ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]"

Transcript

1 ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου προβολής των πολιτικών κοµµάτων από ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές της διαφοροποιείται το χρονικό σηµείο έναρξης µετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών µηνυµάτων, καθώς και η έκταση του προσφερόµενου δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, για τα νεοπαγή κόµµατα σε σχέση µε τα κόµµατα που έχουν παρουσία στο ευρωκοινοβούλιο και τα κόµµατα που είχαν συµµετάσχει και στις προηγούµενες ευρωεκλογές. Λαµβανοµένης υπόψη και της απαγόρευσης προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων κατά την προεκλογική περίοδο δυνάµει της παρ. 1 περ. β του αρ. 11 του ν. 3023/2002, η διαφοροποίηση αυτή αντίκειται στην αρχή της ισότητας τόσο ως προς το σκέλος του χρόνου έναρξης της δωρεάν προβολής µηνυµάτων όσο και ως προς την έκταση των µηνυµάτων αυτών.. [ ] 2. Επειδή, ο Υπουργός Εσωτερικών, µε τις αποφάσεις του 12217/ και 12512/ (Β 899/ και 925/ , αντιστοίχως), ερύθµισε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον χρόνο «προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων... από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Η µεν πρώτη προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση, κατά της οποίας στρέφεται η υπ αριθµόν καταθέσεως 2880/2009 αίτηση, αφορά τα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η δε δεύτερη κατά της οποίας στρέφεται η υπ αριθµόν καταθέσεως 2897/2009 αίτηση, αφορά τα λοιπά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων. 3. Επειδή, οι κρινόµενες αιτήσεις συζητήθηκαν ενώπιον του Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο τις συνεκδίκασε και, µε την απόφαση του 1784/2009, τις παρέπεµψε στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου λόγω της σπουδαιότητος των τιθεµένων µε αυτές ζητηµάτων.

2 4. Επειδή, το άρθρο 32 παρ. 2 του Π.. 18/1989 (Α 8) ορίζει ότι «Καταργείται... η δίκη αν µετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης η προσβαλλόµενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει». Εν προκειµένω, οι κρινόµενες υποθέσεις συζητήθηκαν ενώπιον του Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στις , ήτοι προ των εκλογών της και ενώ οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις ήσαν ακόµη εν ισχύι, κατόπιν δε της συζητήσεως αυτής εκδόθηκε η παραπεµπτική απόφαση 1784/2009 του Τµήµατος. Υπό τα δεδοµένα αυτά δεν τίθεται ζήτηµα καταργήσεως της παρούσης δίκης, έστω και αν κατά τη δεύτερη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον της Ολοµελείας του ικαστηρίου, στις , ήτοι µετά τη διεξαγωγή των παραπάνω εκλογών, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις, έχοντας εξαντλήσει το ρυθµιστικό τους αντικείµενο, είχαν παύσει, πλέον, να ισχύουν. 5. Επειδή, το αιτούν πολιτικό κόµµα µε έννοµο συµφέρον ασκεί τις κρινόµενες αιτήσεις, εφ όσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει προσκοµίσει, αφ ενός µεν υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ιδρυτική του δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3023/2002 (που παρατίθεται σε επόµενη σκέψη), αφ ετέρου δε επέδωσε στον ίδιο Εισαγγελέα τη δήλωση για την κατάρτιση του συνδυασµού του, εν όψει των εκλογών της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας. Οι λοιποί αιτούντες, υποψήφιοι στον παραπάνω συνδυασµό, µε έννοµο συµφέρον στρέφονται κατά των ίδιων υπουργικών αποφάσεων και οµοδικούν παραδεκτώς, προβάλλοντας τους αυτούς λόγους ακυρώσεως. 6. Επειδή, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67), σε δίκη ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας, της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας διατάξεως τυπικού νόµου, έχουν δικαίωµα να ασκήσουν παρέµβαση, πλην άλλων, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννοµο συµφέρον σε σχέση µε την κρίση του ζητήµατος αυτού, εφόσον το ίδιο ζήτηµα εκκρεµεί σε δίκη ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηµατισµού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης, στην οποία είναι διάδικοι (βλ. ΣτΕ 1466, 1545, 3487/2008 Ολοµ.). Εν προκειµένω, στην παρούσα δίκη ενώπιον της Ολοµελείας παρεµβαίνει µε το από δικόγραφο το σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών» (Π.Ε.Ι.Ρ.Α.Σ.), ισχυριζόµενο ότι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ Α 146), κατά το µέρος που 2

3 απαγορεύει τη διαφήµιση των πολιτικών κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο, είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα. Ζήτηµα συνταγµατικότητας της διατάξεως αυτής τίθεται και µε την παραπεµπτική απόφαση 1784/2009 (σκέψη 10). Εξάλλου, το παραπάνω σωµατείο, µε αίτηση του ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, έχει ζητήσει την ακύρωση της από προσβαλλοµένης υπουργικής αποφάσεως εγείροντας το ίδιο ζήτηµα συνταγµατικότητας. Υπό τα δεδοµένα αυτά η εξεταζόµενη παρέµβαση ασκείται µε έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/1997, ενώ, εξ άλλου, είναι και κατά τα λοιπά παραδεκτή. 7. Επειδή, το Σύνταγµα ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» (άρθρο 4 παρ. 1), ότι «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5 παρ. 1), ότι «Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων» (άρθρο 5Α παρ. 1) και ότι «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους νόµους του Κράτους» (άρθρο 14 παρ. 1). Περαιτέρω, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζει τα εξής: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του Κράτους, που λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα». Εξ άλλου, το άρθρο 29 του Συντάγµατος ορίζει τα εξής: «1. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος Τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις 3

4 εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων, των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών. Με νόµο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, µπορεί να απαγορεύονται ορισµένες µορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα µε πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόµενου εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόµος ορίζει. Με νόµο µπορούν να επεκταθούν οι ρυθµίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις». Τέλος, το άρθρο 52 του Συντάγµατος ορίζει ότι «Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση...». 8. Επειδή, από τον συνδυασµό των συνταγµατικών διατάξεων που παρατέθηκαν στην προηγούµενη σκέψη προκύπτουν τα εξής: Για την «ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης», η οποία αποτελεί «έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας», απαιτείται, µεταξύ άλλων, η κατά το δυνατόν πληρέστερη, έγκαιρη και πολύπλευρη ενηµέρωση του εκλογικού σώµατος. Προς τούτο ο κοινός νοµοθέτης οφείλει να προβλέψει και να ρυθµίσει τη δωρεάν προβολή των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο. Με τις σχετικές ρυθµίσεις ο διατιθέµενος στα κόµµατα ραδιοτηλεοπτικός χρόνος µπορεί να διαφοροποιείται µε βάση πρόσφορα και αντικειµενικά κριτήρια, όπως είναι η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση και το ποσοστό των ψήφων που έχουν λάβει κατά τις τελευταίες, πριν από τον εκάστοτε κρίσιµο χρόνο, εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλα, κατ αρχήν, τα κόµµατα ένα ελάχιστο, πλην ικανό, χρόνο για την παρουσίαση των θέσεων και των προγραµµάτων τους από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, λαµβάνοντας µέριµνα και για τα νεοπαγή κόµµατα, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία ο νοµοθέτης έχει κάνει χρήση της ευχέρειας που του δίδει το άρθρο 29 παρ. 2 του Συντάγµατος και έχει απαγορεύσει τη διαφήµιση των κοµµάτων από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση κατά την προεκλογική περίοδο. Τούτο δε είναι αναγκαίο, διότι τα νεοπαγή κόµµατα, ως εκ της ιδιότητος των αυτής, έχουν περιορισµένο χρόνο προ των εκλογών για τη γνωστοποίηση των θέσεων και του προγράµµατος των. 9. Επειδή, περαιτέρω ο Ν. 3023/2002 ορίζει, στο άρθρο 29, τα εξής: «1. Το πολιτικό κόµµα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική 4

5 δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η ιοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνοµα, το έµβληµα και η έδρα του πολιτικού κόµµατος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον, πολίτες µε δικαίωµα ψήφου Το πολιτικό κόµµα αποκτά µε την ίδρυση του νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της συνταγµατικής αποστολής του». Ο ίδιος νόµος, εξάλλου, περιέχει αναλυτικές ρυθµίσεις για την κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη δηµοσιότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών και τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις. Περιέχει, επίσης, ρυθµίσεις για την προεκλογική προβολή των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών. Στο κεφάλαιο αυτό εντάσσονται τα άρθρα 10 και 11, τα οποία ορίζουν τα εξής: Αρθρο 10: «Ι.α. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, κάθε µορφής, υποχρεούνται να µεταδίδουν µηνύµατα κοµµάτων και συνασπισµών σε διάρκεια που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, [ήδη µόνο του Υπουργού Εσωτερικών κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3242/2004, Α 102, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3734/2009, Α 8] η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώµη της ιακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση, ο κατά τα ανωτέρω οριζόµενος χρόνος κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών µε βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της µετάδοσης των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων και των συνασπισµών, β. Η ανωτέρω µετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. 2. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1, κατά την αυτή διαδικασία και µε κριτήριο την αναλογική ισότητα, καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κοµµάτων και των συνασπισµών των κοµµάτων. 3. Κανένα µήνυµα δεν επιτρέπεται να µεταδίδεται την προηγούµενη, καθώς και την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών». Άρθρο 11 «1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της 5

6 παραγράφου 3 του άρθρου 9. β. Η µετάδοση από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ), τα οποία προβάλλουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων, µε εξαίρεση τη µετάδοση τέτοιων διαφηµιστικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίµακα έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχηµάτων των κοµµάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία». 10. Επειδή, στην κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν περιλαµβάνεται και η ρύθµιση των ζητηµάτων της δωρεάν µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο. ιότι, κατά τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του παραπάνω άρθρου, οι κανόνες που ρυθµίζουν τα ζητήµατα αυτά τίθενται µε νόµο, δηλαδή µε τυπικό νόµο είτε, κατ` εξουσιοδότηση νόµου, µε κανονιστικές πράξεις της ιοικήσεως. Εποµένως, αβασίµως προβάλλουν οι αιτούντες ότι οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση της συνταγµατικής διατάξεως περί της αποκλειστικής αρµοδιότητος του Ε.Σ.Ρ. 11. Επειδή, µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη το δικαίωµα να µεταβιβάζει στην εκτελεστική εξουσία την αρµοδιότητα του προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιότητα µε προεδρικά διατάγµατα. Με αυτά ρυθµίζονται είτε θέµατα καθοριζόµενα σε γενικό πλαίσιο υπό ορισµένους όρους, µε νόµους που ψηφίζονται από την Ολοµέλεια της Βουλής (νόµους-πλαίσια) είτε ειδικά θέµατα προσδιοριζόµενα συγκεκριµένα από την εξουσιοδοτική νοµοθετική διάταξη. Κατ εξαίρεση, όµως, επιτρέπεται να ορισθούν ως φορείς της κατ` εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας και άλλα, πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας, όργανα της ιοικήσεως, εφ όσον πρόκειται για ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό (βλ. ΣτΕ 1892/2010 Ολοµ., 3973/2009 Ολοµ.). Ως «ειδικότερα» θέµατα, για τη ρύθµιση των οποίων 6

7 επιτρέπεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας όργανα της ιοικήσεως, νοούνται µερικότερες περιπτώσεις θεµάτων που ρυθµίζονται ήδη στον νόµο σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο (βλ. ΣτΕ Ολοµ 1892/2010, Ολοµ 125/2009, Ολοµ 4025/1998). Στην προκειµένη περίπτωση η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 εξουσιοδότηση εγκύρως παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή σε όργανο της ιοικήσεως άλλο από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, δεδοµένου ότι στον νόµο και µάλιστα στο ίδιο άρθρο ρυθµίζεται, έστω και σε γενικό πλαίσιο, το θέµα της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα µε θέσπιση αφ ενός µεν της διαδικασίας αφ` ετέρου δε των δύο βασικών κριτηρίων κατανοµής του παρεχόµενου χρόνου µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων, ήτοι της αρχής της αναλογικής ισότητας και της εξασφάλισης της µετάδοσης των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων. Τα περαιτέρω δε ζητήµατα, δηλαδή του µεγέθους του συνολικώς διατιθεµένου στα κόµµατα χρόνου και της κατανοµής του µεταξύ αυτών, καθώς και του τρόπου χρήσεως του χρόνου αυτού (οµιλίες, προεκλογικές συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις κ.λπ.) αποτελούν ειδικότερα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, θέµατα σε σχέση µε το θέµα της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων, το οποίο ρυθµίζεται, κατά τα προεκτεθέντα, σε γενικό πλαίσιο στο παραπάνω άρθρο 10 του Ν. 3023/2002. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Ν. Ρόζος, Χ. Ράµµος,. Αλεξανδρής,. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταµιάς, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος,. Γρατσίας, Σ. Παραµυθιώτης και Η. Τσακόπουλος, οι οποίοι υποστήριξαν την εξής γνώµη, στην οποία προσχώρησε και Πάρεδρος Α. Χλαµπέα: Ούτε οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002 ούτε άλλη διάταξη νόµου περιέχουν ουσιαστικές ρυθµίσεις για τη διάθεση και κατανοµή χρόνου στα κόµµατα για την προεκλογική τους προβολή από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Οι αναφερόµενες στο παραπάνω άρθρο αρχές απορρέουν ευθέως από το Σύνταγµα και δεν αποτελούν, ως εκ τούτου, ρυθµίσεις του Ν. 3023/2002. Συνεπώς, τα θέµατα, τα οποία εξουσιοδοτείται να ρυθµίσει ο Υπουργός δεν µπορούν να θεωρηθούν «ειδικότερα» κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος και, άρα, κατά τη µειοψηφήσασα αυτή γνώµη, οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3023/2002 είναι αντίθετες προς τις συνταγµατικές αυτές διατάξεις. Τέλος, κατά τη γνώµη της Συµβούλου Ε. Νίκα, το άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 δεν δύναται να παράσχει νόµιµο έρεισµα στις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις ως εντασσόµενο σε σύστηµα νοµοθετικής ρυθµίσεως (άρθρα 10 και 11 του Ν. 3023/2002) που αντιβαίνει στη συνταγµατική αρχή της ισότητας. Τούτο δε διότι η επιβαλλοµένη από το άρθρο 11 του Ν 3023/2002 απόλυτη απαγόρευση 7

8 µεταδόσεως µηνυµάτων των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο, σε συνδυασµό µε την εισαχθείσα αρχικώς υπό καθεστώς ελευθερίας της προεκλογικής ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων και επαναληφθείσα µε το άρθρο 10 του νόµου αυτού ρύθµιση, η οποία προβλέπει κατανοµή του «ραδιοτηλεοπτικού» χρόνου βάσει της αρχής της αναλογικής ισότητας (η οποία αρχή επιτρέπει τη διαφοροποίηση της µεταχειρίσεως των κοµµάτων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που ανάγονται στην πολιτική σηµασία των κοµµάτων, όπως η κοινοβουλευτική τους δύναµη, η οργάνωση τους σε εθνική κλίµακα, ο ρόλος που έχουν παίξει στην πολιτική ζωή, κ.ά. βλ. ΣτΕ 4331, 4333/1996 επταµελούς, 930/1990 Ολοµελείας), οδηγεί, εξ αντικειµένου, στην άνιση µεταχείριση των νεοεµφανιζόµενων κοµµάτων, από της απόψεως της δυνατότητας προσβάσεως στο εκλογικό σώµα µέσω του πλέον δυναµικού και αποτελεσµατικού µέσου επικοινωνίας κατά τον πλέον κρίσιµο χρόνο (προεκλογική περίοδος), αφού οι ανάγκες των κοµµάτων αυτών προς παρουσίαση των πολιτικών τους θέσεων είναι αυξηµένες, χάριν της πολυφωνίας στον πολιτικό διάλογο. 12. Επειδή, η πρώτη προσβαλλόµενη από υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχύουν οι εξής ρυθµίσεις, ως προς τους όρους προβολής των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, που συµµετέχουν στις εκλογές αυτές, αλλά και στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, οι οποίοι λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία: Η έχει την υποχρέωση να µεταδώσει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο µια συνέντευξη διάρκειας εξήντα (60 ) πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού κάθε πολιτικού κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων. Η υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναµετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόµενο των σχετικών µαγνητοσκοπήσεων ή µαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτηµα. 2. Η έχει επίσης την υποχρέωση να µεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη µεσηµβρινή ζώνη, µια συνέντευξη Τύπου, µε καθένα από τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων, διάρκειας εξήντα (60 ) πρώτων λεπτών της ώρας. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να µεταδώσουν την ίδια µέρα είτε απευθείας, είτε µαγνητοσκοπηµένες ή µαγνητοφωνηµένες και οι νοµίµως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης 8

9 λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Σε περίπτωση µαγνητοσκοπηµένης ή µαγνητοφωνηµένης µετάδοσης, η έναρξη και η λήξη µετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα µεταξύ 12:00-01:00. Το εδάφιο β της παρ. 1 της παρούσας έχει εφαρµογή και για τις συνεντεύξεις της παρούσας παραγράφου. 3. Η καθώς και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τέσσερις, τουλάχιστον, αυτοτελείς συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας µε εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων της παρούσας απόφασης. Ως ώρα µετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστηµα από 18:00-01: Η έχει την υποχρέωση να καλύψει µια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η έχει την υποχρέωση να καλύψει µέσω του τηλεοπτικού σταθµού «Ελληνική Τηλεόραση - 3» µια προεκλογική συγκέντρω ση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, η οποία θα διοργανωθεί στη θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας και είναι δυνατόν να καλυφθεί µέσω των διαθέσιµων τεχνικών µέσων του τηλεοπτικού σταθµού Το εδάφιο β της παρ. 1 της πα ρούσας εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. 5. Η και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδοµάδα σε καθένα από χα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόµµατα. εν επιτρέπεται µετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή από τα πολιτικά κόµµατα ή τους συνασπισµούς κοµµάτων η χρήση του δωρεάν δεκαλέπτου κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως, η µετακύλιση και µόνον του δεκαλέπτου της πρώτης εβδοµάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια των δεκάλεπτων αυτών επιτρέπεται στα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων να µεταδίδουν διαφηµιστικά µηνύµατα τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε διατιθέµενου δεκάλεπτου χρόνου. 6. Ο χρόνος που διατίθεται για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας καθώς και στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ηµερήσιου χρόνου µετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 9

10 προγραµµάτων. Ο καταµερισµός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα λεπτά της ώρας (4 ) ανά ώρα, µη συνυπολιζόµενου του επιτρεπόµενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών (12 ) του χρόνου µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο συνολικός χρόνος για τη µετάδοση µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων, στους ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας, θα αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατοµµυρίων ευρώ ( ) και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου θα αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), µε βάση τους θεωρηµένους από την οικεία.ο.υ. τιµοκαταλόγους, έως την 4ης Μαίου 2009, ηµεροµηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναλογία κατανοµής του χρόνου έχει ως εξής: Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται ισοµερώς στα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται οτα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ανάλογα µε την εκπροσώπηση τους στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατανοµή του χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς αντιστοιχεί στα εξής ποσά: και στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η µετάδοση µηνυµάτων φορέων εκτός των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων, το περιεχόµενο των οποίων µπορεί να χαρακτηρισθεί, άµεσα ή έµµεσα, ως πολιτικό. 7. Ο χρόνος που διατίθεται για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθµούς, καθορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά της ώρας ηµερησίως. Ως ώρα µετάδοσης των µηνυµάτων αυτών ορίζεται το διάστηµα από 7:00 έως 22:00. Η κατανοµή του χρόνου είναι ανάλογη µε αυτή της προηγούµενης παραγράφου. 8. Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στην ΕΡΑ καθορίζεται σε δέκα (10 ) λεπτά της ώρας ηµερησίως. Η κατανοµή του χρόνου αυτού είναι ανάλογη µε αυτή της παραγράφου Η... και οι νοµίµως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενηµερωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας και ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου 10

11 των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κοµµάτων και των συνασπισµών των κοµµάτων. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε (5 ) λεπτών. 10. Οι δηµόσιοι και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας και ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, οφείλουν να µεριµνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, εκποµπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενηµερωτικών εκποµπών, συνεντεύξεων σχετικά µε τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων να µην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράµµατα τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων και εξετάζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ηµέρας, καθώς και κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών και µέχρις τις 19:00 δεν επιτρέπεται η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των κοµµάτων, καθώς και η µετάδοση εκποµπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιµήσεων για το εκλογικό αποτέλεσµα µε εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κοµµάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας...». Περαιτέρω, η δεύτερη προσβαλλόµενη από απόφαση ορίζει τα εξής: «Άρθρο 1. Για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: α) Η και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενηµερωτικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα σε καθένα από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους. Τα εικοσάλεπτα ή τα δεκάλεπτα αυτά που θα µεταδοθούν από την επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τα κόµµατα αυτά ή συνασπισµούς κοµµάτων για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων µέγιστης συνολικής διάρκειας τριών (3) λεπτών για κάθε δεκάλεπτο, β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενηµερωτικοί σταθµοί µπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου µε τη διοργάνωση εκποµπών στις οποίες συµµετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους µε εκπρόσωπο 11

12 τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων. Άρθρο 2. Για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό κατώτερο του 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που δεν συµµετείχαν στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές και των οποίων οι συνδυασµοί έχουν ανακηρυχθεί για τις παρούσες ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: α) Η και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενηµερωτικοί σταθµοί εθνικής περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους. Το πεντάλεπτο που θα µεταδοθεί από την επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από τα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων συνολικής διάρκειας δύο (2 ) λεπτών, β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενηµερωτικοί σταθµοί µπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου µε τη διοργάνωση εκποµπών, στις οποίες συµµετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους µε εκπρόσωπο τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων...». 13. Επειδή, οι προσβαλλόµενες πράξεις κατανέµουν χρόνο ραδιοτηλεοπτικής προβολής στα κόµµατα, τα οποία θα συµµετάσχουν στις εκλογές της Για µεν τα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για τα κόµµατα «που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον... 0,50% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων...», οι πράξεις αυτές συνάγουν τεκµήριο συµµετοχής τους στις εκλογές της για δε τα λοιπά κόµµατα (εν οις και το νεοπαγές αιτούν) οι προσβαλλόµενες πράξεις προϋποθέτουν την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο, η οποία, κατ εφαρµογήν του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1180/1981, συµπίπτει µε την Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί και σε διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως των προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων εντός του διατιθεµένου σε αυτά χρόνου. Η έναρξη αυτή συµπίπτει µε την δηµοσίευση της πρώτης υπουργικής αποφάσεως για τα κόµµατα της πρώτης κατηγορίας ( ), µε την δηµοσίευση της δεύτερης υπουργικής αποφάσεως για τα κόµµατα της δεύτερης κατηγορίας ( ) και µε την για τα λοιπά (όπως το αιτούν) κόµµατα. Όµως, η συνταγµατική αρχή της ισότητας, η οποία διέπει και την ύλη που ρυθµίζει το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγµατος, επιβάλλει µια κοινή αφετηρία για τα κόµµατα κατά την ρύθµιση της προεκλογικής τους προβολής από τα 12

13 ραδιοτηλεοπτικά µέσα, πέρα της οποίας και µόνο επιτρέπεται η περαιτέρω διαφοροποίηση των κοµµάτων κατ εφαρµογήν της ειδικότερης αρχής της αναλογικής ισότητας. Ως κοινή αφετηρία δεν νοείται µόνον ο ελάχιστος, αλλά πάντως επαρκής χρόνος για την µετάδοση των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων, αλλά και η κοινή για όλα τα κόµµατα έναρξη της µεταδόσεως των ραδιοτηλεοπτικών τους µηνυµάτων, λαµβανοµένης ιδίως υπ όψη της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν 3023/2002. Η απόκλιση ως προς το τελευταίο αυτό σηµείο, από την αρχή της ισότητος δεν µπορεί να δικαιολογηθεί εκ µόνου του ότι οι παραπάνω κατηγορίες κοµµάτων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή τα µεν εκπροσωπούνται, τα δε δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άποψη, όµως, της ρυθµιζόµενης ύλης (ήτοι της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων), κρίσιµο είναι ότι, λόγω ακριβώς των διαφορετικών αυτών συνθηκών, τα µεν εκπροσωπούµενα κόµµατα είχαν ανεµπόδιστη δυνατότητα προβολής του προγράµµατος και των θέσεων τους πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002, κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, ενώ κόµµατα νεοπαγή, όπως το αιτούν, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, ακριβώς επειδή ιδρύθηκαν λίγο χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως. Η δυσµενής αυτή θέση των νεοπαγών κοµµάτων δεν είναι συνταγµατικώς ανεκτό να καταστεί ακόµη δυσµενέστερη µε την εις βάρος τους διαφοροποίηση του χρόνου ενάρξεως µεταδόσεως των προεκλογικών τους µηνυµάτων. Η αρχή της ισότητας θα επέβαλλε τουλάχιστον κοινή έναρξη του χρόνου αυτού για όλα τα κόµµατα, δεδοµένου ότι τα νεοπαγή έχουν για τους εκτεθέντες λόγους µεγαλύτερη ανάγκη προβολής του προγράµµατος και των θέσεων τους. Εποµένως, οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις, διαφοροποιώντας κατά τα εκτεθέντα το χρονικό σηµείο ενάρξεως της µεταδόσεως των προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων, έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος και οι Σύµβουλοι. Μαρινάκης, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιµέκας, Β. Γρατσίας, Σ. Παραµυθιώτης, Η. Τσακόπουλος και Β. Καλαντζή, οι οποίοι υποστήριξαν την εξής γνώµη: Η διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων µε κριτήριο την εκπροσώπηση τους ή µη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντίκειται, καθ εαυτήν, στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002, εάν συνδέεται µε αντικειµενικούς λόγους, όπως λόγου χάριν µε τις ρυθµίσεις της εκλογικής νοµοθεσίας (άρθρα 1 παρ. 3 και 3 παρ. 8 του Ν. 1180/1981, Α 188 και άρθρο µόνο του Π.. 50/2009, Α 64) που τοποθετούν την ανακήρυξη των συνδυασµών των κοµµάτων από τον Άρειο Πάγο την δεκάτη τέταρτη ηµέρα προ των εκλογών, δηλαδή είκοσι ηµέρες µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η 13

14 διαφοροποίηση βεβαίως αυτή συνεκτιµάται, προκειµένου να κριθεί εάν οι ρυθµίσεις της κανονιστικής αποφάσεως που εκδίδεται κατά το άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 (ιδίως οι σχετικές µε την επάρκεια του διατιθέµενου στα κόµµατα χρόνου, µε τον τρόπο κατανοµής του και την εν γένει διευθέτηση του), θεωρούµενες στην συστηµατική ενότητα τους, πληρούν τα δύο κριτήρια που θέτει το παραπάνω άρθρο. Εξ άλλου, το πεντάλεπτο που παρέχεται στα νεοπαγή κόµµατα, όπως το αιτούν, στην... και σε όλους του ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, το οποίο µάλιστα µπορεί να µεταδοθεί σε όποια ώρα επιλέξουν οι παραπάνω σταθµοί, δεν επαρκεί, κατά κοινή πείρα, ούτε στοιχειωδώς για την µετάδοση των θέσεων και του προγράµµατος τους, εν όψει του ότι τα κόµµατα αυτά, εφ όσον ιδρύθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές, δεν είχαν τον χρόνο να γνωστοποιήσουν στο εκλογικό σώµα τις θέσεις και το πρόγραµµα τους πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, όταν δεν ίσχυε ακόµη η απαγόρευση του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002. Και ναι µεν µε την απόφαση 35/1999 του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, σε συναφή περίπτωση, κρίθηκε ότι το πεντάλεπτο είναι επαρκής κατά τ` ανωτέρω χρόνος, πλην στην περίπτωση εκείνη δεν είχε τεθεί σε ισχύ η µεταγενέστερη απαγορευτική διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002, ενώ εξ άλλου ούτε από την απόφαση αυτή προκύπτει αν το ενιστάµενο κόµµα ήταν νεοπαγές, ούτε, πάντως ελήφθη υπ` όψη από το ΑΕ µια τέτοια ιδιότητα. Εποµένως, υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, η διάταξη του άρθρου 2 περ. α της από δεύτερης προσβαλλόµενης αποφάσεως έχει εκδοθεί κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α του Ν. 3023/2002. Τέλος, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις παραβιάζουν και την αρχή της αναλογικής ισότητας, η οποία απορρέει ευθέως από το Σύνταγµα και θεσπίζεται ρητώς µε την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002. Πράγµατι, έναντι του πεντάλεπτου που δικαιούται το αιτούν, ως νεοπαγές κόµµα, κατά το άρθρο 2 της δεύτερης από προσβαλλόµενης αποφάσεως, η πρώτη από υπουργική απόφαση παρέχει στα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, δύο εξηντάλεπτες συνεντεύξεις σε εθνικό δίκτυο των αρχηγών τους, τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας στην και σε όλους τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς σε ώρες υψηλής ή σχετικά υψηλής ακροαµατικότητας και θεαµατικότητας (18:00-01:30), µία προεκλογική συγκέντρωση, ένα δεκάλεπτο την εβδοµάδα στους παραπάνω σταθµούς για την παρουσίαση του προγράµµατος και της δραστηριότητας τους και χρόνο διαφηµιστικών µηνυµάτων, τα οποία αποτελούν, κατά κοινή πείρα, δραστικό µέσο προεκλογικής επικοινωνίας. Κατά τους υπολογισµούς, µάλιστα, του αιτούντος κόµµατος, οι οποίοι δεν αµφισβητήθηκαν ειδικώς, το κόµµα της Νέας 14

15 ηµοκρατίας έχει στην διάθεση του λεπτά της ώρας διαφηµίσεων από τηλεοράσεως, το , το και ο... και ο... από λεπτά, κατανεµόµενα στα κρατικά και ιδιωτικά τηλεοπτικά µέσα. Έναντι των ανωτέρω, το αιτούν κόµµα δικαιούται δύο λεπτά της ώρας τηλεοπτικής διαφηµίσεως και µάλιστα µόνον στην δηµόσια τηλεόραση. Υπό τα δεδοµένα αυτά, η διαφορά του χρόνου και εν γένει των ευχερειών που παρέχονται µε τις προσβαλλόµενες αποφάσεις αφ ενός µεν στα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφ ετέρου δε στα νεοπαγή κόµµατα, είναι τόσο σηµαντική, ώστε υπερβαίνει τα όρια, εντός των οποίων µπορούσε να κινηθεί ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την άσκηση της κανονιστικής του αρµοδιότητας που του δίδει το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3023/2002. Εποµένως, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικής ισότητας. Συνεπώς για τους εκτεθέντες ανωτέρω λόγους, βασίµως προβαλλόµενους, οι προσβαλλόµενες πράξεις είναι µη νόµιµες και πρέπει να ακυρωθούν. Κατά την ειδικότερη δε γνώµη του Προέδρου Π. Πικραµµένου, εφ όσον, όπως έγινε ανωτέρω κατά πλειοψηφία δεκτό, η διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων αντίκειται, καθ εαυτήν, στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν 3023/2002, οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εισάγουν τέτοια διαφοροποίηση, είναι µη νόµιµες και ακυρωτέες για τον βασίµως προβαλλόµενο αυτόν λόγο και µόνον, παρέλκει δε η εξέταση τυχόν άλλων πληµµελειών των αποφάσεων αυτών. Μειοψήφησε η Σύµβουλος Β. Καλαντζή, η οποία υποστήριξε την εξής γνώµη: Από τον συνδυασµό των προσβαλλόµενων πράξεων προκύπτει ότι ο χρόνος που υποχρεούνται να παραχωρήσουν τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα δωρεάν για την προβολή των µηνυµάτων των κοµµάτων, που θα µετάσχουν στις ευρωεκλογές της , καθορίσθηκε κατά φθίνουσα διαβάθµιση, αναλόγως προς την έως την έκδοση των εν λόγω πράξεων συµµετοχή των κοµµάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Ειδικότερα, µε την πρώτη προσβαλλόµενη απόφαση το µεγαλύτερο µέρος του προς διάθεση για την δωρεάν προβολή από τα ραδιοφωνικά µέσα των θέσεων των κοµµάτων χρόνου παρεσχέθη στα κόµµατα που συµµετέχουν στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την δεύτερη προσβαλλόµενη απόφαση τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα (κρατικά και ιδιωτικά) υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν για τα κόµµατα που δεν εκπροσωπούνται µεν στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά είχαν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον ποσοστό 0,50% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα, για τα κόµµατα δε που είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό 15

16 κατώτερο του ανωτέρω 0,50% ή δεν είχαν µετάσχει στις εν λόγω ευρωεκλογές ένα πεντάλεπτο για το καθένα. Ειδικώς δε ως προς τα τελευταία αυτά κόµµατα, µε το άρθρο 2 της δεύτερης προσβαλλοµένης αποφάσεως ορίσθηκε ότι για την διάθεση σ` αυτά δωρεάν του ανωτέρω πεντάλεπτου σε καθένα από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς (κρατικό και ιδιωτικούς) απαιτείται η προηγούµενη ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο. Η διαφοροποίηση ως προς τα κόµµατα, που είτε είχαν λάβει µέρος στις προηγούµενες ευρωεκλογές και δεν συγκέντρωσαν το προβλεπόµενο ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων, είτε δεν είχαν λάβει µέρος στις εκλογές αυτές -µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα συσταθέντα µετά τις εν λόγω εκλογές, όπως είναι και το αιτούν κόµµα- τόσο ως προς τον χρόνο που τους διατίθεται δωρεάν για την προβολή τους όσο και ως προς το χρονικό σηµείο, µετά το οποίο µπορεί να κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, ευρίσκει έρεισµα στην εξουσιοδοτική διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002 και δεν αντίκειται στην συνταγµατική αρχή της ισότητας, διότι δικαιολογείται λόγω των διαφορετικών συνθηκών, υπό τις οποίες τελούν τα ανωτέρω κόµµατα σε σχέση µε τα άλλα κόµµατα που έχουν ετςδηλώσει την πρόθεση τους να µετάσχουν στις εκλογές της Και τούτο διότι πρόκειται περί κοµµάτων που, εν αντιθέσει µε τα άλλα (κόµµατα εκπροσωπούµενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κόµµατα που συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 0,50% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στις προηγούµενες ευρωεκλογές), που τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχειρίσεως ως προς τα ανωτέρω ζητήµατα, δεν έχουν έως τώρα ενεργή συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας. Το γεγονός δε ότι κόµµατα, που, όπως το αιτούν, ιδρύθηκαν λίγο πριν από την προκήρυξη των ευρωεκλογών, έχουν, ενόψει των ρυθµίσεων των προσβαλλόµενων πράξεων (πεντάλεπτο και δυνατότητα δωρεάν προβολής του προγράµµατος τους µόνο µετά την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο) και της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002 να µεταδώσουν ιδίαις δαπάναις προεκλογικά µηνύµατα από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, λιγότερο χρόνο στη διάθεση τους για την προβολή του προγράµµατος τους κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο εν σχέσει µε τα άλλα κόµµατα, τα οποία είχαν ανεµπόδιστη δυνατότητα προβολής του προγράµµατος τους πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως του ανωτέρω άρθρου 11, δεν ασκεί επιρροή εν προκειµένω. Τούτο δε διότι εφόσον ο χρόνος διενεργείας των ευρωεκλογών είναι εκ των προτέρων γνωστός και, συνεπώς, πολιτική δύναµη, ενδιαφερόµενη να µετάσχει στην εκλογική αναµέτρηση για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σε θέση να µεριµνήσει εγκαίρως για την οργάνωση της σε κόµµα και την προβολή του προγράµµατος της πριν αρχίσει η απαγόρευση του προαναφερθέντος άρθρου 11 του Ν. 3023/

17 Άλλωστε, κατά την έννοια των προαναφερθεισών συνταγµατικών διατάξεων και του άρθρου 10 του, σε εκτέλεση των συνταγµατικών αυτών διατάξεων εκδοθέντος, Ν. 3023/2002, η υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση προεκλογικών µηνυµάτων αφορά, κατ αρχήν, κόµµατα συγκροτηµένα κατά τρόπο πάγιο και αποβλέποντα στην σε βάθος χρόνου συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας ως µηχανισµών διαµορφώσεως της πολιτικής βουλήσεως του εκλογικού σώµατος και όχι κόµµατα ιδρυόµενα επ ευκαιρία συγκεκριµένης εκλογικής αναµετρήσεως. Ειδικότερα, δικαιολογείται από τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν τα κόµµατα που δεν µετείχαν στις προηγούµενες εκλογές ή µετείχαν µεν σ αυτές, αλλά συγκέντρωσαν ποσοστό κατώτερο του 0,50% των εγκύρων ψηφοδελτίων, η έναρξη του χρόνου µεταδόσεως δωρεάν των µηνυµάτων τους από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα µετά την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο, ενόψει του ότι από το χρονικό αυτό σηµείο επιβεβαιώνεται η πρόθεση, αλλά και η κατά νόµο δυνατότητα κόµµατος, που έως τώρα δεν είχε ενεργή συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και του οποίου η απήχηση στο εκλογικό σώµα είτε είναι περιορισµένη είτε δεν δύναται ακόµη να προσδιορισθεί (αν πρόκειται περί νεοϊδρυθέντος κόµµατος), να µετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Περαιτέρω, το πεντάλεπτο που χορηγείται στα ανωτέρω κόµµατα είναι µεν χρόνος κατά πολύ µικρότερος εκείνου που χορηγείται κυρίως στα κόµµατα που εκπροσωπούνται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζεται, όµως, ενόψει του αντικειµενικού κριτηρίου της περιορισµένης ή µη δυναµένης ακόµη να προσδιορισθεί εκλογικής δυνάµεως τους, είναι δε αρκετός για την προβολή των βασικών τους θέσεων, όπως, άλλωστε, έκρινε και το Ανώτατο Ειδικό ικαστήριο µε τις υπ αριθµ. 34 και 35/1999 αποφάσεις του σε παρόµοιες υποθέσεις (πρβλ. και ΣτΕ 4333/1996). Και ναι µεν το τότε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς δεν προέβλεπε παραλλήλως απαγόρευση µεταδόσεως κατά την προεκλογική περίοδο µηνυµάτων µε δαπάνες των ίδιων των κοµµάτων, το Ανώτατο, όµως, Ειδικό ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι είχαν αυτή την ευχέρεια τα κόµµατα για να καταλήξει στην ανωτέρω κρίση του, ούτε εξήτασε αν η ενώπιον του αχθείσα υπόθεση αφορούσε κόµµα νεοϊδρυθέν, αλλά έκρινε αυτοτελώς, ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων και χωρίς διακρίσεις, το πεντάλεπτο ως χρόνο αρκετό για την προβολή των βασικών θέσεων των κοµµάτων, που είτε είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό κατώτερο του 0,50% των εγκύρων ψηφοδελτίων, είτε δεν είχαν µετάσχει καθόλου στις εκλογές εκείνες. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την µειοψηφήσασα αυτή γνώµη, οι προβαλλόµενοι µε τις κρινόµενες αιτήσεις λόγοι ακυρώσεως περί παραβάσεως της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α του Ν. 3023/2002 και της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, καθώς και της αναλογικής ισότητας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι. 17

18 [...] Σηµείωµα Η ραδιοτηλεοπτική προβολή των κοµµάτων µεταξύ αριθµητικής και αναλογικής ισότητας Με τα αρ. 10 και 11 ν. 3023/2002 αφενός απαγορεύτηκε στα πολιτικά κόµµατα η µετάδοση από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα διαφηµιστικών µηνυµάτων τους κατά την προεκλογική περίοδο και αφετέρου χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυθµίζει µε απόφασή του την έκταση και την κατανοµή µεταξύ των κοµµάτων του χρόνου δωρεάν προβολής των θέσεών τους από τα δηµόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Η κατανοµή αυτή κατά τη ρητή πρόβλεψη του νόµου πρέπει να γίνεται µε κριτήρια την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της µετάδοσης των θέσεων και των προγραµµάτων των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων. Βάσει της νοµοθετικής αυτής εξουσιοδότησης εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις (13/5/2009 και 15/5/2009) για τη ρύθµιση των όρων ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του Με τις δύο αυτές αποφάσεις γίνεται µια τριπλή κατηγοριοποίηση των πολιτικών κοµµάτων: στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται όσα πολιτικά κόµµατα και συνδυασµοί κοµµάτων που συµµετέχουν στις εκλογές εκπροσωπούνται ήδη στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, στη δεύτερη κατηγορία όσα είχαν συµµετάσχει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές λαµβάνοντας τουλάχιστον 0,5% του συνολικού αριθµού των ψήφων χωρίς να εκπροσωπούνται στο ευρωκοινοβούλιο και στην τρίτη κατηγορία όσα πολιτικά κόµµατα ή συνδυασµοί κοµµάτων είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές λιγότερο από 0,5% των ψήφων ή δεν είχαν συµµετάσχει καν σε αυτές. Στην τελευταία αυτή κατηγορία παρεχόταν ένα δωρεάν πεντάλεπτο διαφηµιστικής προβολής έναντι, κατ εκτίµηση, λεπτών της ώρας που παραχωρήθηκαν στο πρώτο κόµµα. Περαιτέρω, για τα νεοπαγή κόµµατα, όπως το αιτούν, ο χρόνος µετάδοσης των προεκλογικών µηνυµάτων εκκινούσε από την ανακήρυξή τους από τον Άρειο Πάγο κατ` εφαρµογήν του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 1180/1981, δηλαδή εν προκειµένω από την 24/5/2009 έναντι της 13/5/2009 και 15/5/2009 για τις δύο πρώτες κατηγορίες κοµµάτων αντίστοιχα. Η Ολοµέλεια, αφού επιβεβαίωσε ότι η ρύθµιση του τρόπου προβολής των πολιτικών κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα δεν εµπίπτει στις αποκλειστικές κατ αρ. 15 παρ. 2 αρµοδιότητες του ΕΣΡ, εξέτασε καταρχάς το ζήτηµα του επιτρεπτού της χορήγησης ειδικότερης 18

19 εξουσιοδότησης κατ αρ. 43 παρ. 2 Σ. για τη ρύθµιση του θέµατος αυτού στον Υπουργό Εσωτερικών. Παρότι τελικώς κρίθηκε ότι το µέγεθος του συνολικώς διατιθέµενου χρόνου και η κατανοµή αυτού µεταξύ των κοµµάτων αποτελεί µερικότερη περίπτωση σε σχέση µε το θέµα της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων που ρυθµίζεται σε γενικό πλαίσιο στο αρ. 10 ν. 3023/2002, εντυπωσιάζει εδώ η ισχυρή µειοψηφία µε δύο γνώµες έντεκα συνολικώς συµβούλων και µίας παρέδρου. Σύµφωνα µε την ισχυρότερη µειοψηφούσα γνώµη, στις διατάξεις του ν. 3023/2002 επαναλαµβάνονται απλώς οι ήδη κατοχυρωµένες στο Σύνταγµα αρχές της αναλογικής ισότητας και της εξασφάλισης της δυνατότητας προβολής των θέσεων όλων των κοµµάτων χωρίς να πραγµατοποιείται ουδεµία ουσιαστική ρύθµιση του θέµατος, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί ειδικότερο ζήτηµα η ρύθµιση των όρων και των προϋποθέσεων κατανοµής του χρόνου από τον Υπουργό και, συνεπώς, κατά τη γνώµη αυτή, είναι ανίσχυρη η σχετική εξουσιοδότηση. Υπενθυµίζεται εδώ ότι µε την ΟλΣτΕ 930/1990 (Ελ νη µε σχόλιο Ευ. Βενιζέλου, Η ραδιοτηλεοπτική προεκλογική περίοδος σε αναζήτηση κανονιστικού πλαισίου) είχε κριθεί ότι η διάταξη της παρ. 6 του αρ. 8 του ν. 1847/1989 που παρείχε εξουσιοδότηση στο νεοσύστατο τότε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ρυθµίζει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι υπόψηφιοι ήταν ανίσχυρη, διότι η ρύθµιση των θεµάτων αυτών µπορούσε να γίνει µόνο µε κανονιστικό προεδρικό διάταγµα. Εξάλλου, η θέση της µειοψηφίας, πέρα από τη νοµολογιακή συνέπεια που διαθέτει, παρουσιάζει, σε επίπεδο δικαιοπολιτικής σκοπιµότητας, το επιπλέον πλεονέκτηµα της διασφάλισης ενός λυσιτελούς δικαστικού ελέγχου των σχετικών µε τη ραδιοτηλεοπτική προβολή των πολιτικών κοµµάτων κανονιστικών πράξεων µέσω της επεξεργασίας των προεδρικών διαταγµάτων από το Ε Τµήµα του ΣτΕ. Πράγµατι, η σχολιαζόµενη απόφαση εκδόθηκε ενάµιση περίπου έτος µετά τη διενέργεια των ευρωεκλογών του 2009 ( ), µολονότι η πρώτη συζήτηση είχε διεξαχθεί ήδη την εδοµένων του χρόνου που απαιτεί η έκδοση της απόφασης, ανεξαρτήτως του πόσο σύντοµα θα συζητηθεί αυτή, και του γεγονότος ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κατά κανόνα λίγες µόνο ηµέρες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ή και µετά την έναρξή της, είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί αποτελεσµατικά δια της δικαστικής οδού η διασφάλιση της προβολής µε συνταγµατικά ανεκτό τρόπο των θέσεων ενός κόµµατος πριν τη διενέργεια των κρίσιµων κάθε φορά εκλογών. Στη συνέχεια, η Ολοµέλεια εξέτασε κατά σειρά το ζήτηµα του διαφορετικού χρόνου έναρξης προβολής των πολιτικών µηνυµάτων και των αποκλίσεων στην κατανοµή του δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου. Το δεύτερο αυτό ζήτηµα είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τη 19

20 νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού ικαστηρίου (βλ. ΑΕ 11/1982, ΤοΣ , ΣτΕ 2423/1986, ΤοΣ , ΟλΣτΕ 1288/1992, ΤοΣ και από τις πιο πρόσφατες ΣτΕ 4333/1996, ΤοΣ και ΑΕ 34/1990, ίκη ) και είχαν διαµορφωθεί συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η κατανοµή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα πολιτικά κόµµατα. Ειδικότερα, είχε κριθεί ότι από τις διατάξεις των αρ. 15 παρ. 2, 5 παρ. 1, 14 παρ. 1, 29 παρ. 1 και 51 Σ. «απορρέει ευθέως υποχρέωση του Κράτους κατά την προεκλογική περίοδο, να διαθέτει στα πολιτικά κόµµατα τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα και να υποχρεώνει τα ιδιωτικά να διαθέτουν χρόνο στα κόµµατα, προκειµένου να παρουσιάζουν τις πολιτικές τους θέσεις. Ο πυρήνας της υποχρεώσεως αυτής, κατ εφαρµογή της βασικής αρχής της αντικειµενικότητος, που διέπει κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, περιλαµβάνει τη διάθεση σε όλα ανεξαρτήτως τα πολιτικώς υποστατά κόµµατα ενός ελαχίστου πλην ικανού χρόνου για την παρουσίαση στο εκλογικό σώµα των ουσιωδών σηµείων του προγράµµατός των» (βλ. ΣτΕ 4333/1996, ΤοΣ , σκ. 3, η υπογράµµιση δική µας). Η νοµολογία δε έχει δεχτεί (βλ. ΑΕ 34/1990, ίκη , σκ. 5) ότι το πεντάλεπτο συνιστά ικανό χρόνο για την παρουσίαση των πολιτικών θέσεων ενός κόµµατος. Περαιτέρω, όµως, «επιτρέπεται κατ επιταγή της...αρχής της αναλογικής ισότητας, η διαφοροποίηση της µεταχείρισης των κοµµάτων στην ποσοτική κατανοµή του διατιθέµενου χρόνου, πάντοτε βάσει αντικειµενικών και πρόσφορων κριτηρίων που δεν µπορούν να έχουν σχέση µε την ιδεολογία αλλά µε την πολιτική σηµασία των κοµµάτων, όπως λ.χ. η κοινοβουλευτική τους δύναµη στη διαλυθείσα Βουλή, η οργάνωση τους σε εθνική κλίµακα, ο ρόλος που ιστορικά τα κόµµατα αυτά έχουν παίξει στην πολιτική ζωή κ.α.» (βλ. ΟλΣτΕ 930/1990, Ελ νη ). Με βάση το κριτήριο αυτό είχαν γίνει δεκτές στο παρελθόν όλες οι ποσοτικές διαφοροποιήσεις στην έκταση της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων, εφόσον τηρούσαν την αρχή της διάθεσης περισσότερου χρόνου στα µεγαλύτερα και µε ισχυρότερη παρουσία κόµµατα. Η επίδικη περίπτωση διαφοροποιείται από τις παλαιότερες χάρη σε δύο στοιχεία που προκύπτουν από το πλέγµα των σχετικών διατάξεων της εκλογικής νοµοθεσίας: πρώτον, από την κατ αποτέλεσµα µετάθεση του χρονικού σηµείου έναρξης της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των νεοπαγών κοµµάτων σε σχέση µε αυτό των κοµµάτων µε σχετικώς ισχυρή παρουσία στις προηγούµενες εκλογές και, δεύτερον, από την παράλληλη απαγόρευση διαφήµισης των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο. Ο συνδυασµός των διατάξεων αυτών οδηγεί οπωσδήποτε σε σοβαρό περιορισµό της δυνατότητας των νεοπαγών και άρα άγνωστων στο ευρύ κοινό κοµµάτων να προβάλουν κατά τρόπο 20

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999 159(Ι) του 1999 23(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Αθήνα, 31-10-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/31-10-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Περίληψη Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΕΚΛΟΓΙΚΑ Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Κάντε κλικ εδώ, για να «κατεβάσετε» το νομοθέτημα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις

ΣτΕ 1718/2012. Βασικές σκέψεις ΣτΕ 1718/2012 H λειτουργία των επίδικων σταθμών χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαγορεύεται, ενώ προβλέπεται και η θέσπιση ειδικών κανόνων για το περιεχόμενο των ΜΠΕ που αφορούν σε αυτούς καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος

ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος ΣτΕ - Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με μια σειρά αποφάσεων, (ΣτΕ 2527/2013-2528 - 2529-2530 ) έκρινε ότι είναι νόμιμη και συνταγματική η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/146/25-6-2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3023 Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Φ.Π. Αριθµός 3216/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 4 Απριλίου 2003, µε την εξής σύνθεση: Χ. Γεραρής, Πρόεδρος, Α. Τσαµπάση, Ι. Μαρή, Γ. Παναγιωτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3023/

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Υπόθεση επιδόματος ειδικών συνθηκών Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 1202/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ «1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3023/2002: Χρηματοδότηση κομμάτων-βουλευτών:εσοδα,δαπάνες,έλεγχος (312651) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 21 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 336/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 μετά από πρόσκληση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 1 Αθήνα, 25-04-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 2656/25-04-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε πλήρη Ολοµέλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια II. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ α. i. Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το συνολικό ύψος τούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας

Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας Καθεστώς τηλεοπτικών αδειών. Ένα αρρύθμιστο πεδίο δραστηριότητας με τις ευλογίες του Νομοθέτη; - Του κου Νικολάου Παππά, Δικηγόρου Αθηνών ειδικευθέντος στο Δημόσιο Δίκαιο Ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα