ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14"

Transcript

1 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου το εξεταστικό κέντρο έχει την δυνατότητα να: ηµιουργήσει εξεταστική περίοδο ή περιόδους Προχωρήσει σε εγγραφή νέου υποψηφίου Να εµφανίσει µια υπάρχουσα καρτέλα υποψηφίου Να δηλώσει τον υποψήφιο σε συγκεκριµένη εξέταση ή εξετάσεις Πληκτρολογώντας λοιπόν το username που είναι το οκταψήφιο νούµερο του κέντρου και το password, εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Σελίδα 1 από 14

2 PC - centers ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ Κουµπί ιόρθωση ΟΘΟΝΗ 2 Στη παραπάνω οθόνη παίρνουµε πληροφορίες για το όνοµα του κέντρου και του υπευθύνου, τον κωδικό και το τηλέφωνο του κέντρου καθώς επίσης και για τους υπαλλήλους του κέντρου που είναι πιστοποιηµένοι (Microsoft Master Instructor) MMI. Κάνοντας κλικ στο κουµπί ιόρθωση που βρίσκεται δίπλα από το τίτλο του κέντρου εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Οθόνη 3). Σελίδα 2 από 14

3 Ενηµέρωση Επιστροφή ΟΘΟΝΗ 3 Αναλυτικές πληροφορίες του κέντρου, του υπεύθυνου κέντρου, των τεχνικών, το τύπο σύνδεσης κ.τ.λ. φαίνονται από την οθόνη 3. Στην επεξεργασία ή αντικατάσταση κάποιων πεδίων θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση για να ενηµερώσετε την καρτέλα του κέντρου και αυτόµατα να µεταφερθείτε στην αρχική οθόνη. Στην περίπτωση που δεν κάνετε καµία αλλαγή κάντε κλικ στο κουµπί Επιστροφή για να µεταφερθείτε και πάλι στην αρχική οθόνη (Οθόνη 2). Σελίδα 3 από 14

4 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΟΘΟΝΗ 4 Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ για να µεταβείτε στην παραπάνω οθόνη (Οθόνη 4). Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε µία νέα εξεταστική περίοδο. Κάντε λοιπόν κλικ στο κουµπί ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ. ΟΘΟΝΗ 5 Εφόσον έχετε επιλέξει το κουµπί ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ αναδύεται η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 5) για να ορίσετε τις εξεταστικές περιόδους. Με άλλα λόγια να πληκτρολογήσετε τον αριθµό των ωρών που επιθυµείτε να διεξάγετε εξετάσεις. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα έχουµε ορίσει δύο εξεταστικές περιόδους. Σελίδα 4 από 14

5 ΟΘΟΝΗ 6 Προσοχή: Αν ορίσετε µία µόνο εξεταστική περίοδο τότε θα δείτε µία υπενθύµιση στην Οθόνη 6, ότι δηλαδή θα χρεωθείτε για δύο. Στο σενάριο του εγχειριδίου που σας παρουσιάζουµε δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Καταχώρηση Επιστροφή ΟΘΟΝΗ 7 Στην Οθόνη 7 θα πρέπει να ορίσετε τα εξής: Ηµεροµηνία Ώρα έναρξης Αίθουσα και Αριθµό Υπολογιστών Τεχνικό για την 1 η Εξεταστική Περίοδο και 2 η Εξεταστική Περίοδο Αφού τα ορίσετε κάντε κλικ στο κουµπί Καταχώρηση ή αν θέλετε να ακυρώσετε οποιαδήποτε ρύθµιση έχετε θέσει κάντε κλικ στο κουµπί Επιστροφή. Σελίδα 5 από 14

6 Κουµπί ιαγραφή Κουµπί Απολογιστικό ελτίο Εξέτασης ΟΘΟΝΗ 8 Από την Οθόνη 8 βλέπω αναλυτικά την εξεταστική ή τις εξεταστικές περιόδους. Κάνοντας κλικ στο κουµπί ιαγραφή µπορείτε να ακυρώσετε την εξεταστική περίοδο που µόλις ορίστηκε εφόσον και µόνο εφόσον δεν έχει οριστεί επιτηρητής ή δεν υπάρχει αίτηση υποψηφίου καταχωρηµένη στη συγκεκριµένη εξεταστική περίοδο. Κάντε κλικ στο κουµπί Απολογιστικό ελτίο Εξέτασης για να εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη (Οθόνη 9). ΟΘΟΝΗ 9 Το Απολογιστικό ελτίο Εξέτασης θα πρέπει να εκτυπώνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την εξέταση για να το παραλάβει ο επιτηρητής. Επειδή υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι θα πρέπει να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία ακόµα µία φορά. ηλαδή, πρώτα πληκτρολογείτε τον αριθµό 1 για την πρώτη περίοδο και αφού το εκτυπώσετε, εκτελείτε την ίδια διαδικασία αλλά τώρα πληκτρολογείτε τον αριθµό 2 για να εκτυπώσετε και την δεύτερη εξεταστική περίοδο. Στην Οθόνη 10 βλέπετε το Απολογιστικό ελτίο Εξέτασης. Σελίδα 6 από 14

7 Κουµπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΘΟΝΗ 10 Η Οθόνη 10 εµφανίζει το Απολογιστικό ελτίο εξέτασης. Κάνοντας κλικ στο κουµπί Ενηµέρωση αυτόµατα θα µετατραπεί σε κουµπί Εκτύπωση (Οθόνη 11) και µε αυτόν τον τρόπο εκτυπώνετε το Απολογιστικό ελτίο που θα το παραλάβει ο επιτηρητής ηλεκτρονικά συµπληρωµένο. Κουµπί Εκτύπωση ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΘΟΝΗ 11 Σε αυτό το σηµείο έχετε ολοκληρώσει την καταχώριση της εξεταστικής περιόδου και ακολουθεί η καταχώριση των εξεταζόµενων. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ για να µεταβείτε στην οθόνη (Οθόνη 12) που θα καταχωρίσετε Νέους Εξεταζόµενους. Παρατήρηση: Το απολογιστικό δελτίο εξέτασης εκτυπώνεται µισή ώρα πριν εφόσον έχουν καταχωρηθεί οι εξεταζόµενοι στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. Σελίδα 7 από 14

8 Κουµπί ΝΕΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΘΟΝΗ 12 Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποιος εξεταζόµενος που να έχει ανοίξει καρτέλα στο κέντρο. Κάντε κλικ στο κουµπί ΝΕΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ για να µπορέσει ο υποψήφιος να συµπληρώσει τα στοιχεία του στα απαραίτητα πεδία (Οθόνη 13). ΟΘΟΝΗ 13 Κουµπί Καταχώρηση Σε αυτήν την οθόνη ο υποψήφιος πρέπει να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του µε ελληνικούς χαρακτήρες εκτός των δύο πεδίων που ζητούν αγγλικούς και µετά να κάνει κλικ στο κουµπί Καταχώρηση. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδύεται η παρακάτω οθόνη (οθόνη 14). Το όνοµα χρήστη υποψηφίου δηµιουργείται αυτόµατα από το σύστηµα. Κάντε κλικ στο κουµπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να πάρει ο υποψήφιος σε έντυπη µορφή τα στοιχεία της καρτέλας του και να συνεχίσετε µε την οθόνη 15. Σελίδα 8 από 14

9 ΟΘΟΝΗ 14 Πριν συνεχίσετε µε την Οθόνη 15 προσέξτε την Οθόνη Α και την Οθόνη Β. ΟΘΟΝΗ Α Η Οθόνη Α παρουσιάζει την αίτηση ανήλικου υποψηφίου που θα πρέπει ο κηδεµόνας του υπογράψει την αίτηση προκειµένου να προβεί σε εξετάσεις. Σελίδα 9 από 14

10 ΟΘΟΝΗ Β Η Οθόνη Β παρουσιάζει την αίτηση εξέτασης που απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Εκτύπωση ιόρθωση ιαγραφή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗ 15 Με το κουµπί Εκτύπωση δίπλα από το Επώνυµο του υποψηφίου µπορείτε να εκτυπώσετε οποιαδήποτε στιγµή την καρτέλα µε τα στοιχεία του. Το κουµπί ιαγραφή σας επιτρέπει να διαγράψετε την καρτέλα του υποψηφίου εφόσον δεν έχει προχωρήσει σε κάποια εξέταση. Τέλος, το κουµπί ιόρθωση σας καθιστά δυνατή την επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου σε περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός του. Κάντε κλικ στο κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Οθόνη 15). Σελίδα 10 από 14

11 ΟΘΟΝΗ 16 Στην οθόνη 16 βλέπετε το παράθυρο διαλόγου που σας πληροφορεί ότι δεν θα µπορείτε πλέον να τροποποιήσετε ή και να διαγράψετε τα στοιχεία του εξεταζόµενου. Κάντε κλικ στο ΟΚ και θα µεταβείτε στην Οθόνη 17. Εκτύπωση ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΘΟΝΗ 17 Αν θέλετε να κάνετε αίτηση εξέτασης για τον συγκεκριµένο υποψήφιο κάντε κλικ στο κουµπάκι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ αριστερά από το κουµπάκι του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουµπί ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για να δηµιουργήσετε µία αίτηση εξέτασης. Η παρακάτω οθόνη (Οθόνη 18) εµφανίζεται: Σελίδα 11 από 14

12 ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΘΟΝΗ 18 Κάντε κλικ στο κουµπί ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ για να δηµιουργήσετε για τον συγκεκριµένο υποψήφιο µία νέα αίτηση εξέτασης. Και η οθόνη 19 εµφανίζεται. Επιστροφή ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΘΟΝΗ 19 Η επιλογή της ηµεροµηνίας και της περιόδου ή της ώρας εξέτασης δίδονται από την οθόνη 19. Αν θέλετε να µην προχωρήσετε στην αίτηση εξέτασης του υποψηφίου µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί Επιστροφή. Αλλιώς κάντε κλικ στο κουµπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ και συγκεκριµένα στην ηµεροµηνία και στην αντίστοιχη περίοδο που θα επιθυµεί να δώσει εξέταση. Σελίδα 12 από 14

13 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗ 20 Η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 20) διευκρινίζει την ηµεροµηνία της εξέτασης την αίθουσα και την εξεταστική περίοδο. Επιπλέον, σε ποια θεµατική ενότητα θα εξεταστεί ο υποψήφιος καθώς επίσης τη γλώσσα της εξέτασης, και την θέση που θα έχει την ώρα της εξέτασης. Κάνοντας κλικ στο κουµπί ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ µεταβαίνετε στην παρακάτω οθόνη (Οθόνη 21). ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΘΟΝΗ 21 Η Οθόνη 21 αφορά την αίτηση εξέτασης υποψηφίου, που θα πρέπει να υπογραφεί από τον εξεταζόµενο και να σταλεί από το εξεταστικό κέντρο στο τέλος κάθε µήνα στην Infotest. Κάνοντας κλικ στο κουµπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου του εκτυπωτή. Επιλέγετε τον εκτυπωτή που θέλετε να εκτυπώσετε και τυπώνετε την αίτηση του υποψηφίου. Έπειτα µεταβαίνετε στην Οθόνη 22. Σελίδα 13 από 14

14 ιόρθωση Αίτησης ιαγραφή Αίτησης ΟΘΟΝΗ 22 Κάντε κλικ στο κουµπί ιαγραφή Αίτησης αν θέλετε να ακυρώσετε την συγκεκριµένη αίτηση. Κάντε κλικ στο κουµπί ιόρθωση Αίτησης εάν επιθυµείτε να την αλλάξετε την θεµατική ενότητα που θα εξεταστεί ο υποψήφιος ή την θέση (σταθµό εργασίας) που θα έχει στην εξεταστική ώρα. Κάντε κλικ στο κουµπί ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ εάν επιθυµεί ο υποψήφιος να εξεταστεί και σε µια επιπλέον περίοδο µε διαφορετική θεµατική ενότητα. Προσοχή: Τελειώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι µετά το τέλος των εξετάσεων θα πρέπει όλα τα απολογιστικά δελτία να σταλούν στην Infotest µε φαξ στο υπογεγραµµένα. Σελίδα 14 από 14

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Επαγγελµατική Έκδοση 7.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 YΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΣ ΛΗΠ) V 4.07 Πίνακας παρακολούθησης ενημερώσεων του εγχειριδίου Version Αλλαγές Παράγραφος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα