«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ»"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ» 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Από τότε που χρησιμοποιήθηκε ο όρος πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να δώσουν έναν ορισμό, που να καλύπτει την ταχύτητα της εξέλιξης του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, προσθέτοντας ή και αντικαθιστώντας κάποιες λέξεις με κάποιες άλλες, οι οποίες πιστεύεται πως προσδιορίζουν με εγκυρότερο τρόπο τις Δημόσιες Σχέσεις. Κάποιοι από τους σημαντικότερους είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με το newsletter «Public Relations News», οι «Δημόσιες Σχέσεις είναι η λειτουργία διοίκησης που μετρά τις διαθέσεις του κοινού, προσδιορίζει τις πολιτικές και τις μεθόδους ενέργειας ενός ατόμου ή οργανισμού σε σχέση με το συμφέρον του κοινού και σχεδιάζει και εκτελεί ένα πρόγραμμα ενεργειών για να κερδίσει την κατανόηση και την αποδοχή του κοινού». Η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.), το 1960, ψήφισε τον εξής ορισμό: «Δημόσιες Σχέσεις είναι μια διοικητική λειτουργία διαρκούς και προγραμματισμένου χαρακτήρα, που με αυτή ιδιωτική και - 1 -

2 δημόσιοι Οργανισμοί και Οργανώσεις επιζητούν να κερδίσουν και να διατηρήσουν την κατανόηση, συμπάθεια και υποστήριξη εκείνων με τους οποίους έρχονται ή μπορεί να έρθουν σε επαφή δια μέσου του προσεταιρισμού της κοινής γνώμης, με σκοπό να συντονίσουν, κατά το δυνατόν, την πολιτική και τη διαδικασία δράσεώς τους για να πετύχουν, με την προγραμματισμένη και την εκτεταμένη πληροφόρηση, παραγωγικότερη συνεργασία και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των κοινών συμφερόντων τους». Το Public Relations Consultants Association ορίζει τις Δημόσιες Σχέσεις σαν λειτουργία της διοίκησης που είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική επικοινωνία ενός προκαθορισμένου μηνύματος σε ένα επίσης προκαθορισμένο κοινό, ώστε να επιτευχθεί η προγραμματισμένη και αναμενόμενη ανταπόκριση. Ένας ορισμός που εγκρίθηκε στην παγκόσμια συνέλευση των Δημοσίων Σχέσεων στο Μεξικό το 1978 και τον προσυπέγραψαν 34 Εθνικοί Οργανισμοί Δημοσίων Σχέσεων λέει πως: «πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη ανάλυσης των τάσεων, πρόβλεψης των συνεπειών, συμβουλής των διευθυντών των Οργανισμών και εφαρμογής του συνδυασμένου προγράμματος δράσης το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Οργανισμού και του κοινού». Ακόμη ο Γάλλος θεωρητικός Lewis Salleron αναφέρει ότι: «οι Δημόσιες Σχέσεις στην αρχή τους είναι το σύνολο των μέσων που χρησιμοποιούνται στο προσωπικό τους, στους κύκλους που συναλλάσσονται και γενικά με το κοινό, με σκοπό να ενισχύουν τη δραστηριότητά τους και να υποβοηθήσουν την ανάπτυξή τους. Στο τέρμα τους είναι τον αρμονικό σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που δημιουργούνται από την κοινωνική δραστηριότητα μέσα σε ένα κλίμα ειλικρίνειας σύμφωνα με τον Harlow, Δημόσιες Σχέσεις είναι μια διακριτική - 2 -

3 λειτουργία διοίκησης, η οποία βοηθά την καθιέρωση και την διατήρηση αμοιβαίας επικοινωνίας, αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ ενός Οργανισμού και του κοινού του. Συμπεριλαμβάνει την διαχείριση των προβλημάτων ή άλλων θεμάτων, βοηθά στην συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης, ορίζει την υπευθυνότητα της διοίκησης για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινού. Κρατάει τη διοίκηση ενήμερη και διευκολύνει τις αλλαγές, λειτουργεί ως προειδοποιητικό σύστημα για την πρόβλεψη των τάσεων και χρησιμοποιεί την έρευνα και τις μεθόδους της δεοντολογικής επικοινωνίας ως τα κυριότερα μέσα. Συνοψίζοντας τις παραπάνω έννοιες των Δημοσίων Σχέσεων και θέλοντας να παραθέσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του «τι είναι Δημόσιες Σχέσεις» από την παλαιά εποχή έως και τη σύγχρονη θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες λέξεις κλειδιά, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να αποτυπώσουμε έναν ορισμό, αλλά να καθορίσουμε μια γενική έννοια των Δημοσίων Σχέσεων. Οι λέξεις αυτές κλειδιά είναι οι εξής : Προμελέτη: η δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων είναι σκόπιμη. Είναι σχεδιασμένη για να επηρεάσει, να γίνει κατανοητή και να έχει ανατροφοδότηση, δηλαδή αντίδραση από αυτούς που επηρεάστηκαν από την δραστηριότητα από ένα συγκεκριμένο κοινό. Σχεδιασμός: η δραστηριότητα των Δημοσίων Σχέσεων είναι οργανωμένη. Βρίσκονται λύσεις σε προβλήματα, η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε μια συγκεκριμένη περίοδο, είναι συστηματική και απαιτεί έρευνα και ανάλυση. Παρουσίαση: οι αποτελεσματικές Δημόσιες Σχέσεις απαιτούν μια πολύ καλή πολιτική παρουσίασης, καθ ότι δεν πρόκειται να κάνουν καλή εντύπωση εάν η οργάνωση της πολιτική στης παρουσίασης δεν είναι καλή. Ενδιαφέρον για το κοινό: σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι η αμοιβαία εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Οργανισμού και του κοινού, - 3 -

4 αλλά επειδή κάτι τέτοιο είναι υπερβολικά δύσκολο γίνεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των συμφερόντων και ενδιαφερόντων του κοινού σε συνδυασμό με επίτευξη των συμφερόντων και ενδιαφερόντων του Οργανισμού. Αμφίδρομη επικοινωνία: οι Δημόσιες Σχέσεις δεν επιτελούν μόνο τη διάδοση πληροφοριακού υλικού, αλλά και ανατροφοδότηση από τα διάφορα είδη κοινού. Λειτουργία της διοίκησης: για να είναι αποτελεσματικές οι Δημόσιες Σχέσεις πρέπει να αποτελούν μέρος της λήψης αποφάσεων των ανώτερων στελεχών διοίκησης, να παρέχονται από τους τελευταίους συμβουλές και να προτείνονται τρόποι επίλυσης των προβλημάτων για την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων. 2. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Οι Δημόσιες Σχέσεις στη σύγχρονη τους μορφή παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις Η.Π.Α. το 1903 όπου ο Ivy Lee ιδρύει το πρώτο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Σημασία έχει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως την εποχή αυτή στις Η.Π.Α οι επιχειρήσεις δρούσαν χωρίς καμιά απολύτως δημοσιότητα παρουσιάζοντας μεγάλες τάσεις απληστίας μονοπωλώντας και την αγορά. Έτσι η κατάσταση αυτή άρχισε να ανησυχεί την κοινή γνώμη, τον τύπο αλλά και τον πολιτικό κόσμο, όπως ο πρόεδρος Θ. Ρούζβελτ. οι οποίοι πίεσαν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις και οι οποίες αναγκάστηκαν να αλλάξουν νοοτροπία και πολιτική, όσων αφορά τις σχέσεις τους με το κοινό

5 Μετά την ίδρυση του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων από τον Ivy Lee αυτός προσλαμβάνεται το 1906 από την εταιρεία Pensyluania Railroad στη θέση του εκτελεστικού βοηθού του προέδρου της εταιρείας και έτσι η πρόσληψη και η τοποθέτηση του σε αυτή τη θέση είχε σαν αποτέλεσμα οι Δημόσιες Σχέσεις να καθορίσουν και την πολιτική της εταιρείας. Το 1914 ο Ivy Lee προσλαμβάνεται από τον J. D. Rockfeller ως προσωπικός του σύμβουλος αναλαμβάνοντας μια τεράστια εκστρατεία Δημοσίων Σχέσεων, αλλάζοντας εντελώς την εικόνα που είχε το αμερικανικό κοινό, που ενώ τον θεωρούσε άπληστο καπιταλιστή, άρχισε να τον βλέπει σαν έναν φιλάνθρωπο και ευεργέτη. Τέλος ο Ivy Lee προσελήφθηκε και εργάστηκε σε πολλές επιχειρήσεις με σκοπό να καλυτερέψουν τις σχέσεις τους με το κοινό. Την προσπάθεια του Ivy Lee να εδραιωθεί και να διαδοθεί ο θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων ακολούθησαν ο E. L. Bernays, o M. Vail, o G. Greel και άλλοι. Κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ( ) επιστρατεύτηκαν όλα τα μέσα για τον προσεταιρισμό και τη διαφώτιση των Αμερικάνων για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του πολέμου. Από τότε αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται οι εκδηλώσεις Δημοσίων Σχέσεων, είτε για θρησκευτικούς, είτε για επιχειρηματικούς ή άλλους σκοπούς, αλλά και να διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Το 1929, στην εποχή της οικονομικής κρίσης, οι Δημόσιες Σχέσεις επιτέλεσαν έναν σπουδαίο ρόλο, καθώς χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, για να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα τους και στο κοινό. Κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο ( ) οι Δημόσιες Σχέσεις διαδραμάτισαν σπουδαίο ρολό. Χρησιμοποιήθηκαν από το κράτος, τις οργανώσεις και τα πνευματικά ιδρύματα, για να παροτρύνουν και να διαφωτίσουν εκατομμύρια Αμερικάνους, με στόχο την επίτευξη των - 5 -

6 σκοπών για τους οποίους μπήκε η Αμερική στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Δημόσιες Σχέσεις συνεχίζουν να ακολουθούν μια ανοδική πορεία, ενώ καταρτίζονται και εφαρμόζονται πολλά προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων στον επιχειρηματικό καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Από τις Η.Π.Α., που ξεκίνησε ο θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων εξαπλώθηκε το 1946 στη Γαλλία, το 1948 στην Αγγλία, το 1950 στην Ιταλία, το 1951 στην Ελλάδα. Το εμφανίζονται οι Δημόσιες Σχέσεις στην κεντρική και νότια Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία και στη νότια Αφρική. Το 1955, ιδρύεται η Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων και αργότερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΡΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» 1. ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Όπως έγινε αντιληπτό από όλα τα παραπάνω στόχος των Δημοσίων Σχέσεων είναι να κτίσουν και να διατηρήσουν την καλύτερη δυνατή εικόνα για το συγκεκριμένο οργανισμό, προλαβαίνοντας προβλήματα και δημιουργώντας ευκαιρίες. Μια εικόνα όμως που θα είναι πραγματική και όχι πλασματική. Μια εικόνα που θα δημιουργεί τις βάσεις και το έδαφος για την ταχύτερη συγκομιδή των καρπών του κάθε οργανισμού. Η γέννηση, η ανάπτυξη, η προστασία, η διαχείριση και η σωστή προώθηση αυτής της εικόνας συνιστούν το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η σημαντικότερη αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι ο εξανθρωπισμός των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους με βάση την κατανόηση, την αλήθεια και τη σωστή επικοινωνία. Οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύχθηκαν στις αρχές του αιώνα στις Η.Π.Α. και είχαν μοναδικό υποκείμενο την επιχείρηση και μοναδικό περιεχόμενο την πληροφόρηση

8 Σήμερα μετά από μια πολυετή εξελικτική πορεία το περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων έχει γίνει ευρύτατο και πολυσύνθετο. «Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν συμπεριλάβει ένα σωρό άλλες αποστολές, εκτός από την πληροφόρηση του κοινού. Βοηθούν τον οργανισμό να καθορίσει την πολιτική του, καταστρώνουν προγράμματα και βρίσκουν τρόπους για την κατάκτησή της καλής θέλησης του κοινού και εν συνεχεία, υλοποιούν αυτά τα προγράμματα», τονίζει ο P. Lesly, πρόεδρος της ομώνυμης εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων στο Σικάγο και συγγραφέας του εγχειρίδιου «Public Handbook». Τέλος, αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων στον καθαρά επιχειρηματικό τομέα είναι η κοινωνικότητα της επιχείρησης. Πέρα δηλαδή από το σκοπό της μεγιστοποίησης του κέρδους και τους αναπτυξιακούς στόχους, η επιχείρηση πρέπει να έχει και ως βασικό της στόχο την ορθή και κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ζωτικής αποστολής τους, οι Δημόσιες Σχέσεις πρέπει «να βοηθήσουν τους οργανισμούς, να βελτιωθούν και να αναπτυχθούν με βάση την άσκηση υγιούς πολιτικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, ώστε να αποφύγουν την σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα των ιδιωτών και να βρουν τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο επιχειρηματικό κέρδος και την κοινωνική αποδοχή και εκτίμηση», είπε στο 6 ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημοσίων Σχέσεων ο Βρετανός σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων M. Mc Avoy. Την ανάγκη αυτή συνειδητοποίησε πλέον και ο επιχειρηματικός κόσμος και είναι χαρακτηριστική η άποψη που διατύπωσε ο Αμερικανός ασφαλιστικός παράγοντας A. Filler: «Πρέπει να διοικείς την επιχείρησή σου με βάση την κοινωνική αποδοχή, γιατί αλλιώς αργά ή γρήγορα δε θα έχεις επιχείρηση να διοικήσεις»

9 Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε πως οι Δημόσιες Σχέσεις περιορίζουν τα αιτία και τις αφορμές των συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων, τους βοηθούν να συνεννοηθούν και γενικώς τους φέρνουν πιο κοντά. 3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Στη σημερινή μας κοινωνία ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στον τομέα της επικοινωνίας για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της αλληλοεκτίμησης είναι οι Δημόσιες Σχέσεις στη σύγχρονή τους μορφή. Η κατανόηση εκ μέρους του κοινού και η υποστήριξή του στο σημερινό ανταγωνιστικό μας σύστημα θεωρείται από τις πιο βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας. Έτσι, η σημασία των Δημοσίων Σχέσεων στους διάφορους τομείς της επαγγελματικής δραστηριότητας αν δεν παίζει τον καθοριστικότερο ρόλο, είναι πολύ σημαντική. Σχετικά με το θέμα της σπουδαιότητας των Δημοσίων Σχέσεων στη σύγχρονη κοινωνία είναι η άποψη του L. Matrat που βλέπει τις Δημόσιες Σχέσεις με ένα τρισδιάστατο πρίσμα: α) Θεωρίας β) Λειτουργίας γ) Πρακτικής Στην πρώτη περίπτωση, οι Δημόσιες Σχέσεις είναι κοινωνική λειτουργία σταθερή και οργανωμένη, η οποία ασκείται σε επίπεδο διεύθυνσης της ομάδας, δια να της επιτρέψει, αφού προσανατολίσει τη πολιτική της κατά τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για τα υπάρχοντα συμφέροντα, να συγκεντρώσει γύρω από τις δραστηριότητές της ένα ρεύμα γνώμης και - 9 -

10 εσωτερικών και εξωτερικών τοποθετήσεων που να ευνοούν τις ειδικές επιδιώξεις της. Η λειτουργία αυτή, η οποία επιτρέπει να εγκαινιαστεί ο διάλογος και να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης θεμελιωμένες πάνω στην αλληλογνωριμία, δεν πρέπει να συγχέεται με τη διαφήμιση, την προώθηση των πωλήσεων, ούτε και με τις βιομηχανικές σχέσεις. Η ηθική και οι επιδιώξεις της βασικά διαφέρουν. Στην τρίτη περίπτωση, οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι σκέψεις, ευσεβείς πόθοι, ηθική καταφυγή, αλλά μεταφράζονται υποχρεωτικά σε στάσεις, σε πράξεις, σε πραγματοποιήσεις που εκφράζουν στους κόλπους της ομάδας, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών και κοινωνικών πραγματικοτήτων της. 4. ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι Δημόσιες Σχέσεις ασκούνται από εσωτερικά στελέχη των οργανισμών ή και από ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων. Άσχετα από ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές και οι μεν και οι δε πρέπει να συγκεντρώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά, για να είναι σε θέση να υπηρετούν σωστά και αποτελεσματικά τον θεσμό και τους διάφορους οργανισμούς. Άλλα από αυτά τα προσόντα είναι έμφυτα, άλλα και εξελίξιμα με την παιδεία και την άσκηση και άλλα είναι επίκτητα. ΕΜΦΥΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ: Η εσωτερική ευγένεια, η αγάπη και το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο δεν αποτελούν μόνο προϋποθέσεις για την κατάκτησή του, αλλά οδηγούν τις πράξεις του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων

11 2.ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ένας επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων, χωρίς έμφυτη ευχέρεια επικοινωνίας, μοιάζει με διαστημόπλοιο, χωρίς πύραυλο, θα μείνει πάντα καρφωμένος στη γη! Ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να διαθέτει πλούσια γκάμα κυμάτων επικοινωνίας και τη δυνατότητα να αλλάξει γρήγορα και εύστοχα το μήκος κύματος εκπομπής και λήψης των μηνυμάτων. Πρέπει ακόμη να είναι σε θέση να εκτιμά σωστά τις προσλαμβάνουσες που έχει κάθε άτομο ή και ομάδες ατόμων, ώστε να προσαρμόζει προς αυτές τα μηνύματά του. Η ευχέρεια της επικοινωνίας δίνει στο σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων την απαραίτητη δυνατότητα να «συνομιλεί» και να επικοινωνεί ουσιαστικά με άτομα ή και ομάδες διαφορετικής φυλής, φύλου, μόρφωσης, ηλικίας, καλλιέργειας, πνευματικού επιπέδου και διανοητικού βεληνεκούς. 3.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ: Αλίμονο στο σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και στον οργανισμό, στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του, που παρασύρεται από πάθη, φανατισμούς και προκαταλήψεις και βλέπει και παρουσιάζει τα πράγματα μέσα από τέτοια παραμορφωτικά πρίσματα. 4.ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ: Η σωστή κρίση οδηγεί γρήγορα και σίγουρα στην καρδιά του προβλήματος και συντελεί στην οικονομία χρόνου, πολλές φορές κρίσιμου και αποφασιστικού, και χρημάτων και στην ορθή λύση του. 5.ΘΑΡΡΟΣ ΓΝΩΜΗΣ: Χωρίς τη θαρρετή έκφραση της γνώμης, είναι άχρηστες η αντικειμενικότητα και η ευθυκρισία. Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει πάντοτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να εκφράζει χωρίς φόβο και πάθος τη γνώμη του. Εκείνος, που φοβάται να εκφράσει τη γνώμη του ή υποχωρεί στην πρώτη αντίδραση, δεν είναι σε

12 θέση να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες. Όταν ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι βέβαιος για την ορθότητα των απόψεών του, πρέπει να τις υποστηρίζει σχεδόν με αυτοθυσία, αλλά χωρίς ξεροκεφαλιά. Οι Δημόσιες Σχέσεις απαιτούν την αλήθεια και η αλήθεια απαιτεί θάρρος. Άλλωστε η διοίκηση έχει ανάγκη σοβαρών ειδικών, που θα τη βοηθήσουν υπεύθυνα να αποφύγει τυχόν παγίδες και να οδηγήσει σίγουρα τον οργανισμό προς την πρόοδο. 6.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ: Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων έχει απόλυτη ανάγκη από οργανωμένη σκέψη. Από ένα μυαλό που να μπορεί να συνθέτει και να αναλύει μεθοδικά και γρήγορα, για να φτάνει εύστοχα και γρήγορα από το πρόβλημα στη λύση. ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1.ΜΟΡΦΩΣΗ: Η πλατύτερη αλλά και πιο εξειδικευμένη δυνατή μόρφωση αποτελεί θεμελιακό προαπαιτούμενο προσόν, που γίνεται κάθε μέρα και πιο απαραίτητο, για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον επικοινωνιακό χώρο και ειδικότερα στις Δημόσιες Σχέσεις. Ακαδημαϊκή: Απαραίτητες οι ανώτερες σπουδές Δημοσίων Σχέσεων, κοινωνικών επιστημών ή και πολιτικών και οικονομικών επιστημών. Εκτός από αυτές καθ αυτές τις γνώσεις, μεγάλο ρόλο παίζει και η διεύρυνση της σκέψης και η μεθόδευση που αποκομίζει κανείς από τις ανώτερες σπουδές. Γλώσσες: Θεμελιώδες προαπαιτούμενο, η γνώση τέλειου χειρισμού του υπέρτατου αυτού εργαλείου της επικοινωνίας. Για την ελληνική πραγματικότητα όμως, δεν αρκεί η άριστη κατοχή της μητρικής γλώσσας. Απαραίτητη είναι τουλάχιστον και η αγγλική ειδικότερα μάλιστα μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. - η οποία από πολλά χρόνια κυριαρχεί

13 διεθνώς στον οικονομικοεπιχειρηματικό χώρο και φυσικά στις Δημόσιες Σχέσεις. Εγκυκλοπαιδική: Όσο πλατύτερη είναι η εγκυκλοπαιδική μόρφωση ενός συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων, τόσο λιγότερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τόσο πιο πιθανή είναι η επαγγελματική επιτυχία του. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύεται από την φύση της δουλειάς του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πιο ετερόκλητους οργανισμούς από την πλευρά του αντικειμένου, με το οποίο ασχολούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συχνά χρειάζεται ένας σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων να έχει πλούσια ενδιαφέροντα και να δίνει καθημερινή μάχη για τη συνεχή ενημέρωσή του σε όσους περισσότερους τομείς μπορεί. Επικοινωνία: Χρειάζεται, άραγε, να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη της απόλυτης γνώσης όλων των μέσων, τεχνικών και μεθοδικών επικοινωνίας, όταν αυτή αποτελεί το Α και το Ω των Δημοσίων Σχέσεων. 2.ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Η συμπεριφορά και η εμφάνιση σφραγίζουν και επιβεβαιώνουν την εσωτερική ευγένεια και την καλλιέργεια ακόμη. Η εμφάνιση ενός συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της αισθητικής και με τη μόδα της εποχής του, χωρίς όμως εξτρεμισμούς. Τίποτα δεν πρέπει να «προκαλεί» στο παρουσιαστικό και στη συμπεριφορά του. Ας σημειωθεί εδώ ότι η γενικότερη συμπεριφορά και διαγωγή ενός συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων, ακόμη και στην ιδιωτική ζωή του, επηρεάζει αποφασιστικά την εικόνα του ως επαγγελματία, γι αυτό και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. 3.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Η εσωτερική ευγένεια δε συνοδεύεται πάντοτε από την εξωτερική. Και ίσως η πρώτη να είναι πολύ πιο πολύτιμη και ουσιαστική από τη δεύτερη. Είναι όμως και η δεύτερη απαραίτητη για ένα

14 σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, που πρέπει να ξέρει, πώς να φερθεί και πώς να «σταθεί» στο γραφείο του και στην ταβέρνα, στον οργανισμό και στη δεξίωση, στο σπίτι και στο θέατρο και να είναι σε θέση να συναστρέφεται με την ίδια ευχέρεια και καλή «ισορροπία» με ομάδες και άτομα κάθε προέλευσης και φύσης. Όπως και στο παρουσιαστικό, έτσι και στη συμπεριφορά, πρέπει να αποφεύγονται οι εξτρεμισμοί, οι εκκεντρικότητες, οτιδήποτε θα μπορούσε να «προκαλέσει» το κοινό αίσθημα. 4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της επαγγελματικής προσωπικότητας των συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων. Χωρίς οργάνωση, σύστημα, μέθοδο και προγραμματισμό είναι περισσότερο από βέβαιο ότι δε μπορεί να διακριθεί, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο αυτό χώρο. 5.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων έχουν καθήκον πρώτα απέναντι στον εαυτό τους να ενημερώνονται συνεχώς, τόσο πάνω στις εξελίξεις της δουλειάς τους, όσο και σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους σε «απόσταση ενδιαφέροντος» και ανεξάρτητα από το θέμα. Τέλος, ο Philip Lesly, μεταξύ άλλων ζητάει από τους συμβούλους των Δημοσίων Σχέσεων τα εξής: Α) Ικανότητα προγραμματισμού και οξυδέρκεια. Β) Διοικητική και εκτελεστική ικανότητα. Γ) Ευρύτητα πνεύματος. Δ) Ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, τις πράξεις τους και τις ιδέες τους. Ε) Ισχυρή φαντασία, καθοδηγούμενη από ορθή φαντασία

15 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί προβλέπουν στο οργανόγραμμά τους θέσεις υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων, ο ιεραρχικός βαθμός των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού και από τη σημασία, που αποδίδεται στο θεσμό. Συνήθως είναι Τμηματάρχες ή Διευθυντές και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι και για τον τομέα Διαφήμισης ή Προσωπικού. Τα εσωτερικά στελέχη παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα και δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι βρίσκονται σε άμεση, συνεχή επαφή με την πραγματικότητα και τα προβλήματα του οργανισμού, στον οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γεγονός που τους επιτρέπει παράλληλα την απόκτηση ειδικής πείρας πάνω στα θέματα του οργανισμού. Ακόμη, όπως είναι φυσικό, έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη δουλεία τους και επομένως είναι πιο αφοσιωμένοι. Ταυτόχρονα όμως έχουν δύο σοβαρά μειονεκτήματα. Πρώτον, ότι η μακρόχρονη θητεία σ ένα ορισμένο αποκλειστικά κλάδο στενεύει σιγά σιγά τους ορίζοντες του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων και τον αποστερεί από τον εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών του πάνω σε γενικότερα θέματα Δημοσίων Σχέσεων. Δεύτερον και κυριότερο- ότι η άμεση και αποκλειστική επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξάρτηση του στελέχους από τη διοίκηση του οργανισμού, στον οποίο εργάζεται, δεν επιτρέπει συχνά την ορθή άσκηση των καθηκόντων του. Και τούτο, γιατί είναι βέβαιο ότι - εκτός από τις «ηρωικές» εξαιρέσεις - σε περιπτώσεις διαφωνίας με τη διοίκηση, πάνω σε γενικά ή ειδικά θέματα Δημοσίων Σχέσεων, το στέλεχος θα υποχωρήσει τελικά, χωρίς μάλιστα τις περισσότερες φορές να διακινδυνεύσει «σύγκρουση», μπροστά στην κυριαρχική θέληση της διοίκησης και συχνά

16 προς βλάβη του συμφέροντος του οργανισμού. Λείπει δηλαδή από τα εσωτερικά στελέχη η «επί ίσοις όροις» δυνατότητα συνεργασίας με τη διοίκηση και κατά συνέπεια η ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη έκφραση και υποστήριξη των απόψεών τους. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τα πλεονεκτήματα ενός οργανισμού που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων περιγράφονται αναλυτικότατα από τον Philip Lesly. Α. Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός εξαιρετικά ικανών επαγγελματιών, η δυνατότητα ενός Συμβούλου να εξυπηρετήσει περισσότερος οργανισμούς, παρέχει στους τελευταίους την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των «άριστων» του κλάδου. Β. Το προσωπικό των γραφείων Δημοσίων Σχέσεων αποτελείται συνήθως από στελέχη ικανότητας ανώτερης του μετρίου, που έχουν πείρα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα ένας οργανισμός, θα έπρεπε να προσλάβει τον ίδιο αριθμό προσωπικού, με φανερά πολύ υψηλότερο τελικό κόστος. Γ. Το ανεξάρτητο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων έχει τη δυνατότητα, σε περίοδο «αιχμής» εργασιών Δημοσίων Σχέσεων ενός από τους οργανισμούς που εξυπηρετεί, να «επιστρατεύσει» στο συγκεκριμένο έργο το σύνολο ίσως των στελεχών του, πράγμα που δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει το εσωτερικό τμήμα ενός οργανισμού, που έχει την ίδια πάντοτε και αριθμητικά δεδομένη και ανελαστική στελέχωση

17 Δ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέσα, που διαθέτει ένα ανεξάρτητο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, τα οποία είναι στη διάθεση όλων των οργανισμών που εξυπηρετεί με σοβαρότητα οικονομία χρόνου και χρήματος, όπως π.χ. στην περίπτωση οπτικοαουστικών μέσων, μέσων αναπαραγωγής εντύπων, υποδομή πληροφορικής κ.λ.π Ε. Με τη συνεχή ενασχόληση του με μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προβλημάτων και προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, ο επαγγελματίας αποκτά πλούσια και πολυδιάστατη πείρα, πλατιά σκέψη και ευρύτατο κύκλο επαφών, από τα οποία ωφελούνται όλοι οι οργανισμοί, τους οποίους εξυπηρετεί, ενώ το προσωπικό ενός οργανισμού εργάζεται συνεχώς πάνω στο ίδιο θέμα, μέσα σε μια μόνη περιοχή. ΣΤ. Ο οργανισμός ωφελείται από το όνομα, το κύρος και τις επαφές του ανεξάρτητου γραφείο εκδίδει επί χρόνια σωστά και υπεύθυνα Δελτία Τύπου, η «αποδοχή» τους από τα μέσα επικοινωνίας λογαριασμό οποιουδήποτε οργανισμού είναι αυτόματη. Αντίθετα, ο οργανισμός θα πρέπει να καλλιεργήσει αυτή την αποδοχή τους μέσα σε μακροπρόθεσμα πλαίσια. Ζ. Ο επαγγελματίας είναι ανεξάρτητος και γι αυτό γίνεται πιο αντικειμενικός, τόσον στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός. Η. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπηρεσίες του επαγγελματία κοστίζουν πολύ λιγότερο από τις δαπάνες συντήρησης εσωτερικού τμήματος Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό δε, που αποτελεί γενικό κανόνα, ότι

18 δηλαδή «η φθηνή υπηρεσία είναι συνήθως φοβερά ακριβή», ισχύει πολύ περισσότερο στον τόσο υπεύθυνο, θεμελιώδη και ευαίσθητο τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. Θ. Τα σοβαρά, ανεξάρτητα γραφεία είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο όποτε, αλλά και οπουδήποτε, τις χρειάζεται ο οργανισμός, χάρη στην τοπική και διεθνή δικτύωσή τους

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Για να θεωρηθεί ένα μήνυμα επιτυχή, πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από την κατανόηση του ορισμού των Δημοσίων Σχέσεων. Όλοι οι ορισμοί που αναπτύξαμε παραπάνω, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι σχέσεις μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΚΤΗΣ Το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι άτομα μεμονωμένα ή ομάδες (οργανώσεις, επιχειρήσεις, υπηρεσίες) που επικοινωνούν μεταξύ του. Είναι μια διαδικασία «πομπού δεκτή» Ο πομπός (υποκείμενο) εκπέμπει όσα θέλει και όπου θέλει. Δημιουργεί την εικόνα που αυτός θέλει. Ο δέκτης δέχεται το μήνυμα και ανάλογα προσαρμόζεται ή όχι. Ο στόχος λοιπόν, είναι ο πομπός να μεταδοθεί το μήνυμα κατανοητό στο κοινό του (δέκτη) και να διατηρηθεί αυτή η κατανόηση. Για να

20 πραγματοποιηθεί ο στόχος αυτός πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό μήνυμα. Αυτό εξαρτάται από τα παρακάτω στοιχεία. 1.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στόχος της επικοινωνίας, είναι να γίνει εφικτή η προσέγγιση του μηνύματος από τον δέκτη (να μην υπάρχει μονόλογος). Βασικά στοιχεία της επικοινωνίας είναι: - Το στοιχείο της οργάνωσης. - Το στοιχείο του προγραμματισμού. Είναι ο τρόπος του «εκφράζεσθαι», έτσι ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του δέκτη. Γι αυτό απαιτείται: - Γνωριμία του δέκτη στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε στο κοινό ενός σχολείου για την αγορά π.χ. πετρελαίου θέρμανσης. - Χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων διαβίβασης του μηνύματος. Π.χ. Για τα εγκαίνια καινούργιου καταστήματος, αποστολή προσκλήσεων στο κοινό που μας ενδιαφέρει (μονομερής επικοινωνία). - Πρόκληση ενδιαφέροντος. - Πλήρη πληροφόρηση. Πάντα πρέπει ο δέκτης να γνωρίζει για ποιο λόγο πρέπει να προτιμήσει το αγαθό Α από το αγαθό Β, π.χ καλύτερη τιμή, πολυετής εγγύηση, ποιότητα κατασκευής κ.τ.λ. - Αξιολόγηση των αντιδράσεων του δέκτη. Βασική προϋπόθεση για τον πομπό είναι να προβλέπει τις αντιδράσεις του κοινού. - Βελτίωση του τρόπου μετάδοσης μηνυμάτων με τη χρησιμοποίηση πιο αποτελεσματικών μέσων επικοινωνίας. Ανάλογα την περίπτωση,

21 την εποχή και την κοινωνία πρέπει να γίνεται και η προσαρμογή των μέσων που θα χρησιμοποιήσει ο πομπός. - Δημιουργία ενδιαφέροντος με νέα κίνητρα. Π.χ. προσφορές στα προϊόντα. Ανάλογα με τα κριτήρια για την μετάδοση του μηνύματος, η επικοινωνία διακρίνεται σε: - Ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας. Ιδιωτική, είναι η συζήτηση μεταξύ δύο ατόμων. Δημόσια, είναι ο λόγος σε μια δημόσια συγκέντρωση. - Ανάλογα τον τρόπο που γίνεται η επικοινωνία. Προφορική, γραπτή με σύμβολα και σημεία. Άμεση ή έμμεση, μονόπλευρη ή αμφίδρομη, συνειδητή ή κατευθυνόμενη. Άμεση Επικοινωνία: Α Β Έμμεση Επικοινωνία: Α Χ Β Μονομερής, υπάρχει ο πομπός που μεταδίδει μήνυμα χωρίς άμεση αντίδραση του κοινού, π.χ. μια ραδιοφωνική εκπομπή. Διμερής, είναι κυρίως ο διάλογος μεταξύ δύο ατόμων. Πολυμερής, είναι η συζήτηση πολλών ατόμων (στρογγυλής τραπέζης). - Ανάλογα την ιεραρχική εξάρτηση, μεταξύ δύο ατόμων που επικοινωνούν

22 Κάθετη, είναι η επικοινωνία όπου δίνεται η εντολή από τον πομπό και πρέπει να υπάρξει άμεση απάντηση της εντολής (σχήμα 1). Πλάγια, υπάρχουν διάφορες μορφές ιεραρχίας, ίση (οριζόντια), διάφορη (διαγώνια), (σχήμα 2). ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σχήμα

23 ΠΛΑΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σχήμα 2 Όλα όσα αναφέραμε, όμως για την επικοινωνία και την επιτυχία που θα μας προσφέρει, βασική προϋπόθεση είναι και η διαδικασία με την οποία θα

24 γίνει. Ο ορισμός των Δημοσιών Σχέσεων είναι αυτός που θα μας δώσει τα δεδομένα της διαδικασίας της επικοινωνίας. (σχήμα 3) ΠΟΜΠΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΣΑ ΔΕΚΤΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχήμα 3 2.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Είναι εκείνος που θα μεταδώσει το μήνυμα, ο πομπός (π.χ. δημοσιογράφος), το άτομο ή η ομάδα (π.χ. επιχείρηση, υπηρεσία). Για να είναι αποτελεσματικό το μήνυμα εκτός από το ρόλο που παίζει η επικοινωνία, το υποκείμενο έχει κάποια καθήκοντα τα οποία πρέπει να τηρήσει

25 - Βασικό καθήκον του υποκειμένου (πομπού), είναι να προσδιορίσει το περιεχόμενο του μηνύματος. Ν γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια το αντικείμενό του. - Ακόμη πρέπει να εντοπίσει τους δέκτες, το κοινό, σε ποιους θα μεταδώσει το μήνυμά του. - Να προγραμματίσει τις ενέργειές του και να κάνει τη καλύτερη εκλογή των τρόπων και των μέσων μεταβίβασης του μηνύματος. 3.ΜΗΝΥΜΑ Είναι η ενέργεια αποστολής της πληροφορίας και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: - Λεκτικά, π.χ. σύνθημα - Ηχητικά, π.χ. εμβατήρια - Οπτικά, π.χ. εικόνες - Σύνθετα, π.χ. εκδηλώσεις 4.ΜΕΣΟ Είναι κάθε φορέας μεταβίβασης ενός μηνύματος από τον πομπό στον δέκτη. Διακρίνονται: - Στα οπτικά - Στα ακουστικά - Στα οπτικοαουστικά Ανάλογα με τον τρόπο μετάδοσης, έχουμε: - Μέσο μονομερούς επικοινωνίας, π.χ. γράμμα, φέιγ βολάν. - Μέσο μαζικής επικοινωνίας (mass media), π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο

26 5.ΔΕΚΤΗΣ Είναι το άτομο ή η ομάδα, όπου σ αυτόν απευθύνονται τα μηνύματα, με σκοπό την ενημέρωση ή την επιρροή προς ορισμένες κατευθύνσεις. Πρόκειται για τον στόχο των Δημοσίων Σχέσεων, δηλαδή την απήχηση του μηνύματος στον δέκτη και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως: - Γνώση συμπεριφοράς. - Απόψεις πάνω στο θέμα. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στον τομέα της επικοινωνίας η εποχή μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια εποχή όπου ευνοείται η δημιουργία. Πραγματικά η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η σημασία της στη σύγχρονη ζωή των ανθρώπων έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην θεωρείται υπερβολή το ότι σήμερα έχουμε γίνει όλοι «επικοινιολόγοι». Ο ρόλος της επικοινωνίας στην κοινωνική διάρθρωση και δράση είναι τεράστιος. Αρχικά διευκολύνει τη σχέση των ατόμων ή των ομάδων ή των οργανισμών ή των επιχειρήσεων με το κοινό, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση και επιτρέπει την αποκατάσταση κοινότητας ιδεών και αξιών σύμμετρα προς τα συμφέροντα όλων των επικοινωνούντων και σε συνάρτηση προς τις κατευθύνσεις τους. Η επικοινωνία έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει νέους τρόπους μεταβίβασης των πληροφοριών τις οποίες δέχεται, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ των ανθρώπων

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» 1.ΓΕΝΙΚΑ Η οργάνωση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης δραστηριότητας και του οργανικού κόσμου. Σύμφωνα με τις αρχές της Οργανωτικής, περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους έννοιες: α) Επιδίωξη σκοπών με δεδομένα μέσα. β) Θέσπιση κανόνων και μεθόδων που πρέπει να εφαρμόζονται για την πραγματοποίηση της παραπάνω έννοιας της οργάνωσης. γ) Δημιουργία μιας αρμονικής διάταξης όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στην οργάνωση, δηλαδή ανθρώπων μεταξύ τους και ανθρώπων απέναντι σε πράγματα. δ) Σύσταση ενός «οργανισμού» με τέτοια κατανομή λειτουργιών και οργάνων, ώστε να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός, ο οποίος προκύπτει από την ευσυνείδητη επιδίωξη των σκοπών από όλα τα μέλη τα ενταγμένα στον «οργανισμό» αυτό. Η οργάνωση στην σύγχρονη εποχή της φοβερής εξέλιξης της τεχνικής προόδου για να ανταποκριθεί σ αυτές τις συνθήκες πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην ανεύρεση νέων τρόπων και μεθόδων

28 2.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Όπως είναι γνωστό, για την επιτυχία των Δημοσίων Σχέσεων απαιτείται μια προσπάθεια που είναι προγραμματισμένη. Ένας από τους παράγοντες για την επιτυχή άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων είναι και ο βαθμός της οργάνωσής τους. Το πρόγραμμα όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, κατέχει μια θέση κλειδί. Η επινόηση του προγράμματος και η εφαρμογή του, θα πρέπει να γίνεται από ένα όργανο κατάλληλο και ικανό να εφαρμόσει τις εργασίες αυτές. Το πρόβλημα της οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων απασχολεί και τις μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν πολύπλοκα και πολυσύνθετα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, αλλά και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που επιδιώκουν ν ασκήσουν Δημόσιες Σχέσεις. 3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων ανατίθεται σε εξειδικευμένο φορέα, ο οποίος είναι δυνατό να συσταθεί μέσα στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό ή να αναζητηθεί έξω απ αυτή, μεταξύ αυτών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Στην σημερινή εποχή διακρίνουμε τρεις μορφές οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων: α) Την εξαρτημένη οργάνωση β) Την ελεύθερη ή ανεξάρτητη οργάνωση

29 γ) Συνδυασμό εξαρτημένης και ανεξάρτητης οργάνωσης Εξαρτημένη μορφή οργάνωσης, είναι όταν η οργάνωσή τους βρίσκεται εναρμονισμένη μέσα σ ένα καθορισμένο οργανωτικό πλαίσιο, π.χ. μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού κ.τ.λ. Ελεύθερη ή ανεξάρτητη μορφή οργάνωσης, είναι όταν η οργάνωσή τους δεν βρίσκεται μέσα σ ορισμένο οργανωτικό πλαίσιο, αλλά είναι ελεύθερα οργανωμένη για να εξυπηρετήσει διάφορους φορείς (οικονομικές μονάδες ή οργανισμούς), κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Οι μορφές της οργάνωσης αυτής είναι σχετικές μεταξύ τους και η επιλογή τους από τις επιχειρήσεις εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: α) Την υπόσταση του υποκειμένου των Δημοσίων Σχέσεων β) Το βαθμό και το επίπεδο οργάνωσης του υποκειμένου γ) Το πνευματικό «υπόβαθρό» του δ) Τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα ε) Τη σημασία που δίνει στις Δημόσιες Σχέσεις για την επικοινωνία με το κοινό Μια μεγάλη επιχείρηση, π.χ. εξυπηρετείται καλύτερα από την εξαρτημένη οργάνωση, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για μια μεσαία επιχείρηση. Για μια μικρή επιχείρηση όμως, που δεν έχει τα οικονομικά μέσα και το επίπεδο οργάνωσης μιας μεγάλης επιχείρησης, θα αναζητηθεί η ελεύθερη οργάνωση, όπως και για ένα άτομο. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο συνδυασμός των δύο μορφών οργάνωσης πολλές φορές μπορεί να αποδεχτεί μια άριστη επιλογή σε προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, όπως έχει φανεί στην πράξη

30 4. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η αποτελεσματικότητα των μορφών οργάνωσης, των Δημοσίων Σχέσεων εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Οι κυριότεροι απ αυτούς είναι: α) Το περιβάλλον: η διαμόρφωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος που δέχεται πρωτοτυπίες και προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί στην σύγχρονη εποχή είναι από τους βασικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας των μορφών οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων. β) Το ανθρώπινο δυναμικό: τα καταρτισμένα και ικανά στελέχη αποτελούν εκτός από τον βασικό μοχλό της λειτουργίας ενός οργανισμού και τον φορέα αλλαγών και προόδου του. γ) Η ορθολογική διάρθρωση του φορέα: καμιά ενέργεια δεν είναι δυνατό να είναι αποτελεσματική όταν η οικονομική μονάδα δεν είναι επιστημονικά οργανωμένη και δεν διοικείται σωστά και με σύγχρονους τρόπους και μεθόδους. δ) Τα διαθέσιμα υλικά μέσα: με την έννοια αυτή εννοούμε τον τεχνικό εξοπλισμό και τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν αυτές οι μορφές οργάνωσης και είναι σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματικότητα αυτών των μορφών οργάνωσης. 5. Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Όπως αναφέραμε παραπάνω, μια από τις μορφές οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων είναι η Εξαρτημένη Οργάνωση, η οποία εμφανίζεται

31 κυρίως στις χώρες που έχουν αναπτυγμένη οικονομία και οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί τους, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια οργάνωση. Αφού έχουμε δώσει και την έννοια της εξαρτημένης οργάνωσης θα προχωρήσουμε στις μορφές της εξαρτημένης οργάνωσης των Δημοσίων Σχέσεων. Οι κυριότερες είναι: α) Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων β) Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων α) Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων (Υ.Δ.Σ.) Σκοπός Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων είναι η καλύτερη μορφή της εξαρτημένης οργάνωσης και βρίσκεται ενταγμένη σ ένα οργανωτικό πλαίσιο. Σκοπός της είναι η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων ως μιας διοικητικής λειτουργίας που έχει τον επιτελικό ρόλο του συντονισμού ανάμεσα σε μια επιχείρηση και στο κοινό. Θέση στην οργανωτική δομή Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων δημιουργείται από την επιχείρηση που της αναθέτει ειδικά την άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων. Αυτή η υπηρεσία υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης, δηλαδή στον γενικό διευθυντή. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί έτσι εξασφαλίζεται η επικοινωνία της διοίκησης με το εσωτερικό και εξωτερικό κοινό και αντίστροφα

32 Διάρθρωση Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να είναι εγκατεστημένη στην έδρα της διοίκησης του οργανισμού, γιατί αποτελεί ένα επιτελικό όργανο και υπάγεται στην διοίκηση του οργανισμού. Όταν όμως ο οργανισμός ή η επιχείρηση έχουν εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές με υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες, γραφεία, τότε πρέπει να γίνει αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους: α) Δημιουργία κεντρική Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων στην έδρα της επιχείρησης και δημιουργία μικρότερων περιφερειακών Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων στις περιοχές που έχει επεκταθεί η επιχείρηση. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων θα εξαρτώνται ιεραρχικά από την κεντρική Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων που θα έχει την αρμοδιότητα της γενικής πολιτικής. β) Δημιουργία κεντρικής Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων στην έδρα της επιχείρησης η οποία πρέπει να αποφασίζει και να μεριμνά και για τους ειδικότερους σκοπούς της επιχείρησης στις άλλες περιοχές. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται σε μεγάλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις, ενώ η δεύτερη σε μικρούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στελέχωση Για την επιτυχή άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων όπως έχουμε πει απαιτείται η στελέχωση της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων με το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο αριθμός του προσωπικού της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ανάλογος με το μέγεθος της επιχείρησης. Συνήθως αποτελείται από: Α) Ένα διευθυντή Β) Έναν αναπληρωτή διευθυντή

33 Γ) Μια γραμματέα Το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να έχει: α) Ικανότητες έμφυτες, όπως: ευφυΐα, ευγένεια, κοινωνικότητα, κρίση, φαντασία, οργανωτικό πνεύμα. Ευχέρεια ομιλίας και έκφρασης ιδεών. β) Ικανότητες επίκτητες, όπως: ανώτατες θεωρητικές σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, πείρα σε θέματα επικοινωνίας κ.α. γ) Ειδίκευση σε πολλούς τομείς που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις. Εγκατάσταση και εξοπλισμός Η Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων για να μπορεί να διευκολυνθεί στο έργο της πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε άνετο και ευχάριστο χώρο, κοντά στα γραφεία της διοίκησης και να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό (έπιπλα, βιβλιοθήκες, μηχανήματα καινούργιας τεχνολογίας κ.λπ.) β) Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι συνήθως ένα στέλεχος της επιχείρησης, το οποίο πλαισιώνεται από το κατάλληλο προσωπικό. Αν χρειασθεί απευθύνεται και σε υπηρεσίες άλλων συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων, εκτός επιχειρήσεως, για την κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων. Η οργάνωση των Δημοσίων Σχέσεων μερικές φορές μπορεί να ανατεθεί ως μια δευτερεύουσα εργασία σ ένα άλλο τμήμα της επιχείρησης, όπως π.χ. στο τμήμα πωλήσεων, διαφημίσεων, προσωπικού κ.λπ

34 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πλεονεκτήματα - Η υπηρεσία βρίσκεται μέσα στην επιχείρηση, επομένως γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα της μονάδας. - Υπάρχει ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενός προβλήματος. - Υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ώθησης του προσωπικού της για την εφαρμογή του προγράμματος. - Υπάρχει ενιαία εργασία, κατεύθυνση και οργάνωση για την πραγματοποίηση του στόχου. Μειονεκτήματα - Έλλειψη ανεξαρτησίας γνώμης της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων απέναντι στη διοίκηση. - Περιορισμένη πείρα λόγω εξειδίκευσης σ ένα ορισμένο τομέα. - Η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τη συντήρηση μιας Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων. 6. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην ελεύθερη μορφή οργάνωσης κυρίως καταφεύγουν οι οικονομικές μονάδες που δεν έχουν την οικονομική άνεση ή δεν θέλουν να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για την δημιουργία και συντήρηση μιας Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων μέσα στην επιχείρηση, οπότε αναθέτουν αυτή τη λειτουργία σε διάφορους φορείς που βρίσκονται εκτός επιχείρησης, οι οποίοι λειτουργούν αυτόνομα. Οι σπουδαιότερες μορφές της ελεύθερης οργάνωσης είναι οι εξής: α) Οι εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων

35 β) Τα γραφεία Δημοσίων Σχέσεων. γ) Οι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων. Α) Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων Αυτές είναι ανεξάρτητες εταιρείες που είναι εξειδικευμένες σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων (π.χ. καταρτισμός προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) για λογαριασμό των επιχειρήσεων που τις καλούν. Οι εταιρείες αυτές εκτός από τις Δημόσιες Σχέσεις μπορεί ν ασχολούνται και με άλλες παρόμοιες λειτουργίες, όπως είναι π.χ. η διαφήμιση, το μάρκετινγκ κ.λπ. Είναι εξοπλισμένες με ειδικευμένο προσωπικό, που διαθέτει εμπειρία στις Δημόσιες Σχέσεις, με τα κατάλληλα μηχανήματα και την απαιτούμενη οργάνωση που χρειάζεται για την πλήρη εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Β) Γραφεία Δημοσίων Σχέσεων Αυτά είναι μικρότερα από τις εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, απασχολούν δύο ή και περισσότεροι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων που συνεργάζονται κυρίως για την εφαρμογή και εκπόνηση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Τα γραφεία αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων ή που, αν διαθέτουν, έχουν ανάγκη την πείρα και την ανεξαρτησία γνώμης αυτών των γραφείων. Γ) Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Και ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι ανεξάρτητος και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε διάφορες επιχειρήσεις πάνω σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων

36 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πλεονεκτήματα - Υπάρχει μεγάλη πείρα από την αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών προβλημάτων. - Υπάρχει ανεξαρτησία γνώμης απέναντι στη διοίκηση της επιχείρησης. - Υπάρχει οικονομικό όφελος, γιατί ή επιχείρηση δεν συντηρεί μια Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων η οποία είναι πολυδάπανη. Μειονεκτήματα - Δεν υπάρχει εξοικείωση με τα προβλήματα και τη λειτουργία της επιχείρησης. - Δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ώθησης του προσωπικού της επιχείρησης για την εφαρμογή του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων. - Η πίστωση κάποιου χρόνου για την μελέτη των προβλημάτων της επιχείρησης. 7. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σ αυτήν την μορφή οργάνωσης καταφεύγουν οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να συστήσουν πολυάριθμοι Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων. Επομένως, την μελέτη και εκπόνηση των προγραμμάτων αναλαμβάνει κάποιος ανεξάρτητος φορέας Δημοσίων Σχέσεων, ενώ την εκτέλεση και την εφαρμογή των προγραμμάτων τα αναλαμβάνουν ειδικά μόνιμα στελέχη της

37 επιχείρησης. Οι ενέργειες αυτών των στελεχών ελέγχονται και κρίνονται από των ανεξάρτητο φορέα Δημοσίων Σχέσεων για τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΕΝΙΚΑ Η κοινή γνώμη, συνδέεται άμεσα με τις Δημόσιες Σχέσεις. Είναι μια οργανική λειτουργία μέσα στη κοινωνία και αποτελεί εκδήλωση του κοινωνικού βίου. Όπως και οι Δημόσιες Σχέσεις έτσι και η κοινή γνώμη αποτελεί διαδικασία επικοινωνίας. Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα είδος απόφασης της ομάδας για ένα θέμα. Ο J. Betham, αναφέρει ότι η κοινή γνώμη είναι ένα πολύτιμο όργανο κριτικής και κοινωνικού ελέγχου. Σκοπός όπως γνωρίζουμε των Δημοσίων Σχέσεων, είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης, ώστε να την «κερδίσει». Για τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας της κοινής γνώμης, έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί, μεταξύ των οποίων θα αναφέρουμε παρακάτω. ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Α. Κοινή Γνώμη, είναι το σύνολο των απόψεων των μελών μιας ομάδας ανθρώπων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Β. Κοινή Γνώμη, είναι οι δοξασίες, πεποιθήσεις ή απόψεις των ατόμων σε ζητήματα ευρείας δημοσιότητας ή σχετικά με το δημόσιο συμφέρον. Γ. Κοινή Γνώμη, είναι σύνθετη έκφραση μιας συνολικής κοινωνικής αντίληψης σχετικά μ ένα θέμα, η γνώμη της πλειοψηφίας

38 Στοιχειά για να γίνει μια γνώμη από ατομική κοινή είναι τα εξής: - Να αποκτήσει δημοσιότητα, δηλαδή ένα άτομο να εκφράσει τη γνώμη του δημόσια. - Να συμφωνούν τα μέλη μιας ομάδας με την ατομική γνώμη. Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις, είναι δυνατό να αναφερθεί ότι Κοινή Γνώμη είναι η γνώμη ενός μεγάλου αριθμού μελών του κοινού (π.χ. πλειοψηφία) για ένα θέμα ή γεγονός που ενδιαφέρει τα άτομα που την απαρτίζουν. Θα πρέπει όμως να θεωρηθεί σαν κάτι το διαφορετικό από τα ήθη και τα έθιμα τα οποία παρουσιάζουν μια σχετική στασιμότητα. Για να μορφοποιηθεί η Κοινή Γνώμη, απαιτείται η ύπαρξη παραγόντων και προϋποθέσεων που συντελούν σ αυτό. - Πνευματική αλληλεπίδραση, είναι η θέληση των ανθρώπων να βρίσκονται με τον πλησίον τους σε συμφωνία και όχι σε διαφωνία. - Ομαδική συνείδηση, είναι το κοινωνικό εμείς το οποίο διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση των ατόμων μέσα στη κοινωνία. - Ομαδική μνήμη, είναι η ιστορική μνήμη, η ύπαρξη των δύο προηγούμενων παραγόντων, δηλαδή την μνήμη που διαμορφώνεται σε μια κοινωνία από τα ιστορικά γεγονότα, παραστάσεις του παρελθόντος κ.α. Προϋποθέσεις Μορφοποίησης της Κοινής Γνώμης 1. Η από απόσταση υποβολή, είναι μια διαδικασία επικοινωνίας, που προκύπτει από την αποδοχή μιας πρότασης του πομπού αν και απουσιάζει κάποια λογική βάση για την αποδοχή της. Το υποκείμενο θα πρέπει να υποβάλει την πρότασή του, ανάλογα με το κοινό που βρίσκεται απέναντί του και με τον ανάλογο τρόπο κατά περίπτωση. Η υποβολή ασκείται με δυο τρόπους:

39 α) Με τη σωματική συμπαρουσίαση, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ψυχολογικό πλήθος (χωρίς να έχει μεγάλη διάρκεια η ύπαρξή του, απλά ότι αποτελείται από πολλά άτομα). β) Από απόσταση, η υποβολή ασκείται χωρίς συμπαρουσία και παρατηρείται το αντίστροφο φαινόμενο από εκείνο που συμβαίνει στο ψυχολογικό πλήθος, δηλαδή ενίσχυση των διανοητικών λειτουργιών και μείωση του συναισθηματικού τόνου των ατόμων, που οφείλεται στους εξής λόγους: - Μπορεί να γίνει ψύχραιμη κριτική του περιεχομένου της υποβολής. - Προάγει τις κριτικές ικανότητες του ατόμου. - Διαταράσσονται τα στερεότυπα, δηλαδή το σύνολο των σκέψεων και των εικόνων που μορφοποιούνται από την κοινωνική ζωή. 2. Το ερέθισμα, με τον όρο αυτό εννοούμε το ζήτημα που επηρεάζει ή ενδιαφέρει γενικά την κοινωνία, είναι αυτό που δημιουργεί την πρόκληση της προσοχής των ατόμων. Το ερέθισμα είναι δυνατό να προκύψει τυχαία ή από σκόπιμη ενέργεια. Για παράδειγμα, η κήρυξη ενός πολέμου αποτελεί ερέθισμα για την κοινή γνώμη που προέκυψε τυχαία, ενώ η προκήρυξη εκλογών αποτελεί σκόπιμη ενέργεια για να προκληθεί η έκφραση της γνώμης πολιτών. 3. Το ρεύμα σκέψης, δημιουργείται με την εμφάνιση του ερεθίσματος. Οι λόγοι που τα άτομα δημιουργούν ένα ρεύμα σκέψης είναι οι εξής: - Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Τα άτομα ζουν μέσα σε μια κοινωνία και πρέπει να έχουν επίγνωση πως κάθε ζήτημα που αφορά την κοινωνία τα ενδιαφέρει άμεσα. Επομένως για το συμφέρον της κοινωνίας προσπαθούν να προσαρμόσουν ή να ανακατατάξουν τις αξίες που ήδη υπάρχουν

40 - Η τάση του κάθε ατόμου για την βελτίωση της προσωπικής του κατάστασης. Δηλαδή, κάθε άτομο συγκρατεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν το ατομικό του συμφέρον. Η Κοινή Γνώμη, επηρεάζεται στη διαμόρφωσή της από ορισμένους παράγοντες, που θα περιγράφουνε συνοπτικά μερικοί, (σχήμα 4). Οι ψυχολογικοί παράγοντες, π.χ. ανάλογα με το βαθμό αντίληψης που έχουν τα άτομα επηρεάζεται και η γνώμη τους. Οι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η οικογένεια, η κοινωνική τάξη, η ομάδα, η θρησκεία κ.α. Οι πολιτιστικοί παράγοντες, όπως οι πολιτιστικοί κανόνες ( γλώσσα, ήθη και έθιμα), ο τρόπος ζωής κ.α. Οι πολιτικοί παράγοντες, π.χ. το είδος του πολιτεύματος, η πολιτική παράδοση κ.α.. Πολιτιστικοί Παράγοντες Πολιτικοί Παράγοντες Κοινωνικοί Παράγοντες Διαμόρφωση Κοινής Γνώμης Οικονομικοί Παράγοντες Ψυχολογικοί Παράγοντες Φυσικοί Παράγοντες ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Σχήμα

41 Από την παραπάνω ανάπτυξη βγάζουμε το συμπέρασμα, ότι ο ρόλος της κοινής γνώμης στη σύγχρονη κοινωνία και ειδικότερα στις Δημόσιες Σχέσεις είναι σημαντικός και αποφασιστικός. Παίζει σπουδαίο ρόλο στην εναρμόνιση καταστάσεων για το γενικό συμφέρον ή στη παρεμπόδιση εκτροπών. Στον οικονομικό τομέα για παράδειγμα, η κοινή γνώμη δεν ανέχεται τη δημιουργία τεράστιων οικονομικών συγκροτημάτων με μονοπωλιακά συμφέροντα και καταπίεση πάνω στον καταναλωτή. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Η Δημοσιότητα, αποτελεί είδος επικοινωνίας με κριτήριο προσδιορισμού τον στόχο. Ανάλογα δηλαδή τον στόχο της επικοινωνίας υπάρχουν κάποια είδη και λειτουργίες της, για την επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης λύσης του μηνύματος. Εκτός από την δημοσιότητα, σ αυτή τη κατηγορία κατατάσσονται και η πολιτική, η κοινωνική και η εμπορική επικοινωνία. Σ αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια της δημοσιότητας. ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Δημοσιότητα (publicity) είναι γενικά η ενέργεια η οποία αποβλέπει στο να κατακτήσουμε κάτι γνωστό δημοσίως. Διακρίνεται σε: 1. Δημοσιότητα με ευρεία έννοια, η οποία αποβλέπει γενικά στην ενημέρωση του κοινού. Δηλαδή μεταβιβάζονται μηνύματα με

42 απόλυτη αντικειμενικότητα, χωρίς να εξυπηρετούν καμιά σκοπιμότητα. 2. Δημοσιότητα με στενή έννοια, η οποία αποβλέπει σε κάποια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι η προσπάθεια του υποκειμένου (πομπού) που την ασκεί να προκαλέσει την προσοχή του κοινού (δέκτη), άσχετα αν το μήνυμα αξιζει αυτή την προβολή ή όχι. Άλλη διάκριση της δημοσιότητας μπορεί να γίνει με κριτήριο τον τρόπο επικοινωνίας. Έτσι έχουμε: - Άμεση δημοσιότητα, είναι εκείνη που επιδιώκει την απ ευθείας επικοινωνία με το κοινό και γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. ταχυδρομικά (επιστολές). - Έμμεση δημοσιότητα, είναι εκείνη που επιδιώκει την έμμεση επικοινωνία με το κοινό και χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως π.χ., ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση. ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η Διαφήμιση (Reclame), είναι άλλη μια λειτουργία παρεμφερής με τις Δημόσιες Σχέσεις. Η αφετηρία της διαφήμισης θα πρέπει να αναζητηθεί στα βάθη της Ιστορίας, από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι τη σημερινή κοινωνία. Βέβαια η εξέλιξη της διαφήμισης συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του εμπορίου, τη μαζική παραγωγή, την εύκολη κυκλοφορία του χρήματος, την ανάπτυξη των επικοινωνιών, την διευκόλυνση των μέσων πληρωμής κ.α

43 Για την καλύτερη κατανόηση όμως της διαφήμισης θα αναφέρουμε ορισμένους χαρακτηριστικούς ορισμούς, τους οποίους διακρίνουμε σε γενικούς και σε ειδικούς. ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικοί ορισμοί είναι εκείνοι που προσδιορίζουν γενικά την έννοια της διαφήμισης, όπως λόγου χάρη: 1. Διαφήμιση είναι η έξαρση των πλεονεκτημάτων ενός προσώπου ή πράγματος, με σκοπό την αύξηση της αξίας του (ηθικής και υλικής), καθώς και τη δημιουργία και την τόνωση της φήμης του. 2. Η Διαφήμιση είναι παγκόσμια δραστηριότητα μ ένα κοινό στόχο, τη μαζική επικοινωνία για εμπορικούς σκοπούς. Ειδικοί ορισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουν την έννοια της διαφήμισης από άποψη ειδική, όπως λ.χ. εμπορική, τεχνική κ.α. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τους εξής: - Διαφήμιση είναι το σύνολο των μέσων προβολής, με τα οποία επιδιώκεται η απόκτηση νέας πελατείας ή η διατήρηση της ήδη υφιστάμενης. - Διαφήμιση είναι η έξαρση των ιδιοτήτων ή πλεονεκτημάτων ορισμένων εμπορευμάτων, με σκοπό την προσέλκυση αγοραστών. Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις, διαφήμιση είναι η λειτουργία επικοινωνίας μεταξύ ενός ατόμου ή ομάδας και του κοινού, που αποβλέπει στην προβολή πραγμάτων, υπηρεσιών κ.α., με σκοπό την προώθηση των πωλήσεών τους ή τη δημιουργία και τόνωση της φήμης τους ή την αύξηση της αξίας τους. Η σημασία, συνεπώς της διαφήμισης είναι αρκετά σημαντική και πολλοί επιστήμονες και συγγραφείς την έχουν επισημάνει

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε

Μεταφορές Μεταφορές Καταναλωτής Ε ΚΕΦ. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει τις αναγκαίες οικονομικές γνώσεις, ώστε να αντιλαμβανόμαστε σωστά τον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου

Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Απαντήσεις θεμάτων στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β κύκλου Ενότητα Α 1. α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΛΑΘΟΣ ε. ΛΑΘΟΣ 2. Το διαφημιστικό σλόγκαν συμπυκνώνει,σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Πολυκαρπος Ευριπιδου Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Πολυκαρπος Ευριπιδου Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Πολυκαρπος Ευριπιδου Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Το γνωστικο αντικειμενο της υγιεινης, ως επιστημης, όπως είναι στον ορισμο της είναι πολύ μεγαλο και εξαρταται από πληθους παραγοντων,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα