ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΧΩΡΙΚΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ POISSON, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ανδρεόπουλος, Παναγιώτης 1,* 1 Υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα Αθήνα 17671, Τηλ , Περίληψη: Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία παρουσίαση της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας για Χωρικά Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα Poisson διακριτού χρόνου και πεπερασμένου χώρου καταστάσεων, με εφαρμογή στη Χωρική Στατιστική και συγκεκριμένα στη Χαρτογράφηση Ασθενειών. Το θέμα προσεγγίζεται από στατιστικά μοντέλα όπως η μίξη Poisson κατανομών, η τεχνική αύξησης δεδομένων και ο αλγόριθμος Gibbs που αποτελεί μέρος της οικογένειας των MCMC αλγορίθμων. Το κύριο θέμα της εργασίας αυτής, συνδέει τις παραπάνω στατιστικές μεθόδους και τις εφαρμόζει στη Χαρτογράφηση Ασθενειών. Η μεθοδολογία, στηρίζεται αρχικά σε ένα μοντέλο προσομοίωσης. Το μοντέλο αυτό είναι σε θέση να προβλέψει μία νόσο, καθώς και τις πιθανότητες εξάπλωσής της στις γειτονικές περιοχές χωρίζοντας σε αντίστοιχες ζώνες επικινδυνότητας. Εν συνεχεία, λαμβάνοντας πραγματικά δεδομένα-κρούσματα θανάτων από καρκίνο της στοματικής κοιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας και με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού καταμερίζουμε τα 94 Γαλλικά διαμερίσματα σε ζώνες επικινδυνότητας ως προς τη νόσο αυτή. Λέξεις Κλειδιά: Χαρτογράφηση Ασθενειών, Μπεϋζιανή Στατιστική, Προσομοίωση, Μοντέλα Potts, Χωρική Ανάλυση SPATIAL HIDDEN MARKOV MODELS POISSON, WITH APPLICATION IN DISEASE MAPPING Andreopoulos, Panagiotis 1,* 1 Phd Student,Harokopio University, Department of Geography, El. Venizelou 70, Kallithea Athens 17671, Tel , Abstract In this diploma thesis, it is presented the Bayesian Inference for Spatial Hidden Markov Models Poisson in discrete time and finite state space, applying in Spatial Statistics and Disease Mapping. This subject has to do with statistical models like the mixing of Poisson allocations, the technical data augmentation and the description of algorithm Gibbs which is part of the MCMC algorithm family. The main part of this diploma thesis link the above statistical methods and apply them in Disease Mapping. Initially, methodology based on a simulation model. By this model, we can predict a disease and the possibilities of spreading to neighboring areas, having hazard zoning. Moreover, having veritably data cases of deaths from cancer of the oral cavity in the wider region of France and with the help of this model, we allocate 94 French departments in hazard zones for this disease. Key words: Disease Mapping, Bayesian Inference, Simulation, Potts models, Spatial statistic 1

2 1. Εισαγωγή Το άρθρο αυτό εστιάζεται στη Χωρική Στατιστική και πώς αυτή εφαρμόζεται στη Χαρτογράφηση Ασθενειών. Περιλαμβάνει στατιστικές τεχνικές που μελετούν οντότητες οι οποίες περιγράφουν τοπολογικές, γεωμετρικές ή γεωγραφικές ιδιότητες. Επίσης περιγράφονται τεχνικές που εφαρμόζονται σε δομές στην ανθρώπινη κλίμακα, κυρίως στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων - τομέας όπου και θα αναπτύξουμε - και για να περιγράψουν δεδομένα της γεωστατιστικής. Κατά την ανάλυση το πρόβλημα που καλούμαστε να ξεπεράσουμε είναι το πρόβλημα του ορισμού της χωρικής θέσης των φορέων που μελετώνται. Για παράδειγμα, μία μελέτη σχετικά με την υγεία του ανθρώπου, θα μπορούσε να περιγράψει τη χωρική θέση των ανθρώπων στο χώρο σε σχέση με ένα σημείο, το σημείο αυτό θα μπορούσε να απεικονίζει τα μέρη όπου ζουν, ή όπου εργάζονται και ενώνοντας τα σημεία αυτά με μία γραμμή θα μπορούσαν να περιγραφούν τα εβδομαδιαία ταξίδια τους. Κάθε επιλογή οδηγεί σε διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης οι οποίες καταλήγουν στα ανάλογα συμπεράσματα. Η χωρική στατιστική μπορεί ίσως να θεωρηθεί ότι έχει προκύψει από τις πρώτες απόπειρες χαρτογράφησης και αποτύπωσης γεγονότων σε πολλούς τομείς, οι οποίοι με τη σειρά τους συνέβαλαν στην περεταίρω εξέλιξή της. Για παράδειγμα, η Βιολογία χρησιμοποιώντας τη χωρική στατιστική, συνέβαλε με τη βοτανική στις μελέτες της παγκόσμιας κατανομής των φυτών, στις τοπικές παραγωγικές μονάδες, στις μετακινήσεις των ζώων, στις μελέτες βλάστησης και κυρίως στη μελέτη της δυναμικής του πληθυσμού ανά περιοχή. Η επιδημιολογία χαρτογράφησε και μελέτησε τις ασθένειες και ιδίως ο John Snow με το έργο του, σχήμα 1, γύρω από τη χαρτογράφηση σχετικά με το ξέσπασμα της χολέρας συνέβαλε στην εξάπλωση της στατιστικής στην καθημερινότητα. Σχήμα 1. Ο χάρτης από το Δρ John Snow του Λονδίνου, όπου δείχνει συστάδες των κρουσμάτων χολέρας στην ευρεία περίοδο του ξέσπασμα χολέρας. Αυτή ήταν μία από τις πρώτες χρήσεις της χαρτογραφίας με βάση τη χωρική ανάλυση. Στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται η μέθοδος της Χωρικής δειγματοληψίας για τα δεδομένα μας. Όπου Χωρική δειγματοληψία είναι ο καθορισμός ενός περιορισμένου αριθμού θέσεων στο χώρο για τη μέτρηση φαινομένων που αποτελούν αντικείμενο της εξάρτησης και της ετερογένειας. Προσπαθώντας έτσι, να προβλέψουμε και να αποτυπώσουμε μέσω ενός μοντέλου προσομοίωσης τις πιθανότητες εξάπλωσης μιας νόσου στις γειτονικές περιοχές, χωρίζοντας παράλληλα τις περιοχές αυτές σε ζώνες επικινδυνότητας. Τα πληθυσμιακά δεδομένα που αναλύονται στο άρθρο αυτό, προέρχονται από την Στατιστική Υπηρεσία της Γαλλίας και αφορούν τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού της Γαλλίας το Η Χωρική ανάλυση των δεδομένων αυτών, αφορά τον καταμερισμό σε ζώνες επικινδυνότητας των 94 γαλλικών διαμερισμάτων, με τη βοήθεια ενός δείκτη θνησιμότητας (Peter J. Green and Sylvia Richardson, American Statistical Association 2002). Με τη βοήθεια του κώδικα Matlab εξάγονται τα αποτελέσματα για τα ίδια δεδομένα. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας πραγματικά δεδομένα-κρούσματα θανάτων από καρκίνο της στοματικής κοιλότητας στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας και με τη 2

3 βοήθεια του μοντέλου αυτού παρουσιάζουμε/απεικονίζουμε τα 94 Γαλλικά διαμερίσματα σε ζώνες επικινδυνότητας ως προς τη νόσο αυτή. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο παρόν άρθρο. Τέλος, παρουσιάζονται και κάποια συμπεράσματα. 2. Τα «κρυμμένα» Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMMs) στη Χαρτογράφηση ασθενειών Τα «κρυμμένα» Μαρκοβιανά Μοντέλα, είναι το είδος του στατιστικού προτύπου που χρησιμοποιούμε για να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημά μας. Η μοντελοποίηση με βάση τα Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα (HMMs) είναι μία ισχυρή στατιστική τεχνική, κατάλληλη για τη μοντελοποίηση ακολουθιακών δεδομένων (sequential data), η οποία έχει αντικρύσει μεγάλο εύρος εφαρμογής στις περιοχές του γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και σε εφαρμογές μηχανικής μετάφρασης. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου αυτού στη Χαρτογράφηση ασθενειών είναι το κομμάτι που και μελετάται στο παρόν άρθρο. Εξετάζοντας το «κρυμμένο» Μαρκοβιανό Μοντέλο διακριτού χρόνου και πεπερασμένου χώρου καταστάσεων και θεωρώντας, t=1,2, μία ομογενή Μαρκοβιανή αλυσίδα διακριτού χρόνου, πεπερασμένου χώρου καταστάσεων, με πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης 1 ης τάξης, όπου και με στάσιμη κατανομή. Έστω ακόμα μία στοχαστική διαδικασία διακριτού χρόνου, δηλαδή t=1,2, που εξαρτάται από την παραπάνω Μαρκοβιανή αλυσίδα με κάποιο μηχανισμό, ο οποίος θα μπορούσε να γραφεί ως για t=1,2, (1) Οι δύο παραπάνω στοχαστικές διαδικασίες «δουλεύουν» ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή μία διπλά στοχαστική διαδικασία, η πραγματοποίηση της οποίας σχήμα 2, παρουσιάζεται ως εξής: Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση ενός κρυμμένου Μαρκοβιανού μοντέλου διακριτού χρόνου πεπερασμένου χρόνου καταστάσεων Το σύστημα αυτό, που περιλαμβάνει μία τέτοια στοχαστική διαδικασία, που δεν είναι παρατηρήσιμη (είναι κρυφή), αλλά παράγει μία παρατηρήσιμη ακολουθία εξόδων, λέγεται κρυμμένο Μαρκοβιανό μοντέλο, διακριτού χρόνου πεπερασμένου χώρου καταστάσεων (Discrete- Time State-Space Hidden Markov Model). Έτσι, ενώ σε ένα απλό Μαρκοβιανό μοντέλο άγνωστες είναι οι πιθανότητες μετάβασης, σε ένα κρυμμένο Μαρκοβιανό μοντέλο είναι άγνωστες και οι καταστάσεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσεις (γνωστές σε μας) οι οποίες παράγονται σε διακριτό χρόνο και εξαρτώνται από τις καταστάσεις (άγνωστες σε μας) μιας Μαρκοβιανής αλυσίδας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για την μοντελοποίηση του προβλήματος της Χαρτογράφησης ασθενειών, ακολουθούν μίξη Poisson κατανομών. Εξηγώντας με ένα πολύ απλό παράδειγμα, έστω η Μαρκοβιανή αλυσίδα για t=1,2,,t με χώρο καταστάσεων, στάσιμη κατανομή και πίνακα πιθανοτήτων μετάβασης 1 ης τάξης με (2) Αν η ακολουθεί την, κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα, για και τότε έχουμε ένα Κρυμμένο Μαρκοβιανό μοντέλο. 3

4 Αφήνοντας για λίγο το Μαθηματικό κομμάτι του παρόντος άρθρου και περνώντας στο πεδίο της Χαρτογράφησης ασθενειών, παρατηρούμε τα τελευταία κυρίως χρόνια μία έκρηξη επιστημονικού ενδιαφέροντος στη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία (Goodchild, (1985), Tomlin, (1990)), αλλά και στην ελληνική (Κουτσόπουλος (2002)) γύρω από το θέμα αυτό. Η Χαρτογράφηση ασθενειών, περιλαμβάνει χωρικά στοιχεία και μεθόδους που κυμαίνονται από την απλή απεικόνιση ως τις προηγμένες στατιστικές. Η μελέτη της γεωγραφίας των ασθενειών διατυπώνεται στενά ως ένα πεδίο της ιατρικής ή της γεωγραφίας, όπου και στα δύο θεμέλιο λίθο αποτελεί η Στατιστική Ανάλυση. Στην πραγματικότητα, η «χαρτογράφηση ασθενειών» είναι ένα πολυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο που προσεγγίζει την κατεύθυνση της κατανόησης των μηχανισμών μέσω των οποίων συνδέονται τα προβλήματα της ανθρώπινης υγείας στο χώρο. Η «χαρτογράφηση ασθενειών», απεικονίζει τα αποτελέσματα των ερευνών για την ανθρώπινη υγεία σε χάρτες, οι οποίοι αφορούν σε μία ειδική κατηγορία θεματικών χαρτογραφικών απεικονίσεων. Ένας παράγοντας, που εξειδικεύει τις μεθόδους της χαρτογράφησης στην ιατρική γεωγραφία, είναι οι ιδιαιτερότητες, που άπτονται στην προσέγγιση της σχέσης γεωγραφικός χώρος και ανθρώπινη υγεία (Medical Geography, Gesler 1986). Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π. - Geographic Information System, GIS), αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη μελέτη της χαρτογράφησης ασθενειών. Πιο απλά, τα GIS, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο (Goodchild, 2011). Στο σχήμα 3, φαίνεται ο τρόπος απεικόνισης των διαφόρων επιπέδων για να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης. Σχήμα 3. Χαρτογραφικά επίπεδα Τελικό αποτέλεσμα απεικόνισης πριν την οποιαδήποτε ανάλυση. Το επίπεδο πελάτες (customers) περιέχει σημεία, το επίπεδο "δρόμοι" (streets) περιέχει γραμμές και το επίπεδο "δέματα" (parcels) περιέχει πολύγωνα. Όλα αυτά είναι διανυσματικά στρώματα. Από την άλλη πλευρά, τα στρώματα "υψόμετρο" (elevation) και "χρήση γης" (land use) είναι στρώματα σε πλέγμα και προέρχονται από την επεξεργασία εικόνων τηλεπισκόπισης. Ουσιαστικά, ο ερευνητής προσθέτει ότι είδος πληροφορίας επιθυμεί, όπως επίπτωση, συχνότητα μιας ασθένειας και οποιοδήποτε επιδημιολογικό δείκτη ή μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την απεικόνιση, συσχέτιση και ευρύτερη ανάλυση. 3. Μεθοδολογία Περνώντας τώρα στην εφαρμογή των «κρυμμένων» Μαρκοβιανών Μοντέλων στη Χαρτογράφηση ασθενειών, όταν οι πληροφορίες μας προέρχονται από Poisson δεδομένα. Για τη μελέτη και ανάγνωση ενός πίνακα, μιας χωρικής περιοχής, χρησιμοποιούνται τα Potts models. Είναι ένα μαθηματικό εργαλείο παρουσίασης μελέτης δεδομένων, για πολυσύνθετα χωρικά συστήματα, βασισμένο στις κοντινότερες αλληλεπιδράσεις γειτόνων. Το μοντέλο Potts είναι σε θέση να ερευνήσει πώς τα εσωτερικά στοιχεία μιας ομάδας (αναφερόμαστε κυρίως σε ομάδες στο χώρο π.χ. γεωγραφικά διαμερίσματα, κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ) αντιδρούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, βασισμένο σε ορισμένα χαρακτηριστικά που κάθε στοιχείο έχει. Η δομή των 4

5 μοντέλων Potts δίνει τη δυνατότητα της έρευνας των εσωτερικών στοιχείων ενός σύνθετου προβλήματος γειτνίασης και τη δυνατότητα να προβλέψουμε πώς αυτά θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, ώστε εντέλει να μπορέσουμε να καθορίσουμε τη γενική συμπεριφορά της ομάδας - γειτονιάς. Δηλαδή, το μοντέλο μελετά τα μικροσκοπικά εσωτερικά στοιχεία και με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους, μας δίνει μια πιθανή μακροσκοπική έκβαση που μπορεί να παρατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. 3.1 Επιλογή του Χωρικού μοντέλου Οι μετρήσεις μας, που είναι το πλήθος των κρουσμάτων γύρω από μία ασθένεια για μία συγκεκριμένη περιοχή, θεωρούμε ότι είναι τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί κατανομή Poisson. Το συμπέρασμα που θα προκύψει από την επεξεργασία, εκτελείται μέσα σε ένα Μπεϋζιανό πλαίσιο εφαρμογής, με βάση τη μέθοδο Markov Chain Monte Carlo. Η μελέτη μας εστιάζεται σε επιδημιολογικές εφαρμογές, πάνω σε δεδομένα για μία σπάνια μορφή καρκίνου στη Γαλλία. Στην έρευνά μας ενδιαφερόμαστε για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και πως αυτά υιοθετούνται στον τομέα της χαρτογράφησης ασθενειών. Οδηγός για την έρευνά μας αυτή ήταν το επιστημονικό άρθρο των Peter J. Green και Sylvia Richardson που δημοσιεύθηκε το 2002 από την Αμερικάνικη Στατιστική Υπηρεσία, με τίτλο: «Hidden Markov Models and Disease Mapping» για την ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας. Στην ανάπτυξη της Μπεϋζιανής προσέγγισής μας, εξετάζουμε ένα μοντέλο Poisson στην απλή μορφή: για (3) όπου, ο δείκτης της κάθε περιοχής, είναι το παρατηρούμενο πλήθος επιπτώσεων ή θανάτων ασθενειών στην περιοχή, είναι μία σταθερά, που καθορίζει το μέγεθος πληθυσμών και είναι μια τιμή σχετική με τη μεταβλητή κινδύνου, όπου είναι και ο κύριος στόχος του συμπεράσματός μας (ζητούμενο). Χρησιμοποιώντας τον όρο «κίνδυνος» αναφερόμαστε στο ρυθμό γεγονότων κρουσμάτων ανά πληθυσμιακή μονάδα. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα για της σχέσης (3) και τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στα αποτελέσματα των Poisson δεδομένων. Τα ακολουθούν μίξη Poisson, ενώ τα παίρνουν τιμές από ένα πεπερασμένο σύνολο όπως στη μίξη Poisson κατανομών. Όμως εδώ, η Κρυμμένη διαδικασία που καθορίζει από ποια συνιστώσα έρχεται κάθε περιοχή, ακολουθεί το μοντέλο Potts και έτσι οι είναι οι κρυφές μεταβλητές της κατανομής που λαμβάνουν τιμές, όπου k τα διαφορετικά τμήματα επικινδυνότητας. Ακολουθούμε δηλαδή τη μέθοδο της αύξησης δεδομένων (data augmentation). Επισημαίνεται ότι οι ιδιαιτερότητες της εκ των προτέρων δεν επιβάλλονται στην εκ των υστέρων συμπερασματολογία μας, υπό την έννοια ότι οποιοδήποτε μοντέλο μπορεί να μας παρέχει μία ομαλή εκτίμηση κινδύνου. Βασικό στοιχείο της προσέγγισής μας βρίσκεται στην εκτίμηση των Κρυμμένων μεταβλητών της, που υποδεικνύει από ποια συνιστώσα της μίξης (δηλαδή από ποιο βαθμό επικινδυνότητας) προέρχεται η κάθε περιοχή. Τα διαμορφώνονται με την από κοινού κατανομή, ως εξής: Όπου παράμετρος που θεωρούμε σταθερή. Παίρνει τιμές, όσο πιο κοντά στο 0, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός εξάρτησης. όπου (4) και, είναι δύο περιοχές που όταν συνδέονται με τις σχέσεις με ή τότε θα τις λέμε γειτονικές 5

6 Τελικά, η από κοινού κατανομή μας, δίνεται ως ακολούθως: (6) όπου σταθερό σταθερό για (5) και το ζητούμενο. Χρησιμοποιώντας τις MCMC μεθόδους, κάνουμε Μπεϋζιανή συμπερασματολογία για τα Χωρικά Κρυμμένα Μαρκοβιανά μοντέλα Poisson, όπου προσομοιώνουμε ακολουθιακά και επαναληπτικά τις ποσότητες λ και z. Τα z από την από κοινού posterior και τα λ χρησιμοποιώντας βήμα Metropolis-Hasting. Τελικώς, η πιθανότητα αποδοχής για τη συμπλήρωση όλων των ανανεώσεων, διαμορφώνεται από την εκ των προτέρων αναλογία (7) Και εφαρμόζοντας μετασχηματισμό λογαρίθμου, λαμβάνουμε τελικώς:. (8) 3.2 Εφαρμογή σε Προσομοιωμένα δεδομένα Στο κομμάτι αυτό, ερευνούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μοντέλου μας και της απόδοσής του. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το χωρικό σχεδιάγραμμα των 94 γαλλικών διαμερισμάτων στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Για να εξετάσουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του μοντέλου μας, παράγουμε τρία σύνολα δεδομένων που αντιστοιχούν στα αντιπαραβαλλόμενα γεωγραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, υπό τους προσομοιωμένους κινδύνους. Ειδικότερα, ως «Block4» αναφέρεται η χωρική δομή όπου η μεταβλητή λαμβάνει τιμή γενικά, ενώ τέσσερις ομάδες περιοχών λαμβάνουν τιμή του ίση με 1.5. Αυτές οι τέσσερις ομάδες περιοχών αποτελούνται από μία ενιαία πληθυσμιακά περιοχή, από μία ομάδα πέντε αγροτικών διαμερισμάτων και από δύο περιοχές εκ των οποίων η μία είναι στο βορρά και η άλλη στο νότο (σχήμα 4). Ως «Βορράς Νότος» αναφέρεται η χωρική δομή όπου η μεταβλητή που λαμβάνει τιμή περιορίζεται στις περιοχές του βόρειου τμήματος της Γαλλίας, ενώ για τις περιοχές του νότιου τμήματος η μεταβλητή λαμβάνει τιμή (σχήμα 5). Τέλος, χωρίζουμε την ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας σε τρεις οριζόντιες ζώνες επικινδυνότητας, όπου η μεταβλητή που λαμβάνει τιμή περιορίζεται στο βόρειο τμήμα, η μεταβλητή που λαμβάνει τιμή περιορίζεται στο κεντρικό τμήμα και η μεταβλητή που λαμβάνει τιμή περιορίζεται στο νότιο τμήμα (3 η ζώνη). 6

7 Σχήμα 4. «Block4», Peter J. Green and Richardson 2002 Σχήμα 5. «Βορράς Νότος», παρούσα μελέτη Στα παραπάνω σχήματα 4 και 5 απεικονίζεται η κατανομή των τιμών του στην περιοχή της Γαλλίας σύμφωνα με τις τιμές που προαναφέραμε. Φαίνονται καθαρά και τα 94 γεωγραφικά διαμερίσματα, ενώ οι αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου δείχνουν με λεπτομέρεια τις διαβαθμίσεις των τιμών του. Όλα τα αποτελέσματα αντιστοιχούν σε τρέξιμο κύκλων του αλγορίθμου όταν και. Η απόδοση της μίξης ήταν ικανοποιητική, με τα ποσοστά περίπου 10% αποδοχής, εκτός από περιπτώσεις όπου τα στοιχεία υποστηρίζουν ένα χαμηλό αριθμό δεδομένων. Το κύριο ενδιαφέρον μας είναι στη χωρική μεταβλητή με βάση τις εκ των υστέρων πιθανότητες. Η κεντρική ιδέα της προσομοίωσης ήταν για τα συγκεκριμένα και και έχοντας τους συντελεστές πληθυσμού για κάθε περιοχή, να προσομοιώσουμε τα για της κάθε περιοχής, δηλαδή τις παρατηρούμενες τιμές κρουσμάτων, από την κατανομή, όπου τα παρατηρούμενα SMRs θα δίνονται από το πηλίκο. Για το σχήμα «Block4»: Με χρήση κώδικα Matlab λαμβάνουμε όλα τα ακόλουθα αποτελέσματα: παίρνουμε μία εκ των υστέρων μέση τιμή για το με τυπική απόκλιση και για το με τυπική απόκλιση , αντίστοιχα. Οι 83 από τις 94 περιοχές που εξετάσαμε κατατάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία με και οι υπόλοιπες στη δεύτερη με. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τον πίνακα των που λάβαμε κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου. Δηλαδή το ποσοστό κατανομής των είναι υπέρ του, όπως και αναμενόταν. Το χρονόγραμμα για τον διαχωρισμό των λ στο δείγμα των 94 περιοχών απεικονίζεται στο σχήμα 7. Για το σχήμα «Βορράς Νότος»: Παίρνουμε μία εκ των υστέρων μέση τιμή για το με τυπική απόκλιση και για το με τυπική απόκλιση , αντίστοιχα. Οι 49 από τις 94 περιοχές που εξετάσαμε κατατάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία με (Βορράς) και οι υπόλοιπες στη δεύτερη με (Νότος). Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τον πίνακα των που λάβαμε κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου, όπου το ποσοστό κατανομής των είναι υπέρ του.το αντίστοιχο χρονόγραμμα για τον διαχωρισμό των λ στο δείγμα των 94 περιοχών απεικονίζεται στο σχήμα 8. Για το σχήμα των «τριών ζωνών»: Παίρνουμε μία εκ των υστέρων μέση τιμή για το λ με τυπική απόκλιση, για το με τυπική απόκλιση και για το με τυπική απόκλιση , αντίστοιχα. Θεωρώντας αυτή τη φορά ότι το. Οι 53 από τις 94 περιοχές που εξετάσαμε κατατάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία με (Βορράς), οι 10 από τις 94 στη δεύτερη κατηγορία (Κεντρικό τμήμα) και οι υπόλοιπες στην τρίτη με (Νότος). Το 7

8 συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τον πίνακα των που λάβαμε κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου. Ομοίως, το χρονόγραμμα για τον διαχωρισμό των λ στο δείγμα των 94 περιοχών, φαίνεται στο σχήμα Σχήμα 7. Το χρονόγραμμα από τις εκ των υστέρων τιμές των (με μπλέ) και (με πράσινο). Ακολουθούν τα χρονογράμματα από τις εκ των υστέρων τιμές των λ (με μπλέ) και λ (με πράσινο) στο σχήμα 8 και τα χρονογράμματα από τις εκ των υστέρων τιμές των λ (με μπλέ), λ (με πράσινο) και λ (με κόκκινο), στο σχήμα Σχήμα 8. Το χρονόγραμμα από τις εκ των υστέρων τιμές των (με μπλέ) και (με πράσινο). 8

9 Σχήμα 9. Το χρονόγραμμα από τις εκ των υστέρων τιμές των (με μπλέ), (με πράσινο) και (με κόκκινο) 3.3 Εφαρμογή σε Πραγματικά δεδομένα Τα δεδομένα μας, προέρχονται από παρατηρήσεις κρούσματα θανάτων από καρκίνο της στοματικής κοιλότητας και η ερευνά μας εστιάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλίας. Τα αποτελέσματά μας αντιστοιχούν σε ένα τρέξιμο κύκλων του αλγορίθμου μας όταν το (όπου το πλήθος των κατηγοριών που χωρίζουμε το δείγμα μας, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας). Μετά από έναν ικανό αριθμό επαναλήψεων παίρνουμε μία εκ των υστέρων μέση τιμή για το και για το, αντίστοιχα. Εξετάζοντας για ορισμένες περιοχές της Γαλλίας μπορούμε να προβλέψουμε, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, σε τι βαθμό επικινδυνότητας μπορούμε να την κατατάξουμε. Επιλέγουμε τυχαία την περιοχή Indre - et - Loir της Γαλλίας και λαμβάνουμε το παρακάτω ιστόγραμμα, σχήμα 10, όπου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από τις φορές τρεξίματος του αλγορίθμου μας, τις 6480 φορές ( ) κατατάχθηκε στη δεύτερη κατηγορία επικινδυνότητας, ( ) με τον υψηλό συντελεστή. Αποτέλεσμα που μας δείχνει ότι η περιοχή αυτή παρουσιάζει γενικά υψηλό συντελεστή θνησιμότητας. Ομοίως εξετάζουμε και την περιοχή Aveyron, σχήμα 11, δείχνοντας ότι σε αυτή την περιοχή ο λόγος θνησιμότητας είναι χαμηλός. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχουμε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας Σχήμα 10. Υψηλός συντελεστής θνησιμότητας 9

10 Σχήμα 11. Ο λόγος θνησιμότητας είναι χαμηλός Τα όσα συμπεράσματα παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορούν πολύ εύκολα να διευρυνθούν αν αυξήσουμε τις κατηγορίες που κατατάσσουμε το λόγο θνησιμότητας. Εξετάζοντας την περίπτωση που το, τα αποτελέσματά μας, αντιστοιχούν σε ένα τρέξιμο κύκλων του αλγορίθμου. Μετά δηλαδή από έναν ικανό αριθμό επαναλήψεων παίρνουμε μία εκ των υστέρων μέση τιμή για τα, και αντίστοιχα. Αν τώρα επιλέξουμε μία άλλη περιοχή, για παράδειγμα την Yonne, σχήμα 12, παρατηρούμε ότι ο λόγος θνησιμότητας για τον καρκίνο της στοματικής κοιλότητας «μοιράζεται» και στις τρεις κατηγορίες, με μία τάση μετακίνησης στη 2 η κατηγορία επικινδυνότητας, σε ποσοστό Bin Count: 5.33e+003 Bin Center: 1.9 Bin Edges: [1.8, 2] Bin Count: 8 Bin Center: 1.1 Bin Edges: [-Inf, 1.2] Σχήμα 12. Οριακή κατάταξη λόγου θνησιμότητας στη δεύτερη κατηγορία 4. Συμπεράσματα Από την παραπάνω ανάλυση, σε προσομοιωμένα και σε πραγματικά δεδομένα, γίνεται σαφές ότι το ναι μεν δείχνει την «επικινδυνότητα» μιας περιοχής από μόνο του δε μας εξασφαλίζει όμως αναλογικά το πλήθος των παρατηρήσεων/αναμενόμενα κρούσματα για την περιοχή αυτή. Δηλαδή την πρόβλεψη πως όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η τιμή του πλήθους των κρουσμάτων της περιοχής, αν και σε πρώτη ανάγνωση προς τα εκεί οδηγείται ο ερευνητής. Αλλά αντίθετα, ο συνδυασμός του με τα (όπου ο συντελεστής αναλογίας πληθυσμού) μας δίνουν τελικά τη ζητούμενη πρόβλεψη. Συγκεκριμένα το γινόμενο μας δίνει τον ρυθμό εμφάνισης κρουσμάτων μέσω της Poisson κατανομής και από εκεί εξάγονται τα διάφορα συμπεράσματά μας. Το αξιοσημείωτο είναι, πως θα μπορούσαμε να έχουμε χαμηλό συντελεστή για μια περιοχή, αλλά η αναλογία πληθυσμού ( ) για τη συγκεκριμένη περιοχή να είναι αρκετά μεγάλη με αποτέλεσμα το γινόμενο των δύο τιμών και τελικώς ο ρυθμός Poisson να μας δώσουν ένα πλήθος κρουσμάτων αρκετά μεγαλύτερο από μία άλλη περιοχή σύγκρισης που θα συνέβαινε το αντίστροφο (υψηλό και χαμηλή αναλογία πληθυσμού ). Παρόλα αυτά, στη χωρική στατιστική και πιο ρεαλιστικά στην καθημερινότητά μας, ένας υψηλός δείκτης θνησιμότητας σε μία γεωγραφική περιοχή δε θεωρείται καθόλου αμελητέος παράγοντας. 10

11 Έχει επιπτώσεις σε διάφορους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνικούς τομείς, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους διάφορους φορείς που δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή που εξετάζεται. Kοιτώντας τα διάφορα στοιχεία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας (με την αρίθμηση των γεωγραφικών διαμερισμάτων της να χρονολογείται από το 1990), τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι δείκτες θνησιμότητας παρουσίασαν μία αυξητική τάση από τη στιγμή που άρχισαν εσωτερικές μεταναστεύσεις των κατοίκων από τις μεγάλες πόλεις στις μικρότερες (για ανεύρεση εργασίας) -όπου υπήρχαν εργοστάσια- λόγω του κορεσμού σε εργασίες που έχει αγγίξει τις μεγαλουπόλεις. Το αξιοσημείωτο είναι ότι για πολλές δεκαετίες θεωρούνταν υπεύθυνοι για την έξαρση των ασθενειών τα εξωτερικά μεταναστευτικά ρεύματα που εισέρχονταν στη χώρα. Τώρα όμως διαπιστώνουμε ότι και η εσωτερική μετανάστευση επηρεάζει τους δείκτες. 5. Βιβλιογραφία Ελληνική Απεικονίσεις χαρτών, Ινστιτούτα Γεωγραφικής Ανάλυσης & Μελέτης Γαλλίας (5/2007). Κουτσόπουλος, Κ. (2002), Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών & ανάλυση χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. Νάκος, Β. (2006), Στατιστικά Δείγματα και Χαρτομετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Παπαϊωάννου Τ. (1997), Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Ιωάννινα. Τσάτσαρης, Α. και Ι. Κάτσιος, Μ. Δημητράκης, Ρ. Ντούβαλη, Γεωγραφικός χώρος & Ασθένειες (Έρευνες Διατριβές). Διεθνής Administration territorial de la France (2009). Baum (1972), The Forward Backward Algorithm, Volume 3, Issue 6, pp: Bernado, J.M. and Smith, A.F.M. (1994). Bayesian Theory, Wiley, Chichester. Bernardinelli, L. (1995) Statistics in Medecine, American Journal of Epidemiology (Disease Mapping), Volume 14, Issue 21-22, pp Diggle, P.J., Spatial Analyses of Spatial Point Patterns, Journal of the Royal Statistical Society 1996, Spatial Statistic, Professor of Statistics Lancaster University. Ferrnhead, P. and Meligkotsidou, L. (2004). Exact filtering for partially observed continuous time models. Journal of the Royal Statistical Society, series B. Gelman et al. (1995) & Carlin and Louis (1996), Practical applications on MCMC, Volume 60, Series B, pp: Gesler (1986), Medical Geography, Volume 23, Issue 10, pp: Goodchild (1985), Geographic Information System (GIS), Volume 6, pp: Green, P. J. and S. Richardson (2002), Hidden Markov Models and Disease Mapping, American Statistical Association. Greenwood and Yule (1920), "The Statistics of Anti-Typhoid and Anti-Cholera Inoculations, and the Interpretation of such Statistics in General", Proceedings of the Royal Society of Medicine (Epidemiology). Graham J. Upton & Bernard Fingelton: Spatial Data Analysis by Example Volume 1: Point Pattern and Quantitative Data. John Wiley & Sons, New York Meligkotsidou Loukia, Bayesian Inference, Athens 2008, (in greek). National Center for Geographic Information and Analysis, 1990 Scott, S.L. (2002) Bayesian Methods for Hidden Markov Models: Recursive computing in the 21 th century. Snow, J. (1978), Public health research, Volume 47, No 9, pp: Koutsourelis, A., Bayesian Inference for Hidden Markov Models with Applications in Financial Econometrics, Lancaster Tomlin, (1990) Geographic Information systems and cartographic modeling, Volume 6, Issue 1, pp:

Πρόγραμμα Συνεδρίου και Τόμος Περιλήψεων

Πρόγραμμα Συνεδρίου και Τόμος Περιλήψεων Hellenic Society of Swedish Scholars Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης Πρόγραμμα Συνεδρίου και Τόμος Περιλήψεων Επιμέλεια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζαβουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ URBAN RENEWAL MEASUREMENT ISSUES IN ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στεργίου, Μαργαρίτα 1,* Σιδηρόπουλος, Γεώργιος 2 1 Υπ.Διδάκτορας, ΜSc Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις»

«Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Σ. Καλογήρου, Μ. Γιαουτζή, Α. Μπίσκα, Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης, Τόμος ΙΙ (1), Δεκέμβριος 2011, σσ. 77-85 77 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών

Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Π Κ Τ Η Μ.& Μ. Η/Υ Επιτάχυνση του αλγορίθμου αναγνώρισης φωνής Sphinx 3 με χρήση πολυεπεξεργαστικής κάρτας γραφικών Συγγραφέας: Δημήτρης Τσιαμασιώτης Ιανουάριος 2012 Περίληψη Το τελευταίο καιρό, ο παράλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο Υπολογισμό

Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο Υπολογισμό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Διαχείριση Πληροφορίας Πλαισίου για το Διάχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή τεχνικών Data Mining σε δεδομένα κυκλοφορίας οδικού δικτύου ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Μ.: 1010 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία μοντέλου γνώσης από βάση δεδομένων βλαβών ΑDSL με την χρήση εργαλείων DATA

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώρα Τσώλη. Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠΠΠ) Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα theodoratsoli@gmail.

Θεοδώρα Τσώλη. Πάντειον Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη-Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠΠΠ) Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα theodoratsoli@gmail. Έρευνα θεματικής συσχέτισης δεδομένων χρήσης βιβλιακού υλικού και πρόσβασης σε αυτό (δανεισμών και διαδανεισμών) και δεδομένων τοπικής συλλογής. Συμπεράσματα σχετικά με την ανάπτυξη της συλλογής. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα