Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μελέτη περίπτωσης στο ήµο Χαϊδαρίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μελέτη περίπτωσης στο ήµο Χαϊδαρίου."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΜΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μελέτη περίπτωσης στο ήµο Χαϊδαρίου. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΓΚΙΚΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΕΣΤΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθήνα 2007

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ήµαρχο κ..μαραβέλια και το ηµοτικό Συµβούλιο Χαϊδαρίου για την προθυµία τους να διευκολύνουν τη συλλογή των στοιχείων του ειδικού µέρους, τον ρ. Ε.Παπαδάκη για τη συνολική του συµπαράσταση στην τελική διαµόρφωση της εν λόγω εργασίας, καθώς και την υπεύθυνη υποστήριξης της εργασίας αυτής (συνεργάτου ΕΣΤΑ) κας Μ.Κανδηλώρου, για τις πολύτιµες και εξειδικευµένες παρατηρήσεις στην εκπόνηση της εργασίας. 2

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ STAGE: ΑΜΕΑ: &Ε Τ ΑΠ: ΟΑΕ ΟΟΣΑ: Τ.Α Πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας του ΟΑΕ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες ηµόσιο και Ευρύτερος ηµόσιος Τοµέας ιοίκηση Ανθρώπινων πόρων Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία & Ανάπτυξη Τοπική Αυτοδιοίκηση 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η Εσωτερική Επικοινωνία Έννοια και περιεχόµενο Βασικές λειτουργίες της Επικοινωνίας Βασικές ιακρίσεις Επίπεδα Τυπική και Άτυπη Επικοινωνία Κάθετη, Οριζόντια και ιαγώνια Επικοινωνία Κάθετη Επικοινωνία «Από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία «Από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία Εγκάρσια ή Οριζόντια Επικοινωνία ιαγώνια Επικοινωνία Μέσα εσωτερικής επικοινωνίας Βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της Εσωτερικής Επικοινωνίας ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Τ.Α και το ηµόσιο Τοµέα ευρύτερα Γενικές επισηµάνσεις Αλλαγές στην Τ.Α και το ηµόσιο Τοµέα Με έµφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η εσωτερική επικοινωνία στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ( ΑΠ) Έννοια και Περιεχόµενο Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας ιαδικασία Πρόσληψης Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, Κατάρτιση Αξιολόγηση Εργαζοµένων Συστήµατα Αµοιβών Εργασιακές Σχέσεις ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΘΟ ΟΣ Συλλογή στοιχείων ηµογραφικά χαρακτηριστικά δείγµατος Σχέση εργασίας των συµµετεχόντων στο δείγµα Ανάλυση δηµογραφικών στοιχείων ανά οµάδα προσωπικού στο δείγµα Αποτελέσµατα όσον αφορά απόψεις εργαζοµένων στο ήµο Χαϊδαρίου Βασικές Λειτουργίες ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ( ΑΠ) Περιγραφή-Ανάλυση θέσης εργασίας ιαδικασίες πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού Αξιολόγηση εργαζοµένων Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού Συστήµατα αµοιβών- κινήτρων αποδοτικότητας Εργασιακές σχέσεις Οργανωτική οµή του ήµου Εσωτερική Επικοινωνία Βαθµός ικανοποίησης από την εσωτερική επικοινωνία Είδος και συχνότητα χρήσης των µέσων επικοινωνίας Τρόποι επικοινωνίας Συχνότητα µέσων επικοινωνίας Ροές επικοινωνίας

5 Επικοινωνία «από πάνω προς τα κάτω» Επικοινωνία «από κάτω προς τα πάνω» Οριζόντια και διαγώνια επικοινωνία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συµπεράσµατα από τη γενική θεώρηση της βιβλιογραφίας Συµπεράσµατα από τα αποτελέσµατα της µελέτης ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αποτελεί χαρακτηριστικό της εποχής µας το ότι ζούµε πλέον στην οικονοµία της γνώσης, όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι προεχόντως σηµαντικό. Η παραγωγή, απόκτηση, αποθήκευση και η αποτελεσµατική ενσωµάτωση της γνώσης αντιπροσωπεύει µια σηµαντική πηγή προστιθέµενης αξίας για την εσωτερική οργάνωση κάθε οργανισµού και ιδιαίτερα για την παραγωγικότητα κάθε εργαζοµένου, ο οποίος µε τον τρόπο αυτό µεταµορφώνεται σε καταλύτη πληροφόρησης (Violetta Bottazzo, 2005, 77 85) 1. Η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε οργανισµού εξαρτάται από διάφορες οµάδες ανθρώπων. Ωστόσο, υπάρχει µία οµάδα, το εσωτερικό κοινό (εργαζόµενοι), η οποία µπορεί να αναζητηθεί σε κάθε οργανισµό, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή το σκοπό των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων. Κυρίως λόγω της θέσης της, η οµάδα αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στη διοίκηση, είναι ευκολότερος ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών και των ενδιαφερόντων της και το σπουδαιότερο µπορεί να αποτελέσει σηµαντική πηγή ανατροφοδότησης. Η επιτυχία λοιπόν ενός οργανισµού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από αυτή την οµάδα. Παρόλα αυτά, αποτελεί σύνηθες φαινόµενο η παραµέλησή της, κυρίως επειδή η διοίκηση δεν αναγνωρίζει τον ουσιαστικό της ρόλο. Σήµερα ωστόσο, η ικανοποίηση των εργαζοµένων µιας οργάνωσης αποκτά σταδιακά ισοδύναµη αξία µε την ικανοποίηση των πελατών και των µετόχων της, ενώ αποτελεί πλέον σηµαντικό στοιχείο του οράµατος και της αποστολής των οργανώσεων. Η οργανωµένη προετοιµασία και υλοποίηση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος, το οποίο θα στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην εσωτερική επικοινωνία, θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη της ικανοποίησης των εργαζοµένων. Η αντιµετώπιση τους ως πηγή πλούτου και όχι ως κόστος παραγωγής αποτελεί το εναρκτήριο σηµείο για ένα νέο µοντέλο εσωτερικής επικοινωνίας, το οποίο θα εστιάζει από την άλλοτε µονόδροµη πληροφόρηση των εργαζοµένων στην αµφίδροµη επικοινωνία και από την απλή πληροφόρηση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην κινητοποίηση και τελικά στη συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκηση αναλαµβάνοντας µέρος των ευθυνών. «Αν εξετάσουµε τις πηγές σταθερού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κατά την τελευταία δεκαετία, η µόνη που έχει διατηρηθεί είναι η ποιότητα των ανθρώπων» (Μπουραντάς,. και Παπαλεξανδρή Ν., 2003, σελ 20) 2, σε συνδυασµό µε τη θέλησή τους να πετύχουν τους στόχους, τις στρατηγικές, την αποστολή και το όραµα του οργανισµού. Οι άνθρωποι θα 6

7 αφιερώνουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειες και τις γνώσεις τους σε εκείνους τους οργανισµούς που πραγµατικά αντιλαµβάνονται ότι σήµερα η απαιτούµενη γνώση είναι τόσο σύνθετη και οι αλλαγές τόσο γρήγορες, που η διοίκηση δεν µπορεί από µόνη της να αντιµετωπίσει αυτές τις διεργασίες, παρά µόνο µέσω της συµβολής όλων των εργαζοµένων. Η αξία της εσωτερικής επικοινωνίας σε κάθε οργάνωση είναι δύσκολο να µετρηθεί. Ωστόσο, εξετάζοντας την αξία που της αποδίδει η οργάνωση, µπορούν να αναδειχθούν οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωσή της, καθώς και για την ανάπτυξή της ως στρατηγικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της οργάνωσης. Η εσωτερική επικοινωνία λοιπόν, ως λειτουργία της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, περιλαµβάνει, το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν την επικοινωνία της διοίκησης µε τους εργαζόµενους καθώς και µεταξύ οµάδων εργαζοµένων-οργανωτικών µονάδων. Πέραν όµως της ροής των πληροφοριών µέσω της τυπικής ιεραρχίας, των πληροφοριακών συστηµάτων και των λειτουργικών διαδικασιών, συµβάλει στην ανάπτυξη του οργανωσιακού κλίµατος και των σχέσεων µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων, καθώς και µεταξύ οµάδων εργαζοµένων και µεγιστοποιεί την απόδοση της εργασίας. Επίσης, στους στόχους της είναι η καλύτερη ενηµέρωση των εργαζοµένων και της διοίκησης, οι κοινές αντιλήψεις, η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, του πνεύµατος του «ανήκειν στον οργανισµό» και γενικώς η αµοιβαία προσαρµογή µεταξύ των ατόµων και των οµάδων (Παπαλεξανδρή Ν., 2003) 2. Η παρούσα µελέτη στοχεύει στην αποτύπωση της εσωτερικής επικοινωνίας, ως εργαλείο βελτίωσης της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων ( ΑΠ), αιρετών και µη αιρετών, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απώτερος σκοπός της µελέτης είναι να αναδείξει τυχόν διαφορές στον τρόπο που αντιλαµβάνονται την εσωτερική επικοινωνία η πολιτική ηγεσία (αιρετοί) και οι διάφορες οµάδες εργαζοµένων στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να προσδιορίσει το βαθµό στον οποίο η σχέση αιρετών και µη αιρετών διαµορφώνει το αποτέλεσµα της επικοινωνίας. Η εργασία περιλαµβάνει ένα γενικό και ένα ειδικό µέρος. Στο γενικό µέρος γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τις βασικές λειτουργίες της ιοίκησης ανθρώπινων πόρων, την εσωτερική επικοινωνία ως λειτουργία της ΑΠ, το περιεχόµενο, τις βασικές λειτουργίες και διακρίσεις της και τα µέσα επικοινωνίας. Στο ειδικό µέρος αναλύονται ο σκοπός, η µεθοδολογία, τα επίπεδα ανάλυσης, τα ευρήµατα και τα συµπεράσµατα της µελέτης περίπτωσης, όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία στο ήµο Χαϊδαρίου. 7

8 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να αποτυπώσει το βαθµό επικοινωνίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και να προσδιορίσει εάν και πως η σχέση µεταξύ αιρετών και δηµοτικών υπαλλήλων µπορεί να βελτιώσει τους όρους διοίκησης. Η αξία της εσωτερικής επικοινωνίας για κάθε οργάνωση είναι δύσκολο να µετρηθεί. Ωστόσο, κατανοώντας το περιβάλλον και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, δίδεται η δυνατότητα για άµεσες αλλαγές που µπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία στο εσωτερικό µιας οργάνωσης και να την αναδείξουν σε στρατηγικό εργαλείο διοίκησης, µε σκοπό περαιτέρω ανάπτυξη, πρόοδο και προοπτική. Σε αυτή την εργασία εξετάζονται οι παράµετροι εσωτερικής επικοινωνίας όπως, ροές επικοινωνίας, µέσα επικοινωνίας, αξιολόγηση και βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων, στην βελτίωση της ιοικήσεως ανθρώπινων πόρων, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης ΑΓΓΛΙΚΑ The aim of this study was to identify the degree of communication within local government and to determine if and how the relationship between elected and non-elected officials can also improve the terms of administration. The value of internal communication in each organisation is difficult to be measured. However, comprehending the environment and the factors which affect internal communication, there is a possibility for direct changes that can improve the organizational communication and allow to be implemented as a strategic tool of administration, to further growth, progress and prospect. In this study, there are parameters of internal communication examined such as, flows of communication, means of communication, evaluation and degree of officials satisfaction, towards the improvement of human resource management, within local government. 8

9 3. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3.1. Η Εσωτερική Επικοινωνία Έννοια και περιεχόµενο Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα απαιτούν πλέον υπηρεσίες που να διαµορφώνουν και να στηρίζουν την οργανωσιακή κουλτούρα, τη διάθεση για απόδοση και την οµαδική συνεργασία των εργαζοµένων, το οργανωσιακό κλίµα, την οργανωσιακή δοµή, τη διαχείριση της γνώσης και την επικοινωνία, την εφαρµογή προγραµµάτων ολικής ποιότητας, την αλλαγή του στυλ ηγεσίας των προϊσταµένων και τη φιλοσοφία της ηγεσίας προς ένα πιο ανθρωποκεντρικό πρότυπο. Στα πλαίσια αυτά η ΑΠ (Εικόνα 1) καλείται σήµερα να αναλάβει έναν στρατηγικό ρόλο, διαµορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες, προκειµένου η ιοίκηση να µπορέσει να υποκινήσει και να αξιοποιήσει τους εργαζοµένους της. Εικόνα 1: ιοίκηση Προσωπικού και ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Πηγή: Μπουραντάς,. και Παπαλεξανδρή Ν., 2003, σελ29 9

10 Η εσωτερική επικοινωνία ως διακριτή λειτουργία της ΑΠ, περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τόσο την επικοινωνία της επιχείρησης µε τους εργαζόµενους (κάθετη), όσο και την επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργαζοµένων (οριζόντια και διαγώνια). Πέραν όµως, της ροής των πληροφοριών µέσω της τυπικής ιεραρχίας, των πληροφοριακών συστηµάτων και των λειτουργικών διαδικασιών, η αποστολή της εσωτερικής επικοινωνίας αφορά την ανάπτυξη του οργανωσιακού κλίµατος, την ανάπτυξη σχέσεων τόσο µεταξύ ιοίκησης εργαζοµένων, όσο και µεταξύ οµάδων εργαζοµένων, την αποτελεσµατική ενηµέρωση αµφοτέρων, τις κοινές αντιλήψεις, την ενίσχυση του πνεύµατος του «ανήκειν στον οργανισµό» και γενικότερα την εξασφάλιση των απαιτούµενων στάσεων και συµπεριφορών όλων των εργαζοµένων ως άτοµα και ως οµάδες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, «η εσωτερική επικοινωνία, ως διακριτή και οργανωµένη λειτουργία της ΑΠ, δεν αφορά τη ροή των πληροφοριών µεταξύ θέσεων εργασίας και οργανωτικών µονάδων µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων, την υλοποίηση του έργου, το συντονισµό και τον έλεγχο. Η διοίκηση και διαχείριση αυτών των πληροφοριών είναι ζήτηµα των διεργασιών- λειτουργιών και της ιεραρχίας» (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς., 2003) 2. Οι απόψεις για την εσωτερική επικοινωνία συνολικά, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εκείνες που θεωρούν ότι αποτελεί µια λειτουργία του οργανισµού, έναντι εκείνων που υποστηρίζουν ότι αποτελεί την ίδια τη βάση του οργανισµού (Baker Α. Kathryn, 2002) 8. Σύµφωνα µε τους Drenth et al (1998) 3, που υποστηρίζουν την πρώτη άποψη, η επικοινωνία ορίζεται ως η αποστολή και λήψη µηνυµάτων µε συµβολικά µέσα και η εσωτερική επικοινωνία ως συστατικό στοιχείο του οργανωσιακού κλίµατος. Η δεύτερη άποψη αντανακλάται στους Myers and Myers (1982:xv) 4 που ορίζουν την επικοινωνία ως τον κεντρικό συνδετικό κρίκο που επιτρέπει το συντονισµό µεταξύ των ανθρώπων και οδηγεί µε τον τρόπο αυτό σε οργανωµένη συµπεριφορά, καθώς και στους Rogers and Rogers (1076:3) 5 που υποστηρίζουν ότι η συµπεριφορά των ανθρώπων στους οργανισµούς µπορεί να ερµηνευτεί καλύτερα µέσα από το πρίσµα της επικοινωνίας. Από πολλές απόψεις, οι οργανισµοί κινούνται σε κατευθύνσεις που αναδεικνύουν την ορθότητα της δεύτερης άποψης. Οι αλλαγές που αντιµετωπίζουν σήµερα και οι αναγκαίες µεταβολές στις οργανωτικές δοµές που υφίστανται, καθιστούν την εσωτερική επικοινωνία εξαιρετικά σηµαντική για τη συνολική λειτουργία και βιωσιµότητά τους. 10

11 Βασικές λειτουργίες της Επικοινωνίας Η τρέχουσα βιβλιογραφία για την επικοινωνία αναγνωρίζει ότι η βασική λειτουργία της είναι να επηρεάζει τη γνώση ή τη συµπεριφορά του δέκτη µέσω πληροφόρησης, προσανατολισµού, ελέγχου-ρύθµισης, κοινωνικοποίησης και πειθούς. Ο Neher (1997) 6 προσδιορίζει ως πρωταρχικές λειτουργίες της οργανωσιακής επικοινωνίας τις εξής: Συµµόρφωση- ωφέλεια Καθοδήγηση, παρακίνηση και επιρροή Κατανόηση Επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων ιαχείριση συγκρούσεων, διαπραγµατεύσεις, συµφωνίες Οι Neher (1997) 6 και οι Rogers and Rogers (1976) 5 δεν εστιάζουν σε συγκεκριµένες επικοινωνιακές ανταλλαγές, αλλά δίνουν έµφαση στις κοινωνικές και οργανωσιακές λειτουργίες της επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζουν τις λειτουργίες της πληροφόρησης, της κατεύθυνσης και της ρύθµισης στην ευρύτερη κατηγορία της συµπεριφορικής συµµόρφωσης. ίνουν επίσης µεγάλη έµφαση στο ρόλο της επικοινωνίας στη διαχείριση απειλών για τη λειτουργία και τον έλεγχο της οργάνωσης, αναδεικνύοντας ως καίριες λειτουργίες επικοινωνίας την επίλυση προβληµάτων, τη διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγµατεύσεις. Οι Myers and Myers (1982) 4 συνδυάζοντας τις παραπάνω λειτουργίες δίνουν µια ιδιαίτερα συνοπτική και σαφή εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η επικοινωνία περιλαµβάνει τρεις θεµελιώδεις λειτουργίες: 1. Το συντονισµό και τη ρύθµιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τη λειτουργία της επικοινωνίας που έχει υποστεί και τις περισσότερες µεταβολές διαχρονικά. Προσεγγίζοντάς την µέσα από την παραδοσιακή γραφειοκρατική δοµή του οργανισµού, η λειτουργία αυτή αφορούσε µια πρωτίστως διαδικαστική, προσανατολισµένη σε κανόνες, µονόδροµη, «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. Σήµερα, οι εργασίες στους περισσότερους οργανισµούς έχουν γίνει πιο σύνθετες, λιγότερο επαναλαµβανόµενες, στενά συνδεδεµένες και διαδραστικές (Perrow, 1986) 7 ώστε, η γραφειοκρατική θεώρηση να µην είναι πλέον επαρκής. Τέτοιας µορφής εργασίες, απαιτούν δυναµική, αµοιβαία, οριζόντια επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων και µη επαναλαµβανόµενη, αµφίδροµη, κάθετη επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων. Η επικοινωνία, ως µέσο συντονισµού και ρύθµισης καθίσταται ακόµη πιο σηµαντική, πιο σύνθετη και δυσκολότερη. 11

12 2. Την κοινωνικοποίηση. Η λειτουργία αυτή της επικοινωνίας αναδεικνύεται µέσα από το πρίσµα των ανθρώπινων σχέσεων των οργανισµών, προσέγγιση η οποία υποστηρίζει ότι η κατάκτηση της ψυχής και του µυαλού των µελών ενός οργανισµού είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική συντονισµένη οργανωσιακή δράση προς την επίτευξη συλλογικών οργανωσιακών στόχων. Η επικοινωνία που προσανατολίζεται στην κοινωνικοποίηση των µελών ενός οργανισµού, εστιάζει στην σαφή διατύπωση και ενίσχυση των αξιών του οργανισµού, καθώς και στην ευθυγράµµιση των ατοµικών στόχων µε τους στόχους της οργάνωσης. Επιδιώκει την ανάπτυξη κατάλληλου οργανωσιακού κλίµατος και οργανωσιακής κουλτούρας. Αυτή η µορφή επικοινωνίας δεν µπορεί να είναι µονόδροµη. Θα πρέπει να αναπτύσσεται αµφίδροµα µεταξύ της διοίκησης και των µελών ενός οργανισµού. 3. Την καινοτοµία. Παράλληλα µε τη σηµασία του ελέγχου και του συντονισµού, η τρέχουσα βιβλιογραφία εστιάζει ολοένα και περισσότερο στη σηµασία της επικοινωνίας ως λειτουργία προώθησης καινοτοµίας. Αυτό προϋποθέτει αποτελεσµατική επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ενός οργανισµού. Η παραπάνω προσέγγιση εστιάζει κυρίως στους λειτουργικούς σκοπούς της οργανωσιακής επικοινωνίας και όχι τόσο στα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα συγκεκριµένων δραστηριοτήτων επικοινωνίας, όπως είναι η λήψη αποφάσεων, η πειθώ ή η επίλυση µιας σύγκρουσης. Οι τελευταίες (λήψη αποφάσεων, πληροφόρηση, πειθώ, διαπραγµάτευση, επίλυση προβληµάτων), ως ειδικότερες ενέργειες επικοινωνίας, υπάγονται σε κάθε έναν από τους τρεις γενικότερους λειτουργικούς στόχους Βασικές ιακρίσεις Αναφορικά µε τα είδη της επικοινωνίας, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε σχέση µε: 1) τα επίπεδα 2) τον τυπικό - άτυπο χαρακτήρα 3) την κατεύθυνση (κάθετη, οριζόντια, διαγώνια) και τέλος 4) την εσωτερική εξωτερική εστίαση (Baker Α. Kathryn, 2002) 8. Και οι τρείς πρώτες προσεγγίσεις, θα αναλυθούν όσον αφορά την εσωτερική εστίαση της επικοινωνίας Επίπεδα Σε σχέση µε τα επίπεδα επικοινωνίας, η διάκριση συνίσταται κυρίως σε διαπροσωπικό επίπεδο (µεταξύ ατόµων), σε επίπεδο οµάδας και σε επίπεδο οργανισµού. Παρόλο που σε επίπεδο ατόµων ή οµάδας το επίπεδο επικοινωνίας θεωρείται χαµηλότερο σε σχέση µε την 12

13 οργανωσιακή, δεν παύουν να αποτελούν σηµαντικές µορφές επικοινωνίας στους οργανισµούς και τυγχάνουν εξέχουσας σηµασίας στη τρέχουσα βιβλιογραφία. Επιµέρους διάκριση όσον αφορά τη διαπροσωπική επικοινωνία περιλαµβάνει την αποστολή/λήψη (ακρόαση), την προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία και τη λεκτική/ µη λεκτική επικοινωνία Τυπική και Άτυπη Επικοινωνία Μια άλλη προσέγγιση διαχωρίζει την επικοινωνία σε τυπική και άτυπη. Στο παρελθόν, η κύρια εστίαση των µεγάλων γραφειοκρατικών οργανισµών και της σχετικής βιβλιογραφίας αφορούσε την τυπική, «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. Η άτυπη επικοινωνία που συνήθως ταυτιζόταν µε την διαπροσωπική, οριζόντια επικοινωνία αντιµετωπιζόταν ως εν δυνάµει τροχοπέδη για την αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού. Σήµερα, όχι µόνο δεν υποστηρίζεται ως άποψη, αλλά αντιθέτως, η συνεχιζόµενη, δυναµική και µη τυπική για να µη χρησιµοποιήσουµε τον όρο άτυπηεπικοινωνία, θεωρείται πιο σηµαντική για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής διεξαγωγής της εργασίας στους σύγχρονους οργανισµούς. Φαίνεται ότι η παλαιότερη διχοτόµηση σε τυπική/άτυπη επικοινωνία αποκτά όλο και λιγότερη σηµασία για τις νέες οδούς επικοινωνίας που υπάρχουν σήµερα στο εσωτερικό των οργανισµών και οι οποίες δεν θεωρούνται πλέον ούτε τυπικές, ούτε άτυπες Κάθετη, Οριζόντια και ιαγώνια Επικοινωνία Σε σχέση µε την κατεύθυνση, η επικοινωνία µπορεί επίσης να διακριθεί σε κάθετη, οριζόντια ή διαγώνια. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία πλέον, εκτός της κάθετης επικοινωνίας, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται όλο και περισσότερο στη διαγώνια µορφή επικοινωνίας Κάθετη Επικοινωνία Η κάθετη επικοινωνία συντελείται µεταξύ ατόµων διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων και περιλαµβάνει τόσο την «από πάνω προς τα κάτω», όσο και την «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία. Μεταξύ των δύο, η «από πάνω προς τα κάτω» αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µορφή. Οι Larkin και Larkin (1994) 9 υποστηρίζουν ότι «η από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία είναι πιο αποτελεσµατική εάν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη επικοινωνούν άµεσα µε τους άµεσα προϊστάµενους και οι άµεσα προϊστάµενοι επικοινωνούν µε το προσωπικό τους». 13

14 Σωρεία ενδείξεων δείχνουν ότι, αυξάνοντας την εξουσία των άµεσα προϊστάµενων αυξάνεται συγχρόνως η ικανοποίηση και η απόδοση µεταξύ των εργαζοµένων. Αυτό ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Donald Pelz (1952) 10 και περιγράφεται ως το φαινόµενο Pelz. Ο Pelz επιδίωκε να εντοπίσει ποιά στυλ ηγεσίας οδηγούν στην ικανοποίηση εργαζοµένων (άτυπη/τυπική, αυταρχική/συµµετοχική, κεντρικά/αποκεντρωτικά προσανατολισµένη). Ανακάλυψε ότι, αυτό που µετράει περισσότερο, δεν είναι το στυλ ηγεσίας του προϊστάµενου, αλλά εάν ο προϊστάµενος έχει ή δεν έχει εξουσία. Και ένας τρόπος για να δοθεί εξουσία στους προϊστάµενους είναι η άµεση επικοινωνία µαζί τους και η εξασφάλιση της συµµετοχής τους στη λήψη αποφάσεων. ιασφαλίζοντας ότι οι προϊστάµενοι ενηµερώνονται για θέµατα ή τις αλλαγές που αφορούν τον οργανισµό πριν από το υπόλοιπο προσωπικό και δίνοντάς τους την ευκαιρία να επικοινωνήσουν µε το προσωπικό τους, ενισχύεται σηµαντικά η θέση τους. Όταν οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται πως ο προϊστάµενός τους διαθέτει εξουσία, τον εµπιστεύονται περισσότερο, αισθάνονται µεγαλύτερη επιθυµία να επικοινωνήσουν µαζί του και είναι πιο πιθανό να πιστέψουν ότι η πληροφορία που προέρχεται από τον προϊστάµενό τους είναι ακριβής (Robert and O Reilly, 1974) 11. Ο Jablin (1980) 12, σε µια ανασκόπηση τριάντα χρόνων έρευνας, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο Pelz αποτελεί «ένα από τα πιο ευρέως αποδεκτά αξιώµατα σχετικά µε την οργανωσιακή επικοινωνία» «Από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία Στην «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία, ο κύριος σκοπός αφορά τη µετάδοση µηνυµάτων από τη ιοίκηση προς τους εργαζοµένους. Πρωταρχικούς στόχους αποτελούν, η ενηµέρωση των εργαζοµένων για την κατανόηση του πλαισίου µέσα στο οποίο λειτουργούν, η ενίσχυση του οργανωσιακού κλίµατος, η ενίσχυση της κουλτούρας, η δηµιουργία και η συνεχής βελτίωση της εικόνας της ιοίκησης και του οργανισµού στους εργαζόµενους, η ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης προς τη ιοίκηση και τον οργανισµό. Όλοι οι προαναφερόµενοι στόχοι, επιδιώκουν την εξασφάλιση εκείνων των στάσεων, των συµπεριφορών και των ικανοτήτων των εργαζοµένων που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στους ρόλους και τα καθήκοντά τους και συγχρόνως να αισθάνονται ικανοποίηση και δέσµευση προς τον οργανισµό (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς., 2003) 2. Σε γενικές γραµµές, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το περιεχόµενο της «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνίας περιλαµβάνει: 14

15 Την ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά µε τις εξελίξεις του περιβάλλοντος (αλλαγές, ευκαιρίες, απειλές κλπ) και τις συνέπειες τους για τον οργανισµό. Την επικοινωνία της φιλοσοφίας, του οράµατος, των αρχών, των αξιών, των στρατηγικών, των πολιτικών του οργανισµού, όπως επίσης των στόχων και των αποτελεσµάτων του οργανισµού. Την ενηµέρωση των εργαζοµένων για σηµαντικά γεγονότα και αποφάσεις της ιοίκησης. Την επικοινωνία των απόψεων, κατευθύνσεων και ιδεών της ιοίκησης, επικοινωνία µηνυµάτων της ιοίκησης που αφορούν τις σχέσεις, τις αντιλήψεις και τα αισθήµατά της για τους εργαζόµενους, καθώς και µηνυµάτων για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων της ιοίκησης µε τους εργαζόµενους. Την επικοινωνία υποδειγµατικών επιδόσεων, συµπεριφορών εργαζοµένων ή πρακτικών µε σκοπό τη δηµόσια αναγνώριση, τη διάδοσή τους, τη µίµησή τους και τη µάθηση (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς., 2003) 2. Με βάση µια έρευνα των Morgan and Schieman (1983) 13 που διεξήχθη σε εργαζοµένους, βρέθηκε ότι στην πλειοψηφία τους δεν ήταν ικανοποιηµένοι από την κάθετη (από πάνω προς τα κάτω) επικοινωνία στον οργανισµό που εργάζονταν. Ο βαθµός ικανοποίησης ήταν ιδιαίτερα χαµηλός στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Αναφορικά µε τις προτεραιότητες της κάθετης επικοινωνίας (από πάνω προς τα κάτω), δεν έχει σαφώς προσδιοριστεί η ιεράρχηση της επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων επιπέδων του οργανισµού (Jablin, 1980) 14 παραδείγµατος χάρη: εάν θα πρέπει τα ανώτερα στελέχη να επικοινωνούν απευθείας µε τους άµεσα προϊστάµενους, εάν οι προϊστάµενοι των τµηµάτων θα πρέπει να έχουν άµεση επικοινωνία, εάν για θέµατα µείζονος σηµασίας, τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να τα παρακολουθούν επικοινωνώντας απευθείας µε τους εργαζόµενους. Ίσως ο πιο αληθινός και δοκιµασµένος κανόνας για αποτελεσµατική «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία να αποτελεί το: «επικοινωνείτε αρχικά προφορικώς και συνεχίστε γραπτώς» (Gibson and Hodgetts 1991) «Από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία Ακόµη λιγότερα είναι όσα γνωρίζουµε για την «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία. Ένα από τα επαναλαµβανόµενα ευρήµατα αποτελεί το γεγονός ότι η ικανοποίηση των 15

16 εργαζοµένων όσον αφορά την «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία τείνει να είναι χαµηλότερη σε σχέση µε την «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία (Gibson, 1985) 16, (Gibson and Hodgetts, 1991) 15. Οι Larkin and Larkin (1994) 17 βρήκαν χαµηλά επίπεδα ικανοποίησης µε όλες τις συνήθεις στρατηγικές που εφαρµόζονται για τη βελτίωση της «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένου των ερευνών σε εργαζόµενους, συστηµάτων προτάσεων, συστηµάτων παραπόνων από εργαζόµενους, καθώς και συστηµάτων συµµετοχής εργαζοµένων, όπως είναι οι κύκλοι ποιότητας και οι οµαδικές συναντήσεις. Οι Gibson and Hodgetts (1991) 15 επεσήµαναν διάφορους λόγους σε σχέση µε την κεντρική διοίκηση για αυτή την έλλειψη ικανοποίησης, όπως το ότι, αυτές οι στρατηγικές συχνά δεν περιλαµβάνουν αµφίδροµη επικοινωνία, δεν είναι καλά οργανωµένες και συγχρονισµένες, ενώ τείνουν να πυροδοτούν µια αµυντική στάση εκ µέρους της διοίκησης. Επιπλέον, «ο McCelland (1988) εντόπισε διάφορες αιτίες που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους και για τις οποίες, η «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία τείνει να είναι φτωχή όπως: ο φόβος για αντίποινα (οι άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν αυτά που σκέφτονται), διάφορα φίλτρα-στερεότυπα (οι εργαζόµενοι πιστεύουν ότι οι ιδέες/υποθέσεις τους αλλοιώνονται καθώς µεταφέρονται προς τα πάνω), ο χρόνος (η ιοίκηση δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει χρόνο να ακούσει τους εργαζόµενους)» (Baker Α. Kathryn, 2002) 8. Στις σηµερινές συνθήκες που η συνεχής προσαρµογή µέσω αλλαγών, η δηµιουργικότητα, η πρωτοτυπία και οι καινοτοµίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας ενός οργανισµού, η «προς τα πάνω» επικοινωνία προσλαµβάνει ιδιαίτερα σηµαντικά αποτελέσµατα: Πρώτον, µεταφέρονται προβλήµατα και ευκαιρίες, λύσεις, προτάσεις και ιδέες όλων των εργαζοµένων, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε συνεχείς βελτιώσεις και καινοτοµίες. Είναι γεγονός ότι οι εργαζόµενοι της «πρώτης γραµµής» βιώνουν και, κατά συνέπεια, συνήθως γνωρίζουν τα ζητήµατα που τους αφορούν καλλίτερα από τα στελέχη που λίγο ή πολύ βρίσκονται σε απόσταση. εύτερον, η ανώτερη διοίκηση µπορεί να έχει πιο ουσιαστική πληροφόρηση από αυτή που µεταφέρεται µέσω της ιεραρχίας όταν «ακούει» άµεσα και χωρίς την παρεµβολή των µεσαίων ιεραρχικών επιπέδων, όλους τους εργαζόµενους. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζει την πραγµατικότητα ως έχει. Τρίτον, η «προς τα πάνω» επικοινωνία συµβάλει στην ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων, γεγονός που τους καλλιεργεί αισθήµατα ικανοποίησης, υπευθυνότητα, δέσµευση και ενδυνάµωση. 16

17 Τέταρτον, η άµεση επικοινωνία της ιοίκησης µε τα χαµηλότερα ιεραρχικά επίπεδα καλλιεργεί σχέσεις εµπιστοσύνης και αλληλοεκτίµησης, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η συνεργασία, ο συντονισµός και το αίσθηµα του «ανήκειν» στον οργανισµό (Παπαλεξανδρή Ν και Μπουραντάς,., 2003) Εγκάρσια ή Οριζόντια Επικοινωνία Η οριζόντια επικοινωνία συνίσταται στην επικοινωνία µεταξύ ατόµων που δεν συνδέονται ιεραρχικά µεταξύ τους. Ενώ οι σύγχρονες τάσεις για λιτές δοµές (µείωση των ιεραρχικών επιπέδων) στους οργανισµούς έχουν αυξήσει τη σπουδαιότητα της οριζόντιας επικοινωνίας, δεν υπάρχουν αρκετές σχετικές µελέτες.. Σε µια περιορισµένης κλίµακας έρευνα, διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης (85 %) από την οριζόντια επικοινωνία µεταξύ στελεχών διοίκησης ανθρώπινων πόρων (Frank, 1984) 18. Φαίνεται ότι, αν και η οριζόντια επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών διευθύνσεων/τµηµάτων αναφέρεται συχνά ως πηγή δυσλειτουργίας στο εσωτερικό ενός οργανισµού, σε λειτουργικό επίπεδο κρίνεται αποδοτική. Επίσης, αποτελεί θέµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, ο ρόλος της οριζόντιας επικοινωνίας, τόσο µεταξύ µελών σε επίπεδο οµάδας, όσο και µεταξύ εργαζοµένων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα για τη µείωση του τελικού προϊόντος, µέσω παράλληλων διαδικασιών. Τέλος, στα πλαίσια της γεωγραφικής κατανοµής εργαζοµένων και οµάδων που επιτελούν παρόµοιες εργασίες, ο ρόλος της οριζόντιας επικοινωνίας στην προώθηση της µάθησης, της ανταλλαγής εµπειριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία ιαγώνια Επικοινωνία Η διαγώνια επικοινωνία αναφέρεται στην επικοινωνία µεταξύ διευθυντικών στελεχών και εργαζοµένων που ανήκουν σε διαφορετικές διευθύνσεις/τµήµατα (Wilson 1992) 19. Παρόλο που η κάθετη και οριζόντια επικοινωνία εξακολουθεί να είναι σηµαντική, ως όροι δεν αποτυπώνουν πλέον επαρκώς τις ανάγκες και τις οδούς επικοινωνίας στους περισσότερους σύγχρονους οργανισµούς. Η έννοια της διαγώνιας επικοινωνίας προέκυψε από την ανάγκη να αποδοθούν οι νέες προκλήσεις στο πεδίο της επικοινωνίας που σχετίζονται µε νέες οργανωτικές δοµές, όπως η µητρική (matrix) και η «προσανατολισµένη στο έργο» δοµή 17

18 οργάνωσης. Επίσης, µε την ανάδυση του οργανισµού «δικτύου», οι οδοί επικοινωνίας δεν περιορίζονται πλέον σε κάθετη, οριζόντια και διαγώνια Μέσα εσωτερικής επικοινωνίας Τα µέσα εσωτερικής επικοινωνίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε έναν οργανισµό είναι αρκετά και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι ξεχωριστά ή πρωτότυπα. Συνήθως αυτά που χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι οι συναντήσεις (µε την ανώτερη ιοίκηση ή το ιευθυντή ή τον Προϊστάµενο του τµήµατος, προσωπικές επαφές µε συναδέλφους, µε εκπροσώπους εργαζοµένων), συµβούλια-συσκέψεις, συστήµατα προτάσεων-παραπόνων, γραπτά υποµνήµατα και υπηρεσιακά σηµειώµατα, ηλεκτρονική αλληλογραφία ( , intranet) ή τηλέφωνο, περιοδικά-έντυπα, αφίσες- πίνακες ανακοινώσεων. Για την επίτευξη των στόχων της Εσωτερικής Επικοινωνίας συνήθως χρησιµοποιείται συστηµατικά και τακτικά ένας συνδυασµός από τα παραπάνω µέσα. Η επιλογή τους ποικίλει ανάλογα µε το περιεχόµενο των στόχων της επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά της οµάδας δέκτη (µέγεθος, ιεραρχικό επίπεδο, εκπαίδευση), τα χαρακτηριστικά των µηνυµάτων, το µέγεθος του οργανισµού, την απόσταση και τις χωροταξικές διαστάσεις, την κουλτούρα της επιχείρησης, το κόστος της επικοινωνίας (Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς,., 2003) Βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της Εσωτερικής Επικοινωνίας Η εσωτερική επικοινωνία συνήθως δεν αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας των οργανώσεων και ως υποστηρικτική δραστηριότητα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητά της. Για αυτό το λόγο, η επιτυχία της απαιτεί την ικανοποίηση ορισµένων βασικών προϋποθέσεων όπως: Την υποστήριξη της εσωτερικής επικοινωνίας από τη ιοίκηση και τα ανώτερα στελέχη. Το σαφή προσδιορισµό των στόχων και προτεραιοτήτων και τον σχεδιασµό των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Την αξιοπιστία των ποµπών (φορέων) επικοινωνίας. Τη συνέχεια και συνέπεια µεταξύ διαφόρων µηνυµάτων, ποµπών επικοινωνία και κυρίως τη συµφωνία µεταξύ «λόγων και έργων». Την έγκαιρη αντιµετώπιση των επικοινωνιακών ζητηµάτων (πρόδραση). 18

19 3.2. ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Τ.Α και το ηµόσιο Τοµέα ευρύτερα Γενικές επισηµάνσεις Αποτελεί διεθνή τάση πλέον, όλες οι µορφές του ηµοσίου και της Τ.Α να αντιµετωπίζουν τις ιδεολογικές, αλλά και πολιτικές πιέσεις (ανάγκες), για νέες µορφές οργάνωσης, για αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία τους, καθώς και για προσανατολισµό στον πολίτη-πελάτη. Αρκετές από τις µεταρρυθµίσεις στις πολιτικές ΑΠ που εφαρµόστηκαν στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ χαρακτηρίζονται από µια κοινή τάση (Shim D. S., 2001) 20 : την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στην Τ.Α και το ηµόσιο τοµέα, µε τρόπο που να προσιδιάζει εκείνων στον Ιδιωτικό Τοµέα (François Pichault, 2007) 21. Ωστόσο, αυτή η γενική τάση υποκρύπτει σηµαντικές διαφορές τόσο µεταξύ νότιων ευρωπαϊκών κρατών-όπου οι παραδοσιακές καριέρες για τους δηµόσιους υπαλλήλους της Τ.Α, του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα και συγκεκριµένων χωρών όπως, η Νέα Ζηλανδία, οι ΗΠΑ ή η Σουηδία που εφαρµόζουν καινοτόµες πολιτικές ΑΠ (Shim, 2001) 22, όσο και µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι στην Τ.Α και το δηµόσιο τοµέα δεν ήταν επιτυχηµένες όλες οι πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ανάπτυξη ΑΠ. Σύµφωνα µε τον François Pichault (2007), τα αποτελέσµατα της εφαρµογής πολιτικών ΑΠ, στα πλαίσια εκσυγχρονισµού και αποδοτικότητας των οργανισµών Τ.Α, &Ε Τ, φαίνεται ότι εξαρτώνται σηµαντικά από το βαθµό ασάφειας και τους πλατειασµούς ως προς το περιεχόµενο της ίδιας της ΑΠ, το βαθµό εναρµόνισης του περιεχοµένου της µε τα υφιστάµενα πλαίσια -θεσµικό, πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό- µέσα στα οποία εφαρµόζεται, καθώς και από το βαθµό συµφωνίας µεταξύ του επιθυµητού περιεχοµένου της ΑΠ και των µεθόδων µε τις οποίες εφαρµόζεται. Τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα µας, τα αποτελέσµατα εµπειρικών µελετών για τη σύνδεση µεταξύ αποδοτικότητας και καινοτόµων πολιτικών ΑΠ στον ιδιωτικό τοµέα, οδηγούν όλο και περισσότερους εθνικούς και τοπικούς άρχοντες να υιοθετούν παρόµοιες πρακτικές και στους οργανισµούς Τ.Α και του ηµοσίου ευρύτερα, προσδοκώντας σε ανάλογα αποτελέσµατα. Ωστόσο, αντίθετα µε το τεράστιο όγκο εµπειρικών στοιχείων που αφορούν την επίπτωση των πολιτικών ΑΠ στον ιδιωτικό τοµέα, δεν υπάρχουν αρκετές παρόµοιες έρευνες για τους οργανισµούς Τ.Α, &Ε Τ (Hays and Kearny, ; Gould- Williams, ). 19

20 Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών µεταξύ των οργανισµών της Τ.Α, του &Ε Τ και των ιδιωτικών επιχειρήσεων (Μιχαλόπουλος Νίκος, 2003) 25, η εφαρµογή των λειτουργιών ΑΠ στη σφαίρα της Τ.Α και του ηµοσίου γενικότερα, θα πρέπει να προσεγγίζεται µέσα από το κανονιστικό-θεσµικό πλαίσιο, το πολιτικό περιβάλλον και τους οικονοµικούς όρους λειτουργίας του. Αρκετά συχνά, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανώσεων της Τ.Α και του &Ε Τ, περιορίζει τις διοικητικές επιλογές, τις αποφάσεις και τις δράσεις της δηµόσιας διοίκησης, ενώ όσον αφορά το πολιτικό περιβάλλον, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα ότι η στοχοθεσία των δηµόσιων οργανώσεων δεν υπόκεινται πάντα στις αρχές του διοικητικού ορθολογισµού. Απεναντίας, «ο πολιτικός ορθολογισµός και οι πολιτικές εκτιµήσεις υπεισέρχονται και προσδιορίζουν τη λειτουργία κάθε δηµόσιας οργάνωσης» (Μιχαλόπουλος Νίκος, 2003, σελ72), επηρεάζοντας καθοριστικά το περιεχόµενο και τη φιλοσοφία των πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Μια ακόµη κρίσιµη παράµετρος για όλες τις λειτουργίες της ΑΠ αποτελεί το οικονοµικό περιβάλλον και κυρίως ο τρόπος χρηµατοδότησης των δηµόσιων οργανώσεων, που γίνεται µε βάση αποφάσεις κατανοµής του κρατικού προϋπολογισµού. Είναι επόµενο πως, όταν οι δηµόσιες οργανώσεις εξαρτούν τη χρηµατοδότησή τους από πολιτικές αποφάσεις, θα υπόκεινται σε επιρροές οµάδων πίεσης, από τις οποίες µπορεί να εξαρτάται η επιβίωση-διατήρηση ενός πολιτικού κόµµατος στην εξουσία. Πέραν όµως του υφιστάµενου πλαισίου λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα εντός του οποίου υποχρεούται να λειτουργούν και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικοί παράµετροι όπως η δηµογραφική σύνθεση του τοπικού πληθυσµού, η γήρανση του εργατικού δυναµικού, οι αξίες και αρχές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, επηρεάζουν τις διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του προσωπικού, διαµορφώνοντας το περιεχόµενο και την αποτελεσµατικότητα οποιαδήποτε πολιτικής ΑΠ Αλλαγές στην Τ.Α και το ηµόσιο Τοµέα Η απαίτηση πλέον για µια νεωτεριστική αλλά και αποτελεσµατική Τ.Α και δηµόσια διοίκηση, που ξεκινά από την εσωτερική οργάνωση της διοίκησης, είναι απολύτως δικαιολογηµένη και επιτακτική στην ταχύτητα εφαρµογής της. Για να είναι επιτυχηµένη κάθε αλλαγή, πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στην ανάγκη για αποτελεσµατικότητα. Τα υπεύθυνα στελέχη θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις ιδιαιτερότητες του χώρου της Τ.Α και του ηµοσίου, ώστε να είναι επιτυχής κάθε πολιτική αλλαγής (Lavigna Robert 2003)

21 Συχνά, στη βάση των αξιώσεων για αλλαγή, λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι, οι ηµόσιοι φορείς και Τ.Α αποτελούν ορθολογικούς οργανισµούς µε σαφείς σκοπούς και αντικειµενικούς στόχους, έχοντας ως κοινό παρονοµαστή την αποδοτικότητα. Πράγµατι, η Τ.Α και η δηµόσια διοίκηση οφείλει αέναη εξισορρόπηση σύνθετων και αντικρουόµενων σκοπών και επενεργειών, που καθορίζονται πολλές φορές από κριτήρια µόνο ορθολογικά ή µόνο οικονοµικά. Στα πλαίσια αυτά, η δηµόσια διοίκηση και Τ.Α έχει να διαχειριστεί αντιδράσεις-κρίσεις-συγκρούσεις, κάτι που κάνει την κάθε προσπάθεια αλλαγής πολύ δύσκολη ή και αναποτελεσµατική. Οι αντικρουόµενοι σκοποί της ηµόσιας ιοίκησης, όπως και οι ποικίλες και πολλές φορές αντίθετες οµάδες πίεσης που πρέπει να εξισορροπηθούν, συχνά δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει αυτή αποδοτικά. Λόγου χάριν, δηµόσιες ακροαµατικές διαδικασίες πριν τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων, χρονοβόρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων πριν την εφαρµογή πολιτικών µείζονος σηµασίας, ή ακόµη χρονοβόρες διαδικασίες µειοδοτικών διαγωνισµών για την προµήθεια ειδών που θα µπορούσαν να αποκτηθούν µε απευθείας αγορά, προβληµατίζουν συχνά ως προς την αποδοτικότητά τους. Ειδικότερα, όσον αφορά το προσωπικό στο ηµόσιο τοµέα και την Τ.Α, υπάρχει πληθώρα παρόµοιων παραδειγµάτων για κατάφωρες ανεπάρκειες ή πληµµελή οργάνωση και διοίκηση. Το καθεστώς µονιµότητας για την προστασία των εργαζοµένων, που δεν επιτρέπει ωστόσο στη ιοίκηση να απολύσει τους ανεπαρκείς, η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία των προσλήψεων µέσω ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού) µε όρους διαφάνειας που ακυρώνει οποιοδήποτε προγραµµατισµό της ιοίκησης για ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό, η διαδικασία επιλογής των διευθυντικών στελεχών που δεν προϋποθέτει πάντοτε µεγάλη σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, ούτε συγκεκριµένες δεσµεύσεις ως προς το χρόνο θητείας τους, αποτελούν ορισµένα µόνο από τα θέµατα που αµφισβητούνται έντονα ως προς την ορθότητά τους. Σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό στην Τ.Α, την οργάνωση και τη διοίκησή του, έχει σηµαντικό ενδιαφέρον να υπάρξει µελέτη της ιδιαιτερότητας στην αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία των τριών διαφορετικών µεγάλων κατηγοριών εργαζοµένων: Αυτή, των αιρετών, που υπόκεινται σε πιθανή αλλαγή κάθε τέσσερα χρόνια και εκλέγονται µε κριτήρια πολιτικά και τοπικά και όχι γνωστικά, σε ότι αφορά την οργάνωση και ιοίκηση ανθρώπων-έργων µέσων. των µονίµων που επιλέγονται µέσω ΑΣΕΠ στη βάση προκαθορισµένων τυπικών προσόντων για κάθε θέση εργασίας και 21

22 των εποχικών που µπορεί να προέρχονται από προγράµµατα κατάρτισης ανέργων ή προσλαµβάνονται µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή σύµβαση ορισµένου χρόνου (8µηνη) για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Ενδιαφέρουσα θεωρούµε µια σχετική αναφορά σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας εξουσιών στα πλαίσια ενός πλουραλιστικού πολιτικού τοπικού ή εθνικού συστήµατος (Lavigna Robert 2003) 26 που αναφέρει: «Όλες οι πρακτικές µπορεί να κρίνονται ανεπαρκείς, ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται για συγκεκριµένους λόγους. Οι ακροαµατικές διαδικασίες, η χρονοβόρα διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι έλεγχοι για τις προµήθειες και τον προϋπολογισµό, η διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, οι πολιτικές τοποθετήσεις -διορισµοί και οι ποικίλες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, υπάρχουν για την εκπλήρωση θεµιτών σκοπών και προς όφελος των διαφόρων εταίρων. Αυτές οι πρακτικές, αν και συχνά αναποτελεσµατικές, προήλθαν από την ανάγκη για προσβασιµότητα στις τοπικές και δηµόσιες υπηρεσίες, υπευθυνότητα και λογοδοσία όσον αφορά τη διαχείριση του τοπικού και ηµόσιου χρήµατος, δικαιοσύνη και αξιοκρατία και για διατήρηση ισορροπίας εξουσιών στα πλαίσια ενός πλουραλιστικού πολιτικού συστήµατος». Επιπλέον, η Τ.Α και το ηµόσιο προσφέρουν υπηρεσίες σε µία πληθώρα απαιτητικών και διαφορετικών οµάδων συµφερόντων: εκλεγµένα στελέχη δηµόσιας διοίκησης, µετακλητοί, ειδικοί συνεργάτες-σύµβουλοι, συµβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικά σώµατα, ΜΜΕ, ελεγκτικά σώµατα, πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες, εργαζόµενοι, συνδικάτα, πολιτικά κόµµατα, κοινό. Καθεµιά από αυτές τις οµάδες έχει διαφορετική αντίληψη, τόσο για το ρόλο της Τ.Α και του ηµοσίου, όσο και για τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της κάθε αντίστοιχης υπηρεσίας. Αναπόφευκτα, στην προσπάθεια του ηµοσίου να διαχειριστεί αντικρουόµενες απαιτήσεις, τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να ικανοποιούν όλους τους εταίρους. Η Τ.Α πρέπει να είναι παραγωγική ακόµη και όταν λειτουργεί κάτω από συνθήκες έντονου εξωτερικού ελέγχου. Ενώ οι δηµόσιες ακροαµατικές διαδικασίες και η «ελευθερία της πληροφόρησης», ως διαδικασίες προσφέρουν την απαραίτητη πρόσβαση στη λήψη των αποφάσεων, συχνά παρεµβαίνουν στην αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την επικαιρότητα. Τα διοικητικά στελέχη δεν µπορούν να υποκινήσουν, να µετρήσουν και να ανταµείψουν την αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιώντας δείκτες της αγοράς, αν και πολλοί θα προτιµούσαν να την αξιολογούν στη βάση ξεκάθαρων και αντικειµενικών µέτρων όπως 22

23 έσοδα, κέρδος και µερίδιο αγοράς. Αντιθέτως, πρέπει διαρκώς να προσπαθούν για την ανάπτυξη έµµεσων µέτρων επιτυχίας. Σ αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, η Τ.Α προσπαθώντας να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα αντιµετωπίζει µοναδικές και δύσκολες προκλήσεις. Όσες προσπάθειες µεταρρύθµισης δεν αναγνωρίζουν πως η Τ.Α πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσµα επιρροών, είναι καταδικασµένες να αποτύχουν. Το ερώτηµα εποµένως που τίθεται είναι πως µπορεί να επιλυθεί η αναπόφευκτη σύγκρουση µεταξύ ορθολογικής διοίκησης, µε έµφαση στην αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την ταχύτητα και της πολιτικής δηµόσιας και τοπικής διοίκησης που εστιάζει στην κοινή συναίνεση, το συµβιβασµό και την ευρεία συµµετοχή κοινού. Η σύγκρουση αυτή δεν αποκλείει τη δυνατότητα για µεταρρύθµιση του ηµόσιου Τοµέα και της Τ.Α. Αντιθέτως, καθιστά την αλλαγή ακόµη πιο πολύπλοκη (Lavigna Robert, 2003) 26. Αναπόφευκτα λοιπόν, οι συζητήσεις για την µεταρρύθµιση του ηµόσιου τοµέα και των φορέων της Τ.Α εστιάζουν και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. Φαίνεται µάλιστα να αποτελεί κοινή παραδοχή ότι τα συστήµατα ΑΠ στους πιο πάνω τοµείς δεν λειτουργούν και πως το προσωπικό είναι αναποτελεσµατικό, απαθές και αδιάλλακτο (Gore, 1993) 27. Σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της ηµόσιας ιοίκησης και Τ.Α, τα συστήµατα ΑΠ αξιολογούνται ως ανελαστικά, στατικά, αργά και προσκολληµένα σε κανόνες. Αρκετά συχνά, οι λειτουργίες της ΑΠ περισσότερο επιβραδύνουν παρά βοηθούν στην προσέλκυση, την παρακίνηση και τη διατήρηση ικανών ανθρώπων, προκειµένου το ηµόσιο να µπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες (Lavigna Robert 2003) 26. Ωστόσο, οι απαιτήσεις για µεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις και απολύσεις στο ηµόσιο συχνά συγκρούονται µε την ανάγκη για αξιοκρατικές προσλήψεις, συµφωνηµένη δράση, νόµιµες διαδικασίες ή προστασία συγκεκριµένων οµάδων (πχ. γυναίκες, ΑΜΕΑ). Περισσότερο ελαστικά, αλλά όχι αντικειµενικά, είναι τα δεδοµένα στην Τ.Α. Όσον αφορά την ευελιξία στη µετακίνηση, υποβιβασµό ή και απόλυση προσωπικού, όχι µόνο δεν µπορεί να συγκριθεί µε τη φιλοσοφία του ιδιωτικού τοµέα για απασχόληση και απόλυση «κατά βούληση», αλλά αντίκειται και στις θεµελιώδεις ιδρυτικές αξίες του ηµοσίου για αποφυγή προστατευτικών παρεµβάσεων (πατρονάρισµα) ή άλλων καταχρήσεων εξουσίας που παρατηρούνται και στην Τ.Α. Θα πρέπει επίσης να αναγνωριστεί το γεγονός, ότι η λεγόµενη «γραφειοκρατία» που δηµιουργείται από τα νοµοθετικά σώµατα και το εθιµικό δίκαιο, δεν υφίσταται αυθαίρετα. Απαιτούνται νόµοι και κανόνες σχεδιασµένοι να διασφαλίζουν την αξιοκρατία στις 23

24 αποφάσεις για το προσωπικό, την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την ισότητα πρόσβασης στην εργασία και να περιορίζουν τις αυθαίρετες πολιτικές παρεµβάσεις. Επιπλέον, τα συστήµατα διοίκησης προσωπικού θα πρέπει να είναι ανοιχτά και προσβάσιµα, όχι µόνο αποτελεσµατικά. Τα άλλοτε εφαρµοζόµενα συστήµατα χαριστικών παροχών σε οπαδούς, φίλους και γνωστούς (ρουσφετολογικά) µπορεί και να αποδεικνύονται κάποιες φορές αποτελεσµατικά, ωστόσο δεν αποτελούν πλέον κοινό αίτηµα (Lavigna Robert, 2003) 26. Παρά τα όποια αποθαρρυντικά αποτελέσµατα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα συστήµατα διοίκησης προσωπικού στο ηµόσιο και την Τ.Α µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικά, αποδοτικά και δυναµικά. Μερικές από τις προτάσεις που διατυπώνονται είναι: Αποκέντρωση των διαδικασιών διοίκησης προσωπικού, µε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε συλλογικά διοικητικά όργανα και διευθυντικά στελέχη (µάνατζερ), Περιορισµός των αναχρονιστικών και άτεγκτων κανόνων, Κοινές αξίες, σαφήνεια ρόλων, συνεργασία, Κωδικοποίηση και απλοποίηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, Απλοποίηση των συστηµάτων για την ταξινόµηση των θέσεων εργασίας, τις αµοιβές µε βάση την απόδοση και τη διοίκηση µέσω στόχων, προκειµένου τα διευθυντικά στελέχη να διαθέτουν µεγαλύτερη ευελιξία στην ανάθεση έργων, την παρακίνηση και την ανταµοιβή των εργαζοµένων, Ταχύτερες, απλούστερες αλλά και επαγγελµατικές διαδικασίες προσλήψεων, Χρήση της τεχνολογίας (internet) για βελτίωση της προσέλκυσης και πρόσβασης κατάλληλων υποψηφίων, Τροποποίηση των διαδικασιών απόλυσης όσων εργαζοµένων κρίνονται πραγµατικά ανεπαρκείς (προκαθορισµένα κριτήρια). Συστηµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων στη βάση των απαιτήσεων της θέσης εργασίας τους, των προοπτικών καριέρας και των απαιτούµενων ικανοτήτων (δεξιοτήτων), Ουσιαστικός διάλογος µε τα σωµατεία εργαζοµένων για µείωση των συγκρούσεων και αύξηση της συνεργασίας. Ανάπτυξη της οµαδικής εργασίας και της πελατοκεντρικής στάσης Με έµφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η διοίκηση αποτελεί κοινή ευθύνη µεταξύ αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων (διευθυντικά στελέχη), το σύστηµα ΑΠ 24

25 παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Στους µικρούς από πλευράς µεγέθους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα τοπικά συµβούλια τείνουν συχνά να εµπλέκονται στην καθηµερινή διοίκηση και να συµµετέχουν (ή να παρεµβαίνουν) σε διάφορο βαθµό σε θέµατα πολιτικών ΑΠ (Wright C. Phillip et Rudolph J.Jake, 1994) 28. Επίσης, δεδοµένης της ποικιλοµορφίας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς το µέγεθος και την διοικητική δοµή τους, θα ήταν υπεραπλούστευση να ειπωθεί ότι όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης επιδεικνύουν παρόµοιο στυλ διοίκησης και πρακτικές ΑΠ (Wright C. Phillip and Rudolph J.Jake, 1994) 28. Ωστόσο, παρά τις όποιες τάσεις συνένωσης και αποκέντρωσης από την κεντρική διοίκηση, φαίνεται ότι οι περισσότεροι φορείς, έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά που επιδρούν στην ΑΠ: Η τοπική αυτοδιοίκηση ενσωµατώνει διαδικασίες και πρακτικές που αναπτύχθηκαν και παγιώθηκαν σταδιακά στη διάρκεια της ιστορίας της. Συνήθως, δεν υιοθετεί την αλλαγή πρόθυµα, ούτε και γρήγορα. Είναι προσανατολισµένη στην παροχή υπηρεσιών και όχι στο κέδρος, ενώ αποτελεί την πλησιέστερη στο ευρύτερο κοινό µορφή διακυβέρνησης (πρώτη γραµµή). Επίσης, αντιµετωπίζει σηµαντικά οικονοµικά ζητήµατα, ενώ οι διοικητικές προκλήσεις και οι αλλαγές στο περιβάλλον της µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τον ένα φορέα στον άλλο. Περιλαµβάνει διάφορα τµήµατα, αρµόδια για ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων (πχ δηµοτική αστυνοµία, δηµόσια έργα, οικονοµική ανάπτυξη κλπ), Τέλος, απασχολεί υπαλλήλους που, όχι µόνο χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλοµορφία, αλλά και χωροταξικά βρίσκονται διασκορπισµένοι. Απέναντι στις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος για δηµοσιονοµικές πολιτικές, απαιτήσεις για υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, εφαρµογή νέων τεχνολογιών κλπ, όλοι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Τα µεταβαλλόµενα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού (περισσότερες γυναίκες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µειονότητες, γήρανση πληθυσµού) και οι νέες κοινωνικές αξίες στο χώρο εργασίας (ισότητα στην εργασία, υγεία και ασφάλεια, µερική απασχόληση κλπ) έχουν δηµιουργήσει επιτακτική ανάγκη για νέες πολιτικές και διαδικασίες ΑΠ σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές αντιστάσεις στην ανάπτυξη καινοτόµων πολιτικών ΑΠ. Μεταξύ των διοικητικών στελεχών, εξακολουθούν κάποιοι να υποστηρίζουν ότι το τµήµα διοίκησης προσωπικού συµβάλει στη διόγκωση της 25

26 γραφειοκρατίας, στην απώλεια αυτονοµίας και ευελιξίας, ενώ περιπλέκει τη διοίκηση του προσωπικού. Αυτή η αντίσταση απέναντι σε οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή στα συστήµατα ΑΠ αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης (Wright C. Phillip and Rudolph J.Jake, 1994) 28. Όπως προαναφέρθηκε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση τείνει να εξελίσσεται µε βραδύτερους ρυθµούς κυρίως λόγω του δηµόσιου χαρακτήρα της και της περιορισµένης εναλλαγής του προσωπικού της (turn over) - συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών στελεχών της. Ως εκ τούτου, η τοπική αυτοδιοίκηση συνήθως ακολουθεί παρά ηγείται της εφαρµογής καινοτόµων πολιτικών ΑΠ. Μόνο σε καταστάσεις όπου, οι αλλαγές κρίνονται «κοινωνικά αποδεκτές» εµφανίζεται πρόθυµη να ηγηθεί και στο επίπεδο των µικρότερων κυρίως φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περιορισµένη εναλλαγή των διοικητικών στελεχών της, η έµφαση στη σταθερότητα και η µεγάλη ανοχή στις εξωτερικές πιέσεις για αλλαγή (πχ να είναι ανταγωνιστική), δηµιουργούν σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρµογή καινοτόµων πρακτικών ΑΠ στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώ η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, ως λειτουργία υπάρχει σε όλους σχεδόν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, η υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών ΑΠ διαφοροποιείται σηµαντικά από τµήµα σε τµήµα για ένα ακόµη λόγο. Ακόµη και στις περιπτώσεις που ένα ισχυρό τοπικό συµβούλιο µεταβιβάζει εξουσία στα διευθυντικά στελέχη για θέµατα ΑΠ, η γεωγραφική και χωροταξική κατανοµή του εργατικού δυναµικού στην τοπική αυτοδιοίκηση δηµιουργεί σηµαντικά προσκόµµατα στην εφαρµογή σταθερών πολιτικών ΑΠ. Σαφώς και υπάρχουν τόσο µεγάλες πιέσεις για αλλαγή που αιρετοί και διευθυντικά στελέχη υποχρεούνται πλέον να αντιδράσουν. Ωστόσο, τα οφέλη µιας στρατηγικής πολιτικής ΑΠ δεν έχουν γίνει ακόµη αντιληπτά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσως, η µεγαλύτερη ευκαιρία για εφαρµογή καινοτόµων πολιτικών ΑΠ και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης να απορρέει από την σηµερινή οικονοµική κρίση, αλλά και από την ανάγκη πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων λόγω φυσικών γεγονότων. Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πλέον, η ορθολογική κατανοµή των πόρων ιδιαίτερα των ανθρώπινων- και η αποδοτικότητα αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή είναι θέµα χρόνου. Ωστόσο, επειδή οι αλλαγές υπαγορεύονται κυρίως από την υφιστάµενη οικονοµική κρίση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της προσέγγισης των εργαζοµένων ως κόστος και όχι ως αξία. 26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στις Επιχειρήσεις» ΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γριντάκης Ελευθέριος ΑΜ: 3431 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165)

Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ: 1191) - ΤΣΟΜΠΑΝΙΑΝ ΑΝΝΑ(ΑΕΜ:1165) Γ Ι Μ Ο Μ Π Μ Ε Κ Μ Μ Κ Υ Τ Κ Ο Λ Ρ Τ 1 Α Κ λ Ι Μ Μ Ή Μ Η Α Μ Κ Η Η Κ Α Ι Ο Ι Μ Ν Ο Μ Ι Μ Μ Μ Μ Ι Μ Χ Ι Ι Ι Κ Κ Ι Μ Μ ^ Ι Ν Μ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Υποβληθείσα από τις φοιτήτριες: ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα