pecalás), *αἰπολός (πβ. αἰγοβοσκός), *εἰρημένος (πβ. εξαµενή, Ὀρχομενός) ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pecalás), *αἰπολός (πβ. αἰγοβοσκός), *εἰρημένος (πβ. εξαµενή, Ὀρχομενός) ο"

Transcript

1 Οι γνώσεις µας για την αρχαία ελληνική γλώσσα Από την αρχαία γλώσσα γνωρίζουµε, όπως είναι φυσικό, κυρίως τη γραπτή µορφή λόγου. Ειδικότερα γνωρίζουµε την επίσηµη γλώσσα από επιγραφές που περιέχουν συνθήκες, ψηφίσµατα κ.λπ. και που χαρακτηρίζονται από τον διαλεκτικό, επιχώριο χαρακτήρα και τη συντηρητικότητα τής γλώσσας τους. Έτσι λ.χ., ενώ τον 5 ο αι. φαίνεται ότι χρησιµοποιούνταν στον λόγο τύποι προστακτικής φερέτωσαν, φερέσθωσαν κ.τ.ό., στις επιγραφές ώς το 300 π.χ. έγραφαν τους τύπους φερόντων, φερέσθων. Από τον γραπτό δε λόγο γνωρίζουµε κυρίως το υψηλό ύφος (γλώσσα Θουκυδίδη, Πλάτωνος, Τραγικών) και τις λογοτεχνικές διαλέκτους. Αντιθέτως, τον προφορικό λόγο δεν τον γνωρίζουµε επαρκώς. Στοιχειώδεις µόνο γνώσεις έχουµε από τη γλώσσα τής κωµωδίας (τού Αριστοφάνη κ.ά.) και από τις επιγραφές σε αγγεία. Παραδείγµατα: Αριστοφάνης: κάοµαι τὴν καρδίαν, τὴν αὐτοῡ σκιὰν δέδοικε, τὴν σκάφην λέγω, κατάβα (αντί κατάβηθι) και πρόβα, ἔμβα, οἶσε (Προστ. Μελλ. αναλογικώς προς τους τύπους: ἔνεγκε, φέρε), βαλλήσω (Μέλλ. κατά το τυπτήσω). Επιγραφές: Ἑρεμῆς, Ἄσμητος (αντί Ἄδμητος), φαρθένε, δέχε (δέχου), ἔγρασφεν, Φύρνιχος, Φρεσεφόνη/Φερσεφόνη (Περσεφόνη), δέσποτε (κατά το κύριε). Τις γλωσσικές αυτές µαρτυρίες, που απαντούν σε επιγραφές αγγείων, έχει συγκεντρώσει ο KRETSCHMER στο έργο «Die Criechischen Vaseninschriften», 1894 («Οι ελληνικές επί αγγείων επιγραφές»).

2 Λογοτεχνικές διάλεκτοι Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από το σπάνιο φαινόµενο ότι δεν γράφεται σε µια ενιαία κοινή γλώσσα ούτε καν στη µητρική διάλεκτο τού λογοτέχνη, αλλά στη διάλεκτο τού είδους. Ο Βοιωτός Ησίοδος λ.χ. δεν γράφει στη Βοιωτική (Β. Αχαϊκή) αλλά στην Ιωνική. Ο Σπαρτιάτης Τυρταίος γράφει τις ελεγείες του όχι στη Λακωνική αλλά στην Ιωνική. Επίσης ο Θέογνις ο Μεγαρεύς χρησιµοποιεί στην ποίησή του αντί τής Μεγαρικής την Ιωνική, ο Αθηναίος Σόλων την Ιωνική, ο Βοιωτός Πίνδαρος τη ωρική και ο Ίων Βακχυλίδης γράφει τη χορική του ποίηση σε δωρική διάλεκτο. Υπάρχει δηλ. γλώσσα λογοτεχνικού είδους, λογοτεχνική διάλεκτος. Τα διάφορα λογοτεχνικά είδη γράφονται σε ορισµένη διάλεκτο, πράγµα σηµαντικό όσο και σπάνιο στην ιστορία τής λογοτεχνίας. Οι λογοτεχνικές αυτές διάλεκτοι έχουν καθοριστεί µε διαφόρους τρόπους: από το κύρος τής γλώσσας µεγάλων λογοτεχνικών προτύπων όπως ο Όµηρος, από την αρχική διατύπωση ορισµένου είδους κ.λπ. Η λογοτεχνική διάλεκτος δεν είναι κάποια συγκεκριµένη επιχώρια διάλεκτος, αλλά είναι συνήθως «υπερτοπική» µορφή διαλέκτου. Η ωρική λ.χ. τής χορικής ποίησης είναι µια γενικότερη µορφή ωρικής και όχι η ωρική τής Σπάρτης ή των Μεγάρων ή τής Κορίνθου κ.λπ. Όλες, τέλος, οι λογοτεχνικές διάλεκτοι εµφανίζουν µεγάλη ανάµειξη µε στοιχεία τής µητρικής διαλέκτου τού συγγραφέα και άλλων ακόµη διαλέκτων. Οι λογοτεχνικές διάλεκτοι που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχαία, είναι: (i) Η Ιωνική, που χρησιµοποιείται στην επική ποίηση και σε διάφορα είδη ποιήσεως. Έτσι, η γλώσσα των οµηρικών επών είναι η ιωνική διάλεκτος µε αιολικούς αρχαϊσµούς και αττικούς νεωτερισµούς. Οµοίως, Ιωνική είναι η γλώσσα τής ποιήσεως τού Ησίοδου µε αιολικά (βοιωτικά) και δωρικά στοιχεία. Τέλος, σε ιωνική διάλεκτο έχει γραφεί: η ελεγειακή ποίηση (Αρχίλοχος, Τυρταίος, Σόλων, Θέογνις κ.ά.) το επίγραµµα (Σιµωνίδης ο Κείος κ.ά.) και η ιαµβοτροχαϊκή ποίηση (Αρχίλοχος, Ιππώναξ, Βακχυλίδης, Ανακρέων κ.ά). (ii) Η ωρική, που χρησιµοποιείται στη χορική ποίηση (Πίνδαρος, Στησίχορος, Βακχυλίδης, Ίβυκος, κ.ά.) (iii) Η Αχαϊκή, που χρησιµοποιείται στη µελική ποίηση (Σαπφώ, Αλκαίος). Στην τραγωδία χρησιµοποιείται µικτό είδος διαλέκτων: στα µεν χορικά η ωρική, στο δε κείµενο η Ιωνική µε µεγάλη επίδραση τής Αττικής. Υπάρχουν και εξαιρέσεις λογοτεχνών που γράφουν σε επιχώρια διάλεκτο, ιδίως προκειµένου για τη µελική ποίηση: Η Κόριννα γράφει στη Βοιωτική, η Σαπφώ και ο Αλκαίος στη Λεσβιακή, ενώ ο Ανακρέων στην Ιωνική.

3 Τονισµός και προσωδία Ο τονισµός τής αρχαίας Ελληνικής ήταν µουσικός (pitch). Οι τονιζόµενες συλλαβές διέφεραν από τις άτονες στο ύψος και όχι στην ένταση τής φωνής, όπως συµβαίνει στον δυναµικό τονισµό (stress) που χαρακτηρίζει τη Νέα Ελληνική. Πλήθος αρχαίων µαρτυριών αλλά και η ίδια η ονοµασία τόνος ή προσωδία δείχνουν ότι ο τονισµός τής αρχαίας συνδεόταν µε µουσικές έννοιες. Ο όρος προσωδία λ.χ. χρησιµοποιήθηκε για τον τόνο, γιατί «προσᾴδεται ταῖς συλλαβαῖς» (γραµµατικός ΙΟΜΗ ΗΣ, 4 ος µ.χ. αι.), εξού και η λατινική ονοµασία ac-centus «προσ-ῳδία» (accino < ad-cano). Ο ΠΛΑΤΩΝ µιλάει για ὀξεῑαν και βαρεῑαν χορδὴν ή τάσιν, όρους ειληµµένους από τη µουσική, όπως και η ίδια η λέξη τόνος (< τείνω, ενν. τη χορδή). Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ αναφέρεται επίσης στην ὀξεῑαν και βαρεῑαν προσῳδίαν. Η τονιζόµενη συλλαβή στην αρχαία εκφωνείται µε υψηλότερο ή χαµηλότερο ύψος τής φωνής, σε υψηλότερη ή χαµηλότερη κλίµακα. Ώς τον 2ο µ.χ. αι. και οπωσδήποτε ώς τον 5ο µ.χ. αι. οπότε εµφανίζονται οι διαφορετικού ρυθµού επικοί εξάµετροι τού ΝΟΝΝΟΥ (ήδη τον 4 ο µ.χ. αι. έχουµε ύµνους τού Γρηγορίου τού ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ βασισµένους σε τονικά µέτρα) έχει συντελεσθεί η µετατροπή τού τονισµού από µουσικό σε δυναµικό, σε µια µορφή τονισµού δηλ. όπου η τονισµένη συλλαβή προφέρεται πιο δυνατά (και όχι πιο υψηλά) από την άτονη συλλαβή. Ο τονισµός τής αρχαίας, µουσικός όπως ήταν, συνδεόταν άµεσα µε τη µετρική κατάσταση των συλλαβών, µε τη διάκριση δηλ. των φωνηέντων σε µακρά και βραχέα. Έτσι νοείται η άρρηκτη σχέση τόνου και προσωδίας. Οξύς τόνος (οξεία, accentus acutus) σήµαινε την έξαρση (σε ύψος) τής φωνής κατά την προφορά τής οξυτονούµενης συλλαβής. Σήµαινε ακόµη πως η συλλαβή που έφερε τον οξύ τόνο είχε χονδρικά διάρκεια ενός χρόνου (ήταν δηλ. βραχεία) ή, εφόσον είχε διάρκεια δύο χρόνων (φύσει µακρά), ότι η έξαρση τής φωνής γινόταν στον β χρόνο: καλός κήπου (=/keépō/) Αν ο οξύς τόνος συνιστούσε άρση, ανέβασµα τής φωνής, ο βαρύς τόνος (βαρεία, acceptus gravis) αποτελούσε πτώση, κατέβασµα τής φωνής ή απουσία οξέος τόνου. Έτσι και η ὀξυβάρεια, η γνωστή περισπωµένη, συνιστούσε σύνθετο τόνο από ανέβασµα (οξεία) και κατέβασµα (βαρεία) τής φωνής σε συλλαβή αποτελούµενη από δύο χρόνους: µήλον (= /méèlon/) βήµα ( = /béèma/) Η σχέση προσωδίας και τονισµού στην αρχαία φαίνεται ακόµη από το ότι οι νόµοι που ρυθµίζουν τον τονισµό είναι προσωδιακής εξαρτήσεως. Συγκεκριµένα, ο κύριος νόµος τού αρχαίου ελληνικού τονισµού, ο γνωστός ως «τρισυλλαβικός νόµος», καλείται και «νόµος τής τριχρονίας», γιατί στην πραγµατικότητα προβλέπει πως ο τόνος στις λέξεις τής Ελληνικής δεν µπορεί να τίθεται πέρα των τριών χρόνων. Αλλιώς, το µεγαλύτερο επιτρεπόµενο όριο ατόνων συλλαβών στην Ελληνική είναι διάρκειας τριών χρόνων: πρό-σω-πον ἄν-θρω-πος πα-ρα-γί-γνε-σθε Αν η µορφολογική δοµή (κλίση) τής λέξεως δηµιουργήσει τέσσερεις άτονους χρόνους, τότε ο τόνος κινείται αυτοµάτως στην παραλήγουσα (πρόκειται για τον γνωστό τονικό περιορισµό τής «µακράς λήγουσας», που δεν επιτρέπει να τονίζεται η προπαραλήγουσα, δεν επιτρέπει δηλ. να υπάρξει σχήµα τεσσάρων ατόνων χρόνων): προ-σώ-που ἀν-θρώ-πων πα-ρα-γε-νέ-σθων

4 Γνωστοί επίσης τονικοί νόµοι τής αρχαίας Ελληνικής, όπως ο «δακτυλικός νόµος» τού WHEELER ή ο νόµος τού VENDRYES, είναι καθαρώς µετρικής εξαρτήσεως. Σύµφωνα µε τον νόµο τού WHEELER, στα ονόµατα όπου οι τρεις τελευταίες συλλαβές αποτελούσαν µετρικό δάκτυλο *πατρασί (πβ. πατρός, πατρί), *ποικιλός (πβ. αρχ. ινδ. pecalás), *αἰπολός (πβ. αἰγοβοσκός), *εἰρημένος (πβ. εξαµενή, Ὀρχομενός) ο τόνος µετακινήθηκε από τη λήγουσα στην παραλήγουσα (*πατρασί > πατράσι, *ποικιλός > ποικίλος, *αἰπολός > αἰπόλος, *εἰρημενός > εἰρημένος). Ήτοι: Κατά δε τον νόµο τού VENDRYES, ονόµατα των οποίων οι τρεις τελευταίες συλλαβές σχηµάτιζαν αµφίβραχυ ( - ) µετακίνησαν στη νεότερη αττική διάλεκτο τον τόνο από τη δεύτερη στην τρίτη συλλαβή: ἑρῆμος > ἕρημος, τροπαῖον > τρόπαιον, ἑτοῖμος > ἕτοιμος (αλλά ἀρχαῖος, ἀνδρεῖος, σημεῖον, γιατί αυτά δεν αποτελούσαν αµφίβραχυ). Ήτοι: - - Η στενή σχέση προσωδίας και τονισµού (µεταξύ διάρκειας, τύπου και ποιότητας εκφωνήσεως τής συλλαβής και υφής τού τόνου) ήταν φυσικό να καθορίσουν και κοινή τύχη στην εξέλιξή τους. Η βαθµιαία υποχώρηση τής φωνολογικής διακρίσεως µεταξύ µακρών και βραχέων φωνηέντων, που αρχίζει ήδη από τον 3ο π.χ. αι. και ολοκληρώνεται στους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, ήταν επόµενο να κλονίσει και το σύστηµα τού τονισµού, που στηριζόταν, κατά πολύ, στην προσωδιακή διάκριση. Έτσι µε την άρση τής προσωδίας η Ελληνική εισέρχεται και σε διαφορετικό τύπο τονισµού, στον δυναµικό τονισµό. Έκτοτε, τα µεν φωνήεντα τής Ελληνικής είναι, από πλευράς ποσότητας/διάρκειας, ισόχρονα (δεν υπάρχουν µακρά και βραχέα φωνήεντα, πλην µιας ελάχιστα αυξηµένης διάρκειας που επιφέρει φωνητικά η ύπαρξη τόνου στο φωνήεν), ο δε τονισµός της στηρίζεται στην αντίθεση ισχυρής και ασθενούς εντάσεως τής φωνής στο τονούµενο και άτονο φωνήεν αντιστοίχως. Είναι βέβαιο από φωνητικής πλευράς ότι µε την κατάργηση τής προσωδίας και τη µεταβολή τού τονισµού η ελληνική γλώσσα ως προφορά (άρα και ως άκουσµα) άλλαξε ριζικά, η δε µεταβολή αυτή είναι χαρακτηριστικό δηµιούργηµα των χρόνων τής Κοινής.

5 Τόνοι και πνεύµατα Τελειώνοντας τα περί τονισµού και προσωδίας, θα πρέπει να γίνει σύντοµη αναφορά το θέµα τής δηλώσεως των τόνων, των τονικών σηµείων δηλ. και, επ ευκαιρία, των πνευµάτων. Είναι γνωστό, κατ αρχάς, ότι οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν σε συνεχή (χωρίς κενά διαστήµατα) µεγαλογράµµατη γραφή, στην οποία δεν δηλώνονταν οι τόνοι. (Η µικρογράµµατη γραφή, αρκετά εξελιγµένη, εµφανίζεται µόλις τον 9ο αι. σε βυζαντινά χειρόγραφα βιβλία, ο εξελιγµένος δε τύπος της φανερώνει ότι η χρήση της θα άρχισε τουλάχιστον έναν αιώνα πριν). Οι τόνοι ως σηµεία (τονικά σηµάδια) επινοούνται µόλις στους χρόνους τής Κοινής, τον 2ο π.χ. αι. Όπως γίνεται σήµερα ευρύτερα δεκτό, περί το 200 π.χ. ο περίφηµος αλεξανδρινός γραµµατικός ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ επινόησε και πρωτοχρησιµοποίησε, ακανόνιστα αρχικώς, τους τόνους και τα πνεύµατα για τη διάκριση κυρίως οµόγραφων τύπων που διαφοροποιούνταν µόνο τονικώς ή µε την παρουσία δασέος πνεύµατος (νόµος: νοµός, ποιῆσαι : ποιήσαι, οἶκοι : οἴκοι, ὅρος : ὄρος, ἣ : ἢ). Με την πάροδο όµως τού χρόνου, όσο υποχωρούσε η διάκριση τής προσωδίας και των τόνων (µε παράλληλη σίγηση τού δασέος πνεύµατος), τα τονικά σηµεία (και τα πνεύµατα) προσλάµβαναν λειτουργική, δηλ. πληροφοριακή και διαφοροποιητική σηµασία. Έτσι, αφού εν τω µεταξύ συστηµατοποιήθηκε το τονικό σύστηµα µε τις µελέτες των αλεξανδρινών γραµµατικών, ιδίως τού ΗΡΩ ΙΑΝΟΥ (περ. 200 µ.χ.), από τον 2 ο µε 3 ο µ.χ. αι. άρχισαν να δηλώνονται, κατά κανόνα, οι τόνοι στα φιλολογικά κυρίως κείµενα. Ας µην ξεχνούµε πως την περίοδο αυτή σηµειώνεται άνθηση των φιλολογικών (γραµµατικών) σπουδών, που ενισχύεται από το αττικιστικό κήρυγµα τής επιστροφής στον κλασικό λόγο, δηλ. στα παλαιότερα φιλολογικά κείµενα, των οποίων η προσέγγιση και εκµάθηση διευκολύνεται σηµαντικά ιδίως ως προς το µέτρο µε τη δήλωση των τόνων που υποδηλώνουν και την προσωδία των λέξεων. Ακόµη, οι τόνοι στους χρόνους αυτούς διευκολύνουν τα πλήθη των ξένων (Ρωµαίων, Αιγυπτίων κ.ά.) που µαθαίνουν την Ελληνική ως ξένη γλώσσα και για τους οποίους τα τονικά σηµεία χρησιµεύουν όπως και σήµερα κυρίως για τη δήλωση τής θέσης τού τόνου. Ίσως είναι σκόπιµο εν σχέσει και προς το µονοτονικό σύστηµα που καθιερώθηκε το 1982 να σηµειώσουµε δύο στοιχεία από την ιστορία των τόνων. α) Όπως ήδη τονίσαµε, η καθιέρωση των τόνων στην ιστορία τής ελληνικής γραφής είναι µάλλον όψιµη, αφού αρχίζει µεν να εφαρµόζεται σε κάποια έκταση από την 2ο/3ο µ.χ. αι. στα φιλολογικά κείµενα, αλλά η χρήση του για κάθε λέξη που γράφεται γενικεύεται αρκετούς αιώνες αργότερα στο Βυζάντιο, µόλις τον 9ο/10ο µ.χ. αι. µαζί µε την καθιέρωση τής µικρογράµµατης γραφής. Εποµένως, οι τόνοι µε τη µορφή που τους χρησιµοποιούσαµε µέχρι σήµερα είναι σχετικά νεότερο φαινόµενο. ιαφορετικό είναι το θέµα µε τα πνεύµατα, ειδικά µε το δασύ πνεύµα, το οποίο ως ιδιαίτερος φθόγγος είδαµε ότι δηλωνόταν κανονικά (µε το Η) στα κείµενα τής αττικής διαλέκτου µέχρι τής επισηµοποιήσεως τού ευκλειδείου αλφαβήτου (403 π.χ.). Τότε το Η χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει αποκλειστικά το ē (η), αφού για ένα διάστηµα δήλωνε συγχρόνως τη δασύτητα (h) και το ē (η), ακόµη και το ĕ (ε) (π.χ. ΗΡΑΚΛΗΣ, ΗΕΡΜΕΣ), γεγονός που γεννούσε δυσχέρειες στην ανάγνωση. Η γραφική δυσχέρεια υπερπηδήθηκε στις διαλέκτους τής Κ. Ιταλίας µε τη χρήση τού για τη δήλωση τού δασέως πνεύµατος ( ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑΙ). Το σηµείο αυτό υιοθετήθηκε και από τους αρχαίους γραµµατικούς, που δήλωσαν µε το τον δασύ φθόγγο, όταν άρχισαν να δηλώνουν και τα σηµεία των τόνων (εξού και η σύνδεση τόνων και πνευµάτων). Οπωσδήποτε, γενίκευση τής δηλώσεως τού δασέος πνεύµατος και τής

6 ελλείψεώς του (τού ψιλού µε το ) έχουµε όπως και για τους τόνους µόλις τον 9ο αι. στο Βυζάντιο. β) Το τονικό σύστηµα προτού λάβει τη µορφή µε την οποία µας παραδόθηκε και χρησιµοποιείται σήµερα, η οποία είναι γνωστή ως «βυζαντινή» (µολονότι στην πραγµατικότητα ανάγεται περίπου στο 400 µ.χ., στον αλεξανδρινό γραµµατικό ΘΕΟ ΟΣΙΟ τον ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΑ), πέρασε από διάφορες φάσεις. Έτσι ο ΗΡΩ ΙΑΝΟΣ λέει για τους τόνους: «Ἰστέον ὅτι καθ ἑκάστην λέξιν ἐν μιᾷ συλλαβῇ τίθεμεν ἢ ὀξεῖαν ἢ περισπωμένην, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς συλλαβαῖς βαρεῖαν, οἷον «Μὲνέλὰός» ἡ δευτέρα συλλαβὴ ὀξύνεται, αἱ δὲ λοιπαὶ βαρύνονται, καὶ ἐν τῷ «ἂλλοῑὸς» ἡ μέση περισπᾱται ἡ δὲ πρώτη καὶ τρίτη βαρύνονται ἀλλ ὡς ὁμολογουμένως τὰς τοιαύτας βαρείας ἐῶμεν διὰ τὸ μὴ καταστίζειν τὰ βιβλία». (Α, 10.6 έκδ. LENTZ). Ήτοι, η λέξη Μενέλαος, που φέρει ως παράδειγµα ο ΗΡΩ ΙΑΝΟΣ, τονιζόταν ως Μὲνέλὰός, η δε λέξη ἀλλοῖος ως ἂλλοῑὸς. Το πράγµα, προκειµένου για πολυσύλλαβες λέξεις, είναι φανερό ως έπαιρνε ενίοτε κωµικό χαρακτήρα. πβ. λ.χ. φὶλὴσὶστέφὰνὸν! Έτσι εγκαταλείφθηκε αυτή η µορφή τονισµού, όπως έπαψε να χρησιµοποιείται και ένα άλλο παλαιότερο σύστηµα κατά το οποίο η «οξύτητα» (οξεία και περισπωµένη) δεν δηλώνονταν. αντιθέτως, εστίζοντο µε βαρεία ή προηγούµενη ή και όλες οι προηγούµενες συλλαβές. Παράδειγµα: ἀγὰθος ή ἀγὰθος αντί τού αγαθός που επικράτησε τελικά. Ακόµη, αρχικώς, στις διφθόγγους το µεν πνεύµα ετίθετο στο προτακτικό στοιχείο τής διφθόγγου (ὀιωνός) η δε περισπωµένη και στα δύο στοιχεία τής διφθόγγου (τέὶχος). Αργότερα, και τα δύο µετακινήθηκαν δεξιά στο υποτακτικό στοιχείο τής διφθόγγου. Τέλος, κύριο χαρακτηριστικό τού λεγοµένου βυζαντινού τονικού συστήµατος (που όµως ανάγεται και αυτό στην τονική µεταρρύθµιση τού 400 µ.χ. από τον ΘΕΟ ΟΣΙΟ τον ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΑ) είναι η χρησιµοποίηση τής βαρείας αντί οξείας για τις οξυτονούµενες λέξεις µέσα στην πρόταση («εν συνέπεια»): τὸν ἀγαθὸν μαχητὴν δείκνυσι. Το σύστηµα αυτό καθιερώθηκε τελικά και ίσχυε µέχρι πρόσφατα στον τονισµό τής έντυπης γραφής, αντίθετα προς τη χειρόγραφη γραφή, που περιορίστηκε, κατά κανόνα, στη διάκριση οξείας και περισπωµένης.

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α. Εισαγωγή. Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Πλάτων και Αριστοτέλης. Ερασμική προφορά

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α. Εισαγωγή. Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Πλάτων και Αριστοτέλης. Ερασμική προφορά Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Εισαγωγή Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα Πλάτων και Αριστοτέλης Ερασμική προφορά Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Εισαγωγή Ανάμεσα στα Ουράλια όρη και στην Κασπία θάλασσα, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕIΣAΓΩΓH Η έννοια της ορθογραφίας Η ορθή γραφή των λέξεων µιας γλώσσας, η ορθογραφία, είναι ο καθιερωµένος συµβατικός σε κάθε γλώσσα τρόπος γραφής κάθε λέξης σύµφωνα µε ορισµένες αρχές: την ετυµολογική-ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση λειτουργώντας βοηθητικά ϖρος το σχολικό ανθολόγιο. Γνωρίζουμε ότι το είδος του λόγου αυτού αϖοτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι

Γλώσσα και Μουσική: βίοι παράλληλοι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩ ΟΣ» 1 ιπλωµατική εργασία του Κωνσταντίνου. Ντίνα, αν. καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια

Περιε χομ ε να. οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες η νεοελληνικη ϕιλολογια Περιε χομ ε να Πρόλογος..................................... 13 Εισαγωγή.................................... 15 Κ εϕα λ Αιο ι οι εννοιες ΚΑι οι οροι: η ΕΠιστήμή η ϕιλολογια ΚΑι οι ΑνθρωΠιςτιΚες επιςτημες

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές.

Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με Θέμα: Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές. Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώριση διεθνοποιημένων ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου (IDN TLD) με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες Από την «Ομάδα Μελέτης της χρήσης των Ελληνικών χαρακτήρων»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί.

Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί. 1 Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί. Αγάθων. (5 ος αι. π.χ) Αθηναίος τραγικός ποιητής. Το έργο του έχει χαθεί εκτός από ελάχιστα αποσπάσματα. Πληροφορίες για τον ίδιο και το έργο του έχουμε από τον Αριστοφάνη (στις

Διαβάστε περισσότερα

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον αιώνων. O ιστορικά ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ένταξη της λυρικής ποίησης στα τρία γένη της ποίησης Έπος Λυρική Ποίηση Δράμα Αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο μια ιστορία, την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραµµα: Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-2004 ράση: Γραµµατική και ιδασκαλία Έργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστηµονικός υπεύθυνος - επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικοί δείκτες στην Κυπριακή Διάλεκτο (ΚΔ)

Γλωσσικοί δείκτες στην Κυπριακή Διάλεκτο (ΚΔ) Γλωσσικοί δείκτες στην Κυπριακή Διάλεκτο (ΚΔ) Κωνσταντίνου Κώστας, Ηράκλειο Κρήτης Υπό τον τίτλο "Χρήση και κατανομή δεικτών της Κυπριακής Διαλέκτου στους μαθητές Μέσης Παιδείας των αστικών κέντρων της

Διαβάστε περισσότερα

Η µόνη, φευγαλέα κι αυτή, µνεία των γλωσσολογικών γνώσεων τού Ψυχάρη γίνεται όσο γνωρίζω σ ένα άρθρο τού Andre Mirambel στη Νέα Εστία (Αφιέρωµα

Η µόνη, φευγαλέα κι αυτή, µνεία των γλωσσολογικών γνώσεων τού Ψυχάρη γίνεται όσο γνωρίζω σ ένα άρθρο τού Andre Mirambel στη Νέα Εστία (Αφιέρωµα ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Προεισαγωγικά Τα εκατό χρόνια που συµπληρώθηκαν στα 1988 από τη δηµοσίευση τού Ταξιδιού, ενός έργου-σταθµού στην ιστορία τής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς..

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. (Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης) Τα μέλη της ομάδας που ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ CD-ROM ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΡΕΛΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της αντίληψης της οµιλίας. Περιεχόµενα. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Τέταρτο δοκίµιο, Νοέµβριος 2006

Η ανάπτυξη της αντίληψης της οµιλίας. Περιεχόµενα. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Τέταρτο δοκίµιο, Νοέµβριος 2006 Η ανάπτυξη της αντίληψης της οµιλίας Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Τέταρτο δοκίµιο, Νοέµβριος 2006 Περιεχόµενα Η οµιλία µέσα στο ακουστικό περιβάλλον... 2 οµή και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2]

Για τον χρόνο εµφάνισης των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των βορείων ιδιωµάτων έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. [2] 4.5. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ Χρήστος Τζιτζιλής Eίναι γνωστό ότι η ελληνική εµφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο µε τη µορφή διαλέκτων που η καθεµιά τους αποκτά, για διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην

Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην Η ελληνική γλώσσα, µε συνοχή και συνέχεια τεσσάρων χιλιάδων ετών, ως φορέας εννοιών και αξιών που για πρώτη φορά εκφράστηκαν, µπορεί να γίνει κοινό χαρακτηριστικό των σκεπτόµενων πολιτών της Ενωµένης Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εισαγωγή στη Φωνητική Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Ιανουάριος 2003 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Φθόγγοι..................................... 2 1.2 Ορθογραφία.................................. 3 1.3 Φωνήµατα....................................

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΨΑΡΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΑΜ: 742 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα