Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για τη διερεύνηση των πιθανών αδυναµιών των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και των ευθυνών για αµέλεια ή καθυστερηµένη εκδήλωση ενεργειών, κατά το συνολικό χειρισµό του θέµατος της εισαγωγής στη χώρα από την Ουκρανία ηλιελαίου επιµολυσµένου µε ορυκτέλαιο Νικόλαος Μπούρτζινος Ειδικός Επιθεωρητής Γ.Ε... Γεώργιος Μουτσάκης Επιθεωρητής-Ελεγκτής Σ.Ε.Ε.. Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Επιθεωρητής Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 2 Α. ΓΕΝΙΚΑ / ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 3 Γ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ1. Έλεγχος τροφίµων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 Γ1.1 Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιµα και Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Feed & Food R.A.S.F.F.) 5 Γ1.2 Έντυπο Κοινοποίησης (Notification form) 6 Γ2. Έλεγχος τροφίµων σε εθνικό επίπεδο 7 Γ2.1 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 9 Γ2.2 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) 9 Γ2.3 Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 10 Γ2.4 Εργαστήρια 10 Γ3. Νοµικό πλαίσιο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 10. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές Ενέργειες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων Ενέργειες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 59 Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ε1. Ενεργοποίηση Ε.Φ.Ε.Τ. 63 Ε2. Ελλείψεις-Προβλήµατα θεσµικού πλαισίου 65 Ε3. Εκπόνηση σχεδίων ελέγχων 67 Ε4. Λειτουργία επιχείρησης «ΜΑΝΟΣ ΑΕ» 68 Ε5. Ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού 68 Ε6. Προσδιορισµός επικινδυνότητας του επιµολυντή 69 Ε7. Ιχνηλάτιση - Εντοπισµός και διαδικασία απόσυρσης 70 Ε8. ιαβίβαση αλληλογραφίας συστήµατος R.A.S.F.F. από το Γ.Χ.Κ. στις περιφερειακές Χηµικές Υπηρεσίες 71 ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 71 Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Νοµικό πλαίσιο 74 Πίνακας 2. Επείγουσες κοινοποιήσεις του συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α.Γ.Γ.Π. Απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρία Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος Α.Π. α.π. Αριθµός πρωτοκόλλου Β.. Βασιλικό ιάταγµα Γ.Γ.Π. Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Γ.Ε... Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γ.Χ.Κ. Γενικό Χηµείο του Κράτους.Α.Α. /νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης).Σ. ιοικητικό Συµβούλιο ΤΜΠΕ (ΥΠ.Α.Α.Τ.) /νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση E.K. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Ε.Σ.Ε.Τ. Επιστηµονικό Συµβούλιο Ελέγχου τροφίµων Ε.Σ.Π.Ε.Τ. Εθνικό Συµβούλιο Ελέγχου Τροφίµων Ε.Φ.Ε.Τ. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΤ Μετρικός τόνος Ν.Α. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.. Νοµοθετικό ιάταγµα Π.. Προεδρικό ιάταγµα ΠΚΠΦ&ΠΕ (ΥΠ.Α.Α.Τ.) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Σ.Ε.Ε... Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σώµα Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ΥΠ.Α.Α.Τ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων ΥΠ.ΕΣ. Υπουργείο Εσωτερικών Υ.Υ.Κ.Α. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ Additional Information = Συµπληρωµατική πληροφορία A.D.I. = adult daily intake (ηµερήσια κατανάλωση ενηλίκου) Alert Notification = Επείγουσα κοινοποίηση E.F.S.A. = European Food Safety Authority (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίµων) H.A.C.C.P. = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ανάλυση κινδύνου και κρίσιµα σηµεία ελέγχου) ppm = parts per million (µέρη ανά εκατοµµύριο) R.A.S.F.F. = Rapid Alert System for Food and Feed (Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές) - 2 -

4 Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Εκδότης: Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Αρ. πρωτοκόλλου εντολής: ΓΕ / Φ.386/ 2008/ 4803/ Αντικείµενο ελέγχου: Η διερεύνηση των πιθανών αδυναµιών των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και των ευθυνών για αµέλεια ή καθυστερηµένη εκδήλωση ενεργειών, κατά το συνολικό χειρισµό του θέµατος της εισαγωγής στη χώρα από την Ουκρανία ηλιελαίου επιµολυσµένου µε ορυκτέλαιο. Ελεγχόµενες Υπηρεσίες: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τυχόν άλλες εµπλεκόµενες Υπηρεσίες Κλιµάκιο ελέγχου: Μπούρτζινος Νικόλαος, Ειδικός Επιθεωρητής, ΓΕ Μουτσάκης Γεώργιος, Επιθεωρητής Ελεγκτής, Σ.Ε.Ε... Χαλαζωνίτης Παναγιώτης, Επιθεωρητής, Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για τη διενέργεια του ελέγχου το κλιµάκιο µετέβη στις ακόλουθες Υπηρεσίες: (i) Στις στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), όπου είχε συνεργασία µε τους: κ. Αντώνη Ζαµπέλα, Αντιπρόεδρο (και προεδρεύοντα την περίοδο εκείνη) κ. ηµήτρη Νάκο, Αναπληρωτή Γεν. ιευθυντή κ. Κων/νο Μπαρµπέρη, Προϊστάµενο /νσης Εργαστηριακών Ελέγχων (ii) Στις στο Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), όπου είχε συνεργασία µε τους: κα Αµαλία Πασά, Γενική ιευθύντρια κ. Ιωάννη Χροναίο, ιευθυντή της /νσης Τροφίµων κ. Βασίλη Τζαµτζή, Τµηµατάρχη Β Τµήµατος κα Ελένη Καραγιώργη, ιευθύντρια Αθηνών (iii) Στις στο Ε Τελωνείο Πειραιά, όπου είχε συνεργασία µε τους: κ. Ηλία Ζουριδάκη, ιευθυντή του Τελωνείου κ. Απόστολο Γκουγκουλιά, Υποδιευθυντή του Τελωνείου κα Κατερίνα Κοµνινακίδου, Τελωνειακό Επόπτη κ. ηµήτρη Ιωαννίδη, Τελωνειακό Ελεγκτή (iv) Στις στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου είχε συνεργασία µε τους: κα Ευαγγελία Κουρέντα, Προϊσταµένη της /νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής - 3 -

5 κα Χρυσούλα Παπαδηµητρίου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου κα Μαρία Καµµένου, υπάλληλο του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου κ. ηµήτρη Μπάζο, υπάλληλο του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου κ. Βασίλη Ντσιαφέρη, υπάλληλο του Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου (v) Στις στο Τελωνείο Ισθµίας, όπου είχε συνεργασία µε τον: κ. Κων/νο Γιαννακόπουλο, Προϊστάµενο του Τελωνείου (vi) Στις στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου είχε συνεργασία µε τους: κ. Παναγιώτη Ευσταθίου, ιευθυντή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. κα Αθηνά Κύρλεση, Γεν. ιευθύντρια ηµόσιας Υγείας κα Βασιλική Κωστούλα, Προϊσταµένη Τµήµατος Ελέγχων Κ.Υ.Ε. Τέλος το Κλιµάκιο Ελέγχου, στις είχε συνεργασία µε τον κ. Ευάγγελο Λάζο, Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ. µέχρι τις οπότε και παραιτήθηκε. Γ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ένα από τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εντός των ορίων της ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και των ζωοτροφών. Αυτό σηµαίνει ότι προϊόντα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τη διατροφή ανθρώπων ή ζώων που παράγονται ή εισάγονται σε ένα κράτος µέλος της Ε.Ε. µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλα τα κράτη µέλη. Η ελεύθερη αυτή διακίνηση των εν λόγω προϊόντων σε µία αγορά αυτού του µεγέθους σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της χηµείας στη διαδικασία παρασκευής, µεταποίησης, συσκευασίας και διακίνησης των τροφίµων και των ζωοτροφών κατέστησε επιβεβληµένη τη λήψη µέτρων για την ασφάλειά τους, ώστε να προστατευτεί η υγεία των καταναλωτών. Επίσης κρίθηκε απαραίτητο τα µέτρα αυτά να µπορούν να περιλάβουν και εν πολλοίς να υποκαταστήσουν αντίστοιχα µέτρα και πολιτικές των επί µέρους κρατών - µελών. Για τους πιο πάνω λόγους εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε., ο οποίος εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων και των ζωοτροφών. Με τον εν λόγω Κανονισµό: Καθιερώθηκαν µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών από την παραγωγή τους µέχρι και τη διάθεσή τους στον καταναλωτή Ιδρύθηκε ή Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (European Food Safety Authority - E.F.S.A.), η οποία παρέχει ανεξάρτητες επιστηµονικές συµβουλές σε όλους τους τοµείς µε άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίµων. Συστάθηκε ως δίκτυο, σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για την κοινοποίηση άµεσων ή έµµεσων κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων που - 4 -

6 προέρχεται από τρόφιµα ή ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed - R.A.S.F.F.). Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Κανονισµό (178/2002) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων «εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής µέσα στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές τους και επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων». Από την άλλη τα κράτη µέλη «εκτελούν τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, παρακολουθούν και επαληθεύουν εάν τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας αυτής από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.» Εάν ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιµο που έχει εισαγάγει, παραγάγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει ενδέχεται να µην είναι ασφαλές, οφείλει να ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσής του και παράλληλα να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές και το καταναλωτικό κοινό. Βασικό στοιχείο των πιο πάνω ενεργειών είναι η δυνατότητα εντοπισµού, αφενός της προέλευσης του τροφίµου ή των συστατικών από τα οποία αυτό παρήχθη και αφετέρου η δυνατότητα εύρεσης της πορείας διάθεσής του στην αγορά (ιχνηλασιµότητα). Στην Ελλάδα αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του Κανονισµού 178/2002 έχουν ορισθεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Κ.Υ.Α. 088/2006 ΦΕΚ Β 175/ , Κ.Υ.Α /2006 ΦΕΚ Β 1187/ ). Γ1.1 Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιµα και Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Feed & Food - R.A.S.F.F.) Στο δίκτυο αυτού του συστήµατος συµµετέχουν: Τα Κράτη µέλη της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων Για κάθε ένα από τα πιο πάνω µέρη του δικτύου έχει οριστεί ένα σηµείο επαφής (check point). Με τον όρο αυτό εννοείται το όργανο ή η υπηρεσία, η οποία αποτελεί το σύνδεσµο επικοινωνίας µεταξύ του µέλους του δικτύου και της Επιτροπής, που είναι ο συντονιστής / διαχειριστής του Συστήµατος. Ως σηµείο επαφής για την Ελλάδα έχει οριστεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Κ.Υ.Α /2005 ΦΕΚ Β 1745/ ). Όταν ένα µέλος του δικτύου διαθέτει κάποια πληροφορία σχετικά µε την ύπαρξη κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων προερχόµενου από τρόφιµα ή ζωοτροφές, γνωστοποιεί την πληροφορία αυτή, µέσω του Συστήµατος, στην Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της τη διαβιβάζει αµέσως σε όλα τα µέλη του δικτύου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίµων έχει τη δυνατότητα να συµπληρώσει την κοινοποίηση της πληροφορίας µε οποιοδήποτε επιστηµονικό ή τεχνικό στοιχείο, το οποίο θα θεωρηθεί χρήσιµο για την καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα µέλη του δικτύου µε τη σειρά τους ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή, µέσω του Συστήµατος, για τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην κοινοποιηµένη σε αυτά πληροφορία καθώς και για τα µέτρα και τις ενέργειες, τις οποίες εφαρµόζουν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος

7 Γ1.2 Έντυπο Κοινοποίησης (Notification form) Η αποστολή κάποιας πληροφορίας στην Επιτροπή από κάποιο µέλος του δικτύου και η κοινοποίηση αυτής από την Επιτροπή σε όλα τα µέλη γίνεται µε τη χρήση ειδικού εντύπου στο οποίο υπάρχουν συγκεκριµένα πεδία στοιχείων τα οποία συµπληρώνονται από τον αποστολέα. Στο έντυπο αυτό µπορούν να επισυναφθούν και έγγραφα στοιχεία που σχετίζονται µε την πληροφορία. Ανάλογα µε το περιεχόµενο των κοινοποιήσεων αυτές διακρίνονται σε: Επείγουσες κοινοποιήσεις (Alert notifications) όταν το τρόφιµο ή η ζωοτροφή που παρουσιάζει τον κίνδυνο βρίσκεται στην αγορά και όταν απαιτείται άµεση δράση. Η κοινοποίηση στοχεύει στο να παράσχει στα µέλη του δικτύου την πληροφορία να ελέγξουν αν το εν λόγω προϊόν βρίσκεται στην αγορά τους ώστε να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα. Ενηµερωτικές κοινοποιήσεις (Information notifications), όταν για ένα τρόφιµο ή µία ζωοτροφή έχει διαγνωσθεί ο κίνδυνος αλλά τα άλλα µέλη του δικτύου δεν οφείλουν να λάβουν άµεσα µέτρα διότι το προϊόν δεν έφθασε στην αγορά τους. Συνοριακές απορρίψεις (Border rejections), που αφορούν τρόφιµα και ζωοτροφές που ελέγχθηκαν και απορρίφθηκαν στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. επειδή βρέθηκαν επικίνδυνα για την υγεία. Οι ειδοποιήσεις αυτές στέλνονται σε όλους τους συνοριακούς σταθµούς για να εντείνουν τους ελέγχους προς αποφυγή εισόδου των εν λόγω τροφίµων µέσω άλλου συνοριακού σταθµού. Κοινοποιήσεις Νέων (News notifications) µε τις οποίες αποστέλλονται στα µέλη πληροφορίες που σχετίζονται µε την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών και οι οποίες, αν και δεν αποτελούν αντικείµενο επείγουσας ή ενηµερωτικής κοινοποίησης, κρίνονται ενδιαφέρουσες για τις ελεγκτικές αρχές των κρατών µελών. Οι δύο πρώτες κατηγορίες κοινοποιήσεων δηλαδή οι «επείγουσες» και οι «ενηµερωτικές» διακρίνονται σε: Αρχικές (original) που αφορούν µία καινούρια περίπτωση επικινδυνότητας σε τρόφιµο ή ζωοτροφή και Συµπληρωµατικές (additional) που αφορούν στις ενέργειες των µελών του δικτύου σε συνέχεια µίας «αρχικής» κοινοποίησης. Στην πρώτη σελίδα µιας αρχικής κοινοποίησης (original notification) αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσής της, ο βαθµός επείγοντος, το θέµα που αφορά, ο αριθµός των συνηµµένων σελίδων και ένας αριθµός αναφοράς µοναδικός για κάθε περίπτωση. Στην πρώτη σελίδα µιας πρόσθετης κοινοποίησης (additional notification) αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσής της, ο βαθµός επείγοντος, το θέµα που αφορά, ο αριθµός των συνηµµένων σελίδων καθώς και αριθµός αναφοράς της αρχικής κοινοποίησης συνοδευόµενος από τον αύξοντα αριθµό της πρόσθετης κοινοποίησης. Στην υπό εξέταση περίπτωση του επιµολυσµένου ηλιελαίου ο αριθµός της αρχικής κοινοποίησης είναι ενώ των πρόσθετων κοινοποιήσεων είναι add01, add add43 και ούτω καθεξής. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του παραρτήµατος έχουν καταγραφεί οι επείγουσες κοινοποιήσεις (alert notifications) που αφορούν την ελεγχόµενη περίπτωση του επιµολυσµένου ηλιελαίου. Όπως φαίνεται στον εν λόγω πίνακα η αρχική (original) επείγουσα κοινοποίηση εκδόθηκε στις και µετά από αυτήν ακολούθησαν, - 6 -

8 µέχρι τις εξήντα εννέα (69) πρόσθετες (additional) επείγουσες κοινοποιήσεις. Σηµειώνεται ότι οι κοινοποιήσεις εκτός του σηµείου επαφής που είναι από το 2005 ο Ε.Φ.Ε.Τ., αποστέλλονται και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων καθώς και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Κοινοποιήσεις από την Ελλάδα προς την Επιτροπή αποστέλλονται µόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Γ2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Στη χώρα µας η γενική ευθύνη, σε εθνικό επίπεδο, για την οργάνωση και τη λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίµων κατανέµεται σε τέσσερα Υπουργεία: Το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) Το Υπουργείο Εσωτερικών, µέσω των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) Το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Πέραν αυτών, σε µικρότερο βαθµό, εµπλέκεται το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µέσω της Γενικής ιεύθυνσης ηµόσιας Υγείας και του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Τα Υπουργεία είναι υπεύθυνα κυρίως για το συντονισµό των ελέγχων, αφού η εκτέλεσή τους πραγµατοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Οι διαδικασίες ελέγχου στην Ελλάδα απεικονίζονται στο διάγραµµα ροής ενεργειών που ακολουθεί

9 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Χ.Κ.) ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠ.Α.Α.Τ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.) ΤΟΠΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (51*) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Ε.Τ. (6*) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΥ (8*) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, κλπ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. (57*) ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.Α. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α. Α Π Ο Ο Χ Η Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Ο Σ Συνεργασία Υπηρεσιακή Υπαγωγή ιοικητική Υπαγωγή Έλεγχοι τροφίµου ειγµατοληψία Αποτελέσµατα Ελέγχων Συντονισµός * Αριθµός Υπηρεσιών - 8 -

10 Γ2.1 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Με το Ν.2741/1999 ιδρύθηκε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, του οποίου σκοπός είναι «η προστασία του καταναλωτή για τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίµων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθµιση των τροφίµων» Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο και υπάρχει Γενικός ιευθυντής, ο οποίος αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί, ως συµβουλευτικό όργανο, το Επιστηµονικό Συµβούλιο Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Σ.Ε.Τ.). Σύµφωνα µε τον ν.2741/1999 «Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε θέµα συναφές µε την αρµοδιότητα του, για το οποίο ζητείται από το ιοικητικό Συµβούλιο η γνώµη του και καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του». Επίσης στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί, ως συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο, το Εθνικό Συµβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.). Σύµφωνα µε τον Ν.2741/1999 «Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει, είτε µετά από σχετικό ερώτηµα του ιοικητικού Συµβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώµη του σε θέµατα πολιτικής ελέγχου τροφίµων και εισηγείται προγράµµατα δράσης και προτάσεις σε θέµατα που αναφέρονται στην αποστολή του» Με το Π.. 223/2000 καθορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες του Έτσι ο συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και δέκα τρεις (13) περιφερειακές Υπηρεσίες. Μέχρι σήµερα έχουν συγκροτηθεί και ενεργοποιηθεί οι ακόλουθες έξι (6) εξ αυτών: Περιφερειακή ιεύθυνση Αττικής (Αθήνα) Περιφερειακή ιεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Περιφερειακή ιεύθυνση υτικής Ελλάδας (Πάτρα) Περιφερειακή ιεύθυνση Θεσσαλίας (Λάρισα) Περιφερειακή ιεύθυνση Ηπείρου (Ιωάννινα) Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης (Ηράκλειο) Οι περιφερειακές /νσεις είναι οργανωµένες σε τέσσερις τοµείς και ένα γραφείο εξυπηρέτησης του κοινού, διευθύνονται δε και συντονίζονται από την κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. Γ2.2 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) Το ΥΠ.Α.Α.Τ. µέσω της /νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου (.Τ.Μ.Π.Ε.) είναι η αρµόδια αρχή η υπεύθυνη για την οργάνωση και το συντονισµό των ελέγχων, που αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων φυτικής προέλευσης πρωτογενούς παραγωγής, στο στάδιο της πρώτης µεταποίησης και στο στάδιο εισαγωγών - εξαγωγών. Επιπλέον, για το στάδιο εισαγωγών - εξαγωγών, η /νση είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους των µεταποιηµένων προϊόντων

11 Σε περιφερειακό επίπεδο το ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι οργανωµένο σε οκτώ (8) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ) δηλαδή του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Μαγνησίας, των Ιωαννίνων, του Ναυπλίου και της Καβάλας ενώ σε Νοµαρχιακό επίπεδο σε πενήντα επτά (57) ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), οι οποίες παρότι διοικητικά δεν ανήκουν στο ΥΠ.Α.Α.Τ., εν τούτοις σε θέµατα ελέγχου τροφίµων συντονίζονται από αυτό. Τα ΠΚΠΦ & ΠΕ και οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτελούν τους φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους και τους ελέγχους προστασίας της φυτικής παραγωγής. Επιπλέον ελέγχουν την ασφάλεια και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης (πρωτογενών και µεταποιηµένων). Τα ΠΚΠΦ & ΠΕ παρακολουθούν τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής που δραστηριοποιούνται στη διεξαγωγή των φυτοϋγειονοµικών ελέγχων και των ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας. Γ2.3 Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι µια Γενική ιεύθυνση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. οµείται από µια κεντρική Υπηρεσία µε επτά (7) /νσεις και σε περιφερειακό επίπεδο από πενήντα µία (51) τοπικές Υπηρεσίες, γνωστές ως Χηµικές Υπηρεσίες, οι οποίες διοικητικά υπάγονται στο Γ.Χ.Κ. και όχι στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το Γ.Χ.Κ. εκτελεί επισήµους ελέγχους των τροφίµων, µέσω εργαστηριακών αναλύσεων. Η κεντρική Υπηρεσία προΐσταται και συντονίζει τις τοπικές Χηµικές Υπηρεσίες, οι οποίες επίσης εκτελούν χηµικές αναλύσεις τροφίµων. Μέχρι σήµερα δέκα τέσσερις (14) µόνο τοπικές Χηµικές Υπηρεσίες είναι διαπιστευµένες σύµφωνα µε το ISO Γ2.4 Εργαστήρια Τα εργαστήρια που λειτουργούν στον ελληνικό χώρο και σχετίζονται µε τον έλεγχο των τροφίµων είναι τα ακόλουθα: Το Γ.Χ.Κ. µε τις τοπικές Χηµικές Υπηρεσίες Τα εργαστήρια των ΠΚΠΦ & ΠΕ του ΥΠ.Α.Α.Τ. Το Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο «ηµόκριτος», που διεξάγει ελέγχους για τον προσδιορισµό διοξινών, φουρανίων και PCBs στα τρόφιµα Γ3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.) Γ3.1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 052/2004 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 052/2004 ρυθµίζονται θέµατα συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. µε ηµόσιες Αρχές. Πιο συγκεκριµένα αντικείµενό της αποτελεί «η ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών και προϋποθέσεων για τη συνεργασία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) µε τις ηµόσιες Αρχές,

12 συµπεριλαµβανοµένων των Αρχών της πρωτοβάθµιας και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου». Στην Κ.Υ.Α. αυτή, στο άρθρο 2, καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής και οι Αρµόδιες Αρχές ως ακολούθως «(α) Η παρούσα έχει εφαρµογή στους ελέγχους για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης, µεταφοράς, αποθήκευσης και εν γένει εµπορίας των τροφίµων, µετά την πρωτογενή παραγωγή έως και τη διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή. (β) Ως Κεντρική Αρµόδια Αρχή για την εποπτεία εφαρµογής, τον συντονισµό και την αξιολόγηση των επιδόσεων του ενιαίου συστήµατος επισήµου ελέγχου ορίζεται ο Ε.Φ.Ε.Τ. (γ) Ως αρµόδιες αρχές ελέγχου για την διεξαγωγή προγραµµάτων ελέγχου σε επιχειρήσεις τροφίµων µετά την πρωτογενή παραγωγή έως και τη διάθεση τροφίµων στον τελικό καταναλωτή, ορίζονται οι υπηρεσίες των πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αρµόδιες ιευθύνσεις Κτηνιατρικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υγείας και Υγιεινής και Εµπορίου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία εφαρµόζει προγράµµατα επισήµου ελέγχου στον τοµέα των τροφίµων. Σε ειδικές περιπτώσεις, ως αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου θεωρούνται και οι χηµικές υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, των οποίων οι αρµόδιοι υπάλληλοι διενεργούν επιθεωρήσεις και δειγµατοληψίες.» Στην ίδια Κ.Υ.Α. και στο άρθρο 5 ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρισης διατροφικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «α) Σε περίπτωση εκδήλωσης διατροφικής κρίσης ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε εθνικό, ή κοινοτικό επίπεδο, η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ., µετά και από γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Σ.Ε.Τ.), αναλαµβάνει αν κριθεί αναγκαίο τον συντονισµό όλων των συναρµοδίων ή των κατά περίπτωση εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της πρωτοβάθµιας και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. β) Η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο άµεσης αντιµετώπισης διατροφικών κρίσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, του οποίου αναλαµβάνει και την εποπτεία εφαρµογής µετά από την λεπτοµερή ενηµέρωση και τη συνεργασία των κατά περίπτωση εµπλεκοµένων Περιφερειακών ιευθύνσεών του και των συναρµοδίων αρχών ελέγχου. γ) Κατά τη διάρκεια της αντιµετώπισης της κρίσης ή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, την ευθύνη δηµόσιας επικοινωνίας σχετικά µε την αξιολόγηση του κινδύνου και την λήψη προληπτικών ή άλλων µέτρων προφύλαξης αναλαµβάνει η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ., µε τη συνδροµή του Ε.Σ.Ε.Τ.» Γ3.2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 088/2006 Με την Κ.Υ.Α. 088/2006 ως αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κανονισµών EC Νο 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 ορίζονται ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι «1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση της παρούσας µε την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που προκύπτουν από το άρθρο 1, ρυθµίζουν όλα τα ζητήµατα µεταβίβασης αρµοδιοτήτων διεξαγωγής επισήµων ελέγχων σε αρχή ή αρχές, περιφερειακές ή νοµαρχιακές, εξασφαλίζοντας τον ουσιαστικό και αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ των αρµοδίων αρχών που συµµετέχουν στους επισήµους ελέγχους, λαµβάνοντας υπ όψιν τα κριτήρια

13 λειτουργίας που πρέπει να πληρούνται και προβλέπονται από το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, «για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων». 2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση της παρούσας µε την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, ρυθµίζουν και όλα τα άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των Κανονισµών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.» Γ3.3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/2006 Με την Κ.Υ.Α /2006 λαµβάνονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Κανονισµών EC Νο 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 και ουσιαστικά γίνεται η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στις αρµόδιες Υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι «1. Για την εφαρµογή των Κανονισµών του άρθρου 1 της παρούσας, ως Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές νοούνται ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής απόφασης 088/ Σε εφαρµογή των Κανονισµών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β3-32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για τη «Ρύθµιση θεµάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης µεταποίησης και στην οργάνωση και συντονισµό του συστήµατος ελέγχων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων»: α) Ο Ε.Φ.Ε.Τ., αποτελεί την Κεντρική Αρµόδια Αρχή για την οργάνωση των επισήµων ελέγχων των τροφίµων στα στάδια της φάσης της πρώτης µεταποίησης, κατά την έννοια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β3-32/2003. στον τοµέα του κρέατος και της µεταποίησης και της διανοµής όλων των λοιπών τροφίµων. β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αποτελεί την Κεντρική Αρµόδια Αρχή για την οργάνωση των επισήµων ελέγχων των ζωοτροφών και των τροφίµων στην πρωτογενή παραγωγή και στη φάση της πρώτης µεταποίησης πρωτογενών προϊόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β3-32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας για τη «Ρύθµιση θεµάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης µεταποίησης και στην οργάνωση και συντονισµό του συστήµατος ελέγχων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων», κατά την οποία τα προϊόντα υφίστανται επεµβάσεις που δεν συνιστούν ενέργειες επεξεργασίας, που δεν τα καθιστούν µεταποιηµένα. 3. Ο Ε.Φ.Ε.Τ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τακτική και αµοιβαία ενηµέρωση για τα ζητήµατα του πεδίου της αρµοδιότητάς τους, διασφαλίζοντας την ισοδυναµία των συστηµάτων επίσηµου ελέγχου ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των Κανονισµών του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. 5. Η άσκηση των ελέγχων στα τρόφιµα που εισάγονται και εξάγονται από αυτήν, αποτελεί αρµοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. 5), εδάφιο ε) του ν. 2741/1999, και ανατίθεται, µόνο ως προς αυτούς τους ελέγχους, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στις υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, όπου αυτές εµπλέκονται, σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις. Επίσης στο άρθρο 11 της ίδιας Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι «1. Με απόφαση των Κεντρικών Αρµοδίων Αρχών δύναται να ανατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθµ. 882/2004, η εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων σε φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο Τα ειδικότερα ζητήµατα για την επιλογή των φορέων ελέγχων και την ανάθεση σε

14 αυτούς συγκεκριµένων καθηκόντων, ρυθµίζονται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., µετά από εισήγηση των αρµοδίων διευθύνσεών του, ή του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά περίπτωση. 3. Οι παραπάνω φορείς ελέγχου υπόκεινται σε επιθεωρήσεις / εξετάσεις από τις Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 2, για την επαλήθευση της σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. 4. Σε περίπτωση µη σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων, οι Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 2 µε αποφάσεις των οργάνων της δεύτερης παραγράφου του παρόντος δύνανται να ανακαλούν την επιλογή του φορέα ελέγχου και την ανάθεση των καθηκόντων σε αυτούς». Γ3.4. Κοινή Υπουργική Απόφαση Β3-32/2003 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Β3-32/2003 των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ορίζει στο άρθρο 3 ως διεργασίες πρώτης µεταποίησης για τα φυτικά προϊόντα «τον καθαρισµό, τον καλλωπισµό, τη διαλογή, την αποξήρανση, την ψύξη, την τυποποίηση και τη συσκευασία». Γ3.5. Αρµοδιότητα εφαρµογής των κανονισµών ΕΚ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04 Με βάση τα πιο πάνω αναφερόµενα η αρµοδιότητα των κρατικών φορέων, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των προβλεπόµενων από τις διατάξεις των κανονισµών ΕΚ 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04, απεικονίζεται στον πρώτο από τους δύο πίνακες που ακολουθούν. Γ3.6. Χαρακτηρισµός τροφίµων µε βάση τους επισήµους ελέγχους Οι επίσηµοι έλεγχοι που διενεργούνται στα τρόφιµα από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες και φορείς, τόσο στα πλαίσια βραχυχρόνιων ή µακροχρόνιων προγραµµάτων όσο και σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, στοχεύουν στη διερεύνηση του βαθµού ασφαλείας και επικινδυνότητας για τον καταναλωτή. Ο χαρακτηρισµός των τροφίµων, µε βάση τα αποτελέσµατα των πιο πάνω ελέγχων, καταγράφεται στο δεύτερο πίνακα από τους δύο που ακολουθούν

15 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Περιφερειακές ιευθύνσεις Εφαρµογή κανονισµών ΕΚ 178/02, 882/04, 852/04, 853/04, 854/04 σε περιφερειακό επίπεδο. Ευθύνη εφαρµογής των επί µέρους προγραµµάτων σχεδίων ελέγχων. Καθοδήγηση, συντονισµός, εποπτεία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που διενεργούν οι άλλοι φορείς. /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Εφαρµογή κανονισµών ΕΚ 178/02, 882/04, 852/04 για προϊόντα φυτικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταποίησης, διανοµής και διάθεσής τους στο λιανικό εµπόριο /νσεις Εµπορίου Ν.Α. Εφαρµογή κανονισµών ΕΚ 178/02, 882/04) Έλεγχος ποιότητας τροφίµων στα στάδια παραγωγής, µεταποίησης, διανοµής και διάθεσής τους στο λιανικό εµπόριο /νσεις Κτηνιατρικής Ν.Α. Εφαρµογή κανονισµών ΕΚ 178/02, 882/04, 852/04, 853/04, 854/04 για προϊόντα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταποίησης, διανοµής και διάθεσης τους στο λιανικό εµπόριο /νσεις Υγείας Ν.Α. Εφαρµογή κανονισµών ΕΚ 178/02, 882/04, 852/04 κατά τους υγειονοµικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις της Υ.. ΑΙβ/8577/83 Άλλες υπηρεσίες ή φορείς που έχουν αποδεδειγµένη ικανότητα εκτέλεσης και εφαρµογής προγραµµάτων επισήµων ελέγχων τροφίµων

16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Πληρούν τους όρους της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας εν πληρούν τις διατάξεις ως προς τη σταθερότητα της ποιότητας, την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Απαγορεύεται η παρασκευή, διανοµή, µεταφορά και έκθεση προς πώληση ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ και Α. Μετά την αποκατάσταση και τήρηση των προβλεποµένων προϋποθέσεων αποδίδονται στην αγορά Β. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης χαρακτηρίζονται «µη ασφαλή» και κατάσχονται Οι ιδιοκτήτες ή οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων οφείλουν: Α. Να τα αποσύρουν Β. Να ενηµερώσουν το κοινό και τις αρµόδιες αρχές Απαγορεύεται η παρασκευή, µεταποίηση, διανοµή, µεταφορά, έκθεση προς πώληση και κατοχή ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ και Α. Καταστρέφονται Β. Εξυγιαίνονται Γ. Χρησιµοποιούνται άλλως. Επαναποστέλλονται στο κράτος προέλευσης

17 . ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (RAPID SYSTEM FOR FOOD AND FEED, R.A.S.F.F.) Με βάση τα άρθρα 50, 51 και 52 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 178/2002/ΕΚ, έχει συσταθεί το Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed, R.A.S.F.F.), στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (E.F.S.A.). Για κάθε συµµετέχοντα στο σύστηµα έχει οριστεί ένα σηµείο επαφής, το οποίο για την Ελλάδα είναι ο Ε.Φ.Ε.Τ. / ιεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων, Τµήµα Άµεσης Αντιµετώπισης Κινδύνων. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει εκδώσει µε το µε αρ. πρωτ. 6975/ έγγραφό του Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (R.A.S.F.F.). Για την υπόθεση του επιµολυσµένου µε ορυκτέλαιο ηλιελαίου το Σύστηµα R.A.S.F.F. εξέδωσε την Επείγουσα Ανακοίνωση και σειρά συµπληρωµατικών πληροφοριών, το περιεχόµενο των οποίων παρατίθεται παρακάτω Επείγουσα Κοινοποίηση (Alert Notification) µε αριθµό ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. Επείγουσα Κοινοποίηση (Alert Notification) µε αριθµό , που αφορά σε προσµίξεις υδρογονανθράκων (ορυκτελαίων) σε ακατέργαστο (crude) ηλιέλαιο. H εν λόγω κοινοποίηση εκδόθηκε µετά από έρευνες στη Γαλλία, τα αποτελέσµατα των οποίων διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα σηµαντικότερα στοιχεία, τα οποία καταγράφονται στην κοινοποίηση αυτή είναι: Οι χώρες, οι οποίες αναφέρονται σαν πιθανοί αποδέκτες παρτίδων του επιµολυσµένου ηλιελαίου, είναι η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Μαρόκο. Η διαπίστωση της επιµόλυνσης προήλθε από έλεγχο Γαλλικής εταιρείας ραφιναρίσµατος. Το ευρεθέν ποσό υδρογονανθράκων είναι 5790 mg/kg (ppm) Οι ευρεθείσες προσµίξεις είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, αφού οι ενώσεις αυτές χαρακτηρίζονται σαν καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες και τοξικές. Η ποσότητα της προβληµατικής παρτίδας προσδιορίζεται σε τόνους. Η χώρα προέλευσης είναι η Ουκρανία. Σε καµία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τρίτη, δεν έχει διανεµηθεί το εν λόγω προϊόν από τη Γαλλία Συµπληρωµατική πληροφορία add01 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add01, µε την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Γαλλίας προέκυψε ότι ποσότητα 2800 ΜΤ επιµολυσµένου ηλιελαίου, παραγωγής Ουκρανίας, διανεµήθηκε µέσω Γαλλίας στην Ισπανία και στην Ιταλία. Το

18 ποσοστό της επιµόλυνσης είναι 4000 ppm στο Ουκρανικό ακατέργαστο ηλιέλαιο και µετά την ανάµειξη µε γαλλικό ηλιέλαιο και το ραφινάρισµα, η επιµόλυνση δεν υπερβαίνει τα 1100 ppm ( ppm). Οι χώρες που σηµειώνονται για ενέργεια είναι η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ διαβιβάζονται πληροφοριακά στοιχεία για την εξαγωγή στις δύο χώρες Συµπληρωµατική πληροφορία add03 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add03, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έλεγχο των Υπηρεσιών της προέκυψε ότι όλες οι παρτίδες του ίδιου προϊόντος (Ουκρανικού ηλιελαίου) είναι επιµολυσµένες µε ορυκτέλαια και διενεµήθησαν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ιταλία. Παράλληλα διαβιβάζει ανακοινώσεις - γνωµοδοτήσεις καθηγητών του Πανεπιστηµίου του Μπορντό και του Πανεπιστηµίου της Λισσαβώνας, στις οποίες αναφέρεται ότι από τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων προέκυψαν περιεκτικότητες ορυκτελαίων στο ηλιέλαιο, οι οποίες δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Με την ίδια συµπληρωµατική πληροφορία διαβιβάζεται στα κράτη-µέλη εκτενής επιστολή της FEDIOL (EU Oil & Proteinmeal Industry) προς την R.A.S.F.F. για το θέµα αυτό. Στην επιστολή αυτή: Παρατίθενται πίνακες µε φορτία πιθανώς επιµολυσµένου ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης µετά την µε προορισµό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός αυτής. Στους πίνακες αυτούς εµφανίζεται και φορτίο 2140 ΜΤ, το οποίο κινήθηκε από το Ουκρανικό λιµάνι llyichevsk προς την Ελλάδα, µε χρόνο άφιξης το Φεβρουάριο του 2008, και του οποίου η πιθανή επιµόλυνση είναι υπό έλεγχο. Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις της επιµόλυνσης δεν είναι επικίνδυνες για τη δηµόσια υγεία. ίδονται πληροφορίες για τις χώρες, στις οποίες αποδεδειγµένα έχει εισαχθεί επιµολυσµένο ηλιέλαιο. ** ιαπιστώσεις: Η επιστολή της FEDIOL, η οποία ήταν συνηµµένη στη συµπληρωµατική πληροφορία add03 και στην οποία εµφανίζεται η πληροφορία εισαγωγής πιθανώς επιµολυσµένου ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης και στη χώρα µας δεν µας δόθηκε από τον Ε.Φ.Ε.Τ. στο πακέτο των Alerts που µας παραδόθηκε, ενώ µας παραδόθηκε ως συνηµµένη στην ίδια συµπληρωµατική πληροφορία από τους δύο άλλους αποδέκτες των κοινοποιήσεων του συστήµατος R.A.S.F.F. δηλαδή το ΥΠ.Α.Α.Τ. και Γ.Χ.Κ Συµπληρωµατική πληροφορία add04 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add04, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ιταλίας προέκυψε ότι η Ιταλική εταιρεία BUNGE S.p.a. αγόρασε επιµολυσµένο Ουκρανικό ηλιέλαιο από την Ελβετική εταιρεία OLEOTRADING S.A. COLOGNY-GE. Το επίπεδο επιµόλυνσης κυµαίνεται στα ppm. Τέλος η Ιταλική εταιρεία προέβη σε ενέργειες απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά Συµπληρωµατική πληροφορία add05 στην ( )

19 Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add05, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ιταλίας προέκυψε ότι ποσότητες του επιµολυσµένου Ουκρανικού ηλιελαίου της συµπληρωµατικής πληροφορίας add01 πουλήθηκαν στο Βέλγιο και την Ολλανδία. Επίσης από ελέγχους της Ιταλικής εταιρείας Zucchi προέκυψε ότι επιµολυσµένο ηλιέλαιο πουλήθηκε µέσω Ιταλίας στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Η πληροφορία συνοδεύεται από παραστατικά της διακίνησης του ηλιελαίου Συµπληρωµατική πληροφορία add06 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add06 (µετάφρασή της στην Αγγλική έγινε µε τη συµπληρωµατική πληροφορία add08 στις ), στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ισπανίας προέκυψε ότι επιµολυσµένο Ουκρανικό ηλιέλαιο πουλήθηκε στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην Πορτογαλία. Η πληροφορία συνοδεύεται από παραστατικά της διακίνησης του ηλιελαίου Συµπληρωµατική πληροφορία add07 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add07, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί τα µέτρα τα οποία έλαβε η Πορτογαλία για το επιµολυσµένο Ουκρανικό ηλιέλαιο που διακινείται στην αγορά της µε χώρες προέλευσης την Ουκρανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία Συµπληρωµατική πληροφορία add09 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add09, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σε όλα τα κράτη-µέλη που έχουν εισάγει επιµολυσµένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία, τα ακόλουθα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος: Απόσυρση όλων των ποσοτήτων επιµολυσµένου ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης (και µιγµάτων που περιέχουν επιµολυσµένο ηλιέλαιο) Απόσυρση όλων των προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 10% επιµολυσµένο ηλιέλαιο Ουκρανικής προέλευσης Όσον αφορά την επικινδυνότητα του προϊόντος αναφέρει ότι σύµφωνα µε περιορισµένα δεδοµένα ανάλυσης ο τύπος των ορυκτελαίων που βρέθηκαν στο ηλιέλαιο είναι υψηλού ιξώδους και σύµφωνα µε την E.F.S.A. αυτός ο τύπος ορυκτελαίων είναι χαµηλής τοξικότητας. Τέλος µε νέα συµπληρωµατική πληροφορία, την add10 την ίδια µέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν ηλιέλαιο και προϊόντα που περιέχουν ηλιέλαιο εφόσον τούτο αποδεδειγµένα είναι Ουκρανικής προέλευσης Συµπληρωµατική πληροφορία add11 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add011, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από

20 έρευνες της Πορτογαλίας προέκυψε ότι ποσότητα kg εξήχθη στην Γκάνα. Το προϊόν δεσµεύτηκε στο λιµάνι Algeciras Συµπληρωµατική πληροφορία add12 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add12, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ελβετίας προέκυψε ότι επιµολυσµένο ηλιέλαιο Ουκρανικής προέλευσης πουλήθηκε από την Ελβετική εταιρεία OLEOTRADING SA στην Ιταλία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες για το ηλιέλαιο που εισήχθη στην Ελλάδα δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: α/α Αριθµός Παρτίδας Πλοίο Μεταφορά ς Mithat Vardal Ηµεροµηνία Παραλαβής Ποσότητα (τόνοι) Ελληνική Εταιρεία Παραλαβής MANOS OIL. Athens Η OLEOTRADING το παρέλαβε από: CARGILL, RISOIL TRADING LTD Nazo S AGROTIKI, Athens Nazo S MANOS OIL. Athens RISOIL TRADING LTD RISOIL TRADING LTD Η ευρεθείσα επιµόλυνση αφορά την µε α/α 1 ποσότητα και είναι περιεκτικότητας 900 mg/kg σε ορυκτέλαια (C 10-56), σύµφωνα µε την προµηθεύτρια εταιρεία CARGILL. Για τις υπόλοιπες ποσότητες δεν υπάρχουν στοιχεία αν είναι επιµολυσµένες ή όχι. Στις ο Ε.Φ.Ε.Τ. διαβιβάζει αίτηµα στη R.A.S.S.F. ζητώντας πληροφορίες για την πιθανή επιµόλυνση των παρτίδων µε α/α 2 και 3 του ανωτέρω πίνακα. Οι Ελβετικές αρχές απαντούν ότι δεν έχουν τέτοια στοιχεία, ότι τα έχουν ζητήσει από την προµηθεύτρια εταιρεία RISOIL TRADING LTD και θα τα διαβιβάσουν άµεσα όταν τους γνωστοποιηθούν Συµπληρωµατική πληροφορία add13 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add13, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ιταλίας προέκυψε εισαγωγή επιµολυσµένου ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Νορβηγία και στο Πριγκιπάτο του Μονακό Συµπληρωµατική πληροφορία add14 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add14, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί τις εκτιµήσεις της E.F.S.A. για τον τοξικολογικό κίνδυνο του επιµολυσµένου µε ορυκτέλαια ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης. Συγκεκριµένα: Το σηµαντικότερο θέµα, που µάλιστα είναι γραµµένο µε έντονα και υπογραµµισµένα γράµµατα, είναι ότι οι εκτιµήσεις της E.F.S.A. είναι µια προκαταρκτική εργασία που βασίζεται σε περιορισµένο αριθµό πληροφοριών και ότι απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την ταξινόµηση των ορυκτελαίων που είναι υπεύθυνα για την επιµόλυνση Η ταξινόµηση των ορυκτελαίων που προκάλεσαν την επιµόλυνση είναι το κρίσιµο θέµα, αφού η αναγωγή της µέγιστης αναφερθείσας ποσότητας

21 επιµόλυνσης ηλιελαίου µε ορυκτέλαια (2000 mg/kg) σε ποσότητα ηµερήσιας πρόσληψης από τον µέσο άνθρωπο είναι: 1. για τα ορυκτέλαια υψηλού ιξώδους το 10% του ADI (ηµερήσια αποδεκτή πρόσληψη), 2. για τα ορυκτέλαια µέσου και χαµηλού ιξώδους class I το 20% του ADI και 3. για τα ορυκτέλαια µέσου και χαµηλού ιξώδους class IΙ και class III το 2000% του ADΙ (δηλ. 20πλάσιο του µεγίστου επιτρεποµένου) Άλλες επιµολύνσεις (βαρέα µέταλλα, PCB, µικροβιοκτόνα) δεν βρέθηκαν Με βάση τον περιορισµένο αριθµό πληροφοριών που υπάρχουν µέχρι στιγµής, τα ορυκτέλαια της επιµόλυνσης µπορούν να καταταγούν στην κατηγορία του υψηλού ιξώδους Συµπληρωµατική πληροφορία add15 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add15, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι δίδονται από το Βέλγιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε επιµολυσµένο ηλιέλαιο, το οποίο το Βέλγιο εισήγαγε από Ιταλία και Γαλλία και προώθησε στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο Συµπληρωµατική πληροφορία add16 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add16, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ιταλίας προέκυψε ότι επιµολυσµένο ηλιέλαιο Ουκρανικής προέλευσης πουλήθηκε από την εταιρεία Diana 92 στη Γερµανία και στη Ρουµανία και δίδονται στοιχεία για την εν λόγω διακίνηση Συµπληρωµατική πληροφορία add17 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add17, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι µετά από έρευνες της Ιταλίας προέκυψε ότι επιµολυσµένο ηλιέλαιο Ουκρανικής προέλευσης πουλήθηκε από την εταιρεία OLITALIA στην Ολλανδία και στις Μαλβίδες Συµπληρωµατική πληροφορία add18 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add18, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σε όλα τα κράτη-µέλη που έχουν εισάγει επιµολυσµένο ηλιέλαιο από την Ουκρανία, τα ακόλουθα µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος: Απόσυρση όλων των ποσοτήτων επιµολυσµένου ηλιελαίου Ουκρανικής προέλευσης (και µιγµάτων που περιέχουν επιµολυσµένο ηλιέλαιο) Απόσυρση όλων των προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 10% επιµολυσµένο ηλιέλαιο Ουκρανικής προέλευσης, εκτός αν αποδεικνύεται µε ανάλυση του προϊόντος ή υπολογιστικά ότι δεν περιέχει περισσότερο από 300 ppm ορυκτέλαιο

22 Όσον αφορά την επικινδυνότητα του προϊόντος αναφέρει ότι σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα ανάλυσης ο τύπος των ορυκτελαίων που βρέθηκαν στο ηλιέλαιο είναι υψηλού ιξώδους και σύµφωνα µε την E.F.S.A. αυτός ο τύπος ορυκτελαίων είναι χαµηλής επικινδυνότητας. Τα προτεινόµενα αυτά µέτρα διαφέρουν από αυτά της συµπληρωµατικής πληροφορίας add09 της 30 ης µόνο κατά την προσθήκη της µη απόσυρσης προϊόντος µε περιεκτικότητα χαµηλότερη των 300 ppm Συµπληρωµατική πληροφορία add19 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add19, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Νορβηγία για τις ποσότητες του επιµολυσµένου ηλιελαίου των συµπληρωµατικών πληροφοριών add05 και add13 (επιστροφή στον Ιταλό εισαγωγέα, απόσυρση και καταστροφή) Συµπληρωµατική πληροφορία add20 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ η συµπληρωµατική πληροφορία add20, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι το Λουξεµβούργο δεσµεύει προϊόντα της Γαλλικής εταιρείας Sud n Sol, για τα οποία ενηµερώθηκε από την εταιρεία ότι περιέχουν επιµολυσµένο ηλιέλαιο Συµπληρωµατική πληροφορία add21 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add21, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι οι Ισπανικές Αρχές δεν βρήκαν το φορτίο της συµπληρωµατικής πληροφορίας add11 στο λιµάνι Algeciras και ζητούν διευκρινήσεις από τις Πορτογαλικές Αρχές Συµπληρωµατική πληροφορία add22 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add22, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ελβετία για επιµόλυνση µε ορυκτέλαια φορτίου ηλιελαίου που µεταφέρθηκε µε το πλοίο Vinlandia, παρελήφθη από την Ιταλική εταιρεία Nuova Odo SpA και πουλήθηκε στην Ελβετική Oleifico SABO. Το ποσοστό της επιµόλυνσης ήταν ppm Συµπληρωµατική πληροφορία add23 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add23, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα οποία δύο ποσότητες, Kg και kg, επιµολυσµένου ηλιελαίου της εταιρείας MANOS S.A. εξήχθησαν στην Αλβανία Συµπληρωµατική πληροφορία add24 στην ( )

23 Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add24, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ιταλία, τα οποία αφορούν στη διανοµή επιµολυσµένου ηλιελαίου στο Αζερµπαϊτζάν, στην Ταϊβάν, στην Τανζανία και στη Νέα Καληδονία Συµπληρωµατική πληροφορία add25 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add25, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ελλάδα σύµφωνα µε τα οποία δεσµεύτηκε ποσότητα kg επιµολυσµένου ηλιελαίου στην εταιρεία ΑΦΟΙ Π. ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ προερχόµενου από την εταιρεία ΜΑΝΟΣ Α.Ε Συµπληρωµατική πληροφορία add26 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add26, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι το Λουξεµβούργο ζητά πληροφορίες από την Ιταλία για επιµολυσµένη παρτίδα ηλιελαίου, µέρος της οποίας πουλήθηκε στη Γαλλία Συµπληρωµατική πληροφορία add27 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add27, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από το Βέλγιο, που αφορούν πώληση επιµολυσµένου ηλιελαίου στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Παράλληλα διαβιβάζονται αναλυτικές καταστάσεις διανοµής ποσοτήτων συσκευασµένου επιµολυσµένου ηλιελαίου σε διάφορα καταστήµατα της εταιρείας LIDL ανά την Ελλάδα Συµπληρωµατική πληροφορία add28 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add28, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από τη Ρουµανία, που αφορούν τη διαχείριση των 105 λίτρων επιµολυσµένου ηλιελαίου που έφθασαν από τη Γαλλία Συµπληρωµατική πληροφορία add29 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add29, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ιταλία, για χρήση επιµολυσµένου ηλιελαίου σε προϊόν που εξήχθη στο Ηνωµένο Βασίλειο Συµπληρωµατική πληροφορία add30 στην ( ) Στις διαβιβάζεται στον Ε.Φ.Ε.Τ. η συµπληρωµατική πληροφορία add30, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιεί στοιχεία προερχόµενα από την Ιταλία για αποδέσµευση αρχικώς δεσµευθέντων προϊόντων, λόγω περιεκτικότητας σε ορυκτέλαιο χαµηλότερης των 300 ppm

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Η περίπτωση του ηλιέλαιου

Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Η περίπτωση του ηλιέλαιου Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Η περίπτωση του ηλιέλαιου Δρ.. Κων/νος Μπαρμπέρης Δ/νση ΕΦΕΤ νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΔΕΤΡΟΠ Θεσσαλονικη, 07-03 1 Περιεχόμενα Επιμολυσμένο με Υδρ/κες Παραφινέλαιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Θ. Νέστορα. ΕΦΕΤ - Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Θ. Νέστορα. ΕΦΕΤ - Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Θ. Νέστορα ΕΦΕΤ - Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων αμπελοοινικού τομέα"-12.12.2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΦΕΤ Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική μια διατροφικής κρίσης

Η δυναμική μια διατροφικής κρίσης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η δυναμική μια διατροφικής κρίσης που ίσως να μη ήταν τελικά διατροφική κρίση Αντιπρόεδρος (ΔΕΔΥΤ) Διεπιστημονική Εταιρεία Διασφάλισης Υγιεινή Τροφίμων Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 2092/1991 του Συµβουλίου Για το βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα

Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα Μη συµµορφώσεις Υλικών και Αντικειµένων σε Επαφή µε Τρόφιµα Η Ελληνική και Κοινοτική Πραγµατικότητα ρ. Κων/νος Μπαρµπέρης Θ. Νέστορα ΕΦΕΤ- /νση Εργαστηριακών Ελέγχων 1 Νοµική βάση για το RASFF Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα

Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα Κτηνίατρος Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ Είναι προτεραιότητα των αρχών ο έλεγχος του

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 16/11/2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ.: 4004/128453 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-1-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Προς: ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 Βουλή των Ελλήνων ΤΗΛ.: 2124331, 5938 /νση Κοιν/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη :

: Αχαρνών 2 : : , : : Κ. Τζήµας, Ε. Σκουρογιάννη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/ 12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5651/148826 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ιωάννης Πατίρης Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS Αλεξάνδρα Δεδεηλία, Γεωπόνος MSc, SGS Greece SA Υπηρεσίες στην Αγροτική Παραγωγή, τα Τρόφιμα και τις Βιοεπιστήμες Η SGS..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Μ.Φ.Ι.) Αριθµ. Πρωτ. 8439 / 16 06 2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σήµερα, 10 06-2015, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές ΚΥΑ 088/2006 (ΦΕΚ 175/13.02.2006) ΚΥΑ15523/2006(ΦΕΚ\ 1187/31.8.2006) Π 79/2009 (ΦΕΚ 95/3.05.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-01 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: 259 / 21-1-2014 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ταχ. /νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 310/1064 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax :

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax : Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : οικ.168029/ 1078 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιέλαιο μολυσμένο με ορυκτέλαιο

Ηλιέλαιο μολυσμένο με ορυκτέλαιο Ηλιέλαιο μολυσμένο με ορυκτέλαιο Περιγραφή του κινδύνου και εκτίμηση της επικινδυνότητας Δρ.. Μπόσκου Γεώργιος Κατά τους πρώτους μήνες του 08 διακινήθηκε στην Ευρώπη ακατέργαστο ηλιέλαιο μολυσμένο με ορυκτέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 117/2011 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 117/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 117/2011 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 117/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,27 Μαΐου 2011 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28 Αρ. πρωτ.54017/281 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2009 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ /ΑΠΘ Στέφανος Γωγάκος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2009 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ /ΑΠΘ Στέφανος Γωγάκος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 20η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2009 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ /ΑΠΘ Στέφανος Γωγάκος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Το ΠΤΚΔΜ /ΕΕΧκαι το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΠΘ στην προσπάθειά

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή Τροφίµων Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή κ Ασφάλεια Τροφίµων Γενικότερα, Υγιεινή είναι η επιστήµη που σκοπό της έχει την προαγωγήτηςυγείαςτωνανθρώπωνήτωνζώων.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 59625 / 853 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΒ-ΥΩΡ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα 22-12-2014 Αρ.Πρωτ.:2708 Προς : 1.Υπουργό κ. Γεώργιο Καρασµάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Πάρι Κουκουλόπουλο 3. Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα