Στοιχεία συγκρότησης και λειτουργίας Τμημάτων 2 η Ξένης Γλώσσας στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία συγκρότησης και λειτουργίας Τμημάτων 2 η Ξένης Γλώσσας στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής"

Transcript

1 Στοιχεία συγκρότησης και λειτουργίας Τμημάτων 2 η Ξένης Γλώσσας στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Με βάση τους καταλόγους που εξέδωσε και απέστειλε το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (εφεξής Π.Δ.Ε.) Αττικής, και αφορούν στις επιλογές των μαθητών/μαθητριών καθώς και στη συγκρότηση και λειτουργία Τμημάτων 2 ης ξένης γλώσσας (εφεξής Ξ.Γ.) στις σχολικές μονάδες (4/θέσιες και άνω) της Π.Δ.Ε. Αττικής, παρουσιάζονται παρακάτω κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τo «τοπίο» που διαμορφώνεται αναφορικά με τη διδασκαλία-εκμάθηση της 2 ης Ξ.Γ. (Γαλλικής-Γερμανικής) στην Αττική και κυρίως στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (περιοχή παιδαγωγικής και διδακτικής ευθύνης του γράφοντος). Γενικά στοιχεία λειτουργίας Τμημάτων 2 ης Ξ.Γ. στην Π.Δ.Ε. Αττικής Πριν αναφερθούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιλογές των μαθητών και μαθητριών καθώς και τη λειτουργία Τμημάτων 2 ης Ξ.Γ. στα Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Αττικής, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις Δ/νσεις Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Αττικής (της μεγαλύτερης Π.Δ.Ε. στην Ελλάδα) και στο Γράφημα 1 ο συνολικός αριθμός καθώς και τα ποσοστά των μαθητών/μαθητριών της Ε Τάξης που επέλεξαν να διδαχθούν τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας: ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ης Ξ.Γ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ (Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ) Α Αθ. Β Αθ. Γ Αθ. Δ Αθ. Αν. Αττ. Δυτ. Αττ. Πειρ. ΣΥΝΟΛΟ Σχ. Έτος Γαλλικά (58%) Γερμανικά (42%) Σχ. Έτος Γαλλικά (59%) Γερμανικά (41%) Πίνακας 1 Συνολικό ποσοστό επιλογής 2ης Ξ.Γ. στην Αττική Ε' Τάξη (Σχ. Έτος ) % % Γαλλικά Γερμανικά Γράφημα 1 [1]

2 Παρατηρούμε (Γράφημα 2) ότι σε όλες τις Δ/νσεις Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Αττικής η επιλογή της Γαλλικής ως 2 ης Ξ.Γ. που θα διδαχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων στην Ε Τάξη υπερέχει για το σχολικό έτος : σε σύνολο μαθητών/μαθητριών το 58% (18.506) επιλέγει τη Γαλλική και το 42% (13.652) τη Γερμανική. Ωστόσο, όπως φαίνεται στα συγκριτικά στοιχεία με το σχ. έτος , η διαφορά των 16 ποσοστιαίων μονάδων υπέρ της Γαλλικής μειώνεται, για το σχολικό έτος , κατά 1%, ποσοστό που μεταφράζεται αριθμητικά σε 615 λιγότερους μαθητές οι οποίοι θα ξεκινήσουν Επιλογές 2ης ξένης γλώσσας Σχ. Έτος Γαλλικά Γράφημα 2 Γερμανικά Α Αθ Β Αθ Γ Αθ Δ Αθ Αν. Αττ Δυτ. Αττ Πειρ την εκμάθηση της Γαλλικής στην Ε Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Οι αριθμητικές και ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις γα τις επιλογές της Γαλλικής ανά Δ/νση Εκπ/σης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 όπου παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη μείωση, αριθμητικά και ποσοστιαία, παρουσιάζεται στη Δ/νση Π.Ε. Γ Αθήνας με 462 λιγότερους μαθητές της Ε Τάξης που θα διδαχθούν τη Γαλλική, μια μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο σχολικό έτος. Σε όλες τις Δ/νσεις Π.Ε. το ποσοστό μαθητών/μαθητριών που επιλέγουν Γαλλικά μειώνεται κατά 1%-2%, εκτός από τη Δ/νση Π.Ε. Β Αθήνας όπου το ποσοστό παραμένει σταθερό ενώ ταυτόχρονα, σε αυτή τη Δ/νση, ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που επέλεξαν τη Γαλλική αυξάνεται κατά 64 μαθητές/μαθήτριες (ωστόσο το ποσοστό παραμένει σταθερό καθώς αυξήθηκε ταυτόχρονα και ο συνολικός αριθμός των μαθητών/μαθητριών της Ε Τάξης που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της 2 ης Ξ.Γ.). Σχ. Έτος ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (Ε Τάξη) ΣΥΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α Αθ. Β Αθ. Γ Αθ. Δ Αθ. Αν. Αττ. Δυτ. Αττ. Πειρ. ΣΥΝΟΛΟ % 57% 59% 55% 55% 62% 61% 58% Σχ. Έτος ΔΙΑΦΟΡΑ (Αρ.) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) % -5-2% % % % % % % % % % % % % % % Πίνακας 2 Σημειώνεται ότι, αν και η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των μαθητών/μαθητριών που επέλεξαν τη Γαλλική ή τη Γερμανική ως 2 η Ξ.Γ. για την Ε Τάξη είναι, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, της τάξης του 16% (58% Γαλλικά και 42% Γερμανικά), η διαφορά στον αριθμό των Τμημάτων 2 ης Ξ.Γ. που θα δημιουργηθούν κατά το σχ. έτος στην Ε Τάξη, είναι ελαφρώς μεγαλύτερη: από τα συνολικά Τμήματα 2 ης Ξ.Γ., το 63% (1.009 Τμήματα) θα είναι Γαλλικής και το 37% (602) Γερμανικής. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η «αρχή της πλειοψηφίας» που εφαρμόζεται από το σχ. έτος , λειτουργεί, στις περισσότερες [2]

3 σχολικές μονάδες, προς όφελος της δημιουργίας Τμημάτων Γαλλικής. Ωστόσο, ενδιαφέρον έχει η επισήμανση ότι, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/μαθητριών (3.766) που θα φοιτήσει, κατά το σχ. έτος , στην Ε Τάξη θα διδαχθεί διαφορετική 2 η Ξ.Γ. από εκείνη που αρχικώς είχε επιλέξει: Γράφημα 3 Μαθητές/Μαθήτριες που δεν θα διδαχθούν τη 2η Ξ.Γ. επιλογής τους Ε Τάξη - σχ. έτος % % Θα διδαχθούν τη 2η Ξ.Γ. που επέλεξαν Δεν θα διδαχθούν τη 2η Ξ.Γ. που επέλεξαν Από τους/τις μαθητές και μαθήτριες που δεν θα διδαχθούν τη 2 η Ξ.Γ. που επέλεξαν, όχι μόνο λόγω της εφαρμογής της «αρχής της πλειοψηφίας» αλλά και λόγω του περιορισμού των 12 μαθητών ως ελάχιστου αριθμού δημιουργίας Τμήματος 2 ης Ξ.Γ., οι είναι μαθητές/μαθήτριες που - αν και επέλεξαν Γαλλικά - θα διδαχθούν Γερμανικά και το αντίστροφο. Παρακάτω εμφανίζονται τα Δ.Σ. όπου, αν και περισσότεροι από 12 μαθητές επέλεξαν τη Γαλλική, θα παρακολουθήσουν, σύμφωνα με την «αρχή της πλειοψηφίας» Γερμανικά. Επέλεξαν Γαλλικά αλλά θα διδαχθούν Γερμανικά: Στο 1ο Δ.Σ. Αγίου Στεφάνου 22 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 3ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης 21 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 6ο Δ.Σ. Ιλίου 21 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ επέλεξαν Γαλλικά. Στο 18ο Δ.Σ. Αχαρνών 21 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 14ο Δ.Σ. Χαλανδρίου 20 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 1ο Δ.Σ. Μοσχάτου 20 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 17ο Δ.Σ. Αχαρνών 20 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ [3]

4 Στο 16ο Δ.Σ. Γαλατσίου 19 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 6ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης 18 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 6ο Δ.Σ. Καλλιθέας 18 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 10ο Δ.Σ. Αχαρνών 17 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 7ο Δ.Σ. Ιλίου 16 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ επέλεξαν Γαλλικά. Στο 4ο Δ.Σ. Αλίμου 15 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 15ο Δ.Σ. Αχαρνών 15 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 7ο Δ.Σ. Περιστερίου 13 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας Κορωπίου 12 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ Στο 14ο Δ.Σ. Αχαρνών 12 μαθητές/μαθήτριες θα διδαχθούν Γερμανικά ενώ 1 μαθητής/μαθήτρια έκρινε τη 2 η Ξ.Γ. της Ε Τάξης Στο 7ο Δ.Σ. Ν. Φιλαδέλφειας η Γαλλική δεν θα διδαχθεί καθώς μειοψήφησε για 1 μαθητή/μαθήτρια (8 Γαλλικά-9 Γερμανικά). Στο 3ο Δ.Σ. Παπάγου η Γαλλική δεν θα διδαχθεί καθώς μειοψήφησε για 1 μαθητή/μαθήτρια (11 Γαλλικά-12 Γερμανικά). Στο 14ο Δ.Σ. Ηρακλείου η Γαλλική δεν θα διδαχθεί καθώς μειοψήφησε για 1 μαθητή/μαθήτρια (10 Γαλλικά-11 Γερμανικά). Υψηλά και χαμηλά ποσοστά για τα Γαλλικά: Στο 23 ο Δ.Σ. Αχαρνών όλοι οι μαθητές (14) επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 4 ο Δ.Σ. Μάνδρας όλοι οι μαθητές (15) επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 8 ο Δ.Σ. Πειραιά οι 24 από τους/τις 25 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 2 ο Δ.Σ. Αγίας Βαρβάρας 16 από τους 17 μαθητές/μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 46 ο Δ.Σ. Πειραιά οι 15 από τους/τις 16 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 50 ο Δ.Σ. Πειραιά οι 12 από τους/τις 13 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 56 ο Δ.Σ. Πειραιά οι 9 από τους/τις 10 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. [4]

5 Στο 2 ο Δ.Σ. Ρέντη οι 28 από τους/τις 30 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 3 ο Δ.Σ. Άνω Λιοσίων οι 68 από τους 72 μαθητές επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 87 ο Δ.Σ. Αθηνών κανένας μαθητής δεν επέλεξε Γαλλικά κατά τα τελευταία 2 σχολικά έτη Στο 2 ο Δ.Σ. Άνω Λιοσίων μόνο ένας από τους 23 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 18 ο Δ.Σ. Πειραιά μόνο 2 από τους/τις 16 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. Στο 9 ο Δ.Σ. Άνω Λιοσίων μόνο 6 από τους 66 μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν τα Γαλλικά ως 2 η Ξ.Γ. 121 Δ.Σ. μεταξύ 882 στην Αττικής χωρίς Γαλλικά (Ε Τάξη) (329 είναι τα αντίστοιχα σχολεία χωρίς Γερμανικά) 21 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 22 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 28 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 31 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 38 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 44 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 45 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 73 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 74 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 108 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 112 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 135 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 150 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 165 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 170 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 173 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 16 ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 ο ΔΣ ΔΑΦΝΗΣ 8 ο ΔΣ ΔΑΦΝΗΣ 13 ο ΔΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4 ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2 ο ΔΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1 ο ΔΣ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 4 ο ΔΣ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 7 ο ΔΣ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 8 ο ΔΣ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 2 ο ΔΣ Ν. ΧΑΛ/ΝΑΣ 3 ο Χολαργού 3 ο Παπάγου 1ο Χαλανδρίου 2ο Χαλανδρίου 14ο Χαλανδρίου 16ο Χαλανδρίου Εκάλης 14ο Ηρακλείου 4ο Ν. Ιωνίας 14 ο Ν. Ιωνίας 16 ο Ν. Ιωνίας 3 ο Μεταμόρφωσης 6 ο Μεταμόρφωσης 19 ο ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 20 ο ΔΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4 ο ΔΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ 6 ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ 7 ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ 26 ο ΔΣ ΙΛΙΟΥ 8 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 28 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 36 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7 ο ΔΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ο ΔΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 6 ο ΔΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4 ο ΔΣ Αλίμου 7 ο ΔΣ Αλίμου 9 ο ΔΣ Αλίμου 1 ο ΔΣ Καλλιθέας 6 ο ΔΣ Καλλιθέας 8 ο ΔΣ Καλλιθέας 9 ο ΔΣ Καλλιθέας 1 ο ΔΣ Μοσχάτου 5 ο ΔΣ Μοσχάτου 6 ο ΔΣ Νέας Σμύρνης 3 ο ΔΣ Ελληνικού 1 ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου 2 ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου 15 ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου 5 ο ΔΣ Ταύρου ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 5 ο ΓΕΡΑΚΑ 6 ο ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 ο ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 ο ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 ο ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2 ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3 ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 ο ΣΠΑΤΩΝ 2 ο ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 10 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 14 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 17 ο [5]

6 ΑΧΑΡΝΩΝ 18 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 26 ο ΚΑΙ 29 ο (συστ/να) ΑΧΑΡΝΩΝ 29 ο ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 9 ο ΔΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5 ο ΔΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 7 ο ΔΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2 ο ΔΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3 ο ΔΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 ο ΔΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2 ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8 ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 18 ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 29 ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 5 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 7 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 14 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 15 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 12ο Δ.ΣΧ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21 Δ.Σ. μεταξύ 882 χωρίς Γαλλικά (Ε & ΣΤ Τάξεις) 222 Δ.Σ. χωρίς Γερμανικά (Ε & ΣΤ Τάξεις) 23ο Δ.ΣΧ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 3ο Δ.ΣΧ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6ο Δ.ΣΧ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8ο Δ.ΣΧ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 o Δ.ΣΧ ΑΙΓΙΝΑΣ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ Δ.ΣΧ ΜΕΣΑΓΡΟΥ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 1 ο Δ. ΣΧ. ΥΔΡΑΣ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ 22 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 45 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 150 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 170 ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ 4 ο ΔΣ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 6 ο Μεταμόρφωσης 6 ο Δ.ΣΧ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 28 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38 ο ΔΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ο ΔΣ Μοσχάτου 3 ο ΔΣ Ελληνικού ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 ο ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 2 ο ΔΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9 ο ΔΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5 ο ΔΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7 ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 23 ο Δ.ΣΧ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονόγλωσσες σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης Με βάση τα στοιχεία για τα Δ.Σ. όπου διδάσκονται και οι 2 Ξ.Γ. (Γαλλική & Γερμανική) και αυτά όπου διδάσκεται μόνο η 1 από τις 2 Ξ.Γ. (Γαλλική ή Γερμανική), το σχετικό «τοπίο» των σχολικών μονάδων Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Αττικής διαμορφώνεται (βλ. Γραφήματα 5 & 6), σε σχολεία όπου διδάσκονται και οι 2 ξένες γλώσσες, σε σχολεία όπου διδάσκεται μόνο η Γαλλική και σε σχολεία όπου διδάσκεται μόνο η Γερμανική. Γράφημα 4 Γράφημα 5 Σχολεία Α/θιας και διδασκαλία 2 ης Ξ.Γ. 121 Ε Τάξη 14% Σχολεία Α/θιας και διδασκαλία 2ης Ξ.Γ. 21 Ε & ΣΤ Τάξεις 2% % % Αρ. σχολείων όπου διδάσκονται και οι 2 Ξ.Γ. Αρ. σχολείων όπου διδάσκεται μόνο η Γαλλική Αρ. σχολείων όπου διδάσκεται μόνο η Γερμανική % % Αρ. σχολείων όπου διδάσκονται και οι 2 Ξ.Γ. Αρ. σχολείων όπου διδάσκεται μόνο η Γαλλική Αρ. σχολείων όπου διδάσκεται μόνο η Γερμανική [6]

7 Ένα ακόμη ενδιαφέρουν στοιχείο, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής που υπηρετούν, με μετάταξη, διάθεση, συμπλήρωση ή απόσπαση, στις σχολικές μονάδες της Π.Ε. της Π.Δ.Ε. Αττικής, είναι αυτό που σχετίζεται με τον αριθμό τμημάτων που θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος και τις ανάγκες που θα προκύψουν σε εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των επιλογών των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Ε Τάξη, αλλά και τα υφιστάμενα Τμήματα της ΣΤ Τάξης, το «τοπίο» θα διαμορφωθεί όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, στον οποίο παρουσιάζονται και τα συγκριτικά στοιχεία των δύο προηγούμενων σχολικών ετών. Παρατηρούμε ότι, ενώ σε σχέση με το σχ.έτος ο αριθμός των μαθητών που διδάσκονται 2 η Ξ.Γ. έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της γενίκευσης της διδασκαλίας της 2 ης ΞΓ στα 4/θέσια και άνω Δ.Σ.- ο αριθμός των Τμημάτων που δημιουργούνται μειώνεται, κυρίως λόγω της εφαρμογής της «αρχής της πλειοψηφίας» που ίσχυσε από το σχ. έτος Έτσι, αφενός μεν εξαιτίας του νέου συστήματος συγκρότησης των Τμημάτων 2 ης Ξ.Γ. αφετέρου δε λόγω των διαφοροποιήσεων του αριθμού μαθητών που επιλέγει τη μια ή την άλλη Ξ.Γ (Γαλλική-Γερμανική), κατά το σχ. έτος θα λειτουργήσουν 63 λιγότερα Τμήματα Γαλλικών σε σχέση με το προηγούμενο σχ. έτος και 236 Τμήματα Γερμανικών σε σχέση με το σχ. έτος Όσον αφορά στις ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό (Γαλλικής & Γερμανικής), αναμένεται να υπάρχει μια μείωση 7 εκπαιδευτικών Γαλλικής και 6 εκπαιδευτικών Γερμανικής σε σχέση με το σχ. έτος και περίπου 3 εκπαιδευτικών Γαλλικής και 26 εκπαιδευτικών Γερμανικής σε σχέση με το σχ. έτος Σχ. Έτος ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ) Μαθητές Ε & ΣΤ Τμήματα Ε & ΣΤ Διδακτικές Ώρες Εκπαιδευτικοί ΓΑΛΛ ΓΕΡΜ ΓΑΛΛ ΓΕΡΜ ΓΑΛΛ ΓΕΡΜ ΓΑΛΛ ΓΕΡΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε ΤΑΞΗ) Αρ. μαθητών που επέλεξαν Γαλλικά/Γερμανικά Τάξη Ε' (Σ=5305) % ΓΑΛΛΙΚΑ Γράφημα % ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Πίνακας 3 Μεταξύ μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν, κατά το σχολικό έτος στην Ε Τάξη των Δ.Σ. της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, (55%) επέλεξαν να διδαχθούν Γαλλικά ενώ (45%) επέλεξαν Γερμανικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 44% για τα Γαλλικά και 56% για τα Γερμανικά καθώς μεταξύ μαθητών μαθήτριες και μαθητές είχαν επιλέξει τα Γαλλικά και οι τα Γερμανικά. Η διαφορά δηλαδή στο ποσοστό των [7]

8 μαθητών/μαθητριών που επιλέγουν τη μία ή την άλλη γλώσσα είναι της τάξης του 10%-11% με τα Γαλλικά να υπερτερούν και τις τελευταίες δύο σχολικές χρονιές με μια μικρή αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας κατά το τελευταίο σχολικό έτος. Εάν θελήσουμε να εξετάσουμε κατά πόσο αυτή η ποσοστιαία διαφορά στον αριθμό των μαθητών που επιλέγουν τη Γαλλική μεταφράζεται και με ανάλογη διαφορά στον αριθμό Τμημάτων που δημιουργούνται, θα παρατηρήσουμε ότι η διαφορά αυξάνεται ως εξής: στο 59% των Τμημάτων (148) της Ε Τάξης θα διδάσκεται η Γαλλική έναντι 41% όπου θα διδάσκεται η Γερμανική (104) και αυτό δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις σχολείων, ο «κανόνας» της δημιουργίας Τμήματος με βάση την πλειοψηφία Τμήματα Γαλλικής/Γερμανικής Τάξη Ε' (Σ=252) % ΓΑΛΛΙΚΑ Γράφημα % ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ευνόησε σε περισσότερες περιπτώσεις τη δημιουργία Τμημάτων Γαλλικής παρά Γερμανικής. Έτσι, σε σύνολο 252 τμημάτων 2 ης ξένης γλώσσας, δημιουργήθηκαν, με βάση την πλειοψηφία, 82 Τμήματα Γαλλικής έναντι 40 Τμημάτων Γερμανικής. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 66 τμήματα Γαλλικής και 64 Γερμανικής με βάση την αρχή της παράλληλης διδασκαλίας τμημάτων, δηλαδή με παράλληλα τμήματα με αριθμό μαθητών άνω των 12. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξάλλου τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των μαθητών που θα διδαχθούν διαφορετική 2 η ξένη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν. Ανάμεσα σε μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος στην Ε Τάξη, ένα ποσοστό της τάξης του 15% (799 μαθητές) θα διδαχθεί διαφορετική 2 η ξένη γλώσσα από αυτή που επέλεξε. Είναι φανερό ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από μαθητές και μαθήτριες που επέλεξαν Γερμανικά ως 2 η ξένη γλώσσα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις όπου ίσχυσε ο κανόνας της πλειοψηφίας ήταν αριθμητικά περισσότερες για τα Τμήματα Γαλλικής απ ότι για αυτά της Γερμανικής Αριθμός μαθητών ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε ΤΑΞΗ Επέλεξαν ως 2η ΞΓ Θα διδαχθούν τη γλώσσα επιλογής Γράφημα Δεν θα διδαχθούν τη γλώσσα επιλογής ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 8, 277 μαθητές και μαθήτριες θα διδαχθούν τη Γερμανική αν και επέλεξαν τη Γαλλική, ενώ το αντίστροφο θα συμβεί για 522 μαθητές και μαθήτριες. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία, για το σχολικό έτος , στην Ε Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ο [8]

9 συνολικός αριθμός των μαθητών και μαθητριών που θα διδαχθούν τη Γαλλική/Γερμανική ως 2 η ξένη γλώσσα θα διαμορφωθεί όπως φαίνεται στο Γράφημα 9. Διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των μαθητών και μαθητριών που θα διδαχθούν τη μια ή την άλλη γλώσσα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τα ποσοστά της αρχικής επιλογής τους. Για μια ακόμη φορά, οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στην εφαρμογή της αρχής της πλειοψηφίας που ακολουθήθηκε σε πολλές σχολικές μονάδες και είχε ως αποτέλεσμα ορισμένος αριθμός μαθητών και μαθητριών να παρακολουθήσει διαφορετική γλώσσα από αυτή που επέλεξε. Γράφημα 7 Αρ. μαθητών που θα διδαχθούν ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ε Τάξη (Σ=5305) % % ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Γαλλικής & Γερμανικής Σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων που δημιουργούνται και στις 2 Τάξεις όπου διδάσκεται το μάθημα της 2 ης ξένης γλώσσας (Ε και ΣΤ ), οι ανάγκες για εκπαιδευτικούς Γαλλικής/Γερμανικής στα Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Αττικής διαμορφώνονται ως εξής: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τμήματα Διδακτικές Ώρες Εκπαιδευτικοί ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 4 Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, για τις ανάγκες της διδασκαλίας της Γαλλικής θα χρειαστούν (με την προϋπόθεση της 18ωρης ανάθεσης διδασκαλίας της 2 ης 1 Ο υπολογισμός έγινε με μέσο ωράριο για τον κάθε εκπαιδευτικό Γαλλικής/Γερμανικής τις 20 ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της 2 ης ξένης γλώσσας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στην ανάθεση ωρών (συμπλήρωση ωραρίου έως 5 σχολικές μονάδες, διαμόρφωση προγράμματος παράλληλης διδασκαλίας, ανάθεση ωρών εκτός γνωστικού αντικειμένου 2 ης ξένης γλώσσας κτλ). [9]

10 ξένης γλώσσας σε κάθε εκπαιδευτικό, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό για πρακτικούς λόγους) 31 περίπου εκπαιδευτικοί, ενώ για τις ανάγκες της διδασκαλίας της Γερμανικής περίπου 19. Η σύγκριση μεταξύ των 2 τελευταίων σχολικών ετών δείχνει ότι για το σχολικό έτος θα χρειαστούν περίπου 6 λιγότεροι εκπαιδευτικοί (3 Γαλλικής και 3 Γερμανικής) για να καλύψουν τις ανάγκες στην Π.Ε. Αν. Αττικής σε σύγκριση με το σχολικό έτος Διαμόρφωση «μονόγλωσσων» σχολείων Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων 2 ης Ξ.Γ. στα Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής είναι ότι σε ορισμένα Δ.Σ. θα διδάσκεται μόνο η μία από τις δύο Ξ.Γ. (Γαλλική/Γερμανική) είτε στην Ε Τάξη, είτε στην ΣΤ, είτε και στις δύο Τάξεις, γεγονός που σημαίνει ότι διαμορφώνεται μένει να δούμε τα επόμενα χρόνια εάν παγιώνεται- μια κατάσταση «μονόγλωσσου σχολείου» σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της 2 ης Ξ.Γ. (δηλαδή σχολεία όπου διδάσκεται ΜΟΝΟ η Γαλλική ή σχολεία όπου διδάσκεται ΜΟΝΟ η Γερμανική). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, στην Ε Τάξη, σε λιγότερο από τα μισά Δ.Σ. (66 από τα 141) θα προσφέρεται η διδασκαλία/εκμάθηση και των 2 Ξ.Γ. (Γαλλικής/Γερμανικής), ενώ σε 54 Δ.Σ. θα προσφέρεται μόνο η Γαλλική και σε 21 μόνο η Γερμανική. Για τη ΣΤ Τάξη, σε 69 Δ.Σ. προσφέρονται και οι 2 Ξ.Γ., ενώ σε 55 θα διδάσκεται μόνο η Γαλλική και σε 17 μόνο η Γερμανική. Τα Δ.Σ. της Δ/νσης Π.Ε, Ανατολικής Αττικής στα οποία διδάσκεται μόνο η μία από τις δύο Ξ.Γ. (Γαλλική-Γερμανική) είναι 31 (περίπου το ¼ των σχολικών μονάδων), στα 28 εκ των οποίων διδάσκεται αποκλειστικά η Γαλλική και στην Ε και στη ΣΤ Τάξεις. «Μονόγλωσσα» Δημοτικά Σχολεία (σχ. έτος ) Ε Τάξη ΣΤ Τάξη Σε όλο το Δ.Σ. Δ.Σ. μόνο με Γαλλικά Δ.Σ. μόνο με Γερμανικά Δ.Σ. με Γαλλικά-Γερμανικά Σύνολο Δ.Σ Πίνακας 5 Τα Δ.Σ. στα οποία θα διδάσκεται μόνο μια 2 η Ξ.Γ. (Γαλλική ή Γερμανική) και στην Ε και στην ΣΤ Τάξεις κατά το σχολικό έτος είναι τα παρακάτω: ΜΟΝΟ ΓΑΛΛΙΚΑ 1. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 6 ο * 1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 2. ΒΑΡΗΣ 2 ο * 2. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1ο 3. ΒΑΡΝΑΒΑ 3. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4ο 4. ΒΟΥΛΑΣ 2 ο 5. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3 ο 6. ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 7. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3 ο * 8. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2 ο 9. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 ο * 10. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5 ο 11. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 3 ο * 12. ΡΑΦΗΝΑΣ 3 ο 13. ΡΑΦΗΝΑΣ 4 ο ΜΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ [10]

11 14. ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ο 15. ΑΧΑΡΝΩΝ 11 ο 16. ΑΧΑΡΝΩΝ 12 ο 17. ΑΧΑΡΝΩΝ 16 ο * 18. ΑΧΑΡΝΩΝ 24 ο 19. ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ο 20. ΑΧΑΡΝΩΝ 30 ο 21. ΔΡΟΣΙΑΣ 22. ΚΑΛΑΜΟΥ 23. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ * 24. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 25. ΣΤΑΜΑΤΑΣ * 26. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ * 27. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ * 28. ΩΡΩΠΟΥ * Σε ορισμένες από τις παραπάνω σχολικές μονάδες (σε όσες έχει προστεθεί το σύμβολο *) η Γαλλική Γλώσσα διδάσκεται αποκλειστικά ως η 2 η ξένη γλώσσα στους μαθητές του σχολείου για 3 ο συνεχόμενο σχολικό έτος, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι η Γαλλική παγιώνεται ως η 2 ξένη γλώσσα στα συγκεκριμένα σχολεία. Παράλληλα, φαίνεται ότι από τα 3 σχολεία όπου διδάσκεται αποκλειστικά η Γερμανική ως 2 η ξένη γλώσσα, μόνο στο Δ.Σ. Γραμματικού 2 η Γαλλική δεν θα διδαχθεί για 3 η συνεχόμενη χρονιά καθώς στις άλλες δύο σχολικές μονάδες (1 ο Κερατέας & 4 ο Παιανίας) η Γαλλική είχε επιλεγεί και διδάχθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοίτησαν στην ΣΤ Τάξη κατά το σχολικό έτος Ιδιαίτερες περιπτώσεις και χαρακτηριστικά Μια λιγότερο ποσοτική ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει τις παρακάτω περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Περιπτώσεις σχολείων όπου οι μαθητές της Ε Τάξης επιλέγουν άλλη γλώσσα από αυτήν που διδάσκονται οι μαθητές της ΣΤ Τάξης του σχολείου τους. Αυτή η περίπτωση συναντάται σε 13 σχολικές μονάδες (9 από Γαλλικά σε Γερμανικά και 4 από Γερμανικά σε Γαλλικά): Αλλαγή γλώσσας από Γαλλικά σε Γερμανικά - Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας Κορωπίου: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 27 μεταξύ 39 μαθητών) ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος , θα λειτουργήσουν 2 Τμήματα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 29 μεταξύ 41 μαθητών. - Δ.Σ. Κουβαρά: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 10 μεταξύ 19 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 11 μεταξύ 17 μαθητών). - 4 ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 11 μεταξύ 20 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό 2 Στο Δ.Σ. του Γραμματικού, κατά το σχολικό έτος , από τους 20 μαθητές της Ε Τάξης οι 10 επέλεξαν Γερμανικά και οι 9 Γαλλικά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μόνο Τμήμα Γερμανικών και οι 9 από τους 20 μαθητές να διδαχθούν τη Γερμανική ως 2 η Ξ.Γ.. [11]

12 έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 12 μεταξύ 19 μαθητών). - 2 ο Δ.Σ. Νέας Μάκρης: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 12 μεταξύ 20 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 17 μεταξύ 21 μαθητών). - 3 ο Δ.Σ. Παλλήνης: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 27 μεταξύ 36 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 15 μεταξύ 23 μαθητών). - 2 ο Δ.Σ. Σπάτων: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 29 μεταξύ 44 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 20 μεταξύ 24 μαθητών) ο Δ.Σ. Αχαρνών: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 30 μεταξύ 49 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσουν 2 Τμήματα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 27 μεταξύ 39 μαθητών) ο Δ.Σ. Αχαρνών: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 28 μεταξύ 48 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος , θα λειτουργήσουν 2 Τμήματα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 29 μεταξύ 49 μαθητών) ο Δ.Σ. Αχαρνών: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 38 μεταξύ 44 μαθητών), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος , θα λειτουργήσουν 2 Τμήματα Γερμανικής (επιλέχθηκε από 29 μεταξύ 50 μαθητών). Αλλαγή γλώσσας από Γερμανικά σε Γαλλικά - 5 ο Δ.Σ. Αρτέμιδας: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γερμανικής (11 από τους 16 μαθητές επέλεξαν τη Γερμανική), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος , θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 11 μεταξύ 19 μαθητών). - 2 ο Δ.Σ. Πικερμίου: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γερμανικής (12 από τους 19 μαθητές επέλεξαν τη Γερμανική), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 17 μεταξύ 23 μαθητών). - Δ.Σ. Τύμβου Μαραθώνα: κατά το σχολικό έτος λειτούργησαν 2 Τμήματα Γερμανικής (25 από τους 32 μαθητές επέλεξαν τη Γερμανική), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος , θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 18 μεταξύ 23 μαθητών) ο Δ.Σ. Αχαρνών: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γερμανικής (14 από τους 18 μαθητές επέλεξαν τη Γερμανική), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γαλλικής (επιλέχθηκε από 12 μεταξύ 15 μαθητών). [12]

13 - 23 ο Δ.Σ. Αχαρνών: κατά το σχολικό έτος λειτούργησε μόνο Τμήμα Γερμανικής (13 από τους 23 μαθητές επέλεξαν τη Γερμανική), ενώ αντίθετα, για το σχολικό έτος ,θα λειτουργήσει μόνο Τμήμα Γαλλικής καθώς επιλέχθηκε από το σύνολο των μαθητών/μαθητριών της τάξης (14). Σε κάποια σχολεία εμφανίζονται αξιοσημείωτα μεγάλα ποσοστά επιλογής της μιας ή της άλλης γλώσσας (Γαλλικής-Γερμανικής). Σε κάποια από αυτά τα σχολεία, η ύπαρξη εκπαιδευτικού μόνο της μιας ΞΓ παίζει ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της υπεροχής των επιλογών υπέρ της μιας ή της άλλης ΞΓ, αν και η πολυπλοκότητα των κριτηρίων επιλογής της 2 ης ΞΓ από τους μαθητές ή/και τους γονείς-κηδεμόνες τους δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων: Δ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Ε Τάξης Γαλλικά Γερμανικά ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 ο 47 13% (6) 87% (41) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 18 17% (3) 83% (15) ΣΠΑΤΩΝ 2 ο 24 17% (4) 83% (20) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2 ο 21 19% (4) 81% (17) ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2 ο 19 21% (4) 79% (15) ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 ο 36 25% (9) 75% (27) ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1 ο 19 26% (5) 74% (14) ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 41 29% (12) 71% (29) ΑΧΑΡΝΩΝ 26 ο & 29 ο (συστ/να) 17 29% (5) 71% (12) ΑΧΑΡΝΩΝ 23 ο % (14) 0 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5 ο 22 95% (21) 5% (1) ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 18 94% (17) 6% (1) ΑΧΑΡΝΩΝ 28 ο 17 88% (15) 12% (2) ΒΑΡΗΣ 2 o 25 88% (22) 12% (3) ΣΤΑΜΑΤΑΣ 25 88% (22) 12% (3) ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 1 ο 46 85% (39) 15% (7) ΒΑΡΗΣ 1 o 45 84% (38) 16% (7) ΚΙΤΣΙΟΥ 38 82%(31) 18%(7) ΩΡΩΠΟΥ 22 82% (18) 18% (4) ΑΧΑΡΝΩΝ 24 ο 42 81% (34) 19% (8) ΑΧΑΡΝΩΝ 19 ο 15 80% (12) 20% (3) ΒΟΥΛΑΣ 2 ο 46 80% (37) 20% (9) ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3 ο 40 80% (32) 20% (8) ΑΧΑΡΝΩΝ 16 ο 38 79% (30) 21% (8) ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 6 o 23 78% (18) 22% (5) ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 23 78% (18) 22% (5) ΑΧΑΡΝΩΝ 20 ο 48 77% (37) 23% (11) ΔΡΟΣΙΑΣ 22 77% (17) 23% (5) ΑΧΑΡΝΩΝ 30 ο 17 76% (13) 24% (4) ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4 ο 21 76% (16) 24% (5) ΒΟΥΛΑΣ 1 ο 69 75%(52) 25% (17) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 24 75% (18) 25% (6) ΑΧΑΡΝΩΝ 6 ο 53 74% (39) 26% (14) ΓΕΡΑΚΑ 6 ο 50 74% (37) 26% (13) ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2 ο 47 74% (35) 26% (12) ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2 ο 23 74% (17) 26%(6) [13]

14 ΑΝΟΙΞΗΣ 49 73% (36) 27% (13) ΡΑΦΗΝΑΣ 3 ο 48 73% (35) 27% (13) ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 3 ο 18 72% (13) 28% (5) ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 2 ο 50 70% (35) 30% (15) ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7 ο 20 70% (14) 30% (6) ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 3 ο 54 69% (37) 31% (17) Η 2 η ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί στους μαθητές της Ε Τάξης κρίθηκε σε ορισμένα σχολεία της Αν. Αττικής με διαφορά ενός ή δύο μαθητών/μαθητριών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Ε ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ο ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1 ο ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 2 ο ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3 ο Πίνακας 6 Ιδιαίτερες περιπτώσεις, τέλος, πρέπει να χαρακτηριστούν και οι σχολικές μονάδες όπου, αν και ο αριθμός των μαθητών/μαθητριών που επέλεξαν μια γλώσσα ήταν ελαφρώς ή κατά πολύ μεγαλύτερος από τους/τις 12, ωστόσο δεν δημιουργήθηκε Τμήμα 2 ης ΞΓ ούτε με βάση την πλειοψηφία ούτε με βάση τον αριθμό μαθητών που υπερβαίνει τον ελάχιστο (12). Και αυτό, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο αριθμητικός συσχετισμός δεν επέτρεπε τη λειτουργία παράλληλων τμημάτων χωρίς να δημιουργείται ένα επιπλέον τμήμα σε σχέση με τα τμήματα γενικής παιδείας. Οι περιπτώσεις αυτών των σχολικών μονάδων εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Δ.Σ. Αρ. Μαθ. που επέλεξαν ΓΑΛΛΙΚΑ Αρ. Μαθ. που επέλεξαν ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Τμήματα ΓΑΛΛΙΚΗΣ Τμήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 17 ο ΑΧΑΡΝΩΝ 18 ο ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Πίνακας 7 [14]

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών Φ.Ε.Κ. 709/16-03-2016 Τεύχος 2 ο ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16/03/2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 για ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 1 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Πάτημα Χαλανδρίου- Μεταμόρφωση 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλανδρίου-Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΣΨ9-ΔΣΒ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ. 17550 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ9-ΟΥΜ. Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα 24/04/2012 Αριθ. Πρωτ.: 45608/Γ7 Βαθ. Προτερ.

ΑΔΑ: Β4ΩΝ9-ΟΥΜ. Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα 24/04/2012 Αριθ. Πρωτ.: 45608/Γ7 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΕΙ ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΝΕΣ (31-12-2013) ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 w ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση»

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. τηλ/νου: 210 5215 272-273-279

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Η εφαρμογή Η εφαρμογή Τιμές Ζώνης γεννήθηκε στην mobile εποχή, μια εποχή που (δυνητικά) όλοι οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους ένα πανίσχυρο υπολογιστή, τον έχουν πάντα μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14 Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά προάστια της Αθήνας για το έτος 2013 1 Γενικά συμπεράσματα Παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην αγορά κατοικιών και οικοπέδων είναι: Ησυνεχιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Σ.Υ.Ω. -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ Σ.Υ.Ω. (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 32/8-10-2015 ΠΡΑΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α/Α ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Έργο: Ερευνητικό πρόγραμμα για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδομένων για την «Επεξεργασία πληθυσμιακώνδημογραφικών στοιχείων και προβλέψεων για την Αττική με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ "ΤΕΒΑ" 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : 38 Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΒΑ 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : 38 Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1282857 Απορρίφθηκε ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1282925 Εγκρίθηκε ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 1282940 Εγκρίθηκε ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 1283012 Απορρίφθηκε ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1283025 Εγκρίθηκε ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.syllogosdelmouzos.gr

www.syllogosdelmouzos.gr www.syllogosdelmouzos.gr Οιι νζοιι χολιικοίί φμβουλοιι Δημοττιικήσσ καιι Προςχολιικήσσ Εκπαίίδευςησσ ττησσ Δ//νςησσ Π..Ε.. Αναττολιικήσσ Αττττιικήσσ ανά περιιφζρειια καιι οιι ςχολιικζσσ μονάδεσσ αρμοδιιόττηττάσσ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρεια ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ Περιφερειάρχης Αττικής Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Νοτίου Τοµέα Αθηνών Υποψήφια Βορείου Τοµέα Αθηνών υτικού Τοµέα Αθηνών Πειραιά Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ»

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ Ρ Α Φ Η Ν Α Σ Δ ι α δ ρ ο μ έ ς 100% 50% 75% Αθήνα - Ραφήνα 2.40 1.20 1.80 " - Πικέρμι 1.80 0.90 1.40 " - Ν.Μάκρη 2.90 1.50 2.20 " - Μαραθών 3.70 1.90 2.80 " - Γραμματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ

ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΔ. ΑΙΘ. ΚΥΡ. ΑΙΘ. Α.Π.Χ Γ/ΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Π.Π.Ε. ΠΕΡΑΙΩΘΕΝΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ Β-ΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2004 - ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2009 Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 2 ο ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 98 η /

ΠΡΑΞΗ 98 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γλυκά Νερά 1-09-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 8345 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2010 08:47 Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία για τις ανάγκες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) όλης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012. ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2011-2012 ΜΠΑΣΚΕΤ Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 21-58 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ 39-32 ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ - ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 100o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 172 10 7 101o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 169 8 7 102o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα

2 η εβδομάδα. 3 η εβδομάδα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 η εβδομάδα 30/9 έως 6/10 AB Παπάγος ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ Ζωγράφου ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου Δημοτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation 300560 συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2) συναφούς εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ

Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ 210 ΔΟΥ ΑTTIKHΣ ΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.ΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ (Α,Β,Γ)ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6-8 Τ.Κ. 10010 210-5272792 Δ.ΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ,Η) ΚΩΛΕΤΤΗ 14 Α Τ.Κ. 10010 Δ.ΟΥ Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε,Θ) ΑΡΙΣΤΟΓ. 1 & ΓΡΥΠΑΡΗ 210-9572565

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax: ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 1 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 28 central@klimaka.org.gr Ευνολπιδων 30-32 2103417160-3 / fax:2103417164 "ΚΛΙΜΑΚΑ" 2 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ 1.ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» / Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ / ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. IV. ΔΟΜΗ /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 Α Φάση» Η Δ/ντρια Π.Ε Αν.

ΘΕΜΑ: «Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπ/κών ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 Α Φάση» Η Δ/ντρια Π.Ε Αν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ TΜΗΜΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή, την εταιρεία Sport Team, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ATHENS FOOTBALL CUP - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2012-2013.

Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή, την εταιρεία Sport Team, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ATHENS FOOTBALL CUP - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2012-2013. Ανακοινώθηκε από την διοργανώτρια αρχή, την εταιρεία Sport Team, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ATHENS FOOTBALL CUP - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 2012-2013. Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ ρ ά ξ ε ι ς α π ο χ ε τ ε ύ σ ε ω ν Εταιρείας!!! Τ ώ ρ α α π ό 3 0 ό λ ο τ ο 2 4 ω ρ ο

Α π ο φ ρ ά ξ ε ι ς α π ο χ ε τ ε ύ σ ε ω ν Εταιρείας!!! Τ ώ ρ α α π ό 3 0 ό λ ο τ ο 2 4 ω ρ ο Υπηρεσίες Περιοχές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Select Language ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 23% ΦΠΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 23% ΦΠΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΙΦΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

https://pileidou.wordpress.com/ Page 1

https://pileidou.wordpress.com/ Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 10 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Αθήνα 28 Μαρτίου 2014 MEMO Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε αλλαγές - απλοποιήσεις στις διαδικασίες και το underwriting που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη προσκτιση παραγωγης. Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 4 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 500.000,00 ΤΡΟΠ. Ο.Δ. 2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ANAM. ΠΡΟΜΕΛ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια της Ελλάδος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 2/11/2015. Η εκλογική διαδικασία στην Αττική ξεκινά

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα:

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Α. Αλλαγές σε σχέση µε την Ίδρυση Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης Σύµφωνα µε νέο νόµο 3661/2008 που ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα