ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, 1998

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, 1998"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής Διαστήματος (Ι.Ι.Φ.Δ.) ιδρύθηκε το 1995 (Ν.Δ. 3350/1955) με την ονομασία «Ιονοσφαιρικό Ινστιτούτο». Το 1991, διευρύνοντας τις επιστημονικές του δραστηριότητες σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική μετατροπής των Ιονοσφαιρικών Ερευνητικών Κέντρων σε Διαστημικά, το Ινστιτούτο μετονομάστηκε έτσι ώστε ο τίτλος του να ανταποκρίνεται στο σύνολο των νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου μέχρι το 1995 βρίσκονταν στην Αθήνα, στο Λόφο Νυμφών, στο Θησείο. Επρόκειτο για εγκαταστάσεις που δεν επαρκούσαν για να στεγάσουν και να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες και το προσωπικό, ειδικά το νέο ερευνητικό προσωπικό που προσελήφθη τον Δεκέμβριο του 1995 (5 ερευνητές). Τον Ιούλιο του 1995 το Ινστιτούτο μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης. Η μετακίνηση στην Πεντέλη έλυσε μια σειρά από ουσιαστικά προβλήματα χωροταξιακής κατανομής των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, ταυτόχρονα όμως δημιούργησε την ανάγκη άμεσης προμήθειας και εγκατάστασης νέου παγίου εξοπλισμού (έπιπλα, τηλεφωνικό κέντρο, τοπικό δίκτυο LAN, fax, κ.λ.π.). Επιπλέον, η μετακίνηση αυτή συνέπεσε με την αναβάθμιση ή/και αντικατάσταση του παλιού υπολογιστικού εξοπλισμού και των σταθμών του Ινστιτούτου που είχαν προγραμματιστεί στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ερευνητικού Ιστού, αλλά και τη δημιουργία της Εθνικής Εγκατάστασης της Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Για τους λόγους αυτούς, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1996, αλλά κυρίως κατά το 1997, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του νέου παγίου εξοπλισμού, των νέων υπολογιστικών συστημάτων και των νέων σταθμών (Ιονοσφαιρικός και Δορυφορικός Σταθμός) του Ι.Ι.Φ.Δ.) Η παντελής έλλειψη τεχνικού και βοηθητικού διοικητικού προσωπικού (το Ι.Ι.Φ.Δ. διαθέτει μόνο μια υπάλληλο) κατέστησε το έργο αυτό ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο και βέβαια δεν θα είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία, χωρίς τη συμβολή των ερευνητών του Ι.Ι.Φ.Δ. στην προμήθεια, την εγκατάσταση και την καλή λειτουργία όλου του νέου εξοπλισμού. Οφείλω να αναφέρω το έργο που επιτέλεσαν προς την κατεύθυνση αυτή οι ερευνητές Δρ. Χ. Κοντοές, Δρ. Α. Μπελεχάκη και Δρ. Γ. Τσιροπούλα. Χωρίς την ουσιαστική συμβολή τους δεν θα είχαμε επιτύχει, σε πρώτη φάση να επιλύσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μετακόμιση σε ένα κτίριο που πρωτολειτουργούσε και σε δεύτερη φάση να ολοκληρώσουμε με επιτυχία την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού. Το Ι.Ι.Φ.Δ., διαθέτοντας σύγχρονη υποδομή (επαρκείς χώρους, πλήρη και σύγχρονο υπολογιστικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, σύγχρονους σταθμούς Παρατηρήσεων), είναι ικανό να στηρίξει επαρκώς και αποτελεσματικά για τα προσεχή πέντε τουλάχιστον χρόνια την ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητά του.

2 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στο διάστημα , υπό τη διεύθυνση του καθ. Εμμ. Σαρρή, με την εγκατάσταση ενός πρώτου, ικανοποιητικού για την εποχή υπολογιστικού εξοπλισμού, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και ελληνικά), την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση των επιστημονικών δραστηριοτήτων επιτεύχθηκε με σχετική επιτυχία ο μετασχηματισμός του Ινστιτούτου από ένα κλασικό Ιονοσφαιρικό Ινστιτούτο σε ένα σύγχρονο Διαστημικό Ινστιτούτο. Το υπάρχον τότε προσωπικό εργάστηκε αποτελεσματικά για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας αυτής, ποσοτικά όμως, δεν ήταν δυνατό να καλύψει τους ρυθμούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, ειδικά στους νέους τομείς. Στις αρχές του 1996, πέντε νέοι ερευνητές προστέθηκαν στο δυναμικό του Ινστιτούτου, ενώ ένας ακόμα νέος ερευνητής προστέθηκε στις αρχές του 1997 και άλλοι δύο το Δημιουργήθηκαν έτσι, έστω και οριακά, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να καλυφθούν με στοιχειώδη έστω επάρκεια όλοι σχεδόν οι τομείς δραστηριοτήτων που είχαν προγραμματισθεί στην πρώτη αυτή φάση μετασχηματισμού του. Μετά την αποχώρηση του καθ. Εμμ. Σαρρή από τη Διεύθυνση του Ι.Ι.Φ.Δ., το Μάρτιο του 1996, το Ινστιτούτο ακολούθησε σε γενικές γραμμές τη στρατηγική ανάπτυξης που είχε χαραχθεί στην πενταετία Από τους τομείς δραστηριοτήτων που αρχικά είχαν επιλεγεί, αποκλείστηκε μόνο ο τομέας των κατασκευών, γιατί κανείς από τους έξι ερευνητές του Ινστιτούτου δεν εργαζόταν στον τομέα αυτό και κανένα από τα αναπτυξιακά ή τα ερευνητικά έργα του Ινστιτούτου δεν περιελάμβανε κατασκευές, αλλά κυρίως γιατί ήταν προφανές ότι η θεματική πολυδιάσπαση των δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την πλήρη έλλειψη τεχνικού ή/και βοηθητικού προσωπικού, θα οδηγούσε τους ερευνητές σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θα αναλάμβανε το Ι.Ι.Φ.Δ. Το Ι.Ι.Φ.Δ. καλύπτει σήμερα με τις δραστηριότητές του τον ευρύτερο χώρο των Διαστημικών Ερευνών και Εφαρμογών. Το κύριο έργο του εκτός από τη βασική έρευνα, αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων βασικής έρευνας, εφαρμογών Διαστημικής και εφαρμογών Πληροφορικής σε τομείς που έχουν σχέση με τον χώρο των Διαστημικών Ερευνών και Εφαρμογών. Επίσης, στο έργο του Ινστιτούτου περιλαμβάνεται η συστηματική συλλογή και επεξεργασία παρατηρήσεων που διεξάγονται από την επιφάνεια της Γης και από το διάστημα, η εκπόνηση μελετών σε τομείς εφαρμογών διαστημικής, η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ Α. Οργάνωση Το Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής του Διαστήματος έχει την ακόλουθη διάρθρωση: Αναπληρωτής Διευθυντής Καθ. Δημήτριος Π. Λάλας Ερευνητικό Προσωπικό Δαγκλής Ιωάννης Ερευνητής

3 Αναστασιάδης Αναστάσιος Μπελεχάκη Άννα Τσιροπούλα Γεωργία Κοντοές Χαράλαμπος Σηφάκις Νικόλαος Κούκος Ιωάννης Ερευνητής Ερευνήτρια Ερευνήτρια Ερευνητής Ερευνητής Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ηλίας Παναγιώτης Γεώργιος Καραγκεβρέκης Μαλανδράκη Όλγα Ράπτης Βασίλης Τσαγγούρη Ιωάννα Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό Παπαδάκη Ευαγγελία Β. Υπολογιστικός Εξοπλισμός Σταθμοί Παρατηρήσεων Στο Ινστιτούτο εγκαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια του 1996 (Β εξάμηνο) και του 1997 δύο σύγχρονα υπολογιστικά κέντρα. Ένα για τις ανάγκες του Ι.Ι.Φ.Δ. και ένα για τις ανάγκες της Εθνικής Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Τόσο για την προμήθεια τους όσο και για την εγκατάστασή τους εργάστηκαν κυρίως η ερευνήτρια Δρ. Α. Μπελεχάκη και ο ερευνητής Δρ. Χ. Κοντοές. Το πρώτο υπολογιστικό κέντρο καλύπτει τις γενικές υπολογιστικές ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων εφαρμογών του Ι.Ι.Φ.Δ., επίσης στηρίζει το τοπικό δίκτυο του Ινστιτούτου και εξασφαλίζει τη διεθνή επικοινωνία του. Το δεύτερο υπολογιστικό κέντρο τόσο σε ό,τι αφορά το hardware, όσο και το sotware είναι προσανατολισμένο στην επεξεργασία, συλλογή, ταξινόμηση και διανομή εικόνων δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Και τα δύο υπολογιστικά κέντρα είναι ενταγμένα στο τοπικό δίκτυο του Ε.Α.Α. και συνδεδεμένα με διεθνή δίκτυα. Εκτός από τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα κάθε ερευνητής του Ι.Ι.Φ.Δ. διαθέτει προσωπικό υπολογιστή (P/C) διασυνδεδεμένο με τα δύο υπολογιστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί όλη η απαραίτητη υποδομή που επιτρέπει την, σε πραγματικό χρόνο, λήψη και επεξεργασία των δεδομένων από τις κεραίες, τη διασύνδεση του Ινστιτούτου με αντίστοιχα κέντρα στο διεθνή χώρο, την ανταλλαγή δεδομένων, κ.λ.π. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός του Ι.Ι.Φ.Δ. μπορεί να κριθεί ως πληρέστερος, διότι υπερκαλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του Ινστιτούτου. Θα πρέπει λοιπόν να ενταθεί η προσπάθεια, η χρήση του εξοπλισμού αυτού να προσανατολισθεί και στην εξυπηρέτηση αναγκών άλλων ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, προκειμένου στον περιορισμένο σχετικά χρόνο της ζωής του να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν απόσβεση της αξίας του. Το ίδιο χρονικό διάστημα, το Ι.Ι.Φ.Δ. προχώρησε στην προμήθεια:

4 Ενός πλήρως αυτοματοποιημένου ψηφιακού Σταθμού Κάθετης και Κεκλιμένης Διερεύνησης της Ιονόσφαιρας. Ενός Δορυφορικού Σταθμού λήψης ψηφιακών εικόνων (HRPT) από δορυφόρους διαφόρων τύπων (ΝΟΑΑ, SeaWIFS). Ο πρώτος από τους σταθμούς αυτούς έχει ήδη εγκατασταθεί (Επ. Υπεύθυνος Δρ. Ι. Κούκος) και βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών. Ο δεύτερος σταθμός βρίσκεται στο στάδιο της εγκατάστασης. Επίσης, το Ι.Ι.Φ.Δ. έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής και υλοποίησης των εγκαταστάσεων της Εθνικής Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που περιλαμβάνουν υπολογιστική υποδομή για τη λήψη, την ψηφιακή επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη δικτυακή διανομή εικόνων Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, καθώς και σταθμούς λήψεως δορυφορικών δεδομένων δεδομένων (Meteosat). Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη λειτουργεί το υπολογιστικό κέντρο και έχει εγκατασταθεί το σύνολο σχεδόν του λογισμικού που καθιστά δυνατή την ψηφιακή επεξεργασία και τη δικτυακή διανομή των εικόνων. 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου εντάσσονται στους τομείς των Διαστημικών Ερευνών και Εφαρμογών και επικεντρώνονται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: I. Φυσική Διαστήματος Φυσική του Διαπλανητικού Χώρου, Μαγνητοσφαιρική και Ιονοσφαιρική Φυσική (περιοχή δραστηριότητας Δρ. Ι. Δαγκλή, Δρ. Α. Μπελεχάκη, Δρ. Γ. Κασωτάκη) II. Ηλιακή Φυσική (περιοχή δραστηριότητας Δρ. Γ.Τσιροπούλας) III. Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων (περιοχή δραστηριότητας Δρ. Ι. Κούκου) IV. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και εφαρμογές της (περιοχή δραστηριότητας Δρ. Χ. Κοντοέ) V. Εφαρμογές Πληροφορικής (κατά περίπτωση περιοχή δραστηριότητας διαφόρων ερευνητών) Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων μπορούν με πολύ συνοπτικό τρόπο να εκτιμηθούν ως εξής: I. Φυσική Διαστήματος: Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι αξιόλογη παρά το γεγονός ότι η αποδοτικότητα των ερευνητών που ασχολούνται στον τομέα αυτό είναι άνιση. II. Ηλιακή Φυσική: Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι περιορισμένη και δεν έχει καταφέρει να ενταχθεί στις θεματικές περιοχές ενός Ινστιτούτου Φυσικής Διαστήματος, αφού αφορά κατά κύριο λόγο στην ανάλυση παρατηρήσεων που γίνονται από επίγεια όργανα στην οπτική περιοχή. III. Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες: Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου (σε δημοσιεύσεις ή/και προγράμματα) είναι πρακτικά ανύπαρκτη.

5 IV. Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και εφαρμογές της: Παρά το ότι στην περιοχή αυτή εργάζεται μόνο ένας ερευνητής για μικρό χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα που εμφανίζεται κυρίως σε τομείς εφαρμογών είναι αξιόλογη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετασχηματισμού του Ινστιτούτου από ένα τυπικό Ιονοσφαιρικό Ινστιτούτο σε ένα σύγχρονο Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών είχε θεωρηθεί ότι η ανάπτυξη του, θα βασιστεί στη συστηματική ανάπτυξη τεσσάρων βασικών διαφορετικών, αλλά αλληλοκαλυπτόμενων και αλληλοεξαρτώμενων, τομέων δραστηριοτήτων. Τομέας Επιμέρους δραστηριότητες 1. Βασική Έρευνα Μαγνητοσφαιρική και Ιονοσφαιρική Φυσική Φυσική Διαπλανητικού Χώρου (Διαστημικό Πλάσμα) Ηλιακή Φυσική 2. Εφαρμογές Διαστημικής Δορυφορική Τηλεπισκόπηση (Σταθμοί λήψης και επεξεργασίας παρατηρήσεων) Διάδοση ραδιοκυμάτων Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες (Μελέτη/Σχεδιασμός) 3. Βάσεις Δεδομένων και Δίκτυα Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Ιονοσφαιρικών και Διαστημικών Δεδομένων Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Εικόνων Τηλεπισκόπησης και Ιστορικών Δεδομένων 4. Παροχή Υπηρεσιών Συστηματική συλλογή και παροχή σε Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Ιδιωτικούς Φορείς Ιονοσφαιρικών Δεδομένων και Παρατηρήσεων Τηλεπισκόπησης Εκπαίδευση Μελέτες Στους τομείς 2, 3 το Ινστιτούτο αυτοχρηματοδότησε ικανοποιητικά τις δραστηριότητές του, κυρίως μέσα από εθνικά προγράμματα υποδομής (Ερευνητικός Ιστός), αλλά και από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκή Ένωση). Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του 1997, εγκρίθηκαν δύο νέα προγράμματα, που ανήκουν στους τομείς αυτούς. Στον τομέα των υπηρεσιών (τομέας 4) οι προσπάθειες εστιάστηκαν στο να αξιοποιηθούν οι Ιονοσφαιρικές μετρήσεις, ειδικά μετά την εγκατάσταση του νέου σταθμού, μέσω της συνεργασίας με δημόσιους φορείς ΓΕΝ, ΓΕΣ, κ.α., για χρήση των HF επικοινωνιών (Υπεύθυνος Δρ. Ι. Κούκος). Η προσπάθεια αυτή δεν είχε προς το παρόν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στο άμεσο μέλλον αναμένουμε επίσης, πλήρη αξιοποίηση των (υπό εγκατάσταση) σταθμών λήψεως εικόνων δορυφορικής τηλεπισκόπησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσπάθεια την οποία θα συντονίσει ο ερευνητής Δρ. Χ. Κοντοές. Επομένως, κατά τη διάρκεια του 1997, στον τομέα 4, μόνο η εκπαιδευτική δραστηριότητα (κυρίως μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας των καθηγητών Μ.Ε.) απέφερε κάποια ουσιαστικά οφέλη για το Ι.Ι.Φ.Δ. Στον τομέα 1 (βασική έρευνα) οι ανάγκες καλύφθηκαν κυρίως από τις εισροές από τους άλλους τομείς, με εξαίρεση ένα ΠΕΝΕΔ που κάλυψε ελάχιστες ανάγκες του τομέα αυτού. Θα πρέπει οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό να εντείνουν τις προσπάθειές τους, ώστε κυρίως μέσα από διμερή προγράμματα να χρηματοδοτήσουν εν μέρει τουλάχιστον τις δραστηριότητές τους.

6 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ A. Ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μέσα στο «Εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία ψηφιακού ιονοσφαιρικού σταθμού» Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στη ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθηγ. Δ. Λάλας, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Ά. Μπελεχάκη. Ανάδοχος φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής Διαστήματος. Προϋπολογισμός: δρχ. 2. Anastasiadis, A: Acceleration Models for Solar Energetic Particles, Using Observations from the SOHO and ACE missions. TMR Individual Marie Curie Research Training Grant (FM-BICT982903), Διάρκεια 24 μηνών, Ύψος Χρηματοδότησης ΕCU 3. Αναστασιάδης, Α: Επιτάχυνση Φορτίων στις Ηλιακές Εκλάμψεις : Μοντέλα και Παρατηρήσεις. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα, Διάρκεια 18 μηνών, Ύψος Χρηματοδότησης δρχ. 4. «Η συμβολή της διαστημικής τεχνολογίας στις επιστήμες της γης, της ατμόσφαιρας και του διαστήματος ΚΟΣΜΟΣ», Χρηματοδότηση: Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ - Πρόγραμμα Κινητικότητας. Ανάδοχος φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ Ι. Λατουσάκης., 4-14 Μαΐου Υπεύθυνος υλοποίησης για το Ι.Ι.Φ.Δ., Δρ. Α. Μπελεχάκη Προϋπολογισμός: δρχ. Πρόκειται για σεμινάρια καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στο οποίο συμμετείχαν και τα 4 ινστιτούτα του ΕΑΑ. 5. «Σύγχρονα επιτεύγματα στην Αστροφυσική και στις επιστήμες της Γης, Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος ΑΣΤΡΟ». Χρηματοδότηση: Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ - Πρόγραμμα Κινητικότητας. Ανάδοχος φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ Ε. Πλειώνης, Οκτωβρίου Υπεύθυνος υλοποίησης για το Ι.Ι.Φ.Δ., Δρ. Α. Μπελεχάκη Προϋπολογισμός: δρχ. Πρόκειται για σεμινάρια καθηγητών μέσης εκπαίδευσης στο οποίο συμμετείχαν και τα 4 ινστιτούτα του ΕΑΑ. 6. «Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών στην ψηφιακή επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση αρχείων και εικόνων και στη διδακτική της ιστορίας των επιστημών». Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθηγ. Κ. Γαβρόγλου. Ανάδοχος Φορέας: Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στο πρόγραμμα αυτό υπεύθυνη για την παρακολούθηση των φοιτητών που θα εκτελέσουν τμήμα των πρακτικών ασκήσεων στο ΕΑΑ είναι η Δρ. Ά. Μπελεχάκη.

7 7. Εγκρίθηκε και είναι σε φάση υλοποίησης το ερευνητικό έργο ISLA (Land and Water Management in Mediterranean Islands Using Earth Observation Data) το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΔ ΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο 4ο Πλαίσιο Πρόγραμμα για την Έρευνα και στη θεματική περιοχή «Space Techniques applied to environmental monitoring and research - Area 3.3: Center for Earth Observation - Subarea 3.3.1: Application Support. Το πρόγραμμα εκτελείται από διευρωπαϊκή συνεργασία των εξής οργανισμών: IDR/Spain, JUNTA D AIGUES/Spain, INTA/Spain, IISR-NOA/Greece, OANAK/Greece, GEOAPIKONISIS/Greece, ALENIA/Italy, EARS/The Netherlands. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων στα νησιά της Μεσογείου με κατάλληλη χρήση τεχνολογιών δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και των προϊόντων της. Το έργο είναι διάρκειας 2 ετών και συνολικού προϋπολογισμού ECU εκ των οποίων ποσό ίσο προς ECU αποτελεί την συμμετοχή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΙΙΦΔ/ΕΑΑ είναι ένας από τους συνεργαζόμενους φορείς στο έργο. Στο έργο αυτό και για το τμήμα που έχει ανατεθεί στο ΙΙΦΔ/ΕΑΑ συμμετέχει με την ιδιότητα του επιστημονικού υπεύθυνου ο Δρ. Χ. Κοντοές. 8. Εγκρίθηκε η πρόταση για την πραγματοποίηση του συνεδρίου «SPACE TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN» η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ερευνας και Τεχνολογίας ΙΙ, Υποπρόγραμμα 5. Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURISY. Εγκρίθηκε ποσό χρηματοδότησης ίσο προς δρχ. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Χ Κοντοές. B. Ερευνητικά έργα από προηγούμενα έτη που συνεχίζονται 1. ΠΕΝΕΔ «Συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα ISTP» (επιστημονικός υπεύθυνος: Δ. Σαραφόπουλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμμετέχουν οι ερευνητές του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Ι. Δαγκλής, Α. Μπελεχάκη και ο υποψήφιος διδάκτορας Γ. Καραγεβρέκης). 2. ΠΕΝΕΔ «Tάξη και Χάος σε Συντηρητικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Αστρονομία, Ουράνια Μηχανική και Ατομική Φυσική» (επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Βάρβογλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ο ερευνητής του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Α. Αναστασιάδης). 3. ΠΕΝΕΔ «Δυναμική Πολύπλοκων Αστροφυσικών Συστημάτων, Επιτάχυνση και Ακτινοβολία Πλάσματος» (επιστημονικός υπεύθυνος: Λ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει ο ερευνητής του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Α. Αναστασιάδης). 4. ΠΕΝΕΔ «Διαδικασίες Επιτάχυνσης και Διάδοσης Φορτίων στην Ηλιόσφαιρα» (επιστημονικός υπεύθυνος: Γ. Αναγνωστόπουλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμμετέχει ο ερευνητής του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Α. Αναστασιάδης). 5. «Ανθεμούσα: Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιστορικών τεκμηρίων εικόνας και ήχου». Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ-ΚΠΣ, (Επιστημονικός Υπεύθυνος καθηγ. Δ. Λάλας, Εθνικό

8 Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συμμετέχουν οι ερευνητές του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Χ. Κοντοές και Α. Μπελεχάκη). 6. ΠΕΝΕΔ «Μελέτη του εγκάρσιου ρεύματος της γήινης μαγνητοουράς με γεωσύγχρονους δορυφόρους» (επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Μαυρομιχαλάκη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετέχει η ερευνήτρια του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Α. Μπελεχάκη). 7. ΠΕΝΕΔ «Διαστημική αποστολή Οδυσσέας : Εξερεύνηση πάνω από τους πόλους του ήλιου με Ελληνική συμμετοχή στο πείραμα HI-SCALE» (επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Τ. Σαρρής, Ε.Α.Α. Συμμετέχει η ερευνήτρια του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Γ. Τσιροπούλα και η υποψήφια διδάκτορας Ο. Μαλανδράκη). 8. ΠΕΝΕΔ «Φυσική ηλιακού πλάσματος: Παρατηρήσεις και θεωρία» (επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Αλυσσανδράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμμετέχει η ερευνήτρια του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ: Γ. Τσιροπούλα.) 9. «ATLAS-Statistical Atlas of Urban Agglomerations in Europe». Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Center for Earth Observation του Κοινού Κέντρου Ερευνών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτελείται στο πλαίσιο συνεργασίας των εξής φορέων: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΙΣ Ε.Π.Ε./Ελλάς (partner), GAF/Germany (partner), ΙΙΦΔ/ΕΑΑ/Ελλάς (subcontractor). Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση δεδομένων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας και η ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών στην ανάλυση των δορυφορικών εικόνων με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Οργανισμού EUROSTAT, στην χαρτογράφηση χρήσεων γης σε μεγάλες αστικές περιοχές. Πιλοτική εφαρμογή στην πόλη των Αθηνών. (Επιστημονικός υπεύθυνος εκ μέρους του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ είναι ο Δρ. Χ. Κοντοές). 10. ΙCAROS «Integrated Computational Assessment via Remote Observation System», με το JRC-Ispra (coordinator), τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Αιγαίου, ORSTOM (FR), ASM (IT) και Fraunhofer Institute (DE). (Συμμετέχει ο ερευνητής του ΙΙΦΔ/ΕΑΑ Ν. Σηφάκις). Γ. Προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, οι οποίες υποβλήθηκαν το «Modeling of the geomagnetic effects in the Earth s ionosphere», Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο INTAS Call 97. Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ Ά. Μπελεχάκη, Ανάδοχος του έργου: Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής Διαστήματος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συμμετέχοντες φορείς: 1) National Institute of Geophysics, Rome (Dr B. Zolesi, Team Leader) 2) Institute of Solar Terrestrial Physics - Russian Academy of Sciences, Siberian Branch (Prof. E. Kazimirovski, Team Leader) 3) Siberian Physical - Technical Institute of Tomsk State University (Prof. A. Kolesnik, Team Leader) 4) Institute of Ionosphere, Kazakhstan (Dr G. Khachikjan, Team Leader). Συνολικός Προϋπολογισμός: ECU

9 2. «Ionospheric Space Weather Forecast», Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Science for Peace του ΝΑΤΟ. Συμμετέχοντες φορείς: 1) Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radiowave Propagation, Russian Academy of Sciences, IZMIRAN (Prof. Pulinets Sergei Alexander, Project Director) 2) Institute of Ionosphere, Laboratory of wave disturbances in ionosphere, Kazakhstan (Dr Galena Khachikjan, Project Director) 3) Institute of Ionospheric and Space Research, National Observatory of Athens (Dr Anna Belehaki, Project Director) 4) National Institute of Geophysics, Rome, Italy (Dr Bruno Zolesi, Project Director). Συνολικός Προϋπολογισμός: BEF. Αιτούμενη χρηματοδότηση από το ΝΑΤΟ: BEF. 3. «Εγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία ψηφιακού ιονοσφαιρικού σταθμού» Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στη ΓΓΕΤ (ΚΠΣ). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγ. Δ. Λάλας, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Ά. Μπελεχάκη Ανάδοχος φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής Διαστήματος. Προϋπολογισμός: δρχ 4. «Η συμβολή των επίγειων και διαστημικών παρατηρήσεων στην Αστροφυσική και στις επιστήμες της Γης, της Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος», Υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας του ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Κινητικότητας. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Ά. Μπελεχάκη. Ανάδοχος Φορέας: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συμμετέχοντες φορείς: 1) Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής Διαστήματος 2) Αστρονομικό Ινστιτούτο 3) Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 4) Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Φυσικής του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: δρχ 5. «SPACE TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ερευνας και Τεχνολογίας ΙΙ, Υποπρόγραμμα 5. Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURISY. Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. Χ. Κοντοές. Αιτούμενη χρηματοδότηση δρχ. 6. «Χαρτογράφηση και Χρονική Μεταβολή του Δασικού Όγκου του Ελλαδικού Χώρου στα Πλαίσια των Υποχρεώσεων της Χώρας για την Κλιματική Αλλαγή» στην Γενική Γραμματεία Δασών & ΦΠ, Τμήμα Δασικών Ερευνών του ΥΠΓΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Χ. Κοντοές. Αιτούμενη χρηματοδότηση δρχ. 7. ENVIBASE II: Improvement of the functionality and the accessibility of Environmental Information Systems. Πρόταση προς τη ΓΔ XVI στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος ECOS-OUVERTURE. Το ΙΙΦΔ/ΕΑΑ συμμετέχει στην πρόταση με τους ερευνητές Δρ. Χ. Κοντοέ και Δρ. Ν. Σηφάκι, ως associated partner του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου της Αθήνας. Δ. Έργο που επιτελέστηκε στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΙΙΦΔ 1. «Δημιουργία Υποδομής για την Ανάπτυξη Διαστημικών Εφαρμογών», Πρόγραμμα (ΚΠΣ) της Εθνικής Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ο Δρ. Χ. Κοντοές και η Δρ. Ά. Μπελεχάκη.

10 2. «Εγκατάσταση δορυφορικού σταθμού NOAA-SeaWIFS», ΚΠΣ, Ερευνητικός Ιστός ΕΑΑ, Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ο Δρ. Χ. Κοντοές και η Δρ. Ά. Μπελεχάκη. 3. «Δημιουργία Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΑΑ», ΚΠΣ, Ερευνητικός Ιστός ΕΑΑ, Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Δρ. Ά. Μπελεχάκη, ως αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος. 4. «Διασύνδεση βιβλιοθηκών ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων», ΚΠΣ, Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Δρ. Ά. Μπελεχάκη, ως αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος. 6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε μονογραφίες με κριτές ή σε διεθνή περιοδικά με κριτές, που δημοσιεύτηκαν μέσα στο 1998 (2 από τις 12 εργασίες ήταν προσκεκλημένες) 1. Alissandrakis, C. E., G. Tsiropoula and P. Mein Umbral and Penumbral Waves in a Chromospheric Sunspot ASP Conf. Series, 155, 49, Belehaki, A., I. Tsagouri and H. Mavromichalaki Study of the longitudinal expansion velocity of the substorm current wedge Annales Geophysicae, 16, , Belehaki, A., R. W. McEntire, S. Kokubun and T. Yamamoto. Magnetotail response during a strong substorm as observed by GEOTAIL in the distant tail Annales Geophysicae, 16, , Daglis, I. A., D. N. Baker, E. T. Sarris, and B. Wilken Solar-terrestrial symposium examines coupling processes Eos Transactions AGU, 79 (11), , Daglis, I. A., and E. T. Sarris Comment on «Statistical investigation of IMF B z effects on energetic (0.1- to keV) magnetospheric O + ions» by O. W. Lennartsson Journal of Geophysical Research, 103, , Daglis, I. A., and E. T. Sarris Comment on «Experimental investigation of possible geomagnetic feedback from energetic (0.1 to 16 kev) terrestrial O + ions in the magnetotail current sheet» by O. W. Lennartsson, D. M. Klumpar, E. G. Shelley and J. M. Quinn Journal of Geophysical Research, 103, 29,545-29,547, 1998.

11 7. Isliker, H., Anastasiadis, A., Vassiliadis, D., and Vlahos, L. Solar Flare Cellular Automata Interpreted as Discretized MHD Equations Astronomy and Astrophysics, 335, , Kamide, Y., W. Baumjohann, I. A. Daglis, W. D. Gonzalez, M. Grande, J. A. Joselyn, R. L. McPherron, J. L. Phillips, G. D. Reeves, G. Rostoker, A. S. Sharma, H. J. Singer, B. T. Tsurutani, and V. M. Vasyliunas Current understanding of magnetic storms: Storm/substorm relationships Journal of Geophysical Research, 103, 17,705-17,728, 1998 (προσκεκλημένη εργασία) 9. Kamide, Y., N. Yokoyama, W. D. Gonzalez, B. T. Tsurutani, I. A. Daglis, A. Brekke, and S. Masuda Two-step develoment of geomagnetic storms Journal of Geophysical Research, 103, , Maia, D., O. Malandraki, M. Pick, E. T. Sarris, G. Kasotakis, L. J. Lanzerotti, C. G. MacLennan, and P. C. Trochoutsos Particle propagation channel detected at 4.7 AU inside a corotating interaction region Journal of Geophysical Research, 103, 9545, Orsini, S., P. Cerulli-Irelli, M. Maggi, A. Milillo, P. Baldetti, G. Belluci, M. Candidi, G. Chionchio, R. Orfei, S. Livi, I. A. Daglis, B. Wilken, W. Güttler, C. C. Curtis, K. C. Hsieh, J. Sabbagh, E. Flamini, E. C. Roelof, C. Chase, and M. Grande Imaging Earth s magnetosphere: Measuring energy, mass, and direction of energetic neutral atoms with the ISENA instrument in Measurement Techniques for Space Plasmas, Geophysical Monograph Series, vol. 103, pp , edited by R. F. Pfaff, J. E. Borovsky, and D. T. Young, American Geophysical Union, Washington, DC, Tsiropoula, G. Structures and flows in the solar active photosphere and chromosphere ASP Conf. Series, 155, 24, (προσκεκλημένη εργασία) 13. Vassiliadis, D., Anastasiadis, A., Georgoulis, M., and Vlahos, L. Derivation of Solar Flare Cellular Automata Models from a Subset of the Magnetohydrodynamic Equations Astrophysical Journal (Letters), 509, L53-L56, 1998.

12 2. Πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά ή μονογραφίες με κριτές (referees), που έγιναν δεκτές μέσα στο 1998 αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη 1. Anastasiadis, A. Electron Acceleration in Solar Flares by Spatially Random DC Electric Fields Physics and Chemistry of the Earth. 2. Daglis, I. A., W. Baumjohann, J. Geiss, S. Orsini, E. T. Sarris, M. Scholer, B. T. Tsurutani, and D. Vassiliadis Recent advances, open questions and future directions in solar-terrestrial research Physics and Chemistry of the Earth 3. Daglis, I. A., Y. Kamide, C. Mouikis, G. D. Reeves, E. T. Sarris, K. Shiokawa, and B. Wilken "Fine structure" of the storm-substorm relationship Advances in Space Research 4. Daglis, I. A., G. Kasotakis, E. T. Sarris, Y. Kamide, S. Livi, and B. Wilken Variations of the ion composition during a large magnetic storm and their consequences Physics and Chemistry of the Earth 5. Daglis, I. A., E. T. Sarris, W. I. Axford, G. Karagevrekis, G. Kasotakis, S. Livi, and B. Wilken Influence of interplanetary disturbances on the terrestrial ionospheric outflow Physics and Chemistry of the Earth 6. De Michelis, P., I. A. Daglis, and G. Consolini Quiet time magnetospheric proton plasma parameters in the equatorial plane Physics and Chemistry of the Earth 7. Karagevrekis, G., I. A. Daglis, A. Belehaki, E. T. Sarris, D. Sarafopoulos, and D. J. Williams Energetic particle bursts and substorm activity observed by GEOTAIL at X= 32 R E Physics and Chemistry of the Earth 8. Kasotakis, G., E. T. Sarris, P. Marhavilas, N. F. Sidiropoulos, P. Trochoutsos, and I. A. Daglis Variations in the ratio of proton to magnetic field energy density, as observed by Ulysses/HI-SCALE Physics and Chemistry of the Earth

13 6 Kontoes, C.C. Image Analysis Techniques for Urban Land Use Classification. The Use of Kernel Based Approaches to Process Very High Resolution Satellite Imagery in Machine Vision in Remotely sensed Image Comprehension, ed. Kanellopoulos, Wilkinson, and Moons, Springer Verlag, Berlin. 9. Mavromichalaki, H., A. Belehaki, and X. Rafios. Simulated effects at neutron monitor energies: evidence for a 22 year cosmic-ray variation Astronomy and Astrophysics 10. Milillo, A., S. Orsini, I. A. Daglis, and S. Livi An empirical model of the ion distributions in the equatorial inner magnetosph Physics and Chemistry of the Earth 11. Shiokawa, K., R. R. Anderson, I. A. Daglis, W. J. Hughes, and J. R. Wygant Simultaneous DMSP and CRRES observations of broadband electrons during a storm-time substorm on March 25, 1991 Physics and Chemistry of the Earth 12. Sifakis N., Soulakellis N., Paronis D. Quantitative mapping of air pollution density using Earth observations: A new processing method and application on an urban area International Journal of Remote Sensing 13. Tsiganos, K., Anastasiadis, A., and Varvoglis, H. On the Relation Between Maximal LCN s and the Width of the Stochastic Layer in a Driven Pendulum Journal of Physics A 14. Tsiropoula, G., C. Madi, B. Schmieder and P. Preka-Papadema. Analysis of Hα profiles. Physical parameters of chromospheric mottles: A case study Astronomical and Astrophysical Transactions 15. Tsiropoula, G. C. Madi and B. Schmieder. Derivation of physical parameters of chromospheric structures assuming a constant and a varying source function Solar Physics 3. Πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, που βρίσκονται ακόμη υπό κρίση 1. De Michelis, P., I. A. Daglis, and G. Consolini Average image of proton plasma pressure and of current systems in the equatorial plane derived from AMPTE/CCE-CHEM measurements Journal of Geophysical Research, revised, 1998.

14 2. Kontoes C.C., Kanellopoulos I., Oberstadler R., Lautner M., Raptis V. Empirical Comparison of Advanced Image Analysis Techniques for Urban Land Use Mapping in the City of Athens (HELLAS) Using Very High Resolution Satellite Imagery of IRS-1C satellite International Journal of Remote Sensing, submitted, Malandraki, O., E. T. Sarris, Gr. Kasotakis and N. Sidiropoulos Study of CME structure and evolution deduced from ULYSSES/HI-SCALE energetic particle observations Advances in Space Research, submitted, Manolakou, K., Anastasiadis, A., and Vlahos, L. Particle Acceleration and Radiation in a Turbulent Flow of a Jet Astronomy and Astrophysics, submitted, Tsiganis, K., Anastasiadis, A., and H. Varvoglis Chaos, Stickiness and Correlation Dimensions in Hamiltonian Systems Journal of Physics A, submitted, α. Πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά (proceedings) διεθνών συνεδρίων (χωρίς κριτές) 1. Daglis, I. A., Y. Kamide, G. Kasotakis, C. Mouikis, B. Wilken, E. T. Sarris, and R. Nakamura Ion composition in the inner magnetosphere: Its importance and its potential role as a discriminator between storm-time and non-storm-time substorms in Substorms-4 (ICS-4), edited by S. Kokubun and Y. Kamide, pp , Terra Scientific Publishing Company and Kluwer Academic Publishers, Tokyo, Kontoes, C.C., Dialetis D., Likiardopoulos A., Sifakis N. Development And Use Through Internet of A RDBMS System to Manage Meta-Information on Earth Observation Data, Services, Value Added Products And Advertisements Throughout the Greek Scientific And User s Community, presented in 3rd EO/GEO Web/Internet Workshop, February 1998, Salzbourg, Austria. Proceedings available in electronic (CD) format. 3. Kontoes C.C. Aifadopoulou D., Kanellopoulos I. Land Use Mapping and Change Detection Study in Athens Using Very High Spatial Resolution Satellite Imagery (IRS-1C, KVR-1000), presented in the international conference «Space Techniques for Environmental Management in the Mediterranean», EURISY Colloquium, Athens-Greece, October Proceedings to be printed

15 4. Malandraki, O. Interplanetary Coronal Mass Ejections Proceedings of ULYSSES/HI-SCALE Workshop, Observatoire de Paris, Tsiropoula, G., C. Madi and B. Schmieder A method for determining physical parameters in chromospheric mottles Solar Jets and Coronal Plumes, ESA-421, , Tsiropoula, G., C.E. Alissandrakis, P. Mein and N. Mein Gradient of the line-of-sight velocities in the dark superpenumbral fibrils JOSO Annual Report, β. Περιλήψεις (Abstracts) σε πρακτικά (proceedings) διεθνών συνεδρίων 1. Anastasiadis, A. Electron Acceleration in Solar Flares Based on a Cellular Automaton Model for the Energy Release in Abstract Book of the CESRA Workshop, ed. S. Pohjolainen, Report Series A, HUT-MET-27, p. 17, Belehaki, A., D. J. Williams, and S. Kokubun, GEOTAIL and IMP8 observations in the Earth s magnetotail during the January 1994 conjunction in Abstract Book of the 32nd Plenary Meeting of the Committee on Space Research (COSPAR), Daglis, I. A., Y. Kamide, E. T. Sarris, C. Mouikis, B. Wilken, G. Kassotakis, and G. D. Reeves "Fine structure" of the storm-substorm relationship in Abstract Book of the 32nd Plenary Meeting of the Committee on Space Research (COSPAR), p. 224, Sarigiannis D. A., Asimakopoulos, Bonetti A., Huynh F., Lointier M Schafer, Sifakis N.I., Soulakellis N., Tombrou M. ICAROS: Integrated computational assessment via remote observation system UK Remote Sensing Society Annual Conference, Greenwich, Septembe Sarris, E. T., G. Kasotakis, I. A. Daglis, P. Marhavilas, and P. Trochoutsos Encounter of high-beta in the interplanetary region by Ulysses/HI-SCALE in Abstract Book of the 32nd Plenary Meeting of the Committee on Space Research (COSPAR), p.262, 1998.

16 6. Tsagouri, I., A. Belehaki and H. Mavromichalaki, Modeling the latitudinal expansion of the substorm current wedge Proc. of Dynamical Phenomena in Solar and Astrophysical Plasmas, Abstract book, Greece Tsiropoula, G., C. Madi and B. Schmieder A method for determining physical parameters in chromospheric mottles Solar Jets and Coronal Plumes, Abstract Book, Guadeloupe, France 8. Tsiropoula, G., C.E. Alissandrakis, P. Mein and N. Mein Gradient of the line-of-sight velocities in the dark superpenumbral fibrils in Abstract Book of the ASPE98 Euroconference, p. 68, Postdam, Germany, α. Εργασίες σε εκδόσεις ελληνικών συνεδρίων ή συμποσίων «Χρήση της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για τις Ανάγκες του Δημόσιου Τομέα», Παν. Αθηνών Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1998: Κοντοές, Χ. Αξιοποίηση της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 5β. Περιλήψεις (abstracts) σε εκδόσεις ελληνικών συνεδρίων ή συμποσίων Astronomy Greek prospects for the 21 st century Πεντέλη, Νοεμβρίου 1998: Daglis, I. A., A. Anastasiadis, and E. T. Sarris Space physics in Greece: Experience and future prospects in Programme and Abstracts of the Workshop, p. 25, Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια μέσα στο 1998 Α. Προσκεκλημένες εισηγήσεις (invited talks): 4 th International Conference on Substorms, Hamanako, Ιαπωνία, 9-13 Μαρτίου 1998: Daglis, I. A. Ion composition in the inner magnetosphere: Its importance and its potential role as a discriminator between storm-substorms and non-storm-substorms Spring meeting of the American Geophysical Union (AGU), Boston (Massachusetts), Η.Π.Α., Μαίου 1998: Daglis, I. A. Ion composition in the inner magnetosphere

17 Β. Εισηγήσεις (contributed talks): 1998 Japan Earth and Planetary Science Joint Meeting, Tokyo, Japan, May 1998: Daglis, I. A., and Y. Kamide Ion composition in the inner magnetosphere in Program of the JEPS Meeting, p. 19, 1998 XXXII Plenary Meeting of COSPAR (Comittee on Space Research), Nagoya, Japan, July 1998: i.daglis, I. A., Y. Kamide, E. T. Sarris, C. Mouikis, B. Wilken, G. Kassotakis, and G. D. Reeves "Fine structure" of the storm-substorm relationship in Abstract Book of the 32nd Plenary Meeting of the Committee on Space Research (COSPAR), p. 224, ii. Sarris, E. T., G. Kasotakis, I. A. Daglis, P. Marhavilas, and P. Trochoutsos Encounter of high-beta in the interplanetary region by Ulysses/HI-SCALE In Abstract Book of the 32nd Plenary Meeting of the Committee on Space Research (COSPAR), p. 262, International Seminar on Current Issues of Astronomical Concern, Θεσσαλονίκη, 6-7 Απριλίου, 1998: Anastasiadis, A. Electron Acceleration in Solar Flares: The Role of the Energy Release Process EOGEO98, Earth Observation & Geo-Spatial (GEO) Web and Internet Workshop 98, Salzburg, Austria,17-19 Φεβρουαρίου 1998: Kontoes C.C., Dialetis D., Likiardopoulos A., Sifakis N. Development And Use Through Internet A RDBMS System to Manage Meta-Information on Earth Observation Data, Services, Value Added Products And Advertisements Throughout the Greek Scientific And User s Community MAVIRIC «Machine Vision in Remotely sensed Image Comprehension», CEC/CEO, London, 5-6 Μαΐου 1998: Kontoes, C.C. Image Analysis Techniques for Urban Land Use Classification. The Use of Kernel Based Approaches to Process Very High Resolution Satellite Imagery EO for GIS and Mapping-street and field scale, JRC-CEO, Ispra, Italy, 6-7 Οκτωβρίου 1998: Kontoes, C.C. ATLAS: Urban mapping and monitoring with high resolution data. EURISY Colloquium, Space Techniques for Environmental Management in the Mediterannean, Αθήνα, Οκτωβρίου 1998: Kontoes, C.C.

18 Land Use Mapping and Change Detection Study in Athens Using Very High Spatial Resolution Satellite Imagery (IRS-1C, KVR-1000) ULYSSES/HI-SCALE Workshop, Observatoire de Paris, Paris, France, 7-9 Απριλίου, Malandraki, O. Interplanetary Coronal Mass Ejections Γ. Ανακοινώσεις (poster presentations): Commission of European Solar Radio Astronomy (CESRA) Workshop on: Coronal Explosive Events, Espoo, Φιλανδία, 9 13 Ιουνίου, 1998: Anastasiadis, A. Electron Acceleration in Solar Flares Based on a Cellular Automaton Model for the Energy Release Solar Jets and Coronal Plumes, Guadeloupe, France, Φεβρουαρίου, 1998: G. Tsiropoula, C. Madi and B. Schmieder A method for determining physical parameters in chromospheric mottles 3 rd Advances in Solar Physics Euroconference: Magnetic Fields and Oscillations Potsdam, Germany, Σεπτεμβρίου 1998: G. Tsiropoula,, C.E. Alissandrakis, P. Mein and N. Mein Gradient of the line-of-sight velocities in the dark superpenumbral fibrils European Commission Summer School on Dynamical Phenomena in Solar and Astrophysical Plasmas, Ηράκλειο Κρήτης, 21 Ιουνίου 3 Ιουλίου 1998: Tsagouri, I., A. Belehaki and H. Mavromichalaki, Modeling the latitudinal expansion of the substorm current wedge XXXII Plenary Meeting of COSPAR, Nagoya, Japan, July 1998 Belehaki A., D.J. Williams and S. Kokubun GEOTAIL and IMP8 observations in the Earth s magnetotail during the January 1994 conjuction Συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια μέσα στο 1998 Α. Προσκεκλημένες εισηγήσεις (invited talks): Β. Εισηγήσεις (contributed talks): Astronomy Greek prospects for the 21 st century, Πεντέλη, Νοεμβρίου 1998: i. Daglis, I. A., A. Anastasiadis, and E. T. Sarris Space physics in Greece: Experience and future prospects in Programme and Abstracts of the Workshop, p. 25, 1998.

19 ii. Αλυσσανδράκης, Κ. Ε., Λ. Βλάχος, Κ. Γοντικάκης, Ε. Δάρα, Θ. Ζαχαριάδης, Π. Πρέκα, Γ. Τσιροπούλα, Α. Χείλαρης Η Ηλιακή Φυσική στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15 Ιανουαρίου 1998: Κοντοές, Χ. Χρήση της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για τις Ανάγκες του Δημόσιου Τομέα Γ. Ανακοινώσεις (poster presentations): 7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α., ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, Α.Ε.Ι., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Συνεργασία με τον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ Tάξη και Χάος σε Συντηρητικά Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Αστρονομία, Ουράνια Μηχανική και Ατομική Φυσική (Δρ. Α. Αναστασιάδης). 2. Συνεργασία με τον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ Δυναμική Πολύπλοκων Αστροφυσικών Συστημάτων, Επιτάχυνση και Ακτινοβολία Πλάσματος (Δρ. Α. Αναστασιάδης). 3. Συνεργασία με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ Διαδικασίες Επιτάχυνσης και Διάδοσης Φορτίων στην Ηλιόσφαιρα (Δρ. Α. Αναστασιάδης). 4. Συνεργασία με Max-Planck-Institut für Etraterrestrische Physik Garching, Γερμανία, στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μελέτη των μηχανισμών επιτάχυνσης ενεργειακών σωματιδίων στις ηλιακές εκλάμψεις και με τη μελέτη των κρουστικών κυμάτων χρησιμοποιώντας αριθμητικούς κώδικες προσομοίωσης (Δρ. Α. Αναστασιάδης). 5. Συνεργασία με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ «Συμμετοχή στο ISTP» ( Δρ. Ι. Δαγκλής Δρ. Α. Μπελεχάκη). 6. Συνεργασία με Max-Planck-Institut für Aeronomie, Katlenburg-Lindau, Γερμανία, στα πλαίσια των διαστημικών ερευνητικών προγραμμάτων CRRES/MICS, Geotail/HEP-LD, SOHO/LASCO και Polar/CAMMICE ( Δρ. Ι. Δαγκλής). 7. Συνεργασία με Istituto di Fisica di Spazzo Interplanetario, Frascati, Ιταλία, στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με την απεικόνιση μαγνητοσφαιρικού πλάσματος δια της τεχνικής των ενεργειακών ουδέτερων σωματιδίων (Δρ. Ι. Δαγκλής).

20 8. Συνεργασία με Nagoya University, Solar-Terrestrial Environment Laboratory, Toyokawa, Ιαπωνία, στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη δυναμική γεωμαγνητικών καταιγίδων (Δρ. Ι. Δαγκλής). 9. Συνεργασία με Istituto Nazionale di Geofisica, Ρώμη, Ιταλία, στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με προσομοιώσεις του δακτυλοειδούς ρεύματος. (Δρ. Ι. Δαγκλής), καθώς επίσης και στα πλαίσια της ανάπτυξης επίγειων πειραματικών σταθμών ιονοσφαιρικών παρατηρήσεων στην περιοχή της Αθήνας και της Ρώμης, με στόχο την απεικόνιση της ιονόσφαιρας πάνω από την περιοχή της Μεσογείου και την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των διαταραχών στην περιοχή αυτή (Δρ. Α. Μπελεχάκη). 10. Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Παιδείας) στα πλαίσια του προγράμματος «Διαπολιτισμική Αγωγή και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση», ως υπεύθυνος α. παραγωγής υλικού multimedia και β. επιμόρφωσης στη χρήση Η/Υ (Δρ. Ι. Δαγκλής). 11. Συνεργασία με το Joint Research Center of European Commission/Space Applications Institute/EMAP group, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και το Kingston University of London (UK) με σκοπό την διερεύνηση της υφιστάμενης τεχνολογίας και εμπειρίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αυτοματοποιημένη ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας αξιοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές νευρωνικών δικτύων, εμπείρων συστημάτων και μηχανικής όρασης (Δρ. Χ. Κοντοές). 12. Συνεργασία με την διευρωπαϊκή ομάδα CALIS στην πραγματοποίηση του ερευνητικού έργου «Calamities Information Systems» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Environment & Climate/Area CEO.3.3). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός συστήματος για την έγκαιρη πρόγνωση και αντιμετώπιση ζημιογόνων γεγονότων στην Γεωργία, αξιοποιώντας δεδομένα Τηλεπισκόπησης σε επιχειρησιακή βάση (Δρ. Χ. Κοντοές). 13. Συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού Κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας / Τμήμα Τηλεπισκόπησης (Δρ. Χ. Κοντοές). 14. Συνεργασία με τον Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ «Μελέτη του εγκάρσιου ρεύματος της γήινης μαγνητοουράς με γεωσύγχρονους δορυφόρους» (Δρ. Α. Μπελεχάκη). 15. Τμήμα Ανθρωπογεωγραφίας Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Πρόγραμμα ICAROS (Δρ. Ν. Σηφάκις). 16. Επιστημονική συνεργασία με τη Εuropean Εnvironment Αgency (Copenhagen) σχετικά με την χρήση παρατηρήσεων της Γης για τη σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων (Δρ. Ν. Σηφάκις). 17. Υποβολή και αποδοχή προγράμματος παρατήρησης (Joint Observation Programme) με ηλιακή ομάδα (από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Ακαδημία

21 Αθηνών, το Ιnstitut d Astrophysique Spatiale, το Institut d Astrophysique de Paris και τους PIs διαφόρων οργάνων), που αφορά στην ταυτόχρονη παρατήρηση με επίγεια τηλεσκόπια και δορυφόρους (SOHO, TRACE) ενεργών περιοχών του Ήλιου (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 18. Συνεργασία με τον Δρ. Κ. Γοντικάκη της Ακαδημίας Αθηνών και τον Δρ. P. Heinzel Διευθυντή του Αστεροσκοπείου του Odrejov σε θέματα μεταφοράς ακτινοβολίας σε διάφορους ηλιακούς σχηματισμούς. Εφαρμογή σε παρατηρήσεις του SOHO (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 19. Συνεργασία με τον καθηγητή του Παν. Ιωαννίνων Κ. Αλυσσανδράκη σε θέματα ταλαντώσεων των ηλιακών κηλίδων και άλλα θέματα ηλιακής φυσικής (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 20. Συνεργασία με γαλλική ομάδα (P. Mein, B. Schmieder, N. Mein) μέσω διμερών ελληνογαλλικών προγραμμάτων σε θέματα ηλιακής φυσικής (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 21. Συνεργασία με τους Δρ Χ. Καμπεζίδη του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ και Κ. Βαρώτσο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα σύνδεσης μεταβολών της ηλιακής ακτινοβολίας με κλιματικές μεταβολές (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 22. Συνεργασία με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη μελέτη της μαγνητικής τοπολογίας των Ηλιακών Στεμματικών Εκτινάξεων (CMEs) με βάση παρατηρήσεις ενεργητικών σωματιδίων με το πείραμα ULYSSES/HI-SCALE (Ό. Μαλανδράκη - Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 23. Συνεργασία με το Observatoire de Paris, Section Meudon, DASOP στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη μελέτη μαγνητικών καναλιών και ενεργητικών πληθυσμών με ηλιακή προέλευση μέσα σε Περιστρεφόμενες Περιοχές Αλληλεπίδρασης (CIRs) (Ό. Μαλανδράκη). 24. Συνεργασία με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ «Διαστημική αποστολή Οδυσσέας : Εξερεύνηση πάνω από τους πόλους του ήλιου με Ελληνική συμμετοχή στο πείραμα HI-SCALE» (Ό. Μαλανδράκη - Δρ. Γ. Τσιροπούλα). 25. Συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, στα πλαίσια του προγράμματος «Πρακτικές άσκησης φοιτητών στην ψηφιακή επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση αρχείων και εικόνων και στη διδακτική της ιστορίας των Επιστημών» (Δρ. Α. Μπελεχάκη) 26. Συνεργασία με το Applied Physics Laboratory, John Hopkins University με την ομάδα Φυσικής Διαστήματος, στα πλαίσια Ανάλυσης και επεξεργασίας παρατηρήσεων από την αποστολή GEOTAIL/EPIC (Δρ. Α. Μπελεχάκη)

22 27. Συνεργασία με το Solar Terrestrial Environment Laboratory, Nagoya University, Japan για την ανάλυση και επεξεργασία παρατηρήσεων από τη διαστημική αποστολή GEOTAIL/MGF (Δρ. Α. Μπελεχάκη) 8. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτική δραστηριότητα Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα του ΔΠΘ Γ. Καραγεβρέκη (επιβλέπων καθηγητής: Ε. Τ. Σαρρής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) (Δρ. Ι. Δαγκλής και Δρ. Ά. Μπελεχάκη). Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Σ. Κουμή (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Π. Πρέκα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) (Δρ. Ι. Δαγκλής). Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Τσουκαλά (επιβλέπων καθηγητής: Ξ. Μουσάς, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) (Δρ. Ι. Δαγκλής). Διδασκαλία της ενότητας «Μαγνητικές καταιγίδες» στο μεταπτυχιακό μάθημα της Φυσικής Διαστήματος (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φεβρουάριος- Μάρτιος 1998) (Δρ. Ι. Δαγκλής). Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα Κλεομένη Τσιγάνη (επιβλέπων καθηγητής: Χ. Βάρβογλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) (Δρ. Α. Αναστασιάδης). Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της εργασίας της υποψηφίου διδάκτορος Κωνσταντίνας Μανωλάκου (επιβλέπων καθηγητής: Λ. Βλάχος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) (Δρ. Α. Αναστασιάδης). Επικουρική επίβλεψη και υποστήριξη της εργασίας της υποψηφίου διδάκτορος του ΔΠΘ Όλγας Μαλανδράκη (επιβλέπων καθηγητής: Ε. Σαρρής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). Παρακολούθηση των φοιτητών του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκτέλεση μέρους των πρακτικών τους ασκήσεων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. ( Δρ. Ά. Μπελεχάκη) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΚΟΣΜΟΣ: Η Συμβολή της Διαστημικής Τεχνολογίας στις Επιστήμες της Γης, της Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος». ( Δρ. Ά. Μπελεχάκη, Δρ. Γ. Τσιροπούλα, Δρ. Χ. Κοντοές) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΡΟ: Σύγχρονα επιτεύγματα στην Αστροφυσική και στις επιστήμες της Γης, Ατμόσφαιρας και του Διαστήματος» (Δρ. Ά. Μπελεχάκη, Δρ. Γ. Τσιροπούλα, Δρ. Χ. Κοντοές, Δρ. Ι. Δαγκλής).

23 Σεμινάρια ηλιακής φυσικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος της Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). Παρακολούθηση της εργασίας και μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ε. Χριστοπούλου. Η εργασία έγινε στα πλαίσια λήψης μεταπτυχιακού διπλώματος στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). Παρακολούθηση της εργασίας και μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κ. Μάδη. Η εργασία έγινε στα πλαίσια λήψης μεταπτυχιακού διπλώματος στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) (Δρ. Γ. Τσιροπούλα). Παρακολούθηση της εργασίας και μέλος της τριμελούς επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα Β. Ράπτη (επιβλέπων καθηγητής : Ι. Χατζόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). (Δρ. Χ. Κοντοές). Παρακολούθηση της εργασίας και μέλος της τριμελούς επιτροπής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ι. Τσαγγούρη. Η εργασία έγινε στα πλαίσια λήψης μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδίκευσης απ το Πανεπιστήμιο Αθηνών ( ) (Δρ. Ά. Μπελεχάκη). 9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α. Οργάνωση Συνεδρίων Ο Δρ. Ι. Δαγκλής ήταν πρόεδρος συνεδρίας (session chairman) του διεθνούς συνεδρίου XXXII Plenary Meeting of COSPAR (Comittee on Space Research), Nagoya, Ιαπωνία, Ιουλίου Ο Δρ. Χ. Κοντοές ήταν μέλος της Προγραμματικής και της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του Διεθνούς συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EURISY, Αθήνα, Οκτωβρίου Β. Επισκέψεις ή παραμονή σε άλλα Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια Δρ. Ι. Δαγκλής: Nagoya University, Solar-Terrestrial Environment Laboratory Visiting Associate Professor Διάρκεια: 3 μήνες Χρηματοδότηση: Nagoya University Δρ. Γ. Τσιροπούλα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συνεργασία με τον Καθηγητή Κ. Αλυσσανδράκη σε θέματα ηλιακής φυσικής Διάρκεια: 1 εβδομάδα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Δ.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.Δ. 3350/1955) με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.Δ. 3350/1955) με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΠΕΝΤΕΛΗ Σεπτέμβριος 2012 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.Δ. 3350/1955) με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Α. Δαγκλής Διευθυντής Ερευνών Διαστηµικής Φυσικής Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα

Ιωάννης Α. Δαγκλής Διευθυντής Ερευνών Διαστηµικής Φυσικής Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννης Α. Δαγκλής Διευθυντής Ερευνών Διαστηµικής Φυσικής Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα Υπηρεσιακή θέση: Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS

PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS WORK ADDRESS Nuclear & Particle Physics Section 15771, Panepistimiopolis Zografou - Athens CONTACT Telephone: + 30 (210) 727 6901 Fax: + 30 (210) 727 6987 e-mail: atpapaio@phys.uoa.gr PAPAIOANNOU A. ATHANASIOS

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Διαστημικός καιρός. Αποτελεί το σύνολο της ηλιακής δραστηριότητας (ηλιακός άνεμος, κηλίδες, καταιγίδες, εκλάμψεις, προεξοχές, στεμματικές εκτινάξεις ηλιακής μάζας) που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1: 1 η ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Ανίχνευση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο

18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο 18η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 25-26 Ιουνίου 2015 Ρέθυμνο Η αρχική ιδέα για τη δημιουργία Ομίλου Πρακτικής Άσκησης δια μέσου του προγράμματος LLP- ERASMUS έγινε από τους υπευθύνους των Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6

Η ηλιόσφαιρα. Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Η ηλιόσφαιρα 285 Η ΗΛΙΟΣΦΑΙΡΑ Ο Ήλιος κατέχει το 99,87% της συνολικής µάζας του ηλιακού συστήµατος. Ως σώµα κυριαρχεί βαρυτικά στον χώρο του και το µαγνητικό του πεδίο απλώνεται πολύ µακριά.

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα