ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2009

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 6 ABSTRACT. 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκπαιδευόμενη ομάδα Φάσεις της εξέλιξης μίας ομάδας Φάση προσανατολισμού Φάση σύγκρουσης Φάση σύνθεσης Φάση απόδοσης Στατική φάση Ο ερευνητής και η ομάδα Η λειτουργία της ομάδας.. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οδηγίες για την ανάπτυξη της ομάδας Ομάδα και εκπαίδευση ενηλίκων Είδη ομάδων τυπικές και μη τυπικές Μη τυπική ομάδα Δομή της ομάδας Οι ομάδες στην εκπαίδευση ενηλίκων Η συγκρότηση της ομάδας Ο εκπαιδευτής και η ομάδα Η μάθηση μέσα στην ομάδα.. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρχές της επικοινωνίας Η άφωνη επικοινωνία Η λεκτική επικοινωνία Η δυναμική των προσωπικοτήτων Το σωστό κλίμα του τμήματος Η δυναμική των ρόλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ομάδα και επικοινωνία Οι ρόλοι στην ομάδα Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου Οι ρόλοι των μελών, όπως μπορούν να εμφανιστούν σε μία ομάδα Χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου Είναι όλοι εξ ορισμού ενήλικες Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης Φέρουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών Έρχονται συνήθως στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. 34

3 Έρχονται με ορισμένες προσδοκίες όσον αφορά στην ίδια την εκπαίδευση Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα Έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης Θεωρία των αναγκών Ο ρόλος του εκπαιδευτή Οι ρόλοι των εκπαιδευτών ενηλίκων Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτών ενήλικων Η θεωρητική πλευρά του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων. 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η έννοια της σχέσης Σχέσεις και επικοινωνία Γνήσια σχέση Μη γνήσιες σχέσεις Καταπιεστικές σχέσεις Σχέσεις εξάρτησης Σχέσεις με αντικείμενο Σχέσεις φυγής 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διά βίου μάθηση Θεωρητικές αρχές Η θεωρία της ανδραγωγικής (Μ. Κnowles) Η προσωποκεντρική θεωρία (C. Rogers) Οι απόψεις του Freire για την εκπαίδευση ενηλίκων Οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων. Από τον Dewey στον Jarvis Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη σημερινή Ελληνική Κοινωνία Ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων.. 52 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ποιοτική έρευνα και η δυναμική εκπαιδευόμενης ομάδας Η ερευνητική σχεδίαση μέσω της οποίας θα εντοπίσομε τη δυναμική των σχέσεων σε μία εκπαιδευόμενη ομάδα ενηλίκων Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο Η μέθοδος της συνέντευξης και η εφαρμογή της στον εντοπισμό και στη διερεύνηση των σχέσεων σε μία ομάδα εκπαιδευόμενων Η σειρά των ερωτήσεων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνέντευξης Πλεονεκτήματα Η συνέντευξη είναι ευέλικτη Η συνέντευξη είναι προφορική Η συνέντευξη αυξάνει την εγκυρότητα Η συνέντευξη αυξάνει το ποσοστό των απαντήσεων Η χρησιμοποίηση μαγνητοφώνου. 62

4 4 7.8 Μειονεκτήματα της συνέντευξης Το μέτρο μέτρησης ενδέχεται να μην είναι κοινό Κίνδυνος από την υποκειμενική κρίση του συνεντευκτή Κίνδυνος από την τάση για εξοικονόμηση χρόνου Κίνδυνος από τη χρησιμοποίηση μαγνητοφώνου Τα ερωτήματα που θα τεθούν προς τους οχτώ εκπαιδευτές Ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους (επτά) Άλλα στοιχεία της μεθοδολογίας Στοιχεία των συμμετεχόντων Η διαδικασία της έρευνας Περιορισμοί της έρευνας Ανάλυση περιεχομένου Σπουδαιότητα της ανάλυσης περιεχομένου.. 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανάλυση περιεχομένου Ο ρόλος του εκπαιδευτή Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου Το κλίμα της ομάδας Αντιδράσεις «Σωστή» και «Μη σωστή ομάδα» Η πρώτη συνάντηση Αξιοποίηση των ομάδων.. 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Συζήτηση - Συμπεράσματα. 9.1 Συζήτηση Ο ρόλος του εκπαιδευτή O ρόλος του εκπαιδευόμενου Το κλίμα της ομάδας Αντιδράσεις «Σωστή» και «Μη σωστή» ομάδα Η πρώτη συνάντηση Αξιοποίηση της ομάδας Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 110 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνεντεύξεις από εκπαιδευόμενους. 113 Συνεντεύξεις από εκπαιδευτές. 124 Παρατηρήσεις. 142

5 5 ΤΙΤΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

6 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί η δυναμική μίας ομάδας εκπαιδευόμενων. Η ύπαρξη ομάδων μέσα σε ένα τμήμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αφού οι εκπαιδευόμενοι δεν αποτελούν μία απλή συνάθροιση ατόμων, αλλά έρχονται σε επαφή και αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο κοινός στόχος των συμμετεχόντων αλλά και η αίσθηση του «ανήκειν» είναι βασικά στοιχεία της ομάδας και είναι εξαιρετικά επωφελές να γίνονται αντιληπτά από τον εκπαιδευτή, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις διεργασίες της εκπαιδευτικής ομάδας, αν θέλει να την οδηγήσει σε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά μονοπάτια. Οι σχέσεις και η επικοινωνία που αναπτύσσονται σε μία εκπαιδευτική ομάδα έχει σημασία να διερευνηθούν και να αναλυθούν, ώστε όλα να γίνουν κατανοητά και να αναφανούν οι λανθάνουσες παράμετροι που ενυπάρχουν. Ως βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση της δυναμικής των σχέσεων σε μία εκπαιδευτική ομάδα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. Στόχος ήταν να εντοπισθούν ποιοτικά στοιχεία από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Άξονας διερεύνησης ήταν να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο έρχονται σε «επαφή» ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι. Ένα από τα κύρια ευρήματα ήταν ότι οι εκπαιδευόμενοι υπολογίζουν πολύ στις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μία ομάδα. Από τη μεριά των εκπαιδευτών η ομάδα ήταν ένα στοιχείο που τους δημιουργούσε άγχος. Ένα συμπέρασμα που εντοπίστηκε ήταν η ανάγκη των εκπαιδευτών να έχουν καλύτερες γνώσεις πάνω στη διαχείριση των εκπαιδευτικών ομάδων με αποτελεσματικό τρόπο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Εκπαιδευόμενη ομάδα, ομάδα έργου, κοινωνικό-συναισθηματική διάσταση, φάσεις εξέλιξης μίας ομάδας, είδη ομάδων, επικοινωνία, αρχές επικοινωνίας, ρόλοι στην ομάδα, η έννοια της σχέσης, γνήσια σχέση, μεταβίβαση - αντιμεταβίβαση, θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, Κ.Ε.Ε. (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ποιοτική έρευνα, συνεντεύξεις, εγκυρότητα, ανάλυση περιεχομένου. ABSTRACT In the present paper there has been an attempt to explore the dynamics of a group of trainers. The presence of groups within a class is a significant element since trainees don t constitute a simple assembly of people, but come into contact and interact with each other. The common goal of the participants as well as the feeling of belonging are basic elements of a group and it would be positive if they were perceived by the trainer who should be able to comprehend the processes in a educational group if we want him/her to lead it to effective educational paths. It is meaningful to probe and

7 7 analyse the relationships and communication developed in an educational group so that everything can become comprehensible and its hidden meaning can be disclosed. In order to explore the dynamics of the relationships in an educational group the method of interview was used. Its aim was the collection of qualitative data from both the trainers and trainees. The keynote of the exploration was to learn how the trainer and the trainees come into contact. One of the main findings was that the trainees count to a great extent on the relationships developed within a group. From the trainers point of view the group was an element that caused them stress. A conclusion that was drawn was the trainers need to have better knowledge on the management of educational groups in an effective way. KEY WORDS Trainee group, labour group, socio-emotional dimension, phases of development of a group, group kinds, communication principles, group roles, the concept of relationship, original relationship, devolution, anti-devolution, theoretical principles of training adults, K.E.E (Educational Adult Centres), quality research, interviews, validity, content analysis.

8 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυναμική της ομάδας είναι ένα ζήτημα το οποίο έγινε αντικείμενο έρευνας σχετικά πρόσφατα. Έτσι, λίγες είναι οι φορές που η εκπαιδευτική ομάδα έγινε πεδίο διερεύνησης με βάση τις θεωρητικές αρχές των ομάδων. Πέρα από τις ομάδες και η ίδια η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης που σήμερα έχει γίνει αντικείμενο έρευνας και παρατήρησης. Τη διεθνή αυτή πορεία της εκπαίδευσης ενηλίκων ακολουθεί και η ελληνική πραγματικότητα. Με την παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί μία εκπαιδευτική ομάδα, να καταδειχθούν οι αρχές βάσει των οποίων δραστηριοποιείται, να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα προσεγγίζει την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να αναφανεί ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα μπορεί να (συν)- υπάρξει και να οδηγήσει στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι οι σχέσεις και η επικοινωνία που αναπτύσσονται σε ένα τμήμα. Αυτά τα δύο στοιχεία, αν και είναι θέματα που απασχόλησαν τους επιστήμονες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παρουσίαζαν πάντοτε μία δυσκολία στην αντιμετώπιση και κατανόησή τους. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: Στο Πρώτο Μέρος της εργασίας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία της ομάδας και τη δυναμική τους. Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση θα αναφανούν σημαντικά στοιχεία λειτουργίας της ομάδας, όπως ο κοινός στόχος των συμμετεχόντων, η αλληλεπίδραση των μελών και το αίσθημα του ανήκειν. Η ομάδα θα αναλυθεί ως προς τις δύο διαστάσεις της: Η μία διάσταση είναι το έργο που καλείται να επιτελέσει η ομάδα και η άλλη είναι η κοινωνικό-συναισθηματική της διάσταση. Στην έρευνα θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί η σχέση που συνδέει αυτές τις δύο διαστάσεις. Πέρα από τις διαστάσεις εξέλιξης μίας ομάδας θα αναφερθούμε στις φάσεις τις οποίες περνάει μία ομάδα. Οι φάσεις είναι σημαντικές αφού μας δείχνουν τι μπορούμε να περιμένουμε από την εξέλιξη μίας ομάδας. Θα γίνει ανάλυση του ρόλου που χρειάζεται να διαδραματίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων και της ευαισθησίας την οποία είναι επωφελές να επιδείξει κατά την εξέλιξη αυτών των φάσεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα φιλικό περιβάλλον, που θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκφράζονται, καθώς επίσης και να προσπαθεί να γίνει αποδεκτός από τα μέλη της ομάδας. Γενικά, είναι αναγκαίο να τηρηθεί μία ισορροπία ανάμεσα στην ατομικότητα του καθενός και την ομαδικότητα που χαρακτηρίζει το τμήμα των εκπαιδευόμενων ό πως θα φανεί μέσα από την εργασία. Η ομαδικότητα βοηθάει και στην ανάπτυξη ποικίλων τεχνικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, που βοηθούν στην επιτυχή πρόσληψη ενός συνόλου μαθησιακών εμπειριών. Προσπαθώντας να αναλύσουμε την εκπαιδευτική ομάδα είναι χρήσιμο να διερευνήσουμε τον τρόπο ενδο-ομαδικής πραγμάτωσης της επικοινωνίας. Η ανάλυση της επικοινωνίας μερικές φορές γίνεται δύσκολη μιας και αυτή δεν είναι εύκολο να παρατηρηθεί και να αναλυθεί. Θα αναδειχθεί ένα σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας αυτό είναι οι ρόλοι που καλούνται να διαδραματίσουν ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι. Στη συνέχεια θα τονιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτή που παρουσιάζεται περισσότερο ως ρόλος συντονιστή παρά ως μεταδότης γνώσεων, ενώ θα καταδειχθεί και ο πολυσύνθετος ρόλος των εκπαιδευομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άγχος αποτελούσε ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου Σιούρδα Πηνελόπη Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συμβουλευτική γονέων: Οι απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεφάλαιο 10 Η ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μαριάνθη Καρατζά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη

Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη ΕΡΕΥΝΑ Οι απόψεις των φοιτητών της Νοσηλευτικής για την κλινική τους εκπαίδευση Μια ποιοτική μελέτη Ουζούνη Χριστίνα 1, Νακάκης Κωνσταντίνος 2, Κουτσαμπασόπουλος Κωνσταντίνος 3, Καπάδοχος Θεόδωρος 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα Explore the views physical education teachers

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» Δόμνα Βασιλείου Μυλωνά 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Η μελέτη της αλληλεπίδρασης των αλλοδαπών μαθητών με τους γηγενείς συμμαθητές τους στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

[ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ [ ] EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Παραγωγοί Εκπαιδευτικού Υλικού: Άννα Τσιμπουκλή Νίκη Φίλλιπς Επιστημονική Επιμέλεια: Αλέξης Κόκκος Κωνσταντίνα Κουτρούμπα Συντονισμός Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού:

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα