εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ"

Transcript

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 81 2 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΜΕΡΕΣΜΑΣΕΙΝΑΙΠΙΑΜΟΝΟΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Η επιστημονική μας εταιρεία μπορεί και να έχει αμαρτίες για την αρχική δόμηση και το ξεκίνημα της Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. Προ δεκαπενταετίας περίπου, μέσα σε κλίμα αγωνίας για τη θεσμοθέτηση δομών εκπαίδευσης, εκτιμήθηκε ότι το μέρος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης ήταν το πλέον απαραίτητο για την επιβίωσή της. Υπήρξε όντως ό κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί η τετραετής εκπαίδευση της πρώτης σειράς ειδικευόμενων ιατρών στην Ιατρική της Εργασίας. Παραβλέφθηκε έτσι η νομιμοποίηση της γεωγραφικής διασποράς των οργανικών θέσεων ειδίκευσης, με την επιμονή και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν για την καθιέρωση ενός μόνο πόλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Είναι γνωστό ότι μέχρι και σε παραίτηση εξαναγκάσθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι ιδίως από τη Θεσσαλονίκη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ασφαλώς, αλλά τα δεδομένα διατηρήθηκαν ίδια. Τώρα πλέον υφίστανται Τμήματα Ιατρικής της Εργασίας σε τουλάχιστο τρία νοσοκομεία και παρά το γεγονός ότι σχεδόν διπλασιάσθηκαν οι οργανικές θέσεις για ειδίκευση στην ειδικότητας, δεν δημιουργήθηκαν θέσεις σε δύο από αυτά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μετά από δέκα χρόνια, ξεκαθαρίσθηκε πλέον ποιές ακριβώς επιστημονικές συμμαχίες διαμορφώθηκαν: το επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας (μαζί με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας) είναι αυτό που μπορεί να εστιάσει στη Θεωρητική Εκπαίδευση. Ξεχνώντας τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, είναι καιρός να ολοκληρωθεί σύνθεση επιστημονικών απόψεων για την κατοχύρωση του μέλλοντος της ειδικότητας. Η οικονομική κρίση επιβάλλει συλλειτουργίες στη διακόνηση των θεσμών. Η πρόταση των τριών φορέων για την έναρξη κύκλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, μπορεί σαφέστατα να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία Ιατρείων Ιατρικής της Εργασίας για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και αλλού. Ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών πρέπει να αντιστοιχεί στα εργασιακά χρονικά πλαίσια που προβλέπονται για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη συμβολή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και για τους χρήστες των δομών αυτών, με παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Εργασίας τόσο στους φοιτητές, όσο και στο γενικό πληθυσμό. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Μετά την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των τριών Καθηγητών των ακαδημαϊκών φορέων Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Αθήνας οι οποίοι εκδήλωσαν σαφές και ειλικρινές ενδιαφέρον για την έναρξη κύκλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στην Ιατρικής της Εργασίας, έπονται συναντήσεις, ώστε να συζητηθούν λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών. Ηδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. και θα ακολουθήσει μια προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα, που θα διερευνήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η Κοινή Πρόταση μετά από την τελική τριμερή συνάντηση. Φαίνεται ότι έχει ήδη προκριθεί η Κοινή Πρόταση των Επιστημονικά Υπεύθυνων Καθηγητών από τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα να προωθηθεί προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ενώ θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα το Πρόγραμμα με μόνη την επιστημονική ευθύνη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με τη σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Α.Π.Θ., όπως προβλέπεται άλλωστε και από σχετική Εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. και τη συνακόλουθη Απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (αρ. πρωτ. Α5/οικ. 1892/ ), το πνεύμα της οποίας ήταν η δημιουργία δύο πόλων Θεωρητικής Εκπαίδευσης, ενός κεντρικού και ενός για τη Βόρια Ελλάδα. Με έγγραφό του το ΚΕ.Σ.Υ. τότε είχε απευθυνθεί διερευνητικά στις Ιατρικές Σχολές της χώρας και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για το ξεκίνημα της Θεωρητικής Εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική της Εργασίας. Η Ε.Σ.Δ.Υ. είχε απαντήσει θετικά, ενώ οι Ιατρικές Σχολές είχαν διαβιβάσει το σχετικό έγγραφο προς τα Εργαστήρια Υγιεινής και στάλθηκαν τρεις θετικές απαντήσεις: εκ μέρους του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. από τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Κατσουγιαννόπουλο, από το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κονδάκη και εκ μέρους του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από την τότε Αν. Καθηγήτρια κ. Αθηνά Λινού. Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, είχε εκφράσει επανειλημμένα την άποψή της με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εντέλει το ΚΕ.Σ.Υ. εισηγήθηκε και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έλαβε απόφαση η Θεωρητική Εκπαίδευση να γίνει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τη σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σε μια σειρά από φλέγοντα θέματα για τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης κ. Κ. Γκιουλέκας κατά την τοποθέτησή του στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προχώρησε σε σειρά σοβαρών καταγγελιών προς τη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την επισκευή των απορριμματοφόρων, λέγοντας: «Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στην παράταξή μας, πληροφορίες που αναφέρουν ότι κινδυνεύει να απορριφθεί ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο, για την επισκευή των απορριμματοφόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ύψους 2,3 εκατ.. Απόρριψη που θα οφείλεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε παραλείψεις, ασάφεια και φωτογραφικούς όρους στη διατύπωση των όρων του διαγωνισμού». Για το σοβαρό θέμα της καθαριότητας της πόλης, ο κ. Γκιουλέκας παρουσιάζοντας σημαντικά εσωτερικά διοικητικά έγγραφα του Δήμου, καθώς και καταγγελίες εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, στηλίτευσε το γεγονός ότι πολλοί υπάλληλοι δεν πληρώνονται υπερωρίες, εξαιρέσιμα και νυχτερινά. Κατήγγειλε την έλλειψη εξοπλισμού, μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως φωσφορίζοντα γιλέκα, γάντια, σκούπες, σακούλες κ.λ.π. Ακόμη ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι από το Φεβρουάριο του 2011 δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας στον τομέα καθαριότητας του Δήμου, γιατί έληξε η θητεία τους και δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους, με αποτέλεσμα να μην υποβάλλονται πλέον σε εξετάσεις οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, παρά το ότι οι κίνδυνοι μολύνσεων από μεταδοτικές νόσους, κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι πάρα πολύ υψηλή. Ολοι οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν άμεσες προσλήψεις Ειδικών Ιατρών Εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. ΕΞΗΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Οι αποκρατικοποιήσεις, καθώς και η αναδιάρθρωση του Δημοσίου είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση, αφού μόνο μετά από την πραγματοποίησή τους θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι αλλαγές στο Μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό πιθανολογείται ότι θα έρθουν μαζικά λουκέτα σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου με σκοπό να μειωθεί άμεσα το προσωπικό, αλλά και να περιορισθεί το λειτουργικό κόστος. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να κλείσουν 60 οργανισμοί στο Δημόσιο και πλέον το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος το σχέδιο για τα λουκέτα βρίσκονται οργανισμοί που υπάγονται κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Πρόκειται για φορείς όπως η Εταιρεία Έρευνας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Σύνθεση», η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθήνα», το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «Εδρα», η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλθαία», το Αθλητικό Κέντρο Χανίων, ο Ο.Κ.Ε., το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η «Αλληλεγγύη», η Εταιρεία Νόσου ΣΟΥΙΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Tην τελευταία του πνοή πάνω στο Ο πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου καράβι όπου εργαζόταν, άφησε ο αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις Ελληνας πλοίαρχος που ήταν ηλικίας 51 αισθήσεις του. Του παρασχέθηκαν οι Αμερικανοί ερευνητές αποφάσισαν να διαπιστώσουν ποιά είναι τα πιο επικίνδυνα ετών και ήταν ναυτολογημένος στο πρώτες βοήθειες, αλλά όταν έφτασε για την υγεία σημεία και αντικείμενα ενός δωματίου ξενοδοχείου. Αν και το μυαλό φορτηγό πλοίο Argyroula σημαίας γιατρός στο πλοίο διαπιστώθηκε ο όλων πηγαίνει πρώτα σε σημεία όπως η λεκάνη της τουαλέτας ή ο νιπτήρας, τα Marshall Islands. θάνατός του. ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αφού αποκαλύπτουν μια σειρά Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Η σωρός του ναυτικού μεταφέρθηκε στην από απρόσμενα σημεία και αντικείμενα που απειλούν την υγεία όσων διαμένουν σε Οδησσού όταν συνέβη το περιστατικό, αρμόδια ιατροδικαστική Υπηρεσία της ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Στη λίστα των πλουσιότερων σε... βακτήρια αντικειμένων σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που Οδησσού για νεκροψία και νεκροτομή. ξεχωρίζουν τα τηλεκοντρόλ και οι διακόπτες για τα φώτα. Ερευνητές του εκδόθηκε στην Αθήνα από το Γραφείο Προανάκριση πρόκειται να διενεργηθεί Πανεπιστημίου του Χιούστον μελέτησαν το βαθμό καθαριότητας δωματίων σε Τύπου του Λιμενικού Σώματος. από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. αμερικανικά ξενοδοχεία και τις πιθανές απειλές υγείας για όσους διαμένουν εκεί. Όπως αναφέρουν, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να είναι τόσο καθαρό και απολυμασμένο όσο ο χώρος ενός χειρουργείου αλλά από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι γενικά απαιτείται καλύτερο καθάρισμα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι περισσότερο ακάθαρτα από ένα μέσο σπίτι αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει με δεδομένο ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων καθαρίζονται καθημερινά. Για αυτό και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα τους θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας των ξενοδοχείων να κάνουν αποτελεσματικότερη δουλειά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αντικείμενα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βακτηρίων σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου είναι το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, και οι διακόπτες για τα φώτα και ειδικά οι διακόπτες στις λάμπες των κρεβατιών. Όσο και αν ακούγεται παράξενο οι ερευνητές υποδεικνύουν ως «ένοχες» για αυτή τη κατάσταση τις καθαρίστριες ή καλύτερα τα εργαλεία τους. Η έρευνα έδειξε ότι τα σφουγγάρια και οι σφουγγαρίστρες είναι γεμάτες βακτήρια τα οποία μεταφέρουν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των καθαριστικών εργαλείων από βάρδια σε βάρδια των καθαριστριών ώστε να περιορίζεται το πρόβλημα. Η έρευνα έδειξε ότι τα σημεία με τα χαμηλότερα επίπεδα βακτηρίων στα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι τα κουρτινόξυλα και το πόμολο της πόρτας του μπάνιου. H έρευνα παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο που οργανώθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογία και πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο των Η.Π.Α. Αλτσχάιμερ, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο «Συνειρμός», το Ωδείο Αθηνών, ο Φορέας Διαχείρισης Δρυμού Σαμαριάς, η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, η «Ιασις», η Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Περίθαλψης, το Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης, το Κέντρο Έρευνας Περίθαλψης Σακχαρώδη Διαβήτη. Τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουν το Σ.Ε.Φ., το οποίο θα συγχωνευθεί με τον Ο.Α.Κ.Α., η Μονάδα Διαχείρισης Οικονομικών Προγραμμάτων με άτομα προσωπικό, ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Φ.Ε.Τ., το Κέντρο Αιμοδοσίας, αρκετά Μουσεία, αλλά και οι Εθνικές Σχολές Δημόσιας Υγείας, Δικαστικών και Δημόσιας Διοίκησης. Με τα λουκέτα όμως έρχεται και η απομάκρυνση των εργαζομένων. Οι μόνιμοι υπάλληλοι θα μεταταχθούν σε άλλον οργανισμό του Δημοσίου, με την μετάταξη τους να είναι υποχρεωτική, αλλιώς σε περίπτωση που δεν δεχθούν προβλέπεται απόλυση. Για ακόμη μία φορά οι άτυχοι είναι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους καθώς οι συμβάσεις τους, αφού λήξουν δεν θα ανανεώνονται. Το πλεονάζον προσωπικό που δεν θα μεταταχθεί θα μπαίνει σε καθεστώς εφεδρείας για ένα χρόνο λαμβάνοντας το 60% του μισθού και στη συνέχεια θα απολύεται. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις πληρωμές των και εφημεριών, το χρονοεπίδομα του καθώς τα προσλήψεις συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας καθώς τα Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Επιτροπών νοσοκομείων της Αθήνας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικόλαο Πολύζο, στο πλαίσιο της στάσης των της Κυβέρνησης από τη μέχρι τώρα δέσμευσή της, για επάνοδο στο καθεστώς που υπήρχε μέχρι το Νοέμβριο του Καθιερώνεται μια πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία που θα σημάνει, καθώς τα πιθανότατα, μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των εφημεριών κάθε μήνα. Παρ όλα αυτά υπήρξε προφορική δέσμευση ότι θα, ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για άμεσες ενέργειες που θα λύσουν.

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ xxxxxxxccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 εργασiαυγεία 5 ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ο προαυλισμός και ο προσωπικός χώρος, η υγεία και οι βιοτικές ανάγκες που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία, δεν τηρούνται, ενώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει χάρις στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που μαζί με την Άρσις και το Ε.Σ.Π. μοιράζονται τον υπέρμετρο όγκο της βοήθειας που απαιτεί η κατάσταση στην περιοχή. της Ιφιγένειας Διαμάντη δημοσιογράφου Αναδημοσίευση Καθημερινή Πολλαπλές είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως διαπιστώνει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) σε Eκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων αιτούντων ασύλου που βρέθηκαν σε διάρκεια ενός έτους στο κέντρο κράτησης Φυλακίου Ορεστιάδας. Η Εκθεση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Κανένα Παιδί Πίσω από τα Κάγκελα - End Immigration Detention of Children» που συντονίζεται από την αυστραλιανή International Detention Coalition και η οποία τον Ιούνιο εστίασε στην Ελλάδα. Στριμωγμένα κατά μέσον όρο 55 με 65 παιδιά σε κελί που χωρά 40 άτομα, χωρίς επαρκή και κατάλληλη τροφή (π.χ. γάλα, φρούτα, ζεστό ρόφημα), βρώμικα, υπό ανθυγιεινές συνθήκες, με χιόνι ή καύσωνα, χωρίς να βγαίνουν στον ήλιο ούτε να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, βρέθηκαν από τον Μάρτιο του 2011 έως τον περασμένο Μάρτιο, συνολικά 572 παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες. Ο προαυλισμός και ο προσωπικός χώρος, η υγεία και οι βιοτικές ανάγκες που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία, δεν τηρούνται, ενώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει χάρις στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που μαζί με την Άρσις και το Ε.Σ.Π. μοιράζονται τον υπέρμετρο όγκο της βοήθειας που απαιτεί η κατάσταση στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στο Φυλάκιο, τα παιδιά και οι έφηβοι πρόσφυγες υποφέρουν από δερματίτιδες, κρυολογήματα, πυρετούς, γαστρεντερίτιδες (πίνουν νερό από τη βρύση της τουαλέτας του κελιού), ενώ σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, σύμφωνα με την Εκθεση διακατέχονται από φόβο, ανασφάλεια, αποπροσανατολισμό, φοβίες, άγχος. Εκτός από τις ακατάλληλες συνθήκες κράτησης, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που φθάνουν στον Εβρο έπειτα από μακρύ και δύσκολο ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου συχνά χωρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους και προέρχονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μαρόκο, Αλγερία και Ιράν, έρχονται αντιμέτωποι με ένα μάλλον δύσκαμπτο νομοθετικό πλαίσιο. Αν και είναι παιδιά βέβαια, αντιμετωπίζονται όμως ως «παράνομοι μετανάστες» σύμφωνα με την τριακοντασέλιδη Εκθεση του Ε.Σ.Π., δεν τυγχάνουν νομικής εκπροσώπησης και ενώ δεν είναι απελάσιμα, έως ότου εξακριβωθούν οι συνθήκες και οι λόγοι που τα οδήγησαν μέχρις εκεί, «οι αποφάσεις απέλασης εκδίδονται χωρίς εξέταση κατά πάγια πρακτική των αστυνομικών αρχών και λειτουργούν ουσιαστικά ως νόμιμο έρεισμα της κράτησης όλων των παιδιών μέχρις ότου καταστεί δυνατή η φιλοξενία τους σε ειδικό χώρο». Στην πλειονότητά τους πρόκειται για αγόρια εφήβους ηλικίας 16 χρόνων, λιγότερα είναι εκείνα των 13, 14, 15 και 17 ετών, όπως και εκείνα που κοντεύουν να συμπληρώσουν τα 18, ενώ τα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια δε φθάνουν ούτε το 1% του συνόλου, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 14 έως 16 ετών. Ωστόσο, η λανθασμένη καταγραφή της ηλικίας είναι συχνό φαινόμενο, κυρίως εξαιτίας της απουσίας «συγκεκριμένου μηχανισμού εξακρίβωσης». Τα παιδιά είναι ό,τι δηλώσουν και εφόσον αυτό συμφωνεί με τη διάπλαση και την εμφάνισή τους. Τα δεδομένα για τη σύνταξη της Εκθεσης συνέλεξαν μέχρι τον περασμένο Μάρτιο τέσσερις δικηγόροι και δύο διερμηνείς του Ε.Σ.Π. που έμειναν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη από τον Μάρτιο του 2011, ευρισκόμενοι εκεί για να συνδράμουν νομικά αιτούντες άσυλο, όχι αποκλειστικά ανήλικους. Ωστόσο, στην πορεία, «η προσοχή εστιάστηκε στους ανηλίκους και αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση μαζί τους. Οπως επισημαίνεται, η σύνταξη της Εκθεσης αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται με τους ανηλίκους αλλά και στην ανάδειξη του τι σημαίνει για ένα παιδί ή έφηβο η εμπειρία της κράτησής του στον Εβρο, καθώς και πόσο επηρεάζει τη μετέπειτα πορεία του. Τα μέλη του Ε.Σ.Π. μόνο τους οκτώ από τους δώδεκα μήνες μπόρεσαν να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, άλλοτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλοτε «λόγω περιορισμένης πρόσβασης στο Κέντρο από τις Αρχές». Το Φυλάκιο επελέγη επειδή είναι το μόνο με κελί αποκλειστικά για ανηλίκους. Στην Ελλάδα υπάρχουν επτά δομές φιλοξενίας για ανηλίκους: δύο στα Ιωάννινα (Κόνιτσα, Πωγωνιανή), ένα στη Λέσβο, ένας ξενώνας της «Αρσις» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ένα στον Βόλο και το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας στους Αμπελοκήπους, ωστόσο είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα χώρου φιλοξενίας. Η παρουσίαση της Εκθεσης έγινε στα πλαίσια ενός αφιέρωματος του Ε.Σ.Π. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα (20 Ιουνίου) και περιελάμβανε ενημέρωση από δικηγόρους του Συμβουλίου, εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και του Συνηγόρου του Παιδιού, τις ψυχιάτρους κ.κ. Κατερίνα Μάτσα και Θεοδώρα Καρβούνη από το 18 Άνω.

3 XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΟΜΟΥΓΙΑΤΙΣΙΑΤΡΙΚΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΣΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η οικονομική κρίση επέφερε ένα καίριο πλήγμα στον ελληνικό εργασιακό χώρο, προκαλώντας αύξηση της ανεργίας και κατά συνέπεια των επιπτώσεων που συνεπάγεται (ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών). Ένα μεγάλο ποσοστό των ελλήνων εργαζομένων επισημαίνει ότι η υγεία του επηρεάζεται από την επαγγελματική του απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η υγεία του ελληνικού εργατικού δυναμικού αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FIT FOR WORK Η Έκθεση Fit For Work, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σε 24 ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, μελετά τις συνέπειες των μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασιακή πραγματικότητα χιλιάδων ελλήνων εργαζομένων. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και των άνω άκρων σχετιζόμενες με την εργασία, καθώς επίσης η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι σπονδυλαρθρίτιδες. Ακόμα εξετάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και της υποστήριξης που λαμβάνουν, τις εμπειρίες της εργασιακής τους καθημερινότητας, την επίδραση του προβλήματός τους στην οικογένεια και τους συναδέλφους, καθώς επίσης και το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η έρευνά μας αποτελεί μία σύνοψη των πρόσφατων ακαδημαϊκών και πρακτικών ευρημάτων στον τομέα της αλληλεπίδρασης μυοσκελετικών παθήσεων και εργασιακής απόδοσης και σειρά συνεντεύξεων με καταξιωμένους ειδικούς. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑ- ΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι μυοσκελετικές παθήσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ικανότητα για εργασία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα: Τα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη αποτελούν συχνό πρόβλημα υγείας μεταξύ των Ελλήνων εργαζομένων. Περίπου το 47% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σπονδυλική στήλη εξαιτίας της εργασίας του, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δε γίνεται διάγνωση της αιτίας των πόνων Περίπου το 46% των Ελλήνων εργαζομένων εμφανίζουν μυϊκούς πόνους στον αυχένα, στους ώμους και στα άνω άκρα, ποσοστό που αποτελεί, επίσης, το υψηλότερο στην Ευρώπη Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα υπολογίζονται έως Εκτιμάται ότι περίπου το 25% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα εγκαταλείπουν την εργασία τους πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. Το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 40% άν συμπεριληφθούν οι σχετιζόμενες διαταραχές, όπως η κατάθλιψη Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που καταγράφουν στατιστικά δεδομένα που να αφορούν το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων, τόσο στο επίπεδο χρηματοδοτικών φορέων, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το συνολικό κόστος της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην Ελλάδα εκτιμάται από τη βιβλιογραφία ότι αγγίζει τα 585 εκατομμύρια, περιλαμβάνοντας το σχετικό μη ιατρικό κόστος, το κόστος ανεπίσημης φροντίδας και το έμμεσο κόστος (κόστος παραγωγικότητας). Οι σπονδυλαρθρίτιδες είναι ομάδα φλεγμονωδών νοσημάτων που επηρεάζουν αρθρώσεις, τένοντες και συνδέσμους. Εκτιμήσεις βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων, υπολογίζουν σε περίπου στην Ελλάδα τους ανθρώπους που έχουν αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα. Οι προαναφερθείσες ασθένειες προκαλούν συμπτώματα που συνδέονται άμεσα με την εργασιακή απόδοση, επιδρώντας σε: Αντοχή Ικανότητα συγκέντρωσης Εργασιακή απόδοση Κινητικότητα Ευκινησία Παράλληλα, έχει πλέον γίνει εμφανές ότι οι άνθρωποι με μυοσκελετικές παθήσεις συχνά υποφέρουν από κατάθλιψη ή άγχος εξαιτίας των προβλημάτων αυτών. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του βιολογικού, του ψυχολογικού και του κοινωνικού παράγοντα και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των αιτιών των μυοσκελετικών παθήσεων και του τρόπου αντιμετώπισής τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτό λόγω της άρνησης των επαγγελματιών υγείας και των εργοδοτών να δουν πέρα από τα άμεσα φυσικά συμπτώματα. Ομως, η εργασία εκτός από αίτιο των μυοσκελετικών παθήσεων μπορεί να συνεισφέρει και στη θεραπεία τους. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι μπορεί να σταματήσει την επιδείνωση των συμπτωμάτων και να επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις. Κυριαρχεί ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας και εργοδότες η εσφαλμένη αντίληψη ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν επανέλθει κατά 100% προτού επιστρέψουν στην εργασία τους. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Υπάρχουν πέντε βασικοί τομείς δράσεις στους οποίους οφείλουν να εστιάσουν οι γιατροί, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι κρατικοί φορείς, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις: Έγκαιρη παρέμβαση: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που απέχουν για αρκετό χρονικό διάστημα από την εργασία τους δυσκολεύονται να επιστρέψουν. Πολλοί εργαζόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ενώ ταυτόχρονα παραμένουν στη δουλειά. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η βελτίωση της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Για ορισμένους ασθενείς η έγκαιρη πρόσβαση σε φυσικοθεραπεία ή φάρμακα μπορεί να μετριάσει τη σοβαρότητα του προβλήματος Έμφαση στην ικανότητα, όχι στην ανικανότητα: Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες αρέσκονται στην καταστροφολογία αναφορικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις, συχνά πιστεύοντας ότι το πρόβλημα είναι χειρότερο απ ότι αντικειμενικά είναι. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με μυοσκελετικές παθήσεις μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εργασία τους, αν τους επιτραπεί. Χρειαζόμαστε δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση ικανότητας και ανικανότητας και εκσυγχρονισμό των προτύπων ικανότητας για εργασία στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 100% ικανός για να επιστρέψει στην εργασία του, προσέγγιση που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδείκνυται για την ελληνική περίπτωση Ο ευρηματικός σχεδιασμός στην εργασία είναι καθοριστικός για την αποκατάσταση: Οι εργοδότες και οι γιατροί εργασίας μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, με ανέξοδες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, το ωράριο και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των εργαζομένων, ώστε να εμποδίσουν την αύξηση της εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων και να επιτρέψουν στους ασθενείς που έχουν πρόβλημα να επιστρέψουν στην εργασία τους Στρατηγική πέρα από τα φυσικά συμπτώματα: Είναι σημαντικό οι γιατροί να κατανοήσουν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και τους περιορισμούς που θέτει το βιοϊατρικό μοντέλο, ώστε να γίνει ξεκάθαρο το γεγονός ότι η εργασία είναι σημαντική για να παραμείνει δραστήριος ο ασθενής και να αποφύγει την απομόνωση και τις συνέπειές της Πρόσβαση στο έμμεσο, καθώς και στο άμεσο κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων: Χρειαζόμαστε ποσοτικές μεθόδους, προκειμένου να επιτρέψουμε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης όπως το Ι.Κ.Α., να έχουν μία ενιαία εικόνα για το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων σε ιατρικό και εργασιακό επίπεδο αλλά και για το συνολικό κόστος των παθήσεων για την κοινωνία. Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη, προβλέπουν μια αύξηση των μυοσκελετικών παθήσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα στις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που θα συνοδευτεί από κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, εξασθένιση της παραγωγικής ικανότητας και ένα καίριο πλήγμα στο σύστημα υγείας. Τέλος, μελετώντας τη φύση, την έκταση και τις συνέπειες των μυοσκελετικών παθήσεων για την Ελλάδα θα πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη μιας συνολικής θεώρησης του ασθενή ως εργαζομένου με αφετηρία το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, το οποίο προτείνεται να ενστερνιστούν οι επαγγελματίες υγείας της χώρας.. της μείωσης της βιοποριστικής ικανότητάς τους και πλήρη σύνταξη καταβάλλεται ποσό που ισούται με τα δύο τρίτα των ετήσιων αποδοχών που ο ασφαλισμένος είχε πριν από το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική νόσο. Όταν η μείωση της βιοποριστικής ικανότητας είναι μερική, καταβάλλεται (μερική σύνταξη). Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται όταν η βιοποριστική ικανότητα μειώνεται κατά 20% ή περισσότερο. Ειδικοί σύμβουλοι στα 11 εξειδικευμένα κέντρα αποφασίζουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ένα τόσο πολύπλοκο και μεγάλο ασφαλιστικό σύστημα μιας μεγάλης βιομηχανικής χώρας θα χρειαζόταν πολυσέλιδη περιγραφή και ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την Ελλάδα γιατί έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του επί 100 και πλέον έτη παράγοντας πλούτο και εξοικονομώντας πόρους συμβάλλοντας έτσι στην εύρωστη οικονομία της ατμομηχανής της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανία. Μελετώντας τη δομή του συστήματος ασφάλισης καταλαβαίνει κανείς ότι η αποτελεσματικότητά του στηρίζεται σε υποδομές και οργάνωση που δυστυχώς είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά όμως ίσως τώρα να παρουσιάζεται μια ευκαιρία για την σχεδόν χρεοκοπημένη Ελλάδα. Στα πλαίσια της πολυαναμενώμενης ανάπτυξης ίσως η σημερινή κρίση να είναι μια ευκαιρία για ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού μας συστήματο εργασiαυγεία 53 ς και του συστήματος υγείας γενικότερα. Η ανάπτυξη και η εξυγίανση καθώς και η προώθηση της υγείας και της ασφάλειας απαιτεί επενδύσεις σε τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, σχεδιασμό λειτουργικών δομών, περιορισμό της γραφειοκρατίας και δημιουργία κουλτούρας υγείας και ασφάλειας. Η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί αρκετά στοιχεία από το Γερμανικό σύστημα και ίσως οι εταίροι μας στα πλαίσια της υποστήριξης που υποτίθεται παρέχουν στη χώρα μας να είναι πρόθυμοι να το αποδεχτούν και να συμβάλουν σε αυτό. Το βασικό επιχείρημα για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ανταποδοτικά, εστιάζοντας στην πρόληψη και αξιοποιώντας στο έπακρο τις παραγωγικές δυνάμεις του εργατικού δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί.

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 4 εργασiαυγεία 5 ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ THN ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Πολλές επιχειρήσεις συνήθως μεγάλου μεγέθους προσπαθούν μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) να αναδείξουν τις ενέργειες τους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τον κοινωνικό χώρο όπου δραστηριοποιούνται. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως δημοσιεύουν ετήσιους απολογισμούς όπου αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσω των απολογισμών αυτών, θέτουν στόχους βελτίωσης της επίδοσής τους έχοντας ως γνώμονα αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας όπως: Τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. του κ. Ευθύμιου Γαλανού* Αναδημοσίευση Κέρδος Με τις ενέργειες ΕΚΕ, κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο να ασκήσει θετική επιρροή στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους ενδιαφερόμενους Stakeholders όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται. Οταν αναφερόμαστε σε μία επιχείρηση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι δανειστές - πιστωτές της, ενώ όταν μιλάμε για έμμεσα ενδιαφερόμενους, τότε εννοούμε το κράτος, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τις ομάδες πίεσης π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.ά. Η θεωρία των Ενδιαφερόμενων Μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα) και να ξεκινήσει μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη. Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορα πεδία ανάλογα με την εστίασή τους, π.χ. χώροι εργασίας, αγορά, περιβάλλον, κοινωνία. Είναι φανερό ότι κάποια από αυτά τα πεδία είναι εξωστρεφή και άλλα εσωστρεφή, ενώ η επιλογή φανερώνει και τον χαρακτήρα ή τις προτεραιότητες της επιχείρησης που τα επιλέγει. Η εστίαση, για παράδειγμα, στους χώρους εργασίας, είναι πιθανό να αποφέρει οφέλη όπως την ανάδειξη της επιχείρησης ως προτιμητέου εργοδότη και τη διευκόλυνση στρατολόγησης ταλαντούχων στελεχών και να λειτουργήσει ακόμα και ως κίνητρο παραγωγικότητας ενδυναμώνοντας την αφοσίωση του προσωπικού της. Καθώς η Ε.Κ.Ε. έχει τόσο μεγάλο εύρος εφαρμογής, βλέπουμε στους απολογισμούς των επιχειρήσεων να αναφέρονται πολλά από τα γνωστά μας διεθνή πρότυπα ως εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους. Για παράδειγμα, το Πρότυπο OHSAS 18001, παρ' όλο που δεν αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ISO, έχει αντίστοιχη αναγνώριση. To OHSAS (Occupation Health and Safely Assessment Series) προδιαγράφει απαιτήσεις για συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.) ώστε οι επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν να περιορίζουν και να έχουν υπό τον έλεγχο τους, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όσων βρίσκονται στους χώρους τους ή εργάζονται γι' αυτές. Αναπτύχτηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη που υπήρχε διεθνώς για ένα πρότυπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενιαία αξιολόγηση και πιστοποίηση. To OHSAS περιλαμβάνει απαιτήσεις για παρακολούθηση και μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης. Οι μετρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις, όπως εξετάσεις ακοής και όρασης, καθώς και αναλύσεις βιοχημικών παραγόντων, ακόμα και ραδιενέργειας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και των αναγνωρισμένων κινδύνων. Αν και το ελάχιστο που απαιτείται για συμμόρφωση με το OHSAS είναι η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, δεν υπάρχει εντούτοις μέγιστο. To OHSAS, λοιπόν, συμβαδίζει με τον εθελοντικό χαρακτήρα της Ε.Κ.Ε. και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις δράσεις που αποφασίζουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις, χωρίς να υποχρεώνονται από τον νόμο. Οι ιατρικές εξετάσεις μπορεί να προσφέρονται ως παροχή της επιχείρησης στους εργαζόμενους ή σε ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Μέσω των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των ιατρικών εξετάσεων, η επιχείρηση μπορεί να τεκμηριώσει την επίτευξη στόχων όπως: «μηδενικά περιστατικά απώλειας ακοής από θόρυβο στο περιβάλλον εργασίας», «ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ραδιενέργεια του προσωπικού ασφαλείας», «μείωση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων όπου εμπλέκονται οι πωλητές». Η επιλογή των μετρήσεων και των ιατρικών εξετάσεων μπορεί να γίνει έχοντας ως γνώμονα την άποψη της επιχείρησης σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής και όχι απλά ως μία περιστασιακή επιλογή. Η παρακολούθηση των στόχων μέσω των μετρήσεων παραμέτρων υγείας του προσωπικού, έχει και αρκετές δυσκολίες. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, καθώς οι μετρήσεις αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο. Είναι φανερό ότι η εμπλοκή και του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη. Ο μεν πρώτος, θα μελετήσει τα ατομικά αποτελέσματα και θα τα επεξεργαστεί στατιστικά ώστε να ανακαλύψει τυχόν τάσεις και να δώσει επιστημονική εξήγηση, ο δε δεύτερος, θα βοηθήσει στην αναγνώριση των πηγών των κινδύνων και στη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισης μέσω αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου. Σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, η προσφορά παροχών στους εργαζομένους φαντάζει εξωπραγματική. Η πίεση για μείωση όλων των δαπανών, ειδικά των «μη παραγωγικών» είναι ιδιαίτερα έντονη και εδώ είναι που πρέπει η ανώτερη διοίκηση κάθε επιχείρησης πριν αποφασίσει να μειώσει τις δαπάνες της για την Ε.Κ.Ε. να σταθμίσει τα όποια βραχυχρόνια οφέλη με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζομένων και, έμμεσα, στην ανταγωνιστικότητά της. Η επιλογή της Ε.Κ.Ε. υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στη νέα πολιτική για την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μία διεργασία ολοκλήρωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ηθικών ανησυχιών καθώς και βαθιά ριζωμένη μέσα στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στη βασική τους στρατηγική, την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μερη. Ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις μέσω π.χ. καινοτομικών προϊόντων, ωφέλιμων τόσο για την κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις, με παράλληλη μείωση και πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS προσφέρει μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα στις πιστοποιημένες εταιρείες, π.χ. συστηματική αντιμετώπιση των κινδύνων και υπολογισμό της επικινδυνότητας, ορθολογική διάθεση των διαθέσιμων πόρων, εφαρμογή διαδικασιών, διευκόλυνση της εκπαίδευσης και προαγωγή της εσωτερικής επικοινωνίας, κυρίως όμως αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής τους στον τομέα αυτό της Ε.Κ.Ε. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των συστημάτων Υ.Α.Ε. με την LRQA συντελούν στη βέλτιστη αντιμετώπιση των κινδύνων ώστε οι επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται να διαφοροποιηθούν έναντι των ανταγωνιστών τους και να ενισχύσουν σημαντικά την εταιρική τους φήμη. Η προσέγγιση Business Assurance της LRQA, σε συνδυασμό με την εκτενή και σημαντική εμπειρία που διαθέτουν οι αξιολογητές της σε τοπικά και διεθνή πρότυπα, δίνει έμφαση στο τι είναι σημαντικό για την κάθε επιχείρηση και στο τι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων και την πραγματική μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. * Ο κ. Ευθύμιος Γαλανός συνεργάζεται με την LRQA ως αξιολογητής συστημάτων management ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων - HACCP, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ως εκπαιδευτής αξιολογητών των παραπάνω συστημάτων. Είναι γεωπόνος με ειδικότητα γεωργικών βιομηχανιών και Δρ. χημικός μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων.

5 XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΟΜΟΥΓΙΑΤΙΣΙΑΤΡΙΚΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΣΥΓΕΙΑΣ εργασiαυγεία 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ! ΧΩΡΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ» XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Τα «παιδιά με τα παπιά», όπως αυτοαποκαλούνται οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές, είναι πλέον αντιμέτωποι με μία ιδιότυπη εργασιακή ζούγκλα. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται ατελείωτες ώρες και υπό εξαντλητικές συνθήκες καβάλα στο μηχανάκι ή μπροστά από το τιμόνι, με τη «μαύρη» εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες να καλπάζουν. Είναι οι απολύσεις, οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι «οικειοθελείς αποχωρήσεις», οι αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι ο μηνιαίος μισθός των 500 ευρώ, που ολοκληρώνουν ένα απίστευτο μεσαιωνικό σκηνικό στον κλάδο. Κι όλα αυτά τη στιγμή που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, με απαρχαιωμένα οχήματα, δίκυκλα και αυτοκίνητα, ενώ τα ΚΤΕΟ αποτελούν «απαγορευμένη» λέξη. του κ. Μανόλη Γασπαράκη Αναδημοσίευση Αυγή, Αντίστοιχες δυσκολίες συναντούν και οι υπάλληλοι γραφείου, χειριστές Η/Υ, τηλεφωνητές κ.λπ., οι οποίοι κάνουν δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα, με το τέλος του οκταώρου να φαντάζει πολλές φορές ως λύτρωση. Οι συγκεκριμένες συνθήκες σε συνδυασμό με τις απολύσεις, τις μειώσεις αποδοχών και το θέμα των κλαδικών συμβάσεων ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στην 24ωρη παναττική απεργία στις 19 Ιουνίου, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυδρομικών και Ταχυμεταφορικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ). 48ωρη απεργία προκήρυξε και το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην ACS, αντιδρώντας στην απόλυση εργαζομένου ο οποίος δεν δέχτηκε την πρόταση της εταιρείας για τετράωρη εργασία. «Από το βράδυ της Τρίτης (19 Ιουνίου) που ξεκίνησαν οι απεργίες, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (20 Ιουνίου), που έληξαν, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς πάνω από 250 άτομα πέρασαν έξω από τα γραφεία της ACS», σημειώνει ο κ. Κώστας Στάμος, πρόεδρος του ΣΕΤΤΕΑ στην «Αυγή». Η δυναμική παρουσία των εργαζομένων οδήγησε την εταιρεία να δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλες απολύσεις και ότι άμεσα θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της σύμβασης. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ Για την ώρα, οι εταιρείες του χώρου, όπως τονίζει ο κ. Στάμος, προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν τους μνημονιακούς νόμους με μονομερή μείωση αποδοχών. «Ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές εταιρείες να καταθέτουν καταστάσεις εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας με μείωση 22% ή και παραπάνω, κάτι που είναι παράνομο. Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει μόνο για όσους αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και όχι για τους εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές οι οποίοι καλύπτονται από τη Σύμβαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων». Η πολυδιάσπαση του χώρου, με τις σχεδόν 400 εταιρείες στην Αττική και τους εργαζόμενους, δυσχεραίνει το έργο του Σωματείου και τη δυνατότητα παρέμβασής του στα εργασιακά ζητήματα, αναφέρει ο κ. Κώστας Στάμος. «Από τον Σεπτέμβριο όμως είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, ώστε να αναγκάσουμε τους εργοδότες να καθίσουν στο τραπέζι για την υπογραφή της σύμβασης. Όπου έχουν υπάρξει αντιδράσεις, έχουμε καταφέρει πολλά», υπογραμμίζει με νόημα ο πρόεδρος του ΣΕΤΤΕΑ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ «Στα franchise των εταιρειών ταχυμεταφορών δεν υπάρχει τίποτα, δεν τηρείται τίποτα. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πέντε και έξι μήνες, υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή πίεση, γενικά επικρατεί ένα χάος», αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Κυριακούλιας, οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και προσθέτει: «Οι τρεις μεγάλες εταιρείες (ACS, Speedex, Γενική Ταχυδρομική) με το καινούργιο εργασιακό καθεστώς και το μνημονιακό πλαίσιο προχωράνε σε ανάλογες μειώσεις μισθών και σε επιλεκτικές και ταυτόχρονα εκβιαστικές απολύσεις. Γενικά στα franchise υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας», σημειώνει χαρακτηριστικά. Αν και η κατάσταση στις «μητρικές» εταιρείες του χώρου είναι καλύτερη, εντούτοις δεν φαίνεται να γλιτώνουν από τη λαίλαπα του Μνημονίου. ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ... «Έχει γίνει καθεστώς η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου, η ACS, παρουσίασε το 2011 κέρδη μετά φόρων 2,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60% από το 2010», λέει στην «Αυγή» ο κ. Χρήστος Γιαμπουράνης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΤΕΑ. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι μέσα στο 2012 θα απελευθερωθεί η ταχυδρομική αγορά, κάτι που δεν δικαιολογεί τη σκληρή επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Μία επίθεση που βρίσκει πάτημα στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο κ. Γιαμπουράνης, οι άθλιες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον χώρο των ταχυμεταφορών δίνουν στον κλάδο και μία θλιβερή πρωτιά, αυτή των εργατικών ατυχημάτων. «Το παρήγορο είναι ότι αναπτύσσονται αντιστάσεις στον χώρο. Οι εργαζόμενοι πρόσφατα δημιούργησαν σωματείο στη Γενική Ταχυδρομική, έπειτα και από τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στη μισθοδοσία. Ξεκίνησαν έναν αγώνα με επισχέσεις εργασίας, με τη βοήθεια και του κλαδικού συμβουλίου, και ήδη έχουν φτάσει σε μία συμφωνία με την εταιρεία. Πλέον υπάρχει μία σταθερή καταβολή των μισθών και αποπληρώνονται σταδιακά τα χρωστούμενα», περιγράφει ο κ. Χρήστος Γιαμπουράνης, δείχνοντας ότι ο δρόμος του αγώνα αποτελεί μονόδρομο. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ «Δουλεύουμε με μεγάλες πιέσεις από τους υφισταμένους μας, δέκα ώρες συνεχόμενα μπροστά από έναν υπολογιστή χωρίς κάποιο διάλειμμα, τη στιγμή που κόβονται άδειες και δεν πληρώνονται οι υπερωρίες. Υπάρχουν συναδέλφισσες που έχουν βάλει τα κλάματα», αναφέρει η Κατερίνα, εργαζόμενη σε υποκατάστημα της Speedex, αποτυπώνοντας με γλαφυρό τρόπο τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των ταχυμεταφορών. «Εμένα προσωπικά μού έκαναν θέμα επειδή βγήκα να πάρω έναν χυμό, για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Και όλα αυτά τη στιγμή που κάνουμε τρεις και τέσσερις δουλειές ταυτόχρονα». Υπολογιστής, τηλέφωνο, καταχωρήσεις και τιμολογήσεις αποτελούν την καθημερινότητα ενός υπαλλήλου σε γραφείο ταχυμεταφορών, όπως σημειώνει η Κατερίνα. «Τα παιδιά έξω είναι αντιμέτωπα με άλλους κινδύνους, είναι εκτεθειμένα, ειδικά με τα οχήματα που χρησιμοποιούν. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος έβαλε μπρος τη μηχανή και κάηκε ολόκληρος, χωρίς βέβαια να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», αναφέρει χαρακτηριστικά. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ Ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους στους κλειστούς κλιματιζόμενους εργασιακούς χώρους είναι το εξής: πόσο «φρέσκο» είναι το δροσερό αεράκι που έρχεται μέσα από τις σκοτεινές σωληνώσεις και τις «γρίλιες» των κλιματιστικών του κτιρίου και, αν και πότε, έγινε ο επιβεβλημένος τεχνικός έλεγχος. της κ. Χριστίνας Δαμουλιάνου από τη στήλη Εργασία και Ζωή Καθημερινή, Προβλέπεται, άλλωστε από το Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 σε συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία 89/654/ΕΟΚ και αναφέρει ότι όλες οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα του αέρα με βάση τις αρχές της υγιεινής. Εννοείται, ότι και ο Νόμος 2224/1994 προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζονται οι αρχές αυτές της υγιεινής. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα είτε με συστήματα εξαερισμού είτε κλιματισμού, αυτά θα π ρέπει να λειτουργούν συνεχώς και κάθε βλάβη του συστήματος να επισημαίνεται αυτόματα. Κάτι, που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφού όπως υπολογίζεται, στις δυτικές ανεπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι περνούν κατά μέσο όρο το 80-90% της ζωής τους σε εσωτερικούς χώρους. Για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όμως, έχουν επισημανθεί τρεις ελλείψεις που τις κάνουν να μειονεκτούν σε συμμόρφωση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην περίπτωση βέβαια που δεν συμβαίνει να τα αγνοούν παντελώς. Πρώτη, είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης εκ μέρους του μάνατζερ που συνήθως είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεύτερη έλλειψη κάτι που συναντάται και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι να υπάρχει ειδικό στέλεχος. Και τρίτη, είναι η έλλειψη χρόνου εκ μέρους των στελεχών. Ωστόσο, εκφράζεται αισιοδοξία ότι η υγιεινή και η ασφάλεια στο εσωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα από τον εισπνεόμενο αέρα κερδίζουν έδαφος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από το ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εταιρειών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά ISO9000 και ISO σε παραγράφους του οποίου ιδιαιτέρως αναφέρεται η πρόληψη του θορύβου και της μόλυνσης του αέρα. Αλλωστε, δεν νοείται μια επιχείρηση ευαισθητοποιημένη στα περιβαλλοντικά θέματα να μη λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον της. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι η υγιεινή και η ασφάλεια στο εσωτερικό περιβάλλον κερδίζουν έδαφος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, άν κρίνουμε από το ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εταιρειών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά τα πρότυπα ISO 9000 και ISO

6 ΗΞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxΗ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX εργασiαυγεία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Εκδότης (Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο): Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ιατρός Εργασίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟ Η ορθοστασία της μητέρας επηρεάζει το νεογνό αυξάνοντας τις πιθανότητες να γεννηθεί με μικρότερη περίμετρο κεφαλής επιβραδύνοντας τη νοητική του ανάπτυξη. Η έγκυος που στέκεται όρθια για αρκετές ώρες κάθε ημέρα, επειδή το επιβάλλει η εργασία της (πωλήτρια, κομμώτρια, εκπαιδευτικός κ.ά.), πιθανώς προκαλεί την επιβράδυνση της νοητικής ανάπτυξης του μωρού της, το οποίο έχει αυξημένες πιθανότητες να γεννηθεί με μικρότερο κεφάλι, σύμφωνα με μια νέα ολλανδική επιστημονική έρευνα, αν και η σωματική υγεία του μωρού δεν επηρεάζεται. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί αν μια γυναίκα εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα κατά την εγκυμοσύνη της. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Αλεξ Μπούρντορφ του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ, που δημοσίευσαν σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Occupational and Environmental Medicine, σύμφωνα με το BBC, μελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου εγκύων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λόγω της δουλειάς τους είναι αναγκασμένες να εργάζονται όρθιες ή να περπατάνε πολλές ώρες καθημερινά, γεννάνε μωρά με κεφάλι περίπου 3% μικρότερο (ή ένα εκατοστό περίπου) σε σχέση με τις υπόλοιπες εργαζόμενες εγκύους που δεν είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες. Κατά πόσο, πάντως, αυτή η διαφορά στην ανάπτυξη του κεφαλιού έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση για το παιδί δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές, συμφωνά με τους ερευνητές. Σε συλλογικό επίπεδο, κατά τους ερευνητές, τα παιδιά με μικρότερο κεφάλι θεωρείται ότι κάνουν ένα ξεκίνημα από δυσμενέστερη θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νου τους. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι γυναίκες που κατ' εξοχήν θα πρέπει να προσέξουν, είναι εκείνες που αναγκαστικά, κατά την εγκυμοσύνη τους, είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες σχεδόν καθ' όλο το ωράριο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα ο γυναικολόγος τους έχει ήδη ενδείξεις ότι το έμβρυο τους έχει μικρότερο βάρος του αναμενομένου. Από την άλλη, σύμφωνα με την ολλανδική μελέτη, μια εργασία που είναι σωματικά απαιτητική ή το σήκωμα βαρέων πραγμάτων δε φαίνεται να επιδρά αρνητικά στο μέγεθος και το βάρος του μωρού, ούτε στη διάρκεια του τοκετού. Επίσης, δεν υπάρχει επίπτωση στο έμβρυο, αν η έγκυος μητέρα του εργάζεται μέχρι τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Οι ειδικοί συστήνουν στις εγκύους να συνεννοηθούν με τους εργοδότες τους, ώστε είτε να μειωθεί το ωράριο τους, είτε να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας τους. Με Δελτίο Τύπου που στάλθηκε προς τα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης περιγράφεται η συνεργασία στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και της Δημόσιας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Το πλήρες κείμενο του σχετικού Δελτίου Τύπου έχει ως εξής: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας. Συμμετοχή του Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ.) ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας με τίτλο: Cross-border Research Center Environment and Health (R.C.E.H.). Ο κύριος φορέας από τη βουλγαρική πλευρά είναι το Regional Health Inspectorate (RHI) της επαρχίας Kardzhali στη Βουλγαρία. Στόχος Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινών δράσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο προβλέπει μια σειρά από πράξεις όπως είναι η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνες πεδίου με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Διάρκεια Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 22 μήνες. Προϋπολογισμός To συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα ,2. Προϋπολογισμός ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. / Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται: - η κατασκευή και ο εξοπλισμός ενός πλήρους λειτουργικού εργαστηρίου στη Βουλγαρική πλευρά στα πρότυπα του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. / Π.Ε.Δ.Υ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. - η δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος επιτήρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντικών κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και της δυναμικής ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. - τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Βουλγαρικών και Ελληνικών Αρχών στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας στη διασυνοριακή περιοχή σε θέματα υγιεινής και περιβάλλοντος. - το Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. θα εξοπλιστεί με ένα όχημα 4x4 που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια επιτόπιων παρεμβάσεων σε σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και με επιπλέον εργαστηριακό εξοπλισμό. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Επικ. Καθηγήτρια κ. Jeni Staykova, M.D., Ph.D., Διευθύντρια RHI - Kardzhali. Επιστημονικά Υπεύθυνος από την ελληνική πλευρά είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντής του Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. Συναντήσεις στα πλαίσια της διασυνοριακής ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη στις 30 Ιουνίου, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων του επιστημονικού δυναμικού, που υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές προτάσεις ενταγμένες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας από τις δύο πλευρές. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Α.Μ.Θ.

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ)

Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) Η ΟΓΕ αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της για την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Η στήριξη του νέου ζευγαριού, και ιδιαίτερα της γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με ύστερα από 14 συνεργασίες με ΜΚΟ 144 περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα και 98 χορηγούς χρηματοδότες μπορούμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση των στόχων σας; athens - brussels «Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος ψυχαναλυτής Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Παράρτημα ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εργατικό ατύχημα... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Προϋποθέσεις... 3 1.3 Υποχρέωση για πρόνοια... 3 Πηγές... 5 Συντακτική ομάδα... 5 1 1. Εργατικό ατύχημα ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η έννοια του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα