ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 29747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπε ραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτη σης Πολιτών (ΚΕΠ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.400/32/82424/ Σ.343/ απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατη γορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β 1139/ ) Τροποποίηση της αρ /Δ4/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2099/τ.Β / ) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργή σεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυ κείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισμός και Συγχω νεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων» Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Αναστολή Ανάκληση Εφαρμογής Απόφασης Συγ χωνεύσεων Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τροποποίηση απόφασης 15768/ με θέμα ίδρυση σχολής προπονητών στο άθλημα του κα ράτε, γ κατηγορίας στην Αθήνα Σύσταση του Ξενώνα «ΑΡΓΙΣΣΑ» ως αποκεντρωμέ νη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.900/34/81947/Σ.277 (1) Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραι ώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο λιτών (ΚΕΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 102/ ), όπως ισχύει. β. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/A / ). γ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45/ ). δ. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α /102/ ). ε. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέ ρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α 57/ ). στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ).

2 29748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με ταρρύθμισης κλπ» (ΦΕΚ Α 147/ ). η. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ Α 153/ ). θ. Του ν.571/1977 «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 59 του A.N. 1324/1949 «περί προστασίας και αποκατα στάσεως Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και των Θυμάτων Πολέμου» (ΦΕΚ Α 97/ 5/ ). ι. Των άρθρων 141, 157 και 158 του Π.Δ. 168/2007 περί απονομής πολεμικών συντάξεων (ΦΕΚ Α 209/ ). ια. Του άρθρου 1 της υπ αρ. Φ.800/13/157307/ κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Εθνικής Άμυνας περί καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου στους Αναπήρους Πολέμου κ.λπ. (ΦΕΚ Β 174/ ). ιβ. Της υπ αρ. Φ.000/48/692934/Σ.3207/20 Απρ 13/Γε νικό Επιτελείο Στρατού/Δνση Οικονομικού/1β Γενικής Διαταγής. ιγ. Την υπ αρ. Υ304/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 1635/ ). 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Αξιωματικών Πολεμι κής Διαθεσιμότητας καθώς και των κατηγοριών Αναπή ρων, οι οποίοι δικαιούνται αντίτιμο βενζίνης, λιπαντικών αυτοκινήτου και θεραπαινίδα, στη διαδικασία καταγρα φής τους προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές, με την ποιοτική βελτίωση της εξυπηρέτησης από τη δημόσια διοίκηση. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δύνανται να διεκπεραιώ νονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύει: α. Καταγραφή των Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσι μότητας, β. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους Πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής Περιόδου, Αντι δικτατορικού Αγώνα, Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού, δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου. γ. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους Αναπήρους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας, περί παροχής ή όχι σε αυτούς των υπηρεσιών της θεραπαινίδας. Άρθρο 2 Οργανωτικές Διαδικαστικές Διατάξεις 1. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών στα ΚΕΠ γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας ή μέσω εξουσιοδοτημέ νου αντιπροσώπου, οι οποίοι παρέχουν τα απαιτούμε να στοιχεία ταυτότητας. Τα ΚΕΠ συμπληρώνουν με τα στοιχεία αυτά τη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα και υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις λειτουργίες της συγκε κριμένης εφαρμογής. Πριν την ηλεκτρονική υποβολή, τα ΚΕΠ εκτυπώνουν τα αντίστοιχα έντυπα, θεωρούν επ' αυτών το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και τα διαβιβάζουν μέσω αλληλογραφίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της περίπτω σης β του άρθρου 1 της παρούσας, οι δικαιούχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι επιδεικνύουν την άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου και τα ΚΕΠ παράγουν φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο διαβιβάζουν μαζί με το ανωτέρω έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλω σης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 3. Η διαδικτυακή πλατφόρμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, θα αναπτυχθεί με μέριμνα της Δι εύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης/ Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολο γιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 4. Η ένταξη και διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδι κασιών μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡ ΜΗΣ ΚΕΠ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προβαίνουν στις απαραίτητες παρεμ βάσεις στα συστήματα τους με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαδικτύου, προκειμένου τα δύο συστήματα να διαλειτουργούν και να εξασφαλίζεται το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων ΚΕΠ, τα θέματα απορρήτου προσωπικών δε δομένων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων για την παραγωγή αναφορών και στατιστικών για την παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. Οποιεσ δήποτε τροποποιήσεις από το ΥΠΕΟΑ ή το ΕΡΜΗΣ ΚΕΠ, οι οποίες επηρεάζουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διενεργούνται με κοινή συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΘΑ ΥΑΠ. 5. Ως αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις οποίες διαβιβάζονται τα ανωτέρω έντυπα καθορίζονται οι ακόλουθες: α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ ΚΤΕΘ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς, β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πο λεμικού Ναυτικού, γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ ΟΛΚΑ) για τους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότη τας της Αεροπορίας, δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) για τους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντι κών αυτοκινήτου και για τους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας. 6. Πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: α. Τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού (ΚΤΣ ΚΤΕΘ), στα δε δομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Στρατού Ξηράς, στους δικαιούχους

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινή του και στους δικαιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας, β. Το Τμήμα Μητρώων Αξιωματικών της Διεύθυνσης Β3 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β3Λ/γ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού, γ. Το Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΓΕΑ/ ΟΛΚΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους Αξιωματικούς Πολεμικής Διαθεσιμότητας της Αεροπορίας, δ. Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυ μάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ), στα δεδομένα που αφορούν στους δικαιούχους καταβολής αντιτίμου βενζίνης και λιπαντικών αυτοκινήτου και για τους δι καιούχους πρόσληψης θεραπαινίδας. 7. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας, η Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης/ Τμήμα Πληροφορικής Επικοινωνιών και Νέων Τεχνολο γιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κοινοποιεί την έναρξη λειτουργίας της και διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης αυτής, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Άρθρο 3 Έναρξη Ισχύος Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, όπως αυτή καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ F Αριθμ. Φ.400/32/81922/Σ.276 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/ απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Δι οικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμε ων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β 1139/ ). Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνι κής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνά μεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 47 του άρθρου 71 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α 167) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα Διοίκησης των Ενό πλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις». β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ. Της Φ.400/32/82424/Σ.343/ απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευερ γετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπι κού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδι αίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β 1139/ ), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.400/46/83395/ Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1800/ ), τη Φ.400/10/81896/Σ.298/ απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1646/ ), τη Φ.400/254549/Σ.2671/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1818/ ) και τη Φ.400/78/254899/Σ.3017/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 2158/ ). δ. Της υπ αρ. Υ304/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 1635/ ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 της υπ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/ απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέ τρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β 1139/ ), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.400/46/83395/ Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1800/ ), τη Φ.400/10/81896/Σ.298/ Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1646/ ), τη Φ.400/254549/Σ.2671/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 1818/ ) και τη Φ.400/78/254899/Σ.3017/ Απόφαση Αναπληρω τή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β 2158/ ), τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλεί ται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών της ηλικίας του τέκνου.». Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ F Αριθμ /Δ4 (3) Τροποποίηση της αρ /Δ4/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 2099/τ.Β / ) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασί ων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηρι ακών Κέντρων». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 1, και 2 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10

4 29750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/τ.Α / ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ. Α / ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98 Α ) 5. Την αρ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» 6. Την αρ /Δ4/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2099/τ.Β / ) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορι σμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων». 7. Το αρ. Φ.2.1/Ε.Π.684/ έγγραφο της Περι φερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής. 8. Το αρ / έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με το οποίο ζη τήθηκε η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, ο οποίος δεν απάντησε εντός ευλόγου χρόνου. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αρ /Δ4/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2099/τ.Β / ) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τά ξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων» κατά το μέρος που αφορά: Στη συγχώνευση του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πειραιά με το 3ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πειραιά σε ένα νέο 3ο Ημε ρήσιο ΕΠΑΛ Πειραιά με έδρα τον Πειραιά της Διεύ θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής ως εξής: Καταργείται το 6ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πειραιά της Δι εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ /Δ4/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2099/τ.Β / ) με θέμα: «Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τά ξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων». Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /Δ4 (4) Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Κα ταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 147/τ.Α / ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ. Α / ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98 Α ) 5. Την αρ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 6. Τις αρ /Δ4/ (ΦΕΚ 1575/τ.Β / ) και 71327/Δ4/ (ΦΕΚ 1575/τ.Β / ) Υπουργικές Αποφάσεις. 7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης. 8. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος την εφαρμογή της αρ /Δ4/ (ΦΕΚ 1575/τ.Β / ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην κατάργηση του Γυμνασίου Μυρτιάς Σκουρο χωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος την εφαρμογή αρ /Δ4/ (ΦΕΚ 1575/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά: Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου και του Γυμνασίου Χάρακα σε Γυμνάσιο Τεφελίου Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυν σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ /Δ4 (5) Αναστολή Ανάκληση Εφαρμογής Απόφασης Συγχω νεύσεων Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρω τοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α / ) «Δομή και Λειτουρ γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α / ) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Θεσμικό Πλαί σιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). 5. Την αρ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 6. Την αριθμ /Δ4/ (ΦΕΚ 1329/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ιδρύ σεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Κα ταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». 7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης. 8. Τις γνωμοδοτήσεις των οικείων δημοτικών συμ βουλίων. 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αρ /Δ4/ (ΦΕΚ 1329/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος κατά το μέρος που αφορά: α) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Άγρας Λέσβου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βο ρείου Αιγαίου, από 6/θ σε 5/θ. β) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Σκου τάρου Λέσβου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης Λέσβου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βορείου Αιγαίου, από 6/θ σε 5/θ. γ) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου Λέσβου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βορείου Αιγαίου, από 6/θ σε 5/θ. δ) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Καλλι μασιάς, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βορείου Αιγαίου, από 6/θ σε 5/θ. ε) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Νενήτων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βορείου Αιγαίου, από 6/θ σε 5/θ. στ) Στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Φούρ νων Κορσέων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης Σάμου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Βορείου Αιγαίου, από 6/θ σε 4/θ. Β) Ανακαλούμε την εφαρμογή της αρ /Δ4/ (ΦΕΚ 1329/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά το μέρος που αφορά: Στη συγχώνευση του 3ου 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πε τρούπολης με το 6ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης σε ένα νέο 3ο 18/θ Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης με έδρα την Πετρούπολη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Αττικής. Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

6 29752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (6) Τροποποίηση απόφασης 15768/ με θέμα ίδρυ ση σχολής προπονητών στο άθλημα του καράτε, γ κατηγορίας στην Αθήνα. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν.1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών» παρ. 2 ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού» (ΦΕΚ 137 Α ). β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθ μιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις». γ) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α 28), όπως ισχύει. ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α / ). στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α / ) και την υπ αριθμ. 2. Την αριθμ /25484/22410/11363 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολι τισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυ πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 1864/Β/ ). 3. Την από 30/7/2014 β αίτηση παραίτησης της Αξαρλή Αθηνάς Ευαγγελίας του Δημητρίου από την Υπηρεσία μας για λόγους συνταξιοδότησης. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ / Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΤΕ, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» στο μέρος που αφορά στην Επιτροπή Διοίκησης (Άρθρο 1) και συγκε κριμένα στα μέλη αυτής, ως εξής: Αντικαθιστούμε την Αξαρλή Αθηνά Ευαγγελία του Δη μητρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής με τον Καραστάθη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, υπάλ ληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως Πρόεδρο. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ / (ΦΕΚ 1593/Β / ) απόφαση. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ (7) Σύσταση του Ξενώνα «ΑΡΓΙΣΣΑ» ως αποκεντρωμένη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Πα νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γε νικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τρι ανταφύλλειο. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1) Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 9 του Ν 2716/1999, «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/τ.Α /1999), όπως ισχύει. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ. Α /98). γ) Του Π.Δ. 113/2010 «Κάλυψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α194). 2) Την αρ. Α3α/οικ. 876/ (ΦΕΚ 661/Β/2000) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινω νικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία Ξενώνες) και των προγραμμάτων προστατευόμενων διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999)». 3) Την αρ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β / απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 4) Την αρ. Υ5α, β/γ.π.οικ.39667/ (ΦΕΚ1085/ Β /2013) Απόφαση «Τροποποίηση της κοινής υπουργι κής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.35724/ «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αρ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί ορισμού νο σηλίου Νοσοκομείων (ΦΕΚ Β /485/ )». 5) Την αρ.υ5β/οικ/2066/2000 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του προ γράμματος Α Φάση ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και την αρ. Υ5α/οικ. 2488/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης συνέχισης λειτουργίας των Ξενώνων Α Φάση ΨΥΧΑΡΓΩΣ». 6) Το αρ / έγγραφο της 5ης Υ.Π.Ε. με συνημμένη την αρ / Απόφαση του Διοι κητή της 5ης Υ.Π.Ε. 7) Το αρ. 25/ έγγραφο του Γ.Ν. Λάρισας με συνημμένο το απόσπασμα πρακτικών της αρ. 15/ Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεομένων Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λά ρισας (Θέμα Ε.Η.Δ.240). 8) Το αρ. 163/ έγγραφο της ΤΕΨΥ Λάρισας σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ξενώνα «ΑΡΓΙΣ ΣΑ» του Γ.Ν. Λάρισας. 9) Τα πρακτικά της 25ης / Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.Π.Ε (Θέμα 3ο). 10) Η δαπάνη του εν λόγω ξενώνα καλύφθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του προγράμματος «Α Φάση Ψυχαργώς». Η ετήσια δαπάνη ύψους ,39 τόσο για το τρέχον έτος 2014 όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν.. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας» Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλ λειο». Δαπάνη για μισθοδοσία δεν προκαλείται από την

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρούσα απόφαση διότι το απασχολούμενο προσωπικό στο Ξενώνα προέρχεται από το μόνιμο προσωπικό του Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας» Κουτλιμπάνειο Τρια νταφύλλειο». 11) Την υπ αριθ. 1679/ βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης του Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας» Κουτλι μπάνειο Τριανταφύλλειο», αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συνιστάται ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Π.Γ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριαντα φύλλειο» ο Ξενώνας «ΑΡΓΙΣΣΑ», επί της οδού Τσιμισκή 9. Άρθρο 2 Σκοπός Ο Ξενώνας παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προ βλήματα με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικού βαθ μού αυτονομίας, με σκοπό την παραμονή τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεων των ατόμων αυτών με τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Η λειτουργία της δομής καλύπτει ανάγκες διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης των φιλοξενουμένων της. Άρθρο 3 Πλαίσιο Λειτουργίας 1. Ο Ξενώνας «ΑΡΓΙΣΣΑ» είναι μακράς διάρκειας παρα μονής με δυναμικότητα 11 κλινών, όπου παρέχεται υψηλός βαθμός υποστήριξης και φιλοξενεί ασθενείς με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. 2. Η οργάνωση, η λειτουργία του Ξενώνα και η σύνθε ση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας διέπονται από τις διατάξεις της αρ.α3α/οικ.876/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 3. Η λειτουργία του Ξενώνα υποστηρίζεται από μόνιμο τακτικό προσωπικό του ΠΓ.Ν. Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο» και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ξενώνα ορίζεται από το Δ.Σ. των δια συνδεομένων Π.Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλι μπάνειο Τριανταφύλλειο». Άρθρο 4 Ετήσιος Προϋπολογισμός 1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ξενώνα ανέρχεται στο ποσό των ,39 ευρώ για την κάλυψη των λει τουργικών του αναγκών. 2. Ο προϋπολογισμός του Ξενώνα καταγράφεται, εγκρίνεται, παρακολουθείται και ελέγχεται χωριστά, ενσωματώνεται δε στον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν. Λά ρισας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο» και απεικονίζεται ως παράρτημα του. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

8 29754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2491 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 (ΦΕΚ 192 Α /12.09.2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 21 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άσκηση αρμοδιοτήτων κατασκευής του έργου που αφορά συμπληρωματικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3356 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 21 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 135 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1297 12 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1130 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 16 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Πρωτ. 755/0051/15 05 2014 απόφασης σύστασης και συγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1167 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Βουλής σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1219 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 62346/Γ2/1 6 2011 (ΦΕΚ Β 1348) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2919 30 Οκτωβρίου 2014 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ανωτάτου αριθμού των επιτρεπόμε νων κατ έτος ημερών για τις

Διαβάστε περισσότερα