Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»"

Transcript

1 Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Θέµα: «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» Μαρία Ι. Γερογιάννη ( ) Σεπτέµβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. Τα ατοµικά δικαιώµατα και η Τηλεόραση: Ο «εναγκαλισµός» του Κράτους: Η σηµασία του ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ικαίου: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1. Οι απαρχές της τηλεόρασης και η συνταγµατική κατοχύρωσή της: Η συνταγµατική κατοχύρωση στο ισχύον Σύνταγµα: α. ηµόσια Τηλεόραση β. Ιδιωτική Τηλεόραση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο προβληµατισµός για την θεσµοθέτηση του κρατικού ελέγχου: Η «επιβίωση» του κρατικού ελέγχου κατά τη Μεταπολίτευση: Το Ε.Σ.Ρ Η συνταγµατική πρόβλεψη για το «βασικό µέτοχο»: Η κριτική για την αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ποιότητα, Αντικειµενικότητα και Ισότητα. Ορισµοί και περιορισµοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. ιεθνές ίκαιο: Ευρωπαϊκό ίκαιο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λειτουργία της τηλεόρασης, ως έκφανση ανθρώπινης δραστηριότητας, άπτεται πολλών θεµάτων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως η ελευθερία της γνώµης και της έκφρασης, η ελευθερία της πληροφόρησης, η επιχειρηµατική ελευθερία και παράλληλα η προστασία της αξίας του ανθρώπου και η προαγωγή του πολιτισµού και της δηµοκρατίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την συνταγµατική κατοχύρωσή της. 1 Η ραγδαία ανάπτυξή της τηλεόρασης τις τελευταίες ιδίως δεκαετίες κατέστησε ορατή δύναµη επιρροής της στο κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά παράλληλα και την ανάγκη άµεσης νοµικής ρύθµισης της λειτουργίας της και σε συνταγµατικό επίπεδο-, καθώς οι προβλέψεις περί τύπου ή τις γενικότερες ρυθµίσεις για την καλλιτεχνική δηµιουργία δεν µπορούσαν να καλύψουν το νέο µέσο. Η ίδια η φύση του µέσου καλεί για ειδική πρόβλεψη, καθώς καλύπτει πολλές διαφορετικές λειτουργίες: ενηµέρωση, ψυχαγωγία, πολιτιστική έκφραση αλλά και έκφραση πολιτικών ιδεών. Όµως, αντίθετα από ότι θα περίµενε κανείς, στο Σύνταγµα δεν υπήρξε ούτε υπάρχει- µεµονωµένη και εξειδικευµένη ενότητα, αλλά οι προβλέψεις που αφορούν στην τηλεόραση, παρατίθενται σε συνέχεια ή µάλλον σε αντιπαραβολή- µε τις παλαιότερες που αφορούν στην έντυπη δηµοσιογραφία, και ανάµεσα σε άλλα µέσα, πολύ διαφορετικά από την τηλεόραση, όπως η φωνογραφία ή ο κινηµατογράφος. Η εξήγηση για το φαινόµενο αυτό δεν βρίσκεται βέβαια στις αρχές ή την µεθοδολογία του Συνταγµατικού ικαίου, αλλά στην συνταγµατική ιστορία και την εξέλιξη ειδικά των διατάξεων που αφορούν στην ελευθεροτυπία, οι οποίες βρέθηκαν στο στόχαστρο τόσο κατά την περίοδο της δικτατορίας, όσο και κατά την Μεταπολίτευση, µε αποτέλεσµα οι πολιτικές επιρροές να βαρύνουν περισσότερο από τις επιταγές της µεθοδολογίας στη διαµόρφωση των συγκεκριµένων προβλέψεων, ενώ είναι παραπάνω από εµφανής η ατολµία των µεταπολιτευτικών νοµοθετών να «ξεχωρίσουν» το νέο µέσο από τα υπόλοιπα, να αναγνωρίσουν την µοναδικότητά του η οποία έγκειται κυρίως στην τεράστια επιρροή που έχει στο κοινωνικό σύνολο και να αλλάξουν «εκ βάθρων» το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του. Αντίθετα, διατηρούνται ακόµη γενικές εκφράσεις περί «αντικειµενικότητας» και «επί ίσοις όροις» µετάδοσης των ειδήσεων, οι οποίες εκτός από το ότι χρήζουν νοµικής ερµηνείας, αµφισβητούνται έντονα 1 Βενιζέλος Ευάγγελος, Η ραδιοτηλεοπτική έκρηξη, Σελ. 36.: «Σε επίπεδο συνταγµατικών κανόνων οι διάφορες αυτές µορφές αµφίδροµης επικοινωνίας, που συνδέονται µε τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική και πάντως µε την τηλεόραση και τον τηλεοπτικό δέκτη, ενεργοποιούν και καλούς σε εφαρµογή πέρα από το άρθρο 15 παρ.2- και πολλές άλλες διατάξεις αµυντικού κυρίως χαρακτήρα. Πρόκειται κατά βάση για το απόρρητο του ιδιωτικού βίου (άρθρο 9 Σ), για την ελευθερία και το απόρρητο των ανταποκρίσεων και πάντως για την ελεύθερη διαµόρφωση και διάδοση της γνώµης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ) 2

4 ακόµη και από τους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε το µέσο, αφού πολλοί δηµοσιογράφοι «αποποιούνται» τον όρο «αντικειµενικότητα», θεωρώντας ότι είναι µη ρεαλιστικός και µιλάνε για «τήρηση των αρχών της δεοντολογίας» και «έντιµη» δηµοσιογραφία. 2 Επίσης, στα σχετικά άρθρα απαριθµούνται µάλλον αυθαίρετα - ορισµένοι σκοποί για τη λειτουργία της, όπως «η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας» και γίνεται λόγος για «κοινωνική αποστολή» της τηλεόρασης, κάτι που απέχει πολύ από την πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε µετά την εµφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης, η οποία σε αρκετές περιπτώσειςέχει αναγάγει την «ψυχαγωγία» σε πρώτιστο στόχο, υποτάσσοντας ακόµη και την ενηµέρωση στην εξυπηρέτηση του στόχου αυτού. Επιπλέον, η έντονη πολιτική συζήτηση που προκλήθηκε για το θέµα του «βασικού µετόχου», είναι ενδεικτική µόνον των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η συνταγµατική κατοχύρωση της τηλεόρασης στη χώρα µας, 35 ολόκληρα χρόνια µετά την εµφάνισή της και ενώ οι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλάζουν µε καταιγιστικούς ρυθµούς τη σχέση τηλεόρασης πολίτη (είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης, είτε θεατής, είτε εργαζόµενος, είτε ακόµη και απλός συµµετέχων σε αυτή). 2 Κοµίνης Λυκούργος, Τα µυστικά της ηµοσιογραφίας. «Η ετικέτα της αντικειµενικότητας που έχουν επικολλήσει οι διάφορες εξουσίες στα ΜΜΕ έχει εµπεδώσει την άποψη του πολίτη ότι είναι δυνατή η αναπαραγωγή γεγονότων µε πλήρη πιστότητα». 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. Τα ατοµικά δικαιώµατα και η Τηλεόραση Η τηλεόραση είναι σήµερα το δηµοφιλέστερο και το πολιτικά ισχυρότερο µέσο µαζικής επικοινωνίας, που εξυπηρετεί τόσο την ενηµέρωση όσο και την ψυχαγωγία και πολιτιστική ανάπτυξη. 3 Ως «µέσο» έκφρασης και επικοινωνίας αποτελεί φορέα ποικίλων ατοµικών δικαιωµάτων τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγµα αλλά και διεθνείς συµβάσεις. Είναι εύλογο πως η προστασία αυτή επεκτείνεται και στην λειτουργία της Τηλεόρασης, παρόλο που το ίδιο το µέσο υπόκειται σε πλήθος περιορισµούς και ελέγχους. Καταρχήν, το Σύνταγµα προστατεύει την έκφραση και διάδοση των στοχασµών. Η ελευθερία της γνώµης περιλαµβάνει το δικαίωµα της διαµορφώσεως, κατοχής, εκφράσεως και διαδόσεως (ή αποσιωπήσεως) αλλά και της λήψεως µιας γνώµης. 4 Στην ελευθερία της γνώµης ανήκει και ελευθερία της πληροφορίας στην ενεργητική και την παθητική της µορφή που απορρέει από το άρθρο 14 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 1. Στο άρθρο 15 ρυθµίζονται οι ιδιαίτερες µορφές εκφράσεως της γνώµης (και της τέχνης) συµπεριλαµβανοµένης της τηλεόρασης. Ωστόσο, το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης υπόκειται σε περιορισµούς, εξαιτίας της νοµοθετικής προστασίας της οποίας χρήζουν ορισµένα αγαθά, όπως τα χρηστά ήθη, η δηµόσια τάξη και η ασφάλεια, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η τιµή, η αξιοπρέπεια και τα άλλα δικαιώµατα του ατόµου. Ιδιαίτερα ζητήµατα θέτει η σύγκρουση της ελευθερίας θέτει η σύγκρουση της ελευθερίας της γνώµης µε την προστασία της τιµής που επίσης κατοχυρώνεται από το σύνταγµα: Άρθρο 5 παρ. 2 εδ.1: «Πάντες ευρισκόµενοι εντός της ελληνικής επικράτειας απολαύουν απολύτου προστασίας της τιµής των». 3 αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα, Τόµος Β, σελ 541: «Αυτά τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και ενηµερώσεως έγιναν απαραίτητα για τη διάδοση οποιουδήποτε µηνύµατος. Ο πολιτικός αλλά και ο οποιοσδήποτε ιδεολογικός (ή εµπορικός) ανταγωνισµός είναι πια αδιανόητος χωρίς την χρήση των µέσων αυτών. Προπάντων η ραδιοτηλεόραση έχει εξελιχθεί σε καίριο όπλο πολιτικού επηρεασµού των µαζών, προ του οποίου ωχριούν όλες οι παραδοσιακές µέθοδοι.»... «Η σηµασία των µέσων µαζικής επικοινωνίας είναι λοιπόν διπλή. Είναι κεντρική τόσο για την ελευθερία του ατόµου όσο και για την λειτουργικότητα της ηµοκρατίας. Οι δύο αυτές πλευρές συνυπάρχουν και αναγνωρίζονται στο Σύνταγµα...» 4 αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα. Σελ

6 Παράλληλα όµως η σατιρική κριτική των δηµόσιων προσώπων µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο εκφράσεως, δεν αποτελεί καθ αυτήν προσβολή και επιτρέπεται εκτός αν συγκροτεί in concreto έγκληµα κατά της τιµής ή αθέµιτη προσβολή του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής. 5 Στενά συνδεδεµένη µε την ελευθερία της γνώµης είναι και η ελευθερία της πληροφόρησης µε την ενεργητική και την παθητική της µορφή. Η ελευθερία αυτή κατοχυρώνεται βασικά στο άρθρο 14, παρ 1 Συντ.: «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας του νόµους του Κράτους». Στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001 εδραιώνεται και η παθητική µορφή της, µε το άρθρο 5 Α, το οποίο προβλέπει στην παρ. 1: «Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει...» και στην παρ. 2: «Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας...». Κατοχυρώνοντας το Σύνταγµα τόσο την ελευθερία του πληροφορείν όσο και του πληροφορείσθε, ιδρύει ταυτόχρονα τη συνταγµατικά προστατευόµενη σφαίρα της δηµοσιότητας. Η ελεύθερη συµµετοχή στη σφαίρα της δηµοσιότητας αναδεικνύεται έτσι στο ειδικό αντικείµενο προστασίας µίας ενιαίας συνταγµατικής ελευθερίας, της ελευθερίας της πληροφόρησης. 6 Σηµαντικότατο τέλος ατοµικό δικαίωµα που σχετίζεται µε τα ΜΜΕ είναι και η προστασία της προσωπικότητας του ατόµου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, ως ελεύθερη ανάπτυξη κατ αρχήν και ως συµµετοχή κατά δεύτερο λόγο στη κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. Η προστασία της προσωπικότητας συνιστά, σύµφωνα µε µία αντίστροφη λογική διαδικασία, και αντικείµενο προστασίας του δικαιώµατος τηλεοπτικής λήψης. 7 Πέρα όµως από την «αυτονόητη» προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η λειτουργία της τηλεόρασης πρέπει να ρυθµίζεται µε τον καλύτερο δυνατό, ώστε η συµµετοχή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι να είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδοµητική (και όχι διαβρωτική των θεσµών και των αρχών, όπως δυστυχώς συχνά συµβαίνει σήµερα). 8 Ένα τόσο ισχυρό µέσο δεν µπορεί να αφεθεί σε «καιροσκοπικές» ρυθµίσεις που θα επιβάλουν οι εκάστοτε πολιτικές ή κοινωνικές πιέσεις, αλλά πρέπει να έχει «βαθιές» και στέραιες ρίζες σε γενικά αναγνωρισµένες συνταγµατικές αρχές, ώστε να προάγει και να «υπερασπίζεται» τη ηµοκρατία. 5 αγτόγλου Π.., Ατοµικά δικαιώµατα, τόµος Β, σελ Συλλογικός τόµος, Νέες τεχνολογίες και συνταγµατικά δικαιώµατα, Σελ Κίκη Γιάννα, Η Καλωδιακή Τηλεόραση, Σελ Παµπούκης Χ.Π., 3 ζητούµενα. Σκέψεις και απόψεις µε αφορµή τη νέα αναθεώρηση του Συντάγµατος, Σελ. 38. «Η αναβάθµιση της ηµοκρατίας προϋποθέτει καλύτερο µοντέλο διακυβέρνησης (και όχι κυβέρνησης όπως εσφαλµένα συχνά συγχέεται και από επίσηµα χείλη δυστυχώς), που προϋποθέτει ευρύτερες, οριζόντια και κάθετα, δυνατότητες συµµετοχής, επιλογών και ευθύνης των ενεργών πολιτών... Η συµµετοχή όµως προϋποθέτει ανοιχτή, εύληπτη ενηµέρωση των πολιτών για τις επιλογές που καλούνται να κάνουν». 5

7 2. Ο «εναγκαλισµός» του Κράτους: Βασική διαφορά στη νοµοθετική κατοχύρωση των άλλων µέσων ενηµέρωσης µε αυτήν της τηλεόρασης είναι ο άµεσος στην περίπτωση της κρατικής τηλεόρασης - αλλά και ο έµµεσος µέσω ΕΣΡ - κρατικός έλεγχος του µέσου. Το πως προέκυψε και το γιατί διατηρείται ο σφικτός αυτός «εναγκαλισµός» του Κράτους αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Προς το παρόν αρκεί να σηµειώσουµε ότι προκειµένου να γίνει κατανοητό το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της τηλεόρασης σήµερα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το µέσο τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και αυτό ισχύει και για την ηµόσια Τηλεόραση (σε µέγιστο βαθµό) αλλά και για την Ιδιωτική. 3. Η σηµασία του ιεθνούς και Ευρωπαϊκού ικαίου: Σηµαντικότατη τέλος είναι η επιρροή των διεθνών νοµοθετηµάτων που αφορούν τόσο στα ανθρώπινα δικαιώµατα όσο και πιο εξειδικευµένα στη λειτουργία των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Τα πρώτα είναι από δεκαετίες θεσπισµένα ενώ τα δεύτερα αυξάνονται µε γεωµετρικό ρυθµό, ακολουθώντας την ανάγκη ρύθµισης ενός µέσου που από τη φύση του ξεπερνά τα σύνορα και συνδέει διαφορετικές κοινωνίες και έθνη. Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συµβάσεων και κειµένων, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1. Οι απαρχές της τηλεόρασης και η συνταγµατική κατοχύρωσή της Η επίσηµη ιστορία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αρχίζει το 1938 µε τις µεταδόσεις του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αθηνών και συνεχίζεται µε την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ), που ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα µε τα τρία εθνικά ραδιοφωνικά προγράµµατα, αλλά και µε µεταδόσεις σε ξένες χώρες για τον απόδηµο ελληνισµό. Το 1965 µεταδίδεται η πρώτη πειραµατική τηλεοπτική εκποµπή από το στούντιο του ΕΙΡ στο Ζάππειο, που σηµατοδοτεί την ανατολή της Ελληνικής Τηλεόρασης. 9 Όταν συντάσσεται το σύνταγµα του 1952 δεν υπάρχει Τηλεόραση. Η αναφορά στο µέσο γίνεται παρεµπιπτόντως δεν αναφέρεται καν ο όρος «τηλεόραση»- αφού γίνεται λόγος για «άλλα παρεµφερή (του ραδιοφώνου και του κινηµατογράφου» µέσα µεταδόσεως λόγου ή παραστάσεως», ενώ παράλληλα η όλη ρύθµιση αφορά την εξαίρεση των µέσων αυτών από τις προστατευτικές του τύπου διατάξεις του άρθρου 14, χωρίς σε αντάλλαγµα να υποβάλει τη ραδιοφωνία σε άλλη συνταγµατική ρύθµιση ή προστασία. 10 Λίγα χρόνια µετά, «γεννιέται» η τηλεόραση στην Ελλάδα. Στο αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρεται, µεταξύ άλλων: Στις αρχές της δεκαετίας του '60 ξεκινά η πειραµατική µετάδοση τηλεοπτικών εκποµπών στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος πειραµατικός σταθµός Ελληνικής τηλεόρασης λειτούργησε το 1961 στη Θεσσαλονίκη από τη ΕΗ στα πλαίσια της ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η επίσηµη όµως έναρξη της Ελληνικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 1966, µε πρώτη παρουσιάστρια την Ελένη Κυπραίου και συντονιστή το δηµοσιογράφο Γεώργιο Κάρτερ. Όταν οι Συνταγµατάρχες ανέτρεψαν την κυβέρνηση το 1967, ένα από τα πρώτα κτίρια που κατέλαβαν ήταν το κτίριο του ΕΙΡ. Κανονικά βραδινά προγράµµατα άρχισαν, πρώτα από το κανάλι του «Ενόπλων» τον Νοέµβριο του 1968, ενώ τα κανονικά βραδινά προγράµµατα του ΕΙΡ άρχισαν τον Απρίλιο του Το 1968 η στρατιωτική χούντα δηµιούργησε την Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων 9 (ΕΡΤ Α.Ε.: Ιστορικό) 10 αγτόγλου Π.., Ατοµικά δικαιώµατα, Τόµος Β, Σελ

9 υνάµεων (ΥΕΝΕ ) που αντικατέστησε το «Ενόπλων», µε στόχο να προσφέρει «εθνική ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση» στις ένοπλες δυνάµεις και στο κοινό. Το 1970 ο νόµος 745/1970 αντικατέστησε το ΕΙΡ µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΙΡΤ). Σε αυτή την περίοδο η ΥΕΝΕ ήταν ο πιο δηµοφιλής και κερδοφόρος τηλεοπτικός σταθµός, και παρέµεινε έτσι µέχρι το Η τηλεόραση του ΕΙΡΤ είχε πάντα ελλειµµατικό προϋπολογισµό και παρουσίαζε κυρίως πιο ενηµερωτικά προγράµµατα σε σχέση µε την ΥΕΝΕ. Από το 1968 τα περισσότερα έσοδα του ΕΙΡΤ προέρχονταν από την ειδική εισφορά που καθιερώθηκε και πληρωνόταν από το κοινό µε τους λογαριασµούς της ΕΗ. 11 Νοµοθετικά, µέχρι το η ρύθµιση και η οργάνωση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, µέχρι το σύνταγµα του 1975 έγινε στη βάση του ότι δεν υπήρχαν σαφείς συνταγµατικές δεσµεύσεις. 12 Μετά την αποκατάσταση της ηµοκρατίας, το Κοινοβούλιο ψήφισε το νέο Σύνταγµα που τέθηκε σε ισχύ το 1975 και στο οποίο για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στον όρο «ραδιοτηλεόραση»: Αρθρο 2, παρ. 2: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόρασις τελούν υπό τον άµεσον έλεγχον του κράτους, σκοπούν δε εις την αντικειµενικήν και επί ίσοις όροις µετάδοσιν πληροφοριών και ειδήσεων, ως και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, διασφαλιζοµένης πάντως της εκ της κοινωνικής αποστολής αυτών και της εκ της πολιτιστικής αναπτύξεως της χώρας επιβαλλοµένης ποιοτικής στάθµης των εκποµπών». Το άρθρο αυτό «επέζησε» δύο ακόµη συνταγµατικών αναθεωρήσεων το 1986 και το και απετέλεσε τη βάση της συνταγµατικής κατοχύρωσης της τηλεόρασης, όπως αυτή εξελίχθηκε µέχρι και σήµερα, θεµελιώνοντας τις τρεις βασικές λειτουργίες που διέπουν τη λειτουργία της: α) τον κρατικό έλεγχο β) την αρχή της αντικειµενικότητας και γ) την αρχή της ισότητας, οι οποίες θα εξεταστούν αναλυτικά στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης. Πάντως, µετά το 1975, µπαίνει για πρώτη φορά σαφής συνταγµατική βάση για την νοµοθετική ρύθµιση της λειτουργίας της τηλεόρασης. Με βάση το άρθρο 15 παρ. 1 του Συντάγµατος του 1975, ψηφίστηκε ο νέος νόµος για την Ραδιοτηλεόραση 230/1975, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1ην Απριλίου Τον Οκτώβριο του 1987 τίθεται σε ισχύ ο νόµος 1730/1987, ο οποίος προέβλεπε ότι µια ανώνυµη εταιρεία, η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (ΕΡΤ ΑΕ) είχε τον ολοκληρωτικό έλεγχο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ως ο λεγόµενος «Ενιαίος Φορέας», ενώ παράλληλα εισήγαγε µία σηµαντική αλλαγή στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο αφού επέτρεπε την ίδρυση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών. Τον Νοέµβριο 1987, λιγότερο από 6 µήνες µετά την εισαγωγή του δηµοτικού ραδιοφώνου στην Θεσσαλονίκη, ο δήµαρχος Σωτήρης Κούβελας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατασκευάσει δηµοτικό τηλεοπτικό κανάλι που θα αναµετάδιδε επίσης δορυφορικά κανάλια. Παρ όλα αυτά, η κυβέρνηση επέµενε να αρνείται να επιτρέψει την εισαγωγή της δορυφορικής τηλεόρασης. Ακόµα αρνήθηκε να 11 Ψυχογιός ηµήτρης, Φάκελος για το µάθηµα «Τα µέσα Επικοινωνίας ΙΙ», Πάντειο Πανεπιστήµιο. Ακαδηµαϊκό έτος αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα, Τόµος Β, Σελ

10 συµµετάσχει στο πρόγραµµα δορυφορικής τηλεόρασης «Europa» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας γιατί φοβόταν «την πολιτιστική εισβολή και τεχνολογική εξάρτηση». Στην πραγµατικότητα, το 1987 περισσότερα από 200 άτοµα ή οµάδες στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων και πολιτικών αρχηγών και ξένων πολιτιστικών ινστιτούτων, είχαν δορυφορικές κεραίες, αν και ακόµα δεν θεωρούνταν νόµιµες. Μόλις το 1988 η κυβέρνηση καθόρισε τους όρους για δορυφορική λήψη. 13 Στο µεταξύ, οι δήµαρχοι της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά ανακοίνωσαν ότι θα έθεταν σε λειτουργία δηµοτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς στις πόλεις τους. Και οι δύο δήµαρχοι άρχισαν πειραµατικές εκποµπές, αλλά η ΕΡΤ απάντησε οδηγώντας τους στα δικαστήρια για παραβίαση του µονοπωλίου της και ανακοινώνοντας σχέδια να ιδρύσει σταθµούς στην Κρήτη και στην Πάτρα. Τον εκέµβριο του 1988 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για να προλάβουν τον υπό ίδρυση δηµοτικό σταθµό, άρχισε να εκπέµπει η ΕΤ-3, το τρίτο κρατικό κανάλι. Όµως ο δηµοτικός σταθµός Θεσσαλονίκης άρχισε, παρ όλα αυτά, να εκπέµπει τηλεοπτικό πρόγραµµα από τον Ιανουάριο του 1989, σε µια νέα πρόκληση του δηµάρχου κατά της ΕΡΤ και της κυβέρνησης. Ο δήµαρχος Πειραιώς αντιθέτως δεν ακολούθησε το παράδειγµά του: υπέβαλε αίτηση για άδεια να χρησιµοποιήσει τηλεοπτική συχνότητα. Εντούτοις, µε το να µην πάρει απάντηση από την κυβέρνηση και διαπιστώνοντας ότι οι συχνότητες θα καταλαµβάνονταν σύντοµα από δορυφορικά κανάλια, κατέλαβε κι αυτός µια τηλεοπτική συχνότητα για τον σταθµό του TV Plus. Αυτός ο σταθµός ήταν προσπάθεια συνεργασίας µε µια ιδιωτική εταιρεία και θα εισήγαγε τη συνδροµητική τηλεόραση στην Ελλάδα. Θα λειτουργούσε έξι ώρες την ηµέρα για τους συνδροµητές του, ενώ την υπόλοιπη µέρα θα εξυπηρετούσε ως δηµοτικό τηλεοπτικό κανάλι τον Πειραιά. Ο σταθµός βγήκε στον αέρα ως δηµοτικό κανάλι στις 30 εκεµβρίου 1988, αλλά δεν εξέπεµψε περισσότερο από µια εβδοµάδα. Η ΕΡΤ απάντησε όχι µόνο κάνοντας αγωγές στα δικαστήρια και προσπαθώντας να γκρεµίσει τους ποµπούς του δηµάρχου, αλλά και τοποθετώντας το Super Channel στη συχνότητα του TV Plus. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 1989, στις οποίες κανένα κόµµα δεν κατάκτησε την απόλυτη πλειοψηφία, η Νέα ηµοκρατία και ο Συνασπισµός της Αριστεράς δηµιούργησαν προσωρινή κυβέρνηση. Έναν µήνα αργότερα η προσωρινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παραχωρούσε άδεια τηλεοπτικού σταθµού σε δύο οµάδες εκδοτών εφηµερίδων. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη της Μεσηµβρινής, ο Γιώργος Μπόµπολας του Έθνους, ο Χρήστος Τεγόπουλος της Ελευθεροτυπίας, ο Χρήστος Λαµπράκης από το Βήµα και τα Νέα, και ο Αριστείδης Αλαφούζος της Καθηµερινής, θα αποκτούσαν το Mega Channel. Η άλλη άδεια δόθηκε στους εκδότες Άρη Βουδούρη του Ελεύθερου Τύπου, Πάνο Καραγιάννη της Απογευµατινής, Χρήστο Καλογρίτσα της αριστερής εφηµερίδας Πρώτη, Μάκη και Γιώργο Κουρή της Αυριανής και Μίνω Κυριακού, έναν εφοπλιστή που ήθελε να δηµιουργήσει δικό του σταθµό αλλά η πρότασή του είχε απορριφθεί από την κυβέρνηση. Η δεύτερη οµάδα θα δηµιουργούσε τη Νέα Τηλεόραση (210/2-2 εκ. 1989). Εντούτοις, τα σχέδια αυτής της οµάδας για τηλεοπτικό σταθµό δεν υλοποιήθηκαν, αν και της είχε παραχωρηθεί προσωρινή άδεια. 13 Ψυχογιός ηµήτρης, Τα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήµιο,

11 Παρ όλα αυτά, οι εκδότες της φιλικής προς το ΠΑΣΟΚ Αυριανής δηµιούργησαν τον δικό τους σταθµό (Κανάλι 29), ενώ ο Μ. Κυριακού έκανε επίσης σχέδια να ιδρύσει σταθµό. Τον Σεπτέµβριο του 1989, καθώς η χώρα ετοιµαζόταν για νέες εκλογές, το Υπουργικό Συµβούλιο ψήφισε να δώσει στην εταιρεία Τηλέτυπος Α.Ε., άδεια για να λειτουργήσει το «Μέγα» στο κανάλι 7 στην Αθήνα, όπως αποδέχθηκε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Μέγα βγήκε στον αέρα στις 20 Νοεµβρίου 1989, µε προσωρινή άδεια (19710/2-20 Αυγ. 1988), ενώ το Κανάλι 29 της Αυριανής βγήκε επίσης στον αέρα, χωρίς άδεια, για να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ το οποίο είχε περάσει στην αντιπολίτευση. Ο Αντέννα TV του Μ. Κυριακού, βγήκε στον αέρα στις 31 εκεµβρίου 1989, µε την υποστήριξη της οικουµενικής κυβέρνησης που είχαν δηµιουργήσει και τα τρία κόµµατα (Ν, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισµός), αφού και στις εκλογές του Νοεµβρίου 1989 (όπως και σε αυτές που είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο του 89) κανένα δεν είχε κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία. Από όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µόνο στο Mega είχε παραχωρηθεί (προσωρινή) άδεια Η συνταγµατική κατοχύρωση στο ισχύον Σύνταγµα Οι βασικές συνταγµατικές επιταγές που αφορούν στην τηλεόραση σήµερα περιλαµβάνονται κυρίως στο Άρθρο 15, στις παραγράφους 1 και 2. Συγκεκριµένα: η παρ.1 αναφέρει: «Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούµενου άρθρου δεν εφαρµόζονται στον κινηµατογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεµφερές µέσο µετάδοσης λόγου ή παράστασης» και η παράγραφος 2: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του Κράτους, που λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδική ηλικίας και της νεότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα». 14 Ψυχογιός ηµήτρης, Φάκελος για τα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Πάντειο Πανεπιστήµιο,

12 α. ηµόσια Τηλεόραση Με το νόµο αυτό ιδρύθηκε η Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση (ΕΡΤ) που αντικατέστησε το ΕΙΡΤ. Η ΕΡΤ έγινε ΝΠ διοικούµενο από εικοσαµελή Γενική Συνέλευση που διοριζόταν από το υπουργικό συµβούλιο και η οποία περιελάµβανε ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους, πρυτάνεις και ακαδηµαϊκούς «εγνωσµένου κύρους», µε πρόεδρο τον ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο ρόλος της ΓΣ ήταν συµβουλευτικός και σπάνια το σώµα συνερχόταν. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΡΤ είχε µεγαλύτερη δυνατότητα να συµµετέχει ενεργά στις καθηµερινές λειτουργίες απ ότι η ΓΣ. Το Σ περιελάµβανε επτά µέλη, διορισµένα για τρία χρόνια από το Υπουργικό συµβούλιο. Αρµοδιότητα του Σ ήταν να επιβλέπει και να ελέγχει τις υπηρεσίες της ΕΡΤ, να συντάσσει προϋπολογισµούς και σχέδια για την ανάπτυξη της ΕΡΤ, και να εκφράζει τη γνώµη του για τη συνολική της πολιτική. Εν τούτοις, τον πραγµατικο έλεγχο της ΕΡΤ σύµφωνα µε αυτόν τον νόµο, τον ασκούσε το υπουργείο Προεδρίας. Ειδικότερα, ο υφυπουργός Προεδρίας διόριζε ουσιαστικά τον γενικό διευθυντή της ΕΡΤ που ήταν υπεύθυνος για την καθηµερινή λειτουργία της, βοηθούµενος από δύο βοηθούς διευθυντές. Έτσι, η νοµική και λειτουργική δοµή της ΕΡΤ βρισκόταν υπό πλήρη κυβερνητικό έλεγχο. Το 1982, το ΠΑΣΟΚ υλοποίησε την πρόθεση του νόµου 230/1975 να αποµακρύνει τις ένοπλες δυνάµεις από τη Ρ/Τ. Ο νέος νόµος, 1288/1982, µετέτρεψε την ΥΕΝΕ σε ΕΡΤ-2, και την ΕΡΤ σε ΕΡΤ-1. Η ΕΡΤ-1 παρέµεινε ΝΠ, διοικούµενο, θεωρητικά, από γενική συνέλευση. Η ΕΡΤ-2 από την άλλη µεριά, έγινε δηµόσια υπηρεσία του Υπουργείου Προεδρίας και διοικούνταν από πενταµελές Σ, διοριζόµενο από τον Υπουργό. Ο πρόεδρος του Σ ήταν και διευθυντής όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ-2. Έτσι, το κόµµα που ήταν στην εξουσία έλεγχε την ΕΡΤ-2, αφού οι διοικούντες διορίζονταν από αυτό. 15 β. Ιδιωτική Τηλεόραση Η ιδιωτική τηλεόραση πέρασε, όπως είδαµε, από νοµικές και πολιτικές συµπληγάδες µέχρι να «νοµιµοποιηθεί» και πάλι κατά προβληµατικό τρόπο στη χώρα µας, αφού ακόµη εκκρεµεί το θέµα των αδειοδοτήσεων πολλών ιδιωτικών καναλιών, που όµως συνεχίζουν να εκπέµπουν απρόσκοπτα το πρόγραµµά τους. Αυτό, λογικά δεν θα έπρεπε να συµβεί, αφού η λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης, ειδικά από τη στιγµή που εξέλειψαν τα τεχνολογικά προβλήµατα των περιορισµένων συχνοτήτων, συνάδει µε την αρωγή βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία της γνώµης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η «τρίτη» απόφαση του Οµοσπονδιακού ικαστηρίου, η οποία ουσιαστικά για πρώτη φορά (το 1981) θεώρησε την ίδρυση των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ως συνταγµατικώς θεµιτή νοµοθετική επιλογή: «Η ελεύθερη, ιδιωτική και δηµόσια, διαµόρφωση της γνώµης δια των 15 Ψυχογιός ηµήτρης, Φάκελος για το µάθηµα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Πάντειο,

13 ραδιοτηλεοπτικών µέσων προϋποθέτει καταρχήν ότι η ραδιοτηλεόραση θα είναι ελεύθερη από κάθε κρατική ανάµιξη και επιβολή... Η απλή ελευθερία από την κρατική παρέµβαση δεν σηµαίνει από µόνη της ότι είναι δυνατή µια ελεύθερη και περιεκτική διαµόρφωση γνώµης δια της ραδιοτηλεόρασης... Για να επιτευχθεί είναι απαραίτητες ουσιαστικές, οργανωτικές και διαδικαστικές ρυθµίσεις που θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε το καθήκον της ραδιοτηλεοπτικής ελευθερίας... Κάτω από τις συνθήκες της σύγχρονης µαζικής επικοινωνίας, η ραδιοτηλεοπτική ελευθερία συγκροτεί την αναγκαία παραπληρωµατική υποστήριξη και ενδυνάµωση της ελευθερίας της διαµόρφωσης γνώµης. (57 BVerfGE 295 επ., 320). 16 Στο ελληνικό πεδίο, η ιδιωτική τηλεόραση, συνταγµατικά δεν διαχωρίζεται από τη δηµόσια (το αντίθετο µάλιστα) και διέπεται εξίσου από τις αρχές του άρθρου 15 κάτι που έρχεται σύντοµα να επιβεβαιώσει και η νοµολογία. Στη απόφαση της υπόθεσης του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ αναφέρεται ότι «οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί, φορείς του δικαιώµατος της ελεύθερης ραδιοτηλεοπτικής επικοινωνίας, βαρύνονται κατά την άσκηση του δικαιώµατός τους µε δεσµεύσεις που απορρέουν τόσο από το δηµόσιο σκοπό που τους έχει τεθεί δυνάµει του άρθρου 15, να παρέχουν δηλαδή αντικειµενική και µε ίσους όρους πληροφόρησης, να εξασφαλίζουν την πολυµέρεια και την ποιοτική στάθµη της εκποµπής, όσο και από την εξουσιαστική θέση που κατέχουν στην επικοινωνιακή διαδικασία, η οποία µαζί µε τη δηµόσια αποστολή τους, δικαιολογεί και επιβάλλει την «άµεση» εποπτεία του κράτους και την ανάληψη από τους ίδιους, αυτοβούλως, της κοινωνικής ευθύνης σεβασµού της αξιοπρέπειας του καθένα και των δικαιωµάτων των άλλων». 17 Η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα επιτρέπεται να λειτουργίσει µε βάση τις διατάξεις, βασικά, του νόµου 2328/1995, αλλά και του νόµου 2644/1998, µετά από χορήγηση σχετικής αδείας. Μέσω της αδείας αυτής εκχωρείται από το κράτος στον ιδιώτη οργανωτή ιδιωτικής τηλεοπτικής εκποµπής προνόµιο δηµόσιας εξουσίας. Ωστόσο, υπάρχει κενό ως προς τη νοµοθετική ρύθµιση της οργάνωσης της ιδωτικής καλωδιακής και δρουφορικής τηλεόρασης, γιατί οι ρυθµίσεις του νόµου 2644/1998, σχετικά µε τη συνδροµιτική ραδιοτηλεόραση, κατήργησαν τις διατάξεις του νόµου 2328/1998, χωρίς να εισαγάγουν νέες Στρατηλάτης Κώστας, Συντάσσοντας το ικαίωµα στη ηµόσια Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Σελ ΕΣΡ, απόφαση αριθµ. 79/4/ , Το Σ 1997, 959 επ. (965-6). 18 Κική Γιάννα, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων, Σελ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ο προβληµατισµός για την θεσµοθέτηση του κρατικού ελέγχου Αξίζει να σηµειωθεί η παρατήρηση του Νίκου Αλιβιζάτου ότι η ραδιοφωνική και αργότερα η τηλεοπτική εκποµπή δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ στον τόπο µας ως ατοµικές ελευθερίες... και ότι αντίθετα ιστορία τους ταυτίζεται µε τους ποικιλώνυµους ελέγχους που το κράτος τους επέβαλε. 19 Η διάταξη που διαχωρίζει τον «τύπο» από τα άλλα µέσα επικοινωνίας και τα εξαιρεί από τις προστατευτικές διατάξεις, «επέζησε» µίας δικτατορίας και µιας µεταπολίτευσης και στο διάστηµα αυτό «εµπεδώθηκε» η λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης υπό τον κρατικό έλεγχο Κρατικός έλεγχος και Ιδιωτική Τηλεόραση Μετά από πολλές διελκυστίνδες, η νοµολογία αποφάνθηκε ότι η φράση «άµεσος έλεγχος του κράτους» δεν επιβάλει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό µονοπώλιο αλλά και δεν αποκλείει και το µικτό σύστηµα οργάνωσης των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. 21 Το 1989 ψηφίζεται και ο Ν. 1730/1987, «Ίδρυση Εθνικού Συµβούλιου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών», ΦΕΚ 222 Α. Άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών χορηγούνται σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε ανώνυµες εταιρείες. Οι µετοχές των Α.Ε. που υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση αδείας πρέπει να είναι ονοµαστικές. Τα νοµοθετικά µέτρα κατά της τηλεοπτικής συγκέντρωσης περιλαµβάνουν κανόνες κατά της οριζόντιας και της κάθετης συγκέντρωσης, κανόνες υπέρ της διαφάνειας και κανόνες που θεσπίζουν ασυµβίβαστα και κωλύµατα των µετόχων Αλιβιζάτος Νίκος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, 1986, Σελ Αλιβιζάτος Νίκος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση Σελ. 20. «Η διάταξη αυτή πέρα από το ότι αποτελούσε εν λευκώ εξουσιοδότηση προς το κοινό νοµοθέτη να καθορίσει ελεύθερα το περιεχόµενο, την έκταση και την ένταση του κρατικού ελέγχου πάνω στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση., συντέλεσε αποφασιστικά... στο να µην αναπτυχθεί τις δεκαετίες που ακολούθησαν καµία απολύτως συστηµατική νοµική ή άλλη- για τις οµοιότητες και τις τυχόν διαφορές τύπου και ραδιοτηλεόρασης, από πλευράς ελευθερίας της έκφρασης και στο να µην αµφισβητηθεί ποτέ ο χαρακτήρας της ραδιοτηλεοπτικής εκποµπής ως οιονεί «προνοµίου» του κράτους.» 21 ΣτΕ 5040/1987, / Ν.2328/1995, αρθρο 2 παρ. 3 και άρθρο 14 Συντ., παρ. 9,

15 3. Το Ε.Σ.Ρ. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλήθηκε ήδη από την νοµοθετική του ρύθµιση, πριν κατοχυρωθεί συνταγµατικά να χειριστεί το µείζον ίσως ζήτηµα της σύγχρονης δηµοκρατίας, δηλαδή της σχέσης δηµοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µέσων ενηµέρωσης, επειδή τα πολιτικά, διοικητικά αλλά και δικαστικά όργανα του κράτους δεν µπόρεσαν στο σύνολό τους και σε όλες τις βαθµίδες τους να το αντιµετωπίσουν. Το βάρος συνεπώς της ευθύνης που µετατοπίστηκε στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι τεράστιο, αφού ούτε καν η Βουλή δεν µπόρεσε ή δεν θέλησε να αναλάβει σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες και ευθύνες Η συνταγµατική πρόβλεψη για το «βασικό µέτοχο»: Στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 2001, εισάγεται η «περίφηµη» ρύθµιση για το «βασικό µέτοχο». Συγκεκριµένα το άρθρο 14, παρ. 9 προβλέπει: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονοµική κατάσταση και τα µέσα χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόµος ορίζει. Νόµος προβλέπει τα µέτρα και τους περιορισµούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσοτέρων µέσων ενηµέρωσης της αυτής ή άλλης µορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης της αυτής µορφής, όπως νόµος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαµβάνει έναντι του ηµοσίου ή νοµικού προσώπου του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα την εκτέλεση έργων ή προµηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονοµικά εξαρτηµένα άτοµα ή εταιρείες. Νόµος ορίζει τις ειδικότερες ρυθµίσεις, τις κυρώσεις που µπορεί να φθάνουν µέχρι την ανάκληση της άδεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού και µέχρι απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύµβασης, καθώς και τους τρόπου ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούµενων εδαφίων. Μέσων στην Ελλάδα δηµιουργεί µια ιδιαίτερη σχέση µεταξύ ιδιοκτήτη και κυβέρνησης, η οποία ωφελεί τον ιδιοκτήτη σε άλλες, επιχειρήσεις όπως εργολαβίες µεγάλων έργων, ή σε διαγωνισµούς προµηθειών. Αυτό το πρόβληµα ήταν τόσο φανερό ώστε τα κόµµατα αποφάσισαν να το λύσουν µέσω του νέου νόµου για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (2328/1995). Ο νέος νόµος πρώτα αναφέρει ότι οι µετοχές των εταιριών που υποβάλλουν αίτηση για άδεια τηλεοπτικού σταθµού, πρέπει να είναι ονοµαστικές. εύτερο, «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να είναι µέτοχος σε µία µόνο εταιρεία που κατέχει άδεια» τηλεοπτικού σταθµού, και «µέχρι ποσοστού... 25% του µετοχικού 23 Βενιζέλος Ευάγγελος, Συνταγµατική Αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος, Σελ

16 κεφαλαίου». Τρίτον, το ίδιο άρθρο (άρθρο 1) απαγορεύει επιχειρηµατική συµµετοχή περισσότερα από δύο από τα τρία µέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες). Τέλος, οι νέος νόµος ορίζει το εξής: «Όσοι συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν ατοµική επιχείρηση που αναλαµβάνει έργα ή προµήθειες από το ηµόσιο... δεν µπορούν να κατέχουν ατοµική επιχείρηση ή να συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού ή εκδίδει ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα...» Αυτές οι διατάξειςbδεν είναι σίγουρο ότι θα λύσουν το πρόβληµα στις σχέσεις πολιτικής, οικονοµίας και ΜΜΕ. Όπως γράφει ο. Ψυχογιός. «Όταν οι πολιτικοί, οι επιχειρηµατίες, οι εκδότες θέλουν να εξαγοράσουν ή να εξαγοραστούν, µπορούν να βρουν προσφορότερους τρόπους από το να ιδρύουν κοινές εταιρείες» Η κριτική για την αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης Στις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγµατος, κεντρικό θέµα αποτελεί η διάταξη για τον «βασικό µέτοχο», την ανάγκη αλλαγής της οποίας αναγνωρίζουν όλες οι πλευρές, γεγονός που αποδεικνύει τουλάχιστον την ανεπάρκειά της, παρόλο που δεν συµφωνούν για την κατεύθυνση που η αλλαγή αυτή πρέπει να πάρει. 25 Κύρια κρατική είναι το ότι είναι περιττή και ίσως εκτός του «χαρακτήρα» του Συντάγµατος, µία τόσο «λεπτοµερής» ρύθµιση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων Ενηµέρωσης. 26 Έγκυρες νοµικές «φωνές» τάσσονται υπέρ της «περικοπής» τουλάχιστον ορισµένων διατάξεων του άρθρου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστηρίζει ότι το Σύνταγµα δεν µπορεί να αφορά σε µία σηµαντική άλλά πολύπεριορισµένη σε αριθµό οµάδα επιχειρηµατιών που ασχολούνται µε τα µέσα ενηµέρησης και τις δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίοι βέβαια δικαιούνται να ασκούν τα συνταγµατικά τους δικαιώµατα, αλλά αυτό ισχύει σε πολύ µεγαλύτερη έκταση για τους ανθρώπους που λόγω κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης αναζητούν καταφύγιο µόνο στο Σύνταγµα. «Γι αυτό θεωρώ ότι για να προστατευθεί επικοινωνιακά το ίδιο το Σύνταγµα της χώρας και ο ίδιος ο ρυθµιστικός πολούτος 24 Ψυχογιός ηµήτρης, Φάκελος για το µάθηµα Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ, Πάντειο, Λοβέρδος Ανδρέας, Το σύνταγµα της Ελλάδας και η αναθεώρησή του, Σελ.: 92: «Η αλλαγή που πρέπει να γίνει στο άρθρο 14 παρ. 9 (περί βασικού µετόχου) είναι κατά τη γνώµη µου ορθό να συµπεριλάβει και την πρόβλεψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού ως ανεξάρτητης αρχής που το ίδιο το Σύνταγµα, κατ αυτόν τον τρόπο προβλέπει. Είχα υποστηρίξει στην προηγούµενη αναθεωρητική Βουλή ως ανεξάρτητης αρχής που το ίδιο τη Σύνταγµα κατ αυτόν τον τρόπο, θα προβλέπει. Είχα υποστηρίξει στην προηγούµενη αναθεωρητική Βουλή πως η ιδιοκτησία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µπορεί να είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του συµβαλλοµένου µε το ηµόσιο...µόνον εάν παραβιάζει στην πράξη τις αρχές και τη νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού και κατά αυτόν τον τρόπο, εάν ωθεί τις επιχειρήσεις αυτές σε δεσπόζουσα θέση. Την εν τοις πράγµασι αυτή παράνοµη δραστηριότητα αρµόδια για να την εντοπίσει δύνανται να είναι µόνον η Επιτροπή Ανταγωνισµού...» 26 Τσάτσος ηµήτρης, Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, Σελ. 20: «Αναγκαία είναι η προσγείωσή µας και ως προς ένα άλλο όριο των δυνατοτήτων που έχει ένα σύνταγµα και συνακόλουθα η Αναθεώρησή του. Το Σύνταγµα από την ιστορική του φύση δεν περιέχει λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, ανοίξει όµως το δρόµο στο νοµοθέτη για µεγάλες παρεµβάσεις». 15

17 και η εγγυητική λειτουργία της αναθεώρησης του 2001, είναι προτιµότερο να καταργηθούν ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε άλλους λόγους οι δύυ αυτές διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 9 του άρδρου κατά το µέρος που αφορούν τον λεγόµενο «βασικό µέτοχο»..., προκείµενου να καθαρίσει ο ορίζοντας και να ακυρωθούν πολλές δηµαγωγικού χαρακτήρα προσεγγίσεις των συνταγµατικών θεµάτων» Βενιζέλος Ευάγγελος, Συνταγµατική Αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος;, Σελ

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. Ποιότητα, Αντικειµενικότητα και Ισότητα. Ορισµοί και περιορισµοί: Η επιταγή «περί ισότητας» και «αντικειµενικότητας» στο άρθρο 15 προκαλεί ποικίλους προβληµατισµούς τόσο για την «φύση» αυτής της ισότητας (ποιοτική ή ποσοτική ή και τα δύο) και κυρίως για τους πρακτικούς τρόπους, µε τους οποίους µπορεί αυτή η επιταγή να ικανοποιηθεί. Από τη στιγµή που η ραδιοτηλεόραση, µε συνταγµατική πρόβλεψη µάλιστα, τελεί υπό τον κρατικό (και άρα και κυβερνητικό έλεγχο) δηµιουργείται εύλογα η απορία πως µπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα υπόλοιπα κόµµατα θα έχουν «επί ίσοις όροις» προβολή στα µέσα. Η αξίωση των κοµµάτων σε ίση µεταχείριση κατοχυρώνεται µε το άρθρο 29. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης των πολιτικών κοµµάτων από το κράτος, παραβιάζεται όταν ο άµεσα ή έµµεσα κρατικός φορέα ραδιοτηλεοράσεως κάνει διακρίσεις µεταξύ των κοµµάτων... Επειδή όλα τα κόµµατα έχουν έννοµη αξίωση ίσης κατ αρχήν µεταχειρίσεως, µπορούν εκείνα τα κόµµατα που έχουν αδικαιολόγητα µειονεκτική µεταχείριση να αξιώσουν και στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και εντός ευλόγων ορίων την εφαρµογή της αρχής της ισότητας. Μπορούν συγκεκριµένα τα κόµµατα αυτά να αξιώσουν να τους δοθεί η δυνατότητα από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση να απαντήσουν σε ασφή κοµµατική πολιτική της ραδιοτηλεοράσεως εντός του πλαισίου των γενικών πολιτικών εκποµπών ή των «κυβερνητικών ανακοινώσεων». Κατά ενδεχόµενης αρνήσεως... µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 28 Η συνταγµατική επιταγή περί «ποιοτικών προγραµµάτων έχει επίσης προκαλέσει ποικίλες αντιγνωµίες, καθώς πρόκειται περί όρου που χρήζει ερµηνείας. Βοηθά ίσως το γεγονός ότι η ίδια η συνταγµατική διάταξη θέτει το σκοπό και το «µέτρο» της ποιότητας που επιδιώκει κάνοντας λόγο για «κοινωνική αποστολή» της ραδιοτηλεόρασης και την επιδίωξη της «πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας». 29 Πρόσφατα µάλιστα το ΣτΕ (ΣτΕ 3490/2006 Τµ. ) απεφάνθη επί της γνωστής σκηνής µε το «οµοφυλοφιλικό φιλί» που µετέδωσε µεγάλος τηλεοπτικός σταθµός σε σήριάλ του, ότι «όταν µεταδίδονται σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές έργα τέχνης, τα έργα αυτά πρέπει κατ αρχήν να επιδιώκεται να έχουν όσο το δυνατόν υψηλότερη ποιοτική στάθµη, έτσι ώστε να συντελούν στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και όχι στην υποβάθµισή της. Πρέπει επίσης να σέβονται και να προστατεύουν την πρωταρχική αξία που κατοχυρώνει η συνταγµατική 28 αγτόγλου, Π.. Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγµα, Σελ Αλιβιζάτος Νίκος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, Σελ

19 τάξη της χώρας που είναι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου. Τέλος, οι σχετικές εκποµπές πρέπει να τηρούν τα όρια που επιβάλει η ανάγκη προστασίας της νεότητας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, εξακολουθεί να ισχύει και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, ο κανόνας της ελευθερίας των έργων τέχνης και δεν µπορούν να επιβληθούν άλλοι επιπρόσθετοι περιορισµοί και απαγορεύσεις στα έργα αυτά». 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. ιεθνές ίκαιο: Σε διεθνές επίπεδο, δεσπόζουσα είναι η θέση της ΕΣ Α, η οποία στο άρθρο 10 κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης, ενώ και το άρθρο 19 της Οικουµενικής ιακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, του 1948, κατοχυρώνει το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο περιλαµβάνει και αυτό της αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών και ορίζει ρητά ότι τρόπος επίτευξης της άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων µπορεί να είναι οποίοδήποτε µέσο. Επίσης, το άρθρο 19 του ιεθνούς Συµφώντου του ΟΗΕ για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα (1966), που δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, ορίζει το δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης µε παρόµοιο τρόπο όπως και το αντίστοιχο άρθρο της Οικουµενικής ιακύρηξης, όσον αφορά στα είδη των µέσων ενηµέρωσης. Τέλος το δεύτερο ιεθνές Σύµφωνο του ΟΗΕ (1966) για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα δεν περιέχει διάταξη σχετική µε την ελευθερία έκφρασης ή πληφορόρησης. Το ECOSOC, πάντως, Συµβούλιο που αποτελεί το µηχανισµό εφαρµογής του Συµφώνου, έχει εκπονήσει σχέδια διακηρύξηεων σχετικά µε την ελευθερία της πληροφόρησης, τα οπία επίσης δεν κάνουν διάκριση ως προς τα διάφορα µέσα Ευρωπαϊκό ίκαιο: Η ιδιωτική τηλεόραση προστατεύεται και από ευρωπαϊκά νοµικά κείµενα και κυρίως, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο εδάφιο β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 ορίζεται ότι η υπαγωγή, µεταξύ άλλων, των επιχειρήσεων τηλεόρασης σε καθεστώς αδείας δεν εξαιρεί την όλη τηλεοπτική παραγωγή από το πεδίο εφαρµογής της ίδιας της διάταξης του άρθρου 10, όπου κατοχυρώνεται η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. 31 Επίσης, η σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση (European Convention on Transfontier Television), που έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, αναφέρει ότι τα κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι πεπεισµένα ότι η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας πρέπει να αποσκοπεί στη διεύρυνση της δυνατότητας άσκησης των δικαιωµάτων έκφρασης, λήψης και διάδοσης των πληροφοριών και ιδεών, από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται αυτές και ανεξαρτήτως συνόρων. 30 Κική Γιάννα, Η Καλωδιακή Τηλεόραση, Σελ Κική Γιάννα, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών µέσων, Σελ

21 Τέλος η Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 89/552 δέσµευσε την Ελλάδα από το έτος 1990 και εφεξής να εναρµονίσει την εσωτερική νοµοθεσία της τη σχετική µε τη ραδιοτηλεόραση, προς τις επιταγές της Κική Γιάννα, Η Καλωδιακή Τηλεόραση, Σελ

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελευθερία της γνώµης και της έκφρασης, η ελευθερία της πληροφόρησης, η επιχειρηµατική ελευθερία και παράλληλα η προστασία της αξίας του ανθρώπου και η προαγωγή του πολιτισµού και της δηµοκρατίας, είναι «every day business» για τα σύγχρονα ΜΜΕ µε την έννοια ότι από την απλή µετάδοση ενός παιδικού προγράµµατος έως το «πολιτικό ντιµπέιτ» των πολιτικών αρχηγών εµπλέκουν βασικές λειτουργίες του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και την προστασία ( ή προσβολή) βασικών ανθρώπινων αξιών. Η ραγδαία ανάπτυξή της τηλεόρασης την κατέστησε σε λίγες δεκαετίες «πανίσχυρο» καταλύτη των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εξελίξεων, χωρίς όµως να προλάβει ο νοµοθέτης και ιδίως ο συνταγµατικός νοµοθέτης- να εµπεδώσει τις αλλαγές που προκάλεσε στον κοινωνικό ιστό και να προβλέψει ανάλογα (για να µην αναφέρουµε ότι ακόµη και σήµερα την ρυθµίζει σωριδών µαζί µε τα «άλλα µέσα»), µε αποτέλεσµα να υπάρχει µία δυσαρµονία µεταξύ της δύναµης του µέσου στην πολιτική και κοινωνική σκηνή και την «παρουσία» του στο Σύνταγµα. Από την άλλη µεριά, το Σύνταγµα είναι ένα βασικό νοµοθέτηµα που δεν µπορεί να ακολουθεί τα «σηµεία των καιρών» και πρέπει να αρκείται στην θέσπιση βασικών αξιών. Η συνταγµατική κατοχύρωση της τηλεόρασης σήµερα «πάσχει» από µία σοβαρή ανισορροπία: Από τη µια µεριά, οι βασικές ρυθµίσεις αναφέρονται παρεµπιπτόντως και στο περιθώριο των ρυθµίσεων του «πάλαι ποτέ» τύπου και από την άλλη οι πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις κατέστησαν ένα επί µέρους και εν πολλοίς τεχνικό θέµα- όπως η ρύθµιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των σε αναλόγου βαρύτητας µε το γενικό πλαίσιο αρχών θέµα, µε αποτέλεσµα η ρύθµιση για το «βασικό µέτοχο» να είναι σχεδόν ίση σε έκταση αν όχι µεγαλύτερη µε το σύνολο των υπόλοιπων ρυθµίσεων για όλα τα άλλα θέµατα που αφορούν στην λειτουργία της τηλεόρασης. Είναι γνωστό ότι οι αλλαγές στο Σύνταγµα δεν µπορεί να είναι ούτε ρηξικέλευθες ούτε εκ βάθρων και εποµένως θα πρέπει να συµβιβαστούµε µε την ιδέα ότι το συνταγµατικό τοπίο θα αργήσει ακόµη να αλλάξει σηµαντικά, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια για την βελτίωση σε νοµοθετικό και θεσµικό επίπεδο της λειτουργίας της τηλεόρασης δηµόσιας και ιδιωτικής- και κυρίως για τον εκδηµοκρατισµό και την ποιοτική αναβάθµισή της. 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 57 BVerfGE 295 επ., 320 ΣτΕ (ΣτΕ 3490/2006 Τµ. ) ΣτΕ 5040/1987, /1988. ΕΣΡ, απόφαση αριθµ. 79/4/ , Το Σ 1997, 959 επ. (965-6). 22

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλιβιζάτος Νίκος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, Βενιζέλος Ευάγγελος, Η Ραδιοτηλεοπτική Έκρηξη, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, Βενιζέλος Ευάγγελος, Συνταγµατική αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος, ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, αγτόγλου Π.., Ατοµικά ικαιώµατα, Β Αναθεωρηµένη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, αγτόγλου Π.., Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγµα, 4 η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, Κική Γιάννα, Η ελευθερία των Οπτικοακουστικών Μέσων (υπό το πρίσµα και της Συνταγµατικής αναθεώρησης του 2001), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Κική Γιάννα, Η Καλωδιακή Τηλεόραση, Νοµική οριοθέτηση και συνταγµατική προσέγγιση υπό το άρθρο 15 του Συντάγµατος, Εκδόσεις Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµίνης Λυκούργος, Τα µυστικά της ηµοσιογραφίας, Εκδόσεις Καστανιώτη, Λοβέρδος Ανδρέας, Το Σύνταγµα της Ελλάδας και η Αναθεώρησή του, Εκδόσεις Ποντίκι, Συλλογικός τόµος: Σαββάκης Χαρ., Βασιλογιάννης Φ., Βιδάλης, Τ., Βουτσάκης Β., όνος Π., Καστανάς Ηλ., Κτιστάκις Γ., Μάλλιος Ευ., Τάκης Αν., Τσιτσελίκης Κ., Χροστόπουλος., Νέες Τεχνολογίες και Συνταγµατικά ικαιώµατα, Σειρά: ίκαιο και Κοινωνία στον 21 ο αιώνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Στρατηλάτης Κώστας, Συντάσσοντας το δικαίωµα στη δηµόσια ηλεκτρονική επικοινωνία, Μελέτες Συνταγµατικού ικαίου και Πολιτειολογίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Τσάτσος ηµήτρης, Η αναθεώρηση του Συντάγµατος, Εκδόσεις Λιβάνη,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) Αρ. 1 Ιδρυση ενιαίου φορέα 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα