3 2002, , 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 2002, 2004 11 2001, 2002"

Transcript

1 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κείµενο 1 3 Κείµενο 2 11 Κείµενο 3 19 Κείµενο 4 29 Κείµενο 5 37 Κείµενο 6 45 Κείµενο 7 53 Κείµενο 8 61 Κείµενο 9 70 Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Κείµενο Λεξιλόγιο (Ουσιαστικά ) 193 Πίνακας αρχικών χρόνων ρηµάτων 196 Θέµατα Γενικών Εξετάσεων 206 Απαντήσεις 222

3 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κείµ. ΓΕΛ Γ Εσπερινό , ,

4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η δοµή του βιβλίου είναι η ακόλουθη: Ι. Κείµενο. ίνεται το κείµενο του σχολικού βιβλίου σε µία σελίδα µε τριπλό διάστιχο για να µπορεί ο µαθητής να σηµειώνει σ αυτό ό, τι χρειάζεται (π.χ. συντακτική ανάλυση). Σε κάθε κείµενο σηµειώνεται και η συγκεκριµένη θεωρία γραµµατικής και συντακτικού που καλείται να παραδώσει ο καθηγητής. Αυτός εκτός από τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια µπορεί να προβάλλει στην τάξη την αντίστοιχη θεωρία µε τους πίνακες χρησιµοποιώντας την καινοτοµία που προαναφέραµε. ΙΙ. Λεξιλόγιο. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας µε απόλυτη αλφαβητική σειρά ουσιαστικών επιθέτων αντωνυµιών ρηµάτων µε τη σηµασία τους και γίνεται εύκολη η αναφορά σε κάθε λέξη. ΙΙΙ. Μετάφραση. Είναι γραµµένη µε αντιστοιχία κατά λέξη για πιο εύκολη εκµάθηση. IV. Πλήρης συντακτική ανάλυση. Ο µαθητής µπορεί να αναζητά κάθε γραµµατικό και φαινόµενο που δεν ξέρει ή θέλει να επιβεβαιώσει γρήγορα και άµεσα έχοντας µπροστά του όλη την αντίστοιχη θεωρία σε πέντε συνολικά διαφάνειες στην οθόνη του υπολογιστή του και µπορεί πηγαίνοντας στο ανάλογο link να λύσει κάθε απορία του. Μετά µπορεί να ανατρέξει στις απαντήσεις που υπάρχουν στο βιβλίο.

5 I. ΚΕΙΜΕΝΟ 11. Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Η ΚΑΡΧΗ ΟΝΑ Παρακείµενος 1 ης, 2 ης, 4 ης συζυγίας- Ρήµα sum Προτερόχρονο Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit* et Saguntum vi expugnavit*. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit*. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit* et delevit*. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit*. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit*. Postquam XIV annos in Italia complevit*, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt*. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit*. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit*, sed Romani victoriam reportaverunt*.

6 ΙI. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ A κλίση Β κλίση Γ κλίση Africa-ae = η Αφρική Canae-arum = οι Κάννες copiae-arum Πληθυντ. = στρατιωτικές δυνάµεις Gallia-ae = η Γαλατία Hispania-ae = η Ισπανία insidiae-arum = ενέδρα Italia-ae = η Ιταλία Trebia-ae = ο Τρεβίας ο ποταµός ager-gri = αγρός annus-i = χρόνος elephantus-i = ελέφαντας Fabius-i Maximus-i = o Φάβιος Μάξιµος populus-i = λαός Romanus-i = ο Ρωµαίος Ticinus-i = ο Τικίνος Trasumenus-i η Τρασιµένη (λίµνη) Alpes-ium Πληθυντικός = οι Άλπεις clades-is = καταστροφή dux-cis = στρατηγός gens-ntis = έθνος Hannibal-alis = ο Αννίβας Scipio-onis = ο Σκιπίωνας vis = δύναµη victoria-ae = νίκη Zama-ae = η Ζάµα bellum-i = πόλεµος Saguntum-i = το Σάγουντο O O

7 Ε Π Ι Θ Ε Τ Α ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Β κλίση Γ κλίση ΕΙ ΟΣ Falernus,a, um Cannensis,is,e is,ea,id οριστική = ο Φαλερνός = των Καννών = αυτός pavidus,a,um = έντροµος Cartaginiensis,is,e = ο Καρχηδόνιος qui,quae,quod αναφορική = ο οποίος Romanus,a,um omnis,is,e se προσωπική γ προσώπου = ο Ρωµαϊκός = όλος = τον εαυτό του

8 Ρ Η Μ Α Τ Α dimico = αγωνίζοµαι -avi -atum -are 1η expugno = κυριεύω µε -avi -atum -are τη βία profligo = κατατροπώνω -avi -atum -are reporto= κερδίζω -avi -atum -are revoco = ανακαλώ -avi -atum -are supero = νικώ -avi -atum -are compleo = συµπληρώνω -evi -etum -ere 2η deleo = καταστρέφω -evi -etum -ere com-pono = τελειώνω -posui -situm -ere 3η cupio = επιδιώκω -ivi -itum -ere nascor = γεννιέµαι natus sum nasciturus Μελ. -i Αποθετικό seiungo = χωρίζω -nxi -nctum -ere audio = πληροφορούµαι -ivi -itum -ire 4η expedio = απελευθερώνω -ivi -itum -ire» me = ξεφεύγω sum = είµαι fui esse Ανώµαλο trans-eo = διέρχοµαι -ivi (ii) -itum -ire Ανώµαλο

9 ΙΙI. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit* ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, είκοσι έξι χρόνων, όλα τα έθνη της Ισπανίας νίκησε σε πόλεµο et Saguntum vi expugnavit*. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit*. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum και κυρίευσε µε τη βία το Σάγουντο. Έπειτα τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία, πέρασε µε ελέφαντες. Όταν ήταν στην Ιταλία, κοντά στον Τίκινο, στον Τρεβία, στην Τρασιµένη και τις Κάννες τις στρατιωτικές δυνάµεις των Ρωµαίων κατατρόπωσε και συνέτριψε. profligavit* et delevit*. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit*. Ο Ρωµαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντροµος την καταστροφή των Καννών. Ο Αννίβας στο Φαλερνό αγρό από την ενέδρα του Φάβιου Μάξιµου ξέφυγε.

10 In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit*. Postquam XIV annos in Italia complevit*, Carthaginienses eum in Africam revocaverunt*. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit*. Αφού συµπλήρωσε δεκατέσσερα χρόνια στην Ιταλία, οι Καρχηδόνιοι ανακάλεσαν αυτόν στην Αφρική. Εκεί ο Αννίβας τον πόλεµο εναντίον των Ρωµαίων. µάταια επιδίωξε να τελειώσει. Τελικά εναντίον του Π. Σκιπίωνα, αγωνίστηκε κοντά στη Ζάµα, Denique cum P. Scipione αλλά οι Ρωµαίοι κέρδισαν τη νίκη. apud Zamam dimicavit*, sed Romani victoriam reportaverunt*.

11 IV. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (superavit) και δηλώνει το πραγµατικό. superavit ρήµα Hannibal dux Carthaginiensis natus annos VI et XX gentes omnes Hispaniae bello υποκείµενο παράθεση στο Hannibal επιθετικός προσδιορισµός στο dux επιθετική µετοχή, παράθεση στο Hannibal αιτιατική του χρόνου επιθετικός προσδιορισµός στο annos αντικείµενο επιθετικός προσδιορισµός στο gentes γενική κτητική στο gentes αφαιρετική του µέσου, του τρόπου 2. et Saguntum vi expugnavit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε την προηγούµενη (1 η ) πρόταση µε το et. Εκφέρεται µε οριστική (expugnavit) και δηλώνει το πραγµατικό. expugnavit ρήµα (Hannibal) εννοούµενο υποκείµενο

12 Saguntum vi αντικείµενο αφαιρετική του µέσου, του τρόπου 3. Postea Alpes - cum elephantis transiit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (transiit) και δηλώνει το πραγµατικό. transiit ρήµα (Hannibal) Alpes cum elephantis Postea εννοούµενο υποκείµενο αντικείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός της συνοδείας επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου 4. quae Italiam ab Gallia seiungunt: ευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο Alpes και εισάγεται µε την αναφορική αντωνυµία quae. Εκφέρεται µε οριστική (seiungunt) και δηλώνει το πραγµατικό. seiungunt ρήµα quae Italiam ab Gallia υποκείµενο αντικείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει αποµάκρυνση 5. Ubi in Italia fuit: ευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο Ubi. Εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου (fuit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν.

13 fuit (Hannibal) in Italia ρήµα εννοούµενο υποκείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει στάση σε τόπο 6. apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit* : Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (profligavit) και δηλώνει το πραγµατικό. profligavit ρήµα (Hannibal) copias Romanorum apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas εννοούµενο υποκείµενο αντικείµενο γενική κτητική στο copias εµπρόθετοι προσδιορισµοί που δηλώνουν τόπο 7. et delevit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Συνδέεται παρατακτικά µε την προηγούµενη (6 η ) πρόταση µε το et. Εκφέρεται µε οριστική (delevit) και δηλώνει το πραγµατικό. delevit ρήµα (Hannibal) εννοούµενο υποκείµενο 8. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (audivit) και δηλώνει το πραγµατικό. audivit ρήµα

14 Populus Romanus cladem Cannensem pavidus υποκείµενο επιθετικός προσδιορισµός στο Populus αντικείµενο επιθετικός προσδιορισµός στο cladem επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου 9. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedivit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (expedivit) και δηλώνει το πραγµατικό. expedivit ρήµα Hannibal se ex insidiis Fabii Maximi In agro Falerno υποκείµενο αντικείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει αποµάκρυνση γενική υποκειµενική στο insidiis εµπρόθετος προσδιορισµός που στάση σε τόπο επιθετικός προσδιορισµός στο agro 10. Postquam XIV annos in Italia complevit*: ευτερεύουσα χρονική πρόταση. Εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο Postquam. Εκφέρεται µε οριστική παρακειµένου (complevit) και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. complevit (Hannibal) ρήµα εννοούµενο υποκείµενο

15 annos XIV in Italia αντικείµενο επιθετικός προσδιορισµός στο annos εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει στάση σε τόπο 11. Carthaginienses eum in Africam revocaverunt*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (revocaverunt) και δηλώνει το πραγµατικό. revocaverunt ρήµα Carthaginienses eum in Africam υποκείµενο αντικείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει κίνηση σε τόπο 12. Ibi Hannibal bellum cum Romanis componere frustra cupivit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (cupivit) και δηλώνει το πραγµατικό. cupivit ρήµα Hannibal componere Hannibal bellum cum Romanis Ibi frustra υποκείµενο τελικό απαρέµφατο, αντικείµενο του ρήµατος υποκείµενο του απαρεµφάτου componere (ταυτοπροσωπία) αντικείµενο του απαρεµφάτου componere εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει εχθρική διάθεση επιρρηµατικός προσδιορισµός του τόπου επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου

16 13. Denique cum P. Scipione apud Zamam dimicavit*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (dimicavit) και δηλώνει το πραγµατικό. dimicavit ρήµα (Hannibal) cum P. Scipione apud Zamam Denique εννοούµενο υποκείµενο εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει εχθρική διάθεση εµπρόθετος προσδιορισµός που δηλώνει τόπο επιρρηµατικός προσδιορισµός του χρόνου 14. sed Romani victoriam reportaverunt*: Κύρια πρόταση κρίσεως. Εκφέρεται µε οριστική (reportaverunt) και δηλώνει το πραγµατικό. reportaverunt ρήµα Romani victoriam υποκείµενο αντικείµενο

17 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

18 ΟΥ ΕΤΕΡΑ Β κλίσης arma-orum = όπλα bellum-i = πόλεµος caelum-i = ουρανός castra-orum = τείχη delictum-i = έγκληµα ephippium-i = εφίππιο fatum-i = µοίρα Hermaeum-i = Ερµαίο hiberna-orum =χειµερινό στρατόπεδο imperium-ii (i) = εξουσία incitamentum-i = ερέθισµα ingenium-ii (i) = πνεύµα Lavinium-ii (i) = Λαβίνιο monstrum-i = θέαµα παράξενο oraculum-i = µαντείο periculum-i = κίνδυνος pilum-i = ακόντιο proelium-ii(i) = µάχη regnum-i = βασίλειο Saguntum-i = Σαγούντο signum-i = σηµαία solarium-ii(i) = λιακωτό somnium-ii(i) = όνειρο studium-ii(i) = σπουδή, ασχολία supplicium-ii(i) = τιµωρία tebernaculum-i = σκηνή tergum-i = νώτα, πλάτη testamentum-i = διαθήκη velum-i = κουρτίνα venabulum-i = κυνηγητική λόγχη verbum-i = λόγος vinum-i = κρασί

19 ΟΥ ΕΤΕΡΑ Γ κλίσης corpus-oris = σώµα caput-itis = κεφάλι flumen-inis = ποταµός genus-eris = γένος moenia-ium= τείχη nomen-inis = όνοµα rete-is = δίχτυ vulnus-eris = τραύµα lac,-lactis = γάλα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ κλίσης aditus-us = προσέγγιση casus-us = περιστατικό complexus-us = αγκαλιά equitatus-us = ιππικό exercitus-us = στρατός metus-us = φόβος motus-us = κίνηση status-us = θέση usus-us =χρήση vultus-us = πρόσωπο magistratus-us = οι αρχές ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ε κλίσης dies-ei = ηµέρα res-rei = πράγµα effigies-ei = µορφή species-ei = θέαµα facies-ei = πρόσωπο spes-ei = ελπίδα fides-ei = αξιοπιστία

20 ab-do = κρύβω -didi -ditum -ere 3 ab-sum = απουσιάζω afui abesse Ανώµαλο ac-cipio = δέχοµαι -cepi -ceptum -ere 3 ad-duco = οδηγώ -duxi -ctum -ere 3 ad-ficio = περιβάλλω -feci -fectum -ere 3 ad-gnosco = αναγνωρίζω -novi -nitum -ere 3 ad-imo = αφαιρώ -emi -emptum -ere 3 ad-ligo = δένω -avi -atum -are 1 ad-moneo = συµβουλεύω -nui -nitum -ere 2 ad-verto = πλησιάζω -avi -atum -are 1 ad-volo = πετώ, ορµώ -avi -atum -are 1 a-mitto = χάνω -misi -missum -ere 3 amo = αγαπώ -avi -atum -are 1 a-moveo = αποµακρύνω -vi -tum -ere 2 animadverto = παρατηρώ -rti -rsum -ere 3 aperio = ανοίγω -rui -rtum -ire 4

21 2002 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: 11. Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit. Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Μονάδες 40 Β. Παρατηρήσεις 1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις παρακάτω συνεκφορές: omnes gentes: τη γενική του πληθυντικού αριθµού populus Romanus: την κλητική του ενικού αριθµού cladem Cannensem: τη γενική του ενικού αριθµού rei militaris: την αφαιρετική του ενικού αριθµού locis frigidissimis: την αιτιατική του πληθυντικού αριθµού. Μονάδες 10 β. quae: Να κλιθεί η αντωνυµία του ίδιου γένους στον ενικό αριθµό. Μονάδες 2,5

22 2.α. superavit: Να γράψετε τις µετοχές της ενεργητικής φωνής του ρήµατος και στα τρία γένη. Μονάδες 2 gerit: Να γράψετε τα απαρέµφατα του ρήµατος στην ενεργητική φωνή. Μονάδες 3 β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήµατα: transiit: το γ πληθ. πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται fuit: το β ενικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσµένου µέλλοντα audivit: το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής του µέλλοντα στη µέση φωνή habent: το β πληθ. πρόσωπο της οριστικής του παρακειµέν. στη φωνή που βρίσκεται lavantur: το α πληθ. πρόσωπο της οριστικής του παρατατ. στη φωνή που βρίσκεται. Μονάδες 7,5 3.α. Hannibal omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit: Να µετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 7,5 β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω λέξεις µε τους συντακτικούς χαρακτηρισµούς τους και να σηµειώσετε δίπλα στην καθεµιά την ένδειξη Σωσ ή Λάθ: dux: επεξήγηση στο ουσιαστικό Hannibal quae: αντικείµενο στο ρήµα seiungunt vita: υποκείµενο στο ρήµα consistit agriculturae: αντικείµενο στο ρήµα student frigidissimis: κατηγορούµενο στο ουσιαστικό locis. Μονάδες 5 4.α. Populus Romanus cladem pavidus audivit: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους της πρότασης. Μονάδες 7,5 β. Germani non student agriculturae: Να µετατρέψετε την παραπάνω πρόταση σε απαρεµφατική εξαρτώµενη από τη φράση: Caesar narrat (διηγείται)... Μονάδες 5

23 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

24 2002 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11. Ο Αννίβας, ο Καρχηδόνιος στρατηγός, είκοσι έξι χρόνων, όλα τα έθνη της Ισπανίας νίκησε σε πόλεµο και κυρίευσε µε τη βία το Σάγουντο. Έπειτα τις Άλπεις, που χωρίζουν την Ιταλία από τη Γαλατία, πέρασε µε ελέφαντες. Όταν ήταν στην Ιταλία, κοντά στον Τίκινο, στον Τρεβία, στην Τρασιµένη και τις Κάννες τις στρατιωτικές δυνάµεις των Ρωµαίων. κατατρόπωσε και συνέτριψε. Ο Ρωµαϊκός λαός πληροφορήθηκε έντροµος την καταστροφή των Καννών Όλη η ζωή των Γερµανών περιορίζεται στο κυνήγι και στις ασχολίες µε τα στρατιωτικά. Οι Γερµανοί δεν ασχολούνται µε τη γεωργία τρέφονται µε γάλα, τυρί και κρέας. Σε πολύ παγωµένους τόπους φορούν µόνο δέρµατα και πλένονται στα ποτάµια. Κάθε φορά που η πολιτεία κάνει πόλεµο, εκλέγονται άρχοντες µε εξουσία ζωής και θανάτου.

25 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.α omnes gentes populus Romanus cladem Cannensem rei militaris locis frigidissimis omnium gentium popule Romane cladis Cannensis re militari locos frigidissimos 1.β. Ενικός αριθµός Ο Γ Α quae cuius cui quem Κ Α quo 2.α. superavit E superans superans superans M superaturus superatura superaturum gerit E gerere M gesturum, gesturam, gesturum esse gesturos, gesturas, gestura esee

26 2.β. transiit fuit audivit habent lavantur transeunt fueris audietur habuistis lavabamur 3.α. Hannibal omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit: Omnes gentes Hispaniae bello superatae sunt et Saguntum vi expugnatum est ab Hannibale. 3. β. dux επεξήγηση στο ουσιαστικό Hannibal ΛΑΘΟΣ quae αντικείµενο στο ρήµα seiungunt ΛΑΘΟΣ vita υποκείµενο στο ρήµα consistit ΣΩΣΤΟ agriculturae αντικείµενο στο ρήµα student ΣΩΣΤΟ frigidissimis κατηγορούµενο στο ουσιαστικό locis. ΛΑΘΟΣ 4.α. Populus Romanus cladem pavidus audivit: audivit Populus Romanus cladem ρήµα υποκείµενο επιθετικός προσδιορισµός στο Populus αντικείµενο

27 pavidus επιρρηµατικό κατηγορούµενο του τρόπου 4. β. Germani non student agriculturae: Caesar narrat Germanos non studere agriculturae.

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 1-20, σελ. 0 Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις

Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις Λατινικά Β Λυκείου : Μεταφράσεις, Συντακτικές -Γραμματικές Παρατηρήσεις ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ Ο ποιητής Οβίδιος είναι εξόριστος στη γη του Εύξεινου Πόντου. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1-20

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1-20 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 1-20 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Συχνά γράφει γράμματα προς τη Ρώμη. Τα γράμματα (του) είναι γεμάτα παράπονα. Του λείπει η Ρώμη και κλαίει για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Β - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιµέλεια : Κουρδή Άννα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ Κατά την µετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ τα ειδικά απαρέµφατα και οι κατηγορηµατικές µετοχές µετατρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 37-50 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 37 : Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 37... 12 ΚΕΙΜΕΝΟ 38 : Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-36 2014-2015 Επιμέλεια : Παναγιώτης Γ. Αθανασόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM... 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ κειμένου 21... 8 ΚΕΙΜΕΝΟ 23 : ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium,

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γ. renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus. Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, LECTIO XXI ΚΕΙΜΕΝΟ: B renno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ Νίκος Νικολαΐδης ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 21-32 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 2 Μάθηµα 21 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος

Περιεχόμενα 3. Πρόλογος Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Το παρόν βιβλίο συνιστά βελτιωμένη έκδοση του από το 1999 κυκλοφορούντος βιβλίου των Λατινικών της Γ λυκείου. Η επανέκδοση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς επιχειρεί αφενός να θεραπεύσει

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Β Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΜΑΘΗΜΑ Ι LECTIO PRIMA Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ» ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η αξιολόγηση του μαθήματος των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις σελ. 2 2. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Λατινικά Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Α Τόμος Ελένη Τσαμίλη Ειρήνη Καϊάφα Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Το μήνυμα είναι η φυσική έκφαση του νοήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς

ΘΕΜΑ 1. πραίτωρ, στρατηγός contentio, -onis (θ.) το ταχύτερο δυνατό tardus, -a, -um. βραδύς Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 394 ΘΕΜΑ 1 Domi autem creant decem praetores, qui exercitui praeessent, in eis Miltiadem. Inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se defenderent an obviam irent hostibus acieque

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά ΑΘΗΝΑ 2001 Ομάδα Σύνταξης Για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα