Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης."

Transcript

1 Τίτλος εισήγησης: Διαγενεακή επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση στο Νηπιαγωγείο. Ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. Κοτρωνίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60, M. Sc. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Περίληψη Το 2012 ανακηρύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία, και να ενθαρρύνει τους φορείς χάραξης πολιτικής, στη λήψη αποφάσεων και μέτρων σε όλα τα επίπεδα, που να διευκολύνουν την ενεργό γήρανση. Κυρίως ενθαρρύνεται το πνεύμα εθελοντισμού στα σχολεία και προτρέπονται εκπαιδευτικοί και μαθητές να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν και προωθούν την αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης. Μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και φοιτητές Πανεπιστημιακών σχολών συνεργάζονται με ενήλικες διαφόρων ηλικιών με ιδιαίτερη επιτυχία. Συμμετέχουν σε συζητήσεις και συνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν, μοιράζονται εμπειρίες ζωής και οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, κατανόησης, αποδοχής και εμπιστοσύνης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης που εκπονήθηκε σε τάξη Νηπιαγωγείου. Λέξεις κλειδιά: Ενεργός γήρανση, διαγενεακή επικοινωνία, Νηπιαγωγείο. 1.Εισαγωγή Οι ραγδαίες δημογραφικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού, απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η Ευρώπη κάθε χρόνο καθίσταται γηραιότερη. Ήδη στις αρχές του 2010, υπήρχαν 87 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 ετών, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 17% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι από το 2012, θα συρρικνωθεί ο ενεργός πληθυσμός και κάθε χρόνο θα αυξάνονται κατά 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών(eurostat, 2012). Αντιμέτωπη με τα νέα δεδομένα η Ευρωπαϊκή επιτροπή, προέτρεψε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών να δεσμευτούν και να αναπτύξουν στρατηγικές ενεργούς γήρανσης, με στόχο την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καταστεί η Ευρώπη πιο έξυπνη, ανταγωνιστική και δυναμική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2005, θέσπισε ένα επταετές ( ) πρόγραμμα δράσης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει προγράμματα για την προώθηση της διαγενεακής αλληλεπίδρασης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των ηλικιωμένων στην οικονομική και κοινωνική ζωή και τη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης. Η ανάγκη να επενδύσουν τα μέλη της Κοινότητας στη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και στέρεων δεσμών μεταξύ των γενεών προβάλλεται μέσα από την Ευρωπαϊκή στρατηγική COM (2010) Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας για όλες τις ISSN

2 ηλικίες, που οι γηραιότεροι θα συμμετέχουν ενεργά και θα εξακολουθούν να προσφέρουν και οι νεότεροι θα ωφελούνται από τις δεξιότητες και τις εμπειρίες των ηλικιωμένων αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία και προώθηση της κουλτούρας της ενεργού γήρανσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Health Organisation, 2002), ενεργός γήρανση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που γερνούν και η δημιουργία των συνθηκών που τους επιτρέπει: να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις, να αναγνωρίζεται η συμβολή τους στην κοινωνία, να ζουν πιο υγιείς, να ορίζουν τη ζωή τους και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους, να απασχολούνται, να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους. Στην Ευρώπη για πρώτη φορά το 2009, στις 29 Απριλίου γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και το έτος 2012 ανακηρύχτηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών των μαθητών και των ηλικιωμένων. Με αφετηρία την παραδοχή ότι η δημιουργία διαγενεακών δεσμών προάγει την καλύτερη συμβίωση μεταξύ των γενεών, βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ηλικιωμένων και η επικοινωνία των γιαγιάδων, παππούδων με τα παιδιά είναι δείκτης ψυχολογικής υγείας των κοινωνιών, εκπονούνται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες διαγενεακά σχέδια εργασίας. Στη Γαλλία μαθητές του Δημοτικού σχολείου Saint-Egonnec( Plogonnec) σε συνεργασία με ηλικιωμένους οίκου ευγηρίας ηχογράφησαν ένα cd με παλαιά και μοντέρνα τραγούδια. Επίσης το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σε συνεργασία με το σύλλογο Ensemble demain, προωθεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να προετοιμάζουν ετήσιες διαγενεακές δράσεις και να τις ενσωματώνουν στα σχολικά προγράμματα(active-ageing-2012). Στη Γερμανία μαθητές Γυμνασίου, επισκέπτονται ηλικιωμένους στα σπίτια τους και προσφέρουν εθελοντική εργασία, συζητούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και περνούν ευχάριστα, ενώ στην Ιρλανδία, ήδη από το 1998 λειτουργεί το σχέδιο Maugherow. Μαθητές του Δημοτικού σχολείου και ηλικιωμένοι επικοινωνούν και συνεργάζονται μέσα από την τέχνη, συμμετέχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής κ.ά, εκφράζονται δημιουργικά, παρακολουθούν εικαστικές εκθέσεις και με τη λήξη της σχολικής χρονιάς παρουσιάζουν τα έργα τους (activeageing-2012). Στην Ισπανία στην περιοχή της Aragon, από το 1999, εθελοντές, άτομα της τρίτης ηλικίας, επισκέπτονται τα σχολεία, συζητούν με τους μαθητές, τους μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς, συνταγές μαγειρικής, παίζουν μαζί τους. Στη Ρουμανία εκπονείται το σχέδιο My Story με σκοπό τη συλλογή ιστοριών ζωής των ηλικιωμένων. Διοργανώνονται μαθήματα ΤΠΕ, οι μεγαλύτεροι αποκτούν βασικές δεξιότητες χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ οι νέοι μαθαίνουν να συλλέγουν τις ιστορίες των ηλικιωμένων και να τις επεξεργάζονται ψηφιακά. ISSN

3 Ανάλογα προγράμματα για την προώθηση διαγενεακών εκδηλώσεων εκπονούνται και σε σχολεία του Ηνωμένου Βασίλειου με σκοπό να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές γενεές, να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και διάδοση της πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς(active-ageing-2012). Στην Ιταλία από το 1998, αναπτύσσεται η πρωτοβουλία Pan-European Grandparents & Grandchildren (G & G) με στόχο την προώθηση και τη διευκόλυνση της ψηφιακής ενεργούς συμμετοχής των ηλικιωμένων. Νέοι εθελοντές, κυρίως φοιτητές, αναλαμβάνουν το ρόλο του δασκάλου και προσπαθούν να μυήσουν τους ηλικιωμένους στην εκμάθηση και περιήγηση στο Internet και στην απόκτηση δεξιοτήτων διαδικτυακής επικοινωνίας μέσω . Η δράση στοχεύει: α) στη βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού των ηλικιωμένων με τρόπο απλό και χαμηλό κόστος, β) στην ενθάρρυνση ανάπτυξης διαγενεακού διαλόγου, γ) στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το 2010, η συγκεκριμένη δράση έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης στα πλαίσια του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και σταδιακά εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Λετονία, στην Ελλάδα, κ.ά. Επίσης, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων προωθούν και υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις στα σχολεία, με τη συμμετοχή εθελοντών μαθητών και nonni di cuore (παππούδων της καρδιάς), ανταλλάσσοντας προσωπικές ιστορίες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της άτυπης μάθησης μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας με σκοπό αφενός μεν, την προαγωγή της δια βίου μάθησης των ενηλίκων και της ενεργητικής συμμετοχής τους στην κοινωνία, αφετέρου δε, στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με το γήρας και τους ηλικιωμένους, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχες δράσεις προγραμματίστηκαν και στην Ελλάδα, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τμήμα ΜΜΕ με επικεφαλής τον καθηγητή Μεϊμάρη και την ομάδα του, από το 2010 σχεδιάζουν προγράμματα και προτρέπουν μαθητές και ηλικιωμένους να συνδημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις με τις ιστορίες της ζωής τους. Παράλληλα, οργανώνουν εργαστήρια εκμάθησης υπολογιστών, όπου μαθητές και φοιτητές αναλαμβάνουν να διδάξουν σε ηλικιωμένους τη χρήση τους και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς χρηματοδοτεί από εθνικούς πόρους το πρόγραμμα «Εντός, εκτός κι επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει!», υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και ενέργειες που διοργανώνουν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και των σχολικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση με το πνεύμα του εθελοντισμού, η υποστήριξη της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας, η προώθηση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης. ISSN

4 Το χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων είναι η εθελοντική συμμετοχή όσων το επιθυμούν και η διάρκεια. Μεμονωμένες δραστηριότητες, ή αφιέρωση μιας ημέρας από το σχολικό πρόγραμμα για την επικοινωνία με ηλικιωμένα άτομα, δε θεωρείται διαγενεακό πρόγραμμα. Επιπλέον οι έρευνες έδειξαν ότι, τα προγράμματα διαγενεακής συνεργασίας που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζονται από τις δημογραφικές, κοινωνικές τάσεις και μεταβλητές της εκάστοτε χώρας, την εκπαιδευτική πολιτική που ασκεί, τις αντιλήψεις που επικρατούν για το γήρας σε κάθε πολιτισμό. Για παράδειγμα, σε κοινωνίες όπως στην Ιαπωνία που οι ηλικιωμένοι έχουν εξέχουσα θέση, η σχέση με τους νεότερους δεν είναι ισότιμη, παράγοντας που επηρεάζει τις επαφές και συνεργασίες μεταξύ τους, ακολουθείται διαφορετική φιλοσοφία στο σχεδιασμό κάθε διαγενεακού προγράμματος, σε σχέση με κοινωνίες όπως στις ΗΠΑ, που επικρατεί πιο χαλαρή επικοινωνία μεταξύ των γενεών, όλοι έχουν την ίδια θέση και αντιμετώπιση στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός διαγενεακών δράσεων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη θίγονται οι συμμετέχοντες. ( Kaplan,2002). 1.1.Η αναγκαιότητα της διαγενεακής μάθησης και αλληλεγγύης Σύμφωνα με την συστημική θεωρία (σφαιρικό μοντέλο), το άτομο ζει και λειτουργεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά και αλληλεξαρτώμενα υποσυστήματα. Η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότητα βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση με κοινό τόπο το παιδί. Η ανάπτυξη καλής και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών συστημάτων, βοηθάει τα παιδιά καθώς εισέρχονται στο σχολείο να νιώσουν ασφαλή, να αναπτύξουν θετικές στάσεις για το σχολείο, τη μάθηση, να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους, τη συμπεριφορά τους και τις επιδόσεις τους( Epstein,1995). Οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, κάνουν λόγο για εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και ενίσχυσης των ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και της μαθησιακής διαδικασίας. Η οικογένεια αποτελεί το βασικό και σταθερό σημείο αναφοράς για το παιδί, είναι ο πρώτος φορέας αγωγής του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Τα ποσοστά καθημερινής επαφής των εγγονιών με τη γιαγιά είναι ιδιαίτερα υψηλά για τη χώρα μας και αγγίζουν το 90%. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά στενής σχέσης και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές όπου τα ποσοστά μειώνονται. Η αξία της παρουσία της γιαγιάς και του παππού στη συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών είναι σημαντικότατη. Ωστόσο, οι μεγάλες και πολλές κοινωνικές αλλαγές συνέβαλαν στη δημιουργία απόστασης μεταξύ των νεότερων με τους ηλικιωμένους, στην ανάπτυξη αρνητικών, μη ρεαλιστικών στερεοτύπων και μείωση της διάθεσης για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. ISSN

5 Τα διαγενεακά προγράμματα θεωρούνται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων και ενισχύουν τους δεσμούς μάθησης, συνεργασίας, επικοινωνίας, σεβασμού και κατανόησης μεταξύ των γενεών, καθώς αναπτύσσεται ο διαγενεακός διάλογος. Οι νεότερες και παλαιότερες γενιές αλληλεπιδρούν και προσφέρουν ο ένας στον άλλο και στους γύρω τους. Οι διαγενεακές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και την κοινωνική τους ένταξη. Δίνεται η ευκαιρία στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά, να συζητούν με τους νέους και να ανταλλάσσουν απόψεις για την καλύτερη συμβίωση των γενεών μέσα στην κοινωνία, ενώ παράλληλα τα παιδιά κατανοούν τις αλλαγές που σχετίζονται με τη διαδικασία της ωρίμανσης και αποκτούν θετική στάση για το γήρας, για τα στάδια της μελλοντική ζωής καθώς έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους και μαθαίνουν τι σημαίνει αλληλεγγύη, γενναιοδωρία και υπευθυνότητα. Το σχολείο ανοίγει τις πόρτες και την αγκαλιά του στην κοινωνία κι από κλειστό σύστημα μετατρέπεται σε ανοιχτό, συμμετοχικό, συνεργατικό, επικοινωνιακό σύστημα. Παράλληλα δε, βελτιώνεται και αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας(active-ageing-2012). Επιπρόσθετα, η συναναστροφή των παιδιών με τους ηλικιωμένους έχει θετική επίδραση στη σχολική τους επίδοση, αναπτύσσουν συνεργατικό πνεύμα και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται καλύτερα την αίσθηση του χρόνου και χάρη στη μετάδοση των αναμνήσεων κατανοούν πιο εύκολα την ιστορία των μεγαλύτερων, χτίζοντας έτσι τη δική τους ταυτότητα. Σε σχολεία που έχουν εκπονηθεί ανάλογα προγράμματα, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι οι μαθητές σημείωσαν μεγάλη πρόοδο στον τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας και έμαθαν ταχύτερα ανάγνωση. Η ένταξη των διαγενεακών σχεδίων εργασίας στο σχολικό πρόγραμμα μπορεί ακόμη να συμβάλλει στην ανάπτυξη ποικίλων πεδίων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως: α) Τις κοινωνικές ικανότητες καθώς και, τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Με την ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης παρατηρήθηκε ότι αποδυναμώνεται η αντικοινωνική συμπεριφορά και μειώνονται τα φαινόμενα σχολικής βίας. β) Τις ικανότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά μέσα επικοινωνίας και να επικοινωνήσουν με άτομα διαφορετικών ηλικιών. Με τη χρήση των ΤΠΕ και της πλατφόρμας επικοινωνίας μπορούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συνεργαστούν με άλλες χώρες. γ) Την ανάπτυξη της ανθρωπιστικής κουλτούρας. Μέσα από τις διηγήσεις των ηλικιωμένων οι μαθητές μαθαίνουν για το παρελθόν και το παρόν, ανακαλύπτουν μέρη και διαφορετικούς χώρους και σταδιακά οδηγούνται στην ανακάλυψη και εξοικείωση με το δικό τους περιβάλλον. ISSN

6 2.Σχέδιο εργασίας διαγενεακής επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης που εκπονήθηκε σε τάξη Νηπιαγωγείου Μέσα από τις καθημερινές συζητήσεις των νηπίων αναδύθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας Πορεία υλοποίησης Ο τίτλος του σχεδίου εργασίας επιλέχτηκε από τα παιδιά και είναι «Αγαπημένε μου παππού, αγαπημένη μου γιαγιά..». Συμμετείχαν 25 νήπια του κλασικού τμήματος του 1 ου Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου και το σχέδιο διήρκεσε από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του Σκοπός: Να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες. Στάδιο 1 ο Εφόρμηση- ερέθισμα-καθορισμός θέματος: Η εφόρμηση του θέματος άρχισε με τις καθημερινές συζητήσεις και ανακοινώσεις των παιδιών στην παρέα των συμμαθητών τους. Συνήθως στην αρχή της εβδομάδας τα νήπια διηγούνται πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Τα περισσότερα, έχουν κάτι να πουν για τις επισκέψεις στους παππούδες και γιαγιάδες και τις κοινές δραστηριότητές τους. Ξεκίνησε μία συζήτηση για να διερευνηθεί τι γνωρίζουν τα παιδιά για την καταγωγή τους, πού γεννήθηκε ο παππούς και η γιαγιά, τι δουλειά έκαναν όταν ήταν πιο νέοι κ.ά. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές γνώριζαν λίγα σχετικά με το θέμα, αλλά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν, γιατί ο παππούς και η γιαγιά είναι τα πιο αγαπητά τους πρόσωπα. Αρχικά τέθηκαν τα ερωτήματα: α) τι θέλουν να μάθουν για τον παππού και τη γιαγιά, β) αν θέλουν να τους προσκαλέσουμε να έρθουν στην τάξη μας και τι επιθυμούν να κάνουμε μαζί τους. Ξεκίνησε ένας καταιγισμός ιδεών, καταγράφηκαν όλες οι ιδέες και προτάσεις των παιδιών και δημιουργήθηκαν δύο ιστογράμματα, σύμφωνα με τα οποία σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες [(βλ. ιστόγραμμα 1& ιστόγραμμα2)]. ISSN

7 Τι δουλειά έκαναν στο παρελθόν; Πώς ήταν τα σπίτια τους; Πού γεννήθηκαν και μεγάλωσαν; Τι θέλω να μάθω για τον παππού και τη γιαγιά; Πώς περνούσαν στο σχολείο; Τι παιχνίδια έπαιζαν μικροί; Πώς διασκέδαζαν; Ιστόγραμμα1: (Tι θέλουν να μάθουν για τον παππού και τη γιαγιά). Να τους μάθουμε υπολογιστή Να μας μάθουν παιχνίδια που έπαιζαν μικροί Να τους πάρουμε συνέντευξη Να πούμε ανέκδοτα και αινίγματα Τι θέλω να κάνω μαζί με τον παππού και τη γιαγιά; Να συζητήσουμε να μας διηγηθούν ιστορίες Να ζωγραφίσουμε Να χορέψουμε Ιστόγραμμα 2: (Τι επιθυμούμε να κάνουμε μαζί τους). ISSN

8 Στάδιο 2 ο.ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων και επέλεξαν τις πτυχές του θέματος που επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Η 1 η ομάδα ανέλαβε να ετοιμάσει αναμνηστικά δωράκια για να προσφέρει στους καλεσμένους. Αποφάσισαν να ετοιμάσουν: α) κάρτες με ευχές και ευχαριστίες, β) κορνίζες για μια αναμνηστική φωτογραφία που θα έβγαζαν κατά την επίσκεψη των παππούδων και γ) ένα γλαστράκι με βασιλικό. Η 2 η, ετοίμασε τις προσκλήσεις για τους καλεσμένους. Η 3 η,ασχολήθηκε με το σχεδιασμό των κοινών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που προετοίμασαν τα παιδιά είναι: παιχνίδια παντομίμας, γλωσσοδέτες, ανέκδοτα, αινίγματα, τραγούδια, εκμάθηση του προγράμματος ζωγραφικής στον η/υ, επίδειξη διαφορετικών τεχνικών ζωγραφικής. Η 4 η,προετοίμασε τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων. Συμφώνησαν σε κάθε καλεσμένο να κάνουν τις ερωτήσεις: -Πώς σας λένε; -Πόσο χρονών είστε; -Πού γεννηθήκατε; -Τι παιχνίδια παίζατε μικροί; -Πώς περνούσατε στο σχολείο σας; -Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν πιο νέος/νέα; -Πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια έχετε; -Τι σας αρέσει να κάνετε με τα εγγόνια σας; Η 5 η,ανέλαβε να ερευνήσει στο διαδίκτυο, να βρει φωτογραφίες και πληροφορίες για τα παλαιότερα χρόνια και να προετοιμάσει τα θέματα των συζητήσεων. Αποφάσισαν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για τις σχολικές εμπειρίες τις δικές τους και των παππούδων τους, αλλά και τον τρόπο ζωής τους. Η 6 η,ασχολήθηκε με την εκμάθηση του χειρισμού των ψηφιακών μέσων, όπως τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, της βιντεοκάμερας και του ψηφιακού κασετόφωνου καταγραφής ήχου. Ένας μαθητής ανέλαβε το συντονισμό των δράσεων των ομάδων και με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού κατέγραφε στο ημερολόγιο την πρόοδο και τα σχόλια. Οι ομάδες επικοινωνούσαν τακτικά μεταξύ τους και ενημέρωνε η μία την άλλη. Κατά διαστήματα γίνονταν και διαλλείματα ενημέρωσηςανατροφοδότησης. Ενημερώθηκαν προφορικά αλλά και με προσωπική επιστολή οι γονείς ώστε να βοηθήσουν στην υλοποίηση του project. Υπήρξαν και ατομικές δραστηριότητες κατά τις οποίες κάθε παιδί αναλάμβανε να παρουσιάσει τον ή τους αγαπημένους του παππούδες ή γιαγιάδες, να ISSN

9 τους ζωγραφίσει και να εκφράσει στην ολομέλεια της τάξης, τι του αρέσει να κάνει μαζί τους. Στη συνέχεια, κάθε παιδί επισκέφτηκε και ζήτησε από τον παππού του να διηγηθεί μια αληθινή ιστορία από τα παλιά, οι γονείς ανέλαβαν τη συγγραφή της και όλες διαβάστηκαν μέσα στην τάξη. Μετά την ανάγνωση των ιστοριών ακολούθησε συζήτηση και οι μαθητές εξέφραζαν την άποψή τους. Μέσα από τις πραγματικές ιστορίες του παππού και της γιαγιάς που αναγνώστηκαν στην τάξη τα νήπια έμαθαν για τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων στα παλαιότερα χρόνια, πώς διασκέδαζαν, τι παιχνίδια έπαιζαν, τι ρούχα φορούσαν, ποια ήταν τα μέσα μετακίνησης, πώς ήταν τα σπίτια τους, τι έθιμα είχαν και πώς περνούσαν οι μαθητές στο σχολείο. Σε δεύτερη φάση μοιράστηκαν οι προσκλήσεις και ζητήθηκε από τους ηλικιωμένους να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν, να επισκεφτούν το νηπιαγωγείο μας, ή να πάνε τα νήπια στο σπίτι τους. Η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μερικοί αποφάσισαν να έρθουν στο Νηπιαγωγείο και κάποιοι άλλοι κάλεσαν τα νήπια να τους επισκεφτούν στα σπίτια τους. Η Νηπιαγωγός επικοινώνησε με τους εθελοντές συμμετέχοντες και τους πληροφόρησε για το σκοπό και τους στόχους του σχεδίου εργασίας, τη φύση και την πορεία της συζήτησης με τα παιδιά, για τις κοινές τους δραστηριότητες, για το φωτογραφικό υλικό που μπορούν να φέρουν. Καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των επισκέψεων και τις δραστηριότητες και μοιράστηκε σε όλους τους ενήλικες. Πριν από κάθε προγραμματισμένη επίσκεψη διεξαγόταν συζήτηση μεταξύ της εκπαιδευτικού και των μαθητών σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς που όφειλαν να σεβαστούν και γίνονταν οι τελευταίες ετοιμασίες για τις κοινές δραστηριότητες και τη συνέντευξη που θα έπαιρναν από κάθε καλεσμένο ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα. Οι δραστηριότητες που προετοίμασαν ο παππούς και η γιαγιά για τα νήπια είναι: Διηγήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια, τις σχολικές τους εμπειρίες, μίλησαν στα παιδιά για τα έθιμα του τόπου τους, για τη δουλειά τους. Συζήτησαν για τις συνθήκες διαβίωσης παλαιότερα και τους διηγήθηκαν την τοπική ιστορία της περιοχής. Τους έδειξαν φωτογραφικό υλικό από τα νεανικά τους χρόνια. Τους έδειξαν πώς παρασκευάζεται η τυρόπιτα και συμμετείχαν όλα τα παιδιά στο άνοιγμα των φύλλων. Έδειξαν στα παιδιά αντικείμενα της παλιάς εποχής που είχαν στη συλλογή τους και εξήγησαν τη χρήση τους. Τους έμαθαν να φυτεύουν, έγιναν μικροί κηπουροί και φύτεψαν λουλούδια στον κήπο της γιαγιάς. Τους εξήγησαν την ιστορία κάποιων παιχνιδιών κι έπαιξαν μαζί με τα παιδιά παιχνίδια του παλιού καιρού όπως τσουβαλοδρομίες, τυφλόμυγα, το δαχτυλίδι, το μαντηλάκι. Τους έμαθαν τραγούδια και τους διηγήθηκαν παραμύθια και ιστορίες. ISSN

10 Μετά από κάθε επίσκεψη, ακολουθούσε συζήτηση και στο τέλος τα παιδιά ζωγράφιζαν τι τους έκανε εντύπωση, τι τους άρεσε, ή τι νέο έμαθαν. Στάδιο 3 ο.ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ετοιμάστηκε μια γιορτή για όλους τους ενήλικες γονείς και παππούδες με τις εξής δραστηριότητες: Τα παιδιά σε συνεργασία με τη Νηπιαγωγό επέλεξαν φωτογραφίες από τις δράσεις του σχεδίου και δημιούργησαν στον η/υ με το πρόγραμμα pinnacle, ένα dvd. Το επένδυσαν με οργανική μουσική του συνθέτη Χατζηδάκη, προβλήθηκε στην εκδήλωση και δόθηκε σε όλους ως ενθύμιο. Έγραψαν και ζωγράφισαν μηνύματα αγάπης για τους παππούδες σε μια μεγάλη επιφάνεια χαρτιού που διακόσμησε έναν ολόκληρο τοίχο της αίθουσας. Οργανώθηκε μία έκθεση ζωγραφικής και εκτέθηκαν όλα τα έργα των παιδιών των παππούδων και των γιαγιάδων που έγιναν κατά τη διάρκεια του project. Ετοιμάστηκαν βραβεία και τα παιδιά τα απένειμαν σε όλους τους παππούδες και γιαγιάδες. Έλαβαν όλοι το βραβείο του καλύτερου παππού και γιαγιάς (βραβεία δόθηκαν σε όλους ακόμη και σε αυτούς που για κάποιο λόγο δε μπορούσαν να συμμετέχουν στο σχέδιο εργασίας). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες κι άλλα ανέλαβαν να παρουσιάσουν τους παππούδες τους, άλλα να διηγηθούν την ιστορία της γιαγιάς τους κι άλλα να πουν τι τους αρέσει να κάνουν μαζί τους. Τραγούδησαν κι έδωσαν μία παράσταση καραγκιόζη, όπως τους έμαθε η γιαγιά Αξιολόγηση: Τα οφέλη από το σχέδιο εργασίας είναι πολλά. Για το σχολείο: Πρωτίστως επιτεύχθηκε μεγαλύτερη προσέγγιση δύο διαφορετικών γενεών. Το σχολείο άνοιξε την αγκαλιά του σε όλες τις οικογένειες των μαθητών, αναπτύχθηκαν κοινωνικές σχέσεις, κι όλοι έμαθαν από την επαφή και τις κοινές δράσεις. Για τα παιδιά: Αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων παλαιότερα. Εμπλουτίστηκε ο λόγος τους, έμαθαν να παρουσιάζουν, να διηγούνται, να παίρνουν συνέντευξη, να συζητούν με μεγαλύτερους για διάφορα θέματα, να εκφράζουν την άποψή τους, να δίνουν οδηγίες. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση της νέας τεχνολογίας( φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, ψηφιακό κασετόφωνο, πρόγραμμα Pinnacle στον η/υ). Διασκέδασαν Ένιωσαν περήφανα για τον παππού και τη γιαγιά τους ISSN

11 Για τους ηλικιωμένους: Πέρασαν όμορφες και συγκινητικές στιγμές με τα εγγόνια και τους συμμαθητές τους. Έμαθαν πώς περνούν τα παιδιά στο σχολείο. Ήρθαν ακόμη πιο κοντά με τα παιδιά κι ένιωσαν ιδιαίτερα χρήσιμοι. Ανέπτυξαν σχέσεις φιλίας και με άλλους παππούδες και γιαγιάδες. Η αξιολόγηση της πορείας του project ήταν διαμορφωτική καθόλη τη διάρκειά του. Όλες οι δραστηριότητες φωτογραφήθηκαν από τα παιδιά, έγινε βιντεοσκόπηση και οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν σε ψηφιακό κασετόφωνο. Έτσι είχαν την ευκαιρία να ξαναδούν, να ακούσουν τις συνεντεύξεις, να ασκήσουν κριτική να αξιολογήσουν και να διορθώσουν στην πορεία ό,τι δεν τα ικανοποιούσε. Η τελική αξιολόγηση έγινε την τελευταία μέρα όπου τα παιδιά κλήθηκαν να παρουσιάσουν στο κοινό, όλο το πρόγραμμα. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Epstein, J., (1995), «School- family-community partnerships: Caring for the children we care», Phi Delta Kappa, 76, European Commission Active ageing and solidarity between generations A statistical portrait of the European Union 2012 Luxembourg: Publications Office of the European Union European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations Ανακτήθηκε στις 23Μαρτίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: eu Health Organisation (2002) Active Ageing - A Policy Framework, p. 12 Ανακτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: ernews=yes Kaplan, MS (2002), Intergenerational programs in schools: considerations of form and function International Review of Education 48 (5): The Europe 2020 Strategy - COM(2010) 2020 Ανακτήθηκε στις 25 Απριλίου 2012, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: %20- ISSN

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Απολογισμός 2012 Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο Σχέδιο δράσης

Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο Σχέδιο δράσης Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο Σχέδιο δράσης Σχολική χρονιά: 2016-2017 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το παρόν έντυπο Σχεδίου Δράσης δίνεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Η ετοιμασία και

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπαίζουμε. όλοι μαζί. 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών

Διαπαίζουμε. όλοι μαζί. 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Μουσείο Αφής Φάρος Τυφλών Ελλάδος 26o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Διαπαίζουμε όλοι μαζί 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 26 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Τάξη: ΣΤ τάξη Αριθμός μαθητών: 22 Αριθμός παλιννοστούντων / αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 7ο Γυμνάσιο Αθηνών Η καθημερινή ζωή και το ένδυμα στην αρχαία Ελλάδα -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Υπεύθυνη Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνές Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα WeC.A.R.E. (κύρια φάση, 2013-2014) Επιστημονική Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, διαφοροποιούνται, αλλοιώνονται μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, όπου οι τοπικές κοινωνίες τείνουν να χάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την πολιτιστική τους

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο project ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Απελευθέρωση του μαθητή αναγνώστη από το άγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Ερευνητική ομάδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου : Αλεξάνδρα Ανδρούσου,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ,

«ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ, ΟΜΟΡΦΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» Υπεύθυνες Νηπιαγωγοί: Γεωργακοπούλου Βασιλική Κεσικιάδου Άννα Μήτσογλου Σουλτάνα Κρηνίδες,

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 13 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Δράσεις Α τάξης Τμήμα Α1 Στις 4/3 θα συζητήσουμε για τη σαρακοστή τα ήθη και τα έθιμα. Θα κατασκευάσουμε την Κυρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

ποδράσηη Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 64ο Νηπιαγωγείο Αθηνών Τέρατα της αρχαίας Ελλάδας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας 2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας «Γνωρίζω τον τόπο μου». Πρόταση γνωριμίας με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου Κολινδρού Πιερίας. Συντονιστής: Δημήτριος Χλεμές, δάσκαλος Τάξη υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Τα κτήρια λένε την ιστορία τους. 48o Γυμνάσιο Αθηνών ΔΑΝΣΜ. Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Τα κτήρια λένε την ιστορία τους. 48o Γυμνάσιο Αθηνών ΔΑΝΣΜ. Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ΔΑΝΣΜ 48o Γυμνάσιο Αθηνών Τα κτήρια λένε την ιστορία τους 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 48 ο Γυμνάσιο Αθηνών Τάξη / Τμήμα: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου»

Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 14 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Θέατρο στο Δημοτικό Σχολείο Θεατρική Παράσταση: «Οι μύθοι του Αισώπου» Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

«Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών »

«Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών » Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών 2015-2016 Συμμετοχή της Δ τάξης του Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF με τίτλο «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών 2015-2016»

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα

Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα 1 / θ Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Ε λ α τ ο χ ω ρ ί ο υ Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ» Νήπια: 2 Προνήπια: 7 Νηπιαγωγός: Σακόγλου Παρθένα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ. Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑ:ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ακριβοπούλου Γεωργία Θεματικό Πεδίο: Πολιτιστικά προγράμματα (Λογοτεχνία) Τάξη : Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Αγόρια :14 Κορίτσια:9 Σχολείο:5 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών

2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών 2 Ο Νηπιαγωγείο Ν. Επιβατών Οι άθλοι του Ηρακλή Παρουσίαση πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 από τις νηπιαγωγούς Ελένη Χαραλαμπίδου και Αγγελική Φαναριώτου

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα