ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ΑμεΑ Αίτημα Επαλήθευσης Πιστοποίησης Δαπανών Ανάκτηση ΑΠΙΣ Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ για την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του. Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική Διόρθωση Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της Σελίδα 1 από 3

2 Δικαιούχος ΕΕ Eυρ. Επιτροπή ΕΠ συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη », µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. ΕΥΔ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ Ευρώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Σελίδα 2 από 3

3 Ιδιωτική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή ΟΠΣ ΠΣΚΕ Παρατυπία ΠΔΕ Πράξη/Έργο ΕΠΑΕ ΣΑΕ ΣΔΕ ΥΠΑΑΝ ΥΠΑΣΥΔ Φορέας χρηματοδότησης Φορέας της Επένδυσης / Φορέας υλοποίησης Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός έργου και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. Συλλογική Απόφαση Έργου Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει. Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης. Σελίδα 3 από 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7). Ελλάδα (8) Πελοπόννησος (9) Β. Αιγαίο (10) Ν. Αιγαίο (11) Κρήτη (12) Αττική (13) Σελίδα 1 από 23

6 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ A 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Εξόρυξη τύρφης Ο Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα Ο Βιοµηχανία τροφίµων Παραγωγή παγωτών Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α A Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 11 Ποτοποιία Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Ζυθοποιία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών Β Α Γ Β Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών προϊόντων Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών Β Α Γ Α Α Α Α Γ Β Γ Α Β A Σελίδα 2 από 23

7 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β Α 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων Β Α Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή εσωρούχων Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή γούνινων ειδών Β Α Α Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A 15 Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατεργασία και βαφή γουναρικών Β Α Α Β Α Α Β Β Α Γ Γ Α A Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή υποδηµάτων Β Α Α Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 16 εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών µε βάση το ξύλο Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβώτιων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Παραγωγή χαρτοπολτού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εµπορευµατοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι Α Β Β Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Σελίδα 3 από 23

8 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Εκτύπωση εφηµερίδων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ A 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A 20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή χρωστικών υλών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων Α Α Γ Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης Α Α Β Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού Α Α Α Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή εκρηκτικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή αιθέριων ελαίων Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή µη φυσικών ινών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A 21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Σελίδα 4 από 23

9 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και σωλήνων από καουτσούκ αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) από καουτσούκ Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µορφών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A 23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κοίλου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινών γυαλιού Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων Α Α Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και πλακών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών Α Α Β Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής Α Α Γ Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή τσιµέντου Α Β Γ Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή ασβέστη και γύψου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κονιαµάτων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινοτσιµέντου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Α A Παραγωγή λειαντικών προϊόντων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Γ Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Σελίδα 5 από 23

10 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 24 Παραγωγή βασικών µετάλλων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Χύτευση χάλυβα Ο Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Γ A Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών Α Γ Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση κονιοµεταλλουργία Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Μεταλλοτεχνία Α Α Α Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή µαχαιροπίρουνων Α Α Γ Γ Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων Α Α Γ Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή εργαλείων Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων Α Α Β Γ Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιοµηχανών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ρολογιών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Σελίδα 6 από 23

11 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών Α Α Α Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος Α Α Β Α Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A 28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων Β Α Α Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και µετάδοσης κίνησης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού) Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Α A Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων Β Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Σελίδα 7 από 23

12 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων ειδών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A 29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Β Α Β Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Γ A Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Β Α Β Γ Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα Β Α Β Β Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα Β Α Β Β Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων και συναφών µηχανηµάτων Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή µοτοσικλετών Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ A Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α. Γ Γ Γ Β Α Α Β Α Β Α Α Γ A 31 Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή επίπλων κουζίνας Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή στρωµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων επίπλων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες Κοπή νοµισµάτων Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή µουσικών οργάνων Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Α A Κατασκευή αθλητικών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Σελίδα 8 από 23

13 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Α Α Α Α Α Α Β Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή σκουπών και βουρτσών Α Α Α Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Α Γ Β Α Α Β Α Β Γ Γ Β A 33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού Επισκευή µεταλλικών προϊόντων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή µηχανηµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Β Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων Α Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Επισκευή άλλου εξοπλισµού Α Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A 37 Επεξεργασία λυµάτων Επεξεργασία λυµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων ανάκτηση υλικών Συλλογή µη επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Συλλογή επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α 39 ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α 43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επιχρίσεις κονιαµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Ξυλουργικές εργασίες Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Σελίδα 9 από 23

14 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A ραστηριότητες κατασκευής στεγών Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 58 Εκδοτικές δραστηριότητες Έκδοση βιβλίων Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων Α Β Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Β A Έκδοση εφηµερίδων Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Β Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση άλλου λογισµικού Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Σελίδα 10 από 23

15 Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 55 Καταλύµατα Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα Α Β Α Α Α Α Α Α A Α Α Β Α Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων και µικτής µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα Σελίδα 11 από 23

16 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Α Α Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Γ Α Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα Α Α Α Α Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Παροχή ατµού και κλιµατισµού Παραγωγή παγακιών βρώσιµων, σε κύβους ή νιφάδες Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Παραγωγή πάγου µη βρώσιµου (περιλαµβανοµένου του θρυµµατισµένου πάγου), για ψύξη Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου) Α Α Α Β Α Α Α Β Β Α Α Γ Α 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Α 42 Έργα πολιτικού µηχανικού Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή µε άλλες µεθόδους Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισµού νερού Α Α Γ Α Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α 43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Προετοιµασία εργοτάξιου Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Εργασίες ανατίναξης και αποµάκρυνσης βράχων προς δηµιουργία εργοτάξιου Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α Εργασίες επιχωµατώσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α οκιµαστικές γεωτρήσεις Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών Α Γ Α Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α 45 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Α Α Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Β Α Σελίδα 12 από 23

17 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α αεροσκαφών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α κιγκαλερίας Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων, γουναρικών, Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Γ Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο ποτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Σελίδα 13 από 23

18 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α µηχανικού Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, και χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών και Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α πλεκτοµηχανών Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Σελίδα 14 από 23

19 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Α Α Α Β Α Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες Αποθήκευση Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Β Β Α ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 56 ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εφοδιασµού αεροσκαφών µε έτοιµα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής µε έτοιµα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης Α Γ Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α 59 Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις ΕΞΑΙΡΕΙΤ ΑΙ Ο ΚΩ ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Πώληση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα Β Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Β Γ Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις Β Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών Ραδιοφωνικές εκποµπές Β Α Α Γ Α Α Α Α Α ΑΑ Α Γ Α Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και τηλεοπτικών εκποµπών Β Α Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Σελίδα 15 από 23

20 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 62 ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις ραστηριότητες αρχιτεκτόνων Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών µελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδοµικής παρέµβασης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συντονισµένης αστικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισµών και τοπίου) Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, περιφράξεων και χώρων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α στάθµευσης ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Σελίδα 16 από 23

21 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες πραγµατογνωµοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ακουστικής και δονήσεων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Εργασίες σχεδίασης συστηµάτων σωληνώσεων, ώστε να µπορούν να λειτουργούν υπό πίεση Α Γ Α Β Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών µελετών κτιρίων Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα πυρόσβεσης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, γεφυρών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακών) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών συστηµάτων ελέγχου της κυκλοφορίας Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων, Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α υδρεύσεων και αποχετεύσεων) Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών εκτίµησης υδάτινων πόρων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Σελίδα 17 από 23

22 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών λιµενικών έργων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών σχετικών µε τη µόλυνση Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών χηµικού µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µεταλλευτικών µελετών και ερευνών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών µελετών Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδοµένων µε δορυφόρο Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες επιπεδοµετρικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες κτηµατολογικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α 73 ιαφήµιση και έρευνα αγοράς ιαφηµιστικά γραφεία Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και περιοδικά Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Σελίδα 18 από 23

23 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή ταινιών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου Υπηρεσίες ντεκορατέρ Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασµού προϊόντων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού επίπλων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασιών Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού υφασµάτων Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσµηµάτων και υπηρεσίες γεµµολογίας Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή µόδας (µοντελίστ) Β Α Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Φωτογραφικές δραστηριότητες Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση ασπρόµαυρων ή/και έγχρωµων φωτογραφιών, σε εργαστήρια Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α τρίτων Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες µικροφωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αντιγραφής φιλµ και οπτικοακουστικών µέσων Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες γρήγορης εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α 77 ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ (κυµατοσανίδων, σκι, λέµβων) Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Α Α Α Β Β Γ Α Γ Β Α Σελίδα 19 από 23

24 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών Β Γ Γ Α Α Α Β Β Β Α Γ Β Α υπολογιστών) Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών Υπηρεσίες ενοικίασης λέµβων, χωρίς πλήρωµα Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε δικαιώµατα δηµιουργού Β Α Γ Α Α Α Γ Β Β Α Γ Β Α ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Γενικός καθαρισµός κτιρίων Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες κατ' οίκον στιλβώµατος επίπλων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και βιοµηχανικού καθαρισµού Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειµένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) Β Γ Β Γ Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού ειδικών επαγγελµατικών χώρων (νοσοκοµείων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού Υπηρεσίες απολύµανσης αποθηκών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες απολύµανσης οικιών Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού µεταφορικών µέσων Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων Β Γ Γ Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού Β Γ Β Α Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Σελίδα 20 από 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α. Μεταποίηση 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 09.0 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 08.92 Εξόρυξη τύρφης Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Περιεχόμενα 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 8 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12

σχετικών με μεταφορά υγρών κατασκευαστικές εργασίες 42.21.21 αγωγών τοπικών σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.12 75 OCR 18.13.10.02 αβγών διαλογής 01.62.10.02 αγροχημικών προϊόντων λοιπών υπεργολαβίας 20.20.9 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά υγρών 42.21.11 αγωγών μεγάλων αποστάσεων σχετικών με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του ΕΜΠΟΡΙΟΥ και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 26/8/2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Απόφαση 40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Εξωστρέφεια» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα