50% Περιοχές υπό Κινδύνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "50% Περιοχές υπό Κινδύνου"

Transcript

1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: Θέση και Άποψη της ΕΗ Ανανεώσιµες ρ. ΑναστάσιοςΓκαρής ιευθύνων Σύµβουλος Ναύπλιο, 14 εκεµβρίου 2007 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1

2 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ελληνική Αγορά ΑΠΕ ΕΗ Ανανεώσιµες 2

3 Τα ρυπογόνα παράγωγα της ενέργειας ευθύνονται για πιθανές επιζήµιες συνέπειες στην καθηµερινή µας ζωή Ο πάγος στους πόλους ελαττώνεται Η θερµοκρασία αυξάνεται Το πόσιµο νερό µειώνεται 125% 100% 125 % 100 % O H H Σήµερα 51 % 50% Περιοχές υπό Κινδύνου Πολύ Ξηρές Περιοχές Ξηρές Περιοχές Πριν από 10 χρόνια, το εµβαδόν τουβπολικούπάγουήταν περίπου 6,5 εκατ. τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η εικόνα δείχνει την µείωσητουστα 5,0 εκατ. τετραγωνικά χιλιόµετρα τον Ιούλιο Ηµίξηρες Περιοχές Πηγή: ENERCON Παρελθόν Παρόν Έτη Μέλλον Τοήµισυτουπαγκόσµιουπληθυσµού, περίπου 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, υποφέρουναπότηνέλλειψηπόσιµουνερού! If global warming continues, water shortages could trigger wars, David Zhang, HK University 3

4 Το Πρωτόκολλο του Κιότο, ως πρώτη κίνηση αντιµετώπισης του προβλήµατος, δεν απέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα Οι διαπραγµατεύσεις για τη σύµβαση πλαίσιο του ΟΗΕ άρχισαν το 1992 ΤοΠρωτόκολλοτουΚιότοθεσπίστηκετο 1997 καιείναισεισχύαπότο χώρες έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο ως σήµερα Το Πρωτόκολλο αποσκοπεί στην µείωση των έξι αερίων του θερµοκηπίου των βιοµηχανικά ανεπτυγµένωνχωρώνµεταξύ ώστεναµειωθούνσυνολικάτααέριακατά 5,2% συγκριτικά µε τα επίπεδα του 1990 Καταµερισµός υποχρεώσεων ανά χώρα όπως προβλέπεται στο Πρωτόκολλο ΕΕ15, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία ΗΠΑ Καναδάς, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Πολωνία Κροατία ΝέαΖηλανδία, Ουκρανία, Ρωσία Νορβηγία Αυστραλία Ισλανδία ΣΥΝΟΛΟ -8% -7% -6% -5% 0% +1% +8% +10% -5,2% Σήµερα (2007), οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έχουν αυξηθεί αντί να ελαττώνονται 4

5 Η τωρινή Σύνοδος Κορυφής στο Μπαλί (3-14/12/2007) προοιωνίζει περιορισµένες εξελίξεις ΟΟΗΕκάλεσετηΣύνοδοΚορυφήςστοΜπαλίµεσκοπόναµειωθούνπαγκοσµίωςοιεκποµπές τωναερίωντουθερµοκηπίουκατά 50% έωςτο 2050 συγκριτικάµεταεπίπεδατου 1990 ΣΤΟΧΟΣ Ορισµός ενός οδικού χάρτη διετών διαπραγµατεύσεων για την παράταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο που λήγει το 2012 Σχεδιασµός µιας νέας συνθήκης που θα το διαδεχθεί Συµφωνία για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων ιαδήλωσηδιαµαρτυρίας, Μπαλί, Ινδονησία ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 14/12/ χώρες συζητούν το προσχέδιο Πρόταση για δηµιουργία διεθνούς ταµείου για την χρηµατική υποστήριξη των πληγέντων από κλιµατικές αλλαγές χωρών ΟιΗΠΑαπορρίπτουντιςπροτάσειςτηςΕΕγιατη διαπραγµάτευση νέων στόχων εκποµπής αερίων ΗΚίνακαιηΙνδίααρνούνταινασυµµετάσχουνσεµείωση αερίων σε ίσο ποσοστό µε τις ανεπτυγµένες χώρες Η Αυστραλία µόλις υπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο 5

6 ιεθνείς οργανισµοί προβλέπουν ραγδαία ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προς την καταπολέµηση των κλιµατικών µεταβολών ΠαγκόσµιαΠαραγωγήΕνέργειας 1 [EJ] Πηγή: WGBU, ΓερµανικήΣυµβουλευτικήΕπιτροπήγιατηνΚλιµατικήΑλλαγή 2 Πηγή: WGBU, ΓερµανικήΣυµβουλευτικήΕπιτροπήγιατηνΚλιµατικήΑλλαγή 2 1 EJ = GWh 1 EJ = GWh ΚΥΡΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παγκόσµιες Παγκόσµιεςαποφάσεις αποφάσεις για γιατην τηνπροώθηση καθαρότερου καθαρότερου περιβάλλοντος περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Περιβαλλοντική συνείδηση συνείδησηκαι και αντιµετώπιση αντιµετώπισητης της κλιµατικής κλιµατικήςαλλαγής αλλαγής Στρατηγικές Στρατηγικές ανεξαρτητοποίησης ανεξαρτητοποίησης από απότο τοπετρέλαιο Μείωση Μείωσηκόστους αρχικής αρχικήςεπένδυσης Αποδοτικότερη Αποδοτικότερη τεχνολογία τεχνολογία 6

7 Η ΕΕ έχει θέσει στόχους για την βελτίωση του περιβάλλοντος µέσω χρήσεως ΑΠΕ, η επίτευξη των οποίων υπολείπεται ακόµη αισθητά 2001: 2001: Όλα Όλα τα τα κράτη κράτη µέλη µέλη της της ΕΕ ΕΕ υιοθετούν υιοθετούν εθνικούς εθνικούς στόχους στόχους για για το το ποσοστό ποσοστό της της καταναλισκόµενης καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ, µε πανευρωπαϊκό στόχο το 21% µέχρι το 2010 (Οδηγία 2001/77/ΕΚ) ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ, µε πανευρωπαϊκό στόχο το 21% µέχρι το 2010 (Οδηγία 2001/77/ΕΚ) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρώπη [% Ζήτησης] ,1 [%] Στόχος Ε.Ε Αυστρία Σουηδία 60,0 49,3 31,5 29,0 33,6 31,0 29,4 39,0 25,0 21,0 Λάτβια Φινλανδία ανία Σλοβενία Σλοβακία Ισπανία Πορτογαλία Ιταλία Γαλλία 12,5 20,1 13,2 9,0 8,0 10,0 7,0 5,7 7,5 3,6 6,0 5,1 5,0 6,0 Γερµανία Ελλάδα Ιρλανδία Ολλανδία Τσεχία Μ. Βρετανία Κατάσταση 2005 Απόκλιση από Στόχο 2010 Λιθουανία Λουξεµβούργο Πολωνία Ουγγαρία Βέλγιο Εστονία Μάλτα Κύπρος Ε.Ε. 21,0 Πηγή: State of renewable energies in Europe, EurObserv ER : ΤακράτηµέλητηςΕΕαποφάσισαννααυξήσουντηνσυνολικήπαραγωγήενέργειαςαπόΑΠΕστο 20% µέχριτο : ΤακράτηµέλητηςΕΕαποφάσισαννααυξήσουντηνσυνολικήπαραγωγήενέργειαςαπόΑΠΕστο 20% µέχριτο 2020 (το 1997 είχετεθείοστόχοςτου 12% γιατο 2010) (το 1997 είχετεθείοστόχοςτου 12% γιατο 2010) 7

8 Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από ΑΠΕ υπερβαίνει αυτό των συµβατικών µεθόδων Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης ανά MW Κόστος Παραγωγής* ανά MWh εκατ. 4, ,0 3,5 3, ,5 80 2,0 60 1,5 1,0 0, ,0 Πυρηνική Φυσικό Αέριο Άνθρακας Αιολικά Φ/Β Υ/Η Γ/Θ 0 Πυρηνική Φυσικό Αέριο Ανθρακας Αιολικά Φ/Β Υ/Η Γ/Θ αλλά αλλάη εξέλιξη εξέλιξητης τηςτεχνολογίας τεχνολογίαςκαι καιοι οιοικονοµίες οικονοµίεςκλίµακος κλίµακοςοδηγούν οδηγούνπροοδευτικά προοδευτικάσε σε µείωση µείωσητης τηςδιαφοράς διαφοράςκόστους µεταξύ µεταξύτων των µεθόδων µεθόδων * Συµπεριλαµβάνει CapEx και λειτουργικά έξοδα Πηγές: OECD/IEA 8

9 Η οικονοµική υποστήριξη παραµένει αναγκαία για την ανάπτυξη των ΑΠΕ Συστήµατα Οικονοµικής Υποστήριξης στην Ευρώπη Feed-in tariffs DK FR LU CY PT IE DE IT HU ES AT LT GR LV SL GR PT LU Investment Subsidy CY FI CZ NL BE SE UK RES-E obligation IT RES / GREEN Certificate EE DK PL SK MT LU ES FI Other Tax relief or exemption NL CZ Το Το µελλοντικό µελλοντικόύψος ύψοςτης τηςοικονοµικής οικονοµικήςυποστήριξης υποστήριξηςκαθώς καθώςκαι καιη διάρκεια διάρκεια της τηςείναι είναιυπό υπόσυζήτηση 9

10 Οι επενδύσεις έργων ΑΠΕ ωφελούνται από επιδοτήσεις αλλά βασίζονται κυρίως σε δάνεια Πρόσβαση σε Μετοχές Αιολικών Εταιρειών από Θεσµικούς Επενδυτές (Free Float) ( εκατ.) Wind Assets Wind Associated 22% Free Float 71% Free Float 70% Free Float 100% Free Float 9,520 67% Free Float 21% Free Float 87% Free Float 40% Free Float 42% Free Float 4, ,489 1, EDF EN B &B Theolia Vestas Gamesa S ulzon Clipper Nordex RePower Iberdrola Renovables: 20% free float, 54δισ. ΧρηµατιστηριακήΑξία ΤΕΡΝΑΕνεργειακή: 25% free float, 580 εκατ. ΧρηµατιστηριακήΑξία Τα Ταδάνεια δάνειαείναι είναιπρος προςτο τοπαρόν, φθηνά φθηνά τα ταίδια ίδιακεφάλαια κεφάλαιαακριβά ακριβά Note: Based on market cap multiplied by % free float; Free float defined as 100% less total inside stake holding as per Factset Πηγή: Factset, Datastream 10

11 Η δοµή του κλάδου ΑΠΕ αναδιοργανώνεται καθώς παραδοσιακές εταιρείες επεκτείνονται πέραν των εθνικών συνόρων και νέες εταιρίες εισέρχονται Company Type Generating capacity Wind Focus Wind MW (1) USA Spain UK / ROI Germ'y Greece Port'l Italy France N'lands D'mark Nordic CEE Latam Asia E&Y Attractiveness Ranking #1 3 #3/9 (2) /14 (3) NA 2/6 (4) Size of Market /8/9 (5) Iberdrola/SPW (PPM) Int. utility General Medium 6,027 (6) Florida Power & Light Local utility General Medium 4,300 (6) Acciona Int. conglomerate General High 3,133 (6) Babcock & Brown GWP Renewable fund Renewables pure play High 1,631 (6) EDP Local utility General Medium 1,569 (7) Endesa Int. utility General Medium 1,500 (6) Eurus Int. renewable energy Renewables pure play High 1,324 (6) International Power Int. utility General Medium 1,055 (8) EON Local utility General Low 1,000 (9) Shell Renewables Int. oil company General High 849 (6) EDF EN Int. renewable energy Renewables pure play High 620 (10) Dong Energy Local utility General Medium 464 (6) Trinergy Int. renewable energy Renewables pure play High 683 Enel Greenpower Int. utility General (Enel division) Medium 600 (6) Elsam Local utility General Medium 522 Alliant Energy Local utility General Medium 500 Nuon Local utility General Low 470 (11) Essent Local utility General Low 450 (12) AEP Local utility General Low 310 RWE Int.utility General Low 305 Πηγή: Public information Note: Presence includes other forms of renewable energy such as hydro, biomass, solar etc. (1) Assumes latest capacity based on CS assumptions (2) UK #3; Ireland 9 Major Focus of Company Minor Focus of Company (3) Sweden 13; Norway 14 (4) India 2; China 6 (5) India 4; China 8; Japan 9 (6) Capacity as reported in World Market Update 2006 by BTM Consulting (published March 2007) (7) Consolidated capacity as reported in the 2006 results presentation plus 559 MW (gross capacity) attributable to Horizon (8) Includes Trinergy assets of 648MW (9) Has recently acquired Airtricity US (10) 620MW refers to wind alone (777MW is total installed capacity including bio and hydro); excludes 46MW of Italian wind capacity expected for ownership transfer in 2007 (11) Sourced from latest annual report (12) Does not include 5MW of offshore capacity in Germany that is under construction Πηγή: Credit Suisse 11

12 Σαν αποτέλεσµα, η παγκόσµια αγορά στα αιολικά τείνει προς συγκέντρωση µε πολλές περιπτώσεις αγορών και συγχωνεύσεων /kw 3,000 International Power / Trinergy 2,700 Infracapital Partners / Zephyr 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 Nuon / DESA Elsam / Kentish Flats SSE / Spurness GE Commercial Finance / Various GasNatural / Various GasNatural / DERSA HgCapital / Tir Mostyn RES / Windpark Kesfeld B&B GWP / Eifel Wind Farm EDP / Various Babcock & Brown / Enersis Elecnor / Various B&B GWP / Various EDP / Various Theolia / Almeria R&B GWP / Zephyr Instruments / Olivio RWE npower renewables Iberdrola / Iberdrola / Various Various Centrica / Endesa / Glens of Foundland ACCIONA / Iberdrola / Idas CESA Gamesa / Electrabel / EDP / GW Energi / Cottbus Nord / Various Various Fafe DESA Prignitz Theolia / Natenco B&B Wind / Kaarst BGWP / Monte Siexo Assets International Power / Levanto 900 Jul-01 Jul-02 Jun-03 Jun-04 May-05 May-06 Apr-07 EDF EN / Nurri & Andretta E.ON / Dong Spain Electrabel / Serra do Rola EDP / Horizon HGCapital / Various Assets Companies Value ( m) Πηγή: Credit Suisse Notes: In each of the company acquisitions, value attributable to operational and development assets has not been broken out. CS has therefore indicatively assumed a % apportionment depending on the stages of development capacity Πηγή: Credit Suisse 12

13 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ελληνική Αγορά ΑΠΕ ΕΗ Ανανεώσιµες 13

14 Η Ελλάδα έχει σηµαντικό φυσικό πλούτο σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Από τις υψηλότερες ηλιακές ακτινοβολίες στην Ευρώπη Αιολικό δυναµικό περίπου MW Γεωθερµικά πεδία µε δυνητική παραγωγήηλεκτρικήςενέργειας ~350 MW (ισοδύναµαµε MWαιολικής ενέργειας) Πληθώρα πηγών/ποταµών για την παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθµούς 14

15 Η υλοποίηση των έργων ΑΠΕ πρέπει να επιταχυνθεί προς την επίτευξη του στόχου 20,1% Μέγεθος & Ποσοστό Παραγωγής Ενέργειας µέσω ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραγωγή [ΤWh] ? ΑΠΕ?? %??? % ΑΠΕ ΣΤΟΧΟΣ (20,1%) 25% 20% 15% 10% 5% % ΑΠΕ % Η Οδηγία Οδηγία 2001/77/ΕΚ 2001/77/ΕΚ του του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κοινοβουλίου, που που ενσωµατώθηκε ενσωµατώθηκε στην στην Ελληνική Ελληνική νοµοθεσία νοµοθεσία µε µε τον τον Ν.3468/06 Ν.3468/06 περί περί ΑΠΕ, ΑΠΕ, θέτει θέτει πανευρωπαϊκό πανευρωπαϊκό στόχο στόχο 21% 21% της της καταναλισκόµενης καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας ενέργειας να να προέρχεται προέρχεται από από ΑΠΕ ΑΠΕ µέχρι µέχρι το το Πηγή: DOE/EIA, ΥΠ.ΑΝ. 15

16 Προσδοκούµε ότι ο ρυθµός υλοποίησης των έργων ΑΠΕ θα επιταχυνθεί άµεσα, επιτυγχάνοντας το στόχο του 20,1% µέχρι το 2012 Εγκαταστηµένη Ισχύς [MW] ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Μικροί ΥΗΣ ΑΙΟΛΙΚΑ 963 ενθαέχει επιτευχθεί ο στόχος των 20,1% µέχρι το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΕ [MW] Κύριοι Λόγοι Ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ Πρόβλεψη του νόµου 3468/2006 (αριθ. 3, παρ. 4) περί ανάκλησης Άδειας παραγωγήςανεντός 2 ετών δεν έχει χορηγηθεί Άδεια εγκατάστασης Σηµαντική συµβολή θα έχει η ταχεία θεσµοθέτηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ. ΖΗΤΗΣΗ [TWh] 60,8 62,8 64,8 67,0 68,7 70,5 72,3 74,2 ΠΑΡ/ΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ* [TWh] 7,2 8,6 10,2 11,6 13,1 14,5 15,7 16,6 % ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ από ΑΠΕ 12% 14% 16% 17% 19% 21% 22% 22% * Συµπεριλαµβάνεικαι 4,5 TWhαπό * Συµπεριλαµβάνεικαι 4,5 TWhαπό Μεγάλους ΥΗΣ Μεγάλους ΥΗΣ Πηγές: Dept. of Energy/EIA, ΥΠΑΝ, ΡΑΕ, εκτιµήσεις ΕΗ Ανανεώσιµες 16

17 Τα µέτρα πολιτικής και το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδύσεις Μέτρα Πολιτικής Προτεραιότητα στην απορρόφηση της παραγόµενης ενέργειας σταθµών ΑΠΕ Ελκυστικές τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας διαφοροποιούµενες ανά τεχνολογία Επιχορήγηση της επένδυσης από τον Αναπτυξιακό Νόµο/ ΚΠΣ 10ετής σύµβαση αγοροπωλησίας µεταξύ Παραγωγού ιαχειριστή µε δυνατότητα µονοµερούς ανανέωσης από τον κάτοχο της Άδειας για άλλα 10 έτη Απαλλαγή από τέλη χρήσης Συστήµατος ή ικτύου Απαλλαγήαπότοτέλος 3% υπέροταγια φ/β σταθµούς Νέο Νοµοθετικό Πλαίσιο Ν.3468/2006 περί ΑΠΕ Ελκυστικές τιµές παραγόµενης ενέργειας Συστηµατοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών κυρίως για τα µικρά έργα Πρόβλεψη προγράµµατος ανάπτυξης φ/β σταθµών ιαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης υβριδικών σταθµών Κανονισµός αδειών παραγωγής µε χρήση ΑΠΕ και µέσω (συµπαραγωγής) ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚΒ 448/ ) Σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ παραγωγού και διαχειριστών (ΦΕΚ Β 1442/ , ΦΕΚΒ 148/ ) Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ 17

18 Οι χορηγηθείσες Άδειες Παραγωγής για αιολικά πάρκα υπερκαλύπτουν τον στόχο, ο οποίος δύναται να αυξηθεί στο µέλλον [ΜW] Εκτιµήσεις ΡΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ [MW] Άδειες µε αµφισβητούµενη οικονοµική απόδοση Καινούργιες τεχνολογίες Συνδέσειςνησιών Εκτιµώµενος Στόχος Εν Λειτουργία Με Άδεια Εγκατάστασης Με Άδεια Παραγωγής Σύνολο Αδειών Μελλοντικές Άδειες Σηµερινή κατάσταση Έχουν χορηγηθεί πολλές Άδειες Παραγωγής αλλά για µεγάλο ποσοστό αµφισβητείται η οικονοµική βιωσιµότητα τους Εξετάζονται προϋποθέσεις από τον ΕΣΜΗΕ για την ΡΑΕ για την αύξηση των Αδειών παραγωγής, για βιώσιµα έργα, ώστε να εκµεταλλευτεί ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας 18

19 Στα φωτοβολταϊκά, οι αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα προκαθορισµένα όρια ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2020 [MW] Αιτήσεις για Άδεια Παραγωγής και Εξαιρέσεις, Ηπειρωτική Ελλάδα Ηπειρωτική Ελλάδα Ορυχεία Όριο Αιτήσεις ιασυνδ. Νησιά Αυτοπαραγωγοί ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ MW Μη ιασυνδ. Νησιά ΣΥΝΟΛΟ * Για Φ/Β <20kW δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση στη ΡΑΕ Πηγή:ΡΑΕ, κατάσταση 24/10/ Αιτήσεις 50 <20kW* >20kW & <150kW >150kW & <2MW 871 >2MW Σύνολο Η πληθώρα πληθώρααιτήσεων αιτήσεωνέχει έχεικαθυστερήσει καθυστερήσειτην τηνδιαδικασία διαδικασίααδειοδότησης αδειοδότησης Μετηνπρόσφατηµείωσητωνανώτατωνεπιδοτήσεωνγιατιςµικρέςεγκαταστάσεις (από (από60% στο στο40%), πολλοί πολλοίιδιώτες µε µεεξαιρέσεις εξαιρέσεις (>20kWp (>20kWp& kwp) kwp) µπορούν µπορούννα νααποφασίσουν αποφασίσουννα να µην µηνπροχωρήσουν προχωρήσουνστην στηνεπένδυση 19

20 Οι τρεις κύριοι κλάδοι ΑΠΕ στην Ελλάδα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης προσφέροντας ποίκιλες ευκαιρίες για επενδύσεις ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑ ΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΟΛΙΚΑ Ώριµη αγορά και τεχνολογία Πληθώρα χορηγουµένων αδειών παραγωγής και αιτήσεων σε εκκρεµότητα Είσοδος ξένων επενδυτών Βραχυπρόθεσµη έλλειψη ανεµογεννητριών παγκοσµίως 5 µεγάλοι παίκτες και µεγάλη ουρά µικρών (40% εν λειτουργία + άδειες παραγωγής) Τάσεις συγκέντρωσης στους µεγάλους και εξαγορές των µικρών Αλλαγή κλίµακας (1) µε την διασύνδεση νησιών και (2) µε βελτιωµένη τεχνολογία που θα ανεβάσει την απορροφητικότητα του δικτύου Περαιτέρω συγκέντρωση Ανάπτυξη/εκµετάλλευση καινούργιων niche θαλάσσια, οικιακά, βιοµηχανικά ΜΥΗΣ Ώριµη αγορά και τεχνολογία Σχετικά εύκολη πρόσβαση σε εξοπλισµό Μεγάλος αριθµός µικρών έργων Περιορισµένος αριθµός παικτών στην αγορά Η ΕΗ Ανανεώσιµες κυριαρχεί σε µερίδιο αγοράς και σε εµπειρία τεχνικού σχεδιασµού Αµφίβολη κατεύθυνση προς επένδυση σε πολλά µικρά έργα Υβριδικά έργα σε µη διασυνδεδεµένα νησιά ΦΩΤΟ- ΒΟΛΤΑΪΚΑ Σχεδόν ανύπαρκτη ισχύς στην Ελλάδα Υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης Βραχυπρόθεσµη έλλειψη πλαισίων παγκοσµίως Μεγάλη ζήτηση για Άδειες Παραγωγής Πρόθεση της ΡΑΕ για επιµερισµό αδειών Απίθανη η εγκατάσταση όλων των έργων <150kW µε εξαίρεση Συγκέντρωση αδειών από µεγάλους παίκτες Μετά το 2010 η µείωση του αρχικού κόστους και οι καινούργιες εφαρµογές θα οδηγήσουν σε καινούργιο κύµα ζήτησης κυρίως από τους οικιακούς και βιοµηχανικούς τοµείς 20

21 Η Ελληνική αγορά ΑΠΕ είναι κατατετµηµένη αλλά υπάρχει συγκέντρωση στους 5 µεγαλύτερους οµίλους ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μεγάλοι 5 Επόµενοι 50 Αιολικά 40% 40% ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΥΗΣ Φωτοβολταϊκά Άλλα 38% 100% 100% 62% 0% 0% Σύνολο 46% 39% 21

22 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ελληνική Αγορά ΑΠΕ ΕΗ Ανανεώσιµες 22

23 Η ΕΗέχειµιαµακροχρόνιαιστορίαστοκλάδοτωνΑΠΕ ΚΥΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1954: Κατασκευή του πρώτου Υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΣ Λούρος) 1973: Αρχή εξερευνήσεων πηγών Γεωθερµίας 1980: Ίδρυση της ιεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας 1982: Κατασκευή του πρώτου Φωτοβολταϊκού σταθµού (Κύθνος, 100 kw) 1983: Κατασκευή του πρώτου Αιολικού πάρκου στην Ευρώπη (Κύθνος, 100 kw) 1998: Ίδρυση της ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. 2001: ΠρώτεςσυµπράξειςµεΡΟΚΑΣ, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, ΙΕΚΑΤ 2007: Σύµπραξηµε EDF Energies NouvellesγιαανάπτυξηΑ/Π (122 MW) 2007: Σύµπραξη µε ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών 2007: Απόκτηση Άδειας παραγωγής για 50 MW φωτοβολταϊκό πάρκο στην Μεγαλόπολη 2007: Συµµαχία µε S&B για ανάπτυξη του γεωθερµικού πεδίου της Μήλου 23

24 Στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΗ Ανανεώσιµες Στρατηγικοί Σκοποί Πλήρης Πλήρηςαξιοποίηση αξιοποίησηυπαρχουσών υπαρχουσώνεγκαταστάσεων Συστηµατική Συστηµατικήανάπτυξη ανάπτυξηγια γιατην τηναπόκτηση απόκτησηκαι καιδιατήρηση περί περίτο το20% της τηςελληνικής Ελληνικήςαγοράς αγοράςαπε. Ανάπτυξη Ανάπτυξηεταιρικού εταιρικούσκοπού, αξιών αξιώνκαι καιοράµατος Εταιρική ΕταιρικήΚουλτούρα 24

25 Η ΕΗ Ανανεώσιµες έχει 91 MW έργων ΑΠΕ εν λειτουργία Φ ΑΣΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ MW Εν Λειτ. 91 Υπό/Κοντά σε Κατασκευή 133 Με Αδ. Παραγωγής* 60 Άδ. Έρευνας & Εκµετ/σης* 63 Αιτήσεις* 97 Μελέτες* 93 Σύνολο 537 * Risk-adjusted Αιολικό Πάρκο ΜΥΗΣ Φωτοβολταϊκός Σταθµός 25

26 Η ΕΗ Ανανεώσιµες έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων εν λειτουργία Αιολικά Πάρκα εν Λειτουργία Ισχύς [MW] % ΕΗ ΑΝΑΝ Ισχύς ΕΗ ΑΝΑΝ Έναρξη ΕΡΓΟ Α/Π ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 0,2 100% 0, Α/Γ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 0,5 100% 0, Α/Π ΒΙΓΛΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 0,7 100% 0, Α/Π ΒΟΥΝΑΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 0,4 100% 0, Α/Π ΛΕΣΒΟΥ 1,8 100% 1, Α/Π ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ 0,9 100% 0, Α/Π ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 2,0 100% 2, Α/Π ΙΚΑΡΙΑΣ 0,4 100% 0, Α/Π ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ ΧΙΟΥ 2,5 100% 2, Α/Π ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΧΙΟΥ 1,0 100% 1, Α/Π ΨΑΡΩΝ 2,0 100% 2, Α/Π ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 0,3 100% 0, Α/Π ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ι 4,8 100% 4, Α/Π ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ 5,4 100% 5, Α/Π ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙΙ 3,0 100% 3, Α/Π ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ Ι 5,1 100% 5, Α/Π ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΙΙ 1,5 100% 1, Α/Π ΚΩ-ΛΕΡΟΥ 8,4 49% 4, Α/Π ΑΝ ΡΟΥ 1,6 100% 1, Α/Π ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 0,2 100% 0, Α/Π ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 5,1 100% 5, Α/Π ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ 0,5 100% 0, Α/Π ΑΣΠΟΙ ΣΚΥΡΟΥ 0,1 100% 0, Σύνολο 48,6 44,1 ΜΥΗΣ εν Λειτουργία Ισχύς [MW] % ΕΗ ΑΝΑΝ Ισχύς ΕΗ ΑΝΑΝ Έναρξη ΕΡΓΟ ΛΟΥΡΟΣ 10,3 100% 10, ΓΚΙΩΝΑ 8,4 100% 8, ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΙ 6,3 100% 6, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 10,8 100% 10, ΓΛΑΥΚΟΣ 3,7 100% 3, ΒΕΡΜΙΟ 1,8 100% 1, ΑΓΥΙΑ 0,3 100% 0, ΑΛΜΥΡΟΣ 0,3 100% 0, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 0,8 100% 0, ΓΙΤΑΝΗ 4,2 49% 2, ΒΟΡΕΙΝΟ 4,1 49% 2, Σύνολο 51,0 46,8 Φωτοβολταικοί Σταθµοί εν Λειτουργία Ισχύς [MW] % ΕΗ ΑΝΑΝ Ισχύς ΕΗ ΑΝΑΝ ΕΡΓΟ ΚΥΘΝΟΣ 0,10 100% 0,10 ΓΑΥ ΟΣ* 0,02 100% 0,00 ΑΡΚΙΟΙ* 0,25 100% 0,00 ΣΙΦΝΟΣ 0,06 100% 0,06 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ* 0,03 100% 0,00 Σύνολο 0,46 0,16 Έναρξη *Προσωρινάανενεργά 26

27 Επιταχύνουµε την βελτίωση των εν λειτουργία εγκαταστάσεων ιαχρονική Εξέλιξη Παραγωγής Αιολικών Πάρκων [MWh] Παραγωγή [MWh] Παλαιά Α/Π Καινούργια Α/Π E 2008E 2009E Συντήρηση και ειδικό εξοπλισµό παλαιών ανεµογεννητριών Αναβάθµιση αιολικών πάρκων (Μαρµαρίου, Μονής Τοπλού κλπ) και ΜΥΗΣ (Λούρου, Αγ. ΙωάννηΣερρών, Βέρµιου) 27

28 Στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΗ Ανανεώσιµες Στρατηγικοί Σκοποί Πλήρης Πλήρηςαξιοποίηση αξιοποίησηυπαρχουσών υπαρχουσώνεγκαταστάσεων Συστηµατική Συστηµατικήανάπτυξη ανάπτυξηγια γιατην τηναπόκτηση απόκτησηκαι και διατήρηση διατήρησηπερί περίτο το20% της τηςελληνικής Ελληνικήςαγοράς αγοράςαπε. Ανάπτυξη Ανάπτυξηεταιρικού εταιρικούσκοπού, αξιών αξιώνκαι καιοράµατος Εταιρική ΕταιρικήΚουλτούρα 28

29 Η ΕΗ Ανανεώσιµες διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα [ΜW] ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΗ Ανανεώσιµες [MW] Αιολικά ΜΥΗΕ Φ/Β Γεωθερµία MW MW δροµολογηµένοχαρτοφυλάκιο δροµολογηµένοχαρτοφυλάκιο Μελέτες* Αιτήσεις* Άδ. Έρευνας & Εκµετ/σης* Με Αδ. Παραγωγής* Υπό/Κοντά σε Κατασκευή Εν Λειτ. * Risk-adjusted ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση υπαρχουσών υπαρχουσών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων Ανάπτυξη Ανάπτυξη και και κατασκευή κατασκευή δροµολογηµένων δροµολογηµένων έργων έργων Εντοπισµός και ανάπτυξη µη δροµολογηµένων Εντοπισµός και ανάπτυξη µη δροµολογηµένων έργων έργων Συµµαχίες µε τρίτους Συµµαχίες µε τρίτους Εξαγορές Εξαγορές Μεγάλα Μεγάλα Έργα Έργα ΜΥΗΣ ΜΥΗΣ Ανάπτυξη Ανάπτυξη και και κατασκευή κατασκευή δροµολογηµένων δροµολογηµένων έργων έργων Συµµαχίες µε τρίτους Συµµαχίες µε τρίτους ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Εξασφάλιση Εξασφάλιση αδειών αδειών από από τις τις υποβληθείσες υποβληθείσες αιτήσεις αιτήσεις για για MW MW Μεγάλαέργα (Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Στράτος) Μεγάλαέργα (Μεγαλόπολη, Κοζάνη, Στράτος) Σύµπραξη µε ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. για 35 MW Σύµπραξη µε ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. για 35 MW Έργα <150 kw στα νησιά Έργα <150 kw στα νησιά Πρωταγωνιστικές Πρωταγωνιστικές ενέργειες ενέργειες για για την την ανάπτυξη ανάπτυξη της της δεύτερης δεύτερης φάσης φάσης του του κλάδου κλάδου ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Υλοποίηση µονάδας 8 MW στην Λέσβο Υλοποίηση µονάδας 8 MW στην Λέσβο Συµµαχία Συµµαχία µε µε S&B S&B για για ανάπτυξη ανάπτυξη στην στην Μήλο Μήλο Μελλοντικά στην Νίσυρο/Λέσβο Μελλοντικά στην Νίσυρο/Λέσβο Εκµετάλλευση και για άλλες δραστηριότητες πέραν Εκµετάλλευση και για άλλες δραστηριότητες πέραν της της παραγωγής παραγωγής ηλεκτρισµού ηλεκτρισµού 29

30 Μερικά από τα κύρια δροµολογηµένα έργα για την ανάπτυξη της ΕΗ Ανανεώσιµες 50 MW Φ/Β πάρκο στη Μεγαλόπολη JV µε EDF EN 122 MW Γεωθερµία Νίσυρος, Λέσβος, Μήλος (JV µε S&B) JV µε ETBA 35 MW 30

31 και συµµαχίες µε τρίτους 2001: Πρώτες συµπράξεις µε ΜΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ, ΙΕΚΑΤ και ΡΟΚΑΣ/IBERDROLA 2007:Σύµπραξηµε EDF Energies Nouvellesγιατηνανάπτυξη 122 MW αιολικών πάρκων 2007:ΣύµπραξηµεΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. Α.Εγιαανάπτυξη 35 MW φωτοβολταϊκών σταθµών σε βιοµηχανικές περιοχές 2007: Συµµαχία µε S&B για εκπόνηση µελέτης αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου της Μήλου 31

32 Στρατηγικός στόχος της ΕΗ Ανανεώσιµες είναι η εξασφάλιση του 20% της ΕλληνικήςαγοράςΑΠΕµέχριτο ,95 δισ. επενδύσεις ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ, ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. [MW] Μη ροµολογηµένα ροµολογηµένα* [MW] ΣΥΝ. ΕΓΚΑΤ. ΙΣΧΥΣ [MW] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΕ [MW] ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΗ ΑΝΑΝ. 10% 10% 10% 14% 15% 19% 20% 22% 22% * Risk-adjusted 32

33 Στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΗ Ανανεώσιµες Στρατηγικοί Σκοποί Πλήρης Πλήρηςαξιοποίηση αξιοποίησηυπαρχουσών υπαρχουσώνεγκαταστάσεων Συστηµατική Συστηµατικήανάπτυξη ανάπτυξηγια γιατην τηναπόκτηση απόκτησηκαι καιδιατήρηση περί περίτο το20% της τηςελληνικής Ελληνικήςαγοράς αγοράςαπε. Ανάπτυξη Ανάπτυξηεταιρικού εταιρικούσκοπού, αξιών αξιώνκαι καιοράµατος Εταιρική ΕταιρικήΚουλτούρα 33

34 Χτίζοντας πάνω σε γερές βάσεις, η ΕΗ Ανανεώσιµες προσδοκά να γίνει η πλέον καταξιωµένη εταιρεία στον κλάδο των ΑΠΕ ΟΣκοπόςµας Να συµβάλλουµε σηµαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, συνεισφέροντας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την προσφορά συναφών προϊόντων µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΟιΑξίεςµας Σεβασµός Οµαδικότητα Επαγγελµατισµός Αξιοπρέπεια Η Εικόνα του Μέλλοντος Η ΕΗ Ανανεώσιµες, η πλέον καταξιωµένη εταιρεία στον χώρο των ΑΠΕ, αποτελεί την εγγυηµένη και συνειδητή επιλογή όλων των κοινωνικών εταίρων για την εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών και συνεισφοράς στη βελτίωση του περιβάλλοντος 34

35 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 35

1 st Forum. EcoFinance ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

1 st Forum. EcoFinance ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Προτάσεις Επιχειρηµατικών ράσεων 1 st Forum EcoFinance 13Νοεµβρίου 2007 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ελληνική Αγορά ΑΠΕ ΕΗ Ανανεώσιµες 2 Τα ρυπογόνα παράγωγα της ενέργειας ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:LOGISTICS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια

Στο Γιώργο και την Τιμόκλεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής.

100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. 100 Τα πώς και τα γιατί της κυματικής ενέργειας. Ένας οδηγός για τους επενδυτές και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής Coordinator: Αν και η κυματική ενέργεια δεν μπορεί προς το παρόν να συναγωνιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ανάπτυξης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Σχεδιασμός Ανάπτυξης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Σχεδιασμός Ανάπτυξης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. Συνέντευξη Τύπου Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010 1 Περιεχόμενα Ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι ΑΠΕ Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης ΔΕΗΑΝ Παρουσίαση ΔΕΗ ΑΝ Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Λυκογιάννης Λάμπρος Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ.»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ.» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ.» Thesis: TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια

H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια H τρέχουσα κατάσταση στην αγορά και οι τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και ιασπαρµένη παραγωγή µέσω εγκαταστάσεων σε κτίρια Σ. Τσελεπής ΚΑΠΕ 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 210 6603369, Fax

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENERGY POLICIES OF IEA COUNTRIES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΕ GREECE ΕΛΛΑΣ 2006 REVIEW ΕΞΕΤΑΣΗ 2006 (µετάφραση του κειµένου από την πρωτότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επενδυτικό σχέδιο( business plan) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία. Η περίπτωση της εταιρίας ADVARTIA. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα