27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60"

Transcript

1 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

2 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., χωρίς τη συναίνεση του Χ.Α. Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ: (210) , Fax: (210) Web: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (2310) , Fax: (2310) ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φειδίου 14-16, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Από τον περί τύπου Ν. 1178/81 (άρθρο 1 παρ. 3) Ιδιοκτήτης - Διαχειριστής : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ENOTHTA 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4. ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5. Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Β. ENOTHTA 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Γ. ENOTHTA 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 4. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ. ENOTHTA 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε. ENOTHTA 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ZERO COURON ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ 4. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤ. ENOTHTA 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΜΕΛΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΜΕΛΗ ΕΤ. ΕΚ. 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ζ. ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. 27/03/2012 (Εκατ. ) ,04 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 (Εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -584,27 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 (%) ,26 10,01 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χιλ. ) ,75 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 55,60 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 2011 (%) ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 76,59 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ 2011 (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 45,42 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2011 (%) ,06-24, , ,61 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. (Εκατ. ) ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α. (Χιλ. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 27/03/2012 (Εκ. ) ,73 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -478,46 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΕΤΟΥΣ (%) 752,70-1,91 / 10,62 ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α ΔΕΙΚΤΗ (σε Χιλ. Τεμάχια) ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ** ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (**) : Δεν υπήρχαν Μετοχές προς Εκποίηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 27/03/ /03/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 27/03/ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 752,70 767,32-14,62-1,91 749,31 773,12 621,71 847,63 10,62 FTSE/Χ.Α ,22 303,46-9,24-3,04 292,48 306,03 236,45 360,66 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped ,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid 668,00 672,66-4,66-0,69 663,40 679,89 508,69 697,20 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap 744,20 751,36-7,16-0,95 739,72 758,72 583,66 783,61 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 242,07 263,04-20,97-7,97 240,13 266,14 158,37 403,59 22,98 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών 616,81 619,91-3,10-0,50 616,81 625,12 498,86 646,18 21,65 Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,91 18,05 0, , , , ,75-1,83 FTSE/Χ.Α. Small Cap 178,46 181,53-3,07-1,69 178,04 182,80 148,03 198,77 12,78 FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 677,51 697,33-19,82-2,84 673,69 703,08 543,64 816,08 11,55 FTSE/Med , ,90 53,97 1, , ,39 8,11 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,36-20,28-1, , ,41 861, ,60 10,73 FTSE/Χ.Α. 20 Συνολικής Απόδοσης 398,65 411,16-12,51-3, ,99 473,37 11,07 FTSE/Χ.Α. 20 Net Συνολικής Απόδοσης 1.141, ,20-35,82-3, , ,16 917, ,09 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped 20 Συνολικής Απόδοσης 982,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Συνολική Απόδοσης 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid Συνολικής Απόδοσης 739,78 744,94-5,16-0, ,27 758,62 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 928,63 937,56-8,93-0, ,60 962,34 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 264,28 287,17-22,89-7, ,21 410,71 23,00 Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 715,52 705,54 9,98 1, ,51 738,94 22,26 FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 323,11 351,37-28,26-8,04 320,53 355,63 211,88 540,75 22,92 FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 921,28 949,70-28,42-2,99 918,16 963,42 908, ,67-7,77 FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2.701, ,43 18,48 0, , , , ,70 12,86 FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 1.117, ,12-54,75-4, , ,12 910, ,55 0,94 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.444, ,59-66,23-4, , , , ,80 0,11 FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 1.860, ,32-8,18-0, , , , ,82-1,77 FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 5.315, ,72-50,38-0, , , , ,60 8,99 FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 1.466, ,18-44,26-2, , , , ,32 1,28 FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1.656, ,39-9,96-0, , , , ,16 22,36 FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.137, ,93-15,34-0, , , , ,95-4,59 FTSE/Χ.Α. Χημικά 5.946, ,35-232,21-3, , , , ,83 19,00 FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 561,76 561,76 0,00 0,00 561,76 561,76 310,01 561,76 17,39 FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.234, ,57 3,25 0, , , , ,39 8,37 FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 327,44 346,45-19,01-5,49 326,96 351,27 242,40 407,94 21,99 FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 886,33 875,32 11,01 1,26 872,56 897,34 600,06 897,34 11,81 FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1.344, ,65 13,79 1, , , , ,29 12,95 FTSE/Χ.Α. Υγεία 128,79 134,17-5,38-4,01 127,81 134,79 124,65 178,11-2,98 Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 206,82 211,02-4,20-1, ,66 231,71 8,42 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για τον Greece & Turkey 30 είναι ενδεικτικά στις 17:20, ενώ το κλείσιμο των FTSE/Χ.Α. Capped 20, FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD, FTSE/Χ.Α. Capped 20 Σ.Α., FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Σ.Α., FTSE/Med 100 και Greece & Turkey 30 Σ.A. παρέχονται με υστέρηση μιας (1) εργάσιμης ημέρας και αφορά την συνεδρίαση της 26/03/2012. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 27/03/2012 : - 1,91 % :30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Τιμή στο Κλείσιμο Δείκτη την 26/03/2012 Ημερήσια Διακύμανση Δείκτη την 27/03/2012 ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α /03/2012 : - 3,04 % ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Mid Cap 27/03/2012 : - 0,95 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ 690 Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Small Cap 27/03/2012 : - 1,69 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την διακύμανση των τελευταίων 10 συνεδριάσεων των δεικτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4

6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ / ΚΑΘΟΔΙΚΑ / ΣΤΑΘΕΡΑ 39 \ 76 \ 23 1 \ 2 \ 0 1 \ 3 \ 4 8 \ 6 \ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Εκατ. ) ,29 21, ,79 393,65 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χίλ. ) ,35 12,01 38,09 33,30 ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ,56 12,01 38,09 33,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2.050,79 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΣΟΣ ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις κατηγορίες: Επιτήρησης και Προς διαγραφή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4

7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 9.344,59-6,14 EUROBANK EFG (ΚΟ) ,50 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7.683,95-15,08 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,08 EUROBANK EFG (ΚΟ) 4.998,69-17,50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,70 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4.192,05 0,27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,14 ΟΤΕ (ΚΟ) 2.832,82 1,26 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,66 JUMBO (ΚΟ) 2.245,13 0,00 MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) ,49 ΔΕΗ (ΚΟ) 1.740,01 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,27 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.583,89-3,66 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,68 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.405,86-9,70 ΟΤΕ (ΚΟ) ,26 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 1.271,96-0,96 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,76 ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στους πίνακες απεικονίζονται οι μετοχές που πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΠΟ 02/01/2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 78,28 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2011 (%) ,43 & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Χιλ. ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/X.A. 20 FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης , ,00 0,00 Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,90 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , , , , , , , , , , , , , , , ,70 0, , , , , , ,10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ,00 FTSE/X.A ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΔΕΗ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΜΒ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPO) ,00 ΣΥΜΒ. ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦ. ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPO) ,40 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPURCHASE AGREEMENTS) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,220-4,76 0, ,240 0,219 0,240 0,220 0,223 0, , , ,22 0,208 0, ,650 0, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 1,37 3,79 1, ,33 1,31 1,38 1,37 1,35 1, , , ,43 1,25 1, ,45 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,879-5,28 0, ,908 0,879 0,908 0,879 0,884 0, , , ,46 0,780 1, , ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,242 0,00 0, ,240 0,240 0,242 0,242 0,240 0, , , ,00 0,240 0, , ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,321-8,29 0, ,320 0,320 0,392 0,349 0,333 0, , , ,38 0,188 0, , ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0,230-4,17 0, ,235 0,230 0,235 0,230 0,230 0, , , ,74 0,225 0, ,660 0, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,150 0,00 0, ,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0, , , ,50 0,081 0, , ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0,108 0,00 0, ,109 0,096 0,109 0,108 0,098 0, , , ,02 0,090 0, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 2, , , ,00 (1) 1,20 2, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0, , ,00 (1) 0,500 0, , ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,36 0,00 1, ,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1, , , ,00 1,33 1, , ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,250 0,00 0, ,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0, , , ,43 0,179 0, ,400 0, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0, , , , ,00 0,241 0, , ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 0,474 0,00 0, ,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0, , , ,60 0,206 0, , ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,156-2,50 0, ,145 0,145 0,156 0,156 0,150 0, , , ,44 0,091 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 3, ,34 3,28 3,44 3,42 3,34 3, , , ,39 2,75 3, , ΒΙΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,28 0,540 0, , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, , , , , , ,00 1,01 1, , ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 0, ,343 0,306 0,343 0,311 0,321 0, , , ,23 0,306 0, , Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,100 3,09 0, ,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0, , , ,13 0,068 0, , ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,545 0,93 0, ,486 0,486 0,545 0,545 0,513 0, , , , ,62 0,285 0, ,570 0,12 0, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,09-4,39 1, ,14 1,07 1,15 1,09 1,12 1, , , , ,13 0,555 1, ,300 0, ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,353-4,34 0, ,389 0,352 0,389 0,374 0,354 0, , , , ,18 0,297 0, , ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0, , , ,00 918,00 0,153 0, , ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,00-8,42 5, ,92 4,92 5,20 5,00 4,95 0, , (2) , ,00 4,41 6, ,60 1 0, ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 3, ,82 3,79 3,89 3,85 3,84 3, , , , ,00 3,08 4, , ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,04-0,95 1, ,01 1,00 1,05 1,05 1,01 1, , , , ,97 0,700 1, , ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,500 0,00 0, ,451 0,402 0,500 0,500 0,417 0, , , ,37 0,358 0, ,310 0, ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,170 8,97 0, ,167 0,160 0,173 0,173 0,165 0, , , ,40 0,151 0, , ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,69 0,217 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 2, ,30 2,11 2,31 2,14 2,21 2, , , ,63 1,29 3, ,300 0,0411 0, ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,319-2,74 0, ,243 0,243 0,319 0,319 0,247 0, , , , ,51 0,161 0, ,560 0, ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,286 0, , ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,908-1,20 0, ,910 0,890 0,920 0,908 0,911 0, , , ,01 0,845 1, , ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,570-3,88 0, ,585 0,570 0,595 0,570 0,573 0, , , , ,36 0,350 0, , ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 1, ,23 1,16 1,24 1,19 1,20 1, , , , ,97 1,04 1, ,320 0, ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,730-3,44 0, ,681 0,681 0,730 0,730 0,706 0, , , , ,90 0,531 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 10

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,276 0,00 0, ,280 0,276 0,280 0,276 0,279 0, , , ,62 0,272 0, ,500 0, ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0,578 0,87 0, ,517 0,517 0,579 0,578 0,536 0, , , , ,66 0,380 0, ,03 0,1027 0, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,29-3,73 1, ,32 1,28 1,34 1,29 1,30 1, , , , ,69 1,10 1, ,60 2,4 1, ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,00-0,71 14, ,10 13,76 14,25 14,00 13,96 14, , , ,40 11,36 16, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,53-3,16 1, ,56 1,53 1,56 1,53 1,54 1, , , ,93 0,960 1, ,18 0,45 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,75-0,86 5, ,75 5,73 5,93 5,75 5,84 5, , , , ,31 5,10 6, ,870 0,22 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 2, ,00 2,97 3,07 3,05 3,02 3, , , , ,12 2,46 3, , ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0, , , , , , ,02 0,450 0, ,340 0,186 0, ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,70 0,00 1, ,80 1,70 1,80 1,70 1,70 1, , , , ,89 1,29 1, , ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,566 2,35 0, ,559 0,559 0,566 0,566 0,560 0, , , ,09 0,460 0, , ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,241-5,86 0, ,251 0,240 0,251 0,240 0,241 0, , , ,22 0,199 0, ,12 0,133 0, ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,37 4,23 4,40 4,37 4,29 4, , , , ,00 2,75 4, ,600 0,02 0, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,23 4,22 4,40 4,40 4,35 4, , , , ,00 2,95 4, ,600 0,04 0, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,444 0,00 0, ,394 0,394 0,444 0,444 0,414 0, , , , ,63 0,353 0, ,600 0, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,65-0,38 2, ,61 2,61 2,65 2,65 2,65 0, , , ,14 1,96 2, ,90 0,23 0, ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 4, , , , , , ,56 3,56 7, , AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 0,070 1,45 0, ,070 0,069 0,070 0,070 0,070 0, , , ,64 0,068 0, ,440 0, ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0,603 0,17 0, ,602 0,591 0,637 0,603 0,629 0, , , , ,50 0,591 0, , ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,273 0,00 0, ,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0, , , ,92 0,235 0, ,400 0,02 0, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,680 1,04 0, ,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0, , , , ,47 0,645 0, , ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0,330-17,09 0, ,330 0,330 0,349 0,349 0,330 0, , , ,00 0,180 0, , ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,470-1,26 0, ,476 0,470 0,476 0,470 0,472 0, , , , ,28 0,405 0, ,730 0, ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,61 0,251 0, ,300 0,15 0, ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 0,708 0,00 0, ,720 0,706 0,720 0,708 0,710 0, , , , ,90 0,592 0, , ΚΑΕ (ΚΟ) 7,80-4,88 8, ,15 7,75 8,15 7,80 7,91 7, , , ,04 6,32 8, , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 0,975-9,72 1, ,973 0,972 0,975 0,975 0,973 0, , , ,00 0,580 3, ,660 0, ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,35-10,00 1, ,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0, , , , ,00 1,31 1, ,400 0,01 0, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,661-1,34 0, ,679 0,660 0,685 0,660 0,671 0, , , , ,07 0,475 0, , , ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,86-0,53 1, ,68 1,68 1,86 1,86 1,69 1, , , , ,41 1,68 2, , ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3,91-2,01 3, ,90 3,90 3,96 3,90 3,93 3, , , ,69 1,42 4, ,800 0, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,770 0, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,331-2,93 0, ,341 0,330 0,341 0,331 0,333 0, , , ,56 0,275 0, , ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0, , , , ,54 0,270 0, , ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,181 0, ,390 0, ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,70-2,37 3, ,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3, , , , ,00 2,77 4, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 10

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,56 0,220 0, ,420 0, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,500-5,30 0, ,516 0,500 0,527 0,500 0,514 0, , , , ,00 0,330 0, , ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0, , , , , , ,29 0,640 0, ,300 0, ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0,240 9,09 0, ,236 0,236 0,240 0,240 0,239 0, , , , ,15 0,179 0, ,00 0,104# 0,0615# ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,474-3,66 0, ,492 0,473 0,496 0,474 0,483 0, , , , ,10 0,466 0, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,526 0,19 0, ,540 0,517 0,590 0,525 0,538 0, , , , ,82 0,385 0, , ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,310 8,77 0, ,285 0,285 0,312 0,310 0,286 0, , , , ,50 0,285 0, , ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0, , , , ,86 0,450 0, , ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0, , , , ,95 0,310 0, ,670 0,0439 0, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0, , , ,00 (1) 0,879 0, , ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0, , , , ,28 0,149 0, ,640 0, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,47 8,89 1, ,37 1,37 1,47 1,47 1,43 1, , , , ,75 1,12 1, , ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,310 0,00 0, ,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0, , , ,00 0,187 0, ,320 0,2 0, ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,99-0,14 7, ,14 6,94 7,14 6,99 7,01 6, , , , ,69 5,57 7, , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0,279 3,33 0, ,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0, , , ,50 0,233 0, ,950 0,7 0, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 6,19-0,48 6, ,25 6,08 6,26 6,19 6,18 6, , , , ,65 4,89 6, , ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0, , , , ,40 0,170 0, , ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,740 5,56 0, ,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0, , , , ,22 0,525 1, , ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0, , , , , ,13 0,308 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 2,94-3,29 3, ,03 2,90 3,04 2,94 2,98 2, , , ,63 2,53 3, ,600 0, ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 1, , , , ,80 0,460 1, , ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , , ,23 0,173 0, , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,488-1,41 0, ,490 0,485 0,490 0,487 0,489 0, , , ,31 0,410 0, , ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,200 0, , ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0, , , , ,18 0,169 0, ,440 0, ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0, , , ,00 (1) 0,250 0, ,00 0,15 0, ΟΛΘ (ΚΟ) 11,60 0,00 11, ,40 11,30 11,62 11,60 11,50 11, , , , ,00 8,80 12, , , ΟΛΠ (ΚΟ) 11,12-1,16 11, ,28 11,03 11,30 11,12 11,19 10, , , , ,00 8,07 12, ,300 1,75 1, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,42 0,27 7, ,40 7,36 7,54 7,42 7,46 7, , , , ,00 6,11 7, ,39 0,19 0, ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 3, ,18 3,17 3,26 3,22 3,22 3, , , ,25 2,18 3, , ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,82 0,310 0, , ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,359-6,99 0, ,394 0,356 0,394 0,359 0,365 0, , , ,44 0,225 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 0, ,334 0,277 0,339 0,298 0,307 0, , , ,32 0,216 0, ,930 0, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1, , , , , , ,20 1,46 1, ,320 0,12 0, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 2,35 4,44 2, ,32 2,32 2,36 2,35 2,33 2, , , , ,00 1,54 2, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 10

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,500 0,0333 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,545-0,55 0, ,536 0,530 0,545 0,545 0,535 0, , , ,48 0,403 0, ,330 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4, , , , , , ,48 3,69 4, , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,54 0,070 0, ,300 0,067 0, ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,467 2,64 0, ,470 0,467 0,470 0,467 0,467 0, , , , ,76 0,420 0, ,54 0, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 1,96 1,03 1, ,94 1,92 1,97 1,96 1,93 1, , , ,84 1,77 2, , ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, , , , , , ,67 1,01 1, , ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,374 7,78 0, ,374 0,374 0,374 0,374 0,370 0, , , , ,32 0,261 0, , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,35 0,00 1, ,37 1,30 1,37 1,35 1,34 1, , , ,28 0,835 1, , ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 0,990 4,21 0, ,940 0,940 0,990 0,990 0,952 0, , , ,00 0,451 1, , ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,398-0,25 0, ,280 0,280 0,398 0,398 0,307 0, , , ,43 0,264 0, , ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,19 0,875 1, , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 0,720-3,87 0, ,737 0,720 0,750 0,720 0,731 0, , , , ,54 0,454 0, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 0, ,488 0,417 0,501 0,427 0,457 0, , , ,97 0,332 1, ,300 0,0679 0, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,83-3,68 1, ,88 1,83 1,90 1,83 1,86 1, , , , ,12 1,19 1, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,29-1,53 1, ,24 1,23 1,29 1,29 1,24 1, , , ,25 1,16 1, , ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,235 3,98 0, ,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0, , , ,50 0,175 0, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 14, ,97 13,96 14,18 14,18 14,03 13, , , ,33 11,07 15, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 5,93 0,00 5, ,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5, , ,65 (1) 4,21 6, , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,234-5,65 0, ,242 0,233 0,242 0,234 0,237 0, , , ,39 0,233 0, , ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0, , , , ,44 0,071 0, , ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0, , , , ,30 0,194 0, , ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,850 9,68 0, ,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0, , , ,64 0,611 0, , ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,490-3,54 0, ,510 0,489 0,510 0,490 0,500 0, , , ,02 0,390 0, , ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0, , , , ,03 0,031 0, , ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0, , , , ,97 0,423 0, ,380 0, A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,328-0,61 0, ,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0, , , , ,56 0,226 0, , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 1, ,28 1,07 1,29 1,07 1,16 1, , , ,52 0,419 1, , ALSINCO (KO) 0, , , , ,50 0,210 0, , ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 0, ,260 0,230 0,260 0,233 0,243 0, , , ,34 0,180 0, , AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,099-5,71 0, ,098 0,092 0,101 0,092 0,098 0, , , ,29 0,076 0, ,320 0, AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,33-4,32 1, ,40 1,33 1,41 1,33 1,36 1, , , , ,80 0,970 1, , AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,129-3,01 0, ,130 0,129 0,130 0,129 0,130 0, , , ,00 0,064 0, , BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,400-3,85 0, ,420 0,389 0,420 0,400 0,400 0, , , ,40 0,182 0, ,360 0, CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,151-16,11 0, ,189 0,148 0,190 0,152 0,154 0, , , ,69 0,136 0, ,50 0, COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 14,46-0,96 14, ,60 14,31 14,80 14,46 14,53 14, , , ,57 12,50 15, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 10

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , CPI (ΚΟ) 0, , , , ,10 0,128 0, , CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,417-3,47 0, ,392 0,392 0,417 0,417 0,399 0, , , , ,24 0,261 0, ,300 0, DIONIC (ΚΟ) 0,167-3,47 0, ,172 0,165 0,172 0,167 0,168 0, , , ,83 0,148 0, , EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 0, ,810 0,660 0,813 0,660 0,725 0, , , ,96 0,289 1, ,13 0,5534 0,5364 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 3,72 0,27 3, ,71 3,70 3,83 3,72 3,78 3, , , , ,00 3,51 4, , EURODRIP (ΚO) 0,799-5,44 0, ,844 0,793 0,844 0,799 0,824 0, , , ,43 0,561 1, , EUROMEDICA (KO) 0,361-0,55 0, ,363 0,361 0,363 0,361 0,362 0, , ,17 0,305 0, ,300 0, F.G. EUROPE (ΚO) 0, , , , , , ,66 0,360 0, ,520 0, FLEXOPACK (ΚΟ) 8, , , , , , ,59 7,40 8, ,00 0, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,45-0,68 1, ,46 1,44 1,46 1,45 1,45 1, , , ,87 1,24 1, ,300 0,0851# FRIGOGLASS (KO) 5,02-1,57 5, ,07 4,97 5,10 5,02 5,03 5, , , ,54 2,99 5, , QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0, , , , , ,40 0,621 0, ,620 0,08 0, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,810 3,32 0, ,790 0,780 0,810 0,810 0,806 0, , , ,48 0,607 0, , INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 0, ,232 0,208 0,232 0,208 0,216 0, , , ,41 0,140 0, , INTRAKAT (KO) 0,632-7,20 0, ,700 0,630 0,700 0,632 0,660 0, , , , ,49 0,310 0, ,580 0,04 0, J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 1, ,06 0,970 1,10 1,00 1,02 0, , , , ,85 0,550 1, ,40 0,23 0, JUMBO (ΚΟ) 3,70 0,00 3, ,70 3,67 3,72 3,70 3,70 3, , , , ,21 3,37 3, ,330 0,12 0, KLEEMAN HELLAS (KO) 0,770 0,00 0, ,780 0,770 0,780 0,770 0,771 0, , , , ,50 0,566 0, , LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 2, , , , , , ,93 1,91 2, , LAVIPHARM (ΚΟ) 0,218-0,91 0, ,229 0,206 0,230 0,218 0,211 0, , , , ,66 0,161 0, , *** LOGISMOS (ΚΟ) 0, , , , , ,20 0,270 0, , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 0, ,333 0,306 0,333 0,306 0,319 0, , , ,42 0,306 0, ,850 0,0631# MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 0,241-5,49 0, ,258 0,238 0,259 0,241 0,247 0, , , , ,64 0,229 0, ,58 0,3 0, MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, , , , ,91 1,60 2, ,425 1, MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 5, ,52 5,52 6,05 6,00 5,86 5, , , , ,20 4,69 6, , MEVACO (ΚΟ) 1,10 0,00 1, ,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1, , , , ,00 0,900 1, ,00 0,12 0,15 0, MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,17 0,00 1, ,17 1,14 1,43 1,17 1,18 1, , , ,80 1,10 2, ,500 0, MINERVA (ΚΑ) 1, , , , ,00 0,680 1, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 2, ,00 1,97 2,05 2,05 1,99 2, , , , ,85 1,93 2, , , NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,83 6,40 1, ,72 1,64 1,83 1,83 1,68 1, , , , ,48 1,50 2, , PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 0,108 0,93 0, ,077 0,077 0,108 0,108 0,104 0, , , ,80 0,071 0, , PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,273-5,54 0, ,289 0,273 0,289 0,273 0,274 0, , , ,25 0,172 0, , PROFILE (ΚΟ) 0,500-9,75 0, ,564 0,500 0,564 0,500 0,516 0, , , , ,79 0,190 0, , QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,550-2,14 0, ,556 0,400 0,556 0,550 0,458 0, , , ,95 0,320 0, , REDS (ΚO) 0,538-2,36 0, ,551 0,538 0,551 0,538 0,539 0, , , ,97 0,525 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 10

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,00 0, RILKEN (KΟ) 3,40 0,00 3, ,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3, , ,17 3,40 3, ,00 0,0971# S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 4,99 0,00 4, ,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4, , , ,33 3,98 5, , SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 0,207 0,00 0, ,207 0,206 0,207 0,206 0,207 0, , , ,65 0,190 0, , SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,50-6,25 1, ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0, , , ,80 0,836 1, , SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 0, , , , ,23 0,071 0, , SPRIDER STORES (ΚΟ) 0,137 25,69 0, ,139 0,137 0,139 0,137 0,137 0, , , ,98 0,100 0, ,13 0,11 0, TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0,661-1,93 0, ,684 0,661 0,684 0,661 0,664 0, , , ,13 0,584 0, , UNIBIOS (ΚΟ) 0,039 2,63 0, ,038 0,038 0,039 0,039 0,038 0, , , ,07 0,027 0, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ *** ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 2,96-2,95 3, ,00 2,92 3,00 2,96 2,99 0, , , ,40 3, *** NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 6,50 0,78 6, ,53 6,50 6,53 6,50 6,53 0, , ,27 6, *** NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 7,75-1,15 7, ,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7, , ,42 8, ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ , ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,28 0,113 0, , ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 2,52-0,40 2, ,53 2,51 2,53 2,51 2,52 2, , , ,00 1,31 2, ,76 0, ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, , , , , ,88 6,00 7, , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,234-6,02 0, ,248 0,229 0,248 0,234 0,234 0, , , ,10 0,229 0, ,68 0, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,85-6,57 1, ,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1, , , ,01 1,52 1, , ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 14, , , , , ,16 14,00 14, ,70 4,48 6, ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 89,00 3,49 86, ,00 89,00 89,00 89,00 89,00 86, , , , ,00 74,00 90, ,12 0, ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,26 0,00 17, ,26 17,26 17,26 17,26 17,26 15, , , ,64 14,11 17, , ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,26 0,00 2, ,26 2,26 2,26 2,26 2,26 1, , , ,76 1,65 2, , ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 0, , , , ,51 0,430 0, , ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0, , , , ,43 0,022 0, , ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 0,087 0,00 0, ,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0, , , ,25 0,074 0, ,80 0, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,60 0,00 7, ,60 7,60 7,60 7,60 7,60 6, , , , ,00 6,46 7, , ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0, , , , ,81 0,153 0, , ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 0, , , , , ,60 0,135 0, , INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0, , , (2) , ,52 0,256 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 10

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ , ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,099-1,00 0, ,092 0,092 0,100 0,098 0,099 0, , , ,87 0,080 0, , ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,260 0,00 0, ,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0, , , ,23 0,240 0, , ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,020 17,65 0, ,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0, , , ,89 0,012 0, , ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0, , , , ,43 0,400 0, , ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,076-19,15 0, ,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0, , ,76 783,19 0,058 0, , ΔΟΛ (ΚΟ) 0,184 0,00 0, ,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0, , , ,00 0,093 0, , ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 0, , , , ,69 0,303 0, , ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) 0, , , ,00 871,08 0,033 0, , ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, , , , ,79 3,70 3, , ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,060 0,00 0, ,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0, , , , ,40 0,041 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,275 0,00 0, ,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0, , , ,36 0,150 0, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,75 0,408 0, , ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 0,026 8,33 0, ,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0, , ,03 955,91 0,022 0, , ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 0, , , , ,98 0,416 0, , ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) 0, , , , ,01 0,318 0, , ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,91 0,036 0, , ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 0,080 0,00 0, ,080 0,071 0,080 0,079 0,080 0, , , ,02 0,070 0, , ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , ,71 0,174 0, , , ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,178 5,33 0, ,177 0,177 0,180 0,177 0,178 0, , , ,94 0,152 0, ,700 0, ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,127 5,83 0, ,120 0,120 0,139 0,139 0,127 0, , ,78 (1) 0,087 0, , ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) 0, , , , , ,67 0,076 0, , ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 0, , ,00 (1) 0,340 0, , ΝΕΛ (ΚΟ) 0,066 15,79 0, ,067 0,062 0,067 0,067 0,066 0, , , ,44 0,032 0, , ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0, , , , ,31 0,145 0, , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 0, , , , ,85 0,353 0, , ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 0, , , , , ,75 0,380 0, , ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,022-18,52 0, ,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0, , , ,85 0,020 0, , ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 0, , , , ,81 0,028 0, , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0, , , ,00 143,52 0,019 0, , ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 0,300 0,00 0, ,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0, , ,21 0,200 0, ,300 0,24# ALAPIS (ΚΟ) 0,049-3,92 0, ,053 0,048 0,053 0,048 0,049 0, , , ,47 0,025 0, , ALTEC (ΚΟ) 0,040 2,56 0, ,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0, , , ,86 0,024 0, , COMPUCON (ΚO) 0,080 0,00 0, ,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0, , ,60 994,56 0,042 0, , FASHION BOX (ΚΟ) 1, , , , ,88 1,30 1, , FORTHNET (ΚΟ) 0,108-1,82 0, ,109 0,101 0,109 0,101 0,108 0, , , ,58 0,080 0, , NUTRIART (ΚΟ) 0, , , , ,56 0,048 0, , OLYMPIC CATERING (ΚΟ) 0, , , ,00 208,73 0,300 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 10

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (Συνέχεια) , PC SYSTEMS (ΚΟ) 0, , , , ,17 0,040 0, , RIDENCO (ΚΟ) 0,023 9,52 0, ,021 0,021 0,025 0,025 0,023 0, ,00 530,37 0,018 0, , SATO AE (ΚΟ) 0,095-3,06 0, ,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0, , , ,37 0,048 0, , HELLAS ONLINE (ΚΟ) 0,640 0,00 0, ,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0, , , ,97 0,312 0, ,620 0, YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0, , , , , ,49 0,111 0, ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ , ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) 0, , , ,00 269,53 0,060 0, , ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 0,021 16,67 0, ,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0, , ,21 230,16 0,018 0, , ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 9, , , , ,10 9,95 9, ,83 0, ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 3, , , ,00 (1) 3,03 4, ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ , ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) , ,00 0,670 0, , ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΣΑΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,780 0, , ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) , ,00 0,100 0, , ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,072 0, , *** ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) , ,00 0,760 0, , ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) , ,00 0,140 0, , ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) , ,00 0,140 0, , ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) , ,00 0,040 0, , ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) , ,00 0,080 0, , ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) , ,00 0,050 0, , ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) , ,00 0,390 0, , ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) , ,00 0,540 0, , ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) , ,00 0,120 0, , ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) , ,00 0,100 0, , ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) , ,00 0,260 0, , ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 1,07 1, , BETANET (ΚΟ) , ,00 0,060 0, , EUROLINE AEEX (ΚΟ) , ,00 1,41 1, , INTERINVEST AEEX (KΟ) , ,00 1,12 1, , MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) , ,00 0,640 0, , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) , ,00 0,180 0, , Τ BANK (ΚΟ) , ,00 0,048 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 10

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ # Προσαρμοσμένα Μερίσματα Λόγω Διανομής Δωρεάν Μετοχών * Τελευταία Προσαρμοσμένη Τιμή Κλεισίματος. ** Καθαρά Μερίσματα *** Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία Εισαγωγής για τις νέες εταιρίες **** Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης & Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται μόνο στον αριθμό εισηγμένων μετοχών.! Οι επεξηγήσεις των Κωδικών των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο τμήμα των Διευκρινιστικών Ορισμών του δελτίου. (1) Η Χρηματιστηριακή Αξία Εταιρίας αφορά σύνολα Εταιρίας και όχι επιμέρους κατηγορίες μετοχών. (2) P/E μεγαλύτερο του 100. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,30 για τη χρήση 2010, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 2010 ανά μετοχή, ήτοι 0,45. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 10/1/2011. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Από 27/6/2008, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 20/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 8/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορίας Επιτήρησης από 7/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 23/2/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 12/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/07/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2008. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 10

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4547 Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/3/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/2011. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 10

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ JUMBO (ΚΟ) , ,00 16:18:51 20 JUMBO (ΚΟ) , ,90 16:37:08 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7

20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής

FTSE/X.A. 20. Νέα Σύνθεση Δείκτη. Κωδικός. (%) Μετοχή Μετοχής FTSE/X.A. 20 ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 100.00 ΕΕΕΚ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 40.00 ΕΥΡΩΒ EUROBANK EFG (ΚΟ) 75.00 ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 75.00 ΟΤΕ ΟΤΕ (ΚΟ) 75.00 ΑΛΦΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 100.00 ΠΕΙΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010

FactSheet 31/10/2009-29/10/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GRI99117A4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) 5.19 76.39 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια Μεταβολή (%)

Διαβάστε περισσότερα

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη

FTSE/Χ.Α. 20. Εισαγωγές στον Δείκτη. Διαγραφές από τον Δείκτη. Αλλαγές Στάθμισης Μετοχών. Επιλαχούσες Μετοχές Δείκτη FTSE/Χ.Α. 20 Δεν Εισάγονται Μετοχές στον Δείκτη Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Αλλαγές Μετοχών ΜΟΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 40.0 50.0 ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 19 30.00 ΦΟΛΙ FOLLI - FOLLIE (KΟ) 22 75.00 ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΡΑΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010

FactSheet 01/12/2009-30/11/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/12/29-3/11/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -8.26-127.76 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,000 20.10 402,000.00 12:37:33 20 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 15,000 20.10 301,500.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Οκτώβριο 2015, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Γεώργιος Κόκκοβας (Τηλ: 2103377206) Fax: 2103377173 Αθήνα, 4 η Φεβρουαρίου 2014 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κος Σπυρίδων Σταύρου (Τηλ: 2103377247) Fax: 2103377173 Αθήνα, 1 η Μαρτίου 2012 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: κος Γεώργιος Μακρίδης (Τηλ: 2103377151) κα Ιωάννα Παύλου (Τηλ: 2103377223) Fax: 2103377173 Αθήνα, 28 η Ιανουαρίου 2013 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Τρίτη, 23 Απριλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97

26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 26 Μαϊου 2010 Έτος 131, Νο 97 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 97 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 777,47 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,80%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,51 εκατ. εκ των οποίων 1,58 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στάση αναμονής με τις οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Ε β δ ο μ ά δ α 0 8 / 1 1-1 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Περιεχόμενα Απόδοση Δεικτών Χ.Α... 2 FTSE/X.A.-20: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης... 3 FTSE/X.A.-40: Κατάταξη Εταιριών βάσει κεφαλαιοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2%

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ Μητρ. 5.387 12.253 127,5% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Ενοπ. 1.777 3.238 82,2% Σύνολο 7.164 15.491 116,2% Ισολ. 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2005 2006 (%) 2006 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 502.174 551.987 9,9% 0,75 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 11.229 12.272 9,3% 0,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 139.420 188.419

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/7/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε οδηγό τον ΟΠΑΠ (+ 4,91%) και τη ΕΗ (+3,07%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 622,26 µονάδες σηµειώνοντας άνοδο +1,40%. Η αξία των

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΑΤΗΕΝS INDEX FUND ΜΕΤΟΧIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04 ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ATHENS INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 704,74 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,33%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 107,18 εκατ. εκ των οποίων 8,33 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (Περίοδος 01/01/2013-31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 11/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.322,90 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 317,05 εκατ. εκ των οποίων 36,61 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005

INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 100.106 2,480 2,490 248.255,90

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 495.336 0,275 0,322 136.217,40 159.498,19

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 771,32 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85 εκατ. εκ των οποίων 12,85 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 138/Θέμα 3/23.3.1993 ΦΕΚ 176/Β/19.03.1993 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 797,99 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,65 εκατ. εκ των οποίων 0,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Τρίτη 30 Ιουλίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταβολή επιτοκίου δανεισμού τίτλων και αλλαγή παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου Με την παρούσα σας ενημερώνουμε: 1. για την μεταβολή του ελάχιστου επιτοκίου δανεισμού τίτλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα