ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 490 Κ.Δ.Π. 121/99 Αρ, Αριθμός 121 Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση το άρθρο 18 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 και του 1999, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 18 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό 56(ΐ) του 1992 από το άρθρο 18 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 και του 1999, 60{ΐ) του εκδ(,δ ει τσυ ς ακόλουθους Κανονισμούς. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμοί του (1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο «θαλάσσιο σκούτερ» σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδροπροώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα «ιατρός» σημαίνει ιατρό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου «Νόμος" σημαίνει τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμους του 1992 και του 1999 «ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων «τέλη» σημαίνει τα τέλη που επιβάλλονται δυνάμει των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 έως 1999 και οποιουδήποτε νόμου που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά. (2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. Κατηγορίες ταχύπλοων σκαφών. ΜΕΡΟΣ II ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3. (1) Τα ταχύπλοα σκάφη κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες με βάση τη χρήση τους:

2 491 ΚΛ.Π. 121/99 (α) Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α': Είναι τα ιδιωτικής χρήσης ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά, χωρίς αμοιβή, για σκοπούς αναψυχής. (β) Ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β': Είναι τα δημόσιας χρήσης ταχύπλοα σκάφη, που διατίθενται από τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής. (2) Η κατάταξη σε κατηγορίες των ταχύπλοων σκαφών, σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, γίνεται από την αρμόδια αρχή, μετά την επιθεώρηση τους, είτε κατά την εγγραφή τους σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά είτε μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη τους: Νοείται ότι ταχύπλοο σκάφος που είναι ήδη εγγεγραμμένο δυνάμει των πιο πάνω Κανονισμών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών θα θεωρείται ότι εμπίπτει στα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β', εκτός αν ο ιδιοκτήτης του ζητήσει γραπτώς όπως τούτο θεωρείται ότι εμπίπτει στα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α'. (3) Η κατηγορία ταχύπλοου σκάφους αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 9 των παρόντων Κανονισμών. 4. (1) Τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας με τρόπο που να διασφαλίζεται η εφαρμογή του άρθρου 15 του Νόμου. (2) Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέμβαση στην κατασκευή ή στον εξοπλισμό ταχύπλοου σκάφους κατά παρέκκλιση των αρχικών προδιαγραφών του κατασκευαστή. 5. (1) Όλα τα ταχύπλοα σκάφη, όταν η κατασκευή τους το επιτρέπει, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με (α) Μηχανή, η ιπποδύναμη της οποίας να μην υπερβαίνει τα όρια αντοχής και ασφαλούς πλοήγησης του σκάφους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (β) σωσίβια ή πλευστικά βοηθήματα που να υπερβαίνουν κατά ένα τον αριθμό των επιβαινόντων προσώπων και επιπρόσθετα, στην περίπτωση σκαφών μήκους πάνω από έξι μέτρα, με ένα τουλάχιστον κυκλικό σωσίβιο με σχοινί επαναφοράς (γ) άγκυρα ή άλλο μέσο αγκυροβολιάς, ανάλογα με το εκτόπισμα του σκάφους (δ) είτε δύο κουπιά με σκαλμούς και σκαλμοδόχους, κατασκευασμένα, τοποθετημένα και στερεωμένα με κατάλληλο σχοινί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, είτε εφεδρικό μέσο πρόωσης (ε) κάδο νερού, προσδεδεμένο σε σχοινί μήκους τουλάχιστο διπλάσιου του ύψους των εξάλων του σκάφους (στ) έναν τουλάχιστο πυροσβεστήρα αφρού, το λιγότερο δύο κιλών, η γόμωση του οποίου να ανανεώνεται αμέσως μετά τη χρησιμοποίηση του και κατά τη λήξη της ισχύος του (ζ) ηλεκτρικό φανάρι υδατοστεγές, κατάλληλο για σήματα μορς, με εφεδρικές μπαταρίες και λαμπτήρα (η) πρόχειρο φαρμακείο με τα βασικά, μη ληγμένα, είδη παροχής πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων επιδέσμων, τοπικού αντισηπτικού, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παράρτημα Τρίτο: Απαιτήσεις κατασκευής και εξοπλισμός. Εξοπλισμός ασφάλειας.

3 ΚΛ.Π. 121/ αντιηλιακής κρέμας και φαρμάκου για αντιμετώπιση κεντρισμάτων ψαριών ή άλλων θαλάσσιων οργανισμών (θ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού, δύο πορτοκαλόχροα καπνογόνα θάλασσας και δύο ερυθρές φωτοβολίδες αλεξίπτωτου: Νοείται ότι από την παρούσα υποπαράγραφο εξαιρούνται τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α', μήκους μικρότερου από έξι μέτρα, που δεν έχουν κατάστρωμα (ι) μια σειρήνα οποιουδήποτε τύπου, σταθερού ηχητικού σήματος και ικανοποιητικής ηχητικής ικανότητας για σκάφη μήκους έξι μέτρων και άνω του 1980 (ta) φανούς ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Συμβάσεως " 98 2 περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλασσή του του 1972 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1980 μέχρι 1989, με εξαίρεση τα σκάφη που κινούνται μόνο μεταξύ ανατολής και δύσης του ήλιου (ιβ) πυξίδα πορείας, με εξαίρεση τα σκάφη μήκους μικρότερου από έξι μέτρα (ιγ) χειροκίνητη αντλία, μόνιμη ή φορητή, με απόδοση ικανή να αντλεί από το κύτος του σκάφους, με εξαίρεση τα σκάφη μήκους μικρότερου από έξι μέτρα που δεν έχουν κατάστρωμα (ιδ) συσκευή ασυρμάτου (VHF) θαλάσσιων συχνοτήτων μέγιστης ισχύος είκοσι πέντε watts για τα ταχύπλοα σκάφη μήκους έξι μέτρων και περισσότερων (ιε) φορητή αδιάβροχη πλωτή συσκευή ασυρμάτου (VHF) θαλάσσιων συχνοτήτων ελάχιστης ισχύος τριών watts για τα ταχύπλοα σκάφη χωρίς κατάστρωμα, μήκους μικρότερου από έξι μέτρα, εκτός από τα θαλάσσια σκούτερ κατηγορίας Β': Νοείται ότι οι υποπαράγραφοι (β) μέχρι και (ιδ) της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των θαλάσσιων σκούτερ. (2) Απαγορεύεται η λειτουργία μηχανής ταχύπλοου σκάφους ή/και η χρήση μείγματος καυσίμων και λιπαντικών κατά παράβαση των οδηγιών του κατασκευαστή, που έχει ως αποτέλεσμα να εκπέμπονται καυσαέρια πέραν του ορίου που καθορίζεται από τον κατασκευστή ως κανονικού ή/και που είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα στην όραση, στην όσφρηση ή στην αναπνοή οποιουδήποτε προσώπου ή οχληρία ή ρύπανση στο περιβάλλον. (3) Τα καπνογόνα και οι φωτοβολίδες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (θ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό κιβώτιο που να προστατεύεται από την υγρασία και να αντικαθίστανται, όταν λήξει η ημερομηνία ισχύος τους. (4) Απαγορεύεται η χρήση καπνογόνων ή/και φωτοβολίδων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την περίπτωση συνθηκών απόλυτου κινδύνου και ανάγκης. (5) Απαγορεύεται η απόρριψη καπνογόνων ή/και φωτοβολίδων στη θάλασσα ή οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε δε από αυτά έχουν λήξει ή/και πρέπει για οποιοδήποτε άλλο λόγο να αντικατασταθούν, πρέπει να παραδίνονται στην αστυνομία για αχρήστευση. (6) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ταχύπλοου σκάφους του οποίου ο κινητήρας στο μέγιστο δυνατό αριθμό στροφών κανονικής λειτουργίας του, σε κανονική θέση χρήσης στην επιφάνεια της θάλασσας, παράγει

4 493 ΚΛ.Π. 121/99 θόρυβο ο οποίος σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των δεκαεπτά μέτρων έχει επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή από εβδομήντα τέσσερα ντεσιμπέλ της κλίμακας "A" (74DbA), οποιοδήποτε από τα δυο έχει το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. (7) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ταχύπλοου σκάφους του οποίου το σύστημα προώθησης ή ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων παράγει θόρυβο μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή από εβδομήντα τέσσερα ντεσιμπέλ της κλίμακας "A" (74DbA), οποιοδήποτε από τα δυο έχει το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. 6. Η μέγιστη μεταφορική ικανότητα των ταχύπλοων σκαφών, νοουμένου ότι θα υπάρχουν μόνιμα καθίσματα για όλα τα επιβαίνοντα άτομα, καθορίζεται ως ακολούθως: Μέγιστο μήκος σκάφους Σύνολο επιβαινόντων ατόμων Μέγιστη μεταφορική ικανότητα. 3 μ. δύο (2) 3,5 μ. τρία (3) 4 μ. τέσσερα (4) 6 μ. έξι (6) 8 μ. επτά (7) 10 μ. οκτώ (8) 15 μ. δώδεκα (12): Νοείται ότι σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος είναι κατασκευασμένο ώστε να μπορεί να μεταφέρει περισσότερα άτομα από αυτά που καθορίζονται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και επιθεώρηση του σκάφους, δύναται να καθορίσει διαφορετική μέγιστη μεταφορική ικανότητα από την ικανότητα που καθορίζεται ανωτέρω. 7. (1) Τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να φέρουν τα διακριτικά γράμματα και Σήμανση, τον αριθμό του Μητρώου Εγγραφής Μικρών Σκαφών στην εξωτερική επιφάνεια των εξάλων της γάστρας και από τις δύο πλευρές του σκάφους και στην περίπτωση των ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β' το γράμμα "Β" θα γράφεται στη συνέχεια του αριθμού εγγραφής. (2) Η σήμανση των ταχύπλοων σκαφών που προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Το ύψος του κάθε αριθμού θα πρέπει να είναι ίσο με είκοσι τουλάχιστον εκατοστά και το πλάτος του να είναι ανάλογο (β) Αν λόγω του μικρού μεγέθους του σκάφους η εφαρμογή της πιο πάνω υποπαραγράφου δεν είναι εφικτή, τότε το ύψος του κάθε αριθμού μπορεί να είναι ίσο με πέντε εκατοστά τουλάχιστο και το πλάτος του να είναι ανάλογο (γ) Ο αριθμός θα τοποθετείται πάνω από το μέσο του ύψους των εξάλων του σκάφους (δ) Το χρώμα του αριθμού θα πρέπει να είναι έντονα αντίθετο από το χρώμα της γάστρας, ώστε να διακρίνεται πολύ εύκολα από μεγάλη απόσταση (ε) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει τη σήμανση του σκάφους σε διαφορετικό μέρος και με διαφορετικές διαστάσεις. 8. (1) Η διαπίστωση του κατά πόσο τα ταχύπλοα σκάφη πληρούν τις απαι Επιθεώρηση, τήσεις των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7 γίνεται μέσα στα πλαίσια επιθεώρησης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που η αρμόδια αρχή μπορεί να εξουσιοδοτήσει

5 Άδεια κυκλοφορίας. Κεφ του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Πρώτος Πίνακας. ΚΛ.Π. 121/ με σχετική γνωστοποίηση της που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την καταβολή των νενομισμένων τελών. (2) Οι επιθεωρήσεις ταχύπλοων σκαφών σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν (α) Αρχική επιθεώρηση μέσα στο έτος που τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί ή που γίνεται η αρχική εγγραφή του ταχύπλοου σκάφους σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά (β) περιοδική επιθεώρηση κάθε έτος για τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β' (γ) περιοδική επιθεώρηση κάθε πέντε έτη για τα ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Α' (δ) έκτακτη επιθεώρηση, αν το σκάφος υποστεί ζημιά ή μετατροπές στην κατασκευή του ή οποτεδήποτε η αρμόδια αρχή κρίνει τούτο σκόπιμο. (3) Οι περιοδικές επιθεωρήσεις διεξάγονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. 9. (1) Εάν η αρμόδια αρχή ικανοποιηθεί, μετά από επιθεώρηση που διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των παρόντων Κανονισμών, ότι ταχύπλοο σκάφος πληρεί τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών και ότι στην περίπτωση ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Β' ο ιδιοκτήτης του κατέχει άδεια παροχής διευκολύνσεων σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, χορηγεί ή ανανεώνει, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη, άδεια κυκλοφορίας του σκάφους τούτου (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια κυκλοφορίας"), σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Πρώτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, καθώς και αυτοκόλλητο σήμα που περιέχει αύξοντα αριθμό και ημερομηνία λήξεως της άδειας. (2) Η άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Α' ισχύει μέχρι το τέλος του Ιουνίου που ακολουθεί τη λήξη της πενταετίας από την έκδοση της και ανανεώνεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού ανά πενταετία, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη. (3) Η άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Β' ισχύει μέχρι το τέλος του Ιουνίου του επόμενου έτους από τη έκδοση της και ανανεώνεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού κατ' έτος, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη.

6 495 Κ.Δ.Π. 121/99 (4) Σε περίπτωση περιοδικής ή έκτακτης επιθεώρησης, αν το σκάφος κριθεί ότι δεν πληρεί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 4, 5, 6 και 7, η άδεια κυκλοφορίας ανακαλείται και τότε μόνο επανεκδίδεται, αν γίνει επιθεώρηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα και καταβληθούν τα τέλη που προβλέπονται για την έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας. (5) Αν σε ταχύπλοο σκάφος, λόγω υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη του, δε διενεργηθεί περιοδική επιθεώρηση στον καθορισμένο χρόνο ή έκτακτη επιθεώρηση σε περίπτωση ζημιάς ή μετατροπών στην κατασκευή του, τότε η άδεια κυκλοφορίας του παύει να ισχύει και η νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, αφού ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία, λήγει κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας. 10. (1) Κανένα ταχύπλοο σκάφος δε χρησιμοποιείται, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. (2) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να φυλάσσεται στο σκάφος και το αυτοκόλλητο σήμα που αναφέρεται στον Κανονισμό 9 πρέπει να επικολλάται στον ανεμοθώρακα του σκάφους, αν υπάρχει, ή σε άλλο περίοπτο σημείο. ΜΕΡΟΣ III ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 11. Κάθε χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να έχει μαζί του στο σκάφος μέσα σε αδιάβροχη θήκη άδεια χειριστή ή άδεια μαθητευόμενου χειριστή, ανάλογα με την περίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή στην περίπτωση προσωρινού επισκέπτη, αντίγραφο της δεσμευτικής δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Δεύτερο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών που έχει υπογραφεί από τον προσωρινό επισκέπτη και τον ιδιοκτήτη ταχύπλοου σκάφους δυνάμει της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του Νόμου: Νοείται ότι η πιο πάνω δεσμευτική δήλωση πρέπει να περιέχει βεβαίωση του ιδιοκτήτη του ταχύπλοου σκάφους για τις γνώσεις του προσωρινού επισκέπτη αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται στους Κανονισμούς 19(2)(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ), 19(3) (α), (β) και (γ) και 20(2) (γ), (ε), (στ) και (η). 12. (1) Κάθε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας του μπορεί να εφοδιάζεται με άδεια μαθητευόμενου χειριστή και μπορεί να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται πάντοτε από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή. (2) Για την έκδοση άδειας μαθητευόμενου χειριστή υποβάλλεται αίτηση προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Τρίτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, που συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες μεγέθους τριών επί τεσσάρων εκατοστών και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. (3) Η άδεια μαθητευόμενου χειριστή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Τέταρτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και ισχύει για περίοδο έξι μηνών. 13. (1) Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να αποταθεί στην αρμόδια αρχή για απόκτηση άδειας χειριστή, εκτός αν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και, εκτός από την περίπτωση του Κανονισμού 21, κατέχει ήδη άδεια μαθητευόμενου χειριστή. (2) Η άδεια χειριστή εκδίδεται μετά από επιτυχία σε ειδικές εξετάσεις σύμφωνα με τους επόμενους Κανονισμούς. Απαγόρευση Χρήσης ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Αδεια χειριστή, άδεια μαθητευομένου. Δεύτερος Πίνακας. Προϋποθέσεις απόκτησης άδειας μαθητευομένου. Τρίτος Πίνακας. Τέταρτος Πίνακας. Προϋποθέσεις απόκτησης άδειας χειριστή.

7 Διοργάνωση εξετάσεων. 41 του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Προσόντα των εξεταστών. Κ.Δ.Π. 121/ (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους των παρόντων Κανονισμών «οργανισμός» σημαίνει ναυτικό όμιλο ή όμιλο θαλάσσιων αθλημάτων (α) εγγεγραμμένο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό μη κερδοσκοπικό, (β) εγγεγραμμένο στο αθλητικό μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο οποίος έχει καθιδρυθεί από τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 μέχρι 1996, και (γ) του οποίου το καταστατικό και τα προσόντα ενός ή περισσοτέρων από τα τακτικά του μέλη τον καθιστούν κατάλληλο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 των παρόντων Κανονισμών, για τη διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή. (2) Ευθύνη για τη διοργάνωση και την εποπτεία των εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή έχει η αρμόδια αρχή: Νοείται ότι η αρμόδια αρχή, σε συνεννόηση με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, μπορεί να εξουσιοδοτεί κάθε έτος οργανισμούς που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ταυτόχρονη διενέργεια των εξετάσεων κατά τη διάρκεια του έτους με γνωστοποίηση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (3) Οι εξεταστές επιλέγονται από την αρμόδια αρχή από τους επιθεωρητές πλοίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και από κατάλογο προσοντούχων ατόμων που υποβάλλεται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς για τη διενέργεια των αμέσως επόμενων εξετάσεων. (4) Οι εξεταστές διορίζονται κάθε έτος από την αρμόδια αρχή, με γνωστοποίηση της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (5) Κατά τη διενέργεια εξετάσεων πρακτικών ή θεωρητικών δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, οι εξεταστές που προέρχονται από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς δεσμεύουν τους οργανισμούς που τους έχουν προτείνει. (6) Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους είτε από την αρμόδια αρχή είτε από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς. 15. (1) Τα πρόσωπα που διορίζονται ως εξεταστές για τη διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα: (α) Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης (β) να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γ) να έχουν ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα, ευγένεια, υπομονή και λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για αδίκημα δυνάμει του Νόμου (δ) να είναι ηλικίας τουλάχιστον είκοσι πέντε χρόνων και (ε) να έχουν άριστη γνώση του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

8 497 Κ.Δ.Π. 121/99 (2) Για τους εξεταστές της πρακτικής εξέτασης απαιτούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα προσόντα: (α) Πενταετής πείρα χειρισμού ταχύπλοου σκάφους και (β) άδεια χειριστή σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου ή αντίστοιχη άδεια ή πιστοποιητικό που εκδόθηκε από αρμόδια αλλοδαπή αρχή και που βεβαιώνει την ικανότητα του κατόχου να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος. (3) Για τους εξεταστές της θεωρητικής εξέτασης απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό ή δίπλωμα ή άδεια σχολής εμπορικού ναυτικού ή σχολής ναυτικού ομίλου στον τομέα της ναυσιπλοΐας. 16. (1) Η αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Πέμπτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών και συνοδεύεται από ποσό ύψους πέντε (5) λιρών για την εξέταση της αίτησης και από επιπρόσθετο ποσό ύψους τριάντα πέντε (35) λιρών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από τα ακόλουθα: (α) Πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας το οποίο εκδόθηκε από ιατρό το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την απόκτηση άδειας χειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 (β) δύο φωτογραφίες του αιτητή μεγέθους τριών επί τεσσάρων εκατοστών (γ) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. (2) Οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή εξετάζονται από την αρμόδια αρχή η οποία πληροφορεί γραπτώς τον αιτητή κατά πόσο γίνεται αποδεκτός, για να παρακαθήσει στις εξετάσεις: Νοείται ότι σε περίπτωση που αιτητής δε γίνεται αποδεκτός για να παρακαθήσει στις εξετάσεις, η αρμόδια αρχή επιστρέφει σ' αυτόν το ποσό των τριάντα πέντε (35) λιρών που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. (3) Σε περίπτωση που η διενέργεια των εξετάσεων ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων που έγιναν αποδεκτές διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για να τις κατανέμει στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς. (4) Σε περίπτωση που η διενέργεια των εξετάσεων ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, το ποσό των τριάντα πέντε (35) λιρών που καταβάλλει ο κάθε αιτητής για την κάλυψη των εξόδων διενέργειας των εξετάσεων διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή προς τον οργανισμό που διενεργεί την εξέταση του συγκεκριμένου αιτητή. 17. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών, για να δικαιούται ένας αιτητής να παρακαθίσει στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή, πρέπει να ικανοποιεί βαθμό φυσικής ικανότητας που να συγκεντρώνει (α) Ελάχιστη οπτική οξύτητα κάθε ματιού, χωρίς ή με διόρθωση, οκτώ δεκάτων, με ελάχιστη οπτική οξύτητα κάθε ματιού χωρίς διόρθωση πέντε δεκάτων ή έξι δεκάτων του ενός ματιού και τεσσάρων δεκάτων του άλλου: Νοείται πως (ί) Σε περίπτωση οπτικής οξύτητας κάθε ματιού τουλάχιστο δύο δεκάτων, είναι αποδεκτή η χρήση διορθωτικών φακών από γυαλί ή πλαστικό (οργανικών φακών) με σύστημα πρόσθεσης του ζευγαριού γυαλιών ή φακών επαφής και ουδέτερων προστατευτικών Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή. Πέμπτος Πίνακας. Βαθμός φυσικής ικανότητας για απόκτηση άδειας χειριστή.

9 Κ.Δ.Π. 121/ Ιατρική εξέταση. φυσικής ικανότητας. πγνακας. Εξέταση από συηβουλιο γυαλιών πάνω από τους φακούς επαφής στην περίπτωση χειρισμού ταχύπλοων σκαφών που δεν έχουν κατάστρωμα, νοουμένου πως πάντοτε υπάρχει στο σκάφος ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών και (ii) ετερόφθαλμοι ή αμβλύωπες γίνονται δεκτοί σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, εκτός από την περίπτωση χειρισμού ταχύπλοου σκάφους που δεν έχει κατάστρωμα και που μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα πάνω από δεκαπέντε κόμβους, (β) Κανονικό περιφερικό οπτικό πεδίο που στην περίπτωση ετερόφθαλμων και αμβλυώπων ελέγχεται υποχρεωτικά με περίμετρο όπως η συσκευή του Goldmann. (γ) Ικανοποιητική αντίληψη των χρωμάτων που στην περίπτωση διάπραξης τεσσάρων λαθών στους δέκα πίνακες του τεστ του Ishihara ελέγχεται υποχρεωτικά με εξέταση με το φακό Williams ή με αντίστοιχη μέθοδο, (δ) Ελάχιστη ακουστική οξύτητα που να επιτρέπει, ώστε ψιθυριστή φωνή να γίνεται αντιληπτή από απόσταση μισού μέτρου από κάθε αυτί και ψιλή φωνή να γίνεται αντιληπτή από απόσταση πέντε μέτρων από κάθε αυτί: Νοείται πως τεχνητά προσθήματα είναι αποδεκτά, νοουμένου ότι είναι προσαρμοσμένα στερεά. (ε) Ικανοποιητική λειτουργία των πάνω άκρων: Νοείται πως σε περίπτωση αναπηρίας ή ακρωτηριασμού, ο υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί ικανός, αν φέρει τεχνητό πρόσθημα λειτουργικά ικανοποιητικό και αν έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στο σύστημα χειρισμού της μηχανής και του τιμονιού, (στ) Ικανοποιητική λειτουργία των κάτω άκρων: Νοείται πως μπορεί να εκδοθεί άδεια χειριστή σε πρόσωπο που φέρει ακέραιο το ένα άκρο και ικανοποιητική μηχανική συσκευή στη θέση του άλλου, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό πρέπει να συνοδεύεται, όταν χρησιμοποιεί ταχύπλοο σκάφος, από πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστο δεκαοχτώ ετών με πλήρη φυσική ακεραιότητα και ικανότητα, χωρίς να είναι αναγκαίο όπως το δεύτερο κατέχει άδεια χειριστή, (ζ) Ικανοποιητική παθολογική και νευροψυχιατρική κατάσταση και δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχασε ποτέ τις αισθήσεις του και ότι δεν είχε ποτέ κρίση επιληψίας: Νοείται πως, ενώ αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πρόσωπα με πάθηση που εμπεριέχει κίνδυνο αιφνίδιας απώλειας των αισθήσεων, γίνονται δεκτά πρόσωπα με πάθηση που ελέγχεται εντελώς με θεραπεία, όπως είναι ο διαβήτης και η επιληψία. 18. (1) Οι όροι φυσικής ικανότητας που απαιτούνται από τον Κανονισμό \η εξακριβώνονται ύστερα από ιατρική εξέταση του υποψηφίου από ιατρό, ο οποίος συμπληρώνει το Μέρος Α' του Πιστοποιητικού Φυσικής Ικανότητας σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Έκτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. (2) Το Μέρος Β' του Πιστοποιητικού Φυσικής Ικανότητας συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ο οποίος και το καταθέτει στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. (3) Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιατρικής γνωμάτευσης, ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο διευθυντή Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και να ζητήσει όπως εξετασθεί από ιατροσυμβούλιο που απαρτίζεται από τον ιατρό που εξέτασε τον υποψήφιο και από δύο κυβερνητικούς ιατρούς που διορίζει ο εν λόγω διευθυντής τον έναν από τους

10 499 ΚΛ.Π. 121/99 οποίους ορίζει ως πρόεδρο. Η απόφαση του ιατροσυμβουλίου λαμβάνεται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αναγράφεται στο Μέρος Γ του Πιστοποιητικού Φυσικής Ικανότητας. (4) Τα έξοδα των ιατρικών εξετάσεων επιβαρύνουν τον υποψήφιο. 19. (1) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να διατηρούν κάτω από όλες τις συνθήκες ναυσιπλοΐας τον έλεγχο της πορείας και της ταχύτητας του ταχύπλοου σκάφους. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικής πρόνοιας της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να εκτελούν ικανοποιητικά τα ακόλουθα: (α) Προετοιμασία εκκίνησης της μηχανής, εκκίνηση και σβήσιμο της μηχανής (β) απόπλουν και κατάπλουν σκάφους (γ) ελιγμούς, διακυμάνσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση σκάφους, αλλαγή και αναστροφή πορείας, περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα (δ) αγκυροβόληση, προσόρμηση, ανέλκυση, καθέλκυση (ε) ακινητοποίηση σκάφους (στ) κωπηλασία και (ζ) κολύμβηση. (3) Στα πλαίσια της πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά και τα ακόλουθα: (α) Λειτουργία της μηχανής: ελαττώματα ανάφλεξης, τροφοδότηση καυσίμων, λίπανση, ψύξη, αναγνώριση μικροβλαβών της μηχανής (β) κινδύνους πυρκαγιάς και έκρηξης που παρουσιάζονται κατά το χειρισμό και αποθήκευση καυσίμων, σωληνώσεις καυσίμων και ειδικά στις εύκαμπτες συνδέσεις, αερισμό του διαμερίσματος μηχανής, σωλήνες εξάτμισης, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συνδέσεις (γ) καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπο χρήσης των πυροσβεστικών μέσων (δ) κινδύνους εισδοχής νερού που παρουσιάζονται από τις εισαγωγές ή και εξαγωγές θαλάσσιου νερού, σωληνώσεις και (ε) στοιχειώδη χρήση σχοινιών και ναυτικών κόμπων. 20. (1) Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και τα θέματα των γραπτών ερωτήσεων καθορίζονται από την αρμόδια αρχή. (2) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα θέματα: (α) Φανοί και σημαντήρες (β) Φώτα και σήματα σκαφών (γ) Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (δ) Ηχητικά σήματα (ε) Σήματα κινδύνου (στ) Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές λουσμένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων (ζ) Στοιχεία μετεωρολογίας: κλίμακα μποφόρ, δύναμη ανέμου, κατάσταση θάλασσας, ορατότητα Πρακτική εξέταση: εξεταστέα ύλη. θεωρητική εξέταση: εξεταστέα ύλη.

11 ΚΛ.Ώ. 121/ Απαλλαγή από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις. Επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή. Έβδομος Πίνακας. Έκδοση άδειας χειριστή. Ογδοος Πίνακας. Τρίτος Πίνακας. 'Οροι ανανέωσης άδειας χειριστή. Ένατος Πίνακας. (η) Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα (θ) Στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών. 21. Εκτός αν η αρμόδια αρχή, για εύλογη αιτία, αποφασίσει διαφορετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή και από την υποχρέωση απόκτησης άδειας μαθητευόμενου χειριστή, τα πρόσωπα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες ή που κατέχουν τα πιο κάτω διπλώματα ή πιστοποιητικά: (α) Μόνιμοι αξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού, μάχιμοι, μηχανικοί. (β) Ανθυπασπιστές μάχιμων ειδικοτήτων. (γ) Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού ειδικότητας αρμενιστή. (δ) Υπαξιωματικοί της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών. (ε) Διπλωματούχοι πλοίαρχοι (Α', Β', Γ' τάξης), (στ) Αδειούχοι κυβερνήτες. (ζ) Αδειούχοι ναύκληροι. (η) Διπλωματούχοι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών. (θ) Απόφοιτοι Σχολών Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. (ι) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή αστυνομικής ακάτου, (ια) Κάτοχοι πιστοποιητικού χειριστή ακάτου δημόσιου λιμανιού ή δημόσιας μαρίνας. 22. Εφόσον κριθεί ότι ένας υποψήφιος πέτυχε στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή, η αρμόδια αρχή ή ο οργανισμός, ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδει στον υποψήφιο πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις χειριστή ταχύπλοων σκαφών, σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Έβδομο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών. 23. (1) Η άδεια χειριστή εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το υπόδειγμα στον 'Ογδοο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες, πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις χειριστή ταχύπλοων σκαφών και καταβάλει τα σχετικά τέλη. (2) Στην περίπτωση των προσώπων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής σε εξετάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 21, η άδεια χειριστή χορηγείται έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Τρίτο Πίνακα των παρόντων Κανονισμών, που συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων τους, δύο φωτογραφίες μεγέθους 3X4 εκατοστών και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. (3) Η άδεια χειριστή εκδίδεται για ένα ή για πέντε χρόνια ή για συνεχές χρονικό διάστημα μέχρι την ηλικία των 70 ετών του χειριστή: Νοείται ότι η άδεια χειριστή, όταν ο αιτητής είναι ηλικίας μεγαλύτερης των εβδομήντα ετών, εκδίδεται μόνο για διάρκεια ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης της κατ' έτος. 24. Αδεια χειριστή η οποία έχει λήξει δύναται να ανανεωθεί από την αρμόδια αρχή, εφόσον ο κάτοχος της (α) Υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα στον Ένατο Πίνακα, συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες μεγέθους 3X4 εκατοστών, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 18, αν ο αιτητής είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών

12 501 ΚΛ.ΤΙ. 121/99 (β) επιστρέψει στην αρμόδια αρχή τη ληγμένη άδεια χειριστή και (γ) καταβάλει τα σχετικά τέλη ανανέωσης. ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 25. Τα ρυμουλκούμενα αντικείμενα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ιπτάμενα και επιφάνειας. 26. (1) Ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο με πτητική δυνατότητα. (2) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να επιτρέπουν σε άτομο ηλικίας κάτω των 8 ετών να ανυψώνεται με τη χρήση ιπτάμενου ρυμουλκούμενου από το σκάφος αντικειμένου, εκτός αν συνοδεύεται από άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών. (3) Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο. (4) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε φθαρμένου ή ακατάλληλου υλικού ή μηχανισμού, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή μηχανισμού κατά παράβαση των προδιαγραφών που θέτει ο κατασκευαστής ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου. (5) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους στο οποίο είναι προσδεδεμένο το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο υποχρεούνται να ελέγχουν και να συντηρούν όλα τα υλικά και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο είτε με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, με βάση την καθοριζόμενη από τη ναυτική εμπειρία πρακτική, πριν από κάθε χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου. (6) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ταχύπλοου σκάφους πρέπει να είναι μόνιμα και με ασφάλεια συνδεδεμένη στο σκάφος. (7) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου πρέπει να συνδέεται με ασφάλεια και να ελέγχεται σχολαστικά από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους πριν από κάθε πτήση. (8) Το ολικό μήκος της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα. (9) Ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου οφείλει να διατηρεί ημερολόγιο χρήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, στο οποίο καταγράφονται με ακρίβεια η διάρκεια χρήσης του, λεπτομέρειες της συντήρησης του με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου. (10) Απαγορεύεται η χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου και σχοινιού ρυμούλκησης κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου. Κατηγορίες ρυμουλκούμενων αντικειμένων. Ιπτάμενα ρυμουλκούμενα αντικείμενα.

13 Ρυμουλκούμενα ε^φάν&ίας 1 Διαδικασία ενοικίασης ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β'. Κ.Δ.Π. 121/ (11) Σε κάθε χρήση ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της πτήσης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί. (12) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο ανυψώνεται με τη χρήση αντικειμένου που ίπταται ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. (13) Τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και ο υπεύθυνος για την επιτήρηση της πτήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου είναι υπόχρεοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου αναφορικά με τη χρήση του. 27. (1) Ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο που σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας. (2) Απαγορεύεται η χρήση σχοινιού ρυμούλκησης και οποιωνδήποτε μηχανισμών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, της καθοριζόμενης από τη ναυτική εμπειρία πρακτικής. (3) Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού, το μήκος του οποίου δε θα υπερβαίνει τα 50 μέτρα, ή άλλου μέσου ρυμούλκησης στο ταχύπλοο σκάφος και στο ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας και όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί και τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους. (4) Σε κάθε χρήση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της ρυμούλκησης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί. (5) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων. (6) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. (7) Απαγορεύεται η ρυμούλκηση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου. ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 28. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β' υποχρεούνται (α) Να διαθέτουν τα σκάφη τους προς ενοικίαση και να τα παραδίδουν στους ενοικιαστές, μόνο αφού βεβαιωθούν εύλογα ότι το σκάφος θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών

14 503 ΚΛ.Π. 121/99 (β) να διασφαλίζουν ότι κάθε ενοικιαστής ταχύπλοου σκάφους με μήκος μεγαλύτερο από 6 μέτρα θα φέρει και με μήκος 6 μέτρων ή μικρότερο θα φορεί απαραίτητα κατά τη διάρκεια του χειρισμού του σκάφους σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα (γ) να τηρούν αριθμημένο βιβλίο ημερολόγιο για την καταχώριση των στοιχείων των ενοικιαστών του σκάφους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο, αριθμό άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή), της ημερομηνίας και ώρας διάθεσης και λήξης της ενοικίασης, του ονόματος και αριθμού του σκάφους, καθώς και έκτακτων συμβάντων. 29. (1) Οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές των ταχύπλοων σκαφών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων ή της αρμόδιας για την αγκυροβόληση, πλοήγηση και μετακίνηση των σκαφών τους αρχής. (2) Χωρίς επηρεασμό των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται ρύθμιση από ειδικό νόμο, τα αστυνομικά όργανα ή η αρμόδια, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, για την αγκυροβόληση, πλοήγηση και μετακίνηση σκαφών αρχή μπορούν να προβαίνουν σε άμεση μετακίνηση ταχύπλοου σκάφους, με έξοδα και κίνδυνο του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση (α) Άρνησης του ιδιοκτήτη ή του χειριστή του σκάφους να συμμορφωθούν με τις νόμιμες υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων ή της αρχής αυτής (β) αναγκαίας μετακίνησης του σκάφους στην απουσία του ιδιοκτήτη ή του χειριστή του σκάφους, αν το σκάφος παρακωλύει ή δυνατό να παρακωλύει τη νόμιμη και ασφαλή διακίνηση άλλων σκαφών (γ) έκτακτης ανάγκης. 30. Απαγορεύεται ο απόπλους για ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α', χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιήσει ο χειριστής στα αστυνομικά όργανα της περιοχής ή σε άλλο πρόσωπο ή αρχή υπεύθυνη για τον έλεγχο ή ασφάλεια της περιοχής (α) Τα στοιχεία του σκάφους και του χειριστή (β) τον τόπο και χρόνο απόπλου (γ) τον αριθμό και τα στοιχεία των προσώπων που επιβαίνουν στο σκάφος (δ) τη διαδρομή και τον προορισμό του σκάφους και (ε) τον αναμενόμενο χρόνο και τόπο επιστροφής. 31. (1) Η διακίνηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους και που εν πάση περιπτώσει δε δημιουργεί επικίνδυνο για οποιοδήποτε πρόσωπο κυματισμό. (2) Απαγορεύεται η παραμονή, αγκυροβόληση ή ακινητοποίηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος Κανονισμού, κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των σκαφών. Αγκυροβόληση, πλοήγηση και μετακίνηση ταχύπλοων σκαφών. Απόπλους ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α' Διακίνηση μέσα σε διαύλους και μη καθορισμένες περιοχές λουομένων. 72 του του 1986.

15 Κ.Δ.Π. 121/ Διακίνηση θαλάσσιων σκούτερ. Διπλόγραφα αδειών χειριστή, μαθητευόμενου χειριστή και αδειών κυκλοφορίας. Αδικήματα και ποινές. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Μεταβατική διάταξη. 32. (1) Απαγορεύεται η απομάκρυνση των θαλάσσιων σκούτερ πέρα από 700 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή. (2) Απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων σκούτερ σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τα ευκρινώς διακρινόμενα σήματα (σημαδούρες) σε περιοχή λουσμένων, όπως αυτή καθορίζεται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουσμένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά: Νοείται ότι η μετάβαση και επιστροφή των θαλάσσιων σκούτερ από και προς την ακτή γίνεται μέσα από διαύλους, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 31 των παρόντων Κανονισμών. (3) Απαγορεύεται η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ: (α) Για την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου, εκτός μεταξύ των ωρών π.μ μ.μ. και 4.00 μ.μ μ.μ. (β) για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30ή Απριλίου, εκτός μεταξύ των ωρών μετά την ανατολή μέχρι και τη δύση του ήλιου (γ) καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και του εικοσιτετραώρου (i) όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης (ii) όταν επικρατούν άνεμοι ταχύτητας μεγαλύτερης των 16 κόμβων (iii) όταν η ορατότητα είναι μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου. 33. (1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους χάθηκε ή κλάπηκε, εφόσον η κλοπή έχει καταγγελθεί σε αστυνομικό σταθμό, ή αλλοιώθηκε ή έγινε δυσανάγνωστη, μπορεί να εκδώσει διπλόγραφο της σχετικής άδειας, αφού καταβληθεί το τέλος που προβλέπεται για την έκδοση της. (2) Σε περίπτωση που άδεια για την οποία εκδόθηκε διπλόγραφο βρέθηκε μεταγενέστερα, ο κάτοχος του διπλόγραφου οφείλει να επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή το σχετικό διπλόγραφο: Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το τέλος που καταβλήθηκε για την έκδοση διπλόγραφου δεν επιστρέφεται. 34. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) λίρες ή και στις δύο πιο πάνω ποινές. 35. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 36. Παρά τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών επιτρέπεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999 ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών από πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια χειριστή, νοουμένου ότι είναι εφοδιασμένα με άδεια οδηγού αυτοκινήτου και συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα του Νόμου.

16 505 ΚΛ.Π. 121/99 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Άδειας Κυκλοφορίας Ταχύπλοου Σκάφους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 9 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Ι (Συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του σκάφους.) Αριθμός και διακριτικά εγγραφής σκάφους: Όνομα σκάφους: Ημερομηνία κατασκευής σκάφους: Εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης: Διεύθυνση ιδιοκτήτη (μόνιμη κατοικία): Τηλέφωνο ιδιοκτήτη: Μήκος σκάφους (μέτρα): Πλάτος σκάφους (μέτρα): Κατασκευαστής Ύψος σκάφους (μέτρα): μηχανής: Τύπος μηχανής: Εσωλέμβια: [ ] Αριθμός μηχανής: Εξωλέμβια: [ ] Ημερομηνία κατασκευής: Ιπποδύναμη μηχανής: Κατηγορία ταχύπλοου σκάφους: Α' [ ], Β' [ ], Θαλάσσιο σκούτερ [ ] Νυκτερινή πλεύση: ΝΑΙ Γ 1, ΟΧΙ [ } '... Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: ΜΕΡΟΣ Η (Για επίσημη χρήση.) Το πιο πάνω ταχύπλοο σκάφος επιθεωρήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 8 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999 στις και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των Κανονισμών αυτών. Μέγιστη μεταφορική ικανότητα: άτομα Νυκτερινή πλεύση: ΝΑΙ/ΟΧΙ Η παρούσα άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι την/τις Τέλος έκδοσης: Εκδόθηκε την/στις στη Λεμεσό. Αρμόδια αρχή (υπογραφή) Σφραγίδα ή ανάγλυφο σήμα της αρμόδιας αρχής

17 Κ.Δ.Π. 121/ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Δεσμευτικής Δήλωσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 11 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Ι (Συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του σκάφους.) Όνομα νομικού προσώπου: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου: Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: Αριθμός άδειας χρήσης παραλίας: Ισχύς από π^ν/τις Τοποθεσία: μέχρι την/τις Ο/η υποφαινόμενος/η ιδιοκτήτης/ιδιοκτήτρια του ταχύπλοου σκάφους με διακριτικά εγγραφής LL πιστοποιώ ότι εξέτασα σήμερα τον/την, προσωρινό επισκέπτη, για να διαπιστώσω κατά πόσο κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις για χειρισμό ταχύπλοου σκάφους κατηγορίας Β', και δηλώνω υπεύθυνα ότι αυτός/αυτή ικανοποιεί όλες τις σχετικές διατάξεις των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του Υπογραφή ιδιοκτήπι: Ημερομηνία: Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός διαβαπ^ρίου: Ηλικία: Εθνικόππα: ΜΕΡΟΣ II (Συμπληρώνεται από τον προσωρινό επισκέπτη.) Ο/η υποφαινόμενος/η δηλώνω ότι έλαβα γνώση του περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμου και των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών και αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς.

18 507 Κ.Δ.Π. 121/99 Βεβαιώνω ότι έχω πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης, δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο, με βάση π ν ισχύουσα νομοθεσία, να με εμποδίζει να χειρίζομαι ταχύπλοο σκάφος. Πιστοποιώ όπ έχω εξεταστεί σήμερα από τον/την στα πιο κάτω αναφερόμενα θέματα τα οποία γνωρίζω επαρκώς: Υπογραφές προσωρινού επισκέπτη 1) Προετοιμασία εκκίνησης μηχανής, εκκίνηση μηχανής και σβήσιμο μηχανής: 2) Απόπλους και κατάπλους: 3) Ελιγμοί, διακυμάνσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση, αλλαγή και αναστροφή πορείας, περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα: 4) Αγκυροβόληση, προσόρμηση, ανέλκυση, καθέλκυση: 5) Ακινητοποίηση σκάφους: 6) Κολύμβηση: 7) Λειτουργία μηχανής: 8) Κίνδυνοι πυρκαγιάς: 9) Καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπος χρήσης των πυροσβεστικών μέσων: 10) Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα: 11) Σήματα κινδύνου: 12) Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών, σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές λουσμένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων: 13) Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα:

19 Κ.Δ.Π. 121/ ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης για Απόιοτηση Άδειας Μαθητευόμενου Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 12 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Με την παρούσα ο/η υποφαινόμενος/η υποβάλλω αίτηση για απόιοηση άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ Επώνυμο: 'Ονομα: Άνδρας [ ], Γυναίκα [ ] Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση (μόνιμη κατοικία): Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: Ομάδα αίματος: Ημερομηνία:... Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας (*) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με: 1) Δύο φωτογραφίες μεγέθους 3 χ 4 εκατοστών. 2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 3) Ποσό ύψους 5 για την έκδοση της άδειας μαθητευόμενου χειριστή.

20 509 Κ.Δ.Π. 121/99 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Άδειας Μαθητευόμενου Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους* ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 12 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Αριθμός άδειας: θέση φωτογραφίας Επώνυμο: 'Ονομα: Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση (μόνιμη κατοικία): Αριθμός δελπ'ου ταυτότητας ή Υπογραφή κατόχου διαβατηρίου: Ομάδα αίματος: Επιτρέπεται στο αναγραφόμενο και εικονιζόμενο πρόσωπο να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμούς του 1999, με την απαραπητη προϋπόθεση ότι καθ' όλη τη διάρκεια του πλου πρόσωπο που είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους συνεπιβαίνει στο ίδιο σκάφος ως υπεύθυνος χειριστής. Χορηγήθηκε την/σπς στη Λεμεσό. Αρμόδια αρχή (υπογραφή) Σφραγίδα ή ανάγλυφο σήμα πις αρμόδιας αρχής * Η άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα είναι μικρών διαστάσεων.

21 ,Κ.Δ.Π. 121/ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης για Συμμετοχή στις Εξετάσεις για Απόιοηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 16 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Με την παρούσα ο/η υποφαινόμενος/η υποβάλλω αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόιαηση άδειας χειρκπή ταχύπλοου σκάφους. 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα: Άνδρας [ ], Γυναίκα [ ] Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Διεύθυνση (μόνιμη κατοικία):» (προσωρινή κατοικία): Τηλέφωνο: Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου: Αριθμός άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (αν ο απητής είναι ήδη κάτοχος):... Παρακάθισα στο παρελθόν στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους: ΝΑΙ [ ], ΟΧΙ [ ]. Αν ΝΑΙ, να σημειωθεί η ημερομηνία: Ανήκω στις κατηγορίες που απαλλάσσονται από τις εξετάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 21: ΝΑΙ [ ], ΟΧΙ [ ] Είμαι κάτοχος του διπλώματος ή πιστοποιητικού που προβλέπεται στον Κανονισμό 21: ΝΑΙ [ ], ΟΧΙ [ ]. Αν ΝΑΙ, να επισυναφθεί φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή πιστοποιητικού. Ημερομηνία: Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με: 1) Πιστοποιητικό φυσικής ικανότητας που εκδίδεται από γιατρό το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής πις αήτησης. 2) Δύο φωτογραφίες μεγέθους 3χ4 εκατοστών. 3) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 4) Ποσό ύψους 40 ( 5 για την εξέταση της αίτησης και 35 για συμμετοχή στις εξετάσεις).

22 511 Κ.Δ.Π. 121/99 ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Φυσικής Ικανότητας των Υποψηφίων για Απόκτηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Κανονισμός 18 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του 1999) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΡΟΣ Α' (Να συμπληρωθεί από τον εξετάζοντα γιατρό.) Ο/η υποφαινόμενος/η ΜΕΡΟΣ Β' (Να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο.) Ο/η υποφαινόμενος/η γενικός/ειδικός γιατρός, που γεννήθηκα στις πιστοποιώ ότι εξέτασα σήμερα στο/στη... τον/την, και διαμένω στο/στη υποψήφιο/α για συμμετοχή στις εξετάσεις, για την απόκτηση άδειας χειριστή δηλώνω ότι έλαβα γνώση των ταχύπλοου σκάφους. Κανονισμών σχετικά με το βαθμό φυσικής ικανότητας που απαιτείται για να Δηλώνω ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η παρακαθίσω στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου ΠΛΗΡΟΙ [ ] σκάφους και αναλαμβάνω την υποχρέωση ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ [ ] να συμμορφώνομαι πλήρως με τους όρους που τυχόν θα αναγράφονται στην τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 17 των άδεια χειριστή, περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών του οι οποίοι εκτίθενται στο πίσω μέρος του παρόντος πιστοποιητικού. Υποδεικνύω τους πιο κάτω όρους που πρέπει να αναγραφούν στην άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους:

Έκθεση Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις χειρισμού ταχύπλοου σκάφους για Κύπριους και αλλοδαπούς

Έκθεση Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις χειρισμού ταχύπλοου σκάφους για Κύπριους και αλλοδαπούς Έκθεση Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις χειρισμού ταχύπλοου σκάφους για Κύπριους και αλλοδαπούς Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ρ 162/2008 Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2009 2 [1]. Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,

170 Ν. 45(Ι)/96. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 170 Ν. 45(Ι)/96 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3853, 3/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6208 Κ.Α.Π. 621/2002 Αρ. 3662,13.12.2002 Αριθμός 621 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,' E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'30.1.98 Ν. 6(Ι)/98 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ----------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 101(Ι) του 2001 171(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014.

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014. Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4522, 16.7.2015 Ν. 114(Ι)/2015 114(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I (I), 819 Ν. 56(I)/92 Αρ. 2724,

Ε.Ε. Παρ. I (I), 819 Ν. 56(I)/92 Αρ. 2724, Ε.Ε. Παρ. I (I), 819 Ν. 56(I)/92 Αρ. 2724,10.7.92 Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ

ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΕΦ. 112 ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. 3. Υποχρέωση εγγραφής λεσχών. 4. Μητρώο λεσχών. 5. Τρόπος υποβολής αίτησης για εγγραφή. 6. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τον Εφορο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ P Ο Οδηγός αυτός παρέχει τις πιο κάτω πληροφορίες: 1. Τι είναι το Δελτίο Στάθμευσης των ατόμων με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και αφού προσκομισθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό, παραχωρείται έκπτωση στο κόστος των διδάκτρων ίση με 12%. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α (ΚΔΠ 184/2012)για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Επεξηγηματικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα