ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Νοσοκομειακό Β 500 Παιδικό Economy (ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ: 30704, 30705) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30704, /03/2017 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Άρθρο 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 1.1. Οι παροχές που περιγράφονται στην παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών μέχρι της συμπλήρωσης της ηλικίας των 13 ετών για την περιοχή της Αθήνας από την παιδιατρική κλινική με την ονομασία «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Αθανασιάδου 7-9 και από την παιδιατρική κλινική «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ» για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, όπως ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, χρήση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για νευροχειρουργικά, καρδιοχειρουργικά και ογκολογικά περιστατικά. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι παροχές παρέχονται από ς την γενική κλινική με την ονομασία «Euromedica - Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» ενώ η υπηρεσία που αφορά στις ακτινοθεραπείες παρέχεται από το Νοσοκομείο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης». β) Για τους Ασφαλισμένους ηλικίας από 14 ετών μέχρι της συμπλήρωσης της ηλικίας των 25 ετών, για την περιοχή της Αθήνας, από την κλινική με την ονομασία «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Αθανασιάδου 7-9 και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης από τη γενική κλινική με την ονομασία «Euromedica - Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης», ενώ η υπηρεσία που αφορά σε ακτινοθεραπείες θα παρέχεται από το Νοσοκομείο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης». Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα Νοσοκομεία και Κλινικές στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα καλούνται «Νοσοκομεία». Για τον παραπάνω σκοπό η Ασφαλιστική Εταιρία «EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ» έχει συνάψει ανάλογο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας με την «Γενική Κλινική Διαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο Ευρωκλινική Αθηνών Ανώνυμος Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» (εφεξής: «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ») Η «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» για υπηρεσίες που δεν παρέχονται σε αυτήν έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με την παιδιατρική κλινική «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ», την «Euromedica - Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» και το Νοσοκομείο «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης» Ασφαλισμένος που επιθυμεί να κάνει χρήση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης, οφείλει να έχει επιλέξει αποκλειστικά και μόνο ένα από τα «Νοσοκομεία» και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησής του από αυτά οφείλει να έχει επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Ασφαλιστικής Εταιρίας «EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ» Στο παρακάτω Άρθρο 4 αναφέρεται αναλυτικά τι θα πρέπει να κάνει ένας Ασφαλισμένος που νοσηλεύτηκε σε «Νοσοκομεία» χωρίς τη σχετική προέγκριση και έχει αναλάβει την ευθύνη της πλήρους εξόφλησης του λογαριασμού της νοσηλείας του ή τον έχει ήδη πληρώσει και επιθυμεί επανεξέταση της περίπτωσής του. Η προέγκριση δεν αναιρεί το δικαίωμα της Εταιρείας να αρνηθεί ή και να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σε περίπτωση που τεθούν υπόψη της νέα στοιχεία που να θεμελιώνουν τα σχετικά δικαιώματα Η παρούσα συμπληρωματική Κάλυψη δεν έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Η Ασφαλιστική Εταιρία «EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ» δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση απολογιστικής πληρωμής προς τον Αντισυμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο, των οιασδήποτε μορφής εξόδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης/νοσηλείας, αμοιβών χειρουργών & βοηθών τους, αναισθησιολόγων, ιατρών λοιπών ειδικοτήτων και αποκλειστικών νοσοκόμων που αφορούν αυτήν την κάλυψη και ως εκ τούτου δεν εμπλέκεται σε διαδικασίες παραλαβής παραστατικών και εκκαθάρισης οποιασδήποτε μορφής εξόδων. Όπου στην παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη γίνονται αναφορές σε «ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της Εταιρίας», «κάλυψη δαπανών», «κάλυψη εξόδων», ή «κάλυψη διαφοράς» αυτές έχουν την έννοια ότι η Εταιρία, υπό τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω παρέχει στον Ασφαλισμένο πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα «Νοσοκομεία» δωρεάν ή με προνομιακές τιμές, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στα «Νοσοκομεία» μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος Η παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής και τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων, οι οποίοι εφαρμόζονται ανάλογα και για την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Ειδικούς Όρους, ή δεν μπορούν να εφαρμοσθούν λόγω του χαρακτήρα τους. Η Εταιρία καλύπτει τον Ασφαλισμένο ή τους Ασφαλισμένους, που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, για τους κινδύνους ασθένειας και ατυχήματος που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής κάλυψης η και απαιτούν Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη/Νοσηλεία με βάση τις παροχές που περιγράφονται στους όρους που ακολουθούν.

2 Άρθρο 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στην παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω Επείγον περιστατικό Είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, που μπορεί να επιφέρει τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, αν δεν του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια Κλινική εξέταση Είναι η λήψη του κληρονομικού και ατομικού αναμνηστικού, η ψηλάφηση, η ακρόαση, η επισκόπηση και η εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας και της ανατομικής ακεραιότητας των διαφόρων οργάνων και συστημάτων του οργανισμού του Ασφαλισμένου Προϋπάρχουσες Παθήσεις 2.4. Τηλεφωνικό Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για θέματα υγείας 2.5. Συμμετοχή Ασφαλισμένου Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/ και φαρμακευτική αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωμαλίας ή τραυματισμού ή ασθενείας, πριν από την ημερομηνία ένταξής του στην ασφάλιση. Οποιαδήποτε Μη Δηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, θα αποτελεί αιτία απαλλαγής της Εταιρίας από κάθε υποχρέωση κάλυψης, ή/ και καταγγελίας του παρόντος Ασφαλιστηρίου Τηλεφωνικό Κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στελεχωμένο με ομάδα ειδικών σε ιατρικά και ασφαλιστικά θέματα για την υποστήριξη και παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής του παρόντος Προγράμματος. Το Κέντρο παρέχει στον Ασφαλισμένο καθοδήγηση και πληροφορίες μέσω τηλεφώνου, ελέγχει την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης, και του παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία που προηγείται της ενεργοποίησης των Παροχών της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Είναι το ποσό ή ποσοστό που συμμετέχει ο Ασφαλισμένος κατά την χρήση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Άρθρο 3. ΠΑΡΟΧΕΣ 3.1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ιατρικές Επισκέψεις Α. Ιατρικές επισκέψεις για Επείγοντα Περιστατικά: 1. Για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 13 ετών: Παρέχονται, στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις αποκλειστικά στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού 24 ώρες το 24ωρο. Στις ειδικότητες ΩΡΛ και Ορθοπεδικού, παρέχονται δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες Στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης παρέχονται απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για την ειδικότητα του Παιδιάτρου, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 2 Για τους Ασφαλισμένους ηλικίας από 14 ετών μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών: Παρέχονται, στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Χειρουργού. Στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης παρέχονται απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παθολόγου, Καρδιολόγου, και Χειρουργού. Β. Προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις: 1. Για τους Ασφαλισμένους ηλικίας από 30 ημερών μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 13 ετών: Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, στην παιδιατρική κλινική ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Παιδιάτρου και του Παιδοχειρουργού. Στις λοιπές ειδικότητες παρέχεται προνομιακή τιμή των τριάντα Ευρώ (30 ) για τους Επιμελητές και πενήντα Ευρώ (50 ) για τους Διευθυντές. (Οι λοιπές ειδικότητες είναι: Ορθοπεδικός, Ουρολόγος, Οφθαλμίατρος, ΩΡΛ, Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος, Ενδοκρινολόγος, Δερματολόγος, Γαστρεντερολόγος). Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στην Euromedica -ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης στην προνομιακή τιμή των δέκα Ευρώ (10 ) στις ειδικότητες Παιδιάτρου & Παιδοχειρουργού και προνομιακές τιμές σε όλες τις λοιπές ειδικότητες (Ουρολόγος, Γαστρεντερολόγος, Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος και Οφθαλμίατρος). Για Καρδιολόγο, όταν η ηλικία του Ασφαλισμένου είναι κάτω των 5 ετών και Οφθαλμίατρο, όταν η ηλικία του Ασφαλισμένου είναι κάτω των 6 ετών το κόστος της ιατρικής επίσκεψης ανέρχεται σε σαράντα Ευρώ (40 ) και είκοσι Ευρώ (20 ) αντίστοιχα. 2. Για τους Ασφαλισμένους ηλικίας από 14 ετών έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών: Παρέχονται απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, ΩΡΛ, Οφθαλμιάτρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Νευρολόγου, Γυναικολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αγγειοχειρουργού και Νευροχειρουργού. Στην Euromedica -ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης παρέχονται απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των δέκα Ευρώ (10 ) στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Ουρολόγου, ΩΡΛ, Πνευμονολόγου, Οφθαλμιάτρου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου.

3 Διαγνωστικές Εξετάσεις Α. Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις για Επείγοντα Περιστατικά: Για επείγοντα περιστατικά παρέχονται δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις ύψους διακοσίων Ευρώ (200 ), ανά περιστατικό, το κόστος των οποίων υπολογίζεται επί του τιμοκαταλόγου του Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.) και για όσες εξετάσεις περιλαμβάνονται σε αυτόν και οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα «Νοσοκομεία». Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του Δημοσίου θα τιμολογούνται βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που το κόστος των Διαγνωστικών Εξετάσεων υπερβεί το ανώτατο όριο των διακοσίων Ευρώ (200 ), ο Ασφαλισμένος θα βαρύνεται ο ίδιος με το κόστος των Διαγνωστικών εξετάσεων, το οποίο θα υπολογίζεται επί του τιμοκαταλόγου του Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.), εξαιρουμένων των υπερηχογραφημάτων και των ακτινογραφιών, εφόσον οι πραγματοποιούμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται σε αυτόν. Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του Δημοσίου θα τιμολογούνται βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου. Β. Προγραμματισμένες Διαγνωστικές Εξετάσεις: Για προγραμματισμένες Διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα «Νοσοκομεία», ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος αυτών στο εκατό τοις εκατό (100%). Η τιμολόγηση των Διαγνωστικών Εξετάσεων υπολογίζεται επί του τιμοκαταλόγου του Δημοσίου (Φ.Ε.Κ.), εξαιρουμένων των υπερηχογραφημάτων και των ακτινογραφιών, εφόσον οι πραγματοποιούμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται σε αυτόν. Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του Δημοσίου θα τιμολογούνται βάσει προνομιακού τιμοκαταλόγου Μικρές ή Πολύ Μικρές Επεμβάσεις και Ιατρικές Πράξεις που πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των «Νοσοκομείων» Για Μικρές ή Πολύ Μικρές Επεμβάσεις καθώς και Ιατρικές Πράξεις που πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία των «Νοσοκομείων» παρέχεται στον Ασφαλισμένο έκπτωση εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα έξοδα του Νοσοκομείου επί προνομιακού τιμοκαταλόγου και ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος αυτών με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) Ειδικές Εξαιρέσεις: Επιπλέον των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 3. των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συμπληρωματικών Καλύψεων, από την παρούσα ασφάλιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δεν καλύπτονται: I. Διαγνωστικές Εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται στα «Νοσοκομεία», ακόμη και αν τα «Νοσοκομεία» δεν έχουν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτών των διαγνωστικών εξετάσεων. II. III. Οι προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις. Το κόστος των φαρμάκων που τυχόν χορηγούνται για τη διενέργεια διαφόρων διαγνωστικών εξετάσεων, οι αμοιβές των αναισθησιολόγων, όπου απαιτείται η παρουσία τους καθώς και οι αμοιβές ιατρών που αφορούν στις ιατρικές πράξεις (δεν περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση). IV. Οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες δεν συστήνονται από ιατρό των «Νοσοκομείων». V. Οι ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή αφορούν σε προεγχειρητικό έλεγχο. VI. Οι ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις που απαιτούνται για την χορήγηση πιστοποιητικού υγείας, για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Νοσοκομειακή Περίθαλψη) ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Αναγνωρισμένα Έξοδα 2. Ανώτατο Ετήσιο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας 3. Εκπιπτόμενο ποσό 4. Ιατρός ή Χειρουργός 5. Καλυπτόμενες Δαπάνες Νοσηλείας Τα εύλογα και συνήθη έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία καλύπτονται σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου μέχρι το Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας. Το αναγραφόμενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων ανώτατο ετήσιο όριο Αναγνωρισμένων Εξόδων ανά Ασφαλισμένο άτομο, το οποίο καλύπτεται από την Εταιρία μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, και το οποίο ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες Ευρώ ( ,00). Το εκπιπτόμενο ποσό του παρόντος προγράμματος ανά Ασφαλισμένο και ανά Νοσηλεία είναι πεντακόσια (500) Ευρώ. Το εκπιπτόμενο ποσό της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης ανά Ασφαλισμένο και ανά Νοσηλεία ή Ημερήσια Νοσηλεία είναι πεντακόσια (500 ) Ευρώ. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του Ιατρού ή του Χειρουργού, με εξαίρεση τον Ασφαλισμένο, τον/ την σύζυγο και τους συγγενείς του, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του Ασφαλισμένου που ειδικά και περιοριστικά αναφέρονται στο Άρθρο 3.της παρούσας Κάλυψης και γίνονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας του αποκλειστικά και μόνο στα «Νοσοκομεία». 6. Νοσοκομείο Για τους σκοπούς της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης ως Νοσοκομείο ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα «Νοσοκομεία» που αναφέρονται στο Άρθρο 1.1. της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης.

4 7. Ημερήσια Νοσηλεία Ημερήσια Νοσηλεία είναι η ιατρικά επιβεβλημένη και υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση παραμονή του Ασφαλισμένου στον χώρο του «Νοσοκομείου», εκτός εκείνου των Εξωτερικών του Ιατρείων και χωρίς διανυκτέρευση σ αυτό, από αίτια Ατυχήματος ή Ασθένειας που καλύπτονται από τους όρους της παρούσας Κάλυψης. 8. Προκαθορισμένη «Θέση» Νοσηλείας 9. Χειρουργικό Περιστατικό Είναι το δωμάτιο με δύο κλίνες, που ορίζεται από τα «Νοσοκομεία» ως Δίκλινο (2κλινο). Το περιστατικό νοσηλείας το οποίο σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας τα οποία απαιτούν χειρουργική επέμβαση Περιγραφή Κάλυψης Παροχές Καλύπτονται οι δαπάνες για νοσηλεία που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στα «Νοσοκομεία» μέχρι του Ανώτατου Ετησίου Ορίου Ευθύνης της Εταιρίας, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο και με την προϋπόθεση ότι η παρούσα Κάλυψη είναι σε ισχύ τόσο κατά την εκδήλωση της ασθένειας ή την επέλευση του ατυχήματος, όσο και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Για νοσηλεία που αρχίζει και τελειώνει σε δύο συνεχόμενες ασφαλιστικές περιόδους ισχύουν οι Παροχές και το Όριο Ευθύνης της Εταιρίας της ασφαλιστικής περιόδου εντός της οποίας ξεκίνησε η νοσηλεία. Καλυπτόμενες Δαπάνες Νοσηλείας Προκαθορισμένη Θέση Νοσηλείας Η προκαθορισμένη θέση νοσηλείας στην οποία δικαιούται να νοσηλεύεται ο Ασφαλισμένος είναι η Β θέση νοσηλείας και αφορά σε δίκλινο (2κλινο) δωμάτιο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε μονόκλινο δωμάτιο τότε θα καταβάλλει ο ίδιος στο «Νοσοκομείο» για κάθε ημέρα νοσηλείας το ποσό των εκατό (100 ) Ευρώ. Τόσο η Εταιρία όσο και το «Νοσοκομείο» δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, αν το «Νοσοκομείο» δεν διαθέτει ελεύθερη κλίνη σε δίκλινο δωμάτιο, που αντιστοιχεί στην Προκαθορισμένη Θέση Νοσηλείας και στην ίδια χρονική περίοδο. Όταν προκύπτουν ανάλογες περιπτώσεις το «Νοσοκομείο» τηρεί σειρά προτεραιότητας για ελευθέρωση κλίνης που αντιστοιχεί στην Προκαθορισμένη Θέση Νοσηλείας, η οποία τηρείται για το σύνολο των νοσηλευομένων σ αυτό και όχι ειδικά για τους Ασφαλισμένους με την παρούσα Κάλυψη. Δαπάνες Νοσοκομείου Καλύπτονται οι δαπάνες νοσηλείας που ειδικά και περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αντίστοιχα τιμολόγια του «Νοσοκομείου», στο οποίο έγινε η νοσηλεία του Ασφαλισμένου και αφορούν: δαπάνες για τη χρήση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, δαπάνες ενδοφλέβιων διαλυμάτων, ενέσεων, ορών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αίματος, πλάσματος αίματος, οξυγόνου, απλών & γύψινων επιδέσμων, ναρθήκων και υλικών οστεοσύνθεσης, δαπάνες νάρκωσης, χρήσης χειρουργείου καθώς και χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων του «Νοσοκομείου», δαπάνες για ακτινογραφίες, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, σπινθηρογραφήματα και άλλες εξετάσεις, μόνο όταν αυτές σχετίζονται με την κύρια (βασική) αιτία της καλυπτόμενης νοσηλείας, δαπάνες αγοράς και τοποθέτησης «ειδικών υλικών» που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως είναι ο βηματοδότης, η καρδιακή βαλβίδα, ο απινιδωτής και τα μοσχεύματα, χημειοθεραπείες, πλην του φαρμάκου που απαιτείται για την πραγματοποίηση της χημειοθεραπείας, δαπάνες για ακτινοθεραπείες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου με συμμετοχή τριάντα τοις εκατό (30%) του Ασφαλισμένου στο κόστος αυτών. Σε περίπτωση χρήσης του κύριου ασφαλιστικού φορέα η συμμετοχή του Ασφαλισμένου μειώνεται κατά ποσό ίσο με το ποσό που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας, δαπάνες ασθενοφόρου για μεταφορές εντός του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ θα παρέχονται στην παιδιατρική κλινική ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, και ότι οι υπηρεσίες δεν παρέχονται στην Euromedica - Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης θα παρέχονται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1.1. του παρόντος. Αμοιβή χειρουργού, αναισθησιολόγου και θεράποντα ιατρού άλλης ειδικότητας Καλύπτεται η δαπάνη που αφορά στην αμοιβή του χειρουργού, βοηθού χειρουργού για την χειρουργική επέμβαση και την εντός του Νοσοκομείου παρακολούθηση, στην αμοιβή του αναισθησιολόγου για την αναισθησία, η οποία απαιτείται για τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης ή εξέτασης ή στην αμοιβή του θεράποντα ιατρού, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας Συμμετοχή άλλου φορέα ασφάλισης στα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση καταβολής μέρους των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης από άλλον ασφαλιστικό φορέα, Δημόσιο ή Ιδιωτικό ισχύουν τα εξής: 1. Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το εκπιπτόμενο ποσό, η Εταιρία θα καλύψει το εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς μεταξύ των Καλυπτομένων Εξόδων Νοσηλείας και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας,

5 2. Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο του εκπιπτόμενου ποσού, η Εταιρία θα καλύψει το εκατό τοις εκατό (100%) της διαφοράς μεταξύ των Καλυπτομένων Εξόδων Νοσηλείας και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας, αφού αφαιρέσει το εκπιπτόμενο ποσό μειωμένο όμως κατά το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας Περίοδοι Αναμονής Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 6. των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής (Έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου): 1. Νοσηλείες που οφείλονται σε ασθένεια δεν καλύπτονται τον πρώτο μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ της παρούσας Κάλυψης. 2. Για τις παρακάτω περιπτώσεις, ισχύουν οι αναφερόμενες στον παρακάτω πίνακα περίοδοι αναμονής από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ, της παρούσας Κάλυψης: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Αμυγδαλές Κρεατάκια ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 9 μήνες 9 μήνες 3. Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1. και 2. καλύπτονται μετά το πέρας της κατά περίπτωση περιόδου αναμονής, εφόσον οι ασθένειες εκδηλωθούν για πρώτη φορά στη διάρκεια της περιόδου αναμονής και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6. δεν θα εφαρμοστούν εκ νέου οι υπό στοιχεία 1. και 2. περίοδοι αναμονής. Άρθρο 4. Ειδικές υποχρεώσεις Ασφαλισμένου ή και Αντισυμβαλλομένου, σε περίπτωση αξίωσης χρήσης του παρόντος προγράμματος 4.1. Πριν από την χρήση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης να ενημερώνει έγκαιρα το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας και να παρέχει τις παρακάτω βασικές πληροφορίες προς το «Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας για θέματα Υγείας» : Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης του Ασφαλισμένου, και τον αριθμό του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Ποια από τις παροχές της παρούσης Κάλυψης προτίθεται να ενεργοποιήσει ο Ασφαλισμένος (ιατρική επίσκεψη, διαγνωστικές εξετάσεις ή νοσηλεία) και για ποιο λόγο/αιτία/πάθηση. Ποιο από τα Νοσοκομεία έχει επιλέξει ο Ασφαλισμένος και πότε (ημερομηνία) προτίθεται να επισκεφθεί τα Εξωτερικά του Ιατρεία ή να κάνει την εισαγωγή του. Αν πρόκειται για νοσηλεία, ποιος γιατρός (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας) του την συνέστησε και αν η νοσηλεία προβλέπεται να είναι με διανυκτέρευση ή ημερήσια (χωρίς διανυκτέρευση). Τι είδους διαγνωστικές ή εργαστηριακές εξετάσεις έχουν γίνει πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής για νοσηλεία και ποια ήταν τα πορίσματα - αποτελέσματά τους. Ποιος είναι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (Ταμείο Υγείας) του Ασφαλισμένου που πρόκειται να νοσηλευτεί και αν αυτό ισχύει την ημερομηνία έναρξης της νοσηλείας του Ειδικά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής Ασφαλισμένου για Νοσηλεία αυτός οφείλει : Να αποδέχεται εξέτασή του από ιατρό ελεγκτή, υποδεικνυόμενο από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, τόσο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του για νοσηλεία όσο και κατά τη διάρκειά της. Να θέτει άμεσα στη διάθεση του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας και του Νοσοκομείου το ζητούμενο Βιβλιάριο του Ταμείου Υγείας του. Να στέλνει με φαξ στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας τα πορίσματα/αποτελέσματα των διαγνωστικών ή εργαστηριακών εξετάσεων που έχει κάνει πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του για νοσηλεία. Να αποδέχεται την έγγραφη δέσμευσή του που θα του ζητήσει το Νοσοκομείο για εξόφληση από τον ίδιο εκείνων των εξόδων της νοσηλείας του που δεν καλύπτονται από τους όρους της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης.. Να μην πληρώνει ο ίδιος τυχόν χειρουργό, αναισθησιολόγο ή ιατρό που ενδεχομένως του ζητήσουν εξόφληση από τον ίδιο των παρασχεθεισών υπηρεσιών τους, αλλά να τους παραπέμπει στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου Αν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής του Ασφαλισμένου για Νοσηλεία, το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας κρίνει τις πληροφορίες που θα έχει συλλέξει ως ελλιπείς, δύναται να συστήσει την άμεση εξέταση του Ασφαλισμένου από έναν ειδικά εξουσιοδοτημένο ελεγκτή ιατρό του και θα αναμένει το δικό του έγγραφο σημείωμα καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα έχουν ζητηθεί από τον Ασφαλισμένο, έτσι ώστε να κριθεί ιατρικά η αναγκαιότητα της νοσηλείας με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Αν η παρέμβαση του ειδικά εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ιατρού κριθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας ως επιτυχής (δηλαδή

6 θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που συνέλεξε μέσω αυτού είναι πλήρεις) θα προβεί στην ενεργοποίηση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Στην αντίθετη περίπτωση εάν δηλαδή, η παρέμβαση του ειδικά εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ιατρού δεν κριθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας ως επιτυχής, θα εφαρμοστεί η παρακάτω παράγραφος Αν ο Ασφαλισμένος αρνηθεί την εξέτασή του από τον υποδειχθέντα ελεγκτή ιατρό ή αρνηθεί να προσκομίσει τις ζητηθείσες εξετάσεις, το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας θα ενημερώσει άμεσα με fax ή το «Νοσοκομείο» που ο Ασφαλισμένος επέλεξε για την νοσηλεία του και τον Ασφαλισμένο ότι : Λόγω ελλιπών στοιχείων δεν είναι εφικτό να εγκριθεί η νοσηλεία του, και ότι παραμένει στη διάθεσή τους για αξιολόγηση πρόσθετων πληροφοριών ως προς τα ακριβή αίτια της νοσηλείας του Ασφαλισμένου και την ακολουθητέα νοσηλευτική αγωγή, τις οποίες θα παραλάβει με έγγραφη εξουσιοδότηση του Ασφαλισμένου ή εκπροσώπου του Αν Ασφαλισμένος καταβάλλει (ή δεσμευθεί να καταβάλλει) στο Νοσοκομείο όλο το κόστος της νοσηλείας του που δεν θα καλύπτει το Ταμείο Υγείας του και ταυτόχρονα υποστηρίξει ότι κακώς υποχρεώθηκε να το κάνει, αρμόδια στελέχη του Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας, σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη του Νοσοκομείου, θα επανεξετάσουν την περίπτωσή του ελέγχοντας όλο τον φάκελο της νοσηλείας του και το αναλυτικό κόστος της, μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του. Αν ο επανέλεγχος τον δικαιώσει, το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας θα τον ενημερώσει να παραδώσει στο Λογιστήριο του Νοσοκομείου τα πρωτότυπα τιμολόγια της νοσηλείας του που ο ίδιος έχει εξοφλήσει και το Νοσοκομείο θα του επιστρέψει εκείνο το μέρος των χρημάτων που δεν θα είχε καταβάλει, αν εξ αρχής είχε εγκριθεί η νοσηλεία του και ο λογαριασμός της είχε επιμερισθεί βάσει των όρων της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Άρθρο 5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 5.1. Η παρούσα κάλυψη παρέχεται έναντι πληρωμής ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η παρούσα κάλυψη, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η Βασική Ασφάλιση Ζωής, καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλομένων ασφαλίστρων. Άρθρο 6. ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 6.1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης αρχίζει από την αναγραφόμενη στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου ημερομηνία έναρξης ισχύος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην παρούσα κάλυψη, ή αν έχει συμφωνηθεί τμηματική καταβολή, ολόκληρη η πρώτη δόση του, και ότι μέχρι την ημερομηνία της εξόφλησης του ασφαλίστρου δεν έχει επέλθει μεταβολή της υγείας και των λοιπών συνθηκών του Ασφαλισμένου όπως δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης η οποία επηρεάζει την ασφαλισιμότητά του Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Άρθρο 7. περί του δικαιώματος της Εταιρίας να μην ανανεώσει την παρούσα κάλυψη για το σύνολο των Ασφαλισμένων με αυτήν, πριν την εκάστοτε λήξη του Ασφαλιστηρίου Ζωής η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο για την εν λόγω κάλυψη, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτών. Η πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα στην παραπάνω ειδοποίηση ημερομηνία πληρωμής, συνεπάγεται την ανανέωση της κάλυψης του Ασφαλισμένου με την συγκεκριμένη Συμπληρωματική Κάλυψη για μία ακόμα ασφαλιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ανανεωθεί και η Βασική Ασφάλιση Ζωής σύμφωνα με τους όρους της. Τυχόν επασφάλιστρο που έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο κατά τη σύναψη της ασφάλισης θα επανυπολογίζεται επί των εκάστοτε νέων ασφαλίστρων Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής, έχει ως συνέπεια την μη ανανέωση της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων μετά την κατά τα ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας να ανανεώσει την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη Η παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη λήγει και δεν ανανεώνεται κατά την επέτειο του Ασφαλιστήριο που έπεται των 25 ων γενεθλίων του Ασφαλισμένου. Άρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ 7.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισμένων με την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά την έκδοση αλλά και την ανανέωση Ασφαλιστηρίων στα οποία να συμπεριλαμβάνεται η παρούσα κάλυψη για το σύνολο των Ασφαλισμένων.

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ)

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: - Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) - Χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: Ειδικός προνομιακός

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRIME CARE ADVANCED (2.000) Κωδικός κάλυψης 30412 (09/2012) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σο υμβόλαιό του, με τους Όρους ασφάλισης Full σε Έντυπη μορφή και τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τις Καλύψεις που έχει επιλέξει.

Σο υμβόλαιό του, με τους Όρους ασφάλισης Full σε Έντυπη μορφή και τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τις Καλύψεις που έχει επιλέξει. ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ κ. Γ. ΖΑΥΕΙΡΗ κ. Η. ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Αρ. Πρωτ. 32535 Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Τπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 Θέμα: Full,

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα