ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κώδικας : 74100, Ρέθυµνο Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: Fax: Εmail: 28/11/2013 Αρ. Πρωτ. Οικ: 939 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ( ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 087/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Το Π.. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/ ), «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης», 3. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», 4. Την ΟΜΟΕ ΚΣΑ όπως ισχύει καθώς και τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα και εν γένει την ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία περι οδικής σήµανσης, 5. Το Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 057/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 6. Το µε αρ. πρωτ /Υ 1939/ Έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ » καθώς και την από Σύµβαση Χρηµατοδότησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, µε κωδικό Κ1_01_06, 7. Την µε αριθµό 1038/40393/ Ε-6090/ (Α Α: 4Α8ΚΦ-Φ14) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη του εν λόγω έργου στην ΣΑΕΠ 388/8, 8. Την µε αριθµό οικ 31918/13752 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της µε θέµα «Συµµετοχή στο Εταιρικό Σχήµα του εγκεκριµένου έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ», 9. Την µε αριθµό 2704/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 135/Β/ ), 10. Την µε αριθµό 1787/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί οικονοµικής διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και ιεθνών Προγραµµάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ «Κρήτη - Κύπρος: Γαστρονοµικός Τουριστικός Προορισµός», του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος », και ειδικότερα για την εκτέλεση του παραδοτέου «Εξοπλισµός χώρου γαστρονοµικών και οινικών επιδείξεων», που αφορά την αξιοποίηση του Αρχοντικού Μανουσάκη -ως Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας- στην Αργυρούπολη Ρεθύµνου, το οποίο έχει παραχωρηθεί για τις ανάγκες του παρόντος έργου από τον ήµο Ρεθύµνης στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα

2 Ρεθύµνης, καλεί τους ενδιαφερόµενους για την προµήθεια και την παροχή των κάτωθι προϊόντων και αντίστοιχων υπηρεσιών: Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων για τη σήµανση δρόµων και την προβολή του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας και Προµήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικού Κουτιού για την προστασία φιαλών υγραερίου στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας. Οι απαιτούµενες ποσότητες, τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής, οι διαστάσεις των πινακίδων και επιγραφών, καθώς και οι ενδείξεις δηµοσιότητας των έργων του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας, περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Α) Για την προµήθεια πινακίδων σήµανσης δρόµων ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: Τέσσερις (4) πινακίδες σήµανσης του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας, που θα τοποθετηθούν σε σηµεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και θα βρίσκονται στον επαρχιακό δρόµο από τον κόµβο της παραλίας της Επισκοπής µε κατεύθυνση προς την Αργυρούπολη Ρεθύµνου. Οι πινακίδες θα είναι µιας όψης µε απόχρωση (υπόβαθρο) καφέ και οι αναγραφές πληροφορίες θα είναι σε κίτρινο και λευκό χρώµα. Στην εµπρόσθια όψη θα φέρουν µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) δεκαετούς εγγύησης, σύµφωνα µε τις σχετικές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. H πίσω όψη θα είναι φαιού χρώµατος υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες και θα αναγράφονται απαραιτήτως οι φορείς χρηµατοδότησης µε πλαστικοποιηµένη εκτύπωση. Οι πινακίδες θα φέρουν µεµβράνη αντιβανδαλισµού (antigraffity) δεκαετούς εγγύησης που δεν θα µειώνει την αντανακλαστικότητά τους. Οι πινακίδες σήµανσης θα στηρίζονται σε στύλους συνολικού ύψος 3,25 m και διαµέτρου 2,5 ιντσών οι οποίοι θα πακτωθούν στο έδαφος σε µήκος 0,75 m, µε διάνοιξη κυλινδρικής οπής και πλήρωση µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές. Οι πινακίδες θα καλυφθούν µε αδιαφανή φύλλα πολυαιθυλενίου µαύρου χρώµατος, τα οποία θα αφαιρεθούν εύκολα χωρίς να αφήσουν ίχνη όταν ξεκινήσει να λειτουργεί το Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας. Οι πινακίδες θα προσφερθούν κατ ελάχιστον µε δεκαετή (10) εγγύηση. Το κόστος σχεδιασµού, δηµιουργίας και τοποθέτησης των πινακίδων µετά των πάσης φύσης υλικών σύνδεσης και όλων των απαραίτητων και προαναφερόµενων υλικών καθώς και της εργασίας αποκατάστασης της επιφάνειας µετά τη θεµελίωση, περιλαµβάνεται στην Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. Β) Για την προµήθεια δύο (2) ξύλινων επιγραφών/πινακίδων για τις προσόψεις του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας (µια για κάθε πρόσοψη), ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: Οι επιγραφές/πινακίδες θα αναγράφουν ευκρινώς «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι επιγραφές/πινακίδες θα είναι από υλικό κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 2 cm, µε ειδικό υψηλής ποιότητας προστατευτικό βερνίκι για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Πάνω στην επιφάνεια κάθε ξύλινης επιγραφής και συγκεκριµένα στην δεξιά κάτω γωνία θα τοποθετηθεί ειδικό πλαίσιο (Plexi Glass), µε τις πληροφορίες του Έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ, στοιχεία του ιασυνοριακού Προγράµµατος και της πηγής χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται από την αρµόδια Αρχή ηµοσιότητας. Το ειδικό πλαίσιο (Plexi Glass), θα είναι 7x12 cm, θα φέρει σήµανση µε βινύλιο, ενώ θα στηριχθεί µε τέσσερις (4) µεταλλικούς αποστάτες υψηλής ποιότητας και αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες. Οι ξύλινες επιγραφές/πινακίδες θα προσφερθούν κατ ελάχιστον µε οκταετή (8) εγγύηση. Το κόστος σχεδιασµού, δηµιουργίας και τοποθέτησης των επιγραφών/πινακιδών περιλαµβάνεται στην Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου. Γ) Για την προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων δηµοσιότητας έργου (2 εσωτερικού και 2 εξωτερικού χώρου ) ισχύουν οι ενδείξεις και προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι πινακίδες θα στηριχθούν µε µεταλλικούς αποστάτες υψηλής ποιότητας και αντοχής και θα προσφερθούν κατ ελάχιστον µε δεκαετή (10) εγγύηση

3 ) Για την προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικού κουτιού για τις ανάγκες κάλυψης των φιαλών υγραερίου στον αύλειο χώρο του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: Το κουτί στο οποίο θα τοποθετηθούν µέσα οι φιάλες πρέπει να έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 150 Χ 55 Χ 120 cm. Το κουτί θα είναι από γαλβανιζέ λαµαρίνα βαµµένη (αφού πρώτα περαστεί µε αστάρι), ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. Οι πόρτες θα είναι ανοιγόµενες, θα ασφαλίζουν και θα κλειδώνουν µε κλειδαριά. Το κουτί πρέπει να έχει πολύ ισχυρό σκελετό περιµετρικά και ο πάτος του να µπορεί να δεχτεί φιάλες βάρους 150 kg. Το κουτί θα βιδωθεί σε τοίχο και θα βρίσκεται σε ύψος 10 cm από το έδαφος. Η πλάτη του κουτιού θα είναι ανοιχτή χωρίς λαµαρίνα σε όλο το ύψος του τοίχου (ενώ πάνω απο τον τοίχο η πλάτη θα είναι κλειστή). Το µεταλλικό κουτί θα προσφερθεί κατ ελάχιστον µε οκταετή (8) εγγύηση. Για την αµοιβαία διευκόλυνση της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν να υποβάλουν προσφορά, αναµένεται ότι, µετά την επιλογή Αναδόχου θα υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ του προσφέροντος και της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή προµήθεια και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών σύµφωνα µε τις ανάγκες του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας. Η προβλεπόµενη δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια, στο σύνολο της, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ ( 2.700,00), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονοµικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις για την προµήθεια και τοποθέτηση των πινακιδών σήµανσης, των ξύλινων επιγραφών πρόσοψης, των πληροφοριακών-διαφηµιστικών πινακίδων του έργου και του µεταλλικού κουτιού. Τα προσφερόµενα είδη και η παρεχόµενη εργασία θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και ο Ανάδοχος θα έχει συµβατική ευθύνη για την τήρηση των σχετικών διατάξεων (νοµοθετικών ή/και κανονιστικών) σχετικά µε την εφαρµογή των ρυθµίσεων που διέπουν τις πινακίδες σήµανσης. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην Προσφορά τους τα εξής στοιχεία: Εκπλήρωση/κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και αναλυτική Οικονοµική Προσφορά για Σήµανση ρόµων και Προβολής Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας και προµήθειας και τοποθέτησης Μεταλλικού Κουτιού, προσδιορίζοντας κατ αποκοπή την τιµή των προµηθευόµενων υλικών, άνευ Φ.Π.Α., την αξία του Φ.Π.Α. που αναλογεί, καθώς και το συνολικό κόστος των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους -της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυπριακής ηµοκρατίας- κατά 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, εγγράφως, στην Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο) έως και την Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 02:00 µ.µ. Για πληροφορίες µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, τηλ.: , (κα. Ευαγγελία Βροντάκη). Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύµνης Μαρία Λιονή

4 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση Υφιστάµενου Κτιρίου» και ειδικότερα Κατασκευή και Τοποθέτηση Πινακίδων για τη σήµανση δρόµων και την προβολή του Κέντρου Κρητικής Γαστρονοµίας και Προµήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικού Κουτιού για την προστασία φιαλών υγραερίου στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονοµίας Α1 Παράρτηµα Ι Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΟΙΚ. 939/ Πίνακας Ποσοτήτων & ιαστάσεων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Πληροφοριακές Πινακίδες σήµανσης 4 Φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου ΑΙΜg2 πάχους 3mm µε επικολληµένη µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) και στηριγµένη σε χαλυβδοσωλήνα γαλβανισµένο εν θερµώ. Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Πινακίδα: 90 cm x 50 cm (µε στρογγυλεµένες γωνίες, ακτίνα στρογγύλευσης 40 mm ) Μια (1) εκ των πινακίδων δύναται να καταλήγει σε βέλος Σωλήνες: 3,25 m ύψος, 2,5 ίντσες διάµετρος, πάχος τουλάχιστον 2mm Β1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Επιγραφές / Ταµπέλες Πρόσοψης Κτιρίου Εξωτερικού Χώρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Β ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ/ΤΑΜΠΕΛΕΣ 2 Κόντρα πλακέ θαλάσσης µε φάγωµα και παλαίωση ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος x Μήκος: 60 cm x 120 cm Πάχος ξύλου : 2 cm Γ1 Γ2 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Πληροφοριακή Πινακίδα ηµοσιότητας Έργου -εξωτερικού χώρου (βλ. παράρτηµα ιαφηµιστική Πινακίδα Μόνιµη) Πληροφοριακή Πινακίδα ηµοσιότητας Έργου - εσωτερικού χώρου (βλ. παράρτηµα ιαφηµιστική Πινακίδα Εσωτερικού Χώρου) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μεταλλικό κουτί για την κάλυψη φιαλών υγραερίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Φύλλο αλουµινίου µε υπόβαθρο και χαρακτήρες/ γράµµατα αντανακλαστικά Plexiglas µε υπόβαθρο λευκό και αυτοκόλλητα γράµµατα/ χαρακτήρες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Γαλβανιζέ λαµαρίνα περασµένη µε αστάρι και βαµένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος x Μήκος: 80 cm x 100 cm Πάχος: 3 mm Ύψος x Μήκος: 30 cm x 45 cm Πάχος: 8 mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150 cm x 55 cm x 120 cm

5 Για την προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων Δημοσιότητας Έργου ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές: Διαφημιστική πινακίδα (μόνιμη) Σημείωση: η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% στο πεδίο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

6 Διαφημιστική πινακίδα (εσωτερικού χώρου) η περιοχή Α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25%. Στο πεδίο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» αναγράφεται το σύνολο του π/υ που έχει εγκριθεί στον εταίρο στο συγκεκριμένο έργο το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : Α Α:. Α ΑΜ:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) Ταχ. Δ/νση : A. Παπανδρέου 6 Σητεία 72300 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΟΡΡΥ-ΟΡΕ Α Α: --------

ΑΔΑ: Β4ΜΒΟΡΡΥ-ΟΡΕ Α Α: -------- Α Α: -------- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 07/12/2012 Αρ. πρωτ.: 2026 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συµµετοχή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά

Α/ Α. 1. Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου. 1.1 Κ-1α Επικίνδυνη στροφή αριστερά. 1.2 Κ-1δ Επικίνδυνη στροφή δεξιά ΕΙΣΗΓΗΣΗ για απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης. Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Δ/νση: Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο : 2321350108

Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο : 2321350108 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 58597 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 Πληροφορίες : Παπαδίκης Νικόλαος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069 Ηµ/νία: 22/04/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069 Ηµ/νία: 22/04/2015 ΑΔΑ: ΩΞ4Ξ465ΦΘ3-31Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.22 10:25:02 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/104176/61563/5069

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΝ-ΟΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β41ΚΝ-ΟΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτού µενων Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΠ7Λ9-ΜΓΡ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-09-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31338/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 23733 50256 ΦΑΞ: 23730 65791 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : ΑΑ: Ω8ΠΟ7ΛΚ-7ΧΝ ΑΑΜ: 15PROC002997231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006, ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 322 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΛΞ-ΗΦΡ Λάρισα 01-09-2011 ΑΠΦΑΣΗ ΙΚΝΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΑΡΙΘΜΣ ΑΠΦΑΣΗΣ 322 ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002710889 2015-04-16

15PROC002710889 2015-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 77399 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα