Διαφορική διάγνωση: Νόσος Parkinson Νόσος Alzheimer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαφορική διάγνωση: Νόσος Parkinson Νόσος Alzheimer"

Transcript

1 Το Κινητικό Σύστημα και οι Διαταραχές του (1) Παράδειγμα 15: Προοδευτική Υπερπυρηνική Παράλυση Ένας άνδρας 55 ετών εμφάνισε ξαφνικά δυσκολία στην άρθρωση και στην κατάποση. Το βάδισμά του γίνεται ασταθές με συχνά παραπατήματα, και οι συγγενείς του αναφέρουν συχνές εκρήξεις γέλιου, ενώ ο ίδιος παραπονείται για δυσκολία στη συγκέντρωση. Κατά την εξέταση παρατηρείται: Κατάργηση των κάθετων οφθαλμικών κινήσεων Απουσία οπτοκινητικού νυσταγμού Μείωση των κινήσεων των βλεφάρων (σε ανύψωση) Αυξημένος τόνος μυών του προσώπου (σε συνεχή σύσπαση) Κινήσεις γλώσσας αδέξιες Επίταση των αντανακλαστικών της γνάθου και του φάρυγγα Αίσθηση φυσιολογική Η μαγνητική τομογραφία δείχνει ήπια, διάχυτη ατροφία του φλοιού, και της παρεγγεφαλίδας, που είναι εντονότερη στο μέσο εγκέφαλο Στη νευροψυχολογική εξέταση παρατηρείται μικρού βαθμού ψυχοκινητική επιβράδυνση αλλά φυσιολογική μνήμη Διαφορική διάγνωση: Νόσος Parkinson Νόσος Alzheimer

2 Το Κινητικό Σύστημα και οι Διαταραχές του (2) Παράδειγμα 16: Βλάβη της Συμπληρωματικής Κινητικής Περιοχής (με ανάμειξη και της Πρωτογενούς Κινητικής περιοχής) Ένας άνδρας 64 ετών με ιστορικό υπέρτασης εμφάνισε ξαφνικά δυσκολία στην ομιλία και στην κίνηση του αριστερού χεριού και ποδιού. Η ομιλία του είναι αργή με μεγάλα διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις και συνίσταται κυρίως σε μονοσύλλαβες απαντήσεις. Παρουσιάζει αδυναμία στο αριστερό πόδι (κυρίως στους απομακρυσμένους μύες) αλλά φυσιολογική μυϊκή ισχύ στο αριστερό χέρι. Φυσιολογική λειτουργία κατανόησης του λόγου, ονομασίας αντικειμένων, επανάληψης λεκτικών ερεθισμάτων, γραφής και ανάγνωσης. Μετά από μερικές ημέρες παρατηρείται: Αργοπορία στην έναρξη και εκτέλεση κινήσεων με το αριστερό χέρι. Δυσκολία στην εκτέλεση μαθημένων κινήσεων (χρήση εργαλείων) Μετά από δύο εβδομάδες παρατηρείται: Αύξηση τενόντιων αντανακλαστικών Δυσκολία στην εκτέλεση σύνθετων, εναλλασσόμενων κινήσεων με τα δύο χέρια.

3 Το πυραμιδικό σύστημα: Κινητικός φλοιός Συμπληρωματική κινητική περιοχή Κινητικός φλοιός Προκινητικός

4 Βλάβη στον κινητικό φλοιό προκαλεί συνήθως κινητική διαταραχή εντοπισμένη στο ετερόπλευρο άνω άκρο και το κατώτερο τμήμα του προσώπου ή στο κάτω άκρο Έμφρακτο στην έσω κάψα συχνά προκαλεί παράλυση στο ετερόπλευρο άνω και κάτω άκρο, και στο κάτω τμήμα του προσώπου. Παροδική αδυναμία στο ετερόπλευρο ήμισυ της γλώσσας και την υπερώα μπορεί να σημειωθεί επίσης. Οι μύες του μετώπου και του κορμού ελέγχονται και από τα δύο ημισφαίρια

5 Βλάβη ανώτερου κινητικού νευρώνα Αύξηση μυϊκού τόνου: αυξημένη αντίσταση στην έκταση του πήχυ, και στην απαγωγή της κνήμης Αύξηση τενόντιων αντανακλαστικών Παράλυση χειρότερη στους απομακρυσμένους μύες Σημείο Babinsky

6 Βλάβη του Συμπληρωματικού Κινητικού Φλοιού Αρχικά, κατάργηση εκούσιων, αυθόρμητων κινήσεων (και του προσώπου) ιδιαίτερα ετερόπλευρα. Η ομιλία περιορίζεται σε μονολεκτικές απαντήσεις. Στη συνέχεια: ανάκτηση αυθόρμητης ομιλίας, αδεξιότητα στην εκτέλεση σύνθετων κινήσεων με τα δύο χέρια μαζί, απροθυμία χρησιμοποίησης των ετερόπλευρων άκρων Ετερόπλευρη παράλυση συνυπάρχει σε επιπρόσθετη βλάβη του κινητικού φλοιού

7 Μηχανισμοί του εγκεφάλου που ευθύνονται για τις γλωσσικές λειτουργίες Μετάδοση του ήχου και επεξεργασία ήχων ομιλίας Προγραμματισμός και εκφορά του λόγου Επεξεργασία του γραπτού λόγου και αναγνώριση λέξεων

8 Ηφύσητουήχου Συχνότητα διακύμανσης Χαμηλή Υψηλή Εύρος κύματος

9 Αναπτυξιακές Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας Κλινική εικόνα: Αβεβαιότητα για το τι ακούν (ιδιαίτερα για ταχεία ομιλία παρουσία θορύβου) Μειωμένη ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών που παρουσιάζονται ακουστικά Άμεση φωνολογική μνήμη Εκτέλεση σύνθετων οδηγιών Πειραματικά-Εργαστηριακά ευρήματα: Έκπτωση στην ικανότητα διάκρισης λεπτών φωνημικών διαφορών (π.χ. /ba-pa/) Φυσιολογικό ακουόγραμμα και προκλητά δυναμικά στελέχους με κλικ Μειωμένη ικανότητα πρόσληψης ταχέως μεταβαλλόμενων ακουστικών στοιχείων Παθολογία: Λειτουργική βλάβη του ακουστικού συστήματος στο στέλεχος και το φλοιό? Συνοσηρότητα: δυσλεξία, ΔΕΠΥ. Η σχέση της διαταραχής με την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή είναι αμφιλεγόμενη.

10 Αναπτυξιακές Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας Κλινική εικόνα: Αβεβαιότητα για το τι ακούν (ιδιαίτερα για ταχεία ομιλία παρουσία θορύβου) Μειωμένη ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών που παρουσιάζονται ακουστικά Άμεση φωνολογική μνήμη Εκτέλεση σύνθετων οδηγιών Πειραματικά-Εργαστηριακά ευρήματα: Έκπτωση στην ικανότητα διάκρισης λεπτών φωνημικών διαφορών (π.χ. /ba-pa/) Φυσιολογικό ακουόγραμμα και προκλητά δυναμικά στελέχους με κλικ Μειωμένη ικανότητα πρόσληψης ταχέως μεταβαλλόμενων ακουστικών στοιχείων Παθολογία: Λειτουργική βλάβη του ακουστικού συστήματος στο στέλεχος και το φλοιό? Συνοσηρότητα: δυσλεξία, ΔΕΠΥ. Η σχέση της διαταραχής με την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή είναι αμφιλεγόμενη.

11 Αναπτυξιακές Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας: Χαρακτηριστικά ήχων ομιλίας η πρόσληψη των οποίων παρουσιάζει δυσκολίες Περίγραμμα μεταβαλλόμενου τμήματος συνιστωσών συχνοτήτων Εύρος κενού διαστήματος: 0-25 χιλ. δευτ. /dad/ χιλ. δευτ. /tad/ = /dad/ = /bad/ Hz 100 χιλ. δευτ.

12 Άλλες γλωσσικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Δυσκολία απόκτησης εννοιολογικών / πραγματολογικών δεξιοτήτων Αυτισμός Asperger Φτωχό λεξιλόγιο, πολυπλοκότητα γλωσσικής έκφρασης ( περιβαλλοντικοί παράγοντες)

13 Κεντρικοί & περιφερικοί μηχανισμοί παραγωγής της ομιλίας Η συσκευήτηςάρθρωσηςκαιτηςφώνησης Η ανάπτυξη της ικανότητας ομιλίας Κρανιακά νεύρα (συζυγίες) Βλάβες του ανώτερου & κατώτερου κινητικού νευρώνα που προκαλούν δυσαρθρία και δυσφωνία Είδη επίκτητων διαταραχών άρθρωσης και φώνησης Αναπτυξιακές διαταραχές άρθρωσης

14 Φώνηση: Συμπίεση αέρα στη θωρακική κοιλότητα Διέλευση από λάρυγγα (η βασική συχνότητα εξαρτάται από την τάση των φωνητικών χορδών) ή/και ρινική κοιλότητα Άρθρωση Συντονισμένες συσπάσεις φάρυγγα, υπερώας και κινήσεις γλώσσας και χειλέων Μεταβολή των αντηχητικών ιδιοτήτων της στοματικής κοιλότητας

15 Φώνηση: Διέλευση από λάρυγγα (η βασικήσυχνότητα εξαρτάται από την τάση των φωνητικών χορδών) ή/και ρινική κοιλότητα Παλμός χορδών Φωνήεντα ++ Ηχηρά σύμφωνα ++ Άηχα σύμφωνα --

16 Φώνηση: Συμπίεση αέρα στη θωρακική κοιλότητα Διέλευση από λάρυγγα (η βασικήσυχνότητα εξαρτάται από την τάση των φωνητικών χορδών) ή/και ρινική κοιλότητα Hz Παλμός χορδών Φωνήεντα ++ Ηχηρά σύμφωνα ++ Άηχα σύμφωνα χιλ. δευτ. 100 (χιλ. δευτ.) 10 κορυφές 1000» 100» ή 100 Hz Άρθρωση Συντονισμένες συσπάσεις φάρυγγα, υπερώας και κινήσεις γλώσσας και χειλέων Μεταβολή των αντηχητικών ιδιοτήτων της στοματικής κοιλότητας (διαφοροποίηση υψηλών φασματικών συνιστωσών του ήχου)

17 Εκφορά συμφώνων: Σχήμα του λάρυγγα, θέση της γλώσσας, & των χειλέων

18 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας V Τρίδυμο ν. κινήσεις της γνάθου και τάση της υπερώας VII Προσωπικό ν. κινήσεις των χειλέων IX Γλωσσοφαρυγγικό ν. ανόρθωση του φάρυγγα X Πνευμονογαστρικό ν. κινήσεις μυών του φάρυγγα, λάρυγγα, και αναπνευστικών μυών XII Υπογλώσσιο ν. κινήσεις της γλώσσας. Υπερώα

19 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας Νεύρωση V Τρίδυμο ν. Αμφοτερόπλευρη VII Προσωπικό ν. Ετερόπλευρη IX Γλωσσοφαρυγγικό ν. Αμφοτερόπλευρη X Πνευμονογαστρικό ν. Αμφοτερόπλευρη XII Υπογλώσσιο ν. Ετερόπλευρη Αμφοτερόπλευρη Eτερόπλευρη

20 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας Βλάβες ανώτερου κινητικού νευρώνα ΣΥΖΥΓΙΑ ΝΕΥΡΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ Α.Κ.Ν. Τρίδυμο ν. Αμφω Ηπιες Προσωπικό ν. Ετερόπλευρη Δυσαρθρία (κυρίως χειλικά σύμφωνα & και φωνήεντα) Γλωσσοφαρυγγικό ν. Αμφω Ηπιες Πνευμονογαστρικό ν. Αμφω Ηπιες Υπογλώσσιο ν. Ετερόπλευρη Δυσαρθρία

21 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας Βλάβες κατώτερου κινητικού νευρώνα Υπογλώσσιου Προσωπικού Παράλυση των μυών της γλώσσας πλην του γενειογλωσσικού & έλξη της γλώσσαςπροςτην πλευρά της βλάβης Παράλυση των ομόπλευρων μιμικών μυών (άνω και κάτω τμήμα του προσώπου) Αυθόρμητες κινήσεις συχνά διατηρούνται (π.χ. Χαμόγελο)

22 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας Βλάβες κατώτερου κινητικού νευρώνα: Πνευμονογαστρικό Τραχειακοί και οισοφαγικοί κλάδοι του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου Παράλυση της ομόπλευρης φωνητικής χορδής & απόκλιση της σταφυλής προς την υγιή πλευρά Δυσφωνία: βραχνή, χαμηλής έντασης φωνή με έρρινη χροιά Δε. Αρ. Δε. Αρ. Βλάβη του αριστερού κλάδου του παλ. λαρυγγ. ν

23 Κρανιακές συζυγίες που εμπλέκονται στην παραγωγή της ομιλίας Βλάβες κατώτερου κινητικού νευρώνα: Τρίδυμο ν. Παράλυση των ομόπλευρων μασητηρίων μυών απόκλιση της κάτω σιαγόνας προς την πληγείσα πλευρά Δυσαρθρία Παράλυση ΑΡ τριδύμου Δε. Αρ.

24 Διαταραχές της άρθρωσης και της φώνησης με Οργανική Αιτιολογία: Σπαστική Δυσαρθρία/Δυσφωνία Παθολογία Ετερόπλευρη βλάβη, αγγειογκεφαλική ή απομυελινωτικής αιτιολογίας Ετερόπλευρη επαναληπτική αμφοτερόπλευρη βλάβη Αγγειογκεφαλική βλάβη Αιτιολογία Προσβολή φλοιοπρομηκικής (πυραμιδικής) οδού»» Καταστροφή επικρατούσης κατ. Μετωπιαίας περιοχής Εικόνα Σπαστική πάρεση γλώσσας-γνάθου γνάθου με υπερτονία και επίταση αντανακλαστικών ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ Διαταραχή συναισθηματικού ελέγχου (σπασμωδικό γέλιο ή κλάμα) Σπαστική πάρεση γλώσσας, γνάθου, φάρυγγα, υπερώας, λάρυγγα ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ (έρρινη άρθρωση, σπασμωδική αυξομείωση έντασης φωνής, μείωση ταχύτητας, και αύξηση διαστημάτων μεταξύ φθόγγων) ) & ΔΥΣΦΩΝΙΑ (βραχνή, «σφιγμένη» φωνή) Αλαλία κολλώδης, αργή, ασαφής ομιλία. Διαταραχή συναισθηματικού ελέγχου ΚΦ

25 Διαταραχές της άρθρωσης και της φώνησης: Χαλαρή Δυσαρθρία/Δυσφωνία Τύπος Χαλα- ρή Παθολογία Βλάβη κινητικών πυρήνων προμήκους ή κατ. τμήματος γέφυρας ή κρανιακών νεύρων Αιτιολογία Προοδευτική ψευδοπρομηκική παράλυση Εικόνα Δυσαρθρία: Δυσκολία προφοράς υγρών, χειλικών, οδοντικών συμφώνων Δυσφωνία: Βραχνή, στριγγή φωνή χαμηλής έντασης, συχνά με έρρινη χροιά. Πνευμονογαστρικό ν. Διαταραχή προσωδίας, βραχνή ή φωνή χαμηλής έντασης σαν φύσημα Προσωπικό ν. Όλες οι συζυγίες Διπληγία Guillaine-Barre Μυασθένεια Gravis Προφορά χειλικών διαταραγμένη Γενικευμένη πάρεση Ατροφία μυών γλώσσας και ενίοτε συσπάσεις μυικών δεσμίδων

26 Διαταραχές της άρθρωσης και της φώνησης: Με Οργανική Αιτιολογία-2 Τύπος Παθολογία Αιτιολογία Εικόνα Υποκι- νητική Εκφυλισμός μέλαινας ουσίας και δυσλειτουργία κυκλώματος βασικών γαγγλίων, θαλάμου, μετωπιαίου λοβού Νόσος Parkinson & ακινητικά εξωπυραμιδικά σύνδρομα (πχ. χορήγηση αντιψυχωσικών) Αργή έναρξη μετά από διακοπές. Είτε εξαιρετικά αργή ομιλία είτε εξαιρετικά γρήγορη με συχνές ώσεις Φωνή βραχνή, μονότονη με μικρές διακυμάνσεις έντασης και συχνότητας & χαμηλής έντασης (υποφωνία). Ενίοτε έρρινη με παλλιλαλίες Υπερκι- νητική Εκφυλιστική βλάβη βασικών γαγγλίων Χορεία, αθέτωση, μυόκλονος Έρρινη, «σφιγμένη» ομιλία με απότομες διακοπές και ενίοτε παρεμβολή ακούσιων κινήσεων της στοματικής κοιλότητας Φωνή δυνατή, τραχιά, και κακώς συντονισμένη με την αναπνοή Αταξική Παρεγκεφαλιδική βλάβη ΣΚΠ, ανοξική εγκεφαλοπάθεια Βραδεία, κολλώδης, μονότονη ομιλία όπως του «μεθυσμένου» με έμφαση σε όλες τις συλλαβές & δυσκολία στον έλεγχο αναπνοής. Βραχνάδα και συχνά εκρηκτική φώνηση.

27 Διαταραχές της άρθρωσης και της φώνησης: Με Αδιευκρίνιστη Αιτιολογία Τύπος Παθολογία Αιτιολογία Εικόνα Επίκτητη Βραδυγλωσία Αγγειογγε φαλική βλάβη Γλοίωμα βρεγματικ ού λοβού Κατά την ανάρρωση από μη ρέουσα αφασία (μετωπιαία βλάβη) Πρώϊμο σύμπτωμα ρέουσας αφασίας Ακούσιες επαναλήψεις και παύσεις στους αρχικούς φθόγγους & συλλαβές λέξεων, χωρίς μορφασμούς ή άλλες κινήσεις του προσώπου Tourette Σπασμωδική δυσφωνία???????? Αιφνίδιες φωνήσεις, τραύλισμα. ΔΔ: υπερκινητική δυσαρθρία Εξωπυρα- μιδική βλάβη?? Άγνωστη (30-50 ετών), ενίοτε κληρονομική Στριγκή ομιλία που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια εξαιτίας σύσπασης όλων των μυών της άρθρωσης, συχνά διαλείπουσα Ψιθύρισμα, τραγούδι, κατάποση διατηρούνται

28 Φασματογράφημα ήχου ομιλίας Φασματογράφημα φωνηέντων & συμφώνων

29 Ανατομία του ωτός

30 Έσω ους (κοχλίας)

31 Έσω ους (κοχλίας)

32 Κροταφικό οστό

33 Τριχωτό κύτταρο Νευρικές ίνες Σπειροειδές γάγγλιο Δενδρίτες ν. VIII (σώματα)

34 Αριθμός ώσεων /δευτ. Συχνότητα ήχου

35 Κάτω διδύμιο Μέσος Εγκέφαλος Έσω γονατώδες σώμα Γέφυρα Κοχλιακοί Πυρήνες Προμήκης

36 Ακουστικός φλοιός Περιοχή Α1 ή ΒΑ Θέση & ανατομία

37 Ακουστικός φλοιός: Μικροανατομία και εσωτερικές συνδέσεις

38 Ακουστικός φλοιός: Προτίμηση κυττάρων για σύνθετους ήχους

39 Ακουστικός φλοιός: Συνδέσεις με συνειρμικές ακουστικές περιοχές

40 Ωρίμανση του στελεχιαίου τμήματος του ακουστικού συστήματος

41 Πλαστικότητα: δυνατότητα ανάπτυξης νευροφυσιολογικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση διαφορετικής αισθητηριακής λειτουργίας

42 Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος Κώφωση και βαρηκοΐα Αγωγής του ήχου (έξω ή μέσου ωτός) Ατρησία Φλεγμονή / τραυματισμός τυμπανικής μεμβράνης Μέση ωτίτιδα Ωτοσκλήρυνση (κληρονομική νόσος, συχνότερη αιτία σε ενήλικες) Απόφραξη ευσταχιανής σάλπιγγας Κατάγματα κροταφικού οστού (συνήθως με συνοδά συμπτώματα) Νευροαισθητήρια (έσω ωτός) Βλάβη στον κοχλία (ερυθρά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οξεία πυώδης μηνιγγίτιδα, αμινογλυκοσίδες, κληρονομικές απλασίες, ακουστικό τραύμα) Βλάβη στην κοχλιακή μοίρα της VIII εγκεφαλικής συζυγίας (π.χ. ακουστικό νευρίνωμα, μηνιγγίτιδα, κληρονομικές απλασίες) Διαγνωστικές δοκιμασίες Διαπασών Ακουόγραμμα

Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος:

Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος: Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος: Βλάβες του ακουστικού φλοιού Ετερόπλευρη βλάβη προκαλεί μικρή ακουστική έκπτωση (εμφανέστερη με σύντομα ή αλλοιωμένα ερεθίσματα ή σε θορυβώδες περιβάλλον)

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

FDA 2. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

FDA 2. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FDA 2 Frenchay Dysarthria Assessment (FDA 2) Η Αξιολόγηση Δυσαρθρίας τουfrenchay 2 Η Εφαρμογή του στην Ελληνική Γλώσσα σε Φυσιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Παράρτημα Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Π. Σίμος, Νευροψυχολογία 2 ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΣΝΔΡΟΜΟ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α- ΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Η ασθενής είναι μια γυναίκα 64 ετών, καπνίστρια, με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΟΛΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ Α.Μ: 611 ΕΠΟΠΤΗΣ: Κα ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάγκη για την έγκαιρη αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα

Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα διαλείμματα στα οποία οι οφθαλμοί προσηλώνονται σε ένα μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε.Κ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ COMPREHENSIVE APHASIA TEST (CAT) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος Video Voice 3.0 για την αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με αρθρωτικές διαταραχές και διαταραχές φώνησης.

Εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος Video Voice 3.0 για την αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με αρθρωτικές διαταραχές και διαταραχές φώνησης. This image cannot currently be displayed. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με Θέμα: Εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος Video Voice 3.0 για την

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα

Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Πτυχιακή Εργασία Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας. παρέμβαση σε παιδιά με. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Λογοθεραπευτική Σπουδαστής: Σιώμος Χρήστος Α.Μ. : 12728 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ναυσικά Ζιάβρα παρέμβαση σε παιδιά με βαρηκοΐα-κώφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιλοτική Εφαρμογή του Διαγνωστικού Εργαλείου «Λόγος Αφασία» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΜΑ :ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μ.ΙΓΝΑΤΙΟΥ Επιμέλεια : Πολίτη Κωνσταντίνα Α.Μ 11558 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 4 Εισαγωγή... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΟΠΤΗΣ : Ζηδιανάκης Ζαχαρίας Ειδικός Παθολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ THE VOICE AND ITS DISORDERS ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ THE VOICE AND ITS DISORDERS ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ THE VOICE AND ITS DISORDERS ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΧΛΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΖΙΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Μ.: 12273 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Οι λειτουργίες του εγκεφάλου και οι γνωστικές λειτουργίες στις ειδικές αναπτυξιακές μαθησιακές δυσκολίες Όνομα: Σαχπατζίδου Πελαγία (Α.Μ. 12755)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΩΦΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΧΛΙΑΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΩΦΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Αθ. Κουλούλας ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-06 Αριθµ. 1919 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ο TO ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ II ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα. ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα Παυλίδου Χρυσούλα Τίτλος πτυχιακής εργασίας: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΡΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ ΝΤΟΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Α.Μ 566 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Dr ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 .στους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΟΥ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης

Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Δυσφαγία Διαταραχές Κατάποσης Κλινικό Profile Παιδιών με Διαταραχές Κατάποσης Σπουδάστρια: Κιβωτού Ελένη (Α.Μ. 8947)

Διαβάστε περισσότερα