Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη"

Transcript

1 Περίληψη Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τρόπο πρόσβασης και ανάκτησης της πληροφορίας, καθώς και η εξέλιξη του Ιστού (με τη σταδιακή μετάβαση στον Ιστό [έκδοση] 2 (Web 2.0), συνηγορούν στην ανάγκη αλλαγής της δομής των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες. Ειδικότερα τα wikis, μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο διαχείρισης, διάδοσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, αναπτύσσει μια νέα υπηρεσία, το Benaki Museum Library Wiki, για τη στήριξη και την ενδυνάμωση του πληροφοριακού της έργου. Λέξεις κλειδιά: Web 2.0, βιβλιοθήκες, wikis, Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη 1. Εισαγωγή Ο φρενήρης ρυθμός εξέλιξης των τεχνολογικών επιτευγμάτων επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις και βαθιές αλλαγές σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας δίνοντας νέες προοπτικές, ειδικά στο τομέα της πληροφόρησης. Μέσα στο νέο πληροφοριακό "γίγνεσθαι", οι βιβλιοθήκες, ως οι κατεξοχήν οργανισμοί διαχείρισης της πληροφορίας, καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινότητας που εξυπηρετούν. Η έλευση της δεύτερης γενιάς διαδικτύου, Ιστός [έκδοση] 2, ή Συμμετοχικός Ιστός, γνωστό στους περισσότερους ως Web 2.0 ή Social Web, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο επικοινωνίας, διαχείρισης, διάδοσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, επηρεάζοντας και το χώρο των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης. Το Web 2.0 αφορά στο κοινωνικό λογισμικό (social software), μια σειρά δηλαδή από νέες υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη λειτουργικότητα και διασύνδεση πηγών και πληροφοριών, πιο οργανωμένο και καλύτερα κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο και ανοιχτή επικοινωνία. Τέτοιες υπηρεσίες είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα wikis, τα ιστολόγια, οι κοινωνικές υπηρεσίες σελιδοσήμανσης, τα RSS feeds, η συγχρονισμένη ανταλλαγή μηνυμάτων, κλπ. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί κυρίως στη χρήση και το ρόλο των wikis στο χώρο των βιβλιοθηκών, θα εξετάσει τα κύρια χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτών και θα διερευνήσει τη σημερινή κατάσταση και το ρόλο των τεχνολογιών αυτών στο χώρο των 1

2 βιβλιοθηκών. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση του wiki που σχεδίασε και δημιούργησε η βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία που ως κύριο στόχο της θα έχει την ενίσχυση και ενδυνάμωση του πληροφοριακού ρόλου της. 2. Νέες τεχνολογίες (Web 2.0) και βιβλιοθήκες (Library 2.0) Η μετεξέλιξη του Διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και η γοργή ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έφερε πιο κοντά το επονομαζόμενο φαινόμενο Web 2.0. Ανατρέχοντας στη διεθνή αρθρογραφία, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένος ορισμός για το τι ακριβώς είναι το Web 2.0. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε με βεβαιότητα είναι, ότι ο όρος ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive International, όπου προτείνονταν ιδέες για την αναβάθμιση του Παγκόσμιου Ιστού. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός υπολογιστή και σηματοδοτεί τη νέα νοοτροπία και τεχνοτροπία που κυριαρχεί πλέον στο χώρο του διαδικτύου. Για πολλούς μάλιστα, αποτελεί μια τεχνολογική επανάσταση με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης είναι η διαδραστικότητα, η επικοινωνία και γενικότερα η μεταμόρφωση του χρήστη του διαδικτύου, από παθητικό δέκτη πληροφοριών σε ενεργό μέλος μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Πιο αναλυτικά, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε τα εξής στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νέο δυναμικό Ιστό: Συμμετοχή (Participation): Ο νέος Παγκόσμιος Ιστός ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών και την παραγωγή ενός πλουσιότερου, πιο σύγχρονου, δυναμικού και διαδραστικού περιεχομένου. Διαμοιρασμός (sharing): Ο διαμοιρασμός των πληροφοριών και της γνώσης είναι ένας από τους κυριότερους λόγους δημιουργίας των Web 2.0 τεχνολογιών και αφορά τόσο στην άμεση και συνεχή ανανέωση δεδομένων και λογισμικού (κώδικα και περιεχομένου), όσο και στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων [7]. Έλεγχος από τους χρήστες (user control): Οι ίδιοι χρήστες είναι αυτοί που έχουν τον κύριο έλεγχο του περιεχομένου που διαχειρίζονται, των δεδομένων που αποθηκεύουν στις διαδικτυακές τους δραστηριότητες, καθώς και της ταυτότητας αυτών. Διαδραματίζουν με αυτόν τον τρόπο πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πληροφοριακού τοπίου, καθώς έχουν ταυτόχρονα το ρόλο του δημιουργού και του εκδότη. Παράλληλα, προωθείται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του διαδικτύου. Αποτελείται από ενότητες (modularity): Αποτελεί τη σύνθεση πολλών διαφορετικών υποδομών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται και τελικά να ενσωματώνονται με άλλες, δημιουργώντας στην ουσία ένα γενικό σύνολο, το οποίο μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες [7]. Χρηστικότητα (usability): Πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρηστικές και εύκολες στην εκμάθησή τους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του χρήστη και ενισχύοντας τη θέλησή του να τις χρησιμοποιήσει. Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source). Δημιουργία κοινοτήτων (communities): Η δυνατότητα ανοικτής και αμφίδρομης επικοινωνίας, ανάδρασης και διάθεσης πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία κοινοτήτων (από χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα) [7]. 2

3 Όπως προαναφέρθηκε, οι βιβλιοθήκες και γενικότερα οι φορείς πληροφόρησης, ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που επηρεάστηκαν από τη νέα αυτή εξέλιξη. Οι βιβλιοθηκονόμοι παρακολουθώντας από κοντά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που φέρνουν ανακατατάξεις και αλλαγές στη διαμόρφωση του γενικότερου πληροφοριακού τοπίου, προσπαθούν να αντιληφθούν τις νέες προκλήσεις και να τις προσαρμόσουν στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης. Ο Michael Casey [3] επιχειρώντας να αποτυπώσει αυτήν την ανάγκη εξέλιξης σε έναν όρο, αναφέρθηκε στη Βιβλιοθήκη 2.0 (Library 2.0) ως ένα μοντέλο πιο ανθρωποκεντρικής βιβλιοθήκης που υιοθετεί τη χρήση του κοινωνικού λογισμικού στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών. Ο Casey σημειώνει ότι ο όρος Βιβλιοθήκη 2.0 είναι κάτι παραπάνω από απλή χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών. Είναι μια νέα φιλοσοφία στο τρόπο παροχής των υπηρεσιών προς τους χρήστες [1] και σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι ίδιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Ο Maness στην προσπάθειά του να παρουσιάσει ένα πιο θεωρητικό μοντέλο, με βάση το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί καλύτερα ο όρος Βιβλιοθήκη 2.0, σημειώνει τα εξής βασικά στοιχεία [1]: Η Βιβλιοθήκη 2.0 είναι χρηστοκεντρική (user-centered). Το περιβάλλον της είναι πολυμεσικό (multi-media experience). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση-επικοινωνία (socially rich). Η διαδικτυακή παρουσία της βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνει την παρουσία των χρηστών. Η επικοινωνία των χρηστών με τη βιβλιοθήκη μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. μέσω της συγχρονισμένης ανταλλαγής μηνυμάτων), ή μέσω ασύγχρονης επικοινωνίας (π.χ. forums, wikis κλπ.). Τέλος, η Βιβλιοθήκη 2.0 καινοτομεί με την ενεργό συμμετοχή των χρηστών της (communally innovative), οι χρήστες δηλαδή συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία περιεχομένου και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της. 3. Τα wikis και η φιλοσοφία τους Η σχεδίαση μιας ιστοσελίδας ήταν παλιότερα μια περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτούσε εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις. Οι δημιουργοί/διαχειριστές των ιστοσελίδων είχαν οι ίδιοι τον έλεγχο τόσο του σχεδιασμού, όσο και του εμπλουτισμού του περιεχομένου [2]. Με την έλευση όμως του Συμμετοχικού Ιστού και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, τα ως τώρα δεδομένα αλλάζουν. Μία από τις πιο σημαντικές και άκρως διαδεδομένες τεχνολογίες του Web 2.0 αποτελούν τα wikis. Τα wikis επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν στη δημιουργία και την επεξεργασία του διαδικτυακού περιεχομένου, με τη χρήση πολύ απλών συντακτικών κανόνων. Η μορφή τους είναι πολύ απλή και κυρίως πολύ φιλική προς τον χρήστη, αφού γίνεται χρήση μιας απλοποιημένης γλώσσας σήμανσης που μοιάζει με την HTML. Στα wikis υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης εικόνων και γραφικών. Κατά συνέπεια, καταφέρνουν να εξισώνουν κατά κάποιο τρόπο τον απλό χρήστη με τον έμπειρο σχεδιαστή ιστοσελίδων. Το πρώτο wiki, WikiWikiWeb, δημιουργήθηκε από τον Ward Cunningham το 1994 έχοντας ως κύριο στόχο του να διευκολύνει την ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των προγραμματιστών. Ο Cunningham όρισε το wiki ως "την πιο απλή online βάση δεδομένων που μπορεί να υπάρξει" [13]. Ο όρος wiki είναι χαβανέζικη λέξη, η οποία σημαίνει γρήγορα. Επειδή 3

4 λοιπόν ακριβώς τα wikis είναι απλά εργαλεία, γρήγορα και χαμηλού έως μηδενικού κόστους, έγιναν πολύ δημοφιλή σε μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται συνήθως όταν υπάρχει ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία. Σύμφωνα με τη Wikipedia, το μεγαλύτερο wiki που έχει δημιουργηθεί ως αυτή τη στιγμή, «Wiki (προφέρεται ουίκι) είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του». Λόγω των ποικίλλων εφαρμογών τους μπορούν να ιδωθούν ως τεχνολογία, ως ιστοχώρος, ως πηγή πληροφορίας και γνώσης, ως φιλοσοφία, ή, ακόμα και ως κοινότητα χρηστών [5]. Εν συντομία, θα λέγαμε ότι τα wikis έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά [17]: Αποτελούν εργαλεία δημιουργίας και διαμόρφωσης διαδικτυακών κειμένων και τόπο ελεύθερης δημοσίευσης και ανταλλαγής αρχείων. Είναι ένα μέσο διαμοιρασμού της πληροφορίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Συνεισφέρουν στη «διαχρονική» οικοδόµηση της γνώσης (µέσω των διαδοχικών εκδόσεων και των συνεισφορών των χρηστών) Βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων (ειδικά προβλήματα ανοιχτού τύπου) [9], αλλά και την επαναδιατύπωσή τους [10]. Συνεισφέρουν στο συνδυασμό, τη σύνθεση και αξιολόγηση εννοιών και ορισμών σε διάφορες γνωστικές περιοχές [10] [9]. Οι χρήσεις των wikis εξαπλώνονται σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορούν να εφαρμοστούν για να καλύψουν κοινές καθημερινές εργασίες και ανάγκες σε έναν οργανισμό πληροφόρησης, όπως είναι η οργάνωση της ρητής γνώσης (tacit knowledge), η διαχείριση προγραμμάτων οργάνωσης χρόνου (agendas), τα προγράμματα διαχείρισης και διοίκησης έργων (project management), η τεκμηρίωση, η δημιουργία γνωσιακών βάσεων κλπ. Εν κατακλείδι, τα wikis είναι μια τεχνολογία με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, η οποία δίνει έμφαση στον παράγοντα "επικοινωνία" και αναπτύσσει κυρίως τη συνεργασία [9]. 4. Τα wikis και οι βιβλιοθήκες Σύμφωνα με τον Godwin-Jones [11], κύριος στόχος των wikis είναι να αποτελέσουν ένα διαμοιραζόμενο χώρο συνεχώς επεκτεινόμενης γνώσης. Δεν είναι λοιπόν δύσκολο να αντιληφθούμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι βιβλιοθήκες να εκμεταλλευτούν αυτές τις νέες τεχνολογίες, κυρίως ως προς την ενδυνάμωση των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχουν στους χρήστες τους. Ήδη στο εξωτερικό, πάρα πολλές βιβλιοθήκες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Έπειτα από μια σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο, εντοπίσαμε πάρα πολλά παραδείγματα από βιβλιοθήκες που έχουν ενσωματώσει wikis στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Για παράδειγμα, ο Charles Allan [6] μας παρουσιάζει τη δημιουργία ενός wiki, στη βιβλιοθήκη που εργάζεται, το οποίο λειτουργεί ως το βασικό συστατικό για τη διαχείριση και οργάνωση ενός επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι βιβλιοθηκονόμοι επιτυγχάνουν το διαμοιρασμό της γνώσης και συνεργάζονται για τη δημιουργία πηγών και οδηγών πληροφόρησης. Ένα ακόμα ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί το Biz wiki, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Chad Boeninger, βιβλιοθηκονόμο στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Οχάϊο. Το Biz wiki [19] σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους ερευνητές-μέλη της βιβλιοθήκης στην εύρεση επιλεγμένων πηγών. Περιέχει άρθρα, βάσεις δεδομένων, 4

5 ιστοσελίδες και διάφορους ερευνητικούς οδηγούς. Σχεδόν όλες οι πηγές είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου, καθώς οι περισσότερες από τις πηγές είναι συνδρομές σε βάσεις δεδομένων ή τοπικούς πόρους πληροφόρησης. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στο LibraryWikis. Το LibraryWikis [14] είναι ένα wiki που έχει δημιουργηθεί για να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους οι βιβλιοθήκες κάνουν χρήση της τεχνολογίας των wikis στο περιβάλλον τους. Το συγκεκριμένο wiki στηρίζεται σε μια έρευνα του καθηγητή Βιβλιοθηκονομίας Matthew Bejune, όπου εξετάστηκαν 35 περιπτώσεις εφαρμογών wikis. Τα ευρήματα της έρευνάς του είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, καθώς αναπτύσσει ένα σύστημα ταξινόμησης εφαρμογών wikis, διακρίνοντας τέσσερις βασικές κατηγορίες [8]: Συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών Συνεργασία μεταξύ του προσωπικού μιας βιβλιοθήκης Συνεργασία μεταξύ του προσωπικού μιας βιβλιοθήκης και των μελών της Συνεργασία μεταξύ των μελών μιας βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότερες εφαρμογές εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία (με ποσοστό 45,7 %), με τη δεύτερη κατηγορία να ακολουθεί (με ποσοστό 31,4%). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά (14,3% και 8,6% αντίστοιχα). Σε ότι αφορά τα ελληνικά δεδομένα, αξίζει να αναφερθούμε στις προσπάθειες δύο αξιόλογων βιβλιοθηκών, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Λειβαδιάς, οι οποίες πρωτοπόρες πάντα στις ιδέες και στην εφαρμογή και χρήση των νέων τεχνολογιών, ανέπτυξαν wikis, προκειμένου να παρέχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους χρήστες τους. 5. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη 5.1 Διαδικασίες επιλογής λογισμικού και σχεδιασμού του wiki Κατά καιρούς, γίνονται πολλές προσπάθειες συγκέντρωσης σημαντικού διαδικτυακού υλικού (π.χ. δημιουργία portals) από διάφορες κοινότητες. Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, στοχεύοντας κυρίως στην ενδυνάμωση του πληροφοριακού της ρόλου και θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρουν οι Web 2.0 τεχνολογίες, σχεδίασε και υλοποίησε το wiki με τίτλο "Benaki Museum Library Wiki" [εικόνα 1] με κύριο σκοπό τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση επιλεγμένων διαδικτυακών πηγών σε θεματικούς τομείς που αφορούν στις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία, όπως επίσης και το επάγγελμα του σύγχρονου βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης [15]. 5

6 Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από το Benaki Museum Library Wiki Ο σχεδιασμός του wiki ξεκίνησε τον Ιούλιο του Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου ακολουθήθηκαν τα επιμέρους βήματα. Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθούν και να αποσαφηνιστούν οι στόχοι της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τη βιβλιοθήκη. Αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε ήταν να αναπτυχθεί μια συμπληρωματική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία θα προσέφερε πρόσθετη πληροφόρηση και ενημέρωση στην κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων τέχνης, αλλά και σε όσους ασχολούνται με την τεκμηρίωση, οργάνωση και διαχείριση της πολιτισμικής πληροφορίας. Στη συνέχεια, επιτακτική ανάγκη ήταν να αποφασιστεί η πλατφόρμα που θα φιλοξενούσε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δύο ήταν οι πιθανές επιλογές: η πρώτη επιλογή ήταν να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα που θα βασιζόταν στο διαδικτυακό τόπο του Μουσείου Μπενάκη και η δεύτερη επιλογή ήταν να φιλοξενηθεί σε άλλο διαδικτυακό χώρο, η οποία και προτιμήθηκε τελικά. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί ένα wiki, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία ενός δυναμικού ιστοτόπου, με απλό τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων, συνδυάζοντας το φιλικό περιβάλλον προς τους χρήστες με όλα τα προτερήματα των Web 2.0 εφαρμογών. Η δημιουργία ενός wiki δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και λογισμικά που μπορεί να επιλέξει κανείς για το στήσιμό του, οι εκάστοτε ανάγκες, αλλά και ο σκοπός που καλείται να εξυπηρετήσει το wiki, έχουν καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφασιστεί ποια χαρακτηριστικά και ποιες δυνατότητες πρέπει να καλύπτει και να γίνει προσεκτική διερεύνηση όλων των διαθέσιμων λογισμικών. Στο σύνδεσμο "WikiMatrix: compare them all" [20] υπάρχουν διαθέσιμοι συγκριτικοί πίνακες προγραμμάτων για wikis. Αυτό που γενικά πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ότι υπάρχουν δύο επιλογές για τη δημιουργία ενός wiki: η πρώτη είναι να επιλεγεί µία online υπηρεσία φιλοξενίας και η δεύτερη να εγκατασταθεί σ έναν εξυπηρετητή, κάτι που επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή του wiki, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο και απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου αποφασίστηκε να στηθεί σε μια online υπηρεσία, το Wikidot [18], προκειμένου να απλοποιηθούν κάποιες τεχνικές διαδικασίες. Το Wikidot είναι ένα από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα εργαλεία για την ανάπτυξη και διαχείριση των wikis, διατίθεται δωρεάν και προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και ευελιξία στους χρήστες. 6

7 5.2 Ανάπτυξη του wiki Ο τρόπος σχεδιασμού και παρουσίασης του συγκεκριμένου wiki είναι ιδιαίτερα απλός και κατανοητός. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει υλικό και πηγές σχετικά με θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε μουσειακές βιβλιοθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, με συνδέσμους σε πηγές τέχνης, πολιτισμικούς οργανισμούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη τεκμηρίωση και διατήρηση του πολιτισμικού αποθέματος, κλπ. Πιο αναλυτικά, στο wiki παρουσιάζονται οι εξής ενότητες: Μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Οι μουσειακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι σε μια πρώτη αρχική ανάλυση, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του πληροφοριακού "γίγνεσθαι". Κάποιες από αυτές έχουν ήδη σημειώσει μια σημαντική πορεία στο χώρο, ενώ οι περισσότερες τώρα ξεκινούν να οργανώνονται σταδιακά και να αναπτύσσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη (κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, όπου καταγράφονται αλφαβητικά τα μουσεία που διαθέτουν βιβλιοθήκη μέσα στον οργανισμό τους. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε πριν από 3 περίπου χρόνια, και τα πρώτα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης που πραγματοποιήθηκε στην Α.Σ.Κ.Τ. το Φεβρουάριο του 2008 [16]. Οι περισσότερες από τις βιβλιοθήκες που σημειώνονται είναι οργανωμένες και προσβάσιμες στο κοινό, ενώ δυστυχώς ελάχιστες παρέχουν τον κατάλογό τους μέσα από το διαδίκτυο. Μουσειακές βιβλιοθήκες εκτός Ελλάδος Είναι φανερό πως οι μουσειακές βιβλιοθήκες στο εξωτερικό έχουν μια πιο έντονη παρουσία στα πληροφοριακά δρώμενα και έχουν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις πληροφοριακές υπηρεσίες τους. Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων μουσειακών βιβλιοθηκών σε παγκόσμια κλίμακα. Βάσεις δεδομένων-ψηφιακές βιβλιοθήκες-projects Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν κάποιες από τις πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων-ψηφιακές βιβλιοθήκες στις οποίες μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με βιογραφίες καλλιτεχνών, τεκμηριωμένα έργα τέχνης, μουσεία και πινακοθήκες, θησαυρούς, λεξικά κλπ. Διεθνείς οργανισμοί και φορείς Πολύ σημαντική θεωρήθηκε επίσης η δημιουργία μιας αναλυτικής λίστας με διεθνείς οργανισμούς και φορείς που έχουν ως κύριο στόχο τους την προώθηση και την ανάδειξη του ρόλου και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων. Οι οργανισμοί αυτοί αναπτύσσουν και προωθούν βέλτιστες πρακτικές, συμβάλλουν στη δημιουργία προτύπων για τη τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και διατήρηση του υλικού, διαδραματίζουν ένα συμβουλευτικό ρόλο, ενημερώνοντας παράλληλα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της πληροφόρησης, προωθούν το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών μνήμης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι σημαντικοί οργανισμοί: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Association of European Research Libraries (LIBER), Institute of Museum and Library Services, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) και πολλοί άλλοι. Πρότυπα περιγραφής μουσειακής/πολιτισμικής πληροφορίας 7

8 Η πολιτισμική πληροφορία είναι σύνθετη και πολυδιάστατη, ενώ η απουσία της μειώνει κατά πολύ την αξία των πολιτισμικών αντικειμένων. Οι οργανισμοί τεκμηρίωσης, κατανοώντας πλήρως αυτή την ανάγκη, έχουν κινηθεί προς τη δημιουργία διαφόρων προτύπων (σχημάτων μεταδεδομένων), προκειμένου να καθίσταται δυνατή η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή του πολιτισμικού υλικού και των συλλογών που κατέχουν οι διάφοροι οργανισμοί πολιτισμικής κληρονομιάς (οργανισμοί μνήμης), δηλαδή τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία. Ειδικότερα, για τη διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας έχει προταθεί ένα πλήθος προτύπων και σχημάτων μεταδεδομένων, όπως το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), VRA Core 4.0, Metadata Encoding & Transmission Standard (METS), κλπ. Συνέδρια-Ημερίδες-Workshops Επιτακτική θεωρείται η ανάγκη για τη συνεχή ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων και των επιστημόνων πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναντήσεων. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης επιστήμης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση-κατάρτιση των βιβλιοθηκονόμων. Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται τα σημαντικότερα συνέδρια, ημερίδες κλπ. που θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε σχέση με τη βιβλιοθηκονομία-επιστήμη της πληροφόρησης, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης Από τη δημιουργία του διαδικτύου βασικό ζητούμενο των χρηστών ήταν η ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία. Ειδικά στο χώρο των βιβλιοθηκών και των οργανισμών πληροφόρησης, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Επιπλέον η αδυναμία των βιβλιοθηκών να πληρώνουν υπέρογκες συνδρομές σε διάφορες πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων, όπως π.χ. τα περιοδικά, είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πολύ συχνά ταλανίζει όλους τους βιβλιοθηκονόμους. Μερική λύση στο ζήτημα αυτό μπορούν να δώσουν τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access journals) είναι επιστημονικές εκδόσεις, συνήθως με κρίση, των οποίων τα άρθρα μπορούν να προσεγγιστούν online από όλους τους χρήστες του διαδικτύου, χωρίς κόστος. Στην ενότητα αυτή έχουν συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά, και ξενόγλωσσα περιοδικά, τα οποία έχουν διαχωριστεί σε δύο ομάδες: στα περιοδικά που σχετίζονται με τη βιβλιοθηκονομία-επιστήμη της πληροφόρησης και τα περιοδικά που σχετίζονται με τις τέχνες, τη μουσειολογία και τον πολιτισμό. Ιστολόγια Τα ιστολόγια (blogs, weblogs) αποτελούν μια ξεχωριστή, αλλά εξίσου σημαντική ενότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα συμμετοχής του κάθε χρήστη σε κάθε χωριστή ανάρτηση (post) και η συχνή ενημέρωσή τους από το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συγγραφή και καταχώρησή τους (blogger). Στη συγκεκριμένη ενότητα λοιπόν, έχουν καταγραφεί κάποια από τα σημαντικότερα ιστολόγια που έχουν δημιουργήσει είτε μουσεία και βιβλιοθήκες τέχνης, είτε ανεξάρτητα άτομα, έχοντας ως κύριο θέμα τους πάντα την τέχνη, τα μουσεία, εκθέσεις έργων τέχνης, διάσημους καλλιτέχνες κλπ. Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Στη σελίδα αυτή, σημειώνονται κάποιες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι και να λαμβάνουν ενημερώσεις και νέα σχετικά με την ομάδα που τους ενδιαφέρει, π.χ. LIS-LIBHIST List: Library and book history, ARTDESLIB List: Art and design librarians mailing list κλπ. 8

9 Συγκεντρωτικές λίστες Οι λίστες αυτές παρέχουν συνδέσμους σε ευρύτερες πηγές σχετικά με την επιστήμη της πληροφόρησης και τα μουσεία (π.χ. portals ή πιο γενικούς καταλόγους). Άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων και διαδικτυακές πηγές Στην ενότητα αυτή, συγκεντρώνεται αρθογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με τις μουσειακές βιβλιοθήκες και τις βιβλιοθήκες τέχνης [εικόνα 3]. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και υλικό με συνδέσεις σε πηγές με ευρύτερο βιβλιοθηκονομικό ενδιαφέρον. Το υλικό αυτό αποθηκεύεται στην εφαρμογή Delicious, στο προφίλ που έχει δημιουργήσει η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη [εικόνα 2], προκειμένου να είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η διαχείριση και ανάκτηση των αποθηκευμένων πηγών. Το Delicious [21] είναι ένα εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη του 2003 από τον Joshua Schrachter. Πρόκειται για μια υπηρεσία κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking service), στην οποία είναι δυνατή η διαδικασία του tagging, η προσθήκη δηλαδή ετικετών επισήμανσης (tags) στην πηγή. Οι ετικέτες επισήμανσης είναι ουσιαστικά λέξεις-κλειδιά για την περιγραφή του περιεχομένου. Μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, ο διαμοιρασμός και η οργάνωση επιλεγμένων ιστοσελίδων και πηγών πληροφόρησης. Η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, έχει πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον διεπαφής, προωθεί τη συνεργατική επεξεργασία, την επικοινωνία, αλλά και τη δημιουργία κοινών δικτύων μεταξύ επιστημόνων με κοινούς ερευνητικούς στόχους. Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης από το Delicious 9

10 Εικόνα 3: Στιγμιότυπο οθόνης από το Benaki Museum Library Wiki Παράλληλα, στο wiki έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος συζητήσεων (forum) [εικόνα 4], μέσω του οποίου επιχειρείται να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ όλων των επιστημόνων πληροφόρησης πάνω σε κοινά θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν. Πιο συγκεκριμένα, στο forum έχουν δημιουργηθεί κατηγορίες, στις οποίες οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να προτείνουν άλλες ενδιαφέρουσες πηγές και συνδέσμους για τον εμπλουτισμό του wiki, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του, να συζητήσουν διάφορα θέματα που απασχολούν τις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία, κλπ. Εικόνα 4: Παρουσίαση του forum μέσα από το wiki 10

11 Επιπρόσθετα, το wiki προσφέρει RSS feeds. Τα RSS feeds (ακρώνυμο του Really Simple Syndication) είναι μια τεχνολογία του διαδικτύου που πρωτοεμφανίστηκε το 1997 και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να λαμβάνουν νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, τη στιγμή που δημοσιεύονται, χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνεται π.χ. στον browser του Η/Υ του χρήστη ή και σε κινητές συσκευές (κινητό τηλέφωνο, PDA, κλπ.), μέσω ενός RSS Reader (π.χ. Google Reader, Bloglines κλπ.) Τέλος, το wiki της Βιβλιοθήκης υποστηρίζει υπηρεσίες συγχρονισμένης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant Messaging-IM). Μέσω της εφαρμογής Meebo [22], οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να θέτουν ερωτήματα και να εξυπηρετούνται σε πραγματικό χρόνο, άμεσα και γρήγορα. 6. Συμπεράσματα-Μελλοντικές κατευθύνσεις Η εμφάνιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο χώρο της πληροφόρησης. Οι βιβλιοθήκες και γενικά τα κέντρα πληροφόρησης οφείλουν να υιοθετήσουν τις νέες εξελίξεις, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις, να αναπτυχθούν και να «επιβιώσουν» στη νέα ψηφιακή εποχή. Αυτό όμως που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, θα πρέπει να γίνει με προσοχή και μεθοδικότητα, ώστε οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν να στοχεύουν στη κάλυψη πραγματικών πληροφοριακών αναγκών, διαφορετικά χάνουν το πραγματικό σκοπό τους και εγκυμονούνται πολλοί κίνδυνοι. Οι Web 2.0 τεχνολογίες, και ειδικότερα τα εργαλεία wikis, προσφέρουν πολλές νέες δυνατότητες στο χώρο των υπηρεσιών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών, καθώς παρέχουν νέους τρόπους για τη δημιουργία και διάχυση της πληροφορίας και επαναπροσδιορίζουν την ηλεκτρονική δημοσίευση (καταργούνται οι στατικές ιστοσελίδες και η γραμμική συγγραφή του υπερκειμένου) [16]. Επιπλέον, προωθούν τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία, ενώ συμβάλλουν στην ουσιαστική οικοδόμηση της γνώσης (στο επίκεντρο δεν είναι πλέον ο μεμονωμένος χρήστης, αλλά το σύνολο της κοινότητας) [11]. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η δημιουργία του wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη ενός διαδραστικού και δυναμικού αποθετηρίου γνώσης, όπου θα είναι εφικτή η συγκέντρωση και επιλογή σημαντικού διαδικτυακού υλικού που αφορά τις βιβλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία. Το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεν είναι εξαντλητικό και θεωρείται πολύ σημαντικός ο συνεχής εμπλουτισμός του wiki, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση σημαντικών διαδικτυακών πηγών. Επιπλέον, θεωρείται σημαντική η ανανέωση του περιεχομένου και με νέες ενότητες, για πολύπλευρη κάλυψη, κυρίως με τη βοήθεια αλλά και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Τέλος, η ίδια η φύση του εργαλείου δημιουργεί πολλές προοπτικές για συνεργατική επεξεργασία και γενικότερα για την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των μουσειακών βιβλιοθηκών. 11

12 7. Αναφορές 1. Maness, J. M. (2006). Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries, Webology, 3(2), June, Available: [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 2. Farkas, M (2005). Using Wikis to Create Online Communities. WebJunction, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 3. Casey, M. (2005).Working Towards a Definition of Library 2.0, LibraryCrunch, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 4. Wagner, C., Bollojum, N. (2005). Supporting knowledge management in organizations with conversational technologies: Discussion forums, weblogs, and wikis. Journal of Database Management, 16(2) 5. Klobas, J. (2006). Wikis: Tools for Information Work and Collaboration. Oxford, Chandos Publishing 6. Allan, C. (2007). Using a Wiki to manage a library instruction program, College and Research Libraries (C&RL) News, 68(4), pp , διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 7. Miller, P. (2005). Web 2.0: Building the New Library, Ariadne, 45, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 8. Bejune, M. M. (2007). Wikis in Libraries. Information Technology and Libraries, 26(3), pp Brereton, M., Donovan, J., Viller, S. (2003). Talking about watching: using the video card game and wiki-web technology to engage IT students in developing observational skills. In ACE, Tony Greening and Raymond Lister (Eds). Fifth Australasian Computing Education Conference (ACE 2003), Adelaide, Australia, 4-7 February, pp διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 10. Scardamalia, M., Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. Journal of the Learning Sciences, 3(3), pp , διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 11. Godwin-Jones, B. (2003). Blogs and wikis: Environments for on-line collaboration. Language Learning and Technology, 7(2), pp.12-16, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 12. Holmes, B., Tangney, B., Fitzgibbon, A., Savage, T., Mehan, S. (2001). Communal constructivism: Students constructing learning for as well as with others. In Proceedings of the 12th International Conference of the Society for Information Technology & Teacher Education (SITE 2001), Charlottesville, VA, USA, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 13. Leuf, B. and Cunningham, W. (2001). The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web. Boston, Addison-Wesley Longman Publishing 12

13 14. LibraryWikis, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 15. Benaki Museum Library Wiki, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 16. Τσάκωνα, Π., Γαϊτάνου, Π. (2008). Οι μουσειακές βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: προβληματισμοί και μελλοντικές προοπτικές. 2ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης, Αθήνα, 1-2 Φεβρουαρίου, Ανδρέου, Ι. (2009). Wikis και Βιβλιοθήκες, Ημερίδα KΕΒΕΠ, Κύπρος, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 18. Wikidot, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 19. Biz wiki, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 20. WikiMatrix: compare them all, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 21. Delicious, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 22. Meebo, διαθέσιμο στο [Ημερομηνία Πρόσβασης: ] 13

Πέρασε μία δεκαετία από την προηγούμενη

Πέρασε μία δεκαετία από την προηγούμενη Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη: Νέες προοπτικές και εφαρμογή Web 2.0 τεχνολογιών Πίτσα Τσάκωνα, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Μουσείου Μπενάκη, tsakona@benaki.gr Πανωραία Γαϊτάνου, Βιβλιοθήκη Μουσείου Μπενάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος

Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Νέα γενιά Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών: ανανέωση προτύπων, ανάπτυξη νέων μοντέλων και η φιλοσοφική λίθος Θάνος Γιαννακόπουλος Ειδικός επικοινωνίας / Ερευνητής βιβλιοθηκονόμος thanyan@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑ Υποβολή Παραδοτέου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 11 Ιανουαρίου 1 Διεθνείς Εξετάσεις ECDL Διεθνώς Αναγνωρισμένο 5 Ηπείρους 148 Χώρες Στις 27 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρότυπο και Έγκυρο Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος 1 3.1 Διαχείριση ψηφιακού υλικού και πολυμεσικές εφαρμογές Ψηφιοποίηση υλικού: διαδικασία μετατροπής έντυπου ή αναλογικού υλικού (βιβλία, άρθρα, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ!

Τα πάντα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων με ένα κλικ! Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο της προσφοράς του προς τον επιχειρηματικό κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεκτείνοντας τα όρια της Πληροφοριακής Παιδείας στις εφαρμογές του Web 2.0

Επεκτείνοντας τα όρια της Πληροφοριακής Παιδείας στις εφαρμογές του Web 2.0 Επεκτείνοντας τα όρια της Πληροφοριακής Παιδείας στις εφαρμογές του Web 2.0 Δημήτρης Πολίτης, Βιβλιοθηκονόμος - Πολιτικός Επιστήμονας. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: odimpol(5)amail.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα