Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Δημιουργώ με το Animoto ένα μήνυμα στην Ιστορία Παπαχρήστου Μαρία 1, Κοκκίνου Ελένη 2 1 Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Ιδ. Γενικό Λύκειο 2 Καθηγήτρια Φυσικός - Πληροφορικός, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, Ιδ. Γενικό Λύκειο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο κύριο μέλημα του εκπαιδευτικού είναι η παροχή γνώσεων στους μαθητές και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους με τρόπο δημιουργικό. Η ανάγκη να πετύχει ο εκπαιδευτικός το μέγιστο αποτέλεσμα σε ό, τι αφορά τους συγκεκριμένους στόχους τον ωθεί να ανακαλύπτει νέες διδακτικές μεθόδους και πρωτότυπες εκπαιδευτικές φόρμες για το μάθημά του. Παρόλες τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στο σημερινό σχολικό περιβάλλον, όπου ακολουθούνται ακόμη παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, ο εμπνευσμένος εκπαιδευτικός λειτουργεί δημιουργικά για τον ίδιο και παροθητικά για τους μαθητές του. Με βάση αυτές τις αρχές επιλέξαμε για την εισήγησή μας το μάθημα της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου ( ), μάθημα Γενικής Παιδείας της Β Λυκείου: ένα μάθημα γενικής παιδείας αποτελεί πρόκληση για τον διδάσκοντα και ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας, που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τμήμα της Θετικής Κατεύθυνσης του σχολείου μας, βασίζεται στη χρήση του animoto, ένα από τα πιο γνωστά εργαλεία Web 2.0. Για τη χρήση του απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο και με το εργαλείο αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε videο με πρωτότυπα εφέ. Οι μαθητές δούλεψαν ομαδο-συνεργατικά, με συγκεκριμένο θέμα που αφορά στη διδακτέα ύλη της Ιστορίας και με ορισμένη στοχοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η απόλυτη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος και οι μαθητές εμπέδωσαν γνώσεις με πιο άμεσο και δημιουργικό τρόπο. Τελικά, αποδείχθηκε ότι με ένα σύγχρονο και εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας μαθητές και εκπαιδευτικοί βιώνουν με τον καλύτερο τρόπο την αξία της ουσιαστικής Παιδείας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ιστορία Β Λυκείου, Animoto, εργαλεία Web 2.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Β Λυκείου, Γενικής Παιδείας αποτελεί μία «πρόκληση» για το εκπαιδευτικό και μία «δύσκολη υπόθεση» για τους μαθητές της Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ο εκπαιδευτικός, καθοδηγούμενος από τις οδηγίες και τους σκοπούς διδασκαλίας του μαθήματος, όπως αυτοί καθορίζονται από το Υπουργείου Παιδείας, επιθυμεί (ή είναι υποχρεωμένος) να δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες μέσα στην τάξη για ανάπτυξη [276]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ διαδικασιών επεξεργασίας και όχι απλής καταγραφής στη μνήμη των πληροφοριακών δεδομένων της διδασκαλίας. (Ματσαγγούρας Η., 2000). Συγκεκριμένα, σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, ). Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να μάθει στο μαθητή, εφαρμόζοντας τις καταλληλότερες μεθόδους διδασκαλίας, πρώτον πως η ιστορική εξέλιξη οφείλεται σε ποικίλες συνιστώσες και δεύτερον ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος. Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο μερικούς από τους στόχους που πρέπει οι μαθητές να πετύχουν είναι : Να εμβαθύνουν στα γεγονότα και να κατανοήσουν την πολυμορφία και τη διαπλοκή των αιτιακών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Να συνδέουν και να συσχετίζουν με τρόπο τεκμηριωμένο γεγονότα, περιόδους, ιδέες διαφόρων εποχών και τόπων. Να συνθέτουν και να παρουσιάζουν με τρόπο ολοκληρωμένο και διεξοδικό ιστορικά θέματα. Να αναλύουν λογικά πληροφορίες και να τις αξιοποιούν για τη βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος. Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών ανάλογα με το είδος τους και την εποχή στην οποία αναφέρονται. (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, ) Βέβαια, οι μαθητές της Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ένα μάθημα, το οποίο αντικειμενικά δεν τους εξασφαλίζει τις γνώσεις ή τις δεξιότητες για να πετύχουν την πολυπόθητη πρόσβαση σε κάποιο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Για τη διασφάλιση μίας «υγιούς» τάξης, που στηρίζεται στην απαραίτητη και τυπική (έστω) συμμετοχή των μαθητών στη διάρκεια του μαθήματος έγινε αντιληπτό ότι η χρήση των σύγχρονων μέσων κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας, όπως ο διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, η προβολή βίντεο κτλ., δεν είναι πάντοτε από μόνη της επαρκής για να καλύψει σε κάθε περίπτωση όλα τα προβλήματα που αφορούν το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών, το χρόνο που αφιερώνουν για τη μελέτη του μαθήματος, τη διάθεση για συμμετοχή τους στο μάθημα κατά τη διάρκεια του κατευθυνόμενου διαλόγου, ακόμη και της επίδοσής τους. (Παπαχρήστου-Κοκκίνου, 2013). Η «πρόκληση» λοιπόν για ένα μάθημα Ιστορίας, που θα καταστεί - για μαθητές και εκπαιδευτικούς - ενδιαφέρον και ουσιαστικό, αποδοτικό και ουσιώδες, που θα διατηρεί την «ποιότητά» του και που θα αναπτύσσει τη θετική στάση για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν αρκετά μεγάλη για να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος και η μορφή της διδασκαλίας του μαθήματος. Ειδικότερα, από τη συνεργασία μεταξύ της φιλολόγου του Λυκείου και της καθηγήτριας της Πληροφορικής ανέκυψε ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας και προσέγγισης τους διδακτικού αντικειμένου, η πρακτική του Animoto (Σχήμα 1). Εφαρμόστηκε πιλοτικά με τους μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης της Β Λυκείου στην ενότητα 8 του σχολικού βιβλίου: «Το Φράγκικο κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών» του 1 ου κεφαλαίου: «Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν ( )». Θεωρήθηκε ότι μπορεί δραστικά με αυτόν τον τρόπο να αναστραφεί το [277]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «αρνητικό κλίμα» στη διδασκαλία της Ιστορίας, προωθηθεί η συμμετοχή των μαθητών και να ενταθεί η προσπάθεια για μάθηση. Σχήμα 1: Eισαγωγή εργασίας από το animoto των μαθητών. Οι αιτίες που δικαιολογούν την απόφαση για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου διδασκαλίας μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: Οι αυξανόμενες ανάγκες κοινωνικοποίησης (η ομαδοσυνεργατική μάθηση αναπτύσσει αποτελεσματικά και δεξιότητες και στάσεις επικοινωνίας και συνεργασίας). Οι δηµογραφικές αλλαγές (η ομαδοκεντρική διδασκαλία προσφέρει άριστο πλαίσιο, για να μπορέσει το σχολείο να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη ατόμων διαφορετικής προέλευσης και διαφορετικών δυνατοτήτων, και να αμβλύνει τις ανταγωνιστικές και απορριπτικές στάσεις και πρακτικές). Οι διδακτικοί λόγοι (στην ομαδοσυνεργατική τάξη οι μαθητές μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να μαθαίνουν, γεγονός που περιορίζει δραστικά τα προβλήματα συμπεριφοράς). Οι ψυχολογικοί λόγοι (η μάθηση ουσιαστικοποιείται μέσα από τη συλλογική δράση και τη συστηματική ανάλυση της άμεσης, βιωματικής εμπειρίας). Η ανταγωνιστικότητα του παραδοσιακού σχολείου (το παραδοσιακό σχολείο θεωρεί τη μάθηση ατομική υπόθεση). (Παπαχρήστου - Κοκκίνου, 2013). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Η οργάνωση του συγκεκριμένου μοντέλου διδασκαλίας έγινε έπειτα από συνεργασία μεταξύ των δύο καθηγητριών του Λυκείου, της φιλολόγου και της Πληροφορικής. Στο νέο αυτό διδακτικό μοντέλο έγινε συνδυασμός: πρώτον της «παραδοσιακής» μεθόδου διδασκαλίας, δηλαδή η εισαγωγή στο διδακτικό αντικείμενο και η στοχοθεσία της ενότητας, ο Καταιγισμός Ιδεών για το υπό ανάλυση θέµα και η εξασφάλιση της συναίνεσης και του ενδιαφέροντος των μαθητών. Επιπλέον, επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών για δημιουργική ενεργοποίηση της μάθησης και για περισσότερο ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό θεωρήσαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε ένα καλό συγκινησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από την αλληλουποστήριξη μαθητών και καθηγητών και την αξιοποίηση της δημιουργικότητας των [278]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μαθητών. (Πολέμη-Τοδούλου Μ, 2013). Δεύτερον, της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, δηλαδή α) του Εκπαιδευτικού Λογισµικού, β) της μεθόδου της ιστοεξερεύνησης και γ) του κειμενογράφου. (Σιακοβέλη Π, 2009). Αρχικά έγινε μία συγκέντρωση του τμήματος από τις καθηγήτριες με σκοπό να ενημερώσουν τους μαθητές για τη νέα αυτή διδακτική πρόταση και για τον τρόπο που θα έπρεπε να δουλέψουν. Πέρα από τους κύριους και βασικούς στόχους που προαναφέρθηκαν (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας), ειδικότεροι στόχοι του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου ήταν να μπορέσουν οι μαθητές: α) να ξεχωρίσουν τις αιτίες από τις αφορμές των ιστορικών γεγονότων β) να αντλήσουν τέτοιες πληροφορίες για τα ιστορικά πρόσωπα, που να δικαιολογούν την έντονη προσωπικότητά τους και τον καθοριστικό τους ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων γ) να ξεχωρίζουν το καθαρά ιστορικό γεγονός από τυχόν σχόλια ή δευτερεύοντες λεπτομέρειες που αναφέρονται στο βιβλίο δ) να ξεδιαλύνουν ιστορικές ενέργειες μέσα από την επεξεργασία των πηγών ε) να «πάρουν θέση» απέναντι σε ιστορικά πρόσωπα και ενέργειες και να κατανοήσουν ότι τελικά η ιστορική αλήθεια μπορεί να αλλάξει και να διαβληθεί, ανάλογα με την οπτική γωνία εκείνου που παρουσιάζει το γεγονός. Έτσι, οι μαθητές, έχοντας ως βάση το σχολικό βιβλίο θα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα νέο δικό τους πολυτροπικό «κείμενο», που θα προέκυπτε μέσα από την προσωπική ιστορική έρευνα. Για το συγκεκριμένο σενάριο χρειάστηκαν τέσσερις διδακτικές ώρες. 1 η διδακτική ώρα: αρχικά η φιλόλογος παρουσίασε το μάθημα στους μαθητές και τα θέματα που θα τους απασχολούσαν στις επιμέρους ομάδες. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του μαθήματος (παρουσίαση σε Power Point) στον διαδραστικό πίνακα, εκπόνηση σχεδιαγράμματος, χρήση πλαγιότιτλων και δόθηκαν συμπληρωματικές ερωτήσεις για την ολοκληρωμένη κατανόηση του μαθήματος. 2 η διδακτική ώρα: οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων έπρεπε να ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα του κεφαλαίου. Ως αφόρμηση για τις εργασίες δόθηκαν από την καθηγήτρια (φιλόλογο) συγκεκριμένες ερωτήσεις με τις απαραίτητες οδηγίες για την πορεία της εργασίας. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στις ερωτήσεις της κάθε ομάδας. Τα θέματα ερωτήσεις ανά ομάδα έχουν ως εξής: 1 η ομάδα: Πώς είδαν οι Δυτικοί την αυτοκρατορική στέψη του Καρόλου; Να λάβετε υπόψη σας το περιεχόμενο του κεφαλαίου και τα δύο παραθέματα. Οδηγίες που δόθηκαν: οι μαθητές αρχικά έπρεπε να κάνουν μία παρουσίαση του θέματος (με μορφή ppt) βασισμένοι στα ιστορικά δεδομένα και έπειτα να κατασκευάσουν ένα animoto όπου θα παρουσίαζαν με θετική οπτική τη στέψη του Καρλομάγνου από τη μεριά των Δυτικών. 2 η ομάδα: Πώς είδαν οι Βυζαντινοί την αυτοκρατορική στέψη του Καρόλου; Να λάβετε υπόψη σας το περιεχόμενο του κεφαλαίου και τα δύο παραθέματα. Οδηγίες που δόθηκαν: οι μαθητές αρχικά έπρεπε να κάνουν μία παρουσίαση του θέματος (με μορφή ppt) βασισμένοι στα ιστορικά δεδομένα και έπειτα να κατασκευάσουν ένα animoto όπου θα παρουσίαζαν την αρνητική θέση που διατύπωσε η βυζαντινή αυτοκρατορία για τη στέψη του Καρλομάγνου. Οι μαθητές [279]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» είχαν τη δυνατότητα προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο έργο να προβούν σε οποιαδήποτε ιστοεξερεύνηση. Ομάδα 3 η : Πώς εκδηλώθηκε η παρακμή στο φράγκικο κράτος των Μεροβιγγείων; Οδηγίες που δόθηκαν: Αφού παρουσιάσετε με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και άλλες ιστορικές πηγές (ύστερα από ιστοεξερεύνηση) την παρακμή του φράγκικου κράτους να οπτικοποιήσετε με ένα animoto την παρουσίασή σας. Ομάδα 4 η : Πώς ενίσχυσε ο Καρλομάγνος τη συνοχή του κράτους του; Οδηγίες που δόθηκαν: Να δημιουργήσετε ένα animoto με βάση τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου (σελ. 29) και αυτές που υπάρχουν στην ιστοσελίδα en.wikipedia.org/wiki/charlemagne και στην ενότητα «Church reforms». Να διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα «administration» και αφού κάνετε μία παρουσίαση για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Καρλομάγνου, να δημιουργήσετε ένα animoto, όπου θα παρουσιάζετε τη χρησιμότητά του. Ομάδα 5 η : Τι γνωρίζετε για τη συνθήκη του Βερντέν; Ποια γεγονότα οδήγησαν σε αυτήν; Οδηγίες που δόθηκαν: Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα και την ελληνική Βικιπαιδεία, να αντλήσετε πληροφορίες για τη συνθήκη του Βερντέν και α) αφού γίνει η παρουσίασή της (ppt) με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις β) να την παρουσιάσετε (αίτια και όροι της συνθήκης) με ένα animoto. 3 η και 4 η διδακτική ώρα: Οι μαθητές εργάστηκαν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου για την εκπόνηση των εργασιών τους. Εκεί τους δόθηκε ενημερωτικό υλικό για το animoto (σχήμα 2) και παράλληλα η καθηγήτρια πληροφορικής έκανε εισήγηση για το πώς μπορούν να κατασκευάσουν το animoto. Η μία ώρα θεωρείται επαρκής για τη διδασκαλία του Animoto. Σχήμα 2 : Εργασίες των μαθητών στην αίθουσα των υπολογιστών του σχολείου. Βασικό στοιχείο για την ομαλή συνεργασία και τη γρήγορη εκπόνηση των εργασιών ήταν ότι οι μαθητές ήδη δούλευαν με τον ομαδο-συνεργατικό τρόπο στο μάθημα των ερευνητικών εργασιών (project). Επιπλέον, έχοντας υπόψη τους το κεφάλαιο της Έκφρασης - Έκθεσης για την Είδηση και το Σχόλιο στην Είδηση κατανόησαν το σκοπό της εργασίας σχέση με την διαφορετική οπτική που έπρεπε να έχουν απέναντι σε ιστορικά πρόσωπα κα γεγονότα και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι μαθητές αξιολογούνταν διαρθρωτικά και συνολικά (Βέτσιος Ελ & Κολίτση Φ, 2013), δηλαδή από τη γενικότερη συμπεριφορά τους στο πλαίσιο της ομάδας τους, από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν ατομικά ή ως μέλη της ομάδας τους για την επίτευξη των στόχων κατά τη διάρκεια της [280]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ εκπόνησης των εργασιών και ως προς το τελικό έργο, αλλά και από το φύλλο αξιολόγησης που είχαν να απαντήσουν και το οποίο έλεγχε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης. Στην όλη διαδικασία ο εκπαιδευτικός καταγράφει σημειώσεις και παρατηρήσεις, ενώ υποβοηθά τους μαθητές να ασκηθούν σε μορφές αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, γίνεται ετερο-αξιολόγηση, οπότε οι μαθητές αξιολογούν τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων. Στο τέλος γίνεται αξιολόγηση της διαδικασίας με σχετικό φύλλο εργασίας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε μέσα στην τάξη από την καθηγήτρια της ιστορίας μαζί με τους μαθητές που συμμετείχαν στο πιλοτικό αυτό παιδαγωγικό σενάριο διδασκαλίας με animoto, ενώ η μαθηματική επεξεργασία και απεικόνιση των αποτελεσμάτων έγιναν από την καθηγήτρια της Πληροφορικής. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε να είναι κλειστού τύπου προκειμένου να διευκολύνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Bell, 1997) και οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ανάλυση και στην ερμηνεία (Howard & Sharp, 1996). Σχήμα 3: Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους μαθητές Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη δυο βασικούς άξονες: την πρακτική εφαρμογή και την εκπλήρωση των γνωστικών στόχων. Εκτενέστερα, ο πρώτος στόχος σχετίζεται με πρακτικά θέματα της χρήσης του animoto όπως το κατά πόσο οι μαθητές δυσκολεύτηκαν ή όχι να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν το animoto ως εργαλείο (ερώτηση 2), αν θεώρησαν καινοτόμα αυτού του είδους τη [281]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» διδασκαλία (ερώτηση 1), αν αποτελεί αυτή η μέθοδος πρακτικό τρόπο διδασκαλίας (ερώτηση 4) ή αν τελικά η χρήση των ΤΠΕ είναι χρήσιμη και εποικοδομητική στη διδασκαλία της Ιστορίας στη Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση (ερώτηση 9). Οι υπόλοιπες ερωτήσεις διερευνούν το δεύτερο άξονα που σχετίζεται με την επίτευξη των μαθησιακών/γνωστικών στόχων του μαθήματος. Ειδικότερα, οι μαθητές που συμμετείχαν ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι κατάλαβαν το μάθημα πιο εύκολα (ερώτηση 3), αν προκάλεσε το ενδιαφέρον τους (ερώτηση 5), αν κατάφεραν να διακρίνουν το βασικό ιστορικό γεγονός (ερώτηση 6), να το εξετάσουν από διαφορετικές σκοπιές (ερώτηση 8) και τελικά να τοποθετηθούν αναπτύσσοντας δική τους άποψη για το ιστορικό αυτό γεγονός (ερώτηση 7). ΤΟ ANIMOTO ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ To animoto ανήκει στα γνωστά πλέον, στους περισσότερους εκπαιδευτικούς, εργαλεία Web 2.0. Είναι ένα on-line εργαλείο (απαιτείται δηλαδή σύνδεση με το διαδίκτυο) με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε καταπληκτικά σε εφέ videο. Η εκμάθηση και η χρήση του είναι ιδιαίτερα εύκολη στους μαθητές. Η σύνθεση του βίντεο μπορεί να γίνει από εικόνες, μουσική επιλογής του μαθητή και κείμενο (τίτλους, υπότιτλους) συνδυάζοντάς τα με εντυπωσιακά εφέ. Το animoto αναλαμβάνει τη σύνθεση του βίντεο που μοιάζει εκπληκτικά με διαφήμιση ή trailer ταινίας, αφού η εναλλαγή των εικόνων συντονίζεται με το ρυθμό της μουσικής που έχει επιλεγεί. Το παραγόμενο αποτέλεσμα μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά, να δημοσιευτεί στο YouTube, στο Facebook, κλπ. (Μιχαηλίδης Ν, 2013) Προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό πληκτρολογείται τη διεύθυνση και στη συνέχεια πατάτε Sign Up, προκειμένου να δημιουργήσετε λογαριασμό. Αν είστε κάτοχος λογαριασμού facebook, μπορείτε να κάνετε Sign Up και μέσω αυτού του λογαριασμού. Για κάθε επόμενη είσοδο απλά πατάτε Log In, αρκεί να θυμάστε το κωδικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Η δημιουργία των animoto έγινε χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές επιλογές θεμάτων εναλλαγής των εικόνων και των κειμένων, αλλά χρησιμοποιώντας τη δωρεάν έκδοση του προγράμματος. Επιλέγοντας πρώτα το θέμα, στη συνέχεια είναι εύκολη η επιλογή και η προσθήκη εικόνων (upload) όπως και η προσθήκη κειμένων σαν υπότιτλοι στην κάθε εικόνα. Σαν λογισμικό είναι ιδιαίτερα φιλικό σε κάθε χρήστη και η εκμάθησή του είναι ιδιαίτερα εύκολη ακόμα και για αρχάριους χρήστες όπως φαίνεται και στο σχήμα 4. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να επενδύσει το διαφημιστικό αυτό τρέιλερ με μουσική επιλογής του. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν μουσική από το YouTube την οποία στη συνέχεια μετέτρεψαν σε mp3 και την αποθήκευσαν μέσω online μετατροπέα από YouTube σε mp3 converter (http://www.youtube-mp3.org/gr). Το αρχείο αυτό το πρόσθεσαν στη συνέχεια στο τρέιλερ που είχαν ετοιμάσει. [282]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σχήμα 4: Περιβάλλον εργασίας του Animoto ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μετά το τέλος των εργασιών στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην τάξη. Η γενική αίσθηση από όλη τη διαδικασία ήταν ότι: α) κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών όλοι οι μαθητές παρακινήθηκαν να συμμετέχουν στην εκπόνησή τους. Μάλιστα, κάθε ομάδα λειτούργησε άψογα καθώς ο συντονιστής της ομάδας είχε δώσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα σε κάθε μέλος, με αποτέλεσμα ακόμα και θεωρητικά «αδύναμοι» μαθητές, που συνήθως είχαν μηδενική συμμετοχή στη διάρκεια του μαθήματος, τώρα είχαν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. β) Παρατηρήθηκε ένα ευχάριστο κλίμα τόσο στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των εργασιών οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνομιλούν, να διαφωνούν, να συνδιαλέγονται και τελικά να συμφωνούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μπορούσαν να συνομιλούν άμεσα με τις καθηγήτριες, να εκφράζουν απορίες, να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές άμεσα ή έμμεσα μπόρεσαν να δείξουν και να εκφράσουν τη δυναμική της ομάδας τους και να την αξιοποιήσουν παραγωγικά και ουσιαστικά. γ) Το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και κυρίως για την εκπόνηση των εργασιών προέκυψε και από τον τρόπο που τους έδινε το animoto να παρουσιάσουν το θέμα τους: δηλαδή, ήταν ένας συνδυασμός εικόνας και ήχου, που κατά την κρίση των μαθητών (χωρίς κανέναν περιορισμό) θα απέδιδε καλύτερα την ύλη της ιστορίας, που έπρεπε να καλύψουν. Η ιδέα του «μηνύματος» στην ιστορία προέτρεψε τους μαθητές να φανούν εφευρετικοί, να εκφράσουν το χιούμορ τους (σχήμα 5 αριστερά) και να συνταχθούν με πολιτικές απόψεις (σχήμα 5 δεξιά). [283]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχήμα 5: Ο παραλληλισμός του Καρλομάγνου με ήρωα σύγχρονου κόμικ (αριστερά). Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Καρλομάγνου (απόσπασμα από την εργασία μαθητών δεξιά) δ) εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι για να μπορέσουν οι μαθητές να καλύψουν την ύλη των θεμάτων τους μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο χρησιμοποίησαν στο animoto χάρτες (σχήμα 6), σχήματα, εικόνες, αλλά και διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, όπως (ρητορικές) ερωτήσεις, λογοπαίγνια κτλ. Σχήμα 6: Η χρήση χαρτών στο animoto. Σε ό, τι αφορά τους γενικούς και ειδικότερους στόχους που είχαν τεθεί για τη διδασκαλία του μαθήματος: α) Οι μαθητές απέκτησαν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για την ενότητα, δηλαδή για τα ιστορικά πρόσωπα (σχήμα 7), τις ενέργειές τους και τα ιστορικά γεγονότα. Σχήμα 7: Πληροφορίες για ιστορικό πρόσωπο που ενέταξαν οι μαθητές στην παρουσίασή τους. β) Η χρήση των πολλαπλών πηγών τους εισήγαγε τους μαθητές στη διαδικασία της ανάλυσης και αξιολόγησης των διαφορετικών οπτικών με τις οποίες προσεγγίζονται και ερμηνεύονται τα ιστορικά γεγονότα από ιστορικούς και μελετητές γ) Η παρουσίαση του θέματος μέσα από την εφαρμογή του animoto, όπου έπρεπε μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προβάλουν την πληροφορία, έδωσε τη [284]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ δυνατότητα στους μαθητές να ξεχωρίσουν την ουσιαστική πληροφορία ή να καταλήξουν σε συμπεράσματα με σαφή και ξεκάθαρο χαρακτήρα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους 18 μαθητές της Θετικής Κατεύθυνσης στους οποίους πραγματοποιήθηκε πιλοτικά αυτή η διδασκαλία. Το δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο όπως προβλέπει η χρήση ερωτηματολογίων (Παπαδόπουλος Σ, 2005), αλλά αυτός ήταν ο αριθμός των μαθητών που εφαρμόστηκε. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα φαίνονται στο γράφημα του σχήματος 8. Σχήμα 8: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα θα τις εξετάσουμε ανά στόχο. Στην ερώτηση 1, σχετικά με το αν οι μαθητές θεώρησαν πρωτότυπη την ιδέα χρήσης του animoto το σύνολο απάντησε θετικά, χωρίς να υπάρξει καμία αρνητική απάντηση. Επίσης στην ερώτηση 2 που εξεταζόταν ο βαθμός δυσκολίας εκμάθησης και χρήσης του, το σύνολο των μαθητών απάντησαν ότι δυσκολεύτηκαν λίγο στην αρχή, ενώ μόνο 3 αποκρίθηκαν ότι ο βαθμός δυσκολίας ήταν μέτριος. Οι 3 αυτοί μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και δεν εντυπωσιάζονται από αυτήν. (Σχήμα 9) Σχήμα 9: Αποτελέσματα ερωτήσεων 1 και 2. Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις (4, 5 και 9) που ανήκουν στον ίδιο άξονα διερεύνησης ρωτούσαν τους μαθητές αν θεώρησαν αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας πρακτικό και αν προτείνουν αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας ως καλύτερο για την Τεχνολογική και Θετική κατεύθυνση ιδιαίτερα. Στο σχολείο μας η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενθαρρύνεται. Έτσι η διεύθυνση του σχολείου έχει εγκαταστήσει διαδραστικούς πίνακες και σύνδεση με το διαδίκτυο σε όλες τις αίθουσες και γενικά διευκολύνεται και η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στην αίθουσα της Πληροφορικής. Για τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε από το σύνολο των μαθητών (πλην ενός) πρακτικός ο τρόπος αυτός διδασκαλίας. Οι περισσότεροι μαθητές θεώρησαν ότι αυτή [285]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» η διδακτική προσέγγιση βελτίωσε το ενδιαφέρον τους για την ιστορία, ενώ τα ποσοστά από την ερώτηση 9 που φαίνονται στο σχήμα 10 είναι πολύ ενθαρρυντικά για να συνεχιστεί η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ιστορίας στις κατευθύνσεις που θεωρείται γενικής παιδείας. Σχήμα 10: Αποτελέσματα ερωτήσεων 4, 5 και 9. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις που αφορούν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Στην ερώτηση 3 οι μαθητές απάντησαν σχετικά με το αν τους βοήθησε η χρήση του animoto στην κατανόηση και εκμάθηση της ιστορίας. Οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν μέτρια και μετά πολύ. Μετά από συζήτηση οι μαθητές ανέφεραν ότι κατάφεραν να κατανοήσουν την ενότητα αυτή της ιστορίας καλύτερα αλλά το animoto δεν λειτούργησε ως αποκλειστικό εργαλείο εκμάθησης. Το animoto υπήρξε όμως εφαλτήρια δύναμη για να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και να την εξετάσουν και από διαφορετικές σκοπιές όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ερώτησης 8 που παρουσιάζονται στο σχήμα 11. Σχήμα 11: Αποτελέσματα ερωτήσεων 3 και 8 Τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 6 και 7 αναδεικνύουν ότι οι μαθητές, με τη βοήθεια πάντα της εκπαιδευτικού της ιστορίας, μπόρεσαν να διαχωρίσουν τα [286]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ γεγονότα από τα σχόλια του βιβλίου. Σε αυτό συντέλεσε ότι για τη δημιουργία του animoto έπρεπε να επικεντρωθούν και εστιάσουν στα γεγονότα λόγω του περιορισμένου χρόνου του τρέιλερ. Τελικά όλοι κατάφεραν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μελέτη του ιστορικού γεγονότος, διαμορφώνοντας τελικά ιδία άποψη. Σχήμα 12: Αποτελέσματα ερωτήσεων 6 και 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι σαφές ότι η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της ιστορίας προσέφερε ένα νέο τρόπο προσέγγισης του διδακτικού υλικού τόσο για τους μαθητές όσο και για τον εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού μοντέλου με τη χρήση του animoto είναι τα ακόλουθα: ΣΕ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Το νέο αυτό εργαλείο υποστήριξε τη δημιουργικότητά τους και καλλιέργησε την αισθητική τους αντίληψη. Οι μαθητές προσέγγισαν πολύπλευρα την ιστορική γνώση: μέσα από την κατασκευή του animoto όχι μόνο εμπέδωσαν την ιστορική γνώση, αλλά παρουσίασαν τη συνοχή της. Οι μαθητές με τη χρήση του animoto και μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης διέγειραν διαφορετικές διαδικασίες μνήμης, προκειμένου να μάθουν την ύλη τους,. Οι μαθητές μπόρεσαν να ερευνήσουν πηγές που βρήκαν μέσα από το διαδίκτυο και να συνθέσουν δεδομένα. Αυτό τους έδινε τη συνεχή αίσθηση ότι ελέγχουν τη μαθησιακή διαδικασία και επομένως τη βεβαιότητα ότι εμπεδώνουν επαρκώς την ύλη του μαθήματος για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός διαγωνίσματος. Οι μαθητές κατέφυγαν σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του υλικού τους, γεγονός που υπαγορευόταν και από τις πληροφορίες που είχαν αν διαχειριστούν, αλλά και από τις δεξιότητες που έπρεπε να αναπτύξουν. (Νικολαΐδου Σ & Γιακουμάτου Τ, 2001) Ανταποκρίθηκε στις μαθησιακές ανάγκες τόσο των προηγμένων μαθητών όσο και των πιο αδύναμων, αφού αυτός ο τρόπος διδασκαλίας δημιουργεί το πλαίσιο για άμεση στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες (Ματσαγγούρας Η. 2011). Οι μαθητές βελτίωσαν έμπρακτα τις επιδόσεις τους στο μάθημα και κατανόησαν ότι την επιτυχία αυτή την κατέκτησαν οι ίδιοι όχι τυχαία, αλλά επειδή ακολούθησαν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και μάθησης. [287]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας ενίσχυσε τη συνοχή της τάξης, μείωσε προβλήματα πειθαρχίας κάποιων μαθητών ή παραβατικής συμπεριφοράς τους. Τέλος, η συνεργασία μαθητών και καθηγητών οδήγησε στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος επικοινωνίας μεταξύ τους που επέδρασε θετικά και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. ΣΕ Ο, ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: θετικοποιεί τα συναισθήματά τους για το μάθημα και αποτελούν οι ίδιοι θετικό παράδειγμα για τους μαθητές τους ότι ζουν τη γνώση ως μία ευχάριστη διαδικασία που συμβάλλει στην αυτοπραγμάτωσή τους (Ματσαγγούρας Η. 2011) τους βοηθά να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους, να ανανεώνουν συνεχώς το μάθημά τους και να δημιουργούν συνθήκες έμπνευσης για άλλες εναλλακτικές δραστηριότητες. καλλιεργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ένα φιλικό κλίμα μέσα στην τάξη, γεγονός που έχει αντίκτυπο και σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί αφορμή για συνεργασία με συναδέλφους, ακόμα και διαφορετικών ειδικοτήτων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βέτσιος Ελ και Κολίτση Φ, (2013). Ο μικρασιατικός πόλεμος ( ) μέσα από τον τύπο της εποχής», 7 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Σύρος. Ματσαγγούρας Η (2000). ιήµερο Επιστηµονικό Συµπόσιο: «Η εφαρµογή της οµαδοκεντρικής διδασκαλίας-τάσεις και εφαρµογές» με θέμα Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «για Ποιους», Θεσσαλονίκη, 8-9 εκεμβρίου Ματσαγγούρας Η (2011). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, εκδόσεις Gutenberg. Μιχαηλίδης Ν (2013). Δημιουργήστε εντυπωσιακές παρουσιάσεις με το Animoto, Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2013 από τη διεύθυνση Νικολαΐδου Σ και Γιακουμάτου Τ (2001), Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος Παπαδόπουλος Σ (2005). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Συλλογή και Δειγματοληψία, Ανακτήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2014 από τη διεύθυνση utopia.duth.gr/~spapado/statistics-ii/chapter12_gr.ppt Παπαχρήστου Μ και Κοκκίνου Ε (2013). Συνδυάζω και συνθέτω στην Ιστορία»: μια «εναλλακτική» αξιοποίηση του σχολικού βιβλίου και των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της Ιστορίας. 7 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Σύρος. Πολέμη Μ και Τοδούλου (2013). Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική ομάδα, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Δ, Θέματα Αξιοποίησης της Ομάδας στην σχολική τάξη (2013). Ανακτήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Σιακοβέλη Π (2009). Εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. [288]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας, Αθήνα: Gutenberg. Howard, K. & Sharp, J. (1996). Η επιστημονική μελέτη, Αθήνα: Gutenber [289]

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης

Ετικέτα Ποιότητας. Διαδικασία υποβολής. Διαδικασία αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης Ετικέτα Ποιότητας Διαδικασία υποβολής Ο συντονιστής του προγράμματος εκτιμά τη χρονική στιγμή που θεωρεί ότι το έργο έχει φτάσει σε ικανοποιητικό στάδιο υλοποίησης, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής»

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» Αντωνιάδου Α. Μαρία Δασκάλα, 1 ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου marantoniadou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα