Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σαράντα δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥ- ΜΑΤΑ: Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Πατρών» (MIS ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - Ε.Π. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Νικόλαο Αβούρη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων έργου όπως παρακάτω: 19 άτομα για το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (15 διπλωματούχους σχολής ΑΕΙ με αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και 4 σπουδαστές αντίστοιχης σχολής). Ένα άτομο για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, πτυχιούχο σχολών ΑΕΙ με αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. 32 άτομα για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (30 πτυχιούχων αντίστοιχων τμημάτων ΑΕΙ και 2 πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Καταληκτική ημερομηνία: Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων, όπως περιγράφονται στις αναλυτικές προκηρύξεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα research.upatras.gr/index/page/8/4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα Ιωάννα Γιαννούκου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (Α.Ε.Ε.), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (5) Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Πληροφορικής, για την κατασκευή του Δικτύου Πληροφόρησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 Οριζόντια Πράξη» με MIS και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ Καταληκτική ημερομηνία: 6/12/2013 Πληροφορίες: στα τηλέφωνα και και στην ιστοσελίδα 1

2 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή ηλεκτρολόγος μηχανικός με εμπειρία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτηριακών έργων ιδιωτικών και δημοσίου ζητείται. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια gr Fax: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ μηχανικός με εμπειρία στα κτηριακά έργα ιδιωτικά και δημοσίου ζητείται από τεχνική εταιρία με έδρα τη Λάρισα Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια Fax: 2410: Ο όμιλος εταιρειών Πλαστικά Θράκης ζητά για άμεση πρόσληψη στην περιοχή της Ξάνθης έναν εργαζόμενο για τη θέση του ποιοτικού ελέγχου. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΠΕ Τεχνολογικής ή θετικής εκπαίδευσης, ηλικία ως 30 ετών, κάτοικος Ξάνθης ή όμορων νομών, γνώση Αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και γνώση Η/Υ. Πληροφορίες: Τοφέα Βάσω: τηλ / Η Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε «Ροδόπη» ζητά άτομα, απόφοιτους των Σχολών: Μηχανικών Παραγωγής, Χημικών Μηχανικών, βιογραφικό στο H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη συνεργασία: Επιστήμονες με εξειδίκευση στην Τηλεπισκόπιση. Αποστολή βιογραφικών: fax Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός από επιχείρηση Συμβούλων Μηχανικών για μόνιμη απασχόληση. Επιθυμητή εμπειρία σε συστήματα ποιότητας ISO και γνώση SolidWorks. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: mycarriera.gr/ Μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία με ηγετική θέση στον χώρο παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο μηχανικό. Περισσότερες Πληροφορίες: uth.gr. Πηγή: Βιομηχανία στην Κόρινθο επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό. Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: careerbuilder.eu/ Η ENERGO στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Πωλήσεων (Εξωτερικό Συνεργάτη στην περιοχή της Αττικής). Περισσότερες Πληροφορίες: Πηγή: Νέους συνεργάτες θα εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία ELVIAL ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου. Μεταξύ αυτών ζητείται ένας με αντικείμενο Διοίκηση Παραγωγής. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ, ενώ θα πρέπει να έχει άριστη γνώση σχεδιασμού 2D και 3D CAD συστημάτων, πενταετή εμπειρία στη διοίκηση παραγωγής και γνώση Αγγλικών. Μάλιστα, η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι πρόσθετο προσόν. Τέλος, για τη θέση αυτή απαιτείται ακόμη, ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project managing, επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ευχάριστο-σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο ή στη διεύθυνση. «ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς ΤΚ Το τεχνικό γραφείο «Δομή & Ενέργεια» στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ενισχύσει το δυναμικό του με δύο ηλεκτρολόγους μηχανικούς2 ή μηχανολόγους μηχανικούς. Τηλέφωνο: Η τεχνική εταιρεία «Enercoplan LTD» ζητά έναν μηχανικό πωλήσεων και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό στο Ναύπλιο. Απαιτούνται το πτυχίο ΑΕΙ και η προϋπηρεσία. Τηλέφωνο: Η εταιρεία εμπορίας υπολογιστών «Infodata» στην Κέρκυρα αναζητά έναν τεχνικό Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, δίπλωμα αυτοκινήτου και να είναι κάτοικοι της Βόρειας Κέρκυρας. Βιογραφικά στο: 2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αναζητούν μηχανικούς με συμβάσεις μίσθωσης έργου ως εξής: Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια υλοποίησης έργων του 7ου Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στα πλαίσια του έργου MODelling vegetation response to EXTREMe events (MODEXTREME) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement Number , Collaborative project) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Αθανασιάδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο, που θα κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Καταληκτική ημερομηνία: 03/12/2013 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Επ. Καθ. Ιωάννη Αθανασιάδη στο Το πρόγραμμα «Backscatter Networks for Large-Scale Environmental Sensing» (Κωδ. BLASE-ERC-04, απόφαση χρηματοδότησης με αρ. πρωτοκόλλου 5931, 16/5/2012 της ΓΓΕΤ) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΚΑΕ 80722) εντάσσεται στα πλαίσια της Οριζόντιας Πράξης «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» (MIS ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με 3 άτομα, που θα κατέχουν δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, (Μεταπτυχιακοί φοιτητές). Καταληκτική ημερομηνία: 05/12/2013. Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα), (κα Λιαδάκη Αγγελική), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το πρόγραμμα «AFORMI - Αναδιατασσόμενα Συστήματα για επιστημονική έρευνα» με κωδικό πρότασης 2427 με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΚΑΕ 80800), εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Θέση απασχόλησης με σύμβαση έργου ενός Μεταδιδάκτορα που θα είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από ΔΟΑ- ΤΑΠ. Διάρκεια απασχόλησης: Είκοσι ένα (21) μήνες Καταληκτική ημερομηνία: Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & (κα Λιαδάκη Αγγελική), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www. tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www. elke.tuc.gr. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LOFT: LOcal products Festivals and Tourism development in cross-border cooperation Greece- Bulgaria - Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και τουριστική ανάπτυξη στην διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Στυλιανή Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προτίθεται να αναθέσει σε οκτώ (8) άτομα για διάστημα έως δεκαοκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός. Ένας Μηχανικός Πληροφορικής. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Αυξάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι Στους ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Σεπτέμβριο 2013, ενώ το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε άτομα. Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (περιλαμβάνονται οι επιδοτούμενοι αλλά και οι εγγεγραμμένοι που δηλώνουν ότι ζητούν εργασία) με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για το Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε σε άτομα. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το 46,82% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και το 53,18% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι είναι άνδρες (40,39%) και οι είναι γυναίκες (59,61%). Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε άτομα (26,84%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε άτομα (62,57%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε άτομα (10,59%). Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε άτομα (1,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε άτομα (32,92%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε άτομα (47,59%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε άτομα (18,34%). ΕΛΛΑΔΑ Πρωταθλήτρια και στο επαγγελματικό στρες Διαρκής έξαρση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε κρούσματα αγχωτικών διαταραχών, καθώς οι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής και τα οφθαλμοφανή πλέον προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα, εργαζόμενα ή μη, από την οικονομική κρίση και τα μνημονιακά μέτρα, ξεφεύγουν σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα ψύχραιμης διαχείρισής τους. Μεταξύ των ποικίλων ψυχολογικών εκδηλώσεων των παραπάνω, εμφανίζεται με αυξημένη ένταση το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), το οποίο εκδηλώνεται ή σχετίζεται με την εργασιακή κατάσταση του ατόμου που το βιώνει και εμφανίζεται ως εξάντληση τόσο ψυχική, όσο και σωματική του εργαζομένου. Το στρες που συνδέεται ή προέρχεται από την εργασία εμφανίζεται πιο σύνηθες στην Ελλάδα από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Μάλιστα, πάνω από το 50% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι νιώθει άγχος στον εργασιακό του χώρο. Ακολουθούν η Λετονία, η Σλοβενία και η Σουηδία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σε δέκα χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, η αντιμετώπισή του δεν μπορεί και δεν αρκεί να διαπιστωθεί από εξειδικευμένους συμβούλους, αλλά απαιτεί τη συστηματική προσέγγιση της κατάστασης του ατόμου, με σκοπό την αναγνώριση και αποδοχή από το ίδιο το άτομο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Δέκα έξι Επιθεωρητές - Ελεγκτές με μετάταξη Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, προκειμένου να στελεχωθεί το Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και ικτύων) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων που με Δέκα έξι (16) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, προσκαλεί: α) τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον και δωδεκαετή (12) αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία, β) τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ημόσιας ιοίκησης με τετραετή (4) τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και γ) τους υπαλλήλους από τις ελεγχόμενες Υπηρεσίες και Οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του τομέα Μεταφορών και ικτύων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με ΚΕΣΕΝ Μηχανολόγος μηχανικός ως εκπαιδευτικός Με δύο καθηγητές θα ενισχυθεί το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος Μεταξύ αυτών θα επιλεγεί ένας μηχανολόγος μηχανικός. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ως τις 29 Νοεμβρίου. Τηλέφωνο για πληροφορίες: βαθμό τουλάχιστον και δωδεκαετή (12) αναγνωρισμένη υπηρεσία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν ή τοποθετηθούν (προκειμένου για υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων κατόπιν επιλογής) στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μια ή περισσότερες τριετίες, να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων, (Τομέας Μεταφορών και ικτύων), Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης, ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα ιοίκησης Προσωπικού, οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.10191, Παπάγου, εντός προθεσμίας Δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, η οποία θα γνωστοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων στα τηλέφωνα και

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με αντικείμενο Εκπόνηση βασικού σχεδιασμού & ανέγερση πιλοτικής μονάδας καύσης στερεών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Κωδικός θέσης: 74 Ε, Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Αθήνα). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Διάφα Αγγελική, Τηλ.: , Fax: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Βιομηχανικής Πληροφορικής, με αντικείμενο Διαχείριση και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη δικτύων υπολογιστών (υλικό και λογισμικό). Προστασία και Ασφάλεια δικτύων. Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων διεργασιών. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων διαχείρισης δεδομένων εργαστηριακών οργάνων και συσκευών. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Κωδικός θέσης: 75 Ε, Διάρκεια: 9 μήνες, Τόπος: Θεσσαλονίκη). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα Αχίλλα Θωμαΐς, Τηλ.: , Fax: Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «BioMaxEff» [Κωδικός θέσης: 1]προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, με αντικείμενο Πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας καυσαερίων λεβήτων ζεστού νερού με καύσιμο βιομάζα σύμφωνα με το πρότυπο EN (Διάρκεια: 4 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα Σοφία Κούτσιανου, Τηλ.: , Fax: Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη πλατφόρμας προσομοίωσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάλυσή τους με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους & την αποτίμηση των περιβαλλοντικών & οικονομικών επιπτώσεών τους - COMPETE» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Συγκοι- νωνιολόγου Μηχανικού, με αντικείμενο (α) Ανάπτυξη και ανάλυση στρατηγικών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εμπορευματικών μεταφορών (β) Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εμπορευματικών μεταφορών στους λιμένες και μεθοδολογία ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (Κωδικός θέσης: 6569, Διάρκεια: 12 μήνες, Τόπος: Θεσσαλονίκη). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα. Αναστασία Χριστοδούλου, Τηλ.: , Fax: , Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές - Εν-ΝΟΗΣΗΣ» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, με αντικείμενο Έρευνα και σχεδίαση σε τεχνολογίες παρακολούθησης κινήσεων χρηστών σε εσωτερικό χώρο με χρήση έξυπνων αισθητήρων καθώς και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής Δεδομένων από Τοπικό Δίκτυο έξυπνων αισθητήρων και επικοινωνία με κλινική πλατφόρμα Εν-ΝΟΗΣΗΣ (Κωδικός θέσης: 8015, Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης). Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, με αντικείμενο Έρευνα και σχεδίαση σε τεχνολογίες παρακολούθησης κινήσεων χρηστών σε εσωτερικό χώρο με χρήση έξυπνων αισθητήρων (κάμερες Kinect, κτλ.) καθώς και συμμετοχή στην υλοποίηση συστήματος επικοινωνίας με την ολοκληρωμένη κλινική πλατφόρμα Εν-ΝΟΗΣΗΣ (Κωδικός θέσης: 8016, Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα Μαρίνα Σιδηροπούλου, Τηλ.: , Fax: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «CLOPEMA Clothes Perception and Manipulation» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-264] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, με αντικείμενο Έρευνα και Ανάπτυξη Αλγορίθμων Υπολογιστικής Όραση για την Αναγνώριση και τον Ρομποτικό Χειρισμό Παραμορφώσιμων αντικειμένων (Διάρκεια: 12 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: 5

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Τα παρακάτω Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τηλ. Γραμματείας ) -Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ. Γραμματείας ) -Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική. Υγρασία σε παλιές και νέες κτιριακές κατασκευές» -Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία: Γνωσιολογία και Θεωρία Πρώτων Αρχών» Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1085/ τ. Γ και ΦΕΚ 1071/ τ. Γ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2014 Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών. Υπολογιστική Ανάλυση, σχεδίαση και λειτουργία Στροβιλομηχανών και Ενεργειακών Συστημάτων». Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νέες και καθαρές τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης ανθράκων και μη συμβατικών στερεών καυσίμων». Οι παραπάνω προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 1134/Γ/ Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει τις θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο , διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη, τ.κ ). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ 100/2013, ΦΕΚ135/ τ. Α Συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας), προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ως εξής: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. -ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κεραμικά υλικά, πορώδη και καταλυτικά». -ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΣΑΕ & ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ -Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών». Καταληκτική ημερομηνία: Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το κείμενο της προκήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνο: Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. -Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος Βυθίσεις Τάσης». ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ -Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική με έμφαση στη Διαχείριση της ποιότητας του νερού στα αρδευτικά και αποστραγγιστικά Δίκτυα». Οι αιτήσεις των υποψηφίων, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και 30/12/2013. Η αναλυτική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr). Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προκηρύσσει την πλήρωση των εξής θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στα Τμήματα: 1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΟΜΕΑΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗΣ» Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στη Μελέτη Επιδημιολογικών Φαινομένων στο Γεωγραφικό Χώρο». 2. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΟΜΕΑΣ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙ- ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική με έμφαση στη Μηχανική των Θαλασσίων Έργων». 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ» Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Έλεγχος Δομικών Φερόντων Στοιχείων με έμφαση στη Χρήση Ηλεκτρικών Μεθόδων». Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 28 Νοεμβρίου 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες έως Για πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: , -315,

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ως maintenance manager πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία «Heinz» στην Ουτρέχτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, εκτεταμένη εμπειρία σε μεθόδους συντήρησης, επαγγελματική εμπειρία και γνώση του συστήματος SAP, αναλυτικές ικανότητες, καθώς και πολύ καλή γνώση ολλανδικών και αγγλικών. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ, ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: com/job_display/84982/maintenance_manager_hj_heinz_bv_ Utrecht_Netherlands. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται να προσλάβει η αρχιτεκτονική εταιρεία «PE Becker GmbH» στο Καλ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο συναφές της ειδικότητας, καλή γνώση των εφαρμογών του Microsoft Office, εμπειρία με συστήματαgis, ικανότητα διεξαγωγής μελετών αιολικού δυναμικού, ικανότητα οικολογικής διαχείρισης έργων, καθώς και άριστη γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανικό εφαρμογών πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία «ΑΒΒ» στο Αϊντχόβεν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, άριστη γνώση της αγγλικής, αποδεδειγμένη εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού, όπως C/C++, java, γνώση διάφορων επικοινωνιακών πρωτοκόλλων, όπως TCP/IP ή και SOAP. Βιογραφικά αποστέλλονται με τον κωδικό θέσης «NL _E1» στο: 5787f004679e7.aspx. ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Δύο πολιτικούς μηχανικούς ενδιαφέρεται να προσλάβει μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία στο Όσφολντ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κατασκευών, ικανότητα επικοινωνίας με υπεργολάβους και τεχνικό προσωπικό και πολύ καλή γνώση της νορβηγικής. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 7 Δεκεμβρίου στο: ΚΥΠΡΟΣ: Έναν προγραμματιστή ενδιαφέρεται να προσλάβει ο εμπορικός όμιλος «Ermes Group». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώση της εφαρμογής ASP.NET, εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον Visual Basic,.NET ή και C# και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: JobDetails.aspx?id=5348. ΓΑΛΛΙΑ: Έναν μηχανικό σχεδίασης συστημάτων για το πυρηνικό της τμήμα θα προσλάβει η εταιρεία «AMEC» στην Προβηγκία. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο ως μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου, εμπειρία σε τμήμα ρομποτικής, γνώση σε real-time systems και άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής. Βιογραφικά, με κωδικό θέσης «14772BR», υποβάλλονται στο https://sjobs.brassring.com/tgweb Host/searchresults. aspx?sid=^xf2irob4_slp_rhc_mv-maywawx5ucpmsnbxb84t_ slp_rhc_vwy1nrsj/ks1nekmbgrusx-k2ic3usvmy. ΟΜΑΝ: Έναν ειδικό διαχειριστή προϊόντος (senior project manager) ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρεία πάροχος λογισμικών «SAP» στη Μασκάτ. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στον εμπορικό, μηχανικό ή τεχνολογικό τομέα, πιστοποιητικό PMP, άριστη γνώση της μεθοδολογίας PMM και άριστες επικοινωνιακές και αναλυτικές ικανότητες. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του en/job/sap-senior-project-manager-oman-in-oman /. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν μηχανολόγο μηχανικό θα εντάξει στο δυναμικό του ο όμιλος «Albea»στην Αλκμααρ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, προϋπηρεσία σε τμήμα μηχανικής, στο σχεδιασμό και στη συναρμολόγηση, ικανότητα σχεδιασμού λύσεων προϊόντων, επαγγελματική εμπειρία με τα προγράμματα SolidWorks και AutoCAD και καλή γνώση της ολλανδικής και της αγγλικής. Η γνώση γερμανικών θα αποτελέσει επιπλέον προσόν. Βιογραφικά αποστέλλονται έως 1/12 μέσω του com/job_display/85919/machine_engineer_albea_alkmaar_ Netherlands. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν πολεοδόμο πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της η αρχιτεκτονική εταιρεία «PE Becker GmbH» στο Καλ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, ειδίκευση ή πολύ καλή γνώση σε θέματα χωροταξίας, επικοινωνιακές δεξιότητες, εμπειρία με AutoCAD WS και LandCAD καθώς και άριστη γνώση της γερμανικής. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: pe-becker-gmbh.html. ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Έναν χημικό μηχανικό ως ερευνητή νανοτεχνολογίας πρόκειται να προσλάβει η εταιρεία «Parker Haniffin Manufacturing Netherlands B.V». Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό αντίστοιχο της ειδικότητας ή στη Φυσική ή σε τομέα της Χημείας, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως εμπειρογνώμονες και άριστη γνώση της ολλανδικής. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: euroengineerjobs.com/job_display/85803/rd_scientist_ Membraantechnologie_Parker_Haniffin_Manufacturing_ Netherlands_BV_Etten_Leur_Netherlands. Πέντε θέσεις σε διάφορες χώρες Αρκετές θέσεις για μηχανικούς και IT Specialists στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό προσφέρονται μέσω της εταιρείας Grecruitment. Αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.grecruitment.com ) μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξής θέσεις: Engineering positions Technical Purchaser (f/m), Switzerland Τechnical Support Engineer, Basel IT Specialists Junior CISCO Engineer, Geneva Embedded Software Architect, Aachen Web Developer, Berlin 7

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Θέσεις για μηχανικούς πληροφορικής με σύμβαση έργου Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, για την υλοποίηση του έργου «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης ατόμων με αυτισμό (ΠΣΥΑ), βασιζόμενο σε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα (ΕΣΥΑ) (ΠΑΥΕΥΣ)», με κωδικό MIS και ΦΚ D.746 που υλοποιείται στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. κ. Β. Βουτσινά του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με 13 συμβάσεις έργου, σύμφωνα με προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις οποίες περιλαμβάνονται: Επτά θέσεις Προγραμματιστή ΑΕΙ-ΤΕΙ (για διάστημα 19 μηνών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του). Μία (1) θέση Ερευνητή Ανάπτυξη Βάσεων Γνώσης με δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, κάτοχο μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και διδακτορικού διπλώματος (για διάστημα 10 μηνών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του). Μια(1) θέση Τεχνικού Δικτύων, με δίπλωμα ΑΕΙ ΤΕΙ (για διάστημα 20 μηνών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του). Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μέχρι 10 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά Έως τις 10 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών σε 26 μεταπτυχιακά προγράμματα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το εκπαιδευτικό έτος Η επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με δημόσια και ανοικτή κλήρωση, ενώ η έναρξη των σπουδών για τα προσφερόμενα προγράμματα τοποθετείται το φθινόπωρο του Στη λίστα των αντικειμένων μεταπτυχιακών σπουδών που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Σπουδές στην Εκπαίδευση (670 θέσεις), Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις), Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος (45 θέσεις), Ματαπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις), Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις), Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις), Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90 θέσεις), ενώ στα αντικείμενα Διασφάλιση Ποιότητας και Διαχείριση Τεχνικών Έργων κατανέμονται 370 και 320 θέσεις, αντίστοιχα. Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ενώ στην περίπτωση μη δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αίτησης παρέχονται στα τηλέφωνα , , και ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : Θέσεις για Μηχανικούς πληροφορικής Με τρία άτομα θα ενισχυθεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών «Wind» στην Αθήνα. Θα προσληφθούν: business continuity management specialist 1, Technical ISP services engineer 1, Technical procurement specialist 1. Για όλες τις ειδικότητες απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ αντίστοιχου κλάδου και προϋπηρεσία. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω ΦΑΞ στο έως και τις 30 Νοεμβρίου. Έναν Retale IT solution assistant (Κωδικός θέσης: RITSA) θα προσλάβουν τα καταστήματα «ΑΒ Βασιλόπουλος». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, προϋπηρεσία τριών χρόνων σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του site: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ Δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές: - Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών» - Μία (1) θέση στην επιστημονική περιοχή «Σημασιολογικός Ιστός και Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: και

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη ΤΕΥΧΟΣ. 73 20 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 75 04 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για διδακτικό έργο

Μηχανικοί για διδακτικό έργο ΤΕΥΧΟΣ. 97 21 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

με συμβάσεις Οκτώ μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΥΧΟΣ. 94 30 04 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Είκοσι έξι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 53 05 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΕΗ: Επτά μηχανικοί με συμβάσεις οκτώ μηνών

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΕΗ: Επτά μηχανικοί με συμβάσεις οκτώ μηνών ΤΕΥΧΟΣ. 62 04 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Διαγωνισμός και για 16 πτυχιούχους Πολυτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΕΜΠ Εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 59 17 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΚΕΤΑ: Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 63 11 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ. 81 22 01 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ. 104 9 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΗΜΟΣΙΟ Προοπτική πρόσληψης των Μηχανικών που έχουν πετύχει σε παλιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΗΜΟΣΙΟ Προοπτική πρόσληψης των Μηχανικών που έχουν πετύχει σε παλιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ΤΕΥΧΟΣ. 44 27 03 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015. ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 132 18 02 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 48 24 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Ζητούνται μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 113 01 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 109 03 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου.

των Η/Υ και της Πληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Γεωγράφου. ΤΕΥΧΟΣ. 66 2 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟ- ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη

τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για την υποστήριξη ΤΕΥΧΟΣ. 89 19 03 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επτά θέσεις Μηχανικών με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 54 12 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας σε εκατοντάδες μηχανικούς στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 47 17 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ GOOGLE Δυνατότητες σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 120 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ από 29 Σεπτεμβρίου ως 13 Οκτωβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 111 17 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά ΤΕΥΧΟΣ. 135 11 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014. ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014. ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 124 17 12 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Προκήρυξη εννέα θέσεων για Διπλωματούχους Μηχανικούς

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Προκήρυξη εννέα θέσεων για Διπλωματούχους Μηχανικούς ΤΕΥΧΟΣ. 101 18 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα