27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60"

Transcript

1 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

2 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., χωρίς τη συναίνεση του Χ.Α. Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ: (210) , Fax: (210) Web: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (2310) , Fax: (2310) ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φειδίου 14-16, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Από τον περί τύπου Ν. 1178/81 (άρθρο 1 παρ. 3) Ιδιοκτήτης - Διαχειριστής : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ENOTHTA 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4. ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5. Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Β. ENOTHTA 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Γ. ENOTHTA 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 4. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ. ENOTHTA 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε. ENOTHTA 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ZERO COURON ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ 4. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤ. ENOTHTA 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΜΕΛΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΜΕΛΗ ΕΤ. ΕΚ. 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ζ. ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. 27/03/2012 (Εκατ. ) ,04 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 (Εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -584,27 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 (%) ,26 10,01 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χιλ. ) ,75 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 55,60 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 2011 (%) ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 76,59 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ 2011 (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 45,42 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2011 (%) ,06-24, , ,61 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. (Εκατ. ) ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α. (Χιλ. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 27/03/2012 (Εκ. ) ,73 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -478,46 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΕΤΟΥΣ (%) 752,70-1,91 / 10,62 ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α ΔΕΙΚΤΗ (σε Χιλ. Τεμάχια) ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ** ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (**) : Δεν υπήρχαν Μετοχές προς Εκποίηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 27/03/ /03/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 27/03/ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 752,70 767,32-14,62-1,91 749,31 773,12 621,71 847,63 10,62 FTSE/Χ.Α ,22 303,46-9,24-3,04 292,48 306,03 236,45 360,66 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped ,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid 668,00 672,66-4,66-0,69 663,40 679,89 508,69 697,20 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap 744,20 751,36-7,16-0,95 739,72 758,72 583,66 783,61 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 242,07 263,04-20,97-7,97 240,13 266,14 158,37 403,59 22,98 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών 616,81 619,91-3,10-0,50 616,81 625,12 498,86 646,18 21,65 Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,91 18,05 0, , , , ,75-1,83 FTSE/Χ.Α. Small Cap 178,46 181,53-3,07-1,69 178,04 182,80 148,03 198,77 12,78 FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 677,51 697,33-19,82-2,84 673,69 703,08 543,64 816,08 11,55 FTSE/Med , ,90 53,97 1, , ,39 8,11 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,36-20,28-1, , ,41 861, ,60 10,73 FTSE/Χ.Α. 20 Συνολικής Απόδοσης 398,65 411,16-12,51-3, ,99 473,37 11,07 FTSE/Χ.Α. 20 Net Συνολικής Απόδοσης 1.141, ,20-35,82-3, , ,16 917, ,09 11,06 FTSE/Χ.Α. Capped 20 Συνολικής Απόδοσης 982,21 993,42-11,21-1, , ,95 16,65 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Συνολική Απόδοσης 938,42 944,63-6,21-0, , ,72 19,75 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid Συνολικής Απόδοσης 739,78 744,94-5,16-0, ,27 758,62 18,84 FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 928,63 937,56-8,93-0, ,60 962,34 16,37 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 264,28 287,17-22,89-7, ,21 410,71 23,00 Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 715,52 705,54 9,98 1, ,51 738,94 22,26 FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 323,11 351,37-28,26-8,04 320,53 355,63 211,88 540,75 22,92 FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 921,28 949,70-28,42-2,99 918,16 963,42 908, ,67-7,77 FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2.701, ,43 18,48 0, , , , ,70 12,86 FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 1.117, ,12-54,75-4, , ,12 910, ,55 0,94 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.444, ,59-66,23-4, , , , ,80 0,11 FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 1.860, ,32-8,18-0, , , , ,82-1,77 FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 5.315, ,72-50,38-0, , , , ,60 8,99 FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 1.466, ,18-44,26-2, , , , ,32 1,28 FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1.656, ,39-9,96-0, , , , ,16 22,36 FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.137, ,93-15,34-0, , , , ,95-4,59 FTSE/Χ.Α. Χημικά 5.946, ,35-232,21-3, , , , ,83 19,00 FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 561,76 561,76 0,00 0,00 561,76 561,76 310,01 561,76 17,39 FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.234, ,57 3,25 0, , , , ,39 8,37 FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 327,44 346,45-19,01-5,49 326,96 351,27 242,40 407,94 21,99 FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 886,33 875,32 11,01 1,26 872,56 897,34 600,06 897,34 11,81 FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1.344, ,65 13,79 1, , , , ,29 12,95 FTSE/Χ.Α. Υγεία 128,79 134,17-5,38-4,01 127,81 134,79 124,65 178,11-2,98 Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 206,82 211,02-4,20-1, ,66 231,71 8,42 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για τον Greece & Turkey 30 είναι ενδεικτικά στις 17:20, ενώ το κλείσιμο των FTSE/Χ.Α. Capped 20, FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD, FTSE/Χ.Α. Capped 20 Σ.Α., FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Σ.Α., FTSE/Med 100 και Greece & Turkey 30 Σ.A. παρέχονται με υστέρηση μιας (1) εργάσιμης ημέρας και αφορά την συνεδρίαση της 26/03/2012. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 27/03/2012 : - 1,91 % :30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Τιμή στο Κλείσιμο Δείκτη την 26/03/2012 Ημερήσια Διακύμανση Δείκτη την 27/03/2012 ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α /03/2012 : - 3,04 % ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Mid Cap 27/03/2012 : - 0,95 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ 690 Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Small Cap 27/03/2012 : - 1,69 % Τ Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την διακύμανση των τελευταίων 10 συνεδριάσεων των δεικτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4

6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ / ΚΑΘΟΔΙΚΑ / ΣΤΑΘΕΡΑ 39 \ 76 \ 23 1 \ 2 \ 0 1 \ 3 \ 4 8 \ 6 \ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Εκατ. ) ,29 21, ,79 393,65 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χίλ. ) ,35 12,01 38,09 33,30 ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ,56 12,01 38,09 33,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2.050,79 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΣΟΣ ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις κατηγορίες: Επιτήρησης και Προς διαγραφή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4

7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 9.344,59-6,14 EUROBANK EFG (ΚΟ) ,50 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7.683,95-15,08 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,08 EUROBANK EFG (ΚΟ) 4.998,69-17,50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,70 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4.192,05 0,27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,14 ΟΤΕ (ΚΟ) 2.832,82 1,26 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,66 JUMBO (ΚΟ) 2.245,13 0,00 MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) ,49 ΔΕΗ (ΚΟ) 1.740,01 1,58 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,27 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.583,89-3,66 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ,68 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.405,86-9,70 ΟΤΕ (ΚΟ) ,26 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 1.271,96-0,96 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,76 ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στους πίνακες απεικονίζονται οι μετοχές που πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΠΟ 02/01/2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 78,28 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2011 (%) ,43 & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Χιλ. ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/X.A. 20 FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης , ,00 0,00 Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,90 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , , , , , , , , , , , , , , , ,70 0, , , , , , ,10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ,00 FTSE/X.A ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΔΕΗ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) , ,00 0, ,00 0,00 ΣΥΜΒ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPO) ,00 ΣΥΜΒ. ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦ. ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPO) ,40 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPURCHASE AGREEMENTS) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,30 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,220-4,76 0, ,240 0,219 0,240 0,220 0,223 0, , , ,22 0,208 0, ,650 0, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 1,37 3,79 1, ,33 1,31 1,38 1,37 1,35 1, , , ,43 1,25 1, ,45 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,879-5,28 0, ,908 0,879 0,908 0,879 0,884 0, , , ,46 0,780 1, , ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,242 0,00 0, ,240 0,240 0,242 0,242 0,240 0, , , ,00 0,240 0, , ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,321-8,29 0, ,320 0,320 0,392 0,349 0,333 0, , , ,38 0,188 0, , ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0,230-4,17 0, ,235 0,230 0,235 0,230 0,230 0, , , ,74 0,225 0, ,660 0, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,150 0,00 0, ,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0, , , ,50 0,081 0, , ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0,108 0,00 0, ,109 0,096 0,109 0,108 0,098 0, , , ,02 0,090 0, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 2, , , ,00 (1) 1,20 2, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0, , ,00 (1) 0,500 0, , ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,36 0,00 1, ,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1, , , ,00 1,33 1, , ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,250 0,00 0, ,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0, , , ,43 0,179 0, ,400 0, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0, , , , ,00 0,241 0, , ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 0,474 0,00 0, ,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0, , , ,60 0,206 0, , ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,156-2,50 0, ,145 0,145 0,156 0,156 0,150 0, , , ,44 0,091 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,42 2,40 3, ,34 3,28 3,44 3,42 3,34 3, , , ,39 2,75 3, , ΒΙΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,28 0,540 0, , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, , , , , , ,00 1,01 1, , ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 0,311-8,80 0, ,343 0,306 0,343 0,311 0,321 0, , , ,23 0,306 0, , Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,100 3,09 0, ,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0, , , ,13 0,068 0, , ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,545 0,93 0, ,486 0,486 0,545 0,545 0,513 0, , , , ,62 0,285 0, ,570 0,12 0, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,09-4,39 1, ,14 1,07 1,15 1,09 1,12 1, , , , ,13 0,555 1, ,300 0, ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,353-4,34 0, ,389 0,352 0,389 0,374 0,354 0, , , , ,18 0,297 0, , ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0, , , ,00 918,00 0,153 0, , ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,00-8,42 5, ,92 4,92 5,20 5,00 4,95 0, , (2) , ,00 4,41 6, ,60 1 0, ΔΕΗ (ΚΟ) 3,85 1,58 3, ,82 3,79 3,89 3,85 3,84 3, , , , ,00 3,08 4, , ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,04-0,95 1, ,01 1,00 1,05 1,05 1,01 1, , , , ,97 0,700 1, , ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,500 0,00 0, ,451 0,402 0,500 0,500 0,417 0, , , ,37 0,358 0, ,310 0, ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,170 8,97 0, ,167 0,160 0,173 0,173 0,165 0, , , ,40 0,151 0, , ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,69 0,217 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,14-6,14 2, ,30 2,11 2,31 2,14 2,21 2, , , ,63 1,29 3, ,300 0,0411 0, ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,319-2,74 0, ,243 0,243 0,319 0,319 0,247 0, , , , ,51 0,161 0, ,560 0, ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,286 0, , ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,908-1,20 0, ,910 0,890 0,920 0,908 0,911 0, , , ,01 0,845 1, , ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,570-3,88 0, ,585 0,570 0,595 0,570 0,573 0, , , , ,36 0,350 0, , ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,19 1,71 1, ,23 1,16 1,24 1,19 1,20 1, , , , ,97 1,04 1, ,320 0, ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,730-3,44 0, ,681 0,681 0,730 0,730 0,706 0, , , , ,90 0,531 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 10

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,276 0,00 0, ,280 0,276 0,280 0,276 0,279 0, , , ,62 0,272 0, ,500 0, ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0,578 0,87 0, ,517 0,517 0,579 0,578 0,536 0, , , , ,66 0,380 0, ,03 0,1027 0, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,29-3,73 1, ,32 1,28 1,34 1,29 1,30 1, , , , ,69 1,10 1, ,60 2,4 1, ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 14,00-0,71 14, ,10 13,76 14,25 14,00 13,96 14, , , ,40 11,36 16, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,53-3,16 1, ,56 1,53 1,56 1,53 1,54 1, , , ,93 0,960 1, ,18 0,45 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,75-0,86 5, ,75 5,73 5,93 5,75 5,84 5, , , , ,31 5,10 6, ,870 0,22 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,05 2,69 2, ,00 2,97 3,07 3,05 3,02 3, , , , ,12 2,46 3, , ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0, , , , , , ,02 0,450 0, ,340 0,186 0, ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,70 0,00 1, ,80 1,70 1,80 1,70 1,70 1, , , , ,89 1,29 1, , ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,566 2,35 0, ,559 0,559 0,566 0,566 0,560 0, , , ,09 0,460 0, , ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,241-5,86 0, ,251 0,240 0,251 0,240 0,241 0, , , ,22 0,199 0, ,12 0,133 0, ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,37 4,23 4,40 4,37 4,29 4, , , , ,00 2,75 4, ,600 0,02 0, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,37 1,86 4, ,23 4,22 4,40 4,40 4,35 4, , , , ,00 2,95 4, ,600 0,04 0, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,444 0,00 0, ,394 0,394 0,444 0,444 0,414 0, , , , ,63 0,353 0, ,600 0, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,65-0,38 2, ,61 2,61 2,65 2,65 2,65 0, , , ,14 1,96 2, ,90 0,23 0, ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 4, , , , , , ,56 3,56 7, , AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) 0,070 1,45 0, ,070 0,069 0,070 0,070 0,070 0, , , ,64 0,068 0, ,440 0, ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0,603 0,17 0, ,602 0,591 0,637 0,603 0,629 0, , , , ,50 0,591 0, , ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,273 0,00 0, ,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0, , , ,92 0,235 0, ,400 0,02 0, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,680 1,04 0, ,680 0,680 0,680 0,680 0,680 0, , , , ,47 0,645 0, , ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0,330-17,09 0, ,330 0,330 0,349 0,349 0,330 0, , , ,00 0,180 0, , ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,470-1,26 0, ,476 0,470 0,476 0,470 0,472 0, , , , ,28 0,405 0, ,730 0, ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,61 0,251 0, ,300 0,15 0, ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 0,708 0,00 0, ,720 0,706 0,720 0,708 0,710 0, , , , ,90 0,592 0, , ΚΑΕ (ΚΟ) 7,80-4,88 8, ,15 7,75 8,15 7,80 7,91 7, , , ,04 6,32 8, , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 0,975-9,72 1, ,973 0,972 0,975 0,975 0,973 0, , , ,00 0,580 3, ,660 0, ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,35-10,00 1, ,35 1,35 1,35 1,35 1,35 0, , , , ,00 1,31 1, ,400 0,01 0, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,661-1,34 0, ,679 0,660 0,685 0,660 0,671 0, , , , ,07 0,475 0, , , ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,86-0,53 1, ,68 1,68 1,86 1,86 1,69 1, , , , ,41 1,68 2, , ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3,91-2,01 3, ,90 3,90 3,96 3,90 3,93 3, , , ,69 1,42 4, ,800 0, ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,770 0, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,331-2,93 0, ,341 0,330 0,341 0,331 0,333 0, , , ,56 0,275 0, , ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0, , , , ,54 0,270 0, , ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,181 0, ,390 0, ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,70-2,37 3, ,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3, , , , ,00 2,77 4, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 10

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,56 0,220 0, ,420 0, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,500-5,30 0, ,516 0,500 0,527 0,500 0,514 0, , , , ,00 0,330 0, , ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0, , , , , , ,29 0,640 0, ,300 0, ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0,240 9,09 0, ,236 0,236 0,240 0,240 0,239 0, , , , ,15 0,179 0, ,00 0,104# 0,0615# ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,474-3,66 0, ,492 0,473 0,496 0,474 0,483 0, , , , ,10 0,466 0, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,526 0,19 0, ,540 0,517 0,590 0,525 0,538 0, , , , ,82 0,385 0, , ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,310 8,77 0, ,285 0,285 0,312 0,310 0,286 0, , , , ,50 0,285 0, , ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0, , , , ,86 0,450 0, , ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0, , , , ,95 0,310 0, ,670 0,0439 0, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0, , , ,00 (1) 0,879 0, , ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0, , , , ,28 0,149 0, ,640 0, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,47 8,89 1, ,37 1,37 1,47 1,47 1,43 1, , , , ,75 1,12 1, , ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,310 0,00 0, ,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0, , , ,00 0,187 0, ,320 0,2 0, ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,99-0,14 7, ,14 6,94 7,14 6,99 7,01 6, , , , ,69 5,57 7, , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0,279 3,33 0, ,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0, , , ,50 0,233 0, ,950 0,7 0, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 6,19-0,48 6, ,25 6,08 6,26 6,19 6,18 6, , , , ,65 4,89 6, , ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0, , , , ,40 0,170 0, , ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,740 5,56 0, ,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0, , , , ,22 0,525 1, , ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0, , , , , ,13 0,308 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 2,94-3,29 3, ,03 2,90 3,04 2,94 2,98 2, , , ,63 2,53 3, ,600 0, ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 1, , , , ,80 0,460 1, , ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , , ,23 0,173 0, , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,488-1,41 0, ,490 0,485 0,490 0,487 0,489 0, , , ,31 0,410 0, , ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,15 0,200 0, , ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0, , , , ,18 0,169 0, ,440 0, ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0, , , ,00 (1) 0,250 0, ,00 0,15 0, ΟΛΘ (ΚΟ) 11,60 0,00 11, ,40 11,30 11,62 11,60 11,50 11, , , , ,00 8,80 12, , , ΟΛΠ (ΚΟ) 11,12-1,16 11, ,28 11,03 11,30 11,12 11,19 10, , , , ,00 8,07 12, ,300 1,75 1, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 7,42 0,27 7, ,40 7,36 7,54 7,42 7,46 7, , , , ,00 6,11 7, ,39 0,19 0, ΟΤΕ (ΚΟ) 3,22 1,26 3, ,18 3,17 3,26 3,22 3,22 3, , , ,25 2,18 3, , ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,82 0,310 0, , ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,359-6,99 0, ,394 0,356 0,394 0,359 0,365 0, , , ,44 0,225 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,298-9,70 0, ,334 0,277 0,339 0,298 0,307 0, , , ,32 0,216 0, ,930 0, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1, , , , , , ,20 1,46 1, ,320 0,12 0, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 2,35 4,44 2, ,32 2,32 2,36 2,35 2,33 2, , , , ,00 1,54 2, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 10

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,500 0,0333 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,545-0,55 0, ,536 0,530 0,545 0,545 0,535 0, , , ,48 0,403 0, ,330 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4, , , , , , ,48 3,69 4, , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , (2) , ,54 0,070 0, ,300 0,067 0, ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,467 2,64 0, ,470 0,467 0,470 0,467 0,467 0, , , , ,76 0,420 0, ,54 0, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 1,96 1,03 1, ,94 1,92 1,97 1,96 1,93 1, , , ,84 1,77 2, , ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, , , , , , ,67 1,01 1, , ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,374 7,78 0, ,374 0,374 0,374 0,374 0,370 0, , , , ,32 0,261 0, , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,35 0,00 1, ,37 1,30 1,37 1,35 1,34 1, , , ,28 0,835 1, , ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 0,990 4,21 0, ,940 0,940 0,990 0,990 0,952 0, , , ,00 0,451 1, , ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,398-0,25 0, ,280 0,280 0,398 0,398 0,307 0, , , ,43 0,264 0, , ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,19 0,875 1, , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 0,720-3,87 0, ,737 0,720 0,750 0,720 0,731 0, , , , ,54 0,454 0, , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 0,427-12,68 0, ,488 0,417 0,501 0,427 0,457 0, , , ,97 0,332 1, ,300 0,0679 0, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,83-3,68 1, ,88 1,83 1,90 1,83 1,86 1, , , , ,12 1,19 1, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,29-1,53 1, ,24 1,23 1,29 1,29 1,24 1, , , ,25 1,16 1, , ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,235 3,98 0, ,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0, , , ,50 0,175 0, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 14,18 0,42 14, ,97 13,96 14,18 14,18 14,03 13, , , ,33 11,07 15, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 5,93 0,00 5, ,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5, , ,65 (1) 4,21 6, , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,234-5,65 0, ,242 0,233 0,242 0,234 0,237 0, , , ,39 0,233 0, , ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0, , , , ,44 0,071 0, , ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0, , , , ,30 0,194 0, , ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,850 9,68 0, ,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0, , , ,64 0,611 0, , ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,490-3,54 0, ,510 0,489 0,510 0,490 0,500 0, , , ,02 0,390 0, , ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0, , , , ,03 0,031 0, , ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0, , , , ,97 0,423 0, ,380 0, A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,328-0,61 0, ,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0, , , , ,56 0,226 0, , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,07-15,08 1, ,28 1,07 1,29 1,07 1,16 1, , , ,52 0,419 1, , ALSINCO (KO) 0, , , , ,50 0,210 0, , ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,233-10,38 0, ,260 0,230 0,260 0,233 0,243 0, , , ,34 0,180 0, , AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,099-5,71 0, ,098 0,092 0,101 0,092 0,098 0, , , ,29 0,076 0, ,320 0, AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,33-4,32 1, ,40 1,33 1,41 1,33 1,36 1, , , , ,80 0,970 1, , AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,129-3,01 0, ,130 0,129 0,130 0,129 0,130 0, , , ,00 0,064 0, , BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,400-3,85 0, ,420 0,389 0,420 0,400 0,400 0, , , ,40 0,182 0, ,360 0, CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,151-16,11 0, ,189 0,148 0,190 0,152 0,154 0, , , ,69 0,136 0, ,50 0, COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 14,46-0,96 14, ,60 14,31 14,80 14,46 14,53 14, , , ,57 12,50 15, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 10

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , CPI (ΚΟ) 0, , , , ,10 0,128 0, , CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,417-3,47 0, ,392 0,392 0,417 0,417 0,399 0, , , , ,24 0,261 0, ,300 0, DIONIC (ΚΟ) 0,167-3,47 0, ,172 0,165 0,172 0,167 0,168 0, , , ,83 0,148 0, , EUROBANK EFG (ΚΟ) 0,660-17,50 0, ,810 0,660 0,813 0,660 0,725 0, , , ,96 0,289 1, ,13 0,5534 0,5364 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 3,72 0,27 3, ,71 3,70 3,83 3,72 3,78 3, , , , ,00 3,51 4, , EURODRIP (ΚO) 0,799-5,44 0, ,844 0,793 0,844 0,799 0,824 0, , , ,43 0,561 1, , EUROMEDICA (KO) 0,361-0,55 0, ,363 0,361 0,363 0,361 0,362 0, , ,17 0,305 0, ,300 0, F.G. EUROPE (ΚO) 0, , , , , , ,66 0,360 0, ,520 0, FLEXOPACK (ΚΟ) 8, , , , , , ,59 7,40 8, ,00 0, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,45-0,68 1, ,46 1,44 1,46 1,45 1,45 1, , , ,87 1,24 1, ,300 0,0851# FRIGOGLASS (KO) 5,02-1,57 5, ,07 4,97 5,10 5,02 5,03 5, , , ,54 2,99 5, , QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0, , , , , ,40 0,621 0, ,620 0,08 0, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 0,810 3,32 0, ,790 0,780 0,810 0,810 0,806 0, , , ,48 0,607 0, , INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,208-8,37 0, ,232 0,208 0,232 0,208 0,216 0, , , ,41 0,140 0, , INTRAKAT (KO) 0,632-7,20 0, ,700 0,630 0,700 0,632 0,660 0, , , , ,49 0,310 0, ,580 0,04 0, J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,00-6,54 1, ,06 0,970 1,10 1,00 1,02 0, , , , ,85 0,550 1, ,40 0,23 0, JUMBO (ΚΟ) 3,70 0,00 3, ,70 3,67 3,72 3,70 3,70 3, , , , ,21 3,37 3, ,330 0,12 0, KLEEMAN HELLAS (KO) 0,770 0,00 0, ,780 0,770 0,780 0,770 0,771 0, , , , ,50 0,566 0, , LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 2, , , , , , ,93 1,91 2, , LAVIPHARM (ΚΟ) 0,218-0,91 0, ,229 0,206 0,230 0,218 0,211 0, , , , ,66 0,161 0, , *** LOGISMOS (ΚΟ) 0, , , , , ,20 0,270 0, , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,306-7,27 0, ,333 0,306 0,333 0,306 0,319 0, , , ,42 0,306 0, ,850 0,0631# MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 0,241-5,49 0, ,258 0,238 0,259 0,241 0,247 0, , , , ,64 0,229 0, ,58 0,3 0, MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2, , , , ,91 1,60 2, ,425 1, MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 6,00 3,81 5, ,52 5,52 6,05 6,00 5,86 5, , , , ,20 4,69 6, , MEVACO (ΚΟ) 1,10 0,00 1, ,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1, , , , ,00 0,900 1, ,00 0,12 0,15 0, MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,17 0,00 1, ,17 1,14 1,43 1,17 1,18 1, , , ,80 1,10 2, ,500 0, MINERVA (ΚΑ) 1, , , , ,00 0,680 1, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,05 2,50 2, ,00 1,97 2,05 2,05 1,99 2, , , , ,85 1,93 2, , , NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,83 6,40 1, ,72 1,64 1,83 1,83 1,68 1, , , , ,48 1,50 2, , PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (ΚΟ) 0,108 0,93 0, ,077 0,077 0,108 0,108 0,104 0, , , ,80 0,071 0, , PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,273-5,54 0, ,289 0,273 0,289 0,273 0,274 0, , , ,25 0,172 0, , PROFILE (ΚΟ) 0,500-9,75 0, ,564 0,500 0,564 0,500 0,516 0, , , , ,79 0,190 0, , QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,550-2,14 0, ,556 0,400 0,556 0,550 0,458 0, , , ,95 0,320 0, , REDS (ΚO) 0,538-2,36 0, ,551 0,538 0,551 0,538 0,539 0, , , ,97 0,525 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 10

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,00 0, RILKEN (KΟ) 3,40 0,00 3, ,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3, , ,17 3,40 3, ,00 0,0971# S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 4,99 0,00 4, ,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4, , , ,33 3,98 5, , SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 0,207 0,00 0, ,207 0,206 0,207 0,206 0,207 0, , , ,65 0,190 0, , SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,50-6,25 1, ,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0, , , ,80 0,836 1, , SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 0, , , , ,23 0,071 0, , SPRIDER STORES (ΚΟ) 0,137 25,69 0, ,139 0,137 0,139 0,137 0,137 0, , , ,98 0,100 0, ,13 0,11 0, TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0,661-1,93 0, ,684 0,661 0,684 0,661 0,664 0, , , ,13 0,584 0, , UNIBIOS (ΚΟ) 0,039 2,63 0, ,038 0,038 0,039 0,039 0,038 0, , , ,07 0,027 0, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ *** ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 2,96-2,95 3, ,00 2,92 3,00 2,96 2,99 0, , , ,40 3, *** NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 6,50 0,78 6, ,53 6,50 6,53 6,50 6,53 0, , ,27 6, *** NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 7,75-1,15 7, ,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7, , ,42 8, ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ , ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,28 0,113 0, , ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 2,52-0,40 2, ,53 2,51 2,53 2,51 2,52 2, , , ,00 1,31 2, ,76 0, ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, , , , , ,88 6,00 7, , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,234-6,02 0, ,248 0,229 0,248 0,234 0,234 0, , , ,10 0,229 0, ,68 0, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,85-6,57 1, ,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1, , , ,01 1,52 1, , ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 14, , , , , ,16 14,00 14, ,70 4,48 6, ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 89,00 3,49 86, ,00 89,00 89,00 89,00 89,00 86, , , , ,00 74,00 90, ,12 0, ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,26 0,00 17, ,26 17,26 17,26 17,26 17,26 15, , , ,64 14,11 17, , ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,26 0,00 2, ,26 2,26 2,26 2,26 2,26 1, , , ,76 1,65 2, , ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 0, , , , ,51 0,430 0, , ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0, , , , ,43 0,022 0, , ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 0,087 0,00 0, ,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0, , , ,25 0,074 0, ,80 0, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,60 0,00 7, ,60 7,60 7,60 7,60 7,60 6, , , , ,00 6,46 7, , ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0, , , , ,81 0,153 0, , ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 0, , , , , ,60 0,135 0, , INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0, , , (2) , ,52 0,256 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 10

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ , ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,099-1,00 0, ,092 0,092 0,100 0,098 0,099 0, , , ,87 0,080 0, , ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) 0,260 0,00 0, ,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0, , , ,23 0,240 0, , ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,020 17,65 0, ,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0, , , ,89 0,012 0, , ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0, , , , ,43 0,400 0, , ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,076-19,15 0, ,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0, , ,76 783,19 0,058 0, , ΔΟΛ (ΚΟ) 0,184 0,00 0, ,184 0,184 0,184 0,184 0,184 0, , , ,00 0,093 0, , ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 0, , , , ,69 0,303 0, , ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) 0, , , ,00 871,08 0,033 0, , ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, , , , ,79 3,70 3, , ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,060 0,00 0, ,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0, , , , ,40 0,041 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,275 0,00 0, ,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0, , , ,36 0,150 0, , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,75 0,408 0, , ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 0,026 8,33 0, ,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0, , ,03 955,91 0,022 0, , ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 0, , , , ,98 0,416 0, , ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) 0, , , , ,01 0,318 0, , ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,91 0,036 0, , ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 0,080 0,00 0, ,080 0,071 0,080 0,079 0,080 0, , , ,02 0,070 0, , ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , ,71 0,174 0, , , ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,178 5,33 0, ,177 0,177 0,180 0,177 0,178 0, , , ,94 0,152 0, ,700 0, ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,127 5,83 0, ,120 0,120 0,139 0,139 0,127 0, , ,78 (1) 0,087 0, , ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) 0, , , , , ,67 0,076 0, , ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) 0, , ,00 (1) 0,340 0, , ΝΕΛ (ΚΟ) 0,066 15,79 0, ,067 0,062 0,067 0,067 0,066 0, , , ,44 0,032 0, , ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0, , , , ,31 0,145 0, , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 0, , , , ,85 0,353 0, , ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 0, , , , , ,75 0,380 0, , ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,022-18,52 0, ,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0, , , ,85 0,020 0, , ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 0, , , , ,81 0,028 0, , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0, , , ,00 143,52 0,019 0, , ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) 0,300 0,00 0, ,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0, , ,21 0,200 0, ,300 0,24# ALAPIS (ΚΟ) 0,049-3,92 0, ,053 0,048 0,053 0,048 0,049 0, , , ,47 0,025 0, , ALTEC (ΚΟ) 0,040 2,56 0, ,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0, , , ,86 0,024 0, , COMPUCON (ΚO) 0,080 0,00 0, ,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0, , ,60 994,56 0,042 0, , FASHION BOX (ΚΟ) 1, , , , ,88 1,30 1, , FORTHNET (ΚΟ) 0,108-1,82 0, ,109 0,101 0,109 0,101 0,108 0, , , ,58 0,080 0, , NUTRIART (ΚΟ) 0, , , , ,56 0,048 0, , OLYMPIC CATERING (ΚΟ) 0, , , ,00 208,73 0,300 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 10

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (Συνέχεια) , PC SYSTEMS (ΚΟ) 0, , , , ,17 0,040 0, , RIDENCO (ΚΟ) 0,023 9,52 0, ,021 0,021 0,025 0,025 0,023 0, ,00 530,37 0,018 0, , SATO AE (ΚΟ) 0,095-3,06 0, ,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0, , , ,37 0,048 0, , HELLAS ONLINE (ΚΟ) 0,640 0,00 0, ,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0, , , ,97 0,312 0, ,620 0, YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0, , , , , ,49 0,111 0, ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ , ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) 0, , , ,00 269,53 0,060 0, , ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 0,021 16,67 0, ,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0, , ,21 230,16 0,018 0, , ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 9, , , , ,10 9,95 9, ,83 0, ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 3, , , ,00 (1) 3,03 4, ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ , ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) , ,00 0,670 0, , ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΣΑΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,780 0, , ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) , ,00 0,100 0, , ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,072 0, , *** ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) , ,00 0,760 0, , ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) , ,00 0,140 0, , ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) , ,00 0,140 0, , ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) , ,00 0,040 0, , ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) , ,00 0,080 0, , ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) , ,00 0,050 0, , ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) , ,00 0,390 0, , ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) , ,00 0,540 0, , ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO) , ,00 0,120 0, , ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) , ,00 0,100 0, , ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) , ,00 0,260 0, , ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) , ,00 0,080 0, , ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) , ,00 0,120 0, , ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 1,07 1, , BETANET (ΚΟ) , ,00 0,060 0, , EUROLINE AEEX (ΚΟ) , ,00 1,41 1, , INTERINVEST AEEX (KΟ) , ,00 1,12 1, , MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) , ,00 0,640 0, , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) , ,00 0,180 0, , Τ BANK (ΚΟ) , ,00 0,048 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 8 ΑΠΟ 10

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ # Προσαρμοσμένα Μερίσματα Λόγω Διανομής Δωρεάν Μετοχών * Τελευταία Προσαρμοσμένη Τιμή Κλεισίματος. ** Καθαρά Μερίσματα *** Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία Εισαγωγής για τις νέες εταιρίες **** Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης & Η Χρηματιστηριακή Αξία αναφέρεται μόνο στον αριθμό εισηγμένων μετοχών.! Οι επεξηγήσεις των Κωδικών των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο τμήμα των Διευκρινιστικών Ορισμών του δελτίου. (1) Η Χρηματιστηριακή Αξία Εταιρίας αφορά σύνολα Εταιρίας και όχι επιμέρους κατηγορίες μετοχών. (2) P/E μεγαλύτερο του 100. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,30 για τη χρήση 2010, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 2010 ανά μετοχή, ήτοι 0,45. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 30/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 10/1/2011. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Από 27/6/2008, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 20/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 8/10/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορίας Επιτήρησης από 7/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 23/2/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 12/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2α, ΣΕΛΙΔΑ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/07/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/2008. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 9 ΑΠΟ 10

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4547 Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/3/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/2011. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 28/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 30/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 20/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 10/10/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/2011. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 10 ΑΠΟ 10

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ JUMBO (ΚΟ) , ,00 16:18:51 20 JUMBO (ΚΟ) , ,90 16:37:08 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7

20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Capping ΚΥΠΡ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9.5 0.460212 86.0 ΑΝΕΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.0 1.000000 30.0 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 65.0 1.000000 64.0 ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ)

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124

01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 01 Ιουλίου 2011 Έτος 132, Νο 124 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 124 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194

08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 08 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123

01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 01 Ιουλίου 2010 Έτος 131, Νο 123 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Αποτελέσματα 6Μ '09 ΔΠΧΠ (χιλ. ευρώ) Υποχρεώσεις Μακροπροθεσμα Δάνεια Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2008 2009 Δ(%) 2008 2009 Δ(%) 2009 2009 Δ(%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100

29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 29 Μαΐου 2012 Έτος 133, Νο 100 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 100 ΤΡΙΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2012 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τετάρτη, 22 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ AEΕΓΑ 14.015 15.878 13,3% ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 4.043 1.293-68,0% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 3.238 2.520-22,2% Σύνολο 21.296 19. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2007 Πρόµερισµα ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθαρά Εσοδα από Τόκους Κέρδη προ φόρων ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 1.471.616 1.605.253 9,1% 800.757 985.263 23,0% 551.987 850.035 54,0% 0,900 ΑΣΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.093,51 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,66%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 252,08 εκατ. εκ των οποίων 22,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις

Εταιρική Κερδοφορία Πωλήσεις Ισολ. 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 305.865 453.966 48,4% ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 5.852 3.537-39,6% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ. 82.132 132.986 61,9% ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ. 297 7.170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 8/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.242,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 60,46 εκατ. εκ των οποίων 5,95 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 12 Μαρτίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2013 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 608.336 0,5680 0,6310 345.534,85 383.860,02

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK (ΚΟ) 305.336 0,611 0,468 186.677,10 142.897,25-43.779,85

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 833,42 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 76,25 εκατ. εκ των οποίων 5,13 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/7/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,21 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,50%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,65 εκατ. εκ των οποίων 13,82 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 806,01 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,41%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 100,53 εκατ. εκ των οποίων 3,89 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 771,32 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,85 εκατ. εκ των οποίων 12,85 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 797,99 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 81,65 εκατ. εκ των οποίων 0,50 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 6/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,23 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,85%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 96,74 εκατ. εκ των οποίων 7,39 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2011 έως 31.12.2011) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 728,98 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 73,19 εκατ. εκ των οποίων 8,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/5/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 822,88 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,12%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 119,23 εκατ. εκ των οποίων 6,29 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/6/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 22/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 687,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,57%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,12 εκατ. εκ των οποίων 8,86 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα

Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα 228 Oι οψεισ των πλανητων στισ μετοxεσ του xαα Â Ã Ä Å Æ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΓΕΚ ΒΙΟΤΕΡ CHIPITA ALBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΡ ΚΑΜΠΑΣ ΔΙΕΚΑΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕΜ ΑΤΕΜΚΕ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΓΕΚΑΤ ΕΘΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/6/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 769,37 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 68,72 εκατ. εκ των οποίων 7,25 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr Ηµερήσιο Σχόλιο από το Τµήµα Ανάλυσης 22-07-2010 Σχόλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972, Φ.Ε.Κ. 1633/11.09.1972) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr

ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, (17 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑ A ), ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 6925500, FAX 6985421 www.solidus.gr Ηµερήσιο Σχόλιο από το Τµήµα Ανάλυσης 27-07-2010 Σχόλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ETF Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

565% 4.759 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 47% 20.249 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 43% 3.006.722 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Κερδοφορία 12Μ 2005 Κατανοµή κερδών 3µήνου 2006 Ισολογισµοί: 100,0% Εταιρική εικόνα κερδών Ποσοστιαία Καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας (%) Top -10 Κερδοφόρες 240 Ζηµιογόνες 83 Κερδοφόρες 74% Ζηµιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών.

Πηγή : Τα sites των αντίστοιχων τραπεζών. Εργασίες για το µάθηµα «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ» Κατηγορία Εργασιών 1 : Τραπεζικά προϊόντα για ιδιώτες = Τραπεζικά Προϊόντα για αποταµιευτές και Χρηµατοδότηση ιδιωτών Καταγραφή των καταθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/8/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 666,68 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 74,06 εκατ. εκ των οποίων 5,49 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/09 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/12 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα