Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη"

Transcript

1 Περίληψη Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τρόπο πρόσβασης και ανάκτησης της πληροφορίας, καθώς και η εξέλιξη του Ιστού (με τη σταδιακή μετάβαση στον Ιστό [έκδοση] 2 (Web 2.0), συνηγορούν στην ανάγκη αλλαγής της δομής των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα τα wikis, μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο διαχείρισης, διάδοσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία, το Benaki Museum Library Wiki, για τη στήριξη και την ενδυνάμωση του πληροφοριακού της έργου. Λέξεις κλειδιά: Web 2.0, βιβλιοθήκες, wikis, Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη 1. Εισαγωγή Ο φρενήρης ρυθμός εξέλιξης των τεχνολογικών επιτευγμάτων επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις και βαθιές αλλαγές σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας δίνοντας νέες προοπτικές, ειδικά στο τομέα της πληροφόρησης. Μέσα στο νέο πληροφοριακό "γίγνεσθαι", οι βιβλιοθήκες, ως οι κατεξοχήν οργανισμοί διαχείρισης της πληροφορίας, καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας που εξυπηρετούν. Η έλευση της δεύτερης γενιάς διαδικτύου, Ιστός [έκδοση] 2, ή Συμμετοχικός Ιστός, γνωστό στους περισσότερους ως Web 2.0 ή Social Web, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο επικοινωνίας, διαχείρισης, διάδοσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, επηρεάζοντας και το χώρο των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης. Το Web 2.0 αφορά στο κοινωνικό λογισμικό (social software), μια σειρά δηλαδή από νέες υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη λειτουργικότητα και διασύνδεση πηγών και πληροφοριών, πιο οργανωμένο και καλύτερα κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο και ανοιχτή επικοινωνία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα wikis, τα ιστολόγια, οι κοινωνικές υπηρεσίες σελιδοσήμανσης, τα RSS feeds, η συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων, κλπ. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί κυρίως στη χρήση και το ρόλο των wikis στο χώρο των βιβλιοθηκών, θα εξετάσει τα κύρια χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών και θα διερευνήσει τη σημερινή κατάσταση και το ρόλο των τεχνολογιών αυτών στο χώρο των 1

2 βιβλιοθηκών. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση του wiki που σχεδίασε και δημιούργησε η βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία που ως κύριο στόχο της θα έχει την ενίσχυση και ενδυνάμωση του πληροφοριακού ρόλου της. 2. Νέες τεχνολογίες (Web 2.0) και βιβλιοθήκες (Library 2.0) Η μετεξέλιξη του Διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η γοργή ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έφερε πιο κοντά το επονομαζόμενο φαινόμενο Web 2.0. Ανατρέχοντας στη διεθνή αρθρογραφία, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένος ορισμός για το τι ακριβώς είναι το Web 2.0. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε με βεβαιότητα είναι, ότι ο όρος ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International, όπου προτείνονταν ιδέες για την αναβάθμιση του Παγκόσμιου Ιστού. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός υπολογιστή και σηματοδοτεί τη νέα νοοτροπία και τεχνοτροπία που κυριαρχεί πλέον στο χώρο του διαδικτύου. Για πολλούς μάλιστα, αποτελεί μια τεχνολογική επανάσταση με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης είναι η διαδραστικότητα, η επικοινωνία και γενικότερα η μεταμόρφωση του χρήστη του διαδικτύου, από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε ενεργό μέλος μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Πιο αναλυτικά, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τα εξής στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νέο δυναμικό Ιστό: Συμμετοχή (Participation): Ο νέος Παγκόσμιος Ιστός ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών και την παραγωγή ενός πλουσιότερου, πιο σύγχρονου, δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου. Διαμοιρασμός (sharing): Ο διαμοιρασμός των πληροφοριών και της γνώσης είναι ένας από τους κυριότερους λόγους δημιουργίας των Web 2.0 τεχνολογιών και αφορά τόσο στην άμεση και συνεχή ανανέωση δεδομένων και λογισμικού (κώδικα και περιεχομένου), όσο και στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων [7]. Έλεγχος από τους χρήστες (user control): Οι ίδιοι χρήστες είναι αυτοί που έχουν τον κύριο έλεγχο του περιεχομένου που διαχειρίζονται, των δεδομένων που αποθηκεύουν στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες, καθώς και της ταυτότητας αυτών. Διαδραματίζουν με αυτόν τον τρόπο πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πληροφοριακού τοπίου, καθώς έχουν ταυτόχρονα το ρόλο του δημιουργού και του εκδότη. Παράλληλα, προωθείται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του διαδικτύου. Αποτελείται από ενότητες (modularity): Αποτελεί τη σύνθεση πολλών διαφορετικών υποδομών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται και τελικά να ενσωματώνονται με άλλες, δημιουργώντας στην ουσία ένα γενικό σύνολο, το οποίο μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες [7]. Χρηστικότητα (usability): Πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρηστικές και εύκολες στην εκμάθησή τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του χρήστη και ενισχύοντας τη θέλησή του να τις χρησιμοποιήσει. Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source). Δημιουργία κοινοτήτων (communities): Η δυνατότητα ανοικτής και αμφίδρομης επικοινωνίας, ανάδρασης και διάθεσης πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία κοινοτήτων (από χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα) [7]. 2

3 Όπως προαναφέρθηκε, οι βιβλιοθήκες και γενικότερα οι φορείς πληροφόρησης, ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που επηρεάστηκαν από τη νέα αυτή εξέλιξη. Οι βιβλιοθηκονόμοι παρακολουθώντας από κοντά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που φέρνουν ανακατατάξεις και αλλαγές στη διαμόρφωση του γενικότερου πληροφοριακού τοπίου, προσπαθούν να αντιληφθούν τις νέες προκλήσεις και να τις προσαρμόσουν στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο Michael Casey [3] επιχειρώντας να αποτυπώσει αυτήν την ανάγκη εξέλιξης σε έναν όρο, αναφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη 2.0 (Library 2.0) ως ένα μοντέλο πιο ανθρωποκεντρικής βιβλιοθήκης που υιοθετεί τη χρήση του κοινωνικού λογισμικού στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών. Ο Casey σημειώνει ότι ο όρος Βιβλιοθήκη 2.0 είναι κάτι παραπάνω από απλή χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών. Είναι μια νέα φιλοσοφία στο τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους χρήστες [1] και σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι ίδιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Ο Maness στην προσπάθειά του να παρουσιάσει ένα πιο θεωρητικό μοντέλο, με βάση το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί καλύτερα ο όρος Βιβλιοθήκη 2.0, σημειώνει τα εξής βασικά στοιχεία [1]: Η Βιβλιοθήκη 2.0 είναι χρηστοκεντρική (user-centered). Το περιβάλλον της είναι πολυμεσικό (multi-media experience). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση-επικοινωνία (socially rich). Η διαδικτυακή παρουσία της βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνει την παρουσία των χρηστών. Η επικοινωνία των χρηστών με τη βιβλιοθήκη μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. μέσω της συγχρονισμένης ανταλλαγής μηνυμάτων), ή μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. forums, wikis κλπ.). Τέλος, η Βιβλιοθήκη 2.0 καινοτομεί με την ενεργό συμμετοχή των χρηστών της (communally innovative), οι χρήστες δηλαδή συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία περιεχομένου και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της. 3. Τα wikis και η φιλοσοφία τους Η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας ήταν παλιότερα μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτούσε εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις. Οι δημιουργοί/διαχειριστές των ιστοσελίδων είχαν οι ίδιοι τον έλεγχο τόσο του σχεδιασμού, όσο και του εμπλουτισμού του περιεχομένου [2]. Με την έλευση όμως του Συμμετοχικού Ιστού και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, τα ως τώρα δεδομένα αλλάζουν. Μία από τις πιο σημαντικές και άκρως διαδεδομένες τεχνολογίες του Web 2.0 αποτελούν τα wikis. Τα wikis επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν στη δημιουργία και την επεξεργασία του διαδικτυακού περιεχομένου, με τη χρήση πολύ απλών συντακτικών κανόνων. Η μορφή τους είναι πολύ απλή και κυρίως πολύ φιλική προς τον χρήστη, αφού γίνεται χρήση μιας απλοποιημένης γλώσσας σήμανσης που μοιάζει με την HTML. Στα wikis υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης εικόνων και γραφικών. Κατά συνέπεια, καταφέρνουν να εξισώνουν κατά κάποιο τρόπο τον απλό χρήστη με τον έμπειρο σχεδιαστή ιστοσελίδων. Το πρώτο wiki, WikiWikiWeb, δημιουργήθηκε από τον Ward Cunningham το 1994 έχοντας ως κύριο στόχο του να διευκολύνει την ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των προγραμματιστών. Ο Cunningham όρισε το wiki ως "την πιο απλή online βάση δεδομένων που μπορεί να υπάρξει" [13]. Ο όρος wiki είναι χαβανέζικη λέξη, η οποία σημαίνει γρήγορα. Επειδή 3

4 λοιπόν ακριβώς τα wikis είναι απλά εργαλεία, γρήγορα και χαμηλού έως μηδενικού κόστους, έγιναν πολύ δημοφιλή σε μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται συνήθως όταν υπάρχει ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία. Σύμφωνα με τη Wikipedia, το μεγαλύτερο wiki που έχει δημιουργηθεί ως αυτή τη στιγμή, «Wiki (προφέρεται ουίκι) είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του». Λόγω των ποικίλλων εφαρμογών τους μπορούν να ιδωθούν ως τεχνολογία, ως ιστοχώρος, ως πηγή πληροφορίας και γνώσης, ως φιλοσοφία, ή, ακόμα και ως κοινότητα χρηστών [5]. Εν συντομία, θα λέγαμε ότι τα wikis έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [17]: Αποτελούν εργαλεία δημιουργίας και διαμόρφωσης διαδικτυακών κειμένων και τόπο ελεύθερης δημοσίευσης και ανταλλαγής αρχείων. Είναι ένα μέσο διαμοιρασμού της πληροφορίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Συνεισφέρουν στη «διαχρονική» οικοδόµηση της γνώσης (µέσω των διαδοχικών εκδόσεων και των συνεισφορών των χρηστών) Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων (ειδικά προβλήματα ανοιχτού τύπου) [9], αλλά και την επαναδιατύπωσή τους [10]. Συνεισφέρουν στο συνδυασμό, τη σύνθεση και αξιολόγηση εννοιών και ορισμών σε διάφορες γνωστικές περιοχές [10] [9]. Οι χρήσεις των wikis εξαπλώνονται σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορούν να εφαρμοστούν για να καλύψουν κοινές καθημερινές εργασίες και ανάγκες σε έναν οργανισμό πληροφόρησης, όπως είναι η οργάνωση της ρητής γνώσης (tacit knowledge), η διαχείριση προγραμμάτων οργάνωσης χρόνου (agendas), τα προγράμματα διαχείρισης και διοίκησης έργων (project management), η τεκμηρίωση, η δημιουργία γνωσιακών βάσεων κλπ. Εν κατακλείδι, τα wikis είναι μια τεχνολογία με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η οποία δίνει έμφαση στον παράγοντα "επικοινωνία" και αναπτύσσει κυρίως τη συνεργασία [9]. 4. Τα wikis και οι βιβλιοθήκες Σύμφωνα με τον Godwin-Jones [11], κύριος στόχος των wikis είναι να αποτελέσουν ένα διαμοιραζόμενο χώρο συνεχώς επεκτεινόμενης γνώσης. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να αντιληφθούμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι βιβλιοθήκες να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες τεχνολογίες, κυρίως ως προς την ενδυνάμωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχουν στους χρήστες τους. Ήδη στο εξωτερικό, πάρα πολλές βιβλιοθήκες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Έπειτα από μια σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, εντοπίσαμε πάρα πολλά παραδείγματα από βιβλιοθήκες που έχουν ενσωματώσει wikis στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Για παράδειγμα, ο Charles Allan [6] μας παρουσιάζει τη δημιουργία ενός wiki, στη βιβλιοθήκη που εργάζεται, το οποίο λειτουργεί ως το βασικό συστατικό για τη διαχείριση και οργάνωση ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι βιβλιοθηκονόμοι επιτυγχάνουν το διαμοιρασμό της γνώσης και συνεργάζονται για τη δημιουργία πηγών και οδηγών πληροφόρησης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί το Biz wiki, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Chad Boeninger, βιβλιοθηκονόμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Οχάϊο. Το Biz wiki [19] σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ερευνητές-μέλη της βιβλιοθήκης στην εύρεση επιλεγμένων πηγών. Περιέχει άρθρα, βάσεις δεδομένων, 4

5 ιστοσελίδες και διάφορους ερευνητικούς οδηγούς. Σχεδόν όλες οι πηγές είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου, καθώς οι περισσότερες από τις πηγές είναι συνδρομές σε βάσεις δεδομένων ή τοπικούς πόρους πληροφόρησης. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο LibraryWikis. Το LibraryWikis [14] είναι ένα wiki που έχει δημιουργηθεί για να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους οι βιβλιοθήκες κάνουν χρήση της τεχνολογίας των wikis στο περιβάλλον τους. Το συγκεκριμένο wiki στηρίζεται σε μια έρευνα του καθηγητή Βιβλιοθηκονομίας Matthew Bejune, όπου εξετάστηκαν 35 περιπτώσεις εφαρμογών wikis. Τα ευρήματα της έρευνάς του είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, καθώς αναπτύσσει ένα σύστημα ταξινόμησης εφαρμογών wikis, διακρίνοντας τέσσερις βασικές κατηγορίες [8]: Συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών Συνεργασία μεταξύ του προσωπικού μιας βιβλιοθήκης Συνεργασία μεταξύ του προσωπικού μιας βιβλιοθήκης και των μελών της Συνεργασία μεταξύ των μελών μιας βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότερες εφαρμογές εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία (με ποσοστό 45,7 %), με τη δεύτερη κατηγορία να ακολουθεί (με ποσοστό 31,4%). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά (14,3% και 8,6% αντίστοιχα). Σε ότι αφορά τα ελληνικά δεδομένα, αξίζει να αναφερθούμε στις προσπάθειες δύο αξιόλογων βιβλιοθηκών, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειβαδιάς, οι οποίες πρωτοπόρες πάντα στις ιδέες και στην εφαρμογή και χρήση των νέων τεχνολογιών, ανέπτυξαν wikis, προκειμένου να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους χρήστες τους. 5. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη 5.1 Διαδικασίες επιλογής λογισμικού και σχεδιασμού του wiki Κατά καιρούς, γίνονται πολλές προσπάθειες συγκέντρωσης σημαντικού διαδικτυακού υλικού (π.χ. δημιουργία portals) από διάφορες κοινότητες. Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, στοχεύοντας κυρίως στην ενδυνάμωση του πληροφοριακού της ρόλου και θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν οι Web 2.0 τεχνολογίες, σχεδίασε και υλοποίησε το wiki με τίτλο "Benaki Museum Library Wiki" [εικόνα 1] με κύριο σκοπό τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση επιλεγμένων διαδικτυακών πηγών σε θεματικούς τομείς που αφορούν στις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία, όπως επίσης και το επάγγελμα του σύγχρονου βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης [15]. 5

6 Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από το Benaki Museum Library Wiki Ο σχεδιασμός του wiki ξεκίνησε τον Ιούλιο του Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου ακολουθήθηκαν τα επιμέρους βήματα. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθούν και να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τη βιβλιοθήκη. Αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε ήταν να αναπτυχθεί μια συμπληρωματική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία θα προσέφερε πρόσθετη πληροφόρηση και ενημέρωση στην κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων τέχνης, αλλά και σε όσους ασχολούνται με την τεκμηρίωση, οργάνωση και διαχείριση της πολιτισμικής πληροφορίας. Στη συνέχεια, επιτακτική ανάγκη ήταν να αποφασιστεί η πλατφόρμα που θα φιλοξενούσε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δύο ήταν οι πιθανές επιλογές: η πρώτη επιλογή ήταν να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που θα βασιζόταν στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη και η δεύτερη επιλογή ήταν να φιλοξενηθεί σε άλλο διαδικτυακό χώρο, η οποία και προτιμήθηκε τελικά. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί ένα wiki, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ενός δυναμικού ιστοτόπου, με απλό τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, συνδυάζοντας το φιλικό περιβάλλον προς τους χρήστες με όλα τα προτερήματα των Web 2.0 εφαρμογών. Η δημιουργία ενός wiki δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και λογισμικά που μπορεί να επιλέξει κανείς για το στήσιμό του, οι εκάστοτε ανάγκες, αλλά και ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετήσει το wiki, έχουν καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφασιστεί ποια χαρακτηριστικά και ποιες δυνατότητες πρέπει να καλύπτει και να γίνει προσεκτική διερεύνηση όλων των διαθέσιμων λογισμικών. Στο σύνδεσμο "WikiMatrix: compare them all" [20] υπάρχουν διαθέσιμοι συγκριτικοί πίνακες προγραμμάτων για wikis. Αυτό που γενικά πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ότι υπάρχουν δύο επιλογές για τη δημιουργία ενός wiki: η πρώτη είναι να επιλεγεί µία online υπηρεσία φιλοξενίας και η δεύτερη να εγκατασταθεί σ έναν εξυπηρετητή, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή του wiki, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποφασίστηκε να στηθεί σε μια online υπηρεσία, το Wikidot [18], προκειμένου να απλοποιηθούν κάποιες τεχνικές διαδικασίες. Το Wikidot είναι ένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα εργαλεία για την ανάπτυξη και διαχείριση των wikis, διατίθεται δωρεάν και προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και ευελιξία στους χρήστες. 6

7 5.2 Ανάπτυξη του wiki Ο τρόπος σχεδιασμού και παρουσίασης του συγκεκριμένου wiki είναι ιδιαίτερα απλός και κατανοητός. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει υλικό και πηγές σχετικά με θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε μουσειακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, με συνδέσμους σε πηγές τέχνης, πολιτισμικούς οργανισμούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη τεκμηρίωση και διατήρηση του πολιτισμικού αποθέματος, κλπ. Πιο αναλυτικά, στο wiki παρουσιάζονται οι εξής ενότητες: Μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Οι μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι σε μια πρώτη αρχική ανάλυση, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του πληροφοριακού "γίγνεσθαι". Κάποιες από αυτές έχουν ήδη σημειώσει μια σημαντική πορεία στο χώρο, ενώ οι περισσότερες τώρα ξεκινούν να οργανώνονται σταδιακά και να αναπτύσσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη (κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, όπου καταγράφονται αλφαβητικά τα μουσεία που διαθέτουν βιβλιοθήκη μέσα στον οργανισμό τους. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε πριν από 3 περίπου χρόνια, και τα πρώτα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης που πραγματοποιήθηκε στην Α.Σ.Κ.Τ. το Φεβρουάριο του 2008 [16]. Οι περισσότερες από τις βιβλιοθήκες που σημειώνονται είναι οργανωμένες και προσβάσιμες στο κοινό, ενώ δυστυχώς ελάχιστες παρέχουν τον κατάλογό τους μέσα από το διαδίκτυο. Μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός Ελλάδος Είναι φανερό πως οι μουσειακές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό έχουν μια πιο έντονη παρουσία στα πληροφοριακά δρώμενα και έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφοριακές υπηρεσίες τους. Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων μουσειακών βιβλιοθηκών σε παγκόσμια κλίμακα. Βάσεις δεδομένων-ψηφιακές βιβλιοθήκες-projects Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν κάποιες από τις πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων-ψηφιακές βιβλιοθήκες στις οποίες μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με βιογραφίες καλλιτεχνών, τεκμηριωμένα έργα τέχνης, μουσεία και πινακοθήκες, θησαυρούς, λεξικά κλπ. Διεθνείς οργανισμοί και φορείς Πολύ σημαντική θεωρήθηκε επίσης η δημιουργία μιας αναλυτικής λίστας με διεθνείς οργανισμούς και φορείς που έχουν ως κύριο στόχο τους την προώθηση και την ανάδειξη του ρόλου και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων. Οι οργανισμοί αυτοί αναπτύσσουν και προωθούν βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλουν στη δημιουργία προτύπων για τη τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διατήρηση του υλικού, διαδραματίζουν ένα συμβουλευτικό ρόλο, ενημερώνοντας παράλληλα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφόρησης, προωθούν το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μνήμης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι σημαντικοί οργανισμοί: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Association of European Research Libraries (LIBER), Institute of Museum and Library Services, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) και πολλοί άλλοι. Πρότυπα περιγραφής μουσειακής/πολιτισμικής πληροφορίας 7

8 Η πολιτισμική πληροφορία είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, ενώ η απουσία της μειώνει κατά πολύ την αξία των πολιτισμικών αντικειμένων. Οι οργανισμοί τεκμηρίωσης, κατανοώντας πλήρως αυτή την ανάγκη, έχουν κινηθεί προς τη δημιουργία διαφόρων προτύπων (σχημάτων μεταδεδομένων), προκειμένου να καθίσταται δυνατή η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του πολιτισμικού υλικού και των συλλογών που κατέχουν οι διάφοροι οργανισμοί πολιτισμικής κληρονομιάς (οργανισμοί μνήμης), δηλαδή τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία. Ειδικότερα, για τη διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας έχει προταθεί ένα πλήθος προτύπων και σχημάτων μεταδεδομένων, όπως το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), VRA Core 4.0, Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), κλπ. Συνέδρια-Ημερίδες-Workshops Επιτακτική θεωρείται η ανάγκη για τη συνεχή ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων και των επιστημόνων πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναντήσεων. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιστήμης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση-κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται τα σημαντικότερα συνέδρια, ημερίδες κλπ. που θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε σχέση με τη βιβλιοθηκονομία-επιστήμη της πληροφόρησης, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Από τη δημιουργία του διαδικτύου βασικό ζητούμενο των χρηστών ήταν η ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία. Ειδικά στο χώρο των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Επιπλέον η αδυναμία των βιβλιοθηκών να πληρώνουν υπέρογκες συνδρομές σε διάφορες πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων, όπως π.χ. τα περιοδικά, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πολύ συχνά ταλανίζει όλους τους βιβλιοθηκονόμους. Μερική λύση στο ζήτημα αυτό μπορούν να δώσουν τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access journals) είναι επιστημονικές εκδόσεις, συνήθως με κρίση, των οποίων τα άρθρα μπορούν να προσεγγιστούν online από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, χωρίς κόστος. Στην ενότητα αυτή έχουν συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά, και ξενόγλωσσα περιοδικά, τα οποία έχουν διαχωριστεί σε δύο ομάδες: στα περιοδικά που σχετίζονται με τη βιβλιοθηκονομία-επιστήμη της πληροφόρησης και τα περιοδικά που σχετίζονται με τις τέχνες, τη μουσειολογία και τον πολιτισμό. Ιστολόγια Τα ιστολόγια (blogs, weblogs) αποτελούν μια ξεχωριστή, αλλά εξίσου σημαντική ενότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε χρήστη σε κάθε χωριστή ανάρτηση (post) και η συχνή ενημέρωσή τους από το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή και καταχώρησή τους (blogger). Στη συγκεκριμένη ενότητα λοιπόν, έχουν καταγραφεί κάποια από τα σημαντικότερα ιστολόγια που έχουν δημιουργήσει είτε μουσεία και βιβλιοθήκες τέχνης, είτε ανεξάρτητα άτομα, έχοντας ως κύριο θέμα τους πάντα την τέχνη, τα μουσεία, εκθέσεις έργων τέχνης, διάσημους καλλιτέχνες κλπ. Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στη σελίδα αυτή, σημειώνονται κάποιες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι και να λαμβάνουν ενημερώσεις και νέα σχετικά με την ομάδα που τους ενδιαφέρει, π.χ. LIS-LIBHIST List: Library and book history, ARTDESLIB List: Art and design librarians mailing list κλπ. 8

9 Συγκεντρωτικές λίστες Οι λίστες αυτές παρέχουν συνδέσμους σε ευρύτερες πηγές σχετικά με την επιστήμη της πληροφόρησης και τα μουσεία (π.χ. portals ή πιο γενικούς καταλόγους). Άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων και διαδικτυακές πηγές Στην ενότητα αυτή, συγκεντρώνεται αρθογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με τις μουσειακές βιβλιοθήκες και τις βιβλιοθήκες τέχνης [εικόνα 3]. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και υλικό με συνδέσεις σε πηγές με ευρύτερο βιβλιοθηκονομικό ενδιαφέρον. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται στην εφαρμογή Delicious, στο προφίλ που έχει δημιουργήσει η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη [εικόνα 2], προκειμένου να είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η διαχείριση και ανάκτηση των αποθηκευμένων πηγών. Το Delicious [21] είναι ένα εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη του 2003 από τον Joshua Schrachter. Πρόκειται για μια υπηρεσία κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking service), στην οποία είναι δυνατή η διαδικασία του tagging, η προσθήκη δηλαδή ετικετών επισήμανσης (tags) στην πηγή. Οι ετικέτες επισήμανσης είναι ουσιαστικά λέξεις-κλειδιά για την περιγραφή του περιεχομένου. Μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, ο διαμοιρασμός και η οργάνωση επιλεγμένων ιστοσελίδων και πηγών πληροφόρησης. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, έχει πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον διεπαφής, προωθεί τη συνεργατική επεξεργασία, την επικοινωνία, αλλά και τη δημιουργία κοινών δικτύων μεταξύ επιστημόνων με κοινούς ερευνητικούς στόχους. Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης από το Delicious 9

10 Εικόνα 3: Στιγμιότυπο οθόνης από το Benaki Museum Library Wiki Παράλληλα, στο wiki έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος συζητήσεων (forum) [εικόνα 4], μέσω του οποίου επιχειρείται να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ όλων των επιστημόνων πληροφόρησης πάνω σε κοινά θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν. Πιο συγκεκριμένα, στο forum έχουν δημιουργηθεί κατηγορίες, στις οποίες οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να προτείνουν άλλες ενδιαφέρουσες πηγές και συνδέσμους για τον εμπλουτισμό του wiki, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του, να συζητήσουν διάφορα θέματα που απασχολούν τις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία, κλπ. Εικόνα 4: Παρουσίαση του forum μέσα από το wiki 10

11 Επιπρόσθετα, το wiki προσφέρει RSS feeds. Τα RSS feeds (ακρώνυμο του Really Simple Syndication) είναι μια τεχνολογία του διαδικτύου που πρωτοεμφανίστηκε το 1997 και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, τη στιγμή που δημοσιεύονται, χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται π.χ. στον browser του Η/Υ του χρήστη ή και σε κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, PDA, κλπ.), μέσω ενός RSS Reader (π.χ. Google Reader, Bloglines κλπ.) Τέλος, το wiki της Βιβλιοθήκης υποστηρίζει υπηρεσίες συγχρονισμένης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Messaging-IM). Μέσω της εφαρμογής Meebo [22], οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να θέτουν ερωτήματα και να εξυπηρετούνται σε πραγματικό χρόνο, άμεσα και γρήγορα. 6. Συμπεράσματα-Μελλοντικές κατευθύνσεις Η εμφάνιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο χώρο της πληροφόρησης. Οι βιβλιοθήκες και γενικά τα κέντρα πληροφόρησης οφείλουν να υιοθετήσουν τις νέες εξελίξεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις, να αναπτυχθούν και να «επιβιώσουν» στη νέα ψηφιακή εποχή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, θα πρέπει να γίνει με προσοχή και μεθοδικότητα, ώστε οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν να στοχεύουν στη κάλυψη πραγματικών πληροφοριακών αναγκών, διαφορετικά χάνουν το πραγματικό σκοπό τους και εγκυμονούνται πολλοί κίνδυνοι. Οι Web 2.0 τεχνολογίες, και ειδικότερα τα εργαλεία wikis, προσφέρουν πολλές νέες δυνατότητες στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών, καθώς παρέχουν νέους τρόπους για τη δημιουργία και διάχυση της πληροφορίας και επαναπροσδιορίζουν την ηλεκτρονική δημοσίευση (καταργούνται οι στατικές ιστοσελίδες και η γραμμική συγγραφή του υπερκειμένου) [16]. Επιπλέον, προωθούν τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία, ενώ συμβάλλουν στην ουσιαστική οικοδόμηση της γνώσης (στο επίκεντρο δεν είναι πλέον ο μεμονωμένος χρήστης, αλλά το σύνολο της κοινότητας) [11]. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η δημιουργία του wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη ενός διαδραστικού και δυναμικού αποθετηρίου γνώσης, όπου θα είναι εφικτή η συγκέντρωση και επιλογή σημαντικού διαδικτυακού υλικού που αφορά τις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία. Το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεν είναι εξαντλητικό και θεωρείται πολύ σημαντικός ο συνεχής εμπλουτισμός του wiki, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση σημαντικών διαδικτυακών πηγών. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η ανανέωση του περιεχομένου και με νέες ενότητες, για πολύπλευρη κάλυψη, κυρίως με τη βοήθεια αλλά και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Τέλος, η ίδια η φύση του εργαλείου δημιουργεί πολλές προοπτικές για συνεργατική επεξεργασία και γενικότερα για την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μουσειακών βιβλιοθηκών. 11

12 7. Αναφορές 1. Maness, J. M. (2006). Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, Webology, 3(2), June, Available: [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 2. Farkas, M (2005). Using Wikis to Create Online Communities. WebJunction, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 3. Casey, M. (2005).Working Towards a Definition of Library 2.0, LibraryCrunch, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 4. Wagner, C., Bollojum, N. (2005). Supporting knowledge management in organizations with conversational technologies: Discussion forums, weblogs, and wikis. Journal of Database Management, 16(2) 5. Klobas, J. (2006). Wikis: Tools for Information Work and Collaboration. Oxford, Chandos Publishing 6. Allan, C. (2007). Using a Wiki to manage a library instruction program, College and Research Libraries (C&RL) News, 68(4), pp , διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 7. Miller, P. (2005). Web 2.0: Building the New Library, Ariadne, 45, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 8. Bejune, M. M. (2007). Wikis in Libraries. Information Technology and Libraries, 26(3), pp Brereton, M., Donovan, J., Viller, S. (2003). Talking about watching: using the video card game and wiki-web technology to engage IT students in developing observational skills. In ACE, Tony Greening and Raymond Lister (Eds). Fifth Australasian Computing Education Conference (ACE 2003), Adelaide, Australia, 4-7 February, pp διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 10. Scardamalia, M., Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. Journal of the Learning Sciences, 3(3), pp , διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 11. Godwin-Jones, B. (2003). Blogs and wikis: Environments for on-line collaboration. Language Learning and Technology, 7(2), pp.12-16, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 12. Holmes, B., Tangney, B., Fitzgibbon, A., Savage, T., Mehan, S. (2001). Communal constructivism: Students constructing learning for as well as with others. In Proceedings of the 12th International Conference of the Society for Information Technology & Teacher Education (SITE 2001), Charlottesville, VA, USA, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 13. Leuf, B. and Cunningham, W. (2001). The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web. Boston, Addison-Wesley Longman Publishing 12

13 14. LibraryWikis, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 15. Benaki Museum Library Wiki, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 16. Τσάκωνα, Π., Γαϊτάνου, Π. (2008). Οι μουσειακές βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: προβληματισμοί και μελλοντικές προοπτικές. 2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης, Αθήνα, 1-2 Φεβρουαρίου, Ανδρέου, Ι. (2009). Wikis και Βιβλιοθήκες, Ημερίδα KΕΒΕΠ, Κύπρος, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 18. Wikidot, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 19. Biz wiki, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 20. WikiMatrix: compare them all, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 21. Delicious, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 22. Meebo, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 13

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Weblogs, Wikis, Web 2.0, social software

«Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Weblogs, Wikis, Web 2.0, social software «Weblogs & Wikis : Νέα µέσα, νέα επικοινωνία;» 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Την τελευταία δεκαετία, το ιαδίκτυο έχει αλλάξει τη ζωή µας ποικιλοτρόπως. Η πιο µεγάλη αλλαγή έχει αναντίρρητα συντελεστεί στον τρόπο µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ομάδα Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;» «Το νέο ψηφιακό σχολείο. Πόσο έτοιμοι είμαστε;»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 11 Ιανουαρίου 1 Διεθνείς Εξετάσεις ECDL Διεθνώς Αναγνωρισμένο 5 Ηπείρους 148 Χώρες Στις 27 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρότυπο και Έγκυρο Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες

Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Έρευνα για την εξοικείωση των Ελλήνων και Κυπρίων Επιστημόνων Πληροφόρησης με τις Web 2.0 υπηρεσίες Ανδρέου Ιωάννα, Βιβλιοθηκονόμος, MsA Cultural Management Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012

Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Πέτσιος Στέφανος Innova-net Benchmarking Seminar 16 / 7 / 2012 Το Web 2.0 δεν σταματά στην επικοινωνία ανταλλαγή στοιχείων μόνο ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Ο πελάτης συνεχίζει να συμμετέχει στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 382 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ (Κ.Ε.Ε.). ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κανελλόπουλος Δημήτρης Δρ. Φιλολογίας, Υπεύθυνος Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση Ομάδα Ι Μιμίδης Άγγελος Βάσωφ Θάνος Δήμας Νίκος Μήτσιος Αντώνης Ragab Mohammed Ορισμοί και έννοιες 2 βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 27/1/2012, Δρ. Ε. Σαχίνη, Εθνικό Τμήματος Κέντρο Τεκμηρίωσης Προϊστάμενη Στρατηγικής & Ανάπτυξης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 2015 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 2015. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Π.Α.Σ.Κ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόταση για τη δηµιουργία νέας ιστοσελίδας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ΑΘΗΝΑ, Απρίλιος 2007 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Περιγραφή Λειτουργιών... 4 2.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα