Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 OTC s GROWTH OPPORTUNITIES FOR THE ECONOMY Μάκης Κοσµάτος Shaping the Future of Healthcare in Greece

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σύνδεσµος που υπηρετεί την ανάπτυξη της αυτοφροντίδας του κλάδου της υγείας Εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, παραγωγή και διανοµή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα Μέλη του είναι εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες ιαπιστευµένο µέλος των αντίστοιχων συνδέσµων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (AESGP και WSMI) Στόχος είναι η ανάπτυξη της κατηγορίας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και της αυτοθεραπείας.

3 ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Είναι ασφαλή, αποτελεσµατικά και αποδεδειγµένα ακίνδυνα φάρµακα Είναι εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ να χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και να διαφηµίζονται από τα ΜΜΕ Η διαδικασία έγκρισής τους από τον ΕΟΦ είναι ίδια µε αυτή για τα ΣΥ.ΦΑ. και ως εκ τούτου πληρούν εξίσου αυστηρά κριτήρια ασφάλειας Το 25% των πωλήσεων σε συσκευασίες της εξω-νοσοκοµειακής αγοράς φαρµάκων στην Ελλάδα είναι ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

4 ΤΑ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Αν και ΕΝ επιβαρύνουν τη φαρµακευτική δαπάνη υπόκεινται σε διατίµηση Ως µη συνταγογραφούµενα φάρµακα τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΕΝ αποζηµιώνονται Ωστόσο, υπόκεινται σε διατίµηση όπως τα Συνταγογραφούµενα φάρµακα Η διατίµηση είναι παράλογη αφού η διαφήµιση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. επιτρέπεται και το κόστος τους ΕΝ επιβαρύνει τη φαρµακευτική δαπάνη

5 ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ Η διατίµηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. προκαλεί στρεβλώσεις στο σύστηµα υγείας και καθηλώνει την αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου Η λίστα των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ είναι µικρή και παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις Η διατίµηση αποθαρρύνει την εισαγωγή καινοτόµων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και την πραγµατοποίηση επενδύσεων Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εκπροσωπούν µόνο το 5-7% της φαρµακευτικής αγοράς στην Ελλάδα έναντι 18% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη. Η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. συρρικνώνεται παρά τις εξαιρετικές αναπτυξιακές προοπτικές της και τα οφέλη που µπορεί να προσφέρει στην οικονοµία και το σύστηµα υγείας

6 ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ Το καθεστώς διατίµησης επιβαρύνει το κράτος και το σύστηµα υγείας* Στερεί από το κράτος σηµαντικά έσοδα από εισφορές και φόρους Περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και την αυτοφροντίδα Συντελεί στη συµφόρηση του συστήµατος υγείας Αυξάνει το κόστος για τα ασφαλιστικά ταµεία/για κάθε 1$ που δαπανάτε για τα ΜΗΣΥΦΑ το κράτος εξοικονοµεί 6$ από τις δαπάνες υγείας. Αυξάνει το κόστος για τον Εργαζόµενο Πηγή: ΕΡΕΥΝΑ Σ Υ 2011*, CHPA THE VALUE OF OTC MEDICINE TO THE US, JAN 2012

7 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ Τα OTC είναι ελεύθερα διατίµησης µε βάση την ευρωπαϊκή πρακτική και εµπειρία * Η απελευθέρωση των τιµών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. είναι µία τάση που καταγράφεται παγκοσµίως µε πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη την οικονοµία και την καινοτοµία Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι ο µηχανισµός της αγοράς και ο ανταγωνισµός συντελούν στη συγκράτηση της αύξησης τιµών και ενισχύουν τις επενδύσεις. Σε πολλές χώρες το 22-24% του συνολικού τζίρου του Φάρµακου είναι OTC. Η Ελλάδα είναι η 1 από τις 3 µόνο χώρες της ΕΕ που εφαρµόζουν τιµολογιακό έλεγχο στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (οι άλλες είναι η Τσεχία και η Λετονία) Data: AESGP,WSMI, EU Comission 2009*

8 Μήπως χάνουµε µια µεγάλη ευκαιρία?

9

10 Υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης OTC

11 Η κατά κεφαλή κατανάλωση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα είναι η χαµηλότερη στην Ευρώπη Source IMS Consumer Health s OTC

12 Οι βασικοί λόγοι υστέρησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα 1 στα 3 προϊόντα στις ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατηγορίες, δεν έχει ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. status (!) Ελλιπής ενηµέρωση του κοινού για αντιµετώπιση κοινών παθήσεων Περιορισµένη χρήση: 4 στους 10 που πάσχουν από κρυολόγηµα, 6 στους 10 που πάσχουν από διάρροια δεν λαµβάνουν κάποια θεραπεία Ελλιπής συµµόρφωση: Μόνο 1 στους 3 ολοκληρώνει την αντιµυκητιασική θεραπεία & λαµβάνει προληπτικά µέτρα υγιεινής Περιορισµένη προβολή της κατηγορίας µέσα στο φαρµακείο 8 στα 10 ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα βρίσκονται µέσα στo συρτάρι ιατίµηση Data AESGP europe 2011*

13 Αυξανόµενη τάση Καταναλωτών για ενηµέρωση & αυτοθεραπεία.. ειδικά εν µέσω κρίσης Μηνιαίες επισκέψεις Μηνιαίες επισκέπτες Μηνιαίες αναζητήσεις

14 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ανάπτυξη των OTC θα φέρει σηµαντικά οφέλη στη οικονοµία και στoν κλάδο Η αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. το εκ. -11,1% σε σχέση µε το 2011* Η εισαγωγή νέων, η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα έχουν θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις: ιπλασιασµό του µεγέθους της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Ενθάρρυνση επενδύσεων για την εγχώρια παραγωγή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ηµιουργία θέσεων εργασίας Τόνωση του κλάδου και της Βιωσιµότητας των Φαρµακείων *Πηγή: IMS

15 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πρόβλεψη εξέλιξης αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (εκατ. Ευρώ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥ.ΦΑ. ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ* ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20% CAGR +12,2% +18,1% ,5% ,5% ,2% -5,0% *Πηγή: IMS, Σ Υ

16 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υπερδιπλασιασµός διαφηµιστικής δαπάνης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (εκατ. ευρώ) +33,2% +25,5% +18,1% +10,5% +10,4% ,8% , Jan-Apr 2012 Jan-Apr *Πηγή:Media Services

17 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Η άρση της διατίµησης και η διεύρυνση της λίστας θα εξασφαλίσουν Ελάφρυνση της δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων* Απελευθέρωση πολύτιµων εργατοωρών για το ιατρικό προσωπικό Αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της µείωσης των απουσιών από την εργασία εξαιτίας ιατρικής επίσκεψης ή ασθένειας* Μείωση δαπανών και του χρόνου µετακίνησης ασθενών που επισκέπτονται ιατρό στην περίπτωση ήπιας ασθένειας Η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε τις αντίστοιχες λίστες 7 κρατών µελών της ΕΕ ωφελεί την οικονοµία από την αύξηση της παραγωγικότητας 234 εκ.* Πηγη* ΕΣ Υ 2012, ΙΟΒΕ 2005, PAGB 2011 AESGP 2004.

18 ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άρση της διατίµησης, Εµπλουτισµός της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ και εκσυγχρονισµός των ρυθµιστικών διαδικασιών (regulatory) Αυξηση της κατηγορίας.χ 2 Άµεση εισαγωγή νέων προϊόντων και κέρδος για τον καταναλωτή Ενθάρρυνση επενδύσεων για την εγχώρια παραγωγή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Άµεση επένδυση στην διαφήµιση Τόνωση του κλάδου του Φαρµακείου ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Page 1 of 17. ETHOS MEDIA S.A.: 29, Thessalias str. GR-17456, Alimos, Athens T (+30 210 9984 950)

Page 1 of 17. ETHOS MEDIA S.A.: 29, Thessalias str. GR-17456, Alimos, Athens T (+30 210 9984 950) Page 1 of 17 ETHOS MEDIA S.A.: 29, Thessalias str. GR-17456, Alimos, Athens T (+30 210 9984 950) OTCs & Cosmetics Conference «Η αυτοφροντίδα στην Ελλάδα: Στρεβλώσεις, οφέλη και προοπτικές» 5 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου...

Εφαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πολιτική φαρμάκου... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών χαρακτηρίζει την εποχή μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προκαλεί σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς στα συστήματα υγείας των περισσοτέρων χωρών. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα

Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ MSc in Pharmaceutical Marketing Τάσεις και Προοπτικές Φαρμακευτικής Αγοράς Καινοτόμα Φάρμακα Διπλωματική εργασία Εισηγητής : Γεώργιος Παϊρας, Επικ. Καθ. Μέλη Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα

Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(3):344-353 Η αγορά του φαρμάκου και η προώθηση αυτού στην Ελλάδα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ιπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κατεύθυνση του Φαρμακευτικού Marketing Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing

HealthDaily. SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing BOUSSIAS COMMUNICATIONS HealthDaily EXECUTIVE BRIEFING FOR HEALTH AND PHARMA PROFESSIONALS TΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 SPECIAL EDITION SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Caring, Curing, Securing Η

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 5 1.1 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... 5 1.2 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ «1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα είναι τα φάρµακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται για τη χρήση τους ιατρική συνταγή και που δεν αποζηµιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ. ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ. ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN EΛΛAΔOΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 ΠαραΤΗρΗΤΗριό όικόνόμικων ΤΗΣ ΥγειαΣ ΣYNΔEΣMOΣ ΦAPMAKEYTIKΩN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Τι δείχνουν οι αριθμοί για την Ελλάδα Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων στην Ελλάδα το 1970 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση SWOT για τον κλάδο δ των φαρμα ρ κείων κεί Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Ευκαιρίες Απειλές Γ ώ ε ργ ρ ι γ ος Ι. Α Ι. υ Α λ υ ωνίτης Καθηγ

Ανάλυση SWOT για τον κλάδο δ των φαρμα ρ κείων κεί Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία Ευκαιρίες Απειλές Γ ώ ε ργ ρ ι γ ος Ι. Α Ι. υ Α λ υ ωνίτης Καθηγ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ανάλυση SWOT για τον κλάδο των φαρμακείων Δυνατά σημεία Ευκαιρίες Αδύνατα σημεία Απειλές Ανάλυση SWOT Δυνατά Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ Μ. ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου

απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου Shaping the Future of Healthcare in Greece Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ

απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ απολογισμός υπεύθυνης και βιώσιμης ανάπτυξης 2010 KAINOTOMIA ΥΠΕΥΘΥΝOTHTA ANAΠTYΞΗ 2 Περιεχόμενα 1. O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30-210-92 11 200-10, Fax:

Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30-210-92 11 200-10, Fax: Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 T. Karatasi, 117 42 Athens, Greece, Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 7 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΟΥΝ Δηµήτρης Λιντζέρης Γιώργος Πατούλης Κωνσταντίνος Λουράντος Θεόδωρος Τρύφωνας Δηµήτρης Δέµος Βασίλειος Κάτσος Δηµήτρης Γιαννακόπουλος ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα