ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Κοσµόπουλος Πάνος 1, Κυριακίδης Παύλος 2 1 ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αν. Καθηγητής, 2 Φοιτητής επί πτυχίο Μηχ. Περ/ντος Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασµού Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Βας. Σοφίας 12 Ξάνθη Τ.Κ. 670 T/F KEYWORDS Κτίρια γραφείων, Ενεργειακή εκτίµηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύγχρονο κτιριακό περιβάλλον είναι ένας τοµέας του ανθρώπινου πολιτισµού µε µεγάλες καταναλώσεις ενέργειας. Ιδιαίτερα µάλιστα τα σύγχρονα κτίρια γραφείων, σαν αποτέλεσµα των υλικών και του τρόπου κατασκευής τους, παρουσιάζουν υψηλότερες καταναλώσεις από άλλα κτίρια. Η παρακάτω εργασία παρουσιάζει και αναλύει τα αποτελέσµατα µελέτης της ενεργειακής κατάστασης ενός σύγχρονου κτιρίου γραφείων στην περιοχή της Ξάνθης, και την εκτιµά συγκρίνοντας την µε άλλα κτίρια γραφείων της περιοχής. ENERGY EVALUATION OF MODERN OFFICE BUILDING IN THE REGION OF XANTHI Kosmopoulos Panos 1, Kiriakidis Pavlos 2 1 Dr Architect, Ass. Professor, 2 Undergraduate Env. Engineer Laboratory of Environmental and Humane Design, Department of Envoronmental Engineering, Democritus University of Thrace, Vas. Sofias 12, 6711 Xanthi, T/F KEYWORDS Office buildings, Energy evaluation ABSTRACT The modern building environment is a part of human culture with high energy consumption. Especially the modern office buildings, as a result of the materials and the way of construction, have higher energy consumption from other buildings. This paper presents and analyzes the results of an energy status study of a modern office building in the region of Xanthi, evaluating and comparing it with other office buildings in the same region. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντικό κοµµάτι του σύγχρονου πολιτισµού που καταναλώνει µεγάλα ποσά ενέργειας είναι το κτιστό κτιριακό περιβάλλον. Η υιοθέτηση λοιπόν σε αυτό τεχνολογιών που θα βοηθούσαν στην εξοικονόµηση ενέργεια σε αυτό αποτελεί µια σοβαρή προοπτική. Το κτιστό κτιριακό περιβάλλον µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στα κτίρια κατοικιών και στα κτίρια που έχουν άλλες χρήσεις, όπως γραφείων, εµπορικών κέντρων αποθηκών κ.α. Τα κτίρια γραφείων όπως αυτό που µελετάται είναι µια πολύ σηµαντική κατηγορία κτιρίων για παραπάνω από ένα λόγους [1]. Είναι καταρχάς κτίρια µεγάλης οικονοµικής σηµασίας και συνήθως κατασκευάζονται σε περιοχές που το κόστος της γης είναι υψηλό. Πρέπει να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά, παρόλο που οι συγκεκριµένες επιθυµίες και απαιτήσεις του κάθε ατόµου µπορεί να είναι διαφορετικές από των υπολοίπων. Επίσης επειδή συχνά τα κτίρια αυτά αποτελούν σύµβολα κύρους και προβολής των επιχειρήσεων, είτε αυτές ανήκουν στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, η µορφή τους δεν συµβαδίζει πολλές φορές µε τον ορθολογισµό που απαιτείται κατά τον σχεδιασµό. Επίσης τα κτίρια αυτά υφίστανται συχνές και εντατικές πολλές φορές, ανακατασκευές. Τέλος λειτουργούν περιοδικά µέσα στο 24ωρο και στις ηµέρες της εβδοµάδας. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Το κτίριο το οποίο µελετήθηκε είναι ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της πόλης της Ξάνθης στο 6 ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Ξάνθης- Καβάλας. Η επιλογή του κτιρίου για µελέτη έγινε µε βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριµένο κτίριο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η πρόσφατη κατασκευή του, ώστε να έχουν εφαρµοστεί οι σύγχρονοι κανονισµοί θερµοµόνωσης που ισχύουν σήµερα στην χώρα µας, να είναι όσο το δυνατόν πιο αποµονωµένο, ώστε να µην υπάρχουν κτίρια κοντά του που να περιορίζουν τον ηλιασµό ή το σκιασµό κατά την διάρκεια της ηµέρας και τέλος η εσωτερική δοµή του κτιρίου και οι ιδιαιτερότητές της, που θα αναλυθούν παρακάτω. Το κτίριο βρίσκεται µέσα σε περιφραγµένο χώρο και το εµβαδόν που καλύπτει στην κάτοψή του χώρου αυτού είναι 893 m 2. Ο προσανατολισµός του κτιρίου όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1 είναι έχοντας τις µικρές πλευρές σε προσανατολισµό Βορρά-Νότου. Αποτελείται από ισόγειο, 1 ο και 2 ο όροφο ίσου εµβαδού (893 m 2 ) και υπόγειο εµβαδού 883 m 2. Εσωτερικά το κτίριο διαιρείται σε τρία τµήµατα όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 1. Τα τµήµατα 1 και 3 αποτελούν αίθουσες εργασίας που είναι όµοιες µεταξύ τους, σε κάθε όροφο εκτός του δευτέρου που στο τµήµα 3 υπάρχουν γραφεία των ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων και του διευθυντή. Στο τµήµα 2 υπάρχουν το κλιµακοστάσιο, οι χώροι των ανελκυστήρων, οι τουαλέτες του κτιρίου και χώρος που χρησιµοποιείται σαν κυλικείο στο ισόγειο και στον 1 ο όροφο, ενώ στον 2 ο είναι χώρος που υπάρχουν µηχανήµατα που εξυπηρετούν τις εργασίες του κτιρίου. Το υπόγειο είναι ένας ενιαίος χώρος που βρίσκονται τα µηχανήµατα του κλιµατισµού και ο υπόλοιπος βασικός Η/Μ εξοπλισµός του κτιρίου. Η οροφή του κτιρίου είναι επίπεδη, χωρίς να υπάρχει κάποια σκεπή ή στέγαστρο που να την προφυλάσσει από την άµεση επαφή µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τέλος το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κτιρίου εσωτερικά ως προς το σχεδιασµό και την µορφή του είναι το άνοιγµα τύπου αιθρίου που υπάρχει στο πάτωµα του 1 ου και 2 ου ορόφου ακριβώς πάνω από τον χώρο υποδοχής. Τα ανοίγµατα αυτά είναι πανοµοιότυπα, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2 και έχουν εµβαδόν m 2. 2

3 1 3 2 Σχέδιο 1: Κάτοψη του Ισογείου του κτιρίου ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΙΘΡΙΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΟΡΟΦΟΥ Σχέδιο 2: Κάτοψη του κεντρικού τµήµατος του 1 ου ορόφου του κτιρίου Το χαρακτηριστικό αυτό του κτιρίου έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς δηµιουργείται στο κτίριο φαινόµενο καµινάδας, όπου ο θερµός αέρας ανεβαίνει από το ισόγειο προς τον δεύτερο όροφο αυξάνοντας έτσι τις συνολικές απαιτήσεις για ψύξη λιγότερο στον 1 ο όροφο και πολύ περισσότερο στον 2 ο. Το φαινόµενο αυτό είναι περισσότερο έντονο στο κεντρικό τµήµα του κτιρίου προς τα δυτικά επειδή οι επιφάνειες είναι εξ ολοκλήρου από γυαλί και ο ηλιασµός διαρκεί για περισσότερη ώρα απ ότι στην ανατολική πλευρά του κτιρίου. Από κατασκευαστικής άποψης το κτίριο έχει φέροντα οργανισµό από µεταλλική κατασκευή. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων είναι γυψοσανίδες, ενώ τα ταβάνια έχουν ψευδοροφές. Εξωτερικά το κτίριο είναι επενδεδυµένο µε φύλλα αλουµινίου σκούρου γκρι χρώµατος. Οι διαφανείς επιφάνειες δεν ανοίγουν σε κανένα σηµείο του κτιρίου και αποτελούνται από διπλά τζάµια σε αλουµινένια κουφώµατα. Τοπογραφικά το κτίριο βρίσκεται σε περιοχή χωρίς εδαφικές εξάρσεις στην πεδιάδα της Ξάνθης. Σε µικρή όµως απόσταση προς βορρά βρίσκονται οι παρυφές των λόφων που ορίζουν την αρχή των χαµηλότερων τµηµάτων της οροσειράς της Ροδόπης. Η κλιµατολογία της περιοχής παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς στην περιοχή πνέουν το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους άνεµοι µε βορινή διεύθυνση. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές µετεωρολογικών µεγεθών κατά την διάρκεια της µελέτης. 3

4 Σχετική υγρασία Θερµ/σία αέρα Θερµ/σία εδάφους Ατµ/κή πίεση Ηλιακή ενέργεια Ταχύτητα ανέµου Μηνιαία βροχόπτωση %RH C C mb W/m 2 m/s mm ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μέσες µηνιαίες τιµές των µετεωρολογικών µεγεθών και µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης για την περίοδο µελέτης 3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου έγινε µε επιτόπια έρευνα και µελέτη των καταναλώσεων του κτιρίου. Το κτίριο χρησιµοποιεί για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών ηλεκτρικό ρεύµα που προµηθεύεται από το δίκτυο της.ε.η.. Πετρέλαιο δεν χρησιµοποιείται καθώς η ψύξη και η θέρµανση του κτιρίου καλύπτεται από σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού που λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια. Τα κυριότερα συστήµατα του κτιρίου που καταναλώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας είναι: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που υπάρχουν στις αίθουσες εργασίας και τα υποστηρικτικά τους συστήµατα, τα συστήµατα φωτισµού και το κλιµατιστικό του κτιρίου. Το σύστηµα κλιµατισµού καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου εκτός από αυτόν του υπογείου και του κεντρικού τµήµατος του κτιρίου (τµήµα 2 και 3, σχέδιο 1). Η ρύθµιση της λειτουργίας του κλιµατισµού γίνεται µε θερµοστάτες, οι οποίοι ρυθµίζουν την λειτουργία του ανά όροφο στις δύο αίθουσες εργασίας. Το κυλικείο σε κάθε όροφο έχει το δικό του θερµοστάτη και ο κλιµατισµός σε αυτούς τους δύο χώρους λειτουργεί αυτόνοµα από τους υπόλοιπους. Κατά την περίοδο της µελέτης ο κλιµατισµός χρησιµοποιούνταν σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας στον τρίτο, στον δεύτερο τις περισσότερες µέρες που υπήρχε υψηλή εξωτερική θερµοκρασία, ενώ στο ισόγειο η χρήση του ήταν περιστασιακή. Στους χώρους των κυλικείων η χρήση του ήταν επίσης περιστασιακή. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονται συγκεντρωµένοι σε 4 αίθουσες του κτιρίου: στις δύο αίθουσες του ισογείου, στην βορινή αίθουσα του 1 ου ορόφου και σε µια µικρότερη αίθουσα του 2 ου ορόφου. Στις τρεις πρώτες αίθουσες υπάρχουν από 50 ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην καθεµία ενώ στην τέταρτη υπάρχουν 27, συνολικά 177 µηχανήµατα υπάρχουν και λειτουργούν στο κτίριο. Η ονοµαστική ισχύς του καθενός είναι 0,3 KW [2]. Ο φωτισµός του κτιρίου γίνεται µε λαµπτήρες φθορισµού ισχύος 18 Watt και η συνολική εγκατεστηµένη ισχύ στο κτίριο 6,7 KW. Τα φώτα στο κτίριο κατά την περίοδο µελέτης ήταν σε λειτουργία στις αίθουσες εργασίας το διάστηµα που υπήρχαν εργαζόµενοι, από τις 7:00 π.µ. έως τις 11:00 µ.µ., ενώ στο κεντρικό τµήµα του κτιρίου από την ώρα που σκοτεινιάζει µέχρι τις 11 µ.µ.. Στους χώρους που δεν υπήρχαν εργαζόµενοι τα φώτα δεν λειτουργούσαν ποτέ, ενώ από τις 11:00 µ.µ. µέχρι τις 7:00 π.µ. τα φώτα ήταν κλειστά σε όλο το κτίριο. 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Η εκτίµηση των ενεργειακών απωλειών του κελύφους του κτιρίου έγινε µε την χρήση κάµερας υπερύθρων. Με την χρήση της έγινε εντοπισµός των σηµείων του κελύφους στα οποία δηµιουργούνται θερµογέφυρες µεταφέροντας θερµότητα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του κτιρίου και αντίστροφα, καθώς και σηµείων του κελύφους που η µόνωση είναι κατεστραµµένη ή δεν υπάρχει καθόλου και ποσοτικοποιήθηκε το µέγεθος και καθορίστηκε η ένταση του φαινοµένου [3]. Το κτίριο εξετάστηκε συνολικά σε όλα τα πιθανά σηµεία στα οποία ίσως να δηµιουργούνταν 4

5 κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις. Οι ώρες κατά τις οποίες λήφθηκαν τα δεδοµένα ήταν κατά την διάρκεια της ηµέρας ενώ υπήρχαν εργαζόµενοι στο κτίριο. Οι όψεις στις οποίες επικεντρώθηκε η µελέτη µε την θερµική κάµερα ήταν η Ανατολική, η Νότια και η υτική. Η Βόρεια πλευρά του κτιρίου δεν µελετήθηκε τόσο έντονα, καθώς δεν υπήρχαν σηµαντικά θερµικά φορτία που να την επιβαρύνουν, αφού ο ήλιος την έβλεπε για λίγα µόνο λεπτά κατά τη δύση του, και οι γυάλινες επιφάνειές της είναι πολύ µικρές σε σχέση µε του κτιρίου συνολικά. Από τη µελέτη προέκυψε ότι τα σηµεία του κτιρίου στα οποία δηµιουργούνται θερµογέφυρες είναι οι γυάλινες επιφάνειές του και τα αλουµινένια πλαίσια των παραθύρων του. Σηµεία στην τοιχοποιία στα οποία δεν υπήρχε καθόλου µόνωση ή υπήρχε αλλά να ήταν καταστραµµένη δεν εντοπίστηκαν. Τα διαγράµµατα 1,2,3,4,5 και 6 δείχνουν την θερµοκρασιακή διακύµανση σε σταθερά επιλεγµένα σηµεία του κτιρίου µε προσανατολισµό Ανατολικά, Νότια και υτικά. Τα σηµεία που επιλέχτηκαν βρίσκονται όλα στην νότια αίθουσα του κτιρίου στον 1 ο όροφο, που δεν υπήρχαν εργαζόµενοι, ώστε να εκτιµηθεί η συνεισφορά καθαρά των περιβαλλοντικών παραγόντων στην θερµική φόρτιση του κτιρίου. Στα διαγράµµατα αυτά φαίνεται η θερµοκρασιακή διακύµανση των τριών στοιχείων που αποτελούν το κέλυφος του κτιρίου, δηλαδή του τοίχου, που λαµβάνεται σαν ένα ενιαίο σώµα, του πλαισίου του παραθύρου και του τζαµιού. Επίσης στα γραφήµατα παρουσιάζονται οι διαφορές θερµοκρασίας µεταξύ των διαφόρων σωµάτων αλλά και η εσωτερική θερµοκρασία του χώρου που γινόταν η µέτρηση καθώς και η εξωτερική θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της µέτρησης. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 8/7/ :52:48 :04:48 11:16:48 12:28:48 13:40:48 14:52:48 16:04:48 Χρόνος ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 9/7/ :16:48 12:28:48 13:40:48 14:52:48 16:04:48 Χρόνος ιάγραµµα 1 ιάγραµµα 2 5

6 ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 15/7/ :16:48 12:28:48 13:40:48 14:52:48 16:04:48 Χρόνος ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 19/7/ :48:00 13:12:00 15:36:00 Χρόνος ιάγραµµα 3 ιάγραµµα 4 6

7 ΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 29/6/ :04:48 12:28:48 14:52:48 Χρόνος ΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 5/7/ :40:48 16:04:48 18:28:48 :52:48 Αλουµίνιο Τζάµι Τοίχος Χρόνος Εσωτ ερική Εξ ωτ ερι κή Τζάµι -Τοίχος Αλουµίνιο-Τοίχος Αλουµίνιο-Τζάµι ιάγραµµα 5 ιάγραµµα 6 Από τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε τη θερµική φόρτιση των υλικών του κελύφους του κτιρίου και τους παράγοντες, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, που τα επηρεάζουν περισσότερο. Από τις παρατηρήσεις προέκυψε ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις θερµοκρασίες των υλικών είναι η θερµοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του χώρου, η διάρκεια ηλιασµού του σηµείου και η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα υλικά και ο βαθµός επιρροής των παραγόντων σε αυτά. Ο τρόπος µε τον οποίο ο κάθε παράγοντας επηρεάζει το κάθε υλικό (τζάµι, τοίχος, αλουµίνιο) οφείλεται στην έκταση της επιφάνειας επαφής, στον χρόνο έκθεσης στον παράγοντα και στις θερµικές ιδιότητες του κάθε υλικού, όπως τη θερµοχωρητικότητά του και το συντελεστή απορρόφησης. 7

8 Παράγων Υλικό Τοίχος Τζάµι Αλουµίνιο Εσωτερική Πολύ Αρκετά Ελάχιστα ιάρκεια Ηλιασµού Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Εξωτερική Ελάχιστα Λίγο Λίγο ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παράγοντες επιρροής Από τα διαγράµµατα προκύπτει ότι ο τοίχος έχει το µικρότερο εύρος διακυµάνσεων θερµοκρασίας κατά την διάρκεια των µετρήσεων, κατά µέσο όρο 5 ο C, το οποίο δείχνει την σχετικά καλή µόνωση του, αλλά και ότι η διακύµανση αυτή ακολουθεί ανάλογα την διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας. Η θερµοκρασία του τζαµιού έχει µεγαλύτερη διακύµανση τιµών, περίπου ο C, και η διακύµανσή της ακολουθεί αναλογικά, σε µικρότερο βαθµό βέβαια, την θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα. Σηµαντική όµως είναι και η θερµότητα που λαµβάνει κατά την διάρκεια του ηλιασµού καθώς η γραµµή φθίνει µετά το τέλος του ηλιασµού. Τέλος η θερµοκρασία του αλουµινίου εξαρτάται πρώτιστα από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σ αυτό και δευτερεύοντος από την θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα όταν ο ηλιασµός δεν υπάρχει ή δεν είναι έντονος. Οι µεγαλύτερες θερµοκρασιακές διαφορές εµφανίζονται µεταξύ του αλουµινίου και του τοίχου σαν αποτέλεσµα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ο µεν τοίχος, καθότι µονωµένος, διατηρεί µια θερµοκρασία σχετικά χαµηλή µε σχετικά µικρές διακυµάνσεις, το δε αλουµίνιο σαν µέταλλο είναι καλός αγωγός της θερµότητας, µε αποτέλεσµα να προσλαµβάνει και να αποδίδει θερµότητα πολύ εύκολα, ώστε και να αποκτά υψηλές θερµοκρασίες αλλά και να µην µπορεί να διατηρήσει µια σταθερή, µε µικρό εύρος διακυµάνσεων, θερµοκρασία. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται η µέγιστη και η ελάχιστη διαφορά θερµοκρασιών µεταξύ του αλουµινίου και του τοίχου, οι θερµοκρασίες που είχαν τα δύο υλικά και η θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου. ιαφορά θερµοκρασίας ( ο C) Αλουµινίου ( ο C) Τοίχου ( o C) εσωτερικού χώρου ( o C) Μέγιστη διαφορά Θερµ/σίας 18,5 47,1 28,6 27 Ελάχιστη διαφορά Θερµ/σίας 2,9 29,1 26,2 25,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέγιστη και ελάχιστη µετρούµενη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του αλουµινίου και του τοίχου. ιαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι το κτίριο δεν είναι καλά µονωµένο στο κέλυφός του, αφού παρατηρήθηκαν διαφορές θερµοκρασίας των υλικών µέχρι και 18,5 ο C. Τα στοιχεία που θερµαίνονται περισσότερο στο κτίριο είναι οι γυάλινες επιφάνειές του και τα αλουµινένια πλαίσιά τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των θερµικών κερδών του κτιρίου προέρχεται καθαρά από τις διαφανείς, γυάλινες επιφάνειες του κελύφους, οι οποίες αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της εξωτερικής επιφάνειάς του. Συγκρίνοντας µάλιστα µε την χαµηλή θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου, η οποία οφείλεται στην συνεχή λειτουργία του κλιµατισµού στον χώρο που γίνονταν οι µετρήσεις, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις για κλιµατισµό του κτιρίου είναι πολύ αυξηµένες ώστε η θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου να διατηρείται σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, εξουδετερώνοντας τα θερµικά κέρδη. 5. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η έρευνα του αισθήµατος θερµικής άνεσης στο κτίριο από τους εργαζόµενους έγινε µε την κατάρτιση και την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, ώστε να προσδιοριστεί το εάν οι υπάρχουσες 8

9 περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου εργασίας τους και του κτιρίου γενικότερα τους ικανοποιούν. Η χρήση των ερωτηµατολογίων είναι σηµαντική, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να καταγραφεί η περιβαλλοντική στάση των εργαζοµένων απέναντι στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Η περιβαλλοντική στάση άλλωστε των εργαζοµένων, όπως εκφράστηκε µέσω των ερωτηµατολογίων είναι ουσιαστικά η αντίληψη και η αξιολόγηση του καθενός τους για τις συνθήκες του χώρου εργασίας του [4]. Το σύνολο των παραγόντων αυτών µπορούν να χωριστούν σε προσωπικούς και περιβαλλοντικούς[5]. Με την χρήση των ερωτηµατολογίων και των επιτόπιων µετρήσεων γίνεται προσπάθεια να καταµετρηθεί το σύνολο των παραγόντων αυτών και να προσδιοριστεί η σηµαντικότητά τους.. Η διάθεση των ερωτηµατολογίων στους εργαζόµενους έγινε µε βάση την αίθουσα εργασίας στην οποία εργάζονται, για να καταγραφούν και οι εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες της αίθουσας την ηµέρα που συµπληρώνονταν τα ερωτηµατολόγια. Στα διαγράµµατα 7 και 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν στην ερώτηση, πώς αντιλαµβάνονται τις θερµοκρασιακές συνθήκες στο χώρο εργασίας τους, για την νότια αίθουσα του ισογείου καθώς και οι θερµοκρασίες του χώρου εργασίας τους ( ιάγραµµα 9) κατά την ηµέρα που διεξήχθη η έρευνα µε τα ερωτηµατολόγια. Ισόγειο Νότια Αίθουσα- Λειτουργία κλιµατισµού Λίγη Ζέστη 0% Άνεση 6% Λίγη ροσιά 44% Ζέστη 3% Πολλή Ζέστη 0% ροσιά 28% Κρύο 19% Ισόγειο Νότια Αίθουσα- Μη λειτουργία κιµατισµού Πολλή Ζέστη 27% Ζέστη 18% ροσιά 0% Κρύο 0% Λίγη ροσιά 14% Άνεση 18% Λίγη Ζέστη 23% Κρύο ροσιά Λίγη ροσιά Άνεση Λίγη Ζέστη Ζέστη Πολλή Ζέστη ιάγραµµα 7 ιαγράµµατα 8 Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην ερώτηση αυτή ζητήθηκε να δοθούν το πολύ 2 απαντήσεις, ως αποτέλεσµα της παρατήρησης, που επιβεβαιώθηκε µε τις µετρήσεις, ότι υπάρχουν έντονες θερµοκρασιακές αυξοµειώσεις στους χώρους εργασίας, δηλαδή σε σύντοµο χρονικό διάστηµα υπάρχει άνοδος ή πτώση της θερµοκρασίας του χώρου. Αυτό οφείλεται στην χρήση του 9

10 κλιµατισµού, που έχει την ισχύ να ψύξει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τον χώρο, όµως ακριβώς λόγω των θερµικών κερδών από το κέλυφος του κτιρίου και από την θερµότητα των εργαζοµένων και των µηχανηµάτων, η θερµοκρασία του αυξάνει πολύ γρήγορα επίσης. Το αποτέλεσµα φαίνεται στα διαγράµµατα παρακάτω που δείχνουν την µεταβολή της θερµοκρασίας του κάθε χώρου εργασίας την ηµέρα που δίνονταν τα ερωτηµατολόγια για συµπλήρωση στους εργαζόµενους. Θερµοκρασιακή διακύµανση-νότια αίθουσα ισογείου-22/7/204 ( ο C) 25 9:36:00 :48:00 12:00:00 13:12:00 14:24:00 15:36:00 16:48:00 18:00:00 χρόνος ιάγραµµα 9 Από τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτει το σοβαρό πρόβληµα της έλλειψης σταθερής θερµοκρασίας στο χώρο, που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στις αίθουσες εργασίας τους κατά την λειτουργία ή µη του κλιµατισµού. Από τα διαγράµµατα άνεσης που παρουσιάστηκαν παραπάνω φαίνεται ότι ενώ τα ποσοστά των ατόµων που αισθάνονται ψύχρα στον χώρο εργασίας είναι αυξηµένα και των ατόµων που αισθάνονταν ζέστη είναι πολύ χαµηλά έως µηδενικά, κατά την λειτουργία του κλιµατισµού, µε την παύση της λειτουργίας του κλιµατισµού όµως η κατάσταση αντιστρέφεται πλήρως. Επίσης παρατηρείται ότι το ποσοστό άνεσης στους εργαζόµενους αυξάνει κατά τις περιόδους που δεν λειτουργεί ο κλιµατισµός στον χώρο. Το ποσοστό αυτό ξεκινά από 6% µε λειτουργία κλιµατισµού και φτάνει το 18% χωρίς κλιµατισµό, ποσοστό όµως το οποίο είναι σχετικά χαµηλό. Ακόµα διαπιστώνεται ότι κατά την διάρκεια της λειτουργίας του κλιµατισµού το ποσοστό των ατόµων που αισθάνονται θερµό το χώρο είναι πολύ µικρό (3%) ενώ το ποσοστό των ατόµων που τον αισθάνονται ψυχρό είναι πολύ υψηλό (91%). Τα πράγµατα αντιστρέφονται όταν δεν λειτουργεί ο κλιµατισµός οπότε το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν το χώρο θερµό είναι 68% και το ποσοστό που θεωρούν το χώρο ψυχρό είναι 14%. ιαπιστώνεται λοιπόν ότι το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου δεν µπορεί να διατηρήσει σταθερή θερµοκρασία έχοντας µάλιστα απότοµες αυξοµειώσεις, οι οποίες ενοχλούν τους εργαζόµενους. Επίσης φαίνεται ότι οι εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου δεν µπορούν να ικανοποιήσουν ουσιαστικά τους εργαζόµενους, αφού το ποσοστό των εργαζοµένων που αισθάνονται άνετα στις δύο θερµοκρασιακές καταστάσεις είναι πολύ µικρό. 6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου γραφείων που µελετήθηκε είναι ακόµη πιο σηµαντική εάν τα αποτελέσµατα αυτά συγκριθούν µε καταγραφές από άλλα κτίρια γραφείων στην Ξάνθη, ώστε να διαπιστωθεί η διαφορά στις ενεργειακές απαιτήσεις µεταξύ κτιρίων ίδιας χρήσης. Για την σύγκριση του κτιρίου µελέτης επιλέχτηκαν δύο ακόµη κτίρια γραφείων µε χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω. Το κτίριο Α είναι ένα ηµόσιο κτίριο ιοίκησης στην Ξάνθη µε χώρους γραφείων και το κτίριο Β ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή µε αίθουσες διδασκαλίας, χώρους γραφείων και εργαστηρίων. Το κτίριο Α έχει φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, οι εξωτερικοί του τοίχοι είναι διπλοί (µπατική οπτοπλινθοδοµή) χωρίς µόνωση και τα παράθυρα είναι διπλά-µονά, δηλαδή δύο κάσες µε

11 µονό τζάµι η καθεµιά. Το κτίριο Β αντίστοιχα έχει φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, η τοιχοποιία είναι οπτοπλινθοδοµή και τα τζάµια είναι διπλά θερµοµονωτικά. KWh/m 2 /έτος ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΤΙΡΙΟ Β ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατανάλωση για θέρµανση Συνολική κατανάλωση ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ετήσιες καταναλώσεις ανά m 2 Στην Ελλάδα έχει πραγµατοποιηθεί έρευνα του εργαστηρίου Μετεωρολογίας του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ώστε να οριστούν οι µέσες ενεργειακές καταναλώσεις των κτιρίων γραφείων ανάλογα µε τα γενικά χαρακτηριστικά τους[7]. Σύµφωνα µε αυτή η µέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων γραφείων στην Ελλάδα είναι 187 kwh/m 2. Από τον πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι το κτίριο µελέτης έχει υψηλές ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι υπερδιπλάσια από αυτή του µέσου όρου που υπάρχει στη µελέτη. Επίσης η κατανάλωση είναι υψηλότερη από τα αντίστοιχα δύο συµβατικά κτίρια που παρουσιάζονται. Το αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο καθώς το κτίριο µελέτης έχει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά γυάλινου κτιρίου τα οποία έχουν σαν χαρακτηριστικό τους την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Το κτίριο λόγω των µεγάλων διαφανών επιφανειών του και της µη προστασίας αυτών έχει κατά τη θερινή περίοδο υψηλά θερµικά κέρδη, τα οποία εξουδετερώνονται µε την χρήση του κλιµατισµού, οδηγώντας σε υψηλές καταναλώσεις. 2. Η εσωτερική µορφολογία του κτιρίου και το φαινόµενο καµινάδας που δηµιουργείται οδηγεί σε ανοµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας στο κτίριο µε αποτέλεσµα ο κλιµατισµός να λειτουργεί συνολικά στο κτίριο για να καλυφθούν οι ανάγκες και να αυξάνει επιπλέον η κατανάλωση. 3. Τα σηµεία του κτιρίου στα οποία παρατηρούνται θερµικές ανταλλαγές µε το εξωτερικό περιβάλλον είναι οι διάφανες επιφάνειες και ιδιαίτερα τα κουφώµατα αυτών. Αντίθετα στην τοιχοποιία δεν παρατηρείται έντονα το φαινόµενο θερµογέφυρας, δείγµα ικανοποιητικής µόνωσης. 4. Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα αυξηµένων θερµικών κερδών εξαιτίας της κατασκευής της από αλουµίνιο. 5. Οι θερµοκρασιακές περιβαλλοντικές συνθήκες του κτιρίου είναι ασταθείς εξαιτίας της κακής λειτουργίας του κλιµατισµού, που δεν µπορεί να διατηρήσει µια σχετικά οµοιόµορφη θερµοκρασία ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, γεγονός που επιδρά αρνητικά στους εργαζοµένους. 6. Το κτίριο µελέτης καταναλώνει υψηλά ποσά ενέργειας όλο το έτος το οποίο σηµαίνει πέραν της εξάντλησης των πρωτογενών καυσίµων, υψηλή περιβαλλοντική και θερµική ρύπανση που προκύπτει από την κατανάλωση των καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 11

12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Παπαδόπουλος Α.(03), «Βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων γραφείων», EUREC Agency Prof. Course.Harvesing the sun for office buildings, Athens, Greece, Ριζοπούλου Σ.(03) «Μελέτη εξοικονόµησης ενέργειας στο νοµαρχιακό µέγαρο Ξάνθης», ιπλωµατική ιατριβή,.π.θ. 3. Grizanto E., Vavilov V., Kauppinen T. (1998), «Quantitative infrared thermography in buildings», Energy and Buildings 4. Κοσµόπουλος Π.(00) «Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία», University Studio Press. 5. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996), «Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική», Μαλλιάρης Παιδεία 6. Κοσµόπουλος Π.(01) «οκίµιο εισαγωγής στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό», University Studio Press. 7. Σανταµούρης Μ., Μπαλαράς Κ,Α., ασκαλάκη., Αργυρίου Α., Γαγγλιά Α. (1995) «Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια γραφείων στην Ελλάδα», Ηµερίδα Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια γραφείων (eds. Ευρωπαϊκή Επιτροπή),Αθήνα, Ελλάδα, Τσούτσος Θ. (1999), «Η ανθρώπινη ευθύνη για την χρήση της ενέργειας. Ο ρόλος των Α.Π.Ε. στην προστασία του περιβάλλοντος», Οικολογική εκπαίδευση στο χώρο της Μεσογείου, Ινστιτούτο Οικολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, Aravantinos D., Papadopoulos M., Papadopoulos A.M. and Tsakiris N. (1992), «The influence of the insulated opening on the energy behavior of buildings, Proceedings of the 3 rd International Conference Energy and Building in the Mediterranean Area, Thessaloniki, Greece, Papadopulos A.M., Liveris P. and Aravantinos D. (1995), The influence of the thermal insulation regulation on energy consumption and thermal comfort conditions in Greek public buildings, Proceedings of the building physics symposium 1995, Budapest,Hungary,

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

Energy - Sp. Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Energy - Sp ΕΝΩΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων (θέρµανση των κτιρίων) Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ:ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα: Βιοκλιματική κατοικία, σε τρία επίπεδα, συνολικού εμβαδού 200-300 τετραγωνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture

Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Περιβαλλοντικές Θεωρήσεις στην Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Environmental Design Considerations in Contemporary Architecture Δρ Αιμίλιος Μιχαήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, M. Arch, M.Sc, Ph.D. Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ RENOVATION WORKSHOP Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2T1 41 ΗΛΙΑΣΜΟΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2T1 41 ΗΛΙΑΣΜΟΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Equinox - Ισημερία Solstice Βόρειο Ηλιοστάσιο Equinox - Ισημερία Solstice Νότιο Ηλιοστάσιο Τι μας προσφέρει ο ήλιος? Τι μας προσφέρει ο ήλιος? Τι μας προσφέρει ο ήλιος? Θερμικό ισοζύγιο (ψυχρή περίοδος)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων.

5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. 5. Ψύξη κλιματισμός δροσισμός φυσικός αερισμός βιοκλιματικών κτηρίων. Η ψύξη ή δροσισμός ή ο κλιματισμός κτιρίων για να επιτευχθεί απαιτείται: α. η μελέτη και εφαρμογή των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΙΗΜΕΡΙ Α: Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής Π. Χατζηνικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us

Ημερίδα ΚΑΠΕ. We shaped the buildings, now the buildings shape us Ημερίδα ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Αθήνα, 06.07.06 We shaped the buildings, now the buildings shape us Winston

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με το σχολείο:

Α. Σχετικά με το σχολείο: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 1. Για την ενεργειακή αποτύπωση του Σχολείου 2. Για την καταγραφή συνηθειών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο Ηλικιακή Βαθμίδα: Μαθητές/τριες πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα ERACOBUILD Παναγιώτης Καστανιάς Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μηχανολόγος Μηχανικός(BSc)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω αύξησης της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πέτρος Χριστοδουλίδης Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για κατοικίες και μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη

Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων ως παράµετρος διαµόρφωσης του κτιριακού κελύφους Κατερίνα Τσικαλουδάκη Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία

Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία Κατανάλωση Ενέργειας στα ηµόσια Νοσοκοµεία ρ. Ηλίας Σωφρόνης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας /νση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασµού ιηµερίδα, Αθήνα 14-15/10/2004 15/10/2004 «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα