ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη"

Transcript

1 ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1

2 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική ζεύξη. Ροή πληροφορίας εννοούµε µια ακολουθία πακέτων ή ένα ρεύµα από bits που στέλνονται από ένα χρήστη σε κάποιον άλλο. Είδη Πολύπλεξης Οι τρεις µορφές πολύπλεξης είναι: 1. Στατιστική Πολύπλεξη (Statistical Multiplexing) και 2. Πολύπλεξη µε ιαίρεση της ζεύξης σε Ανεξάρτητα Κανάλια Επικοινωνίας. Η οποια µε την σειρα της διακρίνεται σε: Πολυπλεξη µε ιαίρεση Χρόνου-(Time Division Multiplexing TDM) Πολύπλεξη µε ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing-FDM) ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 2

3 Στατιστική πολύπλεξη Ένας απλός τρόπος επίτευξης πολύπλεξης ακολουθιών από πακέτα είναι η στατιστική πολύπλεξη. Σε αυτήν αποθηκεύονται στον ίδιο καταχωρητή τα πακέτα που πρέπει να µεταδοθούν µέσα από µια συγκεκριµένη γραµµή. Από εκεί τα πακέτα µεταδίδονται µε την σειρά µε την οποία έφτασαν ακολουθώντας ένα σχήµα προτεραιοτήτων ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 3

4 Ηαπόδοση της Στατιστικής Πολύπλεξης Το πλεονέκτηµα της Στατιστικής Πολύπλεξης είναι η αποδοτική χρήση της φυσικής ζεύξης. Η ζεύξη δεν είναι ποτέ ανενεργή εφόσον υπάρχουν δεδοµένα για µετάδοση. Βασικά Μειονεκτήµατα της Πολύπλεξη σε σχέση µε την απόδοση της είναι ότι: Σε κάθε πακέτο πρέπει να περιέχεται µια επίπλέον πληροφορία, ένα πεδίο, όπου δηλώνεται το ρεύµα πληροφορίας στο οποίο ανήκει. Τα πακέτα υφίστανται Μεταβλητή Καθυστέρηση λόγω αναµονής. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης πρέπει να επεξεργάζονται κάθε πακέτο για να προσδιορίσουν το ρεύµα πληροφορίας στο οποίο ανήκει. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 4

5 Πολύπλεξη µε ιαίρεση της ζεύξης σε Ανεξάρτητα Κανάλια Επικοινωνίας. ΗΠολύπλεξηµε ιαίρεση της ζεύξης σε Ανεξάρτητα Κανάλια Επικοινωνίας επιτυγχάνεται µε την διαίρεση της ζεύξης σε κανάλια επικοινωνίας (υπηρεσίες επικοινωνίας). ιαχωρίζεται σε: Πολύπλεξη µε ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing-FDM) Πολύπλεξη µε ιαίρεση Χρόνου (Time Division Multiplexing-TDM) ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 5

6 Πολύπλεξη µε ιαίρεση Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing-FDM) H Πολύπλεξη µε ιαίρεση Συχνότητας (FDM) επιτυγχάνεται µε την διαίρεση της ζεύξης σε ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας. Η γραµµή επικοινωνίας διαιρείται σε ένα αριθµό από κανάλια επικοινωνίας. Πολύπλεξη µε ιαίρεση Χρόνου (Time Division Multiplexing-TDM) Είναι µια άλλη µέθοδος διαίρεσης της επικοινωνίας ζεύξης σε ανεξάρτητα κανάλια επικοινωνίας. Ο χρόνος διαιρείται σε τµήµατα ίσης διάρκειας. Στην TDM, η διαίρεση της γραµµής γίνεται µε την διαίρεση του χρόνου σε χρονικές σχισµές. ιαδοχικές χρονικές σχισµές κατανέµονται κυκλικά σε διαφορετικά κανάλια. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 6

7 Σύγκριση µεταξύ Στατιστικής Πολύπλεξης (SM), Πολύπλεξης µε ιαίρεση Χρόνου (TDM) και Πολύπλεξης µε ιαίρεση Συχνότητας (FDM). ΗΣτατιστική Πολύπλεξη είναι η πιο δαπανηρή από τις τρεις µεθόδους ενώ η TDM και η FDM έχουν ανάλογα κόστη. Η FDM χρησιµοποιείται για να προσαρµόζεται το σήµα στα χαρακτηριστικά του µέσου µετάδοσης. Οι FDM και TDM είναι λιγότερο αποδοτικές σε σχέση µε την Στατιστική Πολύπλεξη για ακανόνιστες ροές πακέτων γιατί: Η FDM και η TDM διαιρούν τη γραµµή σύνδεσης σε επικοινωνιακά κανάλια µε σταθερούς ρυθµούς µετάδοσης, αντίθετα Στη στατιστική πολύπλεξη το ρεύµα πληροφορίας χρησιµοποιεί τη γραµµή επικοινωνίας µόνο όταν υπάρχουν πακέτα προς αποστολή. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 7

8 Ηπολλαπλή πρόσβαση (Multiple Access). Ένα νέο πεδίο στο σχεδιασµό ικτύων Η Πολλαπλή Πρόσβαση (Multiple Access) είναι µια τεχνική που επιτρέπει σε έναν αριθµό από κόµβους να µοιράζονται ένα κοινό κανάλι µετάδοσης. Στο σύστηµα αυτό ένας αριθµός σταθµών χρησιµοποιεί κοινό κανάλι µετάδοσης µε τους κατάλληλους κανόνες πρόσβασης στο κανάλι ώστε να είναι αποδοτικός, δηλ να µην σπαταλάτε χρόνος λόγω συγκρούσεων και ανενεργών περιόδων. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 8

9 Η Μέθοδος Πολλαπλής Πρόσβασης Αντίσταση Τερµατικού Οµοαξονικό καλώδιο S1 S2 S3 Sn Έστω S 1,s 2,.,s n Ν σταθµοί συνδεδεµένοι µε οµοαξονικό καλώδιο το οποίο τερµατίζεται στα δύο άκρα του µε µια αντίσταση που απορροφάει κάθε σήµα που την πλησιάζει. Όταν ένα σήµα µεταδίδεται σε ένα σταθµό διαδίδεται ως προς τις δυο κατευθύνσεις µέχρι τα άκρα του καλωδίου όπου και απορροφάται. Οι άλλοι σταθµοί µπορούν να ακούσουν το σήµα. Αν δυο σταθµοί προσπαθούν να µεταδώσουν ταυτόχρονα τα σήµατα, τότε αυτά παραµορφώνονται και έτσι αστοχούν οι µεταδόσεις. Τότε λέµε ότι εµφανίζεται σύγκρουση. Για να αποφευχθεί η σύγκρουση µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι µέθοδοι. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 9

10 Ηλύση της Πολλαπλής Πρόσβασης Το ίκτυο ALOHA Η ιαδικασία για την µετάδοση πακέτου µε την Πολλαπλή Πρόσβαση είναι η εξής: Η πληροφορία διαιρείται από κάθε σταθµό σε πακέτα. Όταν ένας σταθµός έχει ένα πακέτο για µετάδοση τότε το µεταδίδει. Αν η µετάδοση του πακέτου συγκρουστεί µε την µετάδοση κάποιου άλλου πακέτου τότε ο σταθµός περιµένει για τυχαίο χρονικό διάστηµα και επαναλαµβάνει την διαδικασία. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 10

11 Ηλύση της Πολλαπλής Πρόσβασης Το ίκτυο ALOHA Αν οι τυχαίες καθυστερήσεις επαναµετάδοσης επιλεγούν κατάλληλα τότε τα Πακέτα µεταδίδονται χωρίς συγκρούσεις. Αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε στο ίκτυο ALOHΑ Τα δίκτυα ETHERNET χρησιµοποιούν µια παραλλαγή του ALOHA. Στα δίκτυα ETHERNET ορίζεται ότι ο σταθµός πρέπει να περιµένει µέχρι το κανάλι να φτάσει σε ηρεµία, πριν προσπαθήσει την µετάδοση. Το δίκτυο ETHERNET κάνει καλύτερη χρήση του καναλιού µετάδοσης από τι το δίκτυο ALOHA ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 11

12 Τα Πρωτόκολλα Αρτηρία µε Κουπόνι (Token-bus Protocol) και ακτύλιος µε Κουπόνι (Token-Ring Protocol) Το Πρωτόκολλο Αρτηρίας µε Κουπόνι (Τo Κουπόνι είναι ένας ειδικός συνδυασµός από bits µε µια επιγραφή- είναι τεχνική πολλαπλής πρόσβασης) ρυθµίζει τις µεταδόσεις χρησιµοποιώντας ένα κουπόνι το οποίο κυκλοφορεί µεταξύ των σταθµών. Το Πρωτόκολλο ακτυλίου µε Κουπόνι είναι ένα παρόµοιο πρωτόκολλο για σταθµούς που είναι συνδεδεµένοι σε τοπολογία δακτυλίου. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 12

13 Μέθοδος µετάδοσης µε Πρωτόκολλο µε Κουπόνι (Token-Passing Protocol) Οσταθµός S 1 µεταδίδει ένα πακέτο. Στην συνέχεια µεταδίδει το κουπόνι µε επιγραφή S 2. Οι σταθµοί ακούν και µπορούν να λάβουν την πληροφορία του πακέτου που έστειλε ο S 1. Αφού σταλεί το κουπόνι µε επιγραφή S 2 µόνο ο σταθµός S 2 µπορεί να µεταδώσει πακέτο πληροφορίας το οποίο ακολουθείται από ένα κουπόνι µε επιγραφή S 3.Κατόπιν ο σταθµός S 3 µεταδίδει ένα πακέτο πληροφορίας το οποίο ακολουθείται από ένα κουπόνι µε επιγραφή S 4. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 13

14 Μέθοδος µετάδοσης µε Πρωτόκολλο µε Κουπόνι (Token-Passing Protocol) Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να µεταδώσει και ο σταθµός S Ν ένα πακέτο πληροφορίας το οποίο ακολουθείται από ένα κουπόνι µε επιγραφή S 1.. Τότε η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Για να λειτουργήσει το πρωτόκολλο αυτό είναι αναγκαίο οι επιγραφές των κουπονιών να έχουν την σειρά: S 1. S 2 S 3 S 4. S Ν. αφού τα κουπόνια χρησιµοποιούνται µε διαδοχική σειρά.. Επιπλέον ορισµένοι σταθµοί µπορεί να µην µεταδίδουν πακέτα πληροφορίας. ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 14

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Κέρκυρα, 2013-2014 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος... 4 Διδακτική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Τοπικά δίκτυα Μ.E. Θεολόγου

Δίκτυα Επικοινωνιών 2008 Τοπικά δίκτυα Μ.E. Θεολόγου Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Αρχές της πολλαπλής λή πρόσβασης Βασικά πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης Τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ 802.x Τοπικά δίκτυα Ιδιότητες Αρχιτεκτονική Κριτήρια επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Κεφάλαιο 4: Υποεπίπεδο Προσπέλασης Μέσου (1) Tα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων, και ιδιαίτερα το πρότυπο HDLC, δε μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία Εξαμήνου ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ TCP/IP ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Θεµατική Eνότητα BΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας. Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Θεµατική Eνότητα BΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ίκτυα Yπολογιστών I Σηµείωση Το ΕΑΠ είναι υπεύθυνο για την επιµέλεια έκδοσης και την ανάπτυξη των κειµένων σύµφωνα µε τη Μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική αρτιότητα και πληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα e-gadgets. Εισαγωγή

Τα e-gadgets. Εισαγωγή Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Εισαγωγή...2 Τα e-gadgets...3 Εισαγωγή...3 Plugs...4 Synapses...4 GadgetWorld...5 Gadgetware Architectural Style (GAS)...6 GAS-OS...6 Agents...6 Ποιότητα υπηρεσιών στα ad hoc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα