27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60"

Transcript

1 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

2 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., χωρίς τη συναίνεση του Χ.Α. Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ: (210) , Fax: (210) Web: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (2310) , Fax: (2310) ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φειδίου 14-16, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Από τον περί τύπου Ν. 1178/81 (άρθρο 1 παρ. 3) Ιδιοκτήτης - Διαχειριστής : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ENOTHTA 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4. ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5. Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Β. ENOTHTA 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Γ. ENOTHTA 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 4. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ. ENOTHTA 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε. ENOTHTA 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ZERO COURON ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ 4. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤ. ENOTHTA 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΜΕΛΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΜΕΛΗ ΕΤ. ΕΚ. 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ζ. ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. 27/03/2012 (Εκατ. ) ,04 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 (Εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -584,27 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 (%) ,26 10,01 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χιλ. ) ,75 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 55,60 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 2011 (%) ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 76,59 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ 2011 (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 45,42 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2011 (%) ,06-24, , ,61 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. (Εκατ. ) ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α. (Χιλ. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 27/03/2012 (Εκ. ) ,73 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -478,46 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΕΤΟΥΣ (%) 752,70-1,91 / 10,62 ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α ΔΕΙΚΤΗ (σε Χιλ. Τεμάχια) ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ** ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (**) : Δεν υπήρχαν Μετοχές προς Εκποίηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 27/03/ /03/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 27/03/ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 752,70 767,32-14,62-1,91 749,31 773,12 621,71 847,63 10,62 FTSE/Χ.Α ,22 303,46-9,24-3,04 292,48 306,03 236,45 360,66 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped ,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid 668,00 672,66-4,66-0,69 663,40 679,89 508,69 697,20 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap 744,20 751,36-7,16-0,95 739,72 758,72 583,66 783,61 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 242,07 263,04-20,97-7,97 240,13 266,14 158,37 403,59 22,98 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών 616,81 619,91-3,10-0,50 616,81 625,12 498,86 646,18 21,65 Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,91 18,05 0, , , , ,75-1,83 FTSE/Χ.Α. Small Cap 178,46 181,53-3,07-1,69 178,04 182,80 148,03 198,77 12,78 FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 677,51 697,33-19,82-2,84 673,69 703,08 543,64 816,08 11,55 FTSE/Med , ,90 53,97 1, , ,39 8,11 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,36-20,28-1, , ,41 861, ,60 10,73 FTSE/Χ.Α. 20 Συνολικής Απόδοσης 398,65 411,16-12,51-3, ,99 473,37 11,07 FTSE/Χ.Α. 20 Net Συνολικής Απόδοσης 1.141, ,20-35,82-3, , ,16 917, ,09 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped 20 Συνολικής Απόδοσης 982,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Συνολική Απόδοσης 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid Συνολικής Απόδοσης 739,78 744,94-5,16-0, ,27 758,62 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 928,63 937,56-8,93-0, ,60 962,34 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 264,28 287,17-22,89-7, ,21 410,71 23,00 Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 715,52 705,54 9,98 1, ,51 738,94 22,26 FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 323,11 351,37-28,26-8,04 320,53 355,63 211,88 540,75 22,92 FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 921,28 949,70-28,42-2,99 918,16 963,42 908, ,67-7,77 FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2.701, ,43 18,48 0, , , , ,70 12,86 FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 1.117, ,12-54,75-4, , ,12 910, ,55 0,94 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.444, ,59-66,23-4, , , , ,80 0,11 FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 1.860, ,32-8,18-0, , , , ,82-1,77 FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 5.315, ,72-50,38-0, , , , ,60 8,99 FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 1.466, ,18-44,26-2, , , , ,32 1,28 FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1.656, ,39-9,96-0, , , , ,16 22,36 FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.137, ,93-15,34-0, , , , ,95-4,59 FTSE/Χ.Α. Χημικά 5.946, ,35-232,21-3, , , , ,83 19,00 FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 561,76 561,76 0,00 0,00 561,76 561,76 310,01 561,76 17,39 FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.234, ,57 3,25 0, , , , ,39 8,37 FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 327,44 346,45-19,01-5,49 326,96 351,27 242,40 407,94 21,99 FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 886,33 875,32 11,01 1,26 872,56 897,34 600,06 897,34 11,81 FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1.344, ,65 13,79 1, , , , ,29 12,95 FTSE/Χ.Α. Υγεία 128,79 134,17-5,38-4,01 127,81 134,79 124,65 178,11-2,98 Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 206,82 211,02-4,20-1, ,66 231,71 8,42 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για τον Greece & Turkey 30 είναι ενδεικτικά στις 17:20, ενώ το κλείσιμο των FTSE/Χ.Α. Capped 20, FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD, FTSE/Χ.Α. Capped 20 Σ.Α., FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Σ.Α., FTSE/Med 100 και Greece & Turkey 30 Σ.A. παρέχονται με υστέρηση μιας (1) εργάσιμης ημέρας και αφορά την συνεδρίαση της 26/03/2012. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 27/03/2012 : - 1,91 % :30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Τιμή στο Κλείσιμο Δείκτη την 26/03/2012 Ημερήσια Διακύμανση Δείκτη την 27/03/2012 ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α /03/2012 : - 3,04 % ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Mid Cap 27/03/2012 : - 0,95 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ 690 Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Small Cap 27/03/2012 : - 1,69 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την διακύμανση των τελευταίων 10 συνεδριάσεων των δεικτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4

6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ / ΚΑΘΟΔΙΚΑ / ΣΤΑΘΕΡΑ 39 \ 76 \ 23 1 \ 2 \ 0 1 \ 3 \ 4 8 \ 6 \ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Εκατ. ) ,29 21, ,79 393,65 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χίλ. ) ,35 12,01 38,09 33,30 ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ,56 12,01 38,09 33,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2.050,79 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΣΟΣ ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις κατηγορίες: Επιτήρησης και Προς διαγραφή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4

7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 9.344,59-6,14 EUROBANK EFG (ΚΟ) ,50 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7.683,95-15,08 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,08 EUROBANK EFG (ΚΟ) 4.998,69-17,50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,70 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4.192,05 0,27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,14 ΟΤΕ (ΚΟ) 2.832,82 1,26 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,66 JUMBO (ΚΟ) 2.245,13 0,00 MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) ,49 ΔΕΗ (ΚΟ) 1.740,01 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,27 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.583,89-3,66 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,68 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.405,86-9,70 ΟΤΕ (ΚΟ) ,26 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 1.271,96-0,96 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,76 ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στους πίνακες απεικονίζονται οι μετοχές που πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΠΟ 02/01/2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 78,28 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2011 (%) ,43 & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Χιλ. ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/X.A. 20 FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης , ,00 0,00 Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,90 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , , , , , , , , , , , , , , , ,70 0, , , , , , ,10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ,00 FTSE/X.A ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΔΕΗ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΜΒ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPO) ,00 ΣΥΜΒ. ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦ. ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPO) ,40 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPURCHASE AGREEMENTS) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,220-4,76 0, ,240 0,219 0,240 0,220 0,223 0, , , ,22 0,208 0, ,650 0, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 1,37 3,79 1, ,33 1,31 1,38 1,37 1,35 1, , , ,43 1,25 1, ,45 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,879-5,28 0, ,908 0,879 0,908 0,879 0,884 0, , , ,46 0,780 1, , ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,242 0,00 0, ,240 0,240 0,242 0,242 0,240 0, , , ,00 0,240 0, , ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,321-8,29 0, ,320 0,320 0,392 0,349 0,333 0, , , ,38 0,188 0, , ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0,230-4,17 0, ,235 0,230 0,235 0,230 0,230 0, , , ,74 0,225 0, ,660 0, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,150 0,00 0, ,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0, , , ,50 0,081 0, , ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0,108 0,00 0, ,109 0,096 0,109 0,108 0,098 0, , , ,02 0,090 0, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 2, , , ,00 (1) 1,20 2, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0, , ,00 (1) 0,500 0, , ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,36 0,00 1, ,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1, , , ,00 1,33 1, , ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,250 0,00 0, ,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0, , , ,43 0,179 0, ,400 0, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0, , , , ,00 0,241 0, , ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 0,474 0,00 0, ,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0, , , ,60 0,206 0, , ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,156-2,50 0, ,145 0,145 0,156 0,156 0,150 0, , , ,44 0,091 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 3, ,34 3,28 3,44 3,42 3,34 3, , , ,39 2,75 3, , ΒΙΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,28 0,540 0, , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, , , , , , ,00 1,01 1, , ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 0, ,343 0,306 0,343 0,311 0,321 0, , , ,23 0,306 0, , Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,100 3,09 0, ,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0, , , ,13 0,068 0, , ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,545 0,93 0, ,486 0,486 0,545 0,545 0,513 0, , , , ,62 0,285 0, ,570 0,12 0, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,09-4,39 1, ,14 1,07 1,15 1,09 1,12 1, , , , ,13 0,555 1, ,300 0, ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,353-4,34 0, ,389 0,352 0,389 0,374 0,354 0, , , , ,18 0,297 0, , ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0, , , ,00 918,00 0,153 0, , ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,00-8,42 5, ,92 4,92 5,20 5,00 4,95 0, , (2) , ,00 4,41 6, ,60 1 0, ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 3, ,82 3,79 3,89 3,85 3,84 3, , , , ,00 3,08 4, , ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,04-0,95 1, ,01 1,00 1,05 1,05 1,01 1, , , , ,97 0,700 1, , ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,500 0,00 0, ,451 0,402 0,500 0,500 0,417 0, , , ,37 0,358 0, ,310 0, ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,170 8,97 0, ,167 0,160 0,173 0,173 0,165 0, , , ,40 0,151 0, , ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,69 0,217 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 2, ,30 2,11 2,31 2,14 2,21 2, , , ,63 1,29 3, ,300 0,0411 0, ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,319-2,74 0, ,243 0,243 0,319 0,319 0,247 0, , , , ,51 0,161 0, ,560 0, ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,286 0, , ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,908-1,20 0, ,910 0,890 0,920 0,908 0,911 0, , , ,01 0,845 1, , ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,570-3,88 0, ,585 0,570 0,595 0,570 0,573 0, , , , ,36 0,350 0, , ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 1, ,23 1,16 1,24 1,19 1,20 1, , , , ,97 1,04 1, ,320 0, ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,730-3,44 0, ,681 0,681 0,730 0,730 0,706 0, , , , ,90 0,531 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 10

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,276 0,00 0, ,280 0,276 0,280 0,276 0,279 0, , , ,62 0,272 0, ,500 0, ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0,578 0,87 0, ,517 0,517 0,579 0,578 0,536 0, , , , ,66 0,380 0, ,03 0,1027 0, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,29-3,73 1, ,32 1,28 1,34 1,29 1,30 1, , , , ,69 1,10 1, ,60 2,4 1, ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,00-0,71 14, ,10 13,76 14,25 14,00 13,96 14, , , ,40 11,36 16, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,53-3,16 1, ,56 1,53 1,56 1,53 1,54 1, , , ,93 0,960 1, ,18 0,45 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,75-0,86 5, ,75 5,73 5,93 5,75 5,84 5, , , , ,31 5,10 6, ,870 0,22 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 2, ,00 2,97 3,07 3,05 3,02 3, , , , ,12 2,46 3, , ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0, , , , , , ,02 0,450 0, ,340 0,186 0, ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,70 0,00 1, ,80 1,70 1,80 1,70 1,70 1, , , , ,89 1,29 1, , ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,566 2,35 0, ,559 0,559 0,566 0,566 0,560 0, , , ,09 0,460 0, , ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,241-5,86 0, ,251 0,240 0,251 0,240 0,241 0, , , ,22 0,199 0, ,12 0,133 0, ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,37 4,23 4,40 4,37 4,29 4, , , , ,00 2,75 4, ,600 0,02 0, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,23 4,22 4,40 4,40 4,35 4, , , , ,00 2,95 4, ,600 0,04 0, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,444 0,00 0, ,394 0,394 0,444 0,444 0,414 0, , , , ,63 0,353 0, ,600 0, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,65-0,38 2, ,61 2,61 2,65 2,65 2,65 0, , , ,14 1,96 2, ,90 0,23 0, ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 4, , , , , , ,56 3,56 7, , AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 0,070 1,45 0, ,070 0,069 0,070 0,070 0,070 0, , , ,64 0,068 0, ,440 0, ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0,603 0,17 0, ,602 0,591 0,637 0,603 0,629 0, , , , ,50 0,591 0, , ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,273 0,00 0, ,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0, , , ,92 0,235 0, ,400 0,02 0, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,680 1,04 0, ,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0, , , , ,47 0,645 0, , ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0,330-17,09 0, ,330 0,330 0,349 0,349 0,330 0, , , ,00 0,180 0, , ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,470-1,26 0, ,476 0,470 0,476 0,470 0,472 0, , , , ,28 0,405 0, ,730 0, ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,61 0,251 0, ,300 0,15 0, ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 0,708 0,00 0, ,720 0,706 0,720 0,708 0,710 0, , , , ,90 0,592 0, , ΚΑΕ (ΚΟ) 7,80-4,88 8, ,15 7,75 8,15 7,80 7,91 7, , , ,04 6,32 8, , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 0,975-9,72 1, ,973 0,972 0,975 0,975 0,973 0, , , ,00 0,580 3, ,660 0, ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,35-10,00 1, ,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0, , , , ,00 1,31 1, ,400 0,01 0, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,661-1,34 0, ,679 0,660 0,685 0,660 0,671 0, , , , ,07 0,475 0, , , ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,86-0,53 1, ,68 1,68 1,86 1,86 1,69 1, , , , ,41 1,68 2, , ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3,91-2,01 3, ,90 3,90 3,96 3,90 3,93 3, , , ,69 1,42 4, ,800 0, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,770 0, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,331-2,93 0, ,341 0,330 0,341 0,331 0,333 0, , , ,56 0,275 0, , ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0, , , , ,54 0,270 0, , ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,181 0, ,390 0, ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,70-2,37 3, ,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3, , , , ,00 2,77 4, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 10

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,56 0,220 0, ,420 0, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,500-5,30 0, ,516 0,500 0,527 0,500 0,514 0, , , , ,00 0,330 0, , ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0, , , , , , ,29 0,640 0, ,300 0, ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0,240 9,09 0, ,236 0,236 0,240 0,240 0,239 0, , , , ,15 0,179 0, ,00 0,104# 0,0615# ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,474-3,66 0, ,492 0,473 0,496 0,474 0,483 0, , , , ,10 0,466 0, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,526 0,19 0, ,540 0,517 0,590 0,525 0,538 0, , , , ,82 0,385 0, , ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,310 8,77 0, ,285 0,285 0,312 0,310 0,286 0, , , , ,50 0,285 0, , ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0, , , , ,86 0,450 0, , ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0, , , , ,95 0,310 0, ,670 0,0439 0, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0, , , ,00 (1) 0,879 0, , ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0, , , , ,28 0,149 0, ,640 0, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,47 8,89 1, ,37 1,37 1,47 1,47 1,43 1, , , , ,75 1,12 1, , ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,310 0,00 0, ,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0, , , ,00 0,187 0, ,320 0,2 0, ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,99-0,14 7, ,14 6,94 7,14 6,99 7,01 6, , , , ,69 5,57 7, , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0,279 3,33 0, ,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0, , , ,50 0,233 0, ,950 0,7 0, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 6,19-0,48 6, ,25 6,08 6,26 6,19 6,18 6, , , , ,65 4,89 6, , ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0, , , , ,40 0,170 0, , ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,740 5,56 0, ,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0, , , , ,22 0,525 1, , ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0, , , , , ,13 0,308 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 2,94-3,29 3, ,03 2,90 3,04 2,94 2,98 2, , , ,63 2,53 3, ,600 0, ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 1, , , , ,80 0,460 1, , ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , , ,23 0,173 0, , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,488-1,41 0, ,490 0,485 0,490 0,487 0,489 0, , , ,31 0,410 0, , ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,200 0, , ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0, , , , ,18 0,169 0, ,440 0, ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0, , , ,00 (1) 0,250 0, ,00 0,15 0, ΟΛΘ (ΚΟ) 11,60 0,00 11, ,40 11,30 11,62 11,60 11,50 11, , , , ,00 8,80 12, , , ΟΛΠ (ΚΟ) 11,12-1,16 11, ,28 11,03 11,30 11,12 11,19 10, , , , ,00 8,07 12, ,300 1,75 1, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,42 0,27 7, ,40 7,36 7,54 7,42 7,46 7, , , , ,00 6,11 7, ,39 0,19 0, ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 3, ,18 3,17 3,26 3,22 3,22 3, , , ,25 2,18 3, , ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,82 0,310 0, , ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,359-6,99 0, ,394 0,356 0,394 0,359 0,365 0, , , ,44 0,225 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 0, ,334 0,277 0,339 0,298 0,307 0, , , ,32 0,216 0, ,930 0, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1, , , , , , ,20 1,46 1, ,320 0,12 0, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 2,35 4,44 2, ,32 2,32 2,36 2,35 2,33 2, , , , ,00 1,54 2, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 10

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,500 0,0333 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,545-0,55 0, ,536 0,530 0,545 0,545 0,535 0, , , ,48 0,403 0, ,330 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4, , , , , , ,48 3,69 4, , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,54 0,070 0, ,300 0,067 0, ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,467 2,64 0, ,470 0,467 0,470 0,467 0,467 0, , , , ,76 0,420 0, ,54 0, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 1,96 1,03 1, ,94 1,92 1,97 1,96 1,93 1, , , ,84 1,77 2, , ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, , , , , , ,67 1,01 1, , ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,374 7,78 0, ,374 0,374 0,374 0,374 0,370 0, , , , ,32 0,261 0, , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,35 0,00 1, ,37 1,30 1,37 1,35 1,34 1, , , ,28 0,835 1, , ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 0,990 4,21 0, ,940 0,940 0,990 0,990 0,952 0, , , ,00 0,451 1, , ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,398-0,25 0, ,280 0,280 0,398 0,398 0,307 0, , , ,43 0,264 0, , ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,19 0,875 1, , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 0,720-3,87 0, ,737 0,720 0,750 0,720 0,731 0, , , , ,54 0,454 0, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 0, ,488 0,417 0,501 0,427 0,457 0, , , ,97 0,332 1, ,300 0,0679 0, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,83-3,68 1, ,88 1,83 1,90 1,83 1,86 1, , , , ,12 1,19 1, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,29-1,53 1, ,24 1,23 1,29 1,29 1,24 1, , , ,25 1,16 1, , ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,235 3,98 0, ,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0, , , ,50 0,175 0, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 14, ,97 13,96 14,18 14,18 14,03 13, , , ,33 11,07 15, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 5,93 0,00 5, ,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5, , ,65 (1) 4,21 6, , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,234-5,65 0, ,242 0,233 0,242 0,234 0,237 0, , , ,39 0,233 0, , ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0, , , , ,44 0,071 0, , ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0, , , , ,30 0,194 0, , ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,850 9,68 0, ,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0, , , ,64 0,611 0, , ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,490-3,54 0, ,510 0,489 0,510 0,490 0,500 0, , , ,02 0,390 0, , ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0, , , , ,03 0,031 0, , ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0, , , , ,97 0,423 0, ,380 0, A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,328-0,61 0, ,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0, , , , ,56 0,226 0, , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 1, ,28 1,07 1,29 1,07 1,16 1, , , ,52 0,419 1, , ALSINCO (KO) 0, , , , ,50 0,210 0, , ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 0, ,260 0,230 0,260 0,233 0,243 0, , , ,34 0,180 0, , AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,099-5,71 0, ,098 0,092 0,101 0,092 0,098 0, , , ,29 0,076 0, ,320 0, AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,33-4,32 1, ,40 1,33 1,41 1,33 1,36 1, , , , ,80 0,970 1, , AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,129-3,01 0, ,130 0,129 0,130 0,129 0,130 0, , , ,00 0,064 0, , BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,400-3,85 0, ,420 0,389 0,420 0,400 0,400 0, , , ,40 0,182 0, ,360 0, CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,151-16,11 0, ,189 0,148 0,190 0,152 0,154 0, , , ,69 0,136 0, ,50 0, COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 14,46-0,96 14, ,60 14,31 14,80 14,46 14,53 14, , , ,57 12,50 15, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 10

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , CPI (ΚΟ) 0, , , , ,10 0,128 0, , CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,417-3,47 0, ,392 0,392 0,417 0,417 0,399 0, , , , ,24 0,261 0, ,300 0, DIONIC (ΚΟ) 0,167-3,47 0, ,172 0,165 0,172 0,167 0,168 0, , , ,83 0,148 0, , EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 0, ,810 0,660 0,813 0,660 0,725 0, , , ,96 0,289 1, ,13 0,5534 0,5364 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 3,72 0,27 3, ,71 3,70 3,83 3,72 3,78 3, , , , ,00 3,51 4, , EURODRIP (ΚO) 0,799-5,44 0, ,844 0,793 0,844 0,799 0,824 0, , , ,43 0,561 1, , EUROMEDICA (KO) 0,361-0,55 0, ,363 0,361 0,363 0,361 0,362 0, , ,17 0,305 0, ,300 0, F.G. EUROPE (ΚO) 0, , , , , , ,66 0,360 0, ,520 0, FLEXOPACK (ΚΟ) 8, , , , , , ,59 7,40 8, ,00 0, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,45-0,68 1, ,46 1,44 1,46 1,45 1,45 1, , , ,87 1,24 1, ,300 0,0851# FRIGOGLASS (KO) 5,02-1,57 5, ,07 4,97 5,10 5,02 5,03 5, , , ,54 2,99 5, , QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0, , , , , ,40 0,621 0, ,620 0,08 0, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,810 3,32 0, ,790 0,780 0,810 0,810 0,806 0, , , ,48 0,607 0, , INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 0, ,232 0,208 0,232 0,208 0,216 0, , , ,41 0,140 0, , INTRAKAT (KO) 0,632-7,20 0, ,700 0,630 0,700 0,632 0,660 0, , , , ,49 0,310 0, ,580 0,04 0, J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 1, ,06 0,970 1,10 1,00 1,02 0, , , , ,85 0,550 1, ,40 0,23 0, JUMBO (ΚΟ) 3,70 0,00 3, ,70 3,67 3,72 3,70 3,70 3, , , , ,21 3,37 3, ,330 0,12 0, KLEEMAN HELLAS (KO) 0,770 0,00 0, ,780 0,770 0,780 0,770 0,771 0, , , , ,50 0,566 0, , LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 2, , , , , , ,93 1,91 2, , LAVIPHARM (ΚΟ) 0,218-0,91 0, ,229 0,206 0,230 0,218 0,211 0, , , , ,66 0,161 0, , *** LOGISMOS (ΚΟ) 0, , , , , ,20 0,270 0, , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 0, ,333 0,306 0,333 0,306 0,319 0, , , ,42 0,306 0, ,850 0,0631# MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 0,241-5,49 0, ,258 0,238 0,259 0,241 0,247 0, , , , ,64 0,229 0, ,58 0,3 0, MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, , , , ,91 1,60 2, ,425 1, MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 5, ,52 5,52 6,05 6,00 5,86 5, , , , ,20 4,69 6, , MEVACO (ΚΟ) 1,10 0,00 1, ,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1, , , , ,00 0,900 1, ,00 0,12 0,15 0, MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,17 0,00 1, ,17 1,14 1,43 1,17 1,18 1, , , ,80 1,10 2, ,500 0, MINERVA (ΚΑ) 1, , , , ,00 0,680 1, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 2, ,00 1,97 2,05 2,05 1,99 2, , , , ,85 1,93 2, , , NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,83 6,40 1, ,72 1,64 1,83 1,83 1,68 1, , , , ,48 1,50 2, , PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 0,108 0,93 0, ,077 0,077 0,108 0,108 0,104 0, , , ,80 0,071 0, , PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,273-5,54 0, ,289 0,273 0,289 0,273 0,274 0, , , ,25 0,172 0, , PROFILE (ΚΟ) 0,500-9,75 0, ,564 0,500 0,564 0,500 0,516 0, , , , ,79 0,190 0, , QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,550-2,14 0, ,556 0,400 0,556 0,550 0,458 0, , , ,95 0,320 0, , REDS (ΚO) 0,538-2,36 0, ,551 0,538 0,551 0,538 0,539 0, , , ,97 0,525 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 10

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ Νο 100 Παρασκευή 28/12/2012 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D) Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας και πάντα με γνώμονα την ορθή τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4

Τελευταία Ενημέρωση 14/04/2015 1/4 11 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 100 ALPHA BANK A.E. AΛΦΑ 483 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΝΔΡΟ 255 AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΚΟ 103 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 443 AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. ΟΤΟΕΛ 496 AVENIR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS

ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΚΩΔ Χ.Α. STOCKS STOCKS (BLOOMBERG) FINAL WEIGHTS ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) EEEK GA EQUITY 95.00% ΕΧΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EXAE GA EQUITY 95.00% ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) MOH GA EQUITY 95.00% ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Κερδοφορία 12Μ 2005 Κατανοµή κερδών 3µήνου 2006 Ισολογισµοί: 100,0% Εταιρική εικόνα κερδών Ποσοστιαία Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -10 Κερδοφόρες 240 Ζηµιογόνες 83 Κερδοφόρες 74% Ζηµιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ MEAN SECURITIES PRICES Δεκέμβριος 2012 December Μέσες Τιμές Χρεογράφων - Securities Mean Prices περίοδος - period 01/12/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε

Εκτιµούµε ότι η βέλτιστη βραχυπρόθεσµη στρατηγική είναι εκείνη της Τοποθέτησης σε Μέλος του Χ.Α, ελεγχόµενο από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθµός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 759 21/12/2009 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Εκτιµούµε

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4.

Λονδίνο 6.639 +0,84% Χονγκ Κονγκ 23.252 +1,47% Nasdaq 3.722 +0,17% Τόκιο 14.405 - Dow Jones 15.376 +0,49% Παρίσι 4. 994 +0,26% ΩΡΑ: 15:32 Γενικός δείκτης Χρηματιστήριο Αγορές Ισοτιμίες Εμπορεύματα 10/09 11/09 12/09 13/09 16/09 1100 1060 1020 980 940 900 Γενικός XA 994 +0,26% FTSE/ASE 20 342 +0,50% FTSE/ASE 40 1.035

Διαβάστε περισσότερα