H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις"

Transcript

1 INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας των Ακινήτων ως Αφετηρία στην Ορθή Αποτίμηση των Εταιριών 1

2 Χορηγοί Ακαδημαϊκής Έρευνας & Ανάλυσης Αγορών Χρεογράφων της Valuation & Research Specialists και του Investment Research & Analysis Journal 2

3 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου VRS διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. 3

4 Απρίλιος 2004 Οι ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ των ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και των ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ τους ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Μέθοδος της Καθαρής Λογιστικής Αξίας Ακίνητης Περιουσίας, Αποτιμημένης σε Τρέχουσες Τιμές Η Μέθοδος της Καθαρής Λογιστικής Αξίας Ακίνητης Περιουσίας («Net Property Book Value») αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες μεδόδους αποτίμησης εταιριών ακινήτων στη σύγχρονη χρηματοοικονομική επιστήμη, αλλά και βάσει των πρακτικών που εφαρμόζονται από τους ανά τον κόσμο χρηματιστηριακούς αναλυτές. Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκρίνει την πραγματική περιουσιακή αξία της εξεταζόμενης εταιρίας τα χαρτοφυλάκια γης και ακινήτων της, αποτιμημένα σε τρέχουσες τιμές και προσαρμοσμένα βάσει του καθαρού της δανεισμού με την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία, ενώ ανάλογα με το ποσοστό της εξαγόμενης έκπτωσης («discount») ή υπερτίμησης («premium») διαμορφώνονται τα σχετικά συμπεράσματα περί φθηνής ή ακριβής εταιρίας / μετοχής. Πριν από την εξέταση των αναλυτικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στο σχετικό μοντέλο εκτίμησης της αξίας μιας εταιρίας ακινήτων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διαδικασία της αποτίμησης, τα σημαντικότερα ποιοτικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (α) Μία «απλή» («παθητική») εταιρία ακινήτων, δηλαδή ένας όμιλος συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες ακινήτων ή σε αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων δεν κρίνεται συνήθως ως ιδανική επενδυτική επιλογή. (β) Για τη διοίκηση μιας εταιρίας, η γνώση ενός εξειδικευμένου τμήματος της αγοράς ακινήτων θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που βαραίνει στη διαμόρφωση των μελλοντικών προοπτικών. (γ) Επίσης θεωρείται ως πλεονέκτημα η έμπειρη διοικητική ομάδα, η οποία 4

5 διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες σε επίπεδο πρόβλεψης των τάσεων και των εν γένει εξελίξεων της αγοράς ακινήτων. (δ) Η διαφάνεια των εσόδων και η αποσαφηνισμένη κατανομή πωλήσεων, η οποία δύναται να παρακολουθείται από αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι άκρως επιθυμητή. (ε) Η υιοθέτηση και η εφαρμογή στην πράξη χρηματοοικονομικών τεχνικών, όπως το «sale and lease back», μάλλον θεωρείται πλεονέκτημα για μια εταιρία ακινήτων, εφόσον αυτές οι τεχνικές δεν προκαλούν σύγχυση στη διαφάνεια των πηγών εσόδων της. (στ) Σε γενικές γραμμές, οι πολύπλοκες δομές των εταιριών ακινήτων και οι όποιες δραστηριότητες που δεν είναι εκ φύσεως κατανοητές ως προς την αποδοτικότητά τους, δυσκολεύουν την ευελιξία και εγκυρότητα των αποτιμήσεων. (ζ) Εταιρίες ακινήτων οι οποίες στην πράξη είναι «επιρρεπείς» απέναντι στους κύκλους της οικονομίας δεν τείνουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών, και σε δεύτερο βαθμό, του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. (η) Τέλος, διαφαίνεται η τάση, εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε «έξυπνα» τμήματα της αγοράς ακινήτων (δηλαδή με υψηλό «δείκτη νοημοσύνης», όπως για παράδειγμα έξυπνα κτίρια ) να εμφανίζονται ως ιδιαίτερα ελκυστικές για τους επενδυτές. Όπως προαναφέρθηκε, η «δίκαιη» αποτίμηση μιας εταιρίας ακινήτων προϋποθέτει την εκτίμηση του λεγόμενου «Property Book Value» ή της Λογιστικής Αξίας της Ακίνητης Περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία της εξεταζόμενης εταιρίας. Σε θεωρητικό επίπεδο, το εν λόγω μέγεθος τείνει να αποτελείται από τα ακόλουθα πλην όμως ενδεικτικά - επιμέρους μεγέθη: (1) Την τρέχουσα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της εξεταζόμενης εταιρίας (αποτελείται από την ιδιόκτητη γη και τα ιδιόκτητα κτίρια). (2) Τα διάφορα έργα τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη (στάδιο κατασκευής), αλλά διαθέτουν ήδη ένα σημαντικό τους τμήμα σε φάση ολοκλήρωσης. (3) Τα δικαιώματα ενοικίων και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. (4) Τα διάφορα δευτερεύοντα στοιχεία ακίνητης περιουσίας (χώροι ιδιόχρησης, κ.λ.π.). Η τρέχουσα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει τόσο τη γη όσο και τα κτίρια μιας εταιρίας ακινήτων πρέπει να αποτιμάται από ανεξάρτητους εκτιμητές σε σημερινές αγοραίες τιμές. Υπογραμμίζεται ότι οι τρέχουσες (σημερινές αγοραίες) τιμές αναφέρονται σε αξίες εμπορικής (επαγγελματικής) χρήσης και όχι ιδιωτικής χρήσης. Παράλληλα, στην περίπτωση μιας εισηγμένης εταιρίας ακινήτων, το «Property Book Value» πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να γνωστοποιείται στο ευρύτερο επενδυτικό 5

6 κοινό, ώστε να καθίσταται εφικτή η μελέτη των διαχρονικών τάσεων και επιδράσεων από τις εξελίξεις της αγοράς γης και ακινήτων στις οικονομικές ισορροπίες της αντίστοιχης εταιρίας. Η Καθαρή Λογιστική Αξία της Ακίνητης Περιουσίας (ή το λεγόμενο «Net Property Book Value»), εξάγεται μέσω της αφαίρεσης του συνολικού δανεισμού της εταιρίας ακινήτων από το «Property Book Value», ο υπολογισμός του οποίου παρουσιάσθηκε αμέσως πιο πάνω. Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει βέβαια τόσο τις μακροπρόθεσμες όσο και τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, καθώς και την παρούσα αξία μελλοντικών μισθωμάτων για τις εταιρίες που χρησιμοποιούν την τεχνική sale and lease back (εφόσον οι εταιρίες αυτές προσθέτουν την αξία των μελλοντικά «επαναπατριζόμενων» αντίστοιχων κτιρίων στο «Property Book Value»). Κανόνας του Αντίχειρα: Όπως σε όλους τους επιμέρους τομείς των Χρηματοοικονομικών Επιστημών, ο κανόνας του αντίχειρα τείνει να εμφανίζεται και στην αποτίμηση εταιριών ακινήτων μέσω του «Net Property Book Value». Οι επαγγελματίες των διεθνών κεφαλαιαγορών υποστηρίζουν συνήθως ότι όταν η χρηματιστηριακή αξία μιας εισηγμένης εταιρίας ακινήτων υπολείπεται κατά τουλάχιστο 15% της δίκαιης τιμής («Net Property Book Value» δια του συνολικού αριθμού μετοχών) που εξάγεται μέσω της προαναφερθείσας μεθόδου, τότε η μετοχή της εξεταζόμενης εταιρίας ενδέχεται σε συνδυασμό και με άλλους όμως παράγοντες να αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Η έκπτωση («discount») της τάξεως του 15% είναι επίσης επιθυμητό να υπολείπεται του κόστους κεφαλαίου («cost of equity» ή «required return») που αντιστοιχεί στην ίδια εταιρία. Σημεία Προσοχής στη Διαδικασία Αποτίμησης (1) Η Μέθοδος της Καθαρής Λογιστικής Αξίας Ακίνητης Περιουσίας («Net Property Book Value») θεωρείται ως λιγότερο κατάλληλη για εταιρίες ακινήτων που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανάπτυξη και την πώληση ακινήτων ή το μείγμα πωλήσεών τους εμπεριέχει σε μεγαλύτερο βαθμό έσοδα από την ανάπτυξη και την πώληση ακινήτων, τα οποία οι ίδιες κατασκευάζουν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όσο λιγότερο χρονικό διάστημα πρόκειται να διατηρηθούν τα ακίνητα μιας εταιρίας στο χαρτοφυλάκιό της, τόσο λιγότερο αντιπροσωπευτική θεωρείται η συμμετοχή τους ή η βαρύτητά τους στην αποτίμηση της εν λόγω επιχείρησης. Αντιθέτως, η μέθοδος αυτή είναι καταλληλότερη για τις εταιρίες διαχείρισης ακινήτων («property management»). (2) Σε μία εταιρία ακινήτων, το μείγμα των εσόδων και των εν γένει πωλήσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αποτίμησης. Για παράδειγμα, σε μία εταιρία με έσοδα από την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας («property development»), αλλά και από τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας («property management»), όσο το δεύτερο τμήμα εσόδων αυξάνεται, τόσο χαμηλότερο καθίσταται το επιχειρηματικό της ρίσκο και πιο σταθερές οι μελλοντικές πρόσοδοι (όταν βέβαια οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές). Συνεπώς, μια εταιρία ακινήτων με 6

7 μεγάλη έμφαση στο «property development» είναι θεμιτό να επιδιώκει μία αξιόλογη συγκομιδή εσόδων και από το «property management», προκειμένου να μην είναι έντονα εξαρτημένη σε αστάθμητα έσοδα τα οποία δεν θεωρούνται ως δεδομένα σε βάθος χρόνου. (3) Σε εταιρίες ακινήτων όπου κυριαρχούν έσοδα τόσο από «property development» όσο και από «property management», αλλά από την άλλη πλευρά αυξάνεται διαρκώς η βαρύτητα του δεύτερου τομέα στις συνολικές πωλήσεις, αναμένεται συνήθως μια μελλοντική συρρίκνωση του ανά τετραγωνικού μέτρου εσόδου τους. Το στοιχείο αυτό βαρύνει με τη σειρά του τις αντίστοιχες υποθέσεις αποτίμησης. (4) Τέλος, το χαρτοφυλάκιο γης μιας εταιρίας ακινήτων (γνωστό και ως «land bank») είναι επιθυμητό να ανανεώνεται με φθηνότερη γη στο μέλλον, ώστε να μειώνεται το μέσο κόστος κτήσης του και παράλληλα να βελτιώνονται τα μέσα επίπεδα οικονομικής απόδοσης ή τα μέσα περιθώρια κέρδους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εταιρίες ανάπτυξης και αξιοποίησης γης ή / και ακινήτων. Υπολογισμός του «Net Property Book Value» ή της Καθαρής Λογιστικής Αξίας Ακίνητης Περιουσίας = Ιδιόκτητα Οικόπεδα - Γη Τετραγωνικά Μέτρα (m2) Τρέχουσα Αξία ανά m2 Συνολική Αξία + Ιδιόκτητα Κτίρια - Κτίσματα Ακίνητη Περιουσία υπό Κατασκευή Συμβάσεις Ενοικίων - Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός Τετραγωνικά Μέτρα (m2) Τρέχουσα Αξία ανά m2 + Συνολική Αξία Μ/Δ Μ/Δ Συνολική Αξία + - Συνολική Αξία Συνολική Αξία Σύγκριση του «Net Property Book Value» με την Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Αξία (*) Υπεύθυνος Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest - Investment Research & Analysis Journal - 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 8

9 Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε πρωτογενή ή εμπεριστατωμένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται με απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς καμία ειδοποίηση από μέρους του IRAJ προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόμενα δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα με τα χρησιμοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές μετοχών, χρήματος και εμπορευμάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθμό μεταβλητότητας (volatility), με αποτέλεσμα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων. Παράμετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι μακροοικονομικές και μικροοικονομικές ισορροπίες, οι κλιματολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεμάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγμάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν με τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε μικρές ή μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συμπεριφοράς. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου (Investment Research and Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου δεν καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζημίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συμπεράσματα ή τα αποτελέσματα των αναλύσεων που δημοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 9

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Το SYSTEM INTEGRATION στην Ελλάδα ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιομορφίες & Όροι Αποτίμησης των Εταιριών 1 Η VRS επιθυμεί να ευχαριστήσει τη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές

FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές NOVUS FINANCE - VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS www.novus.gr - www.valueinvest.gr - www.iraj.gr FINANCIAL REPORTING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ σε Θεσµικούς Επενδυτές & Αναλυτές Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα

Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα 4 Απριλίου 2005 Η Ανερχόµενη Αγορά του Yachting στην Ελλάδα Οι Εταιρίες Μίσθωσης Επαγγελµατικών Σκαφών Αναψυχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Αποτίµηση & Σηµασία Αυτών 1 BRA D AMES ΧΡΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Το προϊόν είναι αυτό που κατασκευάζεται σε ένα εργοστάσιο, ενώ η µάρκα είναι εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ

SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES HILTON Η ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΥΣΙ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ Το Σπίτι των Οκτώ ωµατίων που έγινε Ξενοδοχείο 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Διαβάστε περισσότερα

SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure

SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL SUCCESS STORIES Ροµάν Αµπράµοβιτς Business and (Sports) Pleasure O ταλαντούχος (δισεκατοµµυριούχος) κύριος Ροµάν Αµπράµοβιτς και η οµάδα του η Chelsea! 1 Valuation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της ΑΝΑΛΥΣΗΣ τους Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσίευση στο IRAJ : Ιανουάριος 2005 Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Senior Manager - GRANT THORNTON Το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΣΥΜΒΟΛΗ. Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL σ Η ΣΥΜΒΟΛΗ της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Στρατηγικές Μάρκετινγκ & Οικονομικές Επιδόσεις 1 Φεβρουάριος 2004 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS )

ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) ΕΙ ΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS ( VRS ) Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στις Η.Π.Α. και τον Κόσμο Συσχετισμοί μεταξύ των δύο Αγορών Σήμερα είναι πια γνωστό ότι οι τιμές των μετοχών στις περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου σημείωσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας

ΖΗΝΩΝ (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική, Παραγωγικός Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS Value Invest www.valueinvest.gr Investment Research & Analysis Journal www.iraj.gr Επικοινωνία: research@valueinvest.gr Ιούνιος 2004 (Reuters: ΖΕΝr.AT) Κλάδος : Ρομποτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τι Είναι Χρηµατιστήριο Αξιών & Πώς ηµιουργήθηκε 29 Μαΐου 1990 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Τι Είναι, Πώς Λειτουργεί Ηρακλής Νικ. Γεωργιάδης ιευθυντής Καταστήµατος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Αγαπητοί φίλοι δεν πρόκειται απόψε να ακούσετε µια διάλεξη ή µια πραγµατεία

Διαβάστε περισσότερα