ή δεν πληροί πια τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας που προβλέπονται στο Άρθρο 4(2)(b) του Κανονισμού.eu, παραβίαση των Κανόνων από τον Κάτοχο. 2. Τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την ανάκληση του Ονόματος Τομέα, το Μητρώο ειδοποιεί τον Κάτοχο μέσω και/ή τον Καταχωρητή μέσω του οποίου καταχωρήθηκε το Όνομα Τομέα, δίνοντας στον Κάτοχο και/ή στον Καταχωρητή την ευκαιρία να επανορθώσει, όπου είναι εφικτό, αναφορικά με τα προαναφερθέντα πεδία της ανάκλησης. Εάν τα προαναφερθέντα πεδία ανάκλησης δεν επανορθωθούν εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται ανωτέρω, το Μητρώο έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Όνομα Τομέα. 3. Από τη στιγμή που το Μητρώο ειδοποίησε τον Κάτοχο και/ή τον Καταχωρητή σύμφωνα με την Ενότητα 12.2 της Πολιτικής Καταχώρησης, μπορεί να αναστείλει το εν λόγω Όνομα (Ονόματα) Τομέα. Τα Ονόματα Τομέα που έχουν ανακληθεί σύμφωνα με την Ενότητα 12.3 του παρόντος δεν μπορούν να μεταφερθούν ή να επανενεργοποιηθούν. 12/14

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ποιος έχει δικαίωμα να καταχωρήσει ένα Όνομα Τομέα.eu; Σημείωση: Η μόνιμη κατοικία (ΌΧΙ η εθνικότητα) αποτελεί κριτήριο για την καταχώρηση Ονομάτων Τομέα.eu. Εκλέξιμες χώρες / επικράτειες Μη-εκλέξιμες χώρες / επικράτειες Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κύπρος, Νότιο Ελληνικό τμήμα της Κύπρου (υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας της Κύπρου) Κροατία Δημοκρατία της Τσεχίας Δανία Εσθονία Φινλανδία Νήσοι Άλαντ Γαλλία Γουαδελούπη Γαλλική Γουιάνα Μαρτινίκα Μαγιότ Ρεουνιόν Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ισλανδία Ιρλανδία Ιταλία Λετονία Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Νορβηγία Πορτογαλία Αζόρες Μαδέρα Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Βόρειο Τουρκικό τμήμα της Κύπρου, το οποίο δεν αναγνωρίζεται διεθνώς Νήσοι Φαρόε Γροιλανδία Γαλλική Πολυνησία Διαμερίσματα των Γαλλικών Νοτίων και Ανταρκτικών Γαιών Νέα Καληδονία και εξαρτημένα εδάφη Άγιος Πέτρος (Σαιν Πιέρ) και Μικελόν Νήσοι Γουόλις και Φουτούνα 13/14

14 Ισπανία Κανάριες Νήσοι Σέουτα Μελίλλα Σουηδία Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο Γιβραλτάρ Αρούμπα Ολλανδικές Αντίλλες: Μπονέρ Κουρακάο Σάμπα Άγιος Ευστάθιος Άγιος Μαρτίνος Ανγκουίλα Βερμούδες Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού Βρετανικές Παρθένες Νήσοι Νήσοι Κάυμαν Νήσοι Φώκλαντ (Νήσοι Μαλβίνες) Γκέρνσεϊ Νήσος Μαν Τζέρσεϊ Μονσεράτ Πιτκάιρν Αγία Ελένη Τριστάν ντα Κούνια και Νήσος Αναλήψεως Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς Νήσοι Τέρκς και Κάικος Ανδόρα Μονακό Σαν Μαρίνο Ελβετία Τουρκία Πόλη του Βατικανό 14/14

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16

v.1.0.πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 .Πολιτική Καταχώρησης Ονομάτων Τομέα.eu 1/16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...3 Εδάφιο 1. Ο Καταχωρούμενος οφείλει να προσδιορίσει εάν πληροί τα Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ορισμοί... 3 Αντικείμενο και Σκοπός... 6 Ενότητα 1. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας... 6 Ενότητα 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...2 Ορισμοί...3 Αντικείμενο και Σκοπός...6 Εδάφιο 1. Επιλέξιμες απαιτήσεις...6 Εδάφιο 2. Η Αρχή της«εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Κανονισμός Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr

Γενικός Κανονισμός Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr Γενικός Κανονισμός Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr Άρθρο 1. Ορισμοί Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, οι παρακάτω όροι, όταν αναγράφονται με κεφαλαία τα πρώτα γράμματα, έχουν την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/40 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 874/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY

NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ATP HANDBOOK 2014 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ATP) η ο π ο ί α υ π ε γ ρ ά φ η σ τ η ν

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη από την Εταιρεία DEGIRO Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών σε Πελάτη Εισαγωγή H επενδυτική εταιρεία DEGIRO παρέχει στους πελάτες της διαφορετικές επενδυτικές υπηρεσίες και κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη.gr καθώς και την λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εγγράφοντας ένα διαδικτυακό όνομα κάτω από το Ανωτάτου Επιπέδου Διαδικτυακό όνομα.cy, σεις, (ο Καταχωρούμενος) συμφωνείτε να συνάψετε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα Το είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «Α ΦΟΙ. Θ. ΡΕΠΠΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα του στο Μοναστηράκι Αττικής, στην διεύθυνση Αθηνάς 15 και Κακουργοδικείου 3, στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ένα νέο δικαιωμα για τους πολιτές της ΈΈ Μπορείς να δίαμορφώςείς την ατζεντα της εε! οδηγίες για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗMΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30-06-2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ι. Ζαχαρής Τηλέφωνο: 2131519181 e-mail :yzaxaris@oga.gr

Διαβάστε περισσότερα