ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009"

Transcript

1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι απασχολούμενοι στις Εταιρίες του Ομίλου Alpha Bank ανήλθαν στις σε άτομα έναντι στις , σημειώνοντας μείωση κατά 5% συνολικά: ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ελλάς Εξωτερικό Σύνολο Η μείωση αυτή οφείλεται στη συσταλτική πολιτική προσλήψεων που ακολουθήθηκε κατά το 2009, στην περιορισμένη αντικατάσταση αποχωρήσεων με νέες εισόδους Προσωπικού, στην εφαρμογή προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου στο εξωτερικό (Σερβία) ή στο εσωτερικό (Hilton) και στην απορρόφηση της Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ με μεταφορά του Προσωπικού στην Alpha Bank. Το 2009 το 89% (ήτοι άτομα) του Ομίλου απασχολείται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έναντι 88% (ήτοι άτομα) το 2008 ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΆ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δυτική Ευρώπη & Η.Π.Α Ν.Α. Ευρώπη Ελλάς 1 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2 ΓΡΑΦΗΜΑ 3. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ % 1% % 88% 1% % 84% 1% Ελ λ άς Ν.Α. Ευρώπη Δυτική Ευρώπη και Η.Π.Α. Οι χώρες με την πολυπληθέστερη παρουσία είναι η Ρουμανία και η Σερβία. Η εξέλιξη της απασχολήσεως των Εταιριών του Ομίλου ανά χώρα, κατά την τριετία (31.12 εκάστου έτους) παρουσιάζεται ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (31.12) Ελλάς Αλβανία Βουλγαρία Κύπ ρος Ουκρανία Ρουμανία Σερβία FYROM Ηνωμένο Βασίλειο Η.Π.Α ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3 Οι θέσεις εργασίας αφορούν κατά κύριο λόγο τραπεζικές δραστηριότητες. Το 2009 το 88% του Προσωπικού απασχολείτο στις εν λόγω δραστηριότητες ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 5. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ % 12% % 13% % 18% Τραπεζικές δραστηριότητες Χρηματοοικονομικές & άλλες δραστηριότητες Σημαντική είναι η παρουσία των γυναικών στο σύνολο της Δυνάμεως των Εταιριών του Ομίλου. Η κατανομή ανδρών / γυναικών 31% / 69% αντιστοίχως διατηρήθηκε και το 2009 (απεικονίζεται κατωτέρω). Αυτό οφείλεται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία, όπου κατά τα προηγούμενα έτη σημειώθηκε η μεγαλύτερη επέκταση. ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΑΝ ΑΛΟΓΙ Α ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑΕ 67% 69% 69% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 7 72% 72% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ 33% 31% 31% 3 28% 28% Ανάλογα σημαντική είναι η παρουσία του γυναικείου πληθυσμού και στο σύνολο των προσλήψεων, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το 2009 σε 66% ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 10. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΥΛΩΝ 68% 72% 66% 32% 28% 34% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔ ΡΕΣ 3 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4 Στην κατανομή των ηλικιών είναι εμφανής η ισχυρή παρουσία νέων σε ηλικία Εργαζομένων, καθώς και η υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 11. ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Το Μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στο σύνολο των Εταιριών του Ομίλου είναι υψηλό και παρουσιάζει συνεχή βελτίωση. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται στην εξέλιξη του μορφωτικού επιπέδου, συγκεντρωτικά ανά γεωγραφική περιοχή ( ). Το 2009, στο σύνολο των Εταιριών, το ποσοστό των εργαζομένων που διέθετε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, αυξήθηκε σε 73%, από 72% το 2008, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως μειώθηκε σε 27% από 28% το 2008 ως ακολούθως: ΓΡΑΦΗΜΑ 12. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ % 5% 45% 62% 34% 59% 33% 21% 45% Ελλάς ΝΑΕ Δυτ.Ευρώπ η & ΗΠΑ 7% 34% Σύνολο Εταιριών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 4 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5 ΓΡΑΦΗΜΑ 13. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ % 49% 68% 35% 5% 27% 32% 22% 46% Ελλάς ΝΑΕ Δυτ.Ευρώπ η & ΗΠΑ 6% 66% 28% Σύνολο Εταιριών ΜΕΤΑΠΤΥ ΧΙΑΚΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ % 36% 52% ΓΡΑΦΗΜΑ 14. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ % 7 25% 66% 24% 3 44% Ελλάς ΝΑΕ Δυτ.Ευρώπ η & ΗΠΑ 7% 27% Σύνολο Εταιριών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου οφείλεται αφενός στο ότι το ποσοστό των νέων προσλήψεων που αφορά αποφοίτους πανεπιστημιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών παρέμεινε υψηλό και το 2009 διαμορφούμενο σε 75% (ως ακολούθως) και αφετέρου στις αποχωρήσεις Υπαλλήλων κυριότερα αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ΓΡΑΦΗΜΑ 15. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 4% 6% 6% 61% 35% 72% 69% 22% 25% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γ'ΒΑΘΜΙΑ Β'ΒΑΘΜΙΑ 5 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6 Ο Όμιλος συμμετέχει σε ημέρες καριέρας και διατηρεί επικοινωνία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προσφέροντας αφενός σε φοιτητές τη δυνατότητα γνωριμίας τους με το επαγγελματικό γίγνεσθαι, μέσω πρακτικής ασκήσεως, και δημιουργώντας αφετέρου ευκαιρίες σταδιοδρομίας για νέους αποφοίτους. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως διατηρεί επαφή με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για αξιολόγηση αλλοδαπών φοιτητών και ενδεχόμενη πρόσληψή τους στη χώρα προελεύσεώς τους. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα κατά την είσοδο του νέου Προσωπικού στον Όμιλο. Εξίσου όμως σημαντική είναι και η επαγγελματική εκπαίδευση που λαμβάνει ο Υπάλληλος διαρκούσης της σταδιοδρομίας του. Όπως προανεφέρθη σε όλες τις Εταιρίες του Ομίλου υπάρχουν μονάδες Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι οποίες πέραν όλων των άλλων θεμάτων Προσωπικού ασχολούνται και με την εκπαίδευση. Στην πλειονότητα των χωρών υπάρχουν κατάλληλες υποδομές (Εκπαιδευτικά Κέντρα). Ποσοστό Εκπαιδευθέντων Ατόμων στο Σύνολο Δυνάμεως 9 83,1% 7 63,2% Εταιρίες Ημεδαπής Εξωτερικό Οι Εταιρίες του Ομίλου υποστηρίζονται σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας από τη Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως της Τραπέζης και εφόσον πρόκειται για εξειδικευμένα αντικείμενα, τα Στελέχη των Εταιριών καλούνται στο Εκπαιδευτικό Κέντρο στον Άγιο Στέφανο. Κατά το 2009 το ύψος των συμμετοχών στις εγκαταστάσεις του Αγίου Στεφάνου παρέμεινε υψηλό. 6 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7 Συμμετοχές Προσωπικού Ομίλου (εσ / εξ) σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα κατά τα τρία τελευταία έτη Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Εξωτερικού Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Εσωτερικού Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Εξωτερικού Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Εσωτερικού Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Συμμετοχές Εταιριών Ομίλου Οι δείκτες εκπαιδεύσεως ανά χώρα κινούνται επίσης σε εξαιρετικά επίπεδα, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα γραφήματα. Ποσοστό Εκπαιδευθέντων Ατόμων ανά Χώρα 100, 90, 80, 70, 63,2% 71,7% 73,6% 81,4% 84,8% 89,2% 93,8% 98,7% 60, 50, 40, 30, 20, 10, 14, 0, FYROM Εταιρίες Ημεδαπής Ουκρανία Βουλγαρία Κύπρος Αλβανία Ρουμανία Σερβία Ηνωμένο Βασίλειο Ανθρωποώρες Εκπαιδεύσεως ανά Χώρα ,7 FYROM 5 8 4,0 Αλβανία Ηνωμένο Βασίλειο , ,6 16,9 18,1 7,6 8,9 Ουκρανία Κύπρος Σερβία Εταιρίες Ημεδαπής Βουλγαρία Ρουμανία 51,7 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 7 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ALPHA BANK Το 2009 οι αίθουσες διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Τραπέζης, το οποίο λειτουργεί στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στον Αγ. Στέφανο Αττικής, αυξήθηκαν σε 21 όλες τους εξοπλισμένες με υπερσύγχρονα εποπτικά μέσα. Από αυτές υπάρχουν 5 αίθουσες πληροφορικής, 5 αίθουσες εργαστηριακής μορφής και 11 αίθουσες κλασικής διδασκαλίας. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί επίσης και ένα αμφιθέατρο πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρητικότητας 152 ατόμων. Παραλλήλως, το 2009 ανακαινίσθηκε και η αίθουσα εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη, που ευρίσκεται στους χώρους του Καταστήματος Μοναστηρίου. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου χρησιμοποιείται και ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως του Προσωπικού από τις Εταιρίες του Ομίλου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (αναλόγως των θεμάτων), καθώς και ως χώρος πραγματοποιήσεως άλλων εκδηλώσεων. Σημειώνεται ότι κατά το 2009 εκπαιδεύθηκαν 270 άτομα από τις Εταιρίες του Ομίλου, εκ των οποίων 102 από το εξωτερικό. Τέλος, σημειώνεται ότι μετά από αίτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως στην Τράπεζα της Ελλάδος ενεκρίθη η δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων των Σεμιναρίων Πιστοποίησης (Θεσμικό Πλαίσιο και Ειδικά Θέματα α1), στο εκπαιδευτικό Κέντρο της Τραπέζης, που για το σκοπό αυτό μπορεί να υποδεχθεί 230 υποψηφίους. Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθησαν με απόλυτη ακρίβεια και τάξη και σε συνεργασία με τους πανεπιστημιακούς φορείς (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), καθώς και με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) οι εξετάσεις Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2009 όπως επίσης και οι εξετάσεις του European Certificate in Banking (EFCB) τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας για την κάλυψη των πολλαπλών ατομικών και οικογενειακών αναγκών των Εργαζομένων της, η Alpha Bank προσφέρει στο Προσωπικό της ένα πολύπτυχο πρόγραμμα αμοιβών και παροχών, το οποίο υπερβαίνει τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου ημερομισθίου. Παροχές Παροχές παιδικής φροντίδας Πληρωμένη άδεια μητρότητας Πληρωμένη άδεια πατρότητας Πληρωμένη άδεια φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες Εκπαιδευτική άδεια Περιγραφή Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού υψηλότερο από το προβλεπόμενο στη ΣΣΕ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής εγκρίσεως, δίδεται η δυνατότητα χορηγήσεως σωρευτικής άδειας μητρότητας διάρκειας 9 μηνών. Εκτός των 119 εργάσιμων ημερών που προβλέπει η ΣΣΕ, η Τράπεζα χορηγεί 15 εργάσιμες ημέρες επιπλέον, ήτοι σύνολο 134 ημέρες. Επίσης, ειδικά για τις μητέρες με παιδιά έως 2 ετών, προβλέπεται μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες ημερησίως και για παιδιά από 2 έως 4 ετών μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα ημερησίως. Βάσει ΣΣΕ χορηγείται στον πατέρα άδεια δύο εργάσιμων ημερών για τη γέννηση τέκνου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, εξετάζεται η χορήγηση μειωμένου ωραρίου, εφόσον ζητηθεί. Χορηγείται ειδική άδεια έξι ημερών ετησίως πέραν της κανονικής και ετήσια οικονομική ενίσχυση σε Υπαλλήλους με τέκνα έως 25 ετών με σωματική, πνευματική, και ψυχική αναπηρία άνω του 67%. Δίδεται η δυνατότητα για σπουδές με χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Το έτος 2009 χορηγήθηκε σε έξι άτομα. - Δάνεια Προσωπικού 2-3 μισθών, δάνειο για αγορά Η/Υ και στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. - Ειδική τιμολογιακή πολιτική σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης. - Oμαδική ασφαλιστική κάλυψη ζωής, ατυχήματος, ολικής/ μερικής ανικανότητος. - Πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο για περιπτώσεις ατυχήματος ή αιφνίδιας αδιαθεσίας στον χώρο της εργασίας. - Πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας και παροχή αίματος σε περιπτώσεις ανάγκης. 9 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10 Άλλες Παροχές - Παροχή γυμναστηρίου και προληπτικός ιατρικός έλεγχος. -Παροχή συμβουλών από ειδικό διατροφολόγο. - Κυλικεία, τα οποία παρέχουν προϊόντα υγιεινής διατροφής. - Παροχή ψυχολογικής υποστηρίξεως Υπαλλήλων από εργασιακό ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. - Ετήσιο δωρεάν check-up Στελεχών. - Προσφορά προγράμματος διακοπής καπνίσματος. - Έκπτωση σε επιλεγμένα ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα. - Χρηματική επιβράβευση αριστούχων τέκνων Υπαλλήλων. - Κάλυψη εξόδων για συμμετοχή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά Υπαλλήλων ηλικίας έως 12 ετών. - Παροχή εισιτηρίων για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (πχ θεατρικές παραστάσεις) και εκπτώσεις σε επιλεγμένα καταστήματα, εστιατόρια και κέντρα σωματικής άσκησης. - Έκπτωση στο κόστος μαθημάτων για ιστιοπλοΐα και συμμετοχή σε αγώνες 10 ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 Το 2009 ο συνολικός αριθμός Υπαλλήλων που παρακολουθούσε χρηματοδοτούμενα από την Τράπεζα μεταπτυχιακά προγράμματα ήταν 34 και το ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε σε Ευρώ Ο συνολικός αριθμός Υπαλλήλων που παρακολούθησε ή/και συνεχίζει να παρακολουθεί χρηματοδοτούμενα επαγγελματικά πιστοποιητικά που αφορούν στη γενικότερη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ήταν 13 και το ποσό που δαπανήθηκε εντός του 2009 ανήλθε σε Ευρώ Κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2009 η Τράπεζα έδωσε την ευκαιρία σε 20 παιδιά Υπαλλήλων να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Το ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε σε Ευρώ Το έτος 2009 στο Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Υγεία συμμετείχαν 14 υπάλληλοι της Alpha Bank και το κόστος του προγράμματος ανήλθε σε Ευρώ Το έτος 2009, υπεβλήθησαν σε προληπτικό έλεγχο υγείας (check-up) 28 Υπάλληλοι της Alpha Bank προκειμένου να συμμετάσχουν στο γυμναστήριο της Τραπέζης. Το κόστος ανήλθε σε Ευρώ Το έτος 2009 δόθηκε χρηματική επιβράβευση σε 140 αριστούχα παιδιά Υπαλλήλων που αποφοίτησαν με άριστα από την Γ Γυμνασίου, Γ Λυκείου και από ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το κόστος ανήλθε σε Ευρώ Το έτος 2009 στο ετήσιο Πρόγραμμα check-up Στελεχών συμμετείχαν 352 Στελέχη της Τραπέζης. Το κόστος ανήλθε σε Ευρώ Η Τράπεζα χορηγεί επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού σε Υπαλλήλους που έχουν τέκνα ηλικίας 0-6 ετών και μέχρι του ποσού των Ευρώ 250 μηνιαίως. Για το έτος 2009 το κόστος ανήλθε σε Ευρώ , ן 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 Γενικά Η επιχειρηματικότητα των φοιτητών και των νέων πτυχιούχων, ως εκδοχή καριέρας, αποτελεί μια συνεχή ανησυχία των φοιτητών του ΤΕΙ Σερρών, όπως αυτή ορίζεται και από τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% )

77,68$/Bbl το 2009). Σύνολο 1.085.013 1.317.386 (232.373) (17,64% ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 51 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ ΑΠΟ 01.01.2013 ΈΩΣ 31.12.2013 1 Περιεχόµενα Α. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΜΗ... 3 1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα