Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης."

Transcript

1 Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Κοτρωνίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M. Sc. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Περίληψη Το 2012 ανακηρύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, και να ενθαρρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής, στη λήψη αποφάσεων και μέτρων σε όλα τα επίπεδα, που να διευκολύνουν την ενεργό γήρανση. Κυρίως ενθαρρύνεται το πνεύμα εθελοντισμού στα σχολεία και προτρέπονται εκπαιδευτικοί και μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν και προωθούν την αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης. Μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές Πανεπιστημιακών σχολών συνεργάζονται με ενήλικες διαφόρων ηλικιών με ιδιαίτερη επιτυχία. Συμμετέχουν σε συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν, μοιράζονται εμπειρίες ζωής και οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης, αποδοχής και εμπιστοσύνης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης που εκπονήθηκε σε τάξη Νηπιαγωγείου. Λέξεις κλειδιά: Ενεργός γήρανση, διαγενεακή επικοινωνία, Νηπιαγωγείο. 1.Εισαγωγή Οι ραγδαίες δημογραφικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού, απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Ευρώπη κάθε χρόνο καθίσταται γηραιότερη. Ήδη στις αρχές του 2010, υπήρχαν 87 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 ετών, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 17% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι από το 2012, θα συρρικνωθεί ο ενεργός πληθυσμός και κάθε χρόνο θα αυξάνονται κατά 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών(eurostat, 2012). Αντιμέτωπη με τα νέα δεδομένα η Ευρωπαϊκή επιτροπή, προέτρεψε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να δεσμευτούν και να αναπτύξουν στρατηγικές ενεργούς γήρανσης, με στόχο την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καταστεί η Ευρώπη πιο έξυπνη, ανταγωνιστική και δυναμική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2005, θέσπισε ένα επταετές ( ) πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την προώθηση της διαγενεακής αλληλεπίδρασης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των ηλικιωμένων στην οικονομική και κοινωνική ζωή και τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Η ανάγκη να επενδύσουν τα μέλη της Κοινότητας στη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και στέρεων δεσμών μεταξύ των γενεών προβάλλεται μέσα από την Ευρωπαϊκή στρατηγική COM (2010) Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας για όλες τις ISSN

2 ηλικίες, που οι γηραιότεροι θα συμμετέχουν ενεργά και θα εξακολουθούν να προσφέρουν και οι νεότεροι θα ωφελούνται από τις δεξιότητες και τις εμπειρίες των ηλικιωμένων αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία και προώθηση της κουλτούρας της ενεργού γήρανσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Health Organisation, 2002), ενεργός γήρανση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που γερνούν και η δημιουργία των συνθηκών που τους επιτρέπει: να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις, να αναγνωρίζεται η συμβολή τους στην κοινωνία, να ζουν πιο υγιείς, να ορίζουν τη ζωή τους και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους, να απασχολούνται, να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους. Στην Ευρώπη για πρώτη φορά το 2009, στις 29 Απριλίου γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και το έτος 2012 ανακηρύχτηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών των μαθητών και των ηλικιωμένων. Με αφετηρία την παραδοχή ότι η δημιουργία διαγενεακών δεσμών προάγει την καλύτερη συμβίωση μεταξύ των γενεών, βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ηλικιωμένων και η επικοινωνία των γιαγιάδων, παππούδων με τα παιδιά είναι δείκτης ψυχολογικής υγείας των κοινωνιών, εκπονούνται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες διαγενεακά σχέδια εργασίας. Στη Γαλλία μαθητές του Δημοτικού σχολείου Saint-Egonnec( Plogonnec) σε συνεργασία με ηλικιωμένους οίκου ευγηρίας ηχογράφησαν ένα cd με παλαιά και μοντέρνα τραγούδια. Επίσης το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σε συνεργασία με το σύλλογο Ensemble demain, προωθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να προετοιμάζουν ετήσιες διαγενεακές δράσεις και να τις ενσωματώνουν στα σχολικά προγράμματα(active-ageing-2012). Στη Γερμανία μαθητές Γυμνασίου, επισκέπτονται ηλικιωμένους στα σπίτια τους και προσφέρουν εθελοντική εργασία, συζητούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και περνούν ευχάριστα, ενώ στην Ιρλανδία, ήδη από το 1998 λειτουργεί το σχέδιο Maugherow. Μαθητές του Δημοτικού σχολείου και ηλικιωμένοι επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα από την τέχνη, συμμετέχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής κ.ά, εκφράζονται δημιουργικά, παρακολουθούν εικαστικές εκθέσεις και με τη λήξη της σχολικής χρονιάς παρουσιάζουν τα έργα τους (activeageing-2012). Στην Ισπανία στην περιοχή της Aragon, από το 1999, εθελοντές, άτομα της τρίτης ηλικίας, επισκέπτονται τα σχολεία, συζητούν με τους μαθητές, τους μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς, συνταγές μαγειρικής, παίζουν μαζί τους. Στη Ρουμανία εκπονείται το σχέδιο My Story με σκοπό τη συλλογή ιστοριών ζωής των ηλικιωμένων. Διοργανώνονται μαθήματα ΤΠΕ, οι μεγαλύτεροι αποκτούν βασικές δεξιότητες χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ οι νέοι μαθαίνουν να συλλέγουν τις ιστορίες των ηλικιωμένων και να τις επεξεργάζονται ψηφιακά. ISSN

3 Ανάλογα προγράμματα για την προώθηση διαγενεακών εκδηλώσεων εκπονούνται και σε σχολεία του Ηνωμένου Βασίλειου με σκοπό να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενεές, να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς(active-ageing-2012). Στην Ιταλία από το 1998, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία Pan-European Grandparents & Grandchildren (G & G) με στόχο την προώθηση και τη διευκόλυνση της ψηφιακής ενεργούς συμμετοχής των ηλικιωμένων. Νέοι εθελοντές, κυρίως φοιτητές, αναλαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου και προσπαθούν να μυήσουν τους ηλικιωμένους στην εκμάθηση και περιήγηση στο Internet και στην απόκτηση δεξιοτήτων διαδικτυακής επικοινωνίας μέσω . Η δράση στοχεύει: α) στη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων με τρόπο απλό και χαμηλό κόστος, β) στην ενθάρρυνση ανάπτυξης διαγενεακού διαλόγου, γ) στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το 2010, η συγκεκριμένη δράση έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης στα πλαίσια του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και σταδιακά εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Λετονία, στην Ελλάδα, κ.ά. Επίσης, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων προωθούν και υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις στα σχολεία, με τη συμμετοχή εθελοντών μαθητών και nonni di cuore (παππούδων της καρδιάς), ανταλλάσσοντας προσωπικές ιστορίες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της άτυπης μάθησης μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας με σκοπό αφενός μεν, την προαγωγή της δια βίου μάθησης των ενηλίκων και της ενεργητικής συμμετοχής τους στην κοινωνία, αφετέρου δε, στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με το γήρας και τους ηλικιωμένους, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχες δράσεις προγραμματίστηκαν και στην Ελλάδα, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τμήμα ΜΜΕ με επικεφαλής τον καθηγητή Μεϊμάρη και την ομάδα του, από το 2010 σχεδιάζουν προγράμματα και προτρέπουν μαθητές και ηλικιωμένους να συνδημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις με τις ιστορίες της ζωής τους. Παράλληλα, οργανώνουν εργαστήρια εκμάθησης υπολογιστών, όπου μαθητές και φοιτητές αναλαμβάνουν να διδάξουν σε ηλικιωμένους τη χρήση τους και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς χρηματοδοτεί από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα «Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!», υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και ενέργειες που διοργανώνουν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση με το πνεύμα του εθελοντισμού, η υποστήριξη της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας, η προώθηση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης. ISSN

4 Το χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων είναι η εθελοντική συμμετοχή όσων το επιθυμούν και η διάρκεια. Μεμονωμένες δραστηριότητες, ή αφιέρωση μιας ημέρας από το σχολικό πρόγραμμα για την επικοινωνία με ηλικιωμένα άτομα, δε θεωρείται διαγενεακό πρόγραμμα. Επιπλέον οι έρευνες έδειξαν ότι, τα προγράμματα διαγενεακής συνεργασίας που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζονται από τις δημογραφικές, κοινωνικές τάσεις και μεταβλητές της εκάστοτε χώρας, την εκπαιδευτική πολιτική που ασκεί, τις αντιλήψεις που επικρατούν για το γήρας σε κάθε πολιτισμό. Για παράδειγμα, σε κοινωνίες όπως στην Ιαπωνία που οι ηλικιωμένοι έχουν εξέχουσα θέση, η σχέση με τους νεότερους δεν είναι ισότιμη, παράγοντας που επηρεάζει τις επαφές και συνεργασίες μεταξύ τους, ακολουθείται διαφορετική φιλοσοφία στο σχεδιασμό κάθε διαγενεακού προγράμματος, σε σχέση με κοινωνίες όπως στις ΗΠΑ, που επικρατεί πιο χαλαρή επικοινωνία μεταξύ των γενεών, όλοι έχουν την ίδια θέση και αντιμετώπιση στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός διαγενεακών δράσεων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη θίγονται οι συμμετέχοντες. ( Kaplan,2002). 1.1.Η αναγκαιότητα της διαγενεακής μάθησης και αλληλεγγύης Σύμφωνα με την συστημική θεωρία (σφαιρικό μοντέλο), το άτομο ζει και λειτουργεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά και αλληλεξαρτώμενα υποσυστήματα. Η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση με κοινό τόπο το παιδί. Η ανάπτυξη καλής και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών συστημάτων, βοηθάει τα παιδιά καθώς εισέρχονται στο σχολείο να νιώσουν ασφαλή, να αναπτύξουν θετικές στάσεις για το σχολείο, τη μάθηση, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους, τη συμπεριφορά τους και τις επιδόσεις τους( Epstein,1995). Οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, κάνουν λόγο για εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και ενίσχυσης των ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και της μαθησιακής διαδικασίας. Η οικογένεια αποτελεί το βασικό και σταθερό σημείο αναφοράς για το παιδί, είναι ο πρώτος φορέας αγωγής του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Τα ποσοστά καθημερινής επαφής των εγγονιών με τη γιαγιά είναι ιδιαίτερα υψηλά για τη χώρα μας και αγγίζουν το 90%. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά στενής σχέσης και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές όπου τα ποσοστά μειώνονται. Η αξία της παρουσία της γιαγιάς και του παππού στη συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών είναι σημαντικότατη. Ωστόσο, οι μεγάλες και πολλές κοινωνικές αλλαγές συνέβαλαν στη δημιουργία απόστασης μεταξύ των νεότερων με τους ηλικιωμένους, στην ανάπτυξη αρνητικών, μη ρεαλιστικών στερεοτύπων και μείωση της διάθεσης για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. ISSN

5 Τα διαγενεακά προγράμματα θεωρούνται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων και ενισχύουν τους δεσμούς μάθησης, συνεργασίας, επικοινωνίας, σεβασμού και κατανόησης μεταξύ των γενεών, καθώς αναπτύσσεται ο διαγενεακός διάλογος. Οι νεότερες και παλαιότερες γενιές αλληλεπιδρούν και προσφέρουν ο ένας στον άλλο και στους γύρω τους. Οι διαγενεακές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την κοινωνική τους ένταξη. Δίνεται η ευκαιρία στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά, να συζητούν με τους νέους και να ανταλλάσσουν απόψεις για την καλύτερη συμβίωση των γενεών μέσα στην κοινωνία, ενώ παράλληλα τα παιδιά κατανοούν τις αλλαγές που σχετίζονται με τη διαδικασία της ωρίμανσης και αποκτούν θετική στάση για το γήρας, για τα στάδια της μελλοντική ζωής καθώς έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους και μαθαίνουν τι σημαίνει αλληλεγγύη, γενναιοδωρία και υπευθυνότητα. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες και την αγκαλιά του στην κοινωνία κι από κλειστό σύστημα μετατρέπεται σε ανοιχτό, συμμετοχικό, συνεργατικό, επικοινωνιακό σύστημα. Παράλληλα δε, βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας(active-ageing-2012). Επιπρόσθετα, η συναναστροφή των παιδιών με τους ηλικιωμένους έχει θετική επίδραση στη σχολική τους επίδοση, αναπτύσσουν συνεργατικό πνεύμα και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα την αίσθηση του χρόνου και χάρη στη μετάδοση των αναμνήσεων κατανοούν πιο εύκολα την ιστορία των μεγαλύτερων, χτίζοντας έτσι τη δική τους ταυτότητα. Σε σχολεία που έχουν εκπονηθεί ανάλογα προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι οι μαθητές σημείωσαν μεγάλη πρόοδο στον τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας και έμαθαν ταχύτερα ανάγνωση. Η ένταξη των διαγενεακών σχεδίων εργασίας στο σχολικό πρόγραμμα μπορεί ακόμη να συμβάλλει στην ανάπτυξη ποικίλων πεδίων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως: α) Τις κοινωνικές ικανότητες καθώς και, τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Με την ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης παρατηρήθηκε ότι αποδυναμώνεται η αντικοινωνική συμπεριφορά και μειώνονται τα φαινόμενα σχολικής βίας. β) Τις ικανότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και να επικοινωνήσουν με άτομα διαφορετικών ηλικιών. Με τη χρήση των ΤΠΕ και της πλατφόρμας επικοινωνίας μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν με άλλες χώρες. γ) Την ανάπτυξη της ανθρωπιστικής κουλτούρας. Μέσα από τις διηγήσεις των ηλικιωμένων οι μαθητές μαθαίνουν για το παρελθόν και το παρόν, ανακαλύπτουν μέρη και διαφορετικούς χώρους και σταδιακά οδηγούνται στην ανακάλυψη και εξοικείωση με το δικό τους περιβάλλον. ISSN

6 2.Σχέδιο εργασίας διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης που εκπονήθηκε σε τάξη Νηπιαγωγείου Μέσα από τις καθημερινές συζητήσεις των νηπίων αναδύθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας Πορεία υλοποίησης Ο τίτλος του σχεδίου εργασίας επιλέχτηκε από τα παιδιά και είναι «Αγαπημένε μου παππού, αγαπημένη μου γιαγιά..». Συμμετείχαν 25 νήπια του κλασικού τμήματος του 1 ου Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου και το σχέδιο διήρκεσε από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του Σκοπός: Να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες. Στάδιο 1 ο Εφόρμηση- ερέθισμα-καθορισμός θέματος: Η εφόρμηση του θέματος άρχισε με τις καθημερινές συζητήσεις και ανακοινώσεις των παιδιών στην παρέα των συμμαθητών τους. Συνήθως στην αρχή της εβδομάδας τα νήπια διηγούνται πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Τα περισσότερα, έχουν κάτι να πουν για τις επισκέψεις στους παππούδες και γιαγιάδες και τις κοινές δραστηριότητές τους. Ξεκίνησε μία συζήτηση για να διερευνηθεί τι γνωρίζουν τα παιδιά για την καταγωγή τους, πού γεννήθηκε ο παππούς και η γιαγιά, τι δουλειά έκαναν όταν ήταν πιο νέοι κ.ά. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές γνώριζαν λίγα σχετικά με το θέμα, αλλά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν, γιατί ο παππούς και η γιαγιά είναι τα πιο αγαπητά τους πρόσωπα. Αρχικά τέθηκαν τα ερωτήματα: α) τι θέλουν να μάθουν για τον παππού και τη γιαγιά, β) αν θέλουν να τους προσκαλέσουμε να έρθουν στην τάξη μας και τι επιθυμούν να κάνουμε μαζί τους. Ξεκίνησε ένας καταιγισμός ιδεών, καταγράφηκαν όλες οι ιδέες και προτάσεις των παιδιών και δημιουργήθηκαν δύο ιστογράμματα, σύμφωνα με τα οποία σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες [(βλ. ιστόγραμμα 1& ιστόγραμμα2)]. ISSN

7 Τι δουλειά έκαναν στο παρελθόν; Πώς ήταν τα σπίτια τους; Πού γεννήθηκαν και μεγάλωσαν; Τι θέλω να μάθω για τον παππού και τη γιαγιά; Πώς περνούσαν στο σχολείο; Τι παιχνίδια έπαιζαν μικροί; Πώς διασκέδαζαν; Ιστόγραμμα1: (Tι θέλουν να μάθουν για τον παππού και τη γιαγιά). Να τους μάθουμε υπολογιστή Να μας μάθουν παιχνίδια που έπαιζαν μικροί Να τους πάρουμε συνέντευξη Να πούμε ανέκδοτα και αινίγματα Τι θέλω να κάνω μαζί με τον παππού και τη γιαγιά; Να συζητήσουμε να μας διηγηθούν ιστορίες Να ζωγραφίσουμε Να χορέψουμε Ιστόγραμμα 2: (Τι επιθυμούμε να κάνουμε μαζί τους). ISSN

8 Στάδιο 2 ο.ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων και επέλεξαν τις πτυχές του θέματος που επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Η 1 η ομάδα ανέλαβε να ετοιμάσει αναμνηστικά δωράκια για να προσφέρει στους καλεσμένους. Αποφάσισαν να ετοιμάσουν: α) κάρτες με ευχές και ευχαριστίες, β) κορνίζες για μια αναμνηστική φωτογραφία που θα έβγαζαν κατά την επίσκεψη των παππούδων και γ) ένα γλαστράκι με βασιλικό. Η 2 η, ετοίμασε τις προσκλήσεις για τους καλεσμένους. Η 3 η,ασχολήθηκε με το σχεδιασμό των κοινών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που προετοίμασαν τα παιδιά είναι: παιχνίδια παντομίμας, γλωσσοδέτες, ανέκδοτα, αινίγματα, τραγούδια, εκμάθηση του προγράμματος ζωγραφικής στον η/υ, επίδειξη διαφορετικών τεχνικών ζωγραφικής. Η 4 η,προετοίμασε τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. Συμφώνησαν σε κάθε καλεσμένο να κάνουν τις ερωτήσεις: -Πώς σας λένε; -Πόσο χρονών είστε; -Πού γεννηθήκατε; -Τι παιχνίδια παίζατε μικροί; -Πώς περνούσατε στο σχολείο σας; -Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν πιο νέος/νέα; -Πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια έχετε; -Τι σας αρέσει να κάνετε με τα εγγόνια σας; Η 5 η,ανέλαβε να ερευνήσει στο διαδίκτυο, να βρει φωτογραφίες και πληροφορίες για τα παλαιότερα χρόνια και να προετοιμάσει τα θέματα των συζητήσεων. Αποφάσισαν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις σχολικές εμπειρίες τις δικές τους και των παππούδων τους, αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Η 6 η,ασχολήθηκε με την εκμάθηση του χειρισμού των ψηφιακών μέσων, όπως τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, της βιντεοκάμερας και του ψηφιακού κασετόφωνου καταγραφής ήχου. Ένας μαθητής ανέλαβε το συντονισμό των δράσεων των ομάδων και με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού κατέγραφε στο ημερολόγιο την πρόοδο και τα σχόλια. Οι ομάδες επικοινωνούσαν τακτικά μεταξύ τους και ενημέρωνε η μία την άλλη. Κατά διαστήματα γίνονταν και διαλλείματα ενημέρωσηςανατροφοδότησης. Ενημερώθηκαν προφορικά αλλά και με προσωπική επιστολή οι γονείς ώστε να βοηθήσουν στην υλοποίηση του project. Υπήρξαν και ατομικές δραστηριότητες κατά τις οποίες κάθε παιδί αναλάμβανε να παρουσιάσει τον ή τους αγαπημένους του παππούδες ή γιαγιάδες, να ISSN

9 τους ζωγραφίσει και να εκφράσει στην ολομέλεια της τάξης, τι του αρέσει να κάνει μαζί τους. Στη συνέχεια, κάθε παιδί επισκέφτηκε και ζήτησε από τον παππού του να διηγηθεί μια αληθινή ιστορία από τα παλιά, οι γονείς ανέλαβαν τη συγγραφή της και όλες διαβάστηκαν μέσα στην τάξη. Μετά την ανάγνωση των ιστοριών ακολούθησε συζήτηση και οι μαθητές εξέφραζαν την άποψή τους. Μέσα από τις πραγματικές ιστορίες του παππού και της γιαγιάς που αναγνώστηκαν στην τάξη τα νήπια έμαθαν για τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων στα παλαιότερα χρόνια, πώς διασκέδαζαν, τι παιχνίδια έπαιζαν, τι ρούχα φορούσαν, ποια ήταν τα μέσα μετακίνησης, πώς ήταν τα σπίτια τους, τι έθιμα είχαν και πώς περνούσαν οι μαθητές στο σχολείο. Σε δεύτερη φάση μοιράστηκαν οι προσκλήσεις και ζητήθηκε από τους ηλικιωμένους να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν, να επισκεφτούν το νηπιαγωγείο μας, ή να πάνε τα νήπια στο σπίτι τους. Η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μερικοί αποφάσισαν να έρθουν στο Νηπιαγωγείο και κάποιοι άλλοι κάλεσαν τα νήπια να τους επισκεφτούν στα σπίτια τους. Η Νηπιαγωγός επικοινώνησε με τους εθελοντές συμμετέχοντες και τους πληροφόρησε για το σκοπό και τους στόχους του σχεδίου εργασίας, τη φύση και την πορεία της συζήτησης με τα παιδιά, για τις κοινές τους δραστηριότητες, για το φωτογραφικό υλικό που μπορούν να φέρουν. Καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των επισκέψεων και τις δραστηριότητες και μοιράστηκε σε όλους τους ενήλικες. Πριν από κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη διεξαγόταν συζήτηση μεταξύ της εκπαιδευτικού και των μαθητών σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που όφειλαν να σεβαστούν και γίνονταν οι τελευταίες ετοιμασίες για τις κοινές δραστηριότητες και τη συνέντευξη που θα έπαιρναν από κάθε καλεσμένο ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα. Οι δραστηριότητες που προετοίμασαν ο παππούς και η γιαγιά για τα νήπια είναι: Διηγήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια, τις σχολικές τους εμπειρίες, μίλησαν στα παιδιά για τα έθιμα του τόπου τους, για τη δουλειά τους. Συζήτησαν για τις συνθήκες διαβίωσης παλαιότερα και τους διηγήθηκαν την τοπική ιστορία της περιοχής. Τους έδειξαν φωτογραφικό υλικό από τα νεανικά τους χρόνια. Τους έδειξαν πώς παρασκευάζεται η τυρόπιτα και συμμετείχαν όλα τα παιδιά στο άνοιγμα των φύλλων. Έδειξαν στα παιδιά αντικείμενα της παλιάς εποχής που είχαν στη συλλογή τους και εξήγησαν τη χρήση τους. Τους έμαθαν να φυτεύουν, έγιναν μικροί κηπουροί και φύτεψαν λουλούδια στον κήπο της γιαγιάς. Τους εξήγησαν την ιστορία κάποιων παιχνιδιών κι έπαιξαν μαζί με τα παιδιά παιχνίδια του παλιού καιρού όπως τσουβαλοδρομίες, τυφλόμυγα, το δαχτυλίδι, το μαντηλάκι. Τους έμαθαν τραγούδια και τους διηγήθηκαν παραμύθια και ιστορίες. ISSN

10 Μετά από κάθε επίσκεψη, ακολουθούσε συζήτηση και στο τέλος τα παιδιά ζωγράφιζαν τι τους έκανε εντύπωση, τι τους άρεσε, ή τι νέο έμαθαν. Στάδιο 3 ο.ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ετοιμάστηκε μια γιορτή για όλους τους ενήλικες γονείς και παππούδες με τις εξής δραστηριότητες: Τα παιδιά σε συνεργασία με τη Νηπιαγωγό επέλεξαν φωτογραφίες από τις δράσεις του σχεδίου και δημιούργησαν στον η/υ με το πρόγραμμα pinnacle, ένα dvd. Το επένδυσαν με οργανική μουσική του συνθέτη Χατζηδάκη, προβλήθηκε στην εκδήλωση και δόθηκε σε όλους ως ενθύμιο. Έγραψαν και ζωγράφισαν μηνύματα αγάπης για τους παππούδες σε μια μεγάλη επιφάνεια χαρτιού που διακόσμησε έναν ολόκληρο τοίχο της αίθουσας. Οργανώθηκε μία έκθεση ζωγραφικής και εκτέθηκαν όλα τα έργα των παιδιών των παππούδων και των γιαγιάδων που έγιναν κατά τη διάρκεια του project. Ετοιμάστηκαν βραβεία και τα παιδιά τα απένειμαν σε όλους τους παππούδες και γιαγιάδες. Έλαβαν όλοι το βραβείο του καλύτερου παππού και γιαγιάς (βραβεία δόθηκαν σε όλους ακόμη και σε αυτούς που για κάποιο λόγο δε μπορούσαν να συμμετέχουν στο σχέδιο εργασίας). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες κι άλλα ανέλαβαν να παρουσιάσουν τους παππούδες τους, άλλα να διηγηθούν την ιστορία της γιαγιάς τους κι άλλα να πουν τι τους αρέσει να κάνουν μαζί τους. Τραγούδησαν κι έδωσαν μία παράσταση καραγκιόζη, όπως τους έμαθε η γιαγιά Αξιολόγηση: Τα οφέλη από το σχέδιο εργασίας είναι πολλά. Για το σχολείο: Πρωτίστως επιτεύχθηκε μεγαλύτερη προσέγγιση δύο διαφορετικών γενεών. Το σχολείο άνοιξε την αγκαλιά του σε όλες τις οικογένειες των μαθητών, αναπτύχθηκαν κοινωνικές σχέσεις, κι όλοι έμαθαν από την επαφή και τις κοινές δράσεις. Για τα παιδιά: Αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων παλαιότερα. Εμπλουτίστηκε ο λόγος τους, έμαθαν να παρουσιάζουν, να διηγούνται, να παίρνουν συνέντευξη, να συζητούν με μεγαλύτερους για διάφορα θέματα, να εκφράζουν την άποψή τους, να δίνουν οδηγίες. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας( φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, ψηφιακό κασετόφωνο, πρόγραμμα Pinnacle στον η/υ). Διασκέδασαν Ένιωσαν περήφανα για τον παππού και τη γιαγιά τους ISSN

11 Για τους ηλικιωμένους: Πέρασαν όμορφες και συγκινητικές στιγμές με τα εγγόνια και τους συμμαθητές τους. Έμαθαν πώς περνούν τα παιδιά στο σχολείο. Ήρθαν ακόμη πιο κοντά με τα παιδιά κι ένιωσαν ιδιαίτερα χρήσιμοι. Ανέπτυξαν σχέσεις φιλίας και με άλλους παππούδες και γιαγιάδες. Η αξιολόγηση της πορείας του project ήταν διαμορφωτική καθόλη τη διάρκειά του. Όλες οι δραστηριότητες φωτογραφήθηκαν από τα παιδιά, έγινε βιντεοσκόπηση και οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν σε ψηφιακό κασετόφωνο. Έτσι είχαν την ευκαιρία να ξαναδούν, να ακούσουν τις συνεντεύξεις, να ασκήσουν κριτική να αξιολογήσουν και να διορθώσουν στην πορεία ό,τι δεν τα ικανοποιούσε. Η τελική αξιολόγηση έγινε την τελευταία μέρα όπου τα παιδιά κλήθηκαν να παρουσιάσουν στο κοινό, όλο το πρόγραμμα. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Epstein, J., (1995), «School- family-community partnerships: Caring for the children we care», Phi Delta Kappa, 76, European Commission Active ageing and solidarity between generations A statistical portrait of the European Union 2012 Luxembourg: Publications Office of the European Union European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations Ανακτήθηκε στις 23Μαρτίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: eu Health Organisation (2002) Active Ageing - A Policy Framework, p. 12 Ανακτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ernews=yes Kaplan, MS (2002), Intergenerational programs in schools: considerations of form and function International Review of Education 48 (5): The Europe 2020 Strategy - COM(2010) 2020 Ανακτήθηκε στις 25 Απριλίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: %20- ISSN

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης

Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013. Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου Δράσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012-2013 Έντυπο Ανάπτυξης Περιεχομένου Καινοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για Γονείς και Ενήλικες Εθελοντές. Δημιουργικές Γλώσσες για να μάθουμε παρέα με τα παιδιά. Ο καίριος ρόλος των ενηλίκων ως παιδαγωγών

Εγχειρίδιο για Γονείς και Ενήλικες Εθελοντές. Δημιουργικές Γλώσσες για να μάθουμε παρέα με τα παιδιά. Ο καίριος ρόλος των ενηλίκων ως παιδαγωγών Εγχειρίδιο για Γονείς και Ενήλικες Εθελοντές Δημιουργικές Γλώσσες για να μάθουμε παρέα με τα παιδιά Ο καίριος ρόλος των ενηλίκων ως παιδαγωγών Ευχαριστίες Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέρος του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών

Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αχαρνών Σχέδιο Δράσης 26ου & 29ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών Ημερομηνία Υποβολής: 12-11-2012 0 Ζώνη Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που έβγαλαν ρίζες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 6ο Νηπιαγωγείο Περαίας Το δικό μου ταξίδι ή Τα παπούτσια που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 6 1. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα