Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου."

Transcript

1 Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων / υποδοµών ά- θλησης, κλειστών και υπαίθριων, του ήµου Χαλανδρίου. Μέσω της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία όλων των αθλητικών ηµοτικών εγκαταστάσεων και υποδοµών του ήµου Χαλανδρίου µε σκοπό: την υποστήριξη και προαγωγή του µαζικού λαϊκού αθλητισµού όλων των ηλικιών την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού όλων των βαθµίδων, του Πανεπιστηµιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισµού την υποστήριξη του Σωµατειακού Αθλητισµού την υποστήριξη και διοργάνωση Αθλητικών, Ψυχαγωγικών, Επιστηµονικών, Συνεδριακών Εκδηλώσεων ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα την υποστήριξη και διοργάνωση Αθλητικών, Ψυχαγωγικών, Πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτο- µα µε αναπηρία ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες ( ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφεία), σύµφωνα µε τον εκάστοτε Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Χαλανδρίου. ΑΡΘΡΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν από ευτέρα έως Παρασκευή από 07:00-22:00. Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται ανάλογα από τα αθλητικά προγράµµατα του ήµου Χαλανδρίου, τα σχολικά προγράµ- µατα, τα αθλητικά προγράµµατα της Γ.Γ.Α. (Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού), τις προπονήσεις και τους αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωµατείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελµατικών. Πιο συγκεκριµένα: Τα κλειστά γυµναστήρια λειτουργούν από 07:00-22:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη ΓΓΑ οµάδες, ο χρόνος µπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση έως και µία ώρα. Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, µπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ, λειτουργούν από 07:00 22:00. Σελίδα 1 από 11

2 Τα κολυµβητήρια ειδικά λειτουργούν από 07:00 22:00 (από ευτέρα έως Παρασκευή) και 07:00 15:00 το Σάββατο. Τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν µόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθληµάτων (σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από αίτηση δίδεται άδεια για προπονήσεις). Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση, του ηµοτικού Συµβουλίου και µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, µετά από σχετική εισήγηση της ιεύθυνσης. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ Κάθε υπηρεσία ηµόσια, ΝΠ ή ΝΠΙ, αθλητικός φορέας (οµοσπονδία, σωµατείο), ιδιωτικός φορέας και άτοµο που επιθυµεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου απευθύνεται εγγράφως προς την ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου, η οποία και απαντά σε κάθε αίτηµα, µετά από σχετική ενηµέρωση του ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµέρες από την ηµέρα που υποβλήθηκε το αίτηµα. ΑΡΘΡΟ 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ Στην περίπτωση που τα µέλη των Αθλητικών Σωµατείων που έχουν έδρα το ηµοτικό χώρο Άθλησης, πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ηµέρες ευτέρα έως Παρασκευή, στους χώρους άθλησης για την προετοιµασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια ή ιεθνή Πρωταθλή- µατα που έχουν έδρα το ηµοτικό χώρο Άθλησης, τότε το αίτηµα για χρήση χώρων υποβάλλεται στη ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου εγγράφως από την αντίστοιχη Αθλητική Τοπική Οµοσπονδία στην δύναµη της οποίας ανήκει το Σωµατείο στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραµµάτων αγώνων, τότε το αίτηµα-πρόγραµµα αγώνων υποβάλλει εγγράφως η αντίστοιχη Οµοσπονδία που οργανώνει το κάθε πρωτάθληµα. Η ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου εξετάζει τα αιτήµατα και εισηγείται εγγράφως προς το ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για την κατανοµή των ωρών, κατά ηµέρα και ε- βδοµάδα, για κάθε άθληµα (Κολύµβησης, µπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις, στίβος κ.λπ.). Το ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραµµα και αυτό αποστέλλεται στο κάθε Σωµατείο που έχει υποβάλλει το αίτηµα και αναρτάται σε κάθε αθλητικό χώρο. Το πρόγραµµα των προπονήσεων των Σωµατείων, τροποποιείται µε νεότερη απόφαση του ηµοτικού Συµβούλιου. Μεµονωµένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωµατείων µπορούν να γίνουν µετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήµατος προς την ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου και µετά από σχετική έγκριση. Η ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου όταν κρίνει σκόπιµο µπορεί να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωµατείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλλουν (π.χ εκδήλωση διοργάνωση ηµερίδων κ.λπ). Σελίδα 2 από 11

3 Η ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου, φροντίζει ώστε να υπάρχουν σε κάθε αθλητική υποδοµή εκτός από ώρες προπονήσεων σωµατείων και ώρες για προγράµµατα µαζικούλαϊκού αθλητισµού, προγράµµατα για Α.Μ.Ε.Α και για µεµονωµένα άτοµα που δεν είναι αθλητές και δεν α- νήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο. Οι εγκαταστάσεις των δηµοτικών αθλητικών χώρων µπορούν να παραχωρούνται σε αθλητικούς συλλόγους/σωµατεία µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (π.χ συντήρηση αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη χρήση των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των ηµοτικών Αθλητικών Χώρων από Συλλόγους και Σωµατεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έναντι αντιτίµου σε Νοµικά πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νοµαρχιακού και δηµοτικού επιπέδου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των δηµοτικών αθλητικών χώρων από συλλόγους ή σωµατεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ Ο ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για να επιτραπεί η είσοδος στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει: Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωµατείου στη ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου στην οποία αναφέρεται ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Τη δήλωση αυτή υπογράφει το.σ., ο ιατρός και ο πρόεδρος του σωµατείου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική κατάσταση των αθλητών και των προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών, το σωµατείο είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκουν στο σωµατείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν συµβάντα στην προπόνηση των αθλητών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Κάθε οµάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας των προπονητών θα πρέπει να κατατεθεί και η σχετική άδεια ασκήσεις επαγγέλ- µατος. Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν µέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήµατα που θα τους συµβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραµονής τους στους χώρους άθλησης. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η Αθλητική Ταυτότητα. Η Αθλητική Ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχεία του ήµου Χαλανδρίου και φέρει τα χαρακτηριστικά: 1) Επωνυµία του ήµου 2) Επωνυµία Αθλητικού Σωµατείου Σελίδα 3 από 11

4 3) Ονοµατεπώνυµο Αθλητή 4) Άθληµα 5) Αθλητική Περίοδος Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα Αθλητική ταυτότητα που µετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στην ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέσα για την προπόνηση (π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες κ.λπ.) Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρ- µόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα. Τα µεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτοµα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριµένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη αποµάκρυνσης έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτοµα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Η οµάδα µετά το τέλος της προπόνησης µπορεί να παραµείνει για 5 λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να παρεµποδίζει την επόµενη προπόνηση και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια 20 λεπτά µετά την προπόνηση. Απαγορεύεται η χρήση δηµοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή ιδιώτες µε αµοιβή για παροχή ιδιωτικού έργου έναντι τρίτων. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους. Στην ανωτέρω απαγόρευση εντάσσεται και η λειτουργία ακαδηµιών (µη αγωνιστικά τµήµατα) των συλλόγων και σωµατείων για τις οποίες οι αθλούµενοι καταβάλουν αντίτιµο. Σε περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης ή σύλλογος επιθυµεί να χρησιµοποιεί δηµοτικούς αθλητικούς χώρους για τις παραπάνω δραστηριότητες, αυτό µπορεί να γίνει µε ανάλογο αίτηµα προς την ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Στη συνέχεια το ηµοτικό Συµβούλιο, αποφασίζει για την παραχώρηση της εγκατάστασης-γηπέδου ορίζοντας και το αντίστοιχο αντίτιµο το οποίο και καλύπτει µέρος τους κόστους συντήρησης και λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου (π.χ. για την έναρξη τη λήξη της προπόνησης, τη χρήση αποδυτηρίων κ.λπ.) Η συµπεριφορά των αθλουµένων πρέπει να είναι κόσµια και να συµµορφώνονται στις συµβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. Όταν επιδεικνύουν ανάρµοστη συµπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτοί. Οι αθλητές, οι παράγοντες και οι θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχουν πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας αθλητισµού ή στον υπεύθυνο του χώρου άθλησης της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Σελίδα 4 από 11

5 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του ήµου Χαλανδρίου και χρήσης των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτοµο γενικά πρέπει να φροντίζει να µην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του ήµου. Οι εσκεµµένες ή µη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες συνεπάγονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών µε δική τους δαπάνη καθώς και στην προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα ή χρήστη από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου. Οι ίδιες ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται και στο σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Ο ενδιαφερόµενος σύλλογος ή αθλητής µπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις και τις ενστάσεις του. Σε περίπτωση φθορών ή ζηµιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στη διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις οµάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην άµεση αποκατάσταση αυτών µε δικές τους δαπάνες. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Κάθε αθλητικό σωµατείο ή σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του ήµου έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης στο χώρο που προπονείται πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα όργανα π.χ. µπασκέτες, φιλέ, όργανα στίβου, δίχτυα για εστίες ποδοσφαίρου κ.λπ. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου παραδίδονται προς χρήση από τον αρµόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο. Το προσωπικό της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου δεν είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, µετακινεί ή µεταφέρει τα αθλητικά όργανα (µπασκέτες, σφαίρες, εµπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδροµές, τέρµατα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρµοδίου υπαλλήλου. Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού κέντρου θα επιτρέπεται µόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήµατα. Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων θα επιτρέπεται µόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα µε το είδος της άθλησης. Η χρήση των οργάνων γυµναστικής και ενδυνάµωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ µε την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή. Σε ένδειξη σεβασµού προς τους συναθλούµενους θα πρέπει οι χρήστες της αίθουσας να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωµολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων. Μετά το πέρας της άθλησης οι αθλούµενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείµενο άθλησης που χρησιµοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να αποµακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείµενο που χρησιµοποίησαν (π.χ. µπουκάλια νερού) χρησιµοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριµµάτων. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον αρµόδιο υπάλληλο της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Σελίδα 5 από 11

6 Οι αθλούµενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς όλους τους αθλητικούς χώρους που χρησιµοποίησαν. Εάν διαπιστωθεί ότι σύλλογος ή σωµατείο κατ επανάληψη κάνει χρήση των αθλητικών χώρων µε αθλητές λιγότερους από το ήµισυ του αριθµού των αθλητών που δηλώνονται στους επίσηµους αγώνες, τότε οι συγκεκριµένες ώρες προπόνησης µπορούν να αφαιρεθούν από τον παραπάνω σύλλογο ή σωµατείο και να αποδοθούν σε άλλο µε την προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 10 ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Η χρήση του γηπέδου µε συνθετικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής: Η είσοδος και η έξοδος προς και από το γήπεδο ποδοσφαίρου θα γίνεται µόνο από συγκεκριµένο σηµείο. Οι γονείς συνοδοί απαγορεύεται να µπαίνουν στο χώρο του γηπέδου. Σε προγραµµατισµένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν διεξάγονται για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή. εν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών. Η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Α) ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται µόνο από συγκεκριµένη είσοδο. Οι γονείς συνοδοί απαγορεύεται να µπαίνουν στο χώρο του στίβου. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 17 ετών (µε επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές). Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για τρέξιµο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές και αθλούµενους όταν πραγµατοποιούνται προπονήσεις από αθλητικά σωµατεία ποδοσφαίρου. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί κατόπιν ειδικής άδειας από την ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτηµα. Οι αθλούµενοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειµένων. Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί τους όταν έρχονται στο στίβο αντικείµενα αξίας. Β) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η διάθεση και χρήση των εγκαταστάσεων του γυµναστηρίου θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 3,4, 5 και 9 του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 12 ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Σελίδα 6 από 11

7 Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3,4 και 5 του παρόντος κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ Το κολυµβητήριο αποτελεί ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας. Οι κολυµβητέςτριες, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι λοιποί παρευρισκόµενοι είναι υποχρεωµένοι να ε- φαρµόζουν όλους τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, κατά τη χρήση των κολυµβητικών δεξαµενών καθώς και των υπολοίπων χώρων του Κολυµβητηρίου. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά την είσοδο τα µέλη οφείλουν να παραδίδουν την κάρτα µέλους για έλεγχο στη Γραµµατεία. Τα µέλη υποχρεούνται να προπληρώνουν τη µηνιαία ή όποια άλλη συνδροµή τους και να έχουν προσκοµίσει ιατρική βεβαίωση ότι µπορούν να µετέχουν σε αθλητικά προγράµµατα σε κολυµβητήριο (ισχύος ενός έτους). Απαγορεύεται η είσοδος σ όσους δεν γνωρίζουν κολύµβηση και δεν συνοδεύονται από γυµναστή - προπονητή. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα που πάσχουν από µεταδοτική νόσο ή ίωση και σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές. Σε περίπτωση ασθενείας ή δερµατικής πάθησης θα πρέπει να ενηµερώνονται οι προπονητές και ο ναυαγοσώστης. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές χωρίς την παρουσία Ναυαγοσώστη ή εκπαιδευτή/προπονητή. Οι λουόµενοι πρέπει να πειθαρχούν στις συστάσεις του επόπτη ασφαλείας. εν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος στις κολυµβητικές δεξαµενές από τα κάγκελα. Οι λουόµενοι µε δική τους ευθύνη µπορούν να κάνουν χρήση της πισίνας, µόνο αν έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες µετά το τελευταίο γεύµα. Υποχρεωτικός εξοπλισµός: αθλητικό µαγιό, σκουφάκι πισίνας (εξαιρούνται οι έχοντες ξυρισµένο κεφάλι), σαγιονάρες. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών λαµβάνουν µέρος υποχρεωτικά στα ηµοτικά προγράµµατα ή στα προγράµ- µατα αθλητικών σωµατείων. Απαγορεύεται από τους λουόµενους η άπνοια χωρίς τη παρουσία ατοµικού ειδικευµένου προπονητή. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ναυαγοσώστης του κολυµβητηρίου απαλλάσσεται της ευθύνης ασφαλείας αυτού. εν επιτρέπεται οι λουόµενοι να κάθονται επάνω στις διαδροµές και να κρέµονται από τους βατήρες εκκίνησης. Οι λουόµενοι θα πρέπει να κολυµπούν κυκλικά, στη δεξιά πλευρά της διαδροµής, ώστε να υπάρχει συνεχής ροή κολύµβησης. εν επιτρέπεται η χρήση προϊόντων σώµατος από τους λουόµενους πριν την είσοδο στη δεξαµενή διότι αλλοιώνεται η ποιότητα του νερού. Σελίδα 7 από 11

8 Απαγορεύεται η ρύπανση του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών µε σωµατικά και στοµατικά εκκρίµατα. Το ντους είναι υποχρεωτικό πριν την είσοδο στη δεξαµενή. Η διάρκεια χρήσης των ντους δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) λεπτά και χρησιµοποιείται µόνο για το πλύσιµο των λουόµενων. εν επιτρέπεται τα µέλη να περιφέρονται στα αποδυτήρια και να κάνουν ντους γυµνοί. Το οποιοδήποτε είδος ξυρίσµατος απαγορεύεται. εν επιτρέπεται η είσοδος στους συνοδούς των κολυµβητών, στο περιµετρικό χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών και στα αποδυτήρια των ενηλίκων, µε ή χωρίς τα παιδιά τους. Η φύλαξη των προσωπικών αντικειµένων στα ερµάρια, γίνεται µε ευθύνη των µελών, και µόνο κατά την διάρκεια παραµονής τους στο χώρο του κολυµβητηρίου. Το προσωπικό δεν φέρει καµία ευθύνη για απώλεια τιµαλφών ή άλλων αντικειµένων. Το βράδυ τα όποια λουκέτα αφήνονται θα αφαιρούνται από το προσωπικό. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους χώρους του κολυµβητηρίου. εν επιτρέπονται οι φωνές, το τρέξιµο και τα κάθε µορφής παιχνίδια σ όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του κολυµβητηρίου και ιδιαίτερα γύρω από τις κολυµβητικές δεξαµενές. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται στρώµατα θαλάσσης και φουσκωτά κάθε είδους. Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων αντικειµένων στο χώρο γύρω από τις κολυµβητικές δεξαµενές. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα και κάθε µορφής κατοικίδια. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών (συµπεριλαµβάνονται οι µαστίχες και οι καραµέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυµβητικών δεξαµενών και των αποδυτηρίων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η ποιότητα του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών δεν είναι κατάλληλη για χρήση, όπως ορίζεταιι από τις υγειονοµικές διατάξεις για χρήση κολυµβητικών δεξαµενών, ο υπεύθυνος συντήρησης εισηγείται την απαγόρευση της χρήσης τους και την άµεση εκκένωσή τους. Για κάθε πρόβληµα ή θέµα που ανακύπτει, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση ή τον υπεύθυνο του κολυµβητηρίου. Ο υπεύθυνος λειτουργίας εάν το κρίνει απαραίτητο και µετά από ατελέσφορες συστάσεις, δύναται να αποβάλλει µέλος του κολυµβητηρίου. Όποιος προκαλεί σκόπιµα φθορές ή γράφει στους τοίχους του κολυµβητηρίου θα διαγράφεται από µέλος και δύναται να του επιβληθεί χρηµατική ποινή ισόποση µε τη ζηµιά που έχει προκληθεί. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή ποινών είναι το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της /νσης Αθλητισµού, Παιδείας και Νέας Γενιάς. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήµατος, επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα που εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα µε µέριµνα του γηπεδούχου Σωµατείου ή των οικείων Οµοσπονδιών. Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το γηπεδούχο σωµατείο. Σελίδα 8 από 11

9 Η άδεια γνωστοποιείται στη ιεύθυνση Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς τουλάχιστον (7) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Χωρίς άδεια απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού (διαιτητής, ιατρός, κ.λπ) του γηπεδούχου συλλόγου/σωµατείου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ή- µου Χαλανδρίου, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων οµάδων ή ατόµων, και γενικά η χρήση αθλητικών χώρων του ήµου Χαλανδρίου. ΑΡΘΡΟ 15 Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς των Οµοσπονδιών του κάθε αθλήµατος. Η ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου, φροντίζει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε τις αστυνοµικές αρχές και κάθε άλλον αρµόδιο φορέα και λαµβάνει µέτρα για αποφυγή εκδηλώσεων βίας ή φθορών. Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να καταθέτει το πρόγραµµα αγώνων µαζί µε την άδεια αγώνων στη ιεύθυνση Παιδείας, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς και στην αντίστοιχη αστυνοµική αρχή. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόµετρα κλπ, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του ήµου στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωµατείου πριν από κάθε αγώνα. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα. Ειδικότερα, τουλάχιστον µία ώρα πριν για αγώνες εθνικών κατηγοριών και µισή ώρα τουλάχιστον για αγώνες τοπικών, εφηβικών, παιδικών, µικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθληµάτων. Με την έναρξη του αγώνα εφαρµόζονται οι κανονισµοί του κάθε αθλήµατος και το προσωπικό της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου δεν έχει καµία αρµοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση κάποιας ζηµιάς σε λαµπτήρες, δίκτυ, ταµπλό κ.λπ., η είσοδος επιτρέπεται µετά την άδεια του παρατηρητή και της γραµµατείας του αγώνα σε υπάλληλο του ήµου για την επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας. Σε περίπτωση τάιµ-άουτ ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται σκούπισµα το δάπεδο, την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωµατείο, όχι ο υπάλληλος της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου και το σκούπισµα γίνεται από άτοµο του γηπεδούχου σωµατείου. Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωµατείο ή η αρµόδια οµοσπονδία υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρµόδιο ιατρό νοσοκόµο, φάρµακα και αυτοκίνητο µεταφοράς ασθενών µε οδηγό. Η ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου είναι υποχρεωµένη να διαθέτει επαρκώς εξοπλισµένο χώρο ιατρείου. Β ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε στάδιο ισχύουν οι όροι διεξαγωγής αγώνων όπως στα κλειστά γυµναστήρια του παρόντος κανονισµού. Τα αποδυτήρια παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του ήµου στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωµατείου ενενήντα λεπτά (90 ) πριν από τον αγώνα. Σελίδα 9 από 11

10 Υποχρέωση των υπαλλήλων της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου είναι η χάραξη των γραµµών του γηπέδου, η ύπαρξη σηµαιών κόρνερ, διχτυών τερµάτων, φορείου, κουβάδων µε νερό, κ.α. Γ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου απαιτείται η άδεια του αγώνα. Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται µε κατάσταση από τις αποθήκες του ή- µου και τον αρµόδιο υπάλληλο στον αρµόδιο των αγώνων ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και µε τη λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρµόδιο υπεύθυνο. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων (π.χ, εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κ.λπ.), είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του ήµου. Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων από πλευράς ενός συλλόγου/σωµατείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο σύλλογος/σωµατείο. Η χρήση του σκάµµατος αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου. Η χάραξη των γραµµών στο ταρτάν του στίβου αποτελεί ευθύνη της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου. Η χάραξη των γραµµών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη της ιεύθυνσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ήµου Χαλανδρίου και γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζεται. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Για την διεξαγωγή αγώνων σε κολυµβητήριο ισχύουν και εφαρµόζονται όλες οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό γυµναστήριο. Επίσης, απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυµβητηρίου εάν προηγουµένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύµανσης (ντους κ.λπ.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή µη σωστή απολύµανση) και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η ιεύθυνση Υγιεινής για χρήση δεξαµενών Κολυµβητηρίου αρµόδιος υπάλληλος (συντηρητής πισίνας) εισηγείται και απαγορεύεται η χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήµερο επιβάλλεται µικροβιολογικός έλεγχος δείγµατος νερού της πισίνας. Στα κολυµβητήρια εφόσον χρησιµοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. ΑΡΘΡΟ 16 ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι χώροι διαφήµισης καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου στις δηµοτικές αθλητικές ε- γκαταστάσεις, εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 10 από 11

11 Στα αθλητικά και άλλα σωµατεία απαγορεύεται η µόνιµη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών µέσα στις εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων. Παραχωρήσεις γίνονται µόνο µε απόφαση η- µοτικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ., κλειδιά έχει το προσωπικό του δηµοτικού χώρου άθλησης. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυµναστήριο, αποδυτήρια κ.λπ.), η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών απαγορεύεται ρητώς σε όλους τους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατοµικής υγιεινής. Το κάπνισµα απαγορεύεται σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση του µέτρου είναι ο αρµόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει καλεί την Ελληνική Αστυνοµία. Η κατανάλωση ή/ και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και ίδιοσκευασµάτων απαγορεύεταιι εντός των προπονητικών χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών εντύπων κ.λπ. στους πίνακες ανακοινώσεων της ιεύθυνσης. εν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην κερκίδα και στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυµναστηρίου, σταδίου, γηπέδου ποδοσφαίρου. Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευµένα ζώα ασφαλείας. εν επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων στα κλειστά γυµναστήρια. Εξαίρεση αποτελούν τα αµαξίδια των Α.Μ.Ε.Α. Όταν άτοµα (αθλητές προπονητές και χρήστες) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του ηµοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύεται η είσοδος σε χώρο, ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνοµία. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των ηµοτικών Χώρων Άθλησης του ήµου Χαλανδρίου και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο παρών κανονισµός τροποποιείται µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Σελίδα 11 από 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2- Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 9/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου

Αρ. Απόφασης 9/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 4861/28-04-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 3/2/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 3/2/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, 3/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ο.Π.Α.Ρ -------------------------------- ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διαγοριδών 3 Προς: Ρόδος 85100 ---------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 33ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 33ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

11-10/18-10-01 (ΦΕΚ Β 1362) Πρότυπος Κανονισµός λειτουργίας Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Δηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων Αθλησης της χώρας.

11-10/18-10-01 (ΦΕΚ Β 1362) Πρότυπος Κανονισµός λειτουργίας Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Δηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων Αθλησης της χώρας. 11-10/18-10-01 (ΦΕΚ Β 1362) Πρότυπος Κανονισµός λειτουργίας Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Δηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων Αθλησης της χώρας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 30/2016 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων ΘΕΜΑ: 5 ο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.»

Αριθμός Απόφασης: 30/2016 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων ΘΕΜΑ: 5 ο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης /30-5-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Στην Πετρούσα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα ΤΗΣ 18/27-09-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 433/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας Στη Δράμα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...Σελ.4 Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014 ΘΕΜΑ 2 ο :Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Πίνακας περιεχοµένων ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού ΑΡΘΡΟ 2- Αρµοδιότη

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Πίνακας περιεχοµένων ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού ΑΡΘΡΟ 2- Αρµοδιότη ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Είµαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε τον νέο Κανονισµό Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Λευκάδας ο οποίος βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της. Αριθ. Απόφασης 10

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της. Αριθ. Απόφασης 10 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 17ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθ. Απόφασης 10 Περίληψη Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν. 2. Αρβανίτης Σπυρίδων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.

Απουσίαζαν. 2. Αρβανίτης Σπυρίδων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αριθ. Αποφ. 43/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 161/2016

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 161/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ************** ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 161/2016 Απόσπασμα από το πρακτικό της 8 ης /2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΤΑΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 535/06-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 16 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 16 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Περίληψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 16 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.3/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.3/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από το αριθ.3/28-3-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. Απόφασης 85 Περίληψη Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α. ΣΚΟΥΦΙΑ Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 335

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 335 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 335 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι. Καρδίτσα Καρδίτσα 12-7- 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθµ.πρωτ. 863 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013-2014 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη : 1. Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. 2. Τον κανονισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ACG FITNESS ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ACG FITNESS ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ACG FITNESS ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ 1. Η συνδρομή είναι ατομική, δεν επιστρέφεται και δεν μεταφέρεται. 2. Μέλη κάτω των 18 μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα ACG FITNESS σύμφωνα με τους ακόλουθους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2012 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) εκδίδει τη Προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Αθλητών με Αναπηρίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με θετική εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της 8 ης / συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της 8 ης / συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από τα πρακτικά της 8 ης /8-07-2016 ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ 13 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ) προκηρύσσει και διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 7 & 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία Παλλήνη 17/11/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2381 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό της, β) Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 370 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 370 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 7Ξ7ΝΩΚΙ- ΒΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας Βόλεϊ

Κανονισμός λειτουργίας Βόλεϊ 2017 Κανονισμός λειτουργίας Βόλεϊ Τμήμα Βόλεϊ ΓΣ Χαλανδρίου Ιούνιος 2017 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Οργανωτική Δομή της Ομάδας... 2 Οργανόγραμμα ομάδας... 2 Ρόλοι και αρμοδιότητες... 3 Αρχηγός Βόλεϊ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Βύρωνα

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του Δήμου Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της 14 ης /13-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ τακτικής συνεδρίασης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. Απόφασης 126 / 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α Λ Ι Μ Ο Υ Λεωφ. Ιωνίας 24 - Τ.Κ. 17456 Τηλ.: 210 99 42 500, 210 98 52 251 FAX: 210 98 41 510 e-mail: info@thopaa.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥ Η - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α) Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 21 ετών έτους 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 21 ετών έτους 2017 Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. Αθήνα, 07.02.2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ κάτω των 21 ετών έτους 2017 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα Αττικής σήµερα 2016 µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων: 1) Αφενός του εδρεύοντος επί της οδού αρ στην αθλητικού Σωµατείου µε την επωνυµία, µε ΑΦΜ, ΔΟΥ νοµίµως εκπροσωπούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ «Δρόμος Πανεπιστημιούπολης Γάλλου» ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ Ρέθυμνο Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ «Δρόμος Πανεπιστημιούπολης Γάλλου» ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ Ρέθυμνο Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ/κή Διεύθυνση :Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ταχ/κός Κώδικας :74100, Ρέθυμνο Τηλέφωνο :28310 77598 FAX: 28310 77597 Ρέθυμνο 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 Δήλωση αποστολής Η εξασφάλιση μιας ασφαλούς και παιδαγωγικής απασχόλησης των παιδιών παιδικής και προεφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Αύγουστος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Άρθρο Παράγραφος Περιεχόμενο 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 54 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 54 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΕΣΚΑΝΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56.

Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56. Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Αγίου Γεωργίου αρ. 30. ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν 1. Ο Ρ Ο Λ Ο Σ Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Στόχος του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 2017 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Ε.Ι. Πληροφορίες: Χ. Οικονόμου E mail: oikonomou@teiser.gr Τηλ: 2321049226 49162 / 6974 118983 Fax: 23210 49226 Σέρρες, 12 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/17.11.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 213/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ (FINAL FOUR) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ (FINAL FOUR) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βέροια 13-03 - 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα εκλήθησαν.

Επίσης, παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος Οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν προσήλθαν αν & νόμιμα εκλήθησαν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσσήνη 18-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 16137 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /06-07-2016 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα