Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009)"

Transcript

1 Τα τελευταία αναλυτικά στοιχεία για τις προοπτικές και τις διεξόδους των επαγγελµάτων σε σχέση µε σπουδές σε ΕΙ και ΤΕΙ (Ιούνιος 2009) πό την επιστηµονική οµάδα του καθηγητή εόδωρου Κατσανέβα και την Career Gate Test (www.careergatetest.com) ι δείκτες µε τις προοπτικές και τις διεξόδους επαγγελµάτων που συνδέονται µε σπουδές σε ΕΙ, ΤΕΙ, παρατίθενται αναλυτικά στους πιο κάτω αναθεωρηµένους πίνακες µε νέα τµήµατα σχολών και επιµέρους αναπροσαρµογές των προοπτικών ορισµένων επαγγελµάτων, ανάλογα µε την εποχιακή συγκοιρία. Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από πολυετείς κυλιόµενες έρευνες του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς εόδωρου Κατσανέβα και της επιστηµονικής του οµάδας, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο και αφορά προβλέψεις των προοπτικών των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά εργσίας για τα επόµενα δέκα περίπου χρόνια, στα πλάισια και παλαιότερης σχετικής έρευνας που έγινε και εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ναδιατάξεις των προοπτικών αυτών εντοπίζονται κατά περίπτωση και καταγράφονται στους σχετικούς πίνακες, όπως έγινε και εδώ. ι έρευνες στηρίζονται σε ειδική µεθοδολογία και ειδικότερα στο επονοµαζόµενο ισοζύγιο της ζήτησης και προσφοράς επαγγελµάτων (balance of demand and supply of professions) 1,το οποίο παρακολουθεί 700 περίπου επαγγέλµατα που ταξινοµούνται σε 17 µεγάλες οµάδες επαγγελµάτων. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται επίσης και για το αυτοµατοποιηµένο τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού Career Gate Test K.17, (www.careergatetest.com), το οποίο διανέµεται µε επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύµφωνα µε την πεντάβαθµη κλίµακα 2, οι ενδείξεις των προοπτικών εµφανίζονται µε την ακόλουθη σήµανση: Επαγγέλµατα µε πολύ θετικές προοπτικές Π Επαγγέλµατα µε θετικές προοπτικές Επαγγέλµατα µε ουδέτερες προοπτικές Επαγγέλµατα µε αρνητικές προοπτικές Επαγγέλµατα µε πολύ αρνητικές προοπτικές Στους πίνακες, υπάρχει επίσης µια άλλη στήλη που αφορά το εύρος των διεξόδων σε άλλα επαγγέλµατα ή ειδικότητες που έχουν οι απόφοιτοι των επιµέρους σχολών και επαγγελµατίες διάφορων, της οποίας η σήµανση έχει ως ακολούθως : Σπουδές και επαγγέλµατα µε ευρύτερες επαγγελµατικές διεξόδους Σπουδές και επαγγέλµατα µε µέτριες επαγγελµατικές διεξόδους Σπουδές και επαγγέλµατα µε περιορισµένες επαγγελµατικές διεξόδους Τα παραπάνω στοιχεία για τις επαγγελµατικές προοπτικές και διεξόδους σε άλλα επαγγέλµατα, αποτελούν µια µόνο συνιστώσα που πρέπει να υπολογίζεται για την κατάλληκη επιλογή σπουδών. υποψήφιος δεν πρέπει να ξεχνά ότι, πρώτιστης σηµασίας έχει ο βαθµός που ταιριάζουν στην προσωπικότητά του οι σπουδές και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µ αυτές και η θέλησή του να τις επιλέξει, ως ένα βαθµό και ανεξάρτητα από τις όποιες δυσκολίες επαγγελµατικής αποκατάστασης. ναγκαίο είναι επίσης να συνυπολογίσει και 1 Βλ. σχετικά Κατσανέβας., (1998). Επαγγλεµατα του µέλλοντος, Εκδόσεις Παπαζήσης και του ιδίου (2002, 2004 και 2007). Επαγγέλµατα του µέλλοντος και του παρελθόντος. Εκδόσεις Πατάκη, καθώς και την υπο έκδοση εργασία του (κτ. 2009), Επαγγελµατικός Προσνατολισµός : η σύγχρονη προσέγγιση. Εκδόσεις Πατάκης. 2 Η πλέον συνήθης εµφανιζόµενη και διεθνώς τρίβαθµη κλίµακα, έχει την ακόλουθη σήµανση: Επαγγέλµατα µε πολύ θετικές προοπτικές ***, επαγγέλµατα µε θετικές προοπτικές **, επαγγέλµατα µε περιορισµένες προοπτικές *. 1

2 άλλους παράγοντες, όπως τις µαθησιακές του επιδόσεις, την οικογενειακή παράδοση, τα οικονοµικά-εισοδηµατικά δεδοµένα τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, στα πλαίσια και του θεωρήµατος του «χρυσού κανόνα σπουδών και επαγγελµάτων» που παρουσιάζεται συνοπτικά πιο κάτω. Και φυσικά να συζητήσει το όλο σηµαντικό αυτό ζήτηµα µε συµβούλους σταδιοδροµίας, µε εκπαιδευτικούς και τους γονείς, οι οποίοι µπορούν να πούν τη γνώµη τους, αλλά δεν επιτρέπεται να θέλουν να την επιβάλλουν. ι νέοι και οι νέες µε αυτογνωσία και γνώση, θα αποφασίσουν οι ίδιοι για τις επιλογές τους, γνωρίζοντας ότι «το µέλλον ανήκει σ αυτούς που το προετοιµάζουν σωστά». Στην περίπτωση που επιλεγούν σπουδές µε πολύ αρνητικές προοπτικές, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα στροφής στο µέλλον σε άλλες µεταπτυχιακές σπουδές που συνδέονται µε επαγγέλµατα µε θετικές προοπτικές. νέος ή η νέα που διαθέτουν ισχυρή θέληση, επιµονή και επιµονή, σε συνδυασµό µε ορισµένες ικανότητες, θα τα καταφέρει ακόµα και στις πολύ δύσβατες επαγγελµατικές περιοχές. Γιατί όταν κάποιος ξέρει τι θέλει οι πάντες υποχωρούν (Κοµφούκιος). Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι οι σπουδές, εκτός από παράθυρο στον κόσµο της εργασίας αποτελούν και αυτοσκοπό. Η µόρφωση είναι η µόνη κάθαρση (Κάρολος Κούν) και είναι αυτή που οδηγεί στην ελευθερία (Χοσέ Μαρτί). χρυσός κανόνας για τη σωστή επιλογή σπουδών, επαγγελµάτων, καριέρας Τα κύρια κριτήρια και παράγοντες που συνδέονται µε την κατάλληλη επιλογή σπουδών και επαγγελµάτων είναι τα ακόλουθα : 1. υτογνωσία για τον τύπο της προσωπικότητας, τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις, τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις επιδόσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τη θέληση, και το βαθµό ταύτισής τους µε σπουδές, επαγγέλµατα, καριέρα. 2. Προοπτικές των επαγγελµάτων, των συνθηκών και αµοιβών εργασίας. 3. ικογενειακά και οικονοµικά δεδοµένα. 4. Εκπαιδευτικά δεδοµένα 5. Τυχαίοι παράγοντες. κατάλληλος συνδυασµός των κριτηρίων αυτών συνιστά το «χρυσό κανόνα» επιλογής σπουδών, επαγγελµάτων, καριέρας. υτογνωσία Με τη διαδικασία της συµβουλευτική σταδιοδροµίας, παρέχονται έγκυρες πληροφορίες, οδηγίες και υποβοήθηση σε σχέση µε τη λήψη αποφάσεων για σπουδές και επαγγέλµατα. Για το σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόµενος προσφεύγει στους συµβούλους σταδιοδροµίας, στη διαδικασία της συµβουλευτικής, σε τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού-ενδιαφερόντων και σε έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Πρώτιστο µέληµα για την σωστή επιλογή σπουδών και επαγγελµάτων, είναι να αποκτήσει ατοµική αυτογνωσία, να µάθει ποιος είναι, τι θέλει και τι µπορεί να κάνει. Να βεβαιωθεί για τα πραγµατικά του ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις προτιµήσεις, τα ταλέντα. Να είναι σίγουρος για το ποιος πραγµατικά είναι και όχι ποιος νοµίζει ότι είναι. Κατά δεύτερο λόγο, οφείλει να διερευνήσει τις γενικές του ικανότητες και τις ειδικές δεξιότητες, ώστε να προσανατολιστεί µε µεγαλύτερη σιγουριά για την κατεύθυνση και κυρίως για το επίπεδο των σπουδών και της επαγγελµατικής του διαδροµής και ανέλιξης. Να µάθει δηλαδή, όχι µόνο τι τον ενδιαφέρει, αλλά και τι µπορεί να κάνει, πού µπορεί να στοχεύει σ αυτήν την πρώτη φάση της προετοιµασίας για το µεγάλο ταξίδι επαγγελµατικό του ταξίδι. ι επιδόσεις στα επιµέρους µαθήµατα, αλλά και η γενική επίδοση στο σχολείο, είναι ένα πρώτο κριτήριο για το είδος και κυρίως για το επίπεδο σπουδών και της επαγγελµατικής ιεραρχίας, το οποίο είναι σε θέση να στοχεύει. ι µαθησιακές επιδόσεις 2

3 βέβαια, δεν αποτελούν απόλυτο και µοναδικό κριτήριο για την επαγγελµατική επιτυχία ενός ανθρώπου στο µέλλον. Είναι γνωστό, ότι πολλοί σπουδαίοι επιστήµονες, επιχειρηµατίες, καλλιτέχνες, δεν υπήρξαν λαµπροί µαθητές. ι επιδόσεις µπορεί να βελτιωθούν ριζικά, εφόσον υπάρχει ισχυρή θέληση, επιµονή και στόχοι ζωής, ικανοποιητική συναισθηµατική νοηµοσύνη και ισορροπία τόσο για την επίτευξή της, όσο και για την επαγγελµατική και κοινωνική ανέλιξη. Προοπτικές των επαγγελµάτων, των συνθηκών και αµοιβών εργασίας φού ο ενδιαφερόµενος αποκτήσει ισχυρή αυτογνωσία,, οφείλει να διερευνήσει, µε τη βοήθεια των συµβούλων σταδιοδροµίας και την προσφυγή σε έγκυρες πηγές πληροφόρησης, τον κόσµο της εργασίας. Και κυρίως, να µάθει για τις προοπτικές των επαγγελµάτων στην τοπική, την εθνική, αλλά και τη διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα. Να πληροφορηθεί για τα επαγγέλµατα του µέλλοντος και αυτά του παρελθόντος, ποια δηλαδή έχουν θετικές προοπτικές και ποια εµφανίζονται κορεσµένα και φθίνουν. Να αναζητήσει σε ποιους χώρους εργασίας θα συναντήσει µεγαλύτερο ή λιγότερο ανταγωνισµό, ποιες επιµέρους ιδιαιτερότητες και δυσκολίες είναι πιθανόν να βρεθούν στο δρόµο που σκέφτεται να διαλέξει. ι συνθήκες και οι αµοιβές εργασίας, το είδος, το περιεχόµενο, το κύρος των επαγγελµάτων, η εργασιακή ασφάλεια, καθώς και οι προοπτικές ιεραρχικής ανέλιξης κατά περίπτωση, επίσης συνεξετάζονται για τις επαγγελµατικές επιλογές. ι ειδικοί αυτοί παράµετροι, αξιολογούνται µε διαφορετική βαρύτητα από κάθε άνθρωπο, σε συνάρτηση µε τις εργασιακές του αξίες, την προσωπικότητά του, τα ενδιαφέροντα, και αυτό αποτελεί µέρος της απόκτησης επαρκούς αυτογνωσίας και γνώσης του κόσµου της εργασίας που απαιτείται στην προκειµένη περίπτωση. ικογενειακά και οικονοµικά δεδοµένα Το οικογενειακό περιβάλλον, η οικογενειακή και οικονοµική παράδοση, το πολιτισµικό περιβάλλον, η κουλτούρα, βαρύνουν επίσης κατά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο, στην πλάστιγγα των επαγγελµατικών επιλογών. Συχνά το επάγγελµα του πατέρα, της µητέρας, η οικογενειακή επιχείρηση, είναι µια αξιόµαχη και ενδιαφέρουσα προοπτική για το επαγγελµατικό µέλλον των νέων. Όµως συµβαίνει ορισµένοι αρκετοί νέοι ή νέες να πιέζονται υπέρµετρα για να σπουδάσουν µια από τις επιστήµες που θεωρούνται ότι αποτελούν το σίγουρο εφαλτήριο για κοινωνική και οικονοµική άνοδο, όπως γιατρός, µηχανικός, δικηγόρος ή να ακολουθήσουν το οικογενειακό επάγγελµα. λλά, στη σηµερινή εποχή, αυτού του τύπου η πίεση έχει συνήθως το αντίθετο αποτέλεσµα. Ενώ πολλές φορές οι γονείς µπορεί και να έχουν δίκιο όταν επιµένουν για την επιλογή µιας ορισµένης καριέρας για τα παιδιά τους, το χάνουν εξαιτίας του επίµονου και πατερναλιστικού τρόπου µε τον οποίο θέλουν να την επιβάλουν. Επιπλέον, οφείλουµε να είµαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις οικονοµικές δυνατότητες που έχει κάθε οικογένεια για τις σπουδές των παιδιών της. Σχετικό µε το θέµα αυτό είναι και ο τόπος κατοικίας και η περιοχή ή και η χώρα που σκέπτεται να απασχοληθεί ένα άτοµο στο µέλλον, αφού θα πρέπει να διερευνηθεί εξ αρχής αν σε προσβάσιµη απόσταση παρέχονται συναφείς σπουδές µε την υπό αναζήτηση εκπαίδευση και αν στην τοπική αγορά εργασίας υφίστανται αντίστοιχες επαγγελµατικές προοπτικές. τόπος που είναι εγκατεστηµένη µια σχολή συχνά βαρύνει αποφασιστικά στις επιλογές σπουδών και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις οικογένειες των υποψηφίων που διαθέτουν πενιχρές οικονοµικές δυνατότητες. Γι αυτό είναι αναγκαίο να συνεκτιµηθεί για τις επιλογές σταδιοδροµίας, η διάρθρωση της τοπικής αγοράς εργασίας σε σχέση µε την εθνική, αλλά και τη διεθνή πραγµατικότητα. Σε σχέση µε την οικονοµική διάσταση του προβλήµατος, επισηµαίνεται ότι, αν και µέχρι σήµερα τουλάχιστον, στις υπηρεσίες της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, προσφεύγει µεγαλύτερος αριθµός ατόµων και οικογενειών υψηλού ή µεσαίου µορφωτικού και εισοδηµατικού επιπέδου, ο θεσµός είναι περισσότερο αναγκαίος για άτοµα χαµηλών εισοδηµατικών τάξεων. Με την έγκυρη και έγκαιρη συµβουλευτική, µπορεί να δοθούν 3

4 ευκαιρίες οικονοµικής και κοινωνικής ανέλιξής τους και ανατροπής και µε τον τρόπο, αυτό των εισοδηµατικών και ταξικών διαφορών. Εκπαιδευτικά δεδοµένα Η δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, η περιφερειακή του διάρθρωση, οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις, το επίπεδο σπουδών, τα συστήµατα των εξετάσεων, οι διαδικασίες επιλογής, οι επιρροές που ασκούν οι καθηγητές σε συνδυασµό µε τις µαθησιακές επιδόσεις, έχουν επίσης ειδική βαρύτητα στις επιλογές σπουδών και κατ επέκταση των επαγγελµάτων και της σταδιοδροµίας. Όταν ένας µαθητής έχει πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο, είναι εύλογο να επιλέξει να εισαχθεί σε µια σχολή µε υψηλές βάσεις εισαγωγής, όπως είναι λχ. η ιατρική, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι του ταιριάζει το ιατρικό επάγγελµα και είναι προετοιµασµένος να διαβεί τον ανηφορικό και µακρύ δρόµο που απαιτεί µια τέτοια δύσβατη επαγγελµατική διαδροµή. Συνήθως θεωρείται σπατάλη ανθρώπινων πόρων, όταν ένας µαθητής διαθέτει υψηλές µαθησιακές επιδόσεις, να καταλήγει στην επιλογή σχολών µε χαµηλές βάσεις εισαγωγής. ι τυχαίοι παράγοντες ι τυχαίοι παράγοντες, οι απρόσµενες καλότυχες ή κακότυχες συµπτώσεις και συγκυρίες που συναντά κάποιες φορές κάθε άνθρωπος στη ζωή του, µπορεί να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη σταδιοδροµία και την προσωπική του ζωή. Σηµασία έχει να µπορεί να δει ο καθένας πότε η τύχη του χτυπά την πόρτα και να κάνει τη σωστή επέµβαση στο πεπρωµένο του, να βρεθεί στην επάνω µεριά του κύµατος. Χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται βλάβη για τους συνανθρώπους του, στους οποίους, όταν µπορεί κανείς πρέπει να προσφέρει ενδιαφέρον και αλληλεγγύη. ύτε συνεπάγεται εγκατάλειψη της προσπάθειας για τη συνεχή αυτοβελτίωση, για την κατάκτηση της γνώσης και των κατάλληλων δεξιοτήτων που απαιτεί ο ανταγωνιστικός κόσµος της σύγχρονης εργασιακής πραγµατικότητας. Είναι γνωστό ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται», ότι η επιτυχία στην εργασία και στη ζωή είναι η επιβράβευση των κόπων του καθένα. Κι αυτό γιατί δεν αναιρείται από το εµπόριο ελπίδων για εύκολη, χωρίς ιδρώτα, ταχεία κατάκτηση της επιτυχίας που προβάλλεται πληθωρικά από ορισµένα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής επικοινωνίας µε επίκεντρο µια σαθρή εικονική πραγµατικότητα. Η κατάκτηση της γνώσης που δεν τελειώνει ποτέ, είναι πηγή και χαρά της ζωής, είναι αυτοσκοπός, είναι δύναµη αξιοσύνης, επιτυχίας και δηµιουργίας. Στο ταξίδι για την Ιθάκη σηµασία έχει το µεγαλείο της διαδροµής.. χρυσός κανόνας Το θεώρηµα του «χρυσού κανόνα» συνδυάζει τις παραπάνω εκτιµήσεις και οδηγεί στη διαπίστωση ότι: άτοµα µε υψηλές επιδόσεις και ισχυρή θέληση, µπορούν να επιλέγουν από ευρύτερο πεδίο επαγγελµάτων που τους ταιριάζουν ακόµα και από εκείνα µε αρνητικές προοπτικές ή εκείνα που δε συντρέχουν στην περίπτωσή τους άλλοι θετικοί παράγοντες όπως τα οικογενειακά, τα οικονοµικά, τα εκπαιδευτικά δεδοµένα. ντίθετα, άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις χωρίς σοβαρές ελπίδες βελτίωσής τους και µε αδύναµη θέληση, είναι προτιµότερο να στρέφονται σε σπουδές και επαγγέλµατα που κατ αρχήν τους ταιριάζουν και κατά δεύτερο λόγο έχουν διαπιστωµένες καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας, ή για τα οποία συνυπάρχουν και άλλοι θετικοί παράγοντες από τους προαναφερθέντες. Όσο υψηλότερες είναι οι µαθησιακές επιδόσεις και ο βαθµός θέλησης ενός ατόµου, τόσο ευρύτερη µπορεί να είναι η δυνατότητα, το «ρίσκο» επιλογής επαγγελµάτων που αντιπροσωπεύονται από περιορισµένες ή και ελάχιστες θέσεις στην αγορά εργασίας και το µείγµα των επιµέρους παραγόντων είναι αρνητικό ή και πολύ αρνητικό. Στη σύγχρονη εποχή, ένας εργαζόµενος είναι πολύ πιθανό να υποχρεωθεί να αλλάξει ένα ή περισσότερα επαγγέλµατα στη διάρκεια της σταδιοδροµίας του. Επιπλέον, υπάρχει σήµερα ένας πολύ µεγάλος αριθµός επαγγελµάτων από τα οποία καλείται να κάνει τις επιλογές του και αυτό σηµαίνει ότι οφείλει να µη σκέφτεται µονοδιάστατα στο να επιµένει στην επιλογή 4

5 ενός και µόνο επαγγέλµατος. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν πολύ περισσότερα από ένα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον καθένα. ν για κάποιους λόγους, δεν είναι εφικτή η επιλογή του πρώτου σε προτίµηση επαγγέλµατος, οφείλει και µπορεί να προχωρήσει στα επόµενα. λλά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να επιλέξει εκείνα που του είναι κατ εξοχήν απωθητικά. καθένας θα πρέπει να έχει µπροστά του έναν ανοικτό ορίζοντα και να επιλέξει από έναν κατάλογο πολλών επαγγελµάτων που του ταιριάζουν, συνυπολογίζοντας και τη βαρύτητα των άλλων παραγόντων ή κριτηρίων που συνυπάρχουν και να αποφύγει οπωσδήποτε επαγγέλµατα που είναι εντελώς αταίριαστα µε το χαρακτήρα του. Εκτός από τα παραπάνω, επισηµαίνεται ότι σε όλα τα επαγγέλµατα µέσης και κυρίως υψηλής εκπαίδευσης και εργασιακής ιεραρχίας, απαραίτητη είναι η γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η διαρκής ανανέωση των γενικών και ειδικών γνώσεων και εµπειριών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ολοκληρωµένος άνθρωπος και επιτυχηµένος επαγγελµατίας είναι εκείνος που έχει πνευµατικές ανησυχίες και ευαισθησίες, εµµένει σε υψηλές αξίες και αρχές, αναζητά τη µόρφωση και τη γνώση, ασχολείται µε την τέχνη και τη λογοτεχνία, την προστασία του περιβάλλοντος, συµµετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, αναπτύσσει κριτική και δηµιουργική σκέψη, ενεργεί µε εντιµότητα, ήθος και διορατικότητα και δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για το γενικότερο καλό. ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελµατικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελµάτων που συνδέονται µε επιµέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστηµονικό πεδίο του Υπουργείου Παιδείας. ΣΧΛΗ/ΤΜΗΜ ΕΙΙΚΤΗΤ ΕΓΓΕΛΜΤΙΚΕΣ ΠΡΠΤΙΚΕΣ ΕΓΓΕΛΜΤΙΚΕΣ ΙΕΞOI 1 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΤΛΙΚΗΣ & ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛ/ΓΙΣ (ΙΤΛΙΚΗΣ) ΗΝΣ ΙΤΛΙΚΗΣ & ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛ/ΓΙΣ (ΙΣΝΙΚΗΣ) ΗΝΣ ΓΛΩΣΣΣ, ΦΙΛΛΓΙΣ & ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΦΙΛΛΓΣ ΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΓΕΡΜΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΤΛΙΚΗΣ ΚΙ ΙΣΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΙΣΝΙΚΗΣ ΚΙ ΙΤΛΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΓΙΣ ΗΝΣ ΕΛΓΣ ΕΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΓΙΣ ΗΝΣ ΠΙΜΝΤΙΚΗΣ & ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΓΣ ΕΛΓΣ 0 0 5

6 ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ & ΨΥΧΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ & ΨΥΧΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛ/ΦΙΣ-Ι/ΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛ/ΚΩΝ & ΚΙΝ. ΣΠΥΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛΛΓΣ-ΙΓΩΓΣ ΦΙΛΣΦΙΣ ΤΡΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΗΝΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΤΡΣ ΦΙΛΛΓΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ ΦΙΛΛΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΛΓΙΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΙΣΤΡΙΣ & ΡΧΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΙΣΤΡΙΣ-ΡΧΙΛΓΙΣ & ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΣΤΡΙΣ-ΡΧΙΛΓΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΓΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΛΜΤ) ΦΙΛΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ- ΛΓΡΦΣ ΙΣΤΡΙΚΣ-ΡΧΙΛΓΣ ΙΣΤΡΙΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΣΤΡΙΚΣ ΙΣΤΡΙΣ &ΕΝΛΓΙΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΝΜΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΙΣΤΡΙΚΣ-ΕΝΛΓΣ ΙΚΗΓΡΣ ΝΜΙΚΗΣ ΗΝΣ ΙΚΗΓΡΣ ΝΜΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΚΗΓΡΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΤΡΣ ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΝΥΠΛΙ) ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΛΓΣ ΕΤΡΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΡΛΓΣ-ΗΠΙΣ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΚΙ/ΚΗΣ ΚΙ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΝΤΕΙΥ ΡΧΕΙΝΜΙΣ & ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΕΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΪΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΠΕΙΡΙ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΙΣΤΗΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ-ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΡΧΕΙΝΜΣ-ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΣ ΙΕΝΛΓΣ- ΙΕΝΩΝ ΚΙ ΕΥΡΩΪΚΩΝ ΙΕΝΛΓΣ- 6

7 ΣΠΥΩΝ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜ. ΙΙΚΗΣΗΣ ΗΝΣ ΗΜΣΙΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΙΣΤΡΙΣ ΝΤΕΙΥ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΙΕΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΡΙΝΣ) ΜΕΣΓΕΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ- ΙΚΝΜΙΙΚΗΤΙΚΣ ΗΜΣΙΥ ΙΚΝΜΙΙΚΗΤΙΚΣ ΗΜΣΙΥ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΚΙΝΩΝΙΛΓΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΡΩΠΛΓΙΣ & ΙΣΤΡΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΕΠΙΚ/ΝΙΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖ. ΕΝΗΜΕΡ. ΗΝΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΝΤΕΙΥ ΗΜΣΙΓΡΦΙΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΛΚΝΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΒΛΚΝΙΚΩΝ ΣΛΒΙΚΩΝ & ΝΤΛΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΜΚΕΝΙΣ ΣΛΒΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ-ΝΡΩΠΛΓΣ ΝΡΩΠΛΓΣ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ- ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ- ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΗΜΣΙΓΡΦΣ ΒΛΚΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΝΣ ΤΥΡΚΙΚΩΝ ΚΙ ΣΥΓΧΡΝΩΝ ΣΙΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΤΥΡΚΛΓΣ-ΣΙΤΛΓΣ ΦΙΛΣ. Ι. & ΨΥΧΛΓΙΣ (ΠΡΓΡΜΜ ΨΥΧΛΓΙΣ) ΗΝΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΝΤΕΙΥ ΨΥΧΛΓΣ ΨΥΧΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΨΥΧΛΓΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΦΡ. & ΙΕΡ/ΝΕΙΣ ΙΝΙΥ ΕΙΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΦΡΣΗΣ Ή ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ (ΚΕΡΚΥΡ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΦΡ. & ΙΕΡ/ΝΕΙΣ ΙΝΙΥ ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΙ ΠΛΙΤΙΣΜΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣΣΛΙΣ (ΤΡΙΚΛ) ΦΙΛΛΓΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΕΤΦΡΣΤΗΣ-ΙΕΡΜΗΝΕΣ ΙΕΡΜΗΝΕΣ ΙΣΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ 0 ΓΥΜΝΣΤΗΣ 0 7

8 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΗΝΣ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) Ι/Κ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) Ι/ΓΙΚ ΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΝΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ 0 ΓΥΜΝΣΤΗΣ 0 ΓΥΜΝΣΤΗΣ 0 ΙΓΩΓΣ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΣΚΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ3 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΤΥ ΕΚΙΕΥΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ 3 ι προοπτικές των επαγγελµάτων των νηπιαγωγών, των βρεφονηπιαγωγών και της προσχολικής αγωγής, από πολύ αρνητικές που ήταν µέχρι πρόσφατα, µεταστρέφονται σε θετικές, λόγω της επέκτασης της προσχολικής εκπαίδευσης. Το ίδιο έχει συµβεί και µε τους δάσκαλους της πρωτοβάθµιας εκπαιδευσης, ύστερα από την καθιέρωση του ολοήµερου σχολείου πριν από λίγα χρόνια, γεγονός που οδήγησε σε κατακόρυφη άνοδο των βάσεων σχολών των παιδαγωγικών επιστηµών. ι επίσης πολύ υψηλές βάσεις των στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών, οφείλονται στο ότι η αποφοίτηση απ αυτές οδηγεί στην εργασιακή ασφάλεια της µονιµότητας στο δηµόσιο τοµέα. Επισηµαίνεται και εδώ ότι, η λήψη της απόφασης για την επιλογή σπουδών και επαγγελµάτων δεν πρέπει να γίνεται µε αποκλειστικό κριτήριο της επαγγελµατικές προοπτικές, σύµφωνα και µε τις αναλύσεις που έχουν παρατεθεί και συνοπτικά πιο πάνω. ι επαγγελµατικές προοπτικές αποτελούν ένα σηµαντικό δεδοµένο, αλλά όχι το µοναδικό. Στην περίπτωση που επιλεγούν σπουδές µε πολύ αρνητικές προοπτικές, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα στροφής σε άλλες µεταπτυχιακές σπουδές που συνδέονται µε επαγγέλµατα µε θετικές προοπτικές. νέος ή η νέα που διαθέτουν ισχυρή θέληση, επιµονή και επιµονή, σε συνδυασµό µε ορισµένες ικανότητες, θα τα καταφέρουν ακόµα και στις πολύ δύσβατες επαγγελµατικές περιοχές. Γιατί όταν κάποιος ξέρει τι θέλει οι πάντες υποχωρούν ( Κοµφούκιος) 8

9 ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΡΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΜΥΣΙΚΣ 0 ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΕ. ΙΣΤΡΙΣ & ΕΩΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΝΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΥ & ΕΙΚΝΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ (ΓΡΙΝΙ) ΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΝΩΤΤΗΣ ΣΧΛΗΣ ΚΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΗΝ) ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ-ΕΙΚΣΤΙΚΣ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΗΧΥ ΚΙ ΕΙΚΝΣ ΤΕΧΝΛΓΣ-ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΠΛΙΤΙΣΜΥ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 0 ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΣΤΡΤΛΓΙΚ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΤΛΓΣ Π ΨΥΧΛΓΩΝ (ΣΣΣ) ΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΣ ΨΥΧΛΓΣ Π ΝΩΤΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΚΗΜΙΕΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΒΕΛΛΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΙΕΡΤΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΡΚΛΕΙΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΚΙ ΨΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΛΓΣ ΠΡΓΡΜΜ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΚΙ ΨΛΤΙΚΗΣ ΗΡΚΛΕΙΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΓΣ Τ.Ε.Ι. 9

10 ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΗΣΗΣ ΗΝΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΡΧΕΙΕΤΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΗΚΝΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΗΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΡΧΕΙΕΤΗΣΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΗΝΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΤΡΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΣΙΣ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΒΡΕΦΝΗΠΙΓΩΓΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΓΩΓΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) - ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ Π ΛΪΚΗΣ & ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΜΥΣΕΙΛΓΙΣ, ΜΥΣΕΙΛΓΡΦΙΣ ΚΙ ΣΧΕΙΣΜΥ ΕΚΕΣΕΩΝ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) ΠΡΣΤΣΙΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΝΜΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΣΤΡΙ) ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΕΦΡΜΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΙΚΗΣΗ ΚΙ ΣΤ ΕΜΠΡΙ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΙΙΚΗΣΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙ ΡΓΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΜΥΣΙΚΣ ΛΙΚΗΣ ΚΙ ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΜΥΣΕΙΛΓΣ- ΡΓΝΩΤΗΣ ΕΚΕΣΕΩΝ ΠΛΙΤΙΣΜΛΓΣ- ΙΣΤΡΙΚΣ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΣΤΕΛΕΧΣ ΗΜΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΛΓΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΣ ΣΥΝΕΤΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΕΦΡΜΣΜΕΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΛΣΣΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΝΛΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΤΙΚΝΜΙΚΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΣΤΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΥ ΗΝΣ ΜΗΜΤΙΚΣ 0 ΛΣΣΛΓΣ ΣΤΤΙΣΤΙΚΛΓΣ- ΝΛΓΙΣΤΗΣ ΣΤΤΙΣΤΙΚΛΓΣ 0 0 ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΣ 10

11 ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΜΗΜΤΙΚΩΝ ΗΝΣ ΜΗΜΤΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΡΣ ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΝΣ ΦΥΣΙΚΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΤΡΣ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΗΝΣ ΧΗΜΙΚΣ ΧΗΜΕΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΤΡΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΚΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΗΝΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΓΣ ΓΕΩΓΡΦΙΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΩΓΡΦΣ ΓΕΩΓΡΦΙΣ ΧΡΚΠΕΙΥ (ΗΝ) ΓΕΩΓΡΦΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣΣΛΙΣ (ΤΡΙΚΛ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΕΣ/ΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΗΝΣ ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΓΩΓΗΣ ΚΙ ΛΗΤΙΣΜΥ ΡΚΗΣ (ΚΜΤΗΝΗ) ΓΥΜΝΣΤΗΣ ΙΓΩΓΙΚ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΙΓΩΓΣ ΕΙΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ 11

12 Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΣΚΛΣ Ι/ΓΙΚ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΝΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΚΛΣ Ι/Κ ΗΜΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΣΚΛΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΗΝΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΣΧΛ. ΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ & ΤΥ ΕΚΙΕΥΤΙΚΥ ΣΧΕΙΣΜΥ ΙΓΙΥ (ΡΣ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΥΜΝ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΙΕΥΣΗΣ ΚΙ ΤΗΣ ΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΣΧΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙ ΤΡΣ ΙΓΩΓΙΚ ΝΗΠΙΓΩΓΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΚΡΙΝΣ) ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΝΗΠΙΓΩΓΣ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ- ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ ΚΙΝΩΝΙΛΓΣ- ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΗΝΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΩΝ ΣΠΥΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΛΓΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΥΣΙΚΛΓΣ- ΕΙΚΣΤΙΚΣ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΥ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΤΓΡΦΙΣΤΗΣ 12

13 ΜΕ. ΙΣΤΡΙΣ & ΕΩΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΝΣ ΕΩΡΗΤΙΚΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΙΣΤΡΙΚΣ ΒΙΛΓΙΣ ΤΡΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΛΓΣ ΕΦΡΜΣΜΕΝΩΝ ΜΗΜΤΙΚΩΝ & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΗΜΤΙΚΣ-ΦΥΣΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΜΗΧΝΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΛΙΚΩΝ Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ & ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΓΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΗΣ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΩΝ ΓΕΩΠΝΣ- ΒΙΤΕΧΝΛΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΩΝ ΞΙΠΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΙΚΥ Ν. ΗΝΣ ΓΕΩΠΝΣ- ΜΗΧΝΛΓΣ ΤΡΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΝΣ- ΜΗΧΝΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ ΕΣΣΛΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΣΛΓΙΣ & ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΛΓΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΓΕΩΠΝΙΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΓΡΤΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ ΓΕΩΠΝΣ ΓΕΩΠΝΙΣ, ΙΧΥΛΓΙΣ ΚΙ ΥΤΙΝΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΒΛΣ) ΓΕΩΠΝΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΙΓΙΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΙΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΚΙ ΨΗΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΕΙΡΙ ΕΚΙΕΥΤΙΚΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΚΝΜΙΚΥ Ν. ΗΝΣ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙ Π 13

14 ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΙΝΙΥ (ΚΕΡΚΥΡ) Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΗΝΣ ΙΚΤΥΩΝ Π ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΧΡΚΠΕΙΥ ΗΝΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΡΜΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΪΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΣ (ΛΜΙ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΙΓΙΥ (ΣΜΣ) ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΚΙ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΚΖΝΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΤΗΛΕΜΤΙΚΗΣ ΒΙΪΤΡΙΚΣ ΜΗΧΝΙΚΣ ΙΚΤΥΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΙΚΤΥΩΝ Π Π Π Π Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΥΠΛΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΕΦΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΚΕΝΙΣ (ΕΣ/ΝΙΚΗ) Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΤΡΙΠΛΗ) ΜΗΧΝΙΚΣ Π ΣΤΡΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΛΕΣ ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ) ΠΛ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΕΥΕΛΠΙΩΝ (ΣΣΕ) ΣΩΜΤ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΜΕΝΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΙΚΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΝΙΚΙ (ΣΜ) ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΕΡΠΡΙΣ Π ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΧΙΜΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΝΥΤΙΚΩΝ ΚΙΜΩΝ (ΣΝ) ΜΗΧΝΙΚΙ ΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΣΤΡΤΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΠΛ ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΣΤΡΤΥ (Σ.Μ.Υ.)-ΣΩΜΤ ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΣΤΡΤΥ Π ΜΝΙΜΩΝ ΥΞΙΩΜΤΙΚΩΝ ΝΥΤΙΚΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΥΞΙΩΜΤΙΚΣ ΝΥΤΙΚΥ Π ΚΗΜΙΕΣ ΕΜΠΡΙΚΥ ΝΥΤΙΚΥ ΣΧΛΗ ΠΛΙΡΧΩΝ ΠΛΙΡΧΣ Π ΣΧΛΗ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΝΙΚΣ ΝΥΤΙΛΙΣ Π Τ.Ε.Ι. 14

15 ΠΡΣΧΛΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ ΗΝΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΙΩΝΝΙΝ) ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΝΗΠΙΚΜΣ ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΣ (ΠΥΡΓΣ) ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Π ΛΪΚΗΣ & ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤΣ) ΜΥΣΙΚΣ ΛΙΚΗΣ ΚΙ ΡΣΙΚΗΣ ΜΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ & ΙΚΛΓΙΣ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΚΥΝΣ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΙ ΙΚΛΓΙΣ ΓΡΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ & ΙΙΚΗΣΗΣ ΓΡΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΙΚΗΣΗΣ ΓΡΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΓΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΛΜΤΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΝΚΜΙΣ-ΡΧΙΤ.ΤΠΙΥ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΣΧΕΙΣΤΗΣ ΝΚΜΙΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΚΒΛΣ (ΡΜ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΜΙΣ (ΚΡΠΕΝΗΣΙ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΣΠΝΙΣ & ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΥ ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΣ ΛΡΙΣΣ (ΚΡΙΤΣ) ΣΠΝΣ- ΠΕΡΙΒΛΛΝΤΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ & ΤΡΦΙΜΩΝ ΙΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΡΓΣΤΛΙ) ΤΕΧΝΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΣ ΚΙ ΤΡΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΥΤ. ΜΚΕΝΙΣ (ΦΛΩΡΙΝ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΛΡΙΣΣ ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΡΤ) ΓΕΩΠΝΣ ΖΩΙΚΗΣ ΡΓΩΓΗΣ ΕΡΜΚ.ΚΛΛΙΕΡΓ. & ΝΚΜΙΣ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΤΕΧΝΛΓΣ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ Π ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΚΩΝ ΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΝΚΜΙΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΤΕΧΝΛΓΩΝ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΡΜΚΗΠΙΩΝ ΚΙ ΝΚΜΙΣ Π 15

16 ΥΤΚΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΛΓΓΙΥ ΙΧΥΛΓΣ ΙΧΥΚΜΙΣ-ΛΙΕΙΣ ΗΠΕΙΡΥ (ΗΓΥΜΕΝΙΤΣ) ΙΧΥΛΓΣ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΝΙΚ ΠΕΙ ΙΤΡΙΚΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΓΙΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞΝΡΥΠΛΗ) ΙΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΚΛΕΙ) ΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΛΡΙΣ) ΙΤΡΙΚΗΣ ΗΝΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΓΙΤΡΣ ΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΤΡΣ ΝΤΙΤΡΙΚΗΣ ΗΝΣ ΝΤΙΤΡΣ ΝΤΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΙΤΡΣ ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ Π ΝΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΠΝΝΗΣΥ (ΣΡΤΗ) ΝΣΗΛΕΥΤΗΣ Π ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣ/ΚΗΣ ΚΤΗΝΙΤΡΣ Π ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΗΣ ΕΣΣΛΙΣ (ΚΡΙΤΣ) ΚΤΗΝΙΤΡΣ Π ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΙΤΛΓΙΣ & ΙΤΡΦΗΣ ΧΡΚΠΕΙΥ (ΗΝ) ΙΙΤΛΓΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΦΙΜΩΝ & ΙΤΡΦΗΣ ΙΓΙΥ (ΛΗΜΝΣ) ΜΡΙΚΗΣ ΒΙΛΓΙΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΡΚΗΣ (ΛΕΞ/ΠΛΗ) ΙΙΤΛΓΣ ΒΙΛΓΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΝΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΦΡΜΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΡΜΚΠΙΣ ΒΙΛΓΙΣ ΤΡΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΗΝΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΛΓΣ ΒΙΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ & ΤΕΧΝΛΓΙΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΒΙΛΓΣ ΤΕΧΝΛΓΙΚΩΝ ΕΦΡΜΓΩΝ 16

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τομείς της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 7 / 9 / 2009 HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία «ORIENTUM

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Φύλο και εργασία Συμμετείχαν οι μαθητές: Αθανασόπουλος Δημήτρης Αντωνίου Κατερίνα Γκιώνη Έλλη Κακαλής Αντώνης Καλλίρη Έφη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα