"Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της Κατάρτισης/Απασχόλησης. Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αντίκτυποι."

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της Κατάρτισης/Απασχόλησης. Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αντίκτυποι.""

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Θέμα: ΔΙΑΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2000, Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Σωκράτης ΚΑΠΛΑΝΗΣ Καθηγητής ΤΕΙ Πάτρας "Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της Κατάρτισης/Απασχόλησης. Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Αντίκτυποι." Α. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Όπως είναι γνωστόν με τη συνθήκη του Amsterdam (16& ) ετέθη το κοινωνικό αντίβαρο στον οικονομικό-νομισματικό προσανατολισμό της Ε.Ε. που είχε δώσει η συνθήκη του Maastricht (1992). Αυτό το αντίβαρο περιλαμβάνει ως κεντρικές κατευθύνσεις: την απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών την κατάλυση και των τελευταίων εμποδίων στην κινητικότητα: ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και την ασφάλεια.

2 2 Βέβαια, αρκετά πριν, στην σύνοδο κορυφής στο Essen 9& , είχαν τεθεί τα βραχυπρόθεσμα σχέδια για την απασχόληση με: α. Την ανάπτυξη των επενδύσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται, συνεχώς στις τεχνολογικές αλλαγές, καθ' ολη την διάρκεια της ζωής τους (L.L.L.) Η απασχόληση και ειδικότερα η απασχολησιμότητα προσεγγίσθηκαν στο εσωτερικό έγγραφο επικοινωνίας της Commission που αναλύει την Κοινωνία της Γνώσης ως το Κοινωνικό-πολικό γνώρισμα του νέου αιώνα. Το κείμενο αυτό στα επιμέρους κεφάλαια, πραγματεύται το θέμα ως εξής: Knowledge Policies "...Noting that we are now entering the "knowledge society", the Commission in its Agenda 2000 proposes making the policies which drive that society (innovation, research education and training) one of the four fundamental pillars of the Union's internal policies. The role of future Community activity in these four areas is to underpin this evolution while ensuring that it does not become a new source of exclusion. Economic competitiveness, employment and the personal fulfillment of the citizens of Europe is no longer mainly based on the production of physical goods, nor will it be in the future. Real wealth creation will henceforth be linked to the production and dissemination of knowledge and will depend first and foremost on our efforts in the field of research, education and training and on our capacity

3 3 to promote innovation. T11is is why we must fashion a veritable 'Europe of knowledge'. This process is directly linked to the aim of developing lifelong learning which the Union has set itself and which has been incorporated into the Amsterdam Treaty, expressing the determination of the Union to promote the highest level of knowledge for its people through broad access to education and its permanent updating." Προώθηση της Απασχόλησης Policies to restore the employment situation - whether macroeconomic policies or specific labour market action - must be part of an in-depth medium-term strategy to enhance the knowledge and skills of all Europe's citizens. In its conclusions, the Amsterdam European Council stressed that priority should be given to the development of vocational and social skills to facilitate workers' adaptation to labourmarket developments. The emphasis should be on a solid broad-based education and on a set of skills (technological, social and organisational) which are conducive to innovation. In this respect it referred in particular to a range of transversal competencies - including the understanding of a diversity of cultures, competence in several languages, and the entrepreneurship which leads to the creation or development of businesses, especially in SMEs. The guidelines for Member States' employment policies which the Commission has just proposed place an accent on the need for a new approach to m. tegration into the world of work. New Community

4 4 activities in the field of education, training and youth must support the achievement of the aims specified, viz.: Stepping up joint efforts by the business sector and the social partners to offer those who so wish the opportunity to acquire work experience or receive training. Community policy in the field of education, training and youth and the new generation of activities supporting it must enable Europe to face these major new challenges. Community action in the three fields has gathered regular momentum over the past 15 years. The achievements of Community cooperation to date and the evaluation of the existing programmes (Socrates, Leonardo da Vinci and y OUth for Europe) and their predecessors (Erasmus, Comett, Lingua, Petra, Force and Eurotecnet) provide solid foundations for a new stage. The new Community activities must capitalise on all these achievements. It is clear that a response must be forthcoining for the strongly-felt demand for the continuation of the existing activities, but it is also clear that proposals must be brought forward for a new generation of activities with: a limited number of objectives, more focused actions, and streamlined management.

5 5 Three dimensions of the European educational area should be emphasized: Knowledge, Citizenship, Competence. The very scale of these new challenges calls for a grater degree of integration between the fields of educational space into reality will utilize the types of activity which have already been at the heart of earlier action programmes and have assured their success to date, it will also have to make intensive use of the new infonnation and communication technologies, which are still insufficiently used in Europe despite the numerous public and private initiatives taken to remedy this situation such as Limited number of objectives increasing access for the citizens of Europe to the full range of Europe's education resources, in support of and as a complement to policies pursued in the Member States;.innovation-in these resources: pilot projects initiated by the Commission need to be conducted to test new approaches and instruments (such as second-chance schools and the accreditation of skills). For the purpose of constructing a European educational area, the achievements and experience of the programmes in force up to 1999 constitute a solid foundation. Physical mobility.

6 6 Mobility will be available to the different target groups involved in the European educational area: students, school pupils, teachers, heads of educational establishments; Apprentices/trainees, trainers and the social partners involved in vocational training; and the voluntary sector, youth groups and young volunteers; Such mobility would include extension of the arrangements for mutual recognition to the whole of the European area in the most systematic manner possible. Promotion of virtual mobility. B. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η Kινητικότητα στην Ευρώπη πέραν από μία γενική πολιτική έκφραση, ως μια από τις τέσσερις αρχές, επί των οποίων βασίσθηκε η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (άρθρο 3 γ της συνθήκης του Maastricht):...η δράση της Κοινότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει... μια Εσωτερική Αγορά, την οποία θα χαρακτηρίζει εξάλειψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία : εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών (κ.μ). συναντάται, εξειδικευμένη, υπό την ευρωπαϊκή της διάσταση στην Εκπαίδευση (Παράρτ. Ι) και στις συνακόλουθες δράσεις: SOCRATES, LEONARDO, (Παράρτ. ΙΙ) YOUTH FOR EUROPE αλλά και σε επίσημα κείμενα, όπως το White Paper :

7 7 Teaching & Learning: towards a Learning Society. Σ αυτό οι 5 κύριοι στόχοι που πραγματεύεται και θέτει προς συζήτηση, ώστε να προκύψει ανάγκη σχεδιασμού ευρωπαϊκών δράσεων και νομοθεσίας είναι : 1. ενθάρρυνση απόκτησης νέων γνώσεων 2. στενότερη προσέγγιση σχολείων και επιχειρήσεων 3. μάχη κατά του αποκλεισμού 4. γνώση τριών κοινοτικών γνώσεων 5. η επένδυση κεφαλαίων και η επένδυση στην εκπαίδευση σε ισότιμη βάση. Ειδικότερα, το ως άνω White Paper παραθέτει την ακόλουθη προσέγγιση η οποία έχει ως στόχο και την υιοθέτηση διευρυμένων Ευρωπαϊκών δράσεων. (Παράρτ. ΙΙΙ). Ωστόσο, σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων, Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπ/σης και κατάρτισης είναι ένα από τα ζητήματα που αναφέρονται στον κατάλογο της αυτοαξιολόγισης, (Παράρτ. ΙV) Μπορούμε να ομιλούμε για πολιτική κινητικότητας στην Ευρώπη :...?

8 8 Μα, είναι ένα από τα πλέον σημαντικότερα εργαλεία που ενισχύονται με τις Ευρωπαϊκά σχεδιασμένες δράσεις.(παραρτ. V) Μετά από όλα αυτά ας κάνουμε μια θεωρητική προσέγγιση της κινητικότητας-τοποθέτησης φοιτητών για κατάρτιση στο εξωτερικό (Παράρτ. VI) όπως παρουσιάζεται στις διαλέξεις του καθ.σ. Καπλάνη στο πρόγραμμα J.Monnet περί Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με αυτά διάφοροι τύποι κινητικότητας αναπτύσσονται μέσω των εταίρων, όπως παρουσιάζονται στα επόμενα σχήματα (Παράρτ. VII) Ποία η προστιθέμενη αξία από την Ευρωπαική κινητικότητα στους παράγοντες της και στην σταδιοδρομία τους; Το Παράρτημα VIII από τις διαλέξεις του Σ.Καπλάνη στο πρόγραμμα J. Monnet, περί Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης προσεγγίζει το θέμα αναλύοντας τα επί μέρους ζητήματα: Πως θα εισαχθούν στην πολιτική αυτή της Κινητικότητας στοιχεία Ποιότητας; Η αξιολόγηση των περιόδων κατάρτισης προϋποθέτει ποιοτικό σχεδιασμό :

9 9 Χρόνος, διάρκεια Στόχους-αντικείμενα και περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης Αναμενόμενα αποτελέσματα Αποτίμηση, Συστάσεις, Προστιθέμενη αξία Το ζήτημα αυτό της κατάρτισης με συνιστώσα Ευρωπαϊκή, απαιτεί όπως και ο σχεδιασμός ενταχθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ κ ΤΕΙ) αλλά και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) (Παράρτ. ΙΧ & Χ). Ειδικότερα, όπου οι συμπληρωματικές δράσεις SOCRATES & LEONARDO περιγράφονται, για ευεργετικό πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής-επιστημονικής εξέλιξης των πολιτών (νέων). Τέλος, η κοινωνική διακήρυξη της Bologna, , των Υπ. Παιδείας και άλλων εκπροσώπων από 31 Ευρωπαϊκά κράτη, δίνει το στίγμα της νέας πολιτικής για μια ολοκληρωμένη ενιαία Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια οι Πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, δίνουν τα στοιχεία της πολιτικής του ΤΕΙ Πάτρας, αλλά και των φορέων τους οποίους ο καθ. Σ.Καπλάνης εκπροσωπούσε ( ) με έμφαση στην κινητικότητα-κατάρτιση νέων και στελεχών μεταξύ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, όχι μόνο από το ΤΕΙ Πάτρας, αλλά και από άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

10 10 Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ανάγλυφα το πόσο υψηλά η συνεργασία με την Γαλλία έφθασε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2010 SEC(2010) 114 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο αξιολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας EL EL ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2008 COM(2008) 158 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας

n Κοκτέϊλς χημικών ουσιών στην καθημερινότητά μας Τεύχος 33 Ιανουάριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙSSN 1025-1561 Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ n 21η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ n EUSAFE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

group came from several different regions such as Attiki, Western Greece, North Aegean, Crete, Thessaly, Makedonia, Thrace, etc. Similar to the case

group came from several different regions such as Attiki, Western Greece, North Aegean, Crete, Thessaly, Makedonia, Thrace, etc. Similar to the case 1. INTRODUCTION A key conclusion of the European Council meeting held in Lisbon on 23 rd and 24 th March 2000 was that Life-Long Learning (LLL) and the continuing updating of skills and competences represent

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.12.2005 COM(2005) 669 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680} EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing.

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing. Τόμος 1, Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ Ο- ΣΗ: No (Wo)Man is an Island by Peter Plant

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Κενταύρου 39, 3468 Άγιος Δομέτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Ηeritage 06-08.03.2014. Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο προσκήνιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη. EU Presidency Conference

Ηeritage 06-08.03.2014. Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο προσκήνιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη. EU Presidency Conference EU Presidency Conference Ηeritage First!for a Towards a Common Approach Sustainable Europe 06-08.03.2014 Byzantine & Christian Museum Bυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Acropolis Museum Μουσείο Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα