ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Καθορισμός προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν Υλοποίηση προγραμμάτων Καταβολή επιχορήγησης στον φορέα υλοποίησης Καταβολή επιδόματος κατάρτισης 9 3. Νόμοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 Ι - Ευθύνες και υποχρεώσεις των μελών της Σύμπραξης 13 ΙΙ - Πολιτική χορηγιών 15 ΙΙΙ - Προϋποθέσεις καταβολής επιχορήγησης 17 ΙV - Έντυπα: 19 Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ): Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Έντυπο 2 (ΕΣΕΑ): Στοιχεία Εφαρμογής Προγράμματος Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ): Παρουσιολόγιο Έντυπο 4 (ΕΣΕΑ): Δήλωση Καταρτιζομένου για την Κοινότητα που Ανήκει Έντυπο 5 (ΕΣΕΑ): Δήλωση Ταχυδρομικής Διεύθυνσης 3

4 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποστολή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στo πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους. Οι στρατηγικοί στόχοι της ΑνΑΔ περιλαμβάνουν την προώθηση με πολλαπλές δράσεις της ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας επίλεκτων ομάδων-στόχων ανθρώπινου δυναμικού με κυρίαρχη στρατηγική επιδίωξη την απασχολησιμότητα και προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Το παρόν έγγραφο αφορά στο Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων, το οποίο εφαρμόζεται ως Σύμπραξη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης σε ανέργους που βρίσκονται χωρίς εργασία λόγω της παρατηρούμενης οικονομικής επιβράδυνσης, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική επανένταξή τους στην απασχόληση. Το Σχέδιο τέθηκε σε λειτουργία την 1 η Μαρτίου 2009 και σε αναθεωρημένη βάση από την 1 η Ιουλίου Στον Οδηγό περιγράφονται η πολιτική και οι διαδικασίες που διέπουν την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και την κάλυψη από την ΑνΑΔ δαπανών που αφορούν στο κόστος οργάνωσης και εφαρμογής των προγραμμάτων, και στην καταβολή επιδομάτων στους συμμετέχοντες στα προγράμματα. Καθοδηγητικές γραμμές στη σύνταξη του Οδηγού αυτού αποτέλεσαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ΑνΑΔ. Για διευκρινίσεις σε σχέση με πληροφορίες και έντυπα που περιέχονται στον Οδηγό, καθώς και για άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΑνΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στις ιστοσελίδες της ΑνΑΔ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 5

6 6

7 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου Η ΑνΑΔ σχεδιάζει, προωθεί και υλοποιεί διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο της αποστολής της για την προώθηση της συστηματικής κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Το Σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε άτομα που καθίστανται άνεργα λόγω της οικονομικής κρίσης που παρουσιάζεται, με κυρίαρχη επιδίωξη την παραγωγική επανένταξή τους στην απασχόληση. Το Σχέδιο εφαρμόζεται ως Σύμπραξη της ΑνΑΔ, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και του Τμήματος Εργασίας (ΤΕ)/Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ). Συντονιστής της Σύμπραξης είναι η ΑνΑΔ. Η κατανομή των ευθυνών και υποχρεώσεων των μελών της Σύμπραξης φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Στο πλαίσιο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του Σχεδίου, η ΑνΑΔ εγκρίνει τα προγράμματα και καταβάλλει επιχορήγηση έναντι δαπανών σε σχέση με την οργάνωση και εφαρμογή τους καθώς και επιδόματα στους καταρτιζόμενους σύμφωνα με την πολιτική χορηγιών που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 2. Διαδικασίες λειτουργίας του Σχεδίου Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τον καθορισμό των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και την καταβολή της επιχορήγησης, περιγράφονται στη συνέχεια. 2.1 Καθορισμός προγραμμάτων που θα εφαρμοστούν Ο καθορισμός των προγραμμάτων που προωθούνται για υλοποίηση σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο γίνεται από την ΑνΑΔ μετά από εισήγηση της Επιτροπής που απαρτίζεται από τους συμμετέχοντες στη Σύμπραξη. Η εισήγηση της Επιτροπής της Σύμπραξης διαμορφώνεται στη βάση στοιχείων και δεδομένων για τους αριθμούς, τη γεωγραφική κατανομή και τα χαρακτηριστικά των ανέργων που παρέχονται σε τακτική βάση από το ΤΕ/ΔΥΑ. Στο πλαίσιο του Σχεδίου εφαρμόζονται εξειδικευμένα προγράμματα σε τεχνικά και άλλα θέματα στα οποία υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για άμεση παροχή κατάρτισης σε άνεργους, που δεν καλύπτονται από άλλα Σχέδια. Η ΑνΑΔ ενημερώνει τους φορείς υλοποίησης για τα προγράμματα που καθορίζει για εφαρμογή με σκοπό τον σχεδιασμό τους και ετοιμασία των σχετικών περιγραμμάτων. Τα περιγράμματα περιέχουν στοιχεία για τα προγράμματα που αφορούν κυρίως στα πιο κάτω: Τίτλο 7

8 Πόλη εφαρμογής Ημερομηνίες έναρξης και λήξης Ενδεικτική διάρκεια σε ώρες Ημέρες και ώρες εφαρμογής Τόπο εφαρμογής Στόχους Περιγραφή ομάδας ανέργων υποψηφίων και κριτήρια/προϋποθέσεις για συμμετοχή Μέγιστο αριθμό θέσεων Περιεχόμενο κατάρτισης Γλώσσα κατάρτισης Πηγές πληροφόρησης για το πρόγραμμα και έντυπα αιτήσεων. 2.2 Υλοποίηση προγραμμάτων Το ΚΕΠΑ και το ΑΞΙΚ σχεδιάζουν τα προγράμματα και στη συνέχεια η ΑνΑΔ οριστικοποιεί τα περιγράμματα των προγραμμάτων και ενημερώνει σχετικά τα μέλη της Σύμπραξης. Το ΤΕ/ΔΥΑ ενημερώνει για αυτά τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι οποίοι επισκέπτονται τα γραφεία της ΔΥΑ και τους εφοδιάζει με τις αιτήσεις συμμετοχής και επιχορήγησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο έχουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εργασίας της ΔΥΑ που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς 1. Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο άνεργος να έχει την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια και τη φυσική/νοητική ικανότητα που απαιτείται για την αποτελεσματική παρακολούθηση του προγράμματος και την εκτέλεση των καθηκόντων στα οποία καταρτίζεται. Ανάλογα με τις ανάγκες και το αντικείμενο του κάθε προγράμματος, η Σύμπραξη δύναται να καθορίσει πρόσθετες απαιτήσεις για τους δικαιούχους για συμμετοχή στα προγράμματα. Για εγγραφή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι συμπληρώνουν την Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ)], η οποία σφραγίζεται από τα Γραφεία Εργασίας της ΔΥΑ και υποβάλλεται στο ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ έγκαιρα για την επιλογή υποψηφίων για συμμετοχή. Οι φορείς υλοποίησης (ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ) διενεργούν προκαταρκτική επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με βάση τα κριτήρια/προϋποθέσεις που αποφασίζει η Σύμπραξη. Προτεραιότητα δίνεται σε μακροχρόνια άνεργους (άνεργοι πέραν των 6 μηνών) και σε άνεργους που δεν έχουν πρόσφατα παρακολουθήσει άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους. Πριν από την έναρξη του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης αποστέλλει στην ΑνΑΔ τα ακόλουθα: 1 Αφορά τις ακόλουθες ομάδες υπηκόων τρίτων χωρών: - Κάτοχοι άδειας επί μακρόν διαμένοντος - Κάτοχοι άδειας παραμονής και απασχόλησης που είναι σύζυγοι Κυπρίων υπηκόων - Κάτοχοι άδειας με καθεστώς πρόσφυγα δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου - Κάτοχοι άδειας με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας δευτέρου χρόνου - Υπήκοοι τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη που έχουν εξασφαλίσει δελτίο μόνιμης διαμονής 8

9 Κατάλογο με τα στοιχεία των ανέργων που έχουν προκαταρκτικά επιλεγεί. Τις συμπληρωμένες από τους ανέργους «Αιτήσεις Συμμετοχής και Επιχορήγησης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ)]. Τα «Στοιχεία Εφαρμογής Προγράμματος» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 2 (ΕΣΕΑ)]. Ανάλυση υπολογιζόμενου κόστους του προγράμματος. Η ΑνΑΔ στη συνέχεια οριστικοποιεί τον κατάλογο των συμμετεχόντων, λαμβάνει τελική απόφαση για την έγκριση εφαρμογής και επιχορήγησης του προγράμματος και ενημερώνει σχετικά τον φορέα υλοποίησης. Στη συνέχεια, ο φορέας υλοποίησης ενημερώνει τους ανέργους για την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ εφαρμόζει το πρόγραμμα σύμφωνα με το συμφωνημένο περίγραμμα. Για τυχόν αλλαγές, αναβολή ή ακύρωση του προγράμματος ενημερώνεται σχετικά η ΑνΑΔ. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων, τηρείται «Παρουσιολόγιο» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ)], το οποίο αποστέλλεται στην ΑνΑΔ σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατά την έναρξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι: Υπογράφουν το έντυπο «Δήλωση Καταρτιζόμενου για την Κοινότητα που Ανήκει» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 4 (ΕΣΕΑ)], για σκοπούς καταχώρισης στο μηχανογραφημένο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συμπληρώνουν το έντυπο «Δήλωση Ταχυδρομικής Διεύθυνσης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 5 (ΕΣΕΑ)]. Στα άτομα που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία (τουλάχιστον 85% παρουσία) απονέμεται από το ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ Πιστοποιητικό Κατάρτισης. Για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου δίνεται η απαιτούμενη δημοσιότητα τόσο με χρήση των μέσων που διαθέτουν τα μέλη της Σύμπραξης όσο και με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων. 2.3 Καταβολή επιχορήγησης στον φορέα υλοποίησης Όπως προνοεί η Πολιτική Χορηγιών που φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, η ΑνΑΔ καταβάλλει στους φορείς υλοποίησης ποσό επιχορήγησης, το οποίο υπολογίζεται ξεχωριστά, ανά πρόγραμμα, με βάση συμφωνημένο πλαίσιο κοστολόγησης που εφαρμόζει το ΚΕΠΑ και το ΑΞΙΚ, αντίστοιχα. Για την καταβολή της επιχορήγησης, ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στην ΑνΑΔ τα έγγραφα που φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, πριν την έναρξη, κατά την υλοποίηση και μετά τη λήξη του προγράμματος. 2.4 Καταβολή επιδόματος κατάρτισης Οι καταρτιζόμενοι στα προγράμματα λαμβάνουν επίδομα κατάρτισης σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. 9

10 3. Νόμοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων Η ΑνΑΔ γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι 2012, ότι στον Οργανισμό τηρούνται αρχεία στα οποία φυλάσσονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα κλπ), που αφορούν εκπαιδευτές και εισηγητές κατάρτισης και καταρτιζόμενους. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για εφαρμογή των προνοιών των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων, κυρίως για έγκριση και παροχή κατάρτισης, καταβολή χορηγημάτων σε εργοδότες για δαπάνες κατάρτισης εργοδοτουμένων τους, λειτουργία σχεδίων κλπ. Γι αυτό, η ΑνΑΔ ζητά τη γραπτή συγκατάθεση των ενδιαφερομένων προσώπων, με βάση τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 μέχρι **************************** Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑνΑΔ στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 11

12 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Η ΑνΑΔ ως Συντονιστής αναλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Συντονισμό των ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου. Σύγκληση των συνεδριών της Επιτροπής της Σύμπραξης και τήρηση των σχετικών πρακτικών. Καθορισμό προγραμμάτων που προωθούνται για υλοποίηση μετά από εισήγηση της Επιτροπής της Σύμπραξης. Οριστικοποίηση των περιγραμμάτων και ενημέρωση των μελών της Σύμπραξης για προώθηση ενεργειών για εξεύρεση υποψηφίων για συμμετοχή. Έλεγχο στοιχείων υποψηφίων και οριστικοποίηση του καταλόγου των συμμετεχόντων στα προγράμματα. (στ) Έλεγχο στοιχείων προγραμμάτων και λήψη τελικής απόφασης για έγκριση εφαρμογής και επιχορήγησή τους. (ζ) Κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την Πολιτική Χορηγιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). (η) Προώθηση ενεργειών δημοσιότητας. Το ΚΕΠΑ και το ΑΞΙΚ ως φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αναλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Σχεδιασμό των προγραμμάτων - ετοιμασία περιγράμματος και οργάνωση των προγραμμάτων. Χειρισμό αιτήσεων υποψηφίων στα προγράμματα και προκαταρκτική επιλογή συμμετεχόντων με βάση τα κριτήρια/προϋποθέσεις που αποφασίζει η Σύμπραξη. Εφαρμογή των προγραμμάτων σε κατάλληλες εγκαταστάσεις με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και με χρήση υπηρεσιών κατάλληλων εκπαιδευτών. Διενέργεια των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Απονομή σχετικού Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε άτομα που ολοκληρώνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα με επιτυχία. (στ) Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 13

14 (ζ) (η) Υποβολή στην ΑνΑΔ της ανάλυσης κόστους των προγραμμάτων και των σχετικών χρεώσεων για τις δαπάνες που υλοποιούνται σε σχέση με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Προώθηση ενεργειών δημοσιότητας. Το ΤΕ/ΔΥΑ αναλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) Παροχή πληροφόρησης στη Σύμπραξη αναφορικά με τους αριθμούς, την κλαδική και γεωγραφική κατανομή, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ανέργων και των κενών θέσεων. Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για εκτίμηση των αναγκών επιμόρφωσης ανέργων. Ενημέρωση των ανέργων για τις ευκαιρίες κατάρτισης που παρέχονται από το Σχέδιο και ενθάρρυνση τους για συμμετοχή. Συλλογή των «Αιτήσεων για Συμμετοχή και Επιχορήγηση» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ)], που υποβάλλουν οι άνεργοι για συμμετοχή στα προγράμματα και προώθησή τους στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων. Προώθηση ενεργειών δημοσιότητας. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Πιο κάτω φαίνονται οι λεπτομέρειες της Πολιτικής Χορηγιών για το Σχέδιο: 1. Επιχορήγηση φορέων υλοποίησης για τις δαπάνες χρήσης εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών διευκολύνσεων Η ΑνΑΔ καταβάλλει στους φορείς υλοποίησης ποσό επιχορήγησης, το οποίο υπολογίζεται ξεχωριστά, ανά πρόγραμμα, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο κοστολόγησης που εφαρμόζει το ΚΕΠΑ και το ΑΞΙΚ, αντίστοιχα. Ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στην ΑνΑΔ προκαταρκτική κοστολόγηση κάθε προγράμματος πριν από την έγκρισή του και τελική ανάλυση μετά τη λήξη του, μαζί με τη σχετική χρέωση, για διενέργεια της πληρωμής. 2. Καταβολή επιδόματος κατάρτισης Η ΑνΑΔ καταβάλλει: (α) Επίδομα στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ύψους 5 ανά ώρα κατάρτισης Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται από την ΑνΑΔ στους καταρτιζόμενους για ημερήσιες παρουσίες τους στο πρόγραμμα και για απουσίες λόγω υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά μετά από προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης. (β) Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Η ΑνΑΔ καταβάλλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής εισφορές εργοδότη για τους καταρτιζόμενους στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, από το επίδομα του καταρτιζόμενου αποκόπτεται εισφορά ασφαλιζομένου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (γ) Ασφάλιση καταρτιζομένων Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους στα προγράμματα για την περίοδο παρακολούθησης του προγράμματος έναντι ευθύνης εργοδότη, σύμφωνα με τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του

16 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Επιχορήγηση στον φορέα υλοποίησης Για να γίνει δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης από την ΑνΑΔ προς τον φορέα υλοποίησης, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Το πρόγραμμα να έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ. 2. Εφαρμογή του προγράμματος από τον φορέα υλοποίησης σύμφωνα με το σχετικό περίγραμμα. 3. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο, σύμφωνα με το σχετικό περίγραμμα. 4. Τήρηση διαδικασιών από τον φορέα υλοποίησης αναφορικά με την υποβολή στην ΑνΑΔ στοιχείων και συμπληρωμένων εντύπων, ως ακολούθως: (α) Πριν από την έναρξη του προγράμματος, το ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ υποβάλλει στην ΑνΑΔ τα ακόλουθα: o Κατάλογο με τα στοιχεία των ανέργων που έχουν προκαταρκτικά επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα. o Συμπληρωμένες από τους ανέργους «Αιτήσεις Συμμετοχής και Επιχορήγησης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ)]. o «Στοιχεία Εφαρμογής Προγράμματος» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 2 (ΕΣΕΑ)]. o Ανάλυση υπολογιζόμενου κόστους του προγράμματος. (β) Κατά την έναρξη του προγράμματος, υποβάλλει στην ΑνΑΔ τα ακόλουθα: o Το έντυπο «Δήλωση Καταρτιζόμενου για την Κοινότητα που Ανήκει» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 4 (ΕΣΕΑ)] υπογεγραμμένο από τους καταρτιζόμενους για σκοπούς καταχώρισης στο μηχανογραφημένο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. o Το έντυπο «Δήλωση Ταχυδρομικής Διεύθυνσης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 5 (ΕΣΕΑ)] συμπληρωμένο από τους καταρτιζόμενους. o Στην περίπτωση καταρτιζομένων που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (δηλαδή δεν έχουν Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΑΚΑ), συμπληρωμένο το Έντυπο Υ.Κ.Α. «Αίτηση Εγγραφής Μισθωτού/Αυτοτελώς Εργαζομένου», συνοδευόμενο από: Στην περίπτωση καταρτιζομένων από χώρες-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητας της χώρας τους. Στην περίπτωση καταρτιζομένων από τρίτες χώρες: Αντίγραφα της Επαγγελματικής Άδειας Παραμονής ή του Συμβολαίου 17

18 Μετανάστευσης, του Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού και, αν υπάρχει, της ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. (γ) Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, το ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ συμπληρώνει καθημερινά το «Παρουσιολόγιο» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ)], το οποίο αποστέλλει στην ΑνΑΔ αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος. Για προγράμματα που η εφαρμογή τους εκτείνεται πέραν του ενός μηνός, το συμπληρωμένο Παρουσιολόγιο αποστέλλεται στην ΑνΑΔ απαραίτητα στο τέλος κάθε μήνα, το αργότερο μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Το Παρουσιολόγιο πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απουσίας των καταρτιζομένων. 5. Αποστολή από τον φορέα υλοποίησης στην ΑνΑΔ, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο έληξε το πρόγραμμα, της σχετικής χρέωσης συνοδευόμενη από την τελική ανάλυση κόστους του προγράμματος. Β. Επίδομα στους καταρτιζομένους Για να γίνει δυνατή η καταβολή επιδόματος από την ΑνΑΔ προς τους καταρτιζόμενους, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 1. Συμπλήρωση της «Αίτησης Συμμετοχής και Επιχορήγησης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ)], η οποία σφραγίζεται από τη ΔΥΑ και υποβάλλεται στο ΚΕΠΑ/ΑΞΙΚ έγκαιρα για επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για συμμετοχή. 2. Υπογραφή του εντύπου «Δήλωση Καταρτιζόμενου για την Κοινότητα που Ανήκει» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 4 (ΕΣΕΑ)], κατά την έναρξη του προγράμματος. 3. Συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση Ταχυδρομικής Διεύθυνσης» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο 5 (ΕΣΕΑ)], κατά την έναρξη του προγράμματος. 4. Υπογραφή του «Παρουσιολογίου» [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ)] σε κάθε συνάντηση. 5. Παραλαβή από την ΑνΑΔ δεόντως συμπληρωμένων των εντύπων Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ) και Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ), σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Παράγραφο Α πιο πάνω. 6. Δεν βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας των συμμετεχόντων με την ΑνΑΔ, για το παρόν Σχέδιο. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ε Ν Τ Υ Π Α Έντυπο 1 (ΕΣΕΑ): Αίτηση Συμμετοχής και Επιχορήγησης Έντυπο 2 (ΕΣΕΑ): Στοιχεία Εφαρμογής Προγράμματος Έντυπο 3 (ΕΣΕΑ): Παρουσιολόγιο Έντυπο 4 (ΕΣΕΑ): Δήλωση Καταρτιζομένου για την Κοινότητα που Ανήκει Έντυπο 5 (ΕΣΕΑ): Δήλωση Ταχυδρομικής Διεύθυνσης 19

20 20

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2013 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 η Έκτακτη Προκήρυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστικά Κέντρα και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές για την Εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9249540-1 Fax: 210 9249542 Ταχ. Δ/νση : Λαγουμιτζή 23 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα