ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 30-10-2008"

Transcript

1 Θέσεις Εργασίας Δημόσιος Τομέας Διαγωνισμοί ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ Διαγωνισμός 87 Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18 Εκδόθηκε η 4Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 531/ , Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων ογδόντα επτά (87) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18 (Ειδικότητες: ΠΕ14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτικής, ΠΕ14.04 Γεωπόνων & Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής & Συντηρητών Έργων Τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων, ΠΕ18.04 Αισθητικής, ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής, ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων, ΠΕ Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι), ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων), για τα σχολικά έτη και

2 Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όλης της Χώρας, ανεξαρτήτως της βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνισθούν, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 μέχρι και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου Διαγωνισμός 264 Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18 Εκδόθηκε η 5Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 530/ , Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17 και ΠΕ18 (Ειδικότητες ΠΕ12.01 Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, ΠΕ12.04 Μηχανολόγων, Ναυπηγών & Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων, ΠΕ12.08 Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, ΠΕ17.01 Πολιτικών, Τοπογράφων, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού μηχανολόγου), ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (κατεύθυνση: ενεργειακού ηλεκτρολόγου), ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικών & Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων & Εμπορίας και Διαφήμισης, ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ, ΠΕ18.31 Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), για τα σχολικά έτη και Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όλης της Χώρας, ανεξαρτήτως της βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνισθούν, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 μέχρι και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου Διαγωνισμός 3260 Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15 Εκδόθηκε η 2Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα (3260) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, για τα σχολικά έτη και Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας. 2

3 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 312), το οποίο διατίθεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που λειτουργούν στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όλης της Χώρας, ανεξαρτήτως της βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνισθούν, από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου Διαγωνισμός 1461 Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ 09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ34 Εκδόθηκε η 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων χιλίων τετρακοσίων εξήντα μίας (1461) θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ 09 Οικονομολόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, για τα σχολικά έτη και Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 312), το οποίο διατίθεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που λειτουργούν στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στις κατά τόπους Διευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όλης της Χώρας, ανεξαρτήτως της βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία πρόκειται να διαγωνισθούν, από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου Τακτικό Προσωπικό 3

4 2 θέσεις στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σαπών Νομού Ροδόπης 2 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Αναλυτικά: - 1 θέση ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων - 1 θέση ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας Καταληκτική ημερομηνία: 05/11/ θέση στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Μεταξάδων Νομού Έβρου 1 θέση ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων μόνιμου προσωπικού Καταληκτική ημερομηνία: 31/10/2008 Ορισμένου χρόνου 34 Θέσεις στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος σε όλη την Ελλάδα 4 Θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος. Συγκεκριμένα: Στη Θεσσαλονίκη - 1 Θέση ΠΕ Οικονομικού - 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπονικού - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού - 3 Θέσεις ΔΕ Διοικητικού Στην Αθήνα - 1 Θέση ΠΕ Οικονομικού - 2 Θέσεις ΠΕ Γεωπονικού - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Πάτρα - 1 Θέση ΠΕ Γεωπονικού - 3 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού - 1 Θέση ΔΕ Δειγματοληπτών Στο Ρέθυμνο - 3 Θέσεις ΠΕ Κτηνατρικού - 1 Θέση ΔΕ Δειγματοληπτών Στην Αλεξανδρούπολη - 1 Θέση ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Ξάνθη - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Δράμα - 1 Θέση ΠΕ Κτηνιατρικού Στα Γιαννιτσά - 1 Θέση ΠΕ Κτηνιατρικού Στα Ιωάννινα - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Κοζάνη - 1 Θέση ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Λάρισα 4

5 - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού Στην Μυτιλήνη - 2 Θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2008 Iδιωτικός Τομέας ATHENS AIRWAYS S.A. is currently seeking to recruit for the airports of Athens, Alexandroupoli, Mytilini & Thessaloniki: - Airport Station Managers (code: A.S.M.) (APPLICATIONS DEADLINE: 10/11/2008) H εταιρεία κατασκευής εκπαιδευτικού λογισμικού LearnSoft με έδρα στην Ξάνθη, ζητά στελέχη με ένα από τα παρακάτω προσόντα: - Βαθιά γνώση PhotoShop CS και πολυετής εμπειρία χρήσης - Βαθιά γνώση Dramweaver/HTML και πολυετής εμπειρία χρήσης - Πολύ καλή γνώση Windows Vista και Office 2007 σε επίπεδο διδασκαλίας ή άριστη γνώση Windows XP και Office XP / 2003 με δυνατότητες γρήγορης προσαρμογής σε περιβάλλον Vista και Office Η ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΑΕ ζητά για το κατάστημα Κομοτηνής, - Πωλητές - Ταμίες - Αποθηκάριους για μερική ή πλήρη απασχόληση Η Βιοτεχνία Τροφίμων Ροζίνα Τηλέγραφος ζητά: - Οδηγό - Εργάτρια για την παραγωγή Η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ Α.Ε. στην Αλεξανδρούπολη ζητά: - Υπάλληλο - Πωλητή για το τμήμα ανταλλακτικών. Εταιρεία Αθλητικών ειδών ζητά: - Πωλητή/τρια για το κατάστημα της Αλεξανδρούπολης Η εταιρεία Αφοί Ζαφειριάδη στην Κομοτηνή, ζητά: - Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό ή Αυτοματιστή ΤΕΙ ή ΙΕΚ με δίπλωμα οδήγησης και γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 5

6 H SpaceHellas επεκτείνει της δραστηριότητές της και αναζητά για το υποκατάστημα της Κομοτηνής: - Τεχνικούς (ΤΧ) Απαραίτητα προσόντα: - Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής Φορείς Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα τριών (03) Αξιωματικών Ιατρών με τις εξής ειδικότητες : - Γυναικολογίας, (ένας -01) - Παθολογίας, (ένας- 01) - Γενικής Ιατρικής, (ένας -01) Καταληκτική ημερομηνία: Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα, ΔΩΔΕΚΑ (12) Αξιωματικών Λ.Σ. Οικονομικών (Ο) με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. (άνδρες-γυναίκες). Καταληκτική ημερομηνία: Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον γενικό διαγωνισμό για την πρόσληψη γλωσσομαθών νομικών (AD 7) ιταλικής γλώσσας. Καταληκτική ημερομηνία: Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαίκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Καταληκτική ημερομηνία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διορισμό νομικών μελών, αναπληρωτών τεχνικών μελών, ή πρόσθετων τεχνικών μελών ή των αναπληρωτών τους του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Καταληκτική ημερομηνία: Προκήρυξη για τη δημιουργία εφεδρικού πίνακα προσλήψεων με σκοπό την πλήρωση κενής θέσης: Διευθυντή(-ντριας) Ανθρώπινου Δυναμικού της Eurojust Kαταληκτική ημερομηνία: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να επιλεγούν ως μέλη της συμβουλευτικής δομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της ασφάλειας των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν: πανεπιστημιακό τίτλο σε σχετικό επιστημονικό τομέα, κατά 6

7 προτίμηση μεταπτυχιακού επιπέδου, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 10 ετών, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε επιστήμονες από την Ευρώπη και αλλού. Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης από το διαδίκτυο, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και κατάλογο δημοσιεύσεων ως συνημμένα. Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας μέλους στη συμβουλευτική δομή λήγει στις 31 Οκτωβρίου Υποτροφίες Εσωτερικού: -Προικώο βοήθημα από το Μακρυγιάννειο Ίδρυμα σε 25 νεάνιδες καταγόμενες από την Ανατολική Θράκη. Καταληκτική ημερομηνία: Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση-προίκιση 25 νεανίδων με το χρηματικό ποσό των ευρώ σε καθεμιά, κατά προτίμηση ορφανή ή θυγατέρα οικογενείας χαμηλών εισοδημάτων, καταγόμενη εκ γονέων ή πάππων από την Ανατολική Θράκη, άγαμη και ηλικίας 17 ετών και άνω. Όσες επιλεγούν θα πρέπει να παντρευτούν εντός της πενταετίας από την ημερομηνία της αποφάσεως για την οικονομική τους ενίσχυσης. Ανοίγεται λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα στο όνομά τους, κατατίθεται το ποσό και όταν παντρεύονται τους καταβάλλεται μαζί με τους νόμιμους τόκους, διαφορετικά (αν παρέλθει πενταετία και δεν τελεστεί γάμος) επιστρέφεται στο Ίδρυμα. Η πλήρης προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας στην κατηγορία «Υποτροφίες εσωτερικού» Εξωτερικού: -1 υποτροφία από το Σωματείο "Υποτροφίες Μαρία Κάλλας" για τελειοποίηση σπουδών στο Λυρικό Τραγούδι. Υποβολή αιτήσεων: Από 9 Φεβρουαρίου 2009 έως 20 Μαρτίου υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. για μετεκπαίδευση νέων επιστημόνων σε Κέντρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Καταληκτική ημερομηνία: Εκδηλώσεις Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων, 8 και , Αθήνα Το British Council διοργανώνει στην Αθήνα τη Φθινοπωρινή Έκθεση των Βρετανικών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2008 στο Μέγαρο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής). 7

8 Ώρες λειτουργίας: 13:00-20:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εκπρόσωποι από 59 Βρετανικά Πανεπιστήμια θα βρίσκονται στη διάθεση των υποψηφίων φοιτητών για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. "Fulbright Open House", Αθήνα Το Ίδρυμα Fulbright οργανώνει ενημερωτικό πρόγραμμα για τη διεθνή εκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. και τις υποτροφίες Fulbright, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008 στις 2 μ.μ., στo πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών "Κωστής Παλαμάς", Ακαδημίας 48 & Σίνα, Αθήνα. Ειδήσεις Πρoκήρυξη διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών Προκηρύσσεται διαγωvισμός για τηv εισαγωγή στηv Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν τριάντα πέντε (135) σπουδαστώv. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέμεται αvά κατεύθυvση, ως ακoλoύθως: Α. Διoικητικής Δικαιoσύvης, είκοσι επτά (27) και αναλυτικά, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, είκοσι τρεις (23) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Β. Πoλιτικής και Πoιvικής Δικαιoσύvης, εκατόν οκτώ (108) και αvαλυτικά, ογδόντα μία (81) θέσεις δόκιμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ και είκοσι επτά (27) θέσεις δόκιμων παρέδρων εισαγγελίας. Ο διαγωvισμός θα ολοκληρωθεί το βραδύτερο την Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται για μεν τις γραπτές εξετάσεις η Θεσσαλονίκη, για δε τις προφορικές εξετάσεις η Αθήνα. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως και

9 Κανονισμός Υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2100/ Τεύχος Β ο Κανονισμός Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα. Κατάρτιση και Λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Με την απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2075/ του υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ανατίθενται η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα δια βίου μάθησης των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Με την ίδια απόφαση καταρτίζεται Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ το οποίο αφορά τη δια βίου εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, όπως προσδιορίζονται από το ν. 3369/2005, από το οποίο και μόνο είναι δυνατή η απορρόφηση εκπαιδευτών ενηλίκων για τους ακόλουθους φορείς: α) Τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το υπαγόμενο σε αυτήν Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). β) Τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). γ) Τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που εποπτεύονται από φορείς του ΥΠΕΠΘ, καθώς και κάθε άλλο φορέα παροχής σχετικών υπηρεσιών. Από έως οι αιτήσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Από την 1η Νοεμβρίου και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση σε αριστούχους φοιτητές Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση θα παρέχει ο ΟΤΕ σε αριστούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα ο Οργανισμός θα παρέχει δωρεάν conn-x για αριστούχους μέσω της δράσης Δίοδος στους πέντε πρώτους εισαχθέντες σε κάθε τμήμα για το πρώτο έτος και στους πέντε πρώτους φοιτητές κάθε τμήματος κάθε έτους ή εξαμήνου φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος

10 Η προσφορά θα ισχύει μέχρι τις , ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής. Καθορισμός διαδικασίας Πλήρωσης εκατόν πενήντα έξι (156) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2098/ καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης εκατόν πενήντα έξι (156) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και ειδικότερα, ογδόντα (80) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Γραμματέων, τεσσάρων (4) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, εβδομήντα (70) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Γραμματέων και δύο (2) κενών θέσεων, Κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού. Καθορισμός διαδικασίας Ειδικού Διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα (50) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2098/ καθορίζεται η διαδικασία Ειδικού Διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα (50) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων. 21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής Ξεκίνησε με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), επίσημα ο 21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής. Ο 21ος ΠΔΠ τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΟ). Ο φετινός διαγωνισμός θα αναδείξει δύο Εθνικές ομάδες νέων (μαθητές Γυμνασίου), με ξεχωριστά μάλιστα θέματα, διότι η Πατρίδα μας, σκοπεύει να διοργανώσει τη 3η Βαλκανιάδα Πληροφορικής Νέων με τη συμμετοχή χωρών του Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας, (http://www.bsec-organization.org ) Η 3η Βαλκανιάδα Πληροφορικής Νέων θα γίνει στην Κομοτηνή το 2ο 15θήμερο του Ιουλίου 2009 υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών. 10

11 Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής γίνεται μέσω Διαδικτύου και οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν αλλά και να πάρουν κάθε σχετική πληροφορία από τον κόμβο του ΠΔΠ:http://www.pdp.gr Δες την Ψηφιακά Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής , υλοποιεί για τρίτη φορά τη δράση «Δες την Ψηφιακά», επιδοτώντας την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους πρωτεύσαντες πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν με τις Γενικές Εισαγωγικές Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους Η δράση υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από το ΕθνικόΔίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Απευθύνεται στο 25% των επιτυχόντων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε κάθε τμήμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή περίπου σε πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας με τις εισαγωγικές εξετάσεις του Κάθε δικαιούχος φοιτητής θα επιχορηγηθεί από την Κυβέρνηση με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή της επιλογής του, με μέγιστη επιδότηση τα 400 ευρώ. Στην φετινή υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή. Από αυτή τη κατηγορία (3%) καλύπτονται όσοι εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2008, (συνολικά περίπου 800 φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των πρωτευσάντων). Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων τους. Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά τη Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 και ολοκληρώνεται τη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου Προγράμματα Χρηματοδότησης Εθνικά Προγράμματα Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Περιγραφή: Ενίσχυση για την τόνωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δεικτών των μελών του cluster Μικροηλεκτρονικής. Πρόγραμμα: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποδέκτες: * Επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών 11

12 * Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/10/ /12/2008 Όροι και προϋποθέσεις: Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση οι οργανισμοί με τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο των οργανισμών αυτών καλύπτει μία ή περισσότερες από τις κάτωθι δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στους τεχνολογικούς τομείς των Ημιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων : * Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, FPGAs, κ.λπ.) ή υποσυστημάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κ.λπ.). * Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, μονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών μονάδων (modules), τυπωμένων κυκλωμάτων, κ.λπ. * Σχεδίαση ή/και κατασκευή πομποδεκτών για ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνίες. * Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισμού/λογισμικού μεταφοράς δεδομένων, όπως γέφυρες και πύλες δικτύων. * Σχεδίαση ή/και κατασκευή μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋπολογιστών και της κατασκευής τερματικών. * Σχεδίαση ή/και κατασκευή συστημάτων και εξοπλισμού επεξεργασίας πολυμέσων όπως επεξεργαστές και κωδικοποιητές ήχου και video, συστήματα προβολής και μηχανικής όρασης, κ.λπ. * Ανάπτυξη λογισμικού για τη σχεδίαση νανο/μικροηλεκτρονικών και ενσωματωμένων συστημάτων. * Ανάπτυξη λογισμικού για την δικτύωση και έλεγχο ενσωματωμένων συστημάτων. * Ανάπτυξη λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και τερματικές συσκευές. E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους. Αποδέκτες: Μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/11/2008 Τι χρηματοδοτείται: Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται: 1. το ηλεκτρονικό εμπόριο 2. η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ξενάγηση 12

13 3. οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης - πληρόφόρησης 4. λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ. τηλεδιάσκεψη κλπ) Κοινοτικά Προγράμματα Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση (ΠΔΒΜ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2009 Το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση καλύπτει όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Οι κύριες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες: Πανεπιστημιακός χάρτης Erasmus 28 Νοεμβρίου 2008 Comenius, Grundtvig: ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση πρώτη προθεσμία 16 Ιανουαρίου 2009 επόμενες προθεσμίες 30 Απριλίου Σεπτεμβρίου 2009 Comenius: εργασία σε θέσεις βοηθών 30 Ιανουαρίου 2009 Leonardo da Vinci: κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo da Vinci) Erasmus: εντατικά μαθήματα ξένων γλωσσών 6 Φεβρουαρίου 2009 Πρόγραμμα Jean Monnet 13 Φεβρουαρίου 2009 Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: εταιρικές σχέσεις Comenius: Comenius Regio εταιρικές σχέσεις Grundtvig: εργαστήρια 20 Φεβρουαρίου 2009 Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα 27 Φεβρουαρίου 2009 Leonardo da Vinci: πολυμερή σχέδια μεταφοράς καινοτομίας 27 Φεβρουαρίου 2009 Erasmus: εντατικά προγράμματα, κινητικότητα σπουδαστών για σπουδές και περιόδους άσκησης (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού περιόδου άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προσωπικού (διδακτικό έργο και εκπαίδευση προσωπικού) 13 Μαρτίου 2009 Grundtvig: εργασία σε θέσεις βοηθών, σχέδια εθελοντισμού για άτομα άνω των 50 ετών 31 Μαρτίου 2009 Εγκάρσιο πρόγραμμα 31 Μαρτίου 2009 Εγκάρσιο πρόγραμμα: βασική δραστηριότητα 1 επισκέψεις μελέτης 9 Απριλίου

14 Το πλήρες κείμενο της «Γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το ΠΔΒΜ : επικαιροποίηση 2009 Στρατηγικές προτεραιότητες», μαζί με τον «Οδηγό του προγράμματος ΠΔΒΜ» και τα έντυπα αιτήσεων, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του διαδικτύου: Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων εντύπων Ειδήσεις Επιχειρηματικότητας Αύξηση 9,5% στην Ευρώπη των συμβουλευτικών υπηρεσιών Κατά 9,5% αυξήθηκε το συνολικό μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών το 2007, φτάνοντας τα 81 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO), η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από τη Μεγάλη Βρετανία (με ποσοστό 30% και 24% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς αντίστοιχα). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία (11%) και ακολουθεί η Γαλλία (10%). Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ουραγός, με ποσοστό μόλις 0.3% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Στις περισσότερες χώρες αναφέρεται σταθερή αύξηση και οι προσδοκίες για το 2008 είναι υψηλές, παρά τις γενικότερες αρνητικές τάσεις της οικονομίας. Στην Ευρώπη, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρηματικές συμβουλές και την πληροφορική διαμορφώνονται στο 57% του συνολικού κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ ο τομέας των εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) και ο τομέας ανάπτυξης και ολοκλήρωσης συστημάτων στο 20% ο κάθε ένας. Στον τομέα των υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών, οι επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών με την πλέον αυξημένη ζήτηση είναι η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών (43%) και η στρατηγική (30%). Foreign Direct Investment in Japan Short Course on Invest in Japan for senior executives working in EU firms with a strategic interest in establishing a presence in Japan. Target participants are: - managers from industrial companies; - minimum of 5 to 10 years of professional experience in industry - good knowledge of English - be nationals of an EU Member State. 14

15 They must be presented by their employer and be able to guarantee their attendance for the entire programme. The EU-Japan Centre covers all costs directly related to the programme (i.e.conferences, seminars and transportation costs during group field trips). The participant's company is expected to cover the participant's travel costs to and from Japan as well as living expenses in Japan (including accommodation). Further information and application forms can be found on: Deadline: 6 November 2008 Εκδηλώσεις Επιχειρηματικότητας Ημερίδες για το ΕΣΠΑ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου των Δυνητικών Δικαιούχων (της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διοργανώνει ενημερωτικές Ημερίδες με θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ » στις παρακάτω πόλεις: * Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο HOTEL GRAND EGNATIA στις 22 Οκτ 2008 * Ξάνθη, στο ξενοδοχείο HOTEL ELISSO στις 23 Οκτ 2008 * Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο HOTEL ARCADIA στις 24 Οκτ 2008 * Καβάλα, στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΠΑΤΗΣ στις 30 Οκτ 2008 * Δράμα, στο ξενοδοχείο HOTEL ΚΟΥΡΟΣ στις 31 Οκτ

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 16-10-2008

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 16-10-2008 Θέσεις Εργασίας Δημόσιος Τομέας Τακτικό Προσωπικό ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 16-10-2008 1 θέση στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Μεταξάδων Νομού Έβρου 1 θέση ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων μόνιμου προσωπικού Καταληκτική ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Φορητών Υπολογιστών για Πρωτοετείς Φοιτητές

Επιδότηση Φορητών Υπολογιστών για Πρωτοετείς Φοιτητές Σεπτέμβριος-Οκτώβριος Έτος 2008, Τεύχος 5 Άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα Join us Ηλεκτρονικό Περιοδικό Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008 Επιδότηση Φορητών Υπολογιστών για Πρωτοετείς Φοιτητές Επιδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 25-09-2008 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 25-09-2008 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 25-09-2008 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Tακτικό Προσωπικό ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας τακτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών του Ψυχιατρικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ημερίδα: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης. 5 Παρουσίαση του Καινοτόμου Προϊόντος 8 «An Intelligent Qualitative Analysis Database (G&T AIQAD)» 8 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.02. #274 ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.188 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΙ 497 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ 1.685 προσλήψεις σε δήµους, ΕΚΑΒ, υπουργεία και ΕΚΟ µέσα στον Φεβρουάριο Μ έσα στον Φεβρουάριο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και τη λήξη της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω προεκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 91.868 θέσεις για ανέργους σε προγράµµατα απασχόλησης #185 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.05.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #185 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Θέσεις στον ιατρικό και φαρµακευτικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα σελ. 14-15 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 91.868

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.602/14.6.2013 ΦΕΚ τ. Γ, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ

ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.04.2015 #285 ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Τον Μάιο δύο διαγωνισµοί για 900 µόνιµες θέσεις σε εφορίες - ΕΗ Ε τοιµοι είναι δύο διαγωνισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #275. Πού µπορείτε να κάνετε αίτηση σελ. 2-5, 12. Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 προγράµµατα για κατάρτιση και επανένταξη 5. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.02.2015 #275 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η νέα προκήρυξη για 52.818 προσλήψεις σε υπουργεία, δήµους, σχολεία, Ταµεία Σ ε τροχιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Τη διάθεση 380.000 δελτίων κοινωνικού τουρισμού αποφάσισε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας 4 Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : Παν.μιο Ιωαννίνων 6 Διαγωνισμός Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς σταθµούς Γ #143. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 330 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.07.2012 #143 944 ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΙ 4.150 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5.094 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, παιδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194. ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί για 355 µονίµους στο ηµόσιο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 23.07.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #194 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ευκαιρίες για τεχνικούς και διοικητικούς στο ΝΑΤΟ σελ. 14-15 ΛΙΜΕΝΙΚΟ: 80, ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΩΝ: 160, ΝΣΚ: 15, ΕΣ : 100 Ερχονται 4 γραπτοί διαγωνισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού #225 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 25.02.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #225 279 EΦΟΡΙΑΚΟΙ, 180 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ, 942 ΦΥΛΑΚΕΣ, 204 ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, 13 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1.618 µόνιµοι και εποχικοί στα υπουργεία Οικονοµικών και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ-

Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΕΥΧΟΣ. 35 09 01 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Δέκα επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις για Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσμοί Άρθρο 1 Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα