Παραδοσιακά διακρίνονται τρεις βασικές ψυχικές λειτουργίες: σκέψεις συναισθήµατα κίνητρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοσιακά διακρίνονται τρεις βασικές ψυχικές λειτουργίες: σκέψεις συναισθήµατα κίνητρα"

Transcript

1 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Γιώργος Ευσταθίου, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Παραδοσιακά διακρίνονται τρεις βασικές ψυχικές λειτουργίες: σκέψεις συναισθήµατα κίνητρα Σύµφωνα µε την κοινή λογική, το συναίσθηµα θεωρείται ως το αντίθετο της καλά δοµηµένης, λογικής σκέψης. Κατά τη συναισθηµατική διέγερση δρούµε παρορµητικά, χωρίς να υπολογίζουµε την καλύτερη στρατηγική δράσης. Κατά πόσο αυτή η διάκριση µεταξύ σκέψης και συναισθήµατος είναι απόλυτη έγκυρη. Πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες. Μερικές θεωρούνται κλασσικές. Συστατικά του συναισθήµατος: Το συναίσθηµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα εκτυλισσόµενο πρότυπο αλληλεπιδράσεων αυτών των στοιχείων. 1. Υποκειµενικό αίσθηµα / εµπειρία. 2. Σωµατικές αλλαγές. (υπάρχει λόγος που δεν αναφέρονται ως φυσιολογική διέγερση) 3. Συµπεριφορά (τάσεις προς δράση, έκφραση του προσώπου, στάση του σώµατος κ.ά.) 4. Γνωστικές λειτουργίες ύο βασικά ερωτήµατα στη σύγχρονη µελέτη του συναισθήµατος: 1. Πώς το κάθε ένα από τα παραπάνω συστατικά συµβάλλει στην ένταση του συναισθήµατος; 2. Πώς το κάθε ένα από τα παραπάνω συστατικά συµβάλλει στη διαφοροποίηση του συναισθήµατος; 1

2 Α. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ James ( ) & Lange ( ) (αρχικά εντελώς ανεξάρτητα) James: Αµερικάνος ψυχολόγος, ΣΝΣ Lange: ανός γιατρός, ΑΝΣ H αντίληψη ενός διεγερτικού γεγονότος ακολουθείται άµεσα από σωµατικές αλλαγές. Η αντίληψη αυτών των σωµατικών αλλαγών καθώς συµβαίνουν ΕΙΝΑΙ το συναίσθηµα. Η ένταση και η διαφοροποίηση των συναισθηµάτων βασίζεται σε επανατροφοδότηση από το σωµατικό και το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Αν γλιστρήσουµε καταβαίνοντας µία σκάλα, πρώτα θα αρπαχθούµε από τα κάγκελα και µετά θα συνειδητοποιήσουµε ότι φοβηθήκαµε. Cannon (1929): 1. Όλα τα διεγερτικά συναισθήµατα συνοδεύονται από γενικευµένη και αδιαφοροποίητη διέγερση του ΑΝΣ που προετοιµάζει το σώµα για ανάληψη έντονης δράσης. (εισήγαγε τον όρο φυγή ή µάχη) 2. Οι σπλαγχνικές αλλαγές λαµβάνουν χώρα µε πολύ αργό ρυθµό για να ευθύνονται για την εµφάνιση του συναισθήµατος. 3. H τεχνητή πρόκληση σωµατικών αλλαγών που συνδέονται µε συναισθήµατα δεν προκαλούσε τη βίωση πραγµατικών συναισθηµάτων. (Το να ανεβοκατεβαίνεις µία σκάλα δεν είναι συναισθηµατική εµπειρία.) 2

3 Cannon & Bard (φυσιολόγοι) Τα διεγερτικά γεγονότα ενεργοποιούν το θάλαµο, ο οποίος έχει δύο ξεχωριστά συστήµατα εξόδου. Ένα προς το σύστηµα της διέγερσης και ένα προς τον εγκεφαλικό φλοιό, όπου καταχωρείται η συνειδητή εµπειρία του συναισθήµατος. Η σωµατική διέγερση και το υποκειµενικό αίσθηµα είναι δύο διαδικασίες που εκκινούν παράλληλα κατά την έκλυση του συναισθήµατος, αλλά η µία δεν επηρεάζει την άλλη. Είναι εντελώς ανεξάρτητες. (1) ιαφορετικά συναισθήµατα φαίνεται να σχετίζονται µε διαφορετικά πρότυπα σωµατικής διέγερσης. Ax (1953): Ο θυµός και ο φόβος σχετίζονται µε διαφορετικά πρότυπα διέγερσης. Η πίεση του αίµατος και η θερµοκρασία του προσώπου ήταν υψηλότερη για το θυµό, ενώ η θερµοκρασία του δέρµατος χαµηλότερη. (Θυµός-επινεφρίνη, φόβοςνορεπινεφρίνη.) Μέσα σε ένα εργαστήριο µε εντυπωσιακά επιστηµονικά όργανα, τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι, στην καρδιά κλπ. των συµµετεχόντων ώστε να λαµβάνεται µία ποικιλία ψυχοφυσιολογικών µετρήσεων. Οι συµµετέχοντες πληροφορούνταν ότι η έρευνα αποσκοπούσε στον εντοπισµό διαφορών µεταξύ υγιών ατόµων και πασχόντων από υπέρταση. ύο συνθήκες διαρκείας πέντε λεπτών. Στην πρώτη (συνθήκη φόβου) τα υποκείµενα δέχονταν στο µικρό δάκτυλο του χεριού ήπια ηλεκτροσόκ που προοδευτικά αύξαναν σε ένταση. Όταν το ανέφεραν, ο ερευνητής προσποιείτο τον έκπληκτο, ήλεγχε την καλωδίωση και κατόπιν πατούσε ένα κουµπί που έκανε ένα µηχάνηµα κοντά στο συµµετέχοντα να πετάει σπίθες. Ο ερευνητής εξηγούσε ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο κύκλωµα υψηλής τάσης στη συσκευή αυτή. Στη δεύτερη (συνθήκη θυµού) οι συµµετέχοντες πληροφορούνταν από τον ερευνητή ότι ο τεχνικός επί των µετρήσεων είχε απολυθεί το πρωί λόγω ανικανότητας, αλλά αναγκάστηκαν να τον ξαναπροσλάβουν επειδή ο κανονικός χειριστής ήταν άρρωστος. Όταν ο ερευνητής έφευγε από το δωµάτιο, ο τεχνικός σάρκαζε και προσέβαλε τη νοσοκόµα και το συµµετέχοντα, ενώ προσποιείτο ότι ήλεγχε τις καλωδιώσεις. 3

4 Hohmann (1966): Η ένταση της συναισθηµατικής αντίδρασης εξαρτάται από την φυσιολογική διέγερση. Άτοµα µε βλάβη στο νωτιαίο µυελό µπορούν να αντιδράσουν συναισθηµατικά, αλλά δε βιώνουν το υποκειµενικό αίσθηµα που συνοδεύει το συναίσθηµα (διανοητικός τύπος συναισθήµατος). Όσο πιο ψηλά η τοµή, τόσο ασθενέστερη η υποκειµενική βίωση. Ζητήθηκε από υποκείµενα να ανακαλέσουν ένα γεγονός που τους προκάλεσε συναισθηµατική διέγερση πριν την βλάβη και ένα παρόµοιο συµβάν µετά τη βλάβη και να συγκρίνουν την ένταση της συναισθηµατικής αντίδρασης. Jasmos & Hakmiller (1975): Παρόµοια συµπεράσµατα χωρίς µεθοδολογικά προβλήµατα. Σε όλα τους συµµετέχοντες παρουσιάστηκαν εικόνες ντυµένων και γυµνών γυναικών και τους ζητήθηκε να φανταστούν ότι µόνοι µένουν µαζί τους. Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις των συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους κριτές. Strongman (1987): Τα συναισθήµατα δεν είναι µία οµοιογενής κατηγορία. Ο φόβος και ο θυµός σχετίζονται µε αισθήµατα µεγάλης έντασης και περιφερική διέγερση. Συναισθήµατα, όπως η λύπη, είναι χαµηλής έντασης, που δε συνοδεύεται από περιφερική διέγερση. (2) Πράγµατι απαιτούνται 1 µε 2 s για να καταγραφεί η διέγερση στα συστήµατα συνειδητότητας. (3) Μaranon (1924): Έγχυση αδρεναλίνης σε 210 συµµετέχοντες. Το 71% ανέφερε µόνο φυσικές αλλαγές, π.χ. «νιώθω την καρδιά µου να κτυπάει». Το υπόλοιπο 29% ανέφερε εµπειρίες που δεν αποτελούσαν γνήσια συναισθήµατα, π.χ. «νιώθω ΣΑΝ να είµαι θυµωµένος». 4

5 B. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Schachter & Singer (1962) Η επανατροφοδότηση από τη περιφερειακή διέγερση καθορίζει την ένταση του συναισθήµατος, αλλά η διαφοροποίηση του συναισθήµατος εξαρτάται από τον τρόπο που ερµηνεύεται αυτή η διέγερση βάσει των επικρατουσών συνθηκών. Η διαφοροποίηση της διέγερσης βασίζεται στον αιτιοπροσδιορισµό της διέγερσης σε ένα σχετικό περιβαλλοντικό αίτιο. Αν θεωρούµε ότι η διέγερση µας οφείλεται σε µία αρκούδα που µας κυνηγάει, νιώθουµε φόβο. Αν αυτό ισχύει είναι δυνατόν να αλλάξουµε το συναίσθηµα που βιώνει ένας άνθρωπος, αλλάζοντας απλώς τον τρόπο που ερµηνεύει τη διέγερσή του. (Salkovskis: Γνωστική θεωρία του πανικού) 5

6 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα του Maranon είχαν µία προφανή εξήγηση για τη διέγερση που ένιωθαν. Προσπάθησαν να αποδείξουν αυτή τη θέση τους µε µία από τις κλασικές πλέον ψυχολογικές έρευνες: Τρεις οµάδες συµµετεχόντων. Στην πρώτη και στη δεύτερη οµάδα εγχύθηκε επινεφρίνη µε το πρόσχηµα ότι επρόκειτο για ένα βιταµινούχο σκεύασµα ονόµατι «suproxin», στην τρίτη οµάδα εγχύθηκε ένα αλατούχο διάλυµα. Τα µέλη µίας από τις δύο οµάδες που έλαβαν επινεφρίνη πληροφορήθηκαν από τους ερευνητές για τις αναµενόµενες σωµατικές αλλαγές (ως παρενέργειες του βιταµινούχου σκευάσµατος), ενώ τα µέλη της άλλης οµάδας πληροφορήθηκαν ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. ύο συνθήκες καθώς οι συµµετέχοντες υποτίθεται ότι περίµεναν σε ένα δωµάτιο να απορροφηθεί το σκεύασµα, παρουσία ενός συνεργάτη των ερευνητών που έπαιζε το ρόλο του συµµετέχοντος. Στην πρώτη (συνθήκη ευφορίας) γινόταν από το συνεργάτη προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα θετικό γενικό κλίµα. Επινοούσε ένα παιχνίδι µπάσκετ πετώντας µπάλες από χαρτί στο καλάθι των αχρήστων, έφτιαχνε σαΐτες κλπ. Στη δεύτερη (συνθήκη θυµού) ζητήθηκε από τους δύο «συµµετέχοντες» να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Οι αρχικές ερωτήσεις ήταν εύκολες (ηλικία, φύλο κλπ.), αλλά οι επόµενες ερωτήσεις γίνονταν προοδευτικά πιο προσωπικές και προσβλητικές. Π.χ., «Με πόσους άντρες -εξαιρουµένου του πατέρα σου- είχε η µητέρα σου εξωσυζυγικές σχέσεις;», µε µόνες εναλλακτικές απαντήσεις: «4 και κάτω», «5 µε 9», «10 και πάνω». Ο συνεργάτης άρχιζε να διαµαρτύρεται για το ερωτηµατολόγιο του και η αντίδρασή του κορυφωνόταν σχίζοντας το ερωτηµατολόγιο και πετώντας το στο πάτωµα, λέγοντας, «ε χάνω άλλο χρόνο, παίρνω τα βιβλία µου και φεύγω!» Το κατά πόσο οι συµµετέχοντες συµπαρασύρθηκαν στη γενική συναισθηµατική ατµόσφαιρα αξιολογήθηκε από ανεξάρτητους παρατηρητές µε χρήση µονόδροµου καθρέφτη. Ελήφθησαν και αυτοαναφορές της συναισθηµατικής κατάστασης των συµµετεχόντων. 6

7 1. Σύµφωνα µε την θεωρία, οι µόνοι συµµετέχοντες που θα έπρεπε να διεγερθούν συναισθηµατικά από τη συµπεριφορά του συνεργάτη, ήταν αυτοί που είχαν λάβει επινεφρίνη χωρίς γνώση των παρενεργειών. 2. Όµως τα ευρήµατα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Όντως οι συµµετέχοντες που γνώριζαν τις συνέπειες έδειξαν µικρότερη συναισθηµατική διέγερση, αλλά αυτοί που είχαν παραπληροφορηθεί και αυτοί που δεν έλαβαν επινεφρίνη δεν έδειξαν σηµαντική διαφορά. Μάλιστα τα ευρήµατα αυτά αφορούσαν µόνο στην αξιολόγηση των παρατηρητών για τη συνθήκη θυµού. 3. Όταν απέκλεισαν από τη στατιστική ανάλυση ορισµένους συµµετέχοντες που θεωρήθηκε ότι είχαν ανακαλύψει µόνοι τους την επίδραση της ένεσης, προέκυψαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στην αξιολόγηση των παρατηρητών και για τη συνθήκη της ευφορίας. 4. Επόµενες προσπάθειες επανάληψης της έρευνας δεν κατέληξαν σε σταθερά συµπεράσµατα. 5. Ωστόσο, η έρευνα αυτή ήταν πολύ σηµαντική γιατί κατέδειξε τη σηµασία των γνωστικών διεργασιών στη γέννηση του συναισθήµατος. Εις το εξής οι περισσότεροι ερευνητές θεώρησαν ότι οι σωµατικές αλλαγές δεν είναι αρκετές από µόνες τους για την έκλυση συναισθήµατος. Dutton & Aron (1974): Μεταφορά της διέγερσης. Η φυσιολογική διέγερση είναι µία µη ειδική αντίδραση µε κάποια διάρκεια. Υπολείµµατα διέγερσης από µία προηγούµενη κατάσταση µπορεί να µεταφερθούν σε µία νέα και να κάνουν εντονότερη τη σωµατική διέγερση. Μία ελκυστική γυναίκα πήρε συνεντεύξεις από άνδρες καθώς διέσχιζαν είτε µία κρεµαστή γέφυρα από σκοινιά, είτε µία σταθερή ξύλινη γέφυρα. Από κάθε συµµετέχοντα ζητήθηκε να διηγηθεί µία ιστορία για µία εσκεµµένα ασαφή εικόνα µίας νέας γυναίκας. Όπως είχαν προβλέψει οι ερευνητές, οι ιστορίες των συµµετεχόντων που διέσχισαν την κρεµαστή γέφυρα -και προφανώς παρουσίαζαν µεγαλύτερη φυσιολογική διέγερση- περιείχαν περισσότερες σεξουαλικές αναφορές. Επίσης, ήταν πιο πιθανό να τηλεφωνήσουν στην ερευνήτρια µετά τη λήξη της έρευνας. 7

8 Lazarus (1991) Τα συναισθήµατα σπάνια είναι άµεσες αντιδράσεις στις ιδιότητες ενός ερεθίσµατος. Αυτό που δίνει σε ένα ερέθισµα συναισθηµατικό τόνο είναι η προσωπική σηµασία που του αποδίδεται από το άτοµο. Η διαδικασία µέσω της οποίας κάθε ερέθισµα αξιολογείται ως προς την σηµασία του για την προσωπική ευηµερία του ατόµου, ονοµάζεται πρωτογενής εκτίµηση. Αφ ης στιγµής ένα ερέθισµα κριθεί ως σηµαντικό, ακολουθεί η δευτερογενής εκτίµηση, κατά την οποία αξιολογείται το δυναµικό αντιµετώπισης. Προφανώς διαφορετικά συναισθήµατα σχετίζονται µε διαφορετικές εκτιµήσεις της κατάστασης. Η αρχική διαφοροποίηση σε αρνητικά και θετικά γίνεται κατά την πρωτογενή εκτίµηση. Περαιτέρω διαφοροποίηση λαµβάνει χώρα κατά τη δευτερογενή εκτίµηση. Οι γνωστικές εκτιµήσεις παρουσιάζουν απεριόριστη ποικιλία ώστε να είναι σε θέση να διαφοροποιούν όλες τις συναισθηµατικές εκφάνσεις. Η γνωστική εκτίµηση είναι υπεύθυνη και για την ένταση της συναισθηµατικής αντίδρασης. Η εκτίµηση οδηγεί σε αντιµετώπιση, η οποία µε τη σειρά της αλλάζει τη σχέση ατόµου περιβάλλοντος, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε διαφορετικά συναισθήµατα. Η απόδοση προσωπικού νοήµατος σε ένα ερέθισµα θεωρείται γνωστική λειτουργία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι εκλαµβάνεται υποχρεωτικά ως συνειδητή, λεκτικοποιηµένη, εκούσια ή λογική. H γνωστική εκτίµηση θεωρείται ο πρώτος και ο πιο κεντρικός παράγοντας για την έκλυση του συναισθήµατος. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη βίωση συναισθήµατος. 8

9 Speisman, Lazarus, Mordkoff & Davison, 1964: Ο τρόπος που ερµηνεύουµε ένα ερέθισµα επηρεάζει το επίπεδο διέγερσης που βιώνουµε. Οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν ένα ντοκιµαντέρ για το πως πραγµατοποιούνται περιτοµές σε εφήβους σε κάποια περιοχή της Αφρικής, µε τη χρήση ενός οδοντωτού πέτρινου µαχαιριού. Τέσσερις συνθήκες, ανάλογα µε τη ηχητική υπόκρουση που συνόδευε την προβολή. Στην πρώτη συνθήκη η ηχητική υπόκρουση έδινε έµφαση στον πόνο που ένιωθαν οι έφηβοι και στην ανώµαλη επιφάνεια του µαχαιριού, στη δεύτερη στην προσδοκία των εφήβων να ενηλικιωθούν µέσω της συµµετοχής τους στην τελετή και στην τρίτη στις παραδόσεις της φυλής. Στην τέταρτη συνθήκη η προβολή δε συνοδευόταν από κάποια ηχητική υπόκρουση. Ως δείκτες διέγερσης χρησιµοποιήθηκαν µετρήσεις του καρδιακού ρυθµού και της γαλβανικής αντίδρασης του δέρµατος. Υψηλότερη διέγερση παρατηρήθηκε στην πρώτη συνθήκη, ακολουθούµενη από την τέταρτη, την τρίτη και τη δεύτερη. 9

10 Άλλες γνωστικές θεωρίες του συναισθήµατος Friske: Εκλυόµενο από τα σχήµατα συναίσθηµα. Τα σχήµατα που βασίζονται σε προηγούµενες εµπειρίες µπορεί να φέρουν και συναισθηµατικές συνιστώσες. Όταν µία νέα εµπειρία εµπίπτει σε ένα σχήµα (το ενεργοποιεί) δεν αναδύεται µόνο προηγούµενη γνώση, αλλά και προηγούµενες συναισθηµατικές αντιδράσεις. Γνωσιακή ερµηνεία της µεταβίβασης. Wilson: Συχνά το συναίσθηµα που νιώθουµε σε µία κατάσταση διαµορφώνεται από τις προσδοκίες που έχουµε για το πως θα νιώσουµε (προσδοκητικό άγχος) Weiner: Συγκεκριµένα συναισθήµατα ακολουθούν συγκεκριµένους αιτιοπροσδιορισµούς. Π.χ. περηφάνεια=θετικό αποτέλεσµα που αποδίδεται στην προσωπική ικανότητα. Ποικίλες άλλες θεωρίες µε κύριο κοινό χαρακτηριστικό τον τρόπο που το άτοµο ερµηνεύει το περιβάλλον του. Σε αυτές τις απόπειρες ταξινόµησης των διαστάσεων της γνωστικής εκτίµησης, που οδηγούν στη διαφοροποίηση του συναισθήµατος, παρατηρείται σηµαντική αλληλοεπικάλυψη. Οι θεωρίες αυτές είναι σηµαντικό να διαχωρίζονται από αυτές που βασίζονται στην έννοια της αυτοπαρατήρησης που εισήγαγε ο Βem το Οι θεωρίες αυτές αναφέρονται στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και όχι των σωµατικών αλλαγών, όπως η θεωρία των Schachter & Singer. Τα πειράµατα σχετικά µε τη µεταφορά της διέγερσης αναφέρουν περιπτώσεις, όπου η σωµατική διέγερση επηρεάζει τη συναισθηµατική αντίδραση, χωρίς προηγούµενη αναγνώρισή της από το άτοµο. Σηµαντική πηγή επανατροφοδότησης που βασίζεται στην αυτοπαρατήρηση αποτελεί και η συµπεριφορά. Οι θεωρίες της γνωστικής εκτίµησης και της επανατροφοδότησης δεν είναι υποχρεωτικά αµοιβαίως αποκλειόµενες. Οι σωµατικές αντιδράσεις συχνά προκαλούνται από εκτιµήσεις της κατάστασης, και οι αντιδράσεις αυτές, µέσω των επιδράσεών τους στο συναίσθηµα επηρεάζουν τη διαδικασία της εκτίµησης. 10

11 Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ιάφορες συµπεριφορές, όπως οι χειρονοµίες, ο τόνος της φωνής και η στάση του σώµατος υποδεικνύουν την ύπαρξη συναισθήµατος. Η πιο σηµαντική από αυτές τις συµπεριφορές είναι η έκφραση του προσώπου. Το πρόσωπο έχει δυνατότητα µεγάλης ποικιλίας λεπτών προτύπων κινήσεων. Darwin (1872) «Τhe Expression of the Emotions in Man and Animals»: τουλάχιστον ορισµένες εκφράσεις του προσώπου είναι γενετικώς προκαθορισµένες στον άνθρωπο. Οι εκφράσεις αυτές αναγνωρίζονται και από άτοµα προερχόµενα από τελείως διαφορετικούς πολιτισµούς. Πολλοί από τους τρόπους που εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας αποτελούν κληρονοµηµένα πρότυπα που κάποτε είχαν επιβιωµατική αξία. Π.χ. Η έκφραση της αηδίας βασίζεται στην προσπάθεια του οργανισµού να αποβάλλει κάτι που έχει καταπιεί (χειρονοµίες να σπρώξουµε µακριά ή να προφυλαχθούµε). Σε πολύ έντονη µορφή παρατηρούνται κινήσεις γύρω από το στόµα που µοιάζουν µε την προετοιµασία για εµετό. Το φτύσιµο είναι ένα παγκόσµιο σύµβολο της αηδίας, και προφανώς αντιπροσωπεύει την απόρριψη οτιδήποτε δυσάρεστου βρέθηκε στο στόµα µας. Ekmen & Friesen (1971): Έξι πρωτογενή συναισθήµατα που βασίζονται στη γενετική κληρονοµιά του ανθρώπινου είδους: θυµός, φόβος, χαρά, λύπη, έκπληξη και αηδία. Τα δευτερογενή θεωρούνται προσµίξεις αυτών των 6 βασικών. Κάποιες άλλες εκφράσεις καθορίζονται πολιτιστικά: Κινέζοι, χειροκρότησε=ήταν ανήσυχος ή απογοητευµένος. Κraut & Johnson: Οι παίκτες του bowling χαµογελάνε µόνο αφού στραφούνε στο κοινό µετά από κάποια επιτυχία. Επικοινωνιακή διάσταση.1 H άποψη αυτή υποστηρίζεται και από δεδοµένα από την αναπτυξιακή ψυχολογία. Τα νεογέννητα ήδη παρουσιάζουν εκφράσεις του προσώπου για τη χαρά και τη λύπη. Γύρω στους 3 µε 4 µήνες διακρίνονται οι συναισθηµατικές εκφράσεις του θυµού, και της έκπληξης, ενώ η έκφραση του φόβου ακολουθεί λίγο αργότερα. Μόνο κατά το δεύτερο χρόνο της ζωής, το παιδί εµφανίζει τα λεγόµενα κοινωνικά συναισθήµατα. 11

12 Οι συναισθηµατικές εκφράσεις του προσώπου ρυθµίζονται από υποφλοιώδεις περιοχές. Σε περίπτωση βλάβης του κινητικού φλοιού, παρατηρείται αδυναµία εκούσιας κίνησης των µυών του προσώπου, αλλά κανονική κίνηση κατά τη συναισθηµατική διέγερση. Προσωποαγνωσία: Μπορεί να σου πει ότι ένα άτοµο είναι ευτυχισµένο, αλλά όχι ότι είναι η γυναίκα του. Το ίδιο ισχύει και για το συναίσθηµα γενικώς (αφαίρεση φλοιού). Darwin: Η ελεύθερη εξωτερική έκφραση του συναισθήµατος το επιτείνει, ενώ η καταστολή όσο το δυνατόν περισσότερων από τις εξωτερικές ενδείξεις του συναισθήµατος το αµβλύνει. Ωστόσο η επίδραση δεν είναι πολύ σηµαντική και έχει καταδειχθεί µόνο για περιορισµένη γκάµα αισθηµάτων, όπως η διασκέδαση και ο πόνος. Strack, Martin, Stepper (1988): H έκφραση του προσώπου συµβάλλει στη διαµόρφωση του συναισθήµατος. [Στην κλασική έρευνα του Laird (1974) υποτέθηκε ότι οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν τις εκφράσεις που τους ζητείτο να λάβουν και έτσι τα ευρήµατα ερµηνεύθηκαν βάσει της θεωρίας της αυτοπαρατήρησης.] Οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν ότι η έρευνα αφορούσε στο πώς άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κατάφερναν διάφορα πράγµατα, χρησιµοποιώντας µέρη του σώµατος που συνήθως δε χρησιµοποιούνται για αυτά. Μεταξύ άλλων τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν πόσο αστεία ήταν µία σειρά κινουµένων σχεδίων. ύο οµάδες. Τα µέλη της πρώτης οµάδας παρακολούθησαν τη σειρά κρατώντας ένα στυλό ανάµεσα στα δόντια τους, διατηρώντας έτσι µία έκφραση που µοιάζει µε χαµόγελο. Τα µέλη της δεύτερης οµάδας έπρεπε να συγκρατούν το στυλό χρησιµοποιώντας µόνο τα χείλη τους, διατηρώντας έτσι µία συνοφρυωµένη έκφραση που απέτρέπε το χαµόγελο. Το πρόσωπο αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του είδους του βιούµενου συναισθήµατος, ακόµα και όταν δεν εµφανίζονται ορατές αντιδράσεις. ΗΜΓ καταγραφές είναι αντίστοιχες µε τις ορατές εκφράσεις. Levenson, Elkman & Friesen (1990) Η έκφραση του προσώπου συνδέεται µε τις φυσιολογικές αντιδράσεις. 10s =έκλυση φυσιολογικού προτύπου διέγερσης, διαπολιτιστική σταθερότητα. Η φυσιολογική διέγερση που προκαλείται µε αυτόν τον τρόπο είναι µεγαλύτερη από αυτή που παρατηρείται όταν ζητείται από τους συµµετέχοντες να ξαναζήσουν νοητικά το συναίσθηµα. Οι άνθρωποι µιµούνται την έκφραση του άλλου όταν θέλουν να δείξουν ενσυναίσθηση. Οµοιότητες στην έκφραση των συζύγων. 12

13 Ζajonc: Η συστολή ορισµένων µυών του προσώπου επηρεάζει την αιµατική ροή στα γειτονικά αγγεία, τα οποία επηρεάζουν τη αιµατική ροή του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη θερµοκρασία του εγκεφάλου, η οποία µπορεί να ευοδώνει ή να αναστέλλει την απελευθέρωση ορισµένων νευροδιαβιβαστών, που µπορεί να συµµετέχουν στην δραστηριότητα του φλοιού που είναι το υπόβαθρο του συναισθήµατος. H προφορά του γερµανικού ϋ απαιτεί την έκταση ενός µυός που συστέλλεται όταν γελάµε (αρνητικό συναίσθηµα). Ιστορίες µε πολλά ϋ χειρότερη αξιολόγηση από υποκείµενα και αυξηµένη θερµοκρασία στο µέτωπο. ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΡΑΣΗ ηλαδή, τάση για εµφάνιση συµπεριφοράς ανάλογης προς το συναίσθηµα. Οι εξελικτικές λειτουργίες διαφόρων συµπεριφορών εξυπηρετούν συγκεκριµένους σχετικούς µε την επιβίωση στόχους και βάζουν τον οργανισµό σε κατάσταση ετοιµότητας για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων. Π.χ. φόβος=γρήγορη διαφυγή. ύσκολη η εξεύρεση εξελικτικής λειτουργίας σε συναισθήµατα όπως η ντροπή, λύπη κλπ. Τα διεγερτικά ερεθίσµατα (φόβος) χαρακτηρίζονται από την αίσθηση ετοιµότητας για δράση, ενώ τα πιο παθητικά (λίπη, απελπισία) χαρακτηρίζονται από απώλεια ενδιαφέροντος και απροθυµία για δράση. Fridja: Η εµπειρία της ετοιµότητας για δράση κατά τη συναισθηµατική διέγερση γίνεται αισθητή ως ακούσια και παρορµητική (εξελικτικό κατάλοιπο). 13

14 Σκέψη και συναίσθηµα Όπως αναφέρθηκε ο Lazarus θεωρεί ότι το συναίσθηµα είναι δευτερογενές ως προς τη γνωσιακή δραστηριότητα. Την ακριβώς αντίθετη άποψη υιοθετεί ο Zajonc. O Zajonc υποστηρίζει ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις µπορούν να εκδηλωθούν χωρίς προηγούµενη γνωστική εκτίµηση και γενικότερα ότι οι συναισθηµατικές λειτουργίες είναι θεµελιωδώς διαφορετικές από τις γνωσιακές. Παρ ότι όλοι µας γνωρίζουµε ότι κάποιες φορές εκλύονται συναισθηµατικές αντιδράσεις χωρίς συνειδητή αξιολόγηση ή ερµηνεία, αυτό δε σηµαίνει ότι κανενός είδος επεξεργασία πληροφοριών δε λαµβάνει χώρα. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εξηγήσουµε το γεγονός ότι έχουµε διαφορετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις σε διαφορετικές καταστάσεις, αν δεν προϋποθέσουµε κάποια διαδικασία αναγνώρισης. Ο Zajonc θεωρεί ότι αυτή η αναγνώριση είναι συναισθηµατική και όχι γνωσιακή, ενώ ο Lazarus θεωρεί ότι κάθε αναγνώριση αποτελεί γνωστική εκτίµηση εξ ορισµού, παρ ότι µπορεί να είναι ασυνείδητη και αυτόµατη. Συνεπώς, η µόνη πραγµατική διαφωνία είναι ο ορισµός των διαδικασιών που προηγούνται του συναισθήµατος και σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές η αναγνώριση δε θα πρέπει να θεωρείται αποκλειστικώς γνωστική, καθώς σαφώς εµπεριέχει εξελικτικά στοιχεία. Αrnold (1945). H πρώτη που χρησιµοποίησε τον όρο «γνωστική εκτίµηση». Είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό της αντίληψης να εκτιµούµε άµεσα και αυτόµατα οποιοδήποτε ερέθισµα συναντάµε. Πολύ σηµαντικό θεµέλιο για την γνωστική εκτίµηση είναι η µνήµη παρόµοιων προηγούµενων εµπειριών, συνοδευόµενων από το σχετιζόµενο συναίσθηµα. Η γνωστική εκτίµηση συνήθως είναι γρήγορη, διαισθητική και έµφυτη. ιατυπώθηκε εκτός του γνωστικού κινήµατος. Οι γνωστικές λειτουργίες µπορεί να είναι ταχείες, ασυνείδητες, αυτόµατες, όπως θεωρείται ότι είναι το συναίσθηµα. Επιπλέον, οι γνωστικές λειτουργίες µπορεί να είναι παράλογες. Η µνήµη βασίζεται σε καλά εξασκηµένες γνωστικές δραστηριότητες που εκτελούνται όλο και ταχύτερα, µε κάθε νέα επανάληψη. Το συναίσθηµα µπορεί να προκύπτει είτε από ασυνείδητες συνδέσεις µεταξύ ερεθισµάτων και συναισθηµατικών διαδικασιών, είτε από συνειδητή σκέψη. 14

15 ύο ορισµοί της γνωστικής λειτουργίας: Το συναίσθηµα διαφοροποιείται µόνο από τον πρώτο. Η ανατοµική διαφοροποίηση δε σηµαίνει, λειτουργική διαφοροποίηση δοθέντων των περίπλοκων συνδέσεων στον εγκέφαλο. 1. ιανοητική πρόσκτηση γνώσης. 2. Κάθε νοητική δραστηριότητα, σε αντιδιαστολή προς τη συµπεριφορά. Προγνωστικά συναισθήµατα Αν µας χτυπήσει κάποιος ξαφνικά στο πρόσωπο µπορεί να βιώσουµε συναίσθηµα προτού ερµηνεύσουµε το γεγονός. Συνδέσεις από τις αισθήσεις στο αµυγδαλοειδές σώµα που δεν περνάνε από τον φλοιό. Το αµυγδαλοειδές σώµα είναι σε θέση να αντιδράσει σε επείγουσες καταστάσεις ταχύτερα από το φλοιό. Οι εµπειρίες αυτές περιορίζονται σε απλά αρνητικά ή θετικά αισθήµατα. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 1. διεγερση+γνωστική εκτίµηση=ένταση 2. γνωστική εκτίµηση+εν µέρει διέγερση=διαφοροποίηση 3. διέγερση=επανατροφοδότηση+αυτοπαρατήρηση 4. Η διέγερση και η γνωστική εκτίµηση αλληλοεπηρεάζονται καθώς εκτείνονται στο χρόνο. 15

16 Ορισµός του συναισθήµατος Μόνο στον άνθρωπο τα πρότυπα φυσιολογικής διέγερσης και ειδοειδικών συµπεριφορών που χαρακτηρίζουν το συναίσθηµα συνοδεύονται από υποκειµενικά αισθήµατα (π.χ. σεξ. συµπ. ζώων). Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν χρησιµοποιούν τη λέξη συναίσθηµα αναφέρονται σε αυτά ακριβώς τα αισθήµατα, που καθορίζουν το βιωµατικό τόνο της εµπειρίας µας. Αλλά το σηµαντικό συστατικό για την επιβίωση είναι η συµπεριφορά. Οι χρήσιµες λειτουργίες που επιτελούν οι συναισθηµατικές συµπεριφορές είναι το στοιχείο που καθοδήγησε την εξέλιξη του εγκεφάλου. Τα αισθήµατα που συνοδεύουν αυτές τις συµπεριφορές είναι πολύ πιο πρόσφατα από εξελικτικής απόψεως. 16

17 Σε τι χρησιµεύει το συναίσθηµα; H απλή διατήρηση στη ζωή είναι ζήτηµα παρατήρησης του εσωτερικού περιβάλλοντος και πραγµατοποίησης οµοιοστατικών αλλαγών, δηλ. είναι θέµα εσωτερικών αντιδράσεων σε εσωτερικά ερεθίσµατα. Αλλά η επιβίωση γίνεται εξαιρετικά πιθανότερη άµα υπάρχει κάποιος µηχανισµός παρατήρησης του εξωτερικού περιβάλλοντος και αντίδρασης στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Η εξέλιξη του εγκεφάλου ακολούθησε αυτή ακριβώς την πορεία, εξασφαλίζοντας όλο και πιο λεπτοµερή ανάλυση των εξωτερικών ερεθισµάτων και όλο και πιο σύνθετη επεξεργασία των προτύπων αντίδρασης στα ερεθίσµατα αυτά. Η εξέλιξη του εγκεφάλου κατά κύριο λόγο ακολούθησε προσθετική πορεία. Οι απλούστερες δοµές δεν αντικαταστάθηκαν από τις εξελικτικά πιο πρόσφατες, αλλά συνέχισαν να επιτελούν τις λειτουργίες τους, ελεγχόµενες και συνεπικουρούµενες από τις ανώτερες. Σε τελική ανάλυση θα ήταν παράλογο να εξελιχθούν νέες δοµές µε πρόβλεψη για την ανάληψη των ίδιων λειτουργιών που επιτελούσαν πάρα πολύ αποτελεσµατικά οι παλαιότερες δοµές. Το 1970 o MacLean πρότεινε τη θεωρία του τριπλού εγκεφάλου των ανώτερων θηλαστικών. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από τρία στρώµατα, κάθε ένα από τα οποία σηµασιοδοτεί ένα σηµαντικό εξελικτικό στάδιο. Το παλαιότερο στρώµα, ο ερπετικός εγκέφαλος διεκπεραιώνει αυτοµατικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή. Το επόµενο στρώµα, ο παλαιοθηλαστικός εγκέφαλος επιτελεί λειτουργίες που αφορούν στην επιβίωση και περιλαµβάνει τις δοµές που είναι υπεύθυνες για το συναίσθηµα (αποφυγή πόνου, αναζήτηση ηδονής). Το τρίτο επίπεδο, ο νεοθηλαστικός εγκέφαλος είναι υπεύθυνος για τη λογική σκέψη. Η ανάπτυξη του συναισθήµατος αποτελεί µία ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ της άκαµπτης συµπεριφορικής στερεοτυπίας των κατώτερων οργανισµών, και της σχεδόν ανεξάντλητης πλαστικότητας της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 17

18 Σε τι χρησιµεύει το συναίσθηµα στον άνθρωπο και γιατί αναπτύχθηκαν τα υποκειµενικά συναισθήµατα; Η βιολογική βάση του συναισθήµατος στον άνθρωπο εντοπίζεται στο µεταιχµιακό σύστηµα και στο διάµεσο εγκέφαλο, µία σειρά από υποφλοιώδεις δοµές. Η µόνη διαφορά στις υποφλοιώδεις δοµές των ανώτερων και των κατώτερων ζώων είναι ότι στα πρώτα οι δοµές αυτές αναµένεται να λαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες από τα υψηλότερα κέντρα (spinal shock). Πράγµατι, σε γενικές γραµµές το συναίσθηµα επιτελεί την ίδια λειτουργία στον άνθρωπο και στα κατώτερα ζώα. Πρόκειται για βραχύχρονες καταστάσεις αξιολόγησης που εστιάζονται σε ένα ερέθισµα και χαρακτηρίζονται από τάση για ανάληψη δράσης, φυσιολογικές αλλαγές που προετοιµάζουν το σώµα για την δράση αυτή καθώς και εκφράσεις του προσώπου και στάσεις του σώµατος που εξυπηρετούν την επικοινωνία της συναισθηµατικής διέγερσης προς τα έξω. Ένα σύστηµα «λήψης αποφάσεων». οθέντος ότι οι άνθρωποι θέτουν πολλούς στόχους, το συναίσθηµα φαίνεται να παίζει ένα ρόλο διαχείρισης προτεραιοτήτων. Λειτουργεί ως ένα σήµα συναγερµού (απόσπαση και διέγερση) που αποσύρει τα άτοµα από την προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου, κατευθύνοντάς τα παράλληλα προς κάποιον άλλο στόχο, η σηµασία του οποίου έχει εν τω µεταξύ αυξηθεί. Τα συνοδευτικά αισθήµατα αναπτύχθηκαν ως µία µορφή εσωτερικής επικοινωνίας για τις αλλαγές στη σχετική προτεραιότητα µεταξύ των στόχων (έχουµε τα συνοδευτικά αισθήµατα, επειδή έχουµε ανεπτυγµένο φλοιό). Η εξαιρετικά σηµαντική λειτουργία που επιτελούν τα συναισθήµατα στην ψυχική ζωή του ατόµου φαίνεται και από το γεγονός ότι εξαιρετικά έντονα συναισθήµατα είναι σε θέσει να αναστείλουν οργανωµένες γνωστικές δραστηριότητες (επιβίωση). Η συµβολή των συναισθηµάτων στην επιβίωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική στη διαµόρφωση κατάλληλων αντιδράσεων σε επείγουσες περιβαλλοντικές καταστάσεις και στην επικοινωνία της πρόθεσης του ατόµου. 18

19 Βέβαια ο άνθρωπος διαθέτει περιπλοκότερα συστήµατα αξιολόγησης της εξωτερικής εµπειρίας, και το συναίσθηµα δεν αποτελεί το µοναδικό µηχανισµό παραγωγής αντιδράσεων προς τα εξωτερικά ερεθίσµατα. Θα ήταν παράλογο οι ιεραρχικά ανώτερες δοµές του ανθρώπινου εγκεφάλου να µη µετέχουν στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του οργανισµού. Πράγµατα η κύρια πηγή διαµόρφωσης του συναισθήµατος στον άνθρωπο, αλλά όχι η µόνη, φαίνεται να είναι οι γνωστικές λειτουργίες. Το συναίσθηµα µπορεί να οργανώνεται σε υποφλοιώδεις δοµές, αλλά η παραγωγή του κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες ελέγχεται από µία περιοχή του κροταφικού λοβού. Επίσης, ενώ τα απλούστερα ερεθίσµατα (που έχουν επιβιωτική αξία για µεγάλο µέρος της εξελικτικής ιστορίας του είδους) αναγνωρίζονται από υποφλοιώδεις δοµές (πρωτογενή συναισθήµατα), ενώ περιπλοκότερα κοινωνικά ερεθίσµατα αναγνωρίζονται από µία περιοχή του πρόσθιου φλοιού (κοινωνικά συναισθήµατα). Ως αποτέλεσµα συτής της ιεραρχικής δόµησης του εγκεφάλου, τα αισθητικά δεδοµένα που είναι διαθέσιµα στα ανώτερα κέντρα δεν προέρχονται µόνο από τις ειδικές αισθήσεις που αφορούν στον εξωτερικό κόσµο, αλλά και από τις ιδιοδεκτικές αισθήσεις που αφορούν στην κατάσταση του σώµατος. Συνήθως τα δεδοµένα αυτών των «χαµηλών» αισθήσεων δεν διαβαίνουν τον ουδό της συνειδητότητάς µας. 19

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την έναρξη της καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατόµορφες διαταραχές

Σωµατόµορφες διαταραχές Σωµατόµορφες διαταραχές Γιώργος Ευσταθίου, MSc, PhD Kλινικός Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής ιδάσκων (Π 407) Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών gefstath@psych.uoa.gr Ο όρος «σωµατόµορφες διαταραχές» αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΡΑ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Π.Σ.Π.Α. Τάξη Β Λυκείου. Ερευνητική Εργασία

Π.Π.Σ.Π.Α. Τάξη Β Λυκείου. Ερευνητική Εργασία Π.Π.Σ.Π.Α. Τάξη Β Λυκείου Ερευνητική Εργασία Η διαδικασία της αποτελεσματικής μελετής και το άγχος των μαθητών Λυκείου στη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΟΜΑΔΑ Α: Ανδρέικος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθηνά Ψυλλιά Σοφία Κουτελού Μιχάλης Καλαµπόκης Επιστηµονική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Όσο παρόµοια είναι τα ανθρώπινα όντα από πολλές απόψεις µε άλλα είδη, είµαστε µοναδικοί µεταξύ των µορφών ζωής στη γη, ως προς τη δυνατότητά µας να χρησιµοποιούµε τη γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαγγόπουλος Χρήστος [- 2 -] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Σχεδίαση Διαδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Εισαγωγή Ο όρος «γνωσιακές παράµετροι» σχετίζεται µε τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος νους καθώς λαµβάνει µία απόφαση προκειµένου να λύσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(Ε-ΜΒΑ) «ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου

1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου 1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου 1. Εισαγωγική προσέγγιση Η µελέτη της ανάπτυξης του παιδιού µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους ενότητες, όπως σωµατική ανάπτυξη, (ψυχο)κινητική ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΧΩ ΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Αύρα Βαζαίου Ειρήνη ρακοπούλου Αρετή Ευθυµίου Μερόπη Ζορµπά Επόπτρια: Ντιάνα Χαρίλα Εργασία Α ετους Αθήνα 2005

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα. Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα 1 Tρέχων τίτλος: ΣΥΝΑΨΗ ΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ατομικές διαφορές στη σύναψη δεσμού και σεξουαλικότητα Άννα Θεμελή και Παναγιώτης Κορδούτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ» Μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων Που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση: Του Ιδρύματος Ευγενίδου Της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες Της Πανελλήνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ

ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ Ενώ όλοι παραπονιόμαστε για τη μνήμη μας, σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Συνήθως μας προδίδει σε μεγάλη ηλικία ή μετά από συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπονήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» ΕΚΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, Α.Μ.: 12196

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα