Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρήσεις. Μια νέα βιομηχανική επανάσταση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Επιχειρήσεις Μια νέα βιομηχανική επανάσταση «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της στην ικανότητά της να δημιουργεί, να προωθεί νέα σχέδια, να καινοτομεί και να αναπτύσσεται. Γι αυτό, πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην πραγματική οικονομία και τη βιομηχανία, που αποτελούν άλλωστε τη δύναμή της». Αντόνιο Ταγιάνι, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος επίτροπος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη... 3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διεύθυνση τα άλλα διαθέσιμα μέρη της σειράς και να τα τηλεφορτώσετε Πώς η ΕΕ διαμορφώνει και διαχειρίζεται τη βιομηχανική πολιτική... 5 Τι κάνει η ΕΕ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων... 8 Τι κάνει η ΕΕ για την υποστήριξη των κυριότερων βιομηχανικών τομέων...10 Μελλοντική πορεία: προς μια νέα βιομηχανική επανάσταση...16 Περισσότερα...16 Πώς λειτουργεί η ΕΕ Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Αλιεία και θαλάσσια πολιτική Ανάπτυξη και συνεργασία Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεύρυνση Δικαιοσύνη, ιθαγένεια, θεμελιώδη δικαιώματα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Καταπολέμηση της απάτης Καταναλωτές Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Σύνορα και ασφάλεια Τελωνεία Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο και κοινωνία της πληροφορίας Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Εκδόσεις 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: Dynamic Graphics / Jupiterimages 16 σ ,7 cm ISBN doi: /69756 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ 3 Γιατί χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη Η ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση είναι μια σχετικά αργή και εύθραυστη διαδικασία. Από την αρχή, δόθηκε έμφαση στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παρόλο που τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν να είναι σημαντικά, το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη είναι η πραγματική οικονομία, δηλαδή οι βιομηχανικές και άλλου είδους επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις αναδυόμενες οικονομίες συνεπάγονται ότι η μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από την ισχύ της βιομηχανικής της βάσης. Η οικονομία μας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις υπηρεσίες και τις τράπεζες. Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στην ενεργειακή απόδοση και τις ξένες επενδύσεις. Τα κράτη μέλη όμως δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις στον βιομηχανικό τομέα. Ευτυχώς, η βιομηχανία της ΕΕ κατέχει τα τεχνολογικά σκήπτρα σε πολλούς τομείς και έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει την ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Αυτός είναι ο στόχος της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Η βιομηχανία αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευρώπη 2020 και βιομηχανική πολιτική Παράλληλα με την ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού (αντίθετα με την ανοδική πορεία του παγκόσμιου πληθυσμού), η ολοένα μεγαλύτερη πίεση στις πρώτες ύλες και τον ενεργειακό εφοδιασμό και η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, προστασίας των οικοσυστημάτων και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η απάντηση σε όλες αυτές τις προκλήσεις βρίσκεται σε μια σειρά νέων τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Η πραγματοποίηση μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή της στρατηγικής της ΕΕ για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Δύο από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής αυτής εντάσσονται στον βιομηχανικό τομέα: «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης»: με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και την ενίσχυση της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο «Ένωση Καινοτομίας»: με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία, ώστε να διασφαλιστεί η μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. istockphoto.com / Tate Carlson Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την εμβληματική πρωτοβουλία βιομηχανικής πολιτικής «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», προκειμένου να δώσει έμφαση στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της νέας βιομηχανικής επανάστασης. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη βιομηχανική καινοτομία και την πραγματική οικονομία. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων της ΕΕ σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με επιχειρήσεις τρίτων χωρών μια σημαντική πτυχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να επεκταθούν σε νέες αγορές και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές.

4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 4 istockphoto.com / acilo προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, είναι πρωταρχικής σημασίας να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιχειρηματικές συνθήκες στην ΕΕ, με συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα: το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη Η ηγετική θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ευημερία της ΕΕ. Οι στόχοι της ΕΕ για τη βιομηχανία και την καινοτομία το 2020 είναι: ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης με την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών προώθηση της καινοτομίας ως μέσου δημιουργίας νέων πηγών ανάπτυξης και ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ΜΜΕ και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος διασφάλιση μιας ανοικτής εσωτερικής αγοράς αγαθών. Η ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ Για να διασφαλιστεί η διατήρηση μιας ανοικτής και δίκαιης ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, απαιτείται η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο, μερινά ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται με θεμιτά μέσα στην παγκόσμια αγορά, χάρη στο άνοιγμα των αγορών και την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου. Επιπλέον, η Επιτροπή παρακολουθεί την ανταγωνιστικότητα 40 βιομηχανικών κλάδων και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συνολικά, και δημοσιεύει τα συμπεράσματά της σε ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα και σε εξαμηνιαία για τη διάρθρωση της βιομηχανίας. Για να διασφαλιστούν οι μελλοντικές Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η στήριξη των ΜΜΕ και η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελούν το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη. Οι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρώπη αντιστοιχούν στο 98 % των επιχειρήσεων, παρέχουν το 67 % των θέσεων εργασίας και δημιουργούν το 85 % των νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στη διάθεσή τους διάφορα μέσα στήριξης για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις και διατυπώσεις διοικητικού και κανονιστικού χαρακτήρα, να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και άλλες επιχειρηματικές δυνατότητες. ΟΙ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθµός επιχειρήσεων (σε χιλιάδες) Μεσαίες 219 Μικρές Εργαζόµενοι (εκατοµµύρια) Μεγάλες 43,3 Προστιθέµενη αξία (σε δισ. ) Μεγάλες Μεσαίες 22,0 Μεσαίες Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλες 43 Πολύ µικρές Πολύ µικρές 38,9 Μικρές 26,6 Πολύ µικρές Μικρές Η συντριπτική πλειονότητα των µικρών επιχειρήσεων είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και µε ετήσιο κύκλο εργασιών ή συνολικό ετήσιο ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Η απασχόληση είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη µεταξύ επιχειρήσεων, µολονότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήµισυ της αξίας που δηµιουργείται στην οικονοµία της ΕΕ.

5 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ 5 Πώς η ΕΕ διαμορφώνει και διαχειρίζεται τη βιομηχανική πολιτική Μια ισχυρή, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη μεταποιητική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία στην Ευρώπη. Η μεταποιητική βιομηχανία και οι συναφείς επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % της απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα, το 75 % των εξαγωγών και το 80 % της ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης στην ΕΕ. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της ΕΕ συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε παγκόσμιες αλυσίδες αξιών. Η μεγιστοποίηση του τοπικού περιεχομένου των εξαγωγών, συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2009, περίπου το 87 % της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ είναι εγχώριας παραγωγής. Η βιομηχανική πολιτική περιλαμβάνει δράσεις για τη στήριξη της καινοτομίας, με σκοπό την προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. η Επιτροπή έχει συγκροτήσει μια ad hoc συμβουλευτική ομάδα για βιοπροϊόντα με στόχο την προώθηση βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων που βασίζονται σε ανανεώσιμες και βιολογικές πρώτες ύλες, όπως φυτά και δέντρα. Επιπλέον, η Επιτροπή διαχειρίζεται αρκετά προγράμματα στήριξης της ερευνητικής συνεργασίας και της καινοτομίας, τα οποία παρέχουν σαφή προστιθέμενη αξία στον κύκλο καινοτομίας της ΕΕ, στις επιχειρήσεις και στους επιστήμονες. Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (ΠΠ7), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50 δισ. ευρώ, και το πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) βρίσκονται στη φάση υλοποίησης, ενώ, από το 2014, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα αντικαταστήσει το ΠΠ7, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Δράση της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμορφώνει, επηρεάζει και, ενδεχομένως, υλοποιεί πολιτικές και προγράμματα με στόχο την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης, όπως: ο Πίνακας Επιδόσεων της Ένωσης Καινοτομίας, ο οποίος παρέχει συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των 27 κρατών μελών της ΕΕ και των συστημάτων που εφαρμόζουν στους τομείς έρευνας και καινοτομίας το δίκτυο «Η Ευρώπη της Κοινωνικής Καινοτομίας», το οποίο ενθαρρύνει νέες ιδέες που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες και ταυτόχρονα αναπτύσσουν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες το Ανώτατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σχεδιασμού, το οποίο παρέχει συμβουλές για την ευρύτερη χρήση του ευφυούς σχεδιασμού, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής αξίας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Καινοτομίας, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας 20 κρατών μελών της ΕΕ δράσεις οικολογικής καινοτομίας σε τομείς όπως η διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που απασχολούν περίπου 3,4 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και έχουν κύκλο εργασιών 227 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, Διευκόλυνση της διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων Για να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταγωνίζονται με θεμιτά μέσα στην παγκόσμια αγορά, η Επιτροπή ενισχύει την πρόσβαση στην αγορά και παρακολουθεί και προάγει ένα διεθνές εμπορικό σύστημα βασισμένο στο πολυμερές και το διμερές εμπόριο. Για παράδειγμα, η διαδικασία κοινοποίησης, που προβλέπεται στη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρακολουθεί τις προτάσεις των εμπορικών εταίρων σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα και να παρεμβαίνει όταν οι απαιτήσεις αυτές παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα το εμπόριο. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μειώσει τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσει κοινούς κανονισμούς για τα προϊόντα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), η Επιτροπή επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες της. Επίσης, διαπραγματεύεται συμφωνίες για τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι οποίες διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών προϊόντων χάρη στην εναρμόνιση των τεχνικών κανονισμών και προτύπων που εφαρμόζονται εντός και εκτός ΕΕ. Οι τεχνικοί κανονισμοί επηρεάζουν σημαντικά την πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων που εξάγονται εκτός ΕΕ. Η ΕΕ προωθεί την κανονιστική συνεργασία με τους κυριότερους

6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 6 χρήσης τους. Έχει επίσης δημιουργηθεί μια υπηρεσία υποστήριξης για να ενημερώνονται οι ΜΜΕ σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Κίνα. Εξατομικευμένες συμβουλές παρέχονται σε εμπιστευτική βάση. Η ενιαία αγορά αγαθών European Union Η ενιαία αγορά αγαθών αποτελεί σημαντικό μοχλό δημιουργίας πλούτου στην ΕΕ. εξωτερικούς εμπορικούς εταίρους της με στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών, μέσω της εναρμόνισης των τεχνικών κανονισμών ή της διασφάλισης της συμβατότητάς τους, καθώς και της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Για να παρέχει συμβουλές σχετικά με τις κυριότερες εμπορικές εταιρικές σχέσεις, η Επιτροπή έχει θεσπίσει δεσμούς με βιομηχανικές ενώσεις και άλλους φορείς, όπως ο Διατλαντικός Επιχειρηματικός Διάλογος, ο Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών, ο Επιχειρηματικός Διάλογος Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ Ιαπωνίας και η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Βιομηχάνων ΕΕ Ρωσίας. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επιχειρήσεις από τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες. Επιπλέον, η διεθνοποίηση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Με τη στρατηγική «Μικρές επιχειρήσεις σ έναν μεγάλο κόσμο», η Επιτροπή αποσκοπεί να προσδώσει νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία, βοηθώντας τις ΜΜΕ να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός ΕΕ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πέραν της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), η Επιτροπή βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ενημερώνονται γι αυτά τα δικαιώματα και να εκτιμούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της Η ενιαία ή εσωτερική αγορά αγαθών είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ. Εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, ενισχύει τον ανταγωνισμό και αυξάνει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Διευκολύνοντας την αγορά και πώληση προϊόντων οπουδήποτε εντός της ΕΕ, η ενιαία αγορά αυξάνει επίσης την αποτελεσματικότητα και δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κύριος στόχος της Επιτροπής είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς με την κατάργηση των υφιστάμενων φραγμών στο εμπόριο και την αποφυγή της δημιουργίας νέων. Διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και μεριμνά ώστε οι εθνικοί κανονισμοί να παρέχουν τις πληροφορίες και τη νομική σαφήνεια που απαιτούν οι επιχειρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά όποιας χώρας της ΕΕ έχει θεσπίσει ή διατηρήσει κανόνες ή διοικητικές πρακτικές που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, ή μπορεί να αποφασίσει να προτείνει εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόληψη των εμποδίων στο εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ΜΜΕ, καθώς συχνά παράγουν προϊόντα υψηλής εξειδίκευσης για διάφορα τμήματα της αγοράς. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ενιαία αγορά προϊόντων διέπεται από εναρμονισμένους κανόνες, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πώληση και η αγορά τους οπουδήποτε στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εστιάζουν κυρίως στην ασφάλεια των προϊόντων και συχνά απαιτούν τη δοκιμή των προϊόντων ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. Το σήμα CE, για παράδειγμα, είναι μια ετικέτα που υποδηλώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με τη νομοθεσία της ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό για ορισμένα προϊόντα, όπως τα ιατρικά βοηθήματα, τα ηλεκτρονικά και τα παιχνίδια. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων προστατεύει τους καταναλωτές από τα ελαττωματικά προϊόντα και τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιώνουν αποζημίωση στην περίπτωση ζημιών.

7 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ Εξυπνότερη νομοθεσία Ενώ το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο στηρίζει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των σχετικών κανονισμών. Οι εξυπνότεροι κανόνες της εσωτερικής αγοράς στοχεύουν στα εξής: συστηματικότερη αξιολόγηση των οφελών και του κόστους της ισχύουσας νομοθεσίας («έλεγχος καταλληλότητας») προώθηση των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης των επιπτώσεων απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και μείωση του διοικητικού φόρτου και βελτίωση της ενσωμάτωσης της νομοθεσίας της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, καθώς και της εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Υγεία / ιατρικός κλάδος Υπηρεσίες διαδικτύου Οικιακός εξοπλισµός και εξοπλισµός αναψυχής Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά Ενέργεια, ορυκτά και ξυλεία 515 Αγαθά και προϊόντα Η διαδικασία κοινοποίησης της ΕΕ συνέβαλε στη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση νέων κανόνων για προϊόντα. Περί τα σχέδια κανονισμών έχουν ελεγχθεί από το 1984 για να διασφαλιστεί ότι συμφωνούν με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. 626 Περιβάλλον 712 Χηµικά προϊόντα Κατασκευές Μηχανική Μεταφορές Τηλεπικοινωνίες Γεωργία, αλιεία και είδη διατροφής Έγκαιρη πρόληψη των εμποδίων στο εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη εξαιτίας των εθνικών κανονισμών. Για τον λόγο αυτό, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει μια διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με σχέδια τεχνικών κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα, προτού τα σχέδια αυτά αποκτήσουν νομική ισχύ. Κατά τη διάρκεια μιας τρίμηνης «περιόδου αναστολής», τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν το περιθώριο να εξετάσουν κατά πόσον οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα δημιουργήσουν εμπόδια στο εμπόριο. Από το 1984 έχουν εξεταστεί περισσότερα από σχέδια κανονισμών με στόχο τη διασφάλιση ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα οφέλη των προτύπων Η μάχη που δίνουν καθημερινά οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή λογισμικού για την επικράτηση των αντίστοιχων προτύπων τους επιβεβαιώνει τη σημασία αυτών των προτύπων σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα καλό πρότυπο μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών, να προάγει τη βιωσιμότητα και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία στις παγκόσμιες αγορές. Τα πρότυπα είναι σύνολα τεχνικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες παραγωγής. Η τήρησή τους είναι προαιρετική, αλλά μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Τα πρότυπα διευκολύνουν τόσο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και τη ζωή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων με την εξοικονόμηση χρημάτων. Στην ΕΕ, τα κοινά πρότυπα καταρτίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ) και είναι σημαντικά για την ενιαία αγορά. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντικαθιστούν τα εθνικά και συχνά αντικρουόμενα πρότυπα, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν τεχνικά εμπόδια πρόσβασης στην αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει τακτικά στους ΕΟΤ την ανάπτυξη νέων προτύπων. Καθώς όμως για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου απαιτούνται συχνά πολλά χρόνια, ορισμένα πρότυπα ενδέχεται να υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες. Επιπλέον, ορισμένοι τομείς διστάζουν να εμπλακούν σε διαδικασίες τυποποίησης. Η Επιτροπή ασκεί πιέσεις ώστε να αναπτυχθούν περισσότερα διεθνή πρότυπα σε τομείς της οικονομίας στους οποίους η Ευρώπη ηγείται παγκοσμίως. Θα συνεχίσει να προωθεί τη σύγκλιση με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και τη χρήση προαιρετικών προτύπων σε κανονιστικό επίπεδο. Επίσης, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για ταχύτερη υιοθέτηση προτύπων με τη βοήθεια καταναλωτών, μικρών επιχειρήσεων, καθώς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων. 7

8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 8 Τι κάνει η ΕΕ για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων Οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98 % των επιχειρήσεων και το 67 % των θέσεων εργασίας, αποτελούν το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την επιχειρηματικότητα και βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ. Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) Ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις αποτελεί την πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ. Στον πυρήνα του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις βρίσκεται η αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», η οποία θέτει τις ΜΜΕ στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής και διασφαλίζει ότι η νομοθεσία δεν θα αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση γι αυτές. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζεται ένα υποχρεωτικό «τεστ ΜΜΕ» το οποίο ελέγχει κατά πόσον οι νέες πολιτικές και οι νομοθεσίες της ΕΕ έχουν επιπτώσεις για τις ΜΜΕ. Επίσης, τον Μάιο του 2011 εγκαινιάστηκε ένα δίκτυο απεσταλμένων των ΜΜΕ από τα κράτη μέλη το οποίο θα μεριμνά ώστε οι πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να είναι φιλικές για τις ΜΜΕ. Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα. Η Ευρώπη παρέχει στις ΜΜΕ ένα ισορροπημένο μείγμα χρηματοδοτήσεων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας και των μικροχρηματοδοτήσεων Progress, καθώς και των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έως τα μέσα του 2012, περισσότερες από ΜΜΕ είχαν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ). Το διάστημα , η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορήγησε δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ περίπου, από τα οποία επωφελήθηκαν περισσότερες από ΜΜΕ. Από το 2014 οι ΜΜΕ θα λαμβάνουν περαιτέρω στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COSME). Επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός ΕΕ: «Αποστολές για την ανάπτυξη» Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται επιχειρήσεις από τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες. Επιπλέον, η διεθνοποίηση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Με τη στρατηγική «Μικρές επιχειρήσεις σ έναν μεγάλο κόσμο», η Επιτροπή αποσκοπεί να προσδώσει νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία βοηθώντας τις ΜΜΕ να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή στηρίζει τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ με τη διοργάνωση μιας σειράς «Αποστολών για την ανάπτυξη». Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και της διοργάνωσης εκδηλώσεων εξεύρεσης εταίρων στις οποίες ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ; Απαντήσεις στο πλαίσιο δηµοσκόπησης που πραγµατοποιήθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ στην ερώτηση: Συµφωνείτε απόλυτα, συµφωνείτε, διαφωνείτε ή διαφωνείτε πλήρως µε την ακόλουθη άποψη; Είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς τη δική του επιχείρηση λόγω έλλειψης χρηµατοδοτικής στήριξης Είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς τη δική του επιχείρηση λόγω των πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών Είναι δύσκολο να ενηµερωθεί κανείς επαρκώς για το πώς µπορεί να ξεκινήσει µια επιχείρηση Πρέπει να δίνεται µια δεύτερη ευκαιρία στα άτοµα που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση, αλλά αποτυγχάνουν εν πρέπει κανείς να ξεκινά µια επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας Συµφωνώ απόλυτα Συµφωνώ ιαφωνώ ιαφωνώ πλήρως εν γνωρίζω / Άνευ αντικειµένου Τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη σύσταση επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Πηγή: Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 283.

9 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ 9 συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Συνεργατικών Σχηματισμών και αντίστοιχες οργανώσεις χωρών όπως η Ιαπωνία, η Βραζιλία, η Ινδία και η Τυνησία. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης το δίκτυο «Enterprise Europe Network», για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ, αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια στην Ασία, τη Βόρεια Αφρική και την αμερικανική ήπειρο. Το δίκτυο βοηθά τις ΜΜΕ να κατανοήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ και παρέχει προγράμματα στήριξης και υπηρεσίες διεθνοποίησης σε 54 χώρες μέσω 600 περιφερειακών εταίρων. Επίσης, βοηθά τις ΜΜΕ να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και παρέχει επιχειρησιακές και τεχνολογικές αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας: η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες Η πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση των επιχειρηματιών. Αν και επί του παρόντος μόνο το 10 % των ευρωπαίων πολιτών είναι επιχειρηματίες, το 45 % θα ήθελαν να έχουν τη δική τους επιχείρηση. Για να αξιοποιήσει αυτό το τεράστιο δυναμικό απασχόλησης και ανάπτυξης, η Επιτροπή ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών. Συνεργατικοί σχηματισμοί και δίκτυα επιχειρήσεων: Οι συνεργατικοί σχηματισμοί είναι ομάδες εξειδικευμένων επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών φορέων μιας συγκεκριμένης περιοχής που συνεργάζονται στενά όπως Οι γυναίκες αποτελούν το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης. οργανώσεις, περιφερειακές πρωτοβουλίες και άλλα δίκτυα επιχειρήσεων. Ένα παράδειγμα συνεργατικού σχηματισμού είναι η «αεροδιαστημική κοιλάδα» στην Τουλούζη της Γαλλίας, γνωστή κυρίως για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή του Airbus. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών. Η ΕΕ έχει αναλάβει διάφορες δραστηριότητες για την αναβάθμιση των προτύπων και του ανοικτού χαρακτήρα των συνεργατικών σχηματισμών, κυρίως μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών, της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας αριστείας των συνεργατικών σχηματισμών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας Υπηρεσιών. Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας: Η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας προωθείται συνεχώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ως ένα επιπλέον κίνητρο, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει την ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ, μια εκστρατεία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη. Μία άλλη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», ένα πρόγραμμα ανταλλαγών που παρέχει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να μάθουν από την εμπειρία ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες της ΕΕ. Περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες: Η Ευρώπη διαθέτει γενικά λίγους επιχειρηματίες, και ακόμη λιγότερες γυναίκες επιχειρηματίες. Το 2012 μόνο το 30 % των επιχειρηματιών στην Ευρώπη ήταν γυναίκες. Για να ενθαρρύνει την αύξηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, η Επιτροπή δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Τα 270 μέλη αυτής της ομάδας αυτής χρησιμεύσουν ως πρότυπα έμπνευσης για άλλες γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες. istockphoto.com / Jacob Wackerhausen

10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 10 Τι κάνει η ΕΕ για την υποστήριξη των κυριότερων βιομηχανικών τομέων Καινοτομία: μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης Η ΕΕ παρέχει άμεση οικονομική στήριξη σε φορείς καινοτομίας, όπως οι επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ινστιτούτα, μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP), το οποίο θα αντικατασταθεί σύντομα από το πρόγραμμα COSME, και τα επιχειρησιακά προγράμματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Η ύπαρξη καινοτομίας προϋποθέτει διαδραστική σχέση και συνεργασία μεταξύ διαφόρων παραγόντων: φορέων καινοτομίας, επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, φορέων ανάπτυξης και καινοτομίας, υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, επενδυτών κ.λπ. Η ΕΕ προωθεί αυτές τις διαδραστικές σχέσεις με πρωτοβουλίες σε επίπεδο περιφερειών και συνεργατικών σχηματισμών. Πρώτες ύλες: πηγή ζωής για την ευρωπαϊκή βιομηχανία Εμπορικές συναλλαγές ύψους δισ. ευρώ και 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τη συνεχή πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα. Η στρατηγική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: διασφάλιση δίκαιου και βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων υλών από τις διεθνείς αγορές, προώθηση βιώσιμου εφοδιασμού εντός της ΕΕ, καθώς και τόνωση της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης. Για να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ, η Επιτροπή χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο Europe Innova για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων εργαλείων και μέσων υποστήριξης της καινοτομίας, και το σχέδιο PRO INNO Europe για την άντληση διδαγμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές και την ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικότερων πολιτικών για την καινοτομία. Βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής Η κινητήρια δύναμη της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης είναι οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ), όπως η νανοτεχνολογία, η μικρο- και νανοηλεκτρονική συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών, τα προηγμένα υλικά, η βιοτεχνολογία και η φωτονική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει στρατηγική για την ώθηση της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων που βασίζονται στις ΒΤΓΕ στην Ευρώπη. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη συμβαδίζει με τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστές της, ώστε να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, και ταυτόχρονα ότι αντιμετωπίζει τις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ; Ηνωµένες Πολιτείες Ιαπωνία Νότια Κορέα Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδάς Αυστραλία Ρωσία Κίνα Ινδία Βραζιλία Νότια Αφρική Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Σειρά δεικτών πενταετούς περιόδου δείχνουν πόσο καινοτόμες είναι οι χώρες. Οι δείκτες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το επίπεδο της έρευνας, της εκπαίδευσης, τα νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τον αριθμό καινοτόμων ΜΜΕ και άλλα. Ο υψηλότερος δείκτης δηλώνει μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας.

11 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ 11 istockphoto.com / Alexander Raths Καινοτομία: πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλουν στην εξόρυξη κοιτασμάτων σε μεγαλύτερο βάθος, σε περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές και υπό αντίξοες συνθήκες. Η Επιτροπή υποστηρίζει στοχευμένες προσπάθειες καινοτομίας και έρευνας, ρηξικέλευθες τεχνολογίες και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και παρεμβάσεις από την πλευρά της ζήτησης (π.χ. μέσω προτύπων, δημόσιων συμβάσεων και κανονιστικών μέτρων). Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες συγκεντρώνει το κεφάλαιο και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη βελτίωση της έρευνας, της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών στην Ευρώπη. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης είναι η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας για την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση πρώτων υλών. Οι στρατηγικές ανάγκες της ΕΕ και το δυναμικό πρώτων υλών της Γροιλανδίας Η Γροιλανδία παρουσιάζει: σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά 6 από τα 14 στοιχεία που περιέχονται στον κατάλογο της ΕΕ για τις πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας (νιόβιο, μέταλλα της ομάδας του λευκόχρυσου, σπάνιες γαίες και ταντάλιο) και λιγότερες δυνατότητες για τρία άλλα στοιχεία σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά κοιτάσματα σπάνιων γαιών (REE) ποσοστό 3,4-9,2 % (γ. 4,89-12 εκατ. τόνοι), των παγκόσμιων πόρων REE.

12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 12 istockphoto.com / Ivan Rubanov Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και άλλες σπάνιες γαίες είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι πιο φιλόδοξοι κανονισμοί παγκοσμίως για τα χημικά προϊόντα Οι βιομηχανίες χημικών, πλαστικών και ελαστικών συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους και δυναμικότερους βιομηχανικούς κλάδους στην ΕΕ. Συνολικά παρέχουν περί τις 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε περισσότερες από επιχειρήσεις, και αντιπροσωπεύουν το 30 % περίπου των παγκόσμιων πωλήσεων χημικών προϊόντων. Από το 2007 η νομοθεσία REACH ασχολείται με την «καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς» των χημικών προϊόντων. Βάσει του κανονισμού REACH, οι κατασκευαστές και εισαγωγείς χημικών προϊόντων πρέπει να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που ενέχουν συγκεκριμένα χημικά προϊόντα και να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες ασφάλειας για τους χρήστες. Το σύστημα ταξινόμησης του REACH εντοπίζει τις χημικές ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον και προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές. Το 2011 η νέα νομοθεσία για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων εναρμόνισε το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ με το σύστημα οικουμενικής εναρμόνισης των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε οι ίδιοι κίνδυνοι να περιγράφονται και να επισημαίνονται με τον ίδιο τρόπο ανά την υφήλιο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), που συστάθηκε τον Ιούνιο 2007, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των κανονισμών REACH και CLP, καθώς και για την παροχή επιστημονικών συμβουλών για θέματα σχετικά με την ασφάλεια και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της χρήσης των χημικών προϊόντων. Η βιομηχανία χημικών προϊόντων συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και τεχνολογικών λύσεων με αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συνολικά. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας χημικών προϊόντων. Το διάστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας μας Από τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση μέχρι τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα, οι περισσότερες από τις βασικές υπηρεσίες που θεωρούμε δεδομένες στον σύγχρονο κόσμο εξαρτώνται από διαστημικές τεχνολογίες. Επιπλέον, το διάστημα μπορεί να δώσει τη λύση στην αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προκλήσεων. Η Ευρώπη, επομένως, χρειάζεται μια αποτελεσματική διαστημική πολιτική, όπως και διαστημική έρευνα, και ένα διαστημικό πρόγραμμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να βρεθεί στην παγκόσμια

13 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ 13 πρωτοπορία σε στρατηγικούς τομείς αυτής της εξαιρετικά ανταγωνιστικής αγοράς. Η Ευρώπη εξάγει διαστημικά συστήματα υψηλού επιπέδου για εμπορικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι, για να διατηρηθεί η ηγετική θέση της Ευρώπης, απαιτείται διαρκής διαστημική έρευνα με στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. GALILEO: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Το Galileo είναι το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο μη στρατιωτικών ευρωπαϊκών αρχών. Το Galileo δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να γνωρίζουν την ακριβή θέση τους στον χρόνο και τον χώρο, όπως ακριβώς το GPS, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία. Εκτιμάται ότι 800 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6-7 % του ΑΕγχΠ της Ευρώπης, χρησιμοποιούνται ήδη για εφαρμογές δορυφορικής πλοήγησης. Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης υπολογίζεται επί του παρόντος σε 124 δισ. ευρώ ετησίως και αναμένεται να αυξηθεί σε 244 δισ. ευρώ έως το Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος του Galileo θα φθάσει τα 90 δισ. ευρώ περίπου την επόμενη εικοσαετία. Αρκετοί δορυφόροι του Galileo βρίσκονται ήδη σε τροχιά, και το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης συμβάλλει ήδη στην ασφαλέστερη προσγείωση των αεροσκαφών, καθώς και στη μείωση των καθυστερήσεων, των εκτροπών και των ακυρώσεων των πτήσεων. Η πλοήγηση και ο εντοπισμός θέσης μέσω δορυφόρου βελτιώνονται σταθερά από το 2009 και μπορείτε πλέον να λαμβάνετε στον υπολογιστή σας πληροφορίες που προέρχονται από αυτή την τεχνολογία ακόμη και όταν δεν μπορείτε να λάβετε δορυφορικό σήμα. Το 2012 δημιουργήθηκε μια βελτιωμένη υπηρεσία υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση με στόχο την αύξηση της ακρίβειας της δορυφορικής πλοήγησης και τη στήριξη εξαρτώμενων εφαρμογών που απαιτούν υψηλό βαθμό ακρίβειας μέσω της διόρθωσης σφαλμάτων που προκαλούνται από ατμοσφαιρικούς παράγοντες παρενόχλησης. GMES: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ Η διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η παρατήρηση της κατάστασης των ωκεανών, η παρακολούθηση της χημικής σύνθεσης της ατμόσφαιράς μας είναι μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που απαιτούν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES) παρέχει στοιχεία για την αντιμετώπιση θεμάτων που ποικίλλουν από την κλιματική αλλαγή έως την επιτήρηση των συνόρων. Χάρη στην ικανότητα ταχείας παρακολούθησης και χαρτογράφησης, το σύστημα GMES συμβάλλει στην παροχή Το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης Galileo θα στηρίζει πλήθος αξιόλογων εφαρμογών. βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, βιομηχανικών ατυχημάτων ή ανθρωπιστικών κρίσεων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια αγορά για δεδομένα γεωσκόπησης θα μπορούσε να ανέλθει σε 3 δισ. USD ετησίως μέχρι το Το GMES αναμένεται να αποφέρει οφέλη έως και δέκα φορές μεγαλύτερα από το αρχικό κόστος επένδυσης. Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας Στόχος της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας είναι να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερη και ανθεκτικότερη για τους πολίτες της. Η ΕΕ επενδύει πόρους για την καλύτερη προστασία των υποδομών και την ενίσχυση του κλάδου της ασφάλειας. Πρωτοπορία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην κατασκευή αυτοκινήτων παγκοσμίως, έχει καθοριστική σημασία για την ευημερία της ΕΕ. Η βιομηχανία αυτή αποτελεί έναν τεράστιο εργοδότη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, βασικό μοχλό γνώσης και καινοτομίας, istockphoto.com / Rafal Olechowski

14 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 14 καθαρό εξαγωγέα, βασικό συντελεστή του ΑΕγχΠ της ΕΕ, καθώς και τη μεγαλύτερη πηγή ιδιωτικών επενδύσεων της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Η τεχνική εναρμόνιση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, δεδομένου ότι διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά και μειώνει το επιχειρηματικό κόστος. Εντός της ΕΕ, οι κατασκευαστές μπορούν να λαμβάνουν έγκριση για έναν τύπο οχήματος σε ένα κράτος μέλος και στη συνέχεια να το προωθούν στην αγορά, σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές. Η Επιτροπή επιδιώκει την επίτευξη παρόμοιας τεχνικής εναρμόνισης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Οι κυριότερες προτεραιότητες της Επιτροπής είναι: 1) προώθηση των επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες και σε καινοτομία για καθαρά οχήματα, με μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO 2, καθώς και εκπομπών ρύπων και του θορύβου 2) βελτίωση των συνθηκών της αγοράς με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μέσω ενός βελτιωμένου συστήματος έγκρισης τύπου και του εξορθολογισμού των οικονομικών κινήτρων για καθαρά οχήματα, καθώς και μέσω της συνεπούς εφαρμογής των έξυπνων κανονιστικών ρυθμίσεων 3) στήριξη της βιομηχανίας για την επέκτασή τους σε παγκόσμιες αγορές με τη σύναψη ισόρροπων εμπορικών συμφωνιών, την προώθηση και διατήρηση διμερούς διαλόγου με τις μεγάλες αγορές τρίτων χωρών, και την εντατικοποίηση των εργασιών για τη διεθνή εναρμόνιση των κανονισμών για τα οχήματα. Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων καλύπτει την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόσφατη νομοθεσία θέσπισε τυποποιημένες προδιαγραφές ασφάλειας, όπως συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Τα αυτοκίνητα πρέπει πλέον να είναι εξοπλισμένα με συστήματα υποβοήθησης της πέδησης, τα οποία συμβάλλουν στην αποφυγή συγκρούσεων με πεζούς ή ποδηλάτες και διασφαλίζουν ότι οι αναπόφευκτες συγκρούσεις πραγματοποιούνται σε πολύ μικρότερες ταχύτητες. Η νέα νομοθεσία για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες προβλέπει επίσης την από κατασκευής τοποθέτηση εξοπλισμού προηγμένων συστημάτων πέδησης για την προστασία των οδηγών. Η Επιτροπή έχει προτείνει απλούστερους κανόνες ταξινόμησης αυτοκινήτων που θα ελαχιστοποιήσουν τις διαδικασίες ταξινόμησης των αυτοκινήτων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για την υποστήριξη της ενιαίας αγοράς, η ΕΕ εναρμονίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων. istockphoto.com / Chad Truemper

15 Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Σ Ε Ι Σ Τουρισμός: ένας τομέας-κλειδί Η ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία συμβάλλει στο ΑΕγχΠ της Ένωσης με ποσοστό άνω του 5 %, ενώ 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν περίπου το 5,2 % του συνολικού εργατικού δυναμικού (σχεδόν 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας). Αν ληφθούν υπόψη και οι συναφείς τομείς, ο τουρισμός δημιουργεί έμμεσα περίπου το 12 % της απασχόλησης. Στόχος της ΕΕ είναι η προώθηση της διαφοροποίησης και της ποιότητας, έτσι ώστε να παραμείνει η Ευρώπη κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως. Η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας, ιδίως για τις ΜΜΕ. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Καλυψώ» διευκολύνει ανταλλαγές διακοπών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής τουριστικής κίνησης για ορισμένες ομάδες-στόχους (π.χ. τα άτομα τρίτης ηλικίας που αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη εν δυνάμει αγορά). 15 Τα «Σταυροδρόμια της Ευρώπης» είναι μια ετήσια εκδήλωση με αντικείμενο τον πολιτιστικό τουρισμό και την προβολή τοποθεσιών και διαδρομών στην Ευρώπη που αποτελούν σημεία συνάντησης διαφόρων πολιτισμών. Στόχος είναι να προαχθεί ένα νέο είδος τουρισμού. Η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (EDEN) προβάλλει μη παραδοσιακούς και βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς. Περιλαμβάνει εθνικούς διαγωνισμούς για την επιλογή «προορισμών αριστείας» με βάση ένα διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει μια καινοτόμο συνεργασία μεταξύ Νότιας Αμερικής και Ευρώπης, τη λεγόμενη πρωτοβουλία « τουρίστες», για την προώθηση ταξιδιών σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης με την αξιοποίηση πλεονάζουσας ικανότητας σε αερογραμμές και ξενοδοχεία. Για να προβάλει την ποιότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού και να βοηθήσει τους τουρίστες να συγκρίνουν τους διάφορους προορισμούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα ενιαίο σήμα ποιότητας για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, το οποίο θα βασίζεται σε κοινά κριτήρια. Ο τουρισμός συνεισφέρει έμμεσα πάνω από το 10 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. istockphoto.com/maridav

16 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Μελλοντική πορεία: προς μια νέα βιομηχανική επανάσταση 16 NA EL-C Η βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία απασχόλησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας. Τον 21ο αιώνα η συμβολή της βιομηχανίας ήταν μειωμένη στην Ευρώπη. Η αναστροφή της φθίνουσας αυτής πορείας αποτελεί σήμερα πρόκληση. Στόχος της ΕΕ είναι να αυξηθεί η συμβολή της βιομηχανίας στην ανάπτυξη, από το σημερινό επίπεδο του 15,6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ στο 20 % έως το Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων προτεραιότητας που αποσκοπούν στην τόνωση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και τη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, και την εξασφάλιση του ικανού και καταρτισμένου δυναμικού που χρειάζεται η βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει την ικανότητα να αναλάβει αυτό τον ρόλο: η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση σε πολλούς στρατηγικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η μηχανική, η διαστημική βιομηχανία, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η βιομηχανία εξακολουθεί να αντιστοιχεί στα τέσσερα πέμπτα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, ενώ το 80 % τόσο των ευρωπαϊκών εξαγωγών όσο και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε Ε&Α προέρχεται από τη βιομηχανία. Αν ανακτηθεί η αξιοπιστία και πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της και να αρχίσει πάλι να αναπτύσσεται. Από τη θεωρία στην πράξη Για να κάνει πράξη τη νέα βιομηχανική επανάσταση, η ΕΕ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενισχύοντας έτσι τη θέση τόσο των ΜΜΕ όσο και των καταναλωτών. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με περιορισμένη προσφορά πιστώσεων, ένα πρόβλημα που πιθανόν να επιδεινωθεί λόγω της αναδιάρθρωσης των τραπεζών και της αφαίρεσης των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισμούς τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή διερευνά νέους τρόπους βελτίωσης των συνθηκών χρηματοδότησης, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα παράσχει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης. Επιπλέον, για την περίοδο , η Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση 1,4 δισ. ευρώ σε χρεωστικά, τίτλους και μετοχές για τη στήριξη των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος COSME. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Οι καταναλωτές θα μπορούσαν επίσης να δώσουν ώθηση στη βιομηχανική καινοτομία. Εάν οι ίδιες επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, για παράδειγμα, ζητήσουν από τους κατασκευαστές οχημάτων να τοποθετήσουν στις στέγες των λεωφορείων ηλιακούς συλλέκτες, η εν λόγω βιομηχανία θα μπορούσε να κατασκευάζει τα λεωφορεία αυτά σε μεγαλύτερη κλίμακα και με χαμηλότερο κόστος. Περισσότερα XX XX XX XX XX XX XX Επισκόπηση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ: Ευρώπη 2020 Η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη: Χρηματοδότηση ΜΜΕ από την ΕΕ: Το «Enterprise Europe Network»: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: (http://europedirect.europa.eu) ISBN doi: /69756

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΣΥΠ Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, ΓΓΒ Μέλος Δ.Σ. ΕΣΥΠ 21 Φεβρουαρίου 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση και τυποποίηση Σημείο καμπής το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον

Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Δελτίο Τύπου Η Nexans ανακοινώνει τη νέα μορφή διακυβέρνησης και την επιτάχυνση των στρατηγικών ενεργειών που θα δρομολογήσουν το μέλλον Παρίσι, 1 Οκτωβρίου 2014 Η μακροπρόθεσμη προοπτική για τη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα