ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ΑμεΑ Αίτημα Επαλήθευσης Πιστοποίησης Δαπανών Ανάκτηση ΑΠΙΣ Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ για την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του. Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική Διόρθωση Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της Σελίδα 1 από 3

2 Δικαιούχος ΕΕ Eυρ. Επιτροπή ΕΠ συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη », µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. ΕΥΔ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ Ευρώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Σελίδα 2 από 3

3 Ιδιωτική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή ΟΠΣ ΠΣΚΕ Παρατυπία ΠΔΕ Πράξη/Έργο ΕΠΑΕ ΣΑΕ ΣΔΕ ΥΠΑΑΝ ΥΠΑΣΥΔ Φορέας χρηματοδότησης Φορέας της Επένδυσης / Φορέας υλοποίησης Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός έργου και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. Συλλογική Απόφαση Έργου Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει. Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης. Σελίδα 3 από 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7). Ελλάδα (8) Πελοπόννησος (9) Β. Αιγαίο (10) Ν. Αιγαίο (11) Κρήτη (12) Αττική (13) Σελίδα 1 από 23

6 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ A 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Εξόρυξη τύρφης Ο Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα Ο Βιοµηχανία τροφίµων Παραγωγή παγωτών Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α A Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 11 Ποτοποιία Απόσταξη, ανακαθαρισµός και ανάµιξη αλκοολούχων ποτών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Ζυθοποιία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών ινών Β Α Γ Β Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών προϊόντων Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή πλεκτών υφασµάτων και υφασµάτων πλέξης κροσέ Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή έτοιµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύµατα Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή χαλιών και κιλιµιών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών Β Α Γ Α Α Α Α Γ Β Γ Α Β A Σελίδα 2 από 23

7 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή µη υφασµένων ειδών και προϊόντων από µη υφασµένα είδη, εκτός από τα ενδύµατα Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιοµηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β Α 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων Β Α Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυµάτων Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή εσωρούχων Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ένδυσης Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή γούνινων ειδών Β Α Α Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A 15 Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών Κατεργασία και δέψη δέρµατος κατεργασία και βαφή γουναρικών Β Α Α Β Α Α Β Β Α Γ Γ Α A Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή υποδηµάτων Β Α Α Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 16 εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών µε βάση το ξύλο Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συναρµολογούµενων δαπέδων παρκέ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβώτιων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Παραγωγή χαρτοπολτού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εµπορευµατοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι Α Β Β Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Σελίδα 3 από 23

8 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Εκτύπωση εφηµερίδων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής µέσων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων µέσων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ A 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A 20 Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων Παραγωγή βιοµηχανικών αερίων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή χρωστικών υλών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χηµικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων ενώσεων Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων Α Α Γ Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης Α Α Β Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού Α Α Α Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή εκρηκτικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή αιθέριων ελαίων Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή µη φυσικών ινών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A 21 Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή φαρµακευτικών σκευασµάτων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Σελίδα 4 από 23

9 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και σωλήνων από καουτσούκ αναγόµωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) από καουτσούκ Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µορφών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών οικοδοµικών υλικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A 23 Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κοίλου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινών γυαλιού Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή πυρίµαχων προϊόντων Α Α Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών πλακιδίων και πλακών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών Α Α Β Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών ειδών υγιεινής Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραµικών µονωτών και κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραµικής Α Α Γ Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή τσιµέντου Α Β Γ Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή ασβέστη και γύψου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή έτοιµου σκυροδέµατος Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κονιαµάτων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινοτσιµέντου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα, γύψο και τσιµέντο Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κοπή, µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Α A Παραγωγή λειαντικών προϊόντων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Γ Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Σελίδα 5 από 23

10 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 24 Παραγωγή βασικών µετάλλων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Χύτευση χάλυβα Ο Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Γ A Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων κεντρικής θέρµανσης Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων µεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαµενών και δοχείων Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρµανση Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών Α Γ Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση κονιοµεταλλουργία Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Μεταλλοτεχνία Α Α Α Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή µαχαιροπίρουνων Α Α Γ Γ Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή κλειδαριών και µεντεσέδων Α Α Γ Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή εργαλείων Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων Α Α Β Γ Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ελαφρών µεταλλικών ειδών συσκευασίας Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ειδών από σύρµα, αλυσίδων και ελατηρίων Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιοµηχανών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή έµφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ρολογιών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Σελίδα 6 από 23

11 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή µαγνητικών και οπτικών µέσων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών Α Α Α Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος Α Α Β Α Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρµάτων και καλωδίων Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή εξαρτηµάτων καλωδίωσης Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή µη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A 28 Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού π.δ.κ.α Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων Β Α Α Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισµού υδραυλικής ενέργειας Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων αντλιών και συµπιεστών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και µετάδοσης κίνησης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού) Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Α A Κατασκευή γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων Β Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή άλλων εργαλειοµηχανών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων για τη µεταλλουργία Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία και τις δοµικές κατασκευές Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Σελίδα 7 από 23

12 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων ή δερµάτινων ειδών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή µηχανηµάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A 29 Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Β Α Β Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Γ A Κατασκευή αµαξωµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα κατασκευή ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Β Α Β Γ Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για µηχανοκίνητα οχήµατα Β Α Β Β Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή άλλων µερών και εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα Β Α Β Β Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και τροχαίου υλικού Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων και συναφών µηχανηµάτων Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή µοτοσικλετών Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αµαξιδίων Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ A Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών π.δ.κ.α. Γ Γ Γ Β Α Α Β Α Β Α Α Γ A 31 Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήµατα Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή επίπλων κουζίνας Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή στρωµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων επίπλων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 32 Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες Κοπή νοµισµάτων Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή κοσµηµάτων αποµίµησης και συναφών ειδών Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή µουσικών οργάνων Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Α A Κατασκευή αθλητικών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Σελίδα 8 από 23

13 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Α Α Α Α Α Α Β Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προµηθειών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή σκουπών και βουρτσών Α Α Α Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Α Γ Β Α Α Β Α Β Γ Γ Β A 33 Επισκευή και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού Επισκευή µεταλλικών προϊόντων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή µηχανηµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισµού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Β Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστηµόπλοιων Α Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισµού µεταφορών Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Επισκευή άλλου εξοπλισµού Α Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A 37 Επεξεργασία λυµάτων Επεξεργασία λυµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων ανάκτηση υλικών Συλλογή µη επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Συλλογή επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Αποσυναρµολόγηση παλαιών ειδών Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ανάκτηση διαλεγµένου υλικού Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α 39 ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α 43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επιχρίσεις κονιαµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Ξυλουργικές εργασίες Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Σελίδα 9 από 23

14 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A ραστηριότητες κατασκευής στεγών Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 58 Εκδοτικές δραστηριότητες Έκδοση βιβλίων Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων Α Β Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Β A Έκδοση εφηµερίδων Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Β Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση άλλου λογισµικού Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Σελίδα 10 από 23

15 Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 55 Καταλύµατα Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ ΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα Α Β Α Α Α Α Α Α A Α Α Β Α Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναµικότητας σε κλίνες 100. Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων και µικτής µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα Σελίδα 11 από 23

16 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Α Α Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Γ Α Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα Α Α Α Α Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Παροχή ατµού και κλιµατισµού Παραγωγή παγακιών βρώσιµων, σε κύβους ή νιφάδες Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Παραγωγή πάγου µη βρώσιµου (περιλαµβανοµένου του θρυµµατισµένου πάγου), για ψύξη Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου) Α Α Α Β Α Α Α Β Β Α Α Γ Α 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Α 42 Έργα πολιτικού µηχανικού Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή µε άλλες µεθόδους Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισµού νερού Α Α Γ Α Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α 43 Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Προετοιµασία εργοτάξιου Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Εργασίες ανατίναξης και αποµάκρυνσης βράχων προς δηµιουργία εργοτάξιου Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α Εργασίες επιχωµατώσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α οκιµαστικές γεωτρήσεις Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών Α Γ Α Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α 45 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Α Α Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Β Α Σελίδα 12 από 23

17 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩ Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων Χονδρικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδοµικών υλικών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α αεροσκαφών Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α κιγκαλερίας Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων, γουναρικών, Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α υποδηµάτων και δερµάτινων προϊόντων Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµένων προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Γ Α Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο ποτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Σελίδα 13 από 23

18 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α µηχανικού Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία, και χονδρικό εµπόριο ραπτοµηχανών και Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α πλεκτοµηχανών Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Α Α Χονδρικό εµπόριο άλλων ενδιάµεσων προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Σελίδα 14 από 23

19 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Α Α Α Β Α Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες Αποθήκευση Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Β Β Α ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 56 ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εφοδιασµού αεροσκαφών µε έτοιµα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Υπηρεσίες εφοδιασµού σκαφών αναψυχής µε έτοιµα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες τροφοδοσίας µε έτοιµα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης Α Γ Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α 59 Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις ΕΞΑΙΡΕΙΤ ΑΙ Ο ΚΩ ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Πώληση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα Β Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Β Γ Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις Β Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Γ Α ραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών Ραδιοφωνικές εκποµπές Β Α Α Γ Α Α Α Α Α ΑΑ Α Γ Α Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραµµατισµού και τηλεοπτικών εκποµπών Β Α Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Σελίδα 15 από 23

20 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 62 ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες µηχανικών τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις ραστηριότητες αρχιτεκτόνων Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών µελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδοµικής παρέµβασης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συντονισµένης αστικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες πολεοδοµικών και ρυµοτοµικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθµιστικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών µελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισµών και τοπίου) Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, περιφράξεων και χώρων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α στάθµευσης ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Σελίδα 16 από 23

21 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες πραγµατογνωµοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών µεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ακουστικής και δονήσεων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Εργασίες σχεδίασης συστηµάτων σωληνώσεων, ώστε να µπορούν να λειτουργούν υπό πίεση Α Γ Α Β Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών µελετών κτιρίων Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλιµατισµού κλπ) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα πυρόσβεσης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, γεφυρών, µικρών τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακών) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών συστηµάτων ελέγχου της κυκλοφορίας Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων, Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α υδρεύσεων και αποχετεύσεων) Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών εκτίµησης υδάτινων πόρων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Σελίδα 17 από 23

22 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών λιµενικών έργων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για νέα προϊόντα Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών σχετικών µε τη µόλυνση Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών χηµικού µηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες µελετών και επιβλέψεων ναυπηγού µηχανικού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης µεταλλευτικών µελετών και ερευνών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών µελετών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών µελετών Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδοµένων µε δορυφόρο Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες επιπεδοµετρικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες κτηµατολογικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α 73 ιαφήµιση και έρευνα αγοράς ιαφηµιστικά γραφεία Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και περιοδικά Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Σελίδα 18 από 23

23 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή ταινιών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες ραστηριότητες ειδικευµένου σχεδίου Υπηρεσίες ντεκορατέρ Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασµού προϊόντων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού επίπλων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού συσκευασιών Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασµού υφασµάτων Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσµηµάτων και υπηρεσίες γεµµολογίας Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή µόδας (µοντελίστ) Β Α Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Φωτογραφικές δραστηριότητες Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων µε εκτύπωση ασπρόµαυρων ή/και έγχρωµων φωτογραφιών, σε εργαστήρια Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α τρίτων Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες µικροφωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αντιγραφής φιλµ και οπτικοακουστικών µέσων Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες γρήγορης εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α 77 ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης Ενοικίαση και εκµίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού θαλάσσιων σπορ (κυµατοσανίδων, σκι, λέµβων) Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Α Α Α Β Β Γ Α Γ Β Α Σελίδα 19 από 23

24 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύµφωνα µε το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ενοικίαση και εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείου (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών Β Γ Γ Α Α Α Β Β Β Α Γ Β Α υπολογιστών) Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών Υπηρεσίες ενοικίασης λέµβων, χωρίς πλήρωµα Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Εκµίσθωση πνευµατικής ιδιοκτησίας και παρεµφερών προϊόντων, µε εξαίρεση τα έργα µε δικαιώµατα δηµιουργού Β Α Γ Α Α Α Γ Β Β Α Γ Β Α ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Γενικός καθαρισµός κτιρίων Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες κατ' οίκον στιλβώµατος επίπλων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων και βιοµηχανικού καθαρισµού Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειµένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) Β Γ Β Γ Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού ειδικών επαγγελµατικών χώρων (νοσοκοµείων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισµού Υπηρεσίες απολύµανσης αποθηκών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες απολύµανσης οικιών Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού µεταφορικών µέσων Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων Β Γ Γ Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες οδοκαθαρισµού Β Γ Β Α Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Σελίδα 20 από 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης

A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο Εξόρυξη τύρφης 08.92 09.0 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Α. Μεταποίηση. Λοιπά ορυχεία και λατοµεία. Εξόρυξη τύρφης. Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α. Μεταποίηση 07.2 Εξόρυξη µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατοµεία 09.0 ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 08.92 Εξόρυξη τύρφης Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2). Μακεδονία (3) Ήπειρος

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του ΕΜΠΟΡΙΟΥ και των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 26/8/2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Απόφαση 40844/ΕΥΣ6681/21-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου-Υπηρεσιών

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου-Υπηρεσιών Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου-Υπηρεσιών 03/02/2013 Βασ. Ματθαίου/ Αν.Γραμ. Δ.Ε. Τμ.Εταιρειών ΣΠΕΔΕΘ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012 Ταυτότητα του Προγράμματος: Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων

Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Κ.Π. INTERREG III A (ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ / ΠΓ Μ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ) Ενίσχυση ΜΜΕ στη Μεταποίηση & τον Τριτογενή Τοµέα (Εµπόριο Υπηρεσίες) πλην Τουριστικών Καταλυµάτων Business Unit: CON No of Pages: 5 Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια»

Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Δράση «Εξωστρέφεια» Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Εξωστρέφεια» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού 10.72.10 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 10.72.11 Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠOΥΡΓΕΙO OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Π.) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ICAP. 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011,2013 Αλυσίδες Καταστημάτων Λιανικής Πωλήσεως Υποδημάτων 1999, 2009

ΜΕΛΕΤΕΣ ICAP. 2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011,2013 Αλυσίδες Καταστημάτων Λιανικής Πωλήσεως Υποδημάτων 1999, 2009 ΜΕΛΕΤΕΣ ICAP Τίτλος Χρονολογίες Εκπονήσεως Αγορά Ανθοκομικών Προϊόντων 2001 Αγρoτικά Εφόδια 2010, 2011,2013 Αθλητικά Είδη 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 Αλευροβιομηχανία 1999, 2003, 2005,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71 71.1 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 71.11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Νέων Μηχανικών

Φορολογία Νέων Μηχανικών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Τ μ ή μ α Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Θ ε μ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους μηχανικούς Φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας Το πρόγραμμα αφορά την παροχή δανείων, ύψους από 10.000,00 ευρώ έως 30.000,00 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του ΕΤΕΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Παράρτηµα I - Επιλέξιµες και Μη Επιλέξιµες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΑ 2008) ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.31 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα