εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργασiα ΚΑΙ υγεία ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ"

Transcript

1 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 81 2 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΜΕΡΕΣΜΑΣΕΙΝΑΙΠΙΑΜΟΝΟΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Η επιστημονική μας εταιρεία μπορεί και να έχει αμαρτίες για την αρχική δόμηση και το ξεκίνημα της Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας. Προ δεκαπενταετίας περίπου, μέσα σε κλίμα αγωνίας για τη θεσμοθέτηση δομών εκπαίδευσης, εκτιμήθηκε ότι το μέρος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης ήταν το πλέον απαραίτητο για την επιβίωσή της. Υπήρξε όντως ό κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί η τετραετής εκπαίδευση της πρώτης σειράς ειδικευόμενων ιατρών στην Ιατρική της Εργασίας. Παραβλέφθηκε έτσι η νομιμοποίηση της γεωγραφικής διασποράς των οργανικών θέσεων ειδίκευσης, με την επιμονή και τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν για την καθιέρωση ενός μόνο πόλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Είναι γνωστό ότι μέχρι και σε παραίτηση εξαναγκάσθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι ιδίως από τη Θεσσαλονίκη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ασφαλώς, αλλά τα δεδομένα διατηρήθηκαν ίδια. Τώρα πλέον υφίστανται Τμήματα Ιατρικής της Εργασίας σε τουλάχιστο τρία νοσοκομεία και παρά το γεγονός ότι σχεδόν διπλασιάσθηκαν οι οργανικές θέσεις για ειδίκευση στην ειδικότητας, δεν δημιουργήθηκαν θέσεις σε δύο από αυτά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μετά από δέκα χρόνια, ξεκαθαρίσθηκε πλέον ποιές ακριβώς επιστημονικές συμμαχίες διαμορφώθηκαν: το επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας (μαζί με Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας) είναι αυτό που μπορεί να εστιάσει στη Θεωρητική Εκπαίδευση. Ξεχνώντας τις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, είναι καιρός να ολοκληρωθεί σύνθεση επιστημονικών απόψεων για την κατοχύρωση του μέλλοντος της ειδικότητας. Η οικονομική κρίση επιβάλλει συλλειτουργίες στη διακόνηση των θεσμών. Η πρόταση των τριών φορέων για την έναρξη κύκλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, μπορεί σαφέστατα να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία Ιατρείων Ιατρικής της Εργασίας για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και αλλού. Ο χρόνος εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών πρέπει να αντιστοιχεί στα εργασιακά χρονικά πλαίσια που προβλέπονται για τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη συμβολή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων στα Νοσοκομεία και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και για τους χρήστες των δομών αυτών, με παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Εργασίας τόσο στους φοιτητές, όσο και στο γενικό πληθυσμό. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Μετά την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των τριών Καθηγητών των ακαδημαϊκών φορέων Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Αθήνας οι οποίοι εκδήλωσαν σαφές και ειλικρινές ενδιαφέρον για την έναρξη κύκλου Θεωρητικής Εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στην Ιατρικής της Εργασίας, έπονται συναντήσεις, ώστε να συζητηθούν λεπτομέρειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών. Ηδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. και θα ακολουθήσει μια προπαρασκευαστική συνάντηση στην Αθήνα, που θα διερευνήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η Κοινή Πρόταση μετά από την τελική τριμερή συνάντηση. Φαίνεται ότι έχει ήδη προκριθεί η Κοινή Πρόταση των Επιστημονικά Υπεύθυνων Καθηγητών από τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα να προωθηθεί προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ενώ θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα το Πρόγραμμα με μόνη την επιστημονική ευθύνη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) με τη σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Α.Π.Θ., όπως προβλέπεται άλλωστε και από σχετική Εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. και τη συνακόλουθη Απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του τότε Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (αρ. πρωτ. Α5/οικ. 1892/ ), το πνεύμα της οποίας ήταν η δημιουργία δύο πόλων Θεωρητικής Εκπαίδευσης, ενός κεντρικού και ενός για τη Βόρια Ελλάδα. Με έγγραφό του το ΚΕ.Σ.Υ. τότε είχε απευθυνθεί διερευνητικά στις Ιατρικές Σχολές της χώρας και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για το ξεκίνημα της Θεωρητικής Εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους στην Ιατρική της Εργασίας. Η Ε.Σ.Δ.Υ. είχε απαντήσει θετικά, ενώ οι Ιατρικές Σχολές είχαν διαβιβάσει το σχετικό έγγραφο προς τα Εργαστήρια Υγιεινής και στάλθηκαν τρεις θετικές απαντήσεις: εκ μέρους του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. από τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Κατσουγιαννόπουλο, από το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από τον Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κονδάκη και εκ μέρους του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από την τότε Αν. Καθηγήτρια κ. Αθηνά Λινού. Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, είχε εκφράσει επανειλημμένα την άποψή της με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εντέλει το ΚΕ.Σ.Υ. εισηγήθηκε και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έλαβε απόφαση η Θεωρητική Εκπαίδευση να γίνει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τη σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Σε μια σειρά από φλέγοντα θέματα για τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης κ. Κ. Γκιουλέκας κατά την τοποθέτησή του στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προχώρησε σε σειρά σοβαρών καταγγελιών προς τη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την επισκευή των απορριμματοφόρων, λέγοντας: «Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν στην παράταξή μας, πληροφορίες που αναφέρουν ότι κινδυνεύει να απορριφθεί ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο, για την επισκευή των απορριμματοφόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ύψους 2,3 εκατ.. Απόρριψη που θα οφείλεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε παραλείψεις, ασάφεια και φωτογραφικούς όρους στη διατύπωση των όρων του διαγωνισμού». Για το σοβαρό θέμα της καθαριότητας της πόλης, ο κ. Γκιουλέκας παρουσιάζοντας σημαντικά εσωτερικά διοικητικά έγγραφα του Δήμου, καθώς και καταγγελίες εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, στηλίτευσε το γεγονός ότι πολλοί υπάλληλοι δεν πληρώνονται υπερωρίες, εξαιρέσιμα και νυχτερινά. Κατήγγειλε την έλλειψη εξοπλισμού, μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, όπως φωσφορίζοντα γιλέκα, γάντια, σκούπες, σακούλες κ.λ.π. Ακόμη ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι από το Φεβρουάριο του 2011 δεν υπάρχουν γιατροί εργασίας στον τομέα καθαριότητας του Δήμου, γιατί έληξε η θητεία τους και δεν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους, με αποτέλεσμα να μην υποβάλλονται πλέον σε εξετάσεις οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, παρά το ότι οι κίνδυνοι μολύνσεων από μεταδοτικές νόσους, κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, είναι πάρα πολύ υψηλή. Ολοι οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν άμεσες προσλήψεις Ειδικών Ιατρών Εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. ΕΞΗΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Οι αποκρατικοποιήσεις, καθώς και η αναδιάρθρωση του Δημοσίου είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση, αφού μόνο μετά από την πραγματοποίησή τους θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι αλλαγές στο Μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό πιθανολογείται ότι θα έρθουν μαζικά λουκέτα σε φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου με σκοπό να μειωθεί άμεσα το προσωπικό, αλλά και να περιορισθεί το λειτουργικό κόστος. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να κλείσουν 60 οργανισμοί στο Δημόσιο και πλέον το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος το σχέδιο για τα λουκέτα βρίσκονται οργανισμοί που υπάγονται κυρίως στα υπουργεία Υγείας, Παιδείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Πρόκειται για φορείς όπως η Εταιρεία Έρευνας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Σύνθεση», η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθήνα», το Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «Εδρα», η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλθαία», το Αθλητικό Κέντρο Χανίων, ο Ο.Κ.Ε., το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η «Αλληλεγγύη», η Εταιρεία Νόσου ΣΟΥΙΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Tην τελευταία του πνοή πάνω στο Ο πλοίαρχος του φορτηγού πλοίου καράβι όπου εργαζόταν, άφησε ο αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις Ελληνας πλοίαρχος που ήταν ηλικίας 51 αισθήσεις του. Του παρασχέθηκαν οι Αμερικανοί ερευνητές αποφάσισαν να διαπιστώσουν ποιά είναι τα πιο επικίνδυνα ετών και ήταν ναυτολογημένος στο πρώτες βοήθειες, αλλά όταν έφτασε για την υγεία σημεία και αντικείμενα ενός δωματίου ξενοδοχείου. Αν και το μυαλό φορτηγό πλοίο Argyroula σημαίας γιατρός στο πλοίο διαπιστώθηκε ο όλων πηγαίνει πρώτα σε σημεία όπως η λεκάνη της τουαλέτας ή ο νιπτήρας, τα Marshall Islands. θάνατός του. ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αφού αποκαλύπτουν μια σειρά Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Η σωρός του ναυτικού μεταφέρθηκε στην από απρόσμενα σημεία και αντικείμενα που απειλούν την υγεία όσων διαμένουν σε Οδησσού όταν συνέβη το περιστατικό, αρμόδια ιατροδικαστική Υπηρεσία της ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Στη λίστα των πλουσιότερων σε... βακτήρια αντικειμένων σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που Οδησσού για νεκροψία και νεκροτομή. ξεχωρίζουν τα τηλεκοντρόλ και οι διακόπτες για τα φώτα. Ερευνητές του εκδόθηκε στην Αθήνα από το Γραφείο Προανάκριση πρόκειται να διενεργηθεί Πανεπιστημίου του Χιούστον μελέτησαν το βαθμό καθαριότητας δωματίων σε Τύπου του Λιμενικού Σώματος. από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. αμερικανικά ξενοδοχεία και τις πιθανές απειλές υγείας για όσους διαμένουν εκεί. Όπως αναφέρουν, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να είναι τόσο καθαρό και απολυμασμένο όσο ο χώρος ενός χειρουργείου αλλά από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι γενικά απαιτείται καλύτερο καθάρισμα. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι περισσότερο ακάθαρτα από ένα μέσο σπίτι αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει με δεδομένο ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων καθαρίζονται καθημερινά. Για αυτό και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα τους θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες καθαριότητας των ξενοδοχείων να κάνουν αποτελεσματικότερη δουλειά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αντικείμενα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βακτηρίων σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου είναι το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, και οι διακόπτες για τα φώτα και ειδικά οι διακόπτες στις λάμπες των κρεβατιών. Όσο και αν ακούγεται παράξενο οι ερευνητές υποδεικνύουν ως «ένοχες» για αυτή τη κατάσταση τις καθαρίστριες ή καλύτερα τα εργαλεία τους. Η έρευνα έδειξε ότι τα σφουγγάρια και οι σφουγγαρίστρες είναι γεμάτες βακτήρια τα οποία μεταφέρουν από δωμάτιο σε δωμάτιο. Σύμφωνα με τους ερευνητές θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των καθαριστικών εργαλείων από βάρδια σε βάρδια των καθαριστριών ώστε να περιορίζεται το πρόβλημα. Η έρευνα έδειξε ότι τα σημεία με τα χαμηλότερα επίπεδα βακτηρίων στα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι τα κουρτινόξυλα και το πόμολο της πόρτας του μπάνιου. H έρευνα παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο που οργανώθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογία και πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο των Η.Π.Α. Αλτσχάιμερ, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο «Συνειρμός», το Ωδείο Αθηνών, ο Φορέας Διαχείρισης Δρυμού Σαμαριάς, η Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, η «Ιασις», η Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Περίθαλψης, το Λαογραφικό Μουσείο Μακεδονίας και Θράκης, το Κέντρο Έρευνας Περίθαλψης Σακχαρώδη Διαβήτη. Τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσουν το Σ.Ε.Φ., το οποίο θα συγχωνευθεί με τον Ο.Α.Κ.Α., η Μονάδα Διαχείρισης Οικονομικών Προγραμμάτων με άτομα προσωπικό, ο Ε.Ο.Φ., ο Ε.Φ.Ε.Τ., το Κέντρο Αιμοδοσίας, αρκετά Μουσεία, αλλά και οι Εθνικές Σχολές Δημόσιας Υγείας, Δικαστικών και Δημόσιας Διοίκησης. Με τα λουκέτα όμως έρχεται και η απομάκρυνση των εργαζομένων. Οι μόνιμοι υπάλληλοι θα μεταταχθούν σε άλλον οργανισμό του Δημοσίου, με την μετάταξη τους να είναι υποχρεωτική, αλλιώς σε περίπτωση που δεν δεχθούν προβλέπεται απόλυση. Για ακόμη μία φορά οι άτυχοι είναι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους καθώς οι συμβάσεις τους, αφού λήξουν δεν θα ανανεώνονται. Το πλεονάζον προσωπικό που δεν θα μεταταχθεί θα μπαίνει σε καθεστώς εφεδρείας για ένα χρόνο λαμβάνοντας το 60% του μισθού και στη συνέχεια θα απολύεται. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τις πληρωμές των και εφημεριών, το χρονοεπίδομα του καθώς τα προσλήψεις συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας καθώς τα Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Επιτροπών νοσοκομείων της Αθήνας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικόλαο Πολύζο, στο πλαίσιο της στάσης των της Κυβέρνησης από τη μέχρι τώρα δέσμευσή της, για επάνοδο στο καθεστώς που υπήρχε μέχρι το Νοέμβριο του Καθιερώνεται μια πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία που θα σημάνει, καθώς τα πιθανότατα, μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των εφημεριών κάθε μήνα. Παρ όλα αυτά υπήρξε προφορική δέσμευση ότι θα, ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για άμεσες ενέργειες που θα λύσουν.

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ xxxxxxxccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 εργασiαυγεία 5 ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ο προαυλισμός και ο προσωπικός χώρος, η υγεία και οι βιοτικές ανάγκες που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία, δεν τηρούνται, ενώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει χάρις στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που μαζί με την Άρσις και το Ε.Σ.Π. μοιράζονται τον υπέρμετρο όγκο της βοήθειας που απαιτεί η κατάσταση στην περιοχή. της Ιφιγένειας Διαμάντη δημοσιογράφου Αναδημοσίευση Καθημερινή Πολλαπλές είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως διαπιστώνει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) σε Eκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων αιτούντων ασύλου που βρέθηκαν σε διάρκεια ενός έτους στο κέντρο κράτησης Φυλακίου Ορεστιάδας. Η Εκθεση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας «Κανένα Παιδί Πίσω από τα Κάγκελα - End Immigration Detention of Children» που συντονίζεται από την αυστραλιανή International Detention Coalition και η οποία τον Ιούνιο εστίασε στην Ελλάδα. Στριμωγμένα κατά μέσον όρο 55 με 65 παιδιά σε κελί που χωρά 40 άτομα, χωρίς επαρκή και κατάλληλη τροφή (π.χ. γάλα, φρούτα, ζεστό ρόφημα), βρώμικα, υπό ανθυγιεινές συνθήκες, με χιόνι ή καύσωνα, χωρίς να βγαίνουν στον ήλιο ούτε να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, βρέθηκαν από τον Μάρτιο του 2011 έως τον περασμένο Μάρτιο, συνολικά 572 παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες. Ο προαυλισμός και ο προσωπικός χώρος, η υγεία και οι βιοτικές ανάγκες που προβλέπονται και από την ελληνική νομοθεσία, δεν τηρούνται, ενώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει χάρις στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, που μαζί με την Άρσις και το Ε.Σ.Π. μοιράζονται τον υπέρμετρο όγκο της βοήθειας που απαιτεί η κατάσταση στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στο Φυλάκιο, τα παιδιά και οι έφηβοι πρόσφυγες υποφέρουν από δερματίτιδες, κρυολογήματα, πυρετούς, γαστρεντερίτιδες (πίνουν νερό από τη βρύση της τουαλέτας του κελιού), ενώ σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, σύμφωνα με την Εκθεση διακατέχονται από φόβο, ανασφάλεια, αποπροσανατολισμό, φοβίες, άγχος. Εκτός από τις ακατάλληλες συνθήκες κράτησης, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που φθάνουν στον Εβρο έπειτα από μακρύ και δύσκολο ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου συχνά χωρίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους και προέρχονται στη συντριπτική τους πλειονότητα από Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μαρόκο, Αλγερία και Ιράν, έρχονται αντιμέτωποι με ένα μάλλον δύσκαμπτο νομοθετικό πλαίσιο. Αν και είναι παιδιά βέβαια, αντιμετωπίζονται όμως ως «παράνομοι μετανάστες» σύμφωνα με την τριακοντασέλιδη Εκθεση του Ε.Σ.Π., δεν τυγχάνουν νομικής εκπροσώπησης και ενώ δεν είναι απελάσιμα, έως ότου εξακριβωθούν οι συνθήκες και οι λόγοι που τα οδήγησαν μέχρις εκεί, «οι αποφάσεις απέλασης εκδίδονται χωρίς εξέταση κατά πάγια πρακτική των αστυνομικών αρχών και λειτουργούν ουσιαστικά ως νόμιμο έρεισμα της κράτησης όλων των παιδιών μέχρις ότου καταστεί δυνατή η φιλοξενία τους σε ειδικό χώρο». Στην πλειονότητά τους πρόκειται για αγόρια εφήβους ηλικίας 16 χρόνων, λιγότερα είναι εκείνα των 13, 14, 15 και 17 ετών, όπως και εκείνα που κοντεύουν να συμπληρώσουν τα 18, ενώ τα ασυνόδευτα ανήλικα κορίτσια δε φθάνουν ούτε το 1% του συνόλου, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 14 έως 16 ετών. Ωστόσο, η λανθασμένη καταγραφή της ηλικίας είναι συχνό φαινόμενο, κυρίως εξαιτίας της απουσίας «συγκεκριμένου μηχανισμού εξακρίβωσης». Τα παιδιά είναι ό,τι δηλώσουν και εφόσον αυτό συμφωνεί με τη διάπλαση και την εμφάνισή τους. Τα δεδομένα για τη σύνταξη της Εκθεσης συνέλεξαν μέχρι τον περασμένο Μάρτιο τέσσερις δικηγόροι και δύο διερμηνείς του Ε.Σ.Π. που έμειναν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη από τον Μάρτιο του 2011, ευρισκόμενοι εκεί για να συνδράμουν νομικά αιτούντες άσυλο, όχι αποκλειστικά ανήλικους. Ωστόσο, στην πορεία, «η προσοχή εστιάστηκε στους ανηλίκους και αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση μαζί τους. Οπως επισημαίνεται, η σύνταξη της Εκθεσης αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται με τους ανηλίκους αλλά και στην ανάδειξη του τι σημαίνει για ένα παιδί ή έφηβο η εμπειρία της κράτησής του στον Εβρο, καθώς και πόσο επηρεάζει τη μετέπειτα πορεία του. Τα μέλη του Ε.Σ.Π. μόνο τους οκτώ από τους δώδεκα μήνες μπόρεσαν να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, άλλοτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και άλλοτε «λόγω περιορισμένης πρόσβασης στο Κέντρο από τις Αρχές». Το Φυλάκιο επελέγη επειδή είναι το μόνο με κελί αποκλειστικά για ανηλίκους. Στην Ελλάδα υπάρχουν επτά δομές φιλοξενίας για ανηλίκους: δύο στα Ιωάννινα (Κόνιτσα, Πωγωνιανή), ένα στη Λέσβο, ένας ξενώνας της «Αρσις» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ένα στον Βόλο και το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας στους Αμπελοκήπους, ωστόσο είναι περιορισμένη η διαθεσιμότητα χώρου φιλοξενίας. Η παρουσίαση της Εκθεσης έγινε στα πλαίσια ενός αφιέρωματος του Ε.Σ.Π. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα (20 Ιουνίου) και περιελάμβανε ενημέρωση από δικηγόρους του Συμβουλίου, εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και του Συνηγόρου του Παιδιού, τις ψυχιάτρους κ.κ. Κατερίνα Μάτσα και Θεοδώρα Καρβούνη από το 18 Άνω.

3 XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΟΜΟΥΓΙΑΤΙΣΙΑΤΡΙΚΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΣΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η οικονομική κρίση επέφερε ένα καίριο πλήγμα στον ελληνικό εργασιακό χώρο, προκαλώντας αύξηση της ανεργίας και κατά συνέπεια των επιπτώσεων που συνεπάγεται (ατομικών, κοινωνικών και οικονομικών). Ένα μεγάλο ποσοστό των ελλήνων εργαζομένων επισημαίνει ότι η υγεία του επηρεάζεται από την επαγγελματική του απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, η υγεία του ελληνικού εργατικού δυναμικού αποτελεί έναν πρόσθετο παράγοντα ανησυχίας. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FIT FOR WORK Η Έκθεση Fit For Work, που αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σε 24 ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, μελετά τις συνέπειες των μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασιακή πραγματικότητα χιλιάδων ελλήνων εργαζομένων. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνονται παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και των άνω άκρων σχετιζόμενες με την εργασία, καθώς επίσης η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι σπονδυλαρθρίτιδες. Ακόμα εξετάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και της υποστήριξης που λαμβάνουν, τις εμπειρίες της εργασιακής τους καθημερινότητας, την επίδραση του προβλήματός τους στην οικογένεια και τους συναδέλφους, καθώς επίσης και το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η έρευνά μας αποτελεί μία σύνοψη των πρόσφατων ακαδημαϊκών και πρακτικών ευρημάτων στον τομέα της αλληλεπίδρασης μυοσκελετικών παθήσεων και εργασιακής απόδοσης και σειρά συνεντεύξεων με καταξιωμένους ειδικούς. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑ- ΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι μυοσκελετικές παθήσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ικανότητα για εργασία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα: Τα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη αποτελούν συχνό πρόβλημα υγείας μεταξύ των Ελλήνων εργαζομένων. Περίπου το 47% αναφέρει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σπονδυλική στήλη εξαιτίας της εργασίας του, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δε γίνεται διάγνωση της αιτίας των πόνων Περίπου το 46% των Ελλήνων εργαζομένων εμφανίζουν μυϊκούς πόνους στον αυχένα, στους ώμους και στα άνω άκρα, ποσοστό που αποτελεί, επίσης, το υψηλότερο στην Ευρώπη Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα υπολογίζονται έως Εκτιμάται ότι περίπου το 25% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα εγκαταλείπουν την εργασία τους πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. Το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 40% άν συμπεριληφθούν οι σχετιζόμενες διαταραχές, όπως η κατάθλιψη Η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που καταγράφουν στατιστικά δεδομένα που να αφορούν το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων, τόσο στο επίπεδο χρηματοδοτικών φορέων, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Το συνολικό κόστος της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην Ελλάδα εκτιμάται από τη βιβλιογραφία ότι αγγίζει τα 585 εκατομμύρια, περιλαμβάνοντας το σχετικό μη ιατρικό κόστος, το κόστος ανεπίσημης φροντίδας και το έμμεσο κόστος (κόστος παραγωγικότητας). Οι σπονδυλαρθρίτιδες είναι ομάδα φλεγμονωδών νοσημάτων που επηρεάζουν αρθρώσεις, τένοντες και συνδέσμους. Εκτιμήσεις βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων, υπολογίζουν σε περίπου στην Ελλάδα τους ανθρώπους που έχουν αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα. Οι προαναφερθείσες ασθένειες προκαλούν συμπτώματα που συνδέονται άμεσα με την εργασιακή απόδοση, επιδρώντας σε: Αντοχή Ικανότητα συγκέντρωσης Εργασιακή απόδοση Κινητικότητα Ευκινησία Παράλληλα, έχει πλέον γίνει εμφανές ότι οι άνθρωποι με μυοσκελετικές παθήσεις συχνά υποφέρουν από κατάθλιψη ή άγχος εξαιτίας των προβλημάτων αυτών. Το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του βιολογικού, του ψυχολογικού και του κοινωνικού παράγοντα και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης των αιτιών των μυοσκελετικών παθήσεων και του τρόπου αντιμετώπισής τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτό λόγω της άρνησης των επαγγελματιών υγείας και των εργοδοτών να δουν πέρα από τα άμεσα φυσικά συμπτώματα. Ομως, η εργασία εκτός από αίτιο των μυοσκελετικών παθήσεων μπορεί να συνεισφέρει και στη θεραπεία τους. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι μπορεί να σταματήσει την επιδείνωση των συμπτωμάτων και να επιταχύνει την ανάρρωση των ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις. Κυριαρχεί ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας και εργοδότες η εσφαλμένη αντίληψη ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν επανέλθει κατά 100% προτού επιστρέψουν στην εργασία τους. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Υπάρχουν πέντε βασικοί τομείς δράσεις στους οποίους οφείλουν να εστιάσουν οι γιατροί, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι κρατικοί φορείς, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα με μυοσκελετικές παθήσεις: Έγκαιρη παρέμβαση: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που απέχουν για αρκετό χρονικό διάστημα από την εργασία τους δυσκολεύονται να επιστρέψουν. Πολλοί εργαζόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ενώ ταυτόχρονα παραμένουν στη δουλειά. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η βελτίωση της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Για ορισμένους ασθενείς η έγκαιρη πρόσβαση σε φυσικοθεραπεία ή φάρμακα μπορεί να μετριάσει τη σοβαρότητα του προβλήματος Έμφαση στην ικανότητα, όχι στην ανικανότητα: Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες αρέσκονται στην καταστροφολογία αναφορικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις, συχνά πιστεύοντας ότι το πρόβλημα είναι χειρότερο απ ότι αντικειμενικά είναι. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με μυοσκελετικές παθήσεις μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εργασία τους, αν τους επιτραπεί. Χρειαζόμαστε δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση ικανότητας και ανικανότητας και εκσυγχρονισμό των προτύπων ικανότητας για εργασία στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 100% ικανός για να επιστρέψει στην εργασία του, προσέγγιση που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδείκνυται για την ελληνική περίπτωση Ο ευρηματικός σχεδιασμός στην εργασία είναι καθοριστικός για την αποκατάσταση: Οι εργοδότες και οι γιατροί εργασίας μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, με ανέξοδες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, το ωράριο και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των εργαζομένων, ώστε να εμποδίσουν την αύξηση της εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων και να επιτρέψουν στους ασθενείς που έχουν πρόβλημα να επιστρέψουν στην εργασία τους Στρατηγική πέρα από τα φυσικά συμπτώματα: Είναι σημαντικό οι γιατροί να κατανοήσουν το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και τους περιορισμούς που θέτει το βιοϊατρικό μοντέλο, ώστε να γίνει ξεκάθαρο το γεγονός ότι η εργασία είναι σημαντική για να παραμείνει δραστήριος ο ασθενής και να αποφύγει την απομόνωση και τις συνέπειές της Πρόσβαση στο έμμεσο, καθώς και στο άμεσο κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων: Χρειαζόμαστε ποσοτικές μεθόδους, προκειμένου να επιτρέψουμε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης όπως το Ι.Κ.Α., να έχουν μία ενιαία εικόνα για το κόστος των μυοσκελετικών παθήσεων σε ιατρικό και εργασιακό επίπεδο αλλά και για το συνολικό κόστος των παθήσεων για την κοινωνία. Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη, προβλέπουν μια αύξηση των μυοσκελετικών παθήσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα στις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που θα συνοδευτεί από κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, εξασθένιση της παραγωγικής ικανότητας και ένα καίριο πλήγμα στο σύστημα υγείας. Τέλος, μελετώντας τη φύση, την έκταση και τις συνέπειες των μυοσκελετικών παθήσεων για την Ελλάδα θα πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη μιας συνολικής θεώρησης του ασθενή ως εργαζομένου με αφετηρία το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο, το οποίο προτείνεται να ενστερνιστούν οι επαγγελματίες υγείας της χώρας.. της μείωσης της βιοποριστικής ικανότητάς τους και πλήρη σύνταξη καταβάλλεται ποσό που ισούται με τα δύο τρίτα των ετήσιων αποδοχών που ο ασφαλισμένος είχε πριν από το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική νόσο. Όταν η μείωση της βιοποριστικής ικανότητας είναι μερική, καταβάλλεται (μερική σύνταξη). Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται όταν η βιοποριστική ικανότητα μειώνεται κατά 20% ή περισσότερο. Ειδικοί σύμβουλοι στα 11 εξειδικευμένα κέντρα αποφασίζουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ένα τόσο πολύπλοκο και μεγάλο ασφαλιστικό σύστημα μιας μεγάλης βιομηχανικής χώρας θα χρειαζόταν πολυσέλιδη περιγραφή και ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την Ελλάδα γιατί έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του επί 100 και πλέον έτη παράγοντας πλούτο και εξοικονομώντας πόρους συμβάλλοντας έτσι στην εύρωστη οικονομία της ατμομηχανής της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανία. Μελετώντας τη δομή του συστήματος ασφάλισης καταλαβαίνει κανείς ότι η αποτελεσματικότητά του στηρίζεται σε υποδομές και οργάνωση που δυστυχώς είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα. Από την άλλη πλευρά όμως ίσως τώρα να παρουσιάζεται μια ευκαιρία για την σχεδόν χρεοκοπημένη Ελλάδα. Στα πλαίσια της πολυαναμενώμενης ανάπτυξης ίσως η σημερινή κρίση να είναι μια ευκαιρία για ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού μας συστήματο εργασiαυγεία 53 ς και του συστήματος υγείας γενικότερα. Η ανάπτυξη και η εξυγίανση καθώς και η προώθηση της υγείας και της ασφάλειας απαιτεί επενδύσεις σε τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, σχεδιασμό λειτουργικών δομών, περιορισμό της γραφειοκρατίας και δημιουργία κουλτούρας υγείας και ασφάλειας. Η δημιουργία ενός συστήματος ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου στην Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί αρκετά στοιχεία από το Γερμανικό σύστημα και ίσως οι εταίροι μας στα πλαίσια της υποστήριξης που υποτίθεται παρέχουν στη χώρα μας να είναι πρόθυμοι να το αποδεχτούν και να συμβάλουν σε αυτό. Το βασικό επιχείρημα για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος στην Ελλάδα είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ανταποδοτικά, εστιάζοντας στην πρόληψη και αξιοποιώντας στο έπακρο τις παραγωγικές δυνάμεις του εργατικού δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί.

4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 4 εργασiαυγεία 5 ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ THN ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Πολλές επιχειρήσεις συνήθως μεγάλου μεγέθους προσπαθούν μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) να αναδείξουν τις ενέργειες τους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που απασχολούν τον κοινωνικό χώρο όπου δραστηριοποιούνται. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως δημοσιεύουν ετήσιους απολογισμούς όπου αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσω των απολογισμών αυτών, θέτουν στόχους βελτίωσης της επίδοσής τους έχοντας ως γνώμονα αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας όπως: Τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. του κ. Ευθύμιου Γαλανού* Αναδημοσίευση Κέρδος Με τις ενέργειες ΕΚΕ, κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο να ασκήσει θετική επιρροή στα ενδιαφερόμενα μέρη, τους ενδιαφερόμενους Stakeholders όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται. Οταν αναφερόμαστε σε μία επιχείρηση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι δανειστές - πιστωτές της, ενώ όταν μιλάμε για έμμεσα ενδιαφερόμενους, τότε εννοούμε το κράτος, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τις ομάδες πίεσης π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.ά. Η θεωρία των Ενδιαφερόμενων Μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα) και να ξεκινήσει μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη. Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορα πεδία ανάλογα με την εστίασή τους, π.χ. χώροι εργασίας, αγορά, περιβάλλον, κοινωνία. Είναι φανερό ότι κάποια από αυτά τα πεδία είναι εξωστρεφή και άλλα εσωστρεφή, ενώ η επιλογή φανερώνει και τον χαρακτήρα ή τις προτεραιότητες της επιχείρησης που τα επιλέγει. Η εστίαση, για παράδειγμα, στους χώρους εργασίας, είναι πιθανό να αποφέρει οφέλη όπως την ανάδειξη της επιχείρησης ως προτιμητέου εργοδότη και τη διευκόλυνση στρατολόγησης ταλαντούχων στελεχών και να λειτουργήσει ακόμα και ως κίνητρο παραγωγικότητας ενδυναμώνοντας την αφοσίωση του προσωπικού της. Καθώς η Ε.Κ.Ε. έχει τόσο μεγάλο εύρος εφαρμογής, βλέπουμε στους απολογισμούς των επιχειρήσεων να αναφέρονται πολλά από τα γνωστά μας διεθνή πρότυπα ως εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους. Για παράδειγμα, το Πρότυπο OHSAS 18001, παρ' όλο που δεν αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο ISO, έχει αντίστοιχη αναγνώριση. To OHSAS (Occupation Health and Safely Assessment Series) προδιαγράφει απαιτήσεις για συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.) ώστε οι επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν να περιορίζουν και να έχουν υπό τον έλεγχο τους, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όσων βρίσκονται στους χώρους τους ή εργάζονται γι' αυτές. Αναπτύχτηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη που υπήρχε διεθνώς για ένα πρότυπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενιαία αξιολόγηση και πιστοποίηση. To OHSAS περιλαμβάνει απαιτήσεις για παρακολούθηση και μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης. Οι μετρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις, όπως εξετάσεις ακοής και όρασης, καθώς και αναλύσεις βιοχημικών παραγόντων, ακόμα και ραδιενέργειας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και των αναγνωρισμένων κινδύνων. Αν και το ελάχιστο που απαιτείται για συμμόρφωση με το OHSAS είναι η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, δεν υπάρχει εντούτοις μέγιστο. To OHSAS, λοιπόν, συμβαδίζει με τον εθελοντικό χαρακτήρα της Ε.Κ.Ε. και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις δράσεις που αποφασίζουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις, χωρίς να υποχρεώνονται από τον νόμο. Οι ιατρικές εξετάσεις μπορεί να προσφέρονται ως παροχή της επιχείρησης στους εργαζόμενους ή σε ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Μέσω των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των ιατρικών εξετάσεων, η επιχείρηση μπορεί να τεκμηριώσει την επίτευξη στόχων όπως: «μηδενικά περιστατικά απώλειας ακοής από θόρυβο στο περιβάλλον εργασίας», «ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ραδιενέργεια του προσωπικού ασφαλείας», «μείωση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων όπου εμπλέκονται οι πωλητές». Η επιλογή των μετρήσεων και των ιατρικών εξετάσεων μπορεί να γίνει έχοντας ως γνώμονα την άποψη της επιχείρησης σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής και όχι απλά ως μία περιστασιακή επιλογή. Η παρακολούθηση των στόχων μέσω των μετρήσεων παραμέτρων υγείας του προσωπικού, έχει και αρκετές δυσκολίες. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, καθώς οι μετρήσεις αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προστατεύονται από το ιατρικό απόρρητο. Είναι φανερό ότι η εμπλοκή και του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη. Ο μεν πρώτος, θα μελετήσει τα ατομικά αποτελέσματα και θα τα επεξεργαστεί στατιστικά ώστε να ανακαλύψει τυχόν τάσεις και να δώσει επιστημονική εξήγηση, ο δε δεύτερος, θα βοηθήσει στην αναγνώριση των πηγών των κινδύνων και στη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισης μέσω αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου. Σε εποχές οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, η προσφορά παροχών στους εργαζομένους φαντάζει εξωπραγματική. Η πίεση για μείωση όλων των δαπανών, ειδικά των «μη παραγωγικών» είναι ιδιαίτερα έντονη και εδώ είναι που πρέπει η ανώτερη διοίκηση κάθε επιχείρησης πριν αποφασίσει να μειώσει τις δαπάνες της για την Ε.Κ.Ε. να σταθμίσει τα όποια βραχυχρόνια οφέλη με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στο ηθικό των εργαζομένων και, έμμεσα, στην ανταγωνιστικότητά της. Η επιλογή της Ε.Κ.Ε. υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οπως διατυπώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στη νέα πολιτική για την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μία διεργασία ολοκλήρωσης κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ηθικών ανησυχιών καθώς και βαθιά ριζωμένη μέσα στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στη βασική τους στρατηγική, την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μερη. Ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις μέσω π.χ. καινοτομικών προϊόντων, ωφέλιμων τόσο για την κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις, με παράλληλη μείωση και πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS προσφέρει μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα στις πιστοποιημένες εταιρείες, π.χ. συστηματική αντιμετώπιση των κινδύνων και υπολογισμό της επικινδυνότητας, ορθολογική διάθεση των διαθέσιμων πόρων, εφαρμογή διαδικασιών, διευκόλυνση της εκπαίδευσης και προαγωγή της εσωτερικής επικοινωνίας, κυρίως όμως αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής τους στον τομέα αυτό της Ε.Κ.Ε. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των συστημάτων Υ.Α.Ε. με την LRQA συντελούν στη βέλτιστη αντιμετώπιση των κινδύνων ώστε οι επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται να διαφοροποιηθούν έναντι των ανταγωνιστών τους και να ενισχύσουν σημαντικά την εταιρική τους φήμη. Η προσέγγιση Business Assurance της LRQA, σε συνδυασμό με την εκτενή και σημαντική εμπειρία που διαθέτουν οι αξιολογητές της σε τοπικά και διεθνή πρότυπα, δίνει έμφαση στο τι είναι σημαντικό για την κάθε επιχείρηση και στο τι χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων και την πραγματική μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου. * Ο κ. Ευθύμιος Γαλανός συνεργάζεται με την LRQA ως αξιολογητής συστημάτων management ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων - HACCP, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ως εκπαιδευτής αξιολογητών των παραπάνω συστημάτων. Είναι γεωπόνος με ειδικότητα γεωργικών βιομηχανιών και Δρ. χημικός μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων.

5 XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΟΜΟΥΓΙΑΤΙΣΙΑΤΡΙΚΕΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΣΥΓΕΙΑΣ εργασiαυγεία 5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣΥΓΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ! ΧΩΡΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ» XXXXXΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΜΑΪΟΥ2012ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΗΜΕΡΑΚΑΤΑΤΟΥΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Τα «παιδιά με τα παπιά», όπως αυτοαποκαλούνται οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές, είναι πλέον αντιμέτωποι με μία ιδιότυπη εργασιακή ζούγκλα. Δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται ατελείωτες ώρες και υπό εξαντλητικές συνθήκες καβάλα στο μηχανάκι ή μπροστά από το τιμόνι, με τη «μαύρη» εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες να καλπάζουν. Είναι οι απολύσεις, οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι «οικειοθελείς αποχωρήσεις», οι αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι ο μηνιαίος μισθός των 500 ευρώ, που ολοκληρώνουν ένα απίστευτο μεσαιωνικό σκηνικό στον κλάδο. Κι όλα αυτά τη στιγμή που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, με απαρχαιωμένα οχήματα, δίκυκλα και αυτοκίνητα, ενώ τα ΚΤΕΟ αποτελούν «απαγορευμένη» λέξη. του κ. Μανόλη Γασπαράκη Αναδημοσίευση Αυγή, Αντίστοιχες δυσκολίες συναντούν και οι υπάλληλοι γραφείου, χειριστές Η/Υ, τηλεφωνητές κ.λπ., οι οποίοι κάνουν δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα, με το τέλος του οκταώρου να φαντάζει πολλές φορές ως λύτρωση. Οι συγκεκριμένες συνθήκες σε συνδυασμό με τις απολύσεις, τις μειώσεις αποδοχών και το θέμα των κλαδικών συμβάσεων ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε στην 24ωρη παναττική απεργία στις 19 Ιουνίου, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυδρομικών και Ταχυμεταφορικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΣΕΤΤΕΑ). 48ωρη απεργία προκήρυξε και το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην ACS, αντιδρώντας στην απόλυση εργαζομένου ο οποίος δεν δέχτηκε την πρόταση της εταιρείας για τετράωρη εργασία. «Από το βράδυ της Τρίτης (19 Ιουνίου) που ξεκίνησαν οι απεργίες, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (20 Ιουνίου), που έληξαν, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς πάνω από 250 άτομα πέρασαν έξω από τα γραφεία της ACS», σημειώνει ο κ. Κώστας Στάμος, πρόεδρος του ΣΕΤΤΕΑ στην «Αυγή». Η δυναμική παρουσία των εργαζομένων οδήγησε την εταιρεία να δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε άλλες απολύσεις και ότι άμεσα θα τεθεί επί τάπητος το θέμα της σύμβασης. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ Για την ώρα, οι εταιρείες του χώρου, όπως τονίζει ο κ. Στάμος, προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν τους μνημονιακούς νόμους με μονομερή μείωση αποδοχών. «Ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές εταιρείες να καταθέτουν καταστάσεις εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας με μείωση 22% ή και παραπάνω, κάτι που είναι παράνομο. Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει μόνο για όσους αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση και όχι για τους εργαζόμενους στις ταχυμεταφορές οι οποίοι καλύπτονται από τη Σύμβαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων». Η πολυδιάσπαση του χώρου, με τις σχεδόν 400 εταιρείες στην Αττική και τους εργαζόμενους, δυσχεραίνει το έργο του Σωματείου και τη δυνατότητα παρέμβασής του στα εργασιακά ζητήματα, αναφέρει ο κ. Κώστας Στάμος. «Από τον Σεπτέμβριο όμως είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, ώστε να αναγκάσουμε τους εργοδότες να καθίσουν στο τραπέζι για την υπογραφή της σύμβασης. Όπου έχουν υπάρξει αντιδράσεις, έχουμε καταφέρει πολλά», υπογραμμίζει με νόημα ο πρόεδρος του ΣΕΤΤΕΑ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ «Στα franchise των εταιρειών ταχυμεταφορών δεν υπάρχει τίποτα, δεν τηρείται τίποτα. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι πέντε και έξι μήνες, υπάρχει πολλή δουλειά, πολλή πίεση, γενικά επικρατεί ένα χάος», αναφέρει ο κ. Παναγιώτης Κυριακούλιας, οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και προσθέτει: «Οι τρεις μεγάλες εταιρείες (ACS, Speedex, Γενική Ταχυδρομική) με το καινούργιο εργασιακό καθεστώς και το μνημονιακό πλαίσιο προχωράνε σε ανάλογες μειώσεις μισθών και σε επιλεκτικές και ταυτόχρονα εκβιαστικές απολύσεις. Γενικά στα franchise υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας», σημειώνει χαρακτηριστικά. Αν και η κατάσταση στις «μητρικές» εταιρείες του χώρου είναι καλύτερη, εντούτοις δεν φαίνεται να γλιτώνουν από τη λαίλαπα του Μνημονίου. ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ... «Έχει γίνει καθεστώς η απλήρωτη εργασία και οι απολύσεις, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου, η ACS, παρουσίασε το 2011 κέρδη μετά φόρων 2,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60% από το 2010», λέει στην «Αυγή» ο κ. Χρήστος Γιαμπουράνης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΤΕΑ. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι μέσα στο 2012 θα απελευθερωθεί η ταχυδρομική αγορά, κάτι που δεν δικαιολογεί τη σκληρή επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι. Μία επίθεση που βρίσκει πάτημα στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο κ. Γιαμπουράνης, οι άθλιες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον χώρο των ταχυμεταφορών δίνουν στον κλάδο και μία θλιβερή πρωτιά, αυτή των εργατικών ατυχημάτων. «Το παρήγορο είναι ότι αναπτύσσονται αντιστάσεις στον χώρο. Οι εργαζόμενοι πρόσφατα δημιούργησαν σωματείο στη Γενική Ταχυδρομική, έπειτα και από τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στη μισθοδοσία. Ξεκίνησαν έναν αγώνα με επισχέσεις εργασίας, με τη βοήθεια και του κλαδικού συμβουλίου, και ήδη έχουν φτάσει σε μία συμφωνία με την εταιρεία. Πλέον υπάρχει μία σταθερή καταβολή των μισθών και αποπληρώνονται σταδιακά τα χρωστούμενα», περιγράφει ο κ. Χρήστος Γιαμπουράνης, δείχνοντας ότι ο δρόμος του αγώνα αποτελεί μονόδρομο. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ «Δουλεύουμε με μεγάλες πιέσεις από τους υφισταμένους μας, δέκα ώρες συνεχόμενα μπροστά από έναν υπολογιστή χωρίς κάποιο διάλειμμα, τη στιγμή που κόβονται άδειες και δεν πληρώνονται οι υπερωρίες. Υπάρχουν συναδέλφισσες που έχουν βάλει τα κλάματα», αναφέρει η Κατερίνα, εργαζόμενη σε υποκατάστημα της Speedex, αποτυπώνοντας με γλαφυρό τρόπο τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των ταχυμεταφορών. «Εμένα προσωπικά μού έκαναν θέμα επειδή βγήκα να πάρω έναν χυμό, για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Και όλα αυτά τη στιγμή που κάνουμε τρεις και τέσσερις δουλειές ταυτόχρονα». Υπολογιστής, τηλέφωνο, καταχωρήσεις και τιμολογήσεις αποτελούν την καθημερινότητα ενός υπαλλήλου σε γραφείο ταχυμεταφορών, όπως σημειώνει η Κατερίνα. «Τα παιδιά έξω είναι αντιμέτωπα με άλλους κινδύνους, είναι εκτεθειμένα, ειδικά με τα οχήματα που χρησιμοποιούν. Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος έβαλε μπρος τη μηχανή και κάηκε ολόκληρος, χωρίς βέβαια να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», αναφέρει χαρακτηριστικά. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ Ένα ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους στους κλειστούς κλιματιζόμενους εργασιακούς χώρους είναι το εξής: πόσο «φρέσκο» είναι το δροσερό αεράκι που έρχεται μέσα από τις σκοτεινές σωληνώσεις και τις «γρίλιες» των κλιματιστικών του κτιρίου και, αν και πότε, έγινε ο επιβεβλημένος τεχνικός έλεγχος. της κ. Χριστίνας Δαμουλιάνου από τη στήλη Εργασία και Ζωή Καθημερινή, Προβλέπεται, άλλωστε από το Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 σε συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία 89/654/ΕΟΚ και αναφέρει ότι όλες οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα του αέρα με βάση τις αρχές της υγιεινής. Εννοείται, ότι και ο Νόμος 2224/1994 προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζονται οι αρχές αυτές της υγιεινής. Σε περίπτωση που η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα είτε με συστήματα εξαερισμού είτε κλιματισμού, αυτά θα π ρέπει να λειτουργούν συνεχώς και κάθε βλάβη του συστήματος να επισημαίνεται αυτόματα. Κάτι, που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφού όπως υπολογίζεται, στις δυτικές ανεπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι περνούν κατά μέσο όρο το 80-90% της ζωής τους σε εσωτερικούς χώρους. Για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όμως, έχουν επισημανθεί τρεις ελλείψεις που τις κάνουν να μειονεκτούν σε συμμόρφωση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην περίπτωση βέβαια που δεν συμβαίνει να τα αγνοούν παντελώς. Πρώτη, είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης εκ μέρους του μάνατζερ που συνήθως είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Δεύτερη έλλειψη κάτι που συναντάται και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι να υπάρχει ειδικό στέλεχος. Και τρίτη, είναι η έλλειψη χρόνου εκ μέρους των στελεχών. Ωστόσο, εκφράζεται αισιοδοξία ότι η υγιεινή και η ασφάλεια στο εσωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα από τον εισπνεόμενο αέρα κερδίζουν έδαφος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από το ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εταιρειών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά ISO9000 και ISO σε παραγράφους του οποίου ιδιαιτέρως αναφέρεται η πρόληψη του θορύβου και της μόλυνσης του αέρα. Αλλωστε, δεν νοείται μια επιχείρηση ευαισθητοποιημένη στα περιβαλλοντικά θέματα να μη λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον της. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι η υγιεινή και η ασφάλεια στο εσωτερικό περιβάλλον κερδίζουν έδαφος στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, άν κρίνουμε από το ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των εταιρειών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά τα πρότυπα ISO 9000 και ISO

6 ΗΞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxΗ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX εργασiαυγεία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Εκδότης (Υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο): Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ιατρός Εργασίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟ Η ορθοστασία της μητέρας επηρεάζει το νεογνό αυξάνοντας τις πιθανότητες να γεννηθεί με μικρότερη περίμετρο κεφαλής επιβραδύνοντας τη νοητική του ανάπτυξη. Η έγκυος που στέκεται όρθια για αρκετές ώρες κάθε ημέρα, επειδή το επιβάλλει η εργασία της (πωλήτρια, κομμώτρια, εκπαιδευτικός κ.ά.), πιθανώς προκαλεί την επιβράδυνση της νοητικής ανάπτυξης του μωρού της, το οποίο έχει αυξημένες πιθανότητες να γεννηθεί με μικρότερο κεφάλι, σύμφωνα με μια νέα ολλανδική επιστημονική έρευνα, αν και η σωματική υγεία του μωρού δεν επηρεάζεται. Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί αν μια γυναίκα εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα κατά την εγκυμοσύνη της. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Αλεξ Μπούρντορφ του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Ρότερνταμ, που δημοσίευσαν σχετική μελέτη στο ιατρικό περιοδικό Occupational and Environmental Medicine, σύμφωνα με το BBC, μελέτησαν τις περιπτώσεις περίπου εγκύων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λόγω της δουλειάς τους είναι αναγκασμένες να εργάζονται όρθιες ή να περπατάνε πολλές ώρες καθημερινά, γεννάνε μωρά με κεφάλι περίπου 3% μικρότερο (ή ένα εκατοστό περίπου) σε σχέση με τις υπόλοιπες εργαζόμενες εγκύους που δεν είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες. Κατά πόσο, πάντως, αυτή η διαφορά στην ανάπτυξη του κεφαλιού έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση για το παιδί δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές, συμφωνά με τους ερευνητές. Σε συλλογικό επίπεδο, κατά τους ερευνητές, τα παιδιά με μικρότερο κεφάλι θεωρείται ότι κάνουν ένα ξεκίνημα από δυσμενέστερη θέση, όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου και του νου τους. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι γυναίκες που κατ' εξοχήν θα πρέπει να προσέξουν, είναι εκείνες που αναγκαστικά, κατά την εγκυμοσύνη τους, είναι υποχρεωμένες να μένουν όρθιες σχεδόν καθ' όλο το ωράριο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα ο γυναικολόγος τους έχει ήδη ενδείξεις ότι το έμβρυο τους έχει μικρότερο βάρος του αναμενομένου. Από την άλλη, σύμφωνα με την ολλανδική μελέτη, μια εργασία που είναι σωματικά απαιτητική ή το σήκωμα βαρέων πραγμάτων δε φαίνεται να επιδρά αρνητικά στο μέγεθος και το βάρος του μωρού, ούτε στη διάρκεια του τοκετού. Επίσης, δεν υπάρχει επίπτωση στο έμβρυο, αν η έγκυος μητέρα του εργάζεται μέχρι τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Οι ειδικοί συστήνουν στις εγκύους να συνεννοηθούν με τους εργοδότες τους, ώστε είτε να μειωθεί το ωράριο τους, είτε να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας τους. Με Δελτίο Τύπου που στάλθηκε προς τα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης περιγράφεται η συνεργασία στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής και της Δημόσιας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Το πλήρες κείμενο του σχετικού Δελτίου Τύπου έχει ως εξής: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας. Συμμετοχή του Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ.) ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας με τίτλο: Cross-border Research Center Environment and Health (R.C.E.H.). Ο κύριος φορέας από τη βουλγαρική πλευρά είναι το Regional Health Inspectorate (RHI) της επαρχίας Kardzhali στη Βουλγαρία. Στόχος Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινών δράσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο προβλέπει μια σειρά από πράξεις όπως είναι η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνες πεδίου με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Διάρκεια Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 22 μήνες. Προϋπολογισμός To συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα ,2. Προϋπολογισμός ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. / Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται: - η κατασκευή και ο εξοπλισμός ενός πλήρους λειτουργικού εργαστηρίου στη Βουλγαρική πλευρά στα πρότυπα του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας Κ.Ε.Δ.Υ. / Π.Ε.Δ.Υ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. - η δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος επιτήρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντικών κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία και της δυναμικής ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. - τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Βουλγαρικών και Ελληνικών Αρχών στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας στη διασυνοριακή περιοχή σε θέματα υγιεινής και περιβάλλοντος. - το Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. θα εξοπλιστεί με ένα όχημα 4x4 που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια επιτόπιων παρεμβάσεων σε σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και με επιπλέον εργαστηριακό εξοπλισμό. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Επικ. Καθηγήτρια κ. Jeni Staykova, M.D., Ph.D., Διευθύντρια RHI - Kardzhali. Επιστημονικά Υπεύθυνος από την ελληνική πλευρά είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ. κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Διευθυντής του Π.Ε.Δ.Υ. - Α.Μ.Θ. Συναντήσεις στα πλαίσια της διασυνοριακής ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη στις 30 Ιουνίου, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων του επιστημονικού δυναμικού, που υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές προτάσεις ενταγμένες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας από τις δύο πλευρές. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Α.Μ.Θ.

ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕ.Σ.Υ.

ΣΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕ.Σ.Υ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 89 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου

Νοσοκομείο Αθηνών) με τίτλο: Τί είναι ρευματικά νοσήματα - Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του Αν. Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη (Προέδρου Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 82 9 IOYΛIΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΤΑΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ χχχ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΩ Ω ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΩ Ω Ω Ω Ω Ω ΩΩ Ω ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ Χ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο

που αγγίζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό στη χώρα μας. Ηδη υπογράφηκε Προσύμφωνο Συνεργασίας από τον Πρόεδρο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 86 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ 179 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν στο κείμενο της Ερώτησής τους: Η οικονομική κατάσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν στο κείμενο της Ερώτησής τους: Η οικονομική κατάσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 116 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙ Α Ε.Ι.Ν.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙ ΒΕΣ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΤΕΥΧΟΣ 182 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΤΕΥΧΟΣ 87 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΣΤΑ ΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι.

Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λάρισας κ. Ι. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΩΩ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Β. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

εργασiα ΚΑΙ υγεία ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Β. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχψψψψψψψψψψψψψχχχψψψψψψψψψψψχχχχχχχχχχχ χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπουσα: Επιμέλεια: Αλίνα Χυζ Αναστασία Μπακοπάνου Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.gr 3 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΤΑ «ΑΟΡΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα