ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ MOΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Χ.Τ.

2 T E X N I K H Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Ε Η GR-216 AB «AYTOMATOI MOΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Χ.Τ.» /ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν GR-216 AB «AYTOMATOI MOΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Χ.Τ.» /ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ Χ.Τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΚΙΜΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ( ΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙ Α & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑ...8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 2

3 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιµές, τον έλεγχο παραλαβής και τη συσκευασία για µεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της ΕΗ, αυτόµατων µονοπολικών και τριπολικών µικροαυτόµατων διακοπτών τύπου ράγας που θα εγκαθίστανται στο σύστηµα µέτρησης καταναλωτών για την προστασία των παροχών Χ.Τ. 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Αυτόµατος διακόπτης, διακοπή ρεύµατος υπερφόρτισης, διακοπή µεγίστου ρεύµατος βραχυκύκλωσης, θερµικό στοιχείο, µαγνητικό στοιχείο, παροχή Χ.Τ. 230/400V. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακάτω δίνονται οι συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης των αυτόµατων διακοπτών (Α/ ). 3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Οι Α/ πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά και διαρκώς κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που καθορίζονται στο παράρτηµα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι Α/ θα τοποθετούνται µέσα σε πολυεστερικά κιβώτια τοποθέτησης µετρητών. Η στερέωση αυτών, θα γίνεται σε προκαθορισµένες θέσεις των κιβωτίων, απευθείας σε µεταλλική ράγα που θα υπάρχει στο κιβώτιο. 3.3 ΠΑΡΟΧΗ Χ.Τ. Εγκαθίστανται σε παροχές Χ.Τ. 230/400V, συχνότητας 50Ηz σε περιπτώσεις οικιακών και άλλων καταναλωτών γενικής χρήσης. Η παροχή µπορεί να είναι τριφασική τεσσάρων αγωγών µε ασύµµετρο φορτίο ή µονοφασική και η τάση να µεταβάλλεται από 10% έως και +10%. 4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι Α/ πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ιεθνείς κανονισµούς ΕΝ / IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΗ που αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής των προσφορών. ΕΝ / IEC Circuit breakers for a.c. operation EN / IEC Protection for household and similar installations. EN / IEC and guidance. Fire hazard testing. Part 2 : Test methods, Glow wire test IEC IEC 227 Low voltage switchgear and controlgear, Part 1: Circuit breakers. Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up and including ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 3

4 450/750 V. IEC Electrical insullations of buildings, Part 4: Protection for safety. Chapter 41 Protection against electricshock. IEC Sampling plans and procedures for inspection by attributes. IEC 707 Methods of test for determination of the flammability of solid electrical insulating materials when exposed to an igniting source. T.Π ΕΗ Νο ΤΚ 02.01/ ειγµατοληπτικές διαδικασίες και πίνακες για τον έλεγχο του ποσοστού ελαττωµατικών µε προσδιορισµούς. Προδιαγραφή ΕΗ Χ.Κ / Προδιαγραφή ΕΗ Χ.Κ / Προδιαγραφή ΕΗ Χ.Κ / Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση αντικειµένων από σίδηρο ή χάλυβα. Επιψευδαργύρωση εν θερµώ Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση. Όπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση µε τις παραπάνω εκδόσεις των ιεθνών Κανονισµών ή οποιονδήποτε άλλων συναφών θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή της ΕΗ. Οι Α/ πρέπει να φέρουν τις σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σηµάνσεις, απαραίτητα δε το σήµα πιστότητας CE. Ο κατασκευαστής των Α/ θα πρέπει να εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, για το οποίο πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό από διαπιστευµένο φορέα. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τα ακόλουθα είδη. α) Αυτόµατο µονοπολικό διακόπτη, 25Α, 40Α και 63 Α, χαρακτηριστικής καµπύλης C, 230/400V, Ικανότητα βραχυκυκλώσεως Ιcn 4500 A. β) Αυτόµατο τριπολικό διακόπτη, 25 Α, 40 Α και 63 Α, χαρακτηριστικής καµπύλης C, 230/400V, Ικανότητα βραχυκυκλώσεως Ιcn 4500 A. 5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προσφεροµένων ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα πλέον κατάλληλα για το σκοπό και τις ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 4

5 συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται. Πρέπει να αντέχουν στις διακυµάνσεις θερµοκρασίας και υγρασίας που καθορίζονται από την προδιαγραφή χωρίς παραµορφώσεις, χωρίς µείωση ακριβείας και χωρίς επιπτώσεις στις µηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες πέρα από τα όρια που δέχεται η προδιαγραφή. Οι ακροδέκτες και επαφές που κατασκευάζονται από χαλκό ή ορείχαλκο θα είναι κατάλληλα επικασιτερωµένοι βάσει της προδιαγραφής ΕΗ ΧΚ11.04, ή κατάλληλα επαργυρωµένοι. Αντίστοιχα τα χαλύβδινα µέρη θα είναι είτε ανοξείδωτα είτε χαλύβδινα επιψευδαργυρωµένα µε βάση τις προδιαγραφές ΕΗ ΧΚ11.02 ή ΧΚ Τα µη µεταλλικά τµήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από µη υγροσκοπικό υλικό και να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία έναντι αναφλεξιµότητας και διάδοσης της φλόγας ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Μορφολογικές Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια που να γίνεται η τοποθέτηση και στερέωση τους µέσα σε πλαστικά κιβώτια µονοφασικών ή τριφασικών µετρητών. Η στερέωσή τους στα κιβώτια θα γίνεται απευθείας επάνω σε µεταλλική ράγα που θα υπάρχει στα κιβώτια µετρητών. Επιπλέον, για τους τριπολικούς µικροαυτόµατους διακόπτες ισχύει ότι θα παραδίδονται ενωµένοι (ως ένα block) και όχι σαν τριµονοπολικοί. Τέλος, δε θα έχουν µηχανισµό εµπλοκής από πάνω, οπότε η κάθε φάση θα δύναται να απεµπλέκεται ελεύθερα Ακροδέκτες Οι ακροδέκτες θα πρέπει να είναι καλυµµένοι τοπικά και να υπάρχει προστασία έναντι τυχαίων επαφών. H διατοµή των καλωδίων που θα µπορούν να συνδεθούν στους ακροδέκτες για Α/ 25 Α και 40Α θα είναι τουλάχιστον 10 mm 2 και για Α/ 63 Α 16 mm 2. Η µορφή των οπών σύνδεσης καλωδίων στους Μ/Α θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την απόλυτη στερεότητα και σταθερότητα στη σύνδεση των καλωδίων (τύπου µπόρνης στρογγυλοποιηµένης από την κάτω πλευρά για καλύτερη σύσφιξη του καλωδίου µε τη βίδα) ιάταξη οπλισµού / διακοπής Το κοµβίο οπλισµού του διακόπτη θα είναι τύπου µοχλού. Θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος του και θα διαγράφει τοξοειδή τροχιά γύρω από τον άξονα του περίπου 60º συνολικά. Το ύψος του κοµβίου θα πρέπει να συµφωνεί µε το σχέδιο Μηχανισµός διακόπτη Ο διακόπτης θα αποτελείται από θερµικό στοιχείο για την προστασία από υπερεντάσεις και µαγνητικό στοιχείο ταχείας απόζευξης για προστασία από βραχυκυκλώµατα. Λεπτοµέρειες παράγραφος των κανονισµών ΕΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 5

6 5.2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο Α/ θα είναι ελεύθερης αποπλοκής (δηλαδή στις περιπτώσεις βραχυκυκλώµατος ή υπερθέρµανσης θα ανοίγει πάντοτε από µόνος του έστω και αν πιέζεται το κοµβίο οπλισµού) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Ονοµαστική τάση U e 230/400V - Oνοµαστική συχνότητα 50ΗΖ - Στάθµη µονώσεως 500 V - Ονοµαστικές εντάσεις Ιn 25, 40, 63 A - Ικανότητα βραχυκυκλώσεως Ιcn 4500 A - Xαρακτηριστική καµπύλη τύπου C Πίνακας κλιµατολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, για Α/ τοποθετηµένο στο κιβώτιο του µετρητή και µε τους ακροδέκτες µε το κάλυµµα τους: - Μέγιστο υψόµετρο 1500 m - Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος - 15 ο C - Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 ο C - Μέγιστη θερµοκρασία εξ αιτίας ηλιακής ακτινοβολίας 75 ο C - Μέγιστη σχετική υγρασία 90% - Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 5.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να παραδίδουν µαζί µε την προσφορά επί επιστροφή, τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρη δείγµατα, από κάθε είδος που προσφέρουν για την αξιολόγηση του υλικού. Οι προσφορές που δε θα συνοδεύονται από δείγµατα θα απορρίπτονται. 5.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Μαζί µε την προσφορά οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδουν: - Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις των Α/. - Λεπτοµερή περιγραφή του Α/. - Κανονισµούς κατασκευής και δοκιµών καθώς και πλήρη πιστοποιητικά δοκιµών σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση του EN/IEC Μεταβολή της καµπύλης λειτουργίας σε θερµοκρασίες από 0ºC µέχρι 40º C. - Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας. Ο κατασκευαστής των Α/ θα πρέπει να εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, για το οποίο πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό από διαπιστευµένο φορέα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 6

7 6. ΟΚΙΜΕΣ Ολες οι δοκιµές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε τελευταία έκδοση των κανονισµών ΕΝ / ΙΕC 60898, µε τη σειρά που αναφέρονται στην παρούσα Προδιαγραφή. 6.1 ΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ εν εκτελούνται. 6.2 ΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Οι συµµετέχοντες διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη πιστοποιητικά δοκιµών τύπου τα οποία έχουν εκδοθεί από εργαστήρια διαπιστευµένα µε βάση το πρότυπο ISO Η ΕΗ µπορεί κατά την κρίση της να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά δοκιµών πριν από την εν σειρά παραγωγή ή στη διάρκεια εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης µε επανάληψη όλων ή µέρους των δοκιµών σε αναγνωρισµένο από αυτή εργαστήριο ή στο Κ ΕΠ. 6.3 ΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ Ισχύουν όσα αναφέρονται στον κανονισµό ΕΝ / ΙΕC ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ( ΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ) Η διαδικασία δειγµατοληψίας για τις δοκιµές θα είναι σύµφωνη µε την έκδοση 410 των κανονισµών IEC µε τα ακόλουθα κριτήρια: - Στάθµη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι ΙΕC Απλή ή διπλή δειγµατοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ ΙΕC 410). - Αποδεκτή στάθµη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιµή χωριστά. Στο ανωτέρω δείγµα θα εκτελείται η δοκιµή της παραγράφου 9.10 του ΕΝ Εφόσον η ανωτέρω δοκιµή είναι επιτυχής θα προχωρούµε στην εκτέλεση των λοιπών δοκιµών του ANNEX C του EN 60898, βάσει της δειγµατοληψίας του Table C2. Τα δείγµατα για τις δοκιµές αυτές επιλέγονται από το αρχικό δείγµα. 6.5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ εν εκτελούνται. 7. ΠΙΝΑΚΙ Α & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Επάνω στο κάλυµµα του κάθε διακόπτη, θα πρέπει να υπάρχει επισήµανση σε σηµείο που να είναι ευδιάκριτη από το εξωτερικό του κιβωτίου, και να είναι γραµµένα ανεξίτηλα στην ελληνική τα εξής: - Tο λογότυπο της.ε.η Α.Ε. - Ονοµαστικό ρεύµα, Ονοµαστική τάση και συχνότητα. - Σήµανση Α.C τροφοδοσίας. - Τύπος συναρτήση της χαρακτηριστικής καµπύλης. - Μέγιστο ρεύµα βραχυκυκλώσεως. - Όνοµα ή σήµα κατατεθέν του κατασκευαστή καθώς και το έτος κατασκευής. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 7

8 Να υπάρχει επισήµανση ''Ι'' εντός και ''Ο'' εκτός, στο µοχλό επανοπλισµού του Α/. 8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Οι Α/ πρέπει να τοποθετηθούν µέσα σε προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι ή πολυστερίνη. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγµένα ανεξίτηλα τον αριθµό της Σύµβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του Προµηθευτή. Με την παραπάνω συσκευασία θα τοποθετούνται σε κιβώτια από ξύλο ή από άλλο υλικό ισοδύναµης στιβαρότητας ικανά να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (βροχή ή υγρασία). 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑ Οι Α/ πρέπει να ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις που φαίνονται στα ακόλουθα παραρτήµατα και σχέδια που επισυνάπτονται στην παρούσα προδιαγραφή. 9.2 ιαµόρφωση κοµβίου οπλισµού του Μ/Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ Α.Ε. GR216AB/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 8/2009 8

9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR-226 / 23.9.2004 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR-226 / 23.9.2004 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 3 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ... 3 3.3 ΥΓΡΑΣΙΑ... 4 3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΛΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ GR - 72Γ / 30.11.2001 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ GR - 267 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 26.04.2010 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ GR- 267 /26.4.2010 / ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΗ ΚΣ 01.48/06.2005 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ (KEYWORDS)..5 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING CONDITIONS)...5 3.1. Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 116 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες στο υπό µελέτη έργο. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και µανδύα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 2015- - ICS: 29.060.20 ΕΛΟΤ 843 Εκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Καλώδια ονοµαστικής τάσης 600/1000 V µε µόνωση και από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Polyvinyl chloride insulated and sheathed power

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα