Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H)"

Transcript

1 Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H) ρ. Γεώργιος Γαρδίκης Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. " ηµόκριτος"

2 2 ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» -Ι.Π.&Τ. Εργ. Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Μελέτη συστηµάτων ψηφιακής τηλεόρασης: DVB-S, DVB-S.2, DVB-T, DVB-H. Περιβάλλοντα παροχής ολοκληρωµένων διαδραστικών υπηρεσιών σε πλατφόρµες DVB-T/DVB-H IPv6 / DiffServ over IP/DVB Networks ιαχείριση κίνησης και ποιότητα υπηρεσίας σε δίκτυα DVB Μέθοδοι για εκτίµηση ποιότητας Digital Video Digital Video traffic analysis Αντιστοίχηση NQoS parameters (delay, jitter, loss) στην υποκειµενική ποιότητα streaming video Ερευνητικά προγράµµατα σε εξέλιξη: IST ENTHRONE, IST ATHENA, IST IMOSAN

3 3 Εισαγωγή Ψηφιακή τηλεόραση (DTV): ψηφιοποίηση και ψηφιακή µετάδοση του αναλογικού οπτικοακουστικού σήµατος (εικόνα και ήχος) Αναλογικό σήµα (εικόνα): 8 MHz PAL (ευρωπαϊκό σύστηµα) 576 γραµµών, 25 frames/sec, 50 fields/sec Αναλογικό σήµα (ήχος): Στερεοφωνικός, 20Hz- 20kHz Μετάδοση: ορυφορική, καλωδιακή ή επίγεια

4 4 Κωδικοποίηση: Γιατί; Εύρος ζώνης που απαιτείται: (720x576 pixels)x(3 bytes/pixel για RGB) = 1.2 MB για κάθε frame 1.2 ΜΒ/frame x 25 frames/sec = 30 MB/sec = 240 Mbits/sec!! (µόνο για την εικόνα) Πολύ υψηλός ρυθµός για ασύρµατη µετάδοση, ακόµη και µε τη σηµερινή τεχνολογία Λύση: Συµπίεση (κωδικοποίηση) Πρωτόκολλα: MPEG-1 (1990), MPEG-2 (1994) MPEG-2: Συµπίεση του ψηφιοποιηµένου PAL κατά 97% (Πτώση στα 8 Mbps, µε πολύ καλή ποιότητα). Χρησιµοποιείται σε όλα τα συστήµατα DTV Σήµερα: MPEG-4, DivX, Windows Media, H.264, H.264/AVC

5 5 Ψηφιακή τηλεόραση πλεονεκτήµατα (1/2) Σταθερή ποιότητα εικόνας, µε µεγαλύτερη ανοχή στις ατέλειες του ασυρµάτου ή ενσυρµάτου διαύλου Μειωµένος λόγος σήµατος προς θόρυβο (SNR) που απαιτείται σε σύγκριση µε την αναλογική µετάδοση Καλύτερη εκµετάλλευση του φάσµατος λόγω της συµπίεσης του σήµατος βασικής ζώνης. (πολλά προγράµµατα σε ένα κανάλι) Ευέλικτες τεχνικές πολυπλεξίας των ψηφιακών συστηµάτων, που επιτρέπουν την συνύπαρξη πολλών προγραµµάτων και υπηρεσιών επιλεγόµενης ποιότητας και ευκρίνειας.

6 6 Ψηφιακή τηλεόραση πλεονεκτήµατα (2/2) Μεταβλητή ταχύτητα (bit rate) εκποµπής, ανάλογα µε τις απαιτήσεις ποιότητας του προγράµµατος ->, Αύξηση του κέρδους πολυπλεξίας (multiplexing gain) υνατότητα επεξεργασίας της εικόνας στο δέκτη µετά τη λήψη µέσω αλγορίθµων ψηφιακής επεξεργασίας (digital image post-processing) Εύκολος εµπλουτισµός των τηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω τυποιηµένων αρχιτεκτονικών (π.χ. MHP, OpenTV) µε τοπικές εφαρµογές Ενσωµάτωση διαφόρων πολυµεσικών εφαρµογών και υπηρεσιών δεδοµένων, όπως αµφίδροµων υπηρεσιών και διαδικτυακής πρόσβασης σε µια κοινή ψηφιακή πλατφόρµα, µε προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιµο κανάλι επιστροφής (reverse path).

7 7 Βασικό σύστηµα DTV Ψηφιοποίηση Κωδικοποίηση Πολυπλεξία ιαµόρφωση Εκποµπή/ ιανοµή

8 8 Πολυπλεξία MPEG-2 Πρότυπο ISO/IEC (MPEG-2 Systems) Elementary streams: Video, Audio, Data, PSI/SI (σηµατοδοσία) Κατάτµηση των επιµέρους elementary streams σε Πακέτα Μεταφοράς (Transport Packets) σταθερού µεγέθους (188 bytes) Πολυπλεξία TDM ηµιουργία Transport Stream (TS)

9 9 Πακέτα µεταφοράς MPEG-2 Μπορούν να περιέχουν: Ψηφιοποιηµένο και συµπιεσµένο οπτικοακουστικό σήµα (Audio / Video elementary streams) Πληροφορίες συστήµατος (System Information σηµατοδοσία) εδοµένα οποιασδήποτε µορφής (private data) Πακέτα που µεταφέρουν το ίδιο elementary stream έχουν το ίδιο PID

10 10 ιεργασία πολυπλεξίας Single-Program Transport Streams (SPTSs) από διάφορες πηγές πολυπλέκονται σε πραγµατικό χρόνο για να σχηµατίσουν ένα Multi- Program Transport Stream (MPTS) -> Ψηφιακό «µπουκέτο»

11 11 Λειτουργία δέκτη-αποκωδικοποιητή Σε έναν δέκτη DVB εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες µε τη σειρά που αναφέρονται: Λήψη του σήµατος Αποδιαµόρφωση Επανασχηµατισµός του MPTS Ανάγνωση των πινάκων PSI/SI γιανασχηµατισθεί ο πίνακας µε τα προγράµµατα που περιέχονται στο µπουκέτο Επιλογή του προγράµµατος Προσδιορισµός PID για τα πακέτα που µεταφέρουν εικόνα και ήχο για το συγκεκριµένο πρόγραµµα Αποκρυπτογράφηση (αν το πρόγραµµα είναι κρυπτογραφηµένο) Επανασχηµατισµός των elementary streams Αποκωδικοποίηση των audio/video elementary streams Μετατροπή D/A ηµιουργία αναλογικών σηµάτων Audio και Video

12 12 ιαµόρφωση και µετάδοση Σε όλα τα συστήµατα ψηφιακής τηλεόρασης, το σήµα βασικής ζώνης είναι το MPEG-2 Transport Stream Ηδιεργασίαδιαµόρφωσης και εκποµπής διαφέρει ανάλογα µε το µέσο µετάδοσης: ορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια / Φορητή ψηφιακή τηλεόραση Καλωδιακή ψηφιακή τηλεόραση

13 13 Τα πρότυπα DVB (Digital Video Broadcasting) Ευρωπαϊκή οικογένεια προτύπων για ψηφιακή εκποµπή (ETSI) Περιγράφουν τη διαδικασία κωδικοποίησης και διαµόρφωσης για την µετάδοση του MPEG-2 Transport Stream σε ασύρµατο ή ενσύρµατο µέσο DVB-S, DVB-C, DVB-M, DVB-T, DVB-H Στη χώρα µας: DVB-S (υπάρχει), DVB-T (ξεκίνησε πιλοτικά)

14 14 Επίγεια/φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-Τ / DVB-H) Το MPTS διαµορφώνεται και εκπέµπεται επίγεια, στη µπάντα των UHF, όπως τα υπάρχοντα αναλογικά κανάλια Χρήση της παρούσας RF υποδοµής (ενισχυτές, κεραίες, αναµεταδότες)

15 15 Η προδιαγραφή DVB-T ETS , 1997, Rev.1.4.1, 2001 Κωδικοποίηση και διαµόρφωση του MPEG-2 TS για επίγεια µετάδοση στα UHF Εύρος ζώνης 6, 7 ή 8 MHz ιαµόρφωση QPSK / 16 QAM / 64 QAM σε σχήµα πολλαπλώνορθογώνιωνφερόντων(coded OFDM) ιπλή κωδικοποίηση (συνελικτική και block Reed- Solomon) Ωφέλιµο bit rate από 4.98 έως Mbps

16 ιαµορφωτής DVB-T 16

17 17 Φάσµα DVB-T (OFDM) Orthogonal Frequency Division Multiplexing 6817 («8Κ») ή 1705 («2Κ») φέροντα ορθογώνια µεταξύ τους. Το κάθε φέρον διαµορφώνεται κατά QPSK, 16QAM ή 64QAM και µεταφέρει 2, 4 ή 6 bits αντίστοιχα.

18 18 Παράµετροι διαµόρφωσης DVB-T 60 συνδυασµοί διαµόρφωσης, code rate και guard interval Χωρητικότητα ανάλογη του τρόπου λειτουργίας

19 19 Κατώφλια λειτουργίας Σηµατοθορυβικός λόγος (σε db) που απαιτείται στον δέκτη για σωστή λειτουργία Trade off: χωρητικότητα <-> αντοχή σήµατος

20 20 Η προδιαγραφή DVB-Η ETS , 2004 Χρησιµοποιεί το φυσικό επίπεδο του DVB-T µε τρεις επεκτάσεις για υποστήριξη κινητικότητας: 4k FFT mode In-depth interleaving TPS signalling (cell information / handovers) Επιπλέον features στο link layer: MPE-FEC Time slicing

21 21 IP over DVB (-S, -T, -H) (IP Datacasting) Το MPEG-2 Transport Stream µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µεταφορά οποιουδήποτε τύπου ψηφιακών δεδοµένων IP over MPEG-2 TS? Κατάτµηση πακέτων IP και mapping του περιεχοµένου τους σε MPEG-2 Transport Packets -> Ενθυλάκωση (IP/DVB Encapsulation) Αποτέλεσµα: Χρήση των συστηµάτων ψηφιακής τηλεόρασης ως δικτύων πρόσβασης για υπηρεσίες IP

22 22 IP/DVB Encapsulation Mapping IP datagrams -> Transport Packets Πρωτόκολλα: MPE (Multi Protocol Encapsulation), ULE (Unidirectional Lightweight Encapsulation)

23 DVB-H link-layer extension 1: MPE-FEC 23 Επιπρόσθετη προστασία των δεδοµένων IP µε Reed-Solomon Επιλεγόµενο code rate ανά υπηρεσία: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

24 24 DVB-H link-layer extension 2: Time slicing Τα δεδοµένα οργανώνονται σε bursts Ο φορητός δέκτης ενεργοποιείται περιστασιακά Εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 90%

25 25 Interactive IP over DVB Στο ίδιο MPEG-2 Transport Stream («µπουκέτο») πολυπλέκονται ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα και υπηρεσίες IP Enriched TV Interactive TV Internet-over-DTV access Όµως: Ψηφιακή τηλεόραση -> µονόδροµο µέσο Ηαµφιδροµότητα απαιτεί κανάλι επιστροφής Interaction channel: Common IP access infrastructure (PSTN, ISDN, ADSL, GSM, GPRS, 3G, WLAN etc.) Υβριδικό δίκτυο Ασύµµετρη µεταφορά δεδοµένων

26 26 Αµφίδροµη Ψηφιακή Τηλεόραση Συµβατή µε τις προδιαγραφές που θέτει το ETS : "Digital Video Broadcasting (DVB): Network Independent Protocols for DVB Interactive Services"

27 Στοίβα πρωτοκόλλων στην ασύµµετρη µεταφορά δεδοµένων 27

28 Αρχιτεκτονική διαδραστικού DVB-T/DVB-H 28

29 29 ιαδραστική πλατφόρµα DVB-T/DVB-H Πειραµατική πλατφόρµα Λήψη προγραµµάτων από δορυφορικά µπουκέτα Πολυπλεξία µε δεδοµένα IP Επίγεια επανεκποµπή Κάνάλι επιστροφής: WLAN / GPRS Ποικιλία εφαρµογών

30 Εφαρµογές IP Datacasting σε διαδραστικά δίκτυα DVB-T / DVB-H (I) Εκποµπή τηλεοπτικών προγραµµάτων over IP (MPEG-4, H.264 / AVC). Standard definition / High definition. Φορητά τερµατικά: 300 Kbps CIF, H.264. ιαφορετικό MPE-FEC -> ιαφορετική προστασία έναντι λαθών Κρυπτογραφηµένα (scrambled) τηλεοπτικά προγράµµατα, µε ανοικτούςip-basedµηχανισµούς, όπως IPSec. 30

31 31 Εφαρµογές IP Datacasting σε διαδραστικά δίκτυα DVB-T / DVB-H (II) Push/caching of DTV content (ειδήσεις, καιρός, αθλητικά κλπ.). Το υλικό µεταδίδεται (multicast) και αποθηκεύεται στα τερµατικά. Ο χρήστηςµπορείναέχειπρόσβασηoff-line, ανά πάσα στιγµή, µε µηδενικό κόστος. Message alerts. Εκποµπή µηνυµάτωνσεόλατατερµατικά ταυτόχρονα (multimedia messages) σχετικά µε την επικαιρότητα. ιαδραστικές εκποµπές. Χρήση του καναλιού επιστροφής για τυπικές εφαρµογές IP (tele-voting, e-shopping, τηλεπαιχνίδια, γκάλοπ κλπ.) Web push/caching. Εκποµπή ολόκληρων sites για τοπική αποθήκευση και χρήση off-line µε µηδενικό κόστος. 1 λεπτό -> Mbps. On-demand access / media downloading. Ασύµµετρη σύνδεση µε τη βοήθεια του καναλιού επιστροφής Emergency systems. Σε επείγουσες καταστάσεις, χρήση του ποµπού DVB-T/DVB-H για εκποµπή δεδοµένων σε κινητούς σταθµούς παροχής βοήθειας.

32 32 Πεδία έρευνας Ανάπτυξη application layer για φορητά τερµατικά Interface definition / Open API για την επικοινωνία µεταξύ τωνενοτήτωντουδικτύουdvb Συνεργασία (synergy) µεταξύ telecom operators / broadcasters Native QoS support (DiffServ) στο δίκτυο εκποµπής Dynamic Time Slicing για µέγιστη εκµετάλλευση της διαθέσιµης χωρητικότητας IPv6 addressing / mobility Terminal IP auto-configuration

33 Εκποµπή δεδοµένων (IP Datacasting) στην επίγεια και φορητή ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T/ DVB-H) ρ. Γεώργιος Γαρδίκης Εργαστήριο Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. " ηµόκριτος"

Θερινό Σχολείο. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση. ρ. Ε. Μ. Πάλλης

Θερινό Σχολείο. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση. ρ. Ε. Μ. Πάλλης Θερινό Σχολείο Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση ρ. Ε. Μ. Πάλλης ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΣΤΑ VHF/UHF (AM) MIC 400-800 MHz BW= 8 MHz 8 MHz AM/SSB MODULATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια μου, με αγάπη

Στην οικογένεια μου, με αγάπη Στην οικογένεια μου, με αγάπη 1 Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν στην περάτωση αυτής της εργασίας. Θα ήταν παράλειψη να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρωτόκολλο IP

Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρωτόκολλο IP Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψηφιακή Τηλεόραση... 6 1.1 Κωδικοποιήσεις οικογένειας Mpeg... 9 1.1.1 MPEG - 1... 10 1.1.2 MPEG -2... 10 1.1.3 MPEG-4... 12 1.1.4 H.261... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πρότυπα DVB... 14 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I

KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I KΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:MOBILE TV EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ T.M.M.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου,σιδηρόπουλο Ιωάννη που τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» Διπλωματική Εργασία: «Η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, Ψηφιακό μέρισμα και

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φοιτητής: Τουλίκας Χρήστος Επιβλέπων Καθηγητής: Στειακάκης Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD

Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD Μελέτη παρεμβολής προτύπου DVB-T επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με κινητές υπηρεσίες τέταρτης γενιάς (4G) LTE FDD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιωάννης Δ. Σταυρόπουλος Επιβλέπων : Xρήστος Καψάλης Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX Πτυχιακή εργασία της Μιχαλάκη Ευαγγελή ΑΜ:880 Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» - Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Αμφίδρομες υπηρεσίες video πάνω από το δίκτυο 3G Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Δημήτρης Στριγκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της Φασματικής Απόδοσης κατά τη Μετάδοση MBSFN Δεδομένων σε Δίκτυα LTE» ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια σε Ασύρµατα ίκτυα 4ης Γενιάς (4G). Κωνσταντίνος Σοουτλής ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεροφώτης Αλέξανδρος (ΑΕΜ:4717) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα