14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002081998 2014-06-02"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών /ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Τµήµα Γενικών Υποθέσεων Ταχ. /νση : Μικράς Ασίας 2 Ταχ. Κώδικας: Μυτιλήνη TELEX: TELEFAX: Πληρ.: Στ.Μαστραντωνάς, Θ.Γέρου, Κων. Κελαϊδίτης Τηλ : , 50323, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη 29 Μαΐου 2014 Αρ.πρωτ.: ΓΥ/Φ /3547 Προς: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14PROC ΘΕΜΑ: ιενέργεια Ανοιχτού ιαγωνισµού για τη µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού: α) σε δεξαµενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) για το χρονικό διάστηµα από έως και & β) στην Μύκονο για το χρονικό διάστηµα από έως και Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις 1.1. Του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Π.. 1/86 (ΦΕΚ 1/Α/ ) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου» όπως συµπληρώθηκε µε το Π..326/2000 (ΦΕΚ 267/Α/ ) Τις διατάξεις του Π.. 110/2001 «Οργανισµός του Υπουργείου Αιγαίου» (Α 101) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Του άρθρου 2 του Π.. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» 1.5. Του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείου µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε το Π. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) " ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη"» 1.7. Του Π..113/2010(ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 1.8. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Του Π. 118/2007(ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Β) " ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων". 1

2 1.11. Τις διατάξεις του Ν.2741/1999 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α 199), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α 30) Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α 141) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α 248), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α 05) Τις διατάξεις του Π..82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α 66) Τις διατάξεις του Ν.2328/1995 «Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν.2372/1996 και Ν.2414/ Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Α 30), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) Την αριθ. πρωτ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/2001) Κοινή Υπουργική απόφαση µε την οποία ενσωµατώνεται στο Εθνικό ίκαιο η αριθ. 98/83/Ε.Κ Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 1998, Την αριθ. πρωτ. ΥΓ2/ΓΠ οικ38295/2007 (ΦΕΚ630/Β/2002) Κοινή Υπουργική απόφαση διορθώσεις σφαλµάτων, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ986/Β/ Τις διατάξεις του Ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 68) Τις διατάξεις του Π.. 59/2007 «Προσαρµογή Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 63) Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Περί συντονισµού των διαδικασιών έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 64) Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) & την αρ.πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / εγκύκλιο του Υ ΜΗ Το νόµο 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » και ειδικώτερα το άρθρο 17 «Ρυµίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και ΕΤΕΑΝ ΑΕ» σύµφωνα µε το οποίο οι αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ µεταφέρονται µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και ασκούνται έκτοτε από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. Οι αρµοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε Το νόµο 4254/2014. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» υποπαράγραφος ΣΤ20 (σελίδα 1419 του ΦΕΚ 85/ Α ), σχετικά µε την τροποποίηση ηµεροµηνιών έναρξης εφαρµογής του Εθνικού Συστήµατος ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) 2

3 2. Την µε αρ.πρωτ / Ε-1148/ (Α Α: ΒΙΞΠΦ-ΠΤΩ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αγωνιστικότητας σχετικά µε την προέγκριση ένταξης στο Π Ε 2014 της ΣΑΕ 330 και ειδικότερα του έργου «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδοµών ύδρευσης νησιών Αιγαίου». 3. Τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό 2006ΣΕ «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδοµών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ 1997ΣΕ ) 4. Την µε αρ.πρωτ. ΓΥ/Φ.20.10/3546/ απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά µε «Έγκριση δαπάνης για τη µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε δεξαµενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) για το χρονικό διάστηµα από έως και & µεταφοράς & β) στην Μύκονο για το χρονικό διάστηµα από έως και (Α Α: ΒΙΙΟΠ-8Τ3). 5. Το µε αρ.775/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Προγραµµάτων, Μελετών και Έργων µε θέµα «Λειτουργική κατάσταση µονάδων αφαλάτωσης άνυδρων νησιών Αιγαίου» 6. Το µε αρ.πρωτ.4200/121/2014/ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ ΚΕΕΠ/ ΜΚ µε θέµα «Προδιαγραφές υδροφόρων πλοίων µεταφοράς πόσιµου ύδατος» καθώς και τα µε αρ.πρωτ. 4351/54/2005/ & /01/07/ έγγραφα της /νσης Επιθεώρησης Πλοίων, Τµήµα Συντονισµού Ελέγχου ΤΚΕΠ & Κλιµακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, για το ίδιο θέµα 7. Τα µε αρ. πρωτ. 913/ , 906/ , 1139/ έγγραφα της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου σχετικά µε το προβληµα λειψυδρίας της νήσου, και µε τα οποία -µεταξύ άλλων- αιτείται και την µεταφορά πόσιµου νερού µε υδροφόρα πλοία από έως και Το µε αρ.437/ έγγραφο Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε το οποίο αιτείται την έγκριση πίστωσης για την µεταφορά νερού στην νησο Μυκονο. 9. Την ανάγκη µεταφοράς πόσιµου νερού α) σε δεξαµενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) για το χρονικό διάστηµα από έως και & β) στην Μύκονο για το χρονικό διάστηµα από έως και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη ανάδοχου-ων µεταφοράς και παράδοσης πόσιµου νερού σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) & της νήσου Μυκόνου, σύµφωνα µε τους όρους των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ, και και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 3

4 1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισµός θα γίνει µε σύντµηση χρόνου ύστερα από προθεσµία σαράντα (40) ηµερών (λόγω ηλεκτρονικής υποβολής και διάθεσης σύµφωνα µε τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 32 Π 60/2007) από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δηµοσίευσης στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1ος Όροφος, Αίθουσα «Οδυσσέα Ελύτη» Μ.Ασίας 2, Μυτιλήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞ. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 ΩΡΑ 11:00 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής/Τµήµα Γραµµατείας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση - διακήρυξη, σε έντυπη µορφή και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα µέχρι την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Στην περίπτωση που η υποβολή της προσφοράς θα γίνεται από νόµιµο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο θα υποβληθεί συγχρόνως µε το φάκελο της προσφοράς και το ανάλογο παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφορές που δεν κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εκπροσώπου και αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να περιέλθουν σε αυτή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι ώρα 14:30. Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες και ώρες αποδεικνύονται µόνο από το κεντρικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο Τµήµα Γραµµατείας, Μ. Ασίας 2 Μυτιλήνη. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα παραληφθούν µετά τις παραπάνω προθεσµίες θα κρίνονται εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται οι φάκελοι. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της παρούσας. 2. ικαίωµα υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό έχουν: 2.1. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά (µε έδρες σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου) 2.2. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 2.3. Συνεταιρισµοί 2.4. Κοινοπραξίες Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία πριν από την υπογραφή της σύµβασης. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη Κοινοπραξίας ή Ένωσης µε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από τον διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον αποκλεισµό της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης στην οποία συµµετέχουν. 4

5 3. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω συνηµµένα «ΚΕΦΑΛΑΙΑ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ιακήρυξης, και έχουν ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. Αντίγραφα της ιακήρυξης αυτής µπορούν να παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.ypai.gr). Επί πλέον πληροφορίες παρέχονται από τις /νσεις ιοικητικού-οικονοµικού και Γενικών Υποθέσεων ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μ. Ασίας 2- Μυτιλήνη). Αρµόδιοι υπάλληλοι: Κελαϊδίτης Κων/νος, τηλ και Μαστραντωνάς Στυλιανός τηλ Γέρου Θεόφραστος τηλ Βασιλική Παπασωτηρίου τηλ Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν από άποψη πληρότητας το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να γνωρίσουν αυτό στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α' του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150Α), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α' του Π 118/2007 (ΦΕΚ 150Α). 6. Η παρούσα διακήρυξη αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.), στην Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, στο Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής ιοίκησης της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μ. Ασίας 2, Μυτιλήνη), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5

6 7. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δηµοσιευθεί: 7.1. Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (..Σ) της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 7.3. Σε δύο ηµερήσιες Οικονοµικές Εφηµερίδες 7.4. Σε τρεις ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες, µία από κάθε έναν από τους νοµούς ωδεκανήσων, Κυκλάδων και Λέσβου 7.5. Σε µία εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή εφηµερίδα από το νοµό ωδεκανήσων ή Κυκλάδων. Tα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων της στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της παρούσας στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: 1. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.εΕ) Γραµµατεία ιοίκησης (µε την παράκληση να ενηµερωθούν τα µέλη της) Ακαδηµίας 7, 5 ος όροφος Αθήνα (Fax: , 2.Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. ιεύθυνση Υπηρεσιών Γ.Γ.Β., Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. : Αθήνα (Fax , 3. Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος Ακτή Μιαούλη 65, Πειραιάς (Fax & , (Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους) 4. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Ακτή Μιαούλη 81, 18538Πειραιάς, Fax: (Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους) 5. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων Καποδιστρίου 24, Πειραιάς Fax: , , 4 (Με την παράκληση να ενηµερώσουν τα µέλη τους) 6. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ιοικητήριο Ρόδος 7. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς 8. Περιφερειακή Ενωση ήµων (ΠΕ ) Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.. Νοτίου Αιγαίου - Τοπικό Παράρτηµα Κυκλάδων (Τηλ.: Fax: ) Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας Ερµούπολη Σύρου Π.Ε.. Νοτίου Αιγαίου -Τοπικό Παράρτηµα ωδεκανήσου (Τηλ.: Fax: ) ιοικητήριο -Ρόδος 6

7 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Ε.Δ. 1. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΑΙ &ΝΠ (με ) 2. Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού 2.1. Προϊστάμενο Δ/νσης (με ) 2.2. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών 2.3. Τμήμα Προσ/κού & Δ/κής Οργάνωσης (με ) (Για την διενέργεια κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού) 2.4. Προϊσταμένη Τμημ. Γραμματείας (Με την υπόδειξη να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων & να συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Ανάρτησης) 3. Δ/νση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 3.1. Προϊστάμενο Δ/νσης (με ) 3.2. Τμήμα Γενικών Υποθέσεων 7

8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9. ΤΙΜΕΣ 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 12. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Γενικά 2. Παραλαβή νερού 3. Πληρωμές 4. Επίλυση διαφορών ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Α "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" Β "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ σε (ΜΕ ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου-ων α) για την µεταφορά και παράδοσή πόσιµου νερού του σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) & β) της νήσου Μυκόνου ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑ CPV α. για την µεταφορά και παράδοσή πόσιµου νερού του σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) από έως και , ποσό , 00 β. για την µεταφορά και παράδοση νερού στην νήσο Μύκονο από έως και , ποσό ΣΑΕ 330 του Π Ε της ΓΓΑΙΝΠ και ειδικότερα το έργο µε κωδικό 2006ΣΕ «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδοµών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» (π.κ. 1997ΣΕ ) Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης α) θα είναι εξάµηνη δηλ. από έως και για την µεταφορά και παράδοσή πόσιµου νερού του σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) και β) δίµηνη δηλ. από έως και για την νήσο Μύκονο Η παράδοση του νερού θα γίνεται στα νησιά των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου), και της Μυκόνου (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ») κράτηση 0.1% επί της συµβατικής αξίας (πλέον 3% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου επί του προκύπτοντος ποσού) χωρίς ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ν. 4013/ ΦΕΚ 204Α') Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ποσότητες παράδοσης στο τέλος κάθε µήνα. Σύµφωνα µε το άρθρο 24 Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α), εκτός αν υπάρχει απαλλαγή. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο του προκηρυχθέντος έργου, είτε χωριστά: α) για τα άνυδρα νησιά των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) & β) για την νήσο Μύκονο, σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Αντικείµενο του έργου) Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007 σε έντυπη µορφή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στην ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Το περιεχόµενο των πρωτοτύπων είναι επικρατέστερο των αντιγράφων Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Ο αριθµός και το θέµα της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος 1.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία ως εξής: ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς και η εγγύηση συµµετοχής τοποθετούνται µέσα στον κυρίως φάκελο (επιθυµητό σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ») ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο τµήµατα του έργου, τότε οι οικονοµικές τους προσφορές θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό φάκελο µε την ένδειξη του τµήµατος του έργου που αφορά η οικονοµική προσφορά, δηλ.: α) Οικονοµική προσφορά για τη µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε δεξαµενές των Ο.Τ.Α των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) για το χρονικό διάστηµα από έως και & β) Οικονοµική προσφορά για τη µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού στην νήσο Μύκονο για το χρονικό διάστηµα από έως και Οι παραπάνω φάκελοι πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. 10

11 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το ανάλογο παραστατικό εκπροσώπησης, το οποίο θα συνοδεύει το φάκελο προσφοράς. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού για το τµήµα (α) του διαγωνισµού και 90 ηµερών για το τµήµα (β) του διαγωνισµού. Η Υπηρεσία µπορεί να παρατείνει το παραπάνω διάστηµα πριν από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς για το τµήµα (α) και για επί πλέον το πολύ 90 ηµέρες Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού, που γι αυτό το σκοπό θα συγκροτηθεί µε νεότερη απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία στον προσφέροντα ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται όλοι σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής για φύλαξη Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού Πριν την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών εκδίδεται απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που εγκρίνει τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µε βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καθορίζει την ηµέρα, ώρα και τόπο αποσφράγισης των φακέλων των οικονοµικών προσφορών. 11

12 4. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά : 4.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά το άρθρο 25 του Π. 118/2007 (σύµφωνα µε Υπόδειγµα) 4.2. Οι Έλληνες πολίτες: α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ Οι αλλοδαποί: α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. α της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του εδ. β ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδ. γ της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 12

13 4.4. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ή υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (άρθρο 182 ΠτωχΚ), ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. Ν.3588/2007,όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες διαδικασίες. γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του εδ. α της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. δ) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης του εδ. β της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Τα πιστοποιητικά της διαδικασίας συνδιαλλαγής εκδίδονται από το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο. ε) Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ. 99 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153) 4.5. Οι Συνεταιρισµοί: α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (β) και (γ) της παρ. 4.2 της παρούσας απόφασης. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (α), (β) και (γ) της παρ. 4.3 της παρούσας απόφασης. γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 13

14 4.7. Στις περιπτώσεις που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, όπου απαιτείται στην παρούσα ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου. Εάν η ψευδής δήλωση αποκαλυφθεί µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος τότε η σύµβαση δεν καταρτίζεται. Εφόσον αυτή έχει καταρτισθεί καταγγέλλεται από το ηµόσιο µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάπτωσης υπέρ του ηµοσίου της εγγύησης της καλής εκτέλεσης της σύµβασης Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο συµµετέχων. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Προσφορά ενώσεων προµηθευτών Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συµµετέχοντες που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε) καθώς και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες (Ν.Ε) που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, απαιτείται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου : Εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες ή Ν.Ε, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π. /τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε 14

15 µε το άρθρο 8 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α / ) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες ή Ν.Ε, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. Συγκεκριµένα: Κωδικοποιηµένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης του καταστατικού (επικυρωµένο). Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης τελευταίου.σ. Στην περίπτωση Ναυτιλιακών Εταιρειών (Ν.Ε), βεβαίωση από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Υ.Μ.Ν.Ε.) του YNA. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου. Στην αναλυτική κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο αριθµός της πράξης θεώρησης από την αρµόδια ΟΥ του προβλεπόµενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου µετόχων. Τα στοιχεία αυτά να είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων, κατά το δίκαιο του κράτους έδρας της, µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση τήρησης χειρόγραφου βιβλίου µετόχων, µετά από την τελευταία καταχώριση στο πρωτότυπο βιβλίο, να υπάρχει καταχωρηµένη έγγραφη βεβαίωση µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία του µετοχολογίου είναι πλήρως ενηµερωµένα µέχρι την ηµεροµηνία της βεβαίωσης. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βιβλίου µετόχων, που περιλαµβάνει και την ανωτέρω βεβαίωση, πρέπει να συνοδεύει την αναλυτική κατάσταση µετόχων. Στην περίπτωση που το βιβλίου µετόχων τηρείται ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων θα πρέπει να φέρει θεώρηση της αρµόδιας ΟΥ µε πράξη θεώρησης το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από τον υποβολή της υποψηφιότητας. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές, µε βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονοµαστικές. Στην περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο να προσκοµίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Χρηµατιστηρίου µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι εισηγµένη. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν συµµετέχει εξωχώρια (offshore) εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α της παραγράφου 4 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/ Από τα δικαιολογητικά της παρ δεν υποχρεούνται για υποβολή οι συµµετέχοντες µόνο στο τµήµα του διαγωνισµού που αφορά την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού στην νήσο Μύκονο. 15

16 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ Οι συµµετέχοντες οφείλουν επίσης να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 5.1. ήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το έντυπο δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α', στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (ένωση/κοινοπραξία), που απαρτίζουν τον διαγωνιζόµενο και που υποβάλουν την Προσφορά. Στη ήλωση, η οποία θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία) αναφέρονται ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθώς και το τµήµα του διαγωνισµού που συµµετέχουν 5.2. ήλωση του συµµετέχοντα ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π 118/ Απόφαση του.σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συµµετέχοντος στον διαγωνιζόµενο, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση/κοινοπραξία (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας) για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση/κοινοπραξία (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας) για το ποσοστό συµµετοχής του (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας) και τον ορισµό Αντικλήτου Σύσταση νοµικού προσώπου: Καταστατικό του νοµικού προσώπου ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης. Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο Αντίγραφο του ισολογισµού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα σε υπηρεσίες µεταφοράς πόσιµου νερού, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το µεταφορικό έργο κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις πόσιµου νερού είτε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, µε τα στοιχεία του παραλήπτη, της ηµεροµηνίας παράδοσης, και της ποσότητας Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλυτική περιγραφή του τρόπου µεταφοράς του πόσιµου νερού µέχρι τις δεξαµενές του αντίστοιχου Ο.Τ.Α καθώς και των µέσων που για αυτό το σκοπό θα χρησιµοποιήσουν Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, µε ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό που θα ασχοληθεί για τη µεταφορά του νερού Η ορθότητα των παραπάνω θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/

17 5.10. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω έγγραφα και πιστοποιητικά σε ισχύ, για κάθε πλοίο χωριστά, το οποίο πρέπει να είναι χαρακτηρισµένο ως υδροφόρο κατά τις κείµενες διατάξεις: Τίτλους ιδιοκτησίας των πλοίων ή νόµιµα µισθωτήρια συµβόλαια εάν είναι µισθωµένα, που να καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως και δύο µήνες τουλάχιστον από της λήξεως της συµβάσεως Πιστοποιητικό καταµέτρησης Έγγραφο Εθνικότητας ιεθνές πιστοποιητικό προστατευτικού συστήµατος υφαλοχρωµατισµού, εφ όσον τα πλοία έχουν ολική χωρητικότητα µεγαλύτερη από 400 κ.ο.χ Πιστοποιητικό Αξιοπλοϊας (ΠΓΕ) των πλοίων από αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ή της κατά περίπτωση αρχής της χώρας νηολόγησης του πλοίου Πιστοποιητικό Γραµµής Φόρτωσης Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (Π.Π.Ρ.Π) Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύµατα (Π.Π.Ρ.Λ.) Εγκεκριµένη µελέτη ευστάθειας από την οποία να προκύπτει επί πλέον ο όγκος των δεξαµενών φορτίου και το βάρος του µεταφερόµενου φορτίου συµπεριλαµβανοµένων των πινάκων µετρήσεων στάθµης φορτίου (sounding tables) µε διορθώσεις για την διαγωγή του πλοίου Βεβαίωση των αρµοδίων Υγειονοµικών Αρχών για την καταλληλότητα των πλοίων προς µεταφορά νερού Πιστοποιητικά απαλλαγής των πλοίων από εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων ή βεβαιώσεις από πιστωτικά ιδρύµατα που να δηλώνουν ότι δεν θα παρεµποδίζουν τα πλοία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για εκτέλεση δροµολογίων µεταφοράς νερού σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και για όσο διάστηµα διαρκεί αυτό Πιστοποιητικό ιακρίβωσης για κάθε υδροµετρητή του υδροφόρου πλοίου -ο οποίος χρησιµοποιείται για την µέτρηση της παραδιδόµενης ποσότητα ποσίµου ύδατος- από διαπιστευµένο Εργαστήριο του εσωτερικού ή και του εξωτερικού (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας κλπ) στο Εθνικό Σύστηµα ιαπίστωσης για τα µετρούµενα µεγέθη. Όσα από τα παραπάνω πιστοποιητικά εκδίδονται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος τους πρέπει να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1. Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οποιοδήποτε σηµείο της προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινήσεις που δίνονται από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 17

18 6.5. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται απολύτως επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα σε Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου και του νοµίµου Φ.Π.Α., ξεχωριστα για κάθε τµήµα του διαγωνισµού. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη (άρθρο 2 του παρόντος κεφαλαίου). Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που να αντιστοιχεί στο 10% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007). 9. ΤΙΜΕΣ Η προσφερόµενη τιµή ανά κ.µ. δεν θα υπερβαίνει: α. τα 10,50 (χωρίς Φ.Π.Α.) για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) β. τα 5,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού στην νήσο Μύκονο Όλες οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Η τιµή της προσφοράς θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ µε ξένο νόµισµα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν αιρέσεις ή προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 18

19 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. Οι τιµές θα δίδονται ξεχωριστά για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) & για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού στην νήσο Μύκονο ως εξής: Τιµή κυβικού χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται κάθε περιοχή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Στη τιµή αυτή περιλαµβάνεται και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που απαιτείται, προκειµένου το πόσιµο νερό να παραδοθεί σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων. Η τιµή παράδοσης του νερού θα είναι ενιαία για όλα τα νησιά του τµήµατος (α) και ξεχωριστά για την νήσο Μύκονο.. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής που αναγράφεται ολογράφως και της τιµής που αναγράφεται αριθµητικά θα ισχύει η τιµή που αναγράφεται ολογράφως. Κάθε διαγωνιζόµενος δικαιούται να υποβάλλει προσφορά για την µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού για το ένα ή και για τις δύο τµήµατα του έργου, {περίπτωση µεταφοράς και παράδοσης πόσιµου νερού σε δεξαµενές των ΟΤΑ των άνυδρων νησιών των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλην Μυκόνου) & περίπτωση µεταφοράς και παράδοσης πόσιµου νερού στην νήσο Μύκονο} σε ξεχωριστό φάκελο οικονοµικής προσφοράς ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Απαγορεύεται ρητά στον ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της µεταφοράς του νερού υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της µεταφοράς και παράδοσης του νερού τη φέρει ο ανάδοχος. 11. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου '. 12. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την διενέργεια του διαγωνισµού και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, θα συγκροτηθούν (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.. 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και την αρ.πρωτ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / εγκύκλιο του Υ ΙΜΗ ) οι παρακάτω επιτροπές: Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης αποτελούµενη από πέντε (5) τακτικά µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/10 αποτελούµενη από πέντε (5) τακτικά 19

20 µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα µέλη της οποίας δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα µέλη της Επιτροπής του ανωτέρω εδαφίου της παρούσης. 13. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ιοικητικές προσφυγές ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη ηµοσίων Συµβάσεων». Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν ενστάσεις προσφυγές µονο για το τµήµα του διαγωνισµού που συµµετέχουν 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση τα αποτελέσµατος του διαγωνισµού µπορεί να γίνει και ξεχωριστά για κάθε τµήµα του έργου Η µαταίωση τµήµατος του έργου δεν συνεπάγεται και ακύρωση όλου του διαγωνισµού Για κάθε τµήµα του διαγωνισµού θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 20

21 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου είναι: Α. Η µεταφορά και παράδοση πόσιµου νερού, το οποίο θα προµηθεύεται µε δικές της δαπάνες η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η µεταφορά θα γίνεται σε άνυδρα νησιά των Νοµών ωδεκανήσου και Κυκλάδων (πλήν Μυκόνου), µε υδροφόρα πλοία, ανά µήνα, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (κ.μ.) α/α ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΝΗΣΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Σ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΛΕΙΨΟΙ ΛΕΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΤΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΟΝΟΥΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΙΜΩΛΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΑ Οι περιλαµβανόµενες προς µεταφορά ποσότητες νερού, όπως αυτές αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα κατά νησί και µήνα, (ή και σε άλλα νησιά πλέον των αναφεροµένων στον παραπάνω Πίνακα όταν αυτό απαιτηθεί, πλην Μυκόνου) για την κάλυψη των υδρευτικών τους αναγκών, µπορεί να αυξοµειωθούν χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση επί της συµφωνηθείσας τιµής µεταφοράς του νερού ανά κυβικό µέτρο, δηλ. µε την ίδια τιµή ανά κ.µ και ίδιους όρους Σε περίπτωση κατά την οποία η µείωση των προς µεταφορά ως άνω ποσοτήτων υπερβεί το 20% της συνολικής εξαµηνιαίας ποσότητας (δηλ. µείωση κατά κ.µ.), όπως αυτή εµφανίζεται στον Πίνακα 1, τότε ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται για την κατά 20% µειωµένη ποσότητα, από την αρχικά σε εξαµηνιαία βάση εκτιµηθείσα, ήτοι για κ.µ.

15PROC002540038 2015-01-23

15PROC002540038 2015-01-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 43/2012. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

/ΞΗ 43/2012. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010

ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 130/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες: Σταµάτιος Παυλούς Τηλέφωνο: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης: 13 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 05-11-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα