1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9"

Transcript

1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX L _27 1

2 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 1.1. Ρυθμίσεις χώρας (Εγχειρίδιο αναφοράς, ενότητα 6.2.1) Για πλήρη λίστα των χωρών και ρυθμίσεων, ανατρέξτε στα πιστοποιητικά στην περιοχή λήψης, στο Optional Παρακολούθηση δικτύου και Προστασία έναντι διαχωρισμού σε νησίδες (Εγχειρίδιο αναφοράς, ενότητα 3.5) Ο αντιστροφέας παρακολουθεί διαρκώς την τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Όταν εντοπιστούν μη φυσιολογικές συνθήκες, ο αντιστροφέας απενεργοποιείται. Οι μη φυσιολογικές συνθήκες περιλαμβάνουν υπέρταση, υπόταση, υπερβολική συχνότητα, χαμηλή συχνότητα και νησιδοποίηση δικτύου. Τα όρια για τις μη φυσιολογικές συνθήκες καθορίζονται από τη ρύθμιση χώρας που επιλέχτηκε κατά την εγκατάσταση του αντιστροφέα Λειτουργική ασφάλεια (Εγχειρίδιο αναφοράς, ενότητες 4.1, 4.2) Η λειτουργική ασφάλεια υλοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του VDE-AR-N 4105 (Γερμανία), με δοκιμές βασισμένες στο DIN VDE (Φεβρουάριος 2006) (Γερμανία) Ανεξάρτητη εποπτεία (πρώην παρακολούθηση) Δύο ανεξάρτητες μονάδες εποπτείας δικτύου είναι ενσωματωμένες στον αντιστροφέα, η κάθε μία συνδεδεμένη σε ανεξάρτητη συσκευή μεταγωγής, σχηματίζοντας ένα σύστημα διακοπής ασφαλές και με εφεδρεία. Οι δύο μονάδες ανταλλάσουν πληροφορίες για τις παρακολουθούμενες τιμές του δικτύου. Στην περίπτωση που οι τιμές από τις δύο μονάδες δε συσχετίζονται, και η μία και η άλλη μονάδα μπορούν να λειτουργήσουν τη συσκευή μεταγωγής, απενεργοποιώντας τη σύνδεση με το δίκτυο μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο Μέτρηση συχνότητας και τάσης Η συχνότητα και η τάση παρακολουθούνται, και οι μονάδες παρακολούθησης εξασφαλίζουν ότι ο αντιστροφέας αποσυνδέεται από το δίκτυο, όταν καταγραφούν ανεπαρκή επίπεδα συχνότητας ή υπερβολική ή ανεπαρκής τάση. Τα όρια συχνότητας και τάσης είναι ρυθμίσεις που εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις χώρας, στο εσωτερικό του αντιστροφέα, και δεν μπορούν να αλλάξουν Ανίχνευση νησιδοποίησης Ο αντιστροφέας αποσυνδέεται από το δίκτυο όταν προκύψει κατάσταση νησιδοποίησης, με βάση τη μέθοδο ανίχνευσης "Μετατόπιση συχνότητας SandiaActive". Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ενεργό σε όλες τις χώρες και αντικαθιστά την προηγούμενη μέθοδο μέτρησης σύνθετης αντί- 2 L _27

3 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια στασης ENS, σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται η Δοκιμή συντονισμού κυκλώματος που απαιτείται από το πρότυπο DIN VDE-AR-N Ο ρυθμός μεταβολής συχνότητας (ROCOF) είναι μια πρόσθετη μέθοδος ανίχνευσης νησιδοποίησης που ενεργοποιείται με τον ορισμό των ρυθμίσεων χώρας. Οι τιμές ROCOF (θετικές ή αρνητικές) συγκρίνονται με τις ρυθμίσεις σφάλματος. Ο αντιστροφέας αποσυνδέεται από το δίκτυο, όταν παραβιάζονται τα όρια. 1 L _27 3

4 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας Συμμόρφωση Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG), που ισχύει στη Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου, Απόκριση σε εντολές προσαρμογής επιπέδου ισχύος (PLA) ασύρματου ελέγχου, οι οποίες μεταδίδονται από εξωτερική συσκευή - Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον αντιστροφέα μέσω της διεπαφής Comlynx/RS Ακολούθως, ο αντιστροφέας ανταποκρίνεται σε εντολές PLA που μεταδίδονται από την εξωτερική συσκευή Χειροκίνητος περιορισμός της ισχύος εξόδου ΕΡ στο εύρος 100 % έως 70 % - Λήψη κωδικού πρόσβασης για το Μενού C από την τηλεφωνική γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης - Για να προσπελάσετε το Μενού C, μεταβείτε στο επίπεδο 1 στην προβολή του Μενού B και πατήστε OK για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ακολούθως, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του μενού C - Μεταβείτε στο Μενού C [Power limits AC power limit] - Ρυθμίστε το όριο ισχύος ΕΡ στην απαιτούμενη τιμή Παράδειγμα: Απαιτούμενη τιμή = (70 % της ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος ΦΒ) συν αυτοκατανάλωση Παράδειγμα υπολογισμού Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού για το "Όριο ισχύος καθορισμένο από το χρήστη" Δεδομένα: Εγκατεστημένη ισχύς 5,3 kwp Ονομαστική τιμή αντιστροφέα 4,6 kw Εγγυημένη αυτοκατανάλωση 0,5 kw Υπολογισμός του 70% της εγκατεστημένης kwp : Απόλυτη τιμή = (Εγκατεστημένη ισχύς ΦΒ κορυφής x 0,7) + Αυτοκατανάλωση [kw] = (5,3 kwp x 0,7 kw/kwp) + 0,5 kw = 3,71 kw+0,5 kw = 4,21 kw = 4210 W Η καταχώρηση για το Όριο ισχύος ορισμένο από το χρήστη είναι Έλεγχος κύριας συχνότητας Ο αντιστροφέας υποβιβάζει την ισχύ εξόδου, όταν απαιτείται, για να υποστηρίξη τη σταθεροποίηση της συχνότητας δικτύου. Όταν η συχνότητα δικτύου υπερβαίνει το καθορισμένο όριο των 50,2 Hz, ο αντιστροφέας σταδιακά υποβιβάζει την ισχύ εξόδου σε ένα όριο 51,5 Hz, το οποίο είναι η τιμή ενεργοποίησης για τη διακοπή της τροφοδοσίας του δικτύου. Η μείωση στην έξοδο ισχύος ακολουθεί σταθερή κλίμακα ανόδου/καθόδου συχνότητας. Ο αντιστροφέας σημειώνει σφάλμα στα 51,5 Hz. 4 L _27

5 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη χαρακτηριστική καμπύλη για τον υποβιβασμό της ισχύος εξόδου με αύξηση της συχνότητας δικτύου. 2 Εικόνα 2.1: Υποβιβασμός λόγω συχνότητας δικτύου (Fδικτύου) A Ζώνη κανονικής λειτουργίας B Ζώνη υποβιβασμού 2.3. Άεργος ισχύς Ο αντιστροφέας παρέχει ελεγχόμενη άεργο ισχύ, όταν έχει οριστεί σε ρύθμιση χώρας Γερμανία ΧΤ. Λειτουργικότητα άεργου ισχύος: - Κατά την αρχική εκκίνηση, επιλέξτε χώρα: Γερμανία ΧΤ. - Ρυθμίστε τη λειτουργία άεργου ισχύος στο μενού C, όταν το DNO (Χειριστής Κατανεμημένου Δικτύου) απαιτεί αλλαγή από την προεπιλεγμένη ρύθμιση. - Σημείωση: Η αλλαγή της κατάστασης άεργου ισχύος προκαλεί επανεκκίνηση του αντιστροφέα. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες άεργου ισχύος: 1. Ανενεργό (προεπιλογή) 2. Σταθερή ισχύς αντίδρασης Q 3. Σταθερός συντελεστής ισχύος PF 4. Συντελεστής ισχύος σε συνάρτηση με την ισχύ εισόδου 1. Ανενεργό Ο αντιστροφέας δεν παράγει άεργο ισχύ. 2. Σταθερή άεργος ισχύ Q Ο αντιστροφέας παράγει σταθερό επίπεδο άεργου ισχύος (Q), το οποίο καθορίζεται ως ποσοστό της ονομαστικής φαινόμενης ισχύος (S) του αντιστροφέα. Η τιμή Q μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους από 0-100% (υποδιεγερμένο) έως 0-100% (υπερδιεγερμένο). Δείτε τα ορισμένα σημεία Q στο: Προβολή [Menu C RP settings]. L _27 5

6 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 2 3. Σταθερός συντελεστής ισχύος PF Ο αντιστροφέας διατηρεί σταθερό συντελεστή ισχύος και έτσι σταθερή σχέση μεταξύ της πραγματικής και φαινόμενης ισχύος (P/S), όπου P = πραγματική ισχύς S= φαινόμενη ισχύς Q= άεργος ισχύς PF = συν φ = συντελεστής ισχύος Εικόνα 2.2: Σχέση μεταξύ της πραγματικής ισχύος (P), άεργου ισχύος (Q) και φαινόμενης ισχύος (S) Ο συντελεστής PF μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος: 0,90-1,00 υποδιεγερμένο ή 0,90-1,00 υπερδιεγερμένο. Συνεπώς, η άεργος ισχύς που παράγεται από τον αντιστροφέα εξαρτάται από την πραγματική παραγόμενη ισχύ. Παράδειγμα: PF = 0,9 Παραγόμενη πραγματική ισχύς (P) = 4,6 * 0,9 kw = 4,14 kw Φαινόμενη ισχύς (S) = 4,6 kva Qmax = (4,6 2 4,14 2 ) = kvar Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τα ορισμένα σημεία PF στο: [Menu C RP settings]. 4. Συντελεστής ισχύος σε συνάρτηση με την ισχύ εισόδου Σε αυτή τη λειτουργία ο συντελεστής ισχύος ρυθμίζεται μέσω πέντε συντεταγμένων συντελεστή ισχύος σε συνάρτηση με την ισχύ. Οι συντεταγμένες είναι προ-προγραμματισμένες να είναι σύμφωνες με το VDE-AR-N Για να αλλάξετε τις προ-προγραμματισμένες τιμές, μεταβείτε στο [Menu C RP settings RP mode PF(P) curve] Εικόνα 2.3: Συντελεστής ισχύος (συν φ) ως συνάρτηση της ισχύος εισόδου ρεύματος (P/PEmax) A υπερδιεγερμένο B υποδιεγερμένο 6 L _27

7 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας Μενού C (Προβολή και Ρύθμιση) Λειτουργίες οθόνης Περιγραφή... Earthfault check DISABLED Disconnect time 100 ms Χρόνος αποσύνδεσης (Προβολή) RP settings Press OK Ρυθμίσεις άεργου ισχύος (Ρύθμιση) Υπο-μενού RP mode OFF Υπο-μενού RP mode Constant Q Λειτουργία σταθερής άεργου ισχύος Constant Q 05 % Τιμή άεργου ισχύος (εύρος %) State Overexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Υπο-μενού RP mode Constant PF Λειτουργία σταθερής άεργου ισχύος Constant PF 0.95 Τιμή συντελεστή ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Υπο-μενού RP mode PF(P) curve Λειτουργία σταθερής άεργου ισχύος Power 1 0 W Σύνολο δεδομένων 1 Power Factor Συντελεστής ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State 1 Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Power W Σύνολο δεδομένων 2 Power Factor Συντελεστής ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State 2 Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Power W Σύνολο δεδομένων 3 Power Factor Συντελεστής ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State 3 Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Power W Σύνολο δεδομένων 4 Power Factor Συντελεστής ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State 4 Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο Power W Σύνολο δεδομένων 5 Power Factor Συντελεστής ισχύος (εύρος 0,90-1,00) State 5 Underexcited Υπερδιεγερμένο ή υποδιεγερμένο... Πίνακας 2.1: Μενού C (Προβολή και Ρύθμιση) 2 L _27 7

8 3. Γαλλία 3. Γαλλία Συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες UTE C Για εγκαταστάσεις στη Γαλλία που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, επισυνάψτε την προειδοποιητική πινακίδα στον αντιστροφέα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης χρησιμοποιώντας συνδετήρα καλωδίου 4mm, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Ροπή: 1,3 Nm. Μόνο για εγκαταστάσεις με ΦΒ πάνελ που έχουν μία γειωμένη έξοδο: Εγκαταστήστε το κιτ εξωτερικής γείωσης μεταξύ του αντιστροφέα και των ΦΒ πάνελ. Το κιτ διατίθεται από τρίτους προμηθευτές. Αποτελείται από ένα εξωτερικό κουτί γείωσης που περιλαμβάνει μια συσκευή ελέγχου μόνωσης σύμφωνη με το πρότυπο NF EN Για αντιστροφείς που κατασκευάστηκαν από τη 12 εβδομάδα του 2011 και μετά, ρυθμίστε το Earth Fault Check σε DISABLED στο μενού ρυθμίσεων C. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό πρόσβασης για το μενού C από τον προμηθευτή του αντιστροφέα. 8 L _27

9 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX Αντιστροφέας ULX 4000 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για οδηγίες και δεδομένα. Ο αντιστροφέας ULX 4000 είναι ισοδύναμος με τον αντιστροφέα ULX 5400, με την εξαίρεση των προδιαγραφών. Παράμετρος ULX 4000i ULX 4000o Είσοδος Ονομαστική ισχύς εισόδου ΣΡ 4375 W Μέγιστη ισχύς ΣΡ 4720 W Μέγ. συνιστώμενη ισχύς Φωτοβολταϊκών στην STC 1) 4720 Wp Δυνατότητα εκκίνησης 20W Κατανάλωση ισχύος (απενεργοποιημένος) <0,2 W Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία αναμονής) 8 W Εύρος τάσης εισόδου (μέτρια τάση) V Εύρος τάσης εισόδου (υψηλή τάση) V Τάσει εκκίνησης εισόδου (μέση/υψηλή τάση) 125 V / 250 V Ελάχιστη τάση εισόδου (μέση/υψηλή τάση) 100 V / 200 V Μέγιστο εύρος τάσης εισόδου (μέτρια/υψηλή τάση) 450 V / 600 V Διαμόρφωση μεμονωμένων σειρών Μέγιστο εύρος τάσης εισόδου (μέτρια/υψηλή τάση) 410 V / 550 V Παράλληλη διάταξη σειρών Μεγ. ένταση εισόδου στους 40 C (μέση τάση) 3 X 10 A *) Μεγ. ένταση εισόδου στους 40 C (υψηλή τάση) 3 X 7 A *) Ανεξάρτητοι ιχνηλάτες MPP 3 Έξοδος Ονομαστική ισχύς εξόδου 4000 W Μέγ. ισχύς εξόδου (ανάλογα με τη θερμοκρασία) 4000 W Ονομαστική ένταση εξόδου 17,4 A Μέγ. ένταση εξόδου 17,4 A Μεγ. αποδοτικότητα 93,7 Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης, κύριας/εξαρτημένης μονάδας 93,1 4 Βάρος (συμπ. του βραχίονα επιτοίχιας στερέωσης) Διαστάσεις ΜxΠxΥ, mm (συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα επιτοίχιας στερέωσης) Πίνακας 4.1: Προδιαγραφές για αντιστροφείς ULX 23 kg 631 x 386 x x 434 x 192 1) Για σταθερά συστήματα με ημι-βέλτιστες συνθήκες. *) Για την παράλληλη διαμόρφωση σειρών, τηρήστε ένα μέγιστο 16 A ανά είσοδο ΦΒ. L _27 9

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο αναφοράς. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο αναφοράς Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια Το πρόσωπο που θα αναλάβει την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor. Εγχειρίδιο εγκατάστασης. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Εγχειρίδιο εγκατάστασης ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Βήματα εγκατάστασης 2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Εισαγωγή 5 Αποποίηση 5 Λίστα συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Περιεχόμενα 1 Παραδοτέα 2 2 Γενικά / Υποδείξεις ασφαλείας 2 3 Εισαγωγή 3 4 Σύστημα 3 4.1 Αξιολόγηση δεδομένων και επικοινωνία 3 4.2 Τεχνική δομή του Solar Inverter 4 4.3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY

Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Παράμετροι λειτουργίας SUNNY BOY SUNNY MINI CENTRAL WINDY BOY Τεχνική περιγραφή SB_SMC_WB_Par-TB-TGR113160 Έκδοση 6.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Εγχειρίδιο εγκατάστασης SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Επισκόπηση προϊόντος 3 Αντικείμενο παράδοσης 4 2. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 400LV / 400HE / 500HE / 630HE Εγχειρίδιο χειρισμού SC4-63HE-BGR093371 98-4008871 Έκδοση 7.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

HYDRA Inverter / charger

HYDRA Inverter / charger Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ HYDRA Inverter / charger Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Προγραμματισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 SIEMENS MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02 Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 2 Έντυπα MICROMASTER 440 Οδηγός εκκίνησης Για γρήγορη θέση σε λειτουργία με οθόνη SDP και

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά B900 Οδηγός Τρέχουσας ιανυσµατικής Συχνότητας Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Γρήγορης Εκκίνησης 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο στο σύνολό του πριν την εγκατάσταση ή την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 6 2.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα